Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης"

Transcript

1 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα 5 1 Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής υτικής Κρήτης 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Πειραµατικό Γυµνάσιο Τρίπολης 3 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Βαρθολοµιού 4 Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων 5 Υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ράµας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σεµινάριο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών που ξεκίνησε από την Ηλεία και µέσα σε τέσσερα χρόνια εξαπλώθηκε σε 8 περιοχές από τη ράµα µέχρι τα Χανιά. Θέµα του επιµορφωτικού προγράµµατος αποτελεί η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη µε έµφαση στην ηλεκτρονική µάθηση, στο ελεύθερο λογισµικό και στις υπηρεσίες του Web 2.0. Το σεµινάριο διεξάγεται σε εθελοντική βάση και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Υλοποιείται µε το µεικτό σύστηµα µε 5 πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις και αξιοποίηση του συστήµατος διαχείρισης µάθησης Moodle, και έχει διάρκεια ενός εξαµήνου. ίνει έµφαση στην εφαρµογή της ύλης µέσω υλοποίησης εργασιών και στην επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων αλλά και µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών. Παρουσιάζονται στοιχεία της ενδιάµεσης αξιολόγησης του σεµιναρίου, από τους επιµορφούµενους όπου εντοπίζεται η ικανοποίησή τους από την οργάνωση του σεµιναρίου, η ικανοποίηση των προσδοκιών τους, το ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο και η αναµενόµενη χρησιµότητα για την εργασία τους. Τόσο το αντικείµενο του σεµιναρίου όσο και η µέθοδος υλοποίησης χρήζουν προσοχής και υποστήριξης από την ελληνική πολιτεία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: επιµόρφωση εκπαιδευτικών, Moodle, εκπαίδευση από απόσταση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµερινή Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σε κοινωνικό, οικονοµικό και τεχνικό επίπεδο, στηριζόµενη στις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) ή αλλιώς στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες έχουν εισχωρήσει σε µεγάλο βαθµό στην καθηµερινή µας ζωή. Οι ΤΠΕ αποτελούν σηµαντικό στοιχείο του πολιτισµού και της κουλτούρας του σύγχρονου κόσµου και δηµιουργούν νέες απαιτήσεις και προκλήσεις στον εκπαιδευτικό τοµέα, εφόσον προσφέρουν νέους τρόπους µάθησης, πληροφόρησης, επικοινωνίας και εργασίας (Baron & Bruillard, 1996; Henri & Lundgren-Gayrol, 2001). Παράλληλα, η εξάπλωση του ιαδικτύου και η εµφάνιση του Web 2.0, πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες για αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Μαυροµµατάκη & Σιδηροπούλου, 2008). Το ιαδίκτυο, δυναµικό και εξελισσόµενο από τη φύση του, δηµιουργεί και προσφέρει νέες υπηρεσίες. Με το Web 2.0, έρχεται ο χρήστης στο επίκεντρο, γίνεται ενεργός και συµµέτοχος στη δηµιουργία της γνώσης (O Reilly, 2005). Εφαρµογές όπως τα ιστολόγια (blog), η κοινωνική δικτύωση, η ανταλλαγή µηνυµάτων, τα wiki κ.ά. κυριαρχούν στη ζωή των µαθητών καταλαµβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο και το ενδιαφέρον τους. Τα καινοτόµα χαρακτηριστικά των παραπάνω εφαρµογών διαθέτουν µία εκπαιδευτική δυναµική, η αξιοποίηση της οποίας αποτελεί Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα. (Παπανικολάου κ.ά. 2002; Νικολαΐδου & Γιακουµάτου 2001). Η πολιτεία αντιµετωπίζει θετικά τις νέες αυτές υπηρεσίες, παρέχοντάς τες µέσω του Πανελληνίου Σχολικού ικτύου (ΠΣ ), δηµιουργώντας διαγωνισµούς ιστολογίων, δικτυακών τόπων κλπ. χωρίς όµως τελικά οι υπηρεσίες αυτές να εντάσσονται στην καθηµερινή λειτουργία του µέσου σχολείου (Ασλανίδου & Οικονόµου, 2006). Οντότητα κλειδί αποτελεί ο εκπαιδευτικός, ο οποίος ευρισκόµενος στο µέσο όλων αυτών των αλλαγών και διαθέσιµων εργαλείων, καλείται να τα γνωρίσει, να εξασκηθεί στη χρήση τους και να τα εντάξει στην καθηµερινή διδακτική πρακτική του. Η ανάγκη για ένταξη των ΤΠΕ και των υπηρεσιών του Web 2.0 στη διδακτική πράξη θέτει στο προσκήνιο το ζήτηµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα όµως είναι δύσκολη η µετακίνηση των εκπαιδευτικών έξω από την τάξη για επιµόρφωση. Τη λύση του προβλήµατος µπορεί να δώσει µία µορφή µη συµβατικής εκπαίδευσης: η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξαε). Σύµφωνα µε τον Keegan (2000) αποτελεί µια αναγνωρισµένη εκπαιδευτική πρακτική που υποστηρίζει ένα ευέλικτο µοντέλο πρόσβασης στη γνώση, παρέχοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αριθµητικά µεγαλύτερο κοινό από αυτό που αντίστοιχες παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές µπορούν να υποστηρίξουν. Σήµερα, η εξαε συνεπικουρείται από τις υπηρεσίες του ιαδικτύου, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη µιας νέας εκπαιδευτικής πρακτικής της ιαδικτυακής Εκπαίδευσης από Απόσταση (Web-based distance learning) (Aggarwal, 2000; EDEN, 2003; Harasim, 2000). ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Συνειδητοποιώντας τις νέες προκλήσεις του περιβάλλοντος, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να οργανώσουν δίκτυα συνεργασίας και κοινότητες µάθησης (Day, 2003). Στα πλαίσια αυτής της προβληµατικής, µία οµάδα εθελοντών εκπαιδευτικών συνεργάστηκε και δηµιούργησε ένα ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, ξεκινώντας «από κάτω προς τα πάνω» την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οµάδα στόχος του προγράµµατος, οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (Νταλούκας κ.ά, 2009). Τµήµα Επιµορφούµενοι Αµαλιάδα 24 ράµα 18 Κως 16 Ναύπακτος 20 Ρόδος 22 Σύρος 15 Τρίπολη 20 Χανιά 16 Από απόσταση χωρίς βεβαίωση 57 Πίνακας 1: Ο αριθµός των εκπαιδευόµενων ανά τµήµα Σηµαντικό πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών είναι ότι επικεντρώνεται στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών, µέσω θεωρητικής προσέγγισης και πολλών πρακτικών ασκήσεων προσανατολισµένων στις συνθήκες της σχολικής πραγµατικότητας. Το πρόγραµµα αυτό οργανώθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει πληροφορίες και γνώσεις µε ατοµικές και οµαδικές εργασίες, διάλογο, προσωπική επαφή και ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων.

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 Σκοπός της επιµόρφωσης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ένταξη/αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε και οργανώθηκε από λίγους εκπαιδευτικούς πριν 4 χρόνια στο νοµό Ηλείας και σήµερα έχει ενισχυθεί από µια διευρυµένη οµάδα εργασίας µε εθελοντές εκπαιδευτικούς που υλοποιούν το ίδιο σεµινάριο ταυτόχρονα σε 8 περιοχές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1: την Αµαλιάδα, τη ράµα, την Κω, τη Ναύπακτο, τη Ρόδο, τη Σύρο, την Τρίπολη και τα Χανιά. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος γίνεται µε την υποστήριξη του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και των οικείων ιευθύνσεων/γραφείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή/και Σχολικών Συµβούλων ή/και Κέντρων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Παράλληλα,, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπαιδευτικούς της υπόλοιπης Ελλάδας να παρακολουθήσουν από απόσταση ολόκληρο ή υποσύνολο του σεµιναρίου. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η γνωριµία και εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε µία πληθώρα εργαλείων των ΤΠΕ που είναι χρήσιµα για τη διδακτική πράξη. Η οµάδα στόχος του προγράµµατος εµφανίζει µεγάλη ανοµοιοµορφία ως προς την εµπειρία χρήσης και την εξοικείωση µε τις ΤΠΕ. Οι οργανωτές του προγράµµατος, θέλοντας να καλύψουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευόµενων έχουν συµπεριλάβει στο περιεχόµενο του προγράµµατος πληθώρα εφαρµογών ΤΠΕ, από τις οποίες άλλες απευθύνονται περισσότερο σε αρχάριους χρήστες και άλλες σε έµπειρους. Απώτερη επιδίωξη του προγράµµατος αποτελεί η ένταξη ορισµένων από τα διδασκόµενα εργαλεία ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα, στόχος µας είναι η αποµυθοποίηση των ΤΠΕ και της δυσκολίας εφαρµογής τους, µε παράλληλη τόνωση του αυτό-συναισθήµατος και καταπολέµηση της πιθανής τεχνοφοβίας (αρνητικής στάσης) αρχάριων χρηστών. Επίσης, η συµβολή στη µείωση της πειρατείας λογισµικού µέσω της προώθησης για εφαρµογές ΤΠΕ, όχι εµπορικού αλλά Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι του προγράµµατος είναι να µπορούν οι εκπαιδευόµενοι: Να δηµιουργούν ηλεκτρονικό µάθηµα στο διαδίκτυο µε το σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle, χρησιµοποιώντας ποικίλες µορφές εκπαιδευτικού υλικού και δηµιουργώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως οµάδα συζήτησης, δηµοσκόπηση, υποβολή εργασίας, κουίζ ερωτήσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά. Να χρησιµοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ και δωρεάν λογισµικό για εφαρµογές όπως είναι η πλοήγηση στο ιαδίκτυο, επεξεργασία κειµένου, δηµιουργία παρουσιάσεων, µετατροπή πολυµεσικών αρχείων, επεξεργασία ήχου, επεξεργασία εικόνας, δηµιουργία animation, δηµιουργία εκπαιδευτικού βίντεο, αναζήτηση εκπαιδευτικού βίντεο, κατέβασµα βίντεο από ιστοσελίδα, συνεργατική γραφή εγγράφων googledoc, επικοινωνία voip. Να χρησιµοποιούν ή/και να δηµιουργούν εργαλεία του Web 2.0 όπως είναι το ιστολόγιο, το wiki, η κοινωνική δικτύωση, το ανέβασµα αρχείων ftp, η δηµιουργία δικτυακών τόπων. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει διάρκεια 26 εβδοµάδων (ενός ηµερολογιακού εξαµήνου). Υλοποιείται µε τη µεικτή µέθοδο (blended learning), δηλαδή µε ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) εξ αποστάσεως, µέσω του συστήµατος διαχείρισης µάθησης Moodle σε συνδυασµό µε 5 πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις. Ο δικτυακός τόπος του προγράµµατος φιλοξενείται δωρεάν σε server του ΕΑΙΤΥ-ΠΣ, ενώ οι 5 συναντήσεις πραγµατοποιούνται σε σχολικά εργαστήρια. Επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως διδασκαλία ως βασική µέθοδος υλοποίησης, λόγω της µεγάλης διάρκειας του προγράµµατος και της έλλειψης χρόνου των εκπαιδευτικών που παράλληλα εργάζονται στα σχολεία τους και προετοιµάζουν στο σπίτι τις διδασκαλίες τους. Σύµφωνα µε έρευνα (ΠΙ, 2008), η έλλειψη χρόνου αποτελεί τη µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων. Εξάλλου, ο συνδυασµός της εξαε µε ορισµένες δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις σε ένα µικτό µοντέλο µάθησης αποτελεί ιδανική περίπτωση εφαρµογής της εξαε (Hellmig, 2008; Κeegan, 2000; Mackey, 2008; Ρετάλης, 2005). Οι εκπαιδευόµενοι, όπως και οι εκπαιδευτές, είναι εθελοντές που αναλαµβάνουν τη δέσµευση συµµετοχής στη συγκεκριµένη επιµορφωτική διαδικασία. εν υπάρχει χρηµατοδότηση και κανενός είδους αµοιβή. Στο δικτυακό τόπο του προγράµµατος (http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/), σε εβδοµαδιαία βάση, γίνεται ανάρτηση του εβδοµαδιαίου εκπαιδευτικού υλικού και περίπου 5 µικρών ασκήσεων εµπέδωσης του υλικού αυτού. Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι εκπαιδευόµενοι οφείλουν να συµµετέχουν σε 4 από τις 5 πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις και να υποβάλλουν µέσω του Moodle το 70% του συνόλου των διαθέσιµων ασκήσεων,

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ δηλαδή 91 από τις 130 υπάρχουσες ασκήσεις ή να συµµετέχουν στις 3 από τις 5 συναντήσεις και να υποβάλλουν το 85% των εργασιών. Το σεµινάριο έχει χαρακτηριστικά από τη θεωρία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας του Holmberg (Keegan, 2000), η οποία υπογραµµίζει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία σαν βασικά συστατικά της εξαε. Σύµφωνα µε τον Holmberg, η εξαε είναι κατάλληλη για εξατοµικευµένη µάθηση. Για την επιτυχία της εξαε, είναι σηµαντική τόσο η αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων όσο και οι γραπτές εργασίες, οι οποίες κυρίως διευκολύνουν την επικοινωνία. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται µε σαφήνεια και απλό, προσωπικό ύφος, έχει υποδείξεις και προτροπές προς τον εκπαιδευόµενο σχετικά µε σηµεία που χρειάζεται να προσεχτούν και επιχειρεί να εµπλέξει συναισθηµατικά τον εκπαιδευόµενο (Keegan, 2000). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εκπαιδευόµενοι έχουν µεγάλο βαθµό ελευθερίας για να προσαρµόσουν το σεµινάριο στις προσωπικές τους ανάγκες, στην επιλογή του 70%-85% της ύλης και στον ατοµικό τους ρυθµό µάθησης. Έµφαση δίνεται στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση µέσω των πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων, της αποστολής µηνυµάτων του Moodle, µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, της συµµετοχής σε οµάδες συζήτησης κ.ά. Ακόµη, στην ποιότητα και το ύφος του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στη συναισθηµατική εµπλοκή των εκπαιδευόµενων. Βασικό χαρακτηριστικό και τρόπος αξιολόγησης είναι η επιτυχής υλοποίηση των γραπτών εργασιών. ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Κατά την έναρξη του σεµιναρίου, επιλέξαµε ένα τµήµα εκπαιδευόµενων, εκείνο της Σύρου, για να ανιχνεύσουµε τις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων από το σεµινάριο. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευόµενοι συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Στην ερώτηση Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να παρακολουθήσετε αυτό το Πρόγραµµα; Αναφέρετε µέχρι πέντε λόγους µε ιεραρχική σειρά (δηλαδή, πρώτο τον πιο σηµαντικό απ όλους, δεύτερο τον αµέσως επόµενο σε σηµαντικότητα και ούτω καθ εξής) σχεδόν όλοι απάντησαν για την εφαρµογή τους στη διδακτική πράξη, βελτίωση της ποιότητας του µαθήµατός µου και εµπλουτισµός σε νέα εργαλεία. Εδώ είναι ορατή η ανάγκη που έχουν οι εκπαιδευτικοί από εργαλεία τα οποία θα εφαρµόσουν άµεσα στην διδακτική πράξη. Το 65% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι θα ήθελαν να είναι ενήµεροι για τις εξελίξεις στις ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης, το 20% θα ήθελε να µάθει περισσότερα για την εκπαίδευση από απόσταση και το Moodle. Τέλος υπήρχαν απόψεις όπως θα ήθελα να παρακολουθήσω το σεµινάριο από προσωπικό ενδιαφέρον, για τη χρήση του wiki, για να µάθω τα online test πολλαπλών επιλογών για εξοικονόµηση χαρτιού, για τη δηµιουργία blog, για τη διερεύνηση εφαρµογής τους στην ειδική αγωγή, να γνωρίσω και να µπορώ να χειρίζοµαι ελεύθερο και ανοικτό λογισµικό, για την ποικιλία που µπορεί να προσφέρει η τεχνολογία όσον αφορά τη µεθοδολογία, από προσωπική ανάγκη για «τεχνολογική» ανάπτυξη, για την πρόκληση ενδιαφέροντος των µαθητών και την ενεργό συµµετοχή τους στο µάθηµα και γιατί ανταποκρίνεται στη δια βίου µάθηση. Στην ερώτηση Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το Πρόγραµµα; Αναφέρετε µέχρι πέντε από αυτές µε ιεραρχική σειρά (δηλαδή, πρώτη την πιο σηµαντική απ όλες, δεύτερη την αµέσως επόµενη σε σηµαντικότητα και ούτω καθ εξής) το 70% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι θα ήθελε να βρει στοιχεία τα οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει στο µάθηµα, ώστε να καταστεί το µάθηµα πιο ενδιαφέρον µε τη χρήση διάφορων λογισµικών. Το 30% θα ήθελαν να γνωρίσουν εργαλεία τα οποία δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν λίγο, το 25% να επικοινωνούν και να µοιράζονται γνώσεις µε άλλους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και το 15% θα ήθελαν να µάθουν να χειρίζονται την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Υπήρχαν και κάποιες προσδοκίες όπως να αποκτήσουν µια άποψη για το πώς µπορεί να λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση στην πράξη και πως µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν στο µάθηµά τους, να περάσουν στην πράξη της «δικτυακής τάξης», να εξοικειωθούν µε λογισµικό υλικό, να µάθουν να χειρίζονται την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να αρχίσουν να δουλεύουν µε ελεύθερο λογισµικό. Στην ερώτηση Ποια προβλήµατα / δυσκολίες αναµένετε να αντιµετωπίσετε κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του Προγράµµατος;, το 35% αναφέρει ίσως κάποια κενά στις γνώσεις µου σε σχέση µε τους υπολογιστές (χρήση, ορολογία) και ακολουθούν µε 20% η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Υπάρχουν επίσης απόψεις όπως κανένα, δεν έχω παρακολουθήσει σεµινάριο από απόσταση στο παρελθόν και έχω περιέργεια για το πώς θα λειτουργήσει όλη η

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 διαδικασία, εάν θα µπορώ να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες των εργασιών εφόσον δεν θα υπάρχει κάποια ύλη (συγκεκριµένη;) για µελέτη. Θα θέλαµε να παρατηρήσουµε εδώ ότι λίγοι σχετικά εκπαιδευτικοί αναφέρουν σαν πρόβληµα την έλλειψη χρόνου, γιατί στη Σύρο υπάρχουν πολλοί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Στην ερώτηση Πώς θα µπορούσαν, κατά τη γνώµη σας, να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες; τις οποίες δηλώσατε στην προηγούµενη ερώτηση το 70% απάντησε µε την επικοινωνία. Το ποσοστό αυτό ήταν µοιρασµένο ανάµεσα στην επικοινωνία µε τους επιµορφωτές και στους επιµορφούµενους. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι θα προσπαθούσαν να το λύσουν µόνοι τους µε µελέτη και περισσότερο χρόνο, ενώ µόνο ένας απάντησε ότι είναι αδύνατον να ξεπεραστούν τα προβλήµατα έλλειψης χρόνου. Όπως προέκυψε από ανάλογου περιεχοµένου συζήτηση µε τους επιµορφούµενους στα Χανιά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, το οποίο για πρώτη φορά υλοποιήθηκε στην περιοχή τους, οι λόγοι που αναφέρθηκαν και τους οδήγησαν στην επιλογή και παρακολούθησή του είναι οι παρακάτω: Η επιµόρφωση στην αξιοποίηση προγραµµάτων και του περιβάλλοντος Moodle στην εκπαιδευτική διαδικασία Η βελτίωση του µαθήµατός τους Η επιτυχής παρακολούθηση αντίστοιχου εργαστηρίου, στα πλαίσια συνεδρίου για το ΕΛ/ΛΑΚ που πραγµατοποιήθηκε στην πόλη των Χανίων τον Απρίλιο του 2010 (η καταγεγραµµένη εµπειρία και ενασχόλησή τους µε περιορισµένο αριθµό εργασιών αλλά και η γνωριµία µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον της πλατφόρµας, λειτούργησε προσθετικά στην απόφασή τους) Η βεβαίωση παρακολούθησης ενός µεγάλου προγράµµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εµπιστοσύνη στον συντονιστή των δια ζώσης συναντήσεων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πλησιάζοντας στην µέση του σεµιναρίου, προχωρήσαµε σε µια ενδιάµεση αξιολόγηση. Ένα δείγµα 80 εκπαιδευόµενων αξιολόγησε εθελοντικά το σεµινάριο, συµπληρώνοντας online ανώνυµο GoogleDoc ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε τις εξής ερωτήσεις : 1) Πως κρίνετε τη γενική οργάνωση του σεµιναρίου µέχρι στιγµής; 2) Πόσο χρόνο διαθέτετε κατά µέσο όρο κάθε εβδοµάδα για τη µελέτη του υλικού και την υλοποίηση των εργασιών; 3) Ανταποκρίνεται το σεµινάριο µέχρι στιγµής στις προσδοκίες σας; 4) Ποιοι παράγοντες βοηθούν την παραµονή σας στο σεµινάριο; 5) Πιστεύετε ότι η χρήση του Moodle στο µάθηµά σας θα συνέβαλε στη µεγαλύτερη συµµετοχή των µαθητών; Ο λόγος που κάναµε την αξιολόγηση ήταν για να ακούσουµε τις απόψεις των εκπαιδευόµενων όσον αφορά το σεµινάριο, καθώς επίσης και να διακρίνουµε το βαθµό κάλυψης των αναγκών τους - ικανοποίησης των προσδοκιών τους και να προχωρήσουµε σε βελτιωτικές αλλαγές, όπου αυτό είναι δυνατό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης.

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σχήµα 1: Τµήµατα που παρακολουθούν οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν στην αξιολόγηση Στο Σχήµα 1, εµφανίζεται ποια τµήµατα παρακολουθούν οι εκπαιδευόµενοι που πήραν µέρος στην αξιολόγηση. Το δείγµα των εκπαιδευοµένων αποτελείται, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, από 59% γυναίκες και 41% άνδρες. Στο Σχήµα 3, παρουσιάζεται η ηλικιακή σύνθεση του δείγµατος. Όπως αποτυπώνεται στο σχήµα, οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των Σχήµα 2: Το φύλο του δείγµατος των εκπαιδευοµένων Σχήµα 3: Οι ηλικιακές οµάδες του δείγµατος

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 7 Σχήµα 4 : Οι ειδικότητες των εκπαιδευοµένων ετών (41%), ενώ πολλοί είναι ετών (35%). Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται οι ειδικότητες των εκπαιδευοµένων που αξιολόγησαν το σεµινάριο. Παρατηρούµε ότι οι περισσότεροι ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ04 και ΠΕ02. Σχήµα 5 : Αξιολόγηση της οργάνωσης του σεµιναρίου Η οργάνωση του σεµιναρίου, για µια ακόµη χρονιά, αξιολογήθηκε από τους περισσότερους εκπαιδευόµενους ως άριστη και από αρκετούς ως καλή (αθροιστικό ποσοστό 92%), σύµφωνα µε το Σχήµα 5. Ο χρόνος µελέτης που χρειάζονται οι εκπαιδευόµενοι για να µπορέσουν να υλοποιήσουν τις εργασίες και να εµπεδώσουν την ύλη, κυµαίνεται στην πλειονότητα τους από 1 έως 2 ώρες την εβδοµάδα, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 6. Ο δείκτης ικανοποίησης των προσδοκιών των εκπαιδευοµένων, αποτυπώνεται στο σχήµα 7 φτάνοντας το 83% η πλήρης ικανοποίηση των προσδοκιών - επιλογή του «Πάρα πολύ» και «πολύ». Συσχετίζοντας τα δεδοµένα των σχηµάτων 6 και 7 παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευόµενοι αφιερώνουν µε ευχαρίστηση 1 µε 2 ώρες κάθε εβδοµάδα για να παρακολουθήσουν ένα σεµινάριο που σε τόσο υψηλό βαθµό ικανοποιεί τις προσδοκίες τους. Από αυτή την παρατήρηση οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν για το ΕΛ/ΛΑΚ και επιθυµούν να µάθουν να το χρησιµοποιούν στη διδακτική πράξη και στην ιδιωτική τους ζωή. Φανταζόµαστε λοιπόν πόσο περισσότερο θα µπορούσε να έχει διεισδύσει το ΕΛ/ΛΑΚ στο ελληνικό σχολείο, εάν η πολιτεία είχε πάρει ορισµένα στοιχειώδη µέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή (π.χ. χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην ύλη των βιβλίων πληροφορικής και όχι προώθηση άλλων λογισµικών πακέτων). Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ τόσο στο σχολείο όσο και στην ιδιωτική τους ζωή έχει καταγραφεί και παλιότερα σε σχετική έρευνα/διερεύνηση στάσεων (Γώγουλος κ.ά., 2009).

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σχήµα 6 : Ο χρόνος που αφιερώνουν οι εκπαιδευόµενοι στη µελέτη Παρόλο που το σεµινάριο ικανοποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό τις προσδοκίες των συµµετεχόντων γίνεται αντιληπτό από την απεικόνιση του χρόνου µελέτης που απαιτεί για την υλοποίηση των εργασιών, ότι είναι ένα απαιτητικό σεµινάριο. Ζητήσαµε, από τους εκπαιδευόµενους να µας αναφέρουν ποιοι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν - ενισχύουν την παραµονή τους στο σεµινάριο και οι απαντήσεις τους αποτυπώνονται στο Σχήµα 8, όπου εµφανίζεται το ενδιαφέρον και η χρησιµότητα που έχει το περιεχόµενο του σεµιναρίου για τους εκπαιδευόµενους. Στην ερώτηση ποιοι παράγοντες δυσκολεύουν τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Εποµένως, η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση µπορεί να αµβλύνει την αρνητική επίδραση του συγκεκριµένου παράγοντα. Σχήµα 7 : Απεικόνιση της ικανοποίησης των προσδοκιών Σχήµα 8 : Παράγοντες που βοηθούν στη συµµετοχή στο σεµινάριο

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 9 Στο Σχήµα 9, οι εκπαιδευόµενοι δείχνουν να πιστεύουν ότι η χρήση του Moodle παράλληλα µε το µάθηµά τους στην τάξη µπορεί να προκαλέσει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των µαθητών. Με ποσοστό 36% δηλώνουν «Πάρα πολύ» και «Πολύ» σαν απάντηση στη συγκεκριµένη ερώτηση, ενώ το 45% δηλώνει «Αρκετά». Οι περισσότεροι από όσους δήλωσαν «Αρκετά» σαν απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα, είχαν τον προβληµατισµό εάν όλοι οι µαθητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο εκτός σχολείου, γεγονός που αν µε κάποιο τρόπο διασφαλιζόταν µέσω των ήµων θα επηρέαζε την άποψη των εκπαιδευτικών. Επίσης δικαιολογώντας οι εκπαιδευόµενοι τη θετική απάντηση τους στο ερώτηµα, διατύπωσαν απόψεις όπως ότι οι νέες τεχνολογίες είναι έτσι κι αλλιώς γοητευτικές για τους µαθητές και τους διευκολύνει το γεγονός ότι µπορούν να δουλέψουν σύµφωνα µε τους δικούς τους ρυθµούς. Αν συνεκτιµήσουµε το γεγονός ότι βρισκόµαστε στα µέσα του σεµιναρίου και ότι ακόµη οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν ανακαλύψει πλήρως τις δυνατότητες του Moodle σε συνδυασµό µε το ενδεχόµενο παροχής δωρεάν πρόσβασης στο ιαδίκτυο από τους ήµους, αναµένουµε ότι µέχρι το τέλος της χρονιάς τα ποσοστά στη συγκεκριµένη ερώτηση θα ανέβουν εντυπωσιακά. Σχήµα 9 : Η χρήση του Moodle στο µάθηµα προκαλεί τη µεγαλύτερη συµµετοχή των µαθητών Στις ερωτήσεις αξιολόγησης του σεµιναρίου υπήρχαν µερικές ανοιχτού τύπου οι οποίες ενισχύουν τα συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν παραπάνω. Στα θετικά χαρακτηριστικά του σεµιναρίου, οι εκπαιδευόµενοι αναφέρουν τη δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής εργασίας, την έλλειψη χρονικού περιορισµού για την υποβολή τους, την υποστήριξη των επιµορφωτών και την άµεση επίλυση των αποριών τους, το ενδιαφέρον περιεχόµενο του σεµιναρίου και την ενασχόληση µε τον καινοτόµο τρόπο διδασκαλίας, την ηλεκτρονική µάθηση. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πολλές φορές η αξιολόγηση επιµορφωτικών δράσεων εκπαιδευτικών επισηµαίνει ελλείψεις και αδυναµίες ως προς το περιεχόµενο λόγω της θεωρητικής και συχνά επιφανειακής προσέγγισης πληθώρας αντικειµένων, σε συνθήκες αποµακρυσµένες από τη σχολική πραγµατικότητα. Το συγκεκριµένο όµως µοντέλο επιµόρφωσης, που παρουσιάζεται στην συγκεκριµένη εργασία, το οποίο συνδυάζει το µικτό µοντέλο µάθησης µε την προσανατολισµένη στην εργασία µάθηση, έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται σε διαδικτυακές τεχνολογίες και τη σύνδεση της επιµόρφωσης µε τις πραγµατικές συνθήκες της σχολικής τάξης. Ο σχεδιασµός µαθηµάτων στο Moodle βασίζεται στη δραστηριότητα και όχι στην απλή παροχή ψηφιακού υλικού, δίνοντας δυνατότητες αξιοποίησης και συνδυασµού διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων και πόρων από το διαδίκτυο (Μαλλιάρα & Παπανικολάου, 2010). Το σεµινάριο που παρουσιάζεται διανύει µία διάρκεια ζωής τεσσάρων ετών. Ξεκίνησε σαν ένα σεµινάριο τοπικού ενδιαφέροντος και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλους νοµούς. ιαπιστώνουµε πως τόσο το περιεχόµενό του (ηλεκτρονική µάθηση και ΕΛ/ΛΑΚ) όσο και η µέθοδος υλοποίησης (µεικτή µάθηση µε έµφαση στην ηλεκτρονική µάθηση) είναι πολύ δηµοφιλή και ικανοποιούν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ανοίγονται µεγάλες δυνατότητες για τη δηµιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών και δικτύων υποστήριξης. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα αυτά. Να προσανατολιστεί προς την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση του. Να σχεδιάσει την εκπαιδευτική πολιτική για το ΕΛ/ΛΑΚ.

10 10 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Ταυτόχρονα, να εξετάσει σοβαρά τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική µάθηση στον τοµέα της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ασλανίδου, Σ. & Οικονόµου, Α. (2006). Νέοι και ιαδίκτυο. Χρήση και πρακτικές στο σχολείο. Στο αγδιλέλης, Β. & Ψύλλος,. (επιµ.). Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Θεσσαλονίκη Γώγουλος, Γ., Κουτσουρελάκης, Χ., Μαρινάκης, Μ., & Φραγκονικολάκης, Μ. (2009). ιερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται µε τις στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση του Ελεύθερου Λογισµικού /Λογισµικού Ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαιδευτική διαδικασία Η περίπτωση της υτικής Κρήτης-. Στο 5ο Συνέδριο, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη», Σύρος, 8-10 Μαΐου Μαλλιάρα, Π., Παπανικολάου, Κ. (2010). Μία Πρόταση Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών: ʽΠρόσωπο µε Πρόσωποʽ, από Απόσταση ή ηµιουργική Σύνθεση των ύο;, Στα Πρακτικά του 5 ου Συνεδρίου ιδακτικής της Πληροφορικής, Οργάνωση ΕΤΠΕ, Αθήνα, Απρίλιος Μαυροµµατάκη, Σ. & Σιδηροπούλου, Α. (2008). Education 2.0. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ΤΠΕ & Εκπαίδευση», Οργάνωση: ΕΕΕΠ- ΤΠΕ, Πειραιάς, 4-5/10/2008 Νικολαϊδου, Σ. & Γιακουµάτου, Τ. (2001), ιαδίκτυο και ιδασκαλία, Αθήνα: Κέδρος Νταλούκας, Β., Κωνσταντούλας, Κ., αούσης,. & Λιακοπούλου, Ε. (2009). Παίζω και µαθαίνω στο Moodle Μία εφαρµογή παράδειγµα καλής πρακτικής. Στο 5ο ιεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL. Αθήνα 27-29/11/09, Οργ.: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Παπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ. και Γρηγοριάδου Μ. (2002), Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισµικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και µαθησιακά εργαλεία, στο Χ. Κυνηγός και Ε.Β. ηµαράκη (επιµ.), Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική ΠΙ (2008). Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο: Γενικά Ερευνητικά εδοµένα και Πρώτες ιαπιστώσεις. Στα πρακτικά της διηµερίδας Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο /3/08. Αθήνα: ΠΙ Ρετάλης, Σ. (επιµ.) (2005). Οι Προηγµένες Τεχνολογίες ιαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης, Αθήνα: Καστανιώτης Aggarwal, A. (2000), Web-based Learning and Teaching Technologies: Opportunities and Challenges, Hershey, London: Idea Group Publishing Baron, G.-L. & Bruillard, E., (1996). L informatique et ses usagers dans l éducation, PUF, Paris Day, C. (2003). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Οι Προκλήσεις της ια Βίου Μάθησης. Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος αρδανός EDEN: European Distance and E-Learning Network, Harasim, L. (2000), Shift happens Online education as a new paradigm in learning, Internet and Higher Education, 3, Hellmig, L. (2008). Blended Learning for Teachers Professional Development, E-Learning Baltics elba 2008, June 18-19, Rostock, Germany Henri, F. & Lundgren-Cayrol, K., (2001). Apprentissage collaboratif à distance, Presses de l'université du Keegan, D. (2000). Οι Βασικές Αρχές της Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. (Α. Μελίστα, Μετάφρ.). Αθήνα: Μεταίχµιο. Mackey, J. (2008). Blending real work experiences and virtual professional development, In Proceedings of ASCILITE 2008 Conference, Nov 30 - Dec 3, Institute of Teaching and Learning, Deakin University Mason, J. (2003). Η ιεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα O Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software. Ανακλήθηκε από στις 28/05/2009

Περιγραφήτουσεµιναρίου. γιατηναξιοποίησητεχνικών ασύγχρονης καιεξ αποστάσεως διδασκαλίαςµέσααπότο περιβάλλονηλεκτρονικής µάθησης moodle

Περιγραφήτουσεµιναρίου. γιατηναξιοποίησητεχνικών ασύγχρονης καιεξ αποστάσεως διδασκαλίαςµέσααπότο περιβάλλονηλεκτρονικής µάθησης moodle Περιγραφήτουσεµιναρίου γιατηναξιοποίησητεχνικών ασύγχρονης καιεξ αποστάσεως διδασκαλίαςµέσααπότο περιβάλλονηλεκτρονικής µάθησης moodle Οργανωτές (..Ε) Ηλείας (Αµαλιάδα) /νση.ε. Μαγνησίας - Σχ. Σύµβ. Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. Κωσταλίας 1, Ε. Λιακοπούλου 2, Β. Νταλούκας 3 1 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Το Εργαστήριο Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Χανίων & Αξιοποίηση Διαδικτυακού εργαλείου καταγραφής αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Χανίων & Αξιοποίηση Διαδικτυακού εργαλείου καταγραφής αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Χανίων & Αξιοποίηση Διαδικτυακού εργαλείου καταγραφής αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης Γ.Γώγουλος, Χ. Κουτσουρελάκης 2, Μ.Μαρινάκης 3, Μ.Φραγκονικολάκης Σχολικός σύμβουλος δυτικής Κρήτης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr Παίζω και µαθαίνω στο Moodle - Μία εφαρµογή, παράδειγµα καλής πρακτικής Β. Νταλούκας Καθηγ. Πληροφορικής ΓΕΛ Ανδραβίδας Ηλείας bdaloukas@sch.gr Κ. Κωνσταντούλας Καθηγ. Πληροφορικής ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Επτά λόγοι για να χρησιµοποιήσετε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Επτά λόγοι για να χρησιµοποιήσετε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας «Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β Επιπέδου» Επιµόρφωση Πληροφορικών ραστηριότητα στο Γενικό Μέρος Ενότητα 1 Υπεύθυνη ιδάσκουσα: Μ. Μποντίλα Επτά λόγοι για

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΥΡΓΟΣ 26 / 2 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών. ΠΕΚ Καβάλας. Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών. ΠΕΚ Καβάλας. Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017 «Ψηφιακή Αφήγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής λόγου και συνεργατικών δεξιοτήτων» Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών ΠΕΚ Καβάλας Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017 Το επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Αντιμετώπισα πρόβλημα μετάβασης, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών, που γίνονταν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κανένα, παρακολούθησα όλες τις επιμορφώσεις Γράψτε κάποια άλλη επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του προγράµµατος

Περιγραφή του προγράµµατος /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Κιλκίς Σχ. έτος 2007-2008 Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Περιγραφή του προγράµµατος Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στόχος της Επιμόρφωσης Ο στόχος της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.

Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ. Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.Συρµακέσης Τα 2 Σεµινάρια 1. Χρήση των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Η εκπαίδευση καθηγητών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ http://b-epipedo2.cti.gr/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Το έργο Το Έργο Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων 2. Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων 2. Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Μαρώνειας, Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Υλοποίηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του moodle, σε 36 νησιά του Ν. Αιγαίου Η e-κοινότητα των επιμορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Η Πράξη αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και στο πλαίσιο υλοποίησης της θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα