Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015"

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015

2 Η Οικογένεια της HellasFin Γιορτάζοντας 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και ανάπτυξης της εταιρείας, 19/10/2014 2

3 Εταιρική Ταυτότητα Ιστορικό Η HellasFin, Global Wealth Management είναι μία από τις μεγαλύτερες και δυναμικότερες, ανεξάρτητες εταιρίες συμβουλών και διαχείρισης περιουσίας, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στις Διεθνείς αγορές. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατεύσουν και να διασφαλίσουν την περιουσία τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και το επενδυτικό τους προφίλ Σήμερα Πρώτα βήματα, εστιασμένα στις Διεθνής Αγορές Πρωτοπόρησε μέσω του Independent Advisory Services Ίδρυση Καταστήματος στην Αθήνα, Επέκταση Δραστηριοτήτων Δημιουργία Θυγατρικής στην Ελβετία, Swiss Εταιρεία Πρότυπο στο Global Wealth Management 3

4 Εταιρική Ταυτότητα Γεωγραφική Παρουσία Ζυρίχη Θεσσαλονίκη (Έδρα) Αθήνα (Κατάστημα) 4

5 Εταιρική Ταυτότητα Συνεργάτες Συνεργαζόμαστε με Θεματοφύλακες και εκτελούσες επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι πελάτες μας έχουν την επιλογή και το πλεονέκτημα, να επιλέγουν έναν ή περισσότερους Θεματοφύλακες, καθορίζοντας οι ίδιοι που θα φυλάσσονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι συνεργαζόμενοι Θεματοφύλακες παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες για : Τήρηση ατομικών ή εταιρικών λογαριασμών Εκτέλεση εντολών Διακανονισμό συναλλαγών Φύλαξη χρημάτων και τίτλων χαρτοφυλακίου Εκτέλεση εταιρικών πράξεων επί των τίτλων χαρτοφυλακίου Εγγραφή σε νέες εκδόσεις Ζυρίχη Λουξεμβούργο Αθήνα 5

6 Εταιρική Ταυτότητα Πλαίσιο Συνεργασιών Ο πελάτης υπογράφει σύμβαση με την HellasFin για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. ΠΕΛΑΤΗΣ Ο πελάτης, επίσης, υπογράφει σύμβαση με τον Θεματοφύλακα για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης και θεματοφυλακής και δίνει περιορισμένη εξουσιοδότηση στην (LPoA) για την διαχείριση των λογαριασμών του και την εκπροσώπησή του έναντι του θεματοφύλακα. Συμφωνία Πλαίσιο ΘΕΜΑΤΟ ΦΥΛΑΚΑΣ Η HellasFin συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με το Θεματοφύλακα ως εξωτερικός διαχειριστής (External Asset Manager EAM) και διασφαλίζει για λογαριασμό των πελατών της τις καλύτερες δυνατές τιμές και συνθήκες για τις υπηρεσίες του θεματοφύλακα. Ο πελάτης διαθέτει προσωπικό λογαριασμό αξιών και χρημάτων στο θεματοφύλακα. 6

7 Εταιρική Ταυτότητα Πορεία Ανόδου 275 εκατ. Κεφάλαια υπό Διαχείριση β τρίμηνο ικανοποιημένες Οικογένειες Πελατών Στελέχη υψηλής εξειδίκευσης από 28 το 2013 (+78%) 44,5 80,3 70,5 45, AUM Κεφάλαια υπό διαχείριση Σε εκατ. Ευρώ 4,52 12, ,68 7

8 Λύσεις Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Advisory Portfolio Management) Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) Χρηματοπιστωτικά Μέσα Κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος Κινητές αξίες κεφαλαιακής υπεραξίας Πρόσθετες υπηρεσίες Tax Center Ευρωπαϊκές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ειδικά Επενδυτικά Οχήματα Family Office Services 8

9 Λύσεις Υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Advisory Portfolio Management) Κατάλληλη για πελάτες που επιθυμούν να έχουν πλήρη έλεγχο των επενδύσεών τους αξιοποιώντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των εξειδικευμένων και πιστοποιημένων στελεχών μας. Προφίλ Προσωπική Σχέση Συμβουλή Παρακολούθηση Εποπτεία Κάθε πελάτης έχει τον δικό του επενδυτικό σύμβουλο με τον οποίο επικοινωνεί για να λάβει επενδυτικές προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με πρωτοβουλία του επενδυτικού συμβούλου και της Εταιρείας. Οι επενδυτικές προτάσεις παρέχονται με βάση το επενδυτικό του προφίλ, της επενδυτικής πολιτικής και τις συνθήκες των αγορών προκειμένου να έχει όλα τα κατάλληλα δεδομένα ώστε να μπορεί να λάβει τις επενδυτικές του αποφάσεις. Το χαρτοφυλάκιο του πελάτη παρακολουθείται και αξιολογείται από τον επενδυτικό σύμβουλο σε συνεχή βάση έναντι καθορισμένων ορίων παραμέτρων. Ο επενδυτικός σύμβουλος προτείνει κατάλληλες αναπροσαρμογές ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων. Ο επενδυτικός σύμβουλος, εκτός από την επιμέρους επικοινωνία, συζητά και συμβουλεύει τον πελάτη, για την συνολική επενδυτική στρατηγική του, τις επιμέρους ενέργειες και τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του. Συμμετέχει και κατευθύνεται από τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και εποπτεύεται από το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας. 9

10 Λύσεις Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) Κατάλληλη για πελάτες που επιθυμούν να αναθέσουν στους έμπειρους και πιστοποιημένους διαχειριστές της την επιλογή των επενδυτικών αποφάσεων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Προφίλ Καθορισμός Ορίων Εκτέλεση Διαχείρισης Παρακολούθηση Εποπτεία Η δομή του χαρτοφυλακίου του πελάτη διαμορφώνεται με βάση το επενδυτικό του προφίλ, την επενδυτική πολική, πάντα σύμφωνα με την επενδυτική διαδικασία της εταιρίας. Ακολούθως ο εντεταλμένος διαχειριστής επιλέγει και εκτελεί τις συγκεκριμένες ενέργειες διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο του πελάτη παρακολουθείται και αξιολογείται από το Διαχειριστή σε συνεχή βάση έναντι καθορισμένων ορίων-παραμέτρων. προτείνει κατάλληλες αναπροσαρμογές ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων. Ο εντεταλμένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου ενημερώνει και συζητά με τον πελάτη σε τακτά διαστήματα τις επενδυτικές στρατηγικές, τις επιμέρους ενέργειες και τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του. Συμμετέχει και κατευθύνεται από τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και εποπτεύεται από το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας. 10

11 Λύσεις Πρόσθετες Υπηρεσίες Tax center για Ελληνικά Φυσικά Πρόσωπα, βάσει των Ευρωπαϊκών & Ελληνικών Νόμων και Αποφάσεων. Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας προσφέροντας την άριστη γνώση της Φορολογίας των Κινητών Αξιών. Δημιουργία «Φορολογικού Κουμπαρά», βάσει της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής πολιτικής φορολογικής συμμόρφωσης. Σχεδιασμός Περιουσιολογίου. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για επενδυτές που επιλέγουν την διαχείριση των κινητών αξιών τους μέσω Επενδυτικών Οχημάτων του ΕΟΧ. Ειδικά Επενδυτικά Οχήματα, εντός του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου, για εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης κινητών αξιών. Family Office Services ( FOS), παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω της θυγατρικής εταιρίας μας στην Ζυρίχη της Ελβετίας ( SWISS AG), τόσο για Corporate Services όσο και για Wealth Management Services. 11

12 Εταιρική Κουλτούρα Στοχεύοντας στο Όφελος του Πελάτη Στην εστιάζουμε τις λειτουργίες και τις διαδικασίες μας με τελικό στόχο το όφελος του πελάτη. Επιδιώκουμε να καλύψουμε σφαιρικά όλες τις ανάγκες του πελάτη και της οικογένειας του. Προστασία - Διασφάλιση Μετάβαση στη Νέα Γενιά Διαχείριση Ανάπτυξη Family Office Services - Οικογένεια Client's benefit Φορολογικός Σχεδιασμός Υπηρεσίες Εταιρικών Αναγκών Σχεδιασμός Περιουσιολογίου 12

13 Εταιρική Κουλτούρα Αρχές Πρωταρχική μας ΔΕΣΜΕΥΣΗ είναι το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ μας Ανεξαρτησία: Δε δεσμευόμαστε και δε διατηρούμε σχέσεις εξάρτησης από κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Λειτουργούμε ανεξάρτητα και αμερόληπτα με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Ευθυγράμμιση συμφερόντων: Τα συμφέροντα μας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με αυτά των πελατών μας. Το συμφέρον του πελάτη είναι στην καρδιά κάθε λύσης που παρέχουμε. Μοναδικό μας κίνητρο είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του. Εξειδίκευση και Καινοτομία στη διαχείριση περιουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο: Προσφέρουμε πρόσβαση στους πελάτες μας σε απεριόριστη γκάμα λύσεων στην παγκόσμια αγορά. Πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη: Όλα μας τα στελέχη είναι πιστοποιημένα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η πολυετής εμπειρία είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα μας. Ομαδικότητα και συνέχεια: Οι ιδρυτές της εταιρείας εργάζονται μαζί περισσότερα από 15 χρόνια. Μοιράζονται μεγάλο πλούτο εμπειρίας, το ίδιο όραμα για την εταιρεία και εμπλέκονται προσωπικά στην επενδυτική διαδικασία. Ενθαρρύνουμε ένα περιβάλλον που εμπνέει την ομαδική εργασία μεταξύ των συναδέλφων μας και των συνεργατών μας, για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Διαφάνεια και Αυστηρή Τήρηση Νομοθετικού Πλαισίου: Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ αδειοδοτείται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμ. Αδείας: 6/160/

14 Παρουσία στο Εξωτερικό Η Θυγατρική μας στη Ζυρίχη Ολοκλήρωση διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης τον Ιούνιο Μέλος του S.A.A.M. (Swiss Association of Asset Managers) που αναγνωρίζεται από την F.I.N.M.Α. (Swiss Financial Market Supervisory Authority) Παροχή υπηρεσιών Wealth Management Services Family Office Services Corporate services 14

15 Μήνυμα Ιδρυτών H εμπειρία και η ανάπτυξη της εταιρίας κ η τεχνογνωσία των στελεχών μας, αντικατοπτρίζονται στην συνέπεια με την οποία φροντίζουμε την διαχείριση των διαφόρων τύπων περιουσίας και επενδύσεων των πελάτων. Πολύκαρπος Πολυχρονίδης Πρόεδρος Δ.Σ. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που δημιουργούνται ειδικά για να ικανοποιήσουν τις συχνά σύνθετες, επενδυτικές ανάγκες κάθε πελάτη. Επιδιώκουμε να καλλιεργούμε άμεση και βαθιά σχέση με τους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι κάθε ένας ξεχωριστά λαμβάνει ένα επίπεδο επενδυτικής τεχνογνωσίας και υπηρεσιών που ανταγωνίζεται αυτό των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών οίκων.» Παντελής Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Η ομάδα της HellasFin είναι δίπλα σας για να κάνουμε μαζί το πρώτο βήμα με ασφάλεια και γνώση στο ταξίδι των επενδύσεων. 15

16 Επισήμανση 1. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ανεξάρτητη εταιρία παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, και έχει αδειοδοτηθεί με την υπ αριθ. 6/160/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Το παρόν έγγραφο αφορά στην πρόταση συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και του υποψηφίου πελάτη με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 3. Ο υποψήφιος πελάτης έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί ή όχι την παρούσα πρόταση συνεργασίας. Επίσης, ο υποψήφιος πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από τον υπεύθυνο διαχείρισης και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων σχετικά με την ανωτέρω πρόταση συνεργασίας. Η αποδοχή της πρότασης συνεργασίας επικυρώνεται με την υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 4. Το παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του προφίλ του υποψηφίου πελάτη. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος πελάτης αποδεχτεί την πρόταση συνεργασίας, ο αρμόδιος εξουσιοδοτημένος επενδυτικός σύμβουλος μεριμνά για τη λήψη του επενδυτικού προφίλ του πελάτη με τη συμπλήρωση, από τον πελάτη, του ερωτηματολογίου για τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ. 5. Το παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό όσον αφορά τις χρεώσεις των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρία προς τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οι ισχύουσες χρεώσεις είναι αυτές που αναγράφονται στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπογράφει ο πελάτης. 6. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της εταιρίας ή των παρόχων της, η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων της παρόντος εντύπου, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή των παρόχων της. 7. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους τους οποίους ο πελάτης ρητά δήλωσε ότι αποδέχεται στη σύμβαση επενδυτικών συμβουλών που υπέγραψε. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί να γεννηθεί. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του πελάτη στην ανάγκη να λάβει πολύ σηµαντικά υπόψη του το περιεχόµενό του όταν λαµβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή, ως προς τις οποίες θεωρεί ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εµπειρία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους κινδύνους, συνιστάται να αποταθεί στον επενδυτικό του σύµβουλο προκειµένου να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. 8. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν. 16

17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση & Συμβουλές

Ενημέρωση & Συμβουλές Ενημέρωση & Συμβουλές ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Οι θεσμικοί διαχειριστές στην Ελλάδα ως φορέας δράσης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η κοινοτική Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. VERSAL ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MIFID Σελίδα 2 1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Από την 1η Νοεμβρίου 2007 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος 3606/2007 για τις Αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για την µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο την απόκτηση του διπλώµατος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Σπουδών στην «Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Οι Κοινωνικοί Εταίροι, προσδοκούν από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, να αποτελέσει ένα καθοριστικό στρατηγικό τους σύμμαχο, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν τις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάστε το μέλλον σας.

Σχεδιάστε το μέλλον σας. Σχεδιάστε το μέλλον σας. Προστατεύστε την περιουσία σας. Ζούμε σε έναν κόσμο με μόνο σταθερό χαρακτηριστικό τη διαρκή αλλαγή. 2 Εισαγωγή Εισαγωγή 3 Δομήστε την περιουσία σας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα