Η ιεθνής Ηµέρα των Συνεταιρισµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιεθνής Ηµέρα των Συνεταιρισµών"

Transcript

1 Φεβ/Μαρ Σε αυτό το τεύχος: Από τη Σύνταξη 2 ιεθνής Ηµέρα 2 Γυναίκας ( συνέχεια ) Έκθεση Γενικού ιευθυντή 3 Ανακοίνωση 3 ICA στο G-20 Θέµα: 4 Συνεταιρισµοί οικονοµική κρίση ICA Στρατηγικό 6 πλάνο Νέα από τον ΟΗΕ 7 ICA Αφρικής 8 ΙCA ΑσίαςΕιρηνικού 9 ICA Αµερικής 10 Συνεταιρισµοί Ευρώπης 10 Συνεταιριστική Εκατονταετία 11 Συνεταιριστικά Βραβεία 12 Η ιεθνής Ηµέρα των Συνεταιρισµών Καθοδηγώντας την παγκόσµια ανάκαµψη µέσω των συνεταιρισµών Το θέµα φετινής ιεθνούς Ηµέρας των Συνεταιρισµών εστιάζεται µάλλον στην ανάκαµψη παρά στην κρίση. Τονίζεται ο ρόλος των συνεταιρισµών τόσο στην προώθηση οικονοµικής ανάπτυξης όσο στην προώθηση των ηθικών αξιών - αξιών που αµφισβητήθηκαν έντονα στην οικονοµική επισιτιστική κρίση. Υπογραµµίζει ότι οι συνεταιρισµοί µπορούν αποτελεσµατικά να συµβάλλουν στην παγκόσµια οικονοµική ανάκαµψη µέσω των συνεταιριστικών αξιών αρχών που καθοδηγούν τις πράξεις ς. Η ιεθνής Ηµέρα των Συνεταιρισµών θα εορταστεί παγκοσµίως στις 4 Ιουλίου εξυπηρετούν τις ανάγκες των µελών ς, πράγµα που σηµαίνει ότι η επιτυχία µετράται οικονοµικά, κοινωνικά ή/ πολιτιστικά. Επίσης είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι στην αξιολόγηση των επιδόσεων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, περιλαµβάνονται πολλοί τρόποι µε ς οποίους οι συνεταιρισµοί επιστρέφουν την οικονοµική αξία την κοινωνική ισότητα στα µέλη τις κοινότητες. Ενώ τα περιθώρια κέρδους έχουν συρρικνωθεί, οι συνεταιρισµοί έχουν ακόµη την ικανότητα να διατηρούν τις θέσεις εργασίας, ή να εξακολουθούν να παρέχουν σηµαντικές υπηρεσίες σε προσιτές τιµές τρόποι που µπορούν να βοηθήσουν τις κοινότητες να αντισταθούν στις χειρότερες πτυχές παγκόσµιας ύφεσης. Οι συνεταιρισµοί δεν αποτελούν εργαλεία διευθέτησης κρίσης, αλλά µια βιώσιµη µορφή επιχείρησης που επιβιώνει στην κρίση οδηγεί στην ανάκαµψη. Γυρίστε στη σελίδα 4 για περισσότερα Το κυρίως θέµα µας εξετάζει το πως οι συνεταιρισµοί αποδίδουν σε διάφορους τοµείς. Ορισµένοι αναφέρουν καλύτερα αποτελέσµατα από την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ άλλοι νιώθουν τις επιπτώσεις ύφεσης στην οικονοµία. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι οι συνεταιρισµοί έχουν ως µέτρο επιτυχίας την ικανότητά ς να Νέα των Μελών 1 3 Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2009 Άνθρωποι συνεταιρισµού 15 Οι συνεταιρισµοί ενωµένοι για τον τερµατισµό βίας κατά των γυναικών των κοριτσιών. Ηµερολόγιο 16 Συντάκ: Maria-Elena Chavez Hertig Συνεργάτες: Melina Morrison Suzanne Henderson Barbara CameronSmith Η δήλωση ICA για την ιεθνή Ηµέρα Γυναίκας, που γιορτάζεται στις 8η Μαρτίου, ήταν ένα κάλεσµα προς όλες τις συνεταιριστικές οργανώσεις ς συνεργάτες στην κινητοποίηση χρήση κοινωνικοοικονοµικής ς δύναµης ώστε να συµβάλουν στον παγκόσµιο αγώνα για την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών των κοριτσιών. κάνουν τη διαφορά απλά µε την εξάλειψη όλων των εµποδίων που αποτρέπει ή περιορίζει την άµεση ένταξη την ενεργό συµµετοχή των γυναικών σε όλους ς τύπους συνεταιρισµών. Με την προώθηση ισότητας των φύλων, οι συνεταιρισµοί µπορούν να επιφέρουν σοβαρή βελτίωση στην ζωή των γυναικών των κοριτσιών. Με κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο ICA, Ivano Barberini, την Πρόεδρο Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ICA, Stefania Γυρίστε στη σελίδα 2 για να Marcone, σηµειώνετε ότι οι συ- διαβάσετε περισσότερα σχετινεταιρισµοί µπορούν να κά µε τη δήλωση ICA.

2 2 Από το γραφείο Συντάκτη Οι οικονοµικές επισιτιστικές κρίσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο κέντρο ενδιαφέροντος για όλους. Εστιάζουµε σε αυτό το θέµα στην συνέχεια στις εκθέσεις µας για το εάν όντος οι συνεταιρισµοί δέχτηκαν κτυπήµατα. Στο αντίστοιχο άρθρο, αναδυκνύεται ότι ως τώρα, οι συνεmaria-elena Chavez ταιρισµοί οι οποίοι έχουν Hertig, παραµείνει πιστοί στις αρχές Αναπληρώτρια ς αντέχουν την καταιγίδας. Γενικού ιευθυντή Ορισµένοι αποδεικνύουν ότι η ICA παγκόσµια κρίση είναι µιά πραγµατική ευρία για ς συνεταιρισµούς. Ωστόσο, χρειαζόµαστε περισσότερες πληροφορίες από τα µέλη µας για την κατάστασή ς, για τον δικό ς τρόπο αντιµετώπισης κρίσης, τις επιτυχίες καθώς τις αποτυχίες ς, έτσι ώστε να διδαχθούµε Τελευταία Νέα συνέχεια από σελίδα 1 "Ας είναι ο στόχος µας υψηλός, ας ηγηθούµε αλλαγής στις κοινωνίες µας." από τις νοτοµίες αλλά από τα λάθη µας. Η ICA σε παγκόσµιο, περιφερειακό σε τοµεακό επίπεδο σε διάφορες συναντήσεις σεµινάρια δροµολογεί την αντιµετώπιση κρίσης, όπως θα διαπιστώσετε στην συνέχεια. ανταγωνιστικότητας. Οι συνεταιρισµοί βρίσκονται µεταξύ των νικητών στην αναγνωρισιµότητα των εµπορικών σηµάτων ς (UNIMED), των ανώτερων υπηρεσιών (Desjardins) ή απλά επειδή είναι καλοί εργοδότες (η Raiffiesen στην Ελβετία το Η συνεταιριστική διορατικότη- REI στις ΗΠΑ περιλαµβάνοτα αυξάνεται, γεγονός που µας νται στην λίστα των 500 καλύεπιτρέπει να ανακαλύψουµε τερων εργοδοτών Fortune εκ νέου κάτι που όλοι οι συνε- για έντεκα συναπτά έτη). Αναταιριστές γνωρίζουν το πλεο- φέρονται επίσης στην διεθνή νέκτηµα συνεταιριστικού ατζέντα την επιδίωξη συτρόπου εργασίας. Νέοι συνεται- νεργασιών για την αντιµετώπιρισµοί σχηµατίζονται, ενώ οι ση κρίσης. µεγάλοι συνεταιρισµοί όπως το Eroski, που αναφέρεται σε Έχουµε προσπαθήσει να συλαυτή την έκδοση, κινούνται λέξουµε κάποιες εµπειρίες σε προς την κατεύθυνση "συ- αυτή την έκδοση. Ελπίζουµε νεταιριστικοποίησης" των θυγα- ότι θα είναι χρήσιµες. Τα τρικών ς εταιρειών για σχόλια σας είναι πάντα ευιδεολογικούς λόγους αλλά πρόσδεκτα! για να βρεθούν στην κορυφή ιεθνής Ηµέρα Γυναίκας Αυτό τον χρόνο τα Ηνωµένα Έθνη, για να αναδείξουν την σηµασία ιεθνούς Ηµέρας Γυναίκας (IWD), επικέντρωσαν την προσοχή ς πάλι στην παγκόσµια πανδηµία βίας κατά των γυναικών των κοριτσιών, στα πλαίσια θέµατος "Γυναίκες άνδρες: Ενωµένοι για το τέλος βίας κατά των γυναικών των κοριτσιών". ήλωση ICA, που εκδόθηκε για την ιεθνή Ηµέρα Γυναίκας" 8 Μαρτίου 2009 Η βία κατά των γυναικών είναι πράγµατι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Σύµφωνα µε στοιχεία Παγκόσµιας Τράπεζας, επιβεβαιώνεται ότι µία στις τρεις γυναίκες έχουν χτυπηθεί, έχουν εξαναγκαστεί σε σεξουαλική συνεύρεση ή έχουν υπο- στεί άλλες µορφές το 2009 κάλεσε το συνεταιρικακοποίησης κατά τη διάρκεια στικό κίνηµα, που αντιπροσω ζωής ς. πεύει περισσότερους από 800 εκατοµµύρια γυναίκες άνη πιο κοινή µορφή βίας που δρες σε παγκόσµιο επίπεδο, βιώνουν οι γυναίκες είναι η σω- να κινητοποιηθεί να διαµατική βία που προκλήθηκε δραµατίσει έναν ισχυρότερο από οικείο πρόσωπο, είναι γυ- ρόλο για τον τερµατισµό ναίκες ηλικίας χρονών βίας κατά των γυναικών εκτεθειµένες στο κίνδυνο βια- των κοριτσιών. σµού ενδοοικογενειακής βίας περισσότερο από τον "Μπορούνε να το κάνουνε µε καρκίνο, τα τροχαία ατυχήµα- την προώθηση ισότητας τα, ς πολέµους ή την ελονο- των φύλων στις δικές ς συσία. νεταιριστικές δοµές, αλλά µε την ανάληψη ηγετικού Οι αιτίες βίας κατά των γυ- ρόλου στις κοινότητές ς για ναικών, έχουν τις ρίζες ς σε την αλλαγή νοοτροπίας, ρατσιστικές πρακτικές πα- προωθώντας αντιπροσωπευραδόσεις συµπεριλαµβανόµε- τικές πολιτικές εξασφαλίνης αντίληψης ότι η ζοντας ότι θα γίνουν ενέργειες ενδοοικογενειακή βία είναι µια ώστε η χρήση βίας κατά των ιδιωτική αποδεκτή υπόθε- γυναικών των κοριτσιών ση. να είναι πλέον παρελθόν." Η οικονοµική διάκριση επιδεινώνει την διαιώνιση υποδεέστερης κατάστασης των γυναικών στην κοινωνία φέρνει πιό κοντά στην άσκηση βίας. ιαβάστε την κοινή δήλωση ICA Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ICA: Πως µπορούν να αντιµετωπιστούν αυτές οι αιτίες από ποιούς; ιαβάστε τη δήλωση που εξέδωσε η ICA Αµερικής: s/2009-int-womensday.pdf Η ICA στη δήλωσή για την s/2009-int-womensday.pdf ιεθνή Ηµέρα Γυναικών IWD

3 3 Μια εποχή ευρίας για ς συνεταιρισµούς Eίναι δύσκολο να µην µιλάµε για την επιδείνωση οικονοµικής κρίσης. Ακόµα η δική µου χώρα η Σκωτία επηρεάζεται σοβαρά από την κακοδιαχείριση των Χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Στη Σκωτία, ανατραφήκαµε ώστε να θεωρούµε αυτά τα ιδρύµατα υψηλού κύρους, αφού νοµίζαµε ότι εκπροσωπούσαν τα υψηλότερα πρότυπα οικονοµικής εντιµότητας καλής διακυβέρνησης όπως αρµόζει στις πρεσβυτεριανές µας αρχές. Είναι παράξενο ότι σε µια χώρα, η οποία είδε µερικές από τις πρώιµες συνεταιριστικές εξελίξεις, δεν βλέπαµε αυτές τις έµφυτες αντιφάσεις. Λοιπόν, τις βλέπουµε τώρα! Ελπίζοντας ότι κάτι θετικό θα προκύψει από όλα αυτά, εµείς στο συνεταιριστικό κίνηµα, έχουµε µια πραγµατική ευθύνη να µιλήσουµε να δηµοσιοποιήσουµε τις δικές µας λύσεις. Ποτέ δεν υπήρξαµε καλοί στην προώθηση των θέσεών µας, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να το διορθώσουµε αυτό τώρα. Η ICA έχει γράψει, σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, προς το G8 το G20, καλώντας ς να λάβουν σοβαρά υπόψη την συνεταιριστική επιλογή. Έχω λάβει κάποιες καλοπροαίρετες απαντήσεις, αλλά µε λίγη πραγµατική ουσία. Τί- Έκθεση Γεν. ιευθυντή ποτα από αυτά δεν είναι κάτι νέο φυσικά, η ιστορία δείχνει ότι η προσπάθεια να πειστούν οι κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τα οφέλη συνεργατισµού δεν είναι εύκολη υπόθεση. ανθρώπινους πόρους τον λογιστικό έλεγχο ρίσκο, άρχισαν να λειργούν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πριν από το τέλος Μαρτίου. Μαζί, σηµατοδοτούν µια επαγγελµατική προσέγγιση για την οικοδόµηση ICA σε έναν Ακόµη εκείνοι που εµφανί- οργανισµό που τελικά θα επιζονται πιο κοντά στη φιλοσοφία τύχει στα επίµαχα θέµατα που µας φαίνεται να πιστεύουν ότι περιγράφονται ανωτέρω. υπάρχουν µόνο δύο τρόποι λειργίας των επιχειρήσεων - ηµιουργούµε επίσης, µία Ελεγχόµενες από το κράτος, ή οµάδα εργασίας για την διεθνή Ιδιοκτησίας επενδυτή. εν νοµοθεσία ώστε να συµπληυπάρχει καµία αναφορά στην ρώσει την ήδη υπάρχουσα Iain Macdonald συνεταιριστική επιλογή, η πάνω στα διεθνή λογιστικά γενικός διευθυντής οποία, όπως η έρευνα για ς πρότυπα. Πράγµατι, πρόσφα- ICA 300 καλύτερους συνεταιρι- τα στοιχεία έχουν δείξει ότι τα σµούς σε όλο τον κόσµο µέλη µας ζητούν πληροφορίες (Global300) έχει δείξει, ήδη συµβουλές για την νοµοθεαποτελεί ένα τεράστιο τµήµα σία τα θέµατα τακτική πε- "Η προσπάθεια να πειστούν οι κόσµου οικονοµίας. ρισσότερο από οτιδήποτε κυβερνήσεις να άλλο. Και φυσικά, σε αυτό το Συγκεντρώνουµε αποδείξεις πολύ αβέβαιο οικονοµικό περι- αναγνωρίσουν τα οφέλη για να δείξουµε πώς οι συνεται- βάλλον, τα µέλη µας πρέπει ριστικές επιχειρήσεις επι- να έχουν την ασφάλεια µιας συνεργατισµού δεν είναι εύκολη βιώνουν στην τρέχουσα κρίση ισχυρής νοµοθεσίας για την υπόθεση." καλύτερα από άλλες µορφές προστασία των συνεταιριστιεπιχειρήσεων. κών επιχειρήσεων. Iain Macdonald, γενικός διευθυντής Ίσως, επιτέλους οι πολίτες θα Όπως θα διαβάσετε σε αυτό ICA µας ακούσουν! το τεύχος, το θέµα για τη ιεθνή Ηµέρα των Συνεταιρισµών Η επόµενη συνεδρίαση αυτού ές είναι "Καθοσυµβουλίου µας στην Πολω- δηγώντας την παγκόσµια νία, θα είναι ένα ακόµη βήµα ανάκαµψη µέσω των συνεταιπροόδου στην ανάπτυξη ρισµών». παγκόσµιας στρατηγικής µας. Λοιπόν, ας το κάνουµε! Ακολουθώντας συµφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Ρώµη πέρυσι, επιτροπές για την συµµετοχή, την διακυβέρνηση, ς Το G-20 θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το συνεταιριστικό µοντέλο Στις 6 Μαρτίου, η ICA επανέκδωσε την επιστολή προς το G-20, ζητώντας να λάβει σοβαρά υπόψη τα πλεονεκτήµατα συνεταιριστικού µοντέλου των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια επικείµενης συνεδρίασης τον Απρίλιο στο Λονδίνο. Στην επιστολή που υπογράφηκε από όλα τα µέλη Συµβουλίου ICA, σηµειώνεται ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις µε πάνω από 1 50 χρόνια επιχειρηµατικής επιτυχίας σε όλους ς οικονοµικούς τοµείς, µε την µοναδική δέσµη αξιών αρχών, µπορούν να παρέχουν πιθανές λύσεις ιδιαί- τερα στην προώθηση σταθερότητας στην παγκόσµια οικονοµία. Επίσης, καλεί ς πολιτικούς ηγέτες για την προστασία παγκόσµιου πληθυσµού από τις χειρότερες επιπτώσεις παγκόσµιας ύφεσης που αντιµετωπίζουµε σήµερα ως αποτέλεσµα εταιρικής κακοδιαχείρισης που οδήγησε το επενδυτικό µοντέλο επιχειρήσεων, να εξασφαλίσουν ότι, στον αγώνα κατά ύφεσης, σε κάθε µεταρρύθµιση των οικονοµικών δοµών στο σύνολό ς όπως ενός νέου κανονιστικού συστήµατος, οι ηγέτες G-20 θα λάβουν ειδική µέριµνα για την σταθερότητα την ασφάλεια παγκόσµιας συνεταιριστικής οικονοµίας των αξιών, για τα εκατοµµύρια των ατόµων των οικογενειών που υποστηρίζει σε όλες τις γωνιές κόσµου, να δώσουν σε αυτό το επιχειρηµατικό µοντέλο την αναγνώριση την πολιτική στήριξη που αρµόζει στην συνεισφορά, τέλος, να διασφαλίσουν τον υπό ίσων όρων ανταγωνισµό µεταξύ των χωρών των τραπεζικών µοντέλων, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλία των τραπεζικών συστηµάτων σς µελλοντικούς κανόνες. είτε blications/pressre leases/ g20.pdf για το πλήρες κείµενο

4 4 Ειδική έκθεση: Συνεταιρισµοί παγκόσµια κρίση Η αντιµετώπιση κρίσης- ο συνεταιριστικός δρόµος επιβίωσης ανάπτυξης Στις 28 Ιανουαρίου, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ) δηµοσίευσε στοιχεία ότι η παγκόσµια ανάπτυξη το 2009 θα είναι κοντά στο µηδέν. Προβλέπει ότι η ύφεση θα πλήξει τις περισσότερες από τις προηγµένες οικονοµίες. Υπάρχουν προοπτικές ανάκαµψης για το 201 0, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής δράσης. Ο ιευθύνων σύµβουλος ΝΤ, Dominique Strauss-Kahn, κατηγόρησε για την κρίση "την αδιαφάνεια των χρηµατοδοτικών αγορών, την απληστία κάποιων τραπεζιτών, () τον εφησυχασµό των ρυθµιστικών αρχών των πολιτικών." Πίεσε κυβερνήσεις να δράσουν άµεσα αποφασιστικά για να αντιστραφεί η κατάρρευση παγκόσµιου εµπορίου. Το Φεβρουάριο 2009 η Παγκόσµια έρευνα McKinsey σε δείγµα ιευθυντικών Στελεχών που βρίσκονται στην ζώνη ευρώ, ανακάλυψε ότι σε ποσοστό 90 τοις εκατό περιµένουν στις χώρες ς πτώση ΑΕΠ το Η προσδοκία ήταν ότι τα αποτελέσµατα θα βελτιώνονταν µέχρι το τέλος ές, αλλά η γενική αντίδραση είναι η αναθεώρηση των λειργικών δαπανών αύξησης παραγωγικότητας. Η Επισιτιστική κρίση επιµένει σε 32 χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σύµφωνα µε την Οργάνωση ιατροφής Γεωργίας (FAO), στην Ανατολική Αφρική περισσότεροι από 1 8 εκατοµµύρια άνθρωποι αντιµετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια λόγω των συγκρούσεων, των αναταραχών, των δυσµενών ρικών συνθηκών ή ενός συνδυασµού αυτών, ενώ στη Νότια Αφρική ο συνολικός αριθµός των ανθρώπων που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια εκτιµώνται σε 8,7 εκατοµµύρια. Στην Κένυα, την Σοµαλία την Ζιµπάµπουε, η κατάσταση επισιτιστικής κρίσης είναι πολύ σοβαρή ως επακόλουθο των µειωµένων σοδειών λόγω ξηρασίας, αίσθησης ανασφάλειας των πολιτών οικονοµικής κρίσης. Παρά την αποθάρρυνση, τα απο- τελέσµατα καταδεικνύουν ότι οι συνεταιρισµοί ανταποκρίθηκαν καλύτερα από ς εισηγµένους στο χρηµατιστήριο οµολόγους ς. Οι Πιστωτικές Ενώσεις έχουν αποφύγει σε µεγάλο βαθµό το σενάριο των µεγάλων τραπεζών µε τις µαζικές κυβερνητικές επιδοτήσεις, οι καταναλωτικοί συνεταιρισµοί αναφέρουν στις εκθέσεις ς αύξηση κερδών, οι γεωργικοί συνεταιρισµοί χρησιµοποιούν ήδη σχεδιασµένες στρατηγικές για να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση επισιτιστικής ανασφάλειας σε πολλά µέρη κόσµου. Ένα αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η επιστροφή στις συνεταιριστικές αξίες µια προβολή εκ νέου των συνεταιρισµών καθώς υπάρχει η ανάγκη επαναβεβαίωσης σύνδεσης των αγορών µε την ηθική δεοντολογία. Σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές στιγµές, οι πιστωτικές ενώσεις θεωρούνται η λύση όχι το πρόβληµα. Έχουν αναδυθεί ως ασφαλή σταθερά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα είτε αυτά βρίσκονται στις ΗΠΑ, στην Κένυα ή στην Παραγουάη. Η παλιά ιστορία κοινωνικής ιδιοκτησίας οικονοµικής υπευθυνότητας επαναλαµβάνεται. Παρά το γεγονός αυτό, η ιοίκηση Εθνικής Πιστωτικής Ένωσης (NCUA), η ρυθµιστική αρχή των πιστωτικών ιδρυµάτων των ΗΠΑ, έκλεισε 1 4 πιστωτικές ενώσεις το Ωστόσο, οι πιστωτικές ενώσεις καταγράφουν µια καλύτερη πορεία σε σύγκριση µε τις αποτυχίες 25 µη συνεταιριστικών τραπεζών. Αν οι περισσότερες πιστωτικές ενώσεις παραµένουν σε άριστη οικονοµική κατάσταση, η υγεία βιοµηχανίας απειλείται λόγω των µικρότερων πιστωτικών ενώσεων που επένδυσαν µέρος ενεργητικού ς σε µεγαλύτερες εταιρικές πιστωτικές ενώσεις, οι οποίες όπως άλλα οικονοµικά ιδρύµατα, αρέσκονται µε τη σειρά ς να στρέφονται σε επενδύσεις επισφαλών οµολόγων. Η µείωση αξίας των εν' λόγω οµολόγων έχει απορροφήσει χρήµατα από το αµερικάνικο σύστηµα των πιστωτικών ενώσε- ων, ακόµη αν την ίδια στιγµή πολλοί αντιµετωπίζουν αυξανόµενη ζήτηση για δάνεια πελατών οι οποίοι για µια ακόµη φορά στηρίχτηκαν σε εµπορικές τράπεζες. Την ίδια στιγµή αναζητούν να δανειστούν χρήµατα εν µέρει από ς επενδυτές, επειδή η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εγγυηθεί το χρέος που έχει προκύψει από τις εµπορικές τράπεζες, καθιστώντας δύσκολο για τα πιστωτικά ιδρύµατα να ανταγωνίσν µε αυτές. Η εξασφάλιση ίσων όρων παιχνιδιού σε όλους ς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς θα είναι ζωτικής σηµασίας για ς συνεταιρισµούς, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για αυστηρότερο έλεγχο στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η ηµοσκόπηση Παγκόσµιας Οικονοµικής Κατάστασης McKinsey (Φεβρουάριος 2009) έδειξε µια αύξηση που εστιάζεται στις βασικές λειργίες των τραπεζών, µε το 45% να έχει την άποψη ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι πιο δραστήριες στις ρυθµιστικές ς παρεµβάσεις στις τράπεζες, από 37% που ήταν τον Νοέµβριο Η NCUA έχει προσφέρει στις πιστωτικές οργανώσεις των ΗΠΑ 2,5 δισ. δολάρια µε χαµηλό τόκο για να υποστηρίξει νέα δάνεια να βοηθήσει τα οµόλογα που κινδυνεύουν από ζηµιές λόγο των δύσκολων συγκυριών - η ενίσχυση αυτή θα µπορούσε να διευρυνθεί σε 41,5 δις. δολάρια καθώς το Κογκρέσο πείστηκε για την άρση ορίου σχετικά µε το ποσό των χρηµάτων που η NCUA µπορεί να δανείσει. Η σταθεροποίηση τοµέα θα προστάτευε ς σχεδόν 90 εκατ. Αµερικάνους οι οποίοι είναι πελάτες στη λιανική των πιστωτικών οργανισµών. Η NCUA είπε ότι επανεξετάζει τον τρόπο αναδιάρθρωσης εταιρικού πιστωτικού συστήµατος ώστε να αντιµετωπίσει τα ελαττώµατά. Όπως στις ΗΠΑ, έτσι στην Ευρώπη, καταγράφετε ένας µεγάλος αριθµός καταναλωτών

5 5 που στρέφεται στα συνεταιριστικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ως ένα ασφαλή καταφύγιο για τις αποταµιεύσεις. Για παράδειγµα, στην Ελβετία, οι δύο συνεταιριστικές Τράπεζες η Migros Bank η Raiffeisen Bank έχουν εγγραφές χιλιάδων νέων πελατών αύξηση των περιουσιακών ς στοιχείων. Η Τράπεζα Migros ανέφερε την κατά 75% αύξηση, 1,7 δισ. ελβετικά φράγκα, σε καθαρά νέα χρήµατα από πελάτες που µετέφεραν τα κεφάλαιά ς σε αυτή από µεγάλες εµπορικές τράπεζες, ειδικότερα από την UBS (την πρώην µεγαλύτερη τράπεζα Ελβετίας). Η Raiffeisen, η οποία είχε νέους πελάτες, ανέφερε ότι οι νέοι αυτοί λογαριασµοί έχουν υπολογιστεί σε ένα δισ. ελβετικά φράγκα. Ο επικεφαλής Raiffeisen, Vincenz Pierin, δήλωσε ότι η τράπεζα απολαµβάνει µεγάλη εµπιστοσύνη από ς πελάτες, λόγω επιχειρησιακού µοντέλου που χαρακτηρίζεται από χαµηλό επίπεδο ρίσκου, την εστίαση ς στις τοπικές αγορές. "Είµαστε περήφανοι που δεν χρειάζεται να εξαρτώµαστε από εξωτερική βοήθεια." Η Raiffeisen επένδυσε τα νέα κεφάλαια στην παροχή δανείων δηµιούργησε 300 νέες θέσεις εργασίας. Ακόµη σε µια συρρικνώµενη αγορά υποθηκών, στην Ολλανδία ο Όµιλος Rabobank έχει αυξήσει το µερίδιο αγοράς στο 29%. Η τράπεζα έχει αποκλείσει την ανάγκη να αξιοποιήσει την κυβερνητική χρηµατοδότηση, αν η τράπεζα θα περιορίσει τις νέες προσλήψεις, δήλωσε ότι δεν θα περικόψει θέσεις εργασίας. Στη Γαλλία, το κυβερνητικό σχέδιο εγγυήσεων για έξι από τις κορυφαίες τράπεζες - συµπεριλαµβανοµένων συνεταιριστικών συνεταιριστικά ελεγχόµενων τραπεζών: Banque Populaire, Caisse d'epargne, Credit Agricole η Credit Mutuel - έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σχετικά µε τις επενδυτικές στρατηγικές από τα µεγαλύτερα ιδρύµατα (τα τέσσερα αυτά ιδρύµατα µαζί έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο τοµέα λιανικής τραπεζικής αγοράς). Ένα µάθηµα τραπεζικής δεοντολογίας που πλήττει σκληρά. Μια ακραία περίπτωση είναι η Norinchukin Ιαπωνίας, µια µεγάλη µη εισηγµένη στο χρηµατιστήριο Αγροτική Τράπεζα. Οι επιθετικές επενδυτικές στρατηγικές απειλούν τώρα τη βάση τoυ Ιαπωνικού αγροτικού τοµέα ς χιλιάδες συνεταιρισµούς γεωργίας. Η Norinchukin θα αξιοποιήσει ς γεωργικούς συνεταιρισµούς σε όλη την Ιαπωνία για µια κεφαλαιοποίηση 1,9 τρισ γιεν. Τα προβλήµατα προέρχονται από την ύπαρξη παρά πολύ επιθετικών επενδύσεων µεγάλου ρίσκου στον ιαπωνικό τοµέα οικονοµίας. Η οικονοµική συγκράτηση η αυτο-βοήθεια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα πραγµατικού συνεταιρισµού. Στην Παραγουάη, το Εθνικό Ινστιτούτο των Συνεταιρισµών (INCOOP) έχει σχεδιάσει µέτρα που οδηγούν στην εξοικονόµηση χρηµάτων οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί δια µέσω των σκληρών οικονοµικών εποχών συµπεριλαµβάνουν αυστηρότερη νοµισµατική διαχείριση, καλύτερο σχεδιασµό µείωση των δαπανών. Ενώ ορισµένες συνεταιριστικές τράπεζες έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κρατικά κονδύλια για την αύξηση κεφαλαίου, πολλές άλλες έχουν λάβει δικά ς µέτρα. Από την στρατηγική ενοποίησης κεφαλαίων Καναδικής Τράπεζας Desjardins, στην συγχώνευση των οµίλων Banque Populaire Caisse d'epargne στη Γαλλία, Βρετανικού Οικοδοµικού Συνεταιρισµού συνεταιριστικού χρηµατοδοτικού βραχίονα Οµίλου CFS, στο Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτά τα ιδρύµατα που ανήκουν σς πελάτες ς θα προκαλέσουν κλυδωνισµούς στις τράπεζες που κατέχουν ηγετική θέση στον τοµέα. Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις θα µπορούσαν να ανοίξουν το δρόµο για περαιτέρω ενοποιήσεις, αυτή τη φορά στον ιταλικό τοµέα των συνεταιριστικών τραπεζών. Η κυβέρνηση θα µελετήσει ς νόµους που διέπουν τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι αλλαγές µπορεί να έρθουν το συντοµότερο ως το επόµενο έτος. Σε άλλους τοµείς, οι συνεταιρισµοί αντιµετωπίζουν την σκληρή πραγµατικότητα, αλλά οι αρχικές εκθέσεις των καταναλωτικών συνεταιρισµών από το Ηνωµένο Βασίλειο την Ελβετία δείχνουν ότι οι συνεταιριστικές πωλήσεις είναι ίδιες, αν δεν υπερβαίνουν αυτές Ο Land O'Lakes, ο συνεταιρισµός τροφίµων γεωργίας ιδιοκτησίας των Αµερικανών αγροτών, έχει παραθέσει την συνεταιριστική πρακτική ως κρίσιµης σηµασίας στην καταγραφή των καθαρών πωλήσεων την επιστροφή υψηλών µερισµάτων προς τα µέλη, παρά την ύφεση. Συνεταιρισµοί παγκόσµια κρίση (συνέχεια) Έτσι, αν υπάρχει προβληµατισµός, υπάρχει κάποια αισιοδοξία ότι οι άνθρωποι αναζητούν ς συνεταιρισµούς περισσότερο από ποτέ. "Αν δείτε ιστορικά, πολλοί συνεταιρισµοί ξεκίνησαν όταν υπήρξε οικονοµική αναταραχή", δήλωσε ο Paul Hazen, Πρόεδρος ιευθυντής Εθνικής Ένωσης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό επιβεβαιώνεται σήµερα. Τα µέσα ενηµέρωσης έχουν συχνές αναφορές για τη δηµιουργία νέων συνεταιρισµών. Για παράδειγµα, στην Γαλλία, δεκαέξι εργαζόµενοι ειδών ένδυσης πρόσφατα πρωτοστάτησαν στην µετατροπή επιχείρησης (που ς απασχολούσε ήταν σε καθεστώς εκκαθάρισης) σε συνεταιριστική, κάνοντας χρήση των δικών ς κεφαλαίων. Και στην Πολιτεία Μασαχουσέ των ΗΠΑ, ειδησεογραφικά ρεπορτάζ αναφέρονται σε τέσσερις γυναίκες που άνοιξαν ένα συνεταιριστικό κατάστηµα στη θέση µιας επιχείρησης που πτώχευσε, όλα αυτά ταιριάζουν µε τις δύο εθνικές τάσεις που αποκτούν µεγάλη άνοδο: των συνεταιρισµών των επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες."οι Άνθρωποι ήταν επιφυλακτικοί λέγοντάς µας αυτή είναι µια άσχηµη στιγµή για να ξεκινήσεις µια επιχείρηση αλλά εµείς βλέπουµε ανθρώπους να έρχονται σε εµάς να ψωνίζουν", είπε η συνιδρυτής, Bonnie Hertberg. Η ροπή προς ς συνεταιρισµούς σήµερα επαναλαµβάνετε όπως συνέβαινε στο παρελθόν. "Αν δείτε ιστορικά, πολλοί συνεταιρισµοί ξεκίνησαν όταν υπήρξε οικονοµική αναταραχή "

6 6 ICA ICA Στρατηγικό Σχέδιο Η υλοποίηση πρώ παγκόσµιου τετραετούς γενικού στρατηγικού σχεδίου αναδιοργάνωσης έχει ήδη δροµολογηθεί. Το Στρατηγικό Σχέδιο ICA είναι το πρόγραµµα δράσης για την αναδιάρθρωση, την ενοποίηση την ενδυνάµωση ICA. Πρόκειται για µια συνολική θεώρηση των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν από την ICA - τα κεντρικά περιφερειακά γραφεία, καθώς τις τοµεακές οργανώσεις. Περιλαµβάνει κοινούς στρατηγικούς στόχους, θέµατα νευραλγικής σηµασίας, αποτελέσµατα δείκτες για όλα τα τµήµατα Οργανισµού. Επίσης, προσδιορίζει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες, που ορίζονται για κάθε τµήµα ICA. Οι στρατηγικοί στόχοι, που καθορίζονται από το συµβούλιο ICA είναι οι εξής: ευρωστία, την καλή ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ µιά βάση αφοσιωµένων ανθρώπων, µέσω 2. Αύξηση παγκόσµιας αναζήτησης χρηµατοδότηεπιρροησ για την προ- σης από εναλλακτικές πηγές, ώθηση των συνεταιρισµών, µε µεγιστοποιώντας την καλή διατη βελτίωση αποτελεσµατι- χείριση σε όλη την ICA, οικοκότητάς ICA ως οµάδα δοµώντας ικανότητες, επιρροής συνηγόρου ενισχύοντας την οργανωτική ICA. συνεταιριστικού µοντέλου ανάπτυξη των αξιών, διατήρηση ανάπτυξη αποτελεσµατικών Για την αξιολόγηση παραεπικοινωνιών, την οικοδόµηση κολούθηση προόδου στην αξιοπιστίας ICA ως εφαρµογή σχεδίου, η ICA κέντρο αριστείας για την εισήγαγε µια νέα οργανωτική γνώση, την εξειδίκευση την δοµή δραστηριοτήτων οισυντονισµένη δράση για ς κονοµικού συστήµατος αναφοράς. Αυτό ήταν, συνεταιρισµούς. εξακολουθεί να είναι, ένα έργο 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ανάπτυξη σε εξέλιξη που οδηγεί στην αύισχυρών συνεταιριστικών επι- ξηση συνοχής, συνερχειρήσεων για την κοινωνική γασίας συντονισµού οικονοµική πρόοδο, µέσω των δραστηριοτήτων σε πα οικοδόµησης διασυνε- γκόσµιο, περιφερειακό τοταιριστικής συνεργασίας, των µεακό επίπεδο. Αυτός ακριβώς στρατηγικών συµµαχιών είναι ο στόχος Στρατηγικού των δικτύων. Σχεδίου ICA, να την κάνει µια οργάνωση πιο ευέλικτη 4. Ενδυνάµωση βιωσιµότη- αποτελεσµατική. τας ICA µε την οικονοµική 1. Σταθεροποίηση αύξηση αριθµού των ΜΕΛΩΝ Το Όραµα ICA Το Όραµα ιεθνούς Συνεταιριστικής Συµµαχίας (ICA), είναι η επιβράβευση ως µια Οργάνωση, που παρέχει µια αποτελεσµατική αποδοτική παγκόσµια φωνή, ένα φόρουµ για τη γνώση, την εµπειρία την συντονισµένη δράση για ς συνεταιρισµούς. Ειδική έκθεση Η Μεγάλη Οικονοµική Ύφεση οδήγησε σε µια εποχή εκθετικής αύξησης των γεωργικών (συνέχεια από σελ. 5) συνεταιρισµών στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία ως µια απόπειρα βοήθειας στην ανοικοδόµηση οικονοµίας. Οι αγρότες καλούνται να ενισχύσουν ς συνεταιρισµούς ς µέσω εισφοράς µέλους, µε αυτό τον τρόπο αυξήθηκε το ποσοστό κυριότητας των µελών στην περιουσία συνεταιρισµού. Σκίτσο σε άρθρο περιοδικού για το αυξανόµενο ενδιαφέρον των γυναικών για ς γεωργικούς συνεταιρισµούς οικογένεια η κυβέρνηση όλοι έπαιξαν κάποιο ρόλο. Οι σηµερινοί υπεύθυνοι πολιτικής καταβάλλουν προσπάθειες για την υποστήριξη των συνεταιρισµών. Στη Κένυα, ο Πρόεδρος στρέφεται για βοήθεια στο συνεταιριστικό κίνηµα, για την έξοδο από την επισιτιστική κρίση, καθώς για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για ς νέους. Στις Μπαχάµες, η κυβέρνηση επαινεί το έργο των συνεταιρισµών στο Η νοµοθεσία, όπως ο Συνεται- να κρατάνε σκληρά κερδιριστικός νόµος περί εµπορίας σµένες αποταµιεύσεις των Αγροτικών Πι- κόσµου ασφαλείς ενθαρρύστωτικών Πράξεων το νει την συνεχή ανάπτυξη των 1 935, αναγνώρισαν τη ση- συνεταιρισµών για την διατήρηµασία των συνεταιριστικών ση τη βελτίωση διαβίωαγορών. Η Ανάπτυξη των µελ- σης. λοντικών συνεταιριστών ήταν Αυτά είναι καλά νέα για ς κρίσιµη, οι συνεταιρισµοί, η συνεταιρισµούς εφόσον η αυτο- νοµία ς είναι σεβαστή οι συνεταιρισµοί αντιµετωπίζονται ως βιώσιµες επιχειρήσεις που προσαρµόζονται σε όλες τις οικονοµικές καταστάσεις. Όπως ο Πρόεδρος "Land O'Lakes", Pete Kappelman, υπενθύµισε κατά την ετήσια συνεδρίαση των αντιπροσώπων : "Οικοδοµήσαµε ένα σύστηµα που µε συνέπεια δηµιούργησε αξίες βοηθώντας παραγωγούς εταίρους συνεταιρισµών να ανταπεξέρχονται στις ζηµιογόνες εποχές να κεφαλαιοποιούν στις κερδοφόρες. Μαζί θα ανταποκριθούµε στις προκλήσεις 2009 µέλλοντος."

7 7 Το ιεθνές Έτος Συνεταιρισµών στην ατζέντα των Ηνωµένων Εθνών Τα Ηνωµένα Έθνη ζήτησαν τις απόψεις των µελών ICA των κρατών µελών (κυβερνήσεις) για το πόσο είναι "εφικτό" "σκόπιµο" να κηρύξουν τα Ηνωµένα Έθνη ένα ιεθνές Έτος Συνεταιρισµών. κών απαιτήσεων, κλπ) για να εξασφαλιστεί ότι οι συνεταιρισµοί µπορούν να αναπτυχτούν εξελιχθούν. ρισµένη. Οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις οι περιορισµοί στη νοµοθεσία για τη σύσταση των ασφαλιστικών συνεταιρισµών αναφέρθηκαν Η συντριπτική πλειοψηφία των ως εµπόδια στην συνεταιριστιµελών ICA απαντώντας σε κή δραστηριότητα. Αυτό έχει ένα ερωτηµατολόγιο δήλωσαν ιδιαίτερη σηµασία σήµερα, καένα χρόνο που τα Ηνωµένα την υποστήριξή ς σε ένα θώς βλέπουµε ότι πολλοί αποέθνη θα επικεντρώσουν την ιεθνές Έτος Συνεταιρισµού. ταµιευτικοί πιστωτικοί προσοχή στην συνεταιριστική Προσδιορίζουν ιδίως τα συνεταιρισµοί αποδεικνύονται µορφή επιχειρήσεων θα πα- ακόλουθα µεγάλα ζητήµατα ότι είναι ασφαλέστερα ιδρύµαρέχουν αναγνώριση σε διε- που θα πρέπει να τα από ς µη συνεταιριστές θνές, περιφερειακό, εθνικό διευθετηθούν σε αυτό το έτος: οµολόγους ς. τοπικό επίπεδο στον τρόπο που οι συνεταιρισµοί µπορούν Την νοµοθεσία Αν οι απαντήσεις από τις να βελτιώσουν τις ζωές των αν- Το καταστατικό κυβερνήσεις ήταν χαµηλότερες θρώπων. Η ιδέα δεν είναι µόνο Την εκπαίδευση την των προσδοκιών από τις ανανα παρέχει προβολή στις συνεανάπτυξη των ανθρωπίνων µενόµενες, οι αρχικές ενδείξεις ταιριστικές επιχείρησεις, αλλά πόρων είναι ότι θα υπάρξει η υποστή να προωθήσει την δηµιουρ- Την ευαισθητοποίηση ριξη για ένα τέτοιο Έτος. γία συνεταιρισµών. Αυτό περικοινού σχετικά µε ς λαµβάνει την ενθάρρυνση των συνεταιρισµούς Ο ΟΗΕ έχει παρατείνει την κυβερνήσεων των διεθνών προθεσµία για την απάντηση οργανώσεων για την επανε- Το ερωτηµατολόγιο επίσης συ- των ερωτηµατολογίων - βλέπε ξέταση των πολιτικών (νοµοθε- γκέντρωσε πληροφορίες για για να κατεσιών, διοικητικών περιοχές όπου το καθεστώς ή βάσετε αντίγραφα. δηµοσιονοµικών πολιτικών, λο- η λειργία των χρηµατοδοτιγιστικών προτύπων, κεφαλαια- κών συνεταιρισµών ήταν περιο- ΟΗΕ ειδήσεις Οι συνεταιρισµοί είναι µέρος λύσης για την επισιτιστική κρίση Το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών ανακαλύπτει εκ' νέου ς συνεταιρισµούς ως µέρος λύσης κατά πείνας την αγροτική ανάπτυξη. Το 2008, η Παγκόσµια Τράπεζα στην Έκθεση για την Παγκόσµια Ανάπτυξη αναφέρθηκε στην συνεταιριστική µορφή των επιχειρήσεων ως µιά επιλογή για την αποτελεσµατική γεωργική ανάπτυξη. Αναγνώρισαν την ικανότητά ς ως συµµετοχικές παραγωγικές οργανώσεις να αδράξουν τις νέες ευρίες να αντιµετωπίσουν τις νέες απειλές. Από τότε, υπάρχει µια ανανέωση ενδιαφέροντος αναγνώριση συνεισφοράς των συνεταιρισµών, στα πλαίσια ΟΗΕ. Κατά την τρέχουσα συζήτηση σχετικά µε την επισιτιστική κρίση, το βλέµµα στρέφεται πάλι σς συνεταιρισµούς ως µέρος λύσης. Σε µια πρόσφατη ηµερίδα για τις επιπτώσεις επισιτιστικής κρίσης την αξιοπρεπή εργασία που συγκλήθηκε από το ιεθνές Γραφείο Εργασίας ( ΟΕ), ως συντονιστής των Ηνωµένων Εθνών για την Πα- γκόσµια Επισιτιστική Κρίση, αναφέρθηκε ότι οι συνεταιρισµοί έχουν υπαρκτό ρόλο στην προώθηση βιώσιµης επισιτιστικής ασφάλειας. Στην ίδια συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι το Παγκόσµιο Επισιτιστικό Πρόγραµµα υποστηρίζει ς συνεταιρισµούς για την προώθηση τοπικής παραγωγής διάθεσης τροφίµων µέσω προγράµµατος "Αγορά για την Πρόοδο". κή ασφάλεια προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το δίκτυο οι ικανότητές θα µπορέσουν να βοηθήσουν στην διευθέτιση των προκλήσεων. Το ενδιαφέρον να τοποθετηθούν οι άνθρωποι στην καρδιά λύσης είναι επαναλαµβανόµενο. Ωστόσο αυτό είναι µόνο µέρος λύσης καθώς οι διεθνείς οργανισµοί θα πρέπει να εξετάσουν ολόκληρο το επισιτιστικό σύυπήρξαν περαιτέρω προ- στηµα ιδιαίτερα το σύστητάσεις Οργανισµού των µα συναλλαγών. Ηνωµένων Εθνών, όπως από την ΟΕ την Οργάνωση Υπάρχει επείγουσα ανάγκη Τροφίµων Γεωργίας των για δράση. Η µείωση των τιηνωµένων Εθνών ότι πρέπει µών σε βασικά αγαθά που να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το στην προώθηση των συνεται δεν αναµένεται να ρισµών ως ένας τρόπος να φθάσει σς καταναλωτές, βοηθηθούν οι αγρότες όχι οι αγρότες βλέπουν να απλά εκτινάσσοντας την παρα- συρρικνώνονται οι βιοποριστιγωγή αλλά βελτιώνοντας κές δυνατότητές ς. Για την την πρόσβαση στις αγορές ακρίβεια, ο ΟΗΕ εκτιµά ότι προωθώντας την αγροτική αντί να υπάρξει πρόοδος µε ανάπτυξη γενικά. µείωση αριθµού των φτωχών, το 2009 θα δούµε µια ξεη ICA εντάχθηκε στην συζήτη- κάθαρη αύξηση. ση εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να συµµετέχει στην οµάδα εργασίας υψηλού επιπέδου των Ηνωµένων Εθνών για την Παγκόσµια επισιτιστι- Η ICA θα συµµετέχει στην Οµάδα Ειδικών Εµπειρογνωµόνων ΟΗΕ για την αντιµετώπιση επισιτιστικής κρίσης µέσω των συνεταιρισµών τον Απριλίου στην Έδρα ΟΗΕ

8 8 ICA Αφρικής Πρώτη συνεδρίαση νεοεκλεγέντος.σ. ICA Αφρικής Το νεοεκλεγµένο περιφερειακό συµβούλιο ICA Αφρικής συνεδρίασε στο Ναϊρόµπι Κένυας, στις αρχές Φεβρουαρίου στην πρώτη συνεδρίασή µετά από την Περιφερειακή Συνέλευση ICA Αφρικής στην Abuja Νιγηρία το Νοέµβριο Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Συνεταιριστική Τράπεζα Κένυας υπό την προεδρία Stanley Muchiri, προέδρου ICA Το Συµβούλιο ICA Αφρικής µαζί µε τον Jan-Eirik Imbsen, εντεταλµένο διευθυντή περιφερειακού συµβουλίου τον Gretchen Warner µέλος διευθυντή ανάπτυξης των κεντρικών γραφείων ICA Αφρικής, Συνεταιριστικής Τράπεζας Κένυας, Αντιπροέδρου ICA παγκοσµίως. Ανάπτυξης Προώθησης Κένυας. Επίσης παρόντες ήταν ο βοηθός υπουργού, ο µόνιµος γραµµατέας, Seno Nyakenyanya, ο ΕπίτροΤο διοικητικό συµβούλιο έδει- πος για την Συνεταιριστική ξε το µεγάλο ενδιαφέρον Ανάπτυξη Fredrick για το συνεταιριστικό κίνηµα Odhiambo. στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένου τετραετούς στρα- Το κενυάτικo συνεταιριστικό τηγικού σχεδίου για την κίνηµα πρόσφατα γιόρτασε συνεταιριστική ανανέωση την εκατονταετή επέτειο, ο στην Αφρική. Υπουργός Nyagah εξέφρασε την υπερηφάνεια για τη Μια σειρά υψηλής στάθµης εκ- µακρά ιστορία ς στεδηλώσεων που προγραµµατί- νούς δεσµούς µεταξύ των κεζονται για το τρέχον έτος νυάτικων συνεταιρισµών συζητήθηκαν, συµπεριλαµβα- το περιφερειακό πανοµένης 9ης Κεντρικής γκόσµιο κίνηµα. Η αντιπρο ιάσκεψης ICA Αφρικής. σωπεία ICA Αφρικής Ο κ. Muchiri επανέλαβε τη ση- ευχαρίστησε τον Υπουργό µασία αύξησης των µε- το κενυατικό κίνηµα για την λών θεσµικής ισχυρή υποστήριξη στην συεκπροσώπησης όλων των νεταιριστική ανάπτυξη στην υπο-περιοχών Αφρικανι- περιοχή. κής ηπείρου. Τα µέλη διοικητικού συµπριν από την αναχώρηση βουλίου είχαν επίσης την ευς από την Κένυα, µέλη ρία να επιθεωρήσουν τις συµβουλίου συναντήθηκαν µε νέες εγκαταστάσεις ICA τον Hon. Joseph Nyagah, τον Αφρικής που βρίσκονται στο υπουργό Συνεταιριστικής Ναϊρόµπι. Τα νέα γραφεία ICA Αφρικής Το περιφερειακό γραφείο ICA Αφρικής µεταφέρθηκε σε µια νέα τοποθεσία στο Ναϊρόµπι Κένυας κατά τη διάρκεια πρώ εβδοµάδας Φεβρουαρίου. Το γραφείο παρέλαβε αναβαθµισµένο εξοπλισµό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας γραµµή internet. Εί- ναι το πρώτο από τα γραφεία ICA που έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν λογισµικό Open Office για την µείωση κόσς. Οι αριθµοί τηλεφώνου φαξ παραµένουν αµετάβλητοι. ICA Αφρικής 11 Lenana Road, Milimani Τ.Θ Ναϊρόµπι 00200, Κένυα Ειδήσεις από τον Συνεργαζόµενοι για την εξάλειψη Παιδικής Εργασίας ΟΗΕ συνέχεια Η συνεταιριστική οµάδα (EMP / COOP) το ιεθνές Πρόγραµµα για την Εξάλειψη Παιδικής Εργασίας (IPEC) ιεθνούς Οργάνωση Εργασίας ( ΟΕ) συνεργάστηκαν µε την ICA για την ενίσχυση επίγνωσης για την τρέχουσα κατάσταση αλλά την εν δυνάµει συνεισφορά των συνεταιρισµών στην εξάλειψη παιδικής εργασίας, καθώς στην ενίσχυση ικανότητας των συνεταιρισµών σε ολόκληρο τον κόσµο για να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα παιδικής εργασίας. Μια έκθεση σχετικά µε ς συνεταιρισµούς την παιδι- κή εργασία, "Συνεργαζόµενοι χωρίς την παιδική εργασία", έχει δηµοσιευθεί προβάλλοντας τονίζοντας καλές πρακτικές προτείνοντας λύσεις. Αντίγραφα θα είναι σύντοµα διαθέσιµα από την ICA τη ΟΕ.

9 9 Οι συνεταιρισµοί ηγούνται στην ευαισθητοποίηση για τον ιό HIV Μια έκδοση για την υγεία έχει ως στόχο τον IV / AIDS που απαιτεί άµεση αποφασιστική προσοχή, καθώς οι συνεταιρισµοί προσδιορίζονται ως ένα ιδανικό οχήµατα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση την πληροφόρηση µε στόχο να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις επιδηµίας στην κοινωνία. ICA Ασίας-Ειρηνικού, µε την υποστήριξη Υπηρεσίας ιεθνούς Ανάπτυξης (DFID) Ηνωµένου Βασιλείου, κινήθηκε για την ευαισθητοποίηση την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ηγετών των συνεταιρισµών, τα µέλη, τις γυναίκες την νεολαία, σε τέσσερις πολιτείες Ινδίας. Από το 2004, η ICA, µαζί µε την Εθνική Συνεταιριστική Ένωση Ινδίας (NCUI) το Εθνικό Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Μεθόδων (NCCT), προέβη σε ένα σχέδιο για την οικοδόµηση των ικανοτήτων των µελών των συνεταιρισµών των κοινοτήτων ς για να αντισταθούν να αντέξουν στο βάρος HIV/AIDS. Κατά την περίοδο η Σήµερα, η ICA εφαρµόζει το σχέδιο, "Ενσωµάτωση σπουδαιότητας προβλήµατος ιού HIV στην εκπαίδευση το εκπαιδευτικό σύστηµα των συνεταιρισµών", σε έντεκα κράτη. συνεταιρισµών συστήµατος κατάρτισης, για να συµπεριληφθούν εξουσιοδοτηθούν οι συνεταιρισµοί στην µέριµνα την έκδοση σχετικών µε τον ιό θεµατών. Η πρώτη φάση (Ιανουάριος Ιουλίου 2009) περιλαµβάνει ήδη περίπου 400 ηγέτες συνεταιρισµών. Το πρόγραµµα στοχεύει να επεκταθεί σε 230 εκατοµµύρια ανθρώπους. Προσπαθεί να δηµιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον µεταξύ των ηγετών των "Παγκόσµια η ανάγκη για συνεταιριστικά µαθήµατα", λέει ο Πρόεδρος ICA Σε διάλεξη στο Νέο ελχί, στην Ινδία, στις 1 3 Φεβρουαρίου 2009 στην µνήµη Vaikunthbhai Mehta, ο Πρόεδρος ICA, Ivano Barberini, τόνισε ότι οι συνεταιριστικές αρχές µπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόµηση επιχειρήσεων που εµπνέουν εµπιστοσύνη σε µια εποχή οικονοµικής κρίσης. "Η άρση καχυποψίας είναι η µεγαλύτερη πρόκληση για την οικονοµική ανάκαµψη, για τις εταιρικές επιχειρήσεις πρέπει να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο που να βασίζεται στην συνεταιριστική πρακτική," είπε. Η κοινωνική χρησιµότητα η ικανότητα αντιµετώπισης των δυσκολιών έχουν επιτρέψει σς συνεταιρισµούς να αναπτύσσονται σε παγκόσµιο επίπεδο, να προσθέν ζωτικότητα στην παγκόσµια οικονοµία. Οι συνε- ταιρισµοί πρέπει να ενεργούν ως µεσολαβητές για την αλλαγή: "Για αυτό, οι συνεταιρισµοί χρειάζονται στενές σχέσεις των µελών των ενδιαφερόµενων µερών", δήλωσε ο Barberini. Ο Amin είπε ότι οι συνεταιρισµοί υπήρξαν αρκετά ισχυροί για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίτο ινδικό συνεταιριστικό κίστη συνέχεια παρότρυνε ς ες. νηµα ως ένας νέους να εµπιστευτούν τις συνε- τοµέας ξεπρόβαλλε που σφύζει από ζωή τα ταιριστικές αξίες. Σε µια στιγµή τελευταία χρόνια, µε πολλές που ο κόσµος οδηγείται σε συ- επιτυχίες. γκρούσεις, είναι σηµαντική η διάδοση συνεταιριστικής κουλτούρας για την προώθηση ειρήνης. "Ως συµµετοχικές οργανώσεις, οι συνεταιρισµοί µπορούν να νοτοµούν" είπε ο Barberini Στην συνέχεια συνεχάρη τον Shri G.H. Amin, Πρόεδρο Εθνικής Συνεταιριστικής Ένωσης Ινδίας (NCUI) για την εκλογή ως Αντιπροέδρου ICA Ασίας-Ειρηνικού. ICA Ασίας-Ειρηνικού Ειδήσεις Περιφερειακής Επιτροπής Γυναικών Το τελευταίο τεύχος ενηµερωτικού δελτίου Επιτροπής Γυναικών ICA Ασίας-Ειρηνικού είναι διαθέσιµο. Η Ενσωµάτωση των φύλων στις δοµές των συνεταιρισµών κερδίζει σταθερά έδαφος καθώς το πρόγραµµα τα µηνύµατα Επιτροπής Γυναικών-ICA (RWC) φτάνουν σε περισσότερα µέλη ICA. Επικοινωνία: Savitri Singh, ICA Ασίας Ειρηνικού

10 10 ICA Αµερικής Η ICA Αµερικής προτρέπει για συνεταιριστική αλληλεγγύη Έκκληση για αλληλεγγύη προς ς ανθρώπους που υπέστησαν τις καταστροφικές συνέπειες σεισµού που κλόνισε την Κόστα Ρίκα στις 8 Ιανουαρίου 2009, από τα µέλη ICA Αµερικής. Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι κινήµατος συναντήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου για να συζητήσουν για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν απο τον σεσµό, ειδικότερα τα προ είτε τον δικτυακό τόπο ICA Αµερικής Η Coopesarapiqui R.L., ένας λήµατα που αντιµετωπίζει η συνεταιρισµός παραγωγής κα- Coopesarapiqui, οι συνεργια λεπτοµέρειες φέ, επηρεάστηκε σοβαρά γάτες η κοινότητα San σχετικά µε το πώς µπορείτε να βοηθήσετε από σεισµό των 6,2 κλίµα- Migueal de Sarapiqui, όπου ο µέσω δωρεάς ή άλλης κας Ρίχτερ. Έχασε εννέα µέλη συνεταιρισµός έχει σηµαντική τα κτίρια τα σούπερ κοινότητα επιχειρηµατικές µορφής βοήθειας µάρκετ υπέστησαν σοβα- δραστηριότητες. ζηµιές. ρές "Γνωρίζουµε ότι σε συνθήκες όπως αυτές, µπορούµε να αγωνιστούµε µαζί, υποστηρίζοντας τις αρχές αξίες που ιστορικά χαρακτηρίζουν το κίνηµα" είπε ο Περιφερειακός ιευθυντής ICA Αµερικής Manuel Marino. "Τα µέλη των συνεταιρισµών ICA Αµερικής στέλνουν την βαθύτατη συµπόνια ς για τον πόνο που έχει προκαλέσει αυτός ο σεισµός σε πολλές οικογένειες." Ο Νόµος-Πλαισίο για ς συνεταιρισµούς στην Αµερική Ο νόµος-πλαίσιο (Ley Marco) που εκπονήθηκε από µια επιτροπή που απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες Κεντρικής Αµερικής Καραϊβικής, σε συνεργασία µε την ΟΕ COOP, εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Συνέλευση ICA Αµερικής, τον Ιούλιο 2008, µετά από µια µακρά διαδικασία διαβούλευσεων. Παρέχει οδηγίες για τα βασικά στοιχεία συνεταιριστικού δικαίου. Το κείµενο έχει ελαχιστοποιήσει την τεχνική ορολομε χρηµατοδότηση ΟΕ, γία παρέχει καθοδήγηση θα διατίθεται στα ισπανικά, αγ- για όλα τα είδη των συνεταιριγλικά πορτογαλικά που βρί- σµών. σκονται υπό εκτύπωση. ICA Αµερικής: Συνεταιριστική ιάσκεψη Κορυφής Αµερικής "Η Συνεταιριστική Απάντηση στην παγκόσµια κρίση." Σεπτεµβρίου 2009, Γκουανταλαχάρα (Μεξικό) Βλέπε για λεπτοµέρειες. Συνεταιρισµοί Ευρώπης Η αποτίµηση προσφοράς των Συνεταιρισµών στην Ευρωπαϊκή Οικονοµία Οι Συνεταιρισµοί Ευρώπης εξασφάλισαν µια σηµαντική αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά µε τη σηµασία των συνεταιρισµών για την Ευρωπαϊκή Οικονοµία. "Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις που έµειναν πιστές στις συνεταιριστικές αξίες αρχές οι συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες βασίζονται στα κεφάλαιο των µελών ς ελέγχονται από ανθρώπους κοινότητας στην Σε απάντησή προς ς οποία δραστηριοποιούνται, αντιπροσώπους των Συνεταιρι- έπέδειξαν γενικά την ικανότησµών Ευρώπης σχετικά µε τα να αντισταθούν πολύ καλά την έλλειψη εµπιστοσύνης στο στην κρίση." χρηµατοπιστωτικό σύστηµα την προώθηση των πλεο- "Αυτός είναι ο λόγος που το νεκτηµάτων συνεταιριστι- 2004, η Επιτροπή υιοθέτησε κού επιχειρηµατικού µοντέλου µιά ανακοίνωση που ανακατά την τρέχουσα κρίση, ο γνώριζε την σηµασία των συjose Manuel Barroso, Πρόε- νεταιριστικών επιχειρήσεων δρος Ευρωπαϊκής Επιτρο- για την Ευρωπαϊκή Οικονοµία, πής επιβεβαίωσε ότι: πρότεινε την ανάληψη Γενική Συνέλευση των Συνεταιρισµών Ευρώπης "Η συνεταιριστική απάντηση στην οικονοµική ύφεση" Ιουνίου 2009, Σόφια (Βουλγαρία) Βλέπε για λεπτοµέρειες. δράσεων για την προώθηση ανάπτυξης ανταγωνιστικότητάς ς. Ως συνέχεια, η Επιτροπή θα συντάξει προσχέδιο έκθεσης για την πορεία υλοποίησης εφαρµογής των µέτρων που ελήφθησαν µέχρι τώρα µε σκοπό την προώθηση συνεταιριστικού µοντέλου επιχείρησης, η οποία θα αξιολογεί τις προκλήσεις για το µέλλον ενδεχοµένως θα προτείνει περαιτέρω δράσεις για το 2009."

11 11 Το συνεταιριστικό κίνηµα γιορτάζει τα 1 00 χρόνια Η κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις για τα εθνικά συνεργατικά κινήµατα σε όλο τον κόσµο βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ICA συγχαίρει την Κένυα, την Κύπρο τον Καναδά για τα 1 00 χρόνια αδιάκοπης, σταθερής, ηθικής συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας. Συνεταιριστικές ειδήσεις Καναδάς Η Συνεταιριστική Ένωση Καναδά (η οποία ονοµάζεται Καναδικός Συνεταιριστικός Σύνδεσµος CCA από το 1 987), πραγµατοποίησε την πρώτη συνεδρίασή στο Hamilton, Ontario 1 00 χρόνια πριν, στις 6 Μαρτίου Για να γιορτάσει την συνεισφορά των συνεταιρισµών των πιστωτικών ενώσεων στη ζωή των Καναδών να επισηµάνει τον ένα αιώνα προσφοράς των υπηρεσιών ς η CCA έχει οργανώσει µια σειρά εκδηλώσεων για όλο το περιλαµβάνουν την περιορισµένη έκδοση ενός βιβλίου, γραµµένο από τον Ian MacPherson, διαπρεπή ιστορικό καναδικού συνεταιρισµού, που θα βραβευθεί από την ICA µε το βραβείο Rochdale σε µία µεγάλης φήµης συνεταιριστική αίθουσα Καναδά µια καµπάνια δράσης για τη Νεολαία, για να συµµετάσχει η καναδική νεολαία στις εργασίες, την ηγεσία την εκπαίδευση συνεταιριστικού τοµέα. Το καναδικό συνεταιριστικό κίνηµα, που περιλαµβάνει συνεταιρισµούς 17 εκατοµµύρια µέλη, ασκεί ευεργετικές επιπτώσεις στην καναδική οικονοµία. Οι Καναδικοί συνεταιρισµοί έχουν στα στοιχεία ενεργητικού ς 275 δισ. δολάρια Καναδά απασχολούν περισσότερα από άτοµα. Άλλες εορταστικές εκδηλώσεις Ο τοµέας προσφέρει υπηρεσίες Πολλές από τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες θα καταλήξουν στο "Γιορτάζουµε έναν αιώνα συνεταιρισµού: Τιµάµε το Παρελθόν, Χτίζουµε το Μέλλον ", στην ετήσια Γενική Συνέλευση Εθνικού Κογκρέσου CCA στις Ιουνίου που διαρκούν για µιά ζωή, έτσι ώστε οι πολίτες Καναδά θα µπορούσαν να κάνουν τις δουλείες ς µόνο µε ς συνεταιρισµούς από τη γέννησή ς, µε µια συνεταιριστική υπηρεσία παροχής υγείας, να διατρέφονται από είδη που καλλιεργούνται απο γεωργικούς συνεταιρισµούς, να ψωνίζουν σε καταναλωτικούς συνεταιρισµούς, να συναλλάσονται µε µια πιστωτική τράπεζα να επιλέγουν ένα συνεταιριστικό γραφείο τελετών. Βλέπε: Κύπρος Η Κύπρος σηµατοδοτεί τα 1 00 χρόνια από την ίδρυση εθνικού συνεταιρισµικού κινήµατος µε εορταστικό γραµµατόσηµο, που εκδόθηκε από την Ταχυδροµική Υπηρεσία Κύπρου στις 12 Μαρτίου βασικό στόχο την καταπολέµη- φωση των οικονοµικών σχέσεση τοκογλυφίας την προ- ων την προώθηση των θεσµών. στασία οικογενειακού κοινωνικών εισοδήµατος. Σήµερα είναι ένα ανανεωµένο Από τότε, τα συνεταιριστικά εκσυγχρονισµένο συνεταιριαναµνηστικό ιδρύµατα έχουν επεκτείνει τις στικό κίνηµα, αφιερωµένο στην γραµµατόσηµο για δραστηριότητές ς στις εξυπηρέτηση των µελών τα 1 00 χρόνια από Η πρώτη συνεταιριστική κοινότη- αγροτικές στις αστικές περιο- τη βελτίωση ευηµερίας την ίδρυση τα δηµιουργήθηκε στην Κύπρο χές. των πολιτών. πρώ στις 22 Νοεµβρίου στο Τα συνεταιριστικά Ιδρύµατα συνεταιρισµού Λευκόνικο στα κατεχόµενα, µε είχαν ζωτικό ρόλο στη αναµόρ- Κένυα Κενυατικής Εθνικής Συνεταιριστικής Οµοσπονδίας πρόεδρος ICA Αφρικής, συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο ηµοκρατίας κ. Mwai Kibaki για τον εορτασµό των εκατό χρόνων. Μαζί σηµείωσαν ότι για το 63 τοις εκατό πληθυσµού χώρας, τα προς το ζην προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από συνεταιριστικές δραστηριότητες, µε πάνω από Κενυάτες Ο Stanley Muchiri, πρόεδρος να απασχολούνται άµεσα Ο πρώτος συνεταιρισµός στην Κένυα γνωστός ως Lumbwa Συνεταιριστική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ιδρύθηκε το στην περιοχή Kipkelion ως συνεταιριστικό γαλακτοκοµείο χρόνια αργότερα, πάνω από 7 εκατ. Κενυάτες είναι µέλη µιας από τις καταχωρηµένες συνεταιριστικές κοινότητες. πολλοί περισσότεροι έµµεσα σε συνεταιρισµούς. Ο κ. Muchiri σηµείωσε ότι οι συνεταιρισµοί, είναι επιτυχηµένοι στη γεωργία, στις χρηµατοδοτικές υπηρεσίες, τη στέγαση. Παρά την επιτυχία, ο πρόεδρος Mwai Kibaki, κάλεσε το κίνηµα Ο Stanley Muchiri να προωθήσει την συνεχή στην εναρκτήρια εκδήλωση ανάπτυξη ενθάρρυνε ς εκατονταετηρίδας νέους να αγκαλιάσουν το συνεταιριστικό κίνηµα. µε τον Πρόεδρο Mwai Kibaki

12 12 Βραβεία Επισκεφθείτε το για να δείτε τα κριτήρια βράβευσης περισσότερες πληροφορίες. ιεθνής αναγνώριση για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε αξίες επιχειρήσεις, η βράβευση θα αναδείξει τα πλεονεκτήµατα συνεταιριστικού επιχειρηµατικού µοντέλου για την παγκόσµια οικονοµική κοινότητα, "είπε ο Paul Hazen, πρόεδρος dotcoop ιευθύνων Το παγκόσµιο domain συνεται- Σύµβουλος Εθνικής Συνεριστικού µητρώου dot - Coop, ταιριστικής Ένωσης Επιχειρήέχει ξεκινήσει το πρόγραµµα σεων, µέλος Παγκόσµια Βραβεία για ς Επιτροπής ICA. Συνεταιρισµούς Αριστείας. "Οι συνεταιρισµοί µπορούν να Το πρόγραµµα αναγνωρίζει τις αποτελέσουν την νικηφόρα λύεπιτυχείς επιχειρήσεις που ση για τις προκλήσεις που αντιαγκάλιασαν τις συνεταιριστικές µετωπίζει η παγκόσµια αρχές, εφαρµόζουν στρατη- κοινότητα στη σηµερινή οικονογικές που επηρεάζουν το συνε- µική πραγµατικότητα. Αναγνωταιριστικό επιχειρηµατικό ρίζοντας τα παραπάνω οι µοντέλο, όπως η απόκτηση πα- ηγέτες συνεταιρισµού βοηρουσίας στο διαδίκτυο στο θάνε τον κόσµο να συνειδητο.coop τοµέα, µε σκοπό την ποιήσει ότι η λύση δεν αφορά προώθηση εµπορικού σή- µόνο τις επιτυχηµένες επιχειρήµατος ς. σεις, αλλά αφορά ς επιτυχηµένους συνεταιρισµούς." "Εστιάζοντας την προσοχή σε συνεταιρισµούς που έχουν δη- Η ICA ενθαρρύνει ς συνεταιµιουργήσει επιτυχείς ηθικές ρισµούς από όλο τον κόσµο από όλους ς τοµείς να συµµετάσχουν. Το πώς οι συνεταιρισµοί αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις διευθετούν τις ανταµοιβές ς θα είναι το κριτήριο που θα καθορίσει ς τελικούς νικητές για µια συνεταιριστική επιχείρηση όχι το µέγεθος ή η βαθµίδα συνεταιρισµού. Οι νικητές, θα επιλεχτούν από ένα διεθνές πάνελ, θα λάβουν χρηµατοδότηση για να ταξιδεύσουν στη Γενεύη Ελβετίας το Νοεµβρίου 2009, όπου θα ς απονεµεθεί το βραβείο από την Γενική Συνέλευση ICA. Η προθεσµία για την συµµετοχή στον διαγωνισµό βράβευσης είναι µέχρι την 31 Μαΐου Απονοµή χρυσού προτύπου εξυπηρέτησης πελατών στην Desjardins Στα Κέντρα Επικοινωνίας Πελατών που διαχειρίζεται ο Όµιλος Desjardins, απονεµήθηκε η υψηλού κύρους πιστοποίηση COPC (Κέντρο Αποδοτικότητας Σχέσεων µε ς Πελάτες) για πέµπτο κατά σειρά έτος, µια παγκόσµια πρωτιά για κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. πελάτη. Η COPC πιστοποί- Καναδά, µε 5,8 εκατ. άτοµα ως ηση υπογραµµίζει την συνεχή µέλη. προσέγγιση στην βελτίωση των εργασιών στο Desjardins. Η Desjardins περιλαµβάνει ένα δίκτυο ταµείων, πιστωτι"θέλουµε να είµαστε υπόδειγ- κών ενώσεων επιχειρηµαµα για υπηρεσίες σε πελάτες τικών κέντρων στο Κεµπέκ το COPC πρότυπο είναι το Οντάριο, µε είκοσι θυγατριένα σήµα αριστείας που µας κές εταιρείες στην ασφάλεια ξεχωρίζει από άλλα Κέντρα ζωής τη γενική ασφάλιση, Επαφής Πελατών σε όλο τον µεσιτικών τίτλων, επιχειρηµατιτο πρότυπο είναι ένα από τα κόσµο", δήλωσε η Maureen κών κεφαλαίων ασφάλισης πιο απαιτητικά κόσµου. Για Dubois, η Αντιπρόεδρος, περιουσιακών στοιχείων. να λάβουν την πιστοποίηση, οι τµήµατος χρηµατοπιστωτικών εταιρείες πρέπει να ανταποκρί- υπηρεσιών Desjardins. Περισσότερες πληροφορίες: νονται σε περισσότερα από 21 κριτήρια που συνδέονται µε Ο Όµιλος Desjardins είναι ο µετην παραγωγικότητα, την γαλύτερος συνεταιριστικός χρηποιότητα την ικανοποίηση µατοοικονοµικός όµιλος στον Η αξία εµπορικού σήµατος για την Unimed Ο Βραζιλιάνικος συνεταιριστικός γίγαντας στην υγεία Unimed είναι το 27ο σηµαντικό εµπορικό σήµα στη Βραζιλία, σύµφωνα µε την ανεξάρτητη αποτίµηση εµπορικού σήµατος των συµβουλών BrandFinance. Με καθαρή αξία 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ, το 34% µεριδίου αγοράς 1 5 εκατ. πελάτες, η Unimed έκλεισε το 2008 µε ένα πολύ θετικό ισολογισµό. "Είµαστε πρωτοπόροι γιατί κατακτήσαµε απολύτως τις καρδιές των πελατών µας, µε το σύνολο των ιδεών που είναι η "Το εµπορικό σήµα µας είναι ουσία Unimed: Ευτυχία, πολύ ισχυρό στην Βραζιλία, συ- ποικιλοµορφία, εµπιστοσύνη νώνυµο µε την υγεία, την ενότητα ", είπε ο Almir ποιότητα ζωής, την κοινωνική Gentil, ιευθυντής Προώθηευθύνη τη χορηγία στον σης Ανάπτυξης αθλητισµό", είπε ο Celso Unimed Βραζιλίας. Barros, Πρόεδρος Unimed Βραζιλίας.

13 13 Ξεκίνησε η βοήθεια για τις καταστροφές από τις Πιστωτικές Ενώσεις Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Πιστωτικών Οργανισµών (WOCCU) σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Πιστωτικής Ένωσης Αυστραλία (CUFA), δηµιούργησε ένα ταµείο αρωγής, για τα θύµατα των καταστροφών από τις πρόσφατες µεγάλες πυρκαγιές σς θαµνότοπους πολιτεία Βικτώρια στην Αυστραλία. Οι πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερα από 21 0 άτοµα πάνω από σπίτια καταστράφηκαν, καθώς σχολεία, το εµπορικό κέντρο εγκαταστάσεις κοινότητας. Σε επιστολή προς τα µέλη, στις 11 Φεβρουαρίου 2009, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος WOCCU επικεφαλής λειργίας γραφείου, Brian Branch, ανέφερε: "Γνωρίζω ότι οι πιστωτικές ενώσεις µπορούν γρήγορα να παλέψουν να αντιµετωπίσουν µια καταστροφή αυτού µεγέθους." δράµει τις Αυστραλιανές Πιστωτικές Ενώσεις, το προσωπικό τα µέλη ς, ώστε να βοηθήσουν τα µέλη που έχασαν τα σπίτια ς να τα ξαναχτίσουν. Ειδήσεις των µελών Επίσκεψη στο για περισσότερες πληροφορίες για την Αυστραλιανή βοήθεια το πως να συνεισφέρετε Το ταµείο ανακούφισης από τις καταστροφές, θα συν- Η συνεταιριστική νοτοµία στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας βιωσιµότητας Ένας από ς κορυφαίους καταναλωτικούς συνεταιρισµούς λιανεµπορίου Ισπανίας η οµάδα Eroski έχει αναζητήσει µε συνέπεια την νοτοµία για την εξασφάλιση βιωσιµότητάς. Πριν από δύο χρόνια πρότεινε σε όλες τις θυγατρικές οµάδας Eroski να γίνουν συνεταιριστικές δίνοντας την ευρία σς εργαζόµενους να γίνουν ιδιοκτήτες εργαζόµενοι. Στις 1 7 Ιανουαρίου 2009, η Γενική Συνέλευση Eroski ενέκρινε το σχέδιο διακήρυξε ότι είναι ο µεγαλύτερος συνεταιρισµός εργαζοµένων στον κόσµο µε µέλη. Αν αυτή η µετατροπή δεν συνδέεται µε τη σηµερινή κρίση, έγινε για να µπορεί να δώσει στρατηγική να διασφαλίσει την συνέχεια των κα- ταναλωτών συνεταιρισµών στην ισπανική αγορά. Κατατασσόµενη µεταξύ των πέντε µεγαλύτερων λιανοπωλητών στην Ισπανία, η νεά έµφαση στο συνεταιριστικό µοντέλο επιχείρησης αποδυκνύεται ήδη ότι αποτελεί την σωστή απόφαση. Η Eroski ζήτησε αυτή την κίνηση «συνεταιριστικοποίησης» Οµίλου, αναφέροντας ότι έχει επιλέξει αυτή την οδό Η οµάδα Eroski για τρεις λόγους: Ισπανίας είναι µεταξύ των 1 00 Ιδεολογική συνοχή πρώτων ευρω Απλούστευση µοντέλου παϊκών κατανα επιχείρησης για την λωτικών Η Eroski έχει πληγεί από την αποτελεσµατικότητα την συνεταιρισµών επιβράδυνση οικονοµίας εναρµόνιση των στόχων λιανεµπορίου. έχει λάβει µέτρα για την πεδιαχείρισης ρικοπή κόσς σε όλα τα Εκµετάλλευση 2440 σηµεία πώλησης (σούπερ ανταγωνιστικού µάρκετ, ταξιδιωτικά γραφεία, πλεονεκτήµατος βενζινάδικα, αθλητικά είδη συνεταιριστικού µοντέλου αποθήκες φαρµάκων). επιχείρησης. Ωστόσο καθώς οι εργαζόµενοι - ιδιοκτήτες λειργούν πιά στην βάση ισότητας, η ανάγκη µείωσης κόσς µέσω των απολύσεων θα αποφευχθεί. Επιπλέον, τα νέα µέλη θα διοχετεύσουν νέα κεφαλαία. Η Eroski γιορτάζει την 40ή επετείο το Η "συνεταιριστικοποίηση" θα εγγυηθεί τη συνέχιση βιωσιµότητας ως ένας σηµαντικός παράγοντας σς καταναλωτικούς συνεταιρισµούς λιανικής πώλησης. Καναδική σύµπραξη για τη µείωση φτώχειας µέσω των συνεταιρισµών Το Συνεταιριστικό Ίδρυµα Ανάπτυξης Καναδά (CDF) η Τράπεζα Πολιτών Καναδά έχουν συστήσει οµάδα για την στήριξη ανάπτυξης των συνεταιρισµών των πιστωτικών οργανώσεων στην Αφρική, την Ασία, την Αµερική την Ανατολική Ευρώπη. Η Τράπεζα Πολιτών συµφώνησε να δωρίσει 1 0 καναδικά δολάρια στο CDF για κάθε $ συνταξιοδοτικού συµβολαίου µεταξύ 1 3 Ιανουαρίου 29 Φεβρουαρίου τρέχοντος ές. Από το 2005, η τράπεζα συνεισέφερε δολάρια στην CDF. Τα κονδύλια χρησιµοποιούνται από το Καναδικό Συνεταιριστικό Σύνδεσµό (CCA), τον διεθνή βραχίονα ανάπτυξης συνεταιριστικού κινήµατος Καναδά, στην προσπάθειά να µείωση την φτώχεια σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσµο. Ο Jason FARRIS, Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Τράπεζας Πολιτών είπε, "Η στήριξη µικροχρηµατοδότησης των γεωργικών συνεταιρισµών εξασφαλίζει την τροφή, βελτιώνει την ζωή, επιτρέπει σς ανθρώπους των κοινοτήτων υπαίθρου να µείνουν στη γη ς, αντί να εκτοπίζονται στις πόλεις." Επικοινωνία µε Julie Breuer, ιαχειρηστή CDF op

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές:

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές: Αγαπητέ συνεταιριστή, Επιδιώκουμε την εμπειρία σας! Υπό την αιγίδα του Σχεδίου Δράσης για την Συνεταιριστική Δεκαετία, η Επιτροπή Αρχών ηγείται της σύνταξης των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών βοηθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο θεσμός των συνεταιριστικών τραπεζών. Προοπτική ανάπτυξης Συνεταιριστικού Πιστωτικού Ιδρύματος στην Ήπειρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση του Hagen Henrÿ Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις

Διάσκεψη στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις ISBN 978-92-895-0771-4 Νέα της συνέλευσης των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Διάσκεψη στην Αθήνα Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις Συμβάλλουμε στην επίτευξη βιώσιμης περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 κοινο μανιφεστο 2014 http://www.ecogreens2014.gr περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη των Οικολογων Πρασινων για τις ευρωεκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης. Πρόγραμμα Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης. Πρόγραμμα Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης Πρόγραμμα Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. Ιωάννινα 2010 2 Διεθνές Γραφείο Εργασίας Πρόγραμμα Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

32% 75% Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις. 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs

32% 75% Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις. 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs Περίληψη των αποτελεσμάτων: Βασικά ευρήματα για την Κύπρο Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις 70 CEOs στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Venture Capital & Business Plan ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ : ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΙΖΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.»

Διαβάστε περισσότερα