NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης"

Transcript

1 NOVA PARVA Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Ο λέβητάς σας είναι υψηλής απόδοσης, διαμορφούμενος, ηλεκτρονικής ρύθμισης και ανάφλεξης και στεγανού θαλάμου. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται και τα συστήματα ρύθμισης τα οποία διαθέτει σας παρέχουν ασφάλεια, υψηλή άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε στο μέγιστο βαθμό τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης θέρμανσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή ατυχημάτων μηχανικής ή γενικής προέλευσης (π.χ. τραυματισμούς ή θλάσεις). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή ατυχημάτων ηλεκτρικής προέλευσης (ηλεκτροπληξία). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή ατυχημάτων θερμικής προέλευσης (εγκαύματα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή δυσλειτουργιών και/ή υλικών ζημιών στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από το σύμβολο αυτό είναι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάζονται με προσοχή

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να το διαβάσετε με προσοχή. Θα μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε το λέβητα με ορθολογικό και ασφαλή τρόπο. Πρέπει να το διατηρείτε με προσοχή καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Σε περίπτωση που η συσκευή δοθεί σε έναν άλλον ιδιοκτήτη θα πρέπει να συνοδεύεται με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η πρώτη ανάφλεξη πρέπει να γίνει από ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης ο κατάλογος των οποίων προσαρτάται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Δίνει ισχύ στην εγγύηση ξεκινώντας από την ημερομηνία που έχει πραγματοποιηθεί. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από ενδεχόμενες μεταφράσεις του παρόντος εγχειριδίου από τις οποίες μπορεί να προέλθουν λανθασμένες ερμηνείες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ή για τις συνέπειες οποιουδήποτε χειρισμού που δεν περιγράφεται συγκεκριμένα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε, υπό την ευθύνη του, να τηρούνται οι εθνικοί και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί που ισχύουν σχετικά. Ο λέβητας επιτρέπει τη θέρμανση νερού σε μία θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία βρασμού και πρέπει να συνδέεται με μία μονάδα θέρμανσης και/ή με ένα δίκτυο διανομής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, σύμφωνα με τις επιδόσεις του και την ισχύ του. Ο λέβητας πρέπει να τροφοδοτείται με αέριο Μεθάνιο (G20) ή Βουτάνιο (G30) ή Προπάνιο (G31) Ο λέβητας θα πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία προβλέπεται ρητά. Επίσης: δεν πρέπει να εκτίθεται στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. δεν πρέπει να τον αγγίζουν παιδιά ή άπειρα άτομα. μην χρησιμοποιείτε με ανάρμοστο τρόπο το λέβητα. μην κάνετε χειρισμούς στις σφραγιστές διατάξεις. αποφύγετε την επαφή με ζεστά μέρη του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Απαγορεύεται καθώς είναι επικίνδυνο να εμφράσσετε έστω και εν μέρει την ή τις παροχές αέρα για τον εξαερισμό του χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένος ο λέβητας (UNI 7129/01 παρ.4). Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Για το λόγο αυτό περιοριστείτε στο να απενεργοποιήσετε το λέβητα (βλέπε οδηγίες). Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή αερίου: μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, το τηλέφωνο και οποιοδήποτε άλλο αντικεί

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ μενο που μπορεί να παραγάγει σπινθήρες. ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα για να δημιουργήσετε ένα ρεύμα αέρα ώστε να καθαρίσει ο χώρος. κλείστε τις βάνες του αερίου. ζητήστε την επέμβαση προσωπικού με επαγγελματική ειδίκευση. Πριν να ενεργοποιήσετε το λέβητα, συνιστάται να φροντίσετε ώστε ειδικευμένο επαγγελματικά προσωπικό να εξακριβώσει ότι η μονάδα τροφοδοσίας του αερίου: είναι τέλεια στεγανοποιημένο, έχει διαστασιοποιηθεί για την παροχή που είναι απαραίτητη για το λέβητα, διαθέτει όλες τις διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου που προδιαγράφονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, να βεβαιωθεί ότι ο τεχνικός εγκατάστασης έχει συνδέσει την απαγωγή της βαλβίδας ασφάλειας σε μία χοάνη απαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από το άνοιγμα της βαλβίδας ασφάλειας και την ακόλουθη έξοδο νερού, εφόσον δεν είναι σωστά συνδεμένη με ένα δίκτυο απαγωγής. Μην αγγίζετε τη συσκευή με μέρη του σώματος που είναι βρεγμένα ή υγρά και/ή με γυμνά πόδια. Σε περίπτωση εργασιιών ή συντηρήσεων κατασκευών που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς καπναερίων και/ή στις διατάξεις απαγωγής των καπναερίων ή των εξαρτημάτων τους, σβήστε τη συσκευή και, μετά το πέρας της εργασίας, φροντίστε ώστε ειδικευμένο επαγγελματικά προσωπικό να εξακριβώσει τη λειτουργικότητά της. Χώρα προορισμού BG - RO - SI GR PL RS - RU - UA Κατηγορία μονάδας II2H3B/P II2H3+ II2E3B/P Πίεση αερίου δείτε τμήμα "Πίεση αερίου" στη σελ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Συνολική όψη Πίνακας εντολών Βαλβίδα αναχαίτισης Γενικά χαρακτηριστικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προειδοποιήσεις Ανάφλεξη Θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης Θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Σβήσιμο ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης Θέρμανση Αντιπαγωτική προστασία Περιοδική συντήρηση Εξωτερικός καθαρισμός Ανωμαλίες λειτουργίας Κωδικός ανωμαλίας απομακρυσμένου χειριστηρίου (προαιρετικό) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συνολική όψη Σχέδιο αρχής Ηλεκτρικό διάγραμμα Πίεση αερίου Τεχνικά στοιχεία M90.24CM/BX Τεχνικά στοιχεία M90.28CM/BX Τεχνικά στοιχεία M90.32CM/BX Υδραυλικό χαρακτηριστικό Δοχείο διαστολής Προειδοποιήσεις Προφυλάξεις για την τοποθέτηση Υδραυλική σύνδεση και τοποθέτηση της βάσης λέβητα Διαστάσεις Ρακόρ Τοποθέτηση του λέβητα Διαστάσεις και μήκος του συστήματος απαγωγής καπναερίων Ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση ενός θερμοστάτη περιβάλλοντος ή βαλβιδών ζώνης Ηλεκτρική σύνδεση του απομακρυσμένου χειριστηρίου (προαιρετικό) Τοποθέτηση του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (προαιρετικό) Ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ λέβητα και εξωτερικού αισθητήρα Ενεργοποίηση λειτουργίας με εξωτερικό αισθητήρα Ρύθμιση του συντελεστή K του εξωτερικού αισθητήρα Ρύθμιση της μετακυκλοφορίας της αντλίας Επιλέξτε τη συχνότητα επανανάφλεξης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προειδοποιήσεις Σειρά των χειρισμών ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Προειδοποιήσεις Έλεγχος πίεσης αερίου Ρύθμιση της ανάφλεξης του καυστήρα ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙΟΥ Προειδοποιήσεις Χειρισμοί Ρύθμιση τύπου αερίου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Προειδοποιήσεις Αφαίρεση πάνελ σκελετού Εκκένωση του κυκλώματος θέρμανσης Εκκένωση του κυκλώματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Καθαρισμός του κύριου εναλλάκτη Εξακρίβωση της διατήρησης ατμοσφαιρικής πίεσης του δοχείου διαστολής Καθαρισμός του εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Καθαρισμός του καυστήρα Έλεγχος του αγωγού απαγωγής καπναερίων Εξακρίβωση της απόδοσης του λέβητα Ρύθμιση λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου λέβητα Μοντέλα Nova PARVA 24S Nova PARVA 28S Nova PARVA 32S Σήμα πιστοποίησης λέβητα M90.24CM/.. M90.28CM/.. M90.32CM/.. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ Ο κατασκευαστής κατά το σταθερό στόχο του για τη βελτίωση των προϊόντων, διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μία πληροφοριακή βάση και δεν θεωρείται ως σύμβαση με τρίτους

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Συνολική όψη Το μοντέλο και το μητρώο του λέβητα είναι τυπωμένα στο πιστοποιητικό εγγύησης. 7 Λυχνία επισήμανσης εμπλοκής 8 Θερμομανόμετρο κυκλώματος θέρμανσης 1.3 Βαλβίδα αναχαίτισης ΧΡΗΣΗ 2 Προβλέψτε την τοποθέτηση μιας βάνας αναχαίτισης στην είσοδο του ζεστού νερού χρήσης. Οι εικόνες που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δείχνουν μόνο μία από τις πιθανές λύσεις κατά την τοποθέτηση βανών, σωλήνων και ρακόρ. Εικόνα Πίνακας εντολών 2 Άνοιγμα ελέγχου καυστήρα 1.2 Πίνακας εντολών 3 Λυχνίες επισήμανσης λέβητα με ηλεκτρική τροφοδοσία και ελέγχου κατάστασης λειτουργίας. 4 Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 5 Επιλογέας λειτουργίας / Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης 6 Πλήκτρο αποκατάστασης λέβητα Εικόνα Ετικέτα τροφοδοσίας αερίου 10 Αγωγός παροχής θέρμανσης 11 Αγωγός εξόδου ζεστού νερού χρήσης 12 Βάνα αερίου 13 Αγωγός εισόδου ζεστού νερού χρήσης 14 Αγωγός επιστροφής θέρμανσης 15 Βάνα πλήρωσης του κυκλώματος θέρμανσης Εικόνα

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1.4 Γενικά χαρακτηριστικά Φωτεινές επισημάνσεις των λυχνιών λειτουργιών λέβητα (3) Υπόμνημα: LED σβηστό LED αναμμένο σταθερά LED με αναλαμπή ή με αναλαμπή ταυτόχρονα με ένα άλλο LED με αναλαμπή εναλλασσόμενα με ένα άλλο Η λυχνία επισήμανσης εμπλοκής 7 στην Εικόνα 1.3 είναι αναμμένη. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης 6. Για τη ζήτηση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Μικρή θερμική εναλλαγή μεταξή κύριου και δευτερεύοντα εναλλάκτη. Αισθητήρας NTC θέρμανσης με ανώμαλη λειτουργία Αισθητήρας NTC παραγωγής ζεστού νερού με ανώμαλη λειτουργία Βλάβη εξωτερικού αισθητήρα NTC esterna Απουσία νερού στο κύριο κύκλωμα ή αντλία με βλάβη (επέμβαση απόλυτου πρεσοστάτη θέρμανσης) Απουσία ανάφλεξης του καυστήρα ή απουσία εντοπισμού φλόγας Επέμβαση ασφαλείας Λειτουργίες ΛΕΒΗΤΑ: θερμοστάτη Ανώμαλη λειτουργία πρεσοστάτη καπναερίων Τροφοδοτημένος λέβητας και επιλογέας λειτουργίας στο OFF (αναλαμπή κάθε 4 δευτερόλεπτα) Τροφοδοτημένος λέβητας σε stand-by, επιλογέας λειτουργίας στο ή στο (αναλαμπή κάθε 2 δευτερόλεπτα) Για ζήτηση ισχύος θέρμανσης Για ζήτηση ισχύος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Για ζήτηση αντιπαγετικής προστασίας Παρασιτική φλόγα Γενική εμπλοκή Εμπλοκή για απουσία κυκλοφορίας που εντοπίσθηκε από NTC σε επαφή ή επέμβαση οριακής λειτουργίας Πιθανή απουσία κυκλοφορίας (από κύριο NTC) Απουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή εμπλοκή πλακέτας πίνακα, για να κάνετε reset αποσυνδέστε ή ξαναδώστε ηλεκτρική τροφοδοσία με το διπολικό διακόπτη -7- ΧΡΗΣΗ Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα συμβουλευτείτε το μέρος "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" στη σελ. 15.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.1 Προειδοποιήσεις Ελέγξτε ότι το κύκλωμα θέρμανσης είναι κανονικά γεμάτο με νερό ακόμη και στην περίπτωση που ο λέβητας χρησιμεύει μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Διαφορετικά φροντίστε το σωστό γέμισμα βλέποντας το μέρος "Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 12. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής της μονάδας θέρμανσης δεν πρέπει να είναι κάτω από 40 C. Όλοι οι λέβητες διαθέτουν ένα "αντιπαγωτικό" σύστημα που επεμβαίνει σε περίπτωση που η θερμοκρασία του κατέβει κάτω από τους 5 C. Ως εκ τούτου μην απενεργοποιείτε το λέβητα. Σε περίπτωση που ο λέβητας δεν χρησιμοποιείται κατά τις ψυχρές περιόδους, με επακόλουθο κίνδυνο δημιουργίας πάγου κάντε ό,τι αναφέρεται στο μέρος "Αντιπαγωτική προστασία" στη σελ Ανάφλεξη Ανοίξτε τη βάνα αερίου του λέβητα ( Εικόνα 2.1 ), και ενδεχομένως τις βάνες αναχαίτισης που υπάρχουν στη μονάδα. Τροφοδοτήστε ηλεκτρικά το λέβητα ενεργοποιώντας το διπολικό διακόπτη που προβλέπεται στην εγκατάσταση. Η λυχνία επισήμανσης 3 στην Εικόνα 2.2 κάνει μία σύντομη αναλαμπή περίπου κάθε 4 δευτερόλεπτα. Λειτουργία θέρμανσης/παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Γυρίστε τον επιλογέα 5 όπως στην Εικόνα 2.2. Η λυχνία επισήμανσης 3 αναβοσβήνει ασυνεχώς περίπου κάθε 2 δευτερόλεπτα. 3 5 Εικόνα 2.2 Λειτουργία μόνο της παραγωγής ζεστού νερού Γυρίστε τον επιλογέα 5 όπως στην Εικόνα 2.3. Η λυχνία επισήμανσης 3 αναβοσβήνει ασυνεχώς περίπου κάθε δευτερόλεπτο. 3 5 Εικόνα 2.3 Εικόνα Θέση ανοίγματος

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.3 Θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης Ελάχιστο Minimo Ο ειδικευμένος σας τεχνικός εγκατάστασης θα μπορεί να υποδείξει τις ρυθμίσεις που ενδείκνυνται περισσότερο για τη μονάδα σας. Το θερμομανόμετρο 8 θα επιτρέψει την εξακρίβωση της επίτευξης της θερμοκρασίας που έχει καθοριστεί. Μέγιστο Massimo Εικόνα 2.4 Η θερμοκρασία παροχής του νερού θέρμανσης ρυθμίζεται από τουλάχιστον περίπου 38 C μέχρι το ανώτερο περίπου 85 C, γυρίζοντας το διακόπτη που υποδεικνύεται στην Εικόνα 2.4. Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία Τοποθετώντας το διακόπτη όπως αναφέρεται παρακάτω: Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης με εγκατεστημένο εξωτερικό αισθητήρα. Όταν είναι εγκαταστημένος ο εξωτερικός αισθητήρας (προαιρετικά) ο λέβητάς σας ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού παροχής της μονάδας θέρμανσης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία. Στην περίπτωση αυτή ο λέβητας πρέπει να καθοριστεί από έναν ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης (βλέπε "Ρύθμιση του συντελεστή K του εξωτερικού αισθητήρα" στη σελ. 40 ) και ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης πρέπει να είναι τοποθετημένος όπως στην Εικόνα ΧΡΗΣΗ Από 5 έως 15 C Μεταξύ - 5 και + 5 C +15 Εικόνα 2.6 Εικόνα 2.5 Κάτω από - 5 C Σε κάθε περίπτωση εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι ευχάριστη μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία παροχής της μονάδας θέρμανσης κατά ± 15 C χρησιμοποιώντας το διακόπτη 5 στην Εικόνα 2.6 (βλέπε "Ρύθμιση του συντελεστή K του εξωτερικού αισθητήρα" στη σελ. 40 )

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.4 Θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Η θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού στην έξοδο του λέβητα μπορεί να ρυθμιστεί από τουλάχιστον περίπου 35 C, έως το ανώτερο περίπου 55 C, γυρίζοντας το διακόπτη που υποδεικνύεται στην Εικόνα 2.7. Ελάχιστο Minimo Στις περιπτώσεις αυτές σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση να εγκαταστήσετε έναν αποσκληρυντή στη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εάν η μέγιστη παροχή παραγωγής ζεστού νερού είναι πάρα πολύ υψηλή, ώστε να μην επιτρέπει την επίτευξη μιας επαρκούς θερμοκρασίας, φροντίστε ο Τεχνικός της Εξουσιοδοτημένης Υποστήριξης να εγκαταστήσει τον ειδικό περιοριστή παροχής. ΧΡΗΣΗ Μέγιστο Massimo 2.5 Σβήσιμο Γυρίστε τον επιλογέα 5 όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2.9. Η λυχνία επισήμανσης 3 κάνει μία σύντομη αναλαμπή περίπου κάθε 4 δευτερόλεπτα. Εικόνα 2.7 Ρύθμιση Ρυθμίστε τη θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε μία τιμή που είναι κατάλληλη με τις ανάγκες σας. Περιορίστε την ανάγκη να αναμίξετε το ζεστό νερό με κρύο νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα εκτιμήσετε τα χαρακτηριστικά της αυτόματης ρύθμισης. Εάν η σκληρότητα του νερού είναι ιδιαίτερα υψηλή, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το λέβητα σε θερμοκρασίες κάτω από τους 50 C Εικόνα Εικόνα 2.9 Σε περίπτωση που ο λέβητας πρόκειται να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα: Αποσυνδέστε το λέβητα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας Κλείστε τη βάνα αερίου του λέβητα ( Εικόνα 2.10 ), και ενδεχομένως τις βάνες αναχαίτισης που υπάρχουν στη μονάδα. Εικόνα

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εικόνα 2.10 Θέση κλεισίματος Φροντίστε, εάν είναι απαραίτητο, για την εκκένωση των υδραυλικών κυκλωμάτων βλέπε μέρος "Εκκένωση του κυκλώματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης" στη σελ. 59 και μέρος "Εκκένωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 58. ΧΡΗΣΗ

12 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 3.1 Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης 15 Κλειστό Chiuso Aperto Ανοιχτό 3.2 Θέρμανση Για μία λογική και οικονομική χρήση εγκαταστήστε ένα θερμοστάτη περιβάλλοντος. Μην κλείνετε ποτέ το καλοριφέρ του δωματίου μέσα στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο θερμοστάτης περιβάλλοντος. Εάν ένα καλοριφέρ (ή ένας αγωγός θερμοκρασίας) δεν θερμαίνει, ελέγξτε την απουσία αέρα στη μονάδα και ότι η βάνα της είναι ανοιχτή. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ υψηλή, μην χρησιμοποιείτε τις βάνες των καλοριφέρ, αλλά μειώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης μέσω του θερμοστάτη περιβάλλοντος ή με το διακόπτη ρύθμισης θέρμανσης στην Εικόνα 3.3. A Εικόνα 3.1 Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης 15 στην Εικόνα 3.1 που βρίσκεται κάτω από το λέβητα και εξακριβώστε ταυτόχρονα την πίεση του κυκλώματος θέρμανσης επάνω στο θερμομανόμετρο στην Εικόνα 3.2. Πίεση μεταξύ 1 και 1.5 bar Εικόνα 3.2 Η πίεση θα πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ μιας τιμής 1 bar, 1,5 bar. Αφού πραγματοποιηθεί ο χειρισμός, ξανακλείστε τη βάνα πλήρωσης και εξαερώστε ενδεχομένως τον αέρα που υπάρχει στα καλοριφέρ Εικόνα Αντιπαγωτική προστασία Το αντιπαγωτικό σύστημα, και ενδεχόμενες πρόσθετες προστασίες, προστατεύουν το λέβητα από τους πιθανούς κινδύνους που οφείλονται στον πάγο. Το σύστημα αυτό δεν εξασφαλίζει την προστασία όλου του υδραυλικού κυκλώματος. Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία φθάσει τιμές κάτω του 0 C συνιστάται να αφήσετε ενεργή την όλη μονάδα ρυθμίζοντας το θερμοστάτη περιβάλλοντος σε χαμηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε το λέβητα φροντίστε να ελέγξει ένας ειδικευμέ-

13 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ νος τεχνικός την εκκένωση του λέβητα (κύκλωμα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης) και την εκκένωση της μονάδας θέρμανσης και της μονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η συχνή εμπλοκή ασφαλείας πρέπει να επισημαίνειται στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης. 3.4 Περιοδική συντήρηση Για μία αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του λέβητα, συνιστάται να φροντίσετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τη συντήρησή του και τον καθαρισμό του από έναν Τεχνικό του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα επιθεωρηθούν και θα καθαριστούν τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του λέβητα. Αυτός ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας σύμβασης συντήρησης. 3.5 Εξωτερικός καθαρισμός Πριν να κάνετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέστε το λέβητα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε: Διαλυτικά, εύφλεκτες ουσίες, διαβρωτικές ουσίες. Εικόνα 3.4 Θόρυβοι φυσαλλίδων Εξακριβώστε την πίεση του κυκλώματος θέρμανσης και ενδεχομένως προβείτε στην πλήρωσή του βλέπε μέρος "Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 12. Χαμηλή πίεση του θερμομανόμετρου Προσθέστε και πάλι νερό στη μονάδα θέρμανσης. Για να κάνετε το χειρισμό συμβουλευτείτε το μέρος "Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 12. Ο περιοδικός έλεγχος της πίεσης της μονάδας θέρμανσης αποτελεί μέριμνα του χρήστη. Σε περίπτωση που η προσθήκη του νερού γίνεται πολύ συχνά, φροντίστε ώστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης να ελέγξει εάν υπάρχουν απώλειες που οφείλονται στη μονάδα θέρμανσης ή στον ίδιο το λέβητα. 6 7 ΧΡΗΣΗ 3.6 Ανωμαλίες λειτουργίας Ο λέβητας δεν λειτουργεί, η λυχνία 7 στην Εικόνα 3.4 είναι αναμμένη. Ο λέβητας είναι σε εμπλοκή ασφάλειας Πατήστε το πλήκτρο 6 στην Εικόνα 3.4 για να αποκαταστήσετε το λέβητα. Βγαίνει νερό από τη βαλβίδα ασφάλειας A στην Εικόνα 3.1 Ελέγξτε ότι η βάνα πλήρωσης 15 στην Εικόνα 3.1 είναι κλεισμένη καλά. Ελέγξτε επάνω στο θερμομανόμετρο ότι η πίεση του κυκλώματος θέρμανσης δεν είναι κοντά στα 3 bar. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να εκκενώσετε μέρος του νερού της μονάδας μέσω των βαλβίδων εκτόνωσης του αέρα που υπάρχουν στους θερμοσίφω

14 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ νες έτσι ώστε να επαναφέρετε την πίεση σε μία κανονική τιμή. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσλειτουργίες διαφορετικές από τις προαναφερόμενες, φροντίστε να σβήσετε το λέβητα όπως αναφέρεται στο μέρος "Σβήσιμο" στη σελ. 10 και καλέστε τον Τεχνικό του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Υποστήριξης. 3.7 Κωδικός ανωμαλίας απομακρυσμένου χειριστηρίου (προαιρετικό) Εάν ο λέβητας είναι συνδεμένος με το απομακρυσμένο χειριστήριο (προαιρετικό) στο κεντρικό μέρος της οθόνης μπορεί να προβληθεί ένας κωδικός που δείχνει μία ανωμαλία του λέβητα. Η ανωμαλία που είναι σε εξέλιξη επισημαίνεται με έναν αριθμητικό κωδικό που ακολουθείται από το γράμμα E. Ο πίνακας συνοψίζει τους πιθανούς κωδικούς που μπορούν να προβληθούν στο απομακρυσμένο χειριστήριο. Ανωμαλία Εμπλοκή μη ανάφλεξης Εμπλοκή επέμβασης θερμοστάτη ασφάλειας Γενική εμπλοκή Απουσία νερού στο κύκλωμα θέρμανσης ή κυκλοφορίας, επέμβαση απόλυτου πρεσοστάτη θέρμανσης Ανωμαλία πρεσοστάτη καπναερίων Ανωμαλία αισθητήρα NTC θέρμανσης Ανωμαλία αισθητήρα NTC παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Ανωμαλία εξωτερικού αισθητήρα NTC Αντλία με βλάβη Κωδικός 01E 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 14E

15 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.1 Συνολική όψη Εικόνα

16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.2 Σχέδιο αρχής Εικόνα Αγωγός παροχής θέρμανσης 11 Αγωγός εξόδου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 12 Βάνα αερίου 13 Αγωγός εισόδου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 14 Αγωγός επιστροφής θέρμανσης Βάνα πλήρωσης κυκλώματος θέρμανσης 16 Πρεσοστάτης καπναερίων 17 Υποδοχές εξακρίβωσης υποπίεσης venturi 18 Ανεμιστήρας 19 Θερμοστάτης ασφαλείας

17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 20 Αισθητήρας NTC παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 21 Βάνα εκκένωσης κύριου κυκλώματος 22 Πώμα εξαέρωσης αντλίας 23 Αντλία 24 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης 25 Βαλβίδα ασφάλειας 3 bar 26 Μετρητής ροής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 27 Ρυθμιστική βαλβίδα αερίου 28 Ρυθμιστικός χειριστής 29 Υποδοχή πίεσης εξόδου βαλβίδας αερίου 30 Υποδοχή πίεσης εισόδου βαλβίδας αερίου 31 Καπάκι κάλυψης πλακέτας ακροδεκτών σύνδεσης απομακρυσμένου χειριστηρίου και ελέγχου εξωτερικά 32 Καπάκι κάλυψης πλακέτας ακροδεκτών σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας και θερμοστάτη περιβάλλοντος 33 Εναλλάκτης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 34 Αισθητήρας θέρμανσης NTC 35 Απόλυτος πρεσοστάτης θέρμανσης 36 Δοχείο διαστολής 37 Τρίοδη βαλβίδα 38 Σφραγιστής τρίοδης βαλβίδας 39 Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 40 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 41 Καυστήρας 42 Θάλαμος καύσης 43 Κύριος εναλλάκτης 44 Ενσωματωμένο by-pass 45 Venturi 46 Φίλτρο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 47 Περιοριστής παροχής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (προαιρετικό) 48 Αγωγός απαγωγής καπναερίων 49 Αγωγός αναρρόφησης αέρα * Για να έχετε πρόσβαση στην πινακίδα στοιχείων βγάλτε το μπροστινό πάνελ του σκελετού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση

18 4.3 Ηλεκτρικό διάγραμμα 1 Πλακέτα ακροδεκτών ηλεκτρικής τροφοδοσίας 2 Πλακέτα ακροδεκτών θερμοστάτη περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6 Πρεσοστάτης καπναερίων 11 NTC παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 7 Απόλυτος πρεσοστάτης θέρμανσης 12 Μετρητής ροής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 3 Τρίοδη βαλβίδα 8 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 13 Βαλβίδα αερίου 4 Αντλία 9 Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης 14 Θερμοστάτης ασφαλείας 5 Ανεμιστήρας 10 Πλακέτα ακροδεκτών εξωτερικού αισθητήρα απομακρυσμένου ελέγχου 15 NTC θέρμανσης L N m g/v c 2 3 c 2 1 n m 1 2 M ~ mcn r* n*b* 3 M ~ nng/v M ~ cng/v COM gr gr NO 6 NC COM n n NO m m c n c b* r* n* n m c n n n c g/v gr gr m c c m c n n gr gr b gr b b r r r g gr b c n c c c r n gr gr b n r t r c b r g c m c g/v n n t 15 c c * εναλλακτικό a πορτοκαλί g κίτρινο n μαύρο b λευκό gr γκρι r κόκκινο c γαλάζιο (μπλε) m καφέ g/v κίτρινο / πράσινο Εικόνα

19 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.4 Πίεση αερίου G20 Χώρα προορισμού Κατηγορία μονάδας Πίεση αερίου Αέριο Κανονικό Ελάχ Μέγ BG - RO - SI II2H3B/P G20 Pa bar GR II2H3+ G20 Pa bar PL II2E3B/P G20 Pa bar RS - RU - UA G20 Pa bar G30 Χώρα προορισμού Κατηγορία μονάδας Πίεση αερίου Αέριο Κανονικό Ελάχ Μέγ BG - RO - SI II2H3B/P G30 Pa bar GR II2H3+ G30 Pa bar PL II2E3B/P G30 Pa bar RS - RU - UA G30 Pa bar G31 Χώρα προορισμού Κατηγορία μονάδας Πίεση αερίου Αέριο Κανονικό Ελάχ Μέγ BG - RO - SI II2H3B/P G31 Pa bar GR II2H3+ G31 Pa bar PL II2E3B/P G31 Pa bar RS - RU - UA G31 Pa bar

20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.5 Τεχνικά στοιχεία M90.24CM/BX (Ονομ.ποσ.) Ονομαστική θερμική παροχή θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 25,6 kcal/h kw 14,5 kcal/h (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική kw 11,0 παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) kcal/h 9458 Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης / kw 23,8 παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kcal/h kw 12,9 Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης kcal/h Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kw 9,8 kcal/h 8426 Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ελάχιστη-Μέγιστη Θερμοκρ. C kpa 1000 Μέγιστη πίεση bar 10 kpa 30 Ελάχιστη πίεση bar 0,3 Μέγιστη παροχή (ΔT =25 K) l/min 13,6 (ΔT =35 K) l/min 9,7 Ελάχιστη παροχή l/min 2,5 Ειδική παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΔT =30 K) * l/min 11,2 * Αναφορά στο πρότυπο EN 625 Μετρηθείσα απόδοση Απόδ. ονομ. 60 /80 C % 92,8 Απόδ. min. 60 /80 C % 89,3 Απόδ. με 30 % του φορτίου % 90,3 Ενεργειακή απόδοση * * * Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pf (%) με καυστήρα σε λειτουργία 6,3 Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pfbs με καυστήρα σβηστό ΔT 50 C (%) 0,2 Θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον μέσω του περιβλήματος Pd (%) 0,9 Κλάση NOx 3 σταθμισμένο NOx mg/kwh 136 ppm 77 Θέρμανση Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ** C Μέγιστη θερμοκρ. λειτουργίας C 90 Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος (με 1000 l/h) ** Με την ελάχιστη ωφέλιμη ισχύ kpa 300 bar 3,0 kpa 30 bar 0,3 kpa 22,5 bar 0,225 Πιέσεις τροφοδοσίας αερίου Αέριο Pa mbar Ονομ Μεθάνιο G20 Μin Max Ονομ Βουτάνιο G30 Μin Max Ονομ Προπάνιο G31 Μin Max Ηλεκτρικά στοιχεία Τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ηλεκτρική ισχύς W 150 Βαθμός προστασίας IPX4D

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 2,70 Βουτάνιο G30 kg/h 2,02 Προπάνιο G31 kg/h 1,99 Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,53 Βουτάνιο G30 kg/h 1,14 Προπάνιο G31 kg/h 1,13 Ελάχιστη παροχή αερίου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,15 Βουτάνιο G30 kg/h 0,87 Προπάνιο G31 kg/h 0,85 Μέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Pa 1280 mbar 12,8 Pa 2770 mbar 27,7 Pa 3580 Προπάνιο G31 mbar 35,8 Ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 400 mbar 4,0 Pa 870 mbar 8,7 Pa 1260 mbar 12,6 Μπεκ Αρ. Ø mm /100 Μεθάνιο G Βουτάνιο G Προπάνιο G Σχεδιασμός καπνοδόχου # Θερμοκρασία των καπναερίων max C 125 Θερμοκρασία των καπναερίων min C 105 Παροχή μάζας καπναερίων max kg/s 0,016 Παροχή μάζας καπναερίων min kg/s 0,017 Παροχή μάζας αέρα max kg/s 0,016 Παροχή μάζας αέρα min kg/s 0,017 # Τιμές αναφερόμενες στις δοκιμές με διπλή απαγωγή 80 mm του 1 +1 και αέριομεθάνιο G20 Απαγωγές καπναερίων Λέβητας τύπου B 22 C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 60/100 ø διπλού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 80/80 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα από τη σκεπή mm 80/125 Άλλα χαρακτηριστικά Ύψος mm 703 Πλάτος mm 400 Βάθος mm 325 Βάρος kg 34,7 Πίεση ανάφλεξης Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 800 mbar 8,0 Pa 1400 mbar 14,0 Pa 1500 mbar 15,0 G20 Hi. 34,02 MJ/m 3 (15 C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) 1 mbar αντιστοιχεί σε περίπου 10 mm H 2 0 "ο λέβητας λειτουργεί σωστά με πίεση τροφοδοσίας έως 13 mbar

22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.6 Τεχνικά στοιχεία M90.28CM/BX (Ονομ.ποσ.) Ονομαστική θερμική παροχή θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 31,1 kcal/h kw 16,5 kcal/h (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική kw 13,0 παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) kcal/h Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης / kw 28,9 παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kcal/h kw 14,9 Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης kcal/h Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kw 11,7 kcal/h Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ελάχιστη-Μέγιστη Θερμοκρ. C kpa 1000 Μέγιστη πίεση bar 10 kpa 30 Ελάχιστη πίεση bar 0,3 Μέγιστη παροχή (ΔT =25 K) l/min 16,6 (ΔT =35 K) l/min 11,8 Ελάχιστη παροχή l/min 2,5 Ειδική παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΔT =30 K) * l/min 13,6 * Αναφορά στο πρότυπο EN 625 Μετρηθείσα απόδοση Απόδ. ονομ. 60 /80 C % 92,9 Απόδ. min. 60 /80 C % 90,4 Απόδ. με 30 % του φορτίου % 90,4 Ενεργειακή απόδοση * * * Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pf (%) με καυστήρα σε λειτουργία 6,0 Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pfbs με καυστήρα σβηστό ΔT 50 C (%) 0,2 Θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον μέσω του περιβλήματος Pd (%) 1,1 Κλάση NOx 2 σταθμισμένο NOx mg/kwh 151 ppm 86 Θέρμανση Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ** C Μέγιστη θερμοκρ. λειτουργίας C 90 Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος (με 1000 l/h) ** Με την ελάχιστη ωφέλιμη ισχύ kpa 300 bar 3,0 kpa 30 bar 0,3 kpa 22,5 bar 0,225 Πιέσεις τροφοδοσίας αερίου Αέριο Pa mbar Ονομ Μεθάνιο G20 Μin Max Ονομ Βουτάνιο G30 Μin Max Ονομ Προπάνιο G31 Μin Max Ηλεκτρικά στοιχεία Τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ηλεκτρική ισχύς W 170 Βαθμός προστασίας IPX4D

23 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 3,29 Βουτάνιο G30 kg/h 2,45 Προπάνιο G31 kg/h 2,42 Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,75 Βουτάνιο G30 kg/h 1,30 Προπάνιο G31 kg/h 1,28 Ελάχιστη παροχή αερίου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,37 Βουτάνιο G30 kg/h 1,02 Προπάνιο G31 kg/h 1,00 Μέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Pa 1170 mbar 11,7 Pa 2760 mbar 27,6 Pa 3570 Προπάνιο G31 mbar 35,7 Ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 340 mbar 3,4 Pa 850 mbar 8,5 Pa 1140 mbar 11,4 Μπεκ Αρ. Ø mm /100 Μεθάνιο G Βουτάνιο G Προπάνιο G Σχεδιασμός καπνοδόχου # Θερμοκρασία των καπναερίων max C 168 Θερμοκρασία των καπναερίων min C 120 Παροχή μάζας καπναερίων max kg/s 0,022 Παροχή μάζας καπναερίων min kg/s 0,025 Παροχή μάζας αέρα max kg/s 0,021 Παροχή μάζας αέρα min kg/s 0,025 # Τιμές αναφερόμενες στις δοκιμές με διπλή απαγωγή 80 mm του 1 +1 και αέριομεθάνιο G20 Απαγωγές καπναερίων Λέβητας τύπου B 22 C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 60/100 ø διπλού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 80/80 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα από τη σκεπή mm 80/125 Άλλα χαρακτηριστικά Ύψος mm 703 Πλάτος mm 400 Βάθος mm 325 Βάρος kg 35,4 Πίεση ανάφλεξης Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 600 mbar 6,0 Pa 1200 mbar 12,0 Pa 1300 mbar 13,0 G20 Hi. 34,02 MJ/m 3 (15 C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) 1 mbar αντιστοιχεί σε περίπου 10 mm H 2 0 "ο λέβητας λειτουργεί σωστά με πίεση τροφοδοσίας έως 13 mbar

24 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.7 Τεχνικά στοιχεία M90.32CM/BX (Ονομ.ποσ.) Ονομαστική θερμική παροχή θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 33,9 kcal/h kw 20,0 kcal/h (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική kw 15,5 παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) kcal/h Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης / kw 31,7 παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kcal/h kw 18,1 Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης kcal/h Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kw 13,7 kcal/h Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ελάχιστη-Μέγιστη Θερμοκρ. C kpa 1000 Μέγιστη πίεση bar 10 kpa 30 Ελάχιστη πίεση bar 0,3 Μέγιστη παροχή (ΔT =25 K) l/min 18,2 (ΔT =35 K) l/min 13,0 Ελάχιστη παροχή l/min 2,5 Ειδική παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΔT =30 K) * l/min 15,2 * Αναφορά στο πρότυπο EN 625 Μετρηθείσα απόδοση Απόδ. ονομ. 60 /80 C % 93,6 Απόδ. min. 60 /80 C % 90,5 Απόδ. με 30 % του φορτίου % 90,5 Ενεργειακή απόδοση * * * Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pf (%) με καυστήρα σε λειτουργία 5,9 Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pfbs με καυστήρα σβηστό ΔT 50 C (%) 0,2 Θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον μέσω του περιβλήματος Pd (%) 0,5 Κλάση NOx 2 σταθμισμένο NOx mg/kwh 151 ppm 86 Θέρμανση Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ** C Μέγιστη θερμοκρ. λειτουργίας C 90 Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος (με 1000 l/h) ** Με την ελάχιστη ωφέλιμη ισχύ kpa 300 bar 3,0 kpa 30 bar 0,3 kpa 27 bar 0,27 Πιέσεις τροφοδοσίας αερίου Αέριο Pa mbar Ονομ Μεθάνιο G20 Μin Max Ονομ Βουτάνιο G30 Μin Max Ονομ Προπάνιο G31 Μin Max Ηλεκτρικά στοιχεία Τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ηλεκτρική ισχύς W 180 Βαθμός προστασίας IPX4D

25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 3,59 Βουτάνιο G30 kg/h 2,67 Προπάνιο G31 kg/h 2,63 Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 2,12 Βουτάνιο G30 kg/h 1,58 Προπάνιο G31 kg/h 1,55 Ελάχιστη παροχή αερίου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,64 Βουτάνιο G30 kg/h 1,22 Προπάνιο G31 kg/h 1,20 Μέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Pa 1040 mbar 10,4 Pa 2680 mbar 26,8 Pa 3470 Προπάνιο G31 mbar 34,7 Ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Πίεση ανάφλεξης Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 400 mbar 4,0 Pa 910 mbar 9,1 Pa 1200 mbar 12,0 Pa 600 mbar 6,0 Pa 1200 mbar 12,0 Pa 1300 mbar 13,0 Μπεκ Αρ. Ø mm /100 Μεθάνιο G Βουτάνιο G Προπάνιο G Σχεδιασμός καπνοδόχου # Θερμοκρασία των καπναερίων max C 175 Θερμοκρασία των καπναερίων min C 140 Παροχή μάζας καπναερίων max kg/s 0,023 Παροχή μάζας καπναερίων min kg/s 0,025 Παροχή μάζας αέρα max kg/s 0,022 Παροχή μάζας αέρα min kg/s 0,025 # Τιμές αναφερόμενες στις δοκιμές με διπλή απαγωγή 80 mm του 1 +1 και αέριομεθάνιο G20 Απαγωγές καπναερίων Λέβητας τύπου B 22 C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 60/100 ø διπλού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 80/80 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα από τη σκεπή mm 80/125 Άλλα χαρακτηριστικά Ύψος mm 703 Πλάτος mm 400 Βάθος mm 325 Βάρος kg 36,5 G20 Hi. 34,02 MJ/m 3 (15 C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) 1 mbar αντιστοιχεί σε περίπου 10 mm H 2 0 "ο λέβητας λειτουργεί σωστά με πίεση τροφοδοσίας έως 13 mbar

26 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.8 Υδραυλικό χαρακτηριστικό Το υδραυλικό χαρακτηριστικό εκπροσωπεί την πίεση (μανομετρικό ύψος) που διαθέτει η μονάδα θέρμανσης σε συνάρτηση με την παροχή. bar 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, l/h Εικόνα 4.4 Η απώλεια φορτίου του λέβητα έχει ήδη αφαιρεθεί. Παροχή με κλειστές θερμοστατικές βάνες Ο λέβητας διαθέτει ένα αυτόματο by-pass, το οποίο λειτουργεί ως προστασία του κύριου εναλλάκτη. Σε περίπτωση υπερβολικής μείωσης ή πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας του νερού στη μονάδα θέρμανσης που οφείλεται στο κλείσιμο θερμοστατικών βαλβίδων ή των βανών των στοιχείων του κυκλώματος, το by-pass εξασφαλίζει μία ελάχιστη κυκλοφορία νερού στο εσωτερικό του κύριου εναλλάκτη. Το by-pass είναι βαθμονομημένο για μία διαφορική πίεση περίπου 0,3-0,4 bar. Για μεγαλύτερες διαφορές, αυξήστε την πίεση προφόρτωσης του δοχείου διαστολής και της μονάδας εν ψυχρώ κατά 0,1 bar για κάθε αύξηση του 1 μέτρου. M90.24CM/..- M90.28CM/.. Ολική ικανότητα l 6,0 Πίεση προφόρτωσης KPa 100 bar 1,0 Ωφέλιμη ικανότητα l 3,0 Μέγιστο περιεχόμενο της μονάδας * l 94 Εικόνα 4.5 M90.32CM/.. Ολική ικανότητα l 7,0 Πίεση προφόρτωσης KPa 100 bar 1,0 Ωφέλιμη ικανότητα l 3,5 Μέγιστο περιεχόμενο της μονάδας * l 109 Εικόνα 4.6 * Σε συνθήκες: Μέγιστης μέσης θερμοκρασίας της μονάδας 85 C Αρχικής θερμοκρασίας κατά την πλήρωση της μονάδας 10 C. Για τις μονάδες με περιεχόμενο μεγαλύτερο από 94 λίτρα (Μοντέλα 24kW - 28kW) (Μοντέλα 32kW) είναι απαραίτητο να προβλέψετε ένα πρόσθετο δοχείο διαστολής. 4.9 Δοχείο διαστολής Η διαφορά ύψους μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας και του πιο ψηλού σημείου της μονάδας μπορεί να είναι το ανώτερο 10 μέτρα

27 5 5.1 Προειδοποιήσεις Η συσκευή πρέπει να εκκενώνει τα προϊόντα της καύσης απ' ευθείας στο εξωτερικό ή μέσα σε μία κατάλληλη καπνοδόχο και σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό και συμβατή με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Πριν από την τοποθέτηση χρειάζεται υποχρεωτικά να πλένετε προσεκτικά όλες τις σωληνώσεις της μονάδας με μη διαβρωτικά χημικά προϊόντα. Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό την απομάκρυνση της παρουσίας ενδεχόμενων υπολειμμάτων ή ακαθαρσιών που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην καλή λειτουργία του λέβητα. Μετά από το πλύσιμο είναι απαραίτητο να γίνει χειρισμός της μονάδας. Η συμβατική εγγύηση δεν θα καλύπτει ενδεχόμενα προβλήματα που απορρέουν από τη μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Εξακριβώστε: Ότι ο λέβητας είναι κατάλληλος για τον τύπο αερίου που διανέμεται (βλέπε την αυτοκόλλητη ετικέτα). Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε το λέβητα σε έναν διαφορετικό τύπο αερίου δείτε το μέρος "ΜΕΤΑ- ΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙΟΥ" στη σελ. 54. Ότι τα χαρακτηριστικά των δικτύων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ύδρευσης, αερίου είναι αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στην πινακίδα. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής της μονάδας θέρμανσης δεν πρέπει να είναι κάτω από 40 C. Η απαγωγή των προϊόντων της καύσης πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα κιτ αποβολής καπναερίων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, καθώς αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λέβητα. Για το αέριο GPL, η τοποθέτηση πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τις προδιαγραφές των εταιριών διανομής και να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών και των νόμων που ισχύουν. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι συνδεμένη σε έναν κατάλληλο αγωγό εκκένωσης προς αποφυγή πλημμυρίσματος σε περίπτωση επέμβασής της. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι συμβατή με τους τεχνικούς κανονισμούς. Ειδικότερα: Ο λέβητας πρέπει να είναι υποχρεωτικά συνδεμένος σε μία ικανή μονάδα γείωσης μέσω του ειδικού ακροδέκτη. Κοντά στο λέβητα πρέπει να είναι εγκαταστημένος ένας πολυπολικός διακόπτης που να επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση στις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης III. Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις συμβουλευτείτε το μέρος "Ηλεκτρικές συνδέσεις" στη σελ. 35. Οι ηλεκτρικοί αγωγοί για τη σύνδεση του απομακρυσμένου χειριστηρίου με το λέβητα πρέπει να διατρέχουν καναλάκια διαφορετικά από αυτά με τάση δικτύου (230 V), καθώς τροφοδοτούνται με χαμηλή τάση ασφάλειας. 5.2 Προφυλάξεις για την τοποθέτηση Για την τοποθέτηση ακολουθήστε τις παρακάτω προδιαγραφές: Στερεώστε το λέβητα σε έναν ανθεκτικό τοίχο. Τηρήστε τα μεγέθη του αγωγού εκκένωσης

28 καπναερίων (αναφέρονται στο μέρος "Διαστάσεις και μήκος του συστήματος απαγωγής καπναερίων" στη σελ. 30 ) και τα σωστά συστήματα τοποθέτησης του αγωγού που απεικονίζονται στο φύλλο οδηγιών που παρέχεται μαζί με το κιτ αποβολής καπναερίων. Αφήστε γύρω από τη συσκευή τις ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στην Εικόνα Αφήστε 6 cm ελεύθερο χώρο μπροστά από το λέβητα σε περίπτωση που εισαχθεί μέσα σε ένα έπιπλο, προκάλυμμα, εσοχή. Σε περίπτωση παλιάς μονάδας θέρμανσης, πριν να τοποθετήσετε το λέβητα, κάντε έναν προσεκτικό καθαρισμό, έτσι ώστε να αφαιρέσετε τα εναποθέματα λάσπης που σχηματίσθηκαν με τον καιρό. Συνιστάται να εξοπλίσετε τη μονάδα με ένα φίλτρο διήθησης, ή να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν για τη ρύθμιση του νερού που κυκλοφορεί σ' αυτήν. Αυτή η τελευταία λύση ειδικότερα, πέρα από το καθάρισμα της μονάδας, εκτελεί μία αντιδιαβρωτική δράση βοηθώντας το σχηματισμό μιας προστατευτικής ταινίας επάνω στις μεταλλικές επιφάνειες και ουδετεροποιεί τα αέρια που υπάρχουν μέσα στο νερό. 5.3 Υδραυλική σύνδεση και τοποθέτηση της βάσης λέβητα Η υδραυλική εγκατάσταση και η εγκατάσταση του αερίου πρέπει να τελειώνει με θηλυκά ρακόρ των 3/4 για το ρακόρ αερίου και την παροχή και επιστροφή θέρμανσης και του 1/2 για την είσοδο και έξοδο παραγωγής ζεστού νερού, ή με χαλκοσωλήνες με διάμετρο αντίστοιχα ø 18 mm και ø 14 mm στην Εικόνα 5.3. Για μεγέθη και χρήσιμα στοιχεία δείτε και το μέρος "Διαστάσεις" και το μέρος "Ρακόρ". Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με βάση για την τοποθέτηση. Είναι διαθέσιμος ένας χάρτινος οδηγός (με τον εξοπλισμό) που περιέχει όλα τα μεγέθη και τις πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση της βάσης. Όλα Tutte τα μεγέθη le misure εκφράζονται sono in mm σε mm Εικόνα

29 5.4 Διαστάσεις Ο λέβητας ακολουθεί τις παρακάτω διαστάσεις: C 95 B C D A A B 5.5 Ρακόρ Ο λέβητας χρησιμοποιεί τα παρακάτω ρακόρ: Βάνα ø αγωγού MR ø 16/18 US ø 13/15 Gas G 3/4 MF ø 16/18 ES ø 13/15 RR ø 16/18 Ρακόρ της βαλβίδας ασφαλείας 3 bar G1/2F 561 E 83 F G H I G E - F H - I 5.6 Τοποθέτηση του λέβητα Βγάλτε τα πώματα προστασίας από τις σωληνώσεις του λέβητα. Συνδέστε το λέβητα επάνω στη βάση. Βιδώστε τις βάνες επάνω στο λέβητα. Εικόνα A απαγωγή καπναερίων / αναρρόφηση αέρα (ομοαξονικός ø 100/60) B απαγωγή καπναερίων (διπλασιαστής ø 80) C αναρρόφηση αέρα (διπλασιαστής ø 80) D βάση στερέωσης λέβητα E MR - Παροχή Θέρμανσης F US - Έξοδος Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης G Αέριο H ES - Είσοδος Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης I RR - Επιστροφή Θέρμανσης Όλα τα μεγέθη εκφράζονται σε mm. Εικόνα 5.3 Στερεώστε και σφίξτε τους κορμούς του αγωγού που έχουν αντίστοιχα ø 15 mm Είσοδος, Έξοδος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και ø 18 mm Αέριο, Παροχή, Επιστροφή στην υδραυλική εγκατάσταση. Εάν η υδραυλική εγκατάσταση θέρμανσης αναπτύσσεται επάνω από το επίπεδο του λέβητα συνιστάται να εγκαταστήσετε βάνες για να μπορείτε να απομονώσετε τη μονάδα για ενδεχόμενες συντηρήσεις. Συνδέστε με ρακόρ τις σωληνώσεις στις βάνες και στα ρακόρ του λέβητα. Κάντε τη δοκιμή στεγανότητας της μονά

30 δας τροφοδοσίας αερίου. Συνδέστε το σύστημα απαγωγής της βαλβίδας ασφαλείας 25 σε ένα χωνί απαγωγής Εικόνα 5.4. πλευράς του λέβητα. Ακολουθήστε κατά συνέπεια τις γενικές υποδείξεις για την τοποθέτηση των οριζοντίων τμημάτων και προβλέψτε ένα ή περισσότερα κιτ συλλογής συμπύκνωσης όπου είναι απαραίτητο. 1,5 Εικόνα Εικόνα 5.5 Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω κιτ που πρέπει να συνδέονται με το λέβητα: 5.7 Διαστάσεις και μήκος του συστήματος απαγωγής καπναερίων Το σύστημα απαγωγής καπναερίων/αναρρόφησης αέρα μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 B 22 Συμβουλευτείτε το φύλλο που παρέχεται μαζί με το κιτ που προεπιλέξατε, σε χωριστή συσκευασία. Τα οριζόντια τμήματα των αγωγών καπναερίων πρέπει να έχουν μία κλίση περίπου 1,5 μοιρών (25 mm ανά μέτρο) Ο αγωγός απαγωγής πρέπει να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αποτρέπονται απολύτως είτε οι στάσιμες συμπυκνώσεις στο εσωτερικό του αγωγού, είτε η παλινδρόμηση της συμπύκνωσης στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, ως εκ τούτου το τερματικό πρέπει να προκύψει πιο χαμηλά από το στόμιο Επίτοιχο κιτ απαγωγής καπναερίων ( Εικόνα 5.8 A) Ομοαξονικός αγωγός Ø 60/100 mm με ονομαστικό μήκος (L Εικόνα 5.8 ) 915 mm. Αυτό το κιτ επιτρέπει την απαγωγή των καπναερίων στο πίσω τοίχωμα ή στο πλάι του λέβητα. Το ελάχιστο μήκος του αγωγού και το μέγιστο με τη βοήθεια προεκτάσεων πρέπει να τηρεί τις παρακάτω παραμέτρους: Ομοαξονικοί ø 60/100 mm M90.24CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 2 m Για μήκος από 2 m έως 4 m M90.28CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 1 m Για μήκος από 1 m έως 2 m Για μήκος από 2 m έως 4 m M90.32CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 1 m Για μήκος από 1 m έως 2,7 m Εικόνα 5.6 Διάφραγμα ø 38 mm ø 44 mm ø 41 mm ø 47 mm χωρίς ø 41 mm χωρίς

31 Το διάφραγμα πρέπει να τοποθετηθεί ή να αφαιρεθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εικόνα 5.6. Το διάφραγμα πρέπει να τοποθετηθεί όπως στην Εικόνα 5.7. C12 B A C Εικόνα 5.8 Εικόνα 5.7 Κιτ κάθετης απαγωγής καπναερίων με καμπύλη 90 ( Εικόνα 5.8 B) Ομοαξονικό καλώδιο Ø 60/100 mm ( Εικόνα 5.8 ). Το κιτ αυτό επιτρέπει να υψωθεί ο άξονας απαγωγής του λέβητα κατά 635 mm. Το ελάχιστο μήκος του αγωγού και το μέγιστο με τη βοήθεια προεκτάσεων πρέπει να τηρεί τις παραμέτρους που περιέχονται στους προηγούμενους πίνακες. Το τερματικό πρέπει να εκκενώνει πάντα οριζόντια. Συμπληρωματικές καμπύλες 45 ή 90 ( Εικόνα 5.8 C) Ομοαξονικές καμπύλες Ø 60/100 mm. Οι καμπύλες αυτές όταν χρησιμοποιούνται στον αγωγό μειώνουν το max μήκος του αγωγού καπναερίων: Κιτ διπλών αγωγών αναρρόφησης απαγωγής Ø 80 mm ( Εικόνα Εικόνα 5.12 ) Το κιτ αυτό επιτρέπει το διαχωρισμό της απαγωγής καπναερίων από την αναρρόφηση αέρα. Τα τερματικά μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε καπνοδόχο που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, ή να εκκενώνουν καπναέρια ή να λαμβάνουν αέρα απ' ευθείας επιτοίχια. Το ελάχιστο μήκος των αγωγών δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1 m, ενώ το ποσό των τμημάτων A + B (βλέπε Εικόνα 5.12 ) max που μπορεί να γίνει με τη βοήθεια προεκτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (βλέπε και τον Πίνακα στην Εικόνα 5.10 για το μοντέλο 24 kw και τα γραφικά στην Εικόνα 5.13 για τα μοντέλα 28 και 32 kw): Για την καμπύλη των 45 διαρροή Για την καμπύλη των 90 διαρροή 0,5 m 1 m

32 Ανάλογα με το μέγιστο πραγματοποιήσιμο μήκος του κιτ περάστε ανάμεσα στο επίπεδο λέβητα και τον κορμό αγωγού αναρρόφησης αέρα/καπναερίων το σωστό διάφραγμα Μοντέλο Μήκος max (A+B) 24 kw 30 μέτρα 28 kw 30 μέτρα 32 kw 15 μέτρα Είναι διαθέσιμες προεκτάσεις για την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπτού μήκους. M90.24CM/.. Διπλασιαστές ø 80/80 mm Για μήκος από 1 έως 15 C Για μήκος Από 15 έως 30 C Εικόνα 5.10 C12 Διάφραγμα Καπναέρια Ø 38 mm Αέρας Ø no Ø 44 mm Ø 50 mm Modello Μοντέλο 24 kw Κορμός Tronchetto αγωγού flangiato με φλάντζα για aspirazione αναρρόφηση aria αέρα Διάφραγμα Diaframma αέρα aria Φλάντζα Guarnizione Ρακόρ Raccordo καπναερίων fumi Φλάντζα Guarnizione λέβητα caldaia Φλάντζα Guarnizione επιπέδου piano caldaia λέβητα Διάφραγμα Diaframma καπναερίων fumi Εικόνα 5.11 Ο σωλήνας απαγωγής καπναερίων, εάν διαπερνά εύφλεκτους τοίχους, πρέπει να μονώνεται με τουλάχιστον 5 cm μονωτικό. Modelli Μοντέλο e kw Κορμός Tronchetto αγωγού flangiato με φλάντζα Ρακόρ Raccordo καπναερίων fumi για aspirazione αναρρόφηση aria αέρα Φλάντζα Guarnizione λέβητα caldaia Φλάντζα Guarnizione επιπέδου piano caldaia λέβητα Διάφραγμα Diaframma Φλάντζα Guarnizione καπναερίων fumi Είναι διαθέσιμες και καμπύλες 90 και 45 που μειώνουν το ολικό max μήκος των αγωγών: Για την καμπύλη των 45 διαρροή Για την καμπύλη των 90 διαρροή 0,9 m 1,65 m Εικόνα

33 C42 90 Για να καθορίσετε το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της αναρρόφησης και της αποβολής καπναερίων συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες: απαγωγής scarico a a (m) (m) Mod. 28kW C52 C82 Εικόνα Η υποδοχή αέρα και η απαγωγή καπναερίων δεν πρέπει να εγκατασταθούν επάνω σε αντιτιθέμενους τοίχους του κτίριου (EN 483). Στον αγωγό αποβολής καπναερίων κίνδυνος συμπύκνωσης για τμήματα μεγαλύτερα από 7 μέτρα Con Με διάφραγμα diaframma 47mm Area Περιοχή valida έγκυρη per il calcolo για τον della υπολογισμό του μήκους της σωλήνωσης lunghezza della tubazione aspirazione/scarico αναρρόφησης/απαγωγής Senza Χωρίς διάφραγμα diaframma aspirazione αναρρόφηση b b (m) (m) Mod. 32kW απαγωγής scarico a a (m) (m) Area Περιοχή valida έγκυρη per il calcolo για τον della υπολογισμό lunghezza του μήκους della tubazione της σωλήνωσης αναρρόφησης/απαγωγής aspirazione/scarico Χωρίς Senzaδιά- φραγμα diaframma Con Με διάφραγμα diaframma aspirazione 50 αναρρόφηση b (m) 50mm Εικόνα

34 Κιτ απαγωγής καπναερίων από τη σκεπή ( Εικόνα 5.14 ) Ομοαξονικός αγωγός Ø 80/125 mm με ονομαστικό ύψος 0,96 m. Αυτό το κιτ επιτρέπει την απαγωγή απ' ευθείας από τη σκεπή. C32 Το διάφραγμα πρέπει να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις που παρέχονται στο κεφάλαιο αυτό. Το διάφραγμα πρέπει να τοποθετηθεί όπως στην Εικόνα 5.7. Είναι διαθέσιμες και ομοαξονικές καμπύλες Ø 80/125 mm 90 και 45 που μειώνουν το ολικό max μήκος των αγωγών: 90 Για την καμπύλη των 45 διαρροή Για την καμπύλη των 90 διαρροή 0,5 m 1 m Εικόνα 5.14 Είναι διαθέσιμες προεκτάσεις για την επίτευξη του μέγιστου ύψους. Το max ύψος του (L Εικόνα 5.14 ) με προεκτάσεις είναι: Ø 125 L max 45 Ομοαξονικοί ø 80/125 mm Διάφραγμα (Απαγωγή από σκεπή) M90.24CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 2 m ø 38 mm Για μήκος από 2 m έως 5 m ø 44 mm Για μήκος από 5 m έως 8,5 m χωρίς M90.28CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 1,5 m ø 41 mm Για μήκος από 1,5 m έως 6,5 m ø 47 mm Για μήκος από 6,5 m έως 8,5 m χωρίς M90.32CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 4 m ø 47 mm Για μήκος από 4 m έως 6 m χωρίς Για μήκος μεγαλύτερο από 1 μέτρο εγκαταστήστε το ρακόρ συλλογής συμπύκνωσης. Εικόνα 5.15 Για μήκος μεγαλύτερο από 1 μέτρο εγκαταστήστε το ρακόρ συλλογής συμπύκνωσης. Κιτ απαγωγής ΤΥΠΟΥ TIPO B22 ( Εικόνα 5.16 ) Αυτός ο τύπος απαγωγής καπναερίων λαμβάνει τον αέρα καύσης που είναι απαραίτητος στον ίδιο χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένος ο λέβητας, η απαγωγή των προϊόντων της καύσης πρέπει να είναι προς τα έξω και μπορεί να είναι επίτοιχη ή με καπνοδόχο. Στο χώρο όπου είναι τοποθετημένος ο λέβητας κάντε την κατάλληλη υποδοχή αέρα για την παροχή του αέρα καύσης και τον αερισμό του περιβάλλοντος. Για μία καλή λειτουργία, η ελάχιστη ανανέωση του αέρα που είναι απαραίτητη πρέπει να είναι 2m 3 /h για κάθε kw θερμικής ισχύος.

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη υψηλής ανάλυσης Με λευκό φωτισμό. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ΖΝΧ

Οθόνη υψηλής ανάλυσης Με λευκό φωτισμό. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ΖΝΧ Ένα άριστο συμπληρωματικό αξεσουάρ για τoν λέβητα Brava, τόσο για τα μοντέλα εξωτερικής εγκατάστασης όσο και του εντοιχισμού, είναι τα νέα μοντέλα τηλεχειριστηρίων Sime Home, ειδικά μελετημένα για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου Καυστήρες αερίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τα κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων της σειράς BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM 40 BF ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6318161-09/2014 - R1

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM 40 BF ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6318161-09/2014 - R1 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM 40 BF ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6318161-09/2014 - R1 2 ΓΚΑΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ Brava Slim 40 BF (G20) ΚΩΔΙΚΟΣ 8112506 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Οι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα