NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOVA PARVA. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης"

Transcript

1 NOVA PARVA Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και Τεχνικές τοποθέτησης

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Ο λέβητάς σας είναι υψηλής απόδοσης, διαμορφούμενος, ηλεκτρονικής ρύθμισης και ανάφλεξης και στεγανού θαλάμου. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται και τα συστήματα ρύθμισης τα οποία διαθέτει σας παρέχουν ασφάλεια, υψηλή άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε στο μέγιστο βαθμό τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης θέρμανσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή ατυχημάτων μηχανικής ή γενικής προέλευσης (π.χ. τραυματισμούς ή θλάσεις). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή ατυχημάτων ηλεκτρικής προέλευσης (ηλεκτροπληξία). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή ατυχημάτων θερμικής προέλευσης (εγκαύματα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται προς αποφυγή δυσλειτουργιών και/ή υλικών ζημιών στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδείξεις που επισημαίνονται από το σύμβολο αυτό είναι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάζονται με προσοχή

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να το διαβάσετε με προσοχή. Θα μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε το λέβητα με ορθολογικό και ασφαλή τρόπο. Πρέπει να το διατηρείτε με προσοχή καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Σε περίπτωση που η συσκευή δοθεί σε έναν άλλον ιδιοκτήτη θα πρέπει να συνοδεύεται με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η πρώτη ανάφλεξη πρέπει να γίνει από ένα από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης ο κατάλογος των οποίων προσαρτάται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Δίνει ισχύ στην εγγύηση ξεκινώντας από την ημερομηνία που έχει πραγματοποιηθεί. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από ενδεχόμενες μεταφράσεις του παρόντος εγχειριδίου από τις οποίες μπορεί να προέλθουν λανθασμένες ερμηνείες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ή για τις συνέπειες οποιουδήποτε χειρισμού που δεν περιγράφεται συγκεκριμένα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε, υπό την ευθύνη του, να τηρούνται οι εθνικοί και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί που ισχύουν σχετικά. Ο λέβητας επιτρέπει τη θέρμανση νερού σε μία θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία βρασμού και πρέπει να συνδέεται με μία μονάδα θέρμανσης και/ή με ένα δίκτυο διανομής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, σύμφωνα με τις επιδόσεις του και την ισχύ του. Ο λέβητας πρέπει να τροφοδοτείται με αέριο Μεθάνιο (G20) ή Βουτάνιο (G30) ή Προπάνιο (G31) Ο λέβητας θα πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία προβλέπεται ρητά. Επίσης: δεν πρέπει να εκτίθεται στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. δεν πρέπει να τον αγγίζουν παιδιά ή άπειρα άτομα. μην χρησιμοποιείτε με ανάρμοστο τρόπο το λέβητα. μην κάνετε χειρισμούς στις σφραγιστές διατάξεις. αποφύγετε την επαφή με ζεστά μέρη του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Απαγορεύεται καθώς είναι επικίνδυνο να εμφράσσετε έστω και εν μέρει την ή τις παροχές αέρα για τον εξαερισμό του χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένος ο λέβητας (UNI 7129/01 παρ.4). Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Για το λόγο αυτό περιοριστείτε στο να απενεργοποιήσετε το λέβητα (βλέπε οδηγίες). Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή αερίου: μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, το τηλέφωνο και οποιοδήποτε άλλο αντικεί

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ μενο που μπορεί να παραγάγει σπινθήρες. ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα για να δημιουργήσετε ένα ρεύμα αέρα ώστε να καθαρίσει ο χώρος. κλείστε τις βάνες του αερίου. ζητήστε την επέμβαση προσωπικού με επαγγελματική ειδίκευση. Πριν να ενεργοποιήσετε το λέβητα, συνιστάται να φροντίσετε ώστε ειδικευμένο επαγγελματικά προσωπικό να εξακριβώσει ότι η μονάδα τροφοδοσίας του αερίου: είναι τέλεια στεγανοποιημένο, έχει διαστασιοποιηθεί για την παροχή που είναι απαραίτητη για το λέβητα, διαθέτει όλες τις διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου που προδιαγράφονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, να βεβαιωθεί ότι ο τεχνικός εγκατάστασης έχει συνδέσει την απαγωγή της βαλβίδας ασφάλειας σε μία χοάνη απαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από το άνοιγμα της βαλβίδας ασφάλειας και την ακόλουθη έξοδο νερού, εφόσον δεν είναι σωστά συνδεμένη με ένα δίκτυο απαγωγής. Μην αγγίζετε τη συσκευή με μέρη του σώματος που είναι βρεγμένα ή υγρά και/ή με γυμνά πόδια. Σε περίπτωση εργασιιών ή συντηρήσεων κατασκευών που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς καπναερίων και/ή στις διατάξεις απαγωγής των καπναερίων ή των εξαρτημάτων τους, σβήστε τη συσκευή και, μετά το πέρας της εργασίας, φροντίστε ώστε ειδικευμένο επαγγελματικά προσωπικό να εξακριβώσει τη λειτουργικότητά της. Χώρα προορισμού BG - RO - SI GR PL RS - RU - UA Κατηγορία μονάδας II2H3B/P II2H3+ II2E3B/P Πίεση αερίου δείτε τμήμα "Πίεση αερίου" στη σελ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Συνολική όψη Πίνακας εντολών Βαλβίδα αναχαίτισης Γενικά χαρακτηριστικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προειδοποιήσεις Ανάφλεξη Θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης Θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Σβήσιμο ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης Θέρμανση Αντιπαγωτική προστασία Περιοδική συντήρηση Εξωτερικός καθαρισμός Ανωμαλίες λειτουργίας Κωδικός ανωμαλίας απομακρυσμένου χειριστηρίου (προαιρετικό) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συνολική όψη Σχέδιο αρχής Ηλεκτρικό διάγραμμα Πίεση αερίου Τεχνικά στοιχεία M90.24CM/BX Τεχνικά στοιχεία M90.28CM/BX Τεχνικά στοιχεία M90.32CM/BX Υδραυλικό χαρακτηριστικό Δοχείο διαστολής Προειδοποιήσεις Προφυλάξεις για την τοποθέτηση Υδραυλική σύνδεση και τοποθέτηση της βάσης λέβητα Διαστάσεις Ρακόρ Τοποθέτηση του λέβητα Διαστάσεις και μήκος του συστήματος απαγωγής καπναερίων Ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση ενός θερμοστάτη περιβάλλοντος ή βαλβιδών ζώνης Ηλεκτρική σύνδεση του απομακρυσμένου χειριστηρίου (προαιρετικό) Τοποθέτηση του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας (προαιρετικό) Ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ λέβητα και εξωτερικού αισθητήρα Ενεργοποίηση λειτουργίας με εξωτερικό αισθητήρα Ρύθμιση του συντελεστή K του εξωτερικού αισθητήρα Ρύθμιση της μετακυκλοφορίας της αντλίας Επιλέξτε τη συχνότητα επανανάφλεξης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προειδοποιήσεις Σειρά των χειρισμών ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Προειδοποιήσεις Έλεγχος πίεσης αερίου Ρύθμιση της ανάφλεξης του καυστήρα ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙΟΥ Προειδοποιήσεις Χειρισμοί Ρύθμιση τύπου αερίου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Προειδοποιήσεις Αφαίρεση πάνελ σκελετού Εκκένωση του κυκλώματος θέρμανσης Εκκένωση του κυκλώματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Καθαρισμός του κύριου εναλλάκτη Εξακρίβωση της διατήρησης ατμοσφαιρικής πίεσης του δοχείου διαστολής Καθαρισμός του εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Καθαρισμός του καυστήρα Έλεγχος του αγωγού απαγωγής καπναερίων Εξακρίβωση της απόδοσης του λέβητα Ρύθμιση λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου λέβητα Μοντέλα Nova PARVA 24S Nova PARVA 28S Nova PARVA 32S Σήμα πιστοποίησης λέβητα M90.24CM/.. M90.28CM/.. M90.32CM/.. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ Ο κατασκευαστής κατά το σταθερό στόχο του για τη βελτίωση των προϊόντων, διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μία πληροφοριακή βάση και δεν θεωρείται ως σύμβαση με τρίτους

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Συνολική όψη Το μοντέλο και το μητρώο του λέβητα είναι τυπωμένα στο πιστοποιητικό εγγύησης. 7 Λυχνία επισήμανσης εμπλοκής 8 Θερμομανόμετρο κυκλώματος θέρμανσης 1.3 Βαλβίδα αναχαίτισης ΧΡΗΣΗ 2 Προβλέψτε την τοποθέτηση μιας βάνας αναχαίτισης στην είσοδο του ζεστού νερού χρήσης. Οι εικόνες που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δείχνουν μόνο μία από τις πιθανές λύσεις κατά την τοποθέτηση βανών, σωλήνων και ρακόρ. Εικόνα Πίνακας εντολών 2 Άνοιγμα ελέγχου καυστήρα 1.2 Πίνακας εντολών 3 Λυχνίες επισήμανσης λέβητα με ηλεκτρική τροφοδοσία και ελέγχου κατάστασης λειτουργίας. 4 Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 5 Επιλογέας λειτουργίας / Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης 6 Πλήκτρο αποκατάστασης λέβητα Εικόνα Ετικέτα τροφοδοσίας αερίου 10 Αγωγός παροχής θέρμανσης 11 Αγωγός εξόδου ζεστού νερού χρήσης 12 Βάνα αερίου 13 Αγωγός εισόδου ζεστού νερού χρήσης 14 Αγωγός επιστροφής θέρμανσης 15 Βάνα πλήρωσης του κυκλώματος θέρμανσης Εικόνα

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1.4 Γενικά χαρακτηριστικά Φωτεινές επισημάνσεις των λυχνιών λειτουργιών λέβητα (3) Υπόμνημα: LED σβηστό LED αναμμένο σταθερά LED με αναλαμπή ή με αναλαμπή ταυτόχρονα με ένα άλλο LED με αναλαμπή εναλλασσόμενα με ένα άλλο Η λυχνία επισήμανσης εμπλοκής 7 στην Εικόνα 1.3 είναι αναμμένη. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης 6. Για τη ζήτηση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Μικρή θερμική εναλλαγή μεταξή κύριου και δευτερεύοντα εναλλάκτη. Αισθητήρας NTC θέρμανσης με ανώμαλη λειτουργία Αισθητήρας NTC παραγωγής ζεστού νερού με ανώμαλη λειτουργία Βλάβη εξωτερικού αισθητήρα NTC esterna Απουσία νερού στο κύριο κύκλωμα ή αντλία με βλάβη (επέμβαση απόλυτου πρεσοστάτη θέρμανσης) Απουσία ανάφλεξης του καυστήρα ή απουσία εντοπισμού φλόγας Επέμβαση ασφαλείας Λειτουργίες ΛΕΒΗΤΑ: θερμοστάτη Ανώμαλη λειτουργία πρεσοστάτη καπναερίων Τροφοδοτημένος λέβητας και επιλογέας λειτουργίας στο OFF (αναλαμπή κάθε 4 δευτερόλεπτα) Τροφοδοτημένος λέβητας σε stand-by, επιλογέας λειτουργίας στο ή στο (αναλαμπή κάθε 2 δευτερόλεπτα) Για ζήτηση ισχύος θέρμανσης Για ζήτηση ισχύος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Για ζήτηση αντιπαγετικής προστασίας Παρασιτική φλόγα Γενική εμπλοκή Εμπλοκή για απουσία κυκλοφορίας που εντοπίσθηκε από NTC σε επαφή ή επέμβαση οριακής λειτουργίας Πιθανή απουσία κυκλοφορίας (από κύριο NTC) Απουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή εμπλοκή πλακέτας πίνακα, για να κάνετε reset αποσυνδέστε ή ξαναδώστε ηλεκτρική τροφοδοσία με το διπολικό διακόπτη -7- ΧΡΗΣΗ Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα συμβουλευτείτε το μέρος "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" στη σελ. 15.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.1 Προειδοποιήσεις Ελέγξτε ότι το κύκλωμα θέρμανσης είναι κανονικά γεμάτο με νερό ακόμη και στην περίπτωση που ο λέβητας χρησιμεύει μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Διαφορετικά φροντίστε το σωστό γέμισμα βλέποντας το μέρος "Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 12. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής της μονάδας θέρμανσης δεν πρέπει να είναι κάτω από 40 C. Όλοι οι λέβητες διαθέτουν ένα "αντιπαγωτικό" σύστημα που επεμβαίνει σε περίπτωση που η θερμοκρασία του κατέβει κάτω από τους 5 C. Ως εκ τούτου μην απενεργοποιείτε το λέβητα. Σε περίπτωση που ο λέβητας δεν χρησιμοποιείται κατά τις ψυχρές περιόδους, με επακόλουθο κίνδυνο δημιουργίας πάγου κάντε ό,τι αναφέρεται στο μέρος "Αντιπαγωτική προστασία" στη σελ Ανάφλεξη Ανοίξτε τη βάνα αερίου του λέβητα ( Εικόνα 2.1 ), και ενδεχομένως τις βάνες αναχαίτισης που υπάρχουν στη μονάδα. Τροφοδοτήστε ηλεκτρικά το λέβητα ενεργοποιώντας το διπολικό διακόπτη που προβλέπεται στην εγκατάσταση. Η λυχνία επισήμανσης 3 στην Εικόνα 2.2 κάνει μία σύντομη αναλαμπή περίπου κάθε 4 δευτερόλεπτα. Λειτουργία θέρμανσης/παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Γυρίστε τον επιλογέα 5 όπως στην Εικόνα 2.2. Η λυχνία επισήμανσης 3 αναβοσβήνει ασυνεχώς περίπου κάθε 2 δευτερόλεπτα. 3 5 Εικόνα 2.2 Λειτουργία μόνο της παραγωγής ζεστού νερού Γυρίστε τον επιλογέα 5 όπως στην Εικόνα 2.3. Η λυχνία επισήμανσης 3 αναβοσβήνει ασυνεχώς περίπου κάθε δευτερόλεπτο. 3 5 Εικόνα 2.3 Εικόνα Θέση ανοίγματος

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.3 Θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης Ελάχιστο Minimo Ο ειδικευμένος σας τεχνικός εγκατάστασης θα μπορεί να υποδείξει τις ρυθμίσεις που ενδείκνυνται περισσότερο για τη μονάδα σας. Το θερμομανόμετρο 8 θα επιτρέψει την εξακρίβωση της επίτευξης της θερμοκρασίας που έχει καθοριστεί. Μέγιστο Massimo Εικόνα 2.4 Η θερμοκρασία παροχής του νερού θέρμανσης ρυθμίζεται από τουλάχιστον περίπου 38 C μέχρι το ανώτερο περίπου 85 C, γυρίζοντας το διακόπτη που υποδεικνύεται στην Εικόνα 2.4. Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία Τοποθετώντας το διακόπτη όπως αναφέρεται παρακάτω: Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης με εγκατεστημένο εξωτερικό αισθητήρα. Όταν είναι εγκαταστημένος ο εξωτερικός αισθητήρας (προαιρετικά) ο λέβητάς σας ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του νερού παροχής της μονάδας θέρμανσης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία. Στην περίπτωση αυτή ο λέβητας πρέπει να καθοριστεί από έναν ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης (βλέπε "Ρύθμιση του συντελεστή K του εξωτερικού αισθητήρα" στη σελ. 40 ) και ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης πρέπει να είναι τοποθετημένος όπως στην Εικόνα ΧΡΗΣΗ Από 5 έως 15 C Μεταξύ - 5 και + 5 C +15 Εικόνα 2.6 Εικόνα 2.5 Κάτω από - 5 C Σε κάθε περίπτωση εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι ευχάριστη μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία παροχής της μονάδας θέρμανσης κατά ± 15 C χρησιμοποιώντας το διακόπτη 5 στην Εικόνα 2.6 (βλέπε "Ρύθμιση του συντελεστή K του εξωτερικού αισθητήρα" στη σελ. 40 )

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.4 Θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Η θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού στην έξοδο του λέβητα μπορεί να ρυθμιστεί από τουλάχιστον περίπου 35 C, έως το ανώτερο περίπου 55 C, γυρίζοντας το διακόπτη που υποδεικνύεται στην Εικόνα 2.7. Ελάχιστο Minimo Στις περιπτώσεις αυτές σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση να εγκαταστήσετε έναν αποσκληρυντή στη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εάν η μέγιστη παροχή παραγωγής ζεστού νερού είναι πάρα πολύ υψηλή, ώστε να μην επιτρέπει την επίτευξη μιας επαρκούς θερμοκρασίας, φροντίστε ο Τεχνικός της Εξουσιοδοτημένης Υποστήριξης να εγκαταστήσει τον ειδικό περιοριστή παροχής. ΧΡΗΣΗ Μέγιστο Massimo 2.5 Σβήσιμο Γυρίστε τον επιλογέα 5 όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2.9. Η λυχνία επισήμανσης 3 κάνει μία σύντομη αναλαμπή περίπου κάθε 4 δευτερόλεπτα. Εικόνα 2.7 Ρύθμιση Ρυθμίστε τη θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε μία τιμή που είναι κατάλληλη με τις ανάγκες σας. Περιορίστε την ανάγκη να αναμίξετε το ζεστό νερό με κρύο νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα εκτιμήσετε τα χαρακτηριστικά της αυτόματης ρύθμισης. Εάν η σκληρότητα του νερού είναι ιδιαίτερα υψηλή, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το λέβητα σε θερμοκρασίες κάτω από τους 50 C Εικόνα Εικόνα 2.9 Σε περίπτωση που ο λέβητας πρόκειται να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα: Αποσυνδέστε το λέβητα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας Κλείστε τη βάνα αερίου του λέβητα ( Εικόνα 2.10 ), και ενδεχομένως τις βάνες αναχαίτισης που υπάρχουν στη μονάδα. Εικόνα

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εικόνα 2.10 Θέση κλεισίματος Φροντίστε, εάν είναι απαραίτητο, για την εκκένωση των υδραυλικών κυκλωμάτων βλέπε μέρος "Εκκένωση του κυκλώματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης" στη σελ. 59 και μέρος "Εκκένωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 58. ΧΡΗΣΗ

12 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 3.1 Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης 15 Κλειστό Chiuso Aperto Ανοιχτό 3.2 Θέρμανση Για μία λογική και οικονομική χρήση εγκαταστήστε ένα θερμοστάτη περιβάλλοντος. Μην κλείνετε ποτέ το καλοριφέρ του δωματίου μέσα στο οποίο είναι εγκαταστημένος ο θερμοστάτης περιβάλλοντος. Εάν ένα καλοριφέρ (ή ένας αγωγός θερμοκρασίας) δεν θερμαίνει, ελέγξτε την απουσία αέρα στη μονάδα και ότι η βάνα της είναι ανοιχτή. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ υψηλή, μην χρησιμοποιείτε τις βάνες των καλοριφέρ, αλλά μειώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης μέσω του θερμοστάτη περιβάλλοντος ή με το διακόπτη ρύθμισης θέρμανσης στην Εικόνα 3.3. A Εικόνα 3.1 Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης 15 στην Εικόνα 3.1 που βρίσκεται κάτω από το λέβητα και εξακριβώστε ταυτόχρονα την πίεση του κυκλώματος θέρμανσης επάνω στο θερμομανόμετρο στην Εικόνα 3.2. Πίεση μεταξύ 1 και 1.5 bar Εικόνα 3.2 Η πίεση θα πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ μιας τιμής 1 bar, 1,5 bar. Αφού πραγματοποιηθεί ο χειρισμός, ξανακλείστε τη βάνα πλήρωσης και εξαερώστε ενδεχομένως τον αέρα που υπάρχει στα καλοριφέρ Εικόνα Αντιπαγωτική προστασία Το αντιπαγωτικό σύστημα, και ενδεχόμενες πρόσθετες προστασίες, προστατεύουν το λέβητα από τους πιθανούς κινδύνους που οφείλονται στον πάγο. Το σύστημα αυτό δεν εξασφαλίζει την προστασία όλου του υδραυλικού κυκλώματος. Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία φθάσει τιμές κάτω του 0 C συνιστάται να αφήσετε ενεργή την όλη μονάδα ρυθμίζοντας το θερμοστάτη περιβάλλοντος σε χαμηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε το λέβητα φροντίστε να ελέγξει ένας ειδικευμέ-

13 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ νος τεχνικός την εκκένωση του λέβητα (κύκλωμα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης) και την εκκένωση της μονάδας θέρμανσης και της μονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η συχνή εμπλοκή ασφαλείας πρέπει να επισημαίνειται στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης. 3.4 Περιοδική συντήρηση Για μία αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του λέβητα, συνιστάται να φροντίσετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τη συντήρησή του και τον καθαρισμό του από έναν Τεχνικό του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα επιθεωρηθούν και θα καθαριστούν τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του λέβητα. Αυτός ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας σύμβασης συντήρησης. 3.5 Εξωτερικός καθαρισμός Πριν να κάνετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέστε το λέβητα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε: Διαλυτικά, εύφλεκτες ουσίες, διαβρωτικές ουσίες. Εικόνα 3.4 Θόρυβοι φυσαλλίδων Εξακριβώστε την πίεση του κυκλώματος θέρμανσης και ενδεχομένως προβείτε στην πλήρωσή του βλέπε μέρος "Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 12. Χαμηλή πίεση του θερμομανόμετρου Προσθέστε και πάλι νερό στη μονάδα θέρμανσης. Για να κάνετε το χειρισμό συμβουλευτείτε το μέρος "Πλήρωση του κυκλώματος θέρμανσης" στη σελ. 12. Ο περιοδικός έλεγχος της πίεσης της μονάδας θέρμανσης αποτελεί μέριμνα του χρήστη. Σε περίπτωση που η προσθήκη του νερού γίνεται πολύ συχνά, φροντίστε ώστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης να ελέγξει εάν υπάρχουν απώλειες που οφείλονται στη μονάδα θέρμανσης ή στον ίδιο το λέβητα. 6 7 ΧΡΗΣΗ 3.6 Ανωμαλίες λειτουργίας Ο λέβητας δεν λειτουργεί, η λυχνία 7 στην Εικόνα 3.4 είναι αναμμένη. Ο λέβητας είναι σε εμπλοκή ασφάλειας Πατήστε το πλήκτρο 6 στην Εικόνα 3.4 για να αποκαταστήσετε το λέβητα. Βγαίνει νερό από τη βαλβίδα ασφάλειας A στην Εικόνα 3.1 Ελέγξτε ότι η βάνα πλήρωσης 15 στην Εικόνα 3.1 είναι κλεισμένη καλά. Ελέγξτε επάνω στο θερμομανόμετρο ότι η πίεση του κυκλώματος θέρμανσης δεν είναι κοντά στα 3 bar. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να εκκενώσετε μέρος του νερού της μονάδας μέσω των βαλβίδων εκτόνωσης του αέρα που υπάρχουν στους θερμοσίφω

14 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ νες έτσι ώστε να επαναφέρετε την πίεση σε μία κανονική τιμή. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσλειτουργίες διαφορετικές από τις προαναφερόμενες, φροντίστε να σβήσετε το λέβητα όπως αναφέρεται στο μέρος "Σβήσιμο" στη σελ. 10 και καλέστε τον Τεχνικό του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Υποστήριξης. 3.7 Κωδικός ανωμαλίας απομακρυσμένου χειριστηρίου (προαιρετικό) Εάν ο λέβητας είναι συνδεμένος με το απομακρυσμένο χειριστήριο (προαιρετικό) στο κεντρικό μέρος της οθόνης μπορεί να προβληθεί ένας κωδικός που δείχνει μία ανωμαλία του λέβητα. Η ανωμαλία που είναι σε εξέλιξη επισημαίνεται με έναν αριθμητικό κωδικό που ακολουθείται από το γράμμα E. Ο πίνακας συνοψίζει τους πιθανούς κωδικούς που μπορούν να προβληθούν στο απομακρυσμένο χειριστήριο. Ανωμαλία Εμπλοκή μη ανάφλεξης Εμπλοκή επέμβασης θερμοστάτη ασφάλειας Γενική εμπλοκή Απουσία νερού στο κύκλωμα θέρμανσης ή κυκλοφορίας, επέμβαση απόλυτου πρεσοστάτη θέρμανσης Ανωμαλία πρεσοστάτη καπναερίων Ανωμαλία αισθητήρα NTC θέρμανσης Ανωμαλία αισθητήρα NTC παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Ανωμαλία εξωτερικού αισθητήρα NTC Αντλία με βλάβη Κωδικός 01E 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 14E

15 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.1 Συνολική όψη Εικόνα

16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.2 Σχέδιο αρχής Εικόνα Αγωγός παροχής θέρμανσης 11 Αγωγός εξόδου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 12 Βάνα αερίου 13 Αγωγός εισόδου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 14 Αγωγός επιστροφής θέρμανσης Βάνα πλήρωσης κυκλώματος θέρμανσης 16 Πρεσοστάτης καπναερίων 17 Υποδοχές εξακρίβωσης υποπίεσης venturi 18 Ανεμιστήρας 19 Θερμοστάτης ασφαλείας

17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 20 Αισθητήρας NTC παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 21 Βάνα εκκένωσης κύριου κυκλώματος 22 Πώμα εξαέρωσης αντλίας 23 Αντλία 24 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης 25 Βαλβίδα ασφάλειας 3 bar 26 Μετρητής ροής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 27 Ρυθμιστική βαλβίδα αερίου 28 Ρυθμιστικός χειριστής 29 Υποδοχή πίεσης εξόδου βαλβίδας αερίου 30 Υποδοχή πίεσης εισόδου βαλβίδας αερίου 31 Καπάκι κάλυψης πλακέτας ακροδεκτών σύνδεσης απομακρυσμένου χειριστηρίου και ελέγχου εξωτερικά 32 Καπάκι κάλυψης πλακέτας ακροδεκτών σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας και θερμοστάτη περιβάλλοντος 33 Εναλλάκτης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 34 Αισθητήρας θέρμανσης NTC 35 Απόλυτος πρεσοστάτης θέρμανσης 36 Δοχείο διαστολής 37 Τρίοδη βαλβίδα 38 Σφραγιστής τρίοδης βαλβίδας 39 Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 40 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 41 Καυστήρας 42 Θάλαμος καύσης 43 Κύριος εναλλάκτης 44 Ενσωματωμένο by-pass 45 Venturi 46 Φίλτρο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 47 Περιοριστής παροχής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (προαιρετικό) 48 Αγωγός απαγωγής καπναερίων 49 Αγωγός αναρρόφησης αέρα * Για να έχετε πρόσβαση στην πινακίδα στοιχείων βγάλτε το μπροστινό πάνελ του σκελετού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση

18 4.3 Ηλεκτρικό διάγραμμα 1 Πλακέτα ακροδεκτών ηλεκτρικής τροφοδοσίας 2 Πλακέτα ακροδεκτών θερμοστάτη περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 6 Πρεσοστάτης καπναερίων 11 NTC παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 7 Απόλυτος πρεσοστάτης θέρμανσης 12 Μετρητής ροής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 3 Τρίοδη βαλβίδα 8 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 13 Βαλβίδα αερίου 4 Αντλία 9 Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης 14 Θερμοστάτης ασφαλείας 5 Ανεμιστήρας 10 Πλακέτα ακροδεκτών εξωτερικού αισθητήρα απομακρυσμένου ελέγχου 15 NTC θέρμανσης L N m g/v c 2 3 c 2 1 n m 1 2 M ~ mcn r* n*b* 3 M ~ nng/v M ~ cng/v COM gr gr NO 6 NC COM n n NO m m c n c b* r* n* n m c n n n c g/v gr gr m c c m c n n gr gr b gr b b r r r g gr b c n c c c r n gr gr b n r t r c b r g c m c g/v n n t 15 c c * εναλλακτικό a πορτοκαλί g κίτρινο n μαύρο b λευκό gr γκρι r κόκκινο c γαλάζιο (μπλε) m καφέ g/v κίτρινο / πράσινο Εικόνα

19 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.4 Πίεση αερίου G20 Χώρα προορισμού Κατηγορία μονάδας Πίεση αερίου Αέριο Κανονικό Ελάχ Μέγ BG - RO - SI II2H3B/P G20 Pa bar GR II2H3+ G20 Pa bar PL II2E3B/P G20 Pa bar RS - RU - UA G20 Pa bar G30 Χώρα προορισμού Κατηγορία μονάδας Πίεση αερίου Αέριο Κανονικό Ελάχ Μέγ BG - RO - SI II2H3B/P G30 Pa bar GR II2H3+ G30 Pa bar PL II2E3B/P G30 Pa bar RS - RU - UA G30 Pa bar G31 Χώρα προορισμού Κατηγορία μονάδας Πίεση αερίου Αέριο Κανονικό Ελάχ Μέγ BG - RO - SI II2H3B/P G31 Pa bar GR II2H3+ G31 Pa bar PL II2E3B/P G31 Pa bar RS - RU - UA G31 Pa bar

20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.5 Τεχνικά στοιχεία M90.24CM/BX (Ονομ.ποσ.) Ονομαστική θερμική παροχή θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 25,6 kcal/h kw 14,5 kcal/h (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική kw 11,0 παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) kcal/h 9458 Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης / kw 23,8 παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kcal/h kw 12,9 Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης kcal/h Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kw 9,8 kcal/h 8426 Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ελάχιστη-Μέγιστη Θερμοκρ. C kpa 1000 Μέγιστη πίεση bar 10 kpa 30 Ελάχιστη πίεση bar 0,3 Μέγιστη παροχή (ΔT =25 K) l/min 13,6 (ΔT =35 K) l/min 9,7 Ελάχιστη παροχή l/min 2,5 Ειδική παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΔT =30 K) * l/min 11,2 * Αναφορά στο πρότυπο EN 625 Μετρηθείσα απόδοση Απόδ. ονομ. 60 /80 C % 92,8 Απόδ. min. 60 /80 C % 89,3 Απόδ. με 30 % του φορτίου % 90,3 Ενεργειακή απόδοση * * * Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pf (%) με καυστήρα σε λειτουργία 6,3 Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pfbs με καυστήρα σβηστό ΔT 50 C (%) 0,2 Θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον μέσω του περιβλήματος Pd (%) 0,9 Κλάση NOx 3 σταθμισμένο NOx mg/kwh 136 ppm 77 Θέρμανση Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ** C Μέγιστη θερμοκρ. λειτουργίας C 90 Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος (με 1000 l/h) ** Με την ελάχιστη ωφέλιμη ισχύ kpa 300 bar 3,0 kpa 30 bar 0,3 kpa 22,5 bar 0,225 Πιέσεις τροφοδοσίας αερίου Αέριο Pa mbar Ονομ Μεθάνιο G20 Μin Max Ονομ Βουτάνιο G30 Μin Max Ονομ Προπάνιο G31 Μin Max Ηλεκτρικά στοιχεία Τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ηλεκτρική ισχύς W 150 Βαθμός προστασίας IPX4D

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 2,70 Βουτάνιο G30 kg/h 2,02 Προπάνιο G31 kg/h 1,99 Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,53 Βουτάνιο G30 kg/h 1,14 Προπάνιο G31 kg/h 1,13 Ελάχιστη παροχή αερίου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,15 Βουτάνιο G30 kg/h 0,87 Προπάνιο G31 kg/h 0,85 Μέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Pa 1280 mbar 12,8 Pa 2770 mbar 27,7 Pa 3580 Προπάνιο G31 mbar 35,8 Ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 400 mbar 4,0 Pa 870 mbar 8,7 Pa 1260 mbar 12,6 Μπεκ Αρ. Ø mm /100 Μεθάνιο G Βουτάνιο G Προπάνιο G Σχεδιασμός καπνοδόχου # Θερμοκρασία των καπναερίων max C 125 Θερμοκρασία των καπναερίων min C 105 Παροχή μάζας καπναερίων max kg/s 0,016 Παροχή μάζας καπναερίων min kg/s 0,017 Παροχή μάζας αέρα max kg/s 0,016 Παροχή μάζας αέρα min kg/s 0,017 # Τιμές αναφερόμενες στις δοκιμές με διπλή απαγωγή 80 mm του 1 +1 και αέριομεθάνιο G20 Απαγωγές καπναερίων Λέβητας τύπου B 22 C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 60/100 ø διπλού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 80/80 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα από τη σκεπή mm 80/125 Άλλα χαρακτηριστικά Ύψος mm 703 Πλάτος mm 400 Βάθος mm 325 Βάρος kg 34,7 Πίεση ανάφλεξης Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 800 mbar 8,0 Pa 1400 mbar 14,0 Pa 1500 mbar 15,0 G20 Hi. 34,02 MJ/m 3 (15 C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) 1 mbar αντιστοιχεί σε περίπου 10 mm H 2 0 "ο λέβητας λειτουργεί σωστά με πίεση τροφοδοσίας έως 13 mbar

22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.6 Τεχνικά στοιχεία M90.28CM/BX (Ονομ.ποσ.) Ονομαστική θερμική παροχή θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 31,1 kcal/h kw 16,5 kcal/h (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική kw 13,0 παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) kcal/h Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης / kw 28,9 παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kcal/h kw 14,9 Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης kcal/h Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kw 11,7 kcal/h Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ελάχιστη-Μέγιστη Θερμοκρ. C kpa 1000 Μέγιστη πίεση bar 10 kpa 30 Ελάχιστη πίεση bar 0,3 Μέγιστη παροχή (ΔT =25 K) l/min 16,6 (ΔT =35 K) l/min 11,8 Ελάχιστη παροχή l/min 2,5 Ειδική παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΔT =30 K) * l/min 13,6 * Αναφορά στο πρότυπο EN 625 Μετρηθείσα απόδοση Απόδ. ονομ. 60 /80 C % 92,9 Απόδ. min. 60 /80 C % 90,4 Απόδ. με 30 % του φορτίου % 90,4 Ενεργειακή απόδοση * * * Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pf (%) με καυστήρα σε λειτουργία 6,0 Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pfbs με καυστήρα σβηστό ΔT 50 C (%) 0,2 Θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον μέσω του περιβλήματος Pd (%) 1,1 Κλάση NOx 2 σταθμισμένο NOx mg/kwh 151 ppm 86 Θέρμανση Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ** C Μέγιστη θερμοκρ. λειτουργίας C 90 Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος (με 1000 l/h) ** Με την ελάχιστη ωφέλιμη ισχύ kpa 300 bar 3,0 kpa 30 bar 0,3 kpa 22,5 bar 0,225 Πιέσεις τροφοδοσίας αερίου Αέριο Pa mbar Ονομ Μεθάνιο G20 Μin Max Ονομ Βουτάνιο G30 Μin Max Ονομ Προπάνιο G31 Μin Max Ηλεκτρικά στοιχεία Τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ηλεκτρική ισχύς W 170 Βαθμός προστασίας IPX4D

23 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 3,29 Βουτάνιο G30 kg/h 2,45 Προπάνιο G31 kg/h 2,42 Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,75 Βουτάνιο G30 kg/h 1,30 Προπάνιο G31 kg/h 1,28 Ελάχιστη παροχή αερίου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,37 Βουτάνιο G30 kg/h 1,02 Προπάνιο G31 kg/h 1,00 Μέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Pa 1170 mbar 11,7 Pa 2760 mbar 27,6 Pa 3570 Προπάνιο G31 mbar 35,7 Ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 340 mbar 3,4 Pa 850 mbar 8,5 Pa 1140 mbar 11,4 Μπεκ Αρ. Ø mm /100 Μεθάνιο G Βουτάνιο G Προπάνιο G Σχεδιασμός καπνοδόχου # Θερμοκρασία των καπναερίων max C 168 Θερμοκρασία των καπναερίων min C 120 Παροχή μάζας καπναερίων max kg/s 0,022 Παροχή μάζας καπναερίων min kg/s 0,025 Παροχή μάζας αέρα max kg/s 0,021 Παροχή μάζας αέρα min kg/s 0,025 # Τιμές αναφερόμενες στις δοκιμές με διπλή απαγωγή 80 mm του 1 +1 και αέριομεθάνιο G20 Απαγωγές καπναερίων Λέβητας τύπου B 22 C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 60/100 ø διπλού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 80/80 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα από τη σκεπή mm 80/125 Άλλα χαρακτηριστικά Ύψος mm 703 Πλάτος mm 400 Βάθος mm 325 Βάρος kg 35,4 Πίεση ανάφλεξης Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 600 mbar 6,0 Pa 1200 mbar 12,0 Pa 1300 mbar 13,0 G20 Hi. 34,02 MJ/m 3 (15 C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) 1 mbar αντιστοιχεί σε περίπου 10 mm H 2 0 "ο λέβητας λειτουργεί σωστά με πίεση τροφοδοσίας έως 13 mbar

24 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.7 Τεχνικά στοιχεία M90.32CM/BX (Ονομ.ποσ.) Ονομαστική θερμική παροχή θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική παροχή θέρμανσης (Hi) kw 33,9 kcal/h kw 20,0 kcal/h (Ονομ.ποσ.) Ελάχιστη θερμική kw 15,5 παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Hi) kcal/h Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης / kw 31,7 παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kcal/h kw 18,1 Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης kcal/h Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς παραγωγής ζεστού νερού χρήσης kw 13,7 kcal/h Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ελάχιστη-Μέγιστη Θερμοκρ. C kpa 1000 Μέγιστη πίεση bar 10 kpa 30 Ελάχιστη πίεση bar 0,3 Μέγιστη παροχή (ΔT =25 K) l/min 18,2 (ΔT =35 K) l/min 13,0 Ελάχιστη παροχή l/min 2,5 Ειδική παροχή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΔT =30 K) * l/min 15,2 * Αναφορά στο πρότυπο EN 625 Μετρηθείσα απόδοση Απόδ. ονομ. 60 /80 C % 93,6 Απόδ. min. 60 /80 C % 90,5 Απόδ. με 30 % του φορτίου % 90,5 Ενεργειακή απόδοση * * * Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pf (%) με καυστήρα σε λειτουργία 5,9 Θερμικές απώλειες στην καπνοδόχο Pfbs με καυστήρα σβηστό ΔT 50 C (%) 0,2 Θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον μέσω του περιβλήματος Pd (%) 0,5 Κλάση NOx 2 σταθμισμένο NOx mg/kwh 151 ppm 86 Θέρμανση Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ** C Μέγιστη θερμοκρ. λειτουργίας C 90 Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Διαθέσιμο μανομετρικό ύψος (με 1000 l/h) ** Με την ελάχιστη ωφέλιμη ισχύ kpa 300 bar 3,0 kpa 30 bar 0,3 kpa 27 bar 0,27 Πιέσεις τροφοδοσίας αερίου Αέριο Pa mbar Ονομ Μεθάνιο G20 Μin Max Ονομ Βουτάνιο G30 Μin Max Ονομ Προπάνιο G31 Μin Max Ηλεκτρικά στοιχεία Τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ηλεκτρική ισχύς W 180 Βαθμός προστασίας IPX4D

25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 3,59 Βουτάνιο G30 kg/h 2,67 Προπάνιο G31 kg/h 2,63 Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 2,12 Βουτάνιο G30 kg/h 1,58 Προπάνιο G31 kg/h 1,55 Ελάχιστη παροχή αερίου παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Μεθάνιο G20 m 3 /h 1,64 Βουτάνιο G30 kg/h 1,22 Προπάνιο G31 kg/h 1,20 Μέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Pa 1040 mbar 10,4 Pa 2680 mbar 26,8 Pa 3470 Προπάνιο G31 mbar 34,7 Ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα κατά τη θέρμανση Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Πίεση ανάφλεξης Μεθάνιο G20 Βουτάνιο G30 Προπάνιο G31 Pa 400 mbar 4,0 Pa 910 mbar 9,1 Pa 1200 mbar 12,0 Pa 600 mbar 6,0 Pa 1200 mbar 12,0 Pa 1300 mbar 13,0 Μπεκ Αρ. Ø mm /100 Μεθάνιο G Βουτάνιο G Προπάνιο G Σχεδιασμός καπνοδόχου # Θερμοκρασία των καπναερίων max C 175 Θερμοκρασία των καπναερίων min C 140 Παροχή μάζας καπναερίων max kg/s 0,023 Παροχή μάζας καπναερίων min kg/s 0,025 Παροχή μάζας αέρα max kg/s 0,022 Παροχή μάζας αέρα min kg/s 0,025 # Τιμές αναφερόμενες στις δοκιμές με διπλή απαγωγή 80 mm του 1 +1 και αέριομεθάνιο G20 Απαγωγές καπναερίων Λέβητας τύπου B 22 C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 60/100 ø διπλού αγωγού καπναερίων/αέρα mm 80/80 ø ομοαξονικού αγωγού καπναερίων/αέρα από τη σκεπή mm 80/125 Άλλα χαρακτηριστικά Ύψος mm 703 Πλάτος mm 400 Βάθος mm 325 Βάρος kg 36,5 G20 Hi. 34,02 MJ/m 3 (15 C, 1013,25 mbar) G30 Hi. 45,65 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15 C, 1013,25 mbar) 1 mbar αντιστοιχεί σε περίπου 10 mm H 2 0 "ο λέβητας λειτουργεί σωστά με πίεση τροφοδοσίας έως 13 mbar

26 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.8 Υδραυλικό χαρακτηριστικό Το υδραυλικό χαρακτηριστικό εκπροσωπεί την πίεση (μανομετρικό ύψος) που διαθέτει η μονάδα θέρμανσης σε συνάρτηση με την παροχή. bar 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, l/h Εικόνα 4.4 Η απώλεια φορτίου του λέβητα έχει ήδη αφαιρεθεί. Παροχή με κλειστές θερμοστατικές βάνες Ο λέβητας διαθέτει ένα αυτόματο by-pass, το οποίο λειτουργεί ως προστασία του κύριου εναλλάκτη. Σε περίπτωση υπερβολικής μείωσης ή πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας του νερού στη μονάδα θέρμανσης που οφείλεται στο κλείσιμο θερμοστατικών βαλβίδων ή των βανών των στοιχείων του κυκλώματος, το by-pass εξασφαλίζει μία ελάχιστη κυκλοφορία νερού στο εσωτερικό του κύριου εναλλάκτη. Το by-pass είναι βαθμονομημένο για μία διαφορική πίεση περίπου 0,3-0,4 bar. Για μεγαλύτερες διαφορές, αυξήστε την πίεση προφόρτωσης του δοχείου διαστολής και της μονάδας εν ψυχρώ κατά 0,1 bar για κάθε αύξηση του 1 μέτρου. M90.24CM/..- M90.28CM/.. Ολική ικανότητα l 6,0 Πίεση προφόρτωσης KPa 100 bar 1,0 Ωφέλιμη ικανότητα l 3,0 Μέγιστο περιεχόμενο της μονάδας * l 94 Εικόνα 4.5 M90.32CM/.. Ολική ικανότητα l 7,0 Πίεση προφόρτωσης KPa 100 bar 1,0 Ωφέλιμη ικανότητα l 3,5 Μέγιστο περιεχόμενο της μονάδας * l 109 Εικόνα 4.6 * Σε συνθήκες: Μέγιστης μέσης θερμοκρασίας της μονάδας 85 C Αρχικής θερμοκρασίας κατά την πλήρωση της μονάδας 10 C. Για τις μονάδες με περιεχόμενο μεγαλύτερο από 94 λίτρα (Μοντέλα 24kW - 28kW) (Μοντέλα 32kW) είναι απαραίτητο να προβλέψετε ένα πρόσθετο δοχείο διαστολής. 4.9 Δοχείο διαστολής Η διαφορά ύψους μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας και του πιο ψηλού σημείου της μονάδας μπορεί να είναι το ανώτερο 10 μέτρα

27 5 5.1 Προειδοποιήσεις Η συσκευή πρέπει να εκκενώνει τα προϊόντα της καύσης απ' ευθείας στο εξωτερικό ή μέσα σε μία κατάλληλη καπνοδόχο και σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό και συμβατή με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Πριν από την τοποθέτηση χρειάζεται υποχρεωτικά να πλένετε προσεκτικά όλες τις σωληνώσεις της μονάδας με μη διαβρωτικά χημικά προϊόντα. Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό την απομάκρυνση της παρουσίας ενδεχόμενων υπολειμμάτων ή ακαθαρσιών που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην καλή λειτουργία του λέβητα. Μετά από το πλύσιμο είναι απαραίτητο να γίνει χειρισμός της μονάδας. Η συμβατική εγγύηση δεν θα καλύπτει ενδεχόμενα προβλήματα που απορρέουν από τη μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Εξακριβώστε: Ότι ο λέβητας είναι κατάλληλος για τον τύπο αερίου που διανέμεται (βλέπε την αυτοκόλλητη ετικέτα). Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε το λέβητα σε έναν διαφορετικό τύπο αερίου δείτε το μέρος "ΜΕΤΑ- ΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙΟΥ" στη σελ. 54. Ότι τα χαρακτηριστικά των δικτύων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ύδρευσης, αερίου είναι αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στην πινακίδα. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής της μονάδας θέρμανσης δεν πρέπει να είναι κάτω από 40 C. Η απαγωγή των προϊόντων της καύσης πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα κιτ αποβολής καπναερίων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, καθώς αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λέβητα. Για το αέριο GPL, η τοποθέτηση πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τις προδιαγραφές των εταιριών διανομής και να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών και των νόμων που ισχύουν. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι συνδεμένη σε έναν κατάλληλο αγωγό εκκένωσης προς αποφυγή πλημμυρίσματος σε περίπτωση επέμβασής της. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι συμβατή με τους τεχνικούς κανονισμούς. Ειδικότερα: Ο λέβητας πρέπει να είναι υποχρεωτικά συνδεμένος σε μία ικανή μονάδα γείωσης μέσω του ειδικού ακροδέκτη. Κοντά στο λέβητα πρέπει να είναι εγκαταστημένος ένας πολυπολικός διακόπτης που να επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση στις συνθήκες της κατηγορίας υπέρτασης III. Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις συμβουλευτείτε το μέρος "Ηλεκτρικές συνδέσεις" στη σελ. 35. Οι ηλεκτρικοί αγωγοί για τη σύνδεση του απομακρυσμένου χειριστηρίου με το λέβητα πρέπει να διατρέχουν καναλάκια διαφορετικά από αυτά με τάση δικτύου (230 V), καθώς τροφοδοτούνται με χαμηλή τάση ασφάλειας. 5.2 Προφυλάξεις για την τοποθέτηση Για την τοποθέτηση ακολουθήστε τις παρακάτω προδιαγραφές: Στερεώστε το λέβητα σε έναν ανθεκτικό τοίχο. Τηρήστε τα μεγέθη του αγωγού εκκένωσης

28 καπναερίων (αναφέρονται στο μέρος "Διαστάσεις και μήκος του συστήματος απαγωγής καπναερίων" στη σελ. 30 ) και τα σωστά συστήματα τοποθέτησης του αγωγού που απεικονίζονται στο φύλλο οδηγιών που παρέχεται μαζί με το κιτ αποβολής καπναερίων. Αφήστε γύρω από τη συσκευή τις ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στην Εικόνα Αφήστε 6 cm ελεύθερο χώρο μπροστά από το λέβητα σε περίπτωση που εισαχθεί μέσα σε ένα έπιπλο, προκάλυμμα, εσοχή. Σε περίπτωση παλιάς μονάδας θέρμανσης, πριν να τοποθετήσετε το λέβητα, κάντε έναν προσεκτικό καθαρισμό, έτσι ώστε να αφαιρέσετε τα εναποθέματα λάσπης που σχηματίσθηκαν με τον καιρό. Συνιστάται να εξοπλίσετε τη μονάδα με ένα φίλτρο διήθησης, ή να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν για τη ρύθμιση του νερού που κυκλοφορεί σ' αυτήν. Αυτή η τελευταία λύση ειδικότερα, πέρα από το καθάρισμα της μονάδας, εκτελεί μία αντιδιαβρωτική δράση βοηθώντας το σχηματισμό μιας προστατευτικής ταινίας επάνω στις μεταλλικές επιφάνειες και ουδετεροποιεί τα αέρια που υπάρχουν μέσα στο νερό. 5.3 Υδραυλική σύνδεση και τοποθέτηση της βάσης λέβητα Η υδραυλική εγκατάσταση και η εγκατάσταση του αερίου πρέπει να τελειώνει με θηλυκά ρακόρ των 3/4 για το ρακόρ αερίου και την παροχή και επιστροφή θέρμανσης και του 1/2 για την είσοδο και έξοδο παραγωγής ζεστού νερού, ή με χαλκοσωλήνες με διάμετρο αντίστοιχα ø 18 mm και ø 14 mm στην Εικόνα 5.3. Για μεγέθη και χρήσιμα στοιχεία δείτε και το μέρος "Διαστάσεις" και το μέρος "Ρακόρ". Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με βάση για την τοποθέτηση. Είναι διαθέσιμος ένας χάρτινος οδηγός (με τον εξοπλισμό) που περιέχει όλα τα μεγέθη και τις πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση της βάσης. Όλα Tutte τα μεγέθη le misure εκφράζονται sono in mm σε mm Εικόνα

29 5.4 Διαστάσεις Ο λέβητας ακολουθεί τις παρακάτω διαστάσεις: C 95 B C D A A B 5.5 Ρακόρ Ο λέβητας χρησιμοποιεί τα παρακάτω ρακόρ: Βάνα ø αγωγού MR ø 16/18 US ø 13/15 Gas G 3/4 MF ø 16/18 ES ø 13/15 RR ø 16/18 Ρακόρ της βαλβίδας ασφαλείας 3 bar G1/2F 561 E 83 F G H I G E - F H - I 5.6 Τοποθέτηση του λέβητα Βγάλτε τα πώματα προστασίας από τις σωληνώσεις του λέβητα. Συνδέστε το λέβητα επάνω στη βάση. Βιδώστε τις βάνες επάνω στο λέβητα. Εικόνα A απαγωγή καπναερίων / αναρρόφηση αέρα (ομοαξονικός ø 100/60) B απαγωγή καπναερίων (διπλασιαστής ø 80) C αναρρόφηση αέρα (διπλασιαστής ø 80) D βάση στερέωσης λέβητα E MR - Παροχή Θέρμανσης F US - Έξοδος Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης G Αέριο H ES - Είσοδος Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης I RR - Επιστροφή Θέρμανσης Όλα τα μεγέθη εκφράζονται σε mm. Εικόνα 5.3 Στερεώστε και σφίξτε τους κορμούς του αγωγού που έχουν αντίστοιχα ø 15 mm Είσοδος, Έξοδος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και ø 18 mm Αέριο, Παροχή, Επιστροφή στην υδραυλική εγκατάσταση. Εάν η υδραυλική εγκατάσταση θέρμανσης αναπτύσσεται επάνω από το επίπεδο του λέβητα συνιστάται να εγκαταστήσετε βάνες για να μπορείτε να απομονώσετε τη μονάδα για ενδεχόμενες συντηρήσεις. Συνδέστε με ρακόρ τις σωληνώσεις στις βάνες και στα ρακόρ του λέβητα. Κάντε τη δοκιμή στεγανότητας της μονά

30 δας τροφοδοσίας αερίου. Συνδέστε το σύστημα απαγωγής της βαλβίδας ασφαλείας 25 σε ένα χωνί απαγωγής Εικόνα 5.4. πλευράς του λέβητα. Ακολουθήστε κατά συνέπεια τις γενικές υποδείξεις για την τοποθέτηση των οριζοντίων τμημάτων και προβλέψτε ένα ή περισσότερα κιτ συλλογής συμπύκνωσης όπου είναι απαραίτητο. 1,5 Εικόνα Εικόνα 5.5 Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω κιτ που πρέπει να συνδέονται με το λέβητα: 5.7 Διαστάσεις και μήκος του συστήματος απαγωγής καπναερίων Το σύστημα απαγωγής καπναερίων/αναρρόφησης αέρα μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: C 12 C 32 C 42 C 52 C 82 B 22 Συμβουλευτείτε το φύλλο που παρέχεται μαζί με το κιτ που προεπιλέξατε, σε χωριστή συσκευασία. Τα οριζόντια τμήματα των αγωγών καπναερίων πρέπει να έχουν μία κλίση περίπου 1,5 μοιρών (25 mm ανά μέτρο) Ο αγωγός απαγωγής πρέπει να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αποτρέπονται απολύτως είτε οι στάσιμες συμπυκνώσεις στο εσωτερικό του αγωγού, είτε η παλινδρόμηση της συμπύκνωσης στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, ως εκ τούτου το τερματικό πρέπει να προκύψει πιο χαμηλά από το στόμιο Επίτοιχο κιτ απαγωγής καπναερίων ( Εικόνα 5.8 A) Ομοαξονικός αγωγός Ø 60/100 mm με ονομαστικό μήκος (L Εικόνα 5.8 ) 915 mm. Αυτό το κιτ επιτρέπει την απαγωγή των καπναερίων στο πίσω τοίχωμα ή στο πλάι του λέβητα. Το ελάχιστο μήκος του αγωγού και το μέγιστο με τη βοήθεια προεκτάσεων πρέπει να τηρεί τις παρακάτω παραμέτρους: Ομοαξονικοί ø 60/100 mm M90.24CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 2 m Για μήκος από 2 m έως 4 m M90.28CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 1 m Για μήκος από 1 m έως 2 m Για μήκος από 2 m έως 4 m M90.32CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 1 m Για μήκος από 1 m έως 2,7 m Εικόνα 5.6 Διάφραγμα ø 38 mm ø 44 mm ø 41 mm ø 47 mm χωρίς ø 41 mm χωρίς

31 Το διάφραγμα πρέπει να τοποθετηθεί ή να αφαιρεθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εικόνα 5.6. Το διάφραγμα πρέπει να τοποθετηθεί όπως στην Εικόνα 5.7. C12 B A C Εικόνα 5.8 Εικόνα 5.7 Κιτ κάθετης απαγωγής καπναερίων με καμπύλη 90 ( Εικόνα 5.8 B) Ομοαξονικό καλώδιο Ø 60/100 mm ( Εικόνα 5.8 ). Το κιτ αυτό επιτρέπει να υψωθεί ο άξονας απαγωγής του λέβητα κατά 635 mm. Το ελάχιστο μήκος του αγωγού και το μέγιστο με τη βοήθεια προεκτάσεων πρέπει να τηρεί τις παραμέτρους που περιέχονται στους προηγούμενους πίνακες. Το τερματικό πρέπει να εκκενώνει πάντα οριζόντια. Συμπληρωματικές καμπύλες 45 ή 90 ( Εικόνα 5.8 C) Ομοαξονικές καμπύλες Ø 60/100 mm. Οι καμπύλες αυτές όταν χρησιμοποιούνται στον αγωγό μειώνουν το max μήκος του αγωγού καπναερίων: Κιτ διπλών αγωγών αναρρόφησης απαγωγής Ø 80 mm ( Εικόνα Εικόνα 5.12 ) Το κιτ αυτό επιτρέπει το διαχωρισμό της απαγωγής καπναερίων από την αναρρόφηση αέρα. Τα τερματικά μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε καπνοδόχο που έχει σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, ή να εκκενώνουν καπναέρια ή να λαμβάνουν αέρα απ' ευθείας επιτοίχια. Το ελάχιστο μήκος των αγωγών δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1 m, ενώ το ποσό των τμημάτων A + B (βλέπε Εικόνα 5.12 ) max που μπορεί να γίνει με τη βοήθεια προεκτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (βλέπε και τον Πίνακα στην Εικόνα 5.10 για το μοντέλο 24 kw και τα γραφικά στην Εικόνα 5.13 για τα μοντέλα 28 και 32 kw): Για την καμπύλη των 45 διαρροή Για την καμπύλη των 90 διαρροή 0,5 m 1 m

32 Ανάλογα με το μέγιστο πραγματοποιήσιμο μήκος του κιτ περάστε ανάμεσα στο επίπεδο λέβητα και τον κορμό αγωγού αναρρόφησης αέρα/καπναερίων το σωστό διάφραγμα Μοντέλο Μήκος max (A+B) 24 kw 30 μέτρα 28 kw 30 μέτρα 32 kw 15 μέτρα Είναι διαθέσιμες προεκτάσεις για την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπτού μήκους. M90.24CM/.. Διπλασιαστές ø 80/80 mm Για μήκος από 1 έως 15 C Για μήκος Από 15 έως 30 C Εικόνα 5.10 C12 Διάφραγμα Καπναέρια Ø 38 mm Αέρας Ø no Ø 44 mm Ø 50 mm Modello Μοντέλο 24 kw Κορμός Tronchetto αγωγού flangiato με φλάντζα για aspirazione αναρρόφηση aria αέρα Διάφραγμα Diaframma αέρα aria Φλάντζα Guarnizione Ρακόρ Raccordo καπναερίων fumi Φλάντζα Guarnizione λέβητα caldaia Φλάντζα Guarnizione επιπέδου piano caldaia λέβητα Διάφραγμα Diaframma καπναερίων fumi Εικόνα 5.11 Ο σωλήνας απαγωγής καπναερίων, εάν διαπερνά εύφλεκτους τοίχους, πρέπει να μονώνεται με τουλάχιστον 5 cm μονωτικό. Modelli Μοντέλο e kw Κορμός Tronchetto αγωγού flangiato με φλάντζα Ρακόρ Raccordo καπναερίων fumi για aspirazione αναρρόφηση aria αέρα Φλάντζα Guarnizione λέβητα caldaia Φλάντζα Guarnizione επιπέδου piano caldaia λέβητα Διάφραγμα Diaframma Φλάντζα Guarnizione καπναερίων fumi Είναι διαθέσιμες και καμπύλες 90 και 45 που μειώνουν το ολικό max μήκος των αγωγών: Για την καμπύλη των 45 διαρροή Για την καμπύλη των 90 διαρροή 0,9 m 1,65 m Εικόνα

33 C42 90 Για να καθορίσετε το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της αναρρόφησης και της αποβολής καπναερίων συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες: απαγωγής scarico a a (m) (m) Mod. 28kW C52 C82 Εικόνα Η υποδοχή αέρα και η απαγωγή καπναερίων δεν πρέπει να εγκατασταθούν επάνω σε αντιτιθέμενους τοίχους του κτίριου (EN 483). Στον αγωγό αποβολής καπναερίων κίνδυνος συμπύκνωσης για τμήματα μεγαλύτερα από 7 μέτρα Con Με διάφραγμα diaframma 47mm Area Περιοχή valida έγκυρη per il calcolo για τον della υπολογισμό του μήκους της σωλήνωσης lunghezza della tubazione aspirazione/scarico αναρρόφησης/απαγωγής Senza Χωρίς διάφραγμα diaframma aspirazione αναρρόφηση b b (m) (m) Mod. 32kW απαγωγής scarico a a (m) (m) Area Περιοχή valida έγκυρη per il calcolo για τον della υπολογισμό lunghezza του μήκους della tubazione της σωλήνωσης αναρρόφησης/απαγωγής aspirazione/scarico Χωρίς Senzaδιά- φραγμα diaframma Con Με διάφραγμα diaframma aspirazione 50 αναρρόφηση b (m) 50mm Εικόνα

34 Κιτ απαγωγής καπναερίων από τη σκεπή ( Εικόνα 5.14 ) Ομοαξονικός αγωγός Ø 80/125 mm με ονομαστικό ύψος 0,96 m. Αυτό το κιτ επιτρέπει την απαγωγή απ' ευθείας από τη σκεπή. C32 Το διάφραγμα πρέπει να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί ακολουθώντας τις υποδείξεις που παρέχονται στο κεφάλαιο αυτό. Το διάφραγμα πρέπει να τοποθετηθεί όπως στην Εικόνα 5.7. Είναι διαθέσιμες και ομοαξονικές καμπύλες Ø 80/125 mm 90 και 45 που μειώνουν το ολικό max μήκος των αγωγών: 90 Για την καμπύλη των 45 διαρροή Για την καμπύλη των 90 διαρροή 0,5 m 1 m Εικόνα 5.14 Είναι διαθέσιμες προεκτάσεις για την επίτευξη του μέγιστου ύψους. Το max ύψος του (L Εικόνα 5.14 ) με προεκτάσεις είναι: Ø 125 L max 45 Ομοαξονικοί ø 80/125 mm Διάφραγμα (Απαγωγή από σκεπή) M90.24CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 2 m ø 38 mm Για μήκος από 2 m έως 5 m ø 44 mm Για μήκος από 5 m έως 8,5 m χωρίς M90.28CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 1,5 m ø 41 mm Για μήκος από 1,5 m έως 6,5 m ø 47 mm Για μήκος από 6,5 m έως 8,5 m χωρίς M90.32CM/.. Για μήκος από 0,5 m έως 4 m ø 47 mm Για μήκος από 4 m έως 6 m χωρίς Για μήκος μεγαλύτερο από 1 μέτρο εγκαταστήστε το ρακόρ συλλογής συμπύκνωσης. Εικόνα 5.15 Για μήκος μεγαλύτερο από 1 μέτρο εγκαταστήστε το ρακόρ συλλογής συμπύκνωσης. Κιτ απαγωγής ΤΥΠΟΥ TIPO B22 ( Εικόνα 5.16 ) Αυτός ο τύπος απαγωγής καπναερίων λαμβάνει τον αέρα καύσης που είναι απαραίτητος στον ίδιο χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένος ο λέβητας, η απαγωγή των προϊόντων της καύσης πρέπει να είναι προς τα έξω και μπορεί να είναι επίτοιχη ή με καπνοδόχο. Στο χώρο όπου είναι τοποθετημένος ο λέβητας κάντε την κατάλληλη υποδοχή αέρα για την παροχή του αέρα καύσης και τον αερισμό του περιβάλλοντος. Για μία καλή λειτουργία, η ελάχιστη ανανέωση του αέρα που είναι απαραίτητη πρέπει να είναι 2m 3 /h για κάθε kw θερμικής ισχύος.

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα

NOVA PARVA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

NOVA PARVA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ NOVA PARVA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Σ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. O λέβητάς σας είναι υψηλής απόδοσης, διαμόρφωσης, με ηλεκτρονική έναυση και στεγανού θαλάμου Τα υλικά από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 24 FF

ALIXIA. Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 24 FF Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα GR ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ALIXIA 4 FF γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικά Πρότυπα ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR

AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR AETERNA 25 F AETERNA 25 FR AETERNA IN 25 F AETERNA IN 25 FR AETERNA ES 25 F AETERNA ES 25 FR

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el GB ES RU HU RO GR High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Высокопроизводительные

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

CONDENSA R mod. 5.24, 5.28, 5.32

CONDENSA R mod. 5.24, 5.28, 5.32 CONDENSA R mod. 5.24, 5.28, 5.32 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ INOX ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη esterna Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη Επίτοιχοι Λέβητες στεγανού θαλάµου τύπου C Βεβιασµένης ροής microex 24 MFFI microex 28 MFFI Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 FC AETERNA 25 FCR AETERNA 31 FC AETERNA 25 FCR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα και η επικύρωση της εγγύησης πρέπει να εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN GR ES ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN Manual de uso para el usuario y el instalador 0085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

City. Plus. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Plus 24 F. City Plus 30 F. Green Heating Technology

City. Plus. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Plus 24 F. City Plus 30 F. Green Heating Technology City Plus City Plus 24 F City Plus 30 F Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση Green Heating Technology Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα των προειδοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα