ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό αντικείμενο: Κοσμετολογία Κυριακή Να απαντήσετε στις ογδόντα (80) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει με 1,25 μονάδες ( 100 / 80 ) στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Το ph υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος εξαρτάται: α) μόνο από τη συγκέντρωση του διαλύματος σε ασθενές οξύ και από τη θερμοκρασία. β) από τη συγκέντρωση του διαλύματος σε ασθενές οξύ, από το βαθμό διάστασης του οξέος και από τη θερμοκρασία. γ) μόνο από το βαθμό διάστασης του οξέος και από τη θερμοκρασία. δ) μόνο από τη συγκέντρωση του διαλύματος σε ασθενές οξύ. 2. Διάλυμα θειικού οξέος (Η 2 SO 4 ) με τυπικότητα 0,1 έχει στις μεταθετικές αντιδράσεις κανονικότητα ίση με: α) 0,2. β) 0,1. γ) 0,05. δ) 0, Στα αραιά υδατικά διαλύματα των ισχυρών ηλεκτρολυτών η διαλυμένη ουσία βρίσκεται: α) με τη μορφή ιόντων. β) με τη μορφή αδιάστατων μορίων. γ) με τη μορφή ιόντων και αδιάστατων μορίων. δ) με καμία από τις παραπάνω μορφές. 4. Ιοντικά διαλύματα δίνουν: α) μόνο οι ομοιοπολικές ενώσεις. β) μόνο οι ιοντικές ενώσεις. γ) οι ιοντικές ενώσεις και ορισμένες ομοιοπολικές ενώσεις. δ) μόνο οι οργανικές ενώσεις. 5. Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι συχνά: α) μείγματα ισχυρού οξέος και άλατος του οξέος με ισχυρή βάση, π.χ. υδροχλωρικού οξέος χλωριούχου νατρίου. β) μείγματα ισχυρής βάσης και άλατος της βάσης με ισχυρό οξύ, π.χ. υδροξειδίου του νατρίου χλωριούχου νατρίου. γ) μείγματα ισχυρών οξέων, π.χ. υδροχλωρικού οξέος νιτρικού οξέως. δ) μείγματα ασθενούς οξέος και άλατος του οξέος με ισχυρή βάση, π.χ. οξικού οξέος οξικού νατρίου. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 1 από 10

2 6. Υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) κανονικότητας 0,001 έχει σε θερμοκρασία 25 o C ph ίσο με: α) 3. β) 5,5. γ) 11. δ) Η μοριακότητα (Μ) είναι ο αριθμός των γραμμομορίων της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε: α) 1000 ml διαλύτη. β) 1000 ml διαλύματος. γ) 100 ml διαλύτη. δ) 100 ml διαλύματος. 8. Οι ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως δείκτες στο χρωματομετρικό προσδιορισμό του ph είναι: α) ισχυρά οργανικά οξέα. β) ισχυρές οργανικές βάσεις. γ) ισχυρές ανόργανες βάσεις. δ) ασθενή οργανικά οξέα ή ασθενείς οργανικές βάσεις. 9. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ωσμωτική πίεση (Π) διαλύματος ασθενούς ηλεκτρολύτη είναι: α) μόνο η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας και η θερμοκρασία. β) μόνο η συγκέντρωση και ο βαθμός διάστασης της διαλυμένης ουσίας. γ) μόνο ο βαθμός διάστασης της διαλυμένης ουσίας και η θερμοκρασία. δ) η συγκέντρωση και ο βαθμός διάστασης της διαλυμένης ουσίας καθώς και η θερμοκρασία. 10. Η διαλυτότητα μιας συγκεκριμένης στερεής ουσίας εξαρτάται: α) μόνο από τη θερμοκρασία. β) μόνο από το μέγεθος των σωματιδίων της. γ) μόνο από τη φύση του διαλύτη. δ) από τη θερμοκρασία, από το μέγεθος των σωματιδίων της και από τη φύση του διαλύτη. 11. Όταν αναμειγνύονται αιθανόλη και νερό με αναλογία όγκων αντίστοιχα 1:2, το σύστημα που προκύπτει είναι: α) γαλάκτωμα τύπου O/W. β) γαλάκτωμα τύπου W/O. γ) μικρογαλάκτωμα. δ) διάλυμα. 12. Η γλυκερίνη είναι μια αλκοόλη που ανταποκρίνεται στη χημική ονομασία: α) 1,2-προπανοδιόλη. β) 1,2,2-προπανοτριόλη. γ) 1,2,3-προπανοτριόλη. δ) 1,3,3-προπανοτριόλη. 13. Κατά την υδρόλυση των λιπών με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) σχηματίζονται: α) γλυκερίνη και λιπαρά οξέα. β) αιθανόλη και λιπαρά οξέα. γ) γλυκερίνη και σάπωνες των λιπαρών οξέων. δ) γλυκερίνη και εστέρες των λιπαρών οξέων. 14. Τα λιπαρά οξέα που απαντώνται στα φυσικά λίπη έχουν: α) πάντοτε άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα. β) πάντοτε περιττό αριθμό ατόμων άνθρακα. γ) άλλοτε άρτιο και άλλοτε περιττό αριθμό ατόμων άνθρακα. δ) πάντοτε διπλό δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 2 από 10

3 15. Η συνολική υδροφιλική-λιποφιλική ισορροπία (ΗLB) των γαλακτωματοποιητών σε ένα γαλάκτωμα με εξωτερική φάση το λάδι (W/O) πρέπει να είναι: α) από 3 έως 6. β) από 8 έως 16. γ) από 10 έως 16. δ) μεγαλύτερη από Οι βιταμίνες Α και Ε, που χρησιμοποιούνται συχνά στις κρέμες περιποίησης του δέρματος, είναι: α) αδιάλυτες στα λάδια. β) λιποδιαλυτές. γ) αδιάλυτες στο νερό και στα λάδια. δ) υδατοδιαλυτές. 17. Το μόριο ενός γαλακτωματοποιητή, που είναι επιφανειακοενεργή ουσία, περιέχει ομάδες: α) μόνο υδρόφιλες. β) μόνο λιπόφιλες. γ) υδρόφιλες και λιπόφιλες. δ) μόνο ανιονικές. 18. Αναστροφή ενός γαλακτώματος λέγεται η μετατροπή: α) από γαλάκτωμα χαμηλού ιξώδους σε γαλάκτωμα υψηλού ιξώδους. β) από γαλάκτωμα χαμηλού ιξώδους σε γαλάκτωμα υψηλού ιξώδους και αντίστροφα. γ) από γαλάκτωμα O/W σε W/O και αντίστροφα. δ) από γαλάκτωμα υψηλού ιξώδους σε γαλάκτωμα χαμηλού ιξώδους. 19. Τα υδρόφιλα κολλοειδή που προστίθενται στα γαλακτώματα τύπου O/W δίνουν σταθερά γαλακτώματα όταν χρησιμοποιούνται: α) μόνα τους. β) μαζί με λεπτώς διαμελιζόμενα σωματίδια στερεών ουσιών. γ) μαζί με τις επιφανειακοενεργές ουσίες. δ) μαζί με τη γλυκερίνη. 20. Ως κρέμα ορίζεται το καλλυντικό προϊόν το οποίο: α) είναι γαλάκτωμα τύπου O/W και ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. β) είναι γαλάκτωμα τύπου W/O και ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. γ) είναι γαλάκτωμα τύπου O/W ή W/O και δεν ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος δ) είναι γαλάκτωμα τύπου O/W ή W/O και ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 21. Όλες οι κρέμες βάσης μεϊκάπ έχουν πάντοτε τις παρακάτω ιδιότητες: α) ενυδατώνουν το δέρμα. β) προκαλούν σύσφιξη των πόρων και τέντωμα της επιδερμίδας. γ) σχηματίζουν ένα υπόστρωμα για την προσκόλληση και συγκράτηση του μεϊκάπ. δ) εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνεια του δέρματος. 22. Τα γαλακτώματα του τύπου νερό σε λάδι (W/O): α) μπορούν εύκολα να αραιωθούν με νερό. β) απομακρύνονται δύσκολα από το δέρμα όταν εκπλένονται με νερό. γ) υφίστανται εύκολα αναστροφή όταν προστεθεί παραφινέλαιο. δ) επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτά. 23. Το έλαιο τζότζομπα ή χόχομπα, που λαμβάνεται από τα σπέρματα του φυτού Buxus chinensis και χρησιμοποιείται συχνά στα καλλυντικά προϊόντα, έχει τις παρακάτω ιδιότητες: α) έχει χαμηλή διαδερμική απορρόφηση. β) έχει αντισηπτικές ιδιότητες. γ) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σμηγματόρροιας στο δέρμα και στο τριχωτό της κεφαλής. δ) βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 3 από 10

4 24. Τα περισσότερα καλλυντικά διαφημίζονται ότι έχουν ph 5,5. Αυτό σημαίνει ότι το ph τους: α) είναι ουδέτερο. β) είναι όμοιο με αυτό του φυσιολογικού δέρματος του προσώπου. γ) πρέπει να είναι τέτοιο για να εμποδίσει την ανάπτυξη μυκήτων στο δέρμα. δ) είναι αλκαλικό. 25. Ένα μη νευτωνικό σύστημα είναι: α) πάντοτε διασταλτικό. β) πάντοτε ψευδοπλαστικό. γ) πάντοτε πλαστικό. δ) διασταλτικό ή ψευδοπλαστικό ή πλαστικό. 26. Το ιξωδόμετρο περιστρεφόμενου κυλίνδρου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ιξώδους: α) μόνο των νευτωνικών συστημάτων. β) μόνο των ψευδοπλαστικών συστημάτων. γ) των νευτωνικών και των μη νευτωνικών συστημάτων. δ) μόνο των γαλακτωμάτων Ο/W. 27. Το παραφινέλαιο, που συχνά χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, αποτελείται κυρίως από: α) εστέρες των λιπαρών οξέων με αιθανόλη. β) υδρογονάνθρακες. γ) εστέρες των λιπαρών οξέων με προπυλενογλυκόλη. δ) λιπαρές αλκοόλες με αριθμό ατόμων άνθρακα 15 έως Η γλυκερίνη είναι νευτωνικό σύστημα και έχει απόλυτο ιξώδες η και πυκνότητα ρ σε θερμοκρασία 25 ο C. Το κινηματικό ιξώδες της γλυκερίνης ορίζεται ως: α) ο λόγος του απόλυτου ιξώδους της γλυκερίνης προς την πυκνότητά της. β) ο λόγος της πυκνότητας της γλυκερίνης προς το απόλυτο ιξώδες της. γ) το γινόμενο της πυκνότητας της γλυκερίνης με το απόλυτο ιξώδες της. δ) το άθροισμα της πυκνότητας της γλυκερίνης και του απόλυτου ιξώδους της. 29. Όταν αυξάνεται η ταχύτητα διάτμησης στα ψευδοπλαστικά συστήματα, τότε το φαινόμενο ιξώδες τους: α) αυξάνεται. β) μειώνεται. γ) παραμένει σταθερό. δ) πρώτα αυξάνεται και μετά μειώνεται. 30. Όταν αυξάνεται η ταχύτητα διάτμησης στα νευτωνικά συστήματα, τότε το ιξώδες τους: α) αυξάνεται. β) μειώνεται. γ) πρώτα αυξάνεται και μετά μειώνεται. δ) παραμένει σταθερό. 31. Η συγκέντρωση του γαλακτωματοποιητή επιδρά στο ιξώδες του γαλακτώματος ως εξής: α) Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του γαλακτωματοποιητή, τόσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες του γαλακτώματος. β) Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του γαλακτωματοποιητή, τόσο μικρότερο είναι το ιξώδες του γαλακτώματος. γ) Το ιξώδες του γαλακτώματος είναι ανεξάρτητο από τη συγκέντρωση του γαλακτωματοπoιητή. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 4 από 10

5 32. Τα γαλακτώματα του τύπου λάδι σε νερό (Ο/W): α) παρασκευάζονται πάντοτε με την προσθήκη της λιπαρής φάσης στην υδατική. β) παρασκευάζονται πάντοτε με την προσθήκη της υδατικής φάσης στη λιπαρή. γ) έχουν πάντοτε εξωτερική φάση το νερό. δ) παρασκευάζονται πάντοτε με την προσθήκη της λιπαρής φάσης στην υδατική και έχουν εξωτερική φάση το νερό. 33. H ουσία 2-φαινοξυαιθανόλη (2-phenoxyethanol) χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων ως: α) συντηρητικό. β) γαλακτωματοποιητής. γ) διαλυτοποιητής. δ) ενυδατική ουσία. 34. Το μικρολεπτόκοκκο διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ως συστατικό των καλλυντικών προϊόντων διότι: α) προσφέρει εξαιρετική αδιαφάνεια και λευκότητα στην επιδερμίδα. β) προσφέρει χρώμα στην επιδερμίδα. γ) σκεδάζει ή/και απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. δ) προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα. 35. Η ουσία σκουαλάνιο (Squalane) χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων διότι: α) αφήνει στο δέρμα ένα μαλακτικό μη αποφρακτικό στρώμα. β) αφήνει στο δέρμα ένα μαλακτικό αποφρακτικό στρώμα. γ) μεταφέρει νερό από το περιβάλλον στην επιδερμίδα. δ) αφήνει στο δέρμα ένα μαλακτικό μη αποφρακτικό στρώμα και μεταφέρει νερό από το περιβάλλον στην επιδερμίδα. 36. Τα οργανικά αντηλιακά φίλτρα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρεμών περιποίησης του δέρματος διότι κυρίως: α) ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. β) σκεδάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία. γ) απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία. δ) σκεδάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία και δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες. 37. Η ουσία βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ) χρησιμοποιείται στα καλλυντικά διότι: α) είναι γαλακτωματοποιητής που η χρήση του οδηγεί σε παρασκευή γαλακτωμάτων τύπου Ο/W. β) είναι γαλακτωματοποιητής που η χρήση του οδηγεί σε παρασκευή γαλακτωμάτων τύπου W/O. γ) είναι διαλυτοποιητής των αρωμάτων. δ) έχει αντιοξειδωτική δράση. 38. Η ουσία πολυοξυαιθυλενομένο λαυρικό θειικό νάτριο (Sodium Laureth Sulfate) είναι: α) ανιονική επιφανειακοενεργή ουσία με καθαριστική δράση. β) κατιονική επιφανειακοενεργή ουσία με καθαριστική δράση. γ) συντηρητικό. δ) αντιοξειδωτικό. 39. H ουσία ιμιδαζολιδυνυλουρία (imidazolidinyl urea) χρησιμοποιείται συχνά στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων ως συντηρητικό διότι είναι ιδιαίτερα δραστική έναντι: α) των ζυμομυκήτων. β) των αρνητικών βακτηρίων κατά Γκραμ (Gram). γ) των ευρωτωμυκήτων. δ) των ζυμομυκήτων και των ευρωτωμυκήτων. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 5 από 10

6 40. Αντισηπτικές λέγονται οι ουσίες: α) που καταστρέφουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών μέσα σε ένα καλλυντικό προϊόν. β) που καταστρέφουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στους ζωικούς ιστούς. γ) που καταστρέφουν τους μη παθογόνους μικροοργανισμούς σε διάφορα αντικείμενα. δ) που καταστρέφουν τους παθογόνους και τους μη παθογόνους μικροοργανισμούς σε διάφορα αντικείμενα. 41. Η χρήση του ασκορβικού οξέος στα καλλυντικά προϊόντα προκαλεί συχνά προβλήματα, διότι είναι ουσία: α) αδιάλυτη στο νερό. β) ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μικροβιακές μολύνσεις. γ) ασταθής στον αέρα και στην υπεριώδη ακτινοβολία. δ) με όλες τις παραπάνω ιδιότητες. 42. Στις κρέμες χεριών ενσωματώνονται συχνά αντισηπτικές ουσίες όπως το χλωριούχο βενζαλκώνιο, το οποίο είναι επιφανειακοενεργή ουσία. α) κατιονική β) ανιονική γ) μη ιοντική δ) αμφοτερική 43. Τα οξείδια του σιδήρου χρησιμοποιούνται στην παρασκευή υγρών μεϊκάπ διότι: α) έχουν αντιμικροβιακή δράση. β) έχουν αντηλιακή δράση. γ) προσροφούν τη λιπαρότητα του δέρματος. δ) προσδίδουν χρώμα στο δέρμα. 44. O δείκτης ηλιακής προστασίας (Δ.Η.Π.) (Sun Protection Factor, SPF), που αναγράφεται σε ορισμένες κρέμες, αναφέρεται στην προστασία που παρέχει η κρέμα απέναντι: α) μόνο στην υπεριώδη ακτινοβολία. β) στην υπεριώδη και στην ορατή ακτινοβολία. γ) στην υπεριώδη και στην υπέρυθρη ακτινοβολία. δ) στην υπεριώδη, στην ορατή και στην υπέρυθρη ακτινοβολία. 45. Μια κρέμα ημέρας πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε: α) πηκτωματοποιητές. β) συντηρητικά. γ) αντισηπτικές ουσίες. δ) βιταμίνες. 46. Το διοξείδιο του τιτανίου, που χρησιμοποιείται συχνά στην παρασκευή μεϊκάπ, είναι: α) αδιάλυτο στο νερό και διαλυτό στα λάδια. β) διαλυτό στο νερό και αδιάλυτο στα λάδια. γ) διαλυτό στο νερό και στα λάδια. δ) αδιάλυτο στο νερό και στα λάδια. 47. Οι στυπτικές λοσιόν περιέχουν συχνά αιθανόλη, η οποία: α) είναι υγροσκοπική ουσία και μεταφέρει νερό από το περιβάλλον στην επιδερμίδα. β) έχει μακροπρόθεσμα αντιρυτιδική δράση. γ) ενυδατώνει το δέρμα. δ) απολιπαίνει το δέρμα. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 6 από 10

7 48. Η προπυλενογλυκόλη είναι μια αλκοόλη που έχει μικροβιοστατική δράση όταν χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα σε συγκέντρωση % κατά βάρος. α) 20 β) 10 γ) 5 δ) Τα χρώματα ανθρακινόνης, που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, είναι: α) ανόργανες χημικές ενώσεις. β) οργανικές χημικές ενώσεις. γ) αργιλοπυριτικο-σουλφονικά άλατα του χρωμίου. δ) αργιλοπυριτικο-σουλφονικά άλατα του νατρίου. 50. Οι εξαφανιζόμενες κρέμες περιέχουν στεατικό οξύ, το οποίο: α) σχηματίζει ματ στρώμα στην επιδερμίδα. β) εξατμίζεται γρήγορα και δίνει μια αίσθηση δροσιάς. γ) προσδίδει χρώμα κατά την εφαρμογή της κρέμας στην επιδερμίδα. δ) σχηματίζει υγροσκοπικό στρώμα και μεταφέρει υγρασία από το περιβάλλον στο δέρμα. 51. Η καπρυλυλογλυκόλη χρησιμοποιείται στις κρέμες περιποίησης του δέρματος διότι: α) εξατμίζεται γρήγορα και δίνει μια αίσθηση δροσιάς. β) ρυθμίζει το ph ώστε να είναι παρόμοιο με αυτό του φυσιολoγικού δέρματος. γ) έχει αντιοξειδωτική δράση. δ) έχει μαλακτική δράση και επίσης εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην κρέμα. 52. Το οξείδιο του ψευδαργύρου, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή μεϊκάπ, είναι ουσία: α) λευκή και διαλυτή μόνο στο νερό. β) λευκή και διαλυτή μόνο στα λάδια. γ) έγχρωμη, αδιάλυτη στο νερό και στα λάδια. δ) λευκή, αδιάλυτη στο νερό και στα λάδια. 53. Τα λιποσώματα που ενσωματώνονται στις κρέμες περιποίησης του δέρματος αποτελούνται από μία ή περισσότερες ομόκεντρες διπλοστιβάδες επιφανειακονεργών ουσιών και χρησιμοποιούνται για τον εγκλωβισμό: α) μόνο λιπόφιλων ουσιών. β) μόνο υδρόφιλων ουσιών. γ) λιπόφιλων και υδρόφιλων ουσιών. δ) μόνο λιπόφιλων ουσιών με μεγάλο μοριακό βάρος. 54. Το γαλακτικό οξύ είναι ένα α-υδροξυοξύ που συχνά χρησιμοποιείται στις κρέμες περιποίησης του δέρματος. Το γαλακτικό οξύ είναι χημική ένωση που φέρει στο μόριό του: α) μια υδροξυλική ομάδα και μια καρβοξυλική ομάδα. β) μόνο μια υδροξυλική ομάδα. γ) μόνο μια καρβοξυλική ομάδα. δ) δύο καρβοξυλικές και δύο υδροξυλικές ομάδες. 55. Η ομογενοποίηση σε ένα γαλάκτωμα οδηγεί σε: α) αύξηση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και αύξηση του ιξώδους του γαλακτώματος. β) αύξηση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και μείωση του ιξώδους του γαλακτώματος. γ) μείωση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και μείωση του ιξώδους του γαλακτώματος. δ) μείωση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και αύξηση του ιξώδους του γαλακτώματος. 56. Στην παρασκευή στυπτικών λοσιόν χρησιμοποιούνται ενώσεις: α) του αργιλίου. β) μόνο του υδραργύρου. γ) του μολύβδου. δ) του υδραργύρου και του ψευδαργύρου. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 7 από 10

8 57. Τα συντηρητικά που περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα ΔΕΝ προσροφούνται στην εσωτερική επιφάνεια του δοχείου συσκευασίας όταν αυτό είναι κατασκευασμένο από: α) πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). β) πολυπροπυλένιο (PP). γ) γυαλί. δ) πολυαθυλένιο υψηλής πυνκνότητας (HDPE). 58. Ο συντελεστής επιβράδυνσης στη χρωματογραφία χαρτιού: α) είναι πάντοτε μεγαλύτερος του 1. β) εξαρτάται από το διαλύτη ανάπτυξης. γ) δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία. δ) ορίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης της εξεταζόμενης ουσίας στη στατική φάση προς τη συγκέντρωση της εξεταζόμενης ουσίας στην κινητή φάση. 59. Η αέριος χρωματογραφία είναι μέθοδος: α) στην οποία η στατική φάση είναι αέρια. β) στην οποία η κινητή φάση είναι πάντοτε αέρια. γ) η οποία χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ουσιών που είναι στερεές ή υγρές. δ) η οποία χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ουσιών που μπορούν να διασπαστούν κατά την εξαέρωσή τους. 60. Οι χρωστικές ύλες που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα περιέχουν πάντοτε στο μόριό τους: α) αυξόχρωμες ομάδες. β) χρωμοφόρες ομάδες. γ) χρωμοφόρες και αυξόχρωμες ομάδες. δ) αμινομάδες. 61. Η χαλκούχος χλωροφύλλη, που χρησιμοποιείται ως φυσικό χρώμα στα καλλυντικά προϊόντα, είναι: α) υδατοδιαλυτή. β) λιποδιαλυτή. γ) πιο ασταθής από τη χλωροφύλλη. δ) αδιάλυτη στο νερό και στα λάδια. 62. Η γουανίνη είναι μαργαρώδες πιγμέντο που λαμβάνεται από: α) τα σπέρματα του φυτού ανάττο με εκχύλιση. β) τα λέπια ψαριών. γ) το αποξηραμένο σώμα του εντόμου Coccus cacti. δ) τα σπέρματα του φυτού Cola acuminata. 63. Το κοινό γυαλί, που χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας: α) έχει μεγάλη ικανότητα να απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. β) θεωρείται πρακτικά αδιαπέραστο από όλα τα κοινά υγρά και αέρια. γ) έχει μικρό δείκτη διάθλασης. δ) δεν είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. 64. Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία καλλυντικών προϊόντων είναι συνήθως θερμοπλαστικά. Ως θερμοπλαστικά ορίζονται τα πλαστικά που: α) τήκονται με τη θέρμανση και στερεοποιούνται με την ψύξη κατά τρόπο επαναλήψιμο και αντιστρεπτό. β) τήκονται με τη θέρμανση και στερεοποιούνται με την ψύξη, αλλά δεν επανέρχονται στην αρχική κατάσταση. γ) τήκονται με τη θέρμανση, σκληραίνονται με παρατεταμένη θέρμανση και στερεοποιούνται με ψύξη, αλλά δεν επανέρχονται στην αρχική κατάσταση. δ) τήκονται με τη θέρμανση αλλά δεν στερεοποιούνται με την ψύξη. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 8 από 10

9 65. Το πολυπροπυλένιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας των καλλυντικών, συγκρινόμενο με το υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο: α) έχει μικρότερη αντοχή στη θερμοκρασία. β) έχει μικρότερη διαπερατότητα στα ρευστά. γ) είναι λιγότερο δύσκαμπτο. δ) δεν μπορεί να αποστειρωθεί με ατμό. 66. Ένας αφρός ξυρίσματος θεωρείται ότι είναι ένα σύστημα: α) υγρών φάσεων. β) αερίων φάσεων. γ) δύο υγρών φάσεων και μίας αέριας φάσης. δ) μίας υγρής και μίας αέριας φάσης. 67. Τα αφεψήματα φυτών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τονωτικών λοσιόν είναι διαλύματα: α) αλκοολικά. β) υδατικά. γ) προπυλενογλυκολικά. δ) ελαιώδη. 68. Το υγρό υδρογλυκολικό εκχύλισμα της αμαμελίδας (Hamamelis virginiana L.) έχει ιδιότητες: α) αντιφλογιστικές. β) αντικνησμώδεις. γ) καθαριστικές. δ) απολεπιστικές. 69. Το απιονισμένο νερό είναι απαλλαγμένο από: α) ανόργανα άλατα. β) μύκητες. γ) βακτήρια θετικά κατά Γκραμ (Gram). δ) βακτήρια αρνητικά κατά Γκραμ (Gram). 70. Όταν χρησιμοποιείται γαλάκτωμα καθαρισμού, τα υπολείμματα οξειδίων του σιδήρου που περιέχονται στα μέικαπ απομακρύνονται από το δέρμα με: α) διαλυτοποίηση στην υδατική φάση. β) εναιωρηματοποίηση στην υδατική ή στην ελαιώδη φάση. γ) γαλακτωματοποίηση στη λιπαρή φάση. δ) γαλακτωματοποίηση στην υδατική φάση. 71. Ο συντελεστής επιβράδυνσης στη χρωματογραφία λεπτής στιβάδας ορίζεται ως: α) ο λόγος της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία προς την απόσταση που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη από το ίδιο σημείο εκκίνησης. β) ο λόγος της απόστασης που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη προς την απόσταση που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία από το ίδιο σημείο εκκίνησης. γ) το άθροισμα της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία και της απόστασης που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη από το ίδιο σημείο εκκίνησης. δ) το γινόμενο της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία επί την απόσταση που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη από το ίδιο σημείο εκκίνησης. 72. Το ιδανικό αντιοξειδωτικό πρέπει να: α) είναι σταθερό και μη τοξικό. β) είναι σταθερό, μη τοξικό και να εξατμίζεται εύκολα. γ) έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες. δ) έχει αντιμικροβιακές και αντισηπτικές ιδιότητες. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 9 από 10

10 73. Ο ογκομετρικός κύλινδρος είναι όργανο που χρησιμοποιείται για τη: α) θέρμανση υγρών ουσιών. β) ζύγιση υγρών ουσιών. γ) μέτρηση του όγκου των υγρών, όταν δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια. δ) μέτρηση του όγκου των υγρών, όταν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια. 74. Το βενζοϊκό οξύ, που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά ως συντηρητικό, δρα αποτελεσματικά σε ph: α) μικρότερο από 4. β) μεγαλύτερο από 8 αλλά μικρότερο από 10. γ) μεγαλύτερο από 10 αλλά μικρότερο από 12. δ) μεγαλύτερο από Η αλλαντοΐνη προστίθεται στις κρέμες χεριών ως: α) επουλωτική ουσία. β) γαλακτωματοποιητής. γ) διαλυτοποιητής. δ) συντηρητικό. 76. Όταν χρησιμοποιείται γαλάκτωμα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προσώπου, ο υδατοδιαλυτός ρύπος στην υδατική φάση του γαλακτώματος. α) διαλύεται β) διαλυτοποιείται γ) γαλακτωματοποιείται δ) εναιωρηματοποιείται 77. Τα καλλυντικά προϊόντα ΔΕΝ μπορεί να υποστούν εύκολα μικροβιακή αλλοίωση όταν είναι συσκευασμένα σε: α) βάζα με πλατύ λαιμό. β) εύκαμπτα πλαστικά σωληνάρια. γ) αλουμινένια σωληνάρια. δ) φιαλίδια χωρίς υπόπωμα. 78. Στα σαμπουάν οι κυρίως καθαριστικές ουσίες είναι: α) ανιονικές επιφανειακοενεργές. β) κατιονικές επιφανειακοενεργές. γ) σιλικόνες. δ) κατιονικά πολυμερή. 79. Οι κρέμες για όλες τις χρήσεις είναι γαλακτώματα: α) πάντοτε O/W. β) πάντοτε W/O. γ) O/W ή W/O. δ) που περιέχουν πάντοτε υψηλή συγκέντρωση βιταμινών. 80. Ορίζεται ως συνεχής φάση στα γαλακτώματα: α) η εξωτερική φάση. β) η εσωτερική φάση. γ) το άθροισμα της εξωτερικής και της εσωτερικής φάσης. δ) ο λόγος της εξωτερικής προς την εσωτερική φάση. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 10 από 10

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 1840 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείµενο: Κοσµετολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. Η χρήση των επιφανειοδραστικών ουσιών είναι απαραίτητη κυρίως στη γαλακτωματοποίηση, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Για την αποφυγή μεταβολών και αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ 1. Τι ονομάζουμε «απορρυπαντικά»;(ορισμός) Σε ποια είδη χωρίζονται; Τα απορρυπαντικά είναι υλικά που περιέχουν ουσίες που όπως και τα σαπούνια έχουν απορρυπαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ Οι κρέμες είναι προϊόντα περιποίησης του δέρματος µε μακρά ιστορία. Κρέμες λέγονται τα καλλυντικά προϊόντα που το ιξώδες τους έχει τέτοια τιμή, ώστε να µην μπορούν να ρέουν σε θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα Διαγωνιζόμενων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA C ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Γαλάκτωμα 200/500ml Λοσιόν 200/500ml Κρέμα 50/250ml Μάσκα 50/250ml Ορός 30ml

ENERGIA C ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Γαλάκτωμα 200/500ml Λοσιόν 200/500ml Κρέμα 50/250ml Μάσκα 50/250ml Ορός 30ml ENERGIA C Τελευταίες επιστημονικές έδειξαν ότι πολλά οφέλη σε κοσμητικό επίπεδο μπορεί να έχει το δέρμα από την βιταμίνη C. Εκτός της εξαιρετικής αντιοξειδωτικής δράσης ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος,

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Τα χέρια και το πρόσωπο αποτελούν τη μεγαλύτερη επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος που είναι εκτεθειμένη στις επιδράσεις της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η επανειλημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

6 Τασιενεργά: σάπωνες και σαπωνοποίηση

6 Τασιενεργά: σάπωνες και σαπωνοποίηση 6 Τασιενεργά: σάπωνες και σαπωνοποίηση Διάρκεια: 2 ώρες Στόχος της άσκησης: Κατανόηση της σχέσης μεταξύ ελαιώδους υλικού και σάπωνα (σαπουνιού) Εξοικείωση με την πειραματική διαδικασία παρασκευής σαπουνιών

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Σύγχρονη περιποίηση προσώπου και σώματος FM GROUP GREECE & CYPRUS

ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Σύγχρονη περιποίηση προσώπου και σώματος FM GROUP GREECE & CYPRUS ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ Σύγχρονη περιποίηση προσώπου και σώματος Ενυδατική κρέμα προσώπου βρώμη β-γλυκάνης: συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, στην ανάπλαση του δέρματος και δρα κατά των ρυτίδων γαλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

MONTIBELLO. Soothing Refreshing Mist

MONTIBELLO. Soothing Refreshing Mist Soothing Refreshing Mist Δοχείο: 125 ml spray Για χρήση από επαγγελματία ή για μεταπώληση. Υφή: Υγρή, να ψεκάζεται σαν ελαφριά ομίχλη (εκνέφωμα). Άρωμα: Χωρίς άρωμα. Συμπύκνωμα θερμικού ιατρικού μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Αρχή της μεθόδου: Η μέθοδος στηρίζεται στις διαφορετικές διαλυτότητες των ουσιών σε δύο μη μιγνυομένους διαλύτες Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr THE OLIVE OIL LINE Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το λάδι ως υγρό χρυσάφι, τις ελιές ως σύμβολο της καλοσύνης και της ευγένειας, ενώ ακόμη και σήμερα τα κλαδιά της ελιάς συμβολίζουν την ειρήνη. Το ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Φοιτήτρια: Λισκαβίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg Αυγό Τα αυγά αποτελούνται από το κέλυφος (10 %), το ασπράδι ή λευκό (50-60 %), τον κρόκο ή κίτρινο (30 %). Το κέλυφος αποτελείται κατά 95 % από ανόργανα συστατικά όπως ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 11-11-2014 ΩΡΑ: 11:00-14:00 OMADA 3 Name: Celia Koutrafouri ΆΣΚΗΣΗ 10 (p.107-114) Εργαστηριακές Σημειώσεις Τίτλος Άσκησης: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σορβικού

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ερωτήσεις ανασκόπισης

Μερικές ερωτήσεις ανασκόπισης Ανασκόπηση Τί είναι μόρια, τί είναι άτομα. Πως δημιουργούνται οι μαγνήτες στα μόρια. Οι μαγνήτες μαζεύονται μεταξύ τους και βγάζουν το λάδι στην απ' έξω. Είπαμε ότι τα μόρια είναι τα μικρότερα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ( 1 ου ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό: Αισθητική Σήμερα Τεύχος: 21, Ιανουάριος Μάρτιος 2003

Περιοδικό: Αισθητική Σήμερα Τεύχος: 21, Ιανουάριος Μάρτιος 2003 Περιοδικό: Αισθητική Σήμερα Τεύχος: 21, Ιανουάριος Μάρτιος 2003 Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δρ. Des Fernandes (πλαστικός χειρουργός, ιδρυτής της Environ Skin Care και δημιουργός των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ALOE VERA

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ALOE VERA Η FM GROUP δημιουργεί για εσάς μια μοναδική σειρά καλλυντικών υψηλής ποιότητας με βασικό συστατικό την Aloe Vera από βιολογικές καλλιέργειες, με την εγγύηση ποιότητας του Οργανισμού Ecocert και των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ALOE VERA

ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ALOE VERA Ρύπανση του περιβάλλοντος, δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, κακή διατροφή αποτελούν μόνο κάποιους από τους παράγοντες που αποδυναμώνουν τις λειτουργίες προστασίας και αναδόμησης της επιδερμίδας. Το δέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΧΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 09/11/2015

ΕΚΔΟΧΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 09/11/2015 ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΕΚΔΟΧΑ ΕΚΔΟΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Na 2. +CO 2 + 2HCl 2NaCl + SiO 2

Na 2. +CO 2 + 2HCl 2NaCl + SiO 2 Το διοξείδιο του πυριτίου εμφανίζεται ως άμορφο και ως κρυσταλλικό. Ο χαλαζίας είναι η πιο σημαντική κρυσταλλική μορφή του διοξειδίου του πυριτίου. Παρασκευάζεται σύμφωνα με την αντίδραση: SiO 2 +Na 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΗΛΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ο ήλιος µπορεί να είναι φίλος... ευθύνεται για την παραγωγή µελανίνης, το φυσικό µαύρισµα και την προστασία από τα ηλιακά εγκαύµατα ενεργοποιεί τη σύνθεση της βιταµίνης D, που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Λέκτορας Δρ. Χρήστος Παππάς, Λέκτορας (βάσει Ν. 407/80) Δρ. Σοφία Κουλοχέρη, Επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Αναστασία Μίχου, Επιστημονικός συνεργάτης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 1 2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 2.2-1. Τι ονομάζεται μείγμα; Μείγμα ονομάζεται κάθε σύστημα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. Τα περισσότερα υλικά στη φύση είναι μίγματα. 2.2-2.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα