ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό αντικείμενο: Κοσμετολογία Κυριακή Να απαντήσετε στις ογδόντα (80) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει με 1,25 μονάδες ( 100 / 80 ) στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Το ph υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος εξαρτάται: α) μόνο από τη συγκέντρωση του διαλύματος σε ασθενές οξύ και από τη θερμοκρασία. β) από τη συγκέντρωση του διαλύματος σε ασθενές οξύ, από το βαθμό διάστασης του οξέος και από τη θερμοκρασία. γ) μόνο από το βαθμό διάστασης του οξέος και από τη θερμοκρασία. δ) μόνο από τη συγκέντρωση του διαλύματος σε ασθενές οξύ. 2. Διάλυμα θειικού οξέος (Η 2 SO 4 ) με τυπικότητα 0,1 έχει στις μεταθετικές αντιδράσεις κανονικότητα ίση με: α) 0,2. β) 0,1. γ) 0,05. δ) 0, Στα αραιά υδατικά διαλύματα των ισχυρών ηλεκτρολυτών η διαλυμένη ουσία βρίσκεται: α) με τη μορφή ιόντων. β) με τη μορφή αδιάστατων μορίων. γ) με τη μορφή ιόντων και αδιάστατων μορίων. δ) με καμία από τις παραπάνω μορφές. 4. Ιοντικά διαλύματα δίνουν: α) μόνο οι ομοιοπολικές ενώσεις. β) μόνο οι ιοντικές ενώσεις. γ) οι ιοντικές ενώσεις και ορισμένες ομοιοπολικές ενώσεις. δ) μόνο οι οργανικές ενώσεις. 5. Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι συχνά: α) μείγματα ισχυρού οξέος και άλατος του οξέος με ισχυρή βάση, π.χ. υδροχλωρικού οξέος χλωριούχου νατρίου. β) μείγματα ισχυρής βάσης και άλατος της βάσης με ισχυρό οξύ, π.χ. υδροξειδίου του νατρίου χλωριούχου νατρίου. γ) μείγματα ισχυρών οξέων, π.χ. υδροχλωρικού οξέος νιτρικού οξέως. δ) μείγματα ασθενούς οξέος και άλατος του οξέος με ισχυρή βάση, π.χ. οξικού οξέος οξικού νατρίου. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 1 από 10

2 6. Υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) κανονικότητας 0,001 έχει σε θερμοκρασία 25 o C ph ίσο με: α) 3. β) 5,5. γ) 11. δ) Η μοριακότητα (Μ) είναι ο αριθμός των γραμμομορίων της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε: α) 1000 ml διαλύτη. β) 1000 ml διαλύματος. γ) 100 ml διαλύτη. δ) 100 ml διαλύματος. 8. Οι ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως δείκτες στο χρωματομετρικό προσδιορισμό του ph είναι: α) ισχυρά οργανικά οξέα. β) ισχυρές οργανικές βάσεις. γ) ισχυρές ανόργανες βάσεις. δ) ασθενή οργανικά οξέα ή ασθενείς οργανικές βάσεις. 9. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ωσμωτική πίεση (Π) διαλύματος ασθενούς ηλεκτρολύτη είναι: α) μόνο η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας και η θερμοκρασία. β) μόνο η συγκέντρωση και ο βαθμός διάστασης της διαλυμένης ουσίας. γ) μόνο ο βαθμός διάστασης της διαλυμένης ουσίας και η θερμοκρασία. δ) η συγκέντρωση και ο βαθμός διάστασης της διαλυμένης ουσίας καθώς και η θερμοκρασία. 10. Η διαλυτότητα μιας συγκεκριμένης στερεής ουσίας εξαρτάται: α) μόνο από τη θερμοκρασία. β) μόνο από το μέγεθος των σωματιδίων της. γ) μόνο από τη φύση του διαλύτη. δ) από τη θερμοκρασία, από το μέγεθος των σωματιδίων της και από τη φύση του διαλύτη. 11. Όταν αναμειγνύονται αιθανόλη και νερό με αναλογία όγκων αντίστοιχα 1:2, το σύστημα που προκύπτει είναι: α) γαλάκτωμα τύπου O/W. β) γαλάκτωμα τύπου W/O. γ) μικρογαλάκτωμα. δ) διάλυμα. 12. Η γλυκερίνη είναι μια αλκοόλη που ανταποκρίνεται στη χημική ονομασία: α) 1,2-προπανοδιόλη. β) 1,2,2-προπανοτριόλη. γ) 1,2,3-προπανοτριόλη. δ) 1,3,3-προπανοτριόλη. 13. Κατά την υδρόλυση των λιπών με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) σχηματίζονται: α) γλυκερίνη και λιπαρά οξέα. β) αιθανόλη και λιπαρά οξέα. γ) γλυκερίνη και σάπωνες των λιπαρών οξέων. δ) γλυκερίνη και εστέρες των λιπαρών οξέων. 14. Τα λιπαρά οξέα που απαντώνται στα φυσικά λίπη έχουν: α) πάντοτε άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα. β) πάντοτε περιττό αριθμό ατόμων άνθρακα. γ) άλλοτε άρτιο και άλλοτε περιττό αριθμό ατόμων άνθρακα. δ) πάντοτε διπλό δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 2 από 10

3 15. Η συνολική υδροφιλική-λιποφιλική ισορροπία (ΗLB) των γαλακτωματοποιητών σε ένα γαλάκτωμα με εξωτερική φάση το λάδι (W/O) πρέπει να είναι: α) από 3 έως 6. β) από 8 έως 16. γ) από 10 έως 16. δ) μεγαλύτερη από Οι βιταμίνες Α και Ε, που χρησιμοποιούνται συχνά στις κρέμες περιποίησης του δέρματος, είναι: α) αδιάλυτες στα λάδια. β) λιποδιαλυτές. γ) αδιάλυτες στο νερό και στα λάδια. δ) υδατοδιαλυτές. 17. Το μόριο ενός γαλακτωματοποιητή, που είναι επιφανειακοενεργή ουσία, περιέχει ομάδες: α) μόνο υδρόφιλες. β) μόνο λιπόφιλες. γ) υδρόφιλες και λιπόφιλες. δ) μόνο ανιονικές. 18. Αναστροφή ενός γαλακτώματος λέγεται η μετατροπή: α) από γαλάκτωμα χαμηλού ιξώδους σε γαλάκτωμα υψηλού ιξώδους. β) από γαλάκτωμα χαμηλού ιξώδους σε γαλάκτωμα υψηλού ιξώδους και αντίστροφα. γ) από γαλάκτωμα O/W σε W/O και αντίστροφα. δ) από γαλάκτωμα υψηλού ιξώδους σε γαλάκτωμα χαμηλού ιξώδους. 19. Τα υδρόφιλα κολλοειδή που προστίθενται στα γαλακτώματα τύπου O/W δίνουν σταθερά γαλακτώματα όταν χρησιμοποιούνται: α) μόνα τους. β) μαζί με λεπτώς διαμελιζόμενα σωματίδια στερεών ουσιών. γ) μαζί με τις επιφανειακοενεργές ουσίες. δ) μαζί με τη γλυκερίνη. 20. Ως κρέμα ορίζεται το καλλυντικό προϊόν το οποίο: α) είναι γαλάκτωμα τύπου O/W και ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. β) είναι γαλάκτωμα τύπου W/O και ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. γ) είναι γαλάκτωμα τύπου O/W ή W/O και δεν ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος δ) είναι γαλάκτωμα τύπου O/W ή W/O και ρέει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 21. Όλες οι κρέμες βάσης μεϊκάπ έχουν πάντοτε τις παρακάτω ιδιότητες: α) ενυδατώνουν το δέρμα. β) προκαλούν σύσφιξη των πόρων και τέντωμα της επιδερμίδας. γ) σχηματίζουν ένα υπόστρωμα για την προσκόλληση και συγκράτηση του μεϊκάπ. δ) εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνεια του δέρματος. 22. Τα γαλακτώματα του τύπου νερό σε λάδι (W/O): α) μπορούν εύκολα να αραιωθούν με νερό. β) απομακρύνονται δύσκολα από το δέρμα όταν εκπλένονται με νερό. γ) υφίστανται εύκολα αναστροφή όταν προστεθεί παραφινέλαιο. δ) επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτά. 23. Το έλαιο τζότζομπα ή χόχομπα, που λαμβάνεται από τα σπέρματα του φυτού Buxus chinensis και χρησιμοποιείται συχνά στα καλλυντικά προϊόντα, έχει τις παρακάτω ιδιότητες: α) έχει χαμηλή διαδερμική απορρόφηση. β) έχει αντισηπτικές ιδιότητες. γ) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σμηγματόρροιας στο δέρμα και στο τριχωτό της κεφαλής. δ) βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 3 από 10

4 24. Τα περισσότερα καλλυντικά διαφημίζονται ότι έχουν ph 5,5. Αυτό σημαίνει ότι το ph τους: α) είναι ουδέτερο. β) είναι όμοιο με αυτό του φυσιολογικού δέρματος του προσώπου. γ) πρέπει να είναι τέτοιο για να εμποδίσει την ανάπτυξη μυκήτων στο δέρμα. δ) είναι αλκαλικό. 25. Ένα μη νευτωνικό σύστημα είναι: α) πάντοτε διασταλτικό. β) πάντοτε ψευδοπλαστικό. γ) πάντοτε πλαστικό. δ) διασταλτικό ή ψευδοπλαστικό ή πλαστικό. 26. Το ιξωδόμετρο περιστρεφόμενου κυλίνδρου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ιξώδους: α) μόνο των νευτωνικών συστημάτων. β) μόνο των ψευδοπλαστικών συστημάτων. γ) των νευτωνικών και των μη νευτωνικών συστημάτων. δ) μόνο των γαλακτωμάτων Ο/W. 27. Το παραφινέλαιο, που συχνά χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, αποτελείται κυρίως από: α) εστέρες των λιπαρών οξέων με αιθανόλη. β) υδρογονάνθρακες. γ) εστέρες των λιπαρών οξέων με προπυλενογλυκόλη. δ) λιπαρές αλκοόλες με αριθμό ατόμων άνθρακα 15 έως Η γλυκερίνη είναι νευτωνικό σύστημα και έχει απόλυτο ιξώδες η και πυκνότητα ρ σε θερμοκρασία 25 ο C. Το κινηματικό ιξώδες της γλυκερίνης ορίζεται ως: α) ο λόγος του απόλυτου ιξώδους της γλυκερίνης προς την πυκνότητά της. β) ο λόγος της πυκνότητας της γλυκερίνης προς το απόλυτο ιξώδες της. γ) το γινόμενο της πυκνότητας της γλυκερίνης με το απόλυτο ιξώδες της. δ) το άθροισμα της πυκνότητας της γλυκερίνης και του απόλυτου ιξώδους της. 29. Όταν αυξάνεται η ταχύτητα διάτμησης στα ψευδοπλαστικά συστήματα, τότε το φαινόμενο ιξώδες τους: α) αυξάνεται. β) μειώνεται. γ) παραμένει σταθερό. δ) πρώτα αυξάνεται και μετά μειώνεται. 30. Όταν αυξάνεται η ταχύτητα διάτμησης στα νευτωνικά συστήματα, τότε το ιξώδες τους: α) αυξάνεται. β) μειώνεται. γ) πρώτα αυξάνεται και μετά μειώνεται. δ) παραμένει σταθερό. 31. Η συγκέντρωση του γαλακτωματοποιητή επιδρά στο ιξώδες του γαλακτώματος ως εξής: α) Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του γαλακτωματοποιητή, τόσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες του γαλακτώματος. β) Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του γαλακτωματοποιητή, τόσο μικρότερο είναι το ιξώδες του γαλακτώματος. γ) Το ιξώδες του γαλακτώματος είναι ανεξάρτητο από τη συγκέντρωση του γαλακτωματοπoιητή. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 4 από 10

5 32. Τα γαλακτώματα του τύπου λάδι σε νερό (Ο/W): α) παρασκευάζονται πάντοτε με την προσθήκη της λιπαρής φάσης στην υδατική. β) παρασκευάζονται πάντοτε με την προσθήκη της υδατικής φάσης στη λιπαρή. γ) έχουν πάντοτε εξωτερική φάση το νερό. δ) παρασκευάζονται πάντοτε με την προσθήκη της λιπαρής φάσης στην υδατική και έχουν εξωτερική φάση το νερό. 33. H ουσία 2-φαινοξυαιθανόλη (2-phenoxyethanol) χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων ως: α) συντηρητικό. β) γαλακτωματοποιητής. γ) διαλυτοποιητής. δ) ενυδατική ουσία. 34. Το μικρολεπτόκοκκο διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ως συστατικό των καλλυντικών προϊόντων διότι: α) προσφέρει εξαιρετική αδιαφάνεια και λευκότητα στην επιδερμίδα. β) προσφέρει χρώμα στην επιδερμίδα. γ) σκεδάζει ή/και απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. δ) προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα. 35. Η ουσία σκουαλάνιο (Squalane) χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων διότι: α) αφήνει στο δέρμα ένα μαλακτικό μη αποφρακτικό στρώμα. β) αφήνει στο δέρμα ένα μαλακτικό αποφρακτικό στρώμα. γ) μεταφέρει νερό από το περιβάλλον στην επιδερμίδα. δ) αφήνει στο δέρμα ένα μαλακτικό μη αποφρακτικό στρώμα και μεταφέρει νερό από το περιβάλλον στην επιδερμίδα. 36. Τα οργανικά αντηλιακά φίλτρα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρεμών περιποίησης του δέρματος διότι κυρίως: α) ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. β) σκεδάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία. γ) απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία. δ) σκεδάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία και δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες. 37. Η ουσία βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ) χρησιμοποιείται στα καλλυντικά διότι: α) είναι γαλακτωματοποιητής που η χρήση του οδηγεί σε παρασκευή γαλακτωμάτων τύπου Ο/W. β) είναι γαλακτωματοποιητής που η χρήση του οδηγεί σε παρασκευή γαλακτωμάτων τύπου W/O. γ) είναι διαλυτοποιητής των αρωμάτων. δ) έχει αντιοξειδωτική δράση. 38. Η ουσία πολυοξυαιθυλενομένο λαυρικό θειικό νάτριο (Sodium Laureth Sulfate) είναι: α) ανιονική επιφανειακοενεργή ουσία με καθαριστική δράση. β) κατιονική επιφανειακοενεργή ουσία με καθαριστική δράση. γ) συντηρητικό. δ) αντιοξειδωτικό. 39. H ουσία ιμιδαζολιδυνυλουρία (imidazolidinyl urea) χρησιμοποιείται συχνά στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων ως συντηρητικό διότι είναι ιδιαίτερα δραστική έναντι: α) των ζυμομυκήτων. β) των αρνητικών βακτηρίων κατά Γκραμ (Gram). γ) των ευρωτωμυκήτων. δ) των ζυμομυκήτων και των ευρωτωμυκήτων. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 5 από 10

6 40. Αντισηπτικές λέγονται οι ουσίες: α) που καταστρέφουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών μέσα σε ένα καλλυντικό προϊόν. β) που καταστρέφουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στους ζωικούς ιστούς. γ) που καταστρέφουν τους μη παθογόνους μικροοργανισμούς σε διάφορα αντικείμενα. δ) που καταστρέφουν τους παθογόνους και τους μη παθογόνους μικροοργανισμούς σε διάφορα αντικείμενα. 41. Η χρήση του ασκορβικού οξέος στα καλλυντικά προϊόντα προκαλεί συχνά προβλήματα, διότι είναι ουσία: α) αδιάλυτη στο νερό. β) ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μικροβιακές μολύνσεις. γ) ασταθής στον αέρα και στην υπεριώδη ακτινοβολία. δ) με όλες τις παραπάνω ιδιότητες. 42. Στις κρέμες χεριών ενσωματώνονται συχνά αντισηπτικές ουσίες όπως το χλωριούχο βενζαλκώνιο, το οποίο είναι επιφανειακοενεργή ουσία. α) κατιονική β) ανιονική γ) μη ιοντική δ) αμφοτερική 43. Τα οξείδια του σιδήρου χρησιμοποιούνται στην παρασκευή υγρών μεϊκάπ διότι: α) έχουν αντιμικροβιακή δράση. β) έχουν αντηλιακή δράση. γ) προσροφούν τη λιπαρότητα του δέρματος. δ) προσδίδουν χρώμα στο δέρμα. 44. O δείκτης ηλιακής προστασίας (Δ.Η.Π.) (Sun Protection Factor, SPF), που αναγράφεται σε ορισμένες κρέμες, αναφέρεται στην προστασία που παρέχει η κρέμα απέναντι: α) μόνο στην υπεριώδη ακτινοβολία. β) στην υπεριώδη και στην ορατή ακτινοβολία. γ) στην υπεριώδη και στην υπέρυθρη ακτινοβολία. δ) στην υπεριώδη, στην ορατή και στην υπέρυθρη ακτινοβολία. 45. Μια κρέμα ημέρας πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε: α) πηκτωματοποιητές. β) συντηρητικά. γ) αντισηπτικές ουσίες. δ) βιταμίνες. 46. Το διοξείδιο του τιτανίου, που χρησιμοποιείται συχνά στην παρασκευή μεϊκάπ, είναι: α) αδιάλυτο στο νερό και διαλυτό στα λάδια. β) διαλυτό στο νερό και αδιάλυτο στα λάδια. γ) διαλυτό στο νερό και στα λάδια. δ) αδιάλυτο στο νερό και στα λάδια. 47. Οι στυπτικές λοσιόν περιέχουν συχνά αιθανόλη, η οποία: α) είναι υγροσκοπική ουσία και μεταφέρει νερό από το περιβάλλον στην επιδερμίδα. β) έχει μακροπρόθεσμα αντιρυτιδική δράση. γ) ενυδατώνει το δέρμα. δ) απολιπαίνει το δέρμα. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 6 από 10

7 48. Η προπυλενογλυκόλη είναι μια αλκοόλη που έχει μικροβιοστατική δράση όταν χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα σε συγκέντρωση % κατά βάρος. α) 20 β) 10 γ) 5 δ) Τα χρώματα ανθρακινόνης, που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, είναι: α) ανόργανες χημικές ενώσεις. β) οργανικές χημικές ενώσεις. γ) αργιλοπυριτικο-σουλφονικά άλατα του χρωμίου. δ) αργιλοπυριτικο-σουλφονικά άλατα του νατρίου. 50. Οι εξαφανιζόμενες κρέμες περιέχουν στεατικό οξύ, το οποίο: α) σχηματίζει ματ στρώμα στην επιδερμίδα. β) εξατμίζεται γρήγορα και δίνει μια αίσθηση δροσιάς. γ) προσδίδει χρώμα κατά την εφαρμογή της κρέμας στην επιδερμίδα. δ) σχηματίζει υγροσκοπικό στρώμα και μεταφέρει υγρασία από το περιβάλλον στο δέρμα. 51. Η καπρυλυλογλυκόλη χρησιμοποιείται στις κρέμες περιποίησης του δέρματος διότι: α) εξατμίζεται γρήγορα και δίνει μια αίσθηση δροσιάς. β) ρυθμίζει το ph ώστε να είναι παρόμοιο με αυτό του φυσιολoγικού δέρματος. γ) έχει αντιοξειδωτική δράση. δ) έχει μαλακτική δράση και επίσης εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην κρέμα. 52. Το οξείδιο του ψευδαργύρου, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή μεϊκάπ, είναι ουσία: α) λευκή και διαλυτή μόνο στο νερό. β) λευκή και διαλυτή μόνο στα λάδια. γ) έγχρωμη, αδιάλυτη στο νερό και στα λάδια. δ) λευκή, αδιάλυτη στο νερό και στα λάδια. 53. Τα λιποσώματα που ενσωματώνονται στις κρέμες περιποίησης του δέρματος αποτελούνται από μία ή περισσότερες ομόκεντρες διπλοστιβάδες επιφανειακονεργών ουσιών και χρησιμοποιούνται για τον εγκλωβισμό: α) μόνο λιπόφιλων ουσιών. β) μόνο υδρόφιλων ουσιών. γ) λιπόφιλων και υδρόφιλων ουσιών. δ) μόνο λιπόφιλων ουσιών με μεγάλο μοριακό βάρος. 54. Το γαλακτικό οξύ είναι ένα α-υδροξυοξύ που συχνά χρησιμοποιείται στις κρέμες περιποίησης του δέρματος. Το γαλακτικό οξύ είναι χημική ένωση που φέρει στο μόριό του: α) μια υδροξυλική ομάδα και μια καρβοξυλική ομάδα. β) μόνο μια υδροξυλική ομάδα. γ) μόνο μια καρβοξυλική ομάδα. δ) δύο καρβοξυλικές και δύο υδροξυλικές ομάδες. 55. Η ομογενοποίηση σε ένα γαλάκτωμα οδηγεί σε: α) αύξηση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και αύξηση του ιξώδους του γαλακτώματος. β) αύξηση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και μείωση του ιξώδους του γαλακτώματος. γ) μείωση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και μείωση του ιξώδους του γαλακτώματος. δ) μείωση του μεγέθους των διεσπαρμένων σταγονιδίων και αύξηση του ιξώδους του γαλακτώματος. 56. Στην παρασκευή στυπτικών λοσιόν χρησιμοποιούνται ενώσεις: α) του αργιλίου. β) μόνο του υδραργύρου. γ) του μολύβδου. δ) του υδραργύρου και του ψευδαργύρου. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 7 από 10

8 57. Τα συντηρητικά που περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα ΔΕΝ προσροφούνται στην εσωτερική επιφάνεια του δοχείου συσκευασίας όταν αυτό είναι κατασκευασμένο από: α) πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). β) πολυπροπυλένιο (PP). γ) γυαλί. δ) πολυαθυλένιο υψηλής πυνκνότητας (HDPE). 58. Ο συντελεστής επιβράδυνσης στη χρωματογραφία χαρτιού: α) είναι πάντοτε μεγαλύτερος του 1. β) εξαρτάται από το διαλύτη ανάπτυξης. γ) δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία. δ) ορίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης της εξεταζόμενης ουσίας στη στατική φάση προς τη συγκέντρωση της εξεταζόμενης ουσίας στην κινητή φάση. 59. Η αέριος χρωματογραφία είναι μέθοδος: α) στην οποία η στατική φάση είναι αέρια. β) στην οποία η κινητή φάση είναι πάντοτε αέρια. γ) η οποία χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ουσιών που είναι στερεές ή υγρές. δ) η οποία χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ουσιών που μπορούν να διασπαστούν κατά την εξαέρωσή τους. 60. Οι χρωστικές ύλες που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα περιέχουν πάντοτε στο μόριό τους: α) αυξόχρωμες ομάδες. β) χρωμοφόρες ομάδες. γ) χρωμοφόρες και αυξόχρωμες ομάδες. δ) αμινομάδες. 61. Η χαλκούχος χλωροφύλλη, που χρησιμοποιείται ως φυσικό χρώμα στα καλλυντικά προϊόντα, είναι: α) υδατοδιαλυτή. β) λιποδιαλυτή. γ) πιο ασταθής από τη χλωροφύλλη. δ) αδιάλυτη στο νερό και στα λάδια. 62. Η γουανίνη είναι μαργαρώδες πιγμέντο που λαμβάνεται από: α) τα σπέρματα του φυτού ανάττο με εκχύλιση. β) τα λέπια ψαριών. γ) το αποξηραμένο σώμα του εντόμου Coccus cacti. δ) τα σπέρματα του φυτού Cola acuminata. 63. Το κοινό γυαλί, που χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας: α) έχει μεγάλη ικανότητα να απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. β) θεωρείται πρακτικά αδιαπέραστο από όλα τα κοινά υγρά και αέρια. γ) έχει μικρό δείκτη διάθλασης. δ) δεν είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. 64. Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία καλλυντικών προϊόντων είναι συνήθως θερμοπλαστικά. Ως θερμοπλαστικά ορίζονται τα πλαστικά που: α) τήκονται με τη θέρμανση και στερεοποιούνται με την ψύξη κατά τρόπο επαναλήψιμο και αντιστρεπτό. β) τήκονται με τη θέρμανση και στερεοποιούνται με την ψύξη, αλλά δεν επανέρχονται στην αρχική κατάσταση. γ) τήκονται με τη θέρμανση, σκληραίνονται με παρατεταμένη θέρμανση και στερεοποιούνται με ψύξη, αλλά δεν επανέρχονται στην αρχική κατάσταση. δ) τήκονται με τη θέρμανση αλλά δεν στερεοποιούνται με την ψύξη. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 8 από 10

9 65. Το πολυπροπυλένιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας των καλλυντικών, συγκρινόμενο με το υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο: α) έχει μικρότερη αντοχή στη θερμοκρασία. β) έχει μικρότερη διαπερατότητα στα ρευστά. γ) είναι λιγότερο δύσκαμπτο. δ) δεν μπορεί να αποστειρωθεί με ατμό. 66. Ένας αφρός ξυρίσματος θεωρείται ότι είναι ένα σύστημα: α) υγρών φάσεων. β) αερίων φάσεων. γ) δύο υγρών φάσεων και μίας αέριας φάσης. δ) μίας υγρής και μίας αέριας φάσης. 67. Τα αφεψήματα φυτών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τονωτικών λοσιόν είναι διαλύματα: α) αλκοολικά. β) υδατικά. γ) προπυλενογλυκολικά. δ) ελαιώδη. 68. Το υγρό υδρογλυκολικό εκχύλισμα της αμαμελίδας (Hamamelis virginiana L.) έχει ιδιότητες: α) αντιφλογιστικές. β) αντικνησμώδεις. γ) καθαριστικές. δ) απολεπιστικές. 69. Το απιονισμένο νερό είναι απαλλαγμένο από: α) ανόργανα άλατα. β) μύκητες. γ) βακτήρια θετικά κατά Γκραμ (Gram). δ) βακτήρια αρνητικά κατά Γκραμ (Gram). 70. Όταν χρησιμοποιείται γαλάκτωμα καθαρισμού, τα υπολείμματα οξειδίων του σιδήρου που περιέχονται στα μέικαπ απομακρύνονται από το δέρμα με: α) διαλυτοποίηση στην υδατική φάση. β) εναιωρηματοποίηση στην υδατική ή στην ελαιώδη φάση. γ) γαλακτωματοποίηση στη λιπαρή φάση. δ) γαλακτωματοποίηση στην υδατική φάση. 71. Ο συντελεστής επιβράδυνσης στη χρωματογραφία λεπτής στιβάδας ορίζεται ως: α) ο λόγος της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία προς την απόσταση που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη από το ίδιο σημείο εκκίνησης. β) ο λόγος της απόστασης που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη προς την απόσταση που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία από το ίδιο σημείο εκκίνησης. γ) το άθροισμα της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία και της απόστασης που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη από το ίδιο σημείο εκκίνησης. δ) το γινόμενο της απόστασης που διάνυσε η εξεταζόμενη ουσία επί την απόσταση που διάνυσε το μέτωπο του διαλύτη από το ίδιο σημείο εκκίνησης. 72. Το ιδανικό αντιοξειδωτικό πρέπει να: α) είναι σταθερό και μη τοξικό. β) είναι σταθερό, μη τοξικό και να εξατμίζεται εύκολα. γ) έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες. δ) έχει αντιμικροβιακές και αντισηπτικές ιδιότητες. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 9 από 10

10 73. Ο ογκομετρικός κύλινδρος είναι όργανο που χρησιμοποιείται για τη: α) θέρμανση υγρών ουσιών. β) ζύγιση υγρών ουσιών. γ) μέτρηση του όγκου των υγρών, όταν δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια. δ) μέτρηση του όγκου των υγρών, όταν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια. 74. Το βενζοϊκό οξύ, που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά ως συντηρητικό, δρα αποτελεσματικά σε ph: α) μικρότερο από 4. β) μεγαλύτερο από 8 αλλά μικρότερο από 10. γ) μεγαλύτερο από 10 αλλά μικρότερο από 12. δ) μεγαλύτερο από Η αλλαντοΐνη προστίθεται στις κρέμες χεριών ως: α) επουλωτική ουσία. β) γαλακτωματοποιητής. γ) διαλυτοποιητής. δ) συντηρητικό. 76. Όταν χρησιμοποιείται γαλάκτωμα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προσώπου, ο υδατοδιαλυτός ρύπος στην υδατική φάση του γαλακτώματος. α) διαλύεται β) διαλυτοποιείται γ) γαλακτωματοποιείται δ) εναιωρηματοποιείται 77. Τα καλλυντικά προϊόντα ΔΕΝ μπορεί να υποστούν εύκολα μικροβιακή αλλοίωση όταν είναι συσκευασμένα σε: α) βάζα με πλατύ λαιμό. β) εύκαμπτα πλαστικά σωληνάρια. γ) αλουμινένια σωληνάρια. δ) φιαλίδια χωρίς υπόπωμα. 78. Στα σαμπουάν οι κυρίως καθαριστικές ουσίες είναι: α) ανιονικές επιφανειακοενεργές. β) κατιονικές επιφανειακοενεργές. γ) σιλικόνες. δ) κατιονικά πολυμερή. 79. Οι κρέμες για όλες τις χρήσεις είναι γαλακτώματα: α) πάντοτε O/W. β) πάντοτε W/O. γ) O/W ή W/O. δ) που περιέχουν πάντοτε υψηλή συγκέντρωση βιταμινών. 80. Ορίζεται ως συνεχής φάση στα γαλακτώματα: α) η εξωτερική φάση. β) η εσωτερική φάση. γ) το άθροισμα της εξωτερικής και της εσωτερικής φάσης. δ) ο λόγος της εξωτερικής προς την εσωτερική φάση. ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Σελίδα 10 από 10

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 1840 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείµενο: Κοσµετολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. Η χρήση των επιφανειοδραστικών ουσιών είναι απαραίτητη κυρίως στη γαλακτωματοποίηση, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Για την αποφυγή μεταβολών και αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ Οι κρέμες είναι προϊόντα περιποίησης του δέρματος µε μακρά ιστορία. Κρέμες λέγονται τα καλλυντικά προϊόντα που το ιξώδες τους έχει τέτοια τιμή, ώστε να µην μπορούν να ρέουν σε θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα Διαγωνιζόμενων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ 1. Τι ονομάζουμε «απορρυπαντικά»;(ορισμός) Σε ποια είδη χωρίζονται; Τα απορρυπαντικά είναι υλικά που περιέχουν ουσίες που όπως και τα σαπούνια έχουν απορρυπαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤA: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα.

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. 1. ΔΙΑΛΥΜΑ Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. Ετερογενές σύστημα καλείται αυτό, το οποίο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Καθορισμένα ή καθαρά σώματα λέγονται εκείνα που έχουν την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA C ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Γαλάκτωμα 200/500ml Λοσιόν 200/500ml Κρέμα 50/250ml Μάσκα 50/250ml Ορός 30ml

ENERGIA C ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Γαλάκτωμα 200/500ml Λοσιόν 200/500ml Κρέμα 50/250ml Μάσκα 50/250ml Ορός 30ml ENERGIA C Τελευταίες επιστημονικές έδειξαν ότι πολλά οφέλη σε κοσμητικό επίπεδο μπορεί να έχει το δέρμα από την βιταμίνη C. Εκτός της εξαιρετικής αντιοξειδωτικής δράσης ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Τα χέρια και το πρόσωπο αποτελούν τη μεγαλύτερη επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος που είναι εκτεθειμένη στις επιδράσεις της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η επανειλημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

6 Τασιενεργά: σάπωνες και σαπωνοποίηση

6 Τασιενεργά: σάπωνες και σαπωνοποίηση 6 Τασιενεργά: σάπωνες και σαπωνοποίηση Διάρκεια: 2 ώρες Στόχος της άσκησης: Κατανόηση της σχέσης μεταξύ ελαιώδους υλικού και σάπωνα (σαπουνιού) Εξοικείωση με την πειραματική διαδικασία παρασκευής σαπουνιών

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015-2016 Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης Εξέταση στη Χημεία ΛΥΚΕΙΟ: Τριμελής ομάδα μαθητών: 1. 2. 3. Αναπληρωματικός: Συνεργάτης Χημικός: Ανδρέας Δαζέας Α Σειρά Θεμάτων (Χημεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μήτσου, Γ. Ταβαντζής, Α. Ξενάκης, Β. Παπαδημητρίου

Ε. Μήτσου, Γ. Ταβαντζής, Α. Ξενάκης, Β. Παπαδημητρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σύνθεση βιοσυμβατών νανοδιασπορών και χρήση τους ως αντικαταστάτες της υδατικής/λιπαρής φάσης μακρογαλακτωμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Σύγχρονη περιποίηση προσώπου και σώματος FM GROUP GREECE & CYPRUS

ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Σύγχρονη περιποίηση προσώπου και σώματος FM GROUP GREECE & CYPRUS ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ Β-ΓΛΥΚΑΝΗΣ Σύγχρονη περιποίηση προσώπου και σώματος Ενυδατική κρέμα προσώπου βρώμη β-γλυκάνης: συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, στην ανάπλαση του δέρματος και δρα κατά των ρυτίδων γαλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 Διαλύματα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

MONTIBELLO. Soothing Refreshing Mist

MONTIBELLO. Soothing Refreshing Mist Soothing Refreshing Mist Δοχείο: 125 ml spray Για χρήση από επαγγελματία ή για μεταπώληση. Υφή: Υγρή, να ψεκάζεται σαν ελαφριά ομίχλη (εκνέφωμα). Άρωμα: Χωρίς άρωμα. Συμπύκνωμα θερμικού ιατρικού μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Αρχή της μεθόδου: Η μέθοδος στηρίζεται στις διαφορετικές διαλυτότητες των ουσιών σε δύο μη μιγνυομένους διαλύτες Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικότητα διαλύματος

Κανονικότητα διαλύματος Κανονικότητα διαλύματος 1 Κανονικότητα διαλύματος Η κανονικότητα (Normality) σύμβολο N, είναι έκφραση συγκέντρωσης ενός υδατικού διαλύματος και δηλώνει τα γραμμοϊσοδύναμα (geq) μιας χημικής ένωσης ή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr THE OLIVE OIL LINE Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το λάδι ως υγρό χρυσάφι, τις ελιές ως σύμβολο της καλοσύνης και της ευγένειας, ενώ ακόμη και σήμερα τα κλαδιά της ελιάς συμβολίζουν την ειρήνη. Το ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

... Κατά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό σχηματίζονται ιόντα σύμφωνα με το σχήμα της αντίδρασης :

... Κατά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό σχηματίζονται ιόντα σύμφωνα με το σχήμα της αντίδρασης : Διαγώνισμα στο μάθημα της Χημείας της Γ / Γυμνασίου Οξέα Βάσεις Εξουδετέρωση 1.1 Να κυκλώσετε από τους παρακάτω τύπους τα οξέα και στη συνέχεια να τα ονομάσετε: HNO 3 NH 3 HCl Ca(OH) 2 BaCl 2 H 2 O KOH...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg Αυγό Τα αυγά αποτελούνται από το κέλυφος (10 %), το ασπράδι ή λευκό (50-60 %), τον κρόκο ή κίτρινο (30 %). Το κέλυφος αποτελείται κατά 95 % από ανόργανα συστατικά όπως ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ. Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής

ΕΜΠ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ. Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ Ψυκτική δράση. Λιπαντική δράση. Απομάκρυνση των αποβλίττων. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ (Σχ. 1) Σχήμα 1: Αλληλεπίδραση των δράσεων των υγρών κοπής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Φοιτήτρια: Λισκαβίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ερωτήσεις ανασκόπισης

Μερικές ερωτήσεις ανασκόπισης Ανασκόπηση Τί είναι μόρια, τί είναι άτομα. Πως δημιουργούνται οι μαγνήτες στα μόρια. Οι μαγνήτες μαζεύονται μεταξύ τους και βγάζουν το λάδι στην απ' έξω. Είπαμε ότι τα μόρια είναι τα μικρότερα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΡΟΙ- ΛΙΠΗ- ΕΛΑΙΑ- ΣΑΠΩΝΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου

ΚΗΡΟΙ- ΛΙΠΗ- ΕΛΑΙΑ- ΣΑΠΩΝΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ΚΗΡΟΙ- ΛΙΠΗ- ΕΛΑΙΑ- ΣΑΠΩΝΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου ΚΗΡΟΙ Κηροί είναι μίγματα εστέρων καρβοξυλικών οξέων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ( 1 ου ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προϊόντα της σειράς Hello Honey έχουν περάσει τις απαιτούμενες δοκιμές;

Τα προϊόντα της σειράς Hello Honey έχουν περάσει τις απαιτούμενες δοκιμές; Σειρά Hello Honey ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Τι είναι η σειρά Hello Honey; Η σειρά Hello Honey αποτελείται από υψηλής ποιότητας καλλυντικά που έχουν δημιουργηθεί για την περιποίηση της επιδερμίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό: Αισθητική Σήμερα Τεύχος: 21, Ιανουάριος Μάρτιος 2003

Περιοδικό: Αισθητική Σήμερα Τεύχος: 21, Ιανουάριος Μάρτιος 2003 Περιοδικό: Αισθητική Σήμερα Τεύχος: 21, Ιανουάριος Μάρτιος 2003 Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δρ. Des Fernandes (πλαστικός χειρουργός, ιδρυτής της Environ Skin Care και δημιουργός των

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ALOE VERA

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ALOE VERA Η FM GROUP δημιουργεί για εσάς μια μοναδική σειρά καλλυντικών υψηλής ποιότητας με βασικό συστατικό την Aloe Vera από βιολογικές καλλιέργειες, με την εγγύηση ποιότητας του Οργανισμού Ecocert και των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι. Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 11-11-2014 ΩΡΑ: 11:00-14:00 OMADA 3 Name: Celia Koutrafouri ΆΣΚΗΣΗ 10 (p.107-114) Εργαστηριακές Σημειώσεις Τίτλος Άσκησης: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σορβικού

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. σαπούνι. Xρησιμοποιούμε πεχαμετρικό χαρτί και προσδιορίζουμε το ph του σαπωνοδιαλύματος που παρασκευάσαμε.

Ελαιόλαδο. σαπούνι. Xρησιμοποιούμε πεχαμετρικό χαρτί και προσδιορίζουμε το ph του σαπωνοδιαλύματος που παρασκευάσαμε. Μελέτη ιδιοτήτων σαπουνιού Σκοπός: Η μελέτη ιδιοτήτων του σαπουνιού Όργανα και συσκευές Λύχνος Ελαιόλαδο δοκιμαστικός σωλήνας σαπούνι σπάτουλα Παίρνουμε με τη σπάτουλα μικρή ποσότητα από το σαπούνι που

Διαβάστε περισσότερα