ιαβήτης τύπου 2, χρόνιο στρες και κεντρική παχυσαρκία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαβήτης τύπου 2, χρόνιο στρες και κεντρική παχυσαρκία"

Transcript

1 17 ιαβήτης τύπου 2, χρόνιο στρες και κεντρική παχυσαρκία Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ 1, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ 2 Επιστημονικός Συνεργάτης 1, Ενδοκρινολόγος 2 Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ Οι έννοιες της «Ομοιόστασης» και του «Στρες» έχουν τις καταβολές τους στις αρχές της ιατρικής επιστήμης που διατυπώθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, ωστόσο η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν στην ανθρώπινη φυσιολογία και η συσχέτισή τους με συγκεκριμένους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς είναι σχετικά πρόσφατη. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ατόμου είναι η διατήρηση ενός σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος ενάντια στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες (διατήρηση της ομοιόστασης). Ως «Στρες» ορίζεται κάθε κατάσταση απειλής της ομοιόστασης του οργανισμού, είτε από ενδογενείς είτε από εξωγενείς παράγοντες. Υπό συνθήκες στρες, ο οργανισμός κινητοποιεί μια αλληλουχία από φυσιολογικές αντιδράσεις οι οποίες έχουν στερεότυπα χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από το είδος του στρεσογόνου ερεθίσματος, και συνιστούν το «γενικό σύνδρομο προσαρμογής», όπως αυτό περιγράφθηκε από τον Selye. Έτσι στα πλαίσια της απάντησης του στρες, ο καρδιακός και αναπνευστικός ρυθμός επιταχύνονται, οι καταβολικές οδοί ενεργοποιούνται και η ροή του αίματος, του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών αναπροσαρμόζεται ώστε να μεγιστοποιηθεί η παροχή τους προς το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), την καρδιά και τα σημεία του οργανισμού που απειλούνται από το στρεσογόνο ερέθισμα. Η απάντηση του οργανισμού στο διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα επιτυγχάνεται μέσω ενός πολύπλοκου νευρο-ενδοκρινικού συστήματος, που εκτείνεται τόσο στο ΚΝΣ όσο και στην περιφέρεια. Οι κεντρικοί σταθμοί αυτού του συστήματος είναι: 1) οι νευρώνες της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH) και οι νευρώνες της αργινίνης βασοπρεσσίνης (AVP) που βρίσκονται στους παρακοιλιακούς πυρήνες (PVN) του υποθαλάμου και οι CRH νευρώνες των παραγιαντοκυττατικών και πραρβραγχιακών πυρήνων του μυελού, και 2) οι νευρώνες του υπομέλανα τό

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ που/νορεπινεφρίνης [locus ceruleus/norepinephrine system (LC/NE)] καθώς και οι καταχολαμινεργικοί νευρώνες του μυελού και της γέφυρας στο στέλεχος (κεντρικό συμπαθητικό σύστημα) (Εικόνα 1). Στην περιφέρεια, στο σύστημα αυτό εντάσσονται τα επινεφρίδια και οι απαγωγές οδοί του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, μέσω των οποίων τα ερεθίσματα από το ΚΝΣ ενεργοποιούν την απάντηση στο στρες. Εικόνα 1. Σχηµατική παράσταση των κεντρικών σταθµών του συστήµατος στρες στούς παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάµου και στον υποµέλανα τόπο (LC, locus ceruleus) του στελέχους, καθώς και των εκτελεστικών τους αξόνων, του ΥΥΕ άξονα και του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Ι. Ο άξονας Υποθαλάμου - Υπόφυσης - Επινεφριδίων (ΥΥΕ) Ο άξονας Υποθαλάμου - Υπόφυσης - Επινεφριδίων (ΥΥΕ) στηρίζεται στη στενή λειτουργική σχέση μεταξύ του υποθαλάμου, του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και του φλοιού των επινεφριδίων, η οποία περιλαμβάνει διαδοχική ενεργοποίηση, κάθετα, κατά μήκος του άξονα, καθώς και οδούς παλίνδρομης ρύθμισης, που διασφαλίζουν τη φυσιολογική απάντηση ανάλογα με το ερέθισμα (Εικόνα 1). Ο υποθάλαμος αποτελεί το αρχικό επίπεδο ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα, από όπου εκκρίνεται η εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH), η οποία στη συνέχεια, μαζί με τη συνεργική δράση της βασοπρεσσίνης (AVP), διεγείρει την έκκριση της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH) από την αδενοϋπόφυση. Με τη σειρά της, η ACTH διεγείρει την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών από το φλοιό των επινεφριδίων. Η κορτιζόλη αποτελεί το κύριο ενδογενές γλυκοκορτικοειδές στον άνθρωπο και μετά τη σύνθεσή της στα επινεφρίδια εκκρίνεται στην κυκλοφορία δια της οποίας καταλήγει στους διάφορους ιστούς-στόχους. Υπό φυσιολογικές βασικές συνθήκες η CRH και η AVP εκκρίνονται στο υποθαλαμο-υποφυσιακό πυλαίο σύστημα κατά ώσεις με χαρακτηριστικό κιρκάδιο ρυθμό, που εμφανίζει μέγιστα επίπεδα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, προοδευτική ελάττωση κατά τη διάρκεια της ημέρας και ελάχιστα επίπεδα περίπου τα μεσάνυχτα. Ο ρυθμός αυτός οδηγεί στην εμφάνιση αντίστοιχων εκκριτικών ώσεων της ACTH και των γλυκοκορτικοειδών στη συστηματική κυκλοφορία. Ο κιρκάδιος ρυθμός του ΥΥΕ άξονα διαμορφώνεται ανάλογα με διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως η έκθεση στο ηλιακό φως, το πρόγραμμα των ημερήσιων γευμάτων και η σωματική δραστηριότητα και επιπλέον διαταράσσεται από τα στρεσογόνα ερεθίσματα που προκαλούν την οξεία ενεργοποίηση του άξονα. Τα γλυκοκορτικοειδή, που εκκρίνονται από τη στηλιδωτή ζώνη του φλοιού των επινεφριδίων, ουσιαστικά μετουσιώνουν το αρχικό σήμα της ενεργοποίησής του ΥΥΕ άξονα σε δραστικές ουσίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ομοιόστασης του οργανισμού. Επιπλέον, τα γλυκοκορτικοειδή ασκούν παλίνδρομη καταστολή στο επίπεδο του υποθαλάμου και της υπόφυσης, παρέχοντας μια κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας που εξασφαλίζει τον τερματισμό της διέγερσης του άξονα. Με -212-

3 Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2, ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ τον τρόπο αυτό, αφενός γίνεται εφικτή η απάντηση σε νέα επερχόμενα ερεθίσματα και αφετέρου περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο η διάρκεια της έκθεσης του οργανισμού στις δυνητικά επιβλαβείς καταβολικές και ανασοκατασταλτικές επιδράσεις των γλυκοκορτικοειδών. Η δράση των γλυκοκορτικοειδών στο κυτταρικό επίπεδο επιτυγχάνεται μέσω ειδικών κυτταροπλασματικών υποδοχέων. Οι ενεργοποιημένοι υποδοχείς τελικά συνδέονται σε συγκεκριμένες θέσεις του DNA (glucocorticoid responsive elements, GREs) στον πυρήνα του κυττάρου και επηρεάζουν, προάγοντας ή καταστέλλοντας, την έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων στόχων. Σημειώνεται ότι, γονίδια που κωδικοποιούν παράγοντες που συμμετέχουν σε κρίσιμες μεταβολικές οδούς (π.χ. ορμόνες, υποδοχείς, ένζυμα), βρίσκονται υπό τον έλεγχο των γλυκοκορτικοειδών, καθώς η έκφρασή τους είτε διεγείρεται μέσω θετικών GREs (π.χ. γονίδιο λεπτίνης, λιποπρωτεϊνικών υποδοχέων, ενζύμων του μεταβολισμού της γλυκόζης, των λιπιδίων και των αμινοξέων) είτε καταστέλλεται μέσω αρνητικών GREs (π.χ. γονίδιο TNF-α, IL-6, CRH, POMC). II. Το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα Το αυτόνομο νευρικό σύστημα παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα άμεσης ρύθμισης της δραστηριότητας σχεδόν όλων των φυσιολογικών συστημάτων (π.χ. καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, γαστρεντερικό). Μέσω της συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής νεύρωσης, η ρύθμιση αυτή είναι ταχεία και ακριβής, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη προσαρμογή σε σχέση με τα επιδρώντα ερεθίσματα. Η συμπαθητική νεύρωση των οργάνων της περιφέρειας προέρχεται από τις απαγωγές προγαγγλιακές νευρικές ίνες, των οποίων τα κυτταρικά σώματα βρίσκονται εντός της μεσοκεράτιας ουσίας του νωτιαίου μυελού. Αυτές οι προγαγγλιακές ίνες φέρονται στα γάγγλια του συμπαθητικού στελέχους, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης, όπου και δημιουργούν συνάψεις με τις μεταγαγγλιακές νευρικές ίνες, οι οποίες τελικά καταλήγουν στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, τους σκελετικούς μύες, την καρδιά, το γαστρεντερικό, το λιπώδη ιστό και τα υπόλοιπα όργανα της περιφέρειας. Οι προγαγγλιακές ίνες είναι κατά κανόνα χολινεργικές, ενώ οι μεταγαγγλιακές ίνες εκκρίνουν κυρίως νορεπινεφρίνη. Στη λειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος συνεισφέρει και η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως τροποποιημένο συμπαθητικό γάγγλιο, εκκρίνοντας νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη. Στην περίπτωση αυτή οι προγαγγλιακές νευρικές ίνες φέρονται χωρίς να πραγματοποιούν συνάψεις, μέσα από το συμπαθητικό στέλεχος και στη συνέχεια δια των σπλαχνικών νεύρων, στο μυελό των επινεφριδίων όπου και καταλήγουν απευθείας στα τροποποιημένα νευρικά κύτταρα του μυελού που εκκρίνουν τις αντίστοιχες ορμόνες στη συστηματική κυκλοφορία (Εικόνα 1). Η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στα πλαίσια της απά

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ντησης σε στρεσογόνα ερεθίσματα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο της παθοφυσιολογίας των καρδιαγγειακών επεισοδίων που εκδηλώνονται υπό συνθήκες στρες. Ιδιαίτερα σε συνδυασμό με προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και το χρόνιο στρες, η απότομη αύξηση του συμπαθητικού τόνου προκαλεί αγγειοσυστολή και αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης και μπορεί να οδηγήσει σε οξέα επεισόδια καρδιακής αρρυθμίας ή ισχαιμίας καθώς και σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Β. Η ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΣΤΡΕΣ Η απάντηση στα διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα, μέσω της ενεργοποίησης του ΥΥΕ άξονα και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, είναι προγραμματισμένη ώστε να έχει περιορισμένη διάρκεια, ανάλογη του ερεθίσματος. Ο προγραμματισμός αυτός αποσκοπεί στο να δοθούν τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια στον οργανισμό ώστε να προσαρμοσθεί και να ανταπεξέλθει στις δεδομένες συνθήκες στρες και παράλληλα να αποφύγει τις δυνητικά βλαπτικές συνέπειες που μπορεί να έχει η παρατεταμένη καταστολή των υπολοίπων φυσιολογικών λειτουργιών, όπως της ανάπτυξης, της αναπαραγωγής και της ανοσίας. Παράταση αυτής της ενεργοποίησης μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση του συνδρόμου του χρόνιου στρες, το οποίο περιέγραψε ο Selye το Ως «Χρόνιο Στρες» μπορεί να ορισθεί κάθε κατάσταση κατά την οποία στον οργανισμό επιδρούν στρεσογόνα ερεθίσματα που ασκούνται είτε συνεχώς είτε σε συχνά χρονικά διαστήματα και τα οποία μπορεί να καταλήξουν σε παρατεταμένη ή και μόνιμη ανατροπή της επιθυμητής ομοιόστασης. Καταστάσεις χρόνιου στρες ενδέχεται προοδευτικά να οδηγήσουν τις παραμέτρους του εσωτερικού περιβάλλοντος σε μία καινούρια ισορροπία, που περιγράφεται ως αλλόσταση (allostasis), η οποία, ενώ πρόσκαιρα εξυπηρετεί την επιβίωση υπό τις νέες συνθήκες, μακροπρόθεσμα έχει αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρόνιας ενεργοποίησης της απάντησης στο στρες αποτελεί η μονοπολική κατάθλιψη (μείζων κατάθλιψη). Οι ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη μπορεί να εκδηλώσουν μια σειρά από σωματικές διαταραχές, όπως παχυσαρκία, υπέρταση, διαβήτη, οστεοπόρωση, λοιμώδεις ή κακοήθεις νόσους, που οφείλονται, τουλάχιστον εν μέρει, στη χρόνια υπερδραστηριότητα του ΥΥΕ άξονα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, εάν δεν εφαρμοσθεί κατάλληλη θεραπεία της καταθλιπτικής συνδρομής, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης, ελαττωμένο κατά έτη, εξαιρουμένων των θανάτων λόγω αυτοκτονιών. Χρόνια υπερδραστηριότητα του ΥΥΕ άξονα ως αποτέλεσμα χρόνιου στρες παρατηρείται και σε πλήθος άλλων παθολογικών καταστάσεων, όπως η εξάρτηση -214-

5 Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2, ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ από αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, η νευρογενής ανορεξία, η κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και η χρόνια διαταραχή άγχους και πανικού. Η προσαρμογή του μεταβολισμού αποτελεί μια από τις βασικότερες παραμέτρους της απάντησης του οργανισμού στο στρες. Έτσι, στα πλαίσια της προσπάθειας να κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας για την αποκατάσταση της ομοιόστασης, η ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα προκαλεί μία γενικευμένη καταβολική αντίδραση, που οφείλεται κυρίως στη δράση των γλυκοκορτικοειδών. Η κορτιζόλη προκαλεί αύξηση της ηπατικής γλυκονεογένεσης, της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο πλάσμα, της λιπόλυσης (ευνοώντας ωστόσο την κοιλιακή εναπόθεση λίπους) και της διάσπασης των πρωτεϊνών σε διάφορους ιστούς (π.χ. σκελετικοί μύες, οστά), ώστε να τροφοδοτούνται με κάθε δυνατό τρόπο οι μεταβολικές οδοί παραγωγής ενέργειας. Ταυτόχρονα καταστέλλονται σε σημαντικό βαθμό οι αναβολικές οδοί, καθώς η κορτιζόλη δρα ανταγωνιστικά στις αναβολικές επιδράσεις της αυξητικής ορμόνης, της ινσουλίνης και των στεροειδών του φύλου στους ιστούς-στόχους τους. Η συνολική αυτή μετατόπιση του μεταβολισμού σε καταβολική φάση είναι παροδικά επιθυμητή στα πλαίσια της απάντησης στο στρες και πλήρως αναστρέψιμη μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αρχικού στρεσογόνου ερεθίσματος. Αντίθετα, σε συνθήκες χρόνιου στρες, η παρατεταμένη διέγερση του ΥΥΕ άξονα οδηγεί σε χρόνια έκθεση του οργανισμού στις επιδράσεις της κορτιζόλης, με αρνητικές συνέπειες για το μεταβολισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, προοδευτικά μπορεί να παρατηρηθεί ελάττωση της άλιπης μάζας του σώματος, ενδοκοιλιακή συσσώρευση λίπους και ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη (Εικόνα 2). Είναι ενδιαφέρον ότι σχετικά συχνά διαπιστώνεται η ανάπτυξη ενός φαινοτύπου που παραπέμπει σε σύνδρομο Cushing, με χαρακτηριστική παρουσία επιμέρους παθολογικών εκδηλώσεων του μεταβολικού συνδρόμου (π.χ. κεντρική παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, ινσουλινοαντοχή, υπερπηκτικότητα). Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται ως σύνδρομο ψευδο-cushing (pseudo-cushing) και κατά κανόνα σχετίζονται άμεσα με την έκθεση σε κάποιο χρόνιο στρεσογόνο ερέθισμα (π.χ. αλκοολισμός, κατάθλιψη, παχυσαρκία, χρόνια νοσήματα). Η ανάπτυξη αυτού του φαινοτύπου αποδίδεται σε παρατεταμένη υπερκορτιζολαιμία από χρόνια διέγερση του ΥΥΕ άξονα, η οποία τις περισσότερες φορές είναι ήπια και μπορεί να συνδυάζεται με τοπική υπερευαισθησία διαφόρων ιστών στα γλυκοκορτικοειδή (π.χ. του λιπώδους ιστού). Η υπερευαισθησία αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως από τη συγκέντρωση της σφαιρίνης που συνδέει τα κορτικοστεροειδή (corticosteroid-binding globulin, CBG) στο πλάσμα και την τοπική συγκέντρωση των δραστικών γλυκοκορτικοειδών στους ιστούς καθώς και από την δραστικότητα των υποδοχέων των γλυκοκορτικοειδών και τον τοπικό μετα

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ βολισμό των γλυκοκορτικοειδών στον κάθε ιστό (π.χ. τοπική ενίσχυση στο λιπώδη ιστό της βιοδιαθεσιμότητας της κορτιζόλης μέσω της δράσης του ενζύμου 11β-HSD1, 11β-hydroxysteroid dehydrogenase, που μετατρέπει την κορτιζόνη σε κορτιζόλη). Εικόνα 2. Αµφίδροµες επιδράσεις µεταξύ χρόνιου στρες και κοιλιακής παχυσαρκίας, οι οποίες τελικά συµβάλουν στην ανάπτυξη µεταβολικού συνδρόµου. Η χρόνια ένεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα επάγει την ανάπτυξη κοιλιακής παχυσαρκίας και µειώνει την λεπτή µάζας σώµατος (µυϊκή και οστική µάζα), µε τη κορτιζόλη να καταστέλλει και τον άξονα των γονάδων και τον αξονα της αυξητικής ορµόνης και να διεγείρει απ ευθείας τον πολλαπλασιασµό των λιποκυττάρων. Με τη σειρά του, ο διογκούµενος κοιλιακός λιπώδης ιστός υπερπαράγει IL-6 and TNF-α που µέσω της κυκλοφορίας διεγείρουν περαιτέρω τον ΥΥΕ άξονα σε πολλά επίπεδα, δηµιουργώντας έναν φαύλο κύκλο Γ. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ Στα πλαίσια της μελέτης των επιπτώσεων του χρόνιου στρες, ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός μελετών καταδεικνύει ότι, η χρόνια ενεργοποίηση της δραστηριότητας του ΥΥΕ άξονα μπορεί πράγματι να οδηγήσει τον μεταβολισμό σε μία κατάσταση αλλόστασης, η οποία συμβάλλει στην προοδευτική ανάπτυξη κεντρικής παχυσαρκίας, αντίστασης στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμίας και υπέρτασης, συμμετέχοντας έτσι στην παθογένεια του διαβήτη τύπου 2 και του μεταβολικού συνδρόμου

7 Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2, ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ι. Διαβήτης Τύπου 2 και Μείζονα Γεγονότα Στρες Είναι κοινά αποδεκτό ότι, στρεσογόνα ερεθίσματα, σωματικά και ψυχολογικά, επηρεάζουν το βαθμό της γλυκαιμικής ρύθμισης των ασθενών με διαβήτη. Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση του χρόνιου στρες είτε μέσω προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας είτε με τη χρήση αγχολυτικών φαρμάκων φαίνεται ότι συμβάλλει στην καλύτερη μακροχρόνια ρύθμιση των διαβητικών ασθενών. Είναι αξιοσημείωτο ότι, προκειμένου να επιτευχθούν κλινικά οφέλη για τους ασθενείς αυτούς, δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν εντατικά προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ακόμη και απλά προγράμματα υποστήριξης, που εντάσσονται στο πλαίσιο της συνήθους θεραπείας των ασθενών, επιφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δεδομένα από πρόσφατες μελέτες που υποδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων στρες και της παθογένειας του διαβήτη τύπου 2. Έχει παρατηρηθεί ότι σε άτομα με αυξημένο αριθμό μείζονων στρεσογόνων γεγονότων κατά την προηγούμενη πενταετία της ζωής τους, που σχετίζονται κυρίως με χρόνιο ψυχολογικό στρες, παρατηρείται αυξημένη συχνότητα κεντρικής παχυσαρκίας και εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2. Η συσχέτιση αυτή ήταν ανεξάρτητη από το οικογενειακό ιστορικό των ασθενών, το κοινωνικό και οικονομικό τους επίπεδο, τη σωματική άσκηση και την κατάχρηση αλκοόλ. II. Διαβήτης Τύπου 2 και Κατάθλιψη Το κύριο βάρος της έρευνας στη σχέση μεταξύ του διαβήτη τύπου 2 και της κατάθλιψης έχει εστιαστεί στις ψυχολογικές επιπτώσεις που παρατηρούνται στους διαβητικούς ασθενείς με την πάροδο του χρόνου και πολύ λιγότερο στα ψυχολογικά αίτια που ενδέχεται να συμβάλλουν στην εκδήλωση του διαβήτη. Η επίπτωση της κατάθλιψης στους ασθενείς με διαβήτη είναι σχεδόν διπλάσια από ότι σε άτομα χωρίς διαβήτη και επιπλέον συχνότερη σε σύγκριση με την επίπτωση σε ασθενείς που πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα. Δεδομένα από μελέτες μετα-ανάλυσης αναφέρουν ότι η παρουσία διαβήτη διπλασιάζει τις πιθανότητες διάγνωσης κλινικής κατάθλιψης στους ασθενείς, εύρημα το οποίο διαπιστώθηκε σταθερά σε διάφορες μελέτες και ήταν ανεξάρτητο από τον τύπο του διαβήτη, τη μέθοδο αξιολόγησης, το φύλο και την προέλευση των ασθενών. Ωστόσο, οι αναλύσεις αυτές δεν προσφέρουν ουσιαστικά στοιχεία για την ύπαρξη παθογενετικών σχέσεων μεταξύ των νοσημάτων αυτών. Πρόσφατες προοπτικές μελέτες σε δείγματα γενικού πληθυσμού αναφέρουν ότι η ύπαρξη κατάθλιψης σχετίζεται με διπλάσιο κίνδυνο για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 στο μέλλον και ότι η συσχέτιση αυτή είναι ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες κινδύνου για διαβήτη, όπως το οικογενειακό ιστορικό, η παχυσαρκία, τα επίπεδα σωματικής άσκησης και το κάπνισμα. Έτσι, φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάθλιψη προηγείται της κλινικής εκδήλωσης του διαβήτη και εν

8 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ δέχεται να συμβάλλει στην παθογένειά του. Όπως προαναφέρθηκε, η κατάθλιψη αποτελεί τυπικό παράδειγμα χρόνιου στρες. Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς με καταθλιπτικές συνδρομές παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και υπερδιέγερση του ΥΥΕ άξονα, που σχετίζονται με υπεργλυκαιμία και δυσανοχή στη γλυκόζη. Έτσι, η κατάθλιψη ενδέχεται να συμμετέχει στη διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων και να αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2 λόγω της υπερέκκρισης αντιρροπιστικών ορμονών (γλυκοκορτικοειδών, επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης). Επιπλέον, η κατάθλιψη σχετίζεται με την ανάπτυξη κεντρικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην παθογένεια της αντίστασης στην ινσουλίνη, του διαβήτη τύπου 2 και της αθηροσκλήρυνσης. Τέλος, σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν και τα στοιχεία της συμπεριφοράς που κατά κανόνα συνοδεύουν την χρόνια κατάθλιψη, όπως η ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα, η υπερκατανάλωση αλκοόλ και η υπερφαγία, που ευνοούν την εμφάνιση διαταραχών του μεταβολισμού της γλυκόζης. Το φλεγμονώδες στρες σχετίζεται άμεσα με την ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα, καθώς κυτταροκίνες αλλά και άλλοι παράγοντες που εκκρίνονται στα σημεία φλεγμονής κινητοποιούν έντονα την απάντηση στο στρες δρώντας τόσο τοπικά όσο και στο ΚΝΣ. Οι σημαντικότερες προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες που εκκρίνονται στα διάφορα σημεία φλεγμονής είναι, κατά σειρά παραγωγής, ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-α (TNF-α), η ιντερλευκίνη-1 (IL-1) και τέλος η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) (Εικόνα 3). Η IL-6 αποτελεί την κύρια ενδοκρινική κυτταροκίνη, ενώ ο TNF-α και η IL-1 χαρακτηρίζονται κυρίως από αυτοκρινική και παρακρινική δράση, αν και μπορεί να βρεθούν σε υψηλές συγκεντρώσεις και στη συστηματική κυκλοφορία. Στο επίπεδο του υποθαλάμου και οι τρεις κυτταροκίνες διεγείρουν την έκκριση της CRH και της AVP, τόσο μεμονωμένα όσο και με συνεργιστική δράση μεταξύ τους. Επίσης, άμεση διεγερτική επίδραση, αν και πιο καθυστερημένη, ασκείται και στην υποφυσιακή έκκριση της ACTH καθώς και στην έκκριση των γλυκοκορτικοειδών από τα επινεφρίδια. Επιπρόσθετα οι κυτταροκίνες αυτές προκαλούν και έμμεση διέγερση του ΥΥΕ άξονα λόγω διέγερσης των κεντρικών κατεχολαμινεργικών οδών και των προσαγωγών σωματοαισθητικών οδών της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό, οι προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες συντελούν, άμεσα και έμμεσα, στη σύζευξη της απάντησης του οργανισμού στη φλεγμονή με την ενεργοποίηση και των τριών επιπέδων του ΥΥΕ άξονα (Εικόνα 3). Πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά σε καταστάσεις χρόνιας φλεγμονής, πρωταρχικός είναι ο ρόλος της IL-6, η οποία αφενός εκκρίνεται σε σημαντικές συγκεντρώσεις στη συστηματική κυκλοφορία και αφετέρου αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά διεγερτικά ερεθίσματα για τον ΥΥΕ άξονα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, η χορήγηση IL-6 υποδορίως προκαλεί άμεση διέγερση της έκ

9 Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2, ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ κρισης της ACTH, σε επίπεδα που ξεπερνούν την απάντηση σε οποιονδήποτε άλλο διεγερτικό παράγοντα. Έτσι, σε χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις, η παρατεταμένη επίδραση των παραγόμενων κυτταροκινών, ιδίως της IL-6, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε χρόνια υπερδιέγερση και απορρύθμιση του ΥΥΕ άξονα. Εικόνα 3. Σχηµατική παράσταση της υπερπαραγωγής κυτταροκινών από τον λιπώδη ιστό στην παχυσαρκία, συγκριτικά µε την παραγωγή κυτταροκινών σε εστίες φλεγµονής από τα µακροφάγα. Α. Με την αυξανόµενη παχυσαρκία, ο λιπώδης ιστός υπερπαράγει κυτταροκίνες και άλλες λιποκίνες που εκκρίνονται στην κυκλοφορία και σχετίζονται σηµαντικά µε το ΒΜΙ. Επιπλέον, προσελκύει περιφερικά µονοκύτταρα από την κυκλοφορία που εισέρχονται µεταξύ των λιποκυττάρων, µετατρέπονται και ενεργοποιούνται σε µακροφάγα τα οποία και αυτά εκκρίνουν κυτταροκίνες, δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο αλληλοδιέγερσης µεταξύ των λιποκυττάρων και των µακροφάγων. Β. Στις εστίες φλεγµονής, υπερπαράγεται τοπικά αρχικά TNFα, και κατόπιν διαδοχικά IL-1 και IL-6, µε έναν τρόπο που αυτοπεριορίζεται χρονικά, καθότι η IL-6 καταστέλλει την παραγωγή TNFα και IL-1, έτσι ώστε να αποφύγει ο οργανισµός τελικά παράταση των απαντήσεων αυτών πέραν των αναγκαίων και να αποφύγει ανεπιθύµητες συνέπειες. Γ. Οι φλεγµονώδεις κυτταρροκίνες που εισέρχονται στην κυκλοφορία, είτε προέρχονται από εστίες φλεγµονής, είτε από τον αυξανόµενο λιπώδη ιστό, δύνανται να διεγείρουν τον ΥΥΕ άξονα, δρώντας τόσο στο επίπεδο του υποθάλάµου, όσο και της υπόφυσης και των επινεφριδίων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη σχέση μεταξύ φλεγμονωδών ερεθισμάτων και διέγερσης της απάντησης στο στρες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της παχυσαρκίας ως μιας ιδιότυπης κατάστασης ήπιας, επίμονης και γενικευμένης φλεγμονής. Ο φλεγμονώδης χαρακτήρας της συσσώρευσης του λιπώδους ιστού, κυρίως στην κεντρική παχυσαρκία, οφείλεται στην ιδιότητα των λιποκυττάρων να εκκρίνουν φλεγμονώδεις παράγοντες και κυτταροκίνες (π.χ. TNF-α, IL-6), που ενεργοποιούν την αντίδραση οξείας φάσης του οργανισμού. Η εκκριτική αυτή λει

10 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ τουργία των λιποκυττάρων είναι ευθέως ανάλογη με τον όγκο των λιπαποθηκών και εμφανίζει θετική συσχέτιση με το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) (Εικόνα 3). Επίσης, φαίνεται ότι αντίστοιχες ουσίες παράγονται και από κύτταρα του συστήματος μακροφάγων-μονοκυττάρων που επιστρατεύονται από την κυκλοφορία και αθροίζονται εντός του λιπώδους ιστού. Από τους παράγοντες που εκκρίνονται σε σημαντικές ποσότητες, ο TNF-α επηρεάζει τις ενδοκυττάριες οδούς μεταβίβασης του σήματος της ινσουλίνης και ενοχοποιείται για την ανάπτυξη ινσουλινοαντοχής στους περιφερικούς ιστούς, ενώ και η IL-6 έχει αθηρογόνο δράση και επηρεάζει πολλαπλούς ενδοκρινικούς άξονες (κεντρική διέγερση της έκκρισης της κορτιζόλης και της αυξητικής ορμόνης, καταστολή της έκκρισης της TSH και της τεστοστερόνης) καθώς και το μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων στην περιφέρεια. Έτσι, στην παχυσαρκία διαπιστώνονται αυξημένα επίπεδα TNF-α και IL-6 στη συστηματική κυκλοφορία, τα οποία θεωρείται ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφόρων εκδηλώσεων του μεταβολικού συνδρόμου (πχ. αντίστασης στην ινσουλίνη, υπερλιπιδαιμίας, υπέρτασης, υπερπηκτικότητας, αθηρωμάτωσης) (Εικόνα 2). Τέλος, η συνεχής παραγωγή και έκκριση των φλεγμονωδών κυτταροκινών από το λιπώδη ιστό φαίνεται ότι αποτελεί ένα μόνιμο ερέθισμα διέγερσης του ΥΥΕ άξονα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπου μέσω της υπερκορτιζολαιμίας τροφοδοτείται η συσσώρευση λιποκυττάρων και αντίστροφα. Συμπερασματικά, στους πιθανούς παθογενετικούς μηχανισμούς του διαβήτη τύπου 2 και του μεταβολικού συνδρόμου φαίνεται ότι εμπλέκονται τόσο η χρόνια υπερδιέγερση του ΥΥΕ άξονα, όσο και το φλεγμονώδες στρες, που συχνά συνοδεύουν την παχυσαρκία και επιδρούν, μεμονωμένα ή και σε συνέργεια, επιτείνοντας την περαιτέρω εναπόθεση λίπους και συμβάλλοντας τελικά στην ανάπτυξη διαταραχών του μεταβολισμού. Αυξανόμενος αριθμός μελετών υποστηρίζουν πλέον το ρόλο των φλεγμονωδών αντιδράσεων στην παθογένεια του διαβήτη τύπου 2. Είναι σημαντικό ότι προοπτικές μελέτες με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων αναφέρουν ότι αυξημένα επίπεδα CRP and IL-6 σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2, γεγονός που φαίνεται να ισχύει και για άλλους δείκτες φλεγμονής, όπως το ινωδογόνο, η απτοσφαιρίνη και το σιαλικό οξύ. Επιπρόσθετα, καταστάσεις χρόνιας, υποκλινικής, φλεγμονής θεωρείται ότι συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη ινσουλινοαντοχής ακόμη και σε μη διαβητικούς ασθενείς. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην ανάδειξη των υποκείμενων μηχανισμών που συνδέουν το φλεγμονώδες στρες με τις διαταραχές του μεταβολισμού και στην ανάπτυξη αντίστοιχων θεραπευτικών παραγόντων που θα διακόπτουν αυτήν την παθογενετική σχέση. Είναι αξιοσημείωτο ότι φάρμακα που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία διαβητικών ασθενών, όπως οι θιαζολινενδιόνες και οι στατίνες, εμφανίζουν αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες που σχετίζονται άμεσα με το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα

11 Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2, ΧΡΟΝΙΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το χρόνιο στρες φαίνεται να συμβάλει, άμεσα και έμμεσα, στην ανάπτυξη διαταραχών του μεταβολισμού, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2. Αντίστροφα, τα χρόνια μεταβολικά νοσήματα οδηγούν σε καταστάσεις χρόνιου στρες. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που συντελούν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση αυτής της αμφίδρομης σχέσης, η οποία έχει καταστροφικές συνέπειες για τη μεταβολική ομοιόσταση του οργανισμού, αποτελούν πλέον αντικείμενο εντατικής έρευνας. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η καλύτερη κατανόηση της παθογένειας του διαβήτη και των καρδιομεταβολικών επιπλοκών του και η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων που θα στοχεύουν στη διακοπή αυτού του φαύλου κύκλου. Η θεραπεία του χρόνιου στρες και της κατάθλιψης σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες για διαβήτη τύπου 2 καθώς και σε διαβητικούς ασθενείς φαίνεται να προσφέρει μία επιπλέον δυνατότητα παρέμβασης τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία της νόσου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Anderson R.J., Freedland K.E., Clouse R.E., Lustman P.J. (2001). The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes. A meta-analysis. Diabetes Care 24, Bjorntorp P., Holm G., Rosmond R. (1999). Hypothalamic arousal, insulin resistance and type 2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 16, Buren J. Eriksson J.W. (2005). Is insulin resistance caused by defects in insulin s target cells or by a stressed mind? Diabetes/Metabolism Research and Reviews 21, Chrousos G.P., Gold P.W. (1992). The concepts of stress system disorders: Overview of behavioral and physical homeostasis. JAMA 267, Chrousos G.P. (1995). The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and immune-mediated inflammation. New England Journal of Medicine 332, Chrousos G.P. (2000). The role of stress and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in the pathogenesis of the metabolic syndrome: neuro-endocrine and target tissue-related causes. International Journal of Obesity 24(Suppl 2), S Kyrou I., Tsigos C. (2006). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, cytokines and metabolic syndrome. Obesity and Metabolism 2, Kyrou I., Chrousos G.P., Tsigos C. Stress, Visceral Obesity, and Metabolic Complications. Annals of New York Academy of Sciences, 2006; 1083: Tsigos C., Chrousos G.P. (2002). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroendocrine factors and stress. Journal of Psychosomatic Research 53, Tsigos C., Kyrou I., Chrousos G.P. (2005). Stress, endocrine manifestations, and diseases. In: Cooper C.L. (ed) Handbook of Stress, Medicine, and Health. 2nd Edition. pp CRC Press Boca Raton FL

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χαρ. Χατζή Ιατρός

Ελένη Χαρ. Χατζή Ιατρός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμογές στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Εργαστήριο Ανατομικής-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΪΟΥ, 3 Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 36 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ., 2 Ιατρός, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΙΑ Β. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ Β. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Σύνδροµο αντίστασης στην Ινσουλίνη εκτίµηση ευαισθησίας /αντίστασης στην ινσουλίνη in vivo στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 (Σ Τ2) ΦΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Σπουδάστρια:Κρουστάλλη Ελπίδα Εισηγήτρια:Ιορδάνου Παναγιώτα Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ > Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Θεόδωρος Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπεύθυνη Καθηγήτρια: ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ. Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπεύθυνη Καθηγήτρια: ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ. Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):759-777 Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες Ο ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός (ΗΝΜΕ) χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΠΟΥΤΡΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΠΟΥΤΡΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11 ΑΡΙΘΜ. 2848 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΠΟΥΤΡΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού»

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 43. Ε. Καρανίκας, Ι. Γκιουζέπας. Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 43. Ε. Καρανίκας, Ι. Γκιουζέπας. Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 43 Ανασκόπηση Review - stress Ε. Καρανίκας, Ι. Γκιουζέπας Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη Ψυχιατρική 2008, 19:43 51 Η στενή αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διαβητικό Πόδι και Ακρωτηριασμός. Πλημμελής Φροντίδα ή Λύση Ανάγκης; Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΙΔΡΥΜA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΙΔΡΥΜA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΙΔΡΥΜA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ EIΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Νευροενδοκρινική ρύθµιση της πρόσληψης τροφής: µόρια και δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΑΡΙΘΜ. 2768 ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4 1.3 Επιπτώσεις 4 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 1.4 ιαβήτης και Άσκηση 6 1.5 Μεταβολισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Ανάπτυξη Παιδιού και Εφήβου Άλλη προσέγγιση

Αύξηση Ανάπτυξη Παιδιού και Εφήβου Άλλη προσέγγιση 346 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Αύξηση Ανάπτυξη Παιδιού και Εφήβου Άλλη προσέγγιση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ-ΜΠΑΚΟΥΛΑ Ευρώ και εκατοστόμετρα Χ. ΚΑΝΑΚΑ Το σύνδρομο πολυκυστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Page 1 of 14 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πρόλογος Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΣΧΟΛΗ ΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπέρταση Και Παχυσαρκία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΙΖΑΝΗ ΒΑΙΑ (A.M279)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Σπουδαστές: Κουγιουµουτζάκη Αναστασία ΑΜ:4126 Κασκούρα Βασιλική ΑΜ:4254 Υπεύθυνη καθηγήτρια: αφέρµου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Τίτλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Τίτλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Τίτλος Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα