Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών για τα μέλη Lyoness περί της χρήσης των εκτεταμένων προνομίων μελών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών για τα μέλη Lyoness περί της χρήσης των εκτεταμένων προνομίων μελών."

Transcript

1 Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών για τα μέλη Lyoness περί της χρήσης των εκτεταμένων προνομίων μελών. Έκδοση: Απρίλιος 2012 Προοίμιο Η Lyoness Cyprus Ltd, με έδρα στην Κύπρο, Griva Digeni 25, Office 304, 6035 Larnaca/Cyprus, VAT Registration Number: CY Q, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο με αριθμό HE , λειτουργεί με ομίλους επιχειρήσεων μια διεθνή κοινότητα αγορών, η οποία παρέχει στους συμμετέχοντες (στο εξής αποκαλούμενοι «μέλη») την δυνατότητα να αποκτήσουν προνόμια (στο εξής αποκαλούμενο «Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης») διά της προμήθειας/αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις της Lyoness (στο εξής «συμβεβλημένες επιχειρήσεις»). Συμβαλλόμενο μέρος των μελών ακόμη και για τα εκτεταμένα προνόμια μελών, είναι επομένως η Lyoness Europe AG (στο εξής «Lyoness»). Μεταξύ του μέλους και της Lyoness υφίσταται ήδη μια συμβατική σχέση με βάση την εγγραφή/καταχώρηση του μέλους στο Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης και τους για αυτό ισχύοντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών της έκδοσης Απριλίου 2012 (στο εξής «ΓΟΣ»). Βάσει της υφιστάμενης συμφωνίας, το μέλος αποκτά στα πλαίσια του Lyoness πρόγραμματος αφοσίωσης προνόμια Cashback και φιλίας. Με την αποδοχή αυτών των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συναλλαγών (στο εξής «ΠΓΟΣ»), το μέλος δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι λεπτομερώς περιγραφόμενων εκτεταμένων προνομίων μελών. Η Lyoness εκπροσωπείται στην Κύπρο από την Lyoness Cyprus Ltd με έδρα στην Larnaca, επί της Griva Digeni 25, Office 304, Τ.Κ (στο εξής «Lyoness Cyprus»). 1.) Αντικείμενο της σύμβασης, συμβαλλόμενα μέρη 1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Εκτεταμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών το μέλος δικαιούται καθ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του ως μέλος να κάνει χρήση των εκτεταμένων προνομίων μελών του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης Οι ήδη συμφωνηθέντες ΓΟΣ συνεχίζουν να ισχύουν. 2.) Δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης 2.1. Με την αποδοχή των παρόντων ΠΓΟΣ το μέλος δικαιούται να κάνει χρήση των εκτεταμένων προνομίων μελών. Προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η τήρηση της νομότυπης καταχώρησης ως μέλους του Lyoness πρόγραμματος αφοσίωσης, σύμφωνα με τους ΓΟΣ Οι οριζόμενοι στους ΓΟΣ όροι, ισχύουν και στα πλαίσια των παρόντων ΠΓΟΣ. 3.) Έννομη σχέση 3.1. Το άρθρο 3 των ΓΟΣ έχει εφαρμογή καθ όλο το περιεχόμενό του Το μέλος, με τη συμφωνία των παρόντων ΠΓΟΣ, έχει αξίωση για τα εδώ λεπτομερώς περιγραφόμενα εκτεταμένα προνόμια μελών από το Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις. Το μέλος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση ή και επιστροφή/αποζημίωση δαπανών πάσης φύσης για τη δική του δραστηριότητα. 4.) Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης 4.1. Το μέλος αποκτά, επιπροσθέτως των υπολοίπων προνομίων (Cashback, προνόμιο αφοσίωσης και φιλίας), τα με τους παρόντες ΠΓΟΣ ρυθμιζόμενα εκτεταμένα προνόμια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης. Τα εκτεταμένα προνόμια μελών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα περαιτέρω προνόμια, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω στο άρθρο 7.: πριμ αφοσίωσης, αφοσίωσης, πίστωση αφοσίωσης, Re-cash, πριμ συνεργατών, μονάδα, επιπρόσθετες δωρεάν μονάδες μέσω μεταφοράς, πριμ όγκου αγορών και όγκου αγορών Για τον υπολογισμό των προνομίων αφοσίωσης θα καταχωρούνται πιστώσεις, σύμφωνα με τους παρόντες ΠΓΟΣ, στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους. Οι πιστώσεις δημιουργούνται αφενός από ίδιες αγορές και προκαταβολές επί κουπονιών του μέλους και αφετέρου από αγορές άμεσων και έμμεσων συστημένων μελών σύμφωνα με το ακόλουθο εδάφιο 4.4. Το ύψος της πίστωσης προκύπτει από τον όγκο των προκαταβολών των αγορών και από τον όγκο των προκαταβολών επί των κουπονιών καθώς και από την ποσοστιαία αξία καταχώρησης που ισχύει για τη συμβεβλημένη επιχείρηση, στην οποία πραγματοποιείται η αγορά ή από την οποία προέρχεται το κουπόνι επί του οποίου διενεργήθηκε προκαταβολή. Για παράδειγμα, όταν ένα μέλος πραγματοποιεί μια αγορά των 500 ευρώ σε κάποια συμβεβλημένη επιχείρηση, για την οποία ισχύει ποσοστιαία αξία καταχώρησης 5%, τότε προκύπτει πίστωση των 25 ευρώ. Οι πιστώσεις μετατρέπονται κατ επιλογή του μέλους, σύμφωνα με το εδάφιο 6.1., σε μονάδες συμψηφισμού των 50, 150, 400, ή ευρώ έκαστως (στο εξής αποκαλούμενες «μονάδες»), οι οποίες καταχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους, σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο 6. Η πίστωση και οι μονάδες στον λογαριασμό αφοσίωσης εξυπηρετούν αποκλειστικά στην απόκτηση των προνομίων αφοσίωσης και δεν οδηγούν σε πληρωμή Η ποσοστιαία αξία καταχώρησης βασίζεται στους μεταξύ της Lyoness και της κάθε συμβεβλημένης επιχείρησης συμφωνηθέντες όρους (προνόμιο) και συνεπώς διαφέρει ανάλογα με τη συμβεβλημένη επιχείρηση, τον τομέα και τη χώρα, και, πολλαπλασιάζοντας με τον όγκο αγορών ή προκαταβολών, προκύπτει το ύψος της πίστωσης. Οι εκάστοτε ισχύουσες ποσοστιαίες αξίες καταχώρησης γνωστοποιούνται από τη Lyoness, σύμφωνα με τα άρθρα 4.2 και 7.6 των ΓΟΣ Περαιτέρω θα πιστώνονται στο μέλος και αυτές οι μονάδες που καταχωρούνται σε εκείνα τα μέλη, τα οποία συστήθηκαν από το μέλος άμεσα και έμμεσα (στο εξής «Lifeline»). Τούτο σημαίνει ότι, οι σε ένα μέλος πιστωθείσες μονάδες θα πιστώνονται με τον ίδιο τρόπο και στους άμεσους και έμμεσους συστήσαντες αυτού για την απόκτηση προνομίων αφοσίωσης. Τα από ένα μέλος (συστήσας/παρέχων σύσταση) άμεσα και έμμεσα συστημένα μέλη κατατάσσονται στο Lifeline του συστήσαντα/παρέχοντος σύσταση, στο λεγόμενο δυαδικό πρόγραμμα συμψηφισμού, δηλαδή σε μια δενδροειδή διάρθρωση, στην οποία διακρίνονται ένα άνω και ένα κάτω τμήμα. Τα άμεσα συστημένα μέλη κατατάσσονται/εντάσσονται στον συστήσαντα/παρέχοντα τη σύσταση σε ευθεία γραμμή στο δυαδικό πρόγραμμα συμψηφισμού, στο άνω και κάτω τμήμα εναλλάξ, εφόσον ο συστήσας/παρέχων τη σύσταση δεν κάνει άλλη επιλογή. Με τον ίδιο τρόπο κατατάσσονται κατά συνέπεια τα από τα άμεσα συστημένα μέλη περαιτέρω συστημένα μέλη σε αυτούς. Κατά τον τρόπο αυτό, οι στην Lifeline προκύψαντες μονάδες μπορούν πάντοτε να καταταχθούν/ενταχθούν στον συστήσαντα/παρέχοντα τη σύσταση, είτε στο άνω είτε στο κάτω τμήμα του δυαδικού προγράμματος συμψηφισμού Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μια επισκόπηση όλων των προνομίων μελών, τα οποία αποκτά ένα μέλος κατά την αγορά στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης. Ταυτόχρονα συρρέουν/ πηγαίνουν το Cashback και οι πιστώσεις προς εκείνο το μέλος που πραγματοποίησε την αγορά, ενώ οι άμεσα και έμμεσα συστήσαντες/παρέχοντες σύσταση λαμβάνουν τα φιλίας. Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης* Cashback Αξία καταβολής: έως 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + Προνόμιο αφοσίωσης Ποσοστιαία αξία καταχώρησης έως 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Στη βάση των πιστώσεων σχηματίζονται μονάδες, από τις οποίες Υπολογίζονται, δυνάμει του άρθρου 7, τα πριμ αφοσίωσης, πίστωση αφοσίωσης, αφοσίωσης, πριμ συνεργατών, μονάδα, μεταφορά, πριμ όγκου αγορών και όγκου αγορών. = Προνόμιο μελών (Προσωπικό) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + Μπόνους φιλίας Άμεσο έως 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + Μπόνους φιλίας Έμμεσο έως 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = Προνόμιο μελών (Συνολικό) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% * Όλα τα στοιχεία/αναφορές σε % αφορούν στην αξία από τις από ένα μέλος στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης πραγματοποιηθείσες αγορές ή στην αξία από καταβληθείσες προκαταβολές σε δεσμευτικές παραγγελίες κουπονιών.

2 5.) Προκαταβολές επί κουπονιών και προνομιακή συμμετοχή ως μέλος 5.1. Πέρα από την πραγματοποίηση αγορών στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης, το μέλος δύναται να δημιουργήσει προνόμια αφοσίωσης, παραγγέλνοντας δεσμευτικά τα γνήσια κουπόνια ή/και Gift-Cards και καταβάλλοντας επί αυτών προκαταβολές. Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή πιστώνεται στο ίδιο ύψος και ως πίστωση κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 4.2. στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους. Όμως, από την προκαταβολή δεν προκύπτει προνόμιο Cashback ή φιλίας Το μέλος δύναται να παραγγείλει δεσμευτικά τα γνήσια κουπόνια και Gift-Cards και να καταβάλλει επί αυτών προκαταβολές. Ως εκ τούτου, η προκαταβολή θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ποσοστιαία αξία καταχώρησης για τα προνόμια αφοσίωσης της από το μέλος επιλεχθείσας συμβεβλημένης επιχείρησης. Η προκαταβολή πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο εκάστοτε ποσοστιαίο συνολικό προνόμιο μελών (απαρτιζόμενο από Cashback, ποσοστιαία αξία καταχώρησης για προνόμια αφοσίωσης καθώς και φιλίας) της από το μέλος επιλεχθείσας συμβεβλημένης επιχείρησης. Δεν υφίσταται αξίωση προς επιστροφή της προκαταβολής, με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσεων στους ΓΟΣ και ΠΓΟΣ Καταβληθείσες προκαταβολές επί παραγγελθέντων γνήσιων κουπονιών ή/και Gift-Cards δεν καταπίπτουν. Μέχρι τη χρονική στιγμή της πλήρους εξόφλησης των παραγγελθέντων γνήσιων κουπονιών ή/ και Gift-Cards, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αλλαγή της συμβεβλημένης επιχείρησης. Κατ αυτό τον τρόπο, όμως, τα προνόμια μελών δύνανται να αλλάξουν, καθώς τα προνόμια αυτά διαφέρουν ανάλογα με τη συμβεβλημένη επιχείρηση, σύγκρινε άρθρο 4.3 των ΠΓΟΣ Το μέλος δύναται να γίνει προνομιακό μέλος, εάν πληρείται μια εκ των ακολούθων προϋποθέσεων: α) Πλήρως εξοφληθείσες (και καταχωρημένες) αγορές μέσω κάρτας Cashback, κουπονιών και/ή Online Shopping, ύψους εντός οποιουδήποτε 12μηνου χρονικού διαστήματος. β) Ποσά, τα οποία υπολείπονται μέχρι την επίτευξη του συνολικού όγκου των , σύμφωνα με το άρθρο 5.5. α), μπορούν να καλυφθούν από καταβληθείσες (και καταχωρημένες) προκαταβολές επί γνήσιων κουπονιών ή/και Gift-Cards, όπου το ποσό της προκαταβολής πολλαπλασιάζεται επί δέκα (μια προκαταβολή των αντιστοιχεί για παράδειγμα σε όγκο αγορών ). γ) Καταβληθείσες (και καταχωρημένες) προκαταβολές επί γνήσιων κουπονιών ή/και Gift-Cards ύψους (προκαταβολή επί προνομιακών κουπονιών) Προκαταβολές επί κουπονιών επιτρέπονται μέχρι του ποσού των 1.950, εφόσον το μέλος πραγματοποιεί παραγγελία κουπονιών αξίας τουλάχιστον 200 ταυτόχρονα με την προκαταβολή επί των κουπονιών. Προκαταβολές ύψους επιτρέπονται μόνο εφόσον το μέλος πραγματοποιεί παραγγελία κουπονιών αξίας τουλάχιστον 500 ταυτόχρονα με την προκαταβολή επί των κουπονιών. Εάν ένα μέλος έχει πραγματοποιήσει προκαταβολές αξίας 2.000, περαιτέρω προκαταβολές επιτρέπονται, μόνο εφόσον το μέλος έχει πραγματοποιήσει δικές του αγορές που υπερβαίνουν το ποσό της προκαταβολής Στο Lyoness πρόγραμμα αφοσίωσης, τα προνομιακά μέλη λαμβάνουν επιπρόσθετη εξυπηρέτηση - υποστήριξη (κάρτα Cashback Gold, περιοδικό Cashback, κλπ.). 6.) Κατηγορίες συμψηφισμού, Μονάδες συμψηφισμού, Καταχώρηση 6.1. Οι πιστώσεις κατά την έννοια του άρθρου 4.2. (αποκαλούμενες και αξίες καταχώρησης) πιστώνονται στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους. Με τις συγκεντρωθείσες λογιστικές αξίες, το μέλος δύναται να σχηματίσει μονάδες σε διαφορετικές κατηγορίες συμψηφισμού (ΚΣ), ως ακολούθως: /Λογιστική αξία (σε ευρώ) Κατηγορία συμψηφισμού I II III IV V Λογιστική αξία Με την επίτευξη της για την μονάδα απαιτούμενης λογιστικής αξίας της αντίστοιχης κατηγορίας συμψηφισμού, καταχωρείται μια αντίστοιχη μονάδα προς όφελος του μέλους στο λογαριασμό αφοσίωσής του Η καταχώρηση της μονάδας πραγματοποιείται σύμφωνα με το ανωτέρω υπό το άρθρο 4.4. περιγραφόμενο δυαδικό πρόγραμμα συμψηφισμού, ήτοι, για την απόκτηση του απαιτούμενου αριθμού, οι οποίες αποσκοπούν στα εκτεταμένα προνόμια μελών, σύμφωνα με το άρθρο 7, πρέπει πάντοτε να πληρούνται δύο δέσμες (άνω/κάτω) με μονάδες: 35/35 στην κατηγορία συμψηφισμού Ι, 30/30 στην κατηγορία συμψηφισμού II και 25/25 στις κατηγορίες συμψηφισμού III V. Το μέλος δύναται να μοιράσει κατά βούληση τις μονάδες από ίδιες αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 4.2, στο άνω και κάτω τμήμα του δυαδικού προγράμματος συμψηφισμού. Μονάδες από το Lifeline, κατά το άρθρο 4.4., θα καταχωρούνται κάθε φορά σε εκείνη τη δέσμη, στην πλευρά της οποίας βρίσκεται το συστημένο μέλος Η καταχώρηση των στη βάση των συγκεντρωμένων αξιών καταχώρησης διενεργείται εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση που το μέλος δεν προβεί σε άλλη επιλογή στο Online Office, οι πιστώσεις θα μετατρέπονται σε μονάδες της κατηγορίας συμψηφισμού Ι. Οι καταχωρημένες μονάδες δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τον εβδομαδιαίο συμψηφισμό των εκτεταμένων προνομίων μελών. 7.) Εκτεταμένα προνόμια μελών 7.1. Στα πλαίσια του Lyoness προγράμματος αφοσίωσης, το μέλος δύναται να αποκτήσει τα εκτεταμένα προνόμια μελών που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 7., εφόσον πληρεί τις εκάστοτε αναφερόμενες προϋποθέσεις. Ο υπολογισμός όλων των εκτεταμένων προνομίων διενεργείται εβδομαδιαίως, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καταχωρημένες σχετικές μονάδες Πριμ αφοσίωσης: Το μέλος λαμβάνει ένα πριμ αφοσίωσης για καταχωρημένες μονάδες. Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό πρόγραμμα συμψηφισμού του μέλους συνολικώς μονάδες σε προκαθορισμένο αριθμό (βλέπε επόμενο πίνακα), το μέλος αποκτά τα σημειούμενα στον κατωτέρω πίνακα πριμ αφοσίωσης, εφόσον κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον μια μονάδα στην κατηγορία συμψηφισμού Ι σε τέσσερα άλλα και άμεσα από το μέλος συστημένα μέλη: Πριμ αφοσίωσης ανά κατηγορία συμψηφισμού (σε ευρώ) ΚΣ I 8,00 12,00 16,00 24,00 32,00 40, ΚΣ Il 24,00 36,00 48,00 75,00 96,00 120, ΚΣ Ill 80,00 120,00 160,00 240,00 320,00 400, ΚΣ IV 240,00 360,00 480,00 720,00 960, , ΚΣ V 800, , , , , , Τα πριμ αφοσίωσης καταβάλλονται προς το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ Μπόνους αφοσίωσης: Το μέλος λαμβάνει, επιπροσθέτως του πριμ αφοσίωσης, ένα αφοσίωσης για μονάδες που καταχωρούνται επί αρχικής μονάδας ιδίων αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο το μέλος (όχι από προκαταβεβλημένες παραγγελίες). Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό πρόγραμμα αφοσίωσης του μέλους συνολικώς μονάδες σε προκαθορισμένο αριθμό (βλέπε κατωτέρω πίνακα), το μέλος λαμβάνει το σημειούμενο στον κατωτέρω πίνακα αφοσίωσης: Μπόνους αφοσίωσης ανά κατηγορία συμψηφισμού (σε ευρώ) ΚΣ I - 450,00 ΚΣ Il 850,00 - ΚΣ Ill , ΚΣ IV , ΚΣ V ,00 - -

3 Τα αφοσίωσης καταβάλλονται προς το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ Πίστωση αφοσίωσης: Το μέλος λαμβάνει μια πίστωση αφοσίωσης, για μονάδες που καταχωρούνται επί αρχικής μονάδας από παραγγελίες για τις οποίες το ίδιο το μέλος προέβη σε προκαταβολές (όχι από αγορές). Εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο προσωπικό πρόγραμμα αφοσίωσης του μέλους συνολικώς μονάδες σε προκαθορισμένο αριθμό (βλέπε κατωτέρω πίνακα), το μέλος λαμβάνει τη σημειούμενη στον κατωτέρω πίνακα πίστωση αφοσίωσης. Η πίστωση αφοσίωσης δεν προϋποθέτει να έχουν ήδη καταχωρηθεί μονάδες προς όφελος των συστημένων μελών του μέλους. Πίστωση αφοσίωσης ανά κατηγορία συμψηφισμού (σε ευρώ) ΚΣ I - 450,00 ΚΣ Il 850,00 - ΚΣ Ill , ΚΣ IV , ΚΣ V , Οι πιστώσεις αφοσίωσης δεν καταβάλλονται στο μέλος, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη μορφή κουπονιών για αγορές στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις Lyoness Re-Cash: Οι καταβληθείσες προκαταβολές δύνανται να επιστραφούν στο μέλος (Re-Cash), εφόσον μετατραπούν οι πιστώσεις που προκύπτουν από ίδιες αγορές (με χρήση κουπονιών, της κάρτας Cashback και μέσω του Online Shopping, σύμφωνα με το άρθρο 4. των ΓΟΣ), το λεγόμενο Re-Cash. Εάν το μέλος επιλέξει τη λειτουργία Re-Cash, οι πιστώσεις από ίδιες αγορές του μέλους δεν καταχωρούνται στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης προς υπολογισμό των προνομίων αφοσίωσης, αλλά καταβάλλονται στο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ, εν τούτοις κατ ανώτατο όριο, ως το ύψος της καταβληθείσας προκαταβολής. Τα δικαιώματα του μέλους για μερικές καταβολές και καταβολές πρόσθετων ποσών, σύμφωνα με τα εδάφια 5.4. και 5.5. των ΓΟΣ, δεν θίγονται Πριμ συνεργατών: Επί πριμ αφοσίωσης που αποκτούν τα άμεσα από τον συστήσαντα συστημένα μέλη και τα άμεσα συστημένα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7.2., ο συστήσας/παρέχων τη σύσταση λαμβάνει ένα πριμ συνεργατών. Το πριμ συνεργατών ανέρχεται σε 18,75% επί των πριμ αφοσίωσης των άμεσα συστημένων μελών και σε 6,25% των πριμ αφοσίωσης των εξ αυτών συστημένων μελών. Το πριμ συνεργατών δεν προκύπτει για άλλα έμμεσα συστημένα μέλη. Η αξίωση για πριμ συνεργατών υφίσταται μόνο εφόσον ο συστήσας/παρέχων τη σύσταση έχει ο ίδιος, κατά το χρονικό σημείο του υπολογισμού, αξίωση προς πριμ συνεργατών Μονάδες : Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός της ίδιας κατηγορίας συμψηφισμού καταχωρηθεί προς όφελος ενός μέλους και το μέλος δικαιούται, κατά τη χρονική στιγμή του υπολογισμού, να αποκτήσει πριμ αφοσίωσης, τότε το μέλος αποκτά μια δωρεάν μονάδα της εκάστοτε κατηγορίας συμψηφισμού, ως εξής: Μονάδες ανά κατηγορία συμψηφισμού ΚΣ I - ΚΣ Il - ΚΣ Ill - ΚΣ IV - ΚΣ V - Συμψηφισμός - Ηπειρωτικός Μέλος Εθνικός Ηπειρωτικός Οι μονάδες πιστώνονται στο πρόγραμμα αφοσίωσης του μέλους και λαμβάνονται υπόψη για τα πριμ αφοσίωσης, περαιτέρω μονάδες και μεταφορές, σύμφωνα με το ακόλουθο άρθρο 7.8., όχι όμως για τα αφοσίωσης, τις πιστώσεις αφοσίωσης, τα πριμ όγκου αγορών και τα όγκου αγορών. Οι μονάδες θα πιστώνονται πάντοτε στο προσωπικό σας πρόγραμμα αφοσίωσης Μεταφορές : Μόλις το μέλος συμπληρώσει τις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα απαιτούμενες μονάδες στην εκάστοτε κατηγορία συμψηφισμού, λαμβάνει μια δωρεάν διπλασιαζόμενη μονάδα στην αμέσως ανώτερη κατηγορία συμψηφισμού, εφόσον το ίδιο το μέλος αυτό δικαιούται να αποκτήσει πριμ αφοσίωσης (Μεταφορά ). Για τη μονάδα αυτή το μέλος μπορεί να αποκτήσει πριμ αφοσίωσης, μονάδες και περαιτέρω διπλασιαζόμενες μονάδες, ωστόσο δεν μπορεί να αποκτήσει κανένα αφοσίωσης, καμία πίστωση αφοσίωσης, κανένα πριμ όγκου αγορών και κανένα όγκου αγορών. Εάν σχηματιστεί σε κάποιο άλλο μέλος, υπαγόμενο στο Lifeline του μέλους, μια τέτοια διπλασιαζόμενη μονάδα, μέσω της μεταφοράς, τότε αυτή επίσης πιστώνεται στο μέλος, βλέπε άρθρο Μονάδες ανά κατηγορία συμψηφισμού ΚΣ I - Μεταφορά ΚΣ Il Μεταφορά ΚΣ Ill - - Μεταφορά ΚΣ IV - - Μεταφορά ΚΣ V Συμψηφισμός - - Μέλος Μέλος Μέλος 7.9. Πριμ όγκου αγορών: Για καταχωρημένες μονάδες του συνολικού δικτύου αγορών του μέλους, δηλαδή όλων των άμεσα και έμμεσα συστημένων μελών, ήτοι του Lifeline, κάθε μέλος λαμβάνει πριμ όγκου αγορών, εφόσον έφτασε τουλάχιστον το 1 (βλέπε κατωτέρω άρθρα μέχρι ) και απέκτησε τους για τα πριμ όγκου αγορών του εκάστοτε επιπέδου καριέρας απαραίτητους πόντους, εντός ενός παραγωγικού μήνα, σύμφωνα με το άρθρο Ένας μήνας παραγωγής αντιστοιχεί περίπου στον ημερολογιακό μήνα και αποκλίνει ελάχιστα για λόγους συστημάτων και εκκαθάρισης. Τα εκάστοτε ακριβή δεδομένα του μήνα παραγωγής δημοσιεύονται πριν από κάθε ημερολογιακό έτος στο στην περιοχή εισόδου μελών (στο εξής «μήνας παραγωγής»). Βάση υπολογισμού των πριμ όγκου αγορών αποτελούν οι καταχωρημένες μονάδες, οι οποίες μετατρέπονται σε πόντους ως εξής.

4 Πόντος (πόντοι) ανά καταχωρημένη μονάδα Κατηγορία συμψηφισμού l ll lll lv V (σε ευρώ) = Πόντος (πόντοι) Επίπεδο καριέρας: Για την επίτευξη κάποιου επιπέδου καριέρας, απαιτείται μια επίτευξη σε κάποιο μήνας παραγωγής και μια βεβαίωση στον ακόλουθο μήνα παραγωγής. Για την κατάρτιση/εξειδίκευση αλλά και για τη βεβαίωση πρέπει κάποιος να συμπληρώσει εντός ενός παραγωγικού μήνα, τον απαιτούμενο αριθμό συνολικών πόντων ενός επιπέδου καριέρας, λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα του 50% (βλέπε άρθρο ). Με βεβαίωση του επιπέδου καριέρας 1, το επίπεδο ισχύει για τους ακόλουθους δώδεκα παραγωγικούς μήνες, από το βεβαιωμένο 2, για τους ακόλουθους έξι παραγωγικούς μήνες. Αν κάποιο μέλος καταστεί προνομιακό μέλος κατά τη διάρκεια κάποιου παραγωγικού μήνα, αυτό ισχύει ως βεβαίωση του επιπέδου καριέρας 1 και για τον τρέχοντα παραγωγικό μήνα αλλά και για τη διάρκεια της ιδιότητας ως προνομιούχο μέλος. Την πρώτη φορά που επιτυγχάνεται ένα, το μέλος θα λαμβάνει ένα δώρο καλωσορίσματος Επιμήκυνση του επιπέδου καριέρας: Αν κατά τη διάρκεια ισχύος κάποιου επιπέδου καριέρας, βεβαιωθεί ξανά, τουλάχιστον άπαξ, το, τότε αυτόματα επιμηκύνεται ο χρόνος ισχύος για άλλους δώδεκα ή έξι παραγωγικούς μήνες. Αν δεν επιτευχθεί η επιμήκυνση του επιπέδου καριέρας, τότε θεωρείται, ως βεβαιωμένο, το αμέσως κατώτερο Κανόνας του 50%: Για κατάρτιση, βεβαίωση ή επιμήκυνση ενός επιπέδου καριέρας αξιολογούνται, κατ ανώτατο όριο το 50% των πόντων ενός άμεσα συστημένου μέλους και του Lifeline αυτού (ευθεία γραμμή), πράγμα που σημαίνει ότι το μέλος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον δυο ευθείες γραμμές (π.χ. 3 = 500 αναγκαίοι συνολικοί πόντοι για την επίτευξη αυτού του επιπέδου καριέρας προσμετρώνται/αξιολογούνται το ανώτατο 250 πόντοι ανά ευθεία γραμμή) Τελειότητα επιπέδου καριέρας: Το εκάστοτε του μέλους θεωρείται τελειοποιημένο, όταν μετά από τη βεβαίωση ενός εκ των επιπέδων καριέρας 4 έως 8 και μέσα σε διάστημα ενός παραγωγικού μήνα, βεβαιώνονται τουλάχιστον πέντε ευθείες γραμμές στα προκαθορισμένα επίπεδα καριέρας του κάτωθι πίνακα. Επομένως γεννάται μία απρόθεσμη απαίτηση για το τελειοποιημένο επίπεδο καριέρας. Τελειότητα του επιπέδου καριέρας = Τελειοποιημένο επίπεδο καριέρας Υπολογισμός πριμ όγκου αγορών: Όλες οι εντός ενός παραγωγικού μηνός καταχωρημένες μονάδες του Lifeline του μέλους, μετατρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 7.9. σε πόντους και αθροίζονται. Από αυτό τον αριθμό πόντων αφαιρούνται οι συνολικοί πόντοι των άλλων μελών από το Lifeline του μέλους, τα οποία επίσης έχουν φτάσει τουλάχιστον το 1 (στο εξής «συνολικοί πόντοι»). Εφόσον οι συνολικοί πόντοι του μέλους αντιστοιχούν τουλάχιστον στον αριθμό των αναγκαίων για το εκάστοτε συνολικών πόντων (βλέπε ακόλουθο πίνακα), οι συνολικοί πόντοι αυτοί πολλαπλασιάζονται με τον για το κάθε φορά επιτευχθέν ισχύοντα συντελεστή πριμ όγκου αγορών (βλέπε ακόλουθο πίνακα) και καταβάλλονται στο μέλος ως πριμ όγκου αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 7.4. των ΓΟΣ. Πριμ όγκου αγορών ανά (σε ευρώ) Αναγκαίοι συνολικοί πόντοι Συντελεστής πριμ όγκου αγορών 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3,125 Παράδειγμα: Εάν ένα μέλος συγκεντρώσει με το 3, 400 συνολικούς πόντους, δεν αποκτά πριμ όγκου αγορών, διότι δεν επιτεύχθηκε ο απαιτούμενος αριθμός συνολικών πόντων. Αν ένα μέλος συγκεντρώσει με το 3 τους 600 συνολικούς πόντους, το πριμ όγκου αγορών ανέρχεται σε 600 πόντους επί 1,875 ευρώ = 1.125,00 ευρώ Μπόνους όγκου αγορών: Το μέλος αποκτά ένα όγκου αγορών για τις μονάδες που καταχωρήθηκαν στο δικό του Lifeline, εφόσον έφτασε τουλάχιστον το 2 και απέκτησε πλήρως τους απαραίτητους πόντους για το όγκου αγορών για το κάθε σε έναν παραγωγικό μήνα. Το ισχύον καθορίζεται από τα άρθρα έως Το όγκου αγορών και οι απαραίτητοι συνολικοί πόντοι προκύπτουν από τον ακόλουθο πίνακα: Μπόνους όγκου αγορών ανά (σε ευρώ) Συνολικοί πόντοι Μπόνους όγκου αγορών σε 200,00 500, , , , , , Η εκκαθάριση όλων των προνομίων μελών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Online Office του μέλους, το οποίο είναι προσβάσιμο από την περιοχή μελών στο σύμφωνα με το άρθρο 8 των ΓΟΣ. 8.) Λήξη της συμβατικής σχέσης από μέρους του μέλους 8.1. Το άρθρο 13 των ΓΟΣ δεν θίγεται, ενώ για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προνομίων μελών, σε περίπτωση καταγγελίας από το μέλος, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου Τα ήδη καταβληθέντα εκτεταμένα προνόμια μελών παραμένουν στο μέλος, και τα κατά το χρονικό σημείο της λήξης στο λογαριασμό αγορών πιστωθέντα εκτεταμένα προνόμια μελών ή/και τα κατά την ουσιαστική βάση πλήρως αποκτημένα εκτεταμένα προνόμια μελών, θα καταβληθούν προς το μέλος στο σύνολό τους, εξαιρουμένων των επιτευχθέντων πιστώσεων αφοσίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7.4., για τις οποίες και το μέλος θα λαμβάνει κουπόνια από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις Με τη λήξη της συμβατικής σχέσης από το μέλος, θα αποσβένονται οι πιστωθείσες στον προσωπικό λογαριασμό αφοσίωσης του μέλους μονάδες, τις οποίες το μέλος απέκτησε μέσω ίδιων αγορών ή προκαταβολών ή μέσω των καταχωρημένων στο δικό του Lifeline Εάν το μέλος έχει παραγγείλει ένα κουπόνι και έχει καταβάλλει επ αυτού μία προκαταβολή, η παραγγελία μετά της προκαταβολής συνεχίζουν να ισχύουν προς όφελός του ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας. Με την καταγγελία, το μέλος δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία των κουπονιών και να αξιώσει την επιστροφή της καταβληθείσας προκαταβολής επ αυτών. Δεν θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα υπαναχώρησης/παραίτησης και το άρθρο 6. των ΓΟΣ. Το μέλος δύναται να καταβάλλει οποτεδήποτε την ελλείπουσα πρόσθετη καταβολή μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ποσού κουπονιών. Στην περίπτωση αυτή το μέλος θα παραλαμβάνει το κουπόνι μετά την είσπραξη της προκαταβολής. Περαιτέρω δε, το μέλος δύναται να λάβει πίσω την προκαταβολή μέσω της λειτουργίας Re-Cash, σύμφωνα με το άρθρο 7.5..

5 8.5. Εναλλακτικά, το μέλος έχει επιπλέον τη δυνατότητα, να πωλήσει και μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο μέλος του ιδίου συστήσαντα/ παρέχοντος τη σύσταση, τις καταβληθείσες προκαταβολές καθώς και τις καταχωρηθείσες μονάδες επ αυτών, με τη χρήση του σχετικού εντύπου «Πώληση και Μεταβίβαση» που διατίθεται από την Lyoness, εξαιρουμένων των ή των διπλασιαζομένων (από μεταφορές ). Για την πώληση/μεταβίβαση σε άλλα μέλη, το μέλος υποχρεούται να ζητήσει και να λάβει τη συναίνεση της Lyoness, την οποία η τελευταία δύναται να αρνηθεί μόνο για σπουδαίο λόγο. Μετά την απόδειξη της σύναψης της σύμβασης απέναντι στη Lyoness και εφόσον η Lyoness δεν κάνει χρήση του δικαιώματός της προτίμησης αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8.6., ο αγοραστής υπεισέρχεται στη συμβατική θέση του μέλους, με συνέπεια να μην υφίστανται πλέον απαιτήσεις ή/και αξιώσεις του μέλους κατά της Lyoness, από τις πωληθείσες μονάδες. Η Lyoness θα υποστηρίξει το μέλος κατάλληλα κατά την αναζήτηση πιθανών αγοραστών Σε περίπτωση σκοπούμενης πώλησης κατά το άρθρο 8.5., υφίσταται δικαίωμα προτίμησης αγοράς υπέρ της Lyoness. Επομένως, η πώληση των θα διενεργείται με βάση του σχετικού εντύπου «Πώληση/Μεταβίβαση Μονάδων» που διατίθεται από την Lyoness, υπό την αναβλητική αίρεση ότι η Lyoness δεν θα κάνει χρήση του δικού της δικαιώματος προτίμησης αγοράς. Το μέλος που μεταβιβάζει τις μονάδες, είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει προς τη Lyoness το υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τον αγοραστή έντυπο. Εφόσον δεν κοινοποιηθεί καμία δήλωση από τη Lyoness προς το μέλος, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του εντύπου στη Lyoness, τότε αυτό θα θεωρηθεί ως συναίνεση της Lyoness ως προς την πώληση/μεταβίβαση καθώς και ως μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αγοράς Το υφιστάμενο Lifeline δεν θίγεται από την καταγγελία και την ενδεχόμενη πώληση/μεταβίβαση κατά τα άρθρα 8.5. και Ο τόπος καταχώρησης (τοποθέτηση) των υφιστάμενων στο πρόγραμμα συμψηφισμού δεν αλλάζει εξαιτίας της πώλησης και μεταβίβασης των κατά τα άρθρα 8.5. και Το μέλος που αγοράζει τις μονάδες, υπεισέρχεται στη συμβατική θέση του μεταβιβάζοντος μέλους με όλα τα, σύμφωνα με τα άρθρα 8.5. και 8.6., πωληθέντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως αυτά υφίστανται κατά το χρονικό σημείο της λήψης της σύμβασης αγοραπωλησίας από τη Lyoness Το μέλος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτα πρόσωπα τα απορρέοντα από τη συμβατική σχέση δικαιώματά του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Lyoness Εάν το μέλος κατήγγειλε τη συμβατική σχέση με τη Lyoness και στη συνέχεια ακολουθήσει εντός ενός έτους νεότερη εγγραφή αυτού του μέλους, τότε η εγγραφή του θα γίνει αποκλειστικά προς όφελος του τελευταίου συστήσαντα/παρέχοντα τη σύσταση από την καταγγελθείσα συμβατική σχέση. Εφόσον ένα μέλος εξήλθε με καταγγελία, λήγει το δικαίωμά του να λαμβάνει εκτεταμένα προνόμια από τις αγορές του Lifeline του μέλους. Κατά τη νέα εγγραφή, το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα από την προηγούμενη συμμετοχή του ως μέλος και ειδικότερα κανένα δικαίωμα από τις αγορές του προηγούμενου Lifeline. 9.) Λήξη της συμβατικής σχέσης από μέρους της Lyoness 9.1. Το άρθρο 14. των ΓΟΣ δεν θίγεται και ισχύει και για τη μερική καταγγελία των παρόντων ΠΓΟΣ και σε κάθε περίπτωση, ενώ για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προνομίων μελών σε περίπτωση καταγγελίας από τη Lyoness, ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι ακόλουθες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου 9. Στην περίπτωση της λήξης κατά το άρθρο 14. των ΓΟΣ, λήγουν επίσης και αίρονται τα συμφωνηθέντα δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρόντων ΠΓΟΣ Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας από τη Lyoness, η τελευταία επιστρέφει στο μέλος τις καταβληθείσες προκαταβολές, καθώς και το σε χρήμα αποτιμώμενο όφελος των ήδη υπέρ του μέλους καταχωρημένων (τόσο επί προκαταβολών όσο και επί ιδίων αγορών ή αγορών του Lifeline), αφαιρουμένων των ήδη ληφθέντων εκτεταμένων προνομίων από αποπληρωμή/καταβολή ή, σε περίπτωση καταχωρημένων επί προκαταβολών, από κουπόνια Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβατικής σχέσης για σπουδαίο λόγο από τη Lyoness, για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προνομίων των μελών ισχύουν τα άρθρα , με τον όρο, ότι το μέλος έχει στη διάθεσή του μόνο μια προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων (αρχόμενη από την καταγγελία από τη Lyoness) για την αναζήτηση αγοραστή. Δεν θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης της Lyoness εξαιτίας υπαίτιας παράβασης υποχρέωσης του μέλους Το άρθρο 8.9. ισχύει ανάλογα και στην περίπτωση της λήξης κατά το άρθρο ) Γενικές διατάξεις Οι ΓΟΣ ισχύουν πλήρως και για τα εδώ ρυθμιζόμενα εκτεταμένα προνόμια των μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητώς με το παρόν. Όσον αφορά τις ανωμαλίες παροχής, το Online Office και τις υπηρεσίες, την ευθύνη, καθώς και τη λήξη της συμβατικής σχέσης, γίνεται παραπομπή στους ΓΟΣ περί της επίτευξης της Lyoness συμμετοχής Επί της παρούσας συμβατικής σχέσης εφαρμογή έχει το ελβετικό δίκαιο, αποκλειομένου του δικαίου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων Η αποδοχή των παρόντων ΠΓΟΣ και κατ επέκταση η χρήση των εκτεταμένων προνομίων μελών είναι εφικτή μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Έως την συμπλήρωση της ενηλικότητας, η συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου είναι απαραίτητη Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον δικό τον συστήσαντα, παρά μόνο αν το μέλος δεν πραγματοποίησε για περισσότερο από ένα χρόνο είτε καθόλου αγορές είτε καμία παραγγελία κουπονιών με πλήρη καταβολή ή προκαταβολή επ αυτών. Στην τελευταία περίπτωση το μέλος μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη/συναίνεση του νέου συστήσαντα/παρέχοντος τη σύσταση, να αλλάξει σε οποιαδήποτε γραμμή, χωρίς ωστόσο να μεταφέρει το Lifeline. Το μέλος που αλλάζει καθώς και ο νέος συστήσας/παρέχων τη σύσταση οφείλουν να καταβάλουν από 36,- (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Στον έως τότε συστήσαντα/ παρέχοντα τη σύσταση θα πιστώνεται ως αποζημίωση το εφάπαξ ποσό των 50,- (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Γενικοί Όροι Συναλλαγής για τα Μέλη της Lyoness Εκδοχή: Απρίλιος 2012

Γενικοί Όροι Συναλλαγής για τα Μέλη της Lyoness Εκδοχή: Απρίλιος 2012 Γενικοί Όροι Συναλλαγής για τα Μέλη της Lyoness Εκδοχή: Απρίλιος 2012 Προοίμιο Η LYONESS EUROPE AG με έδρα εν CH-9470 Buchs, επί της οδού Bahnhofstraße αρ. 22, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 1. Αφενός η επιχείρηση με την επωνυμία «IN GLOBE AGENCY» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) Προς.. 1. Οι πρώην εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής είναι κάτοχοι και δικαιούχοι ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα