ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ"

Transcript

1 96 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια ιδιοσυσκευή και εξηγεί τη χρησιμότητά της. 2. Αναφέρει τους παράγοντες που καθορίζουν αποφασιστικά κατά πόσο επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευής. 3. Απαριθμεί και εξηγεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών. 4. Κατονομάζει : Τα κριτήρια ταξινόμησης των ιδιοσυσκευών Τις ομάδες ταξινόμησης των ιδιοσυσκευών 5. Ορίζει τι είναι ιδιοσυσκευή διάνοιξης οπών στα τράπανα. 6. Κατονομάζει τους βασικούς τύπους ιδιοσυσκευών διάνοιξης οπών στα δράπανα. 7. Εξηγεί τη χρησιμότητα των δακτυλιωτών οδηγών στις ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα. 8. Ορίζει τι είναι ιδιοσυσκευή φρεζαρίσματος. 9. Κατονομάζει τους διάφορους τύπους ιδιοσυσκευών φρεζαρίσματος. 10. Εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά και αναφέρει τις χρήσεις των βασικών τύπων ιδιοσυσκευών φρεζαρίσματος. 11. Ορίζει τι είναι ιδιοσυσκευή τόρνευσης. 12. Κατονομάζει όλα τα μέσα συγκράτησης της εργασίας, που αποτελούν συνήθη εξοπλισμό για κάθε τόρνο γενικής χρήσης. 13. Κατονομάζει τους βασικούς τύπους ιδιοσυσκευών τόρνευσης και εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε τύπου. 14. Ορίζει τι είναι εργαλειοφόρες ιδιοσυσκευές. 15. Ορίζει τι είναι ιδιοσυσκευή λείανσης. 16. Ορίζει τι είναι ιδιοσυσκευή συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης. 17. Ορίζει τι είναι ιδιοσυσκευή συγκόλλησης. 18. Κατονομάζει τα διάφορα στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών. 19. Εξηγεί τη σπουδαιότητα της σωστής εναπόθεσης και στερέωσης των ιδιοσυσκευών στην τράπεζα των εργαλειομηχανών. 20. Εξηγεί τη σπουδαιότητα της σωστής εναπόθεσης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές. 21. Καθορίζει τι είναι αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην κατασκευή ιδιοσυσκευών, αναφορικά με του έξι βαθμούς ελευθερίας κίνησης της εργασίας. 9.1 Γενικά Για τη διαμόρφωση των ημικατεργασμένων μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή στο Μηχανουργείο, με σκοπό τη μεταποίησή τους σε στοιχεία μηχανών, στην παραγωγή κατά μονάδα, στην ομαδική και στη μαζική παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων, ακολουθείται προκαθορισμένη πορεία εργασίας. Κάθε πορεία εργασίας χαρακτηρίζεται από τα βασικά στάδια κατεργασίας και τα βοηθητικά στάδια κατεργασίας. Βασικά στάδια κατεργασίας είναι για παράδειγμα: 1. Η διάνοιξη οπών 2. Η γλύφανση 3. Η τόρνευση 4. Το πλάνισμα 5. Το φρεζάρισμα 6. Η λείανση Βοηθητικά στάδια κατεργασίας είναι: 1. Η χάραξη 2. Η τοποθέτηση και στερέωση της εργασίας στην εργαλειομηχανή 3. Το κεντράρισμα της εργασίας σε σχέση με το κοπτικό εργαλείο 4. Η μέτρηση των διαστάσεων της εργασίας στα σημεία που υποβάλλονται σε μηχανική κατεργασία και 5. Η ελευθέρωση και αφαίρεση της εργασίας από την εργαλειομηχανή. Ο συνολικός χρόνος παραγωγής ανά τεμάχιο ενός ορισμένου στοιχείου μηχανής είναι το άθροισμα του συνολικού χρόνου των επιμέρους μηχανικών κατεργασιών και του συνολικού χρόνου των βοηθητικών εργασιών. Χρόνος παραγωγής / τεμάχιο ορισμένου στοιχείου = Συνολικός χρόνος των βασικών σταδίων κατεργασίας + Συνολικός χρόνος των βοηθητικών σταδίων κατεργασίας Ο συνολικός χρόνος που είναι απαραίτητος για τα βοηθητικά στάδια κατεργασίας ενός στοιχείου μηχανής εξαρτάται από την κάθε περίπτωση στοιχείου. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μέχρι και το 80% του συνολικού χρόνου παραγωγής του στοιχείου αυτού. Κατά τις ποικίλες κατεργασίες διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή στα Μηχανουργεία, χρησιμοποιούνται κατάλληλες στην κάθε περίπτωση ιδιοσυσκευές. and fixtures). Με τις ιδιοσυσκευές επιτυγχάνεται συντόμευση, στο ελάχιστο δυνατό, του συνολικού χρόνου που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των βοηθητικών σταδίων κατεργασίας. Αυτό καθιστά την πορεία κατασκευής των διαφόρων στοιχείων μηχανών πιο σύντομη και πιο οικονομική. Επομένως και το κόστος των μηχανολογικών προϊόντων χαμηλότερο.

2 97 Ιδιοσυσκευές είναι τα ειδικά, επιπρόσθετα εκείνα προσαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις εργαλειομηχανές γενικής χρήσης κατά κύριο λόγο, με σκοπό: 1. Τη σύσφιγξη, σε πολύ σύντομο χρόνο, και τη σταθερή συγκράτηση της εργασίας στην προκαθορισμένη θέση κατεργασίας σε σχέση με το κοπτικό εργαλείο 2. Την καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου της εργαλειομηχανής για ακριβή κατεργασία ή ταυτόχρονα 3. Τη σύσφιγξη και σταθερή συγκράτηση της εργασίας και την καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου και τέλος 4. Τη γρήγορη αποσύσφιγξη και αφαίρεση της εργασίας από την εργαλειομηχανή. Ο αριθμός τεμαχίων ενός ορισμένου στοιχείου που πρέπει να υποστούν κατεργασία μηχανικής κοπής σε προκαθορισμένο χρόνο, καθορίζει αποφασιστικά κατά πόσο επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευής ή όχι. Η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευής στην παραγωγή προκαθορισμένου αριθμού τεμαχίων ενός συγκεκριμένου στοιχείου μηχανής κρίνεται σκόπιμη, όταν η εξοικονόμηση σε ημερομίσθια και ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια), που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση της ιδιοσυσκευής, υπερβαίνει το κόστος κατασκευής της ιδιοσυσκευής. Συχνά κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται ιδιοσυσκευές, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των τεμαχίων που θα υποστούν κατεργασίες μηχανικής κοπής είναι μικρός. Καθοριστικοί παράγοντες για τη σκοπιμότητα χρησιμοποίησης ιδιοσυσκευής στις περιπτώσεις αυτές είναι: 1. Η ελάττωση του χρόνου κατεργασίας και επομένως η εξοικονόμηση χρόνου 2. Η ομοιομορφία στην κατασκευή όλων των τεμαχίων και εξασφάλιση της εναλλακτικότητας των στοιχείων που παράγονται 3. Η μεγαλύτερη ακρίβεια κατεργασίας (μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια ανοχών κατεργασίας), που επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών). Η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών στην ομαδική και στη μαζική παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 1. Αποφυγή της εργασίας χάραξης των τεμαχίων που είναι απαραίτητη στην παραγωγή κατά μονάδα χωρίς χρήση ιδιοσυσκευών και επομένως εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου 2. Άμεση και ασφαλής σύσφιγξη και συγκράτηση της εργασίας και άμεση αποσύσφιγξη και αφαίρεση της εργασίας από την ιδιοσυσκευή 3. Επιπρόσθετη εξοικονόμηση χρόνου, γιατί με τη χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών επιτυγχάνεται σημαντική ελάττωση του χρόνου κατεργασίας ανά τεμάχιο ενός ορισμένου στοιχείου 4. Σταθερή ποιότητα και ακρίβεια κατεργασίας για όλα τα τεμάχια που υποβάλλονται σε κατεργασίες μηχανικής κοπής με τη βοήθεια ιδιοσυσκευής. Και τούτο χωρίς να χρησιμοποιείται εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αυτών 5. Εξοικονόμηση χρημάτων από ημερομίσθια, γιατί οι απολαβές του ανειδίκευτου προσωπικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή είναι χαμηλότερες από εκείνες του εξειδικευμένου προσωπικού 6. Εξοικονόμηση προσωπικού, γιατί με τη χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών είναι δυνατό ένας τεχνίτης να χειρίζεται περισσότερες από μια εργαλειομηχανές 7. Καλύτερη αξιοποίηση των εργαλειομηχανών που αποτελούν σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις 8. Με τη χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών εξασφαλίζεται η εναλλακτικότητα των στοιχείων που παράγονται 9. Για το χειρισμό των ιδιοσυσκευών απαιτείται ελάχιστη συνήθως χειρωνακτική προσπάθεια από τους τεχνίτες 10. Οι ιδιοσυσκευές συντελούν στον περιορισμό, στο ελάχιστο δυνατό, των πολλαπλών κινδύνων ατυχημάτων. 9.2 Ταξινόμηση των ιδιοσυσκευών Οι διάφορες μηχανολογικές κατασκευές που παράγονται στα σύγχρονα Μηχανολογικά Εργαστήρια, αποτελούνται από πολυάριθμα στοιχεία μηχανών. Για την κατασκευή όλων αυτών των στοιχείων μηχανών, χρησιμοποιούνται πολυάριθμοι τύποι ιδιοσυσκευών. Το μέγεθος των ιδιοσυσκευών αυτών ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση και μπορεί να είναι μικρό (απλές ιδιοσυσκευές δραπάνου η άλλων εργαλειομηχανών) μέχρι και πολύ μεγάλο (ιδιοσυσκευές συναρμολόγησης αεροπλάνων, πυραύλων και διαστημοπλοίων). Οι διάφοροι τύποι ιδιοσυσκευών είναι δυνατό να ταξινομηθούν, όπως φαίνεται στον πίνακα 9/1

3 98 Πίνακας 9/1: Αναλυτική ταξινόμηση των ιδιοσυσκευών Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα Σκοπός των ιδιοσυσκευών αυτών είναι η σύσφιγξη και σταθερή συγκράτηση της εργασίας και η καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου (ελικοειδές τρυπάνι, τρυπάνι εμβάθυνσης οπής, φρεζοτρύπανο, γλύφανο, δακτυλιωτός κοπτήρας, κοχλιοτόμος εργαλειομηχανών), με τρόπο ώστε οι οπές, που πρόκειται να τρυπηθούν, να διανοίγονται με ακρίβεια στις προκαθορισμένες θέσεις. Με τη χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών δραπάνου συντομεύεται ο χρόνος που είναι απαραίτητος για τη σύσφιγξη της εργασίας (άμεση σύσφιγξη της εργασίας) και αποφεύγονται τα στάδια προετοιμασίας της εργασίας για το τρύπημα (χάραξη, κεντράρισμα με κέντρο κλπ). Για σκοπούς καθοδήγησης των κοπτικών εργαλείων χρησιμεύουν ειδικοί δακτυλιωτοί οδηγοί που πρεσάρονται σε αντίστοιχες υποδοχές (συναρμογή σύσφιγξης) στο σώμα της ιδιοσυσκευής. Οι υποδοχές αυτές στο σώμα της ιδιοσυσκευής βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τα σημεία, όπου θα γίνει διάνοιξη οπών στην εργασία. Οι δακτυλιωτοί οδηγοί καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου κατασκευάζονται από χάλυβα και υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης. Οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών σε δράπανα διακρίνονται στους ακόλουθους βασικούς τύπους: 1. Ιδιοσυσκευές με διάτρητη πρότυπη πλάκα. 2. Ιδιοσυσκευές με κλινόμενη, διάτρητη πρότυπη πλάκα. 3. Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών τύπου universal. 4. Πολυεδρικές ιδιοσυσκευές τύπου κιβωτίου. 5. Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών βαριού τύπου. 6. Αναστρεφόμενες ιδιοσυσκευές. 7. Ειδικές πολυάτρακτες ιδιοσυσκευές. 8. Δίδυμες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών. 9. Τυποποιημένες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών με διάτρητη πρότυπη πλάκα Η κατασκευή και χρησιμοποίηση απλών ιδιοσυσκευών διάνοιξης οπών με διάτρητη πρότυπη πλάκα κρίνεται πολύ συχνά σκόπιμη, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο αριθμός τεμαχίων ενός ορισμένου στοιχείου που θα τρυπηθούν είναι μικρός. Για την κατασκευή ιδιοσυσκευών του τύπου αυτού απαιτούνται ελάχιστα υλικά και πολύ λίγος χρόνος κατασκευής. Οι ιδιοσυσκευές με διάτρητη πρότυπη πλάκα αποτελούνται συνήθως από μια χαλύβδινη πλάκα. Η πλάκα αυτή φέρει τους πείρους οδηγούς που καθορίζουν τη θέση της εργασίας σε σχέση με την ιδιοσυσκευή, καθώς επίσης και τους απαραίτητους δακτυλιωτούς οδηγούς καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου (σχ. 9/1).

4 99 ή ακόμη και σε διάφορες γωνίες σε σχέση με τη βάση τους. Στις περιπτώσεις διάνοιξης οπών σε τέτοια στοιχεία χρησιμοποιούνται οι πολυεδρικές ιδιοσυσκευές τύπου κιβωτίου (σχ. 9/3) Εργασία Εργασία Σχ. 9/1: Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών με διάτρητη πρότυπη πλάκα Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών τύπου universal Ο τύπος αυτός ιδιοσυσκευών (σχ. 9/2), χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις διάνοιξης οπών με μικρή διάμετρο, όπου ο κίνδυνος να παρασυρθούν, η ιδιοσυσκευή και η εργασία, από το τρυπάνι κατά το τρύπημα είναι περιορισμένος. Στο σώμα των ιδιοσυσκευών αυτών στερεώνεται κατακόρυφα σε κατάλληλη θέση ο άξονας έδρασης του διάτρητου δίσκου. Ο διάτρητος δίσκος έχει δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του. Στην περιφέρεια του φέρει αριθμό δακτυλιωτών οδηγών με διάμετρο οπής που αυξάνεται κλιμακωτά. Με κατάλληλο μηχανισμό καστάνιας, ο διάτρητος δίσκος ακινητοποιείται στην επιθυμητή θέση, με τρόπο ώστε πάνω από την εργασία να βρίσκεται ο δακτυλιωτός οδηγός, με διάμετρο οπής τη διάμετρο της οπής που πρόκειται να διανοιχτεί στην εργασία. Σχ. 9/2: Ιδιοσυσκευή διάνοιξης οπών τύπου universal Πολυεδρικές ιδιοσυσκευές τύπου κιβωτίου Πολλά στοιχεία μηχανών φέρουν οπές του ίδιου ή διαφορετικού διαμετρήματος σε διάφορες πλευρές τους. Σχ. 9/3: Πολυεδρική ιδιοσυσκευή Οι ιδιοσυσκευές αυτές φέρουν σε κάθε επιφάνεια τέσσερα συνήθως πόδια έδρασης για την εναπόθεση τους στην τράπεζα του δραπάνου Τυποποιημένες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα Για τη διάνοιξη οπών σε αρκετά από τα τυποποιημένα στοιχεία μηχανών που κατασκευάζονται σε ποικιλία τυποποιημένων μεγεθών, χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών σε δράπανα. Οι ιδιοσυσκευές αυτές κατασκευάζονται και προσφέρονται στην αγορά σε διάφορα τυποποιημένα μεγέθη. Κάθε είδος ιδιοσυσκευής της κατηγορίας αυτής προορίζεται να χρησιμοποιείται για την κατεργασία ενός ορισμένου στοιχείου μηχανής που πρόκειται να κατασκευάζεται σε διάφορα τυποποιημένα μεγέθη. Για κάθε τυποποιημένο μέγεθος του συγκεκριμένου αυτού στοιχείου κατασκευάζεται καί προσφέρεται το αντίστοιχο μέγεθος ιδιοσυσκευής. Οι ιδιοσυσκευές που προορίζονται για την κατεργασία ενός ορισμένου στοιχείου, με διαφορετικά όμως μεγέθη διαστάσεων, κατασκευάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και διαφέρουν μόνο στα μεγέθη των διαστάσεων τους. Τυπικά παραδείγματα τυποποιημένων ιδιοσυσκευών διάνοιξης οπών σε δράπανα είναι: 1. Οι ιδιοσυσκευές με κλαπέτο 2. Οι ιδιοσυσκευές ταχείας σύσφιγξης που εξετάζονται στη συνέχεια. 1.Τυποποιημένες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών με κλαπέτο. Με τη χρήση ιδιοσυσκευών του τύπου αυτού (σχ. 9/4) είναι δυνατή η διάνοιξη οπών σε μια, δυο ή και περισσότερες πλευρές μιας ορισμένης εργασίας. Τα πόδια, το κλαπέτο και το μάνταλο της ιδιοσυσκευής κατασκευάζονται από χάλυβα και υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης.

5 100 Ο τρόπος διαμόρφωσης των υποδοχών της εργασίας, των στοιχείων σύσφιγξης, των δακτυλιωτών οδηγών καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου και ενδεχόμενα του εξολκέα ή του εκτοξευτή της εργασίας από την ιδιοσυσκευή, εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος της εργασίας. Σχ. 9/4: Ιδιοσυσκευή διάνοιξης οπών με κλαπέτο 2.Τυποποιημένες ιδιοσυσκευές ταχείας σύσφιγξης Ιδιοσυσκευές του τύπου αυτού (σχ. 9/5) κατασκευάζονται σε διάφορα τυποποιημένα μεγέθη. Η διάτρητη πρότυπη πλάκα της ιδιοσυσκευής χρησιμεύει ταυτόχρονα και ως πλάκα σύσφιγξης της εργασίας. Η διάταξη των δακτυλιωτών οδηγών καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου στη διάτρητη πρότυπη πλάκα, καθορίζεται από τις θέσεις των οπών που πρόκειται να διανοιχτούν στην εργασία. Εργασία Σχ. 9/5: Τυποποιημένη ιδιοσυσκευή ταχείας σύσφιγξης Η διάτρητη πρότυπη πλάκα, εκτός από τους δακτυλιωτούς οδηγούς, φέρει τέσσερις επιπρόσθετες οπές, για να εφαρμόζει στο άκρο αντίστοιχων κυλινδρικών οδηγών με πατούδα. Η πλάκα συσφίγγεται στους οδηγούς με εξαγωνικά περικόχλια. Οι κυλινδρικοί οδηγοί εφαρμόζουν με ακρίβεια (συναρμογή ολίσθησης) στο σώμα της ιδιοσυσκευής (χυτευτή κατασκευή). Με τη βοήθεια χειρομοχλού και έκκεντρων επιτυγχάνεται ταυτόχρονη κίνηση οδηγών και της διάτρητης πλάκας προς τα πάνω ή προς τα κάτω και επομένως σύσφιγξη ή αποσύσφιγξη της εργασίας (μηχανική σύσφιγξη ή αποσύσφιγξη). Η εργασία τοποθετείται σε αντίστοιχες υποδοχές κάτω από τη διάτρητη πρότυπη πλάκα. Δακτυλιωτοί οδηγοί καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου. 1. Γενικά Αναφέρθηκε και προηγούμενα ότι οι δακτυλιωτοί οδηγοί (ή δακτύλιοι καθοδήγησης) είναι βασικά στοιχεία των ιδιοσυσκευών διάνοιξης οπών στα δράπανα, που χρησιμεύουν για την καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου (ελικοειδές τρυπάνι, τρυπάνι εμβάθυνσης οπής, φρεζοτρύπανο, γλύφανο, δακτυλιωτός κοπτήρας, κοχλιοτόμος εργαλειομηχανής). Για την καθοδήγηση ελικοειδών τρυπανιών ή άλλων κοπτικών εργαλείων δραπάνου με διάμετρο μέχρι 18 mm, χρησιμοποιούνται δακτυλιωτοί οδηγοί από χάλυβα εργαλείων. Για μεγαλύτερες διαμέτρους κοπτικών εργαλείων δραπάνου χρησιμοποιούνται δακτυλιωτοί οδηγοί από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα. Δακτυλιωτοί οδηγοί με μικρό μέγεθος υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία ολικής σκλήρυνσης. Αντίθετα, οι δακτυλιωτοί οδηγοί με μεγάλο μέγεθος υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης σε βάθος μέχρι 0,3 mm. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των δακτυλιωτών οδηγών υποβάλλονται σε κατεργασία λείανσης σε εργαλειομηχανές λείανσης. Η κατεργασία εσωτερικής λείανσης δακτυλιωτών οδηγών με πολύ μικρή διάμετρο είναι δύσκολη. Τέτοιοι δακτυλιωτοί οδηγοί κατασκευάζονται με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Τρύπημα της οπής του δακτυλιωτού οδηγού με ελικοειδές τρυπάνι 2. Γλύφανση της οπής με γλύφανο, σε διάσταση κατά 0,03-0,05 mm μικρότερη από την τελική διάμετρο της οπής 3. Ολική σκλήρυνση του δακτυλιωτού οδηγού 4. Λείανση και στίλβωση της οπής στην τελική της διάμετρο. Η ακμή στο στόμιο του δακτυλιωτού οδηγού στρογγυλεύεται κατάλληλα, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος του κοπτικού εργαλείου. Επίσης, με κατάλληλη λοξότμηση της εξωτερικής ακμής του διακτυλιωτού οδηγού διευκολύνεται η είσοδος του οδηγού (με πρεσάρισμα) στο σώμα της ιδιοσυσκευής και έτσι αποφεύγεται το ενδεχόμενο παραμόρφωσής του.

6 101 Οι δακτυλιωτοί οδηγοί για ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα κατασκευάζονται και προσφέρονται στην αγορά σε τυποποιημένες διαστάσεις, σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές ISO Στον πίνακα 9/2 φαίνονται διάφορα τυποποιημένα είδη δακτυλιωτών οδηγών Ιδιοσυσκευές φρεζαρίσματος Όπως οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα έτσι και οι ιδιοσυσκευές φρεζαρίσματος αποτελούν ένα σύνολο από διάφορα στοιχεία, που έχουν σκοπό τη σύσφιγξη και σταθερή συγκράτηση της εργασίας στην προκαθορισμένη θέση κατεργασίας σε σχέση με το κοπτικό εργαλείο. Πίνακας 9/2: Τυποποιημένα είδη δακτυλιωτών οδηγών καθοδήγησης τον κοπτικού εργαλείου Σχήμα Ονομασία 1 Σταθεροί δακτυλιωτοί οδηγοί 1.1 Σταθερός δακτυλιωτός οδηγός, απλός 1.2 Σταθερός δακτυλιωτός οδηγός με μεγάλο μήκος, για οπές σε χαμηλές επιφάνειες Για τη διάνοιξη οπών σε επιφάνειες πιο χαμηλές από την πάνω επιφάνεια της εργασίας. 1.3 Σταθερός δακτυλιωτός οδηγός με ώμο. Σε περιπτώσεις όπου τα τοιχώματα της ιδιοσυσκευής είναι λεπτά ή το μήκος του διακτυλιωτού οδηγού είναι μικρό επιβάλλεται να υπάρχει "ώμος" στο δακτυλιωτό οδηγό. Ο ώμος εξασφαλίζει την καθετότητα του δακτυλιωτού οδηγού σε σχέση με το σώμα της ιδιοσυσκευής και χρησιμεύει ταυτόχρονα ως οδηγός για τη ρύθμιση του βάθους κατεργασίας. 1.4 Σταθερός δακτυλιωτός οδηγός με πολλαπλές οπές. Για τη διάνοιξη περισσότερων της μιας οπών σε πυκνή διάταξη. 2. Προσθετοί δακτυλιωτοί οδηγοί Οι προσθετοί δακτυλιωτοί οδηγοί χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις, όπου μετά το τρύπημα θα ακολουθήσει μεγέθυνση, φρεζάρισμα, εμβάθυνση ή γλύφανση της οπής ή και κοπή σπειρώματος. 3. Δακτυλιωτοί οδηγοί σύσφιγξης της εργασίας και καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου Όπως προκύπτει και από την ονομασία τους, αυτοί οι δακτυλιωτοί οδηγοί χρησιμεύουν τόσο στη σύσφιγξη της εργασίας όσο και στην καθοδήγηση του κοπτικού εργαλείου. Μερικές φορές χρησιμεύουν επίσης και στο κεντράρισμα της εργασίας στη θέση κατεργασίας

7 Οι ιδιοσυσκευές αυτές χρησιμοποιούνται για ποικίλες κατεργασίες στους διάφορους τύπους φρεζών αντί στα δράπανα Ο τρόπος κατασκευής μιας ιδιοσυσκευής φρεζαρίσματος καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Το σχήμα και το μέγεθος της εργασίας 2. Την απαιτούμενη ακρίβεια κατεργασίας 3. Τον όγκο μετάλλου που πρέπει να αφαιρεθεί από την εργασία 4. Το μέγεθος των δυνάμεων κοπής που αναπτύσσονται κατά το φρεζάρισμα Οι βασικοί τύποι ιδιοσυσκευών φρεζαρίσματος φαίνονται στον πίνακα 9/3. Πίνακας 9/3: Βασικοί τύποι ιδιοσυσκευών φρεζαρίσματος 102 Ονομασία 1 Ιδιοσυσκευές απλής σύσφιγξης Εργασία Παρατηρήσεις Σύσφιγξη και συγκράτηση μιας μόνο εργασίας. Η σύσφιγξη επιτυγχάνεται με τη βοήθεια σιαγόνας που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα συνήθως (πνευματική σύσφιγξη). Χρόνος σύσφιγξης ελάχιστος. Σε περιπτώσεις σύσφιγξης και συγκράτησης με προσδετήρες και κοχλίες Τ (μηχανική σύσφιγξη) ο χρόνος σύσφιγξης είναι πολύ μεγαλύτερος. 2 Ιδιοσυσκευές πολλαπλής σύσφιγξης Ταυτόχρονη συγκράτηση 8 εργασιών Ταυτόχρονη σύσφιγξη και συγκράτηση περισσότερων της μιας εργασιών. Χρόνος σύσφιγξης ελάχιστος. Ιδιοσυσκευές στις οποίες το σύστημα σύσφιγξης και συγκράτησης λειτουργεί με πιεσμένο αέρα (πνευματική σύσφιγξη) παρουσιάζουν πλεονεκτήματα. 3 Δίδυμες ιδιοσυσκευές Εργασίες 4 Αναστρεφόμενες ιδιοσυσκευές Εργασίες Δύο ιδιοσυσκευές του ίδιου τύπου (δίδυμο) στερεώνονται στην τράπεζα της εργαλειομηχανής η μια απέναντι στην άλλη. Οι εργασίες, που συγκρατούνται στις δύο ιδιοσυσκευές, υποβάλλονται η μια μετά την άλλη σε κατεργασία φρεζαρίσματος. Ενώ η εργασία στη δεύτερη ιδιοσυσκευή υποβάλλεται σε κατεργασία φρεζαρίσματος, ο τεχνίτης έχει αρκετό χρόνο στη διάθεση του για να αφαιρέσει την αποπερατωμένη εργασία από την πρώτη ιδιοσυσκευή και να επανατροφοδοτήσει την ιδιοσυσκευή αυτή με νέο τεμάχιο εργασίας. Δυνατή η σύσφιγξη και συγκράτηση περισσότερων της μιας εργασιών. Ο δίσκος της ιδιοσυσκευής αναστρέφεται στην ανάλογη κάθε φορά γωνία, ώστε η επόμενη εργασία να προωθηθεί στην προκαθορισμένη θέση κατεργασίας σε σχέση με το κοπτικό εργαλείο.

8 103 Πίνακας 9/3: (συνέχεια) Ονομασία 5 Αναστρεφόμενες ιδιοσυσκευές με οριζόντιο άξονα περιστροφής 6 Διαιρέτες universal (με σφιγκτήρα ή με σταθερό κέντρο και κεντροφορέα) 7 Επίπεδοι διαιρέτες Παρατηρήσεις Η ιδιοσυσκευή αποτελείται από απλό διαιρέτη άμεσης διαίρεσης (με κατάλληλο δίσκο διαίρεσης), κεντροφορέα και σταθερά κέντρα στήριξης της εργασίας (ή σταθερό κέντρο στο διαιρέτη και περιστρεφόμενο κέντρο στον κεντροφορέα). Χρησιμοποιείται: 1 Για τη διάνοιξη καναλιών στην εξωτερική επιφάνεια κυλινδρικών εργασιών (σφηνόδρομοι, πολύσφηνοι άξονες, κυλινδρικά περικόχλια με σχισμές κ.ά) 2 Για την κατεργασία πολυγωνικών οδηγών στο άκρο αξόνων (τετραγωνικοί, εξαγωνικοί, οκταγωνικοί οδηγοί κ.ά) 3 Για την κοπή κυλινδρικών οδοντωτών τροχών με ίσια δόντια (με μικρό αριθμό δοντιών και μεγάλες ανοχές κατεργασίας). Συγκράτηση εργασιών: 1 Στο σφιγκτήρα του διαιρέτη 2 Μεταξύ κέντρων 3 Σε ειδικά μανδρίλια, για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, όπως: 4 Διάνοιξη σφηνόδρομων σε άξονες 5 Διάνοιξη πολυσφήνων σε άξονες 6 Κατεργασία πολυγωνικών οδηγών στο άκρο αξόνων (τετραγωνικοί, εξαγωνικοί, οκταγωνικοί οδηγοί κ.ά) 7 Διάνοιξη καναλιών γενικά ή κατεργασία επίπεδων επιφανειών που πρέπει να Βρίσκονται σε ορισμένη γωνιακή θέση στην εξωτερική επιφάνεια κυλινδρικών εγασιών 8 Κοπή δισκοειδών και κυλινδρικών εκκέντρων 9 Κοπή οδοντωτών τροχών (κυλινδρικών οδοντωτών τροχών με ίσια ή με ελικοειδή δόντια και κωνικών οδοντωτών τροχών) Χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση εργασιών που θα υποστούν κατεργασία στην οριζόντια ή στην κατακόρυφη φρέζα, σε περιπτώσεις που η μορφή και το μέγεθος της εργασίας δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση του διαιρέτη universal 8 Περιστρεφόμενες πλάκες Χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση εργασιών που θα υποστούν κατεργασία στην κατακόρυφη φρέζα κατά κύριο λόγο Παρατηρήσεις

9 Ιδιοσυσκευές τόρνευσης. Οι ιδιοσυσκευές τόρνευσης αποτελούν ένα σύνολο από διάφορα στοιχεία (μέσα), που σκοπό έχουν τη σύσφιγξη και σταθερή συγκράτηση της εργασίας στην προκαθορισμένη θέση κατεργασίας σε σχέση με το κοπτικό εργαλείο. Πολλά από αυτά τα μέσα συγκράτησης της εργασίας αποτελούν συνήθη εξοπλισμό για κάθε τόρνο γενικής χρήσης. Τα μέσα αυτά συγκράτησης της εργασίας είναι τα ακόλουθα: 1. Αυτόματος σφιγκτήρας (τσιοκ) με τρεις σιαγόνες 2. Αυτόματος σφιγκτήρας (τσιοκ) με τέσσερις σιαγόνες 3. Ανεξάρτητος σφιγκτήρας (τσιοκ) με τέσσερις σιαγόνες 4. Κινητήρια πλάκα για τη συγκράτηση εργασιών μεταξύ κέντρων 5. Πλάκα συγκράτησης εργασιών (face plate) 6. Μαγνητική πλάκα (magnetic chuck) 7. Συστελλόμενοι σφικτήρες (collet chucks) 8. Σταθερά και διαστελλόμενα μανδρίλια με κωνικό στέλεχος Morse 9. Το μικρό και το εγκάρσιο φορείο του τόρνου ως μέσα συγκράτησης της εργασίας Ιδιοσυσκευές τόρνευσης - στερέωση της εργασίας σε αυτόματο σφιγχτήρα (τσιοκ) με τρεις ή τέσσερις σιαγόνες. Ο σφικτήρας αυτός (σχ. 9/6) ονομάζεται αυτόματος γιατί οι σιαγόνες του κινούνται όλες μαζί ταυτόχρονα και έτσι εξασφαλίζεται «αυτόματα» το κεντράρισμα της εργασίας Ιδιοσυσκευές τόρνευσης - στερέωση της εργασίας στη πλάκα συγκράτησης του τόρνου. Η συγκράτηση εργασίας σε πλάκα χρησιμοποιείται για εργασίες με μεγάλη διάμετρο και μικρό πάχος (δισκοειδής εργασία) και για εργασίες με ακανόνιστη μορφή (χυτά ή σφυρήλατα εξαρτήματα κ.ά.). Η πλάκα είναι ένας δίσκος από χυτοσίδηρο, που έχει ομφαλό κατάλληλο για την προσαρμογή της στην άτρακτο του τόρνου. Φέρει επίσης διάφορες σχισμές και οπές για την τοποθέτηση των κοχλιών, που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση της εργασίας. Για τη συγκράτηση της εργασίας στην πλάκα χρησιμοποιούνται επίσης προσδετήρες και ορθή στερεή γωνία. Οι προσδετήρες χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για τη συγκράτηση εργασίας με δισκοειδή μορφή,(σχ. 9/7) ενώ η χρήση ορθής στερεής γωνίας (σχ. 9/8) επιβάλλεται για εργασία με ακανόνιστη μορφή. Όταν πρόκειται για εργασία με ακανόνιστη μορφή είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση αντίβαρων ζυγοστάθμισης για την εξισορρόπηση των φυγόκεντρων δυνάμεων που αναπτύσσονται. Σχ. 9/7: Συγκράτηοη εργασίας στην πλάκα με ορθή στερεή γωνία. Σχ. 9/6: Αυτόματος σφικτήρας με τρεις σιαγόνες. Σχ. 9/8: Συγκράτηση εργασίας στην πλάκα με προσδετήρες.

10 Ιδιοσυσκευές τόρνευσης - στερέωση διάτρητης εργασίας μεταξύ κέντρων. Για τη συγκράτηση διάτρητης εργασίας μεταξύ κέντρων χρησιμοποιούνται ειδικοί αξονίσκοι, που ονομάζονται μανδρίλια. Τα μανδρίλια κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαμέτρους και μήκη και έχουν ελαφρή κωνικότητα (1:1000). Η εργασία περνά ελεύθερα από το άκρο με τη μικρή διάμετρο και σφηνώνεται στο μανδρίλιο όσο προχωρά προς το άκρο με τη μεγάλη διάμετρο. Για εύκολη αναγνώριση των άκρων τα μανδρίλια σημαδεύονται με + στο χοντρό και - στο λεπτό άκρο. Τα μανδρίλια κατασκευάζονται συνήθως από μαλακό χάλυβα και υποβάλλονται σε επιφανειακή σκλήρυνση πριν την αποπεράτωσή τους με λείανση. Στα δύο τους άκρα φέρουν κατάλληλα προετοιμασμένα και σκληρυμένα κέντρα και το χοντρό άκρο τους είναι επιπεδωμένο, για να διευκολύνεται η προσαρμογή του μεταφορέα. Στο σχήμα 9/9 φαίνεται ο τρόπος συγκράτησης διάτρητης εργασίας σε μανδρίλιο. Σχ. 9/9: Συγκράτηση διάτρητης εργασίας σε μανδρίλια. Με τη συγκράτηση εργασίας σε μανδρίλια εξασφαλίζεται η ομόκεντρη τόρνευση όλων των εξωτερικών διαμέτρων με την αρχική, εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια. Εκτός από τα συνηθισμένα μανδρίλια με σταθερή διάμετρο υπάρχουν και μανδρίλια διαστελλόμενα. Η διάμετρος των μανδριλίων αυτών διαστέλλεται με κατάλληλο χειρισμό και το μανδρίλιο σφηνώνεται στα τοιχώματα της οπής της εργασίας. Στο σχήμα 9/10 φαίνεται διαστελλόμενο μανδρίλιο, που συγκρατείται μεταξύ κέντρων. Με την κοχλίωση του περικοχλίου ο διαστελλόμενος δακτύλιος κινείται πάνω στον κωνικό αξονίσκο και διαστέλλεται. Στο μανδρίλιο του σχήμα 9/11 ο διαστελλόμενος δακτύλιος διαστέλλεται, όταν ο κωνικός αξονίσκος κοχλιωθεί μέσα σ' αυτόν. 105 Σχ. 9/11: Διαστελλόμενο μανδρίλιο, που συγκρατείται απευθείας στη φωλιά της ατράκτου Ιδιοσυσκευές τόρνευσης - στερέωση της εργασίας μεταξύ κέντρων. Η συγκράτηση εργασίας σε αυτόματο σφιχτήρα και μεταξύ κέντρων είναι οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι συγκράτησης. Σε αντίθεση όμως με τη συγκράτηση εργασίας σε αυτόματο σφιχτήρα, η συγκράτηση εργασίας μεταξύ κέντρων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα κατά την ομόκεντρη τόρνευση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την τόρνευση εργασίας με μεγάλο μήκος και η αντιστροφή ή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση της εργασίας δεν επηρεάζουν την ακρίβεια ομοκεντρικότητας. Στο σχήμα 9/12 φαίνεται ο τρόπος συγκράτησης εργασίας μεταξύ κέντρων. Στο ένα άκρο της εργασίας στερεώνεται ο μεταφορέας, ο οποίος παρασύρεται από τον πείρο της κινητήριας πλάκας, η οποία στερεώνεται στο άκρο της ατράκτου. Έτσι η κίνηση μεταδίδεται στην εργασία που περιστρέφεται μαζί με την άτρακτο. Σχ. 9/10: Διαστελλόμενο μανδρίλιο, που συγκρατείται μεταξύ κέντρων. Σχ. 9/12: Συγκράτηση εργασίας μεταξύ κέντρων.

11 Εργαλειοφόρες ιδιοσυσκευές Στην κατηγορία των εργαλειοφόρων ιδιοσυσκευών ανήκουν: 1. Οι εργαλειοφορείς εξωτερικής τόρνευσης 2. Οι εργαλειοφορείς εσωτερικής τόρνευσης 3. Οι εργαλειοφορείς μεγέθυνσης οπών στα δράπανα και στις κατακόρυφες φρέζες και οι εργαλειοφορείς κατεργασίας εξωτερικών κυλινδρικών επιφανειών στις κατακόρυφες φρέζες 4. Οι εργαλειοφορείς για πολλαπλά κοπτικά εργαλεία 5. Οι εργαλειοφορείς τύπου revolver 6. Οι κεφαλές κοχλιοτόμησης. Τα εργαλεία αυτά είτε ανήκουν στο συνήθη εξοπλισμό μιας εργαλειομηχανής (τόρνος, φρέζα, δράπανο), είτε είναι δυνατό να τα προμηθευτούμε από τους κατασκευαστές εργαλειομηχανών κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Οι εργαλειοφορείς εσωτερικής τόρνευσης χρησιμοποιούνται στους τόρνους γενικής χρήσης για εσωτερική τόρνευση οπών με ακρίβεια Οι εργαλειοφορείς μεγέθυνσης οπών χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε: Μονοάτρακτα δράπανα στήλης Ακτινωτά δράπανα (σχ. 9/13) Κατακόρυφες φρέζες. Την επιπέδωση επιφανειών του προσώπου ομφαλών σε χυτά στοιχεία Την κατεργασία εξωτερικών κυλινδρικών επιφανειών. Το κοπτικό εργαλείο εφαρμόζεται σε αντίστοιχη υποδοχή στον εργαλειοφορέα και σταθεροποιείται με τη βοήθεια σφήνας ή με τη βοήθεια κοχλιών Allen συνήθως. Οι εργαλειοφορείς μεγέθυνσης οπών φέρουν κατάλληλο εγκάρσιο φορείο με διάταξη ρύθμισης (αύξησης ή ελάττωσης) της διαμέτρου κατεργασίας. Η διάταξη αυτή φέρει βαθμονομημένο δίσκο για ένδειξη της εγκάρσιας προώθησης του κοπτικού εργαλείου (με ακρίβεια μέχρι 0,005 mm, βλέπε σχ. 9/13) Ιδιοσυσκευές λείανσης Οι ιδιοσυσκευές λείανσης είναι τα ειδικά επιπρόσθετα εκείνα προσαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους διάφορους τύπους εργαλειομηχανών λείανσης γενικής χρήσης και στους διάφορους τύπους ειδικών εργαλειομηχανών λείανσης, με σκοπό: Τη σύσφιγξη, σε πολύ σύντομο χρόνο, και τη σταθερή συγκράτηση της εργασίας στην προκαθορισμένη θέση κατεργασίας σε σχέση με το κοπτικό εργαλείο, που στην περίπτωση αυτή είναι ο λειαντικός τροχός. Τη γρήγορη αποσύσφίγξη και αφαίρεση της εργασίας από την ιδιοσυσκευή. Οι ιδιοσυσκευές λείανσης, ανάλογα με το είδος της κατεργασίας λείανσης για την οποία προορίζονται, διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους: Ιδιοσυσκευές λείανσης, εξωτερικών και εσωτερικών κυλινδρικών επιφανειών Ιδιοσυσκευές μετωπικής λείανσης Ιδιοσυσκευές λείανσης επίπεδων επιφανειών Ιδιοσυσκευές λείανσης επιφανειών μορφής με σύστημα αντιγραφής Ειδικές ιδιοσυσκευές για λείανση επιφανειών με ειδική μορφή Σχ. 9/13: Μεγέθυνση οπής σε ακτινωτό δράπανο με χρήση ερναλειοφορέα μεγέθυνσης οπών Χρησιμεύουν για: Τη μεγέθυνση οπών που έχουν τρυπηθεί προηγούμενα με ελικοειδές τρυπάνι Τη μεγέθυνση οπών προκατασκευασμένων με χύτευση (σε χυτά στοιχεία) Ιδιοσυσκευές συναρμολόγησης Οι ιδιοσυσκευές αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση στα Τμήματα Συναρμολόγησης των διαφόρων Μηχανολογικών Εργοστασίων. Μηχανές εσωτερικής καύσης, κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρικοί κινητήρες, ρολόγια, στροφόμετρα, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης, άλλα όργανα και συσκευές συναρμολογούνται συνήθως με τη βοήθεια κατάλληλων ιδιοσυσκευών συναρμολόγησης.

12 107 Όλα τα στοιχεία που συγκροτούν μια ορισμένη μηχανολογική κατασκευή, τοποθετούνται κατά σειρά συναρμολόγησης σε αντίστοιχες υποδοχές της ιδιοσυσκευής συναρμολόγησης. Οι υποδοχές αυτές συγκρατούν το κάθε στοιχείο στην προκαθορισμένη θέση του σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. Τα διάφορα στοιχεία της μηχανολογικής κατασκευής συνδέονται στη συνέχεια μεταξύ τους με κοχλίωση, κάρφωμα, συγκόλληση κατά σημεία (spot welding) ή άλλως πως, για ν' αποτελέσουν το τελικό μηχανολογικό προϊόν Ιδιοσυσκευές αποσυναρμολόγησης Στη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, μηχανών, μηχανημάτων και άλλων βιομηχανικών έγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση των διαφόρων στοιχείων που συγκροτούν μια τέτοια κατασκευή. Στοιχεία μηχανών που εφαρμόζονται στις υποδοχές τους με ώθηση (συναρμογές αμφίβολης σύσφιγξης) ή με πίεση (συναρμογές σύσφιγξης) πρέπει να αποσυναρμολογούνται με κατάλληλα εργαλεία και, όπου είναι απαραίτητο, με κατάλληλες ιδιοσυσκευές και με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός των επιφανειών τους ή και καταστροφή τους κατά την αποσυναρμολόγηση. 3 Οι χώροι γύρω από τα σημεία επαφής μεταξύ των μελών της μεταλλικής κατασκευής που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι ελεύθεροι, για εύκολη πρόσβαση του ηλεκτροδίου της ηλεκτροσυγκόλλησης, του ακροφυσίου της οξυγονοσυγκόλλησης ή των ακροδεκτών άλλης συσκευής συγκόλλησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 4 Η ιδιοσυσκευή πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διαφυγής της θερμότητας που παράγεται στα σημεία της συγκόλλησης. Στον πίνακα 9/4 φαίνονται διάφοροι βασικοί τύποι ιδιοσυσκευών συγκόλλησης Ιδιοσυσκευές συγκόλλησης Οι ιδιοσυσκευές συγκόλλησης χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση στα Τμήματα Συγκόλλησης των Μηχανολογικών Εργοστασίων. Χρησιμεύουν για το «πρόκκωμα» κατά κύριο λόγο των διαφόρων μελών μιας μεταλλικής κατασκευής μεταξύ τους. Όλα τα μεταλλικά μέλη μιας κατασκευής τοποθετούνται κατά σειρά συναρμολόγησης σε αντίστοιχες υποδοχές της ιδιοσυσκευής, οι οποίες συγκρατούν το κάθε μέλος στην προκαθορισμένη θέση του σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της μεταλλικής κατασκευής. Τα μεταλλικά μέλη της κατασκευής «προκκώνονται» μεταξύ τους με συγκόλληση στα διάφορα σημεία επαφής τους. Ολόκληρη η μεταλλική κατασκευή αφαιρείται στη συνέχεια από την ιδιοσυσκευή και ολοκληρώνεται η συγκόλλησή της με κανονικές ραφές στα σημεία επαφής των μελών της κατασκευής. Οι ιδιοσυσκευές συγκόλλησης πρέπει να συνδυάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1 Τα σημεία έδρασης και στήριξης των μελών της μεταλλικής κατασκευής στην ιδιοσυσκευή πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τα σημεία που θα συγκολληθούν, ώστε να μην παραμορφώνονται και να αλλοιώνεται η θέση τους από υπερθέρμανση κατά τη συγκόλληση 2 Η ιδιοσυσκευή πρέπει να κατασκευάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε ο τεχνίτης συγκολλητής ναμην εμποδίζεται στις κινήσεις του κατά τη συγκόλληση. Πίνακας 9/4: Βασικοί τύποι ιδιοσυσκευών συγκόλλησης

13 Στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών Κάθε ιδιοσυσκευή κατασκευάζεται από διάφορα επιμέρους στοιχεία. Τα πιο σπουδαία στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών είναι τα ακόλουθα: Σώματα ιδιοσυσκευών Πλάκες Δακτυλιωτοί οδηγοί Πείροι καθοδήγησης Μοχλοί Χειρολαβές Έκκεντρα Κλαπέτα Μάνταλα. Όλα τα επιμέρους στοιχεία συναρμολογούνται στο σώμα της ιδιοσυσκευής σταθερά ή με τρόπο που να κινούνται, ανάλογα με τις απαιτήσεις λειτουργίας της ιδιοσυσκευής. Τα περισσότερα στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών είναι τυποποιημένα. Η τυποποίηση των στοιχείων κατασκευής ιδιοσυσκευών αφορά το σχήμα, το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και ιδιαίτερα τις ανοχές κατεργασίας τους. Η τυποποίηση των στοιχείων για ιδιοσυσκευές διευκολύνει και επιταχύνει την κατασκευή ιδιοσυσκευών για τις ποικίλες κατεργασίες μηχανικής κοπής στις εργαλειομηχανές Σώματα ιδιοσυσκευών Όλα τα επιμέρους στοιχεία συναρμολογούνται στο σώμα της ιδιοσυσκευής σταθερά ή με τρόπο που να κινούνται, ανάλογα με τις απαιτήσεις λειτουργίας της ιδιοσυσκευής. Η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης τοποθέτησης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή για κατεργασία και άμεσης και εύκολης αφαίρεσης της εργασίας από την ιδιοσυσκευή μετά την κατεργασία, πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης μελέτης και φροντίδας κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή της ιδιοσυσκευής. Τα σώματα ιδιοσυσκευών κατασκευάζονται συνήθως με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 1. Κατασκευή κατά τεμάχια που συναρμολογούνται και κοχλιώνονται μεταξύ τους - κοχλιωτή κατασκευή. Τα τεμάχια στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι χυτά, από χαλύβδινα ελάσματα ή από άλλα ημικατεργασμένα μεταλλικά υλικά τυποποιημένων διατομών (L, Τ, Ι, Π κ.ά) 2. Κατασκευή κατά τεμάχια από χαλύβδινα ελάσματα ή από άλλα ημικατεργασμένα μεταλλικά υλικά τυποποιημένων διατομών (L, Τ, Ι, Π κ.ά) που συναρμολογούνται και συγκολλούνται μεταξύ τους - συγκολλητή κατασκευή 3. Ολόσωμη χυτευτή κατασκευή από χυτοσίδηρο Στοιχεία σύσφιγξης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές Ο όρος σύσφιγξη περιλαμβάνει τα διάφορα στοιχεία σύσφιγξης που χρησιμοποιούνται στις ιδιοσυσκευές και τις δυνάμεις σύσφιγξης που ασκούνται μεταξύ εργασίας και ιδιοσυσκευής και μεταξύ ιδιοσυσκευής και τράπεζας της εργαλειομηχανής. Οι δυνάμεις σύσφιγξης είναι απαραίτητες για τη σταθερή συγκράτηση ολόκληρου του συστήματος ιδιοσυσκευή-εργασία, ως αντιστάθμισμα στις δυνάμεις κοπής που αναπτύσσονται κατά τη μηχανική κατεργασία στην εργαλειομηχανή. Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται διάφορα στοιχεία σύσφιγξης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές. 1 Ειδικοί παράκυκλοι σύσφιγξης και προσδετήρες συγκράτησης Σχ. 9/14: Ειδικοί παράκυκλοι σύσφιγξης Σχ. 9/15: Χρήση ειδικών προσδετήρων συγκράτησης ρυθμιζόμενου ύψους 2 Κοχλίες, περικόχλια, σφήνες, έκκεντρα και άλλα στοιχεία σύσφιγξης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές Σχ. 9/16: Χρήση συνηθισμένου χειρομοχλού σύσφιγξης

14 Σχ. 9/17: Σφήνα σύσφιγξης της εργασίας σε απλή ιδιοσυσκευή 3. 'Εκκεντρα σύσφιγξης Τα έκκεντρα σύσφιγξης που χρησιμοποιούνται για τη σύσφιγξη της εργασίας στις ιδιοσυσκευές, πρέπει απαραίτητα να είναι αυτοασφαλιζόμενα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται η αποσύσφιγξή τους κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. 109 Στοιχεία ασφάλισης ιδιοσυσκευών είναι: 1. Οι παράκυκλοι C 2. Τα κλαπέτα 3. Οι πλάκες bayonet 4. Οι κοχλίες με κεφαλή Τ 5. Οι οφθαλμοκοχλίες 6. Οι καστάνιες ασφάλισης 7. Οι χειρομοχλοί σύσφιγξης και ασφάλισης με εκκεντρότητα (σύρτες). 1. Παράκυκλοι C και κλαπέτα Οι παράκυκλοι C (σχ. 9/20) και τα κλαπέτα (σχ. 9/21) διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διαδικασία: 1 Εναπόθεσης και σύσφιγξης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή για κατεργασία και 2 Αφαίρεσης της εργασίας από τη ιδιοσυσκευή. Σχ. 9/18: Σύσφιγξη με συνδυασμό έκκεντρου και προσδετήρα Σχ. 9/20: Παράκυκλος C 4. Ελαστικά στοιχεία σύσφιγξης Σχ. 9/19: Σύσφιγξη με χρήση ελατηρίου θλίψης Στοιχεία ασφάλισης ιδιοσυσκευών Στις ιδιοσυσκευές χρησιμοποιούνται μερικά στοιχεία που έχουν σκοπό να συγκρατούν και να ασφαλίζουν διάφορα μέρη της ιδιοσυσκευής στην επιθυμητή για την κάθε περίπτωση θέση κατεργασίας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμεύουν κατά κύριο λόγο για την ασφάλιση, στην επιθυμητή θέση κατεργασίας, γεφυρών, κλαπέτων και άλλων στοιχείων σύσφιγξης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή, καθώς και για την ασφάλιση στοιχείων καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου. Ο κύριος σκοπός των στοιχείων ασφάλισης είναι να διευκολύνουν τη διαδικασία εναπόθεσης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή και αφαίρεσης της εργασίας από την ιδιοσυσκευή με στόχο την ελάττωση του χρόνου σύσφιγξης και αποσύσφιγξης της εργασίας (νεκρός, μη παραγωγικός χρόνος). Σχ. 9/21: Κλαπέτο 2. Πλάκες bayonet Η ασφάλιση με τη βοήθεια πλάκας bayonet επιτυγχάνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Η πλάκα bayonet τοποθετείται στο σώμα της ιδιοσυσκευής με τρόπο ώστε οι κεφαλές των κοχλιών Allen να εφαρμόζουν στις σχιστές οπές της πλάκας. Περιορισμένη περιστροφή της πλάκας (δεξιόστροφη περιστροφή στην περίπτωση της πλάκας του σχ. 9/22) έχει ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση της πλάκας στο σώμα της ιδιοσυσκευής. Ακολουθεί σύσφιγξης της εργασίας με τη βοήθεια του χειρομοχλού του κοχλία σύσφιγξης.

15 110 τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή μερική περιστροφή τους με κέντρο τον οφθαλμό του κοχλία (σχ. 9/24). Σχ. 9/24: Ασφάλιση ιδιοσυσκευής με οφθαλμοκοχλία και κυλινδρικό περικόχλιο με ρίκνωση Σχ. 9/22: Ιδιοσυσκευή με πλάκα bayonet 3. Κοχλίες με κεφαλή Τ Κλαπέτα και γέφυρες μπορούν να συγκρατηθούν κατάλληλα στη θέση τους στο σώμα ιδιοσυσκευών με τη βοήθεια κοχλιών με κεφαλή Τ (σχ. 9/23). Έτσι, για τη σύσφιγξη και την αποσύσφιγξη των κλαπέτων και των γεφυρών αρκεί μόνο απλή περιστροφή του κοχλία κατά ένα τέταρτο της στροφής (δεξιόστροφη περιστροφή του κοχλία κατά ένα τέταρτο της στροφής για σύσφιγξη και αριστερόστροφη περιστροφή του κοχλία κατά ένα τέταρτο της στροφής για αποσύσφιγξη). 5. Καστάνιες ασφάλισης Οι καστάνιες ασφάλισης, που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ιδιοσυσκευές, μπορεί να έχουν μια από τις δύο μορφές που φαίνονται στο σχήμα 9/25. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία ολικής σκλήρυνσης. Σχ. 9/25: Καστάνιες ασφάλισης ιδιοσυσκευών Σχ. 9/23: Ασφάλιση ιδιοσυσκευής με κοχλία Τ 4. Οφθαλμοκοχλίες Αρκετά συχνά η ασφάλιση της ιδιοσυσκευής για κατεργασία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός ή και περισσότερων οφθαλμοκοχλιών (με περικόχλιο - πεταλούδα ή περικόχλιο με ρίκνωση), που εδράζονται με τη βοήθεια πείρου στο σώμα της ιδιοσυσκευής. Η έδρασή τους στο σώμα της ιδιοσυσκευής γίνεται με 6. Χειρομοχλοί με εκκεντρότητα για σύσφιγξη και ασφάλιση Με τα στοιχεία αυτά επιτυγχάνεται ταυτόχρονα τόσο η σύσφιγξη της εργασίας στην ιδιοσυσκευή όσο και η ασφάλιση της ιδιοσυσκευής, ώστε να μπορεί να αρχίσει η κατεργασία της εργασίας. Στο σκοπό αυτό χρησιμεύει κατάλληλο σκέλος με εκκεντρότητα στο άκρο του χειρομοχλού και αντίστοιχος πείρος που κοχλιώνεται σταθερά σε κατάλληλη θέση στο σώμα της ιδιοσυσκευής (σχ. 9/26) Σχ. 9/26: Χειρομοχλός με εκκεντρότητα για σύσφιγξη ασφάλιση

16 Εναπόθεση της εργασίας στην ιδιοσυσκευή Μια ιδιοσυσκευή δυνατό να προορίζεται να συγκρατεί ένα ή περισσότερα τεμάχια μιας ορισμένης εργασίας, σε ορισμένη προκαθορισμένη θέση. Η εναπόθεση και συγκράτηση οποιασδήποτε εργασίας σε οποιονδήποτε τύπο ιδιοσυσκευής διέπεται από την αρχή των έξι βαθμών ελευθερίας κίνησης ενός σώματος στο χώρο. Οι έξι βαθμοί ελευθερίας κίνησης ενός σώματος στο χώρο μπορούν να παρασταθούν στο τρισορθογώνιο τριαξονικό σύστημα συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο σχήμα 9/27. Κάθε σώμα που βρίσκεται ελεύθερο στο χώρο έχει έξι δυνατότητες κίνησης. Οι δυνατότητες αυτές κίνησης του κάθε σώματος χαρακτηρίζονται ως οι έξι βαθμοί ελευθερίας κίνησης ενός σώματος και είναι οι ακόλουθοι: 1 Ευθύγραμμη κίνηση του σώματος κατά μήκος του άξονα Χ 2 Ευθύγραμμη κίνηση του σώματος κατά μήκος του άξονα Υ 3 Ευθύγραμμη κίνηση του σώματος κατά μήκος του άξονα Ζ 4 Περιστροφή του σώματος γύρω από τον άξονα Χ 5 Περιστροφή του σώματος γύρω από τον άξονα Υ 6 Περιστροφή του σώματος γύρω από τον άξονα Ζ. αντιστηρίγματα είτε με τις δυνάμεις τριβής που είναι δυνατό να αναπτυχθούν μεταξύ των επιφανειών εναπόθεσης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή και των επιφανειών σύσφιγξης της εργασίας. Σχ. 9/28: Περιορισμός των έξι βαθμών ελευθερίας κίνησης στον ανεξάρτητο σφιχτήρα. Σχ. 9/29: Περιορισμός των έξι βαθμών ελευθερίας κίνησης στη συγκράτηση εργασίας σε πλάκα. Σχ. 9/27: Οι έξι βαθμοί ελευθερίας κίνησης ενός σώματος στο χώρο Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην κατασκευή ιδιοσυσκευών είναι η αποτελεσματικότητά τους να περιορίζουν τους έξι βαθμούς ελευθερίας κίνησης της εργασίας και να συγκρατούν την εργασία σταθερά και με ακρίβεια στην προκαθορισμένη θέση κατεργασίας. Ο περιορισμός της κίνησης της εργασίας σε σχέση με την ιδιοσυσκευή επιτυγχάνεται είτε με Οδηγοί καθοδήγησης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή Οι οδηγοί καθοδήγησης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή εφαρμόζονται με τέτοιον τρόπο στην ιδιοσυσκευή, ώστε η καθοδήγηση της εργασίας να επιτυγχάνεται με εκμετάλλευση είτε της εξωτερικής είτε της εσωτερικής μορφής της εργασίας. Οι αποστάσεις μεταξύ των οδηγών αυτών πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες (σε σχέση με τις διαστάσεις της εργασίας), ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ακρίβεια τοποθέτησης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή. Η καθοδήγηση εργασιών με ακατέργαστες επιφάνειες επιτυγχάνεται συνήθως με εκμετάλλευση μιας ή το πολύ δύο πλευρών τους που ακουμπούν σε σταθερούς οδηγούς καθοδήγησης. Οι υπόλοιπες επιφάνειες της εργασίας είτε δεν ακουμπούν πουθενά ή ακουμπούν σε κινητούς οδηγούς (βλέπε σχ. 9/30)

17 Ασφάλιση έναντι εσφαλμένης εναπόθεσης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή Σχ. 9/30: Ιδιοσυσκενή για τη συγκράτηση εργασίας με βάση την εξωτερική μορφή της εργασίας Επίπεδοι οδηγοί από χάλυβα που κοχλιώνονται ή καρφώνονται στο σώμα της ιδιοσυσκευής προσφέρουν ικανοποιητική ακρίβεια καθοδήγησης ιδιαίτερα σε εργασίες με λεπτό πάχος (σχ. 9/31). Εσφαλμένη εναπόθεση της εργασίας στην ιδιοσυσκευή έχει ως αποτέλεσμα την κατεργασία της εργασίας σε σημεία που δεν πρέπει και επομένως την αχρήστευση της εργασίας. Το ανεπιθύμητο αυτό ενδεχόμενο αποκλείεται με τη βοήθεια ειδικών ασφαλιστικών πείρων που εφαρμόζονται στην κατάλληλη θέση στο σώμα της ιδιοσυσκευής. Οι πείροι αυτοί εμποδίζουν τη λανθασμένη εναπόθεση της εργασίας στην ιδιοσυσκευή. Οι ασφαλιστικοί πείροι εφαρμόζονται σε θέσεις όπου η εργασία έχει κανάλια, σφηνόδρομους ή προεξοχές, που βρίσκονται σε ασύμμετρη θέση σε σχέση με τις διαστάσεις της εργασίας, έτσι που να αποκλείεται το ενδεχόμενο η εργασία να τοποθετηθεί ανάποδα στην ιδιοσυσκευή (σχ. 9/33) Εργασία Σχ. 9/31: Επίπεδοι οδηγοί για την καθοδήγηση εργασίας με λεπτό πάχος στην ιδιοσυσκευή. Οι πείροι καθοδήγησης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές χρησιμοποιούνται πολύ πλατιά, γιατί η κατασκευή τους είναι εύκολη και το κόστος τους χαμηλό. Τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο στην ιδιοσυσκευή, ώστε οι επιφάνειες της εργασίας να εφάπτονται στην επιπεδωμένη επιφάνεια των πείρων καθοδήγησης. Στο πάνω μέρος η επιπεδωμένη επιφάνεια είναι λοξοτμημένη, ώστε να διευκολύνεται η εναπόθεση της εργασίας στην ιδιοσυσκευή (σχ. 9/32). Σχ. 9/33: Ασφαλιστικοί πείροι σε ιδιοσυσκευή-ασφάλιση έναντι εσφαλμένης εναπόθεσης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή Η εσφαλμένη εναπόθεση της εργασίας στην ιδιοσυσκευή αποφεύγεται είτε με τη δημιουργία κατάλληλης θέσης εναπόθεσης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή είτε με την εφαρμογή ειδικών ασφαλιστικών πείρων στην ιδιοσυσκευή. Σχ. 9/32: Πείροι καθοδήγησης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή

18 113 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 1. Κατονομάστε τα βασικά στάδια κατεργασίας και τα βοηθητικά στάδια κατεργασίας, που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των ημικατεργασμένων μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή στο μηχανουργείο, με σκοπό τη μεταποίησή τους σε στοιχεία μηχανών. 2. Ορίστε την έννοια «ιδιοσυσκευή» και εξηγήστε τη χρησιμότητα των ιδιοσυσκευών στην ομαδική και μαζική παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων. 3. Γράψετε τους παράγοντες που καθορίζουν αποφασιστικά κατά πόσο επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευής ή όχι στην παραγωγή ορισμένου αριθμού τεμαχίων ενός συγκεκριμένου στοιχείου μηχανής. 4. Να αναφέρετε 5 πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευών στην ομαδική και μαζική παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων. 5. Κατονομάστε τις ιδιοσυσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση με μηχανική κοπή. 6. Στα πιο κάτω σχήματα φαίνονται ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα. Γράψετε τον τύπο της κάθε ιδιοσυσκευής. 7. Αναγνωρίστε την πιο κάτω ιδιοσυσκευή και γράψετε τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει με τη χρησιμοποίησή της Εργασίες (σύνολο 8) 8. Γράψετε το σκοπό που εξυπηρετούν οι ιδιοσυσκευές τόρνευσης. 9. Κατονομάστε 4 μέσα συγκράτησης της εργασίας κατά την τόρνευση, που αποτελούν συνήθη εξοπλισμό για κάθε τόρνο γενικής χρήσης. 10. Να αναφέρετε 3 τύπους εργαλειοφόρων ιδιοσυσκευών. 11. Κατονομάστε τα διάφορα στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών. 12. (α) Πόσες δυνατότητες κίνησης (βαθμοί ελευθερίας) έχει ένα σώμα που βρίσκεται ελεύθερο στο χώρο; (β) Να αναφέρετε μιαν ιδιοσυσκευή που περιορίζει τους έξι βαθμούς ελευθερίας κίνησης της εργασίας. (α) (β) (γ)

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ. Πτυχιακή Εργασία ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Σχεδίαση τριών εως πέντε μικρού μεγέθους εξαρτημάτων αεροσκάφους και δημιουργία με το Inventor των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ 114 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει ναι: 1. Ορίζει τι είναι μήτρες. 2. Κατονομάζει τις κατηγορίες ταξινόμησης των μητρών. 3. Κατονομάζει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός Μηχανουργικές Κατεργασίες Τόρνευση Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός ΓΕΝΙΚΑ Με τη τόρνευση κατεργάζονται κομμάτια συμμετρικά εκ περιστροφής με κατά κανόνα κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι Άτρακτος: περιστρεφόμενο στοιχείο κυκλικής (συνήθως) διατομής (πλήρους ή σωληνωτής) που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ισχύ ή κίνηση Άξονας: μη περιστρεφόμενο στοιχείο που δεν μεταφέρει ροπή και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σπειρώματα. Περιεχόμενα. Είδη σύνδεσης. Τύποι σύνδεσης. 1. Μόνιμες συνδέσεις. 2. Λυόμενες συνδέσεις. Εισαγωγή. Σπειρώματα - ονοματολογία

Σπειρώματα. Περιεχόμενα. Είδη σύνδεσης. Τύποι σύνδεσης. 1. Μόνιμες συνδέσεις. 2. Λυόμενες συνδέσεις. Εισαγωγή. Σπειρώματα - ονοματολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Περιεχόμενα Εισαγωγή Σπειρώματα Κοχλίες Σχεδίαση και διαστασιολόγηση σπειρωμάτων Κοχλίες Τύποι σύνδεσης 1. Μόνιμες συνδέσεις Συγκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση- Φασεολόγιο. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός

Μηχανουργικές Κατεργασίες. Τόρνευση- Φασεολόγιο. Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός Μηχανουργικές Κατεργασίες Τόρνευση- Φασεολόγιο Μηχανουργικές Κατεργασίες, Διδάσκων: Δρ. Δημητρέλλου Σωτηρία, Μηχ/γος Μηχ/κός Κατεργασία κοπής με τόρνο Κατεργασία κοπής με τόρνο Αρχικοί έλεγχοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα των οδοντωτών τροχών με ελικοειδή δόντια είναι:

Τα πλεονεκτήματα των οδοντωτών τροχών με ελικοειδή δόντια είναι: Οδοντώσεις 1. Ποιος είναι ο λειτουργικός σκοπός των οδοντώσεων (σελ. 227) Λειτουργικός σκοπός των οδοντώσεων είναι η μετάδοση κίνησης σε περιπτώσεις ατράκτων με γεωμετρικούς άξονες παράλληλους, τεμνόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής. Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία

Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής. Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία Επισκόπηση εργαλειομηχανών κοπής Τόρνος Φρέζα Δράπανο Λειαντικό Συγκρότηση Λειτουργία Εργαλεία Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Εργαλειομηχανές κοπής - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ. Τίτλος άσκησης: (Απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής: 8 διδακτικές ώρες)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ. Τίτλος άσκησης: (Απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής: 8 διδακτικές ώρες) 2 ο ΕΚ Ν.Ιωνίας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Μέρος 1 ο : Πληροφορίες για την άσκηση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓ/ΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος άσκησης: (Απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 129 7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/04/07 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 3-1 ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΡΦΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή

Μηχανουργικές κατεργασίες με χρήση Η/Υ για βιομηχανική παραγωγή Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC Ο προγραμματισμός για την κατεργασία ενός τεμαχίου σε εργαλειομηχανή, με ψηφιακή καθοδήγηση, γίνεται με τον κώδικα μηχανής. Πρόκειται για μια σειρά τυποποιημένων εντολών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 1 4. Διαμόρφωση μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή Χύτευση Σφυρηλάτηση Κυλινδροποίηση Ολκή - συρματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ) ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Τ.ΕΦ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ) ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Τ.ΕΦ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ) ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Τ.ΕΦ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. ειδικά εργαλεία για τοποθέτηση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δοχείων. centromat.

Centromat. Hermann Rosorius. Ingenieurbüro GmbH. ειδικά εργαλεία για τοποθέτηση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δοχείων. centromat. Centromat Hermann Rosorius Ingenieurüro GmH ειδικά εργαλεία για τοποθέτηση σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δοχείων www.centromat.de Τύπος 1a ιάταξη εξωτερικού κεντραρίσματος Με την πρώτη, γρήγορο, ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κώστας Κιτσάκης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ MSc Διασφάλιση ποιότητας Επιστημονικός Συνεργάτης Στάδιο Σχεδιομελέτης Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία 2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 2.1 Μετρητικές ταινίες Οι μετρητικές ταινίες, πτυσσόμενες (αρθρωτές) ή περιελισσόμενες σε θήκη, είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο ελαφρύ κράμα και έχουν χαραγμένες υποδιαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι θεωρία κοπής Ορθογωνική κοπή-γεωμετρία κοπής Associate Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Περίγραμμα 2 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-2 ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΤΡΟΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 6.1α. Είδη κατσαβιδιών.

Σχ. 6.1α. Είδη κατσαβιδιών. 6. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Η βίδα μαζί με το περικόχλιο (παξιμάδι) ή χωρίς αυτό, αποτελεί ένα μέσο που μας επιτρέπει να συνδέουμε δυο ή περισσότερα κομμάτια. Για να πραγματοποιήσουμε όμως τη σύνδεση με τη βίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑΛ Προτεινόμενα θέματα 2017-2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΒΑΝΤΣΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ17 1 ο Θ Ε Μ Α Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Μηχανολογίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κώστας Κιτσάκης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ MSc Διασφάλιση ποιότητας Επιστημονικός Συνεργάτης Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο : Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 4.3.4-4.3.5-4.3.6-4.3.7 1. α) Ποιος είναι ο προορισμός του πείρου ; 90 β) Ποιο είναι το σχήμα που έχει ο πείρος και γιατί ; γ) Ποιο είναι το υλικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Μ ΑΡΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17Ο6 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο του εργαστηρίου ανά τρία άτομα σύμφωνα με την ονομαστική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S 0 Τα Χειροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις Συγκολλήσεις Σχήμα 1 Η σύνδεση υλικών σε μια κατασκευή μπορεί να γίνει με συγκόλληση, ήλωση, κοχλίωση, κόλληση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύνδεση δύο εξαρτημάτων και με τις τρείς μεθόδους και γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Διαστημόμετρο (Μ Κύρια κλίμακα, Ν Βερνιέρος)

Σχήμα 1 Διαστημόμετρο (Μ Κύρια κλίμακα, Ν Βερνιέρος) Άσκηση Μ1 Θεωρητικό μέρος Μήκος και μάζα (βάρος) Όργανα μέτρησης μήκους Διαστημόμετρο Με το διαστημόμετρο μετράμε μήκη μέχρι και μερικά μέτρα, σε χαμηλές απαιτήσεις ως προς την ακρίβεια. Το κύριο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής και πραγµατικής διαστάσεως ονοµάζεται, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ.

ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής και πραγµατικής διαστάσεως ονοµάζεται, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ. ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΧΕΣ. Παρά την τελειοποίηση των µέσων κατεργασίας και των οργάνων µετρήσεως και ελέγχου, η κατασκευή ενός εξαρτήµατος µε απόλυτη ακρίβεια είναι αδύνατον να επιτευχθεί, γιατί, απλούστατα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες Ανοχές κατά ISO Συναρμογές κατά ISO. Ανοχές-συναρμογές - ΕΜΤ

Βασικές έννοιες Ανοχές κατά ISO Συναρμογές κατά ISO. Ανοχές-συναρμογές - ΕΜΤ Ανοχές - συναρμογές Βασικές έννοιες Ανοχές κατά ISO Συναρμογές κατά ISO Δεκ-09 Γ.Βοσνιάκος Ανοχές-συναρμογές - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 Διαμόρφωση Μεταλλικών Υλικών. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΜΕ ΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 2 Διαμόρφωση Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ. Για την καλύτερη κατανόηση των γραναζιών αρχικά αγνοούμε τις εγκοπές τους, έτσι παρατηρούμε ότι:

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ. Για την καλύτερη κατανόηση των γραναζιών αρχικά αγνοούμε τις εγκοπές τους, έτσι παρατηρούμε ότι: 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ 2 Για την καλύτερη κατανόηση των γραναζιών αρχικά αγνοούμε τις εγκοπές τους, έτσι παρατηρούμε ότι: Ηπεριστροφήτωνδύοαξόνωνθαείναι αντίθετης φοράς Η διάμετρος των δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα: Στοιχεία ατράκτων Μορφή του άκρου: πολύγωνο κατά DIN AP3G 60 g6 Διάμετρος: D 40 έως 63 mm με βαθμίδες κατά R 10

Δεδομένα: Στοιχεία ατράκτων Μορφή του άκρου: πολύγωνο κατά DIN AP3G 60 g6 Διάμετρος: D 40 έως 63 mm με βαθμίδες κατά R 10 Παράδειγμα 1 (σύλληψη της ιδέας) Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο εργασίας για το σχεδιασμό ενός μηχανισμού, σύμφωνα με τα προηγούμενα (κεφάλαιο σύλληψη της Ιδέας). Στο Σχήμα 1 φαίνεται ο αρχικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/206 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων Η Σωστή τοποθετηση Διαστασεων στο Μηχανολογικο Σχεδιο ειναι απαραιτητη για τη Σωστή Κατασκευή Εχετε κατι να παρατηρησετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μετρολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.5. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΩΝ Μικρόμετρο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μετρολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.5. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΩΝ Μικρόμετρο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μετρολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.5 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΩΝ Μικρόμετρο Τα μικρομετρα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων και για μετρήσεις βάθους.

Διαβάστε περισσότερα

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ Tόρνοι Εξαρτήματα OPTI D180 X 300 VARIO Στιβαρός τόρνος γενικής χρήσης με ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας Πλεονεκτήματα Σκληρυμένες και ρεκτιφιαρισμένες γλύστρες Σκληρυμένος κώνος ατράκτου (DIN 6350) Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι χαλυβδοσωλήνες διακρίνονται ως προς το μέγεθος και την κατασκευή τους. Το μέγεθος ενός χαλυβδοσωλήνα χαρακτηρίζεται από την ονομαστική του διάμετρο, η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων. 29/10/2015 Πολύζος Θωμάς

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων. 29/10/2015 Πολύζος Θωμάς Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων 29/10/2015 Πολύζος Θωμάς 1 Αναγκαιότητα τοποθέτησης διαστάσεων Σφάλμα μέτρησης που οφείλεται: Σε υποκειμενικό λάθος εκείνου που κάνει την μέτρηση. Σε σφάλμα του οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα # 5: Κοχλίες Ι Μ. Γρηγοριάδου Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ενότητα 1: Γενικά στοιχεία οδοντωτών τροχών - Γεωμετρία οδόντωσης Μετωπικοί τροχοί με ευθεία οδόντωση Δρ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC - CNC Δρ. Μηχ. Γκ. Μανσούρ Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 2 ο. Γ) Απόκτηση της ικανότητας να κεντράρετε σωστά το κοπτικό εργαλείο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 2 ο. Γ) Απόκτηση της ικανότητας να κεντράρετε σωστά το κοπτικό εργαλείο. Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2, 3, 4 & 5 : Περιγραφή, δυνατότητες κατασκευής των εργαλειοµηχανών. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕ- ΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 1.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΥΡΓΟΙ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΦΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 3. ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

εξεταστέα ύλη στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 25 η 4.5 Εκκεντροφόρος άξονας Βαλβίδες

εξεταστέα ύλη στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 25 η 4.5 Εκκεντροφόρος άξονας Βαλβίδες εξεταστέα ύλη στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 25 η 4.5 Εκκεντροφόρος άξονας Βαλβίδες 1. Ποια είναι τα κύρια μέρη του συστήματος διανομής ; 103 Να γράψετε την αντιστοιχία αριθμών εξαρτημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κλάδος: Μηχανολογίας Αρ. Μαθητών: 12 Ειδικότητα: Μηχ. Παραγωγής-Εργαλειομηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ)

ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ) ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΗ (ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΙΜΑΝΤΕΣ) Για να παραλάβει μία άτρακτος περιστροφική κίνηση από μία άλλη, η οποία βρίσκεται σε αρκετή απόσταση, χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης κίνησης ο ιμάντας (λουρί) Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα