ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Μαυρομιχάλη 23, Κτίριο Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα T: (+30) F: (+30) E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Μαυρομιχάλη 23, Κτίριο Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα T: (+30) F: (+30) E:"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

2

3

4 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ... 5 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΟΔΙΔ... 6 ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ... 7 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ... 8 ΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 8 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΙΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 10 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 12 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 18 ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 21 ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 23 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙV. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ... 22

5 ΑΡΘΡΟ 26 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ AΡΘΡΟ 27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 28 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (MED-ARB / ARB-MED) ΑΡΘΡΟ 28A ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (MED-ARB) ΑΡΘΡΟ 28Β ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (ARB-MED) ΑΡΘΡΟ 28Γ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ VΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 29 ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 31 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 32 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΟΔΙΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΧΡΟΝΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ... 40

6

7 ΕΟΔΙΔ

8 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΟΔΙΔ 1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 1 που δραστηριοποιείται για την παροχή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτησίας και εξωδικαστικής εν γένει επίλυσης διαφορών, καθώς επίσης για τη διάδοση, προβολή και προώθηση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. 2. Στις διαδικασίες διαιτησίας που υπάγονται στον παρόντα Κανονισμό, ο ΕΟΔΙΔ παρέχει υπηρεσίες συντονισμού και διοικητικής υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό από την υποβολή της αίτησης προσφυγής σε διαιτησία και καθ όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας. Οι παρεχόμενες από τον ΕΟΔΙΔ υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν και την ανεύρεση κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων ή άλλων εργασιών του διαιτητικού δικαστηρίου. 3. Ο ΕΟΔΙΔ τηρεί κατάλογο διαιτητών («Κατάλογος Διαιτητών»), από τον οποίο μπορεί να ορίζονται διαιτητές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 4. Η εποπτεία των διαιτητικών διαδικασιών που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού ασκείται αποκλειστικά από το Συμβούλιο Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ («Συμβούλιο Διαιτησίας»), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο όργανο του Οργανισμού εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ αυτού να ασκεί τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. Το Συμβούλιο Διαιτησίας συγκροτείται και ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος προσαρτάται ως Παράρτημα ΙΙΙ στον παρόντα Κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Επεμβαίνει στη διαιτητική διαδικασία μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητώς στον παρόντα Κανονισμό και δεν επιλύει το ίδιο τις ουσιαστικές διαφορές που άγονται σε διαιτησία. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται για τη διαιτητική επίλυση κάθε είδους διαφορών. 6 1 Η μετοχική σύνθεση του ΕΟΔΙΔ, καθώς και τα ονόματα των μελών της Διοίκησής του, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (

9 2. Εφόσον η επίλυση της διαφοράς έχει υπαχθεί με συμφωνία των μερών σε διαιτησία ΕΟΔΙΔ, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ενσωματώνονται άνευ ετέρου στη συμφωνία διαιτησίας και δεσμεύουν τα διάδικα μέρη. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισμού όπως ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαιτησίας. 3. Εκτός αντίθετης συμφωνίας τους, τα μέρη, με την υπαγωγή τους στον παρόντα Κανονισμό αποδέχονται ότι το αντικείμενο της συμφωνίας διαιτησίας σχετίζεται με περισσότερες χώρες. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, έδρα της διαιτησίας είναι η Ελλάδα. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν, η ακροαματική διαδικασία μπορεί να διεξάγεται σε διαφορετικό τόπο, χωρίς να επηρεάζεται η έδρα της διαιτησίας. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να πραγματοποιεί τις διασκέψεις του και αλλού, κατόπιν συνεννόησης με τα μέρη. Η έδρα της διαιτησίας δεν αποκλείει τη διεξαγωγή άλλων εργασιών του δικαστηρίου σε διαφορετικό τόπο. 2. Η γλώσσα της διαιτησίας επιλέγεται από τα μέρη. Αν τα μέρη δεν όρισαν τη γλώσσα, αυτή θα ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις των μερών. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Η αίτηση προσφυγής σε διαιτησία («Αίτηση») κατατίθεται ή αποστέλλεται στην έδρα του ΕΟΔΙΔ και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ονοματεπώνυμο / επωνυμία των μερών, στοιχεία κατοικίας - διαμονής / έδρας, και στοιχεία επικοινωνίας τους, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει και είναι γνωστή, β) Τη συμφωνία διαιτησίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική συμφωνία όπως κάθε πρόβλεψη σχετικά με τον αριθμό, την ταυτότητα ή τη διαδικασία ορισμού του διαιτητή ή των διαιτητών, την έδρα της διαιτησίας, τη γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας, καθώς και το εφαρμοστέο στη διαφορά δίκαιο, γ) Σύντομο ιστορικό της διαφοράς από την οποία προκύπτουν οι αξιώσεις και τα αιτήματα που προβάλλονται ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, δ) Αναφορά της έννομης προστασίας που ζητείται από το διαιτητικό δικαστήριο και των αιτημάτων προς αυτό, 7

10 περιλαμβανομένης κατά το δυνατόν χρηματικής αποτίμησης του αντικειμένου της διαφοράς, ε) Ορισμό διαιτητή, εφόσον πρόκειται για τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, στ) Ορισμό του προσώπου που θα λαμβάνει για λογαριασμό του αιτούντος όλα τα έγγραφα που αφορούν στη διαιτητική διαδικασία και τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας αυτού του προσώπου, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2. Η Αίτηση συνοδεύεται από αριθμό αντιγράφων που αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των μερών και των διαιτητών, ώστε να λάβει από ένα αντίγραφο το κάθε μέρος και ο κάθε διαιτητής, και σε ένα επιπλέον αντίγραφο για τον ΕΟΔΙΔ. Κατά την υποβολή ο ΕΟΔΙΔ βεβαιώνει την υποβολή της Αίτησης επί του πρωτοτύπου και επικυρώνει τα αντίγραφα. 3. Η υποβολή της Αίτησης θεωρείται πλήρης εφόσον πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 2 και εφόσον συνοδεύεται από ταυτόχρονη υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του ποσού της αμοιβής καταχώρησης («αποδεικτικό καταβολής»), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 30. Τυχόν αμφισβήτηση της πληρότητας της Αίτησης δεν επηρεάζει τη διαδικασία συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου. 4. Η ημέρα της υποβολής της Αίτησης θεωρείται ως ημέρα έναρξης της διαιτησίας, εφόσον έχει προσκομιστεί το αποδεικτικό καταβολής. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο της Αίτησης, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής, κοινοποιείται, με μέριμνα του αιτούντος, στον καθ ου σε έντυπη μορφή. Η κοινοποίηση αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής (ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με απόδειξη παράδοσης). Ο αιτών ενημερώνει αμελλητί τον ΕΟΔΙΔ για την κοινοποίηση. 8 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της Αίτησης στον καθ ου και εφόσον πρόκειται για τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, ο καθ ου καταθέτει ή άλλως αποστέλλει στην έδρα του ΕΟΔΙΔ δήλωση ορισμού διαιτητή. Η παράγραφος 2 άρθρου 4 εφαρμόζεται αναλόγως. 2. Η απάντηση στην αίτηση προσφυγής σε διαιτησία («Απάντηση») κατατίθεται ή αποστέλλεται στην έδρα του ΕΟΔΙΔ εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Αίτησης στον καθ ου και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ονοματεπώνυμο / επωνυμία των μερών, στοιχεία κατοικίας - διαμονής / έδρας, και στοιχεία επικοινωνίας

11 τους, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει και είναι γνωστή, β) Σύντομη κατά το δυνατόν απάντηση ως προς το προβλεπόμενο στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία β, γ και δ, περιεχόμενο της Αίτησης, γ) Ορισμό του προσώπου που θα λαμβάνει εκ μέρους του καθ ου όλα τα έγγραφα που αφορούν στη διαιτητική διαδικασία και τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας αυτού του προσώπου, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 εφαρμόζεται αναλόγως. Επικυρωμένο αντίγραφο της Απάντησης, μαζί με αντίγραφο της δήλωσης ορισμού διαιτητή της παραγράφου 1, κοινοποιείται, με μέριμνα του καθ ου, στον αιτούντα σε έντυπη μορφή. Το άρθρο 4, παράγραφος 5, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εφαρμόζεται αναλόγως. 3. Η Απάντηση δύναται να περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα κατά του αιτούντος. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δύναται να υποβάλει απάντηση στα ανταγωγικά αιτήματα («Ανταπάντηση») εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Απάντησης. Εφαρμόζεται αναλόγως η πάραγραφος Η Απάντηση δύναται να περιλαμβάνει και αυτοτελή απαίτηση του καθ ου κατά τρίτου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτό δεσμεύεται από τη συμφωνία διαιτησίας. 5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4, το σχετικό τμήμα του δικογράφου της Απάντησης θα πρέπει να έχει επιπλέον το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία γ και δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 εφαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, εφόσον τα ανταγωγικά αιτήματα κατά του αιτούντος απορρέουν από περισσότερες ή διαφορετικές συμφωνίες διαιτησίας, σε σχέση με τα αιτήματα της αίτησης προσφυγής σε διαιτησία, το σχετικό τμήμα του δικογράφου της Απάντησης θα πρέπει επιπλέον να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β. 6. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, ο ΕΟΔΙΔ μπορεί να χορηγεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του καθ ου, παράταση της προθεσμίας υποβολής της Απάντησης για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι ο καθ ου έχει παράσχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 και στο στοιχείο γ της παραγράφου 2. 9

12 ΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών: (α) όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς (όπως προκύπτει από την Αίτηση και την Απάντηση) δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, η διαφορά επιλύεται από έναν (1) διαιτητή, και (β) όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η διαφορά επιλύεται από τρεις (3) διαιτητές. 2. Ο υπολογισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. Όταν η διαφορά επιλύεται από μονομελές διαιτητικό δικαστήριο, τα μέρη ορίζουν από κοινού τον μόνο διαιτητή και ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΔΙΔ για την επιλογή τους. Αν τα μέρη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της Απάντησης στον αιτούντα αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον μόνο διαιτητή, αυτός ορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο Όταν η διαφορά επιλύεται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, κάθε μέρος ορίζει από έναν διαιτητή και οι δύο διαιτητές από κοινού ορίζουν τον τρίτο διαιτητή-πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου, και ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΔΙΔ για την επιλογή τους. Αν οι δύο διαιτητές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό του τελευταίου εξ αυτών δεν ορίσουν τον πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου, ή αν και προ της παρόδου της προθεσμίας αυτής καταθέσουν στον ΕΟΔΙΔ δήλωση ότι αδυνατούν να συμφωνήσουν, αυτός ορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας, με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν οποιοδήποτε από τα μέρη δεν ορίσει διαιτητή, τότε αυτός, καθώς και ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζονται απευθείας από το Συμβούλιο Διαιτησίας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου Για τον ορισμό του μόνου διαιτητή ή του προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 εδ. α και β το Συμβούλιο Διαιτησίας, εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την αδυναμία ορισμού διαιτητή, αποστέλλει στα μέρη λίστα με εννέα (9) προτεινόμενους διαιτητές. Εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της λίστας κάθε μέρος επιστρέφει τη λίστα στο Συμβούλιο Διαιτησίας έχοντας τη δυνα-

13 τότητα να διαγράψει έως τρία (3) ονόματα και να αξιολογήσει με σειρά προτίμησης τα λοιπά. Εντός τριών (3) ημερών από την περιέλευση των προτιμήσεων των μερών σε αυτό, το Συμβούλιο Διαιτησίας ορίζει ως μόνο διαιτητή ή ως πρόεδρο ή μέλος του διαιτητικού δικαστηρίου ένα εκ των προτεινομένων προσώπων που και τα δύο μέρη δεν έχουν αποκλείσει, χωρίς να δεσμεύεται από τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ορισμός διαιτητή δεν μπορεί να γίνει από τη λίστα, το Συμβούλιο Διαιτησίας ορίζει αυτόν ελεύθερα, χωρίς την υποβολή συμπληρωματικής λίστας. Στις περιπτώσεις που η συμφωνία διαιτησίας προβλέπει ως προς το πρόσωπο του διαιτητή κριτήρια η εφαρμογή των οποίων εν τοις πράγμασι άγει σε αδυναμία ορισμού διαιτητή που να πληροί τα αναγκαία εχέγγυα, το Συμβούλιο Διαιτησίας αποφασίζει ελεύθερα αν θα ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία και δύναται να ορίζει διαιτητές κατά την κρίση του. 4. Σε περίπτωση περισσότερων αιτούντων ή περισσότερων καθ ών, εάν οι ομόδικοι αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς τον ορισμό διαιτητή, τότε το σύνολο των μελών του διαιτητικού δικαστηρίου ορίζεται απευθείας από το Συμβούλιο Διαιτησίας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 και χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση ορισμού που έχει τυχόν ήδη υποβληθεί από οποιαδήποτε πλευρά. 5. Τα μέρη και το Συμβούλιο Διαιτησίας δύνανται να ορίζουν διαιτητές από τον Κατάλογο Διαιτητών του ΕΟΔΙΔ ή εκτός αυτού. 6. Όταν οριστεί ο μόνος διαιτητής ή ο τελευταίος εκ των τριών διαιτητών, το διαιτητικό δικαστήριο θεωρείται συγκροτηθέν. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1. Οι διαιτητές οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι έναντι των μερών και των εκπροσώπων τους καθ όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας. 2. Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει κάθε πρόσωπο που έχει ορισθεί από τα μέρη ή από το Συμβούλιο Διαιτησίας ως διαιτητής σύμφωνα με το άρθρο 7 αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπόδειξής του. Εντός επτά (7) ημερών από την ενημέρωσή τους, τα πρόσωπα αυτά καταθέτουν στον ΕΟΔΙΔ υπογεγραμμένη δήλωση (α) διαθεσιμότητας και αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό τους σε σχέση με την προς εκδίκαση υπόθεση και (β) αποδοχής του ορισμού τους. Η παρέλευση της προθεσμίας αυτής άκαρπης ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής, οπότε, για την πλήρωση της θέσης του διαιτητή που αρνήθηκε ρητά ή σιωπηρά τον ορισμό του, (α) αν πρόκειται για διαιτητή που ορίστηκε από ένα από τα μέρη, ο ΕΟΔΙΔ ειδο- 11

14 ποιεί το οικείο μέρος για να ορίσει νέο διαιτητή εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την ειδοποίηση, ενώ (β) αν πρόκειται για διαιτητή που ορίστηκε από το Συμβούλιο Διαιτησίας ο ΕΟΔΙΔ ορίζει άλλον διαιτητή από τη λίστα της παραγράφου 3 του άρθρου 7, αν υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι που τα μέρη δεν έχουν αποκλείσει, ενώ σε αντίθετη περίπτωση επανεκκινεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 7. Με την ολοκλήρωση του ορισμού των διαιτητών, ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει σχετικώς τα μέρη. 3. Εντός επτά (7) ημερών από την περιέλευση στα μέρη της κατά την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσης, τα μέρη υποβάλουν εγγράφως και αιτιολογημένα παρατηρήσεις σχετικά με πιθανά κωλύματα στο πρόσωπο του διαιτητή ή των διαιτητών κοινοποιώντας τα και στο άλλο μέρος και στον ΕΟΔΙΔ. Το Συμβούλιο Διαιτησίας εξετάζει τις εν λόγω παρατηρήσεις, εφαρμοζομένου αναλογικά του άρθρου 9 περί αντικατάστασης διαιτητών, και κατόπιν προβαίνει είτε σε επιβεβαίωση του ορισμού τους είτε σε ορισμό νέου διαιτητή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Κάθε διαιτητής οφείλει να ενημερώνει αμέσως τα μέρη και τον ΕΟΔΙΔ αν υφίσταται ή προκύψει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οτιδήποτε θα μπορούσε να γεννήσει δικαιολογημένες αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία ή την ανεξαρτησία του. 5. Καθένα από τα μέρη μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του διαιτητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση ή όφειλε να λάβει γνώση του ορισμού του διαιτητή ή των περιστατικών που συντελούν στη σύγκρουση συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να γεννήσουν δικαιολογημένες αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία ή την ανεξαρτησία του διαιτητή, με αίτηση που υποβάλλει στον ΕΟΔΙΔ και κοινοποιείται στο διαιτητικό δικαστήριο και στο άλλο μέρος. 6. Εντός δέκα (10) ημερών ο διαιτητής και το άλλο μέρος τοποθετούνται σχετικά με την αίτηση εξαίρεσης. 7. Αν ο διαιτητής που ζητείται να εξαιρεθεί δεν παραιτηθεί ή αν το άλλο μέρος δεν συμφωνήσει στην εξαίρεση, το Συμβούλιο Διαιτησίας αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης με αιτιολογημένη απόφαση εντός είκοσι (20) ημερών. 8. Η προθεσμία υποβολής αίτησης εξαίρεσης, η υποβολή αυτής, καθώς και η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων κατά την παράγραφο 3 και η υποβολή τέτοιων παρατηρήσεων, δεν κωλύει την πρόοδο της διαιτητικής διαδικασίας, εκτός αν το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. 9. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης εξαίρεσης ορίζεται νέος διαιτητής κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9. 12

15 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Διαιτησίας αντικαθίσταται διαιτητής ο οποίος (α) παραιτείται ή (β) δεν δύναται να ασκήσει τα καθήκοντά του για πραγματικούς ή νομικούς λόγους. 2. Την αντικατάσταση της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 δύναται να ζητήσει κάθε μέρος, κοινοποιώντας τη σχετική αίτησή του στο άλλο μέρος, στο διαιτητικό δικαστήριο και στον ΕΟΔΙΔ. Εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του αιτήματος το άλλο μέρος τοποθετείται επ αυτού. Το Συμβούλιο Διαιτησίας αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός δέκα (10) ημερών από την τοποθέτηση του άλλου μέρους. Οι ανωτέρω προθεσμίες δύνανται να συντέμνονται ή να παρατείνονται με απόφαση του Συμβουλίου Διαιτησίας. 3. Ο ορισμός νέου διαιτητή σε αντικατάσταση του προηγούμενου γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκε ο διαιτητής που αντικαθίσταται. 4. Μετά την αντικατάσταση του διαιτητή, το διαιτητικό δικαστήριο με τη νέα σύνθεση αποφασίζει αν η διαιτητική διαδικασία θα συνεχιστεί ή θα επαναληφθεί εξ αρχής. Όταν αντικαθίσταται ο μόνος διαιτητής, η διαιτητική διαδικασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά από την αρχή. ΙΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 10 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Μέχρι την προκαταρκτική συνάντηση του άρθρου 15, όλα τα έγγραφα της διαδικασίας κοινοποιούνται στον ΕΟΔΙΔ και στα πρόσωπα που έχουν οριστεί από τον αιτούντα και τον καθ ου αντιστοίχως για την παραλαβή των εγγράφων που αφορούν στη διαιτητική διαδικασία, με μέριμνα του κοινοποιούντος μέρους, σε έντυπη μορφή. Η κοινοποίηση αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής (ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με απόδειξη παράδοσης). 2. Μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, ο ΕΟΔΙΔ κοινοποιεί σε αυτό τα μέχρι τότε έγγραφα της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που του κοινοποιούν τα μέρη μέχρι την προκαταρκτική συνάντηση, σύμφωνα με την παράγραφο Μετά την κοινοποίηση της παραγράφου 2, εκτός εάν άλλως οριστεί κατά την προκαταρκτική συνάντηση σύμφωνα με το άρθρο 15, όλα τα νεότερα έγγραφα κοινοποιούνται προς τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου, καθώς και τα 13

16 πρόσωπα που έχουν οριστεί από τον αιτούντα και τον καθ ου αντιστοίχως για την παραλαβή των εγγράφων που αφορούν στη διαιτητική διαδικασία, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 4. Οι προθεσμίες που τίθενται με τον παρόντα Κανονισμό αρχίζουν από την επομένη του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία τους. Οι προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Όταν η ημέρα έναρξης ή λήξης προθεσμίας συμπίπτει με επίσημη αργία ή μη εργάσιμη ημέρα του τόπου διευθύνσεως οποιουδήποτε από τα μέρη, αυτή αρχίζει ή λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφαίνεται για την ύπαρξη ή το κύρος της συμφωνίας διαιτησίας και τη δικαιοδοσία του είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως των μερών, η οποία προβάλλεται μέχρι την υποβολή της Απάντησης, ή του κατά το άρθρο 15 υπομνήματος ανταπάντησης στο μέτρο που η ένσταση αφορά τα ανταγωγικά αιτήματα. Η δυνατότητα προβολής της ένστασης έλλειψης δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου από ένα διάδικο μέρος δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι το μέρος αυτό όρισε διαιτητή ή συνέπραξε στον ορισμό του. Η ακυρότητα της ουσιαστικής σύμβασης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η συμφωνία διαιτησίας δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως ακυρότητα της συμφωνίας διαιτησίας. 2. Αν το διαιτητικό δικαστήριο αποφανθεί ότι δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί διαφοράς που έχει αχθεί ενώπιόν του, εκδίδει σχετική απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που το διαιτητικό δικαστήριο θεώρησε περατωμένη τη διαδικασία επί της ενστάσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόφαση επί της δικαιοδοσίας περιλαμβάνεται στην τελική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, της οποίας θεωρείται αναπόσπαστο μέρος. 3. Τυχόν αμφισβήτηση της ύπαρξης ή του κύρους της συμφωνίας διαιτησίας πριν από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου δεν κωλύει τη συνέχιση της διαιτητικής διαδικασίας κατά το οικείο στάδιο. 14 ΑΡΘΡΟ 12 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την προκαταρκτική συνάντηση του άρθρου 15, τα μέρη δύνανται να τροποποιούν τα αιτήματά τους. Από το ως άνω χρονικό σημείο και μετά, τα μέρη δύνανται να τροποποιούν τα αιτήματά τους μόνο με προηγούμενη άδεια του διαιτητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει έχοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα, το στάδιο

17 στο οποίο βρίσκεται η διαιτητική διαδικασία και το εάν η τροποποίηση θα μπορούσε ευλόγως να έχει ζητηθεί νωρίτερα, και ορίζει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί το σχετικό αίτημα. Η απάντηση στο νέο αίτημα υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζει το διαιτητικό δικαστήριο με την ίδια πράξη, και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 2. Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει τα μέρη για τη διαφορά στο κόστος της διαιτητικής διαδικασίας και καλεί το μέρος που μεταβάλλει το αίτημα να συμπληρώσει το ποσό των καταβληθεισών αμοιβών του Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30. ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ 1. Συμμετοχή ή προσεπίκληση τρίτου επιτρέπεται: (α) Αν όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που ζητεί να συμμετάσχει ή του προσεπικαλουμένου, συμφωνήσουν ρητά και ανεπιφύλακτα. (β) Αν το πρόσωπο που ζητεί να συμμετάσχει ή ο προσεπικαλούμενος δεσμεύονται από τη συμφωνία διαιτησίας. 2. Για τη συμμετοχή ή προσεπίκληση απαιτείται δήλωση του προσώπου που ζητεί να συμμετάσχει ή του προσεπικαλούντος προς το διαιτητικό δικαστήριο, η οποία υποβάλλεται στον ΕΟΔΙΔ το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την προκαταρκτική συνάντηση του άρθρου Από την ανεπιφύλακτη συμμετοχή του τρίτου τεκμαίρεται ότι αυτός συμφωνεί με τη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου. 4. Ο τρίτος που συμμετέχει στη διαιτητική διαδικασία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους επιβαρύνεται με το ποσοστό των αμοιβών και εξόδων που ορίζει το διαιτητικό δικαστήριο. ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Με αίτηση τουλάχιστον ενός από τα μέρη, το δικαστήριο μπορεί να συνεκδικάσει δύο ή περισσότερες εκκρεμείς διαιτησίες αν: α) όλα τα μέρη συμφωνούν, β) όλες οι επιδικαζόμενες διαφορές ανακύπτουν από την ίδια συμφωνία διαιτησίας, ή γ) οι διαφορές ανακύπτουν από διαφορετικές συμφωνίες διαιτησίας αλλά αφορούν τα ίδια μέρη, πηγάζουν από την ίδια έννομη σχέση, το διαιτητικό δικαστήριο θεωρεί τις συμφωνίες διαιτησίας συμβατές και θεωρεί ότι με τη συνεκδίκαση διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. 15

18 16 ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Το διαιτητικό δικαστήριο ορίζει προκαταρκτική συνάντηση με τα μέρη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συγκρότησή του. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται από το διαιτητικό δικαστήριο κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη. 2. Κατά την προκαταρκτική συνάντηση το διαιτητικό δικαστήριο, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των μερών, ορίζει τη διαιτητική διαδικασία και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με σκοπό την ταχεία και αποτελεσματική διεξαγωγή της δίκης. Το διαιτητικό δικαστήριο κοινοποιεί στον ΕΟΔΙΔ το χρονοδιάγραμμα και κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού. 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ορισθούν κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η έγγραφη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της διαιτητικής διαδικασίας προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. 4. Εντός τριάντα (30) ημερών από την προκαταρκτική συνάντηση, ο αιτών κοινοποιεί στο διαιτητικό δικαστήριο και σε όλα τα μέρη είτε (α) υπόμνημα αιτήσεως, το οποίο περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν τα προβαλλόμενα αιτήματα και των νομικών ισχυρισμών, καθώς και αναφορά των αιτημάτων προς το διαιτητικό δικαστήριο, είτε (β) έγγραφη δήλωση ότι αντί υπομνήματος αναφέρεται στην Αίτηση. 5. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του υπομνήματος αιτήσεως ή της έγγραφης δήλωσης του αιτούντος ότι αντί υπομνήματος αναφέρεται στην Αίτηση, ο καθ ου κοινοποιεί στο διαιτητικό δικαστήριο και σε όλα τα μέρη είτε (α) υπόμνημα απάντησης, το οποίο περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που επικαλείται ο καθ ου και των νομικών ισχυρισμών που προβάλλει προς αντίκρουση της Αίτησης, είτε (β) έγγραφη δήλωση ότι αντί υπομνήματος αναφέρεται στην Απάντηση. Σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα κατά του αιτούντος, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου ο καθ ου κοινοποιεί επιπροσθέτως στο διαιτητικό δικαστήριο και σε όλα τα μέρη είτε (α) υπόμνημα ανταγωγικών αιτημάτων, το οποίο περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που επικαλείται ο καθ ου και των νομικών ισχυρισμών που προβάλλει προς θεμελίωση των ανταγωγικών αιτημάτων, καθώς και αναφορά των τελευταίων, είτε (β) έγγραφη δήλωση ότι αντί υπομνήματος αναφέρεται στην Απάντηση. 6. Εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση του υπομνήματος απάντησης ή της έγγραφης δήλωσης του καθ ου ότι αντί υπομνήματος αναφέρεται στην Απάντηση, ο αιτών κοινοποιεί στο διαιτητικό δικαστήριο και σε όλα τα μέρη υπόμνημα αντίκρουσης. Σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα κατά του αιτούντος, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται στις τριάντα

19 (30) ημέρες και ο αιτών κοινοποιεί επιπροσθέτως στο διαιτητικό δικαστήριο και σε όλα τα μέρη είτε (α) υπόμνημα ανταπάντησης, το οποίο περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που επικαλείται ο αιτών και των νομικών ισχυρισμών που προβάλλει προς αντίκρουση των ανταγωγικών αιτημάτων, είτε (β) έγγραφη δήλωση ότι αντί υπομνήματος αναφέρεται στην Ανταπάντηση. 7. Εάν ο αιτών κοινοποιήσει υπόμνημα ανταπάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 και εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση αυτή, ο καθ ου κοινοποιεί στο διαιτητικό δικαστήριο και σε όλα τα μέρη υπόμνημα αντίκρουσης της ανταπάντησης. 8. Εκτός αντίθετης απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, μετά την υποβολή του τελευταίου σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία υπομνήματος, τα μέρη δεν μπορούν να υποβάλλουν άλλο υπόμνημα. 9. Τα υπομνήματα των παραγράφων 4-7 συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά και άλλα έγγραφα. 10. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να παρέχει συμπληρωματικές κατευθύνσεις για κάθε τμήμα της έγγραφης διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης της αποδεικτικής διαδικασίας), ιδίως όταν υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες ή περισσότεροι καθ ών ή προβάλλονται ανταγωγικά αιτήματα μεταξύ περισσότερων αιτούντων ή περισσότερων καθ ών. ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Με την επιφύλαξη διατάξων αναγκαστικού δικαίου της διαιτησίας, το διαιτητικό δικαστήριο διεξάγει τη διαιτητική διαδικασία με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, της διαιτητικής συμφωνίας και των σχετικών συμφωνιών των μερών, καθώς και τις σχετικές πράξεις ή αποφάσεις του, διατηρώντας ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την οργάνωση και πρόοδο της διαδικασίας. 2. Κατά τη διαιτητική διαδικασία τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των μερών, της εκατέρωθεν ακροάσεως και της ταχείας και αποτελεσματικής διεξαγωγής της διαδικασίας. Κάθε μέρος (α) έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση όλων των εγγράφων της διαιτησίας, (β) καλείται να παραστεί σε κάθε συζήτηση, (γ) έχει το δικαίωμα να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του, να προσκομίσει τις αποδείξεις του και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του έτερου μέρους της διαφοράς εντός ευλόγου χρόνου και εντός του πλαισίου της διαιτητικής διαδικασίας. Το διαιτητικό δικαστήριο εξασφαλίζει, και ο ΕΟΔΙΔ διευκολύνει, την τήρηση των ως άνω αρχών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 17

20 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει κατά την κρίση του την ακολουθητέα αποδεικτική διαδικασία και τα αποδεικτικά μέσα. 2. Κάθε μέρος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά περαστικά που επικαλείται και να προσκομίσει τις σχετικές αποδείξεις σύμφωνα με τους όρους τους οποίους έχει τάξει το διαιτητικό δικαστήριο. 3. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται σε κάθε στάδιο της διαιτησίας να διατάξει τα μέρη να προσκομίσουν, εντός της προθεσμίας που αυτό τάσσει, αποδεικτικά μέσα που βρίσκονται στην κατοχή τους. 4. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει για το παραδεκτό του αποδεικτικού υλικού, το οποίο εκτιμά ελεύθερα. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών ή εκτός εάν το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει άλλως, δεν διεξάγεται ακροαματική διαδικασία. 2. Αν λάβει χώρα ακροαματική διαδικασία, το διαιτητικό δικαστήριο ενημερώνει εγκαίρως τα μέρη για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής αυτής. 3. Μάρτυρες και εμπειρογνώμονες καταθέτουν στην ακροαματική διαδικασία όπως ορίζει το διαιτητικό δικαστήριο. Κατόπιν άδειας του διαιτητικού δικαστηρίου, η κατάθεση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων δύναται να λαμβάνει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης (videoconferencing) ή με άλλο πρόσφορο μέσο που δεν απαιτεί τη φυσική τους παρουσία. 4. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, η ακροαματική διαδικασία δεν είναι δημόσια. 5. Το διαιτητικό δικαστήριο, αφού ακούσει τα μέρη σχετικά με την πρόθεσή τους να προσκομίσουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων και μαρτυρικών καταθέσεων), δύναται να κηρύξει το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας. 6. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από αίτηση ενός από τα μέρη ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει την επανάληψη της ακροαματικής διαδικασίας οποτεδήποτε πριν από την έκδοση της απόφασης. 18

21 ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Το διαιτητικό δικαστήριο εφαρμόζει τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου που επέλεξαν τα μέρη. Αν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο, η παραπομπή στο δίκαιο μιας έννομης τάξης θεωρείται παραπομπή στους κανόνες του ουσιαστικού και όχι του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αυτής της έννομης τάξης. 2. Αν τα μέρη δεν προέβλεψαν σχετικά, το διαιτητικό δικαστήριο εφαρμόζει το ουσιαστικό δίκαιο το οποίο θεωρεί ως αρμόζον στη συγκεκριμένη υπόθεση. 3. Το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει κατά δίκαιη κρίση (amiable compositeur ή ex aequo et bono) μόνο αν τα μέρη συμφώνησαν τούτο ρητώς και εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, οι διαιτητές, τα διάδικα μέρη, ο ΕΟΔΙΔ (συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων του), το Συμβούλιο Διαιτησίας και οποιοσδήποτε τρίτος συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη διαιτητική διαδικασία, υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και μετά το πέρας αυτής, ιδίως ως προς το αντικείμενο της διαφοράς, τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες, το αποδεικτικό υλικό, καθώς και ως προς κάθε άλλη πληροφορία της οποίας τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της διαδικασίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και τυχόν αντίθετων κανόνων αναγκαστικού δικαίου ή ενεργειών αναγκαίων για την επίκληση δικαιώματος που σχετίζεται με τη διαιτησία. 2. Ο ΕΟΔΙΔ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει κατ επιλογήν του ή να επιτρέπει τη δημοσίευση ορισμένων διαιτητικών αποφάσεων παραλείποντας όλα εκείνα τα στοιχεία η αναφορά των οποίων θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη ή ταυτοποίηση της διαφοράς ή οποιουδήποτε εκ των προσώπων που συμμετείχαν στη διαιτητική διαδικασία. 3. Ο ΕΟΔΙΔ δύναται να δημοσιοποιεί κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που ορίστηκαν διαιτητές σε διαιτησίες που έχουν διεξαχθεί κατά τον παρόντα Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ 1. Αν ο καθ ου η αίτηση δεν υποβάλει Απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 5, η συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου ολοκληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 χωρίς τη συμμετο- 19

22 χή του καθ ου. Αν το διαιτητικό δικαστήριο βεβαιωθεί ότι ο καθ ου έλαβε πράγματι γνώση της Αίτησης ή ότι ο αιτών έκανε παν ό,τι δυνατόν προς τούτο, η διαδικασία συνεχίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, το διαιτητικό δικαστήριο διατάσσει την εκ νέου κοινοποίηση της Αίτησης στον καθ ου κατά το άρθρο 4, παράγραφος 5 και, εφόσον αποδειχθεί ότι ο καθ ου δεν ειδοποιήθηκε για τη διαιτητική διαδικασία από αμέλεια του αιτούντος, τότε το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει απόφαση μόνο για τα κόστη που συνδέονται αιτιωδώς με την καθυστέρηση και τις συνέπειές της, επιρρίπτοντας αυτά στο σύνολό τους στον αιτούντα, και η διαδικασία επανεκκινεί. 2. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του αιτούντος κατά την προκαταρκτική διαδικασία, η Αίτηση απορρίπτεται με διάταξη του διαιτητικού δικαστηρίου. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η μη συμμετοχή κάποιου μέρους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας δεν παρεμποδίζει την πρόοδο της διαιτητικής διαδικασίας και την έκδοση αποφάσεως. 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η μη συμμετοχή κάποιου μέρους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί σε καμία περίπτωση ως παραίτηση από τις προβληθείσες αξιώσεις του ή αναγνώριση των αξιώσεων ή ομολογία ισχυρισμών του αντιδίκου του. 5. Αν ένα μέρος δεν προσκομίσει εγκαίρως αποδεικτικό υλικό όπως έχει διαταχθεί από το διαιτητικό δικαστήριο, αυτό εκτιμά ελευθέρως την παράλειψη του μέρους. 20 ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Η διαιτητική διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης. 2. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 7 και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας. Η προθεσμία δύναται να παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα είτε με συμφωνία των μερών είτε, για λόγους εξαιρετικούς, με απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. 3. Όταν το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριμη για έκδοση απόφασης, κηρύσσει περατωμένη τη διαδικασία και ενημερώνει τα μέρη και τον ΕΟΔΙΔ. ΑΡΘΡΟ 23 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της

23 διαιτησίας ή αντίθετης συμφωνίας των μερών, το διαιτητικό δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός μέρους και αφού ακούσει και το άλλο μέρος, να διατάξει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων που κρίνει αναγκαία. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να εξαρτά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την παροχή εγγυοδοσίας. 2. Η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από οποιοδήποτε διάδικο μέρος ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής δεν ισοδυναμεί με παραβίαση της συμφωνίας διαιτησίας ή παραίτηση από αυτή και δεν επηρεάζει την κατά την παράγραφο 1 δυνατότητα του διαιτητικού δικαστηρίου. 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, το οικείο μέρος κοινοποιεί αμελλητί στο διαιτητικό δικαστήριο την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και τη σχετική δικαστική απόφαση. ΙV. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Η διαιτητική απόφαση, παρεμπίπτουσα ή οριστική, λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εφόσον πρόκειται για τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Αν δεν καταστεί εφικτός ο σχηματισμός πλειοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου. 2. Η διαιτητική απόφαση είναι γραπτή και περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατ ελάχιστον: α) Τα στοιχεία του διαιτητή ή των διαιτητών, β) Τα στοιχεία των διαδίκων και των δικαστικών πληρεξουσίων τους, αν παρέστησαν με δικαστικό πληρεξούσιο, γ) Μνεία της συμφωνίας διαιτησίας, δ) Συνοπτική παρουσίαση των θέσεων των διαδίκων μερών, ε) Αιτιολογία, στ) Διατακτικό, ζ) Τον οριστικό καθορισμό των αμοιβών και εξόδων διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 30 και τον επιμερισμό αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 30 (όπως επίσης και το ποσό που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 30), εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση, η) Την έδρα και τον χρόνο έκδοσης της διαιτητικής απόφασης, 21

24 θ) Τις ιδιόχειρες ή ηλεκτρονικές υπογραφές του διαιτητή ή των διαιτητών. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαιτητές αρνείται ή κωλύεται να υπογράψει την εκδοθείσα απόφαση, την απόφαση υπογράφουν οι άλλοι διαιτητές, κάνοντας μνεία της άρνησης ή του κωλύματος υπογραφής της εκ μέρους του. 4. Η διαιτητική απόφαση δεσμεύει τα μέρη, τα οποία ρητώς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπληρώσουν αυτή εκουσίως και αμελλητί. 5. Η διαιτητική απόφαση κατατίθεται από το διαιτητικό δικαστήριο στον ΕΟΔΙΔ. 22 ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1. Αν, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, τα μέρη επιλύσουν συμβιβαστικώς τη διαφορά, το διαιτητικό δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία εκδίδοντας σχετική διάταξη. Κατόπιν αιτήσεως των μερών, το διαιτητικό δικαστήριο, εφόσον το περιεχόμενο του συμβιβασμού δεν είναι προδήλως παράνομο ή αντίθετο προς τη δημόσια τάξη, διαπιστώνει τον συμβιβασμό εκδίδοντας διαιτητική απόφαση, κατά τους όρους της συμφωνίας των μερών. Η απόφαση αυτή του διαιτητικού δικαστηρίου δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένη. 2. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να υποβάλει στα μέρη πρόταση για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατά την κρίση του. Σε περίπτωση που η πρόταση του διαιτητικού δικαστηρίου γίνει ρητώς αποδεκτή από όλα τα διάδικα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει απόφαση κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 και έχει την ίδια ισχύ και τα ίδια αποτελέσματα με τη διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί της ουσίας της διαφοράς. 4. Αν, πριν από την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, η συνέχιση της διαιτησίας καταστεί αδύνατη ή παύσει να είναι αναγκαία, το διαιτητικό δικαστήριο ενημερώνει τα μέρη για την πρόθεσή του να εκδώσει διάταξη με την οποία περατώνει την διαιτησία, εκτός αν κρίνει ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν. 5. Το άρθρο 26 εφαρμόζεται σχετικά με την κοινοποίηση της διάταξης ή απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

25 ΑΡΘΡΟ 26 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ο ΕΟΔΙΔ κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση στα μέρη και τηρεί αντίγραφό της. Τα μέρη ρητώς παραιτούνται από οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάθεση, επίδοση ή κοινοποίηση της διαιτητικής απόφασης. 2. Ο ΕΟΔΙΔ και το διαιτητικό δικαστήριο διευκολύνουν τα μέρη, εφόσον αυτά το ζητήσουν, σχετικά με την κατάθεση της διαιτητικής απόφασης προκειμένου η διαιτητική απόφαση να κηρυχθεί εκτελεστή, κατά τα προβλεπόμενα στο δίκαιο της έδρας της διαιτησίας. AΡΘΡΟ 27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1. Μετά την κατάθεση οποιασδήποτε διαιτητικής απόφασης κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 24 και πριν την κοινοποίηση αυτής κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26, ο ΕΟΔΙΔ δύναται να επισημάνει στο διαιτητικό δικαστήριο σφάλματα που τυχόν εμφιλοχώρησαν σε αυτήν από πρόδηλη παραδρομή, ιδίως σφάλματα γραφικά, λογιστικά ή άλλα συναφή. 2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της διαιτητικής απόφασης κάθε διάδικο μέρος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει, και το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να προβεί αυτεπαγγέλτως σε διόρθωση της διαιτητικής απόφασης για σφάλματα που εμφιλοχώρησαν σε αυτήν από πρόδηλη παραδρομή, ιδίως σφάλματα γραφικά, λογιστικά ή άλλα συναφή. Το διαιτητικό δικαστήριο ενημερώνει τα υπόλοιπα μέρη της διαφοράς για την αίτηση, δίνοντάς τους προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για να τοποθετηθούν σχετικώς. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει αμελλητί για το αν συντρέχει λόγος διόρθωσης. 3. Εντός της ίδιας προθεσμίας τριάντα (30) ημερών κάθε διάδικο μέρος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ερμηνεία συγκεκριμένου τμήματος της διαιτητικής απόφασης, χωρίς τροποποίηση του διατακτικού της. Το διαιτητικό δικαστήριο ενημερώνει τα υπόλοιπα μέρη της διαφοράς για την αίτηση και αποφασίζει αμελλητί για το αν συντρέχει λόγος ερμηνείας. 4. Η διορθωτική απόφαση σημειώνεται στη διορθούμενη απόφαση και αποτελεί με αυτή ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. 5. Το διαιτητικό δικαστήριο επανακαταθέτει τη διορθωμένη απόφαση στον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου αυτή να κοινοποιηθεί στα μέρη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

26 V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 28 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (MED-ARB / ARB-MED) 1. Τα μέρη μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, συμφωνώντας εξ αρχής ένα από τα παρακάτω: α) Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης η διαφορά τους ή μέρος αυτής θα υπαχθεί σε διαιτησία, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ αντιστοίχως. β) Πριν από την έκδοση της διαιτητικής απόφασης τα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν μέρος ή το σύνολο της διαφοράς τους με διαμεσολάβηση, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ αντιστοίχως. 2. Περαιτέρω, δυνατότητα υπαγωγής σε συνδυασμό διαμεσολάβησης και διαιτησίας παρέχεται στα μέρη και κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της διαμεσολάβησης, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των άρθρων 28Α και 28Β. 24 ΑΡΘΡΟ 28A ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (MED-ARB) 1. Ελλείψει της συμφωνίας της παραγράφου 1, στοιχείο α του άρθρου 28, τα μέρη δύνανται να υποβάλουν με έγγραφη συμφωνία τη διαφορά τους ή μέρος αυτής σε διαιτησία του ΕΟΔΙΔ κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, σε οποιοδήποτε χρονικό σημειο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, καθώς και μετά το πέρας της διαμεσολάβησης κατά την οποία δεν επετεύχθη συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς. 2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στοιχείο α του άρθρου 28, καθώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να είναι διαιτητής, να εξεταστεί ως μάρτυρας ή να εκτελέσει καθήκοντα εμπειρογνώμονα. 3. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη στοιχεία που εμπιστευτικά αναφέρθηκαν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός και αν αυτά προκύψουν από την κατά νόμο διεξαγόμενη αποδεικτική διαδικασία. 4. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως είτε εκ των προτέρων είτε και κατά τη διάρκεια της διαιτητικής δίκης, προς τον σκο-

27 πό της διευκόλυνσης και επιτάχυνσης αυτής, να υποβάλει ο διαμεσολαβητής στο διαιτητικό δικαστήριο αναφορά αποκλειστικά για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Η εν λόγω αναφορά δεν θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων ο διαμεσολαβητής έλαβε γνώση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης. 5. Αν, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, τα μέρη επιλύσουν συμβιβαστικώς τη διαφορά που ήχθη σε διαιτησία, εφαρμόζεται το άρθρο 25. ΑΡΘΡΟ 28Β ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (ARB-MED) 1. Ελλείψει της συμφωνίας της παραγράφου 1, στοιχείο β του άρθρου 28, τα μέρη δύνανται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας και πριν την κοινοποίηση της διαιτητικής απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26, να υποβάλουν με έγγραφη συμφωνία τους τη διαφορά ή μέρος αυτής σε διαμεσολάβηση του ΕΟΔΙΔ. 2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στοιχείο β του άρθρου 28, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο διαμεσολαβητής ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Απαγορεύεται να οριστεί ως διαμεσολαβητής ή συνδιαμεσολαβητής ο μόνος διαιτητής, καθώς επίσης και ο πρόεδρος ή οι διαιτητές του τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου στο οποίο είχε προηγουμένως ανατεθεί η υπόθεση στο πλαίσιο διαιτησίας. 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στοιχείο β του άρθρου 28, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν επιτευχθεί συμφωνία στη διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό επιτυχίας και το υποβάλλει στο διαιτητικό δικαστήριο, για να εφαρμοστεί το άρθρο Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, αυτή βεβαιώνεται από τον διαμεσολαβητή κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ και η διαιτητική διαδικασία επανεκκινεί από το σημείο στο οποίο διεκόπη για την υπαγωγή της υπόθεσης σε διαμεσολάβηση. ΑΡΘΡΟ 28Γ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. O ΕΟΔΙΔ παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ορίσει από τον κατάλογο διαιτητών του κάποιον που θα αναλάβει τον ρόλο του ουδέτερου εμπειρογνώμονα και θα εκφέρει τη γνώμη του για την πιθανή δικαστική έκβαση της διαφοράς. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ολόπλευρη αντίληψη και να λάβουν μια έγκυρη γνώμη ως προς την πιθανή έκβα- 25

28 ση της υπόθεσής τους αν αυτή αχθεί ενώπιον των αρμόδιων πολιτειακών ή διαιτητικών δικαστηρίων. 2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας θα συντάσσει σχετική έγγραφη αναφορά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο του υποβλήθηκαν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας καταθέτει την αναφορά στον ΕΟΔΙΔ, ο οποίος την κοινοποιεί αμελλητί στους ενδιαφερομένους. 3. Μαζί με την κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 έγγραφη αναφορά ο ουδέτερος εμπειρογνώμοντας δύναται να υποβάλει στους ενδιαφερομένους και μη δεσμευτική πρόταση για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ή σύσταση υπαγωγής αυτής σε διαμεσολάβηση. 4. Ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας δεν μπορεί να οριστεί ως διαιτητής σε διαιτητική διαδικασία για την επίλυση διαφοράς, ή μέρους αυτής, που ήχθη ενώπιόν του στο πλαίσιο συμβουλευτικής εκτίμησης, ούτε να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας διαμεσολάβησης. 5. Κατά την ανάθεση της διενέργειας συμβουλευτικής εκτίμησης κατά τα ανωτέρω, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι το περιεχόμενο αυτής θα είναι εμπιστευτικό και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη ή εκκρεμούσα διαιτητική διαδικασία μεταξύ τους για την επίλυση της ίδιας υπόθεσης. 6. Η αμοιβή του ουδέτερου εμπειρογνώμονα συμφωνείται κατά περίπτωση μεταξύ του ΕΟΔΙΔ και των ενδιαφερομένων. 7. Ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν προκληθεί από τη συμβουλευτική εκτίμηση, εκτός αν με σύμβαση ανέλαβε τη σχετική ευθύνη ή αν ενήργησε με δόλο. VΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26 ΑΡΘΡΟ 29 ΕΥΘΥΝΗ Με την επιφύλαξη κανόνων του οικείου αναγκαστικού δικαίου, το διαιτητικό δικαστήριο ευθύνεται μόνο για δόλο. ΑΡΘΡΟ 30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Οι αμοιβές της διαιτησίας συνίστανται στις αμοιβές των διαιτητών και την αμοιβή του ΕΟΔΙΔ. Οι αμοιβές των διαιτητών και η αμοιβή του ΕΟΔΙΔ καθορίζονται αποκλειστικά

29 από το Παράρτημα Ι του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού. 2. Τα έξοδα της διαιτησίας είναι ιδίως τα έξοδα κοινοποιήσεων, επιδόσεων, γνωστοποιήσεων, τα ευθέως συναρτώμενα με τη διαιτητική διαδικασία ατομικά έξοδα των διαιτητών, τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης της διαδικασίας, τηρήσεως πρακτικών, έξοδα αιθουσών, μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης κ.λπ. Καθορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο αναλόγως των αναγκών της συγκεκριμένης διαδικασίας και δύνανται να αυξομειώνονται κατά την πορεία αυτής. 3. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους αμοιβές και έξοδα διαιτησίας καταβάλλονται από τον αιτούντα. Ομοίως, σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα, ο καθ ου καταβάλλει (αυτοτελώς) τις αμοιβές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. 4. Σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα, τα κατά την παράγραφο 2 έξοδα καταβάλλονται εξ ημισείας από τους διαδίκους. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση διαταγής πραγματογνωμοσύνης από το διαιτητικό δικαστήριο. 5. Με την υποβολή της αιτήσεως προσφυγής σε διαιτησία ο αιτών καταβάλει στον ΕΟΔΙΔ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ως αμοιβή καταχώρησης (filing fee). Το ίδιο ποσό οφείλεται από τον καθ ου ταυτόχρονα με την Απάντηση, σε περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα. Το ανωτέρω ποσό πιστούται στην οφειλόμενη κατά το Παράρτημα Ι οφειλόμενη αμοιβή του ΕΟΔΙΔ και δεν επιστρέφεται. 6. Μετά την Απάντηση στην αίτηση ή μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της, ο ΕΟΔΙΔ καλεί τον αιτούντα, και σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα και τον καθ ου, να καταβάλουν στον ΕΟΔΙΔ το ήμισυ των αμοιβών των διαιτητών και του ΕΟΔΙΔ. 7. Το υπόλοιπο ήμισυ των αμοιβών διαιτητών και ΕΟΔΙΔ καταβάλλεται στον ΕΟΔΙΔ σε χρόνο μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και πάντως το αργότερο μέχρι το χρονικό σημείο κατά το οποίο το διαιτητικό δικαστήριο κηρύσσει περατωμένη τη διαδικασία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου Η καθυστέρηση ή μη πληρωμή των κατά το οικείο χρονικό στάδιο προσδιοριζόμενων αμοιβών και εξόδων εμποδίζει τη συνέχιση της διαδικασίας ως προς το μέρος που αφορά η καθυστέρηση, εκτός αν το έτερο μέρος αναλάβει τη σχετική καταβολή. 9. Με τη διαιτητική απόφαση γίνεται ο τελικός καθορισμός των αμοιβών και εξόδων της διαιτησίας, καθώς και του διαδίκου που βαρύνεται ή του βαθμού στον οποίο κάθε διά- 27

30 δικος βαρύνεται με αυτά, κατά την εύλογη κρίση του διαιτητικού δικαστηρίου. Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων, έξοδα μαρτύρων, αμοιβές και έξοδα πραγματογνωμόνων και λοιπές δαπάνες των μερών ευθέως συναρτώμενες με τη διαιτησία, επιδικάζονται επίσης με τη διαιτητική απόφαση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναλυτικά συμπεριληφθεί σε χωριστό υπόμνημα κόστους συνυποβαλλόμενο με το τελευταίο γραπτό υπόμνημα προς το διαιτητικό δικαστήριο. Επί του υπομνήματος κόστους κάθε μέρος έχει δικαίωμα σχολιασμού εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής του. 10. Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι προβλεπόμενες στο Παράρτημα Ι διαιτητικές αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται δεόντως, ώστε οι διαιτητές να λαμβάνουν το σύνολο της προβλεπόμενης στο Παράρτημα αυτό αμοιβής τους. 11. Για την αποτίμηση της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά το κεφάλαιο της Αίτησης και τυχόν ανταγωγικών αιτημάτων πλέον των τόκων, εκτός εάν λόγω της φύσης της υπόθεσης κρίνεται προτιμότερο να ληφθούν υπόψη χωριστά το κεφάλαιο της Αίτησης των ανταγωγικών αιτημάτων. Εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα, το Συμβούλιο Διαιτησίας καθορίζει τις αμοιβές των διαιτητών και την αμοιβή του ΕΟΔΙΔ, συνεκτιμώντας κατ εύλογη κρίση τις ιδιαίτερες περιστάσεις και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. 12. Εφόσον η διαιτητική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να προβεί κατά την εύλογη κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την έκταση και ένταση της απασχόλησης του ιδίου και του ΕΟΔΙΔ, στη μείωση των αμοιβών του Παραρτήματος Ι. 13. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και σε περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά το άρθρο 25, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα διαιτησίας/διαμεσολάβησης (Arb-Med) Σε περίπτωση συνδυασμού διαμεσολάβησης και διαιτησίας (Med-Arb ή Αrb-Μed) εφαρμόζονται αυτοτελώς για τη διαδικασία διαμεσολάβησης οι χρεώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ και για τη διαδικασία διαιτησίας οι χρεώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού, υπό τους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις αυτού. 15. Σε περίπτωση που η προθεσμία έξι (6) μηνών της παραγράφου 2 του άρθρου 22 για την αποπεράτωση της διαδικασίας παραταθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος ή αιτημάτων των διαδίκων ή ενός εξ αυτών ή και με πρωτοβουλία του διαιτητικού δικαστηρίου, όταν η παράταση είναι ανα-

31 γκαία για να ανταποκριθεί αυτό στα αιτήματα των μερών, και εφόσον η συνολική διάρκεια της διαιτησίας υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες, το Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται να προβεί κατά την εύλογη κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την έκταση και ένταση της απασχόλησής του, σε ποσοστιαία αύξηση των αμοιβών των διαιτητών και του ΕΟΔΙΔ μέχρι είκοσι 20% επί των αμοιβών του Παραρτήματος Ι. Εάν η συνολική διάρκεια της διαιτησίας υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, το Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται με τα ίδια κριτήρια να προβεί σε περαιτέρω ποσοστιαία αύξηση των αμοιβών μέχρι και 30% επί των αμοιβών του Παραρτήματος Ι. 16. Ο ΕΟΔΙΔ καταβάλει το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών αμοιβών των διαιτητών σε εύλογο χρόνο από την κοινοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Το υπολειπόμενο πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών αμοιβών καταβάλλεται από τον ΕΟΔΙΔ με την κατάθεση της διαιτητικής απόφασης από το διαιτητικό δικαστήριο στον ΕΟΔΙΔ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 24. Σε περίπτωση σοβαρής και αδικαιολόγητης καθυστερήσεως εκ μέρους του διαιτητικού δικαστηρίου, ιδίως ως προς τον χρόνο εκδόσεως της διαιτητικής αποφάσεως, το Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται να μειώνει το ποσό των διαιτητικών αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου. Το ποσό της μείωσης επιστρέφεται στον διάδικο ή στους διαδίκους που έχουν καταβάλει αυτό κατά το ποσοστό της σχετικής καταβολής. ΑΡΘΡΟ 31 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, κατόπιν γνωμοδοτήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διαιτησίας, οι οποίες παρέχονται διά της διαδικασίας που προβλέπεται στους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας των δύο συμβουλίων. ΑΡΘΡΟ 32 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από τη 18η Οκτωβρίου

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΟΔΙΔ Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε Ευρώ) Αμοιβές Διαιτητών 1 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 3 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Αμοιβή ΕΟΔΙΔ και άνω (καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας) Tα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ Εκτενής: «Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών που σχετίζονται με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής, καθώς και οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας, επιλύονται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο θα ορίζεται και θα διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Έδρα της διαιτησίας θα είναι [Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα]. Η γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας είναι η [ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα]. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από [«έναν Διαιτητή» ή «τρεις Διαιτητές» ή «τον αριθμό Διαιτητών που προσδιορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ»] και θα συγκροτείται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία διαιτησίας συνεχίζει να ισχύει και μετά την τυχόν υπαναχώρηση από την παρούσα Σύμβαση ή την καταγγελία ή τη λήξη αυτής, έως ότου όλες οι διαφορές, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, διευθετηθούν οριστικά. Τυχόν ακυρότητα ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή υπαναχώρηση από αυτήν δεν επηρεάζει το κύρος και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας περί διαιτησίας, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από την παρούσα Σύμβαση.» Σύντομη: «Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση επιλύονται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.» 31

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας, που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση στη διαιτητική μέθοδο και διαδικασία. Το Συμβούλιο Διαιτησίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο και διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της διαδικασίας διαιτησίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 2. Ο παρών Κανονισμός διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ («Συμβούλιο Διαιτησίας»). 32 ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Το Συμβούλιο Διαιτησίας απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, ως εξής: α) πέντε (5) πρόσωπα προερχόμενα από το δικαστικό σώμα, β) πέντε (5) πρόσωπα προερχόμενα από την πανεπιστημιακή κοινότητα, γ) πέντε (5) πρόσωπα που ασκούν δικηγορία με κύριο αντικείμενο τη διαιτησία. Η σύνθεση του Συμβουλίου Διαιτησίας πρέπει να εξασφαλίζει συμμετοχή τουλάχιστον πέντε προσώπων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα και τουλάχιστον πέντε προσώπων που δραστηριοποιούνται κυρίως στο εξωτερικό. 2. Τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση κοινής συνόδου του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Ολομελείας του Συμβουλίου Διαιτησίας. Η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του αθροίσματος των μελών των δύο Συμβουλίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διαιτησίας. Η σύνοδος έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δεκατρία (13) μέλη. 3. Τη σύνοδο των Συμβουλίων συγκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαιτησίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται εντός του δ τριμήνου του τελευταίου έτους της θητείας του Συμβουλίου Διαιτησίας. Τα νέα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας εκλέγονται μεταξύ υποψηφίων από λίστα που υπο-

35 βάλλεται από το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ στο Επιστημονικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Διαιτησίας εντός του γ τριμήνου του ίδιου έτους. 4. Η θητεία κάθε μέλους του Συμβουλίου Διαιτησίας μπορεί να παραταθεί έως δύο φορές. 5. Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης θέσης μέλους του Συμβουλίου Διαιτησίας, ο Πρόεδρος αυτού συγκαλεί τη σύνοδο της παραγράφου 2 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση, προκειμένου να πληρωθεί η θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως Η συμμετοχή σε αντίστοιχα συμβούλια, επιτροπές και εν γένει όργανα άλλων οργανισμών διαιτησίας ή σε πολιτειακά όργανα ή αρχές δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Διαιτησίας. 7. Το Συμβούλιο Διαιτησίας συγκροτείται έγκυρα από τη στιγμή που όλα τα μέλη του αποδεχτούν τον διορισμό τους. 8. Η πρώτη σύνθεση του Συμβουλίου Διαιτησίας καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ κατά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού και με θητεία τριών (3) ετών, για τη συμπλήρωση των οποίων δεν συνυπολογίζεται το έτος κατά το οποίο δημοσιεύεται η σχετική απόφαση του ΔΣ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της πρώτης σύνθεσης του Συμβουλίου Διαιτησίας. ΑΡΘΡΟ 3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ανατίθενται σε ένα ή περισσότερα στελέχη του Οργανισμού καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου Διαιτησίας. 2. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διαιτησίας. Μεριμνά για την ενημέρωση του Προέδρου της Ολομελείας ή της οικείας τριμελούς συνθέσεως κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση συνεδρίασης του Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Το Συμβούλιο Διαιτησίας έχει τις κάτωθι περιοριστικώς απαριθμούμενες αρμοδιότητες που ρητά ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό: (α) Ορίζει τον μόνο διαιτητή, τον πρόεδρο ή/και τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου, στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ. (β) Κρίνει επί αιτήσεων εξαιρέσεως διαιτητών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ. 33

36 (γ) Αντικαθιστά τον μόνο διαιτητή, τον πρόεδρο ή/και τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ. (δ) Καθορίζει τις αμοιβές των διαιτητών και την αμοιβή του ΕΟΔΙΔ σε περίπτωση που το αντικείμενο της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 11 του Κανονισμού Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ, καθώς και σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση αύξησης ή μείωσης των αμοιβών, σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και 16 του ίδιου άρθρου, αντίστοιχα. (ε) Με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων του διαιτητικού δικαστηρίου, το Συμβούλιο Διαιτησίας γνωμοδοτεί, όταν του ζητηθεί από το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, ή αυτεπαγγέλτως αναφερόμενο σε θέματα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί, για κάθε θέμα που άπτεται της ερμηνείας του Κανονισμού Διαιτησίας. (στ) Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ του ΕΟΔΙΔ για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαιτησίας, του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου και γνωμοδοτεί όταν του ζητηθεί από το ΔΣ επί προτεινόμενων τροποποιήσεων των ίδιων κανονισμών. (ζ) Αποφασίζει σε κοινή σύνοδο με το Επιστημονικό Συμβούλιο την ανανέωση της σύνθεσής του ή της σύνθεσης του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας του οικείου Συμβουλίου ή όποτε συντρέχει περίπτωση αντικατάστασης μέλους. 34 ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. Το Συμβούλιο Διαιτησίας ασκεί τις αρμοδιότητές του ανά υπόθεση σε τριμελή σύνθεση, η οποία καθορίζεται με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται άπαξ ετησίως εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Διαιτησίας. 2. Με την ως άνω κλήρωση ορίζονται δύο διαφορετικές τριμελείς συνθέσεις με τρία αναπληρωματικά μέλη. Σε κάθε τριμελή σύνθεση πρέπει να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις ομάδες των στοιχ. α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Τα τακτικά μέλη συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους δεν μπορούν να κληρωθούν τακτικά μέλη κατά το αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι προκύπτουσες από την ως άνω κλήρωση τριμελείς συνθέσεις ισχύουν για το αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος με εξάμηνη θητεία έκαστη. Οι τριμελείς συνθέσεις αναλαμβάνουν καθήκοντα με τη σειρά κατά την οποία προκύπτουν από την κλήρωση. Πρόεδρος κάθε τριμελούς σύνθεσης ορίζεται το προερχόμενο από το δικαστικό σώμα κληρωθέν πρόσωπο. 3. Όποιος ορισθεί σε συγκεκριμένη υπόθεση διαιτητής κωλύεται να ασκήσει καθήκοντα μέλους της τριμελούς σύνθεσης του Συμβουλίου Διαιτησίας σε θέμα που αφορά την εν λόγω υπόθεση.

37 4. Κωλύεται, περαιτέρω, όποιος έχει προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τα μέρη που μπορεί να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του, ή εξαρτά οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαιτησίας. Στην περίπτωση αυτή, η τριμελής σύνθεση με τη συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους εις αντικατάσταση του πιθανώς κωλυομένου αποφασίζει σχετικά με το εάν συντρέχει λόγος εξαίρεσης του εν λόγω προσώπου από τις εργασίες του Συμβουλίου Διαιτησίας. 5. Σε περίπτωση διαιτητικής διαδικασίας μεταξύ διαδίκων διαφορετικής εθνικότητας ή που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη, Πρόεδρος της τριμελούς συνθέσεως είναι υποχρεωτικώς και κατ εξαίρεση μέλος του Συμβουλίου Διαιτησίας προερχόμενο από κράτος διαφορετικό της εθνικότητας ή έδρας των διαδίκων, που ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Διαιτησίας. 6. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας δύνανται να διενεργούνται και με τηλεδιάσκεψη, με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογικών μέσων. 7. Οι αποφάσεις της τριμελούς συνθέσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που διαμορφώνονται τρεις διαφορετικές απόψεις υπερισχύει η άποψη του Προέδρου της συνεδριάζουσας συνθέσεως. Για τις αποφάσεις της τριμελούς συνθέσεως τηρούνται πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα του Συμβουλίου Διαιτησίας. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Το Συμβούλιο Διαιτησίας συνεδριάζει σε Ολομέλεια για τη λήψη αποφάσεων στις περιπτώσεις των στοιχ. ε, στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με πρωτοβουλία του Προέδρου. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 5 εφαρμόζεται και στην Ολομέλεια. 2. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Διαιτησίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον εννέα (9) μέλη του Συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικώς ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 3. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου. Αν κατά την ψηφοφορία σχηματιστούν περισσότερες από δύο απόψεις, εκείνοι που αποτελούν την ασθενέστερη μειοψηφία προσχωρούν σε μία από τις επικρατέστερες απόψεις. Για τις αποφάσεις της Ολομέλειας τηρούνται πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα του Συμβουλίου Διαιτησίας. 35

38 ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1. Κατά την άσκηση των κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχ. α και γ αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο Διαιτησίας είναι ελεύθερο να ορίσει διαιτητή πρόσωπο που κατά το δυνατόν δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εκάστοτε υπόθεσης. 2. Το Συμβούλιο Διαιτησίας απαγορεύεται να ορίσει ως μόνο διαιτητή, ως πρόεδρο ή ως μέλος τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου διαιτητή ο οποίος είναι τακτικό μέλος της τριμελούς συνθέσεως του τρέχοντος εξαμήνου ή αναπληρωματικό μέλος το οποίο μετέχει στη συγκεκριμένη σύνθεση σε αναπλήρωση τακτικού μέλους που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. 3. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί μόνος διαιτητής, πρόεδρος ή μέλος τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου πρόσωπο (α) που έχει προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τα μέρη που μπορεί να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του, ή (β) που εξαρτά οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαιτησίας. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. To Συμβούλιο Διαιτησίας δρα με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη διασφάλιση της ποιότητας και της επιστημονικής αρτιότητας των παρεχόμενων από τον ΕΟΔΙΔ υπηρεσιών. 2. Για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων των εμπλεκόμενων σε διαιτησία μερών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας δεν κοινοποιούνται σε άλλους πλην του ΕΟΔΙΔ και των εμπλεκόμενων στη συγκεκριμένη διαιτησία μερών. 36 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, η οποία λαμβάνεται αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη 18η Οκτωβρίου 2017.

39 Για την κατάρτιση και επεξεργασία του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ συνεργάστηκαν: Γεώργιος Ανδριώτης, Νομικός (Shearman & Sterling LLP) Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ Ελίζα Γερολύμπου, LL.M, Δικηγόρος Σωτήρης Δεμπεγιώτης, ΔΝ, Δικηγόρος (Δρυλλεράκης & Συνεργάτες) Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ. Αντώνης Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Δημήτριος Κατσίκης, Δικηγόρος (Shearman & Sterling LLP) Νίκη Κεραμέως, LL.M, Δικηγόρος (Κεραμεύς & Συνεταίροι), Βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Κουράκης, LL.M, Δικηγόρος (Κουταλίδης) Βικτωρία Λιούτα, Νομικός, LL.M, Διευθ. Σύμβουλος Vilmar International SA Άρτεμις Μαλλιαροπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος Βασιλική Μαραζοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος Μιχαήλ Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ. Αλέξανδρος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος (Shearman & Sterling LLP) Χάρης Μεϊδάνης, ΔΝ, FCIArb, Δικηγόρος (Μεϊδάνης, Σερεμετάκης & Συνεργάτες) Σταύρος Μπρεκουλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Queen Mary University of London Κυριακή Νούσια, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Exeter Αγγλίας Χάρης Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Γιώργος Πανόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος (Λαμπαδάριος & Συνεργάτες) Βένια Παπαθανασοπούλου, LL.M, Νομική Σύμβουλος και Γραμματέας ΔΣ της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ Ευάγγελος Περάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Μανώλης Περάκης, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Γιώργος Πετρόχειλος, Dphil, Δικηγόρος (Three Crowns LLP) Άννα Πλεύρη, Λέκτορας Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Νικόλαος Ρόκας, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Σαλωνίδης, ΔΝ, Δικηγόρος (Foley Hoag LLP) Χαράλαμπος Ταγαρούλιας, LL.M, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α ΝΣΚ Ιωάννης Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ. Ζαφείρης Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς Αθηνά Fouchard-Παπαευστρατίου, LL.M, Δικηγόρος (Lazareff Le Bars) 37

40 Χρόνοι & Διαδικασία Διαιτησίας Αίτηση στον ΕΟΔΙΔ Προκαταρκτική Συνάντηση Ορισμός Διαιτητών και Συγκρότηση Διαιτητικού Δικαστηρίου Έως 15 ημέρες 38

41 Έως 6 μήνες Κυρίως Διαδικασία Διαιτητική Απόφαση 39

42 Συμβούλιο Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ Πρόεδρος Χ. Γεραρής, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ. Αντιπρόεδρος Ε. Περάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέλη Μ. Θεοχαρίδης, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ. Β. Λυκούδης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ. Φ. Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. Μ. Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ. Ε. Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ Σ. Μπρεκουλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Queen Mary University of London Χ. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ. Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Γ. Πετρόχειλος, Δικηγόρος, Εταίρος Three Crowns (Παρίσι) Ε. Gaillard, Επικεφαλής του τομέα Διεθνούς Διαιτησίας της Shearman & Sterling παγκοσμίως (Παρίσι) S. Greenberg, Δικηγόρος, Εταίρος Clifford Chance (Παρίσι) Ch. Leathley, Δικηγόρος, Εταίρος Herbert Smith Freehills (Νέα Υόρκη) E. Stein, Δικηγόρος, Εταίρος Dechert LLP (Βρυξέλλες, Παρίσι) 40

43

44 Μαυρομιχάλη 23, Κτίριο Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα T: (+30) F: (+30) E:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4 Αρθρο 15 Διορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων και διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Προοίμιο 4 ΙΙ. Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις 4 i. Μέρος Πρώτο: Ορισμοί - Διαφορές υπαγόμενες στη μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ 4 Άρθρο 1: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Μάρτιος 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR point αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Οδυσσέας Πυλάλης. Παρουσίαση: «Πρακτικά ζητήματα αμοιβαίου διακανονισμού»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Οδυσσέας Πυλάλης. Παρουσίαση: «Πρακτικά ζητήματα αμοιβαίου διακανονισμού» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οδυσσέας Πυλάλης Παρουσίαση: «Πρακτικά ζητήματα αμοιβαίου διακανονισμού» ΑΘΗΝΑ, 8 Μαΐου 2017 Τι είναι ο αμοιβαίος διακανονισμός; Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Μάρτιος 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR point αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑMEΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑMEΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑMEΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΟΔΙΔ...5 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΟΔΙΔ... 6 ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ... 7 ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2010 15:42 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum)

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 261/2012. Έγκριση Κανονισµού ιαιτησίας (Κ ) ΡΑΕ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 261/2012. Έγκριση Κανονισµού ιαιτησίας (Κ ) ΡΑΕ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 261/2012 Έγκριση Κανονισµού ιαιτησίας (Κ ) ΡΑΕ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 107/20.10.2014) Αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ IV ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέρος IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών - του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003} που σύµφωνα µε το άρθρο 94 του περί του Συντονισµού των ιαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΡΑΕ I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΡΑΕ I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΡΑΕ I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4001/2011 οργανώνεται μόνιμη διαιτησία στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς επίλυση όλων των διαφορών που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Σκοπός του Νόμου Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ):

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ): ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Γ. Γάγαλη. Θεσσαλονίκη 6. 4. 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /03/ Παροχή οδηγιών για την

ΠΟΛ /03/ Παροχή οδηγιών για την Πίνακας περιεχομένων Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Β. Υποχρεώσεις της Φορολογικής αρχής Γ. Διαδικασία εξέτασης αιτήματος αναστολής Δ. Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 1. Η διαδικασία έως τώρα. Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε η υποβολή επιφύλαξης στην Δ.Ο.Υ. και ενδικοφανούς προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ [1] Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δημαρχείο Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα 58 500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4096, Δ.Κ. 3/2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4096, Δ.Κ. 3/2014 3/2014 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 33 του 1964 35 του 1975 72 του 1977 59 του 1981 3

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 86(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 86(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2016 733 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 86(Ι)/2017 Αρ. 4610, 7.7.2017 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ίδρυση Λειτουργία.... 2 Άρθρο 2. Σύνθεση -Συγκρότηση... 2 Άρθρο 3. Προσόντα διαιτητών. Αμεροληψία. Καθήκον εμπιστευτικότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΜΑΓΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΜΑΓΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 101/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2231 της 29ης ΜΑΓΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι ) 1.Ανοικτός Διαγωνισμός 2.Κλειστός διαγωνισμός 3.Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση Κοινές για σύναψη συμβάσεων Κάτω των ορίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223392-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S 111-223392 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

159(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

159(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4365, 16.11.2012 159(Ι)/2012 Αρ. 4365, 16.11.2012 159(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα