Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων» (από τούδε «η Εταιρεία») και έδρα της ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα («The HELLENIC SALIVARY GLAND SOCIETY») κατά τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί γραφείο στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη, όπου και στεγάζεται η γραμματεία της στην διεύθυνση που ακολουθεί. Ως ταχυδρομική του διεύθυνση ορίζεται η Αδριανουπόλεως 24 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55133, ως ηλεκτρονική του διεύθυνση ορίζεται η : Η εταιρεία που ιδρύεται σήμερα είναι αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 741 επ. ΑΚ. Η ευθύνη των εταίρων για τα ενδεχόμενα χρέη της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και μετά την εκκαθάριση, περιορίζεται στο ποσό που ο καθένας τους εισέφερε για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ ακόλουθους σκοπούς: Η Εταιρεία, ενόψει του ότι ενσωματώνει μέλη με διαφορετικές ιατρικές ειδικότητας έχει τους τη συνεργασία ειδικών ή ομάδων ειδικών (είτε κλινικών ιατρών, είτε ερευνητών) που ασχολούνται με βασική και κλινική έρευνα, όπως και με διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων που αφορούν τους σιελογόνους αδένες. την ανταλλαγή, διάδοση γνώσης και πληροφοριών που προκύπτουν από την βασική και κλινική έρευνα σχετικά με τον σίελο, σιελογόνους αδένες και τις διαταραχές τους να παρακινήσει τη βασική και κλινική έρευνα σχετικά με τον σίελο, σιαλογόνους αδένες και τις διαταραχές τους τηνη ανάπτυξη, προώθηση και στήριξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τη διερεύνηση και θεραπεία παθήσεων των σιελογόνων αδένων την δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης με παράλληλη ενθάρρυνση της ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των μελών για άμεση απόκτηση εμπειρίας την προώθηση μελετών με διεθνή συνεργασία και χρηματοδότησή τους μέσω ερευνητικών κονδυλίων την προώθηση της συνεργασίας με τη Διεθνή Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων την ανάπτυξη και στήριξη συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς οργανισμούς με σχετιζόμενα ερευνητικά πεδία (π.χ. Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία)

2 Ενδεικτικά, εκτός από την έρευνα στις ανωτέρω περιοχές, η Εταιρεία θα πραγματοποιεί και δημόσιες παρεμβάσεις με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σε μείζονα θέματα που σχετίζονται με τα αμέσως ανωτέρω ζητήματα. Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων η Εταιρεία δραστηριοποιείται χωρίς να υπερβαίνει το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της. Ειδικότερα και ενδεικτικά η Εταιρεία: Διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια. Αναλαμβάνει και συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που προωθούν τους σκοπούς της. Συνεργάζεται με παρεμφερείς εταιρείες και συλλόγους, όπως π.χ. με ιατρικούς και άλλους επαγγελματικούς ή ερευνητικούς συλλόγους. Συνεργάζεται επίσης με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και αρχές, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Διαθέτει δική του ιστοσελίδα. Άρθρο 4 ΜΕΛΗ Στην Εταιρεία μπορούν να εισέλθουν, μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων και σχετική τροποποίηση του συμφωνητικού-καταστατικού, όσοι αποδέχονται τους σκοπούς της και είναι διατεθειμένοι να δραστηριοποιηθούν για την πραγματοποίησή τους, υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους: Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: ιδρυτικά, πλήρη, και επίτιμα Αιτήσεις για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους κατατίθενται στη Γραμματεία της ΕΕΣΑ και προωθούνται στο Συμβούλιο. Η εξέταση των νέων αιτήσεων για απόκτηση ιδιότητας μέλους θα γίνεται σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου. Η επικοινωνία της Εταιρείας με τα μέλη της θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. α). Ιδρυτικά μέλη i) Προϋποθέσεις. Η Ιδιότητα κλινικού ή εργαστηριακού Ιατρού με εξειδίκευση ή εμπειρία σε παθήσεις των σιελογόνων αδένων και τη διερεύνηση και θεραπεία τους, ο οποίος συνέβαλλε σαφώς στην ίδρυση της ΕΕΣΑ. ii) Καθήκοντα-Προνόμια Τα ιδρυτικά μέλη εγκρίνουν-επικυρώνουν την είσοδο των άλλων υποψηφίων μελών στην Εταιρεία. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν όλα τα προνόμια του πλήρους μέλους.

3 Τα ιδρυτικά μέλη μεριμνούν για την προώθηση της λειτουργίας της ΕΕΣΑ και ηγούνται των δραστηριοτήτων της. β) Πλήρη Μέλη i) Προϋποθέσεις Η ιδιότητα του Ειδικού Κλινικού ιατρού ασχολούμενου με παθήσεις των σιαλογόνων αδένων ή παθήσεις που εμπλέκουν και τους σιελογόνους, ή του ερευνητή σε πεδία όπως οι σιελογόνοι, η σίελος, ή παρεμφερή πεδία. Είναι επιθυμητή η ενασχόλησή τους με διδασκαλία, έρευνα-ανάπτυξη στο πεδίο των παθήσεων των σιελογόνων αδένων. ii) Διαδικασία Αναγόρευσης Μέλους Ο υποψήφιος για την ιδιότητα του πλήρους μέλους θα πρέπει να έχει προταθεί από δύο ιδρυτικά ή πλήρη μέλη. Η ανακήρυξη του θα πρέπει να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου της ΕΕΣΑ τουλάχιστον από το 50% των παρευρισκομένων μελών. iii) Καθήκοντα-Προνόμια Τα πλήρη μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως και στην αναγόρευση υποψηφίων σε πλήρη μέλη. Έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου. Πληρώνουν μειωμένη συμμετοχή στις δραστηριότητες που διοργανώνονται από την ΕΕΣΑ, όπως Σεμινάρια (με/χωρίς πρακτική άσκηση), Ημερίδες ή άλλες εκδηλώσεις όπου προβλέπεται οικονομική συμμετοχή. δ)επίτιμα..μέλη i) Προϋποθέσεις Επίτιμα μέλη της Εταιρείας δύνανται να είναι επιστήμονες που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο πεδίο των παθήσεων των σιαλογόνων αδένων. ii) Διαδικασία Αναγόρευσης Μέλους Τα επίτιμα μέλη προτείνονται από το Συμβούλιο. Η ανακήρυξη του θα πρέπει να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου της Εταιρείας τουλάχιστον από το 50% των παρευρισκομένων μελών. iii) Προνόμια Τα Επίτιμα μέλη δύνανται να παρευρίσκονται στο Συμβούλιο, να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και να επικυρώνουν τις υποψηφιότητες πλήρους Μέλους. Καταβάλλουν μειωμένη χρηματική συνδρομή στις δραστηριότητες που διοργανώνονται από την ΕΕΣΑ, όπως Σεμινάρια (με/χωρίς πρακτική άσκηση), Ημερίδες ή άλλες εκδηλώσεις όπου προβλέπεται οικονομική συμμετοχή. Έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου. ε) Νομικά Πρόσωπα ως μέλη της Εταιρείας i) Προϋποθέσεις Τα ανωτέρω μέλη υποστηρίζουν ή/και χρηματοδοτούν τους σκοπούς της ΕΕΣΑ. ii) Διαδικασία Αναγόρευσης Μέλους

4 Προτείνονται από το Συμβούλιο. Η ανακήρυξη του θα πρέπει να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια σύγκλεισης του Συμβουλίου της ΕΕΣΑ τουλάχιστον από το 50% των παρευρισκομένων μελών. στ) Οικονομική συνεισφορά των Μελών Τα Μέλη, με εξαίρεση τα Επίτιμα, θα είναι υπόχρεα ετήσιας χρηματικής συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Συμβούλιο. Άρθρο 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι πόροι του Εταιρείας θα προέρχονται: α) από τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές ή ενισχύσεις των μελών, πλην των επίτιμων, τα οποία δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής ορίζεται στα 50 ευρώ για τα πλήρη Μέλη. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να υπόκεινται σε αναθεώρηση από το Συμβούλιο ετησίως. β) Από προσφορές, δωρεές ή χορηγίες τρίτων. γ) Από επιχορηγήσεις δημόσιων φορέων, καθώς και εθνικών ή διεθνών οργανισμών. δ) Από προγραμματικές συμφωνίες με εσωτερικούς και διεθνείς οργανισμούς. ε) Από κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει νόμιμα από τη λειτουργία ή τη δράση της Εταιρείας. Όλοι οι πόροι του Εταιρείας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη εξόδων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του. Διανομή κερδών σε εταίρο ρητά και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται. Άρθρο 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Εταιρεία διοικείται από το Συμβούλιο, τις Ομάδες Εργασίας και τη Γενική Συνέλευση. 6.1Συμβούλιο Δομή-Οργάνωση Το Συμβούλιο συνίσταται από: τον Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τα Μέλη κάθε τρία έτη. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί για άλλα τρία έτη. τον Αντιπρόεδρο, για να αναπληρώνει τον Πρόεδρο το Γραμματέα τον Ταμία ένα αντιπροσωπευτικό Μέλος διαφορετικής ειδικότητας από αυτή του προέδρου εφόσον κανένα από τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου δεν έχει διαφορετική ειδικότητα από αυτή του Προέδρου.

5 Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας, ο Γραμματέας και ο Αντιπρόσωπος άλλης Ειδικότητας υπηρετεί τρία έτη στη θέση που έχει. O Aντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση που αυτός δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Ειδικότητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο Συμβούλιο: Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, Βασικές Επιστήμες, Οδοντιατρική και Στοματολογία, Ανοσολογία, Γναθοπροσωπική χειρουργική, Ιστοπαθολογία, Ακτινολογία, Πυρηνική ιατρική, παιδιατρική, παιδοχειρουργική. Η λίστα μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις νεότερες εξελίξεις σε κλινικό και ερευνητικό πεδίο. Τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι προσωρινά, θα επιλεγούν κατά την ίδρυση της Εταιρείας, έως την πρώτη Γενική Συνέλευση όπου και θα λάβει χώρα επίσημη εκλογική διαδικασία Καθήκοντα του Συμβουλίου Θα επιβλέπει τις συνολικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Οφείλει να καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα Μέλη της ΕΕΣΑ τουλάχιστον μία φορά ανά τέσσερα έτη. Έχει το δικαίωμα λήψης διοικητικών αποφάσεων αναφορικά με θέματα των Μελών. Έχει εξουσιοδότηση σε αποφάσεις σχετικά με Συναντήσεις, Σεμινάρια ή άλλες διοργανώσεις. Έχει εξουσιοδότηση για την καθιέρωση και απονομή διαφόρων βραβείων και ακαδημαϊκών τίτλων στο όνομα της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει στις συγκεντρώσεις του Συμβουλίου και στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος ή/και ο Γραμματέας αντιπροσωπεύουν την ΕΕΣΑ στην Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία, στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σιαλογόνων Αδένων ή σε ανάλογες περιστάσεις. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας της ΕΕΣΑ, και την ενημέρωση των αρχείων της Εταιρείας. Ο Ταμίας συλλέγει τις οφειλές προς την ΕΕΣΑ, παραλαμβάνει τις διάφορες δωρεές-κληροδοτήματα προς την ΕΕΣΑ, και διατηρεί με ακρίβεια ενημερωμένα τα απαραίτητα βιβλία εσόδων και εξόδων. Επιθυμητή είναι η δημιουργία και η τακτική ενημέρωση από το Συμβούλιο ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τμήμα που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, και τμήμα για τα Μέλη. Οι εργασίες του Συμβουλίου, οι διάφορες Συναντήσεις και τα Σεμινάρια θα πρέπει να αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα με σκοπό την λεπτομερή και έγκαιρη ενημέρωση των Μελών της Εταιρείας. Το Συμβούλιο αποφασίζει, επίσης, για κάθε τι που αφορά τις δραστηριότητες του Ομίλου και εμπίπτει στους σκοπούς του. Επίσης φροντίζει για την τακτική ενημέρωση των μελών του Ομίλου σχετικά με τις δραστηριότητές του, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και φροντίζει για την ενεργό συμμετοχή των εταίρων

6 στις δραστηριότητες του Ομίλου Συνελεύσεις-Συνεδριάσεις Το Συμβούλιο συνεδριάζει το αργότερο ανά δύο έτη κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο. Συχνότερες συνεδριάσεις μπορεί να απαιτούνται αναλόγως των αναγκών και δραστηριοτήτων της ΕΕΣΑ. Το Συμβούλιο θα πρέπει να οργανώνει το λιγότερο μία επιστημονική συνάντηση (σεμινάριο ή άλλη εκδήλωση) κάθε τέσσερα χρόνια. Η ΕΕΣΑ θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σιαλογόνων Αδένων για τις επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει, στα πλαίσια της συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και προώθησης επιστημονικής γνώσης Αποφάσεις Οι αποφάσεις του Συμβουλίου αναδεικνύονται με απλή πλειοψηφία από τα παρευρισκόμενα μέλη με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα καθορισμού του αποτελέσματος. 6.2 Ομάδες Εργασίας Σκοπός Θα πρέπει να δημιουργηθούν εξειδικευμένες επιτροπές (ομάδες εργασίας) με στόχο την ενημέρωση της ΕΕΣΑ και την ενσωμάτωση των νεότερων επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων στο αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς και την καθιέρωση υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Αρχικά προτείνεται η λειτουργία των κάτωθι επιτροπών, με δυνατότητα τροποποίησης ή διεύρυνσής τους από την οργανωτική επιτροπή, αναλόγως των λειτουργικών και επιστημονικών αναγκών: Ακαδημαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαγνωστικές διαδικασίες (αλγόριθμος) Λοιμώξεις και θεραπεία Ξηροστομία Κακοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων Χειρουργική σιελογόνων αδένων Διατήρηση/αποκατάσταση του προσωπικού νεύρου Μη επεμβατικές μέθοδοι (σιαλενδοσκόπηση, εξωσωματική λιθοτριψία) Σύσταση Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις διάφορες επιτροπές Συντονισμός των ομάδων εργασίας

7 Ο Προεδρεύων και ο Γραμματέας κάθε ομάδας εργασίας προτείνονται από το Συμβούλιο και επικυρώνεται η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Έχουν το δικαίωμα παρουσίας στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ώστε να ενημερώνουν για τις δραστηριότητές τους, με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των επιστημονικών συναντήσεων-σεμιναρίων. ΑΡΘΡΟ.7:..ΓΕΝΙΚΗ..ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7.1 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συνίσταται από όλα τα Μέλη της ΕΕΣΑ. 7.2 Καθήκοντα και Προνόμια Το έργο του Συμβουλίου προωθείται προς αξιολόγηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ο Ταμίας καταθέτει στη Γ.Σ. τον ισολογισμό για έγκριση. Η σύσταση του Συμβουλίου, οι Προεδρεύοντες και οι Γραμματείς των Ομάδων Εργασίας εγκρίνονται από τη Γ.Σ. Οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΑ πρέπει να εγκριθεί δια ψηφοφορίας από τη Γ.Σ. 7.3 Σύγκλιση Γ.Σ. Η τακτική Γ.Σ. θα γίνεται ανά τετραετία, ή κατόπιν πρόσκλησης από το Συμβούλιο.. Η τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διαχείριση κάθε έτους, αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Συμβουλίου και εκλέγει ανά τριετία τα μέλη του. 7.4 Αποφάσεις Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του έχει την καθοριστική ψήφο. 7.5 Πρακτικά Το Συμβούλιο διατηρεί στο χώρο που στεγάζεται αρχείο με ονόματα και διευθύνσεις όλων των Μελών. Ο Γραμματέας οφείλει να διατηρεί πρακτικά από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, καθώς και αρχεία από τις δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας. 7.6 Το εκλεγμένο Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον Ταμία της εταιρείας. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δημόσιων -εθνικών ή διεθνών- αρχών, των δικαστηρίων, καθώς και οργανισμών ή ιδρυμάτων. Επίσης συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας υπογράφοντας υπό την επωνυμία και τη σφραγίδα της και τη δεσμεύει ως νομικό πρόσωπο σε όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές σχέσεις και σε κάθε συναλλαγή της με οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Για διαχειριστικές πράξεις το ποσό των οποίων υπερβαίνει τις ευρώ απαιτείται, εκτός από την υπογραφή του Ταμία, και η υπογραφή του προέδρου

8 Άρθρο 8 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Για την περίοδο που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μέχρι την ανάδειξη νέου συμβουλίου από εκλογές, πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης., γραμματέας ο Ιορδάνης Κωνσταντινίδης, Ταμίας ο Άγγελος Χατζηαβραμίδης, και μέλος ο Ιωάννης Ιακώβου Άρθρο 9 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία συνιστάται ως αόριστου χρόνου και μπορεί να λυθεί με απόφαση των εταίρων, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εταίρων. Η εταιρεία δεν λύνεται με το θάνατο ή την αποχώρηση ενός από τους εταίρους. Μετά τη λύση της, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, η οποία πραγματοποιείται από έναν εκκαθαριστή που ορίζεται από το Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των οποιωνδήποτε υποχρεώσεων η περιουσία, που θα απομείνει, θα περιέλθει σε ίδρυμα, σωματείο ή αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού αποφασίζεται με ομοφωνία των εταίρων. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύεται νόμιμα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.» Στην Αθήνα σήμερα, την 11 η Ιουλίου 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ =========================================

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= Στην Αθήνα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου 2007, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος ΓΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα