580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ 581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ 581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ"

Transcript

1 581.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ 581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ Περιλαµβάνονται τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας των οδών τα οποία διακρίνονται σε: Μεταλλικά από χαλύβδινη λαµαρίνα διπλής αυλάκωσης (διατοµή W). Σκυροδέµατος τύπου NJ. Και ανάλογα µε τη χρήση τους σε: Μονόπλευρα Αµφίπλευρα. Οι τύποι των στηθαίων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φαίνονται στους επόµενους Πίνακες 1α και 1β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων τύπων στηθαίων που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης ασφάλισης. Ανάλογα µε την ταχύτητα µελέτης της οδού, τη σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου και τη θέση τοποθέτησής τους επί της οδού τα προς εγκατάσταση µεταλλικά στηθαία πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους και συγκεκριµένα για τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε ΕΝ-1317 όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα 1γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εγκαίρως πιστοποιητικό του κατασκευαστή των µεταλλικών στηθαίων για τη χαρακτηριστική ιδιότητα «επιπέδου συγκράτησης» των στηθαίων που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, και µόνο τότε επιτρέπεται να αρχίσει η εγκατάσταση των στηθαίων. 1 από 12 Έκδοση : 0

2 Πίνακας 1α: Μεταλλικά στηθαία * βλ. υπόµνηµα στην επόµενη σελίδα ονοµ ασία * (τύπος) πύκνωση ορθοστατών 1,33 m 2,00 m 4,00 m µ ήκος ορθοστάτη [m ] µήκος ορθοστάτη [m ] µήκος ορθοστάτη [m ] µ ε πλάκα έδρασης αφαιρετό κανονικό αφαιρετό κανονικό αφαιρετό κανονικό 0,65+0,00=0,65 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 παρέµ βληµ α παρέµ βληµ α παρέµ βληµ α απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) ΜΜ/1,33/0,65/ΠΑ ΜΜ/1,33/0,65/ΠΠ Μονόπλευρα Στηθαία ΜΜ/1,33/1,75/ΠΑ ΜΜ/1,33/1,75/ΠΠ ΜΜ/2,00/1,20/ΠΑ ΜΜ/2,00/1,20/ΠΠ ΜΜ/2,00/1,75/ΠΑ ΜΜ/2,00/1,75/ΠΠ ΜΜ/4,00/1,20/ΠΑ ΜΜ/4,00/1,75/ΠΑ ΑΜ/1,33/0,65/ΠΠ ΑΜ/1,33/1,20/ΠΠ ΑΜ/1,33/1,75/ΠΠ Αµ φίπλευρα Στηθαία ΑΜ/2,00/1,20/ΠΠ ΑΜ/2,00/1,75/ΠΠ 2 από 12 Έκδοση : 0

3 Πίνακας 1β: Στηθαία σκυροδέµατος µορφής NJ ονοµ ασία Υπόµνηµα: MΜ/1,33/0,65/ΠΑ : Μονόπλευρο Μεταλλικό στηθαίο/πύκνωση ορθοστατών [1,33 m]/µήκος ορθοστάτη [0,65 m]/παρέµβληµα Απλό ΑΜ : Αµφίπλευρο Μεταλλικό ΠΠ : Παρέµβληµα Προεξέχον ΜΣ/0,81 : Μονόπλευρο Σκυροδέµατος/ύψος [0,81 m] ΑΣ/1,15 : Αµφίπλευρο Σκυροδέµατος/ύψος [1,15 m] Πίνακας 1γ: Εφαρµογή Επιπέδων Συγκράτησης (Containment Levels) EN-1317 στηθαίων ασφαλείας Κατηγορία Οδού Σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου Πλευρά διαχωριστικής νησίδας Επίπεδο συγκράτησης Θέση τοποθέτησης στηθαίου Εξωτερική πλευρά οδού δίπλα από: Επί της αιχµής διαχωρισµού ο- δοστρωµάτων έδαφος νερά µε βάθος 1m Κλάση %Φ>3 t (1) a b c (2) d (4) Αυτοκινητόδροµοι, υπεραστικές & αστικές οδοί µε V 70 km/h Υπεραστικές οδοί µε V 60 km/h Αστικές και τοπικές οδοί µε V 40 km/h Μονόπλευρα Αµ φίπλευρα ύψος απο επιφάνεια κυκλοφορίας[m ] Η =0,81 Η =0,81 Η =1, ΜΣ/0,81 ΑΣ/0,81 ΑΣ/1,15 I Φ 5% H2 H1 H2 II 5%<Φ 15% H3 H2 H3 III 15% Φ H3-H4 (3) H2-H3 (3) H4 I Φ 5% Η1 Ν2 Η2 II 5%<Φ 15% Η2 Η1 Η2 III 15% Φ Η2 Η2 Η3 I Φ 5% Ν2 Ν1 Η2 II 5%<Φ 15% Η1 Ν2 Η2 III 15% Φ Η1 Η1 Η2 TC2 όταν V 80 km/h TC1 όταν V<80 km/h (1) Ποσοστό φορτηγών ωφέλιµου φορτίου µεγαλύτερου από 3 t. (2) Επιβάλλεται και στις πλευρές γεφυρών και τοίχων ύψους 4 m και µήκους 10 m, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρµόζεται η στήλη b. Η συνέχεια του στηθαίου µεταξύ δυο θέσεων µε διαφορετικό επίπεδο συγκράτησης γίνεται µε βαθµιαία αλλαγή της ακαµψίας του στηθαίου στο µήκος της ζώνης µετάβασης σύµφωνα µε σχετικούς κανόνες. (3) Η επιλογή µεταξύ των δυο επιπέδων συγκράτησης γίνεται µε βάση το διατιθέµενο πλάτος W (βέλος παραµόρφωσης). (4) Αφορά τις συσκευές απορρόφησης ενέργειας που τοποθετούνται π.χ. µπροστά από βάθρα γεφυρών, φυλάκια διοδίων κτλ.). Παράδειγµα χρήσης του Πίνακα: Σε υπεραστική οδό µε V 60 km/h και µε συµµετοχή 5% φορτηγών στη σύνθεση κυκλοφορίας δηλαδή οδό κλάσης Ι στην εξωτερική πλευρά της οδού, στην περίπτωση συνθήκης της στήλης b, επιβάλλεται τοποθέτηση στηθαίου πιστοποιη- µένου για επίπεδο συγκράτησης Ν2. 3 από 12 Έκδοση : 0

4 581.2 Υλικά Για την κατασκευή των στηθαίων τα υλικά που χρησιµοποιούνται για κάθε µέρος αυτών είναι: Γενικές απαιτήσεις µεταλλικών στηθαίων Όλα τα χαλύβδινα υλικά, λαµαρίνες, δοµικός χάλυβας, κοχλίες, περικόχλια κτλ. θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν: ιατοµές δοµικού χάλυβα : EN S235 JR. Χαλύβδινες πλάκες 30 mm : EN S235 JR. Χαλύβδινες πλάκες >30 mm : EN S235 JO. Κοχλίες διαµ. 20 mm - Κοχλίες : GD 10.9 DIN Περικόχλια : GD 10.9 DIN Ροδέλες : GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT) : GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ Ι) : GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ U) Κοχλίες διαµ. 16 mm - Κοχλίες διαµ. : GD 8.8 DIN Περικόχλια : GD 8.8 DIN Ροδέλες : GD 8.8 DIN 125 : GD 8.8 DIN 434 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ U) : GD 8.8 DIN 435 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ Ι) Ηλεκτροσυγκόλληση : ANSI/AWS DI.I Γαλβάνισµα : DIN Το γαλβάνισµα γίνεται απαραίτητα µετά την εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και την κατά οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία όλων των χαλύβδινων υλικών που θα τα καταστήσει έτοιµα για την τελική συναρµολόγηση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό βεβαίωσης περί της ποιότητας του χάλυβα και του γαλβανίσµατος Μέρη κατασκευής µεταλλικού στηθαίου Ορθοστάτης χαλύβδινος διατοµής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. Η διατοµή U 120x55x5 mm µε µήκος ανάλογο του τύπου στηθαίου είναι ενδεικτική. Ο ορθοστάτης αποτελείται από ενιαίο τεµάχιο, εκτός από την περίπτωση προσθήκης χειρολισθήρα οπότε επιτρέπεται η ηλεκτροσυγκόλληση του τµήµατος επιµήκυνσης σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια. Τα παρεµβλήµατα: Απλό, χαλύβδινο ενδεικτικής διατοµής U 50x65x3 mm και µήκους 306 mm. Η διατοµή και οι λοιπές λεπτο- µέρειες καθορίζονται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. Προεξέχον, από χαλύβδινο έλασµα πάχους 3 mm µε πλάτος ανεπτυγµένης επιφάνειας (πριν από την κάµψη του ελάσµατος για τη διαµόρφωση της διατοµής) ίσο προς 435 mm κατά τα λοιπά σύµφωνα µε RPS Ausgabe 1989 (Berichtigter Nachtruck Oct.1992). Οι ανοχές των διαστάσεων θα είναι σύµφωνες µε DIN Αυλακωτή χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 3 mm Το χρησιµοποιούµενο έλασµα µετά την εξέλαση (διαµόρφωση διπλής αυλάκωσης) θα έχει πλάτος 80 mm και ύψος 306 mm. Οι ανοχές στις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε DIN Η αυλακωτή λαµαρίνα κατασκευάζεται σε τυποποιηµένα τεµάχια µήκους 4310 mm (ωφέλιµο µήκος 4000 mm και µήκος επικάλυψης 310 mm), από έλασµα βιοµηχανικής παραγωγής αποκλειόµενης της χρήσης χάλυβα από επανάτηξη. 4 από 12 Έκδοση : 0

5 Το έλασµα θα είναι ενιαίο τεµάχιο, θα φέρει οπές σύνδεσης και οπές στερέωσης (ανάλογα µε την πύκνωση των ορθοστατών) που θα έχουν διανοιχτεί µε βιοµηχανικό τρόπο, σύµφωνα µε τα σχέδια. Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων στηθαίου Περιλαµβάνονται κοχλίες και περικόχλια για τη σύνδεση των στοιχείων του στηθαίου καθώς και η τυχόν α- παιτούµενη πλάκα έδρασης του ορθοστάτη διαστάσεων 400x400x10 mm, καθώς και τα ειδικά τεµάχια που τοποθετούνται στο πέρας της αυλακωτής λαµαρίνας. Χειρολισθήρας Ο προβλεπόµενος σε διαφόρους τύπους στηθαίων χειρολισθήρας θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας ISO MEDIUM (βαρύς-πράσινη ετικέτα) µε διάµετρο Φ 63,5 (2½"). Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης ορθοστάτη «αφαιρετού» στηθαίου σύµφωνα µε DIN 2458 και εσωτερική διά- µετρο ίση µε τη µέγιστη διάσταση της διατοµής του ορθοστάτη +3 mm. Υλικά επανεπίχωσης από άµµο λατοµείου Για την επανεπίχωση της οπής που δηµιουργείται από την τοποθέτηση του ορθοστάτη χρησιµοποιείται άµ- µος λατοµείου εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 20 cm που θα συµπληρωθεί µε υλικό ίδιο προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου. Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 εγκιβωτισµού ορθοστάτη µεταλλικού στηθαίου Υλικά στηθαίου σκυροδέµατος Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για το σώµα στηθαίου σκυροδέµατος π.χ. τύπου NJ. Σιδηρός οπλισµός S400 KTX για τον οπλισµό στηθαίου σκυροδέµατος Αντανακλαστικά στοιχεία Τα αντανακλαστικά στοιχεία, χρώµατος λευκού, κόκκινου, κίτρινου, µε ελάχιστη επιφάνεια 60 cm 2 αποτελούνται από: Χαλύβδινο έλασµα σύµφωνα µε «Τεχνική Οδηγία» ΥΠΕΧΩ Ε 3γ/Ο/5/13-Ω/ µε επικολληµένη στις δυο όψεις του ελάσµατος, είτε µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, είτε πλαστικού φύλλου µε υάλινα σφαιρίδια ισοδύναµης αντανακλαστικότητας. Αντανακλαστικά στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, διαστάσεων 0,84x0,10 ή 0,15 m από λεπτό φύλλο α- λουµινίου µε κυµατιστή επιφάνεια που φέρουν αντανακλαστική µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ. Άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τα σχέδια που θα φέρει αντανακλαστική µεµβράνη όπως τα προηγούµενα Εκτέλεση Εργασιών Μεταλλικά στηθαία Πριν από την τοποθέτηση των ορθοστατών του στηθαίου, θα προσδιορίζεται η θέση υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων ή άλλων αγωγών που µπορεί να υποστούν βλάβη κατά την έµπηξη των ορθοστατών. Εάν χρειασθεί θα γίνονται δοκιµαστικές τοµές για τον προσδιορισµό της θέσης αγωγών. Επιτρέπεται η αλλαγή της απόστασης µεταξύ των ορθοστατών κατά 30 cm. Επιτρέπεται η χρήση διπλής αυλακωτής λαµαρίνας εφόσον υπάρχει ανάγκη παράλειψης ενδιάµεσου ορθοστάτη, π.χ. για να αυξηθεί η απόσταση µεταξύ δυο ορθοστατών από 2 m σε 4 m. Ο ορθοστάτης τοποθετείται οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της µελέτης (απόσταση αυλακωτής λαµαρίνας από άκρη καταστρώµατος, µήκος ορθοστάτη από επιφάνεια στερέωσης, βύθιση στηθαίου κτλ.). ιατηρείται πάντα ελάχιστη απόσταση 0,50 m της όψης της αυλακωτής λαµαρίνας από την ακµή του άκρου του ασφαλιστικού οδοστρώµατος. Η στερέωση του θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε διάµετρο και βάθος σύµφωνα µε τα σχέδια) µε περιστροφική διάτρηση (αφαίρεση εδαφικού υλικού). Επιτρέπεται η έµπηξη του ορθοστάτη µε κρούση εφόσον δεν συνεπάγεται αποδιοργάνωση του παράπλευρου οδοστρώµατος. Η διανοιγ- µένη οπή επανεπιχώνεται µε άµµο λατοµείου και συµπυκνώνεται κατάλληλα. Στην περίπτωση συνάντησης µεµονωµένων κροκάλων, στη θέση των ορθοστατών, που εµποδίζουν την έµπηξη του ορθοστάτη, γίνεται εκσκαφή και αφαίρεση της κροκάλας, τοποθετείται ο ορθοστάτης και επανεπιχώνεται η οπή µε διάστρωση και συµπύκνωση άµµου λατοµείου ανά στρώσεις πάχους 150 cm. 5 από 12 Έκδοση : 0

6 Μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών γίνεται η σύνδεση της λαµαρίνας και των παρεµβληµάτων µε τους ορθοστάτες µε τους κατάλληλους κοχλίες. Εφόσον η εργασία γίνεται επί οδού υπό λειτουργία, τότε ρυθµίζεται ο ρυθµός εργασίας ώστε µε το πέρας των εργασιών της ηµέρας να έχει τοποθετηθεί και η αυλακωτή λαµαρίνα, και ποτέ αυτή να µη προβάλλει, στην προσερχόµενη κυκλοφορία χωρίς προστατευτικά µέτρα. Η συναρµολόγηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη έτσι ώστε ο ορθοστάτης να αποτελεί και «άξονα» του επικαλυπτόµενου τµήµατος των δυο τεµαχίων. Η τοποθέτηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται έτσι ώστε το άκρο του επόµενου τεµαχίου (κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων), να επικαλύπτεται από το προηγούµενο τεµάχιο. Κατά την τοποθέτηση της λαµαρίνας γίνεται και η τοποθέτηση των ελασµάτων µε τα αντανακλαστικά τους εκτός αν αυτά είναι στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, οπότε τοποθετούνται µετά το πέρας της εγκατάστασης των στηθαίων µε άγκιστρα και κόλλα. Στην περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε περιοχή µε συχνές χιονοπτώσεις τα αντανακλαστικά στοιχεία θα είναι κατάλληλου τύπου ώστε να τοποθετούνται στη στέψη της αυλακωτής λαµαρίνας. Η κοχλίωση µεταξύ δυο τεµαχίων αυλακωτής λαµαρίνας που γεφυρώνουν αρµό γέφυρας θα γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπεται η ολίσθηση µεταξύ των δυο τεµαχίων κατά τις συστολές-διαστολές της γέφυρας. Οποιαδήποτε φθορά σε γαλβανισµένη επιφάνεια θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από χρώµα υλικού «σκόνης ψευδαργύρου οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης για το πακτούµενο εντός του εδάφους τµήµα των ορθοστατών και τα άκρα βύθισης των στηθαίων θα γίνεται πριν από την τοποθέτησή τους εντός του εδάφους, ενώ για όλα τα υπόλοιπα µέρη θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του στηθαίου. Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται µε µια από τις τρεις µεθόδους που περιγράφονται από ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το συγκεκριµένο στοιχείο. Η σύνδεση των τµηµάτων του χειρολισθήρα γίνεται µε τοποθέτηση συνδετήριου τεµαχίου γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα µήκους 0,60 m διαµέτρου µικρότερης του χειρολισθήρα, ο οποίος τοποθετείται ισοµερώς µέσα στα εκατέρωθεν τεµάχια. Για την αποτροπή της ολίσθησης του συνδετήριου τεµαχίου συγκολλείται ακίδα εξωτερικά επί αυτού στο µέσον του. Η σύνδεση των τεµαχίων του χειρολισθήρα µε µικρό τεµάχιο σωληνωτού συνδέσµου µε κοχλίωση δεν επιτρέπεται, γιατί κατά την πρόσκρουση οχήµατος αποδεσµεύονται τα εκατέρωθεν τεµάχια του χειρολισθήρα και αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβάτες των οχηµάτων. Η απόληξη του στηθαίου θα είναι: είτε βυθισµένη στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m (όταν αυτό προβάλλει προς την προσερχόµενη κυκλοφορία οχηµάτων), ή µήκους 4,37 m όταν αυτό κατευθύνεται προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Το βυθισµένο άκρο της λαµαρίνας του στηθαίου δεν επιτρέπεται να εξέχει πάνω από τη γύρω διαµορφωµένη επιφάνεια περισσότερο από 5 cm. είτε αποµακρυνόµενη οριζοντιογραφικά από την οριογραµµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κλίση στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού: V[km/h] V Οριζόντια κλίση 1:20 1:18 1:16 1:14 1:12 1:10 Εφόσον η χάραξη του στηθαίου βρίσκεται σε καµπυλότητα µε ακτίνα R<45 m τότε οι αυλακωτές λαµαρίνες πρέπει να «κουρµπάρονται» στην καµπυλότητα της χάραξης που απαιτείται Στηθαία από σκυρόδεµα Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και διακρίνονται σε: Τα επιτόπου κατασκευαζόµενα ή προκατασκευασµένα στηθαία σκυροδέµατος ανεξαρτήτως της µεθόδου κατασκευής, θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές τελειώµατος: Επικάλυψη οπλισµού mm Πλάτος στέψης -0+6 mm Πλάτος βάσης mm Ευθύτητα επιφάνειας. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τµήµα µήκους 6 m 15 mm 6 από 12 Έκδοση : 0

7 Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από µια γραµµή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθµη οδοστρώ- µατος ανά τµήµα µήκους 6 m 15 mm Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη µεταξύ των διαδοχικών κατασκευών 5 mm Επιπλέον τα προκατασκευασµένα στηθαία θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές: α. Οι διαστάσεις της διατοµής δε θα µεταβάλλονται περισσότερο από 5 mm β. Ο κατακόρυφος άξονας δε θα αποκλίνει από την κατακόρυφο περισσότερο από 5 mm γ. Όταν ελέγχεται η επιφάνεια µε ευθύγραµµο κανόνα µήκους 3 m οι ανωµαλίες δε θα υπερβαίνουν τα 5 mm δ. Η κατά µήκος στάθµη δε θα µεταβάλλεται από τις διαστάσεις των σχεδίων, ανά τµήµα µήκους 3 m, περισσότερο από Η βάση οδοστρωσίας επί της οποίας θεµελιώνεται το στηθαίο σκυροδέµατος θα είναι συµπυκνωµένη τουλάχιστον στο 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας, (µέθοδος C, AASHTO T180). Κατασκευαζόµενα «επί τόπου» στηθαία. Τα «επί τόπου» σκυροδετούµενα στηθαία θα κατασκευάζονται µε χρήση λυόµενων τύπων. Οι τύποι θα είναι µεταλλικοί ή ξύλινοι επενδυµένοι µε πλαστικό υλικό ώστε να παράγεται λείο και πυκνό τελείωµα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια µέσου του σώµατος του σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται µε λάδι που δεν αποχρωµατίζει ή κηλιδώνει το σκυρόδεµα. Εφόσον πρόκειται για αµφίπλευρα στηθαία τοποθετείται εντός του σκυροδέµατος πολύ ελαφρύς οπλισµός σύµφωνα µε τα σχέδια που έχει αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή θραύσης του στηθαίου σε µεγάλα τεµάχια, κατά την πρόσκρουση οχήµατος. Όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα και ολισθαίνοντα σιδηρότυπο, τότε πριν αρχίσει η κατασκευή θα προηγείται κατασκευή µη λειτουργικού δοκιµαστικού τµήµατος του στηθαίου µήκους τουλάχιστον 3 m, προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος, η οργάνωση της εργασίας και η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή (τροφοδοσία µε σκυρόδεµα, µηχάνηµα ολισθαίνοντος σιδηροτύπου διάστρωσης συµπύκνωσης). Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιµης ξήρανσης του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή θα προστατεύεται το στηθαίο σε όλη την επιφάνειά του ψεκαζόµενο µε υγρό που δηµιουργεί µεµβράνη. Η κατασκευή αρµών συστολής ξήρανσης δε θεωρείται αναγκαία. Προκατασκευασµένα στηθαία. Τα προκατασκευασµένα τµήµατα στηθαίων από σκυρόδεµα θα έχουν µήκος 3,00 m, θα φέρουν αγκύρια µε υποδοχές στη στέψη τους ή δυο οριζόντιες διαµπερείς οπές στην πλευρά τους για την ανάρτηση και µεταφορά τους µε γερανό. Τα προκατασκευασµένα τεµάχια που χρησιµοποιούνται για προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχουν στη βάση τους και στο µέσο του µήκους τους εγκάρσια κοιλότητα ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων όψης 60 cm κατά µήκος και 8 cm στο ύψος για την απορροή των οµβρίων του οδοστρώµατος. Τα προκατασκευασµένα αµφίπλευρα στηθαία θα φέρουν σύστηµα οπλισµού µε κατάλληλους συνδέσµους στα ά- κρα τους, ώστε συνδεόµενα µεταξύ τους να αποτελούν ενιαία αλυσίδα. Μετά την κατασκευή των στηθαίων γίνεται η τοποθέτηση των αντανακλαστικών σε ύψος 15 cm χαµηλότερα από τη στέψη του στηθαίου. Στην περίπτωση που η περιοχή του έργου έχει συχνές χιονοπτώσεις αυτά θα είναι κατάλληλης µορφής ώστε να τοποθετούνται στη στέψη του στηθαίου Περιλαµβανόµενες απάνες Η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση ή κατασκευή των στηθαίων. Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των στηθαίων. Η κατασκευή δοκιµαστικών τµηµάτων στηθαίου όταν αυτό πρόκειται να κατασκευασθεί µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα της οποίας η δαπάνη θεωρείται ως ανηγµένη στην τιµή µονάδας. Η δαπάνη των αντανακλαστικών στοιχείων περιλαµβάνεται στην τιµή του στηθαίου εκτός αν αυτά δεν τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση µεταξύ τους ή ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των στηθαίων κάθε τύπου από χάλυβα ή σκυρόδεµα γίνεται σε µέτρα µήκους. Το µήκος βύθισης των µεταλλικών στηθαίων µαζί µε το ειδικό τεµάχιο που τοποθετείται στο άκρο τους επιµετράται οµοίως υπαγόµενο στον ανάλογο τύπο στηθαίου. Οι τυχόν επιµηκύνσεις ορθοστατών επιµετρώνται σε µέτρα µήκους. 7 από 12 Έκδοση : 0 5 mm

8 Τα επιπλέον τεµάχια αυλακωτής λαµαρίνας µήκους mm, που απαιτούνται από τη µελέτη για ενίσχυση ενός τεµαχίου ή για τοποθέτηση στο κάτω µέρος των ορθοστατών, επιµετρώνται σε µέτρα µήκους. Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: Πληρωµή = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Περιλαµβάνονται οι συσκευές απορρόφησης της ενέργειας πρόσκρουσης οχήµατος που εκτρέπεται της κανονικής πορείας του και κινδυνεύει να προσκρούσει σε σταθερό εµπόδιο π.χ. βάθρο γέφυρας, άκρο διαχωριστικής νησίδας από σκυρόδεµα κτλ. Αυτές οι συσκευές διακρίνονται σε: Ανακατευθυντήριες δηλαδή επαναδιευθετούν την πορεία του οχήµατος που προσκρούει σ αυτές. Μη ανακατευθυντήριες, οι οποίες επιτρέπουν την ελεγχόµενη διάτρηση-συµπίεση σε όλο το µήκος τους, από το όχηµα που προσκρούει σ αυτές Υλικά Οι υπόψη συσκευές παράγονται εξ ολοκλήρου από εξειδικευµένους οίκους και αποτελούνται από σύνολο εξαρτη- µάτων. Οι απαιτήσεις των επιδόσεων των συσκευών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζεται το είδος, οι διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τους προδιαγράφονται από τη µελέτη. Ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού, οι προς ε- γκατάσταση συσκευές πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους ως προς τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε EN-1317 το οποίο ορίζεται ως TC2 για ταχύτητα V 80 km/h και TC1 για V<80 km/h Εκτέλεση Εργασιών Τα εξαρτήµατα που συνθέτουν τη συσκευή συναρµολογούνται στη θέση της εγκατάστασης τους όπου γίνονται οι εργασίες για την εγκατάσταση της βάσης έδρασης-αγκύρωσης της συσκευής. Η συναρµολόγηση των µερών της συσκευής γίνεται σύµφωνα και επακριβώς µε τις λεπτοµερείς οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση να αποκαταστήσει τα τυχόν ελαττωµατικά υλικά που προέκυψαν από τη µεταφορά ή εσφαλµένους χειρισµούς κατά την εγκατάσταση της συσκευής Περιλαµβανόµενες απάνες Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά του συνόλου της συσκευής και την εγκατάστασή της στη θέση του έργου, ή για τη µετεγκατάστασή της από προσωρινή θέση τοποθέτησής της Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση, γίνεται σε τεµάχια ανά κατηγορία συσκευής η οποία ορίζεται στη µελέτη. Πληρωµή, γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα τεµάχια για κάθε κατηγορία ανάλογα µε το επίπεδο συγκράτησης (TC1 ή TC2) µε βάση τις τιµές του τιµολογίου για: Την προµήθεια και εγκατάσταση της συσκευής. Τη µετεγκατάσταση από µια θέση σε άλλη. 8 από 12 Έκδοση : 0

9 583. ΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Περιλαµβάνονται οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. Αυτοί τοποθετούνται για την υλοποίηση της ο- ριογραµµής απαλλοτρίωσης σε αποστάσεις µεταξύ τους 50 m, όταν οι οριοδείκτες βρίσκονται σε ευθυγραµµία ή η χάραξή τους είναι παράλληλη µε τον άξονα της οδού και επιπλέον σε κάθε σηµείο θλάσης της οριογραµµής α- παλλοτρίωσης Υλικά Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του δείκτη είναι: Σκυρόδεµα C12/15 για το προκατασκευαζόµενο δείκτη διαστάσεων 20x20x75 cm. Σκυρόδεµα C8/10 για την πλήρωση του σκάµµατος και την ενσωµάτωση του δείκτη στο έδαφος. Σιδηρός οπλισµός του δείκτη S400 KTX (4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15) Εκτέλεση Εργασιών Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξης της οριογραµµής της απαλλοτρίωσης µε βάση τις συντεταγµένες των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών, σύµφωνα µε τα σχέδια. Επιτρέπεται η απόκλιση από την προκαθοριζόµενη θέση του δείκτη σε περίπτωση συνάντησης εµποδίων, χωρίς όµως η απόσταση µεταξύ των δεικτών να υπερβαίνει την προκαθορισµένη κατά ±5 m. ιανοίγεται σκάµµα κάτοψης 40x40 cm και βάθους 50 cm στις θέσεις τοποθέτησης των δεικτών. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι προκατασκευασµένοι δείκτες και το σκάµµα πληρούται µε σκυρόδεµα σε κατηγορίας C8/10, έτσι ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm. Οι δείκτες προκατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις 20x20x75 cm Περιλαµβανόµενες απάνες Η προµήθεια και µεταφορά του δείκτη στη θέση ενσωµάτωσης του έργου. Η εργασία εκσκαφής σκάµµατος τοποθέτησης του δείκτη, πλήρωσης εναποµένοντος χώρου του σκάµµατος µε άοπλο σκυρόδεµα, και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από το σκάµµα. Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης του δείκτη των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας εργασίας Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των δεικτών γίνεται σε τεµάχια. Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: Πληρωµή = τεµ. επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 9 από 12 Έκδοση : 0

10 584.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 584. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗ Ο ΩΝ Περιλαµβάνονται οι µόνιµες περιφράξεις: Οδών οι οποίες εφαρµόζονται ώστε να εµποδίζουν την είσοδο οχηµάτων, πεζών και ζώων στις υπεραστικές οδούς για τις οποίες εφαρµόζεται έλεγχος παρόδιας πρόσβασης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Παρόδιων εγκαταστάσεων του ηµοσίου ή άλλες σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Η επιλογή του τύπου της περίφραξης και η θέση τοποθέτησης γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Οι εφαρ- µοζόµενοι τύποι περίφραξης είναι: Περίφραξη υψηλή, τύπος Υ/2,26 (ύψος 2,26 m). Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη συγκεκριµένων ιδιοκτησιών του ηµοσίου στην περιοχή των οδικών έργων. Περίφραξη µέσου ύψους: - Τύπος Υ/1,46 (ύψος 1,46 m) - Τύπος Υ/1,62 (ύψος 1,62 m) Χρησιµοποιείται για την περίφραξη οδών Υλικά Γενικές απαιτήσεις Μετά την προσκόµιση του κάθε είδους συρµατοπλέγµατος-σύρµατος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγµατοληψία και έ- λεγχος του γαλβανίσµατος. Η τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο µόνο µετά την αποδοχή του συρµατοπλέγµατοςσύρµατος που γίνεται µε υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό ή δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, «στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο DIN1045/88 (παραγρ και ). Το σχήµα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραµίδας διατοµής κυκλικής ή σχήµατος κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου. Ο κύριος οπλισµός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το µήκος των πασσάλων και τουλάχιστον 6 Ø10 (S400 KTX) σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Ø8 (S400 KTX) σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατοµής. Ως οπλισµός διατοµής θα χρησιµοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής) Ø4 (S400 KTX) ανά 35 cm σε όλο το µήκος των πασσάλων. Πίνακας : ιαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξης Χαρακτηριστικά πασσάλων αντηρίδων Υψηλή Τύποι περίφραξης Μέσου ύψους Υ/2,26 m Υ/1,46 m Υ/1,62 m Υψος... [cm] ιάµετρος κυκλικής διατοµής ή περιγεγραµµένου κύκλου οκταγωνικής διατοµής: στη βάση... [cm] στην κορυφή... [cm] Πλευρά ορθογωνικής διατοµής... [cm] Πλευρά πρισµατικής ορθογωνικής διατοµής στη βάση... [cm] στην κορυφή... [cm] Έλεγχος αντοχής µε εφαρµογής συγκεντρωµένου φορτίου (F) κάτω από την κορυφή του πασσάλου στα... [cm] Ροπή αστοχίας (Μ)... [knm] 3,75 3,75 3,75 10 από 12 Έκδοση : 0

11 Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευµένο εργαστήριο, σε αριθµό πασσάλων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλήθους αυτών και κατ ελάχιστο σε 2 τεµάχια. Οι προς δοκιµασία πάσσαλοι θα λαµβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο. Ο έλεγχος της Msd θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F) σε απόσταση 2,20 m από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m από την κορυφή) και η αστοχία, σε κάθε δοκιµαζόµενο πάσσαλο, θα πρέπει να συµβεί για F 1,70 kn. Όταν ένας από τους δοκιµαζόµενους πασσάλους αστοχήσει για F<1,70 kn, τότε απορρίπτεται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει. Αντηρίδα µήκους 3,00 m προκατασκευασµένη όπως οι πάσσαλοι. Σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 πάκτωσης του πασσάλου. ιάφορα µικροϋλικά (σύνδεση αντηρίδων µε πασσάλους κτλ.) Περίφραξη υψηλή (ύψος 2,26 m), Τύπος Υ/2,26 Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m 2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm. Σύρµα Νο 13 διαµέτρου 2 mm, γαλβανισµένο, διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη πλευρά της περίφραξης. Σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm γαλβανισµένο. Σύρµα Νο 17 διαµέτρου 3 mm γαλβανισµένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος Περίφραξη µέσου ύψους (ύψος 1,46 m), Τύπος Υ/1,46 To συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m 2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα Νο 19 (διάµετρος σύρµατος 3,6 mm). Σύρµα Νο 13 (διάµετρος 2 mm), γαλβανισµένο διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη πλευρά της περίφραξης. Σύρµα Νο 19 (διάµετρος 3,6 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος Περίφραξη µέσου ύψους (ύψους 1,62 m), Τύπος Υ/1,62 Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο µε ορθογωνικές οπές τύπου URSUS της BEKAERT ύψους 1,60 m τύπου MEDIUM 160/23/5M µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - 23 οριζόντια σύρµατα (τα δυο ακραία διαµέτρου 2,50 mm) από ατσαλόσυρµα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45-0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1200/1400 N/mm 2 [16 διαστήµατα 0,05 m στο κάτω τµήµα, στη συνέχεια 3 διαστήµατα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήµατα 0,15 m και τέλος (στο ανώτερο τµήµα) ένα διάστηµα 0,20 m]. - Κατακόρυφα σύρµατα διαµέτρου 1,9 mm από χάλυβα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,10% και µε αντοχή σε εφεκλυσµό 400/500 N/mm 2. - Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσµατος σύµφωνα µε το DIN1548, θα είναι 210 gr/m 2 Σύρµα Νο 17 (διάµετρος 3 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του συρµατοπλέγµατος 11 από 12 Έκδοση : 0

12 584.3 Εκτέλεση Εργασιών Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται µε εφαρµογή των χαρακτηριστικών του επόµενου Πίνακα. Πίνακας : ιαστάσεις θεµελίωσης Αποστάσεις πασσάλων Εγκατάσταση συρµατοπλέγµατος # Χαρακτηριστικά στοιχεία 1. ιαστάσεις διανοιγοµένων οπών θεµελίωσης πασσάλων Κατώτερο τµήµα οπής Aνώτερο τµήµα οπής Τύπος περίφραξης Υψηλή Μέσου ύψους Υ/2,26 m Υ/1,46 m Υ/1,62 m ιάµετρος... [mm] Βάθος... [mm] ιάµετρος... [mm] Βάθος... [mm] Μέγιστη απόσταση πασσάλων... [m] 3,0 2,5 2,5 3. Μέγιστη απόσταση αντηρίδων... [m] Επιπλέον αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε οριζόντια ή κατακόρυφη γωνία µεγαλύτερη από Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρµατος Νο 13 στην άνω πλευρά της περίφραξης σε 3 σειρές που δένονται στους πασσάλους µέσα από οπές διαµέτρου 10 mm και σε αποστάσεις µεταξύ σειρών και συρµατοπλέγµατος ανά... [mm] Εργασία εγκατάστασης συρµατοπλέγµατος Ενίσχυση χιαστί µε 2 σύρµατα Νο Ενίσχυση στο µέσο µε 1 σύρµα Νο 19 - Πρόσδεση σε 3 σηµεία των πασσάλων µε άλλο σύρµα Νο Περιλαµβανόµενες απάνες Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης. Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της περίφραξης. Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης της περίφραξης των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας εργασίας Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση γίνεται σε πραγµατικά µέτρα µήκους κατασκευασµένης περίφραξης ανάλογα µε τον τύπο της. Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: Πληρωµή περίφραξης ύψους 2,26 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας Πληρωµή περίφραξης ύψους 1,46 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. Πληρωµή περίφραξης ύψους 1,62 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 12 από 12 Έκδοση : 0

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Υλικά Γενικές απαιτήσεις µεταλλικών στηθαίων Μέρη κατασκευής µεταλλικού στηθαίου Υλικά στηθαίου σκυροδέµατος Αντανακλαστικά στοιχεία Εκτέλεση Εργασιών Μεταλλικά στηθαία Στηθαία από σκυρόδεµα Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση Εργασιών Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση Εργασιών Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗ Ο ΩΝ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Υλικά Γενικές απαιτήσεις Περίφραξη υψηλή (ύψος 2,26 m), Τύπος Υ/2, Περίφραξη µέσου ύψους (ύψος 1,46 m), Τύπος Υ/1, Περίφραξη µέσου ύψους (ύψους 1,62 m), Τύπος Υ/1, Εκτέλεση Εργασιών Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ii από ii Έκδοση : 0

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 06 Μόνιµη περίφραξη οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 06 Μόνιµη περίφραξη οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 06 Μόνιµη περίφραξη οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 01 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 01 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 01 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 05 είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια προέρχονται από τα Πρότυπα Οδοποιίας (ΠΟ) των Προτύπων Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ): ΠΟ-Σ24β, ΠΟ-Σ25β και ΠΟ-Σ26δ.

Τα σχέδια προέρχονται από τα Πρότυπα Οδοποιίας (ΠΟ) των Προτύπων Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ): ΠΟ-Σ24β, ΠΟ-Σ25β και ΠΟ-Σ26δ. Παράρτηµα A:Τύποι στηθαίων ασφαλείας Τα σχέδια προέρχονται από τα Πρότυπα Οδοποιίας (ΠΟ) των Προτύπων Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ): ΠΟ-Σ24β, ΠΟ-Σ25β και ΠΟ-Σ26δ. ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΘΑΙΑ Ο ΟΥ (Μ.Σ.Ο.) ΜΣΟ 1: Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγγελική Π. Δεληχά Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-02-03-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 02 Ειδικά θέµατα 03 Εξασφάλιση γραµµών 10 Εξασφάλιση γραµµών µε εξασφαλιστικούς πασσάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-1 1 Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 02 Σκυροδετήσεις Γραµµικών Στοιχείων µε Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Νέες Οδηγίες, Ευρωπαϊκό Πρότυπο, Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων

Λέξεις Κλειδιά: Νέες Οδηγίες, Ευρωπαϊκό Πρότυπο, Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων Νέες Οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1317 - Κριτήρια εφαρµογής των Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων. Σ. ρυµαλίτου Α.Τ.Μ. - Συγκοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310 77940

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 360.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη µελέτη Κυκλοφοριακή µελέτη του έργου κατασκευής ισόπεδου κόµβου.ε.υ.α.λ. σύµφωνα µε την 1149/11-03-2013 υπογραφείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 3. ΙΣΤΟΙ 4. ΑΓΩΓΟΙ ΦΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-06-00 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 06 Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΩΓΩΝΙΟΥ 90.000,00 Ευρώ α. Για εργασίες: 73.170,73 β. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,ΓΟΥΝΑΡΗ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τ Α Ε Ρ Γ Α Ο Ο Π Ο Ι Ϊ Α Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α.

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ αρ.πρωτ. 9112/5-11-13 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η» Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Σπουδάστρια: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα