Αρχή της Εξέτασης. Προβλεπόνη Χρήση. Αντιδραστήρια. Σύνοψη. Προφυλάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχή της Εξέτασης. Προβλεπόνη Χρήση. Αντιδραστήρια. Σύνοψη. Προφυλάξεις"

Transcript

1 Ταχεία δοκιμασία για την άμεση ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του Χλαμυδίου σε γυναικεία ενδοτραχηλικά επιχρί, ανδρικά ουρηθρικά επιχρί και ανδρικά δείγματα ούρων. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κιτ 20 εξετάσεων σε μεμονωμένες συσκευασίες (Αρ. καταλόγου 41101) Για επαγγελματική διαγνωστική χρήση In Vitro Μόνο για επαγγελματική χρήση Αποθηκεύστε στους 2-30 C. Μην καταψύχετε. Savyon Diagnostics Ltd. 3 Habosem St. Ashdod ISRAEL Τηλ.: Φαξ : Προβλεπόνη Χρήση Το είναι ένας γρήγορος χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός για την άμεση ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του τραχωματικού Χλαμυδίου ( Trachomatis) σε γυναικεία ενδοτραχηλικά επιχρί, ανδρικά ουρηθρικά επιχρί και ανδρικά δείγματα ούρων, με σκοπό να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από Χλαμύδια. Σύνοψη Τα τραχωματικά Χλαμύδια ( trachomatis) είναι η πιο κοινή αιτία σεξουαλικώς μεταδιδόμενης αφροδίσιας λοίμωξης στον κόσμο. Αποτελούνται από στοιχειώδη σωμάτια (λοιμογόνος μορφή) και δικτυωμένα ή έγκλειστα σωμάτια (μορφή πολλαπλασιασμού). Τα τραχωματικά Χλαμύδια έχουν τόσο υψηλό επιπολασμό όσο και ασυμπτωματικό ποσοστό φορείας, με συχνές σοβαρές επιπλοκές τόσο στις γυναίκες όσο και στα νεογνά. Οι επιπλοκές της λοίμωξης από Χλαμύδια στις γυναίκες περιλαμβάνουν τραχηλίτιδα, ουρηθρίτιδα, ενδομητρίτιδα, ασθένεια φλεγμονής της λεκάνης και αυξημένη πιθανότητα εκτοπικής εγκυμοσύνης και στειρότητας 1. Η κάθετη μετάδοση της ασθένειας από την μητέρα στο νεογέννητο κατά τον τοκετό μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία. Στους άνδρες, οι επιπλοκές της λοίμωξης από Χλαμύδια περιλαμβάνουν ουρηθρίτιδα και επιδιδυμίτιδα. Το 40% τουλάχιστον των περιστατικών μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας σχετίζονται με λοίμωξη από Χλαμύδια. Περίπου το 70% των γυναικών με ενδοκολπικές λοιμώξεις και έως το 50% των ανδρών με ουρηθρικές λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικοί. Συνήθως, η διάγνωση λοίμωξης από Χλαμύδια γίνεται με ανίχνευση έγκλειστων χλαμυδίων σε ιστούς με καλλιέργεια κυττάρων. Η μέθοδος της καλλιέργειας είναι η πλέον ευαίσθητη και ειδική εργαστηριακή μέθοδος, αλλά είναι απαιτητική από πλευράς εργασίας, ακριβή, μεγάλης χρονικής διάρκειας (48-72 ώρες) και δεν είναι εφικτή στα περισσότερα εργαστήρια GR 03-03/09 1 Το είναι μια άμεση διαδικασία ποιοτικής ανίχνευσης του αντιγόνου των Χλαμυδίων από γυναικείο ενδοτραχηλικό επίχρισμα, ανδρικό ουρηθρικό επίχρισμα και ανδρικά δείγματα ούρων, παρέχοντας σε 10 λεπτά. Η μέθοδος χρησιμοποιεί αντίσωμα ειδικό για Χλαμύδια για την επιλεκτική ανίχνευση του αντιγόνου των Χλαμυδίων από γυναικείο ενδοτραχηλικό επίχρισμα, ανδρικό ουρηθρικό επίχρισμα και ανδρικά δείγματα ούρων. Αρχή της Εξέτασης Το είναι ποιοτική ανοσοδοκιμασία ταχείας ανάγνωσης (lateral flow) για τον εντοπισμό του αντιγόνου του Χλαμυδίου από γυναικείο ενδοτραχηλικό επίχρισμα, ανδρικό ουρηθρικό επίχρισμα και ανδρικά δείγματα ούρων. Στην συγκεκριμένη εξέταση, το αντίσωμα που είναι ειδικό για το αντιγόνο του Χλαμυδίου έχει επιστρωθεί στην περιοχή της γραμμής εξέτασης της εξέτασης. Κατά την διάρκεια της εξέτασης, το διάλυμα εκχυλισμένου αντιγόνου αντιδρά με ένα αντίσωμα έναντι του Χλαμυδίου το οποίο βρίσκεται επιστρωμένο πάνω σε σωματίδια. Το μείγμα μεταναστεύει επάνω στη μεμβράνη για να αντιδράσει με το αντίσωμα έναντι του Χλαμυδίου που υπάρχει στη μεμβράνη και παράγει μια έγχρωμη γραμμή στην περιοχή της γραμμής εξέτασης. Η παρουσία της συγκεκριμένης έγχρωμης γραμμής στην περιοχή της εξέτασης υποδηλώνει θετικό αποτέλεσμα ενώ η απουσία της υποδηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα. Για να λειτουργήσει και ως μάρτυρας της διαδικασίας, στην περιοχή της γραμμής μάρτυρα θα εμφανίζεται πάντα μια έγχρωμη γραμμή που υποδηλώνει ότι έχει προστεθεί ο κατάλληλος όγκος του δείγματος και έχει υπάρξει τριχοειδική διαρροή. Αντιδραστήρια Η συσκευή της εξέτασης περιέχει σωματίδια επικαλυμμένα με αντίσωμα έναντι του Χλαμυδίου και μεμβράνη επικαλυμμένη με αντίσωμα έναντι του Χλαμυδίου. Προφυλάξεις Μόνο για in vitro επαγγελματική διαγνωστική χρήση. Μην το χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Η συσκευή εξέτασης (κασέτα) πρέπει να παραμένει στην σφραγισμένη συσκευασία μέχρι την χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο στον οποίο χειρίζεστε τα δείγματα και τα κιτ. Μην χρησιμοποιείτε την εξέταση εάν υπάρχει ελλάτωμαστην συσκευασία. Χειριστείτε όλα τα δείγματα ως μολυσματικά. Τηρείτε τις καθορισμένες προφυλάξεις έναντι των μικροβιολογικών κινδύνων σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας και ακολουθείστε τις τυπικές διαδικασίες σωστής απόρριψης των δειγμάτων. Κατά την ανάλυση των δειγμάτων να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό όπως εργαστηριακή ρόμπα, γάντια μίας χρήσης και προστατευτικά γυαλιά. Η υγρασία και η θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν τα. Χρησιμοποιείτε μόνο αποστειρωμένους στυλεούς για την λήψη των ενδοτραχηλικών δειγμάτων. Μην αλλάζετε τα καπάκια των φιαλών των αντιδρασρηρίων.

2 Αποθήκευση και Σταθερότητα Αποθηκεύστε το συσκευασμένο στη σφραγισμένη συσκευασία είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε στην ψύξη (2-30 C). Η συσκευή εξέτασης παραμένει σταθερή μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη σφραγισμένη συσκευασία. Η συσκευή εξέτασης πρέπει να παραμείνει στη σφραγισμένη συσκευασία μέχρι τη χρήση. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μη την χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Συλλογή και Προετοιμασία Δείγματος Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυναικείο ενδοτραχηλικό επίχρισμα, ανδρικό ουρηθρικό επίχρισμα και ανδρικό δείγμα ούρων. Η ποιότητα των ληφθέντων δειγμάτων είναι υψηλής σημασίας. Η ανίχνευση Χλαμυδίων απαιτεί πολύ καλή τεχνική λήψης δείγματος που αποτελείται κατά προτίμηση απο κυτταρικό υλικό και όχι άλλα σωματικά υγρά. Για την λήψη Γυναικείου Ενδοτραχηλικού Επιχρίσματος: Χρησιμοποιήστε τους στειλεούς που παρέχονται στο κιτ. Πριν τη λήψη του δείγματος, απομακρύνετε την βλέννη από την ενδοκολπική περιοχή με βαμβακοφόρο στειλεό και απορρίψτε τον. Ο στειλεός πρέπει να εισαχθεί στον κόλπο βαθειά, μέχρι σχεδόν η ακμή του στειλεού να μην είναι ορατή. Αυτό θα επιτρέψει την λήψη κιονοειδών ή περίπου σφαιρικών επιθηλιακών κυττάρων που είναι η κύρια πηγή των Χλαμυδίων. Περιστρέψτε τον στειλεό 360º στρέφοντας μόνο κατά μία κατεύθυνση (με την φορά του ρολογιού ή αντίθετα αυτής), αφήστε τον για 15 δευτερόλεπτα, και τέλος απομακρύνετε τον. Αποφύγετε την επιμόλυνση από εξωκολπικά ή κολπικά κύτταρα. Μην χρησιμοποιήσετε 0,9% χλωριούχο νάτριο για την επεξεργασία των στειλεών προτού γίνει η λήψη. Εάν πραγματοποιήσετε άμεσα την εξέταση, τοποθετήστε τον στειλεό μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα εκχυλίσης. Για την λήψη Ανδρικού Ουρηθρικού Επιχρίσματος: Για την λήψη ουρηθρικών δειγμάτων χρησιμοποιήστε αποστειρωμένους Dacron στειλεούς με πλαστική ή συρμάτινη λαβή. Συμβουλέψτε τους ασθενείς να μην ουρήσουν για τουλάχιστον μία ώρα πριν την λήψη του δείγματος. Εισάγετε τον στειλεό στην ουρήθρα περίπου 2-4cm, περιστρέψτε τον στειλεό 360º περιστρέφοντας μόνο κατά μία κατεύθυνση (με την φορά του ρολογιού ή αντίθετα αυτής), αφήστε τον για 15 δευτερόλεπτα, και τέλος απομακρύνετε τον. Μην χρησιμοποιήσετε 0,9% χλωριούχο νάτριο για την επεξεργασία των στυλεών προτού γίνει η λήψη. Εάν πραγματοποιήσετε άμεσα την δοκιμασία, τοποθετήστε τον στειλεό μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα εκχυλίσης. Για την λήψη Ανδρικού Δείγματος Ούρων: Συλλέξτε 15-30mL καθαρών πρώτων πρωινών ούρων σε ένα αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη. Τα πρώτα πρωινά ούρα προτιμούνται γιατί περιέχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις Χλαμυδίων. Ανακατέψτε τα ούρα ανακινώντας τον ουροσυλλέκτη. Μεταφέρετε 10 ml ούρων σε ένα σωληνάριο, προσθέστε 10 ml απεσταγμένου νερού και φυγοκεντρήστε στα 3,000 rpm για 15 λεπτά. Προσεκτικά απορρίψτε το υπερκείμενο, κρατείστε σε κλίση το σωληνάριο και απομακρύνετε οτιδήποτε υπερκείμενο από τα χείλη του σωλήνα σκουπίζοντας με ένα απορροφητικό χαρτί. Εάν πραγματοποιήσετε άμεσα την εξέταση, χειριστείτε το ίζημα των ούρων σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης. Συστήνεται να επεξεργάζονται τα δείγματα άμεσα μετά την συλλογή τους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το επίχρισμα του ασθενούς πρέπει να τοποθετείται σε σωληνάριο μεταφοράς σε ξηρό περιβάλλον. Τα επιχρί αποθηκεύονται επί 4-6 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 C) ή επί ώρες στην ψύξη (2-8 C). Τα δείγματα ούρων μπορούν να αποθηκευθούν στην ψύξη (2-8 C) για 24 ώρες. Μην καταψύχετε. Όλα τα δείγματα πρέπει να έλθουν σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 C) πριν την εξέταση. Υλικά Υλικά Που Παρέχονται Συσκευές Εξέτασης Αποστειρωμένοι στειλεοί για ενδοτραχηλική χρήση Ένθετο συσκευασίας Αντιδραστήριο A (0.2M NaOH) Αντιδραστήριο B (0.2N HCl) Δοκιμαστικοί σωλήνες Σταθμός εργασίας Σταγονομετρητές Βαθμονομημένη πιπέτα R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. (S2 Κρατείστε μακριά από τα παιδιά.) (S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και προσκομίστε τη συσκευασία ή την ετικέτα.) S60 Αυτό το υλικό και η συσκευασία του πρέπει να απορριφθούν ως επικίνδυνα απόβλητα. R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. S1/2 Κρατείστε κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά. S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, εάν είναι δυνατό). S60 Αυτό το υλικό και η συσκευασία του πρέπει να απορριφθούν ως επικίνδυνα απόβλητα. Υλικά Που Απαιτούνται Αλλά Δεν Παρέχονται Χρονόμετρο Σωληνάρια Φυγοκέντρου (μόνο για δείγματα ανδρικών ούρων) Ουροσυλλέκτης (μόνο για δείγματα ανδρικών ούρων) Αποστειρωμένοι στειλεοί για την λήψη ανδρικών ουρηθρικών δειγμάτων Θετικός μάρτυρας Αρνητικός μάρτυρας 41101GR 03-03/09 2

3 Διαδικασία της Εξέτασης Πριν την εξέταση επιτρέψτε στη συσκευή εξέτασης (κασέτα), το δείγμα, τα αντιδραστήρια, και τους μάρτυρες ελέγχου να έλθουν σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 C). 1. Αφαιρέστε την συσκευή εξέτασης από τη σφραγισμένη σακούλα και χρησιμοποιήστε την το συντομότερο δυνατόν. Καλύτερα επιτυγχάνονται εάν η εξέταση εκτελεσθεί με το άνοιγμα της συσκευασίας. 2. Κάντε την εκχύλιση του αντιγόνου του Χλαμυδίου σύμφωνα με τον τύπο του δείγματος. Για ενδοτραχηλικα ή ουρηθρικά επιχρί: Κρατήστε το φιαλίδιο του Αντιδραστηρίου Α κάθετα και προσθέστε 5 ολόκληρες σταγόνες (περίπου 300 μl) του Αντιδραστηρίου Α σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα εκχύλισης. Το Αντιδραστήριο Α είναι άχρωμο. Αμέσως προσθέστε τον στειλεό, πιέστε τον πυθμένα του σωλήνα και περιστρέψτε τον στειλεό 15 φορές. Αφήστε να σταθεί για 2 λεπτά. Γεμίστε την βαθμονομημένη πιπέτα του Αντιδραστηρίου Β έως την χαραγή (περίπου 220 μl) και μετά προσθέστε το Αντιδραστήριο Β στον δοκιμαστικό σωλήνα εκχύλισης. Το διάλυμα θα γίνει θολό. Πιέστε τον πυθμένα του σωλήνα και περιστρέψτε τον στειλεό 15 φορές έως το διάλυμα να πάρει ένα διαυγές χρώμα με μία ελαφριά χροιά πράσινη ή μπλε. Εάν ο στειλεός έχει αίμα, το χρώμα θα γίνει κίτρινο ή καφέ. Αφήστε να σταθεί για 1 λεπτό. Πιέστε τον στειλεό στα τοιχώματα του σωληναρίου και απομακρύνετέ τον ενώ συμπιέζετε τον σωλήνα. Διατηρείστε όσο γίνεται περισσότερο υγρό εντός του σωλήνα. Προσαρμόστε το άκρο του σταγονομετρητή στον δοκιμαστικό σωλήνα εκχύλισης. Για Ανδρικά Ουρηθρικά Δείγματα: Γεμίστε την βαθμονομημένη πιπέτα του Αντιδραστηρίου Β έως την χαραγή (περίπου 220 μl), προσθέστε το Αντιδραστήριο Β στο ίζημα των ούρων στο σωληνάριο φυγοκέντρου, και μετά ανακατέψτε έντονα με την πιπέτα έως να ομογενοποιηθεί το διάλυμα. Μεταφέρετε όλο το διάλυμα από το σωληνάριο φυγοκέντρου στον δοκιμαστικό σωλήνα εκχύλισης. Αφήστε να σταθεί για 1 λεπτό. Κρατήστε το φιαλίδιο του Αντιδραστηρίου Α κάθετα, προσθέστε 5 ολόκληρες σταγόνες (περίπου 300 μl) Αντιδραστηρίου Α στον δοκιμαστικό σωλήνα εκχύλισης. Αναδεύστε ή χτυπήστε ελαφρά τον πυθμένα του σωληνα για να αναμιχθεί το μίγμα. Αφήστε να σταθεί για 2 λεπτά. Προσαρμόστε το άκρο του σταγονομετρητή στον δοκιμαστικό σωλήνα εκχύλισης. 3. Τοποθετήστε την συσκευή εξέτασης (κασέτα) πάνω σε μία καθαρή και επίπεδη επιφάνεια. Προσθέστε 3 γεμάτες σταγόνες από το διάλυμα εκχύλισης (περίπου 100 μl) στο παράθυρο δείγματος (S) της κασέτας, και ρυθμίστε το χρονόμετρο. Αποφύγετε τις φυσαλίδες στο παράθυρο δείγματος (S). 4. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί(ούν) η(οι) έγχρωμη(ες) γραμμή(ες). Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 10 λεπτά. Εαν δεν εμφανιστεί γραμμή μετά από 10 λεπτά, διαβάστε ξανά το αποτέλεσμα σε 20 λεπτά. Έγχρωμη γραμμή οποιουδήποτε χρωματικού τόνου (όσο αμυδρός και αν είναι) πρέπει να εκλαμβάνεται ως θετικό GR 03-03/09 3 Ερμηνεία της εξέτασης (Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παραπάνω εικονογράφηση) ΘΕΤΙΚΟ:* Εμφανίζονται δύο διακριτές έγχρωμες γραμμές. Μια γραμμή θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της γραμμής του εσωτερικού μάρτυρα (C) και μια άλλη γραμμή πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της γραμμής εξέτασης (T). *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του χρώματος στην περιοχή της γραμμής εξέτασης (Τ) μπορεί να κυμαίνεται αλλά η ύπαρξη ακόμα και μιας ελαφρού τόνου έγχρωμης γραμμής θα πρέπει να να εκλαμβάνεται ως θετικό. ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Στην περιοχή γραμμής του εσωτερικού μάρτυρα (C) εμφανίζεται μια έγχρωμη γραμμή. Δεν εμφανίζεται καμία γραμμή στην περιοχή της γραμμής εξέτασης (Τ). ΑΚΥΡΟ: Αδυνατεί να εμφανιστεί η γραμμή του εσωτερικού μάρτυρα (C). Ο ανεπαρκής όγκος δείγματος ή οι εσφαλμένες τεχνικές της διαδικασίας είναι οι πιο πιθανές αιτίες ανεπάρκειας της γραμμής μάρτυρα. Προχωρήστε σε ανασκόπηση της διαδικασίας και επαναλάβετε την εξέταση με μια καινούρια ταινία εξέτασης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη χρήση του κιτ εξέτασης και επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Ποιοτικός Έλεγχος Η εξέταση περιλαμβάνει εσωτερικούς ελεγχους της διαδικασίας. Η έγχρωμη γραμμή που εμφανίζεται στην γραμμή μάρτυρα (C) αποτελεί έναν θετικό εσωτερικό έλεγχο της διαδικασίας. Επιβεβαιώνει επαρκή όγκο δείγματος, ικανοποιητική τριχοειδική διαρροή της μεμβράνης και σωστή τεχνική της διαδικασίας. Δεν παρέχονται μάρτυρες ελέγχου στο κιτ. Ωστόσο για την σωστή εργαστηριακή πρακτική συστήνεται να χρησιμοποιούνται θετικός και αρνητικός μάρτυρας ελέγχου προς επιβεβαίωση των σωστών χειρισμών στην διαδικασία αλλά και της αποτελεσματικότητας της αντίδρασης. Περιορισμοί της Εξέτασης 1. Το προορίζεται μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. Η εξέταση πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του αντιγόνου του Χλαμυδίου από γυναικείο ενδοτραχηλικο επίχρισμα, ανδρικό ουρηθρικό επίχρισμα και ανδρικό δείγμα ούρων. Ούτε η ποσοτική τιμή ούτε ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης του αντιγόνου του Χλαμυδίου μπορεί να προσδιοριστει από τη συγκεκριμένη ποιοτική εξέταση. 2. Η συγκεκριμένη εξέταση υποδηλώνει μόνο την παρουσία του αντιγόνου του Χλαμυδίου στο δείγμα τοσο των βιώσιμων όσο και των μη βιώσιμων Χλαμυδίων. Δεν έχει αξιολογηθεί η απόδοση της μεθόδου με άλλα δείγματα.

4 3. Η ανίχνευση Χλαμυδίων είναι εξαρτώμενη από τον αριθμό των παρόντων οργανισμών στο δείγμα. Αυτός επηρεάζεται από την τεχνική συλλογής του δείγματος και από παράγοντες του ασθενούς όπως η ηλικία, ιστορικό στις Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Ασθένειες (STDs), συμπτώματα, κ.α. Το ελάχιστο επίπεδο ανίχνευσης μπορεί να ποικίλλει αναλόγως με τον ορότυπο. Για αυτό τον λόγο, τα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλα εργαστηριακά και κλινικά ευρήματα. 4. Θεραπευτική επιτυχία ή αποτυχία δεν μπορεί να προβλεφθεί καθώς το αντιγόνο μπορεί να παραμένει και μετα την ανάλογη θεραπευτική αγωγή. 5. Η περίσσεια αίματος στο δείγμα του στειλεού ενδέχεται να παρεμβληθεί στην απόδοση της εξέτασης και είναι πιθανόν να δώσουν ψευδές θετικό αποτέλεσμα. Αναμενόμενες Τιμές Για γυναίκες που παρακολουθούνται από κλινικές STD και άλλους υψηλής επικινδυνότητας πληθυσμούς, το ποσοστό λοίμωξης από Χλαμύδια αναφέρεται μεταξύ 20% και 30%. Σε χαμηλής επικινδυνότητας πληθυσμούς όπως ασθενείς που παρακολουθούνται από μαιευτικές ή γυναικολογικές κλινικές, το ποσοστό είναι περίπου 5% ή και λιγότερο. Αναφορές δείχνουν ότι για άνδρες που παρακολουθούνται από κλινικές STD, το ποσοστό λοίμωξης από Χλαμύδια είναι περίπου 8% σε ασυμπτωματικούς άνδρες και 11% σε συμπτωματικούς. 1,2 Τα κανονικά επίπεδα φορείας Χλαμυδίων σε ασυμπτωματικούς άνδρες είναι λιγότερο από 5%. 3 Χαρακτηριστικά απόδοσης Ευαισθησία Το έχει αξιολογηθεί με δείγματα από ασθενείς από κλινικές STD. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ως μέθοδος αναφοράς για Το. Δείγματα θεωρήθηκαν θετικά όταν τα της μεθόδου ήταν θετικά. Δείγματα θεωρήθηκαν αρνητικά όταν τα της μεθόδου ήταν αρνητικά. Τα δείχνουν ότι η εξέταση έχει υψηλή ευαισθησία συγκρινόμενη με την μέθοδο. Για Ανδρικό Ουρηθρικό Επίχρισμα: Θετικά Αρνητικά Σχετική Ευαισθησία: 78,4% (64,7%-88,7%)* Σχετική Ειδικότητα: 92,9% (86,4%-96,9%)* Ακρίβεια: 88,3% (82,4%-92,8%)* Για Ανδρικό Δείγμα Ούρων: Θετικά Αρνητικά Σχετική Ευαισθησία: 90,9% (70,8%-98,9%)* Σχετική Ειδικότητα: >99,0% (90,0%-100,0%)* Ακρίβεια: 88,3% (82,4%-92,8%)* Διασταυρούμενες Δραστικότητα Το αντίσωμα που χρησιμοποιείται στο έχει αποδειχθεί ότι ανιχνεύει όλους τους γνωστούς ορότυπους των Χλαμυδίων. Τα στελέχη psittachi και pneumoniae δεν έχουν ελεγθεί ακόμα με το. Έχουν μελετηθεί διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους οργανισμούς χρησιμοποιώντας εναιωρήματα συγκέντρωσης 10 9 Μονάδων Σχηματιζόμενων Αποικιών (CFU)/mL. Οι παρακάτω οργανισμοί βρέθηκαν αρνητικοί με το : Ειδικότητα Το χρησιμοποιεί ένα αντίσωμα πολύ ειδικό για το αντιγόνο του Χλαμυδίου σε γυναικείο ενδοτραχηλικό επίχρισμα, ανδρικό ουρηθρικό επίχρισμα και ανδρικό δείγμα ούρων. Τα δείχνουν ότι η εξέταση έχει υψηλή ειδικότητα συγκρινόμενη με την μέθοδο. Για Γυναικείο Ενδοτραχηλικό Επίχρισμα: Θετικά Αρνητικά Acinetobacter calcoaceticus Acinetobacter spp Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae Pseudomona aeruginosa Neisseria meningitides Salmonella choleraesius Candida albicans Proteus vulgaris Gardnerella vaginalis Proteus mirabilis Neisseria gonnorhea Group B/C Streptococcus Hemophilus influenzae Branhamella catarrhalis Σχετική Ευαισθησία: 88,5% (76,6%-95,6%)* Σχετική Ειδικότητα: 96,7% (90,6%-99,3%)* Ακρίβεια: 93,7% (88,3%-97,1%)* 41101GR 03-03/09 4

5 Βιβλιογραφία 1. Sanders J.W. et al Evaluation of an Enzyme Immunoassay for Detection of trachmatis in Urine of Asymptomatic Men. J.Clinical Microbiology, 32,24-27, (1994). 2. Jaschek, G. et al Direct Detection of trachomatis in Urine Specimens from Symptomatic and Asymptomatic Men by Using a Rapid Polymerase Chain Reaction Assay. J. Clinical Microbiology, 31, , (1993). 3. Schachter, J Sexually transmitted trachomatis infection. Postgraduate Medicine, 72, 60-69, (1982). European Authorized Representative: Obelis s.a. Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels Tel: Fax: GR 03-03/09 5

Exact Strep A Cassette

Exact Strep A Cassette IST-A502 Exact Strep A Cassette ENGLISH INSTRUCTIONS Page 1 The Clearview Exact Strep A Cassette is a rapid qualitative test for the detection of Group A Streptococcal antigen directly from throat swabs.

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20

DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20 DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το BTA Blasentumor Schnelltest της Diagnostik Nord είναι μια οπτική ανοσοχρωματογραφική ταχεία δοκιμή για την ανίχνευση των αντιγόνων των όγκων της

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay TM Pneumocystis MycAssay TM Pneumocystis REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Directigen EZ Flu A+B

Directigen EZ Flu A+B Directigen EZ Flu A+ Για τη διαφοροποιημένη, άμεση ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS Για χρήση µε το Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Αρ. καταλόγου: 05015278001) Και το Applied

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

1 of 11 102902F-01-EL Rev. F

1 of 11 102902F-01-EL Rev. F MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39001 / Gen-Probe Cat. No. 2845) 1 of 11 102902F-01-EL Rev. F

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39004 / Gen-Probe Cat. No. 102840/2840) Page 1 of 9 MYCOBACTERIUM

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα

Αναπνευστικά δείγματα Για in vitro διαγνωστική χρήση: REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων για την ποιοτική ανίχνευση γονιδιωματικού DNA

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Αναπνευστικά δείγματα REF 080-045

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Αναπνευστικά δείγματα REF 080-045 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay Aspergillus REF 080-045 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Aspergillus προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων για την ποιοτική ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

PASTOREX TM MENINGITIS 25 εξετάσεις

PASTOREX TM MENINGITIS 25 εξετάσεις PASTOREX TM MENINGITIS 25 εξετάσεις 61607 61608 61610 61611 61613 61614 61616 61617 61618 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ.ΙΑΛΥΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ.ΟΚΟΚΚΟΥ Α, C, Y/W135, B/E.COLI K1, ΑΙΜΟΦΥΛΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Page 1 of 7 MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875) Page 1 of 11 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD MOR S-20 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΠΙΟΥΧΩΝ (ΗΡΩΙΝΗ-ΜΟΡΦΙΝΗ..)

DIAGNOSTIK NORD MOR S-20 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΠΙΟΥΧΩΝ (ΗΡΩΙΝΗ-ΜΟΡΦΙΝΗ..) DIAGNOSTIK NORD MOR S-20 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΠΙΟΥΧΩΝ (ΗΡΩΙΝΗ-ΜΟΡΦΙΝΗ..) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το τεστ ναρκωτικών ουσιών της Diagnostik-Nord είναι μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία για την ταχεία και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα