ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 25(ΙΠ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζιαμαχιρίας για την Έκδοση Φυγόδικων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(111) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΒΥΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΤΖΙΑΜΑΧΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Συνοπτικός Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής τ^λ ς Αραβικής Τζιαμαχιρίας για την Έκδοση Φυγόδικων (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζιαμαχιρίας για την Έκδοση Φυγόδικων, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία στις 15 Μαΐου 2001 από τους οικείους Υπουργούς Δικαιοσύνης των Συμβαλλόμενων Κρατών. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία, της οποίας το αυθεντικό κείμενο στην Ελληνική εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα το δε αυθεντικό κείμενο στην Αγγλική στο Μέρος II του Πίνακα: Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και εκείνου του Μέρους II του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος II αυτού. Κύρωση της Συμφωνίας. Πίνακας. Μέρος Ι, Μέρος II. (751)

2 Ν. 25(ΠΙ)/ ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΒΥΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΤΖΙΑΜΑΧ1ΡΙΑΖ

3 753 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο. 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Υποχρέωση Έκδοσης Αδικήματα για τα οποία δύναται να χωρήσει Έκδοση Μεταχείριση Υπηκόων Πολιτικά και Στρατιωτικά Αδικήματα Ου δις δικάζειν Θανατική Ποινή Παραγραφή. Διαδικασίες Έκδοσης και Απαιτούμενα Έγγραφα Αποδοχή Εγγράφων Μετάφραση : Προσωρινή Σύλληψη Απόφαση και Παράδοση Προσωρινή και Αναβαλλόμενη Παράδοση Αιτήσεις για Έκδοση Φυγόδικων που Γίνονται από Περισσότερες της μιας Χώρες Κατάσχεση και Παράδοση Περιουσίας Κανόνας Ειδικότητας Παραίτηση Έκδοσης Διαμετακόμιση Αντιπροσώπευση και Έξοδα Εφαρμογή Επικύρωση και Έναρξη Ισχύος Τερματισμός

4 754 Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Μεγάλη Λαϊκή Σοσιαλιστική Λιβυκή Αραβική Τζιαμαχιρία που στο εξής θα αναφέρονται ως τα "Συμβαλλόμενα Μέρη", Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας και τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών τους, Επιθυμώντας να ρυθμίσουν επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, τη νομική συνεργασία στον τομέα του ποινικού δικαίου και να παράσχουν αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος με τη συνομολόγηση Συμφωνίας για την έκδοση φυγόδικων, Έχουν αποφασίσει να συνομολογήσουν την παρούσα Συμφωνία και για το σκοπό αυτό έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Υποχρέωση Έκδοσης Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να εκδίδουν το ένα στο άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας αυτής, πρόσωπα που καταζητούνται για δίωξη ή που καταδικάστηκαν για αδίκημα, για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση. Άρθρο 2 Αδικήματα για τα οττοία δύναται να χωρήσει Έκδοση 1. Αδίκημα είναι αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση αν τιμωρείται βάσει των νόμων και των δύο Συμβαλλομένων Μερών με στέρηση της ελευθερίας για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος ή με αυστηρότερη ποινή.

5 Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού, αδίκημα είναι αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση ανεξάρτητα του αν ή όχι οι νόμοι των Συμβαλλομένων Μερών τοποθετούν το αδίκημα εντός της ίδιας κατηγορίας αδικημάτων ή περιγράφουν το αδίκημα με την ίδια ορολογία. 3. Τηρούμενης της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού, αδίκημα είναι επίσης αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση αν συνίσταται σε απόπειρα ή συνωμοσία διάπραξης, βοήθεια ή παρακίνηση, συνηγορία ή πρόκληση της διάπραξης ή ύπαρξη συνέργειας πριν από, κατά ή μετά το γεγονός οποιουδήποτε αδικήματος που περιγράφεται στην παράγραφο Αν το αδίκημα διαπράχθηκε εκτός της επικράτειας του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, η έκδοση χορηγείται αν οι νόμοι του Συμβαλλομένου Μέρους από τα οποίο ζητείται, η έκδοση προνοούν για την τιμωρία αδικήματος που διαπράχθηκε εκτός της επικράτειας του υπό παρόμοιες περιστάσεις. 5. Αν χορηγήθηκε έκδοση για αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση, χορηγείται επίσης για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που ορίζεται στην αίτηση, ακόμη και αν το τελευταίο αδίκημα τιμωρείται με λιγότερο από έναν έτος στέρησης της ελευθερίας, νοουμένου ότι όλες οι άλλες απαιτήσεις για έκδοση πληρούνται. Άρθρο 3 Μεταχείριση Υπηκόων 1. Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δεσμεύεται να εκδίδει τους δικούς του υπηκόους. 2. Αν η έκδοση απορριφθεί αποκλειστικά λόγω της υπηκοότητας του προσώπου που καταζητείται, το Συμβαλλόμενο Μέρος, από το οποίο ζητείται η έκδοση, κατόπιν αίτησης του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, παραπέμπει την υπόθεση στις αρχές του για δίωξη.

6 Άρθρο Πολιτικά και Στρατιωτικά Αδικήματα 1. Έκδοση δεν χορηγείται αν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση είναι πολιτικό αδίκημα. 2. Για τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής, τα ακόλουθα αδικήματα δεν θα θεωρούνται πολιτικά αδικήματα: (α) φόνος ή άλλο εκ προμελέτης έγκλημα εναντίον του προσώπου του Αρχηγού Κράτους ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ή μέλους της οικογένειας του Αρχηγού Κράτους (β) αδίκημα για το οποίο και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με πολυμερή διεθνή συμφωνία να εκδίδουν το πρόσωπο που καταζητείται ή να παραπέμπουν την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές τους για απόφαση ως προς τη δίωξη και (γ) συνωμοσία ή απόπειρα διάπραξης οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα αδικήματα, ή βοήθεια ή παρακίνηση προσώπου που διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει τα αδικήματα αυτά.. 3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να αρνηθεί την έκδοση για αδικήματα βάσει του στρατιωτικού νόμου τα οποία δεν είναι αδικήματα βάσει του συνήθους ποινικού'νόμου. Άρθρο 5 Ου Δις Δικάζειν 1. Έκδοση δεν θα χορηγείται όταν το πρόσωπο που καταζητείται έχει καταδικαστεί ή αθωωθεί στο Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση για το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση.

7 Έκδοση δύναται να απορριφθεί αν οι αρχές του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση αποφάσισαν να μη διώξουν το πρόσωπο που καταζητείται για τις πράξεις για τις οποίες ζητείται έκδοση, ή να διακόψουν οποιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες έχουν αρχίσει εναντίον του προσώπου που καταζητείται για τις πράξεις αυτές. Άρθρο 6 Θανατική Ποινή 1. Όταν το αδίκημα για το οποίο ζητείται έκδοση τιμωρείται με θάνατο βάσει των νόμων του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους και δεν τιμωρείται με θάνατο βάσει των νόμων του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση, το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να αρνηθεί την έκδοση εκτός αν το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, αν του ζητηθεί, δώσει διαβεβαιώσεις ότι η θανατική ποινή δεν 8α επιβληθεί ή, αν επιβληθεί, δεν θα εκτελεστεί. 2. Στις περιπτώσεις στις οποίες το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος δίνει διαβεβαίωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού, η θανατική ποινή, αν επιβληθεί από τα δικαστήρια του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, δεν θα εκτελείται. Άρθρο 7 Παραγραφή Έκδοση δεν αποκλείεται λόγω των νόμων περί. παραγραφής του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση.

8 758 Άρθρο 8 Διαδικασίες Έκδοσης και Απαιτούμενα Έγγραφα 1. Όλες οι αιτήσεις για έκδοση θα υποβάλλονται μέσω της διπλωματικής οδού, ή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής για Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη των Συμβαλλομένων Μερών. 2. Όλες οι αιτήσεις για έκδοση θα υποστηρίζονται από: (α) έγγραφα, δηλώσεις, ή άλλου τύπου πληροφορίες που περιγράφουν την ταυτότητα και πιθανή τοποθεσία που βρίσκεται το πρόσωπο που καταζητείται - (β) πληροφορίες που περιγράφουν τα γεγονότα του αδικήματος και" τη διαδικαστική ιστορία της υπόθεσης- (γ) αντίγραφο του νόμου ή έκθεση των διατάξεων του νόμου που περιγράφουν τα ουσιώδη στοιχεία του αδικήματος για το οποίο ζητείται έκδοση (δ) αντίγραφο του νόμου ή έκθεση των διατάξεων του νόμου που περιγράφουν την ποινή για το αδίκημα και (ε) τα έγγραφα, δηλώσεις, ή άλλου τύπου πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού, όπου εφαρμόζονται. 3. Αίτηση για έκδοση προσώπου το οποίο καταταζητείται για δίωξη, θα υποστηρίζεται επίσης από: (α) αντίγραφο του εντάλματος ή διατάγματος σύλληψης (β) αντίγραφο του κατηγορητηρίου, αν υπάρχει και (γ) λεπτομερή έκθεση των γεγονότων της υπόθεσης η οποία να περιέχει περίληψη της μαρτυρίας των μαρτύρων.

9 Αίτηση για έκδοση που σχετίζεται με πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε για το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση θα υποστηρίζεται επίσης από: (α) αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης (β) αντίγραφο της ποινής που επιβλήθηκε, αν έχει επιβληθεί ποινή στο πρόσωπο που καταζητείται, και δήλωση που να αναφέρει σε ποια έκταση η ποινή εκτελέστηκε και (γ) στην περίπτωση προσώπου που καταδικάστηκε ερήμην, τα έγγραφα που απαιτούνται στην παράγραφο Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος δεν υποχρεούται να αποστείλει τις αυτούσιες μαρτυρίες για την ενοχή του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση. 6. Αν οι πληροφορίες που δίνονται από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρούνται ανεπαρκείς για να επιτρέψουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση να χορηγήσει έκδοση, το τελευταίο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ζητά τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες και δύναται να ορίσει χρονικό όριο για τη λήψη αυτών. 7. Εκτός όταν η Συμφωνία αυτή προνοεί διαφορετικά οι διαδικασίες αναφορικά με την έκδοση και'προσωρινή σύλληψη διέπονται αποκλειστικά από το νόμο του Συμβαλλόμενου Μέρους από το οποίο ζητείται η'έκδοση. "Αρθρο 9 Αποδοχή Εγγράφων Έγγραφα προς υποστήριξη αίτησης για έκδοση θα παραλαμβάνονται και θα γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία σε διαδικασίες έκδοσης αν αυτά φέρονται ως πιστοποιημένα από δικαστή, ή λειτουργό στα Συμβαλλόμενα Μέρη ότι είναι πρωτότυπα έγγραφα ή πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών και επισημοποιούνται μέσω της επίσημης σφραγίδας, είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είτε της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής για Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη, οποιαδήποτε περίπτωση εφαρμόζεται.

10 Άρθρο' Μετάφραση Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος 6α συνοδεύονται από. μετάφραση στη γλώσσα του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση ή στα Αγγλικά. Άρθρο 11 Προσωρινή Σύλληψη 1. Σε επείγουσα περίπτωση, Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει την προσωρινή σύλληψη του προσώπου που καταζητείται ενώ εκκρεμεί η παρουσίαση της αίτησης για έκδοση. Αίτηση για προσωρινή σύλληψη δύναται να διαβιβαστεί μέσω της διπλωματικής οδού ή άμεσα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής για Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη των δυο Συμβαλλομένων Μερών. Οι διευκολύνσεις της Διεθνούς Ποινικής Αστυνομικής Οργάνωσης (Ιντερπόλ) δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση τέτοιας αίτησης. 2. Η αίτηση για προσωρινή σύλληψη θα περιλαμβάνει: (α) περιγραφή του προσώπου που καταζητείται (β) τον τόπο που βρίσκεται το πρόσωπο που καταζητείται, αν είναι γνωστός (γ) σύντομη έκθεση των γεγονότων της υπόθεσης, περιλαμβανομένου αν είναι δυνατό του χρόνου και τόπου του αδικήματος (δ) παραπομπή στο νόμο και περιγραφή των ενεχομένων εγκληματικών ενεργειών (ε) δήλωση για την ύπαρξη εντάλματος σύλληψης, ή καταδικαστικής απόφασης εναντίον του προσώπου που καταζητείται και

11 761 (ζ) δήλωση ότι θα ακολουθήσει αίτηση για έκδοση του προσώπου που καταζητείται. 3. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα πληροφορείται χωρίς καθυστέρηση για τη διεκπεραίωση της αίτησης του και τους λόγους για οποιαδήποτε άρνηση. 4. Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται προσωρινά δύναται να απολυθεί από την κράτηση μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της προσωρινής σύλληψης σύμφωνα με τη Συμφωνία αυτή, αν η εκτελεστική αρχή του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση δεν πάρει στο μεταξύ την επίσημη αίτηση για έκδοση και τα έγγραφα υποστήριξης τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο Το γεγονός ότι το πρόσωπο που καταζητείται απολύθηκε από την κράτηση σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζει τη μεταγενέστερη επανασύλληψη και έκδοση του αν η αίτηση για έκδοση και τα έγγραφα υποστήριξης παραδοθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Άρθρο 12 Απόφαση και Παράδοση 1. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση πληροφορεί έγκαιρα το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού ή με απευθείας επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής για Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκης Αραβικής Τζιαμαχιρία για την απόφαση του επί της αίτησης για έκδοση. 2. Αν η αίτηση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει, το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δίνει εξήγηση των λόγων απόρριψης. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση θα δίνει αντίγραφα σχετικών δικαστικών αποφάσεων κατόπιν αίτησης. 3. Αν η αίτηση για έκδοση γίνει αποδεκτή, οι αρχές των Συμβαλλομένων Μερών θα συμφωνούν για το χρόνο και τόπο παράδοσης του προσώπου που καταζητείται.

12 Αν το πρόσωπο που καταζητείται δεν μετακινηθεί από το έδαφος του Συμβαλλομένου Μέρους από τό οποίο ζητείται η έκδοση εντός του χρόνου που καθορίζεται από τους νόμους του Κράτους αυτού, το πρόσωπο αυτό δύναται να απολυθεί από την κράτηση, και το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται μεταγενέστερα να αρνηθεί έκδοση για το ίδιο αδίκημα. Άρθρο 13 Προσωρινή και Αναβαλλόμενη Παράδοση 1. Αν η αίτηση έκδοσης γίνει αποδεκτή στην περίπτωση προσώπου το οποίο διώκεται ή εκτίει ποινή στο Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση, το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να παραδώσει προσωρινά το πρόσωπο που καταζητείται στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος για το σκοπό δίωξης. Το πρόσωπο που παραδίδεται με τον. τρόπο αυτό θα παραμένει υπό κράτηση στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και θα επιστρέφεται στο Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση μετά την περάτωση των διαδικασιών εναντίον του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται με γραπτή συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. 2. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται κατόπιν της λήψης απόφασης επί της αίτησης έκδοσης να αναβάλει την παράδοση του καταζητούμενου προσώπου, σε περίπτωση που αυτό διώκεται ή εκτίει ποινή στο Μέρος αυτό, μέχρις ότου η δίωξη του προσώπου που καταζητείται περατωθεί ή μέχρις ότου το πρόσωπο αυτό εκτίσει οποιαδήποτε ποινή του επιβλήθηκε.

13 763 Άρθρο 14 Αιτήσεις για Έκδοση Φυγόδικων ττου Γίνονται από Περισσότερες της Μιας Χώρες Αν το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση λάβει αιτήσεις από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και από οποιοδήποτε άλλο Κράτος ή Κράτη για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για το ίδιο αδίκημα είτε για διαφορετικά αδικήματα, η εκτελεστική εξουσία του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση θα αποφασίζει σε ποιο Κράτος θα παραδοθεί το πρόσωπο. Κατά την έκδοση της απόφασης του, το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση θα λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους: (α) κατά πόσο οι αιτήσεις έγιναν σύμφωνα με συνθήκη (β) τον τόπο όπου διαπράχθηκε κάθε αδίκημα (γ) τα αντίστοιχα συμφέροντα των αιτούντων Κρατών. (δ) τη σοβαρότητα των αδικημάτων - (ε) την υπηκοότητα του προσώπου που καταζητείται (ζ) την πιθανότητα περαιτέρω έκδοσης μεταξύ των αιτούντων Κρατών και (Π) Τ Π χρονολογική σειρά με την οποία οι αιτήσεις λήφθηκαν από τα αιτούντα Κράτη. Άρθρο 15 Κατάσχεση και Παράδοση Περιουσίας 1. Στην έκταση που επιτρέπουν οι νόμοι του, το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να κατάσχει και παραδώσει στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος όλα τα αντικείμενα, έγγραφα, και αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με το αδίκημα σε σχέση με το οποίο χορηγείται έκδοση. Τα

14 764 αντικείμενα, έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό δύνανται να παραδοθούν ακόμα και όταν η έκδοση δεν δύναται να επιτευχθεί εξαιτίας του θανάτου, εξαφάνισης, ή απόδρασης του προσώπου που καταζητείται. 2. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να εξαρτήσει την παράδοση της περιουσίας από ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους ότι η περιουσία θα επιστραφεί στο Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση μόλις αυτό καταστεί πρακτικό. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται επίσης να αναβάλει την παράδοση της περιουσίας αν αυτή χρειάζεται ως απόδειξη στο Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση. 3. Τα δικαιώματα των τρίτων μερών στην περιουσία αυτή θα είναι δεόντως σεβαστά. Αρθρο 16 Κανόνας Ειδικότητας 1. Πρόσωπο που εκδόθηκε βάσει της Συμφωνίας αυτής δεν δύναται να φυλακιστεί, δικαστεί, ή τιμωρηθεί στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος εκτός για: (α) το αδίκημα για το οποίο χορηγήθηκε έκδοση ή για διαφορετικά κατονομαζόμενο αδίκημα που βασίζεται στα ίδια γεγονότα επί των οποίων χορηγήθηκε έκδοση, νοουμένου ότι το αδίκημα αυτό είναι εκδόσιμο ή είναι περιλαμβανόμενο αδίκημα που φέρει μικρότερη ποινή (β) αδίκημα που διαπράχθηκε μετά την έκδοση του προσώπου ή (γ) αδίκημα για το οποίο η εκτελεστική εξουσία του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται η έκδοση συναινεί στην κράτηση, δίκη, ή τιμωρία του προσώπου. Για το σκοπό της υποπαραγράφου αυτής:

15 765 (i) το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να απαιτήσει την υποβολή των εγγράφων που ζητούνται στο Άρθρο 8 και (ii) το πρόσωπο που εκδόθηκε δύναται να κρατηθεί από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος για 90 ημέρες, ή για τέτοια μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπως το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να εξουσιοδοτήσει, ενόσω η αίτηση τυγχάνει χειρισμού. 2. Πρόσωπο που εκδόθηκε βάσει της Συμφωνίας αυτής δεν δύναται να εκδοθεί σε τρίτο Κράτος για αδίκημα που διαπράχθηκε πριν από την παράδοση του εκτός αν το Συμβαλλόμενο Μέρος που το παραδίδει συναινεί. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου αυτού δεν εμποδίζουν την κράτηση, δίκη, ή τιμωρία προσώπου που εκδόθηκε, ή την έκδοση του προσώπου αυτού σε τρίτο Κράτος, αν: (α) το πρόσωπο αυτό εγκαταλείψει το έδαφος του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους μετά την έκδοση και εθελοντικά επιστρέψει σ'αυτό- ή (β) το πρόσωπο αυτό δεν εγκαταλείψει το έδαφος του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους εντός 10 ημερών από την ημέρα κατά την οποία είναι ελεύθερο να φύγει. Άρθρο 17 Παραίτηση Έκδοσης Αν το πρόσωπο που καταζητείται επίσημα συναινεί, υπό μορφή ένορκης δήλωσης ή διαφορετικά, να παραδοθεί στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να παραδώσει το πρόσωπο όσο πιο σύντομα γίνεται χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

16 766 Άρθρο 18 Διαμετακόμιση 1. Καθένα Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να εξουσιοδοτήσει διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του, προσώπου που παραδίδεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος από τρίτο Κράτος. Αίτηση για διαμετακόμιση "γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού ή άμεσα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής για Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη. Οι διευκολύνσεις της 'Ιντερπόλ δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση της αίτησης αυτής. Η αίτηση θα περιλαμβάνει περιγραφή του προσώπου που διαμετακομίζεται και σύντομη έκθεση των γεγονότων της υπόθεσης.. Πρόσωπο υπό διαμετακόμιση δύναται να παραμείνει υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμετακόμισης. 2. Καμιά εξουσιοδότηση δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιείται αεροπορική διαμετακόμιση και δεν προγραμματίζεται προσγείωση επί του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Αν συμβεί απρογραμμάτιστη προσγείωση επί του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους; αυτό- το Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να απαιτήσει την αίτηση για διαμετακόμιση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος κρατεί το πρόσωπο που πρόκειται να διαμετακομιστεί μέχρις ότου η αίτηση για διαμετακόμιση ληφθεί και πραγματοποιηθεί η διαμετακόμιση, εφόσον η- αίτηση ληφθεί εντός 96 ωρών από την απρογραμμάτιστη προσγείωση. Άρθρο 19 Αντιπροσώπευση και Έξοδα 1. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση θα συμβουλεύει, βοηθά, εμφανίζεται στο δικαστήριο για λογαριασμό του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, και αντιπροσωπεύει τα

17 767 συμφέροντα του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από αίτηση για έκδοση. 2. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα υφίσταται τα έξοδα που σχετίζονται με τη μετάφραση εγγράφων και τη διαμετακόμιση του προσώπου που παραδίδεται. Το Συμβαλλόμενο Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση θα πληρώνει όλα τα άλλα έξοδα που προκύπτουν στο Μέρος αυτό λόγω των διαδικασιών έκδοσης. 3. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα προβάλλει" οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση εναντίον του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους που προκύπτει από τη σύλληψη, κράτηση, εξέταση, ή παράδοση των προσώπων που καταζητούνται βάσει της Συμφωνίας αυτής. Άρθρο 20 Εφαρμογή Η Συμφωνία αυτή θα εφαρμόζεται σε αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν όπως επίσης και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Άρθρο 21 Επικύρωση και Έναρξη Ισχύος Η Συμφωνία αυτή υπόκειται σε επικύρωση, και θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή μέρα μετά την ανταλλαγή των εγγράφων επικύρωσης που θα γίνει στη Τρίπολη.

18 768 Άρθρο 22 Τερματισμός Καθένα Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να τερματίσει κατά οποιοδήποτε χρόνο τη Συμφωνία αυτή δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και ο τερματισμός 9α αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, αμφότερα τα Μέρη έχουν υπογράψει τη Συμφωνία αυτή. Έγινε στη Λευκωσία, στις 15 Μαίου 2001, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, το καθένα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, όλων των κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗΤ^Α.ΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΙΒΥΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΤΖΙΑΜΑΧΙΡΙΑ,ος NiKOj^jsJcttrrys Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας Κος Απτέλ Ρα^μάν Αλ-Αμπάρ Γραμματέας της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζιαμαχιρία

19 769 ΜΕΡΟΣ II AGREEMENT ON THE EXTRADITION OF OFFENDERS BETY/EEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

20 770 TABLE OF CONTENTS Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Obligation ίο Extradite Extraditable Offences Treatment of Nationals Political and Military Offenses' Prior Prosecution Capital Punishment Lapse of Time Extradition Procedures and Required Documents Admissibility of Documents Translation Provisional Arrest Decision and Surrender Temporary and Deferred Surrender Requests for Extradition Made by More than one State Seizure and Surrender of Property Rule of Speciality Waiver of Extradition Transit Representation and Expenses Temporal Application Ratification and Entry into Force Termination

21 771 The Government of the Republic of Cyprus and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, hereinafter referred to as the "Contracting Parties": Desiring to strengthen the ties of friendship and co-operation between their States Wishing to regulate, on the basis of reciprocity, the legal co-operation in the field of criminal law and to provide for more effective means in the suppression of crime by concluding an Agreement for the extradition of ' offenders Have resolved to conclude the present Agreement and to this end they have agreed as follows: Article 1 Obligation to Extradite The Contracting Parties agree to extradite to each other, pursuant to the provisions of this Agreement, persons sought for prosecution for, or convicted of, an extraditable offence.

22 Article Extraditable Offences 1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws in both Contracting Parties by deprivation of liberty for a period of more than one year or by a more severe penalty. 2. For the purposes of this Article, an offence shall be an extraditable offence independently of whether or not the laws in the Contracting Parties place the offense within the same category of offences or describe the offence. by the same terminology. 3. Subject to paragraph 1 of this Article, an offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counselling or procuring the commission of or being an accessory before during or after the fact to, any offence described in paragraph If the offence was committed outside the territory of the requesting Contracting Party, extradition shall be granted if the laws in the requested Contracting Party provide for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. 5. If extradition has been granted for an extraditable offence, it shall also be granted for any other offence specified in the request, even if the latter offence is punishable by less than one year's deprivation of liberty, provided that all other requirements for extradition are met.

23 Article Treatment of Nationals nationals. 1. Neither Contracting Party shail be bound to extradite its own 2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the requested Contracting Party shall, at the request of the requesting Contracting Party, submit the case to its authorities for prosecution. Article 4 Political and Military Offenses 1. Extradition shall not be granted if the offence for which extradition is requested is a political offence. 2. For the purposes of this Agreement, the following offences shall not be considered to be political offences: (a) a murder or other wilful crime against the person of a Head of State of one of the Contracting Parties, or of a member of the Head of State's family; (b) an offence for which both Contracting Parties have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution and

24 774 (c) a conspiracy or attempt to commit any of the foregoing offences, or aiding or abetting a person who commits or attempts to commit such offences. 3. The requested Contracting Party may refuse extradition for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law. Article 5 Prior Prosecution 1. Extradition shall not be granted when the person sought has been convicted or acquitted in the requested Contracting Party for the offence for which extradition is requested. 2. Extradition may be refused if the authorities in the requested Contracting Party have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested, or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts.

25 775 Article 6 Capital Punishment 1. When the offense for which extradition is sought is punishable by death under the laws in the requesting State and is not punishable by death under the laws in the requested State, the requested State may refuse extradition unless the requesting State, if so requested, provides assurances that the death penalty, if imposed, will not be carried out. 2. In instances in which a requesting State provides an assurance in accordance with paragraph 1 of this Article, the death penalty, if imposed by the courts of the requesting State, shall not be carried out. Article 7 Lapse of Time Extradition shall not be barred because of the prescriptive laws of the - requested Contracting Party. Article 8 Extradition Procedures and Required Documents 1. All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channel or through the Ministry of Justice and Public Order and the General People's Committee for Justice and Public Order of the Contracting Parties.

26 All requests for extradition shall be supported by: (a) documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought; (b) information describing the facts of the offence and the procedural history of the case; (c) a copy of the law or a statement of the provisions of the law describing the essential elements of the offence for which extradition is requested; (d) a copy of the law or a statement of the provisions of the law describing the punishment for the offence; and (e) the documents, statements, or other types of information specified in paragraph 3 or paragraph 4 of this Article, as applicable. 3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall also be supported by: (a) a copy of the warrant or order of arrest; (b) a copy of the charging document, if available; and (c) a detailed statement of the facts of the case summarizing the testimony of witnesses.

27 A request for extradition relating to a person.wfoo has been convicted of the offence for which extradition is sought shall also be supported by: (a) a copy of the judgment of conviction; (b) a copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing to what extent the sentence has been carried out; and (c) in the case of a person who has been convicted in absentia, the documents required in paragraph The requesting Contracting Party is not obliged to send the evidence of guilt of a person whose extradition is sought. 6. If the information communicated by the requesting Contracting Party is considered to be insufficient to allow the requested Contracting Party to grant extradition, the latter Contracting Party shall request the necessary supplementary information and may fix a time limit for the receipt thereof. 7. Except when this Agreement provides otherwise the procedures with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the Jaw of the requested Contracting Party.

28 Article Admissibility of Documents Documents in support of an extradition request shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings if: they purport to be certified by a judge, or officer in the Contracting Parties, to be the original documents or true copies of such documents and are authenticated by the official seal of either the Ministry of Justice and Public Order or the General People's Committee for Justice and Public Order, whichever case is applicable. Article 10 Translation All documents submitted by the requesting Contracting Party shall be accompanied by a translation into the language of the requested Contracting Party or in English. Article 11 Provisional Arrest 1. In case of urgency, a Contracting Party may request the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through the diplomatic channel or directly between the Ministry of Justice and Public Order

29 779 and the General People's Committee for Justice and Public Ofdef of the two Contracting Parties. The facilities of the International Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request. 2. The application for provisional arrest shall contain: (a) a description of the person sought; (b) the location of the person sought, if known; (c) a.brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the offence; (d) a citation of the law and a description of the criminal conduct involved; (e) a statement of the existence of a warrant of arrest or judgment of conviction against the person sought; and (f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow. 3. The requesting Contracting Party shall be notified without delay of the disposition of its application and the reasons for any denial. 4. A person who is provisionally arrested may be discharged from custody upon the expiration of sixty (60) days from the date of provisional arrest pursuant to this Agreement if the executive authority of the requested Contracting Party has not received the formal request for extradition and the supporting documents required in Article 8.

30 The fact that the person sought has been discharged-from custody pursuant to paragraph (4) of this Article shall not prejudice the subsequent rearrest and extradition of that person if the extradition request and supporting documents are delivered at a later date. Article 12 Decision and Surrender 1. The requested Contracting Party shall promptly notify the requesting Contracting Party through the diplomatic channel or with direct communication between the Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus or the General People's Committee for Justice and Public Order of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya of its decision on the request for extradition. 2. If the request is denied in whole or in part, the requested Contracting Party shall provide an explanation of the reasons for the denial. The requested Contracting* Party shall provide copies of pertinent judicial decisions upon request. 3,- If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting Parties shall agree on the time and place for the surrender of the person sought. 4. Except for unforseen cause, if the person sought is not removed from the territory of the requested Contracting Party within the time prescribed by the laws in that State, thai person may be discharged from custody, and the requested Contracting Party may subsequently refuse extradition for the same offence.

31 Article Temporary and Deferred Surrender 1. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the requested Contracting Party, the requested Contracting Party may temporariiy surrender the person sought to the requesting Contracting Party for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the requesting Contracting Party and shall be returned to the requested Contracting Party after the conclusion of the proceedings against that person, in accordance with conditions to be determined by agreement in writing between the Contracting Parties. 2. The requested Contracting Party may, after making its decision on the request of extradition, postpone the surrender of the person sought in case he is being prosecuted or he is serving a sentence in that Party until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed. Article 14 Requests for Extradition Made by More than One State If the requested Contracting Party receives requests from the other Contracting Party and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the executive

32 782 authority of the requested Contracting Party shall determine to-which State it will surrender the person. In making its decision, the requested Contracting Party shall consider all relevant factors, including but not limited to: (a) whether the requests were made pursuant to a treaty; (b) the place where each offence was committed; (c) the respective interests of the requesting States; (d) the gravity of the offences; (e) the nationality of the person sought; (f) the possibility of further extradition between the requesting States; and (g) the chronological order in which the requests were received from the requesting States. Article 15 Seizure and Surrender of Property 1. To the extent permitted under its laws, the requested Contracting Party may seize and surrender to the requesting Contracting Party all articles, documents, and evidence connected v/ith the offence in respect of which extradition is granted. The items mentioned in this Article may be surrendered even when the extradition cannot be effected due to the death, disappearance, or escape of the person sought.

33 The requested Contracting Party may condition the surrender of the property upon satisfactory assurances from the requesting Contracting Party that the property will be returned to the requested Contracting Party as soon as practicable. The requested Contracting Party may also defer the surrender of such property if it is needed as evidence in the requested Contracting Party. 3. The rights of third parties in such property shail be duly respected. Article 16 Rule of Speciality 1. A person extradited under this Agreement may not be detained, tried, or punished in the requesting Contracting Party except for: (a) the offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts on which extradition was granted, provided such offense is extraditable or is a lesser included offence; (b) an offence committed after the extradition of the person; or (c) an offence for which the executive authority of the requested Contracting Party consents to the person's detention, trial, or punishment. For the purpose of this subparagraph: (i) the requested Contracting Party may require the submission of the documents called for in Article 8; and

34 784 (ii) the person extradited may be detained by the requesting Contracting Party for 90 days, or for such longer period of time as the requested Party may authorize, whiie the request is being processed. 2. A person extradited under this Agreement may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his surrender unless the surrendering Contracting Party consents. 3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if: (a) that person leaves the territory of the requesting Contracting Party after extradition and voluntarily returns to it; or (b) that person does not leave the territory of the requesting Contracting Party within 10 days of the day on which that person is free to leave. Article 17 Waiver of Extradition If the person sought formally consents, by way of affidavit or otherwise, to surrender to the requesting Contracting Party, the requested Contracting Party may surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

35 Article 18 Transit Either Contracting Party may authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other Contracting Party by. a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel or directly between the Ministry of Justice and Public Order and the General People's Committee for Justice and Public Order - of the Contracting Parties. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit. 2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the other Contracting Party. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting Party, that Contracting Party may require the request for transit as provided in paragraph 1. That Contracting Party shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within 96 hours of the unscheduled landing. Article 19 Representation and Expenses 1. The requested Contracting Party shall advise, assist, appear in court on behalf of the requesting Contracting Party, and represent the interests

36 786 of the requesting Contracting Party, in any proceedings arising-eut-of a request for extradition. 2. The requesting Contracting Party shall bear the: expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered. The requested Contracting Party shall pay all other expenses, incurred in that Party by reason of the extradition proceedings. 3. Neither Contracting Party shall make any pecuniary claim against the other Contracting Party arising out of the arrest, detention, examination, or surrender of persons sought under this Agreement. Article 20 Temporal Application This Agreement shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into force. ' Article 21 Ratification and Entry into Force This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth day after the exchange of the instruments of ratification which shall take place in Tripoli.

37 787 Article 22 Termination Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by sending a note to that effect to the other Contracting Party, and the termination shall be effective six months after receipt of such note. In witness whereof both Parties have signed the present Agreement. Done at Nicosia, on the 15 day of May 2001, in two original copies in the Greek, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of. divergence of interpretation, the English text shall prevail. For the Republic of. Cyprus For the Great-rSocialist People's Libyan /.., Ar^Jamahiriya ρ...: Mr NicQsrKbshis Minister of Justice and Public Order olthe Republic of Cyprus Mr Abdel Rahr^nAI Abbar Secretaryof the General People's Committee for Justice and Public Order of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΠ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3141 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Εκδοσης Φυγόδικων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986 E.E., Παρ. I, Αρ. 2189, 21.11.86 1655 Ν. 179/86 Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας με τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ν. 5(ΙΙΙ)/2012 Αριθµός 4158 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί του εύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3615 της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο Πρώτο Κύρωση της Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο Πρώτο Κύρωση της Σύμβασης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4368, 30.11.2012

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4368, 30.11.2012 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4368, 30.11.2012 165(Ι)/2012 165(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile Parlement européen 2014-2019 Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 23.6.2016 2016/2090(INI) AMENDEMENTS 1-7 Projet de rapport Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III N.32(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠίΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2753 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την παροχή Δικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

449 Ν. 26(ΙΙΙ)/99. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3376,

449 Ν. 26(ΙΙΙ)/99. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3376, Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3376, 23.12.99 449 Ν. 26(ΙΙΙ)/99 Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για Πρόσωπα που Μετέχουν στις Διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1999

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000 Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, 3.3.2000 199 Ν.7(ΠΙ)/2000 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802, E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,18.6.93 247 Ν. 16(ΙΠ)/93 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης για τους έχοντες προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

831 Ν. 57(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2724,

831 Ν. 57(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2724, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2724,10.7.92 831 Ν. 57(I)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

338 Ν. 20(111) Ε.Ε. Παρ. 1(111) Αρ. 4073,

338 Ν. 20(111) Ε.Ε. Παρ. 1(111) Αρ. 4073, Ε.Ε. Παρ. 1(111) Αρ. 4073, 7.7.2006 338 Ν. 20(111)72006 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα