ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 9(ΙΠ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Εκδοσης Φυγόδικων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 9(111) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ ΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συνθήκης Έκδοσης Φυγόδικων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Κυρωτικός) Νόμος του Συνοπτικός τίτλος. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη Έκδοσης Φυγόδικων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία υπεγράφει στην Ουάσιγκτον στις 17 Ιουνίου Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συνθήκη, της οποίας το αυθεντικό κϋρωσητης κείμενο στην ελληνική εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα το δε αυθεντικό κεί- πλάκας" 5 ' μενο στην αγγλική στο Μέρος II του Πίνακα. Μέρος ι Μέρος II. (717)

2 Ν. 9(ΙΙΙ)/ ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3) Μ5Ρ0Σ Ι (αυθεντικό κείμενο στην ελληνική) ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

3 719 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 1.1 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Υποχρέωση Έκδοσης Φυγόδικων Αδικήματα για τα οποία δύναται να χωρήσει Έκδοση Μεταχείριση Υπηκόων Πολπικά και Στρατιωτικά Αδικήματα Ου δις δικάζειν Θανατική Ποινή Παραγραφή Διαδικασίες Έκδοσης Φυγόδικων και Απαιτούμενα Έγγραφα Αποδοχή Εγγράφων Μετάφραση Προσωρινή Σύλληψη Απόφαση και Παράδοση Προσωρινή και Αναβαλλόμενη Παράδοση Αιτήσεις για Έκδοση Φυγόδικων που Γίνονται από Περισσότερες της μιας Χώρες Κατάσχεση και Παράδοση Περιουσίας Κανόνας Ειδικότητας Παραίτηση Έκδοσης Διαμετακόμιση Αντιπροσώπευση και Έξοδα Διαβούλευση Εφαρμογή Επικύρωση και Έναρξη Ισχύος Τερματισμός

4 720 Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Αμοιβαία Έκδοση Εγκλημαπών Μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Μεγάλης Βρεττανίάς που υπεγράφη στο Λονδίνο σης 22 Δεκεμβρίου του 193V Σημειώνοντας όπ η Συνθήκη παραμένει σε ισχύ μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής' και Επιθυμώντας να παρέχουν πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο Κρατών για την καταστολή του εγκλήματος, και, για το σκοπό αυτό, να συνάψουν νέα συνθήκη για την έκδοση αδικοπραγούντων. Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως:

5 721 Αρθρο 1 Υποχρέωση 'Εκδοσης φυγόδικων Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν να εκδίδουν το ένα στο άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης αυτής, πρόσωπα που καταζητούνται για δίωξη ή που καταδικάστηκαν για αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση.

6 722 Άρθρο 2 Αδικήματα για τα οποία δύναται να χωρήσει 'Εχδοση 1. Αδίκημα είναι αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση αν τιμωρείται βάσει των νόμων και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών με στέρηση της ελευθερίας για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος ή με αυστηρότερη ποινή. 2. Τηρούμενης της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού, αδίκημα είναι επίσης αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση αν συνίσταται σε απόπειρα ή συνωμοσία διάπραξης, βοήθεια ή παρακίνηση, συνηγορία ή πρόκληση της διάπραξης ή ύπαρξη συνέργειας πριν από ή μετά το γεγονός οποιουδήποτε αδικήματος που περιγράφεται στην παράγραφο Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού, αδίκημα είναι αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση: (α) ανεξάρτητα του αν ή όχι οι νόμοι των Συμβαλλομένων Κρατών τοποθετούν το αδίκημα εντός της ίδιας κατηγορίας αδικημάτων ή περιγράφουν το αδίκημα με την ίδια ορολογία' ή (β) ανεξάρτητα του αν ή όχι το αδίκημα είναι ένα από τα αδικήματα για το οποίο ο νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί για την απόδειξη θεμάτων όπως η διαπολιτειακή μεταφορά, χρήση των ταχυδρομείων ή άλλων διευκολύνσεων που επηρεάζουν το μεταξύ των πολιτειών εμπόριο ή το εξωτερικό εμπόριο, αφού τέτοια θέματα εξυπηρετούν απλώς το σκοπό εγκαθίδρυσης δικαιοδοσίας σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. 4. Αν το αδίκημα διαπράχθηκε εκτός της επικράτειας του Αιτούντος Κράτους, η έκδοση χορηγείται αν οι νόμοι του Αιτουμένου Κράτους προνοούν για την πμωρία αδικήματος που διαπράχθηκε εκτός της επικράτειας του υπό παρόμοιες περιστάσεις. Αν οι νόμοι του Αιτουμένου Κράτους δεν προνοούν με τον τρόπο

7 723 αυτό, η εκτελεστική εξουσία του Αιτουμένου Κράτους δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να συγκατατεθεί για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης. 5. Αν χορηγήθηκε έκδοση για αδίκημα για το οποίο δύναται να χωρήσει έκδοση, χορηγείται επίσης για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που ορίζεται στην αίτηση, ακόμη και αν το τελευταίο αδίκημα τιμωρείται με λιγότερο από έναν έτος στέρησης της ελευθερίας, νοουμένου ότι όλες οι άλλες απαιτήσεις για έκδοση πληρούνται.

8 724 Άρθρο 3 Ν\ ταχ 'ιριση Υπηκόων 1. Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν δεσμεύεται να εκδίδει τους δικούς του υπηκόους, αλλά το Αιτούμενο Κράτος δύναται να εκδίδει τα πρόσωπα αυτά εκτός αν οι νόμοι και το Σύνταγμα του προνοούν διαφορετικά. 2. Αν η έκδοση απορριφθεί αποκλειστικά λόγω της υπηκοότητας του προσώπου που καταζητείται, το Αιτούμενο Κράτος, κατόπιν αίτησης του Αιτούντος Κράτους, παραπέμπει την υπόθεση σης αρχές του για δίωξη.

9 725 'Αρθρο 4 Πολιτικά και Στρατιωτικά Αδικήματα 1. Έκδοση δεν χορηγείται αν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση είναι πολιτικό αδίκημα. 2. Για τους σκοπούς της Συνθήκης αυτής, τα ακόλουθα αδικήματα δεν θεωρούνται πολιτικά αδικήματα: (α) φόνος ή άλλο εκ προμελέτης έγκλημα εναντίον του προσώπου του Αρχηγού Κράτους ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, ή μέλους της οικογένειας του Αρχηγού Κράτους' (β) αδίκημα για το οποίο και τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με πολυμερή διεθνή συμφωνία να εκδίδουν το πρόσωπο που καταζητείται ή να παραπέμπουν την υπόθεση σης αρμόδιες αρχές τους για απόφαση ως προς τη δίωξη* και (γ) συνωμοσία ή προσπάθεια διάπραξης οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα αδικήματα, ή βοήθεια ή παρακίνηση προσώπου που διαπράττει ή προσπαθεί να διαπράξει τα αδικήματα αυτά. 3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου αυτού, δεν χορηγείται έκδοση αν η εκτελεστική εξουσία του Αιτουμένου Κράτους αποφασίσει όπ η αίτηση είχε πολιπκά κίνητρα. 4. Η εκτελεστική εξουσία του Αιτουμένου Κράτους δύναται να αρνηθεί την έκδοση για αδικήματα βάσει στρατιωτικού νόμου τα οποία δεν είναι αδικήματα βάσει του συνήθους ποινικού νόμου.

10 726 'Αρθρο 5 Ου Δ/ς Δ/κάζ&ν 1. Έκδοση δεν χορηγείται όταν το πρόσωπο που καταζητείται έχει καταδικαστεί ή αθωωθεί στο Αιτούμενο Κράτος για το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση. 2. Έκδοση δεν εμποδίζεται από το γεγονός όπ οι αρχές του Αιτουμένου Κράτους αποφάσισαν να μη διώξουν το πρόσωπο που καταζητείται για τις πράξεις για πς οποίες ζητείται έκδοση, ή να διακόψουν οποιεσδήποτε ποινικές διαδικασίες έχουν αρχίσει εναντίον του προσώπου που καταζητείται για τις πράξεις αυτές. 'Αρθρο 6 θανατική Ποινή 1. Όταν το αδίκημα για το οποίο ζητείται έκδοση τιμωρείται με θάνατο βάσει των νόμων του Αιτούντος Κράτους και δεν τιμωρείται με θάνατο βάσει των νόμων του Αιτουμένου Κράτους, το Αιτούμενο Κράτος δύναται να αρνηθεί την έκδοση εκτός αν το Αιτούν Κράτος, αν του ζητηθεί, δώσει διαβεβαιώσεις ότι η θανατική ποινή, αν επιβληθεί, δεν θα εκτελεστεί. 2. Σε περιπτώσεις σης οποίες το Αιτούν Κράτος δίνει διαβεβαίωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού, η θανατική ποινή, αν επιβληθεί από τα δικαστήρια του Αιτούντος Κράτους, δεν εκτελείται. Άρθρο 7 Παραγραφή Έκδοση δεν αποκλείεται λόγω των νόμων περί παραγραφής είτε του Αιτούντος είτε του Αιτουμένου Κράτους.

11 727 'Αρθρο 8 ΔιαδικασΉς 'Εκδοσης Φυγόδικων και Απαπούμενσ Έγγραφα 1. Όλες οι αιτήσεις για έκδοση υποβάλλονται μέσω της διπλωματικής οδού. 2. Όλες οι αιτήσεις για έκδοση υποστηρίζονται από: (α) έγγραφα, δηλώσεις, ή άλλου τύπου πληροφορίες που περιγράφουν την ταυτότητα και πιθανή τοποθεσία που βρίσκεται το πρόσωπο που καταζητείται" (β) πληροφορίες που περιγράφουν τα γεγονότα του αδικήματος και τη διαδικαστική ιστορία της υπόθεσης* (γ) αντίγραφο του νόμου ή έκθεση των διατάξεων του νόμου που περιγράφουν τα ουσιώδη στοιχεία του αδικήματος για το οποίο ζητείται έκδοση' (δ) αντίγραφο του νόμου ή έκθεση των διατάξεων του νόμου που περιγράφουν την ποινή για το αδίκημα' και (ε) τα έγγραφα, δηλώσεις, ή άλλου τύπου πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού, όπου εφαρμόζονται. 3. Αίτηση για έκδοση προσώπου το οποίο κταταζητείται για δίωξη υποστηρίζεται επίσης από: (α) αντίγραφο του εντάλματος ή διατάγματος σύλληψης"

12 728 (β) αντίγραφο του κατηγορητηρίου, αν υπάρχει - και (γ) έκθεση των γεγονότων της υπόθεσης η οποία να περιέχει περίληψη της μαρτυρίας των μαρτύρων και να περιγράφει πραγματική και γραπτή μαρτυρία και να φανερώνει εύλογους λόγους να πιστεύεται ότι διαπράχθηκε αδίκημα και το πρόσωπο που καταζητείται το διέπραξε. Για το σκοπό αυτό δεν είναι ανάγκη να αποστέλλονται αυτούσιες οι ένορκες δηλώσεις ή η μαρτυρία των μαρτύρων. 4. Αίτηση για έκδοση που σχετίζεται με πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε για το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση υποστηρίζεται επίσης από: (α) (β) αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης ή δήλωση από δικαστική αρχή ότι το πρόσωπο καταδικάστηκε - αντίγραφο της ποινής που επιβλήθηκε, αν έχει επιβληθεί ποινή στο πρόσωπο που καταζητείται, και δήλωση που να αναφέρει σε ποια έκταση η ποινή εκτελέστηκε" και (γ) στην περίπτωση προσώπου που καταδικάστηκε ερήμην, τα έγγραφα που απαιτούνται στην παράγραφο Αν οι πληροφορίες που δίνονται από το ΑπΌύν Κράτος θεωρούνται ανεπαρκείς για να επιτρέψουν στο Αιτούμενο Κράτος να χορηγήσει έκδοση, το τελευταίο Κράτος ζητά τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες και δύναται να ορίσει χρονικό όριο για τη λήψη αυτών. 6. Αν το πρόσωπο που καταζητείται βρέθηκε ένοχο ερήμην, η εκτελεστική εξουσία του Αιτουμένου Κράτους δύναται να αρνηθεί την έκδοση, εκτός αν το Αιτούν Κράτος παράσχει στο Αιτούμενο Κράτος πληροφορίες οι οποίες δείχνουν ότι το πρόσωπο είχε επαρκή ευκαιρία να παρουσιάσει υπεράσπιση. 7. Εκτός όταν η Συνθήκη αυτή προνοεί διαφορετικά οι διαδικασίες αναφορικά με την έκδοση και προσωρινή σύλληψη διέπονται αποκλειστικά από το νόμο του Αιτουμένου Κράτους.

13 729 Αρθρο 9 Αποδοχή Εγγράφων Έγγραφα προς υποστήριξη αίτησης για έκδοση θα παραλαμβάνονται και θα γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία σε διαδικασίες έκδοσης αν: (α) στην περίπτωση αίτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία, πιστοποιούνται από τον προϊστάμενο διπλωματικό ή προξενικό λειτουργό των Ηνωμένων Πολιτειών που κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προνοείται από τους νόμους έκδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών (β) στην περίπτωση αίτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά φέρονται ως πιστοποιημένα από δικαστή, πταισματοδίκη, ή λειτουργό στις Ηνωμένες Πολιτείες όπ είναι πρωτότυπα έγγραφα ή Πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών και επισημοποιούνται είτε μέσω του όρκου μάρτυρα είτε μέσω της επίσημης σφραγίδας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή (γ) πιστοποιούνται ή επισημοποιούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που είναι αποδεκτός από τους νόμους του Αιτουμένου Κράτους. 'Αρθρο 10 Μ τόφρσση Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται από το Αιτούν Κράτος είναι είτε στη γλώσσα του Αιτούντος Κράτους είτε στη γλώσσα του Αιτουμένου Κράτους αλλά το τελευταίο Κράτος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει μετάφραση στη γλώσσα του.

14 730 Άρθρο 11 Προσωρινή Σύλληψη 1. Σε επείγουσα περίπτωση, Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να ζητήσει την προσωρινή σύλληψη του προσώπου που καταζητείται ενώ εκκρεμεί η παρουσίαση της αίτησης για έκδοση. Αίτηση για προσωρινή σύλληψη δύναται να διαβιβαστεί μέσω της διπλωματικής οδού ή άμεσα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διευκολύνσεις της Διεθνούς Ποινικής Αστυνομικής Οργάνωσης (Ιντερπόλ) δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση της αίτησης αυτής. 2. Η αίτηση για προσωρινή σύλληψη θα περιλαμβάνει: (α) περιγραφή του προσώπου που καταζητείται' (β) τον τόπο που βρίσκεται το πρόσωπο που καταζητείται, αν είναι γνωστός - (γ) σύντομη έκθεση των γεγονότων της υπόθεσης, περιλαμβανομένου αν είναι δυνατό του χρόνου και τόπου του αδικήματος - (δ) παραπομπή στο νόμο και περιγραφή των ενεχομένων εγκληματικών ενεργειών (ε) δήλωση για την ύπαρξη εντάλματος σύλληψης, ή εύρεση ενοχής ή ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης εναντίον του προσώπου που καταζητείται' και (ζ) δήλωση ότι θα ακολουθήσει αίτηση για έκδοση του προσώπου που καταζητείται.

15 Το Αιτούν Κράτος θα πληροφορείται χωρίς καθυστέρηση για τη διεκπεραίωση της αίτησης του και τους λόγους για οποιαδήποτε άρνηση. 4. Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται προσωρινά δύναται να απολυθεί από την κράτηση με την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της προσωρινής σύλληψης σύμφωνα με τη Συνθήκη αυτή αν η εκτελεστική αρχή του Αιτουμένου Κράτους δεν πάρει στο μεταξύ την επίσημη αίτηση για έκδοση και τα έγγραφα υποστήριξης τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο Το γεγονός ότι το πρόσωπο που καταζητείται απολύθηκε από την κράτηση σύμφωνα με την παράγραφο (4) του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζει τη μεταγενέστερη επανασύλληψη και έκδοση του αν η αίτηση για έκδοση και τα έγγραφα υποστήριξης παραδοθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

16 732 'Αρθρο 12 Απόφαση και Παράδοση 1. Το Αιτούμενο Κράτος πληροφορεί έγκαιρα το Αιτούν Κράτος μέσω της διπλωματικής οδού για την απόφαση του επί της αίτησης για έκδοση. 2. Αν η αίτηση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει, το Αιτούμενο Κράτος δίνει εξήγηση των λόγων απόρριψης. Το Αιτούμενο Κράτος θα δίνει αντίγραφα σχετικών δικαστικών αποφάσεων κατόπιν αίτησης. 3. Αν η αίτηση για έκδοση γίνει αποδεκτή, οι αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών θα συμφωνούν για το χρόνο και τόπο παράδοσης του προσώπου που καταζητείται. 4. Αν το πρόσωπο που καταζητείται δεν μετακινηθεί από το έδαφος του Αιτουμένου Κράτους εντός του χρόνου που καθορίζεται από τους νόμους του Κράτους αυτού, το πρόσωπο αυτό δύναται να απολυθεί από την κράτηση, και το Αιτούμενο Κράτος δύναται μεταγενέστερα να αρνηθεί έκδοση για το ίδιο αδίκημα.

17 733 Άρθρο 13 Προσωρινή και Αναβαλλόμενη Παράδοση 1. Αν η αίτηση έκδοσης γίνει αποδεκτή στην περίπτωση προσώπου το οποίο διώκεται ή εκτίει ποινή στο Αιτούμενο Κράτος, το Αιτούμενο Κράτος δύναται να παραδώσει προσωρινά το πρόσωπο που καταζητείται στο Αιτούν Κράτος για το σκοπό δίωξης. Το πρόσωπο που παραδίδεται με τον τρόπο αυτό θα παραμένει υπό κράτηση στο Απούν Κράτος και θα επιστρέφεται στο Αιτούμενο Κράτος μετά την περάτωση των διαδικασιών εναντίον του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται με γραπτή συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών. 2. Το Αιτούμενο Κράτος δύναται να αναβάλει πς διαδικασίες έκδοσης εναντίον προσώπου το οποίο διώκεται ή το οποίο εκπ'ει ποινή στο Κράτος αυτό. Η αναβολή δύναται να συνεχιστεί μέχρις ότου η δίωξη του προσώπου που καταζητείται περατωθεί ή μέχρις ότου το πρόσωπο αυτό εκπ'σει οποιαδήποτε ποινή του επιβλήθηκε.

18 734 'Αρθρο 14 Αιτήσ ΐς για 'Εχδοση φυγόδικων που Γίνονται από Γ\ ρισσότ ρ ς της Μιας Χώρ ς Αν το Αιτούμενο Κράτος λάβει αιτήσεις από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος και από οποιοδήποτε άλλο Κράτος ή Κράτη για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για το ίδιο αδίκημα είτε για διαφορετικά αδικήματα, η εκτελεστική εξουσία του Αιτουμένου Κράτους θα αποφασίζει σε ποιο Κράτος θα παραδοθεί το πρόσωπο. Κατά την έκδοση της απόφασης του, το Αιτούμενο Κράτος θα λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους: (α) κατά πόσο οι αιτήσεις έγιναν σύμφωνα με συνθήκη* (β) τον τόπο όπου διαπράχθηκε κάθε αδίκημα' (γ) τα αντίστοιχα συμφέροντα των Αιτούντων Κρατών (δ) τη σοβαρότητα των αδικημάτων (ε) την υπηκοότητα του θύματος* (ζ) την πιθανότητα περαιτέρω έκδοσης μεταξύ των Αιτούντων Κρατών και (Π) τη χρονολογική σειρά με την οποία οι αιτήσεις λήφθηκαν από τα Αιτούντα Κράτη.

19 735 'Αρθρο 15 Κατάσχεση και Παράδοση Περιουσίας 1. Στην έκταση που επιτρέπουν οι νόμοι του, το Αιτούμενο Κράτος δύναται να κατάσχει και παραδώσει στο Αιτούν Κράτος όλα τα αντικείμενα, έγγραφα, και αποδεικπκά στοιχεία που σχετίζονται με το αδίκημα σε σχέση με το οποίο χορηγείται έκδοση. Τα αντικείμενα, έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό δύνανται να παραδοθούν ακόμα και όταν η έκδοση δεν δύναται να εππευχθεί εξαιτίας του θανάτου, εξαφάνισης, ή απόδρασης του προσώπου που καταζητείται. 2. Το Αιτούμενο Κράτος δύναται να εξαρτήσει την παράδοση της περιουσίας από ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις του Αιτούντος Κράτους ότι η περιουσία θα επιστραφεί στο Αιτούμενο Κράτος μόλις αυτό καταστεί πρακτικό. Το Αιτούμενο Κράτος δύναται επίσης να αναβάλει την παράδοση της περιουσίας αν αυτή χρειάζεται ως απόδειξη στο Αιτούμενο Κράτος. 3. Τα δικαιώματα των τρίτων μερών στην περιουσία αυτή θα είναι δεόντως σεβαστά.

20 736 'Αρθρο 16 Κανόνας Ειδικότητας 1. Πρόσωπο που εκδόθηκε βάσει της Συνθήκης αυτής δεν δύναται να φυλακιστεί, δικαστεί, ή τιμωρηθεί στο Αιτούν Κράτος εκτός για: (α) το αδίκημα για το οποίο χορηγήθηκε έκδοση ή για διαφορετικά κατονομαζόμενο αδίκημα που βασίζεται στα ίδια γεγονότα επί των οποίων χορηγήθηκε έκδοση, νοουμένου ότι το αδίκημα αυτό είναι εκδόσιμο ή είναι περιλαμβανόμενο αδίκημα που φέρει μικρότερη ποινή* (β) αδίκημα που διαπράχθηκε μετά την έκδοση του προσώπου - ή (γ) αδίκημα για το οποίο η εκτελεστική εξουσία του Αιτουμένου Κράτους συναινεί στην κράτηση του προσώπου, δίκη, ή τιμωρία. Για το σκοπό της υποπαραγράφου αυτής: (ί) το Αιτούμενο Κράτος δύναται να απαιτήσει την υποβολή των εγγράφων που ζητούνται στο Άρθρο 8' και (ϋ) το πρόσωπο που εκδόθηκε δύναται να κρατηθεί από το Αιτούν Κράτος για 90 ημέρες, ή για τέτοια μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπως το Αιτούμενο Κράτος δύναται να εξουσιοδοτήσει, ενόσω η αίτηση τυγχάνει χειρισμού. 2. Πρόσωπο που εκδόθηκε βάσει της Συνθήκης αυτής δεν δύναται να εκδοθεί σε τρίτο Κράτος για αδίκημα που διαπράχθηκε πριν από την παράδοση του εκτός αν το Κράτος που το παραδίδει συναινεί. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου αυτού δεν εμποδίζουν την κράτηση, δίκη, ή τιμωρία προσώπου που εκδόθηκε, ή την έκδοση του προσώπου αυτού σε τρίτο Κράτος, αν:

21 737 (α) το πρόσωπο αυτό εγκαταλείψει το έδαφος του Αιτούντος Κράτους μετά την έκδοση και εθελοντικά επιστρέψει σ'αυτό' ή (β) το πρόσωπο αυτό δεν εγκαταλείψει το έδαφος του Αιτούντος Κράτους εντός 10 ημερών από την ημέρα κατά την οποία είναι ελεύθερο να φύγει. 'Αρθρο 17 Παραίτηση 'Εκδοσης Αν το πρόσωπο που καταζητείται επίσημα συναινεί, υπό μορφή ένορκης δήλωσης ή διαφορετικά, να παραδοθεί στο Αιτούν Κράτος, το Αιτούμενο Κράτος δύναται να παραδώσει το πρόσωπο όσο πιο σύντομα γίνεται χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

22 738 Άρθρο 18 Διαμετακόμιση 1. Καθένα Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να εξουσιοδοτήσει διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του, προσώπου που παραδίδεται στο άλλο Κράτος από τρίτο Κράτος. Αίτηση για διαμετακόμιση γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού ή άμεσα μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολπειών. Οι διευκολύνσεις της Ιντερπόλ δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση της αίτησης αυτής. Η αίτηση θα περιλαμβάνει περιγραφή του προσώπου που διαμετακομίζεται και σύντομη έκθεση των γεγονότων της υπόθεσης. Πρόσωπο υπό διαμετακόμιση δύναται να παραμείνει υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμετακόμισης. 2. Καμιά εξουσιοδότηση δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιείται αεροπορική διαμετακόμιση και δεν προγραμματίζεται προσγείωση επί του εδάφους του Συμβαλλόμενου Κράτους. Αν συμβεί απρογραμμάτιστη προσγείωση επί του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να απαιτήσει την αίτηση για διαμετακόμιση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Το Συμβαλλόμενο αυτό Κράτος κρατεί το πρόσωπο που πρόκειται να διαμετακομιστεί μέχρις ότου η αίτηση για διαμετακόμιση ληφθεί και πραγματοποιηθεί η διαμετακόμιση, εφόσον η αίτηση ληφθεί εντός 96 ωρών από την απρογραμμάτιστη προσγείωση.

23 739 'Αρθρο 19 Αντιπροσώπ υση και Έξοδα 1. Το Αιτούμενο Κράτος θα συμβουλεύει, βοηθά, εμφανίζεται στο δικαστήριο για λογαριασμό του Αιτούντος Κράτους, και αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα του Αιτούντος Κράτους, σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από αίτηση για έκδοση. 2. Το Αιτούν Κράτος θα υφίσταται τα έξοδα που σχεπζονται με τη μετάφραση εγγράφων και τη διαμετακόμιση του προσώπου που παραδίδεται. Το Αιτούμενο Κράτος θα πληρώνει όλα τα άλλα έξοδα που προκύπτουν στο Κράτος αυτό λόγω των διαδικασιών έκδοσης. 3. Κανένα Κράτος δεν θα προβάλλει οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση εναντίον του άλλου Κράτους που προκύπτει από τη σύλληψη, κράτηση, εξέταση, ή παράδοση των προσώπων που καταζητούνται βάσει της Συνθήκης αυτής. 'Αρθρο 20 Διαβούλευση Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών δύνανται να διαβουλεύονται μεταξύ τους άμεσα ή μέσω των διευκολύνσεων της Ιντερπόλ σε σχέση με το χειρισμό ατομικών υποθέσεων και στην προώθηση της διατήρησης και βελτίωσης των διαδικασιών για την εφαρμογή της Συνθήκης αυτής. Αρθρο 21 Εφαρμογή Η Συνθήκη αυτή θα εφαρμόζεται σε αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν όπως επίσης και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.

24 740 'Αρθρο 22 Επικύρωση και Έναρξη Ισχύος 1. Η Συνθήκη αυτή υπόκειται σε επικύρωση, και τα έγγραφα επικύρωσης θα ανταλλαγούν στη Λευκωσία το συντομότερο δυνατό. \!.' -.. Ι 2. Η Συνθήκη αυτή αρχίζει να ισχύει με την ανταλλαγή των εγγράφων επικύρωσης. 3. Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης αυτής, η Συνθήκη για την Αμοιβαία Έκδοση Εγκληματιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Μεγάλης Βρεττανίας, που υπεγράφη στο Λονδίνο σης 22 Δεκεμβρίου, 1931, παύει να ισχύει μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εν τούτοις, η προηγούμενη Συνθήκη εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαδικασία έκδοσης στην οποία τα έγγραφα έκδοσης είχαν ήδη υποβληθεί στα δικαστήρια του Αιτουμένου Κράτους κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος της Συνθήκης αυτής, εκτός από τα Άρθρα 16 και 17 της Συνθήκης αυτής που θα εφαρμόζονται σε τέτοια διαδικασία.

25 741 'ΡκρΒρο 23 Τερματισμός Καθένα Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να τερματίσει κατά οποιοδήποτε χρόνο τη Συνθήκη αυτή δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω της διπλωματικής οδού, και ο τερματισμός θα αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΩΝ, οι υπογεγραμμένοι, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους υπέγραψαν τη Συνθήκη αυτή. ΕΓΙΝΕ στην Ουάσινγκτον εις διπλούν, στις./?...(w.f.'.w , στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, και των δύο κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση διαφοράς θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ *U dmu

26 742 MSPOZ II (αυθεντικό κείμενο στην αγγλική) EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

27 743 TABLE OF CONTENTS Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article β Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Obligation to Extradite Extraditable Offenses Treatment of Nationals Politicaland Military Offenses Prior Prosecution Capital Punishment Lapse of Time Extradition Procedures and Required Documents Admissibility of Documents Translation Provisional Arrest Decision and Surrender Temporary arid Deferred Surrender Requests for Extradition Made by More than one State Seizure and Surrender of Property Rule of Speciality Waiver of Extradition Transit Representation and Expenses Consultation Application Ratification and Entry into Force Termination

28 744 The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the United States of America: Recalling the Treaty for the Mutual Extradition of Criminals Between the United States of America and Great Britain, signed at London December 22, 1931; Noting that the Treaty remains in force between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the United States of America; and Desiring to provide for more effective cooperation between the two States in the suppression of crime, and, for that purpose, to conclude a new treaty for the extradition of offenders; Have agreed as follows: Article 1 Obligation to Extradite The Contracting States agree to extradite to each other, pursuant to the provisions of this Treaty, persons sought for prosecution for or convicted of an extraditable offense.

29 745 Article 2 Extraditable Offenses 1. An offense shall be an extraditable offense if it is punishable under the laws in both Contracting States by deprivation of liberty for a period of more than one year or by a more severe penalty. 2. Subject to paragraph 1 of this Article, an offense shall also be an extraditable offense if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counselling or procuring the commission of or being an accessory before or after the fact to, any offense described in paragraph For the purposes of this Article, an offense shall be an extraditable offense: (a) whether or not the laws in the Contracting States place the offense within the same category of offenses or describe the offense by the same terminology; or (b) whether or not the offense is one for which United States law requires the proof of such matters as interstate transportation, of use of the mails or of other facilities affecting interstate or foreign commerce, such matters being merely for the purpose of establishing jurisdiction in a United States court.

30 If the offense was committed outside the territory of the Requesting State, extradition shall t>e granted if the laws in the Requested State provide for the punishment of an offense committed outside its territory in similar circumstances. If the laws in the Requested State do not so provide, extradition will still be granted if the executive authority of the Requested State, in its discretion, consents to the setting in motion of the extradition procedure. 5. If extradition has been granted for an extraditable offense, it shall also be granted for any other offense specified in the request, even if the latter offense is punishable by less than one year's deprivation of liberty, provided that ail other requirements for extradition are met. Article 3 Treatment of Nationals 1. Neither Contracting State shall be obligated to extradite its own nationals, but the Requested State may extradite such persons unless otherwise provided by its laws and Constitution. 2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its authorities for prosecution.

31 747 Article 4 Political and Military Offenses 1.. Extradition shall not be granted if the offense for which extradition is requested is a political offense. 2. For the purposes of this Treaty, the following offenses shall not be considered to be political offenses: (a) a murder or other wilful crime against the person of a Head of State of one of the Contracting States, or of a member of the Head of State's family; (b) an offense for which both Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution; and (c) a conspiracy or attempt to commit any of the foregoing offenses, or aiding or abetting a person who commits or attempts to commit such offenses. 3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, extradition shall not be granted if the executive authority of the Requested State determines that the request was politically motivated.

32 The executive authority of the Requested State may refuse extradition for offenses under military law which are not offenses under ordinary criminal law. Article 5 Prior Prosecution 1. Extradition shall not be granted when the person sought has been convicted or acquitted in the Requested State for the offense for which extradition is requested. 2. Extradition shall not be precluded by the fact that the authorities in the Requested State have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested, or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts.

33 749 Article 6 Capital Punishment 1. When the offense for which extradition is sought is punishable by death under the laws in the Requesting State and is not punishable by death under the laws in the Requested State, the Requested State may refuse extradition unless the Requesting State, if so requested, provides assurances that the death penalty, if imposed, will not be carried out. 2. In instances in which a Requesting State provides an assurance in accordance with paragraph 1 of this Article, the death penalty, if imposed by the courts of the Requesting State, shall not be carried out. Article 7 Lapse of Time Extradition shall not be barred because of the prescriptive laws of either the Requesting or the Requested State.

34 750 Article 8 Extradition Procedures and Required Documents 1. All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channel. v 2. All requests for extradition shall be supported by: (a) documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought; (b) information describing the facts of the offense and the procedural history of the case; (c) a copy of the law or a statement of the provisions of the law describing the essential elements of the offense for which extradition is requested; (d) a copy of the law or a statement of the provisions of the law describing the punishment for the offense; and (e) the documents, statements, or other types of information specified in paragraph 3 or paragraph 4 of this Article, as applicable.

35 A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall also be supported by: (a) a copy of the warrant or order of arrest; (b) a copy of the charging document, if available; and (c) a statement of the facts of the case summarizing the testimony of witnesses and describing physical and documentary evidence and disclosing reasonable grounds to believe that an offense was committed and the person sought committed it. For this purpose, the actual affidavits or testimony of witnesses need not be forwarded. 4. A request for extradition relating to a person who has been convicted of the offense for which extradition is sought shall also be supported by: (a) a copy of the judgment of conviction or, a statement by a judicial authority that the person has been convicted; (b) a copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing to what extent the sentence has been carried out; and (c) in the case of a person who has been convicted in absentia, the documents required in paragraph 3.

36 If the information communicated by the Requesting State is considered to be insufficient to allow the Requested State to grant extradition, the latter State shall request the necessary supplementary information and may fix a time limit for the receipt thereof. 6. If the person sought has been found guilty in absentia, the executive authority of the Requested State may refuse extradition, unless the Requesting State provides the Requested State with information which demonstrates that the person was afforded an adequate opportunity to present a defense. 7. Except when this Treaty provides otherwise the procedures with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the law of the Requested State.

37 753 Article 9 Admissibility of Documents Documents in support of an extradition request shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings if: (a) in the case of a request from the Republic of Cyprus, they are certified by the principal diplomatic or principal consular officer of the United States resident in the Republic of Cyprus, as provided by the extradition laws of the United States; (b) in the case of a request from the United States, they purport to be certified by a judge, magistrate, or officer in the United States to be the original documents or true copies of such documents and they are authenticated either by the oath of a witness or by the official seal of The Secretary of State of the United States; or (c) they are certified or authenticated in any other manner accepted by the laws in the Requested State. Article 10 Translation All documents submitted by the Requesting State shall be either in the language of the Requesting State or \n the language of the Requested State but the latter State shall have the right to require a translation into its own language.

38 754 Article 11 Provisional Arrest 1. In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through the diplomatic channel or directly between the Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus and the United States Department of Justice. The facilities of the International Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request. 2. The application for provisional arrest shall contain: (a) a description of the person sought; (b) the location of the person sought, if known; (c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the offense; (d) a citation of the law and a description of the criminal conduct involved; \

39 755 (e) a statement of the existence of a warrant of arrest or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and (f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow. 3. The Requesting State shall be notified without delay of the disposition of its application and the reasons for any denial. 4. A person who is provisionally arrested may be discharged from custody upon the expiration of sixty (60) days from the date of provisional arrest pursuant to this Treaty if the executive authority of the Requested State has not received the formal request for extradition and the supporting documents required in Article The fact that the person sought has been discharged from custody pursuant to paragraph (4) of this Article shall not prejudice the subsequent rearrest and extradition of that person if the extradition request and supporting documents are delivered at a later date.

40 756 Article 12 Decision and Surrender 1. The Requested State shall promptly notify the Requesting State through the diplomatic channel of its decision on the request for extradition. 2. If the request is denied in whole or in part, the Requested State shall provide an explanation of the reasons for the denial. The Requested State shall provide copies of pertinent judicial decisions upon request. 3. If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting States shall agree on the time and place for the surrender of the person sought. 4. If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within the time prescribed by the laws in that State.that person may be discharged from custody, and the Requested State may subsequently refuse extradition for the same offense.

41 757 Article 13 Temporary and Deferred Surrender 1. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested State, the Requested State may temporarily surrender the person sought to the Requesting State for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against that person, in accordance with conditions to be determined by agreement in writing between the Contracting States. 2. The Requested State may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving a sentence in that State. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed^

42 758 Article 14 Requests for Extradition Made by More than One State If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offense or for different offenses, the executive authority of the Requested State shall determine to which State it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to: (a) whether the requests were made pursuant to treaty; (b) the place where each offense was committed; (c) the respective interests of the Requesting States; (d) the gravity of the offenses; (e) the nationality of the victim; (f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and (g) the chronological order in which the requests were received from the Requesting States.

43 759 Article 15 Seizure and Surrender of Property 1. To the extent permitted under its laws, the Requested State may seize and surrender to the Requesting State all articles, documents, and evidence connected with the offense in respect of which extradition is granted. The items mentioned in this Article may be surrendered even when the extradition cannot be effected due to the death, disappearance, or escape of the person sought. 2. The Requested State may condition the surrender of the property upon satisfactory assurances from the Requesting State that the property will be returned to the Requested State as soon as practicable. The Requested State may also defer the surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested State. respected. 3. The rights of third parties in such property shall be duly

44 760 Article 16 Rule of Speciality 1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting State except for: (a) the offense for which extradition has been granted or a differently denominated offense based on the same facts on which extradition was granted, provided such offense is extraditable or is a lesser included offense; (b) an offense committed after the extradition of the person; or (c) an offense for which the executive authority of the Requested State consents to the person's detention, trial, or punishment. For the purpose of this subparagraph: (i) the Requested State may require the submission of the documents called for in Article 8; and (ii) the person extradited may be detained by the Requesting State for 90 days, or for such longer period of time as the Requested State may authorize, while the request is being processed.

45 A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offense committed prior to his surrender unless the surrendering State consents. 3. Paragraphs 1 ahci2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if: (a) that person leaves the territory of the Requesting State after extradition and voluntarily returns to it; or (b) that person does not leave the territory of the Requesting State within 10 days of the day on which that person is free to leave. Article 17 Waiver of Extradition If the person sought formally consents, by way of affidavit or otherwise, to surrender to the Requesting State, the Requested State may surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

46 762 Article 18 Transit 1. Either Contracting State may authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel or directly between the Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus and the United States Department of Justice. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit. 2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Contracting State. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting State, the other Contracting State may require the request for transit as provided in paragraph 1. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within 96 hours of the unscheduled landing.

47 763 Article 19 Representation and Expenses 1. The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State, and represent the interests of the Requesting State, in any proceeding arising out of a request f r extradition. 2. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition^ proceedings. -\ 3. Neither State shall make any pecuniary claim against the other State arising out of the arrest, detention, examination, or surrender of persons sought under this Treaty. Article 20 Consultation The Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus and the United States Department of Justice may consult with each other directly or through the facilities of Interpol in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

48 764 Article 21 Application This Treaty shall apply to offenses committed before as well as after the date it enters into force. Article 22 Ratification and Entry into Force 1. This Treaty shall be subject to ratification, and the instruments of ratification shall be exchanged at Nicosia as soon as possible. 2. This Treaty shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification. 3. Upon the entry into force of this Treaty, the Treaty for the Mutual Extradition of Criminals between the United State of America and Great Britain, signed at London December 22, 1931, shall cease to have any effect between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the United States of America. Nevertheless, the prior Treaty shall apply to any extradition proceedings in which the extradition documents have already been submitted to the courts of the Requested State at the time this Treaty enters into force, except that Articles 16 and 17 of this Treaty shall be applicable to such proceedings.

49 765 Article 23 Termination Either Contracting State may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other Contracting State through the diplomatic channel, and the termination, shall be effective six months after the date of such notice. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this Treaty. DONE at Washington, in duplicate, this -- day of J*^1996, in the Greek and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA (\ - Λ. -J \ \ \ - S ^ X i ^ ^ J \r T'\,<.' ο ^ K^L^A A

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 25(ΙΠ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3629 της 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 13(ΙΙΙ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3097 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 810 Ν. 11(ΠΙ)/97 Αρ. 3141,

E.E. Παρ. I(III) 810 Ν. 11(ΠΙ)/97 Αρ. 3141, E.E. Παρ. I(III) 810 Ν. 11(ΠΙ)/97 Αρ. 3141,11.4.97 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Μεταφορά Προσώπων Καταδικασθέντων σε Φυλάκιση (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337,

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, 9.7.99 76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει αυτό που εκτίθεται στο Πρώτο Μέρος του Πίνακα.

Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει αυτό που εκτίθεται στο Πρώτο Μέρος του Πίνακα. E.E., Παρ. I, 537 Ν. 5/84 Αρ. 1927, 3? 2.84 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας για Παροχή Νομικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986

1655 Ν. 179/86. Αριθμός 179 του 1986 E.E., Παρ. I, Αρ. 2189, 21.11.86 1655 Ν. 179/86 Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας με τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΙΗ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3678 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, 8.2.2002 337 Κ.Δ.Π. 61/2002 Αριθμός 61 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 25 του περί Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΠΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3097,

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3097, Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3097, 8.11.96 370 Ν. 15(ΙΙΙ)/96 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ιορδανίας για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3615 της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I, Αρ. 2118, Ν. 14/86

E.E. Παρ. I, Αρ. 2118, Ν. 14/86 E.E. Παρ. I, Αρ. 2118, 21.2.86 79 Ν. 14/86 Ο περί της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3836/2010 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής ημοκρατίας του Πακιστάν. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3836 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3480, 9/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3480, 9/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3480 της 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3953 Ν. 48(ΠΙ)/2004. Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Εμπορίας Προσώπων και της

3953 Ν. 48(ΠΙ)/2004. Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Εμπορίας Προσώπων και της E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3884,16.7.2004 3953 Ν. 48(ΠΙ)/2004 Ο περί της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ν. 5(ΙΙΙ)/2012 Αριθµός 4158 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί του εύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.8.2003 COM(2003) 512 τελικό 2003/0195 (CNS) 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) Πρόταση ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1937, Ν. 18/84

Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1937, Ν. 18/84 ,1 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1937, 8.3.84 773 Ν. 18/84 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Παροχή Νομικής Συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΪ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2856 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1993 που Επεκτείνει τη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α. ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2η Α. ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42 Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων 1 Ιουνίου 2009 Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C

9599/15 ΔΑ/μκρ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9599/15 ENFOPOL 133 COMIX 263 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Ομάδα «Επιβολή του νόμου» αριθ. προηγ. εγγρ.: 11431/13, 8541/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, 23.12.99 464 Ν. 27(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Έκτου. Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τα Προνόμια και Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της Π ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ J974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της Π ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ J974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1089 της Π ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ J974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί τοΰ Διεθνώς 'Εγκύρου των Ποινικών 'Αποφάσεων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1181 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002

1181 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3655, 22.11.2002 1181 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002 Ο περί της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας για Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 23(111) του ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ iitoy ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ

Αριθμός 23(111) του ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ iitoy ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ Έ.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2791 Ν. 23(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 160/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2185 της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82 Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, 19.3.82 557 Ν. 10/82 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την Διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 33

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 33 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 33 Από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 24 Απριλίου 2008 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του άρθρου 116 του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4357/2016. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4357/2016. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4357/2016 Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύμβασης Εκδοσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Fundamental Judicial and Procedural Rights Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο Πρώτο Κύρωση της Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο Πρώτο Κύρωση της Σύμβασης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2017 (OR. fr) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2017 (OR. fr) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2017 (OR. fr) 15762/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE CORLX 506 COMET 3

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Πίνακας, Μέρος 1, Μέρος II. Ασκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 38 Ν. 2(ΙΠ)/2000 Αρ. 3383, 28.1.2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα