ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ CARTOONS: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ Ι- ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ CARTOONS: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ Ι- ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 107 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ CARTOONS: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ Ι- ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κωνσταντίνα αλακώστα Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μαίρη Παπαρρηγοπούλου-Καµαριωτάκη Τµήµα Χηµείας, Ε.Κ.Π.Α. Ιωάννης Παλυβός Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Νικόλαος Σπυρέλλης Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Περίληψη Πολλές σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι τα κινούµενα σχέδια µπορούν να διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να επηρεάσουν θετικά την απόδοση των µαθητών, όταν χρησιµοποιούνται ως βοηθητικό µέσο διδασκαλίας. Αποτελούν έναν νέο ενδιαφέρον και ευχάριστο διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών σύµφωνα µε τα υπάρχοντα επιτυχή παιδαγωγικά µοντέλα, καθώς επιδιώκεται η διδασκαλία επιστηµονικών θεµάτων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, συνδέοντας τις εµπλεκόµενες έννοιες µε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των µαθητών. Τα κινούµενα σχέδια-cartoons αποτελούν µια σειρά διαδοχικών σχεδίων που αφηγούνται µια ιστορία, διαπραγµατεύονται ένα κεντρικό θέµα και εµπεριέχουν τα στοιχεία της αφήγησης και του animation. Θέλοντας να διαπιστώσουµε το κατά πόσο οι µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διευκολύνονται αλλά και αρέσκονται στη διδασκαλία µε τη χρήση κινουµένων σχεδίων, κατασκευάστηκε µια πολυµεσική εφαρµογή, που αποτελεί προέκταση των εννοιολογικών cartoons (concept cartoons) και η οποία θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διδασκαλία σε πραγµατικό σχολικό περιβάλλον, προκειµένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η πραγµατική της συµβολή στη διδακτική πρακτική. Λέξεις Κλειδιά Εννοιολογικά cartoons, πολυµεσική εφαρµογή, φυσικές επιστήµες.

2 108 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσίαση ιδεών σε οπτική µορφή έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ση- µαντική και βοηθά κατά τρόπο κρίσιµο την εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλοί συγγραφείς έχουν ήδη επισηµάνει τη σηµασία της οπτικής επικοινωνίας στη διδακτική πράξη (Arnheim 1969, Barlex, Carre 1985, Fisher 1990) ενώ οι Βliss et al. (1989), ασχολήθηκαν µε τη χρήση των κινουµένων σχεδίων µέσα στη σχολική αίθουσα. Tα cartoons είναι µια µορφή τέχνης που έχει προαχθεί σε µια σηµαντική οπτική γλώσσα, η οποία επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήµατα και µεταδίδει µηνύµατα χρησιµοποιώντας σύµβολα και εικόνες. Αποτελούνται από ένα συνδυασµό χιούµορ, υπερβολής, συµβόλων και παρουσιάζουν ένα θέµα χρησιµοποιώντας όσο το δυνατό πιο απλές γραµµές. Ο Eulie (1969) πολύ επιτυχηµένα επισήµανε ότι τα κινούµενα σχέδια περιέχουν µηνύµατα, και όταν επιλέγονται προσεκτικά, µπορούν εύκολα να παράσχουν πληροφορίες µέσω των συµβόλων και της υπερβολής. Χρησιµοποιούν οικείες εικόνες και αντικείµενα από την καθηµερινή ζωή. Ο Horn (1980) επεσήµανε ότι «τα κινούµενα σχέδια έχουν τη δυνατότητα να θίξουν ένα θέµα ακόµα και επιστηµονικό, χωρίς σηµασιολογικές ασάφειες, συχνά εγγενείς στο γραπτό λόγο». Είναι µια καθολική γλώσσα (Horn, 1980 και Muse, 1984) που επιτρέπει στους αναγνώστες να αναπτύξουν τη φαντασία τους (Nelson, 1975). Σύµφωνα µε το λεξικό Αmerican Heritage (2000) «τα cartoons είναι σχέδια που είτε απεικονίζουν µια χιουµοριστική κατάσταση και συνοδεύονται από τίτλους, είτε αποτελούν µια χιουµοριστική αφηγηµατική ακολουθία σχεδίων, εµπεριέχουν το στοιχείο της κίνησης και διηγούνται µια ιστορία». Η ιστορία παρουσιάζεται µέσα από τους διαλόγους, την αφήγηση ή τα αµιγώς οπτικά σύµβολα. Έχουν σχεδιαστεί χωρίς πολλές λεπτοµέρειες, αφού αυτό που ενδιαφέρει είναι η παρουσίαση και η κατανόηση µιας ιδέας, έννοιας ή κατάστασης. Τα κινούµενα σχέδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά στη διδασκαλία µε την προϋπόθεση ότι παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα διδακτικά αντικείµενα. Χρησιµοποιήθηκαν από πολλούς ερευνητές στην αίθουσα διδασκαλίας για να προάγουν την µάθηση τόσο σε παιδιά όσο και σε εφήβους (Ball, 1982, Eulie, 1969, Nelson, 1975, Smith & Leptich,1963, Wright, 1982). Κατά τη χρήση τους στη διδακτική πράξη αιχµαλωτίζουν αρχικά το βλέµµα των µαθητών και στη συνέχεια τους επιτρέπουν να ταξιδέψουν µε το µυαλό τους σε ένα κόσµο φαντασίας και διασκέδασης. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ CARTOONS (CONCEPT CARTOONS) Οι Keogh & Naylor (1999) ανέπτυξαν µια καινοτόµο στρατηγική διδασκαλίας και εκµάθησης των φυσικών επιστηµών, µε τη δηµιουργία και τη χρήση των εννοιολογικών cartoons Η προσπάθεια τους ξεκίνησε το 1992 και η δηµιουργία αυτής της µορφής των cartoons στηρίχθηκε στις βασικές αρχές του κονστρουκτιβισµού. Στη πραγµατικότητα τα cartoons αυτά αποτελούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου παράλληλα µε το κείµενο, το οποίο εµφανίζεται σε µορφή διαλόγου υπάρχει και το οπτικό ερέθισµα. Ασχολούνται µε φυσικά φαινόµενα τα οποία είναι γνωστά από την καθηµερινή ζωή των µαθητών, όπως το φως, ο ήχος, οι δυνάµεις, η αλλαγή των καταστάσεων της ύλης, τα έµβια όντα κ.α.

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 109 Σχήµατα 1 και 2. Κeogh & Naylor (ιστοχώρος Τα εννοιολογικά cartoons αποτελούν την οπτική αναπαράσταση επιστηµονικών θεµάτων, συνοδεύονται από µικρά γραπτά κείµενα µε τη µορφή διαλόγου και παρουσιάζουν εναλλακτικές προτάσεις γύρω από το κυρίως θέµα (σχήµατα 1 και 2). Όλες οι προτάσεις είναι πιθανές, αλλά µόνον µια ή δύο είναι επιστηµονικά ορθές. Παρουσιάζουν διαφορετικούς χαρακτήρες να διαφωνούν πάνω σε ένα θέµα εκφέροντας ο καθένας τη γνώµη του. Έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών, να τους προτρέπουν στη διαδικασία της διαλογικής ανταλλαγής απόψεων και να διεγείρουν την επιστηµονική τους σκέψη. Σκοπός τους είναι να τους µαθαίνουν να χρησιµοποιούν επιχειρήµατα, να συµµετέχουν και όχι απλά να παρακολουθούν. Τα εννοιολογικά cartoons παρότι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιµοποιηθούν µόνο από µαθητές ηλικίας 9-13 ετών, τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται σε όλες της βαθµίδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα αντίστοιχης έρευνας όπου έλαβαν µέρος εκπαιδευτικοί, φοιτητές και µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ CARTOONS Στην προσπάθεια να ερευνηθεί κατά πόσο οι µαθητές διευκολύνονται κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών µε εννοιολογικά cartoons, σχεδιάστηκε και παρουσιάζεται µια πολυµεσική εφαρµογή, που αποτελεί προέκταση των εννοιολογικών cartoons. Η εφαρµογή αυτή περιλαµβάνει αφήγηση, ηχογραφηµένους διαλόγους, κίνηση - animation, στατική εικόνα -γραφικά και απευθύνεται σε µαθητές Ε τάξης δηµοτικού σχολείου. Τα κείµενα, οι αφηγήσεις και οι ηχογραφήσεις που πλαισιώνουν την πολυµεσική εφαρµογή βασίσθηκαν στα βιβλία του ΟΕ Β, «Φυσικά» Ε ηµοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Βιβλίο µαθητή και Τετράδιο εργασιών. Με βάση το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών επιλέχθηκαν οι θεµατικές ενότητες Ιδιότητες των υλικών σωµάτων (µάζα, όγκος, πυκνότητα) και ιαλύµατα (παρασκευή διαλυµάτων, πως επη-

4 110 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ρεάζει η θερµοκρασία τη διαλυτότητα). Η επιλογή των συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων έγινε διότι τα θέµατα αυτά θεωρούνται δυσνόητα και συχνά προκαλούν όχι µόνο δυσκολίες στην εκµάθηση αλλά και παρανοήσεις στους µαθητές του ηµοτικού. Οι Adey & Shayer (1988), αναφέρουν ότι είναι δυσχερής για τους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης η αντιµετώπιση ασκήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην έννοια της πυκνότητας των σωµάτων. Η πυκνότητα δεν αποτελεί µέγεθος το οποίο µπορεί να παρατηρηθεί και να µετρηθεί άµεσα, αλλά προκύπτει από το λόγο δύο άλλων µεγεθών: της µάζας και του όγκου. Επιπλέον οι Smith et al. (1985) επισηµαίνουν τις παρανοήσεις που δηµιουργούνται στους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της ύλη και τη δυσκολία τους να διαφοροποιούν τις έννοιες βάρος, µάζα και πυκνότητα. Οι Ebenezer et al. (1995) διαπιστώνουν τις δυσκολίες που έχουν οι µαθητές στην κατανόηση εννοιών, όπως διαλύµατα, οµοιογένεια, διάλυση ουσιών κ.α. Ειδικότερα τη διάλυση την αντιλαµβάνονται συχνά ως την εξαφάνιση µιας ουσίας. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η πολυµεσική εφαρµογή των εννοιολογικών cartoons που δηµιουργήθηκε αποτελείται κυρίως από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, µέσω των cartoons και των ηχογραφηµένων διαλόγων που ακούγονται, επιχειρείται η παρουσίαση και η αναλυτική επεξήγηση των εµπλεκόµενων βασικών εννοιών, της πυκνότητας, της µάζας, του όγκου και του διαλύµατος, µε σκοπό την κατανόηση αλλά και την αφοµοίωση των εννοιών αυτών. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται δύο οργανωµένες ιστορίες µε ήχο και κίνηση, µια για τη θεµατική ενότητα ιδιότητες των υλικών σωµάτων (µάζα, όγκος, πυκνότητα) και µια για τη θεµατική ενότητα διαλύµατα. Οι ιστορίες διαδραµατίζονται στο χώρο ενός σπιτιού, µε βασικούς ήρωες την ηλικιωµένη κουκουβάγια, τον Αριστείδη και το φιλοµαθές κουνελάκι, τη Χλόη. Ακολουθείται ένα σενάριο όπου ο Αριστείδης απαντά σε ερωτήσεις της Χλόης, δράττοντας έτσι την ευκαιρία να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της µάζας, του όγκου, της πυκνότητας και των διαλυµάτων, λύνει απορίες της Χλόης, θέτει ερωτήµατα και µέσω των απαντήσεων που λαµβάνει διορθώνει παρανοήσεις της που αφορούν τις παραπάνω βασικές έννοιες. Για κάθε µια από τις ιστορίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά γραφικά που σε συνδυασµό µε τις ηχογραφήσεις λειτουργούν βοηθητικά προς το χρήστη µαθητή. Στο δεύτερο µέρος περιλαµβάνονται δύο σειρές ερωτηµάτων κλειστού τύπου για κάθε µία από τις δύο θεµατικές ενότητες, στις οποίες καλείται να απαντήσει ο µαθητής. Κατά την εφαρµογή του πολυµεσικού υλικού σε πραγµατικό σχολικό περιβάλλον, οι απαντήσεις αφού καταγραφούν, θα υποστούν στατιστική επεξεργασία προκειµένου να αξιολογηθεί η συνεισφορά των κινουµένων σχεδίων στην ορθή εκµάθηση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστηµών, που άλλωστε διαπραγµατεύονται τα συγκεκριµένα cartoons. Η πολυµεσική εφαρµογή χαρακτηρίζεται από ευκολία στην πλοήγηση, η οποία επιβάλλεται από το νεαρόν της ηλικίας των µαθητών στους οποίους απευθύνεται. Στο επάνω µέρος της οθόνης (σχήµα 3) υπάρχει µια µπάρα, µε τις γνωστές τρεις επιλογές της σµίκρυνσης, της µεγέθυνσης και της εξόδου. Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν έξι κουµπιά µε τη µορφή ζώων, δύο πιθηκάκια, της εξόδου και των επιλογών, και τέσσερα λαγουδάκια, τα δύο πρώτα από αριστερά αντιστοιχούν στις δύο θεµατικές ενότητες που εξετάζονται και τα υπόλοιπα δύο στις αντίστοιχες δύο σειρές ερωτηµάτων. Τοποθετώντας ο

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 111 χρήστης το ποντίκι πάνω σε οποιοδήποτε κουµπί της εφαρµογής, παρατηρεί τρεις αλλαγές: την αλλαγή του χρώµατος του εκάστοτε κουµπιού, την εµφάνιση ενός σχήµατος µε τη µορφή δακτύλου και το σηµαντικότερο, που είναι η εµφάνιση ενός σύννεφου στο πάνω µέρος της οθόνης, όπου επεξηγεί στο χρήστη - µαθητή τι λειτουργία του αντίστοιχου κουµπιού. Σχήµα 3. Οθόνη της εφαρµογής µε αναφορά στη θεµατική ενότητα ιδιότητες των υλικών σωµάτων. Ενδεικτικά για τη θεµατική ενότητα ιδιότητες των υλικών σωµάτων παρατίθεται ένα µικρό τµήµα του πολυµεσικού υλικού σε εννέα διαδοχικές σκηνές (σχήµα 4), όπου το λαγουδάκι δείχνει µέσω animation πως µετράται ο όγκος ενός υγρού, του νερού. Παράλληλα ακούγονται και οι ηχογραφηµένοι διάλογοι που εξηγούν αναλυτικά τη διαδικασία µέτρησης του όγκου του υγρού. Σχήµα 4. Εννέα διαδοχικές σκηνές της ταινίας από τη θεµατική ενότητα ιδιότητες υλικών σωµάτων.

6 112 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Επίσης ενδεικτικά για τη θεµατική ενότητα «ιδιότητες των υλικών σωµάτων» παρατίθεται µια ερώτηση (σχήµατα 5,6). Στην ερώτηση σχήµα 5, καλείται ο µαθητής να µελετήσει τον πίνακα και στη συνέχεια να απαντήσει στο ερώτηµα που του τίθεται, µε το να επιλέξει ποια από τις τρεις εκδοχές ο ίδιος θεωρεί σωστή. Σχήµα 5. Ερώτηση από τη θεµατική ενότητα ιδιότητες των υλικών σωµάτων, η οποία διαπραγµατεύεται την έννοια της πυκνότητας. Στη συνέχεια οδηγείται στην επόµενη οθόνη, (σχήµα 6) όπου ακούει µέσω της ηχογράφησης που έχει γίνει, αν είναι σωστή ή λάθος η απάντηση του, του δίνεται η σωστή εξήγηση και παράλληλα διαπιστώνει και µόνος του την ορθότητα της απάντησης του µέσω των τριών βίντεο που παρακολουθεί. Σε καθένα από τα τρία βίντεο λειτουργεί ο ζυγός και στο τέλος αναγράφεται η µάζα της µπάλας και των τριών υλικών Σχήµα 6. Τρεις σκηνές από την απάντηση σε ερώτηµα που τίθεται για να διαπιστωθεί αν ο µαθητής κατανόησε την έννοια της πυκνότητας. Στην τελευταία σκηνή καταγράφεται στο ζυγό η µάζα της κάθε µπάλας.

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 113 Συµπερασµατικά πιστεύουµε ότι η πολυµεσική εφαρµογή που περιγράφεται στην παρούσα εργασία, η οποία είναι βασισµένη σε αξιόπιστα βιβλιογραφικά δεδοµένα και συνεπικουρείτε από σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη διδασκαλία βασικών εννοιών των φυσικών επιστηµών στους µαθητές των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Αυτό όµως ελπίζουµε ότι θα επιβεβαιωθεί από τα συµπεράσµατα της επικείµενης εφαρµογής της σε πραγµατικό σχολικό περιβάλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American Heritage Dictionary (2000), The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th Ed. New York, NY: Houghton Mifflin Company Adey, P., and Shayer, M., (1988), Strategies for meta-learning in physics, Physics Education 23, Arnheim, R. (1969), Visual Thinking (Berkeley: University of California Press) Ball, H.G. (1982), Who is Snoopy, In J. L. Thomas (Eds.), Cartoon and comic in the classroom: A reference for teachers and librarians (pp.14-20), Littleton, CO: Libraries Unlimited Barlex, D. and Carré C. (1985), Visual Communication in Science (Cambridge: Cambridge University Press) Bliss, J., Ogborn, J. and Whitelock, D. (1989), Secondary pupils commonsense theories of motion, International Journal of Science Education, 11, Ebenezer, N., Jazlin V., Gaskell, P., James K. (1995), Relational Conceptual Change in Solution Chemistry, Science Education, v79 n1 p1-17 Jan 1995 Eulie, J. (1969), Creating interest and developing understanding in the social studies through cartoon, Peabody Journal of Education, 46, Fisher, R. (1990), Teaching Children to Think (Oxford: Blackwell Science) Horn, M. (1980), The world encyclopaedia of cartoons, volume 1, New York: Chelsea House Keogh, B. and Naylor, S. (1999), Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation, International Journal of Science Education; 21 (4), Κeogh, B. & Naylor, S. (2006), ιστοχώρος Muse, K. (1984), The total cartoonists, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Nelson, T. P. (1975), Cartooning, Chicago, IL: Contemporary Book Smith, H.R., & Leptich, D.A. (1963), Effective using of cartoon in the classroom, The Cleaning House, 38, Smith, C., Carey, S. and Wiser, M. (1985), On differentiation: A case study of development of the concepts of size, weight and density. Cognition 21, Wright, G. (1982), The comic strip in the classroom for the reluctant, In J. L. Thomas (Ed.), Cartoon and comic in the classroom: A reference for teachers and librarians (pp ), Littleton, CO: Librarian Unlimited

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου

Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου ηµήτρης Κολοκοτρώνης ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας, MSc Computer Science, Εκπ/κός Β/θµιας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η ικανοποιητική δεξιότητα των τυφλών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πιλοτικού Εργαστηρίου Χρήσης Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα Πιλοτικού Εργαστηρίου Χρήσης Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αποτελέσματα Πιλοτικού Εργαστηρίου Χρήσης Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαριάνθη Βασιλικοπούλου Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτορας mvasilik@sch.gr Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

«Σκυταλοδρόµε δέσε τα κορδόνια σου!»: Προσεγγίζοντας τον αθλητισµό µέσω των ψηφιακών κόµικς

«Σκυταλοδρόµε δέσε τα κορδόνια σου!»: Προσεγγίζοντας τον αθλητισµό µέσω των ψηφιακών κόµικς «Σκυταλοδρόµε δέσε τα κορδόνια σου!»: Προσεγγίζοντας τον αθλητισµό µέσω των ψηφιακών κόµικς Κωλέτσου Ευτυχία 1, Κυρίτση Βασιλική 2 1 Εκπαιδευτικός Α/βαθµιας- ΤΠΕ, 32 ο ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου ekoletso@cs.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές αναπαραστάσεις στα σχολικά βιβλία Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου

Οπτικές αναπαραστάσεις στα σχολικά βιβλία Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Διδακτική και Διδασκαλία Βιολογίας και Βιοχημείας Οπτικές αναπαραστάσεις στα σχολικά βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β Λυκείου

Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β Λυκείου Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β Λυκείου Γεώργιος Κορακάκης, Ευαγγελία Παυλάτου, Ανδρέας Μπουντουβής, Ιωάννης Παλυβός gkor@chemeng.ntua.gr, pavlatou@chemeng.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού

Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού Νίκος Κομματάς*, Τζούλια Φορτούνη*, Μαρία Φραγκάκη,* Νίκος Πασσάλης & Αγγελική Δημητρακοπούλου** *Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Φυσικής και υπολογιστές Μελέτη της συμβολής των προσομοιώσεων στη διδασκαλία της Κινηματικής

Διδασκαλία Φυσικής και υπολογιστές Μελέτη της συμβολής των προσομοιώσεων στη διδασκαλία της Κινηματικής Διδασκαλία Φυσικής και υπολογιστές Μελέτη της συμβολής των στη διδασκαλία της Κινηματικής Α. Τζιμογιάννης, Ε. Κωσταδήμας, Α. Τ. Μικρόπουλος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια η έρευνα σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οικονόμου Ανδρέας, Καθηγητής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, Γαμβέττα 93 Α 54644 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 031-84 3785, seletethe@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού κόμικ με τίτλο: «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή»

Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού κόμικ με τίτλο: «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού κόμικ με τίτλο: «Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή» Γεώργιος Καρκαμάνης 1, Αναστάσιος Ζουπίδης 2 1 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΕ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΕ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 23 ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΕ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Design and Development of

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πολυμεσικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, ψηφιακά βιβλία

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πολυμεσικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, ψηφιακά βιβλία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ. Δαλακώστα 1,2, Γ. Κορακάκης 1,2, Ν. Καλογερόπουλος 1,2 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Krystallia Halkia and Menis Theodoridis Abstract This paper explores the multiple aspects

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Χηµεία β γυµνασίου, µε έµφαση στη µακροσκοπική- εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Δικτυακών Προσομοιώσεων (applets) για τη Διδασκαλία των Ταλαντώσεων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Δικτυακών Προσομοιώσεων (applets) για τη Διδασκαλία των Ταλαντώσεων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Δικτυακών Προσομοιώσεων (applets) για τη Διδασκαλία των Ταλαντώσεων Μιχαλούδης Απόστολος 1, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης 2 1 Καθηγητής Φυσικής, Ιδιωτικός τομέας michaloudis@ymail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Λίγα λόγια για το βιβλίο Λίγα λόγια για το βιβλίο Οι ηλικίες μεταξύ τεσσάρων και δέκα ετών αναγνωρίζονται διεθνώς ως η περίοδος κατά την οποία τα παιδιά αποκτούν αίσθηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου και διαμορφώνουν στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα