Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια"

Transcript

1 Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια Τι είναι το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που το παράγει η φύση και το οποίο είναι καύσιµο. Κατά την καύση του δεν εκπέµπει αιθάλη και υδρογονονάνθρακες στο περιβάλλον. Έχει τους χαµηλότερους ρύπους σε σύγκριση µε τις άλλες µορφές ενέργειας (πετρέλαιο θέρµανσης κίνησης, µαζούτ, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια). Siemens Μειώνει sans το φαινόµενο του θερµοκηπίου καθώς παράγει λιγότερο CO2 ενώ παράλληλα δεν προκαλεί το φαινόµενο της όξινης βροχής siemens αφού sans δεν italic περιέχει καθόλου θείο.

2 Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια Που χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για : 1.Οικιακή / Εµπορική χρήση Θέρµανση Μαγείρεµα Ζεστό νερό χρήσης Κλιµατισµός siemens Κίνηση sans οχηµάτων italic 2. Βιοµηχανική χρήση Συµπαραγωγή ηλεκτρικής µε θερµική ενέργεια Γενικές θερµικές ανάγκες

3 Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου Τα συστήµατα ανίχνευσης αερίου χωρίζονται σε : Συστήµατα διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Siemens Συστήµατα sans διαφυγής αερίου για λεβητοστάσια και παρόµοια siemens περιβάλλοντα sans bold Συστήµατα διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση.

4 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Τα συστήµατα διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση αποτελούνται κυρίως από αυτόνοµους ελεγκτές αισθητήρια ιαθέτουν σύστηµα αυτοελέγχου και οπτοκοακουστική σήµανση συναγερµού. ίνουν εντολή DC 12V για κανονικά ανοικτές ή κανονικά κλειστές (µέσω βοηθητικής κάρτας). Επίσης κάποια µοντέλα διαθέτουν ελεύθερου δυναµικού µεταγωγική επαφή ρελέ για εντολή σε κανονικά ανοικτές ή κλειστές βάνες, τάσης Siemens AC 24 sans 230 V. Η επαφή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης για siemens αποµακρυσµένη sans bold οπτικοακουστική σήµανση συναγερµού ή για ενεργοποίηση συστηµάτων εξαερισµού.

5 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Ασφάλεια σε κάθε χρήση αερίου Eλεγκτές για φυσικό αέριο Eλεγκτές για LPG Τάση λειτουργίας 230 V.a.c Έξοδος 12 V.d.c για κανονικά ανοιχτές βάνες (Ν.Ο) Ε..Ε... Ενδεικτικές λυχνίες για παρουσία τάσης λειτουργίας (πράσινη λυχνία),αυτοελέγχου (κίτρινη λυχνία) και συναγερµού διαφυγής αερίου (κόκκινη λυχνία) Σειρήνα 85 db Πιστοποίηση κατά ΕΝ50194 υνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 9 ελεγκτών που θα επενεργούν σε µία βάνα Έλεγχος κανονικά κλειστής βάνας (N.C) 12 V.d.c E..D.., σε συνδυασµό µε την κάρτα παροχής Alarm στο 10% του ελάχιστου ορίου έκρηξης (L.E.L) για το φυσικό αέριο και στο 12% για το LPG

6

7 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Ασφάλεια σε κάθε χρήση αερίου ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΜΕΣ ΤΑΣΗΣ 230V ΠΡΑΣΙΝΟ LED (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ) ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤΡΙΝΟ LED (ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ALARM) ΒΙ Α ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΥΜΑΤΟΣ ΚΛΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΝΝΑΣ

8 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για λεβητοστάσια Αποτελούνται από ελεγκτές πίνακα διαφυγής αερίου (φυσικού αερίου, LPG καθώς και CO) για µια, δύο ή και περισσότερες ζώνες ανίχνευσης. ιαθέτουν σύστηµα αυτοελέγχου τόσο για τα αισθητήρια όσο και για τις βάνες. ίνουν εντολή DC12V, 24V και 230V σε κανονικά ανοικτές ή κανονικά κλειστές ηλεκτροµαγνητικές βάνες. Siemens ιαθέτουν sans εξόδους για οπτικοακουστική σήµανση συναγερµού και siemens για εντολή sans bold απόπλυσης του χώρου. siemens ιαθέτουν sans italic κάρτα µπαταρίας για την συνεχή και απρόσκοπη λειτουργία τους σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος

9 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για λεβητοστάσια Αισθητήρια: Για φυσικό αέριο Για L.P.G Για µονοξείδιο του άνθρακα (CO) Τάση λειτουργίας 24 V AC Σύνδεση µε ένα αποµακρυσµένο αισθητήριο Έξοδος εντολής µε µεταγωγική επαφή ρελέ άνευ τάσης για έλεγχο µίας ή περισσοτέρων κανονικά ανοιχτών ή κανονικά κλειστών η/µ 230 V AC βανών Ε..Ε/D AC.. και έξοδος 12 V DC για κανονικά ανοιχτές ή κλειστές βάνες (Ν.Ο) Ενδεικτικές λυχνίες για παρουσία τάσης λειτουργίας (πράσινη λυχνία),αυτοελέγχου για αισθητήρια και βάνα (κίτρινη λυχνία) και συναγερµού διαφυγής αερίου (κόκκινη λυχνία) Μπουτόν για τεστ των εξόδων Μπουτόν για τεστ των ενδεικτικών λυχνιών Alarm στο 20% του ελάχιστου ορίου έκρηξης (L.E.L) για το φυσικό αέριο και για το LPG Ενσωµατωµένη κάρτα µπαταρίας

10 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για λεβητοστάσια

11 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για λεβητοστάσια Αισθητήρια: Για φυσικό αέριο Για L.P.G Για µονοξείδιο του άνθρακα Τάση λειτουργίας 24 V AC Σύνδεση µε έως τέσσερα αποµακρυσµένα αισθητήρια ύο έξοδοι εντολής µε µεταγωγική επαφή ρελέ άνευ τάσης για έλεγχο µίας ή περισσοτέρων κανονικά ανοιχτών ή κανονικά κλειστών η/µ 230 V AC βανών Ε..Ε/D AC.. και για συσκευές σήµανσης συναγερµού ύο έξοδοι 12 V DC για κανονικά ανοιχτές ή κλειστές βάνες (Ν.Ο) Έξοδος 12 VDC για φαροσειρήνα Ενδεικτικές λυχνίες για παρουσία τάσης λειτουργίας (πράσινη λυχνία),αυτοελέγχου για αισθητήρια και βάνα (κίτρινες λυχνίες) και συναγερµού διαφυγής αερίου (κόκκινες λυχνίες) Μπουτόν για τεστ των εξόδων Μπουτόν για τεστ των ενδεικτικών λυχνιών Alarm στο 20% του ελάχιστου όριου έκρηξης (L.E.L) για το φυσικό αέριο και για το LPG Ενσωµατωµένη κάρτα µπαταρίας

12 Συστήµατα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για λεβητοστάσια

13 Συστήµατα ανίχνευσης διαρρόης αερίου για λεβητοστάσια Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια, µε εντολή DC 12 V αερίου on/off για ηλεκτροµαγνητική βάννα κανονικά κλειστή (NC) ή κανονικά ανοιχτή (NO). υνατότητα χειρισµού βοηθητικών συσκευών (λυχνίες, ανεµιστήρες κλπ), µε τη βοήθεια πρόσθετων καρτών. Παροχή 230 V AC ή µπαταρία 12 VDC. Αισθητήρια µε ευαίσθητο στοιχείο διοξειδίου του κασσίτερου.

14 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση Απο τι αποτελείται: Μέγιστη ασφάλεια Κεντρική Siemens µονάδα sans Κάρτα ρελέ Εφαρµογή σε: Mεγάλα λεβητοστάσια Βιοµηχανίες,βιοτεχνίες Αποθήκες Υπόγεια γκαράζ Σε αντιεκρηκτικούς χώρους Ψηφιακή οθόνη Αισθητήρια

15 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση ιάταξη εγκατάστασης Μέγιστη ασφάλεια UPS UNINTERRUPTIBL E POWER SERVICE + siemens sans - bold 230Vac/12Vdc Κεντρική µονάδα και περιφερειακά συνδέονται µέσω BUS (max 1000m).Σύνδεση µέχρι 99 περιφεριακών µονάδων. Συνεχής αυτοδιάγνωση Μικρό κόστος εγκατάστασης: : 4 καλώδια µόνο Εύκολη εκκίνηση και προγραµµατισµός του συστήµατος BUS POWER 12Vdc

16 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση Κεντρική µονάδα Μέγιστη ασφάλεια Σύνδεση siemens sans µε italic έως 99 περιφερειακά Ρύθµιση επιθυµητών τιµών για τα αισθητήρια από 0% έως 50% LEL ή από 0 έως 500ppm (αισθητήρια CO) 4 γραµµών X 20 στηλών φωτιζόµενη οθόνη 6 πλήκτρα για προγραµµατισµό Εσωτερική παροχή τάσης 12V - 35W Είσοδος για εξωτερική παροχή από UPS και 12V DC µπαταρία Ένδειξη της διάρκειας ζωής των αισθητηρίων

17 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση Κάρτα ρελέ Μέγιστη ασφάλεια Operating status LED Relay module FAILURE LED PRE-ALARM threshold LED 1st ALARM threshold LED 2nd ALARM threshold LED 4 ρελέ µε ελεύθερου δυναµικού επαφές (10A VAC) που σχετίζονται σε 4 διαφορετικές εφαρµογές: R1 siem ens black : πρώτο italic στάδιο alarm R2 : δεύτερο στάδιο alarm R3 : τρίτο στάδιο alarm R4 : βλάβη αισθητηρίου Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ρελέ υνατότητα συσχετισµού µε ένα ή και περισσότερα αισθητήρι

18 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση Αποµακρυσµένη οθόνη Μέγιστη ασφάλε Αριθµός Τύπος Αισθητηρίου αισθητηρίου bold Είδος alarm Tρέχουσα µέτρηση Πλήκτρα οθόνης εάν τα alarm είναι περισσότερα από ένα Αυτόµατη απενεργοποίηση της οθόνης στη περίπτωση που δεν υπάρχει alarm.

19 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση Αισθητήρια Μέγιστη ασφάλε IP55 EEXdIIC (explosion pro STANDARD PROFESSIONAL CATALYTIC siemens CH4 sans bold siemens QAG40SS sans italic QAB40SS bold QAG40PS CATALYTIC CATALYTIC ELECTROCHEMICAL CELL CATALYTIC CATALYTIC CATALYTIC Gas Gas vapors LPG CO CH4 vapors LPG QAB40PS QAP40SS QAP40PS QAO40SS QAO40PS QAG40SE QAG40PE QAB40SE QAB40PE QAP40SE QAP40PE ELECTROCHEMICAL CE CO QAO40SE QAO40PE = Pellistor Sensor Note: gasoline vapor sensors are available on request

20 Ελεγκτής διαφυγής αερίου για βιοµηχανική χρήση Παράδειγµα (V 5) 2s (V01) QAG40SS (V02) QAG40SS LYC40 LZY40 (MR1) (S01) (S02) 1s BUS Pr 1s LZD40 (MD1) LZY40 (MR2) (V03) (S03) QAG40SS (V04) (S04) QAG40SS NOTE: Power supply intentionally omitted

21 Ηλεκτροµαγνητικές Βάνες Αερίου siemens Βάνεςsans απλού italic τύπου µε σπείρωµα ή φλατζωτές από ορείχαλκο ή µπρούντζο Βάνες αντιεκρηκτικού τύπου µε σπείρωµα ή φλατζωτές από ορείχαλκο ή µπρούντζο Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι PN 16

22 Ηλεκτροµαγνητικές Βάνες Αερίου Οι ηλεκτροµαγνητικές βάνες αποτελούνται από µία δίοδη βάνα και ένα ηλεκτροµαγνητικό πηνίο µε τάση λειτουργίας 230 VAC ή 12 VDC Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτροµαγνητικών βανών : κανονικά ανοιχτή (NO) και κανονικά κλειστή (NC), οι οποίες πρέπει να ανοίγουν χειροκίνητα µετά από κάθε διαρροή που θα ανιχνεύσει ο ελεγκτής αερίου. siemens Οι (NO) sans βάνες bold αερίου κλείνουν εφόσον, ο αντίστοιχος ελεγκτής ανίχνευσης δώσει παλµό 12 VDC. Η χειροκίνητη επαναφορά είναι εφικτή µόνο όταν δεν υπάρχει τάση στο πηνίο τους. siem Οι ens (NC) sans βάνες black κλείνουν εφόσον ο αντίστοιχος ελεγκτής ανίχνευσης δεν δώσει παλµό 12 VDC. Η χειροκίνητη επαναφορά είναι εφικτή µόνο όταν υπάρχει τάση στο πηνίο τους.

23 Ηλεκτροµαγνητικές Βάνες Αερίου Μηχανολογικός σχεδιασµός βάνας αερίου 1 = µοχλισµός για χειροκίνητη επαναρύθµηση 2 = περικόχλιο τέρµατος πηνίου 3 = πηνίο 4 = ακροδέκτης 5 = στυπιοθλίπτης 6 = σώµα βάνας

24 Ηλεκτροµαγνητικές Βάνες Αερίου Οδηγίες εγκατάστασης Κατά την εγκατάσταση των βανών θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση της προσαγωγής που ενδείκνυται από το βέλος που είναι τυπωµένο στο σώµα της βάνας. Οι ηλεκτροµαγνητικές βάνες είναι µίας κατεύθυνσης. Για την τοποθέτηση της βάνας στη σωλήνωση να µην χρησιµοποιείται το πηνίο ως µοχλός Τα καλώδιο σύνδεσης πρέπει να είναι πάντα προς τα κάτω για την αποφυγή εισαγωγής νερού στις ηλεκτρολογικές συνδέσεις της βάνας. siem Θα ens πρέπει black italic να επιβεβαιώνεται η στεγανότητα της σύνδεσης της βάνας και του σωλήνα µε τη χρήση νερού που περιέχει σαπούνι.

25 Ηλεκτοµαγνητικές Βάνες Αερίου Εξισώσεις για τον προσδιορισµό του kv ή της αρχικής dp του αερίου Qn * γ * Τ kv = ρ = 30,84* ρ * Ρ2 Qn 2 30,84 2 * γ * Τ 2 * kv * P2 Όπου: Qn = παροχή σε Ν m3/h γ = ειδικό βάρος αερίου kg/m Τ = απόλυτη θερµοκρασία + θερµοκρασία περιβάλλοντος=273+20=293 Kelvin p = διαφορικό µεταξύ πίεσης εισόδου (Ρ1) και πίεσης εξόδου (Ρ2), σε bar P2 = πίεση εξόδου σε απόλυτο bar

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA..

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA.. 7 601 INTELLIGAS Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου των διαρροών αερίου µε ένα αισθητήριο προορίζονται για την οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

B/C ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ABB ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ABB 4.1-1. Μικροαυτόματοι SH200T χαρακτηριστικές B και C, 3 ka

B/C ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ABB ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ABB 4.1-1. Μικροαυτόματοι SH200T χαρακτηριστικές B και C, 3 ka ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ 4.1-1 ABB ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ABB Μικροαυτόματοι SH200T χαρακτηριστικές B και C, 3 ka B/C Μικροαυτόματοι SH200T χαρακτηριστικές B και C Λειτουργία: προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας απόδοσης ενεργειακής ταυτότητας στα κτίρια είναι τα συστήµατα µέτρησης και καταγραφής της ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (P.L.C.) Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τεχνικός κατάλογος Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Περιεχόμενα Συναρμολόγηση διακοπτών Ενδεικτικά ED 4 Συσκευές ελέγχου Διακόπτες απλοί, αλέ-ρετούρ, μεσαίοι, μπουτόν 9 Ρελέ 4 Πρίζες Πρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3. Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5. Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3. Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5. Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου 3 Ψηφιακοί θερμοστάτες χώρου 4,5 Θερμοστάτες Αυτοματισμών 6,7,8 Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών 9,10,11,12 Αυτοματισμοί Ηλιοθερμίας 13,14 Ελεγκτές θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) Ο κατασκευαστής του PLC θα διαθέτει για όλα τα μέρη που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ 2 II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ 6 III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ 7 IV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 2

I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ 2 II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ 6 III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ 7 IV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 2 I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE 5 II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ 6 III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ 7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. μοριακό βάρος χρησιμεύει στο να καταλάβουμε αν το φυσικού αερίου) σε οικιακές χρήσεις αλλά και η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. μοριακό βάρος χρησιμεύει στο να καταλάβουμε αν το φυσικού αερίου) σε οικιακές χρήσεις αλλά και η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ Η όλο και μεγαλύτερη χρήση αερίων (υγραερίου ή μοριακό βάρος χρησιμεύει στο να καταλάβουμε αν το φυσικού αερίου) σε οικιακές χρήσεις αλλά και η αέριο είναι ελαφρύτερο ή

Διαβάστε περισσότερα

WG2-KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

WG2-KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Έκδοση 1.3 Σειρά Ελεγκτών B CE1P2373EL 01.04.2005 Siemens Building Technologies 2/174 Building Technologies 01.04.2005 Περιεχόμενα 1 Περίληψη...7

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003101765 2015-09-29

15REQ003101765 2015-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

HYDRA Inverter / charger

HYDRA Inverter / charger Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ HYDRA Inverter / charger Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Προγραμματισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Εγχειρίδιο Οδηγιών Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος 2 2. Εγκατάσταση 9 3. Συστατικά μέρη του συστήματος 12 3.1 Κεντρική μονάδα 12 3.2 Ανιχνευτής παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Σειρά RC2 Πίνακας ελέγχου 220 V ψυγείων και θαλάμων μέχρι και 2,5 ΗΡ Βασικοί προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές με επικοινωνία δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα