ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟ EΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟ EΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2004-2006"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟ EΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΑΡ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΑ ΟΜΗ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2

3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΑ ΟΜΗ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γενικός Στόχος Αµυντικής Πολιτικής Η Εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής άµυνας και ασφάλειας της χώρας, µε ταυτόχρονη συµβολή στην άσκηση αποτελεσµατικής εξωτερικής πολιτικής, και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πιθανών κινδύνων και των νέων προκλήσεων, µε την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρής αποτρεπτικής δύναµης, ικανής να αντιµετωπίσει µε επιτυχία οποιαδήποτε απειλή. Στα πλαίσια αυτά: Έγινε επικαιροποίηση και εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ η Πολιτική Εθνικής Άµυνας και καθορίστηκαν µε σαφήνεια οι βασικές παράµετροι και οι στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Άµυνας και Ασφάλειας στο σύγχρονο γεωπολιτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και υλοποιείται η Νέα οµή υνάµεων και η οµή ιοίκησης, σε εφαρµογή των αρχών της αµυντικής επάρκειας, της διακλαδικότητας, της δυνατότητας ταχείας αντίδρασης, της άµεσης επέµβασης και της αξιόπιστης και ισχυρής αποτροπής. Οι Ένοπλες υνάµεις γίνονται πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσµατικές στην εξασφάλιση της άµυνας της χώρας. ΑΡΧΕΣ ΝΕΑΣ ΟΜΗΣ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αµυντική Επάρκεια Αξιόπιστη Αποτροπή Άµεση Ανταπόκριση σε Προκλήσεις υνατότητα Ταχείας Ανάπτυξης υνάµεων υνατότητα Προβολής της Αναγκαίας ύναµης Έµφαση στη ιακλαδικότητα 3

4 ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΘΑ Με το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε, προχωρούµε στην αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε το κυβερνητικό µας πρόγραµµα. Καταργούµε τη Γενική Γραµµατεία Οικονοµικού Σχεδιασµού και Αµυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) και το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΕΠΥΕΘΑ) και πηγαίνουµε σε µία πιο σφικτή δοµή, ξεκινώντας από µηδενική βάση. Βασικοί στόχοι είναι η εξάλειψη οργανωτικών προβληµάτων και δυσλειτουργιών, η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και η ορθολογικότερη διαχείριση πόρων και προσωπικού εξοικονοµώντας χρήµα και προσωπικό. Η δύναµη του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο έχει ήδη µειωθεί κατά 50% σε σχέση µε το παρελθόν. Αποκαθιστούµε και τυπικά αυτό που εφαρµόσαµε στην πράξη από την πρώτη κιόλας ηµέρα, δηλαδή την άµεση και στενή συνεργασία µεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας χωρίς τους ενδιάµεσους «συµβούλους» του παρελθόντος. 4

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αναδιοργάνωση Ενόπλων υνάµεων (Ε ) Κύριοι άξονες της αναδιοργάνωσης είναι: Επιτυχής εκτέλεση της κύριας αποστολής τους, στο σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον (χερσαίο, εναέριο, θαλάσσιο, νησιωτικά συµπλέγµατα) του ελληνικού γεωστρατηγικού χώρου. υνατότητα επιτυχούς αντιµετώπισης κάθε απειλής και διεξαγωγής αγώνα σ όλο το φάσµα των πιθανών επιχειρήσεων. υνατότητα αποτελεσµατικής και ουσιαστικής συµµετοχής σε πολυεθνικές αποστολές της διεθνούς κοινότητας για υποστήριξη της ειρήνης. ιαµόρφωση και εφαρµογή σύγχρονου διακλαδικού όγµατος Επιχειρήσεων. Ανάπτυξη σύγχρονων Συστηµάτων ιοίκησης, επικοινωνίας και Πληροφοριών (C 4 ISTAR). υνατότητα αποτελεσµατικής επιτήρησης και συλλογής ανάλυσης και εκµετάλλευσης πληροφοριών, σε πραγµατικό ή σχεδόν πραγµατικό χρόνο. Ταχυκινησία και δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς ανάπτυξης και προβολής δύναµεων. Οργάνωση συστήµατος Ενιαίας ιοικητικής Μέριµνας και ιακλαδικής Υγειονοµικής Υποστήριξης για αποτελεσµατική υποστήριξη των επιχειρήσεων. ΝΕΑ ΟΜΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Επιχειρησιακή ιοίκηση υνάµεων από τον Α/ΓΕΕΘΑ, από την ειρήνη. Ενίσχυση και αναδιοργάνωση του ΓΕΕΘΑ ως µοναδικού ιακλαδικού Στρατηγείου σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την αποτελεσµατική εκτέλεση της αποστολής του και αναναδιοργάνωση των Μειζόνων Επιχειρησιακών ιοικήσεων των κλάδων (1 η Στρατιά, Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, Β Γ / NDC-GR Σωµάτων Στρατού και ΑΣ ΕΝ), για αναβάθµιση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, υπό την επιχειρησιακή διοίκηση του Α/ΓΕΕΘΑ. Συγκρότηση ιακλαδικού Επιχειρησιακού Στρατηγείου Άµεσης Αντίδρασης. 5

6 ΝΕΑ ΟΜΗ ΥΝΑΜΕΩΝ Μετάπτωση σε ενεργούς Σχηµατισµούς του Α Σώµατος Στρατού και της 1 ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ). ΣΞ ιατηρούνται η 1 η Στρατιά, η XX ΤΘΜ, η 15 η Ταξχίας Πεζικού και η 2 η και 3 η ΤΑΞΥΠ. Κατάργηση της υπό συγκρότηση Στρατιωτικής ιοίκησης Μακεδονίας Ηπείρου (Σ ΙΜΗ), της επιστρατευόµενης 81 Σ Ι και των 6 ης και η 9 ης ΤΑΞΥΠ. ΠΝ ΠΑ οµή για ανάπτυξη Οµάδων Επιχειρήσεων από Μονάδων Κρούσεως Επιφανείας, µε επαρκή ισχύ και δυνατότητα ικανοποιητικής Α/Α άµυνας, υποστήριξης και προβολής ισχύος. οµή για ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος ικανής να υποστηρίξει την Αµυντική Πολιτική της χώρας και αναβάθµιση του υφιστάµενου οπλοστασίου, µε απόκτηση σύγχρονων νέων µαχητικών αεροσκαφών. Επιχειρησιακή Αξιολόγηση του Γ ΣΣ/NDC-GR ιεξήχθη µε επιτυχία η τελική αξιολόγηση του Γ ΣΣ/NDC-GR, το οποίο απέκτησε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεί πλέον Στρατηγείο Χαµηλής Ετοιµότητας της οµής υνάµεων του ΝΑΤΟ. Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκού Στρατηγείου Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, εκδόθηκαν οι απαιτούµενες διαταγές και κατευθύνσεις για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Στρατηγείου Επιχειρήσεων (EU-OHQ) στη ΛΑΡΙΣΑ, µε την 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ ως PARENT HQ. ιακλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο Άµεσης Αντίδρασης ( ΕΣΑΑ) Συγκροτήθηκε το ιακλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο Άµεσης Αντίδρασης ( ΕΣΑΑ), µε αποστολή τη σχεδίαση, τη διοίκηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, για την αντιµετώπιση κρίσεων, την αντιµετώπιση συµβατικών ή ασύµµετρων απειλών και τη συνδροµή κατά περίπτωση, στην Πολιτεία, στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου των Ε.. 6

7 ύναµη Ταχείας Αντίδρασης Συγκροτήθηκε η ύναµη Ταχείας Αντίδρασης, επιπέδου µε κύρια χαρακτηριστικά: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΝΑΜΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ Ετοιµότητα άµεσης ανάπτυξης Αποτελεσµατική και ευέλικτη οργάνωση Αρµονική σύζευξη προσωπικού, µέσων και υλικών Υψηλή ευελιξία και ταχυκινησία Μεγάλη ισχύς πυρός προς αντιµετώπιση κάθε δυνητικής απειλής. Ειδικός ιακλαδικός Λόχος ΠΒΧ Συγκροτήθηκε και λειτουργεί ο Ειδικός ιακλαδικός Λόχος Πυρινικής Βιοχηµικής (ΠΒΧ) Άµυνας µε αποστολή την υποστήριξη των Μονάδων των Ε και της Πολιτείας, σε περιπτώσεις ΠΒΧ συµβάντος ή σοβαρής περιβαλλοντολοντικής µόλυνσης. Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦΥΕΣ) Ο θεσµός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιµότητας, που θα εφαρµοσθεί πιλοτικά επί τρίµηνο µε τη πρόσληψη ΕΦΥΕΣ, το Μάρτιο του Αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση και ενεργό συµµετοχή µεγάλου αριθµού πολιτών των παραµεθόριων περιοχών µε το αµυντικό µηχανισµό της χώρας. Συµβάλλει στην αύξηση της ειρηνικής δύναµης των Μονάδων των παραµεθόριων Περιοχών. Σε περίοδο κρίσης καλούνται υπό τα όπλα και συµµετέχουν από τα αρχικά σταδία στην κινητοποίηση και την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων, στις οποίες ανήκουν. 7

8 Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας (ΕΦΥΕΣ) Γεωγραφική Περιοχή ΕΒΡΟΣ ΡΑΜΑ / Νευροκόπι ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Αριθµός Ανδρών Χρόνος Εφαρµογής Πιλοτική εφαρµογή διάρκειας 3 µηνών το έτος 2006 ΣΥΝΟΛΟ Μονάδες Προκαλύψεως Βορείων Συνόρων Τα υφιστάµενα Τάγµατα Προκαλύψεως, ενισχύθηκαν µε ελαφρά τεθωρακισµένα οχήµατα, δίκυκλες µηχανές ανωµάλου δρόµου, ηλεκτρονικά µέσα επιτήρησης, πολυβόλα βοµβίδων και εκπαιδευµένους σκύλους, αποκτώντας δυνατότητες για: Εκτέλεση αποστολών επιτήρησης ηµέρα και νύκτα και µε όλες τις καιρικές συνθήκες. Εφαρµογή ειδικών τακτικών για αντιµετώπιση ασύµµετρων απειλών. Αποτελεσµατική διεξαγωγή επιχειρήσεων αναγνώρισης και ασφάλειας και συλλογής τακτικών πληροφοριών. Αποτέλεσµα αυτού: Η µετάπτωση από τη στατική επιτήρηση των συνόρων σε ένα συνδυασµό στατικής και κινητής επιτήρησης, δηλαδή ένα δυναµικό σύστηµα προκάλυψης µε πολλαπλά µέσα, όπως στατικά φυλάκια, κινητές περίπολοι, εναέριες περιπολίες, ηλεκτρονικά µέσα επιτήρησης, κλπ. Η σηµαντική µείωση των παρανόµων εισόδων και αύξηση κατά 77% των συλλήψεων των λαθροµεταναστών. Η ενίσχυση του αισθήµατος ασφαλείας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών. 8

9 Αλλαγή Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση Εφαρµογή σύγχρονων βελτιωµένων µεθόδων εκπαίδευσης. Εκσυγχρονισµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ευρεία χρήση βοηθηµάτων σύγχρονης εκπαίδευσης, όπως προσοµοιωτές, σύγχρονα πεδία βολής και ασκήσεων, καθώς και ευρεία χρήση της πληροφορικής και της σύγχρονης τεχνολογίας. Πτέρυγες Εκπαιδεύσεως Στελεχών (ΠΕΣ) Ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στους Σχηµατισµούς µε τη δηµιουργία 16 Πτερύγων Εκπαίδευσης Στελεχών σε Ηµιενεργές Μονάδες στην περιοχή της ΑΣ ΕΝ και στην περιοχή του Σώµατος Στρατού. Οι Πτέρυγες Εκπαιδεύσεως του Έβρου και των Νήσων λειτουργούν περιοδικά, (1 ή 2 φορές το χρόνο) και ως Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), στα οποία κατατάσσονται οι στρατεύσιµοι κατατάγονται από τις εγγύς ακριτικές περιοχές, στρατεύσιµοι µε πολλά οφέλη τόσο για το Στρατό Ξηράς όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Μεταφορά Κέντρων Εκπαιδεύσεως Το έτος 2005 τα παρακάτω κέντρα εκπαιδεύσεως µεταφέρθηκαν εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και λειτουργούν στις νέες τους έδρες: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Βαρέων Όπλων Πεζικού (ΚΕΒΟΠ) από το Χαϊδάρι στο Άργος Ορεστικό Το Κέντρο Εκπαίδευσης ιαβιβάσεων (ΚΕ Β) από το Χαϊδάρι στην Καλαµάτα Το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονοµίας (ΚΕΣΝ) από το Γουδί στην Καρδίτσα Μετάπτωση ΕΚΕ σε ΚΕΝ-ΕΚΕ Όλα τα Ειδικά Κέντρα Εκπαιδεύσεως (ΕΚΕ), που λειτουργούσαν επί 4-6 εβδοµάδες ανά τρίµηνο, µετέπεσαν σε ΚΕΝ-ΕΚΕ, µε αποτέλεσµα την αποσυµφόρηση των ΚΕΝ µεγάλης δυναµικότητας και ταυτόχρονα τη λειτουργία τους επί εβδοµάδες ανά τρίµηνο. 9

10 Λειτουργία Τοπικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΛΕΠΤΗ Ι /ΧΟΥ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΚΑΒΗΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΣΑΜΟΣ ΚΩΣ ΡΟ ΟΣ Τα εκκενούµενα στρατόπεδα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για αξιοποίησή τους και την ανάπτυξη χώρων πρασίνου και άλλων έργων κοινής ωφελείας. Από τον Απρίλιο 2004 µέχρι το εκέµβριο 2005 αποδεσµεύτηκαν και παραχωρήθηκαν 30 στρατόπεδα σε διάφορους δήµους της χώρας. Επιπλέον, 17 αποδεσµεύονται και πρόκειται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Ν.2745/99. Οργάνωση της 1 ης αεροπορικής επίδειξης (Αρχάγγελος) στην Ελλάδα µε συµµετοχή 4 ακροβατικών σµηνών, της Πολεµικής Αεροπορίας 18 ξένων κρατών και 13 εταιριών αεροδιαστηµικής τεχνολογίας. Συµµετοχή σε Συµµαχικές και ιακρατικές ασκήσεις, µε προσωπικό και µέσα των ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ. Πρόσληψη 5800 Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και για τους Τρεις Κλάδους των Ενόπλων υνάµεων. 10

11 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 Καθοριστική υπήρξε η συµµετοχή του ΥΠΕΘΑ και των Ενόπλων υνάµεων στην προετοιµασία και τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. o Ειδικότερα οι Ε : Συµµετείχαν ενεργά και αποφασιστικά στην ασφάλεια των αγώνων µε πρωτοφανή κινητοποίηση, συνδράµοντας την Ελληνική Αστυνοµία στα µέτρα ασφαλείας. Με την αποφασιστική εµπλοκή των Ε, σε συνδυασµό και µε την παροχή από την αµυντική βιοµηχανία των πιο σύγχρονων τεχνολογικά µέσων, δηµιουργήθηκε µια «οµπρέλα ασφάλειας» που κάλυπτε όλη την επικράτεια, τα διεθνή ύδατα και το διεθνή εναέριο χώρο. Ανέλαβαν τη µετεωρολογική υποστήριξη των αγώνων και την κατασκευή έργων για φιλοξενία 4000 περίπου µελών της «Ολυµπιακής Οικογένειας» καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, προπονητηρίων κλπ. Προσέφεραν ιδιαίτερη υγειονοµική στήριξη των αγώνων µε 700 περίπου ιατρούς-νοσηλευτές και την οµάδα ΠΒΧ (200 άτοµα). Συνολικά διατέθηκαν για περίοδο πέντε µηνών: ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ Α/Φ Ε/Π ΣΚΑΦΗ ΠΝ Α/Α ΜΟΝΑ ΕΣ Το συνολικό κόστος της εµπλοκής των Ε στην προετοιµασία, την διεξαγωγή και την ασφάλεια των ΟΑ 2004, ανήλθε σε περίπου. 11

12 ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Οι Ελληνικές Ένοπλες υνάµεις συνεχίζουν την ενεργό συµµετοχή τους σε αποστολές Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως Ειρήνης και Αντιµετώπισης Κρίσεων καθώς και σε αποστολές Παρατηρητών. Στα πλαίσια του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΑΣΕ έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα που εκτείνεται από τα Βαλκάνια (KFOR-ALBA-ALTHEA) ως το Αφγανιστάν (ISAF) και από τη Γεωργία ως την Αιθιοπία-Ερυθραία και τη υτική Σαχάρα, µέχρι τις πληγείσες από παλιρροϊκά κύµατα της ΝΑ Ασίας. Το Νοέµβριο του 2005 οι Ελληνικές Ε οργάνωσαν την πολυεθνική άσκηση διάσωσης «DOLPHIN 2005», στα πλαίσια του «Μεσογειακού ιαλόγου», µε συµµετοχή της Αλγερίας, της Ιορδανίας, του Μαρόκου, της Τυνησίας και των δυνάµεων της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Το σύνολο των Ελλήνων που υπηρετούν σε ειρηνευτικές αποστολές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1400 περίπου άτοµα. Η ενεργός αυτή παρουσία αποτελεί µοναδική συνεισφορά στο κύρος και στην εικόνα της χώρας µας διεθνώς. Συµµετέχουµε, µαζί µε την Πορτογαλία, σε πολυεθνικό Battlegroup που συγκροτήθηκε µε βάση την Ιταλο-Ισπανική Αµφίβια ύναµη (SIAF). ροµολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη δηµιουργία Βαλκανικού Πολυεθνικού Battlegroup, µε την Ελλάδα ως «Έθνος-Πλαίσιο» και συµµετοχή της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας, και της Κύπρου. Την 21 η Νοεµβρίου 2005 υπεγράφη στις Βρυξέλες σχετική Επιστολή Προθέσεων, από τους οικείους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας. Στα πλαίσια του προγράµµατος «Σύµπραξη για την Ειρήνη», λειτουργεί το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης στο Κιλκίς, παρέχοντας θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε πολυεθνικές Μονάδες ΝΑΤΟ & ΕΕ. Στα έξι χρόνια λειτουργίας του εκπαιδεύτηκαν 850 ξένοι και 5000 Έλληνες αξιωµατικοί και οπλίτες. 12

13 ιάθεση του Πολυεθνικού Κέντρου Συντονισµού Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας, για τη σχεδίαση και συντονισµό των στρατηγικών µεταφορών και την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάµεων. Έχει υπογραφεί σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας µε την Ιταλία, ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής η Τσεχία και η Ρουµανία. Συµµετοχή της χώρας µας στο δορυφορικό πρόγραµµα HELIOS-2, που φέρνει συγκεκριµένες ευρωπαϊκές χώρες, µε επικεφαλής τη Γαλλία, στην πρωτοπορία της τεχνολογίας των δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας (τεράστια συµβολή στους τοµείς έρευνας και διάσωσης, συλλογής στρατηγικών πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση του θεάτρου επιχειρήσεων, κλπ). Το Νοσοκοµείο Αργυροκάστρου (Αλβανία), που κτίστηκε και εξοπλίστηκε µε χρήµατα του ΥΠΕΘΑ και στελεχώθηκε από 40 έλληνες στρατιωτικούς ιατρούς και νοσηλευτές, προσφέρει εντυπωσιακό κοινωνικό έργο στη γείτονα χώρα. Από τον Ιούλιο 2004 έως σήµερα εξετάσθηκαν ασθενείς, νοσηλεύτηκαν 570 και έτυχαν χειρουργικών επεµβάσεων 310. Συµµετοχή µε τo 299 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκοµείο Εκστρατείας στην ISAF- Αφγανιστάν µε υγειονοµικό προσωπικό αποτελούµενο από Ιατρούς και Νοσηλευτές. Ανάληψη ιοίκησης του Αεροδροµίου της Καµπούλ στα πλαίσια της ISAF από 01 εκ Στην αποστολή συµµετέχουν 39 στελέχη µας. Η χώρα µας από τον Ιούλιο 2004 είναι ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού Αµυντικού Οργανισµού (European Defence Agency - EDA). Συµµετέχουµε ενεργά στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συνεργασιών στην Έρευνα και Τεχνολογία, µε στόχο τη µείωση του κόστους παραγωγής οπλικών συστηµάτων. Τον Νοε 2005 στα πλαίσια της συνάντησης των Υπουργών Άµυνας Ελλάδας-Αλβανίας στην Αθήνα, έγινε η αποδοχή του αιτήµατος της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την συνοµολόγηση Συµφωνίας των δύο κρατών σχετικά µε τον εντοπισµό των οστών των Ελλήνων στρατιωτικών που έπεσαν στην Αλβανία κατά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο και τη δηµιουργία κοιµητηρίων για τον επανενταφιασµό τους. 13

14 Έγιναν επίσηµες συναντήσεις στην Αθήνα του κ. ΥΕΘΑ µε τους Πρωθυπουργούς Ισραήλ και Αλβανίας, τον Υπουργό Επικρατείας Ρουµανίας, τους ΥΠΑΜ Κύπρου, Ολλανδίας, Αυστρίας, Βελγίου, Αρµενίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γερµανίας, Μ.Βρετανίας, Αλβανίας, ΠΓ Μ, Γαλλίας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Τσεχίας και τους ΥΦΥΠΑΜ Ρωσίας και ΗΠΑ. Παράλληλα έγιναν επίσηµες επισκέψεις του κ. ΥΕΘΑ στην Αλβανία (Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας µεταξύ του Μηχανικού του Σ.Ξ. της Ελλάδας και Αλβανίας, εγκαίνια Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αργυροκάστρου), στην Κύπρο (Εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της Κυπριακής ηµοκρατίας τον Οκτώβριο του 2005), σε Γερµανία - Ρωσική Οµοσπονδία - Μεγ. Βρετανία, ΗΠΑ, Βέλγιο, Κίνα, Αρµενία, Ισραήλ, ( ιµερή θέµατα, στρατιωτική συνεργασία, ΝΑΤΟ-ΕΕ, συνεργασία αµυντικής βιοµηχανίας), στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 2005, στις Άτυπες Συνόδους ΥΠΑΜ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (Συζήτηση για στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ) και στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ. Έγιναν συναντήσεις του ΥΦΕΘΑ κ. Μιχαλολιάκου µε τους ΥΦΥΠΑΜ Ολλανδίας, Τουρκίας και Κροατίας και επισκέψεις του σε Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία-Μαυροβούνιο και Ολλανδία. Παράλληλα συµµετείχε στις συνόδους των ΥΠΑΜ της ιαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών ΝΑ Ευρώπης (SEECP), της Έλληνο-Αµερικανικής Συµβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, της ετήσιας των ΥΠΑΜ χωρών ΝΑ Ευρώπης (SEDM), και τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις νάρκες κατά προσωπικού στην Κένυα (Ναϊρόµπι). Έγιναν συναντήσεις του ΥΦΕΘΑ κ. Λαµπρόπουλου µε τον βασιλιά της Νορβηγίας, και τον Υφυπουργό Οικονοµικής Ανάπτυξης Βοσνίας Ερζεγοβίνης και του ΥΦΕΘΑ Γεωργίας. 14

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αµυντικές απάνες Εξοπλισµοί Οι ευεργετικές επιπτώσεις από την ορθολογική διαχείριση του ηµοσίου Χρήµατος και την περιστολή της σπατάλης είναι ήδη ορατές. Συγκεκριµένα : Μειώσαµε τις εξοπλιστικές δαπάνες σε 1,4 δίς ή ποσοστό 0,78 % περίπου επί του ΑΕΠ, που σηµαίνει µεσοσταθµική µείωση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη (που κυµαίνονταν από 1,4-2,4% του ΑΕΠ) που ξεπερνάει το 50%. Μειώσαµε τις συνολικές Αµυντικές απάνες (σύνολο εξοπλιστικών και λειτουργικών δαπανών ) σε ποσοστό 2,79% επί του ΑΕΠ, που σηµαίνει µεσοσταθµική µείωση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη (που κυµαίνονταν από 3,5-4,8% του ΑΕΠ) κατά 35% περίπου. Από το 2004, κατορθώσαµε να µειώσουµε την αµυντική δαπάνη στο 3,16% επί του ΑΕΠ, µέσω της µείωσης των εξοπλιστικών δαπανών σε ποσοστό περίπου 1% και σε απόλυτες τιµές από 2,7 σε 1,8 δις, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΤΟΣ ΑΕΠ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ,12 % ,16 % ,79 % * ,75 % ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ % ΑΕΠ *ΠΡΟΒΛΕΨΗ 15

16 Έτσι καταφέραµε να έχουµε: Όφελος 430 εκατ. µε τη µείωση του ποσοστού της αµυντικής δαπάνης επί του ΑΕΠ, µέσου όρου ετών και Όφελος 306,07 εκατ. για το 2005, µε τη µείωση του ποσοστού αµυντικής δαπάνης σε ποσοστό επί του ΑΕΠ 2,79%, έναντι του προϋπολογισθέντος 2,96%. Επαναδιαπραγµατεύσεις Συµβάσεων Παραλάβαµε σειρά συµβάσεων προµήθειας αµυντικού υλικού, το περιεχόµενο, των οποίων, ως επί το πλείστον, είναι βλαπτικό για τα συµφέροντα του δηµοσίου. Πολλές απ αυτές χρειάστηκε να διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα καταβλήθηκαν σύντονες προσπάθειες για την επαναδιαπραγµάτευσή τους, προκειµένου να επιτύχουµε την αλλαγή ή και απάλειψη επαχθών συµβατικών όρων. Έτσι έγινε: Επαναδιαπραγµάτευση συµβάσεων, των αρµάτων LEOPARD, αντιαεροπορικών συστηµάτων TOR-M1 & HAWK, που δεν διασφάλιζαν το δηµόσιο συµφέρον, µε αποτέλεσµα να προκύψει συνολικό όφελος περίπου 600 εκατ. (πιστωτικά προγράµµατα ΑΩ) και δωρεάν χορήγηση 150 αρµάτων LEO A2. Επίτευξη µείωσης της τιµής (σε σχέση µε την αντίστοιχη σύµβαση του 2003 για ίδιο αριθµό και τύπο οχηµάτων), στις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΛΒΟ για την προµήθεια 30 οχηµάτων HUMMER µε radar και 15 οχηµάτων περισυλλογής OSHKOSH, µε αποτέλεσµα το Ελληνικό ηµόσιο να επωφεληθεί συνολικά περίπου µε 1,7 εκατ.. 16

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Συνεχίζουµε τον εξορθολογισµό των αµυντικών δαπανών. Με το Ενιαίο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού (ΕΜΠΑΕ) για την περίοδο , καλύπτουµε τις εκκρεµότητες των προηγούµενων ΕΜΠΑΕ, ενισχύουµε το αξιόµαχο των Ενόπλων υνάµεων και αναβαθµίζουµε τη συµµετοχή της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας. Ο νέος σχεδιασµός για εξοπλιστικά προγράµµατα για τη δεκαετία ανέρχεται στα 22,1 δις, επιπλέον των παλαιών συµβατικών υποχρεώσεων ύψους 5,1 δις, που προέρχονται από µετακυλίσεις πληρωµών προηγούµενων προγραµµάτων. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το ΥΠΕΘΑ συγκεντρώνει, αξιολογεί και σχεδιάζει τις απαιτήσεις των Ε σε ορίζοντα δεκαετίας. Έτσι, θα υπάρχει συγκεκριµένη κατεύθυνση, αλλά και θα είναι έγκαιρα γνωστές οι προς απόκτηση ποσότητες οπλικών συστηµάτων και µέσων. Οι πληρωµές των προγραµµάτων βαραίνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού που θα εγγράφονται κατ έτος για εξοπλιστικές δαπάνες. Έτσι, δόθηκε τέλος στην µέχρι πρότινος ακολουθούµενη πρακτική χρηµατοδότησης των εξοπλιστικών προγραµµάτων τόσο από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, όσο και από δανεισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Τα δύο Υπουργεία συνεργάζονται στενά για την επίτευξη των οικονοµικότερων λύσεων. Πρόγραµµα Περιστολής απανών Η έννοια της περιστολής των δαπανών, είναι καθηµερινή πρακτική. Οι αδιάλειπτες προσπάθειές µας για εξοικονόµηση χρηµάτων υπέρ του κοινωνικού συνόλου έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Ενδεικτικά µόνον αναφέρονται: Μειώσαµε τα έξοδα υπερωριακής απασχόλησης στα Γραφεία του Υπουργού και των Υφυπουργών κατά 48% (από , το 2003, µειώθηκαν στις το 2004 και παρέµεναν στα ίδια περίπου 17

18 επίπεδα και το 2005). Έγιναν σηµαντικότατες περικοπές στα έξοδα τηλεφωνίας (µείωση κατά 60% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας -από στα , ετησίως). ιακόψαµε τις περιττές και ελάχιστα χρήσιµες εκδόσεις, που είχαν αναθέσει οι προηγούµενες ηγεσίες του ΥΕΘΑ και που κόστισαν στην περίοδο άνω των Αξιοποιήσαµεαµε πλήρως τις δυνατότητες του ΤΥΕΣ (Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού) για την εκτύπωση του περιοδικού ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ και άλλων εντύπων µε άριστα αποτελέσµατα, εξοικονοµώντας περίπου ετησίως. ιακόψαµε τη χρηµατοδότηση µελετών µε µηδενική χρησιµότητα που γίνονταν µε απευθείας αναθέσεις µε εξοικονόµηση ποσού περίπου. Για το 2005, εξοικονοµήσαµε από την περιοδική λειτουργία των νέων Μικρών Κέντρων Νεοσύλλεκτων και ως πτερύγων εκπαιδεύσεως για τους ΕΠΟΠ. Από τη χρήση του αεροδροµίου της Ελευσίνας, αντί του «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τις µετακινήσεις των Κυβερνητικών στελεχών εξοικονοµούµε ετησίως. Όσον αφορά στις δαπάνες του λειτουργικού Π/Υ, στο ΕΠΥΕΘΑ µειώθηκαν το έτος 2004, σε ποσοστό 16% και διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα και το έτος

19 ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αµυντικών βιοµηχανιών, αυξάνοντας το µερίδιό τους στην αγορά, υποστηρίζοντας τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες και ενθαρρύνοντας τη στροφή τους προς την παραγωγή µη αµυντικών προϊόντων. Παράλληλα καθιερώνεται µε το νέο «Περί Προµηθειών» Νόµο το 35% ως ελάχιστο ποσοστό της Ελληνικής Προστιθέµενης Αξίας (ΕΠΑ) στην υποχρεωτική πλέον συµµετοχή της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας στο εξοπλιστικά προγράµµατα των Ε. Ενισχύσαµε την εγχώρια Αµυντική Βιοµηχανία και προχωρήσαµε στην υλοποίηση προγραµµάτων αµυντικής έρευνας. Συγκεκριµένα: Το 2004 υλοποιήθηκαν προγράµµατα αξίας 178 εκατ.. Το 2005 υλοποιήθηκαν προγράµµατα αξίας 300 εκατ.. Για τα έτη προβλέπεται να υλοποιηθούν προγράµµατα ύψους εκατ.. Ειδικότερα: Στην ΕΛΒΟ ανατέθηκαν προγράµµατα αξίας 39 εκατ.., υπογράφονται άµεσα 73,5 εκατ. και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανάθεσης νέων προγραµµάτων αξίας 116,7 εκατ.. Στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) ανατέθηκαν παραγγελίες ύψους 123,3 εκατ. και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανάθεσης προγραµµάτων αξίας 214,2 εκατ.. 19

20 Στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ) ανατέθηκαν προγράµµατα ύψους περίπου 103 εκατ.. o Οι υπογραφείσες δύο συµφωνίες για Επιχειρηµατικές Επενδυτικές δράσεις, µε την Lockheed Martin και την Pratt & Whitney, θα διαρκέσουν πλέον των τριών ετών και δηµιουργούν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας. o Τα προγράµµατα που προέρχονται από τα Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα της αγοράς των 30 αεροσκαφών F-16 (132% του συνόλου των συµβάσεων που αφορούν το πρόγραµµα αγοράς) θα ωφελήσουν σηµαντικά την ΕΑΒ, που προβλέπεται να αποκτήσει επιπλέον εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Καταστήσαµε την ΕΑΒ center of excellence για όλα τα F-16 όλου του κόσµου. Η αγορά των 30 µαχητικών F-16 είναι η πιο συµφέρουσα αγορά µαχητικών αεροσκαφών που έχει γίνει µέχρι σήµερα. H βούληση της Ελλάδος να υποστηρίξει έµπρακτα το µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας, από το ξεκίνηµά του, δηµιούργησε ευνοϊκό πεδίο και για τη συµµετοχή και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κοινά ευρωπαϊκά προγράµµατα ανάπτυξης και παραγωγής. Το θέµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της διασφάλισης των προµηθειών και των Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων αποτέλεσαν τα κύρια σηµεία σχετικής επιστολής του Υπουργού Εθνικής Αµύνης κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου, τον Ιανουάριο του 2005, προς τους Ευρωπαίους οµολόγους του και τον ιευθυντή του Ευρωπαϊκού Αµυντικού Οργανισµού. Στα θέµατα αυτά δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, και έχει δροµολογηθεί η περαιτέρω επεξεργασία τους. Ήδη, 13 ελληνικές επιχειρήσεις αναµένεται να εµπλακούν σε κοινά ευρωπαϊκά προγράµµατα ανάπτυξης και παραγωγής συστηµάτων επικοινωνιών, επιτήρησης, τεθωρακισµένων οχηµάτων µάχης, µη επανδρωµένων αερο-οχηµάτων και προστασίας ελικοπτέρων από φορητούς Α/Α πυραύλους. 20

21 Επιδιώκουµε τη µέγιστη συµµετοχή των Αµυντικών Βιοµηχανιών µας στα εξοπλιστικά προγράµµατα, όπως κάνουµε και µε το νέο τυφέκιο 5.56 χιλ, που για πρώτη φορά θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα - στο εργοστάσιο ΕΒΟ Αιγίου - κατά 100%. ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Εκσυγχρονισµός κρατικής αµυντικής βιοµηχανίας. Ισότιµη Μεταχείριση (κρατικής ιδιωτικής βιοµηχανίας). Κατάργηση προνοµιακών ρυθµίσεων και πολιτικών. Συµµετοχή της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας, µε ΕΠΑ τουλάχιστον 35% στις πάσης φύσεως προµήθειες οπλικών συστηµάτων. Πλήρης αξιοποίηση των Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων (ΑΩ). Θεσµοθέτηση «Μητρώου Εγχώριων Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού». ηµιουργία Ενιαίου Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας. Εκµετάλλευση του νέου νόµου περί αµυντικών προµηθειών, για µεγαλύτερη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και νατοϊκά αναπτυξιακά προγράµµατα συνεργασίας. 21

22 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Παρά τη γνωστή δηµοσιονοµική κατάσταση που παραλάβαµε, θέσαµε σε εφαρµογή µία νέα πολιτική και στρατηγική για τη σταδιακή επίλυση χρονιζόντων προβληµάτων του ανθρώπινου δυναµικού των Ενόπλων υνάµεων, µε τελικό στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την εξασφάλιση της αξιοκρατικής και αντικειµενικής επαγγελµατικής εξέλιξής του. Εξοικονοµούµε χρήµατα µηδενίζοντας τις σπατάλες και την κακοδιαχείριση του παρελθόντος και τα επενδύουµε παραγωγικά και στο προσωπικό µας. Η ευαισθησία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας σε θέµατα προσωπικού είναι δεδοµένη. Αναπτύσσεται µία νέα ανθρωποκεντρική στρατηγική. Στα πλαίσια αυτά: Εξαγγείλαµε, υλοποιήσαµε και υλοποιούµε συγκεκριµένη δέσµη µέτρων στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2005 ως Έτους µέριµνας για το προσωπικό των Ενόπλων υνάµεων. Έτσι: Ψηφίσθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επέκταση των διατάξεων περί µισθολογικών προαγωγών (Ν2838/00 και Ν3016/02), σε όσους αποστρατεύθηκαν πριν την έναρξη των διατάξεων αυτών και αποκαταστήσαµε την αδικία µε τις «συντάξεις τριών ταχυτήτων» των αποστράτων. Από το Σεπτέµβριο του 2005 γίνεται τµηµατική καταβολή του επιδόµατος ειδικών συνθηκών στα στελέχη των Ε.., το οποίο και θα ενσωµατωθεί στο συντάξιµο µισθό. Προήχθησαν στο βαθµό του Υπολοχαγού 846 µόνιµες Ανθυπασπίστριες που είχαν καταταγεί τα έτη Το µέτρο επεκτείνεται και για τους άνδρες Ανθυπασπιστές. Προωθήθηκε στο ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΓΛΚ Σχέδιο Νόµου για θέσπιση νέας ειδικής κατάστασης «Ειρηνικής ιαθεσιµότητας» στελεχών (οριστικά ανίκανα, µετά από ατύχηµα κατά την υπηρεσία και ένεκα αυτής). Αποφασίστηκε µε το Υπουργείο Οικονοµικών να περιληφθεί διάταξη σε προσεχές συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο που να καταργεί την 22

23 υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο διπλάσιο ή τριπλάσιο (σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου, αντίστοιχα) από τους στρατιωτικούς που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, τους εν ενεργεία αλεξιπτωτιστές, τους υποβρύχιους καταστροφείς και τους άνδρες υποβρυχίων αποστολών του λιµενικού σώµατος, εφόσον δεν επιθυµούν να λογίζεται συντάξιµος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ο χρόνος αυτός. Τέθηκε σε σταδιακή εφαρµογή πρόγραµµα για επίλυση του οικιστικού προβλήµατος των στελεχών των Ε, µε προτεραιότητα στις ακριτικές περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου. Ήδη έχουν κατασκευαστεί 61 κατοικίες και βρίσκονται υπό κατασκευή άλλες 188. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος το 2005, ανήλθε 25,4 εκ.. Παράλληλα προγραµµατίζεται η κατασκευή 245 νέων διαµερισµάτων ΣΟΑ για την περιοχή του ΣΣ και της ΑΣ ΕΝ καθώς επίσης και κατασκευή 128 διαµερισµάτων ΕΠΟΠ. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η προσπάθεια εφαρµογής πιλοτικού προγράµµατος συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Ο τελευταίος θα αναλάβει την κατασκευή Στρατιωτικών Οικηµάτων (ΣΟΑ) στις παραµεθόριες περιοχές, έναντι παραχωρήσεως σε αυτόν εκτάσεως από στρατόπεδα που καταργούνται. Ιδρύθηκαν και Λειτουργούν ήδη, εκτός των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, 9 επιπλέον Βρεφονηπιακοί Σταθµοί. ΡΟ ΟΣ ΚΩΣ ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΣΟΥΦΛΙ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ηµοπρατήθηκε το έργο κατασκευής Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων στο στρατόπεδο Φακίνου και ξεκίνησαν οι εργασίες το Νοέµβριο του Για το πρόγραµµα των Βρεφονηπιακών Σταθµών και της Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωµένων, το 2005, διατέθηκαν 2,1 εκ.. 23

24 Συνεχίζεται η κατασκευή του νέου 424 ΓΣΝ (Θεσ/νίκη). Έχει γίνει το 90% του έργου, ενώ οι απαιτούµενες πιστώσεις για την αποπεράτωση του είναι 90 εκ., µέχρι και το έτος Συνεχίζεται η κατασκευή της νέας Πτέρυγας Χειρουργείων ΜΕΘ Αναισθησιολογικού και της νέας Μονάδος Εγκαυµάτων στο 401 ΓΣΝΑ. Κόστος κατασκευής 20 εκ.. Παράλληλα Ανακαινίσθηκαν πλήρως δύο όροφοι, τα µαγειρεία και αποθηκευτικοί χώροι τροφίµων του 417 ΝΙΜΤΣ. Κόστος ανακαίνισης 3 εκ. περίπου. Άρχισε η λειτουργία του Στρατιωτικού Οδοντιατρείου Αθηνών, στο άλσος Στρατού. Κόστος κατασκευής Επεκτάθηκε το δικαίωµα εξυπηρέτησης από τα στρατιωτικά φαρµακεία στους συνταξιούχους της πρώην χωροφυλακής - µετόχους του ΜΤΣ. Συνεχίζεται η επιτυχής λειτουργία της 24ωρης Γραµµής Ψυχολογικής Υποστήριξης, µε αύξηση της στελέχωσης των προσληφθέντων συµβασιούχων ψυχολόγων από 7 σε 9. Συνεχίζεται το πρόγραµµα ενηµέρωσης για την πρόληψη των σεξουαλικώς µεταδιδοµένων νοσηµάτων, σε στρατόπεδα όλης της επικράτειας σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας. Εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της ουσιοεξάρτησης στις Ένοπλες υνάµεις. Ειδικότερα έγιναν τα ακόλουθα: Επανασυστάθηκε η Οµάδα Εργασίας του Μνηµονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας ΥΠΕΘΑ-ΟΚΑΝΑ, για ενιαία αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τους αρµόδιους φορείς της πολιτείας. Συγκροτήθηκε Μόνιµη Επιτροπή Ψυχικής Υγείας και Ναρκωτικών και της ανετέθη η οργάνωση/ ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης του προβλήµατος στις Ε και συλλογή στατιστικών στοιχείων, µε ενιαία µεθοδολογία και από τους τρεις Κλάδους. 24

25 ιοργανώθηκε από το ΥΠΕΘΑ ηµερίδα(οκτ 2005) µε θέµα «Οι Ε αρωγός στη Μάχη κατά των Ναρκωτικών» Επανασυστάθηκαν στους κατά τόπους Σχηµατισµούς και Υπηρεσίες των Ε, Γραφεία Εξυπηρέτησης Προσωπικού και ιδρύθηκαν νέα για την παροχή διευκολύνσεων στο µετακινούµενο προσωπικό(διαµονή, µετακίνηση, φοίτηση παιδιών, κλπ). ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Επιπλέον µέτρα ελήφθησαν µε το νέο νόµο «περί Στρατολογίας των Ελλήνων και λοιπές διατάξεις» (ν. 3421/2005). Ενδεικτικά: Επεκτάθηκαν τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων οικογενειών και στα στελέχη µε τρία παιδιά όπως µεταθέσεις τοποθετήσεις, άδειες και προτεραιότητα διαµονής σε στρατιωτικά οικήµατα (ΣΟΑ). Η χορηγούµενη λόγω µετάθεσης άδεια των στελεχών των Ε.., αυξήθηκε στις δέκα (10) ηµέρες από οκτώ (8) που προβλέπονταν µέχρι σήµερα, ενώ χορηγείται και 3ήµερη άδεια για µετάθεση εντός της ίδιας φρουράς. Στα στελέχη χορηγούνται υποχρεωτικά άδειες δέκα (10) ηµερών για τέλεση γάµου και πέντε (5) ηµερών για γέννηση τέκνου, πλέον της κανονικής. Χορηγείται, επίσης, γονική άδεια µιας (1)ηµέρας ανά δίµηνο, προκειµένου να διευκολυνθούν οι γονείς στην παρακολούθηση της εκπαίδευσης των τέκνων τους. Επιλύθηκαν χρονίζοντα διοικητικά θέµατα Αξκων του ΠΝ, των Κοινών Σωµάτων και του ικαστικού Σώµατος. Αυξήθηκαν οι θέσεις Στρατολογικού Σώµατος κατά 60, για αποσυµφόρηση της επετηρίδας και αντιµετώπιση του προβλήµατος της βαθµολογικής εξέλιξης των αξιωµατικών του. 25

26 ίδεται η δυνατότητα σε αξιωµατικούς Νοσηλευτικής να µετάγουν στη γενική ειδικότητα των Ιατρών-Οδοντιάτρων- Κτηνιάτρων και Φαρµακοποιών του Υγειονοµικού Σώµατος εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου. Η ίδια δυνατότητα δίδεται και σε αξκούς Οδοντιάτρους, εφόσον επιθυµούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των Ιατρών. Επιλύθηκαν εκκρεµή στρατολογικά θέµατα (θητείας, ανυπότακτων, πολυτέκνων, ορφανικών οικογενειών, κλπ). Υλοποιήθηκαν µέτρα για τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας (επέκταση ευεργετικών µέτρων και στις οικογένειες µε 3 παιδιά). Σύµφωνα µ αυτά και ενδεικτικά: Οικογένεια 3 τέκνων θεωρείται πλέον πολύτεκνη και ο πρώτος γιος της, υπηρετεί µειωµένη θητεία 9 µηνών, ενώ ανάλογα µε το συνολικό αριθµό παιδιών, η θητεία µειώνεται µέχρι και τους 6 µήνες. Πατέρας 3 τέκνων απαλλάσσεται της στράτευσης, ενώ δίδεται αναβολή στράτευσης 3 ετών σε πατέρα 2 τέκνων. Μεταφέρεται σε µειωµένη θητεία 9µηνης διάρκειας ο µόνος ή ο µεγαλύτερος αδελφός από 3 ή περισσότερα αδέλφια. (ν. 3257/ ). Επιλύθηκαν στρατολογικά θέµατα ανυπότακτων, όπως: Είσοδος ανυπότακτων εξωτερικού στη χώρα, τριάντα ηµέρες κατ έτος χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, όπως ίσχυε (ν. 3257/ ). Για πρώτη φορά οι οµογενείς µας που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό θα εκπληρώνουν 3µηνη θητεία. Επιτρέπεται για πρώτη φορά η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίων στους ανυπότακτους εξωτερικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εφαρµόζονται νέες Στρατολογικές ιατάξεις, όπως: Χορήγηση αναβολής για όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων του εξωτερικού. 26

27 Χορήγηση αναβολής σπουδών για δυο έτη για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης για τους δυσλεκτικούς φοιτητές. Καθιέρωση της αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους. Κατάργηση των απαλλαγών για τους θρησκευτικούς λειτουργούς, µοναχούς και δόκιµους µοναχούς. Επανεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις απαλλαγών στράτευσης, που χορηγήθηκαν κατά παράβαση των σχετικών νόµων τα προηγούµενα χρόνια και οι υπόχρεοι καλούνται να υπηρετήσουν. Θωρακίζεται το σύστηµα των Απαλλαγών για λόγους Υγείας. 27

28 ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Ψηφίστηκε τροπολογία για αύξηση του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας στο πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ (από 100% σε 160% του βασικού µισθού, που λαµβάνουν και οι στρατιωτικοί). Μονιµοποιήθηκαν 179 επίτακτοι του ΠΝ και ζητήθηκε από το ΥΠΕΣ Α η έγκριση για κάλυψη συνολικά θέσεων εργασίας. Προγραµµατίστηκαν και υλοποιήθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα προσωπικού. Σύνολο εκπαιδευθέντων και στα τρία (3) Επιτελεία 390 άτοµα. Εγκρίθηκε η πλήρωση 60 συνολικά θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού στο ΝΙΜΙΤΣ. Εξετάσθηκαν θετικά για νοµιµοποίηση από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια των Γενικών Επιτελείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 164/2004 και απεστάλησαν στον Α.Σ.Ε.Π. προς έγκριση 119 συνολικά αιτήσεις (36 ΓΕΝ, 32 ΓΕΣ και 51 ΓΕΑ). Αναµένεται η έγκριση της πλήρωσης 340 θέσεων µόνιµου νοσηλευτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και Ε, για τα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν ήδη εξασφαλιστεί. 28

29 ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο πλαίσιο εφαρµογής της ολοκληρωµένης ανθρωποκεντρικής πολιτικής του, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου έτος µία συστηµατική προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης για όλο το προσωπικό των Ενόπλων υνάµεων, καθόσον η ποιότητα των συνθηκών εργασίας αποτελεί για το ΥΠΕΘΑ άµεση προτεραιότητα και κοινωνική ευθύνη. Για την προστασία του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς και για την αναβάθµιση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας, ξεκίνησε συστηµατικά η προσπάθεια µε την ίδρυση εντός του 2004, του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας στο ΕΠΥΕΘΑ και την πραγµατοποίηση αρχικών δειγµατοληπτικών επιθεωρήσεων σε στρατόπεδα, προκειµένου να επισηµανθούν τα κοινά προβλήµατα Υγιεινής και Ασφάλειας που παρουσιάζονται στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ε. Επιθεωρήθηκαν το 2004, δειγµατοληπτικά 17 στρατόπεδα σε όλη την Επικράτεια, από επιτροπές του ΥΠΕΘΑ από Επιθεωρητές του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ/Αθηνών) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κατεγράφησαν τα προβλήµατα, ελήφθησαν τα αναγκαία µέτρα και οι επιθεωρήσεις συνεχίζονται. Έχουν εκδοθεί και διανεµηθεί εντός του 2005, στο σύνολο του προσωπικού των Ε, ενηµερωτικά έντυπα µε Οδηγίες Πρόληψης για την Υγιεινή και Ασφάλεια. ιοργανώθηκαν εντός του 2005, Ηµερίδες µε θέµα «Υγιεινή και Ασφάλεια Προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων» στο Πολεµικό Μουσείο στην Αθήνα, στον Ναύσταθµο Σαλαµίνας, στη Σουδά, στην Ξάνθη και στη Λάρισα. Εκπαιδεύθηκαν εντός του 2005, συνολικά 100 «Τεχνικοί Ασφαλείας» και «Επιθεωρητές Προτύπων Υγείας και Ασφάλειας», από κατάλληλα επιλεγµένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ε. 29

30 Έχει ξεκινήσει από τον Οκτ η επιθεώρηση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας, στην οποία συµµετέχουν και οι εκπαιδευθέντες Τεχνικοί Ασφαλείας, του συνόλου των Στρατοπέδων της Ελληνικής Επικράτειας, για την καταγραφή και κοστολόγηση των προβληµάτων µέχρι το Μάρτιο Παράλληλα, έχει δεσµευθεί το ποσό των προκειµένου να ξεκινήσει από τον Απρίλιο 2006 η αποκατάσταση των σχετικών προβληµάτων. Έχει συγκροτηθεί, διακλαδική «Επιτροπή Σχεδιασµού Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας» η οποία λειτουργεί ως συµβουλευτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ επί του θέµατος, στην οποία έχει ανατεθεί και η εκπόνηση του Εγχειριδίου Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας. Οι σχετικές διαδικασίες, ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες, θα αρχίσουν να εφαρµόζονται από το θέρος του Έχει ολοκληρωθεί η οργανωτική δοµή και στελέχωση των Γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας, στο ΓΕΕΘΑ και στα Γενικά Επιτελεία. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η οργανωτική δοµή των Γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας στους Σχηµατισµούς και αναµένεται η στελέχωση τους εντός του 1 ου εξαµήνου του

31 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αντιµετωπίζουµε τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Έτσι: Συγκροτήθηκε και λειτουργεί ειδικό Γραφείο Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΘΑ. Άρχισε πιλοτική εναλλακτική διαχείριση απορριπτοµένων συσκευασιών, σε συνεργασία µε αδειοδοτηµένες εταιρείες. ροµολογήθηκε η αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών µε εναλλακτικά υλικά, µη επικίνδυνα ή µικρότερης επικινδυνότητας, όπου υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Αποφασίστηκε: Η εγκατάσταση µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από φυσικό αέριο στο 251 ΓΝΑ (είναι οι πρώτες εγκαταστάσεις του ηµοσίου, όπου θα γίνεται τέτοια µε φυσικό αέριο Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του Υπ. Ανάπτυξης). Η σύνδεση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται πλησίον του δικτύου αγωγών φυσικού αερίου (για αντικατάσταση του µαζούτ ή του πετρελαίου ή άλλου µέσου θέρµανσης). Η αριστοποίηση των παραµέτρων λειτουργίας των Υποσταθµών Μέσης Τάσεως, για τις Μονάδες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου, µε εξοικονόµηση ενέργειας από 15 έως 21%. Για τις υπόλοιπες Μονάδες των Ενόπλων υνάµεων το πρόγραµµα θα περατωθεί µέχρι την 30 Απρ

32 ΥΠΟ ΟΜΗ Προωθήσαµε το πρόγραµµα ηλεκτρονική διακυβέρνησης, µε υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισµού άνω των 40 εκ., µε αποτέλεσµα: Την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος και δικτύων επικοινωνιών µεταξύ των στρατιωτικών νοσοκοµείων και δηµιουργία δικτύου τηλε-ιατρικής. Τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής, επεξεργασίας και διανοµής της µετεωρολογικής πληροφορίας για βελτίωση υπηρεσιών της ΕΜΥ. Την ανάπτυξη συστήµατος διαστασιοµέτρησης ανθρωπίνου δυναµικού Ενόπλων υνάµεων. Την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των γεωγραφικών προϊόντων-δεδοµένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ΓΥΣ και διάχυσης της γεωγραφικής πληροφορίας µέσω του διαδικτύου. Την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφοριών και δικτυακής πύλης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού. Το ΥΠΕΘΑ συµµετέχει ενεργά στο Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του ΥΠΕΣ Α µε στόχους τον ανασχεδιασµό των διοικητικών διαδικασιών και την ευρεία χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 32

33 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ενδεικτικά αναφέρονται: Πληµµύρες του ποταµού Έβρου το 2004 και το ιετέθησαν 8 Λόχοι Πεζικού, ειδικά οχήµατα και λέµβοι, και γαιόσακοι για ενίσχυση των φραγµάτων. ιάθεση µέσων και προσωπικού για την κατασκευή τµήµατος του οδικού δικτύου της Ν. Σκύρου που είχε καταστραφεί από έντονα καιρικά φαινόµενα. Εργασίες µε στόχο την άρση της επικινδυνότητας της αµαξιτής οδού στο όρος Λυκόδηµος Μεσσηνίας, ιάθεση της Κινητής Οµάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών της Πολεµικής Αεροπορίας κατά την πτώση του αεροσκάφους της εταιρίας «HELIOS». ιατέθηκαν 32 οχήµατα και 68 άτοµα για αποχιονισµό δροµολογίων στο ν. Έβρου και νησιά Αιγαίου κατά το Α τρίµηνο Ικανοποιήθηκαν τα κυριότερα αιτήµατα Νοµαρχιών Περιφερειών για επάνδρωση Υπηρεσιών ΠΣΕΑ µε στελέχη των Ε. ιατέθηκε ένα αεροσκάφος C-130 για τη µεταφορά ατόµων στην περιοχή τον Κυθήρων µετά το σεισµό του εκεµβρίου ιατέθηκαν για την αντιµετώπιση της κατάστασης στη Ν. Κεφαλονιά στο τέλος του 2005, τα Αρµαταγωγά «Ικαρία», «Λέσβος» και «Σάµος» για την µεταφορά 22 ηλεκτρογεννητριών των Ε (διαφόρων τύπων) καθώς και για τη µεταφορά ενός βυτιοφόρου οχήµατος µε καύσιµα και άλλων υλικών και µέσων. Παράλληλα, διατέθηκε αεροσκάφος C-130 για τη µεταφορά 2 επιπρόσθετων γεννητριών. Τέλος για την αντιµετώπιση της ίδιας κατάστασης διατέθηκε ελικόπτερο SICORSKY για τη µεταφορά τροφίµων και φαρµάκων σε αποκλεισµένους κατοίκους της περιοχής Ψαχνών Ευβοίας. 33

34 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΙΑΣΩΣΗ - ΑΕΡΟ ΙΑΚΟΜΙ ΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Με την αναδιάταξη των Μονάδων Έρευνας και ιάσωσης επετεύχθησαν ταχύτερες επεµβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται: 366 αποστολές έρευνας- διάσωσης και διεσώθησαν 578 συνάνθρωποί µας αεροδιακοµιδές και µετεφέρθησαν ασθενείς τραυµατίες. ιατέθηκαν πλοία του Πολεµικού Ναυτικού σε 12 επιχειρήσεις στις οποίες διασώθηκαν 134 άτοµα. ιατέθηκαν για έρευνα και εκκαθάριση υπόπτων χώρων, στην Ελληνοβουλγαρική µεθόριο και τον Έβρο, 31 Αξκοί - Υπξκοί και 5 πολιτικοί υπάλληλοι ναρκαλιευτές. Ενεργός συµµετοχή στην εφαρµογή του εθνικού σχεδίου δράσης, για την πρόληψη και καταστολή της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων. Μετά από ελέγχους παραδόθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ λαθροµετανάστες το 2004 και το ιατέθηκε φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό στους σεισµόπληκτους Ινδίας Πακιστάν. ιατέθηκε Αφος C-130 και προσωπικού 18 ατόµων στα πλαίσια της NRF-5 για µεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ισλαµαµπάντ του Πακιστάν και τη Σρι Λάνκα. Επίσης, τα αεροσκάφη της ΠΑ (σε συνεργασία µε ΥΠΕΞ) µετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές από το παλιρροιακό κύµα της ΝΑ Ασίας (Μαλδίβες, Ταυλάνδη). Κόστος ευρώ Πραγµατοποιήθηκε διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΛ ΑΦ στο Νοσοκοµείο Mainward Hospital της Καµπούλ. 34

35 ΥΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Στα πλαίσια προληπτικής ιατρικής, διατέθηκε στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κινητά ιατρεία, για εξέταση κατοίκων ορεινών περιοχών της χώρας, νήσων του Αιγαίου Πελάγους, καθώς επίσης και για την υποστήριξη των τοπικών πληθυσµών στο Κοσσυφοπεδίο, την Αλβανία και το Αφγανιστάν. Συνολικά εξετάσθηκαν άνθρωποι. Συγκεντρώθηκαν φιάλες αίµατος από αιµοδοσία στελεχών και οπλιτών των Ε. Κλιµάκιο ιατρών του 251 ΓΝΑ επισκέφθηκε τη Σκύρο και πραγµατοποίησε ιατρικές εξετάσεις. ιατέθηκε Οδοντιατρικό κλιµάκιο από το 412 ΓΣΝ για προληπτική οδοντιατρική εξέταση και παροχή συµβουλών σε µαθητές ηµοτικών σχολείων της Ορεινής Ξάνθης. Εξετάστηκαν 165 µαθητές. Ικανοποιήθηκαν αιτήµατα φορέων της Πολιτείας, µε την διάθεση 3 Αρµαταγωγών για µεταφορά ευπαθών προϊόντων και υλικών, προς τις νήσους Ικαρία, Σάµο, Πάρο, και Θήρα τον Αύγουστο 05. Συνεχίζεται το Πρόγραµµα Ιατρικής Βοήθειας και Προληπτικής Ιατρικής που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2005, µετά τις εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού, µε πλοίο του Πολεµικού Ναυτικού, µε στρατιωτικό υγειονοµικό κλιµάκιο και των τριών Κλάδων και σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό. Το πρόγραµµα αφορά σε µικρονήσια του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου και οι εξετασθέντες ανήλθαν σε περίπου. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανοιχτή Αγκαλιά», που αφορά σε παιδιά. 35

36 ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Αποφασίσθηκε η µεταστάθµευση της 383 Μοίρας Πυροσβεστικών Α/Φ από την Ελευσίνα στη Μίκρα Θεσσαλονίκης (Για το σκοπό θα κατασκευαστεί νέο κτίριο Μοίρας και νέο υπόστεγο αεροσκαφών. (Προϋπ ). Εκτελέσθηκαν: 1354 αποστολές αεροπυρόσβεσης 915 αποστολές επιτήρησης δασών. 237 αεροψεκασµοί. ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ιάθεση στρατιωτικού αεροδροµίου Πάχης Μεγάρων για παράλληλη χρησιµοποίησή του από τη Γενική Αεροπορία, επ ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας. Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας της ΠΑ µε την ΥΠΑ για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την κοινή χρήση υποδοµών της ΠΑ, της οποίας τα αεροδρόµια διατέθηκαν και για πολιτική χρήση. Επιτυγχάνουµε καλύτερο πολιτικοστρατιωτικό συντονισµό για τον εθνικό και το διεθνή εναέριο χώρο, εντός του FIR Αθηνών και εξυπηρετούµε τις πλέον αποµακρυσµένες περιοχές της πατρίδας µας. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Εσωτερικού Αθλητισµού: Η Γραµµατεία ΑΣΑΕ προγραµµάτισε και διεξήγαγε 29 Πρωταθλήµατα κατ-έτος, καλύπτοντας σχεδόν όλα τα Ολυµπιακά Αθλήµατα. ιεθνούς Αθλητισµού: Η Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου των Ενόπλων υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας συµµετείχε στην τελική φάση του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου που διοργανώθηκε από το ιεθνές Συµβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισµού (CISM) στο Warendorf της Γερµανίας από 13 µέχρι 27 Ιουλίου 2005, όπου και κατέκτησε την έκτη θέση. 36

37 Στις Ένοπλες υνάµεις υπηρετούν αυτήν την στιγµή 120 αθλητές Ολυµπιονίκες, µέλη των Εθνικών οµάδων και Συλλόγων των Ανωτάτων κατηγοριών όλων των οµαδικών αθληµάτων. Με τα αθλητικά κέντρα των Ενόπλων υνάµεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σύγχρονες υποδοµές, συµβάλλουµε στην διατήρηση και βελτίωση των αθλητικών τους επιδόσεων. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ψηφίστηκε το νέο θεσµικό πλαίσιο προµηθειών, που αντικαθιστά Π 284/89. Για πρώτη φορά καθορίζεται σαφές νοµοθετικό πλαίσιο για τις προµήθειες οπλικών συστηµάτων και αµυντικών και λοιπών υλι8κών των Ε, και µάλιστα µε τρόπο σύµφωνο και µε το Κοινοτικό ίκαιο. Έτσι διασφαλίζονται και εφαρµόζονται πλήρως οι αρχές: της διαφάνειας και της δηµοσιότητας, του ελευθέρου και ανόθευτου ανταγωνισµού, των ίσων ευκαιριών για όλους, και της αποτελεσµατικότητας. Αλλάξαµε τα πάντα µε βασικές καινοτοµίες, όπως: Ο υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος των συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ενηµέρωση της Βουλής. Η καθιέρωση µέγιστου χρόνου παραµονής 3 ετών του προσωπικού στις Υπηρεσίες Προµηθειών, Η επιλογή µε κλήρωση των µελών των Επιτροπών κατάρτισης και παρακολούθησης υλοποίησης των συµβάσεων, Η εισαγωγή του θεσµού «Απολογισµός Επένδυσης», ώστε να ελέγχεται εντός διετίας η ορθότητα και αποτελεσµατικότητα κάθε προµήθειας. Υιοθετούνται σύγχρονοι τρόποι χρηµατοδότησης. 37

38 Οι προµήθειες αµυντικού υλικού, θα γίνονται κατά κανόνα µε ανοικτούς διαγωνισµούς ή µε διακρατικές συµφωνίες, µε δραστικό περιορισµό των περιπτώσεων απευθείας αναθέσεων Καταργούνται οι 18 περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης µε έγγραφη ή προφορική προσφορά, και εισάγονται 4 τρόποι προµήθειας µε διαπραγµάτευση, µε έγγραφη µόνον προσφορά. Με τη θεσµοθέτηση του Αµυντικού Συµβουλίου Προµηθειών και της ειδικής Επιτροπής ιαπραγµάτευσης διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποφυγή κατάχρησης και γι αυτές τις περιπτώσεις. Με το άρθρο 51 του νέου νόµου, επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή συµµετοχή και ενίσχυση της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας. Στρατηγικός µας στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας και η σωστή προετοιµασία της, προκειµένου να ενταχθεί στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ 3187/2003 ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΕΙ. Σαφής πρόθεσή µας ήταν να καταστεί ο νόµος για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) ένα πραγµατικό εργαλείο άρτιας κατάρτισης και παροχής των απαιτούµενων στοιχείων για ανέλιξη ικανών αξιωµατικών, µε υψηλό επίπεδο γενικής παιδείας πάνω απ όλα, αλλά και µε τις απαραίτητες στρατιωτικές και επιστηµονικές γνώσεις. Στόχοι της αναθεώρησης ήταν: Ο εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου Η δηµιουργία µιας επαρκούς και σύγχρονης επιστηµονικής βάσης, για την άρτια κατάρτιση και την εξειδίκευση των Αξιωµατικών. Να αποφευχθούν υφιστάµενες συγχύσεις, επικαλύψεις και αντιφάσεις 38

39 Επίσης ψηφίστηκαν οι νόµοι: Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού των Ε και άλλες διατάξεις (ν.3257/2004) & Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (ν.3421/2005). ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Κυρώθηκαν από τη Βουλή διεθνείς συµβάσεις του ΥΠΕΘΑ και των αντίστοιχων υπουργείων και χωρών Αλβανίας, Μολδαβίας, Βουλγαρίας, Κίνας και Αρµενίας, που αφορούν σε διµερή στρατιωτική συνεργασία. Τη διετία απαντήθηκαν 1155 Ερωτήσεις, Αναφορές, Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων και Επίκαιρες Ερωτήσεις. 39

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στη συνεδρίαση του ιαγραµµατειακού Συντονιστικού Οργάνου της Νέας ηµοκρατίας, που έγινε τη ευτέρα 1 η Σεπτεµβρίου στα Κεντρικά Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα. Ανδρέας Κιντής OP05.

Πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα. Ανδρέας Κιντής OP05. Πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα Ανδρέας Κιντής OP05.03 1 Copyright 2005 Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Κωστής Μουσουρούλης. Βουλευτής Χίου - Νέα Δημοκρατία. Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Κωστής Μουσουρούλης. Βουλευτής Χίου - Νέα Δημοκρατία. Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013 Κωστής Μουσουρούλης Βουλευτής Χίου - Νέα Δημοκρατία Απολογισμός Έργου υπουργειο ναυτιλιας & αιγαιου Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 1.1. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ... 2 1.1.1. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Άρµα Μάχης LEO 2A4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΙΣΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Μάχη των Οχυρών 6-10 Απριλίου 1941

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Άρµα Μάχης LEO 2A4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΙΣΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Μάχη των Οχυρών 6-10 Απριλίου 1941 ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Άρµα Μάχης LEO 2A4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΙΣΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, στις 10:00, Αίθουσα Συσκέψεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Λευκωσία)

(Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, στις 10:00, Αίθουσα Συσκέψεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Λευκωσία) 1 Εναρκτήρια Δήλωση Υπουργού Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου στη δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση του συνολικού έργου του Υπουργείου Άμυνας κατά το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης (Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Εσωτερικών για τη μετανάστευση (14/1/08) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο υπουργός Εσωτερικών για τη μετανάστευση (14/1/08) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 Ο υπουργός Εσωτερικών για τη μετανάστευση (14/1/08) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ

Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ Χαιρετισμός Διοικητή 71 Α/Μ ΤΑΞ Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επιλογή παρουσίασης της 71 Α/Μ ΤΑΞ στο κύριο άρθρο του παρόντος τεύχους, γιατί δίδεται η ευκαιρία να σας εκθέσουμε την αποστολή, τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «Πώς οι Συµπράξεις του ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα ύνανται να ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Βελτιώσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Την ηλεκτρονική αναπαραγωγή του φυλλαδίου επιµελήθηκε. η ιεύθυνση Έρευνας-Τεχνολογίας του ΕΠΥΕΘΑ.

Την ηλεκτρονική αναπαραγωγή του φυλλαδίου επιµελήθηκε. η ιεύθυνση Έρευνας-Τεχνολογίας του ΕΠΥΕΘΑ. Την ηλεκτρονική αναπαραγωγή του φυλλαδίου επιµελήθηκε η ιεύθυνση Έρευνας-Τεχνολογίας του ΕΠΥΕΘΑ. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Καλωσόρισµα 2 Σύντοµη ιστορική αναδροµή του θεσµού της στρατιωτικής θητείας 3 Γεωστρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιστορία Ιδρύσεως της Σχολής..... 1 Ιστορικό Εγκαταστάσεων της Σχολής....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Ειδικό Τάγµα Μηχανικού. Μεραρχία Πεζικού «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Χρόνια Παρουσίας. παρουσίαση

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Ειδικό Τάγµα Μηχανικού. Μεραρχία Πεζικού «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Χρόνια Παρουσίας. παρουσίαση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 3 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 2 παρουσίαση 747 Ειδικό Τάγµα Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Β Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 30 Β-1 ιµερές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Βοήθειας Β-1.1 Επείγουσα ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣKAIΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης 2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης ο απολογισμός της κυβέρνησης μας Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα ελληνικη δημοκρατια Κυβέρνηση www.government.gov.gr okτωβριοσ 2011 Πριν από 2 χρόνια, ο

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα