Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/ LAYMAN S REPORT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT"

Transcript

1 Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/ LAYMAN S REPORT

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα Οφέλη και επιπτώσεις Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κόστους-οφέλους (οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη) Δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων Στοιχεία του έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η μεταβολή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ανθρώπινος πολιτισμός. Οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, με κύριο το διοξείδιο του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα δύο τρίτα των συνολικών εκπομπών, σημειώνουν ραγδαία αύξηση και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το κλίμα του πλανήτη. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους και την κοινωνία συνολικά. Συνέπειες όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η εμφάνιση ακραίων μετεωρολογικών καταστάσεων, εκτεταμένες ξηρασίες και ερημοποίηση εδαφών στην περιοχή της Μεσογείου, θα έπλητταν και την πόλη του Βόλου. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θέτει σε τρομερή δοκιμασία τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, και αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων είναι ζωτικής σημασίας και ενθαρρύνεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες αυτές συνθήκες είναι πολυδιάστατος καθώς κατέχει τους ρόλους (α) του καταναλωτή και του υπεύθυνου για την παροχή υπηρεσιών, (β) του φορέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και ρύθμισης, (γ) του συμβούλου και εμψυχωτή και (δ) του παραγωγού και προμηθευτή. Ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών ΟΤΑ αναπτύσσει προγράμματα που στοχεύουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Έχουν ορισθεί τοπικές προτεραιότητες και υπογραφεί δεσμεύσεις και σχέδια δράσης (π.χ. Covenant of Mayors) που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και στη βελτίωση των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Δράσεις που σχετίζονται με την ενέργεια αποτελούν σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πόλεις καταναλώνουν το 80% της παγκόσμιας ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο CLIM-LOCAL2020 με τίτλο «Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020» προτάθηκε για συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE+2007 της ΕΕ, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών στην παγκόσμια και εθνική προσπάθεια για την προστασία του κλίματος. Το έργο υλοποιήθηκε από τον CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 1

3 Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012 στην πόλη του Βόλου, με συντονιστή τον Δήμο Βόλου σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ) και την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Οι κύριοι στόχοι του έργου περιελάμβαναν Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές των ΑΦΘ στην περιοχή τους. Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μείωση εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο. Ευαισθητοποίηση, παροχή κατάρτισης και διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπισή της. Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο (Δήμος Βόλου), σε ορίζοντα ετών, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. ΠΕΡΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έργο υλοποιήθηκε στο Δήμο Βόλου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη), που βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα (~326 km βόρεια της Αθήνας). Ο Δήμος έχει πληθυσμό ~ (2011) και έκταση ~387 km 2. O Βόλος, μια παράκτια πόλη, είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και συνιστά ένα σημαντικό γεωργικό και βιομηχανικό κέντρο, ενώ το λιμάνι του αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 2

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα και με τις δράσεις του έργου, παρουσιάζεται στη συνέχεια. 1. Υπολογισμός τοπικών εκπομπών ΑΦΘ 2. Πρόβλεψη μελλοντικών τοπικών εκπομπών ΑΦΘ 3. Προσδιορισμός επιλογών μείωσης εκπομπών ΑΦΘ 4. Οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των μέτρων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ 5. Καθορισμός προτεραιοτήτων για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ 6. Δημόσια διαβούλευση και οριστικοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔ) που περιελάμβανε: o Διατύπωση αρχικού ΤΣΔ, εσωτερικές συναντήσεις και δημόσια διαβούλευση (πρόσκληση για γραπτές παρατηρήσεις και ανοιχτή ημερίδα / δημόσια διαβούλευση). o Ολοκλήρωση του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης του Βόλου για την Κλιματική Αλλαγή » που αποτελεί το κύριο παραδοτέο του έργου CLIMLOCAL2020. Το ΤΣΔ εγκρίθηκε επίσημα και υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου τον Απρίλιο του Το αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης είναι αρκετά ευρύ και δεν περιορίζεται στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), αλλά κατ αναλογία με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ΑΦΘ, τις εθνικές υποχρεώσεις και τα εθνικά προγράμματα περιλαμβάνει όλα τα αέρια του φαινόμενου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και όλους τους τομείς. Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, οδηγούν σε εκπομπές ΑΦΘ και η λειτουργία τους δεν καθορίζεται από εθνικές νομοθετικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις εθνικές υποχρεώσεις περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου, ο στόχος του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής που τίθεται για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου είναι η μείωση των εκπομπών ΑΦΘ κατά 7% έως το 2020, σε σχέση με τις εκπομπές του Με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, οι εκπομπές ΑΦΘ πρόκειται να μειωθούν κατά 70 χιλιάδες τόνους CO 2 eq. έως το Το ΤΣΔ παρουσιάζει αναλυτικά τα επιλεγμένα μέτρα (συνολικά προτείνονται 49), τα οποία ομαδοποιούνται σε έξι διακριτούς τομείς -άξονες παρέμβασης που αναπτύσσονται στην πόλη: κτιριακές υποδομές, μεταφορές, ύδρευση και αποχέτευση, αστικά στερεά απόβλητα, λειτουργία της πόλης και δράσεις προοπτικής. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 3

5 (Α) Κτιριακές υποδομές (Β) Μεταφορές (Γ) Ύδρευση και διαχείριση λυμάτων (Δ) Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (Ε) Λειτουργία της πόλης (ΣΤ) Δράσεις προοπτικής Τα μέτρα που αφορούν τα κτίρια αποσκοπούν αφενός στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) σε αυτά και αφετέρου στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά) ή την αποτελεσματικότερη χρήση ορυκτών καυσίμων (π.χ. συμπαραγωγή). Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν (i) το κέλυφος των κτιρίων, (ii) τα συστήματα ψύξης & κλιματισμού, (iii) την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, καθώς και (iv) τις νέες κτιριακές υποδομές. Στον τομέα των μεταφορών έχουν ενταχθεί μέτρα τα οποία επικεντρώνονται σε τρεις επιμέρους άξονες-στόχους: (i) στόλοι οχημάτων του Δήμου και του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με αυτόν, (ii) την κατασκευή υποδομών μεταφορών που είναι καταρχήν ευθύνη του Δήμου και (iii) την προτροπή του Δήμου προς τους πολίτες να εφαρμόζουν πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές από τις μετακινήσεις. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ (εκτός από τα κτίρια και τα οχήματα). Τα μέτρα επικεντρώνονται στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, στη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Ο τομέας περιλαμβάνει μέτρα που εστιάζουν στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης χαρτιού και οργανικών. Αυτά είναι τα δύο ρεύματα στόχοι, καθώς ευθύνονται για την έκλυση μεθανίου από τους ΧΥΤΑ. Το μεθάνιο είναι αέριο του θερμοκηπίου. Σε αυτόν τον τομέα έχουν ενταχθεί μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε δημόσιους χώρους, καθώς και μέτρα που δεν μειώνουν άμεσα τις εκπομπές αλλά τις αντισταθμίζουν (αστική δενδροφύτευση), καθώς τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής στην πόλη και συμβάλλουν έμμεσα στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Στον τομέα αυτό εντάσσονται δράσεις που αφορούν την προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης της πόλης. Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου είναι οι εξής: ΟΤΑ, δηλαδή ο Δήμος Βόλου (και ενδεχομένως και οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής, όπου αυτοί εμπλέκονται). Ο Δήμος Βόλου θα κληθεί να έχει τον κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση, εποπτεία ή/και προώθηση πολλών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ο Δήμος θα έχει αυξημένο προτρεπτικό/αποτρεπτικό ρόλο σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης και μέσω ενεργών πολιτικών όπως π.χ. τα δημοτικά τέλη. Δημόσιος τομέας, όπου περιλαμβάνονται δημοτικές και διαδημοτικές εταιρίες (π.χ. ΔΕΥΑΜΒ, ΑΝΕΒΟ, ΣΥΔΙΣΑ κ.λπ.) αλλά και άλλες υπηρεσίες στην περιοχή, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει διακριτό ρόλο στην εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με την ύδρευση και διαχείριση λυμάτων. Ιδιωτικός τομέας, όπου εντάσσονται ουσιαστικά οι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα, όπως για παράδειγμα τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία κ.λπ. Νοικοκυριά, δηλαδή τους κατοίκους της περιοχής περιλαμβανομένων των ιδιωτικών κατοικιών και των μεταφορών των κατοίκων εντός της περιοχής του Βόλου CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 4

6 o o Ανάπτυξη «Πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών ανά μέτρο», όπου περιγράφονται τα αρμόδια όργανα, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και τα πρακτικά μέτρα σε σχέση με την παροχή των απαιτούμενων συσκευών / μηχανημάτων / εξοπλισμού, συμβουλές λειτουργίας και συντήρησης κ.λπ. Διαμόρφωση Σχεδίου Παρακολούθησης προκειμένου να μετρείται και να επανεξετάζεται η πρόοδος του ΤΣΔ με συστηματικό τρόπο. 7. Εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων του ΤΣΔ 8. Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων που περιελάμβανε: o o o o o Συνέδριο, ημερίδα και δημόσιες διαβουλεύσεις. Εκστρατεία για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενημερωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (σε 10 σχολεία) και ενημερωτικές ημερίδες για την οικιακή κομποστοποίηση. Συνεντεύξεις τύπου, ραδιοφωνικά σποτ και άρθρα σε εφημερίδες. Ιστοσελίδα, ενημερωτικές πινακίδες, CD, αφίσες και φυλλάδια. Επιτραπέζιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή («Αλλάζω για το κλίμα») που εκπονήθηκε από το Δήμο Βόλου, μαζί με 4 καθηγητές από το Τοπικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διανεμήθηκε στην έκτη τάξη των δημοτικών σχολείων Βόλου (σε ~1.400 μαθητές). CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 5

7 9. Συνολική αξιολόγηση της προόδου του ΤΣΔ και προγραμματισμός της μελλοντικής του λειτουργίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κύρια αποτελέσματα του CLOMLOCAL2020, αναφορικά με εργαλεία, σχέδια και υλικό ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν: Ένα σύνολο εύχρηστων εργαλείων για τον υπολογισμό των εκπομπών ΑΦΘ και των βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά πηγή εκπομπής σε τοπικό επίπεδο Τοπική απογραφή ΑΦΘ Ένα σύνολο εργαλείων για την προβολή των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 2020 Ένα σύνολο μεθόδων για την αξιολόγηση του δυναμικού των μέτρων μείωσης των εκπομπών Ένα υπολογιστικό εργαλείο για τη διενέργεια αναλύσεων κόστους-οφέλους των μέτρων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ, περιλαμβανομένου του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους Ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για δραστικές και μακροπρόθεσμες μειώσεις των εκπομπών ΑΦΘ Ένα σύνολο από πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων» Ένα σχέδιο παρακολούθησης και σχετικούς δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής των μέτρων μείωση των εκπομπών ΑΦΘ Δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κλιματική αλλαγή που απευθύνεται σε σχολεία (εκπαιδευτικούς και μαθητές), συμπεριλαμβανομένου του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Αλλάζω για το κλίμα» Διάδοση των αποτελεσμάτων και δράσεις ευαισθητοποίησης Τα ακόλουθα ευρήματα, σχετικά με την περιοχή του Βόλου, αξίζει επίσης να αναφερθούν: Η κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στην Εμπορία Ρύπων της ΕΕ. Μια εντελώς διαφορετική κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας, ανά τομέα και καύσιμο, επιτυγχάνεται όταν εξαιρείται από την ανάλυση η κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στην Εμπορία Ρύπων: ο οικιακός τομέας είναι ο μεγάλος καταναλωτής και ακολουθείται από τις οδικές μεταφορές. Η κατανομή αυτή θεωρείται ως πιο αντιπροσωπευτική για αστικές περιοχές. Οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου εκτιμούνται σε 4.575,72 kt, και αντιπροσωπεύουν το 3,5% του συνόλου των εκπομπών ΑΦΘ σε εθνικό επίπεδο (με εξαίρεση τις Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοκομία). Οι κύριοι συντελεστές είναι οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Εμπορίας Ρύπων. Εξαιρώντας τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν την Εμπορία Ρύπων και τις έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο των εκπομπών από μονάδες κινητής καύσης αυξάνεται σε 28%, ενώ ο τομέας των αποβλήτων στο 25% του συνόλου. Οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ αναμένεται να μειωθούν από το 2007 έως το 2020 κατά 1,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στο μείγμα καυσίμων για τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που οδηγεί σε μια συνεχή μείωση του μέσου συντελεστή εκπομπών. Αν CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 6

8 οι έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρεθούν από τα συνολικά στοιχεία, τότε το σενάριο προβλέπει μια συνολική αύξηση της τάξης του 2% για την περίοδο Αν εξαιρεθούν και οι έμμεσες εκπομπές και οι εκπομπές από τις εγκαταστάσεις της Εμπορίας Ρύπων, προβλέπεται μια συνολική αύξηση 3,2% (για την περίοδο ). [σημειώνεται ότι οι προβλέψεις έγιναν το 2009 και, ως εκ τούτου, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν ελήφθη υπόψη] Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί την κύρια πηγή εκπομπών ΑΦΘ καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Οι οδικές μεταφορές και ο τριτογενής τομέας έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση (30% περίπου). Η αύξηση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νομοθετικού πακέτου της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή που απαιτεί στόχους μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ για τους τομείς εκτός της Εμπορίας Ρύπων (μείωση κατά 4% το 2020, όσον αφορά τα επίπεδα του 2005 προβλέπεται για την Ελλάδα ). Είναι προφανές ότι οι πολιτικές και τα μέτρα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πιλοτική επίδειξη του Προγράμματος CLIM-LOCAL2020 υλοποιήθηκε για 2 χρόνια (μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2012), με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά κτίρια Ενεργειακές επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την ΑΝΕΒΟ σε 15 Δημοτικά κτίρια (13 σχολεία). CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 7

9 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια Οι κατασκευαστικές εργασίες (στο 2 ο και 3 ο Νηπιαγωγείο και το Νηπιαγωγείο «Νεφέλη» του Βόλου) ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2012 και περιελάμβαναν τη διάλυση της παλιάς στέγης και εγκατάσταση νέας μόνωσης και την αλλαγή των παραθύρων και πλαισίων. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Περίπου 800 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τοποθετήθηκαν στους δρόμους και τα πάρκα του Βόλου. Επίσης, στο πλαίσιο του CLIMLOCAL2020, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τοποθετήθηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας και άλλες περιοχές, σε 10 σχολεία στο Βόλο. Αγορά φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον οδήγησης Έξι οχήματα αγοράστηκαν, μέσω μίσθωσης, για τη Διεύθυνση Καθαριότητας: 3 οχήματα αποκομιδής CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 8

10 απορριμμάτων, 2 οχήματα καθαρισμού δρόμων και 1 όχημα για πλύσιμο κάδων απορριμμάτων. Τα οχήματα αυτά ήταν προϊόντα της «πράσινης» τεχνολογίας EURO 5. Ένα σεμινάριο για την οικολογική οδήγηση, οργανώθηκε και απευθύνθηκε σε 33 οδηγούς (της Διεύθυνσης Καθαριότητας) από πιστοποιημένο για την οικολογική οδήγηση εκπαιδευτή. Δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, σχετικά με την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την αντικατάσταση των συστημάτων αντλιών νερού, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο (σχετικά με τις δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης νερού) απεστάλη ταχυδρομικά στους πελάτες της ΔΕΥΑΜΒ ( πολίτες του Βόλου). Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη με θέμα «Διαθέσιμες τεχνολογίες και διαδικασίες για την επεξεργασία της λυματολάσπης που παράγεται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Βόλου». CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 9

11 Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης Περίπου 650 μεγάλοι χάρτινοι κάδοι αγοράστηκαν και διανεμήθηκαν σε όλα τα Δημοτικά γραφεία και πολλά σχολεία. Έχουν τυπωμένα το λογότυπο του LIFE+ και το σλόγκαν: «στο Βόλο αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάξουμε το κλίμα». Μια ενημερωτική συνάντηση διοργανώθηκε στη συνέχεια με το προσωπικό καθαρισμού του Δήμου. Διαχείριση οργανικών αποβλήτων (κάδοι οικιακής χρήσης και πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης) 350 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης διανεμήθηκαν στους πολίτες του Βόλου, μετά από διαδικασία κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο (Απρίλιος 2012) μπροστά σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και πολλούς πολίτες. Μια ξεχωριστή ιστοσελίδα, ένα φυλλάδιο και ένα ερωτηματολόγιο / έντυπο αίτησης δημιουργήθηκαν. Η συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου και ένα ανοικτό σεμινάριο για την κομποστοποίηση (συμμετείχαν 400 πολίτες του Βόλου) προώθησε τη δραστηριότητα περαιτέρω. Στο μέλλον, το μέτρο θα υποστηρίζεται από το «Γραφείο οικιακής κομποστοποίησης». Μια πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης χωροθετήθηκε στην περιοχή Σέσκλου και αδειοδοτήθηκε κατάλληλα. Η εγκατάσταση θα δέχεται τα πράσινα απόβλητα από τη συντήρηση των πάρκων και των δέντρων στην πόλη του Βόλου, καθώς και τα οργανικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) που παράγονται από τα νοικοκυριά. Η περιοχή περιφράχθηκε, τοποθετήθηκε μια ενημερωτική πινακίδα του LIFE + έργου CLIMLOCAL2020 στην είσοδό της και κατασκευάστηκε ένα μικρό περίπτερο ενημέρωσης. Σαράντα (40) ειδικοί και με κατάλληλη σήμανση κάδοι, για συλλογή «πράσινων» και οργανικών αποβλήτων, αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις στην πόλη του Βόλου, για χρήση από τους πολίτες. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 10

12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ) Τα μέτρα για την «κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της ΕΕ που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007, περιλαμβάνουν και τους ακόλουθους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020: οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ στην ΕΕ θα μειωθούν κατά 20% σε σύγκριση με το Οι μειώσεις αυτές θα επιτευχθούν μέσω: της τροποποίησης της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την εμπορία ρύπων, με στόχο να ενισχύσει, να επεκτείνει και να βελτιώσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων στην 3 η περίοδο της υιοθέτησης συγκεκριμένων δεσμεύσεων για κάθε κράτος μέλος για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τομείς εκτός Εμπορίας Ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές ΑΦΘ κατά 4% το 2020, σε ότι αφορά τα επίπεδα του Η επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των διοικητικών επιπέδων, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι πιο κοντά στους πολίτες πρέπει να καθοδηγήσουν τις δράσεις και να παρέχουν πολιτική στήριξη σε σχέση με μέτρα που σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» που έχει ως στόχο να υποστηρίξει δράσεις που έχουν αναληφθεί από τοπικές αρχές στον τομέα της βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο CLIMLOCAL2020 έχει θετικό αντίκτυπο σε θέματα που σχετίζονται με πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ακόμη και αν η συνολική δυνατότητα μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ δεν έχει (και δεν θα μπορούσε να έχει) καθοριστεί πλήρως. Επί του παρόντος, τα μέτρα του ΤΣΔ που έχουν υλοποιηθεί από τους Δικαιούχους του έργου έχουν προκαλέσει μειώσεις των ΑΦΘ που ισοδυναμούν με το 5% (25 t CO 2 eq.) του πρώτου ενδιάμεσου στόχου μείωσης των εκπομπών για το 2012 (600 t CO2 eq.), όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων (δεδομένης της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα), καθώς και οι καθυστερήσεις στη διαδικασία προμηθειών, είναι μεταξύ των παραμέτρων που επηρεάζουν τις μειώσεις εκπομπών που έχουν ήδη επιτευχθεί. Μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί (π.χ. εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε σχολεία, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με οικιακή κομποστοποίηση και ανακύκλωση, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για ορθολογική κατανάλωση νερού κ.λπ.). Υπάρχουν CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 11

13 επίσης τουλάχιστον 250 εγκεκριμένες αιτήσεις από νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου (τέλος Αυγούστου 2012) για το εθνικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ». Συνολικά, η υλοποίηση των δράσεων και των μέτρων που περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) θα οδηγήσει τελικά σε 7% μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο έως το 2020, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2007 (~ τόνοι CO 2 eq.). Η πλειοψηφία των πηγών που καλύπτονται από το ΤΣΔ για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και, ως εκ τούτου, η εφαρμογή του ΤΣΔ βοηθά τη μείωση των εκπομπών των τομέων εκτός της Οδηγίας και προωθεί την επίτευξη ποσοτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Απόφασης για τον Καταμερισμό της Προσπάθειας. Επιπλέον, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο ΤΣΔ έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, βοηθητικά περιβαλλοντικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με οδικές μεταφορές, αλλαγή καυσίμου και ΑΠΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο της ΕΕ που υποστηρίζεται από την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και του καθαρού αέρα για την Ευρώπη. Εκτός από τα παραπάνω περιβαλλοντικά οφέλη, η εφαρμογή του ΤΣΔ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIM-LOCAL2020 αναμένεται να έχει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Η οικονομική ανάλυση έδειξε ότι περίπου το 60% του δυναμικού μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ αφορούν «winwin» μέτρα (δηλαδή παρεμβάσεις που παρουσιάζουν οικονομικό όφελος για τους τελικούς χρήστες, χωρίς την παροχή οικονομικών επιδοτήσεων ή άλλων παρόμοιων πολιτικών). Αυτό το δυναμικό μείωσης κατανέμεται (αν και όχι ομοιόμορφα) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Δήμος Βόλου, Δημοτική / Δημόσιες υπηρεσίες, νοικοκυριά, υπηρεσίες) και, ως εκ τούτου, τα οικονομικά οφέλη (κυρίως μέσω της μείωσης των δαπανών ενέργειας λόγω εξοικονόμησης) διαχέεται σε τοπικό επίπεδο. Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται στο ΤΣΔ για τα δημοτικά κτίρια (μέσης και υψηλής προτεραιότητας), θα οδηγήσει σε ετήσια μείωση των ενεργειακών δαπανών κατά ~ Άλλη σημαντική εξοικονόμηση αναμένεται να επιτευχθεί από τη χωριστή συλλογή «πρασίνων» και οργανικών αποβλήτων στην πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης: ~ καταβάλλεται ετήσια για τη διάθεση των «πρασίνων» και το κέρδος για το Δήμο Βόλου θα είναι διπλό, καθώς θα επεκταθεί και η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ. Έμμεσα οικονομικά οφέλη θα προκύψουν μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (υπηρεσίες και κατασκευές) για την εφαρμογή των μέτρων, ως πρόσθετο εισόδημα που θα δημιουργηθεί. Αυτή η πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Άλλες θετικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του Δήμου Βόλου για την αξιολόγηση των δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν: (α) Την απογραφή των εκπομπών (μαζί με τις σχετικές προβλέψεις) που παρέχει το έτος αναφοράς για τον καθορισμό στόχων και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών πολιτικών και μέτρων. (β) Τα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν εντός του Δήμου Βόλου και της ΔΕΥΑΜΒ, σε θέματα που σχετίζονται με την απογραφή εκπομπών ΑΦΘ και τις προβλέψεις. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε μελλοντική ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δράσεων μείωσης της κλιματικής αλλαγής. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 12

14 (γ) Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης (και το συναφές Σχέδιο Παρακολούθησης) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη και την επίσημη έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, από τη μία πλευρά δείχνει τη δέσμευση των τοπικών αρχών για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ και από την άλλη παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μια βασική καινοτομία του έργου που σχετίζεται όχι μόνο με τις τοπικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕΕ, ήταν η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαμόρφωση του ΤΣΔ. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν: (α) Σύνταξη της απογραφής εκπομπών ΑΦΘ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC που καλύπτουν όλες τις σχετικές πηγές εκπομπών ΑΦΘ. (β) Ανάπτυξη ενός σεναρίου βάσης, όπου οι πολιτικές και τα μέτρα εντοπίζονται αρχικά και στη συνέχεια αξιολογούνται. (γ) Αξιολόγηση των μέτρων που εντοπίστηκαν, η οποία δεν περιορίζεται στα ιδιωτικά οικονομικά κόστη και οφέλη, ούτε στη μείωση των εκπομπών ανά μέτρο, αλλά λαμβάνει υπόψη βοηθητικά περιβαλλοντικά οφέλη και τα αντίστοιχα εξωτερικά περιβαλλοντικά κόστη. (δ) Ιεράρχηση των μέτρων που περιλαμβάνονταν στο ΤΣΔ με εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής μεθόδου. (ε) Ανάπτυξη ενός (i) συνόλου κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή όλων των μέτρων, που μπορεί να χρησιμοποιείται από τις τοπικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες, και καλύπτει τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα, και (ii) ένα σχέδιο παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες και κατάλληλους δείκτες για τη μέτρηση της προόδου του κάθε μέτρου, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και να διορθωθούν τα προβλήματα, και επιτρέπει τη δημιουργία τακτικών και αξιόπιστων εκθέσεων προόδου και τη διαβίβαση των πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου, η οποία αναπτύχθηκε στις τεχνικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν και τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου (είναι όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου), δίνει τη δυνατότητα μεταβίβασης της διαδικασίας και σε άλλους Δήμους. Η πολυ-παραμετρική δομή των εργαλείων επίσης δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής τους και σε άλλους Δήμους, εφόσον ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες είναι διαθέσιμα. Η επίδειξη της δυνατότητας εφαρμογής των προτεινόμενων μεθοδολογιών και εργαλείων, σε πιλοτική κλίμακα και σε πραγματικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή τους στο Δήμο Βόλου. Καθώς το ΤΣΔ εξετάζει όλες τις πηγές εκπομπών στην περιοχή και δεν υπάρχουν παρόμοια προγράμματα σε επίπεδο Δήμου αλλού στην Ελλάδα, το έργο μπορεί να θεωρηθεί ως πιλοτικό για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων και εργαλείων, ενώ η εφαρμογή του αποτελεί μια πρώτη πλήρη εφαρμογή κλίμακας. Το έργο CLIMLOCAL2020 στοχεύει να χρησιμεύσει ως μια πρότυπη προσέγγιση μιας αποκεντρωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των μελλοντικών και πολύ αυστηρότερων εθνικών στόχων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ, με ευεργετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την ΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, ο Βόλος είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, που έχει ένα Τοπικό Σχέδιο CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 13

15 Δράσης για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο CLIMLOCAL2020 φιλοδοξεί να χρησιμεύσει (π.χ. μέσα από τα υλοποιούμενα μέτρα, δραστηριότητες διάδοσης, το «Τοπικό Γραφείο για την Κλιματική Αλλαγή» κ.λπ.) ως παράδειγμα για άλλους Δήμους για να εμπλακούν σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, εντός της δικαιοδοσίας τους. Μια τέτοια συμμετοχή θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και για την Ελλάδα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνολικός προϋπολογισμός: EUR Χρηματοδότηση ΕΕ: EUR (49,88%) Συντονιστής Δικαιούχος: Δήμος Βόλου Συνεργαζόμενοι Δικαιούχοι: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ) Επικοινωνία: Εύη Καραΐσκου Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε.) Νίκος Γκάργκουλας Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE+2007 Περιβάλλον και Διακυβέρνηση «Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής μέχρι το 2020» (LIFE07 ENV/GR/000282) που χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE + Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 14

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 Presentation of GHG Emission Reduction Measures SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής 1. Ερώτηση ανάπτυξης: θεωρείτε ότι η συγκυρία της οικονομικής κρίσης καθιστά τη συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. Η στροφή προς «πράσινες»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Δήμος Λεμεσού Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Σύμφωνο των Δημάρχων Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% έως το 2020 Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπόγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WASP-Tool: Ανάπτυξη και επίδειξη ενός Εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το έργο WASP-Tool: Ανάπτυξη και επίδειξη ενός Εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Το έργο WASP-Tool: Ανάπτυξη και επίδειξη ενός Εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/622 Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ WASP-

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb.gr Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Μήνας) 1. Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων»

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Άρης Καραχάλιος : Δήμαρχος Φαρσάλων Θελούρα Ηλέκτρα : Ειδική Συνεργάτιδα Πολιτικός Μηχανικός Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Αθήνα, 21 / 04 / 2015 Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2010. 1 Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ!

Σεπτέμβριος 2010. 1 Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ! ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ! Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 ο Δήμαρχος Στροβόλου κύριος Σάββας Ηλιοφώτου παρέδωσε άδειες για δωρεάν στάθμευση στον κύριο Γιώργο

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα