Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/ LAYMAN S REPORT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT"

Transcript

1 Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/ LAYMAN S REPORT

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα Οφέλη και επιπτώσεις Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κόστους-οφέλους (οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη) Δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων Στοιχεία του έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η μεταβολή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ανθρώπινος πολιτισμός. Οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, με κύριο το διοξείδιο του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα δύο τρίτα των συνολικών εκπομπών, σημειώνουν ραγδαία αύξηση και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το κλίμα του πλανήτη. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους και την κοινωνία συνολικά. Συνέπειες όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η εμφάνιση ακραίων μετεωρολογικών καταστάσεων, εκτεταμένες ξηρασίες και ερημοποίηση εδαφών στην περιοχή της Μεσογείου, θα έπλητταν και την πόλη του Βόλου. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θέτει σε τρομερή δοκιμασία τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, και αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων είναι ζωτικής σημασίας και ενθαρρύνεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες αυτές συνθήκες είναι πολυδιάστατος καθώς κατέχει τους ρόλους (α) του καταναλωτή και του υπεύθυνου για την παροχή υπηρεσιών, (β) του φορέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και ρύθμισης, (γ) του συμβούλου και εμψυχωτή και (δ) του παραγωγού και προμηθευτή. Ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών ΟΤΑ αναπτύσσει προγράμματα που στοχεύουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Έχουν ορισθεί τοπικές προτεραιότητες και υπογραφεί δεσμεύσεις και σχέδια δράσης (π.χ. Covenant of Mayors) που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και στη βελτίωση των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Δράσεις που σχετίζονται με την ενέργεια αποτελούν σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πόλεις καταναλώνουν το 80% της παγκόσμιας ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο CLIM-LOCAL2020 με τίτλο «Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020» προτάθηκε για συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE+2007 της ΕΕ, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών στην παγκόσμια και εθνική προσπάθεια για την προστασία του κλίματος. Το έργο υλοποιήθηκε από τον CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 1

3 Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012 στην πόλη του Βόλου, με συντονιστή τον Δήμο Βόλου σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ) και την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Οι κύριοι στόχοι του έργου περιελάμβαναν Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές των ΑΦΘ στην περιοχή τους. Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μείωση εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο. Ευαισθητοποίηση, παροχή κατάρτισης και διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπισή της. Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο (Δήμος Βόλου), σε ορίζοντα ετών, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. ΠΕΡΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έργο υλοποιήθηκε στο Δήμο Βόλου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (με κόκκινο χρώμα στο χάρτη), που βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα (~326 km βόρεια της Αθήνας). Ο Δήμος έχει πληθυσμό ~ (2011) και έκταση ~387 km 2. O Βόλος, μια παράκτια πόλη, είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και συνιστά ένα σημαντικό γεωργικό και βιομηχανικό κέντρο, ενώ το λιμάνι του αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 2

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα και με τις δράσεις του έργου, παρουσιάζεται στη συνέχεια. 1. Υπολογισμός τοπικών εκπομπών ΑΦΘ 2. Πρόβλεψη μελλοντικών τοπικών εκπομπών ΑΦΘ 3. Προσδιορισμός επιλογών μείωσης εκπομπών ΑΦΘ 4. Οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των μέτρων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ 5. Καθορισμός προτεραιοτήτων για τα μέτρα μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ 6. Δημόσια διαβούλευση και οριστικοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔ) που περιελάμβανε: o Διατύπωση αρχικού ΤΣΔ, εσωτερικές συναντήσεις και δημόσια διαβούλευση (πρόσκληση για γραπτές παρατηρήσεις και ανοιχτή ημερίδα / δημόσια διαβούλευση). o Ολοκλήρωση του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης του Βόλου για την Κλιματική Αλλαγή » που αποτελεί το κύριο παραδοτέο του έργου CLIMLOCAL2020. Το ΤΣΔ εγκρίθηκε επίσημα και υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου τον Απρίλιο του Το αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης είναι αρκετά ευρύ και δεν περιορίζεται στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), αλλά κατ αναλογία με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ΑΦΘ, τις εθνικές υποχρεώσεις και τα εθνικά προγράμματα περιλαμβάνει όλα τα αέρια του φαινόμενου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και όλους τους τομείς. Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, οδηγούν σε εκπομπές ΑΦΘ και η λειτουργία τους δεν καθορίζεται από εθνικές νομοθετικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις εθνικές υποχρεώσεις περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου, ο στόχος του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής που τίθεται για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου είναι η μείωση των εκπομπών ΑΦΘ κατά 7% έως το 2020, σε σχέση με τις εκπομπές του Με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, οι εκπομπές ΑΦΘ πρόκειται να μειωθούν κατά 70 χιλιάδες τόνους CO 2 eq. έως το Το ΤΣΔ παρουσιάζει αναλυτικά τα επιλεγμένα μέτρα (συνολικά προτείνονται 49), τα οποία ομαδοποιούνται σε έξι διακριτούς τομείς -άξονες παρέμβασης που αναπτύσσονται στην πόλη: κτιριακές υποδομές, μεταφορές, ύδρευση και αποχέτευση, αστικά στερεά απόβλητα, λειτουργία της πόλης και δράσεις προοπτικής. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 3

5 (Α) Κτιριακές υποδομές (Β) Μεταφορές (Γ) Ύδρευση και διαχείριση λυμάτων (Δ) Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (Ε) Λειτουργία της πόλης (ΣΤ) Δράσεις προοπτικής Τα μέτρα που αφορούν τα κτίρια αποσκοπούν αφενός στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) σε αυτά και αφετέρου στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά) ή την αποτελεσματικότερη χρήση ορυκτών καυσίμων (π.χ. συμπαραγωγή). Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν (i) το κέλυφος των κτιρίων, (ii) τα συστήματα ψύξης & κλιματισμού, (iii) την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, καθώς και (iv) τις νέες κτιριακές υποδομές. Στον τομέα των μεταφορών έχουν ενταχθεί μέτρα τα οποία επικεντρώνονται σε τρεις επιμέρους άξονες-στόχους: (i) στόλοι οχημάτων του Δήμου και του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με αυτόν, (ii) την κατασκευή υποδομών μεταφορών που είναι καταρχήν ευθύνη του Δήμου και (iii) την προτροπή του Δήμου προς τους πολίτες να εφαρμόζουν πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές από τις μετακινήσεις. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ (εκτός από τα κτίρια και τα οχήματα). Τα μέτρα επικεντρώνονται στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, στη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Ο τομέας περιλαμβάνει μέτρα που εστιάζουν στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης χαρτιού και οργανικών. Αυτά είναι τα δύο ρεύματα στόχοι, καθώς ευθύνονται για την έκλυση μεθανίου από τους ΧΥΤΑ. Το μεθάνιο είναι αέριο του θερμοκηπίου. Σε αυτόν τον τομέα έχουν ενταχθεί μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε δημόσιους χώρους, καθώς και μέτρα που δεν μειώνουν άμεσα τις εκπομπές αλλά τις αντισταθμίζουν (αστική δενδροφύτευση), καθώς τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής στην πόλη και συμβάλλουν έμμεσα στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Στον τομέα αυτό εντάσσονται δράσεις που αφορούν την προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης της πόλης. Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου είναι οι εξής: ΟΤΑ, δηλαδή ο Δήμος Βόλου (και ενδεχομένως και οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής, όπου αυτοί εμπλέκονται). Ο Δήμος Βόλου θα κληθεί να έχει τον κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση, εποπτεία ή/και προώθηση πολλών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ο Δήμος θα έχει αυξημένο προτρεπτικό/αποτρεπτικό ρόλο σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης και μέσω ενεργών πολιτικών όπως π.χ. τα δημοτικά τέλη. Δημόσιος τομέας, όπου περιλαμβάνονται δημοτικές και διαδημοτικές εταιρίες (π.χ. ΔΕΥΑΜΒ, ΑΝΕΒΟ, ΣΥΔΙΣΑ κ.λπ.) αλλά και άλλες υπηρεσίες στην περιοχή, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει διακριτό ρόλο στην εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με την ύδρευση και διαχείριση λυμάτων. Ιδιωτικός τομέας, όπου εντάσσονται ουσιαστικά οι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα, όπως για παράδειγμα τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία κ.λπ. Νοικοκυριά, δηλαδή τους κατοίκους της περιοχής περιλαμβανομένων των ιδιωτικών κατοικιών και των μεταφορών των κατοίκων εντός της περιοχής του Βόλου CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 4

6 o o Ανάπτυξη «Πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών ανά μέτρο», όπου περιγράφονται τα αρμόδια όργανα, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και τα πρακτικά μέτρα σε σχέση με την παροχή των απαιτούμενων συσκευών / μηχανημάτων / εξοπλισμού, συμβουλές λειτουργίας και συντήρησης κ.λπ. Διαμόρφωση Σχεδίου Παρακολούθησης προκειμένου να μετρείται και να επανεξετάζεται η πρόοδος του ΤΣΔ με συστηματικό τρόπο. 7. Εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων του ΤΣΔ 8. Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων που περιελάμβανε: o o o o o Συνέδριο, ημερίδα και δημόσιες διαβουλεύσεις. Εκστρατεία για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενημερωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (σε 10 σχολεία) και ενημερωτικές ημερίδες για την οικιακή κομποστοποίηση. Συνεντεύξεις τύπου, ραδιοφωνικά σποτ και άρθρα σε εφημερίδες. Ιστοσελίδα, ενημερωτικές πινακίδες, CD, αφίσες και φυλλάδια. Επιτραπέζιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή («Αλλάζω για το κλίμα») που εκπονήθηκε από το Δήμο Βόλου, μαζί με 4 καθηγητές από το Τοπικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διανεμήθηκε στην έκτη τάξη των δημοτικών σχολείων Βόλου (σε ~1.400 μαθητές). CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 5

7 9. Συνολική αξιολόγηση της προόδου του ΤΣΔ και προγραμματισμός της μελλοντικής του λειτουργίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κύρια αποτελέσματα του CLOMLOCAL2020, αναφορικά με εργαλεία, σχέδια και υλικό ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν: Ένα σύνολο εύχρηστων εργαλείων για τον υπολογισμό των εκπομπών ΑΦΘ και των βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά πηγή εκπομπής σε τοπικό επίπεδο Τοπική απογραφή ΑΦΘ Ένα σύνολο εργαλείων για την προβολή των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 2020 Ένα σύνολο μεθόδων για την αξιολόγηση του δυναμικού των μέτρων μείωσης των εκπομπών Ένα υπολογιστικό εργαλείο για τη διενέργεια αναλύσεων κόστους-οφέλους των μέτρων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ, περιλαμβανομένου του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους Ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για δραστικές και μακροπρόθεσμες μειώσεις των εκπομπών ΑΦΘ Ένα σύνολο από πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων» Ένα σχέδιο παρακολούθησης και σχετικούς δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής των μέτρων μείωση των εκπομπών ΑΦΘ Δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κλιματική αλλαγή που απευθύνεται σε σχολεία (εκπαιδευτικούς και μαθητές), συμπεριλαμβανομένου του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Αλλάζω για το κλίμα» Διάδοση των αποτελεσμάτων και δράσεις ευαισθητοποίησης Τα ακόλουθα ευρήματα, σχετικά με την περιοχή του Βόλου, αξίζει επίσης να αναφερθούν: Η κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στην Εμπορία Ρύπων της ΕΕ. Μια εντελώς διαφορετική κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας, ανά τομέα και καύσιμο, επιτυγχάνεται όταν εξαιρείται από την ανάλυση η κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στην Εμπορία Ρύπων: ο οικιακός τομέας είναι ο μεγάλος καταναλωτής και ακολουθείται από τις οδικές μεταφορές. Η κατανομή αυτή θεωρείται ως πιο αντιπροσωπευτική για αστικές περιοχές. Οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου εκτιμούνται σε 4.575,72 kt, και αντιπροσωπεύουν το 3,5% του συνόλου των εκπομπών ΑΦΘ σε εθνικό επίπεδο (με εξαίρεση τις Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοκομία). Οι κύριοι συντελεστές είναι οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Εμπορίας Ρύπων. Εξαιρώντας τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν την Εμπορία Ρύπων και τις έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο των εκπομπών από μονάδες κινητής καύσης αυξάνεται σε 28%, ενώ ο τομέας των αποβλήτων στο 25% του συνόλου. Οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ αναμένεται να μειωθούν από το 2007 έως το 2020 κατά 1,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στο μείγμα καυσίμων για τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που οδηγεί σε μια συνεχή μείωση του μέσου συντελεστή εκπομπών. Αν CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 6

8 οι έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρεθούν από τα συνολικά στοιχεία, τότε το σενάριο προβλέπει μια συνολική αύξηση της τάξης του 2% για την περίοδο Αν εξαιρεθούν και οι έμμεσες εκπομπές και οι εκπομπές από τις εγκαταστάσεις της Εμπορίας Ρύπων, προβλέπεται μια συνολική αύξηση 3,2% (για την περίοδο ). [σημειώνεται ότι οι προβλέψεις έγιναν το 2009 και, ως εκ τούτου, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν ελήφθη υπόψη] Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί την κύρια πηγή εκπομπών ΑΦΘ καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Οι οδικές μεταφορές και ο τριτογενής τομέας έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση (30% περίπου). Η αύξηση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νομοθετικού πακέτου της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή που απαιτεί στόχους μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ για τους τομείς εκτός της Εμπορίας Ρύπων (μείωση κατά 4% το 2020, όσον αφορά τα επίπεδα του 2005 προβλέπεται για την Ελλάδα ). Είναι προφανές ότι οι πολιτικές και τα μέτρα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πιλοτική επίδειξη του Προγράμματος CLIM-LOCAL2020 υλοποιήθηκε για 2 χρόνια (μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2012), με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά κτίρια Ενεργειακές επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την ΑΝΕΒΟ σε 15 Δημοτικά κτίρια (13 σχολεία). CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 7

9 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια Οι κατασκευαστικές εργασίες (στο 2 ο και 3 ο Νηπιαγωγείο και το Νηπιαγωγείο «Νεφέλη» του Βόλου) ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2012 και περιελάμβαναν τη διάλυση της παλιάς στέγης και εγκατάσταση νέας μόνωσης και την αλλαγή των παραθύρων και πλαισίων. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Περίπου 800 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τοποθετήθηκαν στους δρόμους και τα πάρκα του Βόλου. Επίσης, στο πλαίσιο του CLIMLOCAL2020, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τοποθετήθηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας και άλλες περιοχές, σε 10 σχολεία στο Βόλο. Αγορά φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον οδήγησης Έξι οχήματα αγοράστηκαν, μέσω μίσθωσης, για τη Διεύθυνση Καθαριότητας: 3 οχήματα αποκομιδής CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 8

10 απορριμμάτων, 2 οχήματα καθαρισμού δρόμων και 1 όχημα για πλύσιμο κάδων απορριμμάτων. Τα οχήματα αυτά ήταν προϊόντα της «πράσινης» τεχνολογίας EURO 5. Ένα σεμινάριο για την οικολογική οδήγηση, οργανώθηκε και απευθύνθηκε σε 33 οδηγούς (της Διεύθυνσης Καθαριότητας) από πιστοποιημένο για την οικολογική οδήγηση εκπαιδευτή. Δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, σχετικά με την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την αντικατάσταση των συστημάτων αντλιών νερού, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο (σχετικά με τις δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης νερού) απεστάλη ταχυδρομικά στους πελάτες της ΔΕΥΑΜΒ ( πολίτες του Βόλου). Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη με θέμα «Διαθέσιμες τεχνολογίες και διαδικασίες για την επεξεργασία της λυματολάσπης που παράγεται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Βόλου». CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 9

11 Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης Περίπου 650 μεγάλοι χάρτινοι κάδοι αγοράστηκαν και διανεμήθηκαν σε όλα τα Δημοτικά γραφεία και πολλά σχολεία. Έχουν τυπωμένα το λογότυπο του LIFE+ και το σλόγκαν: «στο Βόλο αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάξουμε το κλίμα». Μια ενημερωτική συνάντηση διοργανώθηκε στη συνέχεια με το προσωπικό καθαρισμού του Δήμου. Διαχείριση οργανικών αποβλήτων (κάδοι οικιακής χρήσης και πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης) 350 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης διανεμήθηκαν στους πολίτες του Βόλου, μετά από διαδικασία κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο (Απρίλιος 2012) μπροστά σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και πολλούς πολίτες. Μια ξεχωριστή ιστοσελίδα, ένα φυλλάδιο και ένα ερωτηματολόγιο / έντυπο αίτησης δημιουργήθηκαν. Η συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου και ένα ανοικτό σεμινάριο για την κομποστοποίηση (συμμετείχαν 400 πολίτες του Βόλου) προώθησε τη δραστηριότητα περαιτέρω. Στο μέλλον, το μέτρο θα υποστηρίζεται από το «Γραφείο οικιακής κομποστοποίησης». Μια πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης χωροθετήθηκε στην περιοχή Σέσκλου και αδειοδοτήθηκε κατάλληλα. Η εγκατάσταση θα δέχεται τα πράσινα απόβλητα από τη συντήρηση των πάρκων και των δέντρων στην πόλη του Βόλου, καθώς και τα οργανικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) που παράγονται από τα νοικοκυριά. Η περιοχή περιφράχθηκε, τοποθετήθηκε μια ενημερωτική πινακίδα του LIFE + έργου CLIMLOCAL2020 στην είσοδό της και κατασκευάστηκε ένα μικρό περίπτερο ενημέρωσης. Σαράντα (40) ειδικοί και με κατάλληλη σήμανση κάδοι, για συλλογή «πράσινων» και οργανικών αποβλήτων, αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις στην πόλη του Βόλου, για χρήση από τους πολίτες. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 10

12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ) Τα μέτρα για την «κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της ΕΕ που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007, περιλαμβάνουν και τους ακόλουθους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020: οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ στην ΕΕ θα μειωθούν κατά 20% σε σύγκριση με το Οι μειώσεις αυτές θα επιτευχθούν μέσω: της τροποποίησης της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την εμπορία ρύπων, με στόχο να ενισχύσει, να επεκτείνει και να βελτιώσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων στην 3 η περίοδο της υιοθέτησης συγκεκριμένων δεσμεύσεων για κάθε κράτος μέλος για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τομείς εκτός Εμπορίας Ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές ΑΦΘ κατά 4% το 2020, σε ότι αφορά τα επίπεδα του Η επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των διοικητικών επιπέδων, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι πιο κοντά στους πολίτες πρέπει να καθοδηγήσουν τις δράσεις και να παρέχουν πολιτική στήριξη σε σχέση με μέτρα που σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» που έχει ως στόχο να υποστηρίξει δράσεις που έχουν αναληφθεί από τοπικές αρχές στον τομέα της βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο CLIMLOCAL2020 έχει θετικό αντίκτυπο σε θέματα που σχετίζονται με πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ακόμη και αν η συνολική δυνατότητα μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ δεν έχει (και δεν θα μπορούσε να έχει) καθοριστεί πλήρως. Επί του παρόντος, τα μέτρα του ΤΣΔ που έχουν υλοποιηθεί από τους Δικαιούχους του έργου έχουν προκαλέσει μειώσεις των ΑΦΘ που ισοδυναμούν με το 5% (25 t CO 2 eq.) του πρώτου ενδιάμεσου στόχου μείωσης των εκπομπών για το 2012 (600 t CO2 eq.), όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων (δεδομένης της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα), καθώς και οι καθυστερήσεις στη διαδικασία προμηθειών, είναι μεταξύ των παραμέτρων που επηρεάζουν τις μειώσεις εκπομπών που έχουν ήδη επιτευχθεί. Μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί (π.χ. εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε σχολεία, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με οικιακή κομποστοποίηση και ανακύκλωση, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για ορθολογική κατανάλωση νερού κ.λπ.). Υπάρχουν CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 11

13 επίσης τουλάχιστον 250 εγκεκριμένες αιτήσεις από νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου (τέλος Αυγούστου 2012) για το εθνικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ». Συνολικά, η υλοποίηση των δράσεων και των μέτρων που περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) θα οδηγήσει τελικά σε 7% μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο έως το 2020, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2007 (~ τόνοι CO 2 eq.). Η πλειοψηφία των πηγών που καλύπτονται από το ΤΣΔ για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και, ως εκ τούτου, η εφαρμογή του ΤΣΔ βοηθά τη μείωση των εκπομπών των τομέων εκτός της Οδηγίας και προωθεί την επίτευξη ποσοτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Απόφασης για τον Καταμερισμό της Προσπάθειας. Επιπλέον, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο ΤΣΔ έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, βοηθητικά περιβαλλοντικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με οδικές μεταφορές, αλλαγή καυσίμου και ΑΠΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο της ΕΕ που υποστηρίζεται από την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και του καθαρού αέρα για την Ευρώπη. Εκτός από τα παραπάνω περιβαλλοντικά οφέλη, η εφαρμογή του ΤΣΔ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIM-LOCAL2020 αναμένεται να έχει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Η οικονομική ανάλυση έδειξε ότι περίπου το 60% του δυναμικού μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ αφορούν «winwin» μέτρα (δηλαδή παρεμβάσεις που παρουσιάζουν οικονομικό όφελος για τους τελικούς χρήστες, χωρίς την παροχή οικονομικών επιδοτήσεων ή άλλων παρόμοιων πολιτικών). Αυτό το δυναμικό μείωσης κατανέμεται (αν και όχι ομοιόμορφα) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Δήμος Βόλου, Δημοτική / Δημόσιες υπηρεσίες, νοικοκυριά, υπηρεσίες) και, ως εκ τούτου, τα οικονομικά οφέλη (κυρίως μέσω της μείωσης των δαπανών ενέργειας λόγω εξοικονόμησης) διαχέεται σε τοπικό επίπεδο. Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται στο ΤΣΔ για τα δημοτικά κτίρια (μέσης και υψηλής προτεραιότητας), θα οδηγήσει σε ετήσια μείωση των ενεργειακών δαπανών κατά ~ Άλλη σημαντική εξοικονόμηση αναμένεται να επιτευχθεί από τη χωριστή συλλογή «πρασίνων» και οργανικών αποβλήτων στην πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης: ~ καταβάλλεται ετήσια για τη διάθεση των «πρασίνων» και το κέρδος για το Δήμο Βόλου θα είναι διπλό, καθώς θα επεκταθεί και η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ. Έμμεσα οικονομικά οφέλη θα προκύψουν μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (υπηρεσίες και κατασκευές) για την εφαρμογή των μέτρων, ως πρόσθετο εισόδημα που θα δημιουργηθεί. Αυτή η πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Άλλες θετικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του Δήμου Βόλου για την αξιολόγηση των δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν: (α) Την απογραφή των εκπομπών (μαζί με τις σχετικές προβλέψεις) που παρέχει το έτος αναφοράς για τον καθορισμό στόχων και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών πολιτικών και μέτρων. (β) Τα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν εντός του Δήμου Βόλου και της ΔΕΥΑΜΒ, σε θέματα που σχετίζονται με την απογραφή εκπομπών ΑΦΘ και τις προβλέψεις. Η εφαρμογή αυτών των εργαλείων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε μελλοντική ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δράσεων μείωσης της κλιματικής αλλαγής. CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 12

14 (γ) Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης (και το συναφές Σχέδιο Παρακολούθησης) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη και την επίσημη έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, από τη μία πλευρά δείχνει τη δέσμευση των τοπικών αρχών για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ και από την άλλη παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μια βασική καινοτομία του έργου που σχετίζεται όχι μόνο με τις τοπικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕΕ, ήταν η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαμόρφωση του ΤΣΔ. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν: (α) Σύνταξη της απογραφής εκπομπών ΑΦΘ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC που καλύπτουν όλες τις σχετικές πηγές εκπομπών ΑΦΘ. (β) Ανάπτυξη ενός σεναρίου βάσης, όπου οι πολιτικές και τα μέτρα εντοπίζονται αρχικά και στη συνέχεια αξιολογούνται. (γ) Αξιολόγηση των μέτρων που εντοπίστηκαν, η οποία δεν περιορίζεται στα ιδιωτικά οικονομικά κόστη και οφέλη, ούτε στη μείωση των εκπομπών ανά μέτρο, αλλά λαμβάνει υπόψη βοηθητικά περιβαλλοντικά οφέλη και τα αντίστοιχα εξωτερικά περιβαλλοντικά κόστη. (δ) Ιεράρχηση των μέτρων που περιλαμβάνονταν στο ΤΣΔ με εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής μεθόδου. (ε) Ανάπτυξη ενός (i) συνόλου κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή όλων των μέτρων, που μπορεί να χρησιμοποιείται από τις τοπικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες, και καλύπτει τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα, και (ii) ένα σχέδιο παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες και κατάλληλους δείκτες για τη μέτρηση της προόδου του κάθε μέτρου, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και να διορθωθούν τα προβλήματα, και επιτρέπει τη δημιουργία τακτικών και αξιόπιστων εκθέσεων προόδου και τη διαβίβαση των πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου, η οποία αναπτύχθηκε στις τεχνικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν και τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου (είναι όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου), δίνει τη δυνατότητα μεταβίβασης της διαδικασίας και σε άλλους Δήμους. Η πολυ-παραμετρική δομή των εργαλείων επίσης δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής τους και σε άλλους Δήμους, εφόσον ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες είναι διαθέσιμα. Η επίδειξη της δυνατότητας εφαρμογής των προτεινόμενων μεθοδολογιών και εργαλείων, σε πιλοτική κλίμακα και σε πραγματικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή τους στο Δήμο Βόλου. Καθώς το ΤΣΔ εξετάζει όλες τις πηγές εκπομπών στην περιοχή και δεν υπάρχουν παρόμοια προγράμματα σε επίπεδο Δήμου αλλού στην Ελλάδα, το έργο μπορεί να θεωρηθεί ως πιλοτικό για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων και εργαλείων, ενώ η εφαρμογή του αποτελεί μια πρώτη πλήρη εφαρμογή κλίμακας. Το έργο CLIMLOCAL2020 στοχεύει να χρησιμεύσει ως μια πρότυπη προσέγγιση μιας αποκεντρωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των μελλοντικών και πολύ αυστηρότερων εθνικών στόχων μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ, με ευεργετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την ΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, ο Βόλος είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, που έχει ένα Τοπικό Σχέδιο CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 13

15 Δράσης για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο CLIMLOCAL2020 φιλοδοξεί να χρησιμεύσει (π.χ. μέσα από τα υλοποιούμενα μέτρα, δραστηριότητες διάδοσης, το «Τοπικό Γραφείο για την Κλιματική Αλλαγή» κ.λπ.) ως παράδειγμα για άλλους Δήμους για να εμπλακούν σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, εντός της δικαιοδοσίας τους. Μια τέτοια συμμετοχή θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και για την Ελλάδα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνολικός προϋπολογισμός: EUR Χρηματοδότηση ΕΕ: EUR (49,88%) Συντονιστής Δικαιούχος: Δήμος Βόλου Συνεργαζόμενοι Δικαιούχοι: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ) Επικοινωνία: Εύη Καραΐσκου Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε.) Νίκος Γκάργκουλας Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE+2007 Περιβάλλον και Διακυβέρνηση «Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής μέχρι το 2020» (LIFE07 ENV/GR/000282) που χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE + Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας CLIMLOCAL2020 LAYMAN S REPORT 14

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα