Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ » Άρθρο Μόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο"

Transcript

1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ » Άρθρο Μόνο 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , το οποίο έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Μακροοικονομικές εξελίξεις ΑΕΠ, δισ. ευρώ, τρέχουσες τιμές Ιδιωτική κατανάλωση 172,6 172,7 169,1 168,8 172,5 176,3 180,2 % μεταβολή όγκου -2,2-4,5-4,8-1,2 1,1 1,2 1,3 Συνολικές επενδύσεις 32,2 33,9 31,5 31,3 32,1 34,0 36,3 % μεταβολή όγκου -13,9-16,5-7,1-2,2 1,1 4,0 5,0 Δημόσια κατανάλωση 49,7 41,9 37,7 36,5 36,5 36,8 37,3 % μεταβολή όγκου 10,3-6,5-8,4-4,0-1,0-0,3 0,3 Εξαγωγές 44,3 48,2 52,4 56,5 61,7 67,1 72,5 % μεταβολή όγκου -20,1 3,8 6,4 6,7 7,2 6,8 6,1 Εισαγωγές 69,5 67,7 67,1 66,5 69,0 73,1 76,6 % μεταβολή όγκου -18,6-4,8-4,2-3,0 1,6 3,6 2,7 ΑΕΠ 235,0 230,2 225,4 228,4 235,5 242,9 251,9 % μεταβολή όγκου -2,0-4,5-3,5 0,8 2,1 2,1 2,7 Τιμές ΔΤΚ (μέσα επίπεδα) (2000=100) 130,1 136,3 140,3 141,7 143,2 144,8 146,1 % μεταβολή 1,1 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,9 Αποπληθωριστής ΑΕΠ (2000=100) 130,4 133,7 135,7 136,3 137,7 139,0 140,3 % μεταβολή 1,3 2,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,9 Ισοτιμία ευρώ/$ ΗΠΑ 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 % μεταβολή -5,4-4,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Τιμή πετρελαίου ($/βαρέλι) 61,5 80,2 112,8 112,0 100,0 100,0 100,0 % μεταβολή -36,6 30,4 40,6-0,7-10,7 0,0 0,0 Αγορά εργασίας Απασχόληση, 000 άτομα, εθνικολογιστική βάση %του πληθυσμού 42,2 41,2 39,8 39,6 39,9 40,1 40,3 Ανεργία, 000 άτομα 471,0 628,7 766,8 792,9 767,5 747,6 724,9 % του εργατικού δυναμικού, εθνικολογιστική βάση 9,0 11,5 14,5 15,0 14,5 14,0 13,6 Αμοιβές εξηρτημένης εργασίας, δισ. ευρώ 88,6 83,5 79,6 79,7 80,0 80,4 80,7 Ακαθ. λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα, δισ. ευρώ 123,7 121,8 119,5 121,4 128,1 134,9 143,3 Νομισματικός τομέας Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 1,2 0,8 Διαφορά απόδοσης 10ετούς ομολόγου (Ελλάδας Γερμανίας), μονάδες βάσης Πιστωτική επέκταση (ιδιωτικός τομέας) 4,1 2,1 Εξωτερικός τομέας (% του ΑΕΠ) Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, εθνικολογιστική βάση -10,7-8,5-6,5-4,4-3,1-2,5-1,6 Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εθνικολογιστική βάση -14,0-11,8-10,0-7,9-6,6-5,9-5,0 Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 173,5 178,3 Διεθνής καθαρή επενδυτική θέση -84,9-98,2 Διεθνές οικονομικό περιβάλλον (% μεταβολή) Παγκόσμιο ΑΕΠ -0,5 5,0 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 ΑΕΠ Ευρωζώνης -4,1 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0

2 Όγκος παγκόσμιου εμπορίου(αγαθά και υπηρεσίες) -10,9 12,4 7,4 6,9 7,0 7,0 7,0 Εν.ΔΤΚ Ευρωζώνης 0,3 1,5 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 Έτος Εκτίμηση αποχωρήσεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) Εκτιμήσεις αποχωρήσεων-προσλήψεων μόνιμου προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη χωρίς παρεμβάσεις Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) κανόνας 1:5 Εκτίμηση αποχωρήσεων (ΝΠΔΔ,ΟΚΑ και ΟΤΑ α' και β') Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός προσωπικού ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ) κανόνας 1:5 Σύνολο αποχωρήσεων Σύνολο προσλήψεων (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό υπηρετούντος προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη χωρίς παρεμβάσεις Έτος Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β') Εκτίμηση για αριθμό προσωπικού ορισμένου χρόνου Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) Εκτιμήσεις για τον αριθμό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη χωρίς παρεμβάσεις Έτος Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β') Αριθμός θανόντων Συνολικός αριθμός συνταξιούχων (1) (2) (3) (4) (5)

3 ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ) Α. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις Εξέλιξη εσόδων εξόδων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης περιόδου κατά υποτομείς (ποσά σε εκατ. ευρώ) Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Ι. Έσοδα Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού α. Τακτικά έσοδα Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι Απολήψεις από Ε.Ε Μη φορολογικά έσοδα β. Μη τακτικά έσοδα γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα ΠΔΕ α. Εισροές ΕΣΠΑ β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) γ. Ίδια έσοδα ΙΙ. Δαπάνες Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού α. Πρωτογενείς δαπάνες ( ) Μισθοί και συντάξεις Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) Λειτουργικές και άλλες δαπάνες Αποδόσεις προς τρίτους Μη κατανεμημένες δαπάνες Αποθεματικό β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης γ. Τόκοι δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες ΠΔΕ ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού % ΑΕΠ -14,3% -9,3% -11,5% -11,7% -13,4% -14,0% -15,1% ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA Ισοζύγιο ΟΤΑ Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA Ισοζύγιο ΟKΑ Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA % ΑΕΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% ΑΕΠ

4 Β. Εξέλιξη τόκων και χρέους γενικής κυβέρνησης Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις) Τόκοι σε ταμειακή βάση Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % του ΑΕΠ 5,3% 6,1% 6,9% 8,3% 9,7% 11,1% 12,3% Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις) Χρέος γενικής κυβέρνησης ΑΕΠ Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ 127,1% 142,8% 160,6% 174,8% 183,6% 191,7% 198,9% Γ. Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων Δημοσιονομικό κενό ανά έτος για την περίοδο Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (βασικό σενάριο) Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση % ΑΕΠ -15,4% -10,5% -10,4% -12,0% -13,1% -13,8% -14,4% Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (Στόχοι) % ΑΕΠ -7,6% -6,5% -4,8% -2,6% -1,2% Δημοσιονομικό κενό % ΑΕΠ 2,9% 5,5% 8,3% 11,2% 13,3% ΑΕΠ

5 Δ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγουμένων ετών και τρέχοντος έτους 2011 Σύγκριση προϋπολογισθέντων μεγεθών και αποτελεσμάτων Προϋπ/σμός Πραγμ/σεις Απόκλιση Απόκλιση (% ΑΕΠ) Προϋπ/σμός Πραγμ/σεις Απόκλιση Απόκλιση (% ΑΕΠ) Κρατικός Προϋπολογισμός Ι. Έσοδα (1+2) ,5% ,4% 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) ,8% ,1% α. Τακτικά Έσοδα ,1% ,1% β. Μη τακτικά έσοδα ,1% ,2% γ. Επιστροφές φόρων ,7% ,1% 2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β+γ) ,7% ,3% ΙΙ. Δαπάνες (1+2) ,3% ,6% 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ) ,0% ,8% α. Πρωτογενείς δαπάνες ,0% ,8% β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση παλαιών οφειλών τους ,6% ,2% γ. Τόκοι ,1% ,1% δ. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες ,0% ,7% 2. ΠΔΕ ,3% ,8% ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ) ,6% ,6% % ΑΕΠ -4,2% -14,3% -10,1% -10,3% -9,2% 1,1% ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) ,5% ,8% % ΑΕΠ 0,4% -9,1% -9,4% -5,0% -3,5% 1,5% 0,0% IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ ,8% ,5% V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα ,2% ,2% VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές ,8% ,0% VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (III+IV+V+VI) ,2% ,9% % ΑΕΠ -2,0% -15,4% -13,4% -9,1% -10,5% -1,4% 0,0% ΑΕΠ

6 Σύγκριση προϋπολογισμού και εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων 2011 Προϋπ/σμός 2011 Εκτιμήσεις πραγμ/σεων Απόκλιση Απόκλιση (% ΑΕΠ) Κρατικός Προϋπολογισμός Ι. Έσοδα (1+2) ,8% 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) ,8% α. Τακτικά Έσοδα ,9% β. Μη τακτικά έσοδα ,1% γ. Επιστροφές φόρων ,0% 2. Έσοδα ΠΔΕ ,0% ΙΙ. Δαπάνες (1+2) ,5% 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε) ,5% α. Πρωτογενείς δαπάνες ,4% 1. Μισθοί και συντάξεις ,2% 2. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) ,5% 3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες ,0% 4. Αποδόσεις προς τρίτους ,3% 5. Μη κατανεμημένες δαπάνες ,0% 6. Αποθεματικό ,0% β. 1. Εγγυήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης ,1% 2. Εγγυήσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης ,0% γ. Τόκοι ,0% δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές ,0% ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες ,0% 2. ΠΔΕ ,0% ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ) ,2% % ΑΕΠ -9,1% -11,5% ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) ,2% % ΑΕΠ -2,2% -4,4% IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ ,2% ΝΠΔΔ ,3% ΟΤΑ ,4% ΟΚΑ ,2% Ανεξόφλητες οφειλές ΟΚΑ ,0% ΔΕΚΟ ,4% V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα % VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές ,5% VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης βάσει Π/Υ (III+IV+V+VI) ,0% % ΑΕΠ -7,4% -10,4% VIII. Στόχος ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης βάσει προγράμματος % ΑΕΠ -7,6% -10,4% 2,9% ΑΕΠ

7 Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ (ποσά σε εκατ. ευρώ) Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ) % ΑΕΠ 1. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης ,9% 1. 1 Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ ,4% 1. 2 Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων ,2% αμοιβών 1. 3 Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος) ,2% 1. 4 Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών ,2% 2. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών ,2% 2. 1 Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου ,0% 2. 2 Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας) ,0% 2. 3 Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ ,0% 2. 4 Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο ,1% 2. 5 Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ,1% 3. Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων ,3% 3. 1 Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ,1% 3. 2 Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων ,2% 4. Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ,6% 4. 1 Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών ,1% 4. 2 Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ,1% 4. 3 Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων ,0% 4. 4 Μείωση σε δαπάνες προσωπικού ,2% 4. 5 Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων ,1% 5. Μείωση αμυντικών δαπανών ,5% 5. 1 Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών ,2% 5. 2 Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 600 εκατ.ευρώ που αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για ,3% το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων) 6. Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας ,3% 6. 1 Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο ,0% 6. 2 Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους ,1% 6. 3 Νέος χάρτης υγείας ,1% 6. 4 Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων ,1% 6. 5 Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας ,0% 7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης ,4% 7. 1 Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ,2% 7. 2 Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση ,0% 7. 3 Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011) ,1% 7. 4 Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα ,2% 8. Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών ,9% 8. 1 Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παροχών κοινωνικών επιδομάτων ,3% 8. 2 Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων ,4% 8. 3 Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές ,1% 8. 4 Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων ,4% 8. 5 Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των ,1% 8. 6 Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%) ,0% 8. 7 Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων ,3% 7

8 Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ (ποσά σε εκατ. ευρώ) Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ) % ΑΕΠ 8. 8 Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταμείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων ,1% δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας 8. 9 Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων ,3% 9. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής ,3% 9. 1 Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας ,2% 9. 2 Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας ,0% 9. 3 Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας ,1% 9. 4 Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ ,1% 9. 5 Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ ,2% 9. 6 Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής ,5% 10 Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης ,2% ΦΠΑ ,3% Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ,3% Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ,4% Περιορισμός λαθρεμπορίου ,2% Άλλοι φόροι ,1% 11. Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα ,7% Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση τεκμηρίων ,4% Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών ,8% Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/ ,4% Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας ,5% Έσοδα από αυθαίρετα ,0% Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών ,1% ,0% Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης ,2% Αύξηση των τελών κυκλοφορίας ,0% Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες ,0% Φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών ,0% 12. Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ ,6% Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ ,3% Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών ,2% Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας ,0% 13. Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ ,2% Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ ,2% Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ ,1% 0,0% Μη κατανεμημένες παρεμβάσεις ,6% Παρεμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων ,5% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (1) 12,0% ΔΑΠΑΝΕΣ ,3% ΕΣΟΔΑ ,7% ΑΕΠ (1) Ποσό 600 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων 8

9 II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων Έτος Όνομα Εκτιμώμενος χρόνος Ποσοστό του Δημοσίου Ποσοστό προς πώληση Είδος συναλλαγής 2011 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) 2ο τρίμηνο 16.0% 10,0% Πώληση Μετοχών Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 3ο τρίμηνο 74,0% 40% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 3ο τρίμηνο 100,0% - Επέκταση Σύμβασης Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1 3ο τρίμηνο 100,0% - Επέκταση Σύμβασης Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2 3ο τρίμηνο 100,0% - Νέες Άδειες Παιγνίων Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 3ο τρίμηνο 74,3% 23,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Κρατικά Λαχεία 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 4ο τρίμηνο 74,1% 23,1% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) 4ο τρίμηνο 99,8% 99,8% Πώληση Μετοχών Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 4ο τρίμηνο 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 4ο τρίμηνο 65,0% 55,0% Πώληση Μετοχών Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 4ο τρίμηνο 65,0% 31,0% Πώληση Μετοχών ΤΡΑΙΝΟΣΕ 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΛΑΡΚΟ 4ο τρίμηνο 55,2% 55,2% Πώληση Μετοχών Alpha Bank 4ο τρίμηνο 0,6% 0,6% Πώληση Μετοχών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4ο τρίμηνο 1,2% 1,2% Πώληση Μετοχών Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Επέκταση Σύμβασης Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας 4ο τρίμηνο 49,0% 49,0% Πώληση Μετοχών Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) 4ο τρίμηνο 72,6% 72,6% Πώληση Μετοχών Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 4ο τρίμηνο 34,0% 34,0% Πώληση Μετοχών Ελληνικό 1 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Ακίνητα 1 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 2012 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 1ο τρίμηνο 55,0% 21% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) 1ο τρίμηνο 35,5% 35,5% Πώληση Μετοχών Τράπεζα Πειραιώς 1ο τρίμηνο 1,3% 1,3% Πώληση Μετοχών Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE) 1ο τρίμηνο 77,3% 26,2% Πώληση Μετοχών Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός» 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 1ο τρίμηνο 90,0% 40% Πώληση Μετοχών Λιμάνια 1 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 2ο τρίμηνο 61,3% 27,3% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ακίνητα 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 3ο τρίμηνο 51,0% 17,0% Πώληση Μετοχών Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ελληνικό 2 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ακίνητα 3 4ο τρίμηνο 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ψηφιακό Μέρισμα 1 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Δικαιωμάτων Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 4ο τρίμηνο 34,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 2013 Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» 1ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Περιφερειακά Αεροδρόμια 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Λιμάνια 2 2ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ακίνητα 4 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2 3ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ψηφιακό Μέρισμα 2 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Δικαιωμάτων Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης 4ο τρίμηνο 34,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2 4ο τρίμηνο 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 2014 Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3 100,0% 100,0% Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ακίνητη Περιουσία 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 2015 Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ Ακίνητη Περιουσία 100,0% - Πώληση Μετοχών ΕΕΣ 9

10 ΙIΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ME ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ A. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής Εκτίμησ Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις η Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Εκτίμηση Ι. Έσοδα Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού α. Τακτικά έσοδα Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι Απολήψεις από Ε.Ε Μη φορολογικά έσοδα β. Μη τακτικά έσοδα γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα ΠΔΕ α. Εισροές ΕΣΠΑ β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) γ. Ίδια έσοδα ΙΙ. Δαπάνες Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού α. Πρωτογενείς δαπάνες ( ) Μισθοί και συντάξεις Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) Λειτουργικές και άλλες δαπάνες Αποδόσεις προς τρίτους Μη κατανεμημένες δαπάνες Αποθεματικό β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης γ. Τόκοι δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες ΠΔΕ ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού % ΑΕΠ -14,3% -9,3% -9,3% -8,1% -8,9% -8,3% -8,1% ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης Ισοζύγιο νομικών προσώπων πλην ΔΕΚΟ Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA Ισοζύγιο ΟΤΑ Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA Ισοζύγιο ΟKΑ Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA Μη προσδιορισμένα μέτρα Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA % ΑΕΠ -15,4% -10,5% -7,4% -5,9% -4,4% -2,5% -1,1% ΑΕΠ

11 Β. Τόκοι και χρέος γενικής κυβέρνησης: α) με παρεμβάσεις β) με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης Α. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις Τόκοι σε ταμειακή βάση Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ 6,9% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8% Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) Β. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις Τόκοι σε ταμειακή βάση , Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95) Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ 7,0% 7,8% 8,9% 8,8% 8,6% Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA) ΑΕΠ Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης Α. Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις Χρέος γενικής κυβέρνησης Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ ,1% 142,8% 157,7% 166,3% 167,0% 164,4% 159,3% Β. Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις Χρέος γενικής κυβέρνησης Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ ΑΕΠ 127,1% 142,8% 155,5% 159,8% 157,7% 150,1% 139,5% 11

12 ΙV. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά υπουργείο με παρεμβάσεις Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού ανά φορέα με παρεμβάσεις (ποσά σε εκατ. ευρώ) Φορείς Π/Υ 2011 Εκτ Προεδρία Δημοκρατίας Τ.Π ΠΔΕ Βουλή των Ελλήνων Τ.Π ΠΔΕ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τ.Π ΠΔΕ Εξωτερικών Τ.Π ΠΔΕ Εθνικής Αμυνας Τ.Π Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) ΠΔΕ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) ΠΔΕ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τ.Π ΠΔΕ Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Τ.Π ΠΔΕ Πολιτισμού και Τουρισμού Τ.Π ΠΔΕ Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) Τ.Π ΠΔΕ Γενικές Κρατικές Δαπάνες Τ.Π Τόκοι Καταπτώσεις εγγυήσεων ΠΔΕ 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τ.Π ΠΔΕ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τ.Π ΠΔΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τ.Π. (με ΟΠΑΔ) ΠΔΕ Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Τ.Π ΠΔΕ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τ.Π ΠΔΕ Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Τ.Π ΠΔΕ Προστασίας του Πολίτη Τ.Π ΠΔΕ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π Τόκοι Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) Καταπτώσεις εγγυήσεων ΠΔΕ

13 Β. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις) α/α Κατηγορία δαπάνης Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2) Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές Μισθοί Συντάξεις Λοιπές παροχές Νέες προσλήψεις Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ( ) Δαπάνες περίθαλψης Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων Ο.Γ.Α Ι.Κ.Α Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ Ν.Α.Τ ΟΑΕΕ ΤΑΠ-ΟΤΕ Κοινωνική χρηματοδότηση EOΠYY ΟΠAΔ Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου) Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων) Kοινωνική προστασία Επιδόματα πολυτέκνων Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Συγκοινωνιακοί φορείς Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μετακινήσεις Λειτουργικές Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ Προμήθειες Διάφορες άλλες δαπάνες Δαπάνες ΝΑΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιδοτήσεις γεωργίας ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών Δαπάνες εκλογών Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ E' Αποθεματικό I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) II. Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους III. ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις) IV. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III) V. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας VΙ. Kαταπτώσεις εγγυήσεων Εντός ΓΚ Εκτός ΓΚ VΙΙ. Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI)

14 Γ. Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς της γενικής κυβέρνησης Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης Κατηγορία δαπάνης Πληρωμές Πληρωμές Εκτιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις 1. Μεταβιβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α. Επιχορηγήσεις β. Αποδόσεις Μεταβιβάσεις στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης α. Επιχορηγήσεις β. ΟΑΠ-ΔΕΗ γ. Αποδόσεις δ. Τριμερής χρηματοδότηση ε. ΕΚΑΣ στ. Λοιπές επιχορηγήσεις ζ. Επιχορηγήσεις για πολυτεκνικά επιδόματα η. Χρηματοδότηση με ειδικά ομόλογα Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία α. Επιχορηγήσεις β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση παλαιών οφειλών Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης α. Επιχορηγήσεις β. Αποδόσεις γ. Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς Γενικό σύνολο μεταβιβάσεων Δ. Περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.A) Προβλεπόμενες παρεμβάσεις για κάλυψη τυχόν επιπλέον απρόβλεπτων αποκλίσεων

15 V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ακαθάριστα έσοδα έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού Κοινωνικός Προϋπολογισμός I. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης α) IKA, OΓΑ, κλπ. Έσοδα Εισφορές Ρύθμιση οφειλών Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ Κοινωνικοί πόροι Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις Απόδοση περιουσίας Λοιπά Δαπάνες Συντάξεις Κύρια σύνταξη Επικουρικό Φαρμακευτικές Παροχές ασθένειας Προνοιακές παροχές Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα Λοιπές Αμοιβές προσωπικού Διοικητικές δαπάνες Πληρωμές στα νοσοκομεία Ισοζύγιο (α) β) ΟΑΕΔ, OEE, OEK Έσοδα Εισφορές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό Απόδοση περιουσίας Λοιπά Δαπάνες Παροχές Αντικρυζόμενες δαπάνες Αμοιβές προσωπικού Λοιπές Ισοζύγιο (β) Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β) II. Νοσοκομεία Έσοδα Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό Ίδια έσοδα Αντικρυζόμενα έσοδα Δαπάνες Φαρμακευτικές και άλλα υλικά Λοιπές Ισοζύγιο (ΙΙ) Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ)

16 VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ακαθάριστα έσοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα ενοποιημένων προϋπολογισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Τοπική αυτοδιοίκηση ΕΣΟΔΑ Ασφαλιστικές εισφορές Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Συντάξεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ I. Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95). II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010.» 2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 16

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας

Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας Γ. Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής προϋπολογισµός της χώρας Το Μεσοπρόθεσµο ηµοσιονοµικό Πλαίσιο συντάχθηκε από την κυβέρνηση µε τη συνεργασία όλων των υπουργείων. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 31 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2006 Οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2006 ήταν η συνέχιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα 30 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16993. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα 30 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16993. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 9 Ιουνίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 9 Ιουνίου 2011 Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011; Γ. Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 15 Απριλίου 2011 Το στοίχημα της ανάπτυξης 2 Το στοίχημα της ανάπτυξης Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου.

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου. Πίνακας 1 Ελλάδα: Προαπαιτούμενες δράσεις Πολιτική Μέτρα προς λήψη σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 27 Μαΐου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο 1 Η Ελλάδα αλλάζει. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της δημιουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο 1 Η Ελλάδα αλλάζει. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της δημιουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης

Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πρόεδρο Eurogroup Κ. Olli Rehn Επίτροπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0... σελ. 3. Συνθήκες Ανταγωνισμού. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 41

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0... σελ. 3. Συνθήκες Ανταγωνισμού. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δημοσιονομικός Εκτροχιασμός και Επανεκκίνηση Προσαρμογής, 2.0... σελ. 3 Αποκρατικοποιήσεις, Ανασυγκρότηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας... σελ. 15 Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 211, Δεκέμβριος 2013 Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 211, Δεκέμβριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το 2012 και το 2013 ήταν, όπως αναμενόταν, έτη βαθιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (τέταρτη επικαιροποίηση) 2 Ιουλίου 2011 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα