Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ Τεύχος 19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 6 2015 Τεύχος 19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Τεύχος 19 Μαζί Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

2 ΠΕ ΙΕ ΟΜΕΝΑ πεύθυνος Εκδόσεως: ΙΕ Ν Η Ε ΑΙΡΙ Η ΕΠΙ ΙΝ ΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , : : o o. o o 1. Σχεδιασµός παραγωγή:.. ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α Σηµαντική διάκριση για την σελ. 7 Συγχώνευση δι απορροφήσεως του Ελλάδος από την Τράπεζα σελ. 7 ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως σελ. 8 ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού σελ. 9 ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών. Έρευνα Μετρήσεως Ικανοποιήσεως Πελατών σελ. 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης µεταξύ των σηµαντικότερων εταιρικών συλλογών του κόσµου σελ. 11 θεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχα κή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νοµίσµατα σελ. 12 νωρίζω το αρχαίο νόµισµα. Εκπαιδευτική δράση στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Τραπέζης σελ. 1 Προσφορά τριών Εκδόσεων από την µε έκπτωση 0 για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 σελ. 14 Ν Π Ο ΟΝΤ Η υπηρεσία άλλαξε o : Μία πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου για όλες τις κάρτες Νέα ωνητική Πύλη Αυτοµατοποιηµένης Εξυπηρετήσεως Προωθητική Ενέργεια από τη Α άνεια Αυτοκινήτου. Νέο Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεως για το 20 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Τράπεζα υποστηρικτής της επετειακής εκθέσεως 2015 Η υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της ύσης Η Τράπεζα υποστηρικτής της περιβαλλοντικής εκστρατείας Υπόσχεσή µας: Καθαρές Θάλασσες Η Α αρωγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ Θόδωρος Παπαδηµητρίου ΝΟΜΙΣΜΑΤ Ν ΙΣΤΟ ΙΑ Νοµός Αρκαδίας ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α Αστικά Ακίνητα o.. o σελ. 2 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 19 σελ. 23 σελ. 24 σελ. 24 σελ. 25 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 29 σελ. σελ. 32 σελ. 33 σελ. 33 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ σελ. 34 Περιεχόµενα

3 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ K Τακτική ενική Συνέλευση των Μετόχων της της 2 Ιουνίου 2015 ατά τη διάρκεια της Τακτικής ενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2015, µίλησαν ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ασίλειος Θ. άπανος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης. Πρόεδρος του ιοικητικού υµ ουλίου ασίλειος. Ράπανος, στην αρχή της οµιλίας του, ανέφερε ότι το 201 ήταν το πέµπτο έτος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελληνικής Οικονοµίας, µετά από το ξέσπασµα της δηµοσιονοµικής κρίσεως το Στην περίοδο αυτή, όπως σηµείωσε, η Ελλάδα απώλεσε κάτι περισσότερο από το 25 του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ όντος. Οι προσπάθειες της χώρας για τη µείωση των µεγάλων δηµοσιονοµικών ανισορροπιών είχαν ως αποτέλεσµα να περιορισθεί σταδιακά το µεγάλο πρωτογενές έλλειµµα της τάξεως του 10,2 το 2009 και να δώσει τη θέση του σε πρωτογενή, µικρά έστω, πλεονάσµατα το 201 και το 201. Η έκταση της αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που επέτυχε η χώρα, καταδεικνύει το µέγεθος της προσπάθειας που κατεβλήθη, αλλά και το µέγεθος των θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. < 2 / 34 >

4 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το προηγούµενο έτος, προσέθεσε ο κ. άπανος, η οικονοµία µας ανέκαµψε και σηµειώθηκε θετικός πραγµατικός ρυθµός µεγεθύνσεως της οικονοµικής δραστηριότητος. Το ευνο κότερο εξωτερικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την ελάττωση της εντάσεως της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, και τα ορατά οφέλη από τη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονοµίας απετέλεσαν τους κύριους παράγοντες της εν λόγω ανακάµψεως. στόσο, όπως τόνισε ο κ. άπανος, οι δυσχέρειες στη χρηµατοδότηση, η αστάθεια του φορολογικού συστήµατος και οι αδυναµίες της δηµόσιας διοικήσεως εξακολουθούν να συνιστούν σηµαντικά εµπόδια στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. ωρίς νέες επενδύσεις όµως δεν θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε ως χώρα το µεγάλο πρόβληµα της υψηλής και µακροχρόνιας ανεργίας, και ιδιαιτέρως της ανεργίας των νέων. Απαιτούνται, συνεπώς περαιτέρω διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την τόνωση των επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου υπογράµµισε ότι η αποµάκρυνση του κλίµατος αβεβαιότητος και ανασφάλειας αποτελεί αναγκαία προ πόθεση, για να µη διακοπεί η δυναµική ανακάµψεως του προηγούµενου έτους. Η συµφωνία µε τους εταίρους, σε συνδυασµό µε την ευνο κή διεθνή οικονοµική συγκυρία θα διασφαλίσουν έναν θετικό, έστω και µικρότερο από τον αναµενόµενο, ρυθµό αναπτύξεως για το 2015 και θα δώσουν παράλληλα τη δυνατότητα στη νέα Κυβέρνηση να υλοποιήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τις δικές της προτεραιότητες. Προσέθεσε δε, ότι η εξασφάλιση της οµαλής χρηµατοδοτήσεως της Ελληνικής Οικονοµίας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής προσπάθειας. Ο κ. άπανος ανέφερε επίσης, ότι η ενεργοποίηση του προγράµµατος ποσοτικής χαλαρώσεως από την Ευρωπα κή Κεντρική Τράπεζα βελτιώνει τις προοπτικές επιταχύνσεως της οικονοµικής δραστηριότητος στην Ευρώπη και συνιστά µία µεγάλη ευκαιρία για την οικονοµία της Ευρωζώνης, επειδή βελτιώνει σηµαντικά τις συνθήκες χρηµατοδοτήσεως. Η Ελλάδα οφείλει να µην απολέσει άλλον πολύτιµο χρόνο και να συµµετάσχει ενεργά στο διαµορφούµενο νέο πλαίσιο ασκήσεως της νοµισµατικής πολιτικής. Προ πόθεση για µία τέτοια εξέλιξη, είναι ο σχεδιασµός ενός νέου προγράµµατος οικονοµικής και µεταρρυθµιστικής πολιτικής, στο πλαίσιο µίας νέας συµφωνίας µε τους εταίρους. Οι βελτιωµένες συνθήκες χρηµατοδοτήσεως σε συνδυασµό µε την εξάλειψη του κλίµατος οικονοµικής αβεβαιότητος θα τονώσουν την κατανάλωση, θα ενισχύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και θα δηµιουργήσουν τις προ ποθέσεις για διατηρήσιµη ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητος. Μόνον έτσι, τόνισε, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η ανεργία. Η δραστική µείωση της ανεργίας, και ιδιαιτέρως της ανεργίας των νέων, πρέπει να γίνει βασική προτεραιότητα της εθνικής µας πολιτικής. εν αποτελεί µόνον ηθικό θέµα, αλλά και από οικονοµική άποψη, η µείωση της ανεργίας οδηγεί σε µία σηµαντική διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. < 3 / 34 >

5 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης σηµείωσε επίσης, ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και η αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών, µέσω της υλοποιήσεως των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, θα οδηγήσουν στη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του τραπεζικού συστήµατος, καθώς και στην ανάκτηση των αναπτυξιακών του προοπτικών. Αναφερόµενος στην Τράπεζα, υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ότι η, µε κεφαλαιακή ευρωστία, διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια, για να επανέλθει σε πορεία αναπτύξεως και κερδοφορίας και θα συνεχίσει την προσπάθειά της προς αυτήν την κατεύθυνση, µε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της και µε πίστη στις προοπτικές της. Η συνετή στρατηγική της ιοικήσεως καθ όλα τα προηγούµενα έτη, καθώς και οι ικανότητες και η αφοσίωση του Προσωπικού συνετέλεσαν, ώστε η Τράπεζα να πρωταγωνιστεί στην οικονοµική ζωή της χώρας. Στόχος της Τραπέζης, είναι να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στηρίξει τους Πελάτες της, όπως άλλωστε πράττει καθ όλη τη διάρκεια της µακράς ιστορίας της. Απευθυνόµενος στους Μετόχους, ο κ. άπανος τόνισε ότι µε την εξοµάλυνση της οικονοµικής δραστηριότητος και την επάνοδο της χώρας σε τροχιά αναπτύξεως, θα στηριχθεί η ανάκαµψη της κερδοφορίας της και θα δικαιωθεί η εµπιστοσύνη που της δείχνουν επί τόσα έτη. Η επιτυχηµένη παρουσία της Τραπέζης κατά το προηγούµενο έτος αλλά και διαχρονικά, είναι αποτέλεσµα σκληρής και συστηµατικής εργασίας, αρµονικής συνεργασίας και καλής οργανώσεως. Το άριστο Προσωπικό, οι µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους Πελάτες και η συντηρητική πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων που παραδοσιακά ακολουθεί η, θα συνεχίσουν να αποτελούν τα θεµέλια της µελλοντικής της πορείας, δήλωσε ο κ. άπανος ολοκληρώνοντας την οµιλία του. Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο ιευθύνων ύµ ουλος ηµήτριος Π. αντζούνης, ο οποίος ανέφερε ότι το 201, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονοµικής υφέσεως, η Ελλάς επέστρεψε σε θετικό ρυθµό οικονοµικής αναπτύξεως. Κινητήριες δυνάµεις της ανακάµψεως ήσαν η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που ευνοήθηκαν από τις εξαιρετικές επιδόσεις στον τουρισµό και η τόνωση της ιδιωτικής καταναλώσεως. Παράλληλα, επετεύχθη αξιόλογη αύξηση των συνολικών επενδύσεων, παρά την πολιτική αστάθεια που ενέσκηψε, ιδιαιτέρως από τα µέσα του έτους και εντεύθεν. Μοναδική εξαίρεση και σηµαντική τροχοπέδη στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονοµίας, απετέλεσε η συνέχιση της φθίνουσας πορείας των επενδύσεων σε κατοικίες, εξαιτίας κυρίως του υψηλού φορολογικού βάρους που επεβλήθη στην ακίνητη περιουσία. Κατά τους πρώτους µήνες, ωστόσο, του 2015, η ανάκαµψη ανεκόπη. Η ανασχετική επίπτωση της παρατεταµένης αβεβαιότητος επί της οικονοµικής δραστηριότητος, ιδιαιτέρως της επενδυτικής δαπάνης, είναι πλέον ορατή. Παρά την ευνο κή διεθνή οικονοµική συγκυρία που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ και τις µειωµένες τιµές πετρελαίου, η πραγµατική οικονοµία αδυνατεί να αναπτυχθεί µε ταχύτερο ρυθµό. < 4 / 34 >

6 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ιευθύνων Σύµβουλος επεσήµανε ότι τα τελευταία έτη, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει αλλάξει σηµαντικά. Απαρτίζεται από τέσσερις µεγάλες τράπεζες, οι οποίες ολοκλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίησή τους κατά το πρώτο εξάµηνο του 201 και εφήρµοσαν τα προγράµµατα αναδιαρθρώσεως. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήµατος επιβεβαιώθηκε από τα πολύ καλά αποτελέσµατα των αυστηρών ασκήσεων προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων κατά την πανευρωπα κή διαδικασία της Συνολικής Αξιολογήσεως που διενήργησε η Ευρωπα κή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Αρχή Τραπεζών. Το επαρκώς κεφαλαιοποιηµένο τραπεζικό σύστηµα δύναται να επιτύχει τον περιορισµό του µεγάλου όγκου των µη εξυπηρετουµένων δανείων, που προκάλεσε η οικονοµική κρίση, και να διαµορφώσει, κατά αυτόν τον τρόπο, οµαλές συνθήκες δανειοδοτήσεως της Ελληνικής Οικονοµίας. ρειάζεται, ωστόσο, να λειτουργεί σε ένα σταθερό περιβάλλον, που να ευνοεί την παραµονή της εθνικής αποταµιεύσεως στη χώρα και την αποκατάσταση του θετικού επιχειρηµατικού κλίµατος. Αναφερόµενος στην, τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι κατά το προηγούµενο έτος, η Τράπεζα επιβεβαίωσε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, τη συνετή πολιτική που µε συνέπεια εφαρµόζει στη µακρόχρονη πορεία της καθώς και την προσαρµοστικότητά της στις αλλαγές. Επέτυχε να αντλήσει κεφάλαια ύψους Ευρώ 1,2 δισ. και, πρώτη εκ των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, να αποπληρώσει τις προνοµιούχες µετοχές κυριότητος του Ελληνικού ηµοσίου. Επιπροσθέτως, επέτυχε να αυξήσει τα κύρια λειτουργικά έσοδα µέσω της µειώσεως του κόστους χρηµατοδοτήσεως και του περαιτέρω εξορθολογισµού των λειτουργικών εξόδων, συνεπεία του ορθού επιχειρησιακού σχεδιασµού. Ο ιευθύνων Σύµβουλος υπενθύµισε επίσης, ότι το 201, η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπα κής Κεντρικής Τραπέζης, υπό την παραδοχή τόσο του Στατικού, όσο και του υναµικού Ισολογισµού. Η ήταν η µόνη τράπεζα, µεταξύ των ελληνικών συστηµικών τραπεζών, που δεν παρουσίασε κεφαλαιακές ανάγκες τόσο στο βασικό, όσο και στο δυσµενές σενάριο, ενώ παράλληλα διαθέτει σηµαντικό κεφαλαιακό πλεόνασµα. Τα αποτελέσµατα της Συνολικής Αξιολογήσεως έθεσαν την στην κορυφή των µεγαλυτέρων εισηγµένων ευρωπα κών τραπεζών, από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας. Προσέθεσε δε, ότι µετά από την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχωνεύσεως µε την Εµπορική Τράπεζα, η προέβη στη στρατηγικής σηµασίας συµφωνία εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των καρτών του, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο 201. Επιπλέον, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας µε < 5 / 34 >

7 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ την o, τον µεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσµο. Με τις εν λόγω πρωτοβουλίες, η Τράπεζα ισχυροποίησε τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά, ιδιαιτέρως όσον αφορά στους τοµείς της διαχειρίσεως περιουσίας και των καρτών πληρωµών. Αναφερόµενος στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της, ο κ. Μαντζούνης είπε ότι η Τράπεζα προσέφερε και κατά το 201, οικονοµική ενίσχυση σε Ιδρύµατα, Συλλόγους και Οργανώσεις που στέκονται αρωγοί σε όσους ευρίσκονται σε ανάγκη. Με συνέπεια και προγραµµατισµό διαθέτει µέρος του προ πολογισµού της ως κοινωνική προσφορά, ενώ συνεχίζει να επενδύει στους τοµείς της παιδείας, του πολιτισµού, του περιβάλλοντος και της υγείας. ιευθύνων Σύµβουλος επεσήµανε ότι η Τράπεζα ακολουθεί και κατά το 2015, τις ίδιες κατευθύνσεις επιχειρηµατικής δράσεως και εντείνει την προσπάθεια για τη διασφάλιση των κεφαλαίων της µέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και της ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, τόνισε ότι η αποµάκρυνση της αβεβαιότητος, που επικρατεί στην αγορά, αποτελεί ζήτηµα απόλυτης προτεραιότητας και µείζονος σηµασίας για την Ελληνική Οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα και εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Μετά από την επίλυση των εκκρεµών ζητηµάτων, η Ελλάς θα είναι σε θέση να επωφεληθεί των προοπτικών ανακάµψεώς της, ανέφερε, τονίζοντας ότι, µε πλήρη επίγνωση των περιστάσεων, η Τράπεζα είναι αρωγός στην προσπάθεια επανεκκινήσεως της Ελληνικής Οικονοµίας. Στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, η στήριξη των Πελατών, η διασφάλιση των συµφερόντων των Μετόχων και η αποκατάσταση του ιδιωτικού χαρακτήρος της Τραπέζης, αποτελούν καθήκοντα υψίστης σηµασίας, δήλωσε ο κ. Μαντζούνης, ολοκληρώνοντας την οµιλία του, και προσέθεσε ότι, για ακόµη µία φορά, σε αυτήν την προσπάθεια πρωτοστατούν οι Εργαζόµενοι της, τους οποίους και ευχαρίστησε θερµά για την αφοσίωση και την εργατικότητά τους. < 6 / 34 >

8 Τ ΑΠΕ H Σηµαντική διάκριση για την εταιρία, µία από τις κορυφαίες εταιρίες διεθνώς, παροχής πληροφοριών στον επιχειρηµατικό τοµέα, διοργάνωσε και αυτή τη χρονιά, δηµοσκόπηση, η οποία θεωρείται από τις πιο σηµαντικές στη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα, µε σκοπό να αναδείξει τους καλύτερους επαγγελµατίες στον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών πανευρωπα κά. Στην εφετινή δηµοσκόπηση, έλαβαν µέρος, σύµφωνα µε την εταιρία, άνω των επαγγελµατιών αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων από όλον τον κόσµο και για δεύτερη συνε ή ρονιά, η ιεύθυνση Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές της Τραπέζης ρέθηκε στην 1η θέση στην Ελλάδα σε γενικό σύνολο 0 εταιριών και 1 η πανευρωπα κά µεταξύ 100 ευρωπα κών τραπεζών από 19η πέρυσι. ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ψηφίσθηκε ως 2ος καλύτερος στην Ελλάδα και 2 ος πανευρωπα κά, σε σύνολο 9 ευρωπα κών τραπεζών. Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική επιτυχία για την, δεδοµένου ότι οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές αποτελούν πλέον το 1 της ιδιωτικής µετοχικής βάσεως της Τραπέζης πλην του Τ Σ και κατέχουν άνω των 2 των που έχει εκδώσει το Τ Σ. Σηµειώνεται ότι η µετοχή της Τραπέζης καλύπτεται πλέον από 2 χρηµατιστηριακούς αναλυτές, εκ των οποίων οι 11 την προτείνουν ως o µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Συγχώνευση δι απορροφήσεως του Ελλάδος από την Τράπεζα ην 2 Ιουνίου 2015, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η συγχώνευση δι απορροφήσεως της εταιρίας Ν Α ΝΕ Σ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΙΑ ΠΑ Ο ΗΣ ΠΙΣΤ ΣΕ Ν µε διακριτικό τίτλο από την Τράπεζα. Η ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως σηµατοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής των καρτών στην ελληνική αγορά, καθώς δίδεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουµε την ηγετική θέση και την τεχνογνωσία της Τραπέζης στον τοµέα των πιστωτικών καρτών, προς την κατεύθυνση της ενδυναµώσεως της παρουσίας του µε την ενίσχυση και ανάπτυξη των προνοµίων και υπηρεσιών που προσφέρει στα µέλη του. Η, ως αποκλειστικός συνεργάτης του o στην Ελλάδα, ενδυναµώνει περαιτέρω τη θέση της, καθώς καθίσταται η µόνη Τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει αυτό το εύρος εκδόσεως και αποδοχής διεθνών σηµάτων δίδοντας στους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, πληθώρα επιλογών που καλύπτουν όλες τις προσωπικές ή επαγγελµατικές τους ανάγκες. < 7 / 34 >

9 Τ ΑΠΕ Α K ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαΐου 2015 ατά τον µήνα Μάιο 2015, διεξήχθησαν συνολικά 101 εκπαιδευτικά προγράµµατα, στο πλαίσιο των οποίων 2.0 άτοµα συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου Αττικής και 1 9 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα: Ε αρµογή Σε συνέχεια αιτήµατος της ιευθύνσεως, µε αφορµή την εγκατάσταση της αναβαθµισµένης εκδόσεως της εφαρµογής, συνεχίσθηκαν κατά τον µήνα Μάιο 2015, οι εκπαιδεύσεις για το µεγαλύτερο µέρος του Προσωπικού από το δίκτυο των Καταστηµάτων. Το Πρόγραµµα είναι ηµερήσιο και ενηµερώνει για τις δυνατότητες διαχειρίσεως της σχέσεως µε τον Πελάτη µέσω της εφαρµογής. Αντίστοιχες ηµερίδες πραγµατοποιήθηκαν και στην Αίθουσα Εγνατίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για ιευθυντές Καταστηµάτων του Νοµού Θεσσαλονίκης και για τα Στελέχη. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά, ο βαθµός ικανοποιήσεως των εκπαιδευθέντων κατά τον µήνα Μάιο 2015 και τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής, βάσει της σχετικής αξιολογήσεως στη λήξη του Προγράµµατος Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ενηµερώσεως τελε ών και παλλήλων στο α α Ε αρµογή αθµός τοµα που εκπαιδεύθηκαν Επί συνόλου % 1 ιευθυντής Καταστήµατος, Υ Α Υπογραφές Καταστήµατος, , ΥΠΙΚ, ΥΠΕΚ, ΥΠΙ, ιεύθυνση Υποστηρίξεως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής, , Οι εκπαιδεύσεις θα συνεχισθούν και αναµένεται να ολοκληρωθούν κατά την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου < 8 / 34 >

10 Τ ΑΠΕ Α Νέο Κατά το χρονικό διάστηµα από 11 Μαΐου 2015 έως 21 Μαΐου 2015, πραγµατοποιήθηκαν ηµερήσιες εκπαιδεύσεις στη διαχείριση της νέας πλατφόρµας που θα υποστηρίζει το. Οι εκπαιδεύσεις διεξήχθησαν από Στελέχη της ιευθύνσεως Εφαρµογών Πληροφορικής, ενώ καθ όλη τη διάρκειά τους, παρευρίσκετο και Στέλεχος από τη ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας. Συνολικά, συµµετείχαν 111 Στελέχη Κεντρικών Υπηρεσιών, τα οποία θα κληθούν να ενηµερώνουν το περιεχόµενο των σελίδων των ιευθύνσεών τους, στη νέα πλατφόρµα του. Εκπαίδευση παλλήλων προερ οµένων από τη Στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποιήσεως του πρώην ικτύου της µε το ίκτυο της, ξεκίνησε η συστηµατική εκπαίδευση των συναδέλφων που προέρχονται από τη, η οποία αφορά στην εκµάθηση των συστηµάτων και προ όντων της Τραπέζης, βάσει της θέσεως εργασίας τους. Την 1 Μαΐου 2015, ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τις θέσεις εργασίας των ιευθυντών Καταστηµάτων, των Συµβούλων o, των ΥΠΙ, των ΥΤΣ και, τα οποία αναµένεται να συνεχισθούν έως το τέλος Ιουνίου Τ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως συνέχεια ο Πρόγραµµα Πρακτικής Ασκήσεως οιτητών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στον µιλο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Συνολικά, δέκα 10 τελειόφοιτοι φοιτητές, απασχολήθηκαν στην Τράπεζα για χρονικό διάστηµα έξι µηνών, µε έµµισθη και πλήρη απασχόληση, αποκτώντας πολύτιµη εργασιακή εµπειρία και εννέα εξ αυτών, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον µιλο, σε συνέχεια της θετικής αξιολογήσεως που έλαβαν από τις ιευθύνσεις, όπου απασχολήθηκαν. Ενίσ υση της ραπέζης µε νέο ανθρώπινο δυναµικό ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού Ολοκλήρωση του Προγράµµατος Πρακτικής Ασκήσεως οιτητών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετά από την ολοκλήρωση του προγράµµατος της εθελουσίας εξόδου και την ανάδειξη του υφισταµένου Προσωπικού της Τραπέζης σε θέσεις αυξηµένης ευθύνης ή εξειδικεύσεως, προέκυψε η ανάγκη στελεχώσεως για θέσεις εργασίας στο δίκτυο των Καταστηµάτων καθώς και εξειδικευµένες θέσεις εργασίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες. Η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού αξιοποιώντας, κατά τη συνήθη πρακτική, την ηλεκτρονική βάση βιογραφικών σηµειωµάτων και σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε εταιρίες επιλογής προσωπικού, εφαρµόζοντας εξειδικευµένα εργαλεία επιλογής, προέβη στην πρόσληψη καταρτισµένου και ικανού ανθρωπίνου δυναµικού, για να υποστηρίξει µελλοντικά, την επιχειρησιακή στρατηγική της Τραπέζης. < 9 / 34 >

11 Τ ΑΠΕ Α Σ ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών Έρευνα Μετρήσεως Ικανοποιήσεως Πελατών το πλαίσιο ενός δυναµικού περιβάλλοντος αγοράς, τα προ όντα και οι υπηρεσίες µίας επιχειρήσεως, αντιγράφονται γρήγορα και παύουν σύντοµα να αποτελούν πλεονέκτηµα για την ίδια, έναντι του ανταγωνισµού. στόσο, το επίπεδο της παρεχόµενης εξυπηρετήσεως προς την Πελατεία της Επιχειρήσεως, θεωρείται η πλέον διαχρονική παράµετρος για τη δηµιουργία και διατήρηση της εµπιστοσύνης και της πιστότητας των Πελατών στον Οργανισµό. ταν την εµπιστοσύνη διαδέχεται η δυσπιστία µε το µανδύα του παραπόνου, ως αποτέλεσµα δυσφορίας του Πελάτη για την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της Επιχειρήσεως, η φωνή του Πελάτη αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Με στόχο την καταγραφή και µέτρηση της ικανοποιήσεως των Πελατών, οι οποίοι έχουν υποβάλει παράπονο στην Τράπεζα και έχουν λάβει σχετική απάντηση, η Μονάδα ιασφαλίσεως Ποιότητας της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών, προχώρησε στον σχεδιασµό Έρευνας Μετρήσεως Ικανοποιήσεως Πελατών µετά από τη διαχείριση παραπόνων τους, σύµφωνα µε τη διεθνή τυπολογία Net Promoter S o και το πρότυπο 9001:200. Στόχος της συγκεκριµένης ενέργειας είναι η δυνατότητα αποτυπώσεως της απόψεως των Πελατών για: την ποιότητα των υπηρεσιών της Τραπέζης, τη λειτουργικότητα των προ όντων και διαδικασιών του Οργανισµού, την εµπιστοσύνη τους στην Τράπεζα και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους µαζί µας, αλλά, κυρίως η αναζήτηση περιθωρίων βελτιώσεως της εξυπηρετήσεως των Πελατών µας. ια το τρέχον έτος και συγκεκριµένα, για το χρονικό διάστηµα από 21 Μαΐου 2015 έως Ιουνίου 2015, διεξήχθη η σχετική έρευνα µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγµα Πελατών µας, οι οποίοι έλαβαν απάντηση για παράπονο που είχαν υποβάλει, κατά τη διάρκεια του τριµήνου εβρουαρίου Απριλίου Αξίζει να σηµειωθεί, ότι: της ενάρξεως της έρευνας προηγήθηκε αποστολή µηνύµατος, µε ενηµερωτικό χαρακτήρα για την επικοινωνία που θα ακολουθούσε, στο κινητό τηλέφωνο των Πελατών, οι οποίοι απετέλεσαν το δείγµα της έρευνας, ενώ µετά από την ολοκλήρωση αυτής, προωθήθηκε ευχαριστήριο µήνυµα στους συµµετέχοντες. Τέλος, τελεί υπό επεξεργασία η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εν λόγω έρευνας, καθώς και οι προτεινόµενες ενέργειες, στην κατεύθυνση βελτιώσεως της ικανοποιήσεως των Πελατών της Τραπέζης. < 10 / 34 >

12 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ H Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης µεταξύ των σηµαντικότερων εταιρικών συλλογών του κόσµου Συλλογή Έργων Τέχνης της εντάσσεται µεταξύ των 0 σηµαντικότερων εταιρικών συλλογών παγκοσµίως στην έκδοση Global Corporate Collections. Το βιβλίο αποτελεί ένα διεθνές εκδοτικό πόνηµα, στο οποίο µετά από έρευνα συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται επιλεγµένα έργα των πιο αξιόλογων συλλογών που ανήκουν σε µεγάλους οµίλους εταιριών, σε τράπεζες και σε ασφαλιστικές εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές χαρακτηρίζονται για το ειδικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τη µοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, µε αποδεδειγµένη δραστηριότητα στη διεθνή τέχνη ή στην τέχνη της χώρας όπου λειτουργούν. Κάθε συλλογή παρουσιάζεται ισότιµα και αναπτύσσεται σε έξι σελίδες κειµένου και φωτογραφιών. Από τη Συλλογή της επελέγησαν έργα του Κ. Μαλέα, του. Μόραλη, της ρύσας και του. Λάππα, τα οποία είναι αναρτηµένα σε χώρους της Τραπέζης. Η έκδοση πραγµατοποιήθηκε µε την από κοινού συνεργασία των Α, o και του οίκου o, ενώ την εκτύπωση ανέλαβε η εταιρία o. Την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2015, έγινε η παρουσίαση της πολυτελούς εκδόσεως Global Corporate Collections κατά τη διάρκεια της, της σηµαντικότερης εκθέσεως σύγχρονης τέχνης παγκοσµίως, η οποία διεξάγεται κάθε έτος στη ασιλεία της Ελβετίας. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των ειδικών εκδηλώσεων που προηγούνται των εγκαινίων της εκθέσεως, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στον κυρίως χώρο της διοργανώσεως και ακολούθησε συζήτηση µε τους συντελεστές του έργου, µε διευθυντές µουσείων και καλλιτέχνες, παρουσία των επιµελητών των συλλογών και των διευθυντών των οργανισµών που συνεργάσθηκαν. Η επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης Ειρήνη Οράτη και ο κ. o, ένας εκ των τριών επιµελητών της εκδόσεως o o o o o. < 11 / 34 >

13 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ θεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχα κή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νοµίσµατα Η Νοµισµατική Συλλογή συµµετέχει στην έκθεση θεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρ α κή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. εταλλεία, έταλλα και Νοµίσµατα που εγκαινιάσθηκε την Πέµπτη, 2 Μαΐου 2015, στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο. Η Έκθεση εστιάζει στην αρχα κή εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας µεταλλάσσονται η κοινωνία, τα πολιτεύµατα και η τέχνη. Η θεµατολογία της επικεντρώνεται στη νοµισµατοκοπία κατά τους αρχα κούς χρόνους και στην παρουσίαση των µεθόδων εξορύξεως και επεξεργασίας πολύτιµων µετάλλων κατά την αρχαιότητα στο Λαύριο και στη Σίφνο, µε σκοπό τη χρήση τους κυρίως στην παραγωγή νοµισµάτων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ιστορικό και θεσµικό πλαίσιο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, εντός του οποίου αναπτύχθηκαν κανόνες διαχειρίσεως και ελέγχου τόσο της εξορύξεως, όσο και της εµπορικής διαθέσεως των πολύτιµων µετάλλων. Η Νοµισµατική Συλλογή παρουσιάζει στην Έκθεση δέκα αρχα κά νοµίσµατα από την Αθήνα και τη Σίφνο, δύο από τις πρώτες πόλεις κράτη που εξέδωσαν νόµισµα, οι οποίες διέθεταν επίσης δικά τους µεταλλεία. ιάρκεια Εκθέσεως: 2 Μαΐου 1 Οκτωβρίου 2015 Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Πανεπιστηµίου 12, ΑΘΗΝΑΙ Από αριστερά: ο ιευθυντής της ραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου εώργιος Τριανταφυλλίδης, ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πατήρ Θωµάς Συνοδινός, ο ιευθυντής του Επιγραφικού και Νοµισµατικού Μουσείου ρ εώργιος Κακαβάς, η σύζυγος του Ισπανού Πρέσβεως στην Ελλάδα κυρία o o, η Α.Ε. ο Πρέσβυς της Ισπανίας στην Ελλάδα κ. o o o και η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής ρ ήµητρα Τσαγκάρη. < 12 / 34 >

14 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Σ νωρίζω το αρχαίο νόµισµα Εκπαιδευτική δράση στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Τραπέζης το πλαίσιο της εκθέσεως θεν αργύρου εστί γενέθλη, η οποία παρουσιάζεται στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε στον Κήπο του Μουσείου, η εκπαιδευτική δράση νωρίζω το αρ αίο νόµισµα για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Τραπέζης, το Σάββατο, Ιουνίου Η εκπαιδευτική δράση απευθύνετο σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και περιελάµβανε αρχικώς, τη γνωριµία µε τα αρχαία νοµίσµατα, την εικονογραφία και την τεχνική κατασκευής τους, και εν συνεχεία, τη συµµετοχή σε εργαστήριο παραγωγής αρχαίων νοµισµάτων, όπου τα παιδιά µε την καθοδήγηση ειδικευµένου προσωπικού κατασκεύασαν σε πηλό ένα αθηνα κό τετράδραχµο και ένα τετράδραχµο του Μεγάλου Αλεξάνδρου µε τη χρήση αντιγράφων αρχαίων µητρών. Τα παιδιά είχαν, επίσης, την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ερεθίσµατα από αρχαίες και σύγχρονες παραστάσεις, για να σχεδιάσουν και να χρωµατίσουν το καθένα το δικό του νόµισµα, ενώ στο τέλος, έλαβαν και σχετικό εκπαιδευτικό έντυπο. Παράλληλα µε την εκπαιδευτική δράση, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στην Έκθεση από αρχαιολόγο του Μουσείου για τους Υπαλλήλους, συνοδούς των παιδιών. < 13 / 34 >

15 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Προσφορά τριών Εκδόσεων από την µε έκπτωση 0 για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 H προσφέρει τις εκδόσεις κηνογρα ία στο ελληνικό θέατρο, και ο ελληνικό τραγούδι από το 18 1 έως τη δεκαετία του 19 µε έκπτωση 4, για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο Σκηνογραφία στο ελληνικό θέατρο ιονύσης ωτόπουλος Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 19 ιαστάσεις 2,5 2 εκ., σελίδες 20, εικόνες Ελληνικά ιµή: Ευρώ,4 Στην Έκδοση αυτή προβάλλεται το έργο πολλών και σηµαντικών Ελλήνων σκηνογράφων, αρκετοί εκ των οποίων ζωγράφοι, γλύπτες και αρχιτέκτονες, για τις θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάσθηκαν στα ελληνικά θέατρα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. o ιονύσης ωτόπουλος Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 19 ιαστάσεις 2,5 2 εκ., σελίδες 2, εικόνες 5 5 Αγγλικά ιµή: Ευρώ 19, Στη συγκεκριµένη Έκδοση παρουσιάζεται η πολυµορφία και η ποικιλία των ενδυµάτων που σχεδίασαν προικισµένοι Έλληνες ενδυµατολόγοι του 20ού αιώνα για αρχαίες τραγωδίες και κωµωδίες, καθώς και για έργα του νεώτερου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το ελληνικό τραγούδι από το 1 21 έως τη δεκαετία του 1950 Λάµπρος Λιάβας Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 2009 ιαστάσεις 29,5 2,5 εκ., σελίδες, εικόνες Ελληνικά ιµή: Ευρώ Η ανωτέρω Έκδοση αποτελεί καρπό πολύχρονης έρευνας του εθνοµουσικολόγου Λάµπρου Λιάβα για την ιστορική και λειτουργική εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού από την Επανάσταση του 1 21 έως τη δεκαετία του Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης ALPHA BANK Π Ι Ι Ι Α Σταδίου 0, ΑΘΗΝΑΙ είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.: , : Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Τραπέζης είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα < 14 / 34 >

16 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Η Η υπηρεσία άλλαξε έρχεται, για ακόµη µία φορά, να δηλώσει την ισχυρή της παρουσία στην ηλεκτρονική τραπεζική µε τις νέες, πλήρως ανασχεδιασµένες υπηρεσίες Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking. Μετά από εκτενή µελέτη του ανταγωνισµού, των αναγκών των Πελατών και των διεθνών τάσεων, η ιεύθυνση Εναλλακτικών ικτύων της Τραπέζης που έχει την ευθύνη του έργου, σε συνεργασία µε τις ιευθύνσεις ιαχειρίσεως Έργων, Συστηµάτων Πληροφορικής, Εφαρµογών Πληροφορικής, και ηµοσίων Σχέσεων και Ασφαλείας Πληροφοριών, εργάσθηκαν εντατικά, προκειµένου να είναι διαθέσιµες οι νέες αναβαθµισµένες Υπηρεσίες. Οι Πελάτες της Τραπέζης θα διαπιστώσουν σηµαντικές αλλαγές µε την είσοδό τους στις Υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την άµεση ενηµέρωση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, µε παράλληλη διατήρηση του πάντα υψηλού επιπέδου ασφαλείας στις συναλλαγές. Στις νέες δυνατότητες των Υπηρεσιών περιλαµβάνονται: Ενηµέρωση µε µια µατιά στη νέα εύ ρηστη σελίδα Επισκόπηση. Ο Πελάτης ενηµερώνεται για τη συνολική τραπεζική του σχέση από τη νέα αρχική σελίδα, καθώς µε τη χρήση απλών γραφικών εµφανίζονται, ανά κατηγορία προ όντων λογαριασµοί, κάρτες, δάνεια, επενδύσεις, τα υπόλοιπά του. Προσωποποιηµένη εµ άνιση, που δίδει η δυνατότητα επιλογής φιλικής ονοµασίας και ξεχωριστού χρώµατος στα προ όντα. < 15 / 34 >

17 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Ευκολία συναλλαγών, µέσω αποθηκεύσεως των πληρωµών και των µεταφορών που ο Πελάτης πραγµατοποιεί συχνά. µεση ενηµέρωση από την Τράπεζα µέσω της νέας θυρίδας µηνυµάτων. µ αση στην ασ άλεια και στον έλεγ ο, µέσω της δυνατότητας αποθηκεύσεως σε αρχείο, και αποστολής µε, των οθονών ενηµερώσεως και ολοκληρώσεως των συναλλαγών. νωρίστε κι εσείς, την αναβαθµισµένη υπηρεσία Alpha e-banking και πραγµατοποιήστε τις συναλλαγές σας από τον προσωπικό υπολογιστή ή το σας. Η γνώµη σας µετράει Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση o : Μία πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου για όλες τις κάρτες ε σκοπό την προβολή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωµών o, σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω Τύπου, µε κύριο µήνυµα: λες οι κάρτες σε µία πλατ όρµα ηλεκτρονικού εµπορίου, αποκλειστικά από την. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου o αφορά σε µία σύγχρονη πλατφόρµα ηλεκτρονικών πληρωµών που επιτρέπει στις συνεργαζόµενες µε την επιχειρήσεις που διατηρούν ηλεκτρονικό κατάστηµα o, να προσφέρουν στους πελάτες τους, πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προ όντα τους και να συναλλάσσονται o, εύκολα και µε ασφάλεια. Η υπηρεσία o είναι η µόνη που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλα τα συστήµατα πληρωµών:,, και. < 16 / 34 >

18 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Η Νέα ωνητική Πύλη Αυτοµατοποιηµένης Εξυπηρετήσεως Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως της Τραπέζης εκσυγχρονίσθηκε. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρετήσεως Πελατών της Τραπέζης , λειτουργεί πλέον, νέα σύγχρονη πλατφόρµα αναγνωρίσεως φυσικής οµιλίας και οι Πελάτες µπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς τη χρήση του δένδρου επιλογών. Η σύγχρονη υποδοµή αντιλαµβάνεται το αίτηµα του Πελάτη και, µέσω διαλόγου, διοδεύει την κλήση αναλόγως είτε στην κατάλληλη οµάδα τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως είτε σε εφαρµογή αυτόµατης εξυπηρετήσεως, απλοποιώντας τις υπηρεσίες. Με τη νέα εφαρµογή καταργείται η πλοήγηση των Πελατών στο δένδρο επιλογών µε τη χρήση πλήκτρων, ενώ συγχρόνως, µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος αναµονής για τη δροµολόγηση των κλήσεων. Σταδιακά, η νέα φωνητική πύλη θα επεκταθεί, προκειµένου να εξυπηρετεί αυτόµατα συγκεκριµένα αιτήµατα και συναλλαγές Πελατών χωρίς τη µεσολάβηση εκπροσώπου, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τον χρόνο, αλλά και το επίπεδο εξυπηρετήσεως. Προωθητική Ενέργεια από τη Ο ι κάρτες συµµετείχαν, κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Μαΐου 2015 έως και 19 Ιουνίου 2015, στην προωθητική ενέργεια των που διοργάνωσε η, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίδοντας την ευκαιρία στους κατόχους τους να ζήσουν από κοντά τη µοναδική βραδιά των o Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι των καρτών αγοράζοντας το εισιτήριό τους µε την κάρτα τους από το για την απονοµή των o, συµµετείχαν αυτοµάτως σε κλήρωση, για να διεκδικήσουν 50 προσκλήσεις και να απολαύσουν ειδικά προνόµια, εκείνη τη βραδιά. Η εν λόγω ενέργεια υποστηρίχθηκε µε προβολή στο portal των καρτών της Alpha Bank και στη σελίδα του o στο oo. < 17 / 34 >

19 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Η Α άνεια Αυτοκινήτου Νέο Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεως για το 20 Τράπεζα, στο πλαίσιο της µακροχρόνιας συνεργασίας της µε την εταιρία εισαγωγής και εµπορίας αυτοκινήτων ΑΕ Ε, προέβη σε µία ξεχωριστή συνεργασία για το νέο µοντέλο 20, το οποίο αναµένεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στην κατηγορία του, λόγω της κορυφαίας ασφάλειας και της βραβευµένης ευρωπα κής σχεδιάσεως. Συγκεκριµένα, τα άνεια Αυτοκινήτου σχεδίασαν ένα µοναδικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήσεως µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Προνοµιακό σταθερό επιτόκιο 5,9 ωρίς ποινή προεξοφλήσεως ιάρκεια χρηµατοδοτήσεως έως µήνες Ο o πόντους µέσω του Μεγαλύτερου Προγράµµατος Επιβραβεύσεως o. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Νέα ενιά, Νέα ενιά Προνοµίων, η Τράπεζα παρουσίασε το νέο πρόγραµµα χρηµατοδοτήσεως σε ολόκληρο το δίκτυο αντιπροσώπων της. Η παρουσίαση διεξήχθη από Στελέχη της ιευθύνσεως Καρτών και Προ όντων Καταναλωτικής Πίστεως της Τραπέζης, κατά το επίσηµο λανσάρισµα του νέου µοντέλου 20, που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Οίνου, την 1 και 15 Μαΐου Η εν λόγω συνεργασία υποστηρίχθηκε µε ένθεση µονοφύλλου εντύπου που εστάλη στους Πελάτες των καρτών o και προωθείται ενεργά από τις κατά τόπους Αντιπροσωπείες της ΑΕ Ε. 1

20 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Η Τράπεζα υποστηρικτής της επετειακής εκθέσεως Art-Athina 2015 ήταν χορηγός της επετειακής 20ης εκθέσεως 2015, η οποία διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο του o o στο έλτα αλήρου, από την έως και την Ιουνίου Η Τράπεζα συµµετείχε στην Έκθεση µε περίπτερο, για την προβολή της νέας υπηρεσίας o o καθώς και της Συλλογής Έργων Τέχνης. Στελέχη από τις αντίστοιχες ιευθύνσεις της Τραπέζης ενηµέρωναν για την Υπηρεσία και παρείχαν πληροφορίες για τα έργα τέχνης της Συλλογής, καθ όλη τη διάρκεια της Εκθέσεως. Το περίπτερο σηµατοδοτήθηκε από ένα µόνο έργο της Συλλογής, το επιτοίχιο γιος ριστόφορος του 1992, του διεθνούς φήµης Ελληνοαµερικανού εικαστικού Στήβεν Αντωνάκου. Το έργο αποτελείται από µία µεταλλική τετράγωνη επιφάνεια µε έντονες πινελιές, ενώ ακριβώς από πίσω, περιµετρικά του τετραγώνου, φωτίζεται από την αλληλουχία των χρωµάτων του ουράνιου τόξου που δηµιουργεί ο φωτισµός νέον. Το έργο είναι ένα νέο σχετικά απόκτηµα και είναι η πρώτη φορά που εκτίθεται ως έργο της Συλλογής. < 19 / 34 >

21 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τοποθετηµένο στον κυρίως τοίχο του περιπτέρου, ήταν ορατό σε όλο τον εκθεσιακό χώρο του άνω επιπέδου της Εκθέσεως. Επίσης, στο περίπτερο, διετίθεντο όλες οι εκδόσεις του Τµήµατος Συλλογής Έργων Τέχνης που αφορούν στη σύγχρονη τέχνη. Στο πλαίσιο της χορηγίας, την Πέµπτη, Ιουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση Πελατών της Τραπέζης, παρουσία Μελών της ενικής ιευθύνσεως, ιευθυντών και Υποδιευθυντών ιευθύνσεων, όπου προσήλθαν περίπου 1 0 άτοµα, ενώ το περίπτερο της Τραπέζης επισκέφθηκαν συνολικά άνω των ατόµων. Το Σάββατο, Ιουνίου 2015, η Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης, Ειρήνη Οράτη, πραγµατοποίησε οµιλία µε αναφορά στη Συλλογή Έργων Τέχνης της. < 20 / 34 >

22 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ < 21 / 34 >

23 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ < 22 / 34 >

24 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Η υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της ύσης Τράπεζα ανέλαβε χορηγός του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και εκπαιδεύσεως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της ύσης ΕΕΠ ύση χωρίς Σκουπίδια. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της ύσης σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαιδεύσεως της υτικής Αττικής, διοργάνωσαν εµινάριο µε ιωµατικά Εργαστήρια διαρκείας οκτώ διδακτικών ωρών µε θέµα: ουσικά Παραµύθια από σκουπίδια. Το Σεµινάριο διεξήχθη το Σάββατο, 9 Μαΐου 2015, στη.α.ν. Αθηνών και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως. Ο στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των µαθητών, µέσω των εκπαιδευτικών τους, για τη διαχείριση τ ων απορριµµάτων, την επαναχρησιµοποίηση των αντικειµένων και τη διατήρηση καθαρού και πολιτισµένου περιβάλλοντος, µε µέσο τη µουσική και το παραµύθι των σκουπιδιών. Το Σεµινάριο περιελάµβανε τα ακόλουθα ιωµατικά Εργαστήρια: ατασκευή µουσικών οργάνων µαράκες, κ.ά. από ά ρηστα υλικά κουτιά αλουµινίου αναψυκτικών, µεταλλικά κουτάλια, πλαστικά µπουκάλια, βαζάκια, κ.ά.. Οι εκπαιδευτικοί φεύγοντας, πήραν µαζί τους δείγµατα των µουσικών οργάνων που είχαν οι ίδιοι κατασκευάσει. Η µουσική των Ανακυκλωµένων. Κατασκευάσθηκε, µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, Ορχήστρα µε µουσικά όργανα από άχρηστα υλικά. ο Παραµύθι των Ανακυκλωµένων. Οι εκπαιδευτικοί συµµετείχαν στη δηµιουργία παραµυθιού που προσέγγιζε θετικά και µε µηνύµατα ελπίδας το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τις ανθρώπινες αξίες. Στο τέλος του Σεµιναρίου, το παραµύθι παρουσιάσθηκε στη σκηνή της.α.ν. < 23 / 34 >

25 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Η Τράπεζα υποστηρικτής της περιβαλλοντικής εκστρατείας Υπόσχεσή µας: Καθαρές Θάλασσες Τράπεζα ανέλαβε χορηγός της νέας περιβαλλοντικής εκστρατείας του Μεσογειακού Συνδέσµου για τη Σωτηρία των Θαλασσίων ελωνών µε τίτλο: Υπόσχεσή µας: Καθαρές Θάλασσες. Στόχος της εκστρατείας είναι η κινητοποίηση του κοινού, προκειµένου να µειωθεί η θαλάσσια ρύπανση και παράλληλα, να δοθεί έµφαση σε αξίες όπως ο σεβασµός και η συνέπεια, που φαίνεται να ξεχνούµε στην καθηµερινότητά µας. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: ροντίζουµε τον τόπο που µας ιλο ενεί, η εκστρατεία επικεντρώνεται στην προστασία των τουριστικών προορισµών και προσκαλεί τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες τοποθεσίες, να συµµετέχουν στο δίκτυό της. Η Α αρωγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών Η Τράπεζα ανέλαβε χορηγός της ειδικής ηµερίδας µε θέµα: ια σύγ ρονη προσέγγιση στις Πωλήσεις Ασ αλειών που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Ε.Ι.Α.Σ., την Πέµπτη, 21 Μαΐου 2015, στο Εµπορικό και ιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Στην ιδιαιτέρως σηµαντική και εξειδικευµένη αυτή ηµερίδα, στην οποία αναπτύχθηκαν επίκαιρα θέµατα που ενδιαφέρουν την ασφαλιστική αγορά, προσκεκληµένη του Ε.Ι.Α.Σ. ήταν η ρ o o, o o o o στο o o oo o o o, o o o o o. Τη βασική οµιλία της ρ o o ακολούθησε πάνελ οµιλητών µε θέµα: Συµπεριφορικές απόψεις για τη βελτίωση των πωλήσεων: πώς πωλούµε σήµερα ασφαλιστικά προ όντα στην εταιρία µας και πώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε τις συµπεριφορικές ιδέες. < 24 / 34 >

26 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ Θόδωρος Παπαδηµητρίου Το τέρας της Αµαλθείας, 19 Κατασκευή από σίδερο Τ Κατάστηµα όλου ο γλυπτό είναι ένα από τα έργα της Συλλογής που φιλοτεχνήθηκαν, προκειµένου να σηµατοδοτήσουν τους χώρους συγκεκριµένων Καταστηµάτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Τραπέζης να αναθέτει σε Έλληνες καλλιτέχνες τη δηµιουργία έργων τέχνης για τον σκοπό αυτό. Αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας έργο, όχι µόνο λόγω της µη συµβατικής τεχνοτροπίας του, αλλά και λόγω του ότι προορίζετο για ένα Κατάστηµα της Περιφέρειας, το Κατάστηµα όλου, σε µία περίοδο, τη δεκαετία του 19 0, κατά την οποία το ελληνικό κοινό δεν ήταν εξοικειωµένο µε την παρουσία σε δηµόσιους χώρους έργων που αντανακλούσαν το ανατρεπτικό πνεύµα των ευρωπα κών καλλιτεχνικών ρευµάτων της εποχής. Από την αρχή της καλλιτεχνικής του σταδιοδροµίας, ο Θόδωρος έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για την απήχηση του έργου τέχνης στον δηµόσιο χώρο, όπου το έργο απευθύνεται σε ένα κοινό ετερόκλητο, το οποίο καλείται να δώσει τη δική του ερµηνεία. 25

27 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ Ο τίτλος του συγκεκριµένου έργου καταδεικνύει την κριτική διάθεση του καλλιτέχνη απέναντι στην καταναλωτική εποχή, µε ένα λογοπαίγνιο για το µυθολογικό Κέρας της Αµαλθείας. Το έργο εκφράζει απόλυτα τις αναζητήσεις του δηµιουργού του, ενός καλλιτέχνη που διακρίνεται για το ανήσυχο και ερευνητικό του πνεύµα. Είναι κατασκευασµένο από σίδερο, υλικό που προσφέρει τη δυνατότητα για πιο δυναµικές λύσεις και παράλληλα, περιορίζει τις οποιεσδήποτε φιλολογικές και αισθητικές αναλύσεις. Το σύνολο του έργου διατρέχει δύο γωνιακούς τοίχους στο ισόγειο του Καταστήµατος και δηµιουργεί ένα επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα, ανατρεπτικό οπτικό σύνολο. αρακτηριστικά στοιχεία είναι η εναλλαγή και η συνέχεια των διαφορετικών όψεων και υφών του υλικού, το οποίο δουλεύεται µε εξπρεσιονιστική τραχύτητα, ώστε να αποφεύγονται οι απαλές και λείες επιφάνειες. Το έργο αναπτύσσεται στον χώρο µε µία ενιαία µεταλλική επιφάνεια που αρχικά, διαµορφώνει πτυχώσεις και στη συνέχεια, Κατάστηµα όλου, ακολουθείται από µία πιο τραχιά απόδοση, για να καταλήξει στα καµπυλώδη και εµπλεκόµενα ελάσµατα, τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι θα µπορούσε να εξελίσσεται επ άπειρον. Με τον τρόπο αυτό, το έργο αποκτά κινητικότητα, ξεδιπλώνεται και εξελίσσεται µέσα στον χώρο. Επιπλέον, η προσθήκη της µεταλλικής σφαίρας παραπέµπει στην παρουσία ενός εκκρεµούς που παραµένει σταθερό µέσα στον χώρο και προκαλεί τον θεατή να δώσει τη δική του ερµηνεία, για να εκπληρωθεί έτσι ο αρχικός σκοπός του καλλιτέχνη. Θόδωρος, Το τέρας της Αµαλθείας, λεπτοµέρεια. 2

28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ ΘΟ ΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤ ΙΟΥ Αγρίνιο 19 1 ΙΟ Α ΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ( ) µε δάσκαλο τον Μιχάλη Τόµπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι ( ), κοντά στους Marcel Gimond και René Collamarini. Πραγµατοποίησε πολλά επιµορφωτικά ταξίδια στο εξωτερικό και το 1974 εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Αθήνα. Κατά το χρονικό διάστηµα από το 1980 έως το 1998, δίδαξε Πλαστική, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα πρώτα έτη της δηµιουργίας του ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αλληλεπίδραση µεταξύ γλυπτικής και αστικού περιβάλλοντος. Από το 1967, η κοινωνική διάσταση του έργου του, µε τη µορφή της συµµετοχής του θεατή, καθίσταται το θεµελιώδες χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής του πορείας. Κείµενά του έχουν δηµοσιευθεί στον Τύπο, ενώ έχει ασχοληθεί και µε τη συγγραφή βιβλίων για τις εικαστικές τέχνες. < 27 / 34 >

29 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΣΜΑΤ Ν ΙΣΤΟ ΙΑ Νοµός Αρκαδίας Ο Κάδρο στο Κατάστηµα Τριπόλεως 510. ι Αρκάδες θεωρούνται οι πρώτοι κάτοικοι της Πελοποννήσου. Η καταγωγή τους ανάγεται στον Πελασγό, τον πρώτο βασιλιά της χώρας, τον οποίο διαδέχθηκε ο Λυκάων. Ο Λυκάων ίδρυσε τη Λυκόσουρα, ενώ οι υιοί του ίδρυσαν τις περισσότερες από τις αρκαδικές πόλεις, στις οποίες έδωσαν τα ονόµατά τους: ο Μαντινεύς ίδρυσε τη Μαντίνεια, ο Τεγεάτης την Τεγέα και ο ίγαλος τη ιγάλεια. Τον 5ο αιώνα π.. ιδρύθηκε το Κοινό των Αρκάδων, µία Οµοσπονδία των αρκαδικών πόλεων. Το Κοινό ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κυρίως µετά το 0 π.. Την εποχή αυτή οι Αρκάδες εξέδωσαν στατήρες µε την κεφαλή του Λυκαίου ιός, του µεγάλου θεού της Αρκαδίας, στην εµπρόσθια όψη. Στην οπίσθια όψη, απεικονίζεται ο Παν καθήµενος σε βράχο, φέρων το χαρακτηριστικό του λαγοβόλο ένα ρόπαλο για να σκοτώνει τους λαγούς. ίπλα στα πόδια του, επάνω στον βράχο, ευρίσκεται η σύριγγα το µουσικό όργανο του θεού και η επιγραφή ΟΛΥ. Αριστερά χαράσσεται το µονόγραµµα των Αρκάδων συνδυασµός των γραµµάτων Α Κ. Ο εξαιρετικός αυτός στατήρ, έργο ενός µεγάλου, αλλά δυστυχώς ανωνύµου καλλιτέχνη, εξεδόθη µε τα χρήµατα που αφαίρεσαν οι Αρκάδες από τα ταµεία των ναών της Ολυµπίας, το π.., στην προσπάθειά τους να οργανώσουν οι ίδιοι την 10 η Ολυµπιάδα, η οποία όµως έµεινε γνωστή στην ιστορία ως Αν ολυµπιάδα. Προφανώς, η απόκτηση των θησαυρών της Ολυµπίας έδωσε στους Αρκάδες τη δυνατότητα να προσκαλέσουν κάποιον γνωστό χαράκτη της εποχής, για να κατασκευάσει τις µήτρες των νοµισµάτων τους. < 28 / 34 >

30 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Τακτική ενική Συνέλευση T ην Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις. Αστικά Ακίνητα Τακτική ενική Συνέλευση T ην Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Αστικά Ακίνητα, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Αστικά Ακίνητα. < 29 / 34 >

31 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Η υποστηρικτής της εκδηλώσεως 2015 Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως του προγράµµατος δράσεων και εκδηλώσεων του φιλανθρωπικού οργανισµού o o o για το έτος 2015, ήταν ένας εκ των κυρίων χορηγών της εκδηλώσεως HEAD SHAVE CHALLENGE DAY 2015, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου 2015, στο, στη Λεµεσό. Στόχος της εκδηλώσεως ήταν η συλλογή χρηµάτων για την ενίσχυση του οργανισµού Καρα σκάκειο Ιδρύµα Κυπριακή Τράπεζα οτών Μυελού των Οστών, που έχει ιδρυθεί για να προσφέρει ελπίδα στους συνανθρώπους µας που πάσχουν από λευχαιµία και άλλες αιµατολογικές παθήσεις. H Η Κύριος ορηγός του 5ου o o o o Τράπεζα υποστήριξε και εφέτος ως Κύριος ορηγός το ο N που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 21 Μαΐου 2015, στο ξενοδοχείο o στη Λευκωσία. ιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν ο Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου και το περιοδικό o. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η σφαιρική ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις της οικονοµίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Συνέδριο συµµετείχαν διακεκριµένοι διεθνείς και Κύπριοι οµιλητές, µεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονοµικών κ. άρης εωργιάδης και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, οι οποίοι ανέλυσαν και έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για την οικονοµία και τις αγορές. Επίσης, στο Συνέδριο, παρευρέθησαν, µεταξύ άλλων, Στελέχη, Πελάτες και συνεργάτες της Τραπέζης. < 30 / 34 >

32 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Σειρά Προθεσµιακών Καταθέσεων Ευελιξία Κ ατά τον µήνα Μάιο 2015, πραγµατοποιήθηκε επαναληπτική διαφηµιστική προβολή των Προθεσµιακών Καταθέσεων Ευελι ία. διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καθώς και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεων σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων Ε γκαινιάσθηκε τον Μάιο 2015 η προβολή της εκστρατείας για το Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεων σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή ράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεως µε ευνο κούς όρους, µε απώτερο σκοπό τη στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των κυπριακών επιχειρήσεων. διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καθώς και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. < 31 / 34 >

33 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Alpha Bank Romania Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης o Στιγµιότυπο από την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο o o oo του ουκουρεστίου. Στιγµιότυπο από την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο σχολείο o του ουκουρεστίου. H o παρουσίασε το o, ένα Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης, το οποίο ενθαρρύνει την υγιεινή ζωή µέσω της αθλήσεως και προάγει έναν δραστήριο και πειθαρχηµένο τρόπο ζωής. Στόχος του Προγράµµατος είναι να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη σηµασία της αθλήσεως στη ζωή των παιδιών, καθώς και στα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. Πρεσβευτής του Προγράµµατος είναι η, η πρώτη ουµάνα αθλήτρια του τζούντο που έγινε Ολυµπιονίκης, κατακτώντας το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 200. Η αθλήτρια έχει κερδίσει αρκετά χρυσά και αργυρά µετάλλια σε Ευρωπα κά και Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, καθώς και αργυρό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το Στο πλαίσιο αυτό, η o διοργάνωσε τις δύο πρώτες εκδηλώσεις του Προγράµµατος, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο o o oo του ουκουρεστίου, καθώς και στο σχολείο o του ουκουρεστίου αντιστοίχως. Στις εκδηλώσεις συµµετείχαν µαθητές της και της Ε τάξεως του ηµοτικού, εκπαιδευτικοί, αντιπρόσωποι της ιευθύνσεως των Σχολείων καθώς και αντιπρόσωποι της Τραπέζης. < 32 / 34 >

34 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Προωθητική ενέργεια της µε την αλυσίδα πρατηρίων καυσίµων Την Ιουνίου 2015, η εγκαινίασε διαφηµιστική εκστρατεία, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Pay with your American Express card and get 10% cash back σε συνεργασία µε την αλυσίδα πρατηρίων καυσίµων, όπου οι Πελάτες µπορούν να έχουν επιστροφή µετρητών ύψους 10 επί των αγορών που πραγµατοποιούν µε τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας. Η προσφορά θα ισχύσει έως την 1 Ιουλίου Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µέσω προωθητικού υλικού στα πρατήρια καυσίµων, oo και µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας... o Ολοκλήρωση του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης o o o Στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η.. o ολοκλήρωσε το τριετές πρόγραµµα µε τίτλο o o o ούχα για όλους. Η πρώτη φάση του έργου πραγµατοποιήθηκε το 201, µε τη δωρεά, εκ µέρους της Τραπέζης, έξι µεταλλικών κάδων για τη συλλογή µεταχειρισµένων ρούχων, ενώ στη συνέχεια, ακολούθησε το άνοιγµα του πρώτου φιλανθρωπικού καταστήµατος µε είδη ρουχισµού για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 201. Η ολοκλήρωση του Προγράµµατος συνέπεσε µε την εφετινή Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου, κατά την οποία άνοιξε ένα κατάστηµα για τη συλλογή µεταχειρισµένων ειδών ρουχισµού στην πόλη των Σκοπίων. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται αποτελεσµατικότερη η διανοµή των ειδών, τα οποία προσφέρονται ως δωρεά από τους παλλήλους της.. o. Το Πρόγραµµα περιελάµβανε επίσης σχετικές δράσεις στις πόλεις o, και, όπου επίσης τοποθετήθηκαν µεταλλικοί κάδοι για τη συλλογή µεταχειρισµένων ρούχων. Η Τράπεζα, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της χώρας, απέδειξε για µία ακόµη φορά την προσήλωσή της στην παροχή υποστηρίξεως προς τα άτοµα που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι πράξεις ατοµικού και συλλογικού εθελοντισµού του Προσωπικού της Τραπέζης, αντανακλούν τις αρχές και τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που καλλιεργεί ο µιλος. < 33 / 34 >

35 ME MIA MATIA Η Τράπεζα, στo πλαίσιο της υποστηρίξεως της αστικής µη κερδοσκοπικής οργανώσεως ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ, µετέτρεψε το προαύλιο του ηµοτικού Σχολείου της Θηρασίας σε ένα σύγχρονο και ασφαλές µέρος για το παιχνίδι και την άθληση των παιδιών. Ο χώρος διαµορφώθηκε εκ νέου, στρώθηκε µε ειδικό αντικραδασµικό και αντιολισθητικό τάπητα και µετατράπηκε σε πολυγήπεδο, παρέχοντας ασφάλεια για το παιχνίδι των παιδιών. Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της συµµετοχής της στην πολιτιστική ζωή του τόπου επί σειρά ετών, ήταν υποστηρικτής του συνεδρίου µε θέµα: Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς: Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισµοί, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από την 25 Μαΐου 2015 έως την 29 Μαΐου 2015, στην Τεχνόπολη του ήµου Αθηναίων και στο Μουσείο Ακροπόλεως, µε κύριους συνδιοργανωτές τη ιεύθυνση Συντηρήσεως Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων καθώς και το Τµήµα Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν στη συντήρηση, στην προστασία καθώς και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδος. Η Τράπεζα ήταν υποστηρικτής του ζ κύκλου οµιλιών µε θέµα Nέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, , που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Επί σειρά ετών, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών πραγµατοποιεί το πρόγραµµα ειδικών µορφωτικών εκδηλώσεων Επιστήµης Κοινωνία, το οποίο περιλαµβάνει κύκλους οµιλιών, επιστηµονικά δρώµενα, εκθέσεις, επιστηµονικά ντοκιµαντέρ και παρουσίαση εκδόσεων, µε στόχο τη διάχυση της επιστηµονικής γνώσεως στο ευρύτερο κοινό και τη συµβολή του στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. < 34 / 34 >

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ 6 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΑΙ ΙΚ ΙΚ Ι ΙΑ Σταδίου 1 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 1 1, 1 a : 1 ail: ni a i n alpha.g ni a i n1 alpha.g Σχεδιασµός παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 Περιεχόμενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 8 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 9 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 11 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ... 15 ΜΕΤΟΧΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συλλογή Σχολικών Ειδών από την A p a an ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε Θ ΝΗ Π Ο ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗ ΕΣΙΕΣ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συλλογή Σχολικών Ειδών από την A p a an ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε Θ ΝΗ Π Ο ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗ ΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α Π Ο ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗ ΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε Θ ΝΗ ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΟΜΙ Ο ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συλλογή Σχολικών Ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 2 Μαρτίου 2014 Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ Κ ΚΟ Ν Ν Κ Ε Ν. Μαζί

ΕΤΑ Κ ΚΟ Ν Ν Κ Ε Ν. Μαζί ΣΤΟ ΕΠ ΚΕΝΤ Ο Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑ Κ ΚΟ Ν Ν Κ Ε Ν ΕΤΑ ΕΣ Ο Ο ΠΟ Τ ΣΤ ΚΑ ΕΤΑ ΕΣ Ο Ο A Ε ΑΤΑ ΠΟ Τ ΣΤ ΚΑ Ε Α ΑΤ Α A Ε ΑΤΑ ε χ ς Μαζί Κ ΣΜ Σ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 Περιεχόμενα Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο για πρώτη φορά συνεργάσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 10 2013 Τεύχος 2 Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από το σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Πράσινο φως για τους πυροπαθείς 3 4-5 6-7 Editorial Τα Νέα µας 8-11 Συνέντευξη 12-13 14-16 Εξελίξεις 17-18 Εξελίξεις 19 Ο Όµιλός µας Ο Όµιλός µας ιακρίσεις Τίτλος αγγλόφωνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Περιεχόμενα Επιστολή Προέδρου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 9 Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010 περιεχόμενα Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Καλές δουλειές! ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 9 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ ΙΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 0 210 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mαζί Σταδίου 40, 102 52 Aθήναι Tηλεφωνικό κέντρο: 210 326 0000 Telex: 218691 ACB GR, Fax: 210 326 5438 Internet: www.alpha.gr e-mail: csr@alpha.

Mαζί Σταδίου 40, 102 52 Aθήναι Tηλεφωνικό κέντρο: 210 326 0000 Telex: 218691 ACB GR, Fax: 210 326 5438 Internet: www.alpha.gr e-mail: csr@alpha. Mαζί Περιεχόμενα σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Μήνυμα Προέδρου... 7 - Eταιρικό προφίλ... 9 - Η Ιστορία της Alpha Bank στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη... 9 Συμβολή στην Εδραίωση της Αειφορίας... 9 Συνέργειες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 3 4-5 6-8 Editorial 9 Τα Νέα μας 10-11 Κεντρικό Θέμα 12-13 Εξελίξεις 14-15 Εξελίξεις 16-17 Εξελίξεις 18-19 ΕΚΕ Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός μας Η εκτύπωση του εντύπου έγινε σε μη

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 0 χρόνια ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 2 2014 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως ενάγηση στην έκθεση ΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα