Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ Τεύχος 19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 6 2015 Τεύχος 19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Τεύχος 19 Μαζί Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

2 ΠΕ ΙΕ ΟΜΕΝΑ πεύθυνος Εκδόσεως: ΙΕ Ν Η Ε ΑΙΡΙ Η ΕΠΙ ΙΝ ΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , : : o o. o o 1. Σχεδιασµός παραγωγή:.. ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α Σηµαντική διάκριση για την σελ. 7 Συγχώνευση δι απορροφήσεως του Ελλάδος από την Τράπεζα σελ. 7 ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως σελ. 8 ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού σελ. 9 ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών. Έρευνα Μετρήσεως Ικανοποιήσεως Πελατών σελ. 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης µεταξύ των σηµαντικότερων εταιρικών συλλογών του κόσµου σελ. 11 θεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχα κή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νοµίσµατα σελ. 12 νωρίζω το αρχαίο νόµισµα. Εκπαιδευτική δράση στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Τραπέζης σελ. 1 Προσφορά τριών Εκδόσεων από την µε έκπτωση 0 για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 σελ. 14 Ν Π Ο ΟΝΤ Η υπηρεσία άλλαξε o : Μία πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου για όλες τις κάρτες Νέα ωνητική Πύλη Αυτοµατοποιηµένης Εξυπηρετήσεως Προωθητική Ενέργεια από τη Α άνεια Αυτοκινήτου. Νέο Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεως για το 20 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Τράπεζα υποστηρικτής της επετειακής εκθέσεως 2015 Η υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της ύσης Η Τράπεζα υποστηρικτής της περιβαλλοντικής εκστρατείας Υπόσχεσή µας: Καθαρές Θάλασσες Η Α αρωγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ Θόδωρος Παπαδηµητρίου ΝΟΜΙΣΜΑΤ Ν ΙΣΤΟ ΙΑ Νοµός Αρκαδίας ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α Αστικά Ακίνητα o.. o σελ. 2 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 19 σελ. 23 σελ. 24 σελ. 24 σελ. 25 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 29 σελ. σελ. 32 σελ. 33 σελ. 33 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ σελ. 34 Περιεχόµενα

3 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ K Τακτική ενική Συνέλευση των Μετόχων της της 2 Ιουνίου 2015 ατά τη διάρκεια της Τακτικής ενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2015, µίλησαν ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ασίλειος Θ. άπανος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης. Πρόεδρος του ιοικητικού υµ ουλίου ασίλειος. Ράπανος, στην αρχή της οµιλίας του, ανέφερε ότι το 201 ήταν το πέµπτο έτος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελληνικής Οικονοµίας, µετά από το ξέσπασµα της δηµοσιονοµικής κρίσεως το Στην περίοδο αυτή, όπως σηµείωσε, η Ελλάδα απώλεσε κάτι περισσότερο από το 25 του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ όντος. Οι προσπάθειες της χώρας για τη µείωση των µεγάλων δηµοσιονοµικών ανισορροπιών είχαν ως αποτέλεσµα να περιορισθεί σταδιακά το µεγάλο πρωτογενές έλλειµµα της τάξεως του 10,2 το 2009 και να δώσει τη θέση του σε πρωτογενή, µικρά έστω, πλεονάσµατα το 201 και το 201. Η έκταση της αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που επέτυχε η χώρα, καταδεικνύει το µέγεθος της προσπάθειας που κατεβλήθη, αλλά και το µέγεθος των θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. < 2 / 34 >

4 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το προηγούµενο έτος, προσέθεσε ο κ. άπανος, η οικονοµία µας ανέκαµψε και σηµειώθηκε θετικός πραγµατικός ρυθµός µεγεθύνσεως της οικονοµικής δραστηριότητος. Το ευνο κότερο εξωτερικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την ελάττωση της εντάσεως της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, και τα ορατά οφέλη από τη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονοµίας απετέλεσαν τους κύριους παράγοντες της εν λόγω ανακάµψεως. στόσο, όπως τόνισε ο κ. άπανος, οι δυσχέρειες στη χρηµατοδότηση, η αστάθεια του φορολογικού συστήµατος και οι αδυναµίες της δηµόσιας διοικήσεως εξακολουθούν να συνιστούν σηµαντικά εµπόδια στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. ωρίς νέες επενδύσεις όµως δεν θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε ως χώρα το µεγάλο πρόβληµα της υψηλής και µακροχρόνιας ανεργίας, και ιδιαιτέρως της ανεργίας των νέων. Απαιτούνται, συνεπώς περαιτέρω διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την τόνωση των επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου υπογράµµισε ότι η αποµάκρυνση του κλίµατος αβεβαιότητος και ανασφάλειας αποτελεί αναγκαία προ πόθεση, για να µη διακοπεί η δυναµική ανακάµψεως του προηγούµενου έτους. Η συµφωνία µε τους εταίρους, σε συνδυασµό µε την ευνο κή διεθνή οικονοµική συγκυρία θα διασφαλίσουν έναν θετικό, έστω και µικρότερο από τον αναµενόµενο, ρυθµό αναπτύξεως για το 2015 και θα δώσουν παράλληλα τη δυνατότητα στη νέα Κυβέρνηση να υλοποιήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τις δικές της προτεραιότητες. Προσέθεσε δε, ότι η εξασφάλιση της οµαλής χρηµατοδοτήσεως της Ελληνικής Οικονοµίας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής προσπάθειας. Ο κ. άπανος ανέφερε επίσης, ότι η ενεργοποίηση του προγράµµατος ποσοτικής χαλαρώσεως από την Ευρωπα κή Κεντρική Τράπεζα βελτιώνει τις προοπτικές επιταχύνσεως της οικονοµικής δραστηριότητος στην Ευρώπη και συνιστά µία µεγάλη ευκαιρία για την οικονοµία της Ευρωζώνης, επειδή βελτιώνει σηµαντικά τις συνθήκες χρηµατοδοτήσεως. Η Ελλάδα οφείλει να µην απολέσει άλλον πολύτιµο χρόνο και να συµµετάσχει ενεργά στο διαµορφούµενο νέο πλαίσιο ασκήσεως της νοµισµατικής πολιτικής. Προ πόθεση για µία τέτοια εξέλιξη, είναι ο σχεδιασµός ενός νέου προγράµµατος οικονοµικής και µεταρρυθµιστικής πολιτικής, στο πλαίσιο µίας νέας συµφωνίας µε τους εταίρους. Οι βελτιωµένες συνθήκες χρηµατοδοτήσεως σε συνδυασµό µε την εξάλειψη του κλίµατος οικονοµικής αβεβαιότητος θα τονώσουν την κατανάλωση, θα ενισχύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και θα δηµιουργήσουν τις προ ποθέσεις για διατηρήσιµη ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητος. Μόνον έτσι, τόνισε, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η ανεργία. Η δραστική µείωση της ανεργίας, και ιδιαιτέρως της ανεργίας των νέων, πρέπει να γίνει βασική προτεραιότητα της εθνικής µας πολιτικής. εν αποτελεί µόνον ηθικό θέµα, αλλά και από οικονοµική άποψη, η µείωση της ανεργίας οδηγεί σε µία σηµαντική διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. < 3 / 34 >

5 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης σηµείωσε επίσης, ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και η αντιµετώπιση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών, µέσω της υλοποιήσεως των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, θα οδηγήσουν στη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του τραπεζικού συστήµατος, καθώς και στην ανάκτηση των αναπτυξιακών του προοπτικών. Αναφερόµενος στην Τράπεζα, υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ότι η, µε κεφαλαιακή ευρωστία, διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια, για να επανέλθει σε πορεία αναπτύξεως και κερδοφορίας και θα συνεχίσει την προσπάθειά της προς αυτήν την κατεύθυνση, µε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της και µε πίστη στις προοπτικές της. Η συνετή στρατηγική της ιοικήσεως καθ όλα τα προηγούµενα έτη, καθώς και οι ικανότητες και η αφοσίωση του Προσωπικού συνετέλεσαν, ώστε η Τράπεζα να πρωταγωνιστεί στην οικονοµική ζωή της χώρας. Στόχος της Τραπέζης, είναι να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στηρίξει τους Πελάτες της, όπως άλλωστε πράττει καθ όλη τη διάρκεια της µακράς ιστορίας της. Απευθυνόµενος στους Μετόχους, ο κ. άπανος τόνισε ότι µε την εξοµάλυνση της οικονοµικής δραστηριότητος και την επάνοδο της χώρας σε τροχιά αναπτύξεως, θα στηριχθεί η ανάκαµψη της κερδοφορίας της και θα δικαιωθεί η εµπιστοσύνη που της δείχνουν επί τόσα έτη. Η επιτυχηµένη παρουσία της Τραπέζης κατά το προηγούµενο έτος αλλά και διαχρονικά, είναι αποτέλεσµα σκληρής και συστηµατικής εργασίας, αρµονικής συνεργασίας και καλής οργανώσεως. Το άριστο Προσωπικό, οι µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους Πελάτες και η συντηρητική πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων που παραδοσιακά ακολουθεί η, θα συνεχίσουν να αποτελούν τα θεµέλια της µελλοντικής της πορείας, δήλωσε ο κ. άπανος ολοκληρώνοντας την οµιλία του. Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο ιευθύνων ύµ ουλος ηµήτριος Π. αντζούνης, ο οποίος ανέφερε ότι το 201, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονοµικής υφέσεως, η Ελλάς επέστρεψε σε θετικό ρυθµό οικονοµικής αναπτύξεως. Κινητήριες δυνάµεις της ανακάµψεως ήσαν η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που ευνοήθηκαν από τις εξαιρετικές επιδόσεις στον τουρισµό και η τόνωση της ιδιωτικής καταναλώσεως. Παράλληλα, επετεύχθη αξιόλογη αύξηση των συνολικών επενδύσεων, παρά την πολιτική αστάθεια που ενέσκηψε, ιδιαιτέρως από τα µέσα του έτους και εντεύθεν. Μοναδική εξαίρεση και σηµαντική τροχοπέδη στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονοµίας, απετέλεσε η συνέχιση της φθίνουσας πορείας των επενδύσεων σε κατοικίες, εξαιτίας κυρίως του υψηλού φορολογικού βάρους που επεβλήθη στην ακίνητη περιουσία. Κατά τους πρώτους µήνες, ωστόσο, του 2015, η ανάκαµψη ανεκόπη. Η ανασχετική επίπτωση της παρατεταµένης αβεβαιότητος επί της οικονοµικής δραστηριότητος, ιδιαιτέρως της επενδυτικής δαπάνης, είναι πλέον ορατή. Παρά την ευνο κή διεθνή οικονοµική συγκυρία που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ και τις µειωµένες τιµές πετρελαίου, η πραγµατική οικονοµία αδυνατεί να αναπτυχθεί µε ταχύτερο ρυθµό. < 4 / 34 >

6 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ιευθύνων Σύµβουλος επεσήµανε ότι τα τελευταία έτη, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει αλλάξει σηµαντικά. Απαρτίζεται από τέσσερις µεγάλες τράπεζες, οι οποίες ολοκλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίησή τους κατά το πρώτο εξάµηνο του 201 και εφήρµοσαν τα προγράµµατα αναδιαρθρώσεως. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήµατος επιβεβαιώθηκε από τα πολύ καλά αποτελέσµατα των αυστηρών ασκήσεων προσοµοιώσεως ακραίων καταστάσεων κατά την πανευρωπα κή διαδικασία της Συνολικής Αξιολογήσεως που διενήργησε η Ευρωπα κή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Αρχή Τραπεζών. Το επαρκώς κεφαλαιοποιηµένο τραπεζικό σύστηµα δύναται να επιτύχει τον περιορισµό του µεγάλου όγκου των µη εξυπηρετουµένων δανείων, που προκάλεσε η οικονοµική κρίση, και να διαµορφώσει, κατά αυτόν τον τρόπο, οµαλές συνθήκες δανειοδοτήσεως της Ελληνικής Οικονοµίας. ρειάζεται, ωστόσο, να λειτουργεί σε ένα σταθερό περιβάλλον, που να ευνοεί την παραµονή της εθνικής αποταµιεύσεως στη χώρα και την αποκατάσταση του θετικού επιχειρηµατικού κλίµατος. Αναφερόµενος στην, τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι κατά το προηγούµενο έτος, η Τράπεζα επιβεβαίωσε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, τη συνετή πολιτική που µε συνέπεια εφαρµόζει στη µακρόχρονη πορεία της καθώς και την προσαρµοστικότητά της στις αλλαγές. Επέτυχε να αντλήσει κεφάλαια ύψους Ευρώ 1,2 δισ. και, πρώτη εκ των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, να αποπληρώσει τις προνοµιούχες µετοχές κυριότητος του Ελληνικού ηµοσίου. Επιπροσθέτως, επέτυχε να αυξήσει τα κύρια λειτουργικά έσοδα µέσω της µειώσεως του κόστους χρηµατοδοτήσεως και του περαιτέρω εξορθολογισµού των λειτουργικών εξόδων, συνεπεία του ορθού επιχειρησιακού σχεδιασµού. Ο ιευθύνων Σύµβουλος υπενθύµισε επίσης, ότι το 201, η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπα κής Κεντρικής Τραπέζης, υπό την παραδοχή τόσο του Στατικού, όσο και του υναµικού Ισολογισµού. Η ήταν η µόνη τράπεζα, µεταξύ των ελληνικών συστηµικών τραπεζών, που δεν παρουσίασε κεφαλαιακές ανάγκες τόσο στο βασικό, όσο και στο δυσµενές σενάριο, ενώ παράλληλα διαθέτει σηµαντικό κεφαλαιακό πλεόνασµα. Τα αποτελέσµατα της Συνολικής Αξιολογήσεως έθεσαν την στην κορυφή των µεγαλυτέρων εισηγµένων ευρωπα κών τραπεζών, από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας. Προσέθεσε δε, ότι µετά από την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχωνεύσεως µε την Εµπορική Τράπεζα, η προέβη στη στρατηγικής σηµασίας συµφωνία εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των καρτών του, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο 201. Επιπλέον, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας µε < 5 / 34 >

7 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ την o, τον µεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσµο. Με τις εν λόγω πρωτοβουλίες, η Τράπεζα ισχυροποίησε τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά, ιδιαιτέρως όσον αφορά στους τοµείς της διαχειρίσεως περιουσίας και των καρτών πληρωµών. Αναφερόµενος στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της, ο κ. Μαντζούνης είπε ότι η Τράπεζα προσέφερε και κατά το 201, οικονοµική ενίσχυση σε Ιδρύµατα, Συλλόγους και Οργανώσεις που στέκονται αρωγοί σε όσους ευρίσκονται σε ανάγκη. Με συνέπεια και προγραµµατισµό διαθέτει µέρος του προ πολογισµού της ως κοινωνική προσφορά, ενώ συνεχίζει να επενδύει στους τοµείς της παιδείας, του πολιτισµού, του περιβάλλοντος και της υγείας. ιευθύνων Σύµβουλος επεσήµανε ότι η Τράπεζα ακολουθεί και κατά το 2015, τις ίδιες κατευθύνσεις επιχειρηµατικής δράσεως και εντείνει την προσπάθεια για τη διασφάλιση των κεφαλαίων της µέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και της ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, τόνισε ότι η αποµάκρυνση της αβεβαιότητος, που επικρατεί στην αγορά, αποτελεί ζήτηµα απόλυτης προτεραιότητας και µείζονος σηµασίας για την Ελληνική Οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα και εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Μετά από την επίλυση των εκκρεµών ζητηµάτων, η Ελλάς θα είναι σε θέση να επωφεληθεί των προοπτικών ανακάµψεώς της, ανέφερε, τονίζοντας ότι, µε πλήρη επίγνωση των περιστάσεων, η Τράπεζα είναι αρωγός στην προσπάθεια επανεκκινήσεως της Ελληνικής Οικονοµίας. Στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, η στήριξη των Πελατών, η διασφάλιση των συµφερόντων των Μετόχων και η αποκατάσταση του ιδιωτικού χαρακτήρος της Τραπέζης, αποτελούν καθήκοντα υψίστης σηµασίας, δήλωσε ο κ. Μαντζούνης, ολοκληρώνοντας την οµιλία του, και προσέθεσε ότι, για ακόµη µία φορά, σε αυτήν την προσπάθεια πρωτοστατούν οι Εργαζόµενοι της, τους οποίους και ευχαρίστησε θερµά για την αφοσίωση και την εργατικότητά τους. < 6 / 34 >

8 Τ ΑΠΕ H Σηµαντική διάκριση για την εταιρία, µία από τις κορυφαίες εταιρίες διεθνώς, παροχής πληροφοριών στον επιχειρηµατικό τοµέα, διοργάνωσε και αυτή τη χρονιά, δηµοσκόπηση, η οποία θεωρείται από τις πιο σηµαντικές στη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα, µε σκοπό να αναδείξει τους καλύτερους επαγγελµατίες στον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών πανευρωπα κά. Στην εφετινή δηµοσκόπηση, έλαβαν µέρος, σύµφωνα µε την εταιρία, άνω των επαγγελµατιών αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων από όλον τον κόσµο και για δεύτερη συνε ή ρονιά, η ιεύθυνση Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές της Τραπέζης ρέθηκε στην 1η θέση στην Ελλάδα σε γενικό σύνολο 0 εταιριών και 1 η πανευρωπα κά µεταξύ 100 ευρωπα κών τραπεζών από 19η πέρυσι. ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ψηφίσθηκε ως 2ος καλύτερος στην Ελλάδα και 2 ος πανευρωπα κά, σε σύνολο 9 ευρωπα κών τραπεζών. Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική επιτυχία για την, δεδοµένου ότι οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές αποτελούν πλέον το 1 της ιδιωτικής µετοχικής βάσεως της Τραπέζης πλην του Τ Σ και κατέχουν άνω των 2 των που έχει εκδώσει το Τ Σ. Σηµειώνεται ότι η µετοχή της Τραπέζης καλύπτεται πλέον από 2 χρηµατιστηριακούς αναλυτές, εκ των οποίων οι 11 την προτείνουν ως o µεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Συγχώνευση δι απορροφήσεως του Ελλάδος από την Τράπεζα ην 2 Ιουνίου 2015, ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η συγχώνευση δι απορροφήσεως της εταιρίας Ν Α ΝΕ Σ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΙΑ ΠΑ Ο ΗΣ ΠΙΣΤ ΣΕ Ν µε διακριτικό τίτλο από την Τράπεζα. Η ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως σηµατοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής των καρτών στην ελληνική αγορά, καθώς δίδεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουµε την ηγετική θέση και την τεχνογνωσία της Τραπέζης στον τοµέα των πιστωτικών καρτών, προς την κατεύθυνση της ενδυναµώσεως της παρουσίας του µε την ενίσχυση και ανάπτυξη των προνοµίων και υπηρεσιών που προσφέρει στα µέλη του. Η, ως αποκλειστικός συνεργάτης του o στην Ελλάδα, ενδυναµώνει περαιτέρω τη θέση της, καθώς καθίσταται η µόνη Τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει αυτό το εύρος εκδόσεως και αποδοχής διεθνών σηµάτων δίδοντας στους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, πληθώρα επιλογών που καλύπτουν όλες τις προσωπικές ή επαγγελµατικές τους ανάγκες. < 7 / 34 >

9 Τ ΑΠΕ Α K ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαΐου 2015 ατά τον µήνα Μάιο 2015, διεξήχθησαν συνολικά 101 εκπαιδευτικά προγράµµατα, στο πλαίσιο των οποίων 2.0 άτοµα συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου Αττικής και 1 9 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα: Ε αρµογή Σε συνέχεια αιτήµατος της ιευθύνσεως, µε αφορµή την εγκατάσταση της αναβαθµισµένης εκδόσεως της εφαρµογής, συνεχίσθηκαν κατά τον µήνα Μάιο 2015, οι εκπαιδεύσεις για το µεγαλύτερο µέρος του Προσωπικού από το δίκτυο των Καταστηµάτων. Το Πρόγραµµα είναι ηµερήσιο και ενηµερώνει για τις δυνατότητες διαχειρίσεως της σχέσεως µε τον Πελάτη µέσω της εφαρµογής. Αντίστοιχες ηµερίδες πραγµατοποιήθηκαν και στην Αίθουσα Εγνατίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για ιευθυντές Καταστηµάτων του Νοµού Θεσσαλονίκης και για τα Στελέχη. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά, ο βαθµός ικανοποιήσεως των εκπαιδευθέντων κατά τον µήνα Μάιο 2015 και τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής, βάσει της σχετικής αξιολογήσεως στη λήξη του Προγράµµατος Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ενηµερώσεως τελε ών και παλλήλων στο α α Ε αρµογή αθµός τοµα που εκπαιδεύθηκαν Επί συνόλου % 1 ιευθυντής Καταστήµατος, Υ Α Υπογραφές Καταστήµατος, , ΥΠΙΚ, ΥΠΕΚ, ΥΠΙ, ιεύθυνση Υποστηρίξεως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής, , Οι εκπαιδεύσεις θα συνεχισθούν και αναµένεται να ολοκληρωθούν κατά την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου < 8 / 34 >

10 Τ ΑΠΕ Α Νέο Κατά το χρονικό διάστηµα από 11 Μαΐου 2015 έως 21 Μαΐου 2015, πραγµατοποιήθηκαν ηµερήσιες εκπαιδεύσεις στη διαχείριση της νέας πλατφόρµας που θα υποστηρίζει το. Οι εκπαιδεύσεις διεξήχθησαν από Στελέχη της ιευθύνσεως Εφαρµογών Πληροφορικής, ενώ καθ όλη τη διάρκειά τους, παρευρίσκετο και Στέλεχος από τη ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας. Συνολικά, συµµετείχαν 111 Στελέχη Κεντρικών Υπηρεσιών, τα οποία θα κληθούν να ενηµερώνουν το περιεχόµενο των σελίδων των ιευθύνσεών τους, στη νέα πλατφόρµα του. Εκπαίδευση παλλήλων προερ οµένων από τη Στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποιήσεως του πρώην ικτύου της µε το ίκτυο της, ξεκίνησε η συστηµατική εκπαίδευση των συναδέλφων που προέρχονται από τη, η οποία αφορά στην εκµάθηση των συστηµάτων και προ όντων της Τραπέζης, βάσει της θέσεως εργασίας τους. Την 1 Μαΐου 2015, ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τις θέσεις εργασίας των ιευθυντών Καταστηµάτων, των Συµβούλων o, των ΥΠΙ, των ΥΤΣ και, τα οποία αναµένεται να συνεχισθούν έως το τέλος Ιουνίου Τ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως συνέχεια ο Πρόγραµµα Πρακτικής Ασκήσεως οιτητών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στον µιλο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Συνολικά, δέκα 10 τελειόφοιτοι φοιτητές, απασχολήθηκαν στην Τράπεζα για χρονικό διάστηµα έξι µηνών, µε έµµισθη και πλήρη απασχόληση, αποκτώντας πολύτιµη εργασιακή εµπειρία και εννέα εξ αυτών, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον µιλο, σε συνέχεια της θετικής αξιολογήσεως που έλαβαν από τις ιευθύνσεις, όπου απασχολήθηκαν. Ενίσ υση της ραπέζης µε νέο ανθρώπινο δυναµικό ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού Ολοκλήρωση του Προγράµµατος Πρακτικής Ασκήσεως οιτητών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετά από την ολοκλήρωση του προγράµµατος της εθελουσίας εξόδου και την ανάδειξη του υφισταµένου Προσωπικού της Τραπέζης σε θέσεις αυξηµένης ευθύνης ή εξειδικεύσεως, προέκυψε η ανάγκη στελεχώσεως για θέσεις εργασίας στο δίκτυο των Καταστηµάτων καθώς και εξειδικευµένες θέσεις εργασίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες. Η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού αξιοποιώντας, κατά τη συνήθη πρακτική, την ηλεκτρονική βάση βιογραφικών σηµειωµάτων και σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε εταιρίες επιλογής προσωπικού, εφαρµόζοντας εξειδικευµένα εργαλεία επιλογής, προέβη στην πρόσληψη καταρτισµένου και ικανού ανθρωπίνου δυναµικού, για να υποστηρίξει µελλοντικά, την επιχειρησιακή στρατηγική της Τραπέζης. < 9 / 34 >

11 Τ ΑΠΕ Α Σ ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών Έρευνα Μετρήσεως Ικανοποιήσεως Πελατών το πλαίσιο ενός δυναµικού περιβάλλοντος αγοράς, τα προ όντα και οι υπηρεσίες µίας επιχειρήσεως, αντιγράφονται γρήγορα και παύουν σύντοµα να αποτελούν πλεονέκτηµα για την ίδια, έναντι του ανταγωνισµού. στόσο, το επίπεδο της παρεχόµενης εξυπηρετήσεως προς την Πελατεία της Επιχειρήσεως, θεωρείται η πλέον διαχρονική παράµετρος για τη δηµιουργία και διατήρηση της εµπιστοσύνης και της πιστότητας των Πελατών στον Οργανισµό. ταν την εµπιστοσύνη διαδέχεται η δυσπιστία µε το µανδύα του παραπόνου, ως αποτέλεσµα δυσφορίας του Πελάτη για την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της Επιχειρήσεως, η φωνή του Πελάτη αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Με στόχο την καταγραφή και µέτρηση της ικανοποιήσεως των Πελατών, οι οποίοι έχουν υποβάλει παράπονο στην Τράπεζα και έχουν λάβει σχετική απάντηση, η Μονάδα ιασφαλίσεως Ποιότητας της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών, προχώρησε στον σχεδιασµό Έρευνας Μετρήσεως Ικανοποιήσεως Πελατών µετά από τη διαχείριση παραπόνων τους, σύµφωνα µε τη διεθνή τυπολογία Net Promoter S o και το πρότυπο 9001:200. Στόχος της συγκεκριµένης ενέργειας είναι η δυνατότητα αποτυπώσεως της απόψεως των Πελατών για: την ποιότητα των υπηρεσιών της Τραπέζης, τη λειτουργικότητα των προ όντων και διαδικασιών του Οργανισµού, την εµπιστοσύνη τους στην Τράπεζα και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους µαζί µας, αλλά, κυρίως η αναζήτηση περιθωρίων βελτιώσεως της εξυπηρετήσεως των Πελατών µας. ια το τρέχον έτος και συγκεκριµένα, για το χρονικό διάστηµα από 21 Μαΐου 2015 έως Ιουνίου 2015, διεξήχθη η σχετική έρευνα µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγµα Πελατών µας, οι οποίοι έλαβαν απάντηση για παράπονο που είχαν υποβάλει, κατά τη διάρκεια του τριµήνου εβρουαρίου Απριλίου Αξίζει να σηµειωθεί, ότι: της ενάρξεως της έρευνας προηγήθηκε αποστολή µηνύµατος, µε ενηµερωτικό χαρακτήρα για την επικοινωνία που θα ακολουθούσε, στο κινητό τηλέφωνο των Πελατών, οι οποίοι απετέλεσαν το δείγµα της έρευνας, ενώ µετά από την ολοκλήρωση αυτής, προωθήθηκε ευχαριστήριο µήνυµα στους συµµετέχοντες. Τέλος, τελεί υπό επεξεργασία η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εν λόγω έρευνας, καθώς και οι προτεινόµενες ενέργειες, στην κατεύθυνση βελτιώσεως της ικανοποιήσεως των Πελατών της Τραπέζης. < 10 / 34 >

12 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ H Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης µεταξύ των σηµαντικότερων εταιρικών συλλογών του κόσµου Συλλογή Έργων Τέχνης της εντάσσεται µεταξύ των 0 σηµαντικότερων εταιρικών συλλογών παγκοσµίως στην έκδοση Global Corporate Collections. Το βιβλίο αποτελεί ένα διεθνές εκδοτικό πόνηµα, στο οποίο µετά από έρευνα συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται επιλεγµένα έργα των πιο αξιόλογων συλλογών που ανήκουν σε µεγάλους οµίλους εταιριών, σε τράπεζες και σε ασφαλιστικές εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές χαρακτηρίζονται για το ειδικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τη µοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, µε αποδεδειγµένη δραστηριότητα στη διεθνή τέχνη ή στην τέχνη της χώρας όπου λειτουργούν. Κάθε συλλογή παρουσιάζεται ισότιµα και αναπτύσσεται σε έξι σελίδες κειµένου και φωτογραφιών. Από τη Συλλογή της επελέγησαν έργα του Κ. Μαλέα, του. Μόραλη, της ρύσας και του. Λάππα, τα οποία είναι αναρτηµένα σε χώρους της Τραπέζης. Η έκδοση πραγµατοποιήθηκε µε την από κοινού συνεργασία των Α, o και του οίκου o, ενώ την εκτύπωση ανέλαβε η εταιρία o. Την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2015, έγινε η παρουσίαση της πολυτελούς εκδόσεως Global Corporate Collections κατά τη διάρκεια της, της σηµαντικότερης εκθέσεως σύγχρονης τέχνης παγκοσµίως, η οποία διεξάγεται κάθε έτος στη ασιλεία της Ελβετίας. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των ειδικών εκδηλώσεων που προηγούνται των εγκαινίων της εκθέσεως, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στον κυρίως χώρο της διοργανώσεως και ακολούθησε συζήτηση µε τους συντελεστές του έργου, µε διευθυντές µουσείων και καλλιτέχνες, παρουσία των επιµελητών των συλλογών και των διευθυντών των οργανισµών που συνεργάσθηκαν. Η επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης Ειρήνη Οράτη και ο κ. o, ένας εκ των τριών επιµελητών της εκδόσεως o o o o o. < 11 / 34 >

13 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ θεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχα κή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νοµίσµατα Η Νοµισµατική Συλλογή συµµετέχει στην έκθεση θεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρ α κή Νοµισµατοκοπία της Αθήνας. εταλλεία, έταλλα και Νοµίσµατα που εγκαινιάσθηκε την Πέµπτη, 2 Μαΐου 2015, στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο. Η Έκθεση εστιάζει στην αρχα κή εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας µεταλλάσσονται η κοινωνία, τα πολιτεύµατα και η τέχνη. Η θεµατολογία της επικεντρώνεται στη νοµισµατοκοπία κατά τους αρχα κούς χρόνους και στην παρουσίαση των µεθόδων εξορύξεως και επεξεργασίας πολύτιµων µετάλλων κατά την αρχαιότητα στο Λαύριο και στη Σίφνο, µε σκοπό τη χρήση τους κυρίως στην παραγωγή νοµισµάτων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ιστορικό και θεσµικό πλαίσιο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, εντός του οποίου αναπτύχθηκαν κανόνες διαχειρίσεως και ελέγχου τόσο της εξορύξεως, όσο και της εµπορικής διαθέσεως των πολύτιµων µετάλλων. Η Νοµισµατική Συλλογή παρουσιάζει στην Έκθεση δέκα αρχα κά νοµίσµατα από την Αθήνα και τη Σίφνο, δύο από τις πρώτες πόλεις κράτη που εξέδωσαν νόµισµα, οι οποίες διέθεταν επίσης δικά τους µεταλλεία. ιάρκεια Εκθέσεως: 2 Μαΐου 1 Οκτωβρίου 2015 Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Πανεπιστηµίου 12, ΑΘΗΝΑΙ Από αριστερά: ο ιευθυντής της ραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου εώργιος Τριανταφυλλίδης, ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πατήρ Θωµάς Συνοδινός, ο ιευθυντής του Επιγραφικού και Νοµισµατικού Μουσείου ρ εώργιος Κακαβάς, η σύζυγος του Ισπανού Πρέσβεως στην Ελλάδα κυρία o o, η Α.Ε. ο Πρέσβυς της Ισπανίας στην Ελλάδα κ. o o o και η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής ρ ήµητρα Τσαγκάρη. < 12 / 34 >

14 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Σ νωρίζω το αρχαίο νόµισµα Εκπαιδευτική δράση στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Τραπέζης το πλαίσιο της εκθέσεως θεν αργύρου εστί γενέθλη, η οποία παρουσιάζεται στο Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε στον Κήπο του Μουσείου, η εκπαιδευτική δράση νωρίζω το αρ αίο νόµισµα για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Τραπέζης, το Σάββατο, Ιουνίου Η εκπαιδευτική δράση απευθύνετο σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και περιελάµβανε αρχικώς, τη γνωριµία µε τα αρχαία νοµίσµατα, την εικονογραφία και την τεχνική κατασκευής τους, και εν συνεχεία, τη συµµετοχή σε εργαστήριο παραγωγής αρχαίων νοµισµάτων, όπου τα παιδιά µε την καθοδήγηση ειδικευµένου προσωπικού κατασκεύασαν σε πηλό ένα αθηνα κό τετράδραχµο και ένα τετράδραχµο του Μεγάλου Αλεξάνδρου µε τη χρήση αντιγράφων αρχαίων µητρών. Τα παιδιά είχαν, επίσης, την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ερεθίσµατα από αρχαίες και σύγχρονες παραστάσεις, για να σχεδιάσουν και να χρωµατίσουν το καθένα το δικό του νόµισµα, ενώ στο τέλος, έλαβαν και σχετικό εκπαιδευτικό έντυπο. Παράλληλα µε την εκπαιδευτική δράση, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στην Έκθεση από αρχαιολόγο του Μουσείου για τους Υπαλλήλους, συνοδούς των παιδιών. < 13 / 34 >

15 Τ ΑΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Προσφορά τριών Εκδόσεων από την µε έκπτωση 0 για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 H προσφέρει τις εκδόσεις κηνογρα ία στο ελληνικό θέατρο, και ο ελληνικό τραγούδι από το 18 1 έως τη δεκαετία του 19 µε έκπτωση 4, για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο Σκηνογραφία στο ελληνικό θέατρο ιονύσης ωτόπουλος Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 19 ιαστάσεις 2,5 2 εκ., σελίδες 20, εικόνες Ελληνικά ιµή: Ευρώ,4 Στην Έκδοση αυτή προβάλλεται το έργο πολλών και σηµαντικών Ελλήνων σκηνογράφων, αρκετοί εκ των οποίων ζωγράφοι, γλύπτες και αρχιτέκτονες, για τις θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάσθηκαν στα ελληνικά θέατρα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. o ιονύσης ωτόπουλος Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 19 ιαστάσεις 2,5 2 εκ., σελίδες 2, εικόνες 5 5 Αγγλικά ιµή: Ευρώ 19, Στη συγκεκριµένη Έκδοση παρουσιάζεται η πολυµορφία και η ποικιλία των ενδυµάτων που σχεδίασαν προικισµένοι Έλληνες ενδυµατολόγοι του 20ού αιώνα για αρχαίες τραγωδίες και κωµωδίες, καθώς και για έργα του νεώτερου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το ελληνικό τραγούδι από το 1 21 έως τη δεκαετία του 1950 Λάµπρος Λιάβας Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 2009 ιαστάσεις 29,5 2,5 εκ., σελίδες, εικόνες Ελληνικά ιµή: Ευρώ Η ανωτέρω Έκδοση αποτελεί καρπό πολύχρονης έρευνας του εθνοµουσικολόγου Λάµπρου Λιάβα για την ιστορική και λειτουργική εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού από την Επανάσταση του 1 21 έως τη δεκαετία του Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης ALPHA BANK Π Ι Ι Ι Α Σταδίου 0, ΑΘΗΝΑΙ είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.: , : Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Τραπέζης είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα < 14 / 34 >

16 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Η Η υπηρεσία άλλαξε έρχεται, για ακόµη µία φορά, να δηλώσει την ισχυρή της παρουσία στην ηλεκτρονική τραπεζική µε τις νέες, πλήρως ανασχεδιασµένες υπηρεσίες Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking. Μετά από εκτενή µελέτη του ανταγωνισµού, των αναγκών των Πελατών και των διεθνών τάσεων, η ιεύθυνση Εναλλακτικών ικτύων της Τραπέζης που έχει την ευθύνη του έργου, σε συνεργασία µε τις ιευθύνσεις ιαχειρίσεως Έργων, Συστηµάτων Πληροφορικής, Εφαρµογών Πληροφορικής, και ηµοσίων Σχέσεων και Ασφαλείας Πληροφοριών, εργάσθηκαν εντατικά, προκειµένου να είναι διαθέσιµες οι νέες αναβαθµισµένες Υπηρεσίες. Οι Πελάτες της Τραπέζης θα διαπιστώσουν σηµαντικές αλλαγές µε την είσοδό τους στις Υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την άµεση ενηµέρωση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, µε παράλληλη διατήρηση του πάντα υψηλού επιπέδου ασφαλείας στις συναλλαγές. Στις νέες δυνατότητες των Υπηρεσιών περιλαµβάνονται: Ενηµέρωση µε µια µατιά στη νέα εύ ρηστη σελίδα Επισκόπηση. Ο Πελάτης ενηµερώνεται για τη συνολική τραπεζική του σχέση από τη νέα αρχική σελίδα, καθώς µε τη χρήση απλών γραφικών εµφανίζονται, ανά κατηγορία προ όντων λογαριασµοί, κάρτες, δάνεια, επενδύσεις, τα υπόλοιπά του. Προσωποποιηµένη εµ άνιση, που δίδει η δυνατότητα επιλογής φιλικής ονοµασίας και ξεχωριστού χρώµατος στα προ όντα. < 15 / 34 >

17 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Ευκολία συναλλαγών, µέσω αποθηκεύσεως των πληρωµών και των µεταφορών που ο Πελάτης πραγµατοποιεί συχνά. µεση ενηµέρωση από την Τράπεζα µέσω της νέας θυρίδας µηνυµάτων. µ αση στην ασ άλεια και στον έλεγ ο, µέσω της δυνατότητας αποθηκεύσεως σε αρχείο, και αποστολής µε, των οθονών ενηµερώσεως και ολοκληρώσεως των συναλλαγών. νωρίστε κι εσείς, την αναβαθµισµένη υπηρεσία Alpha e-banking και πραγµατοποιήστε τις συναλλαγές σας από τον προσωπικό υπολογιστή ή το σας. Η γνώµη σας µετράει Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση o : Μία πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου για όλες τις κάρτες ε σκοπό την προβολή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωµών o, σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω Τύπου, µε κύριο µήνυµα: λες οι κάρτες σε µία πλατ όρµα ηλεκτρονικού εµπορίου, αποκλειστικά από την. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου o αφορά σε µία σύγχρονη πλατφόρµα ηλεκτρονικών πληρωµών που επιτρέπει στις συνεργαζόµενες µε την επιχειρήσεις που διατηρούν ηλεκτρονικό κατάστηµα o, να προσφέρουν στους πελάτες τους, πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προ όντα τους και να συναλλάσσονται o, εύκολα και µε ασφάλεια. Η υπηρεσία o είναι η µόνη που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλα τα συστήµατα πληρωµών:,, και. < 16 / 34 >

18 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Η Νέα ωνητική Πύλη Αυτοµατοποιηµένης Εξυπηρετήσεως Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως της Τραπέζης εκσυγχρονίσθηκε. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρετήσεως Πελατών της Τραπέζης , λειτουργεί πλέον, νέα σύγχρονη πλατφόρµα αναγνωρίσεως φυσικής οµιλίας και οι Πελάτες µπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς τη χρήση του δένδρου επιλογών. Η σύγχρονη υποδοµή αντιλαµβάνεται το αίτηµα του Πελάτη και, µέσω διαλόγου, διοδεύει την κλήση αναλόγως είτε στην κατάλληλη οµάδα τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως είτε σε εφαρµογή αυτόµατης εξυπηρετήσεως, απλοποιώντας τις υπηρεσίες. Με τη νέα εφαρµογή καταργείται η πλοήγηση των Πελατών στο δένδρο επιλογών µε τη χρήση πλήκτρων, ενώ συγχρόνως, µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος αναµονής για τη δροµολόγηση των κλήσεων. Σταδιακά, η νέα φωνητική πύλη θα επεκταθεί, προκειµένου να εξυπηρετεί αυτόµατα συγκεκριµένα αιτήµατα και συναλλαγές Πελατών χωρίς τη µεσολάβηση εκπροσώπου, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τον χρόνο, αλλά και το επίπεδο εξυπηρετήσεως. Προωθητική Ενέργεια από τη Ο ι κάρτες συµµετείχαν, κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Μαΐου 2015 έως και 19 Ιουνίου 2015, στην προωθητική ενέργεια των που διοργάνωσε η, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίδοντας την ευκαιρία στους κατόχους τους να ζήσουν από κοντά τη µοναδική βραδιά των o Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι των καρτών αγοράζοντας το εισιτήριό τους µε την κάρτα τους από το για την απονοµή των o, συµµετείχαν αυτοµάτως σε κλήρωση, για να διεκδικήσουν 50 προσκλήσεις και να απολαύσουν ειδικά προνόµια, εκείνη τη βραδιά. Η εν λόγω ενέργεια υποστηρίχθηκε µε προβολή στο portal των καρτών της Alpha Bank και στη σελίδα του o στο oo. < 17 / 34 >

19 ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν Η Α άνεια Αυτοκινήτου Νέο Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεως για το 20 Τράπεζα, στο πλαίσιο της µακροχρόνιας συνεργασίας της µε την εταιρία εισαγωγής και εµπορίας αυτοκινήτων ΑΕ Ε, προέβη σε µία ξεχωριστή συνεργασία για το νέο µοντέλο 20, το οποίο αναµένεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στην κατηγορία του, λόγω της κορυφαίας ασφάλειας και της βραβευµένης ευρωπα κής σχεδιάσεως. Συγκεκριµένα, τα άνεια Αυτοκινήτου σχεδίασαν ένα µοναδικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήσεως µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Προνοµιακό σταθερό επιτόκιο 5,9 ωρίς ποινή προεξοφλήσεως ιάρκεια χρηµατοδοτήσεως έως µήνες Ο o πόντους µέσω του Μεγαλύτερου Προγράµµατος Επιβραβεύσεως o. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Νέα ενιά, Νέα ενιά Προνοµίων, η Τράπεζα παρουσίασε το νέο πρόγραµµα χρηµατοδοτήσεως σε ολόκληρο το δίκτυο αντιπροσώπων της. Η παρουσίαση διεξήχθη από Στελέχη της ιευθύνσεως Καρτών και Προ όντων Καταναλωτικής Πίστεως της Τραπέζης, κατά το επίσηµο λανσάρισµα του νέου µοντέλου 20, που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Οίνου, την 1 και 15 Μαΐου Η εν λόγω συνεργασία υποστηρίχθηκε µε ένθεση µονοφύλλου εντύπου που εστάλη στους Πελάτες των καρτών o και προωθείται ενεργά από τις κατά τόπους Αντιπροσωπείες της ΑΕ Ε. 1

20 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Η Τράπεζα υποστηρικτής της επετειακής εκθέσεως Art-Athina 2015 ήταν χορηγός της επετειακής 20ης εκθέσεως 2015, η οποία διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο του o o στο έλτα αλήρου, από την έως και την Ιουνίου Η Τράπεζα συµµετείχε στην Έκθεση µε περίπτερο, για την προβολή της νέας υπηρεσίας o o καθώς και της Συλλογής Έργων Τέχνης. Στελέχη από τις αντίστοιχες ιευθύνσεις της Τραπέζης ενηµέρωναν για την Υπηρεσία και παρείχαν πληροφορίες για τα έργα τέχνης της Συλλογής, καθ όλη τη διάρκεια της Εκθέσεως. Το περίπτερο σηµατοδοτήθηκε από ένα µόνο έργο της Συλλογής, το επιτοίχιο γιος ριστόφορος του 1992, του διεθνούς φήµης Ελληνοαµερικανού εικαστικού Στήβεν Αντωνάκου. Το έργο αποτελείται από µία µεταλλική τετράγωνη επιφάνεια µε έντονες πινελιές, ενώ ακριβώς από πίσω, περιµετρικά του τετραγώνου, φωτίζεται από την αλληλουχία των χρωµάτων του ουράνιου τόξου που δηµιουργεί ο φωτισµός νέον. Το έργο είναι ένα νέο σχετικά απόκτηµα και είναι η πρώτη φορά που εκτίθεται ως έργο της Συλλογής. < 19 / 34 >

21 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τοποθετηµένο στον κυρίως τοίχο του περιπτέρου, ήταν ορατό σε όλο τον εκθεσιακό χώρο του άνω επιπέδου της Εκθέσεως. Επίσης, στο περίπτερο, διετίθεντο όλες οι εκδόσεις του Τµήµατος Συλλογής Έργων Τέχνης που αφορούν στη σύγχρονη τέχνη. Στο πλαίσιο της χορηγίας, την Πέµπτη, Ιουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση Πελατών της Τραπέζης, παρουσία Μελών της ενικής ιευθύνσεως, ιευθυντών και Υποδιευθυντών ιευθύνσεων, όπου προσήλθαν περίπου 1 0 άτοµα, ενώ το περίπτερο της Τραπέζης επισκέφθηκαν συνολικά άνω των ατόµων. Το Σάββατο, Ιουνίου 2015, η Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης, Ειρήνη Οράτη, πραγµατοποίησε οµιλία µε αναφορά στη Συλλογή Έργων Τέχνης της. < 20 / 34 >

22 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ < 21 / 34 >

23 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ < 22 / 34 >

24 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Η υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της ύσης Τράπεζα ανέλαβε χορηγός του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και εκπαιδεύσεως της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της ύσης ΕΕΠ ύση χωρίς Σκουπίδια. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της ύσης σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαιδεύσεως της υτικής Αττικής, διοργάνωσαν εµινάριο µε ιωµατικά Εργαστήρια διαρκείας οκτώ διδακτικών ωρών µε θέµα: ουσικά Παραµύθια από σκουπίδια. Το Σεµινάριο διεξήχθη το Σάββατο, 9 Μαΐου 2015, στη.α.ν. Αθηνών και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως. Ο στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των µαθητών, µέσω των εκπαιδευτικών τους, για τη διαχείριση τ ων απορριµµάτων, την επαναχρησιµοποίηση των αντικειµένων και τη διατήρηση καθαρού και πολιτισµένου περιβάλλοντος, µε µέσο τη µουσική και το παραµύθι των σκουπιδιών. Το Σεµινάριο περιελάµβανε τα ακόλουθα ιωµατικά Εργαστήρια: ατασκευή µουσικών οργάνων µαράκες, κ.ά. από ά ρηστα υλικά κουτιά αλουµινίου αναψυκτικών, µεταλλικά κουτάλια, πλαστικά µπουκάλια, βαζάκια, κ.ά.. Οι εκπαιδευτικοί φεύγοντας, πήραν µαζί τους δείγµατα των µουσικών οργάνων που είχαν οι ίδιοι κατασκευάσει. Η µουσική των Ανακυκλωµένων. Κατασκευάσθηκε, µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, Ορχήστρα µε µουσικά όργανα από άχρηστα υλικά. ο Παραµύθι των Ανακυκλωµένων. Οι εκπαιδευτικοί συµµετείχαν στη δηµιουργία παραµυθιού που προσέγγιζε θετικά και µε µηνύµατα ελπίδας το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τις ανθρώπινες αξίες. Στο τέλος του Σεµιναρίου, το παραµύθι παρουσιάσθηκε στη σκηνή της.α.ν. < 23 / 34 >

25 ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η Η Τράπεζα υποστηρικτής της περιβαλλοντικής εκστρατείας Υπόσχεσή µας: Καθαρές Θάλασσες Τράπεζα ανέλαβε χορηγός της νέας περιβαλλοντικής εκστρατείας του Μεσογειακού Συνδέσµου για τη Σωτηρία των Θαλασσίων ελωνών µε τίτλο: Υπόσχεσή µας: Καθαρές Θάλασσες. Στόχος της εκστρατείας είναι η κινητοποίηση του κοινού, προκειµένου να µειωθεί η θαλάσσια ρύπανση και παράλληλα, να δοθεί έµφαση σε αξίες όπως ο σεβασµός και η συνέπεια, που φαίνεται να ξεχνούµε στην καθηµερινότητά µας. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: ροντίζουµε τον τόπο που µας ιλο ενεί, η εκστρατεία επικεντρώνεται στην προστασία των τουριστικών προορισµών και προσκαλεί τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες τοποθεσίες, να συµµετέχουν στο δίκτυό της. Η Α αρωγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών Η Τράπεζα ανέλαβε χορηγός της ειδικής ηµερίδας µε θέµα: ια σύγ ρονη προσέγγιση στις Πωλήσεις Ασ αλειών που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Ε.Ι.Α.Σ., την Πέµπτη, 21 Μαΐου 2015, στο Εµπορικό και ιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Στην ιδιαιτέρως σηµαντική και εξειδικευµένη αυτή ηµερίδα, στην οποία αναπτύχθηκαν επίκαιρα θέµατα που ενδιαφέρουν την ασφαλιστική αγορά, προσκεκληµένη του Ε.Ι.Α.Σ. ήταν η ρ o o, o o o o στο o o oo o o o, o o o o o. Τη βασική οµιλία της ρ o o ακολούθησε πάνελ οµιλητών µε θέµα: Συµπεριφορικές απόψεις για τη βελτίωση των πωλήσεων: πώς πωλούµε σήµερα ασφαλιστικά προ όντα στην εταιρία µας και πώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε τις συµπεριφορικές ιδέες. < 24 / 34 >

26 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ Θόδωρος Παπαδηµητρίου Το τέρας της Αµαλθείας, 19 Κατασκευή από σίδερο Τ Κατάστηµα όλου ο γλυπτό είναι ένα από τα έργα της Συλλογής που φιλοτεχνήθηκαν, προκειµένου να σηµατοδοτήσουν τους χώρους συγκεκριµένων Καταστηµάτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Τραπέζης να αναθέτει σε Έλληνες καλλιτέχνες τη δηµιουργία έργων τέχνης για τον σκοπό αυτό. Αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας έργο, όχι µόνο λόγω της µη συµβατικής τεχνοτροπίας του, αλλά και λόγω του ότι προορίζετο για ένα Κατάστηµα της Περιφέρειας, το Κατάστηµα όλου, σε µία περίοδο, τη δεκαετία του 19 0, κατά την οποία το ελληνικό κοινό δεν ήταν εξοικειωµένο µε την παρουσία σε δηµόσιους χώρους έργων που αντανακλούσαν το ανατρεπτικό πνεύµα των ευρωπα κών καλλιτεχνικών ρευµάτων της εποχής. Από την αρχή της καλλιτεχνικής του σταδιοδροµίας, ο Θόδωρος έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για την απήχηση του έργου τέχνης στον δηµόσιο χώρο, όπου το έργο απευθύνεται σε ένα κοινό ετερόκλητο, το οποίο καλείται να δώσει τη δική του ερµηνεία. 25

27 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ Ο τίτλος του συγκεκριµένου έργου καταδεικνύει την κριτική διάθεση του καλλιτέχνη απέναντι στην καταναλωτική εποχή, µε ένα λογοπαίγνιο για το µυθολογικό Κέρας της Αµαλθείας. Το έργο εκφράζει απόλυτα τις αναζητήσεις του δηµιουργού του, ενός καλλιτέχνη που διακρίνεται για το ανήσυχο και ερευνητικό του πνεύµα. Είναι κατασκευασµένο από σίδερο, υλικό που προσφέρει τη δυνατότητα για πιο δυναµικές λύσεις και παράλληλα, περιορίζει τις οποιεσδήποτε φιλολογικές και αισθητικές αναλύσεις. Το σύνολο του έργου διατρέχει δύο γωνιακούς τοίχους στο ισόγειο του Καταστήµατος και δηµιουργεί ένα επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα, ανατρεπτικό οπτικό σύνολο. αρακτηριστικά στοιχεία είναι η εναλλαγή και η συνέχεια των διαφορετικών όψεων και υφών του υλικού, το οποίο δουλεύεται µε εξπρεσιονιστική τραχύτητα, ώστε να αποφεύγονται οι απαλές και λείες επιφάνειες. Το έργο αναπτύσσεται στον χώρο µε µία ενιαία µεταλλική επιφάνεια που αρχικά, διαµορφώνει πτυχώσεις και στη συνέχεια, Κατάστηµα όλου, ακολουθείται από µία πιο τραχιά απόδοση, για να καταλήξει στα καµπυλώδη και εµπλεκόµενα ελάσµατα, τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι θα µπορούσε να εξελίσσεται επ άπειρον. Με τον τρόπο αυτό, το έργο αποκτά κινητικότητα, ξεδιπλώνεται και εξελίσσεται µέσα στον χώρο. Επιπλέον, η προσθήκη της µεταλλικής σφαίρας παραπέµπει στην παρουσία ενός εκκρεµούς που παραµένει σταθερό µέσα στον χώρο και προκαλεί τον θεατή να δώσει τη δική του ερµηνεία, για να εκπληρωθεί έτσι ο αρχικός σκοπός του καλλιτέχνη. Θόδωρος, Το τέρας της Αµαλθείας, λεπτοµέρεια. 2

28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ ΘΟ ΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤ ΙΟΥ Αγρίνιο 19 1 ΙΟ Α ΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ( ) µε δάσκαλο τον Μιχάλη Τόµπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι ( ), κοντά στους Marcel Gimond και René Collamarini. Πραγµατοποίησε πολλά επιµορφωτικά ταξίδια στο εξωτερικό και το 1974 εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Αθήνα. Κατά το χρονικό διάστηµα από το 1980 έως το 1998, δίδαξε Πλαστική, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα πρώτα έτη της δηµιουργίας του ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αλληλεπίδραση µεταξύ γλυπτικής και αστικού περιβάλλοντος. Από το 1967, η κοινωνική διάσταση του έργου του, µε τη µορφή της συµµετοχής του θεατή, καθίσταται το θεµελιώδες χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής του πορείας. Κείµενά του έχουν δηµοσιευθεί στον Τύπο, ενώ έχει ασχοληθεί και µε τη συγγραφή βιβλίων για τις εικαστικές τέχνες. < 27 / 34 >

29 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕ ΜΑΤΑ ΣΜΑΤ Ν ΙΣΤΟ ΙΑ Νοµός Αρκαδίας Ο Κάδρο στο Κατάστηµα Τριπόλεως 510. ι Αρκάδες θεωρούνται οι πρώτοι κάτοικοι της Πελοποννήσου. Η καταγωγή τους ανάγεται στον Πελασγό, τον πρώτο βασιλιά της χώρας, τον οποίο διαδέχθηκε ο Λυκάων. Ο Λυκάων ίδρυσε τη Λυκόσουρα, ενώ οι υιοί του ίδρυσαν τις περισσότερες από τις αρκαδικές πόλεις, στις οποίες έδωσαν τα ονόµατά τους: ο Μαντινεύς ίδρυσε τη Μαντίνεια, ο Τεγεάτης την Τεγέα και ο ίγαλος τη ιγάλεια. Τον 5ο αιώνα π.. ιδρύθηκε το Κοινό των Αρκάδων, µία Οµοσπονδία των αρκαδικών πόλεων. Το Κοινό ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κυρίως µετά το 0 π.. Την εποχή αυτή οι Αρκάδες εξέδωσαν στατήρες µε την κεφαλή του Λυκαίου ιός, του µεγάλου θεού της Αρκαδίας, στην εµπρόσθια όψη. Στην οπίσθια όψη, απεικονίζεται ο Παν καθήµενος σε βράχο, φέρων το χαρακτηριστικό του λαγοβόλο ένα ρόπαλο για να σκοτώνει τους λαγούς. ίπλα στα πόδια του, επάνω στον βράχο, ευρίσκεται η σύριγγα το µουσικό όργανο του θεού και η επιγραφή ΟΛΥ. Αριστερά χαράσσεται το µονόγραµµα των Αρκάδων συνδυασµός των γραµµάτων Α Κ. Ο εξαιρετικός αυτός στατήρ, έργο ενός µεγάλου, αλλά δυστυχώς ανωνύµου καλλιτέχνη, εξεδόθη µε τα χρήµατα που αφαίρεσαν οι Αρκάδες από τα ταµεία των ναών της Ολυµπίας, το π.., στην προσπάθειά τους να οργανώσουν οι ίδιοι την 10 η Ολυµπιάδα, η οποία όµως έµεινε γνωστή στην ιστορία ως Αν ολυµπιάδα. Προφανώς, η απόκτηση των θησαυρών της Ολυµπίας έδωσε στους Αρκάδες τη δυνατότητα να προσκαλέσουν κάποιον γνωστό χαράκτη της εποχής, για να κατασκευάσει τις µήτρες των νοµισµάτων τους. < 28 / 34 >

30 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Τακτική ενική Συνέλευση T ην Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις. Αστικά Ακίνητα Τακτική ενική Συνέλευση T ην Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Αστικά Ακίνητα, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Αστικά Ακίνητα. < 29 / 34 >

31 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Η υποστηρικτής της εκδηλώσεως 2015 Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως του προγράµµατος δράσεων και εκδηλώσεων του φιλανθρωπικού οργανισµού o o o για το έτος 2015, ήταν ένας εκ των κυρίων χορηγών της εκδηλώσεως HEAD SHAVE CHALLENGE DAY 2015, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου 2015, στο, στη Λεµεσό. Στόχος της εκδηλώσεως ήταν η συλλογή χρηµάτων για την ενίσχυση του οργανισµού Καρα σκάκειο Ιδρύµα Κυπριακή Τράπεζα οτών Μυελού των Οστών, που έχει ιδρυθεί για να προσφέρει ελπίδα στους συνανθρώπους µας που πάσχουν από λευχαιµία και άλλες αιµατολογικές παθήσεις. H Η Κύριος ορηγός του 5ου o o o o Τράπεζα υποστήριξε και εφέτος ως Κύριος ορηγός το ο N που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 21 Μαΐου 2015, στο ξενοδοχείο o στη Λευκωσία. ιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν ο Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου και το περιοδικό o. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η σφαιρική ενηµέρωση των συµµετεχόντων για τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις της οικονοµίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Συνέδριο συµµετείχαν διακεκριµένοι διεθνείς και Κύπριοι οµιλητές, µεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονοµικών κ. άρης εωργιάδης και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, οι οποίοι ανέλυσαν και έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για την οικονοµία και τις αγορές. Επίσης, στο Συνέδριο, παρευρέθησαν, µεταξύ άλλων, Στελέχη, Πελάτες και συνεργάτες της Τραπέζης. < 30 / 34 >

32 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Σειρά Προθεσµιακών Καταθέσεων Ευελιξία Κ ατά τον µήνα Μάιο 2015, πραγµατοποιήθηκε επαναληπτική διαφηµιστική προβολή των Προθεσµιακών Καταθέσεων Ευελι ία. διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καθώς και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεων σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων Ε γκαινιάσθηκε τον Μάιο 2015 η προβολή της εκστρατείας για το Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεων σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή ράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα ρηµατοδοτήσεως µε ευνο κούς όρους, µε απώτερο σκοπό τη στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των κυπριακών επιχειρήσεων. διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καθώς και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. < 31 / 34 >

33 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Alpha Bank Romania Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης o Στιγµιότυπο από την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο o o oo του ουκουρεστίου. Στιγµιότυπο από την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο σχολείο o του ουκουρεστίου. H o παρουσίασε το o, ένα Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης, το οποίο ενθαρρύνει την υγιεινή ζωή µέσω της αθλήσεως και προάγει έναν δραστήριο και πειθαρχηµένο τρόπο ζωής. Στόχος του Προγράµµατος είναι να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη σηµασία της αθλήσεως στη ζωή των παιδιών, καθώς και στα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. Πρεσβευτής του Προγράµµατος είναι η, η πρώτη ουµάνα αθλήτρια του τζούντο που έγινε Ολυµπιονίκης, κατακτώντας το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 200. Η αθλήτρια έχει κερδίσει αρκετά χρυσά και αργυρά µετάλλια σε Ευρωπα κά και Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, καθώς και αργυρό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το Στο πλαίσιο αυτό, η o διοργάνωσε τις δύο πρώτες εκδηλώσεις του Προγράµµατος, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο o o oo του ουκουρεστίου, καθώς και στο σχολείο o του ουκουρεστίου αντιστοίχως. Στις εκδηλώσεις συµµετείχαν µαθητές της και της Ε τάξεως του ηµοτικού, εκπαιδευτικοί, αντιπρόσωποι της ιευθύνσεως των Σχολείων καθώς και αντιπρόσωποι της Τραπέζης. < 32 / 34 >

34 ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Προωθητική ενέργεια της µε την αλυσίδα πρατηρίων καυσίµων Την Ιουνίου 2015, η εγκαινίασε διαφηµιστική εκστρατεία, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Pay with your American Express card and get 10% cash back σε συνεργασία µε την αλυσίδα πρατηρίων καυσίµων, όπου οι Πελάτες µπορούν να έχουν επιστροφή µετρητών ύψους 10 επί των αγορών που πραγµατοποιούν µε τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας. Η προσφορά θα ισχύσει έως την 1 Ιουλίου Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µέσω προωθητικού υλικού στα πρατήρια καυσίµων, oo και µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας... o Ολοκλήρωση του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης o o o Στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η.. o ολοκλήρωσε το τριετές πρόγραµµα µε τίτλο o o o ούχα για όλους. Η πρώτη φάση του έργου πραγµατοποιήθηκε το 201, µε τη δωρεά, εκ µέρους της Τραπέζης, έξι µεταλλικών κάδων για τη συλλογή µεταχειρισµένων ρούχων, ενώ στη συνέχεια, ακολούθησε το άνοιγµα του πρώτου φιλανθρωπικού καταστήµατος µε είδη ρουχισµού για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 201. Η ολοκλήρωση του Προγράµµατος συνέπεσε µε την εφετινή Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου, κατά την οποία άνοιξε ένα κατάστηµα για τη συλλογή µεταχειρισµένων ειδών ρουχισµού στην πόλη των Σκοπίων. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται αποτελεσµατικότερη η διανοµή των ειδών, τα οποία προσφέρονται ως δωρεά από τους παλλήλους της.. o. Το Πρόγραµµα περιελάµβανε επίσης σχετικές δράσεις στις πόλεις o, και, όπου επίσης τοποθετήθηκαν µεταλλικοί κάδοι για τη συλλογή µεταχειρισµένων ρούχων. Η Τράπεζα, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό της χώρας, απέδειξε για µία ακόµη φορά την προσήλωσή της στην παροχή υποστηρίξεως προς τα άτοµα που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι πράξεις ατοµικού και συλλογικού εθελοντισµού του Προσωπικού της Τραπέζης, αντανακλούν τις αρχές και τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που καλλιεργεί ο µιλος. < 33 / 34 >

35 ME MIA MATIA Η Τράπεζα, στo πλαίσιο της υποστηρίξεως της αστικής µη κερδοσκοπικής οργανώσεως ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ, µετέτρεψε το προαύλιο του ηµοτικού Σχολείου της Θηρασίας σε ένα σύγχρονο και ασφαλές µέρος για το παιχνίδι και την άθληση των παιδιών. Ο χώρος διαµορφώθηκε εκ νέου, στρώθηκε µε ειδικό αντικραδασµικό και αντιολισθητικό τάπητα και µετατράπηκε σε πολυγήπεδο, παρέχοντας ασφάλεια για το παιχνίδι των παιδιών. Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της συµµετοχής της στην πολιτιστική ζωή του τόπου επί σειρά ετών, ήταν υποστηρικτής του συνεδρίου µε θέµα: Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς: Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισµοί, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από την 25 Μαΐου 2015 έως την 29 Μαΐου 2015, στην Τεχνόπολη του ήµου Αθηναίων και στο Μουσείο Ακροπόλεως, µε κύριους συνδιοργανωτές τη ιεύθυνση Συντηρήσεως Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων καθώς και το Τµήµα Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν στη συντήρηση, στην προστασία καθώς και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδος. Η Τράπεζα ήταν υποστηρικτής του ζ κύκλου οµιλιών µε θέµα Nέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, , που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Επί σειρά ετών, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών πραγµατοποιεί το πρόγραµµα ειδικών µορφωτικών εκδηλώσεων Επιστήµης Κοινωνία, το οποίο περιλαµβάνει κύκλους οµιλιών, επιστηµονικά δρώµενα, εκθέσεις, επιστηµονικά ντοκιµαντέρ και παρουσίαση εκδόσεων, µε στόχο τη διάχυση της επιστηµονικής γνώσεως στο ευρύτερο κοινό και τη συµβολή του στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. < 34 / 34 >

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα