ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Οδηγίες Χρήσης - Τηλεχειρισµού - Προγραµµατισµού Telematica Τελευτ. Ενηµ. ΑΠΡ 2008 : Αλ. Μαρασλή Πάτρα Τηλ

2 2

3 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ... 7 Α. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 7 Β. SUPERVISOR PHONE NUMBER... 8 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ SMS και PC... 8 Γ1. Προγραµµατισµός για Τηλεχειρισµό συσκευών µε αναπάντητες κλήσεις. Η εντολή SETCALLx Γ2. Προγραµµατισµός για Τηλεχειρισµό συσκευών µε λέξη κλειδί. Η εντολή SETMACROx... 9 Γ3. Προγραµµατισµός προκαθορισµένου µηνύµατος δικής µας επιλογής που θα αποσταλεί σε περίπτωση συναγερµού. Η εντολή SETSMSx... 9 Γ4. Προγραµµατισµός ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ALARMS) και τηλεειδοποίηση. Η εντολή SETALARMx Γ4ii. ΟΠΛΙΣΗ - ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Πίνακας 1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΝΤΟΛΕΣ Πίνακας 2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Πίνακας 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟ ΩΝ TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ Tηλεχειρισµός µε Γραπτό µήνυµα Tηλεχειρισµός µε µία ή δύο αναπάντητες κλήσεις προς την ΙΡΙ Α Tηλεχειρισµός µε αποστολή προεπιλεγµένης λέξης (key-word) προς την ΙΡΙ Α Ε. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ PC Ε1. Προγραµµατισµοί GPRS επικοινωνίας µέσω PC Ε2. Ρυθµίσεις Αποστολής σε Static IP (δροµολόγηση πακέτων) Ε3. Προγραµµατισµοί GPRS επικοινωνίας µέσω SMS Ε4. Ρύθµιση Αναλογικών Αισθητήρων µέσω PC ΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στ1. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Στ2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στ3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Ζ. ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EASYGPRS CLIENT

4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι πίνακες τηλεχειρισµού τηλεµετρίας της οικογένειας IRIDA αποτελούν έξυπνα και φιλικά προς το χρήστη συστήµατα Τηλεµατικής Τηλεµετρίας µε εξαιρετικές δυνατότητες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισµού συσκευών µέσω δικτύου GSM/GPRS. Λειτουργούν ως αυτόνοµα κέντρα διαχείρισης προγραµµατισµένων εργασιών και συµβάντων αλλά και σε συνεργασία µε πίνακες συναγερµού, πυρανίχνευσης, καταγραφικών συστηµάτων, αισθητήρες διαφόρων ειδών κ.α. Περιέχουν ενσωµατωµένο GSM/GPRS module (Quad band) και είναι συµβατές µε τα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η IRIDA-GPRS ΙΙ ενσωµατώνει: 4 ανεξάρτητες εξόδους για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευών (µε ή χωρίς χρονοκαθυστέρηση). Τέτοιες συσκευές µπορεί να είναι οι διάφορες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, τα καλοριφέρ, φώτα, σειρήνες, συναγερµοί αλλά και µηχανές παραγωγής ή βιοµηχανικές συσκευές εξειδικευµένης εργασίας, αερισµός, θέρµανση-ψύξη, α- ντλιοστάσια, ύδρευση, άρδευση κλπ. ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη εκτός της δυνατότητας ON OFF, να εισάγει και χρονοκαθυστερήσεις (σε λεπτά ή δευτερόλεπτα) σε συνδυασµό µε αυτές, αλλά επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα XOR, δηλαδή η µετάβαση αυτόµατα από την προηγού- µενη κατάσταση στην αντίθετη, χωρίς να µας ενδιαφέρει αν αυτή θα είναι ON ή OFF, πραγµατοποιώντας έτσι περιοδική λειτουργία κάποιας συσκευής. 4 ψηφιακές είσοδοι που επιτρέπουν τη σύνδεση συσκευών µε εξόδους Ν.Ο - Ν.C ή σήµατα που µπορεί να προέρχονται από συναγερµό, ανιχνευτές αερίου, κίνησης, πυρός κ.α. 4 αναλογικές εισόδους για σύνδεση αισθητήρων θερµοκρασίας, πίεσης, υγρασίας, α- νεµόµετρα, 4-20mA κ.α και γενικά συστηµάτων που δίνουν ενδείξεις σε αναλογική έξοδο (Εναλλακτικά οι αναλογικές είσοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επιπλέον ψηφιακές). Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιµέρους συνδεδεµένων συσκευών από το χρήστη µε τηλεχειρισµό µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 1. Με εντολές µέσω µηνυµάτων SMS που δέχεται από προκαθορισµένο τηλεφωνικό α- ριθµό(supervisor) ή από οποιοδήποτε τηλεφωνικό αριθµό µε χρήση κωδικού password, 2. Με αναπάντητες κλήσεις προς τη συσκευή (µε εκµετάλλευση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων) από το κινητό ή σταθερό µας τηλέφωνο χωρίς να χρεωθεί ο λογαριασµός του τηλεφώνου. Η εντολή από κλήση (χωρίς αυτή να απαντηθεί) γίνεται δεκτή, εφόσον έχουν προγραµ- µατισθεί εντολές προς εκτέλεση και το τηλέφωνο που πραγµατοποιεί την είναι καταχωρηµένο στην µνήµη της συσκευής. Στην αντίθετη περίπτωση το σύστηµα αγνοεί την εισερχόµενη τηλεφωνική κλήση απορρίπτοντάς την. Στην µνήµη της συσκευής µπορούµε να καταχωρήσουµε µέχρι οκτώ διαφορετικά τηλέφωνα (από τα οποία το σύστηµα δέχεται κλήσεις), µε το καθένα να πραγµατοποιεί την δική του σειρά εντολών, αλλά και την αυτόµατη ενηµέρωση του καλούντος µε SMS STATUS για τη επιτυχή εκτέλεση των εντολών. Οι σειρά των εντολών πραγµατοποιείται άµεσα χωρίς να απαντηθεί η κλήση. 4

5 3. Με key-words που θα στείλει ο χρήστης µε µήνυµα SMS. Μπορούµε να προγραµµατίσουµε µέχρι 8 διαφορετικές λέξεις κλειδιά µήκους µέχρι δέκα χαρακτήρες οι οποίες όπως και στην περίπτωση (2) καταχωρούνται στη µνήµη και πραγµατοποιούν την αντίστοιχη σειρά εντολών που έχουµε προγραµµατίσει. Για παράδειγµα έχουµε προγραµµατίσει την λέξη IRIDA στην µνήµη της συσκευής να κλείνει ό- λες τις εξόδους και ταυτόχρονα µόλις εκτελεστεί η εντολή να µας στείλει ενηµερωτικό µήνυµα. Αρκεί λοιπόν εµείς να στείλουµε µέσω SMS τη λέξη κλειδί IRIDA και η συσκευή θα εκτελέσει τις εργασίες που της έχουν ανατεθεί. Οι λέξεις κλειδιά γίνονται δεκτές από τον supervisor τηλεφωνικό αριθµό ή από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο αρκεί µαζί µε την λέξη να σταλεί και το password που εργοστασιακά είναι Με GPRS µέσω του λογισµικού IRIDA-GPRSclient, όταν η µονάδα είναι online µε τον GPRS server της AUTOTECH (περισσότερα στο αντίστοιχο κεφάλαιο Z). 5. Αυτόµατα µε βάση τους προγραµµατισµούς και τα ALARMS Επιπλέον έχουµε τη δυνατότητα να προγραµµατίσουµε: 8 διαφορετικούς συνδυασµούς σηµάτων alarm. Κάθε alarm µπορεί να προγραµµατιστεί ανεξάρτητα να στέλνει SMS ή να πραγµατοποιεί εξερχόµενη κλήση (ή και τα δύο) στο δικό του τηλεφωνικό αριθµό ανάλογα µε τον συνδυασµό καταστάσεων στις εισόδους (ψηφιακές και αναλογικές) και εξόδους ή από µία είσοδο ανεξάρτητα. Ταυτόχρονα η συσκευή όταν δεχθεί κάποιο σήµα alarm, διαχειρίζεται τις εξόδους εφόσον αυτό απαιτείται για άµεση εκτέλεση ενέργειας. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί συναγερµός, εκτός από το µήνυµα που µας ενηµερώνει για την κατάσταση των εισόδων-εξόδων κλπ, µπορεί να αποσταλεί στον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθµό ένα προκαθορισµένο µήνυµα (πχ διεύθυνση και περιοχή που εκδηλώνεται ο συναγερµός) που εµείς έχουµε συντάξει προηγουµένως και έχουµε καταχωρήσει στην µνήµη της συσκευής. Υπάρχουν 8 θέσεις προκαθορισµένων µηνυµάτων, ένα σε αντιστοιχία µε τον κάθε συναγερµό. Όπως και σε ένα σύστηµα συναγερµού αν για κάποιο λόγο θελήσουµε να διακόψουµε τη λειτουργία κάποιου alarm χωρίς να πειράξουµε τους προγραµµατισµούς, µπορούµε να αφοπλίσουµε ή να οπλίσουµε ξανά ξεχωριστά οποιοδήποτε από τα τέσσερα διαφορετικά alarms από το κινητό µας µέσω SMS. Έχοντας Προγραµµατίσει οποιοδήποτε συνδυασµό ALARM, αν συµβεί κάποιο συµβάν και η συσκευή είναι online µέσω GPRS, ταυτόχρονα θα µας ενηµερώσει µε γραπτό µήνυµα ή κλήση (εφόσον το επιθυµούµε) στο κινητό µας µε την αναλυτική περιγραφή του συµβάντος, όπως εµείς την έχουµε καταχωρίσει στη µνήµη της µονάδος. Η πληροφορία για την γενική κατάσταση της συσκευής µπορεί να γίνει µε ερώτηση του χρήστη µε µήνυµα SMS ή απλά µε αναπάντητη κλήση προς την συσκευή. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε: µηνύµατα SMS µε µικρές και εύχρηστες εντολές µε το συνοδευτικό λογισµικό προγραµµατισµού µέσω σειριακής θύρας online µέσω IRIDA-GPRSclient Όλοι οι προγραµµατισµοί παραµένουν σε µνήµη EEPROM και δεν χάνονται σε περίπτωση που διακόψουµε την τροφοδοσία ή αλλάξουµε την κάρτα SIM του module. 5

6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙRIDA GPRS ΙΙ Τάση τροφοδοσίας: 12V DC Κατανάλωση συσκευής σε ηρεµία: 50mA Κατανάλωση σε εκποµπή(online): <150mA RS 232 Interface - RS 485 Interface 4 Έξοδοι Ρελέ (Επαφή 120V/0.5A) 4 Ψηφιακές Είσοδοι (για σύνδεση σε κλειστή ή ανοικτή επαφή) 4 Αναλογικές Είσοδοι (µε δυνατότητα µετατροπής τους σε ψηφιακές) ιαστάσεις κουτιού(mm): 100 X 120 X 22mm SMS and PC programming Quad Band GSM/GPRS Προγραµµατισµοί: 8 διαφορετικά τηλέφωνα µε ξεχωριστό σετ εντολών για το καθένα και από τα οποία η συσκευή δέχεται κλήσεις (µε χρήση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων), 8 διαφορετικές λέξεις (key-words) µήκους 10 χαρακτήρων η κάθε µία, τις οποίες αποστέλλουµε µε γραπτό µήνυµα και εκτελείται ξεχωριστό σετ εντολών, 8 διαφορετικά ALARMS (τα οποία ο- πλίζονται και αφοπλίζονται ξεχωριστά) 8 διαφορετικά προκαθορισµένα µηνύ- µατα Χρήστη µήκους 100 χαρακτήρων (σε αντιστοιχία µε τα 8 alarms) 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αρχικά θα πρέπει να τοποθετήσουµε µία κάρτα SIM στο GSM module έχοντας απενεργοποιήσει την απαίτηση κωδικού PIN σε ένα κινητό τηλέφωνο και να επιβεβαιώσουµε (εφόσον χρησιµοποιούµε σύνδεση χωρίς πάγιο τέλος) ότι ο αριθµός του τηλεφώνου που θα χρησιµοποιηθεί στην συσκευή είναι ενεργοποιηµένος από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση που η κάρτα SIM είναι GPRS data pack χωρίς υπηρεσία voice, η µονάδα δεν θα µπορεί να εκτελεί εξερχόµενες callback κλήσεις ή να δέχεται εισερχόµενες. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αµφίδροµη επικοινωνία µέσω GPRS και SMS. Στη συνέχεια τοποθετούµε την κεραία που µας παρέχεται στην συσκευασία. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κάρτα SIM από όλες τις υπάρχουσες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Η σύνδεση µπορεί να είναι µε πάγιο τέλος ή χωρίς. Συνδέστε τάση ΚΕΡΑΙΑ DC 10-14volts Σύνδεση σε ξηρές επαφές Αναλογικές Είσοδοι ΘΥΡΑ RS232/485 Επαφές ΡΕΛΕ (4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Α. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στην µνήµη της συσκευής εργοστασιακά δεν υπάρχουν καταχωρηµένα τηλέφωνα από τα οποία να µπορεί να δεχτεί ή να αποστείλει SMS όπως επίσης να δεχτεί ή να πραγµατοποιήσει αναπάντητες κλήσεις. Ο εργοστασιακός κωδικός (password) είναι 1111 και θα σταλεί την πρώτη φορά που θα θελήσουµε να προγραµµατίσουµε την συσκευή επιτρέποντάς µας έτσι την πρόσβαση, αφού το τηλέφωνο που θα στείλει το µήνυµα δεν είναι αρχικώς καταχωρηµένο. Για να µην χρειάζεται κάθε φορά που θα κάνουµε κάποιο προγραµµατισµό να δίνουµε τον κωδικό, θα πρέπει να καταχωρήσουµε το τηλέφωνο από όπου στέλνουµε τα SMS ως SUPERVISOR. 7

8 Β. SUPERVISOR PHONE NUMBER Είναι το 10ψήφιο τηλεφωνικό νούµερο που πρέπει να καταχωρηθεί την πρώτη φορά που θα δώσουµε εντολή για προγραµµατισµό έτσι ώστε η συσκευή να δέχεται εντολές προγραµµατισµού µόνον από αυτόν τον αριθµό χωρίς την χρήση κωδικού. Μπορούν να γίνουν όµως αποδεκτές οι ε- ντολές προγραµµατισµού από οποιοδήποτε τηλεφωνικό αριθµό αρκεί κάθε φορά να στέλνεται το password το οποίο µπορούµε να αλλάξουµε όπως θα δούµε παρακάτω. Από το Supervisor η συσκευή δέχεται οποιαδήποτε εντολή για προγραµµατισµό ή εντολές για τηλεχειρισµό, ενηµέρωση κλπ. Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ SMS και PC Αφού εγκαταστήσουµε την συσκευή είµαστε έτοιµοι για τον προγραµµατισµό της. Ο προγραµµατισµός γίνεται και µε την χρήση γραπτών µηνυµάτων χρησιµοποιώντας τις εντολές προγραµµατισµού (συνοπτικά τις εντολές και περιγραφή τους µπορείτε να δείτε στον πίνακα 1). Στο ίδιο γραπτό µήνυ- µα προς την συσκευή µπορούµε να συµπεριλάβουµε ταυτόχρονα εντολές τηλεχειρισµού και προγραµµατισµού χωρίς κανένα πρόβληµα. ΑΠΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ SMS Τα SMS µηνύµατα που θα στέλνουµε στην συσκευή για τον προγραµµατισµό ή τηλεχειρισµό της, πρέπει να συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Το µέγιστο µήκος του µηνύµατος συµπεριλαµβανοµένων των κενών, σηµείων στίξης και συµβόλων που έ- χουµε τη δυνατότητα να στείλουµε είναι 160 χαρακτήρες. εν χρειάζεται να γίνεται καταµέτρηση αφού αυτόµατα το κινητό µας τηλέφωνο, µας απαγορεύει να γράψουµε παραπάνω. Μπορείτε να αφήνεται κενά ανάµεσα στις λέξεις χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Σε ένα µήνυµα SMS, µπορούµε να συµπεριλάβουµε όσες διαφορετικές εντολές θέλουµε µε οποιαδήποτε σειρά θελήσου- µε. Όλες οι εντολές κατά τη σύνταξή τους κλείνουν µε το σύµβολο της δίεσης #. Βήµα 1 ο : Καταχωρούµε τον Supervisor τηλεφωνικό αριθµό µε την εντολή SUPERVISOR και το password µε την εντολή: PASS. Έτσι το µήνυµά µας έχει την µορφή: SUPERVISOR = 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ # PASS=1111 # Βήµα 2 ο : Μπορούµε στο ίδιο µήνυµα να προσθέσουµε την εντολή για αλλαγή του password. ηλαδή CHPASS= # όπου 1234 το νέο password. Έχουµε λοιπόν: SUPERVISOR = 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ# PASS=1111# CHPASS= # (sms-1) Βήµα 3 ο : Αποστολή µηνύµατος. Γ1. Προγραµµατισµός για Τηλεχειρισµό συσκευών µε αναπάντητες κλήσεις. Η εντολή SETCALLx. Βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο Γ1 στο iridamanual.pdf (ο προγραµµατισµός µε SMS έχει αναφερθεί εκτεταµένα στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο). 8

9 Αντίστοιχα προγραµµατισµός SETCALLx µε PC: Το τηλέφωνο σας Σε περίπτωση που θέλετε επιβεβαίωση κάντε check την αντίστοιχη ειδοποίηση στο κινητό σας Επιλέξτε λειτουργία XOR Μπορείτε να προγραµ- µατίσετε αντίστοιχα µέχρι 8 τηλεφωνικά νούµερα Γ2. Προγραµµατισµός για Τηλεχειρισµό συσκευών µε λέξη κλειδί. Η εντολή SETMACROx Βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο Γ2 στο iridamanual.pdf (ο προγραµµατισµός µε SMS έχει αναφερθεί εκτεταµένα στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο). Αντίστοιχα προγραµµατισµός SETMACROLx µε PC (Όπλιση- Αφόπλιση Εξόδου ΡΕΛΕ µε λέξεις κλειδιά-sms): Επιλέξτε λειτουργία πχ. ΟΝ Σε περίπτωση που θέλετε επιβεβαίωση κάντε check την αντίστοιχη ειδοποίηση στο κινητό σας Επιλέξτε τις λέξεις που σας βολεύουν Επιλέξτε λειτουργία ΟFF Γ3. Προγραµµατισµός προκαθορισµένου µηνύµατος δικής µας επιλογής που θα αποσταλεί σε περίπτωση συναγερµού. Η εντολή SETSMSx Βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο Γ3 στο iridamanual.pdf (ο προγραµµατισµός µε SMS έχει αναφερθεί εκτεταµένα στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο). 9

10 Γ4. Προγραµµατισµός ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ALARMS) και τηλεειδοποίηση. Η εντολή SETALARMx. Βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο Γ4 στο iridamanual.pdf (ο προγραµµατισµός µε SMS έχει αναφερθεί εκτεταµένα στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο). Έχοντας Προγραµµατίσει οποιοδήποτε συνδυασµό ALARM, αν συµβεί κάποιο συµβάν και η συσκευή είναι online µέσω GPRS, ταυτόχρονα θα µας ενηµερώσει µε γραπτό µήνυµα ή κλήση (εφόσον το επιθυµούµε) στο κινητό µας µε την αναλυτική περιγραφή του συµβάντος, όπως εµείς την έχουµε καταχωρίσει στη µνήµη της µονάδος. Γ4ii. ΟΠΛΙΣΗ - ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Έχοντας καταχωρήσει τους προγραµµατισµούς µας όσο αναφορά τους συναγερµούς στην µνήµη του συστήµατος, µπορούµε να ενεργοποιήσουµε και να απενεργοποιήσουµε τον καθένα από αυτούς µε τις εντολές ALARMON και ALARMOFF αντίστοιχα. Αν λοιπόν θέλουµε να οπλίσουµε (όπως ακριβώς σε ένα σύστηµα συναγερµού) έναν από τους τέσσερις για παράδειγµα τον 2 ο κατά σειρά στις αντίστοιχες θέσεις µνήµης, θα συµπεριλάβουµε στο γραπτό µήνυµά µας την εντολή: ALARMON=2 # Αντίστοιχα αν θέλουµε για τους υπολοίπους ALARMON=3, ALARMON=1 κλπ. Στην αφόπλιση θα έχουµε ALARMOFF=2 # Εργοστασιακά όλοι οι συναγερµοί είναι αφοπλισµένοι χωρίς να υπάρχουν καταχωρηµένοι προγραµµατισµοί. Πίνακας 1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Το κλείσιµο των εντολών γίνεται πάντα µε τη # (δίεση) ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ PASS Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης PASS=1111 # SUPERVISOR Καταχώρηση του Supervisor αριθµού στην µνήµη SUPERVISOR= # PASS=1111# (την 1 η φορά) CHPASS Αλλαγή του υπάρχοντος κωδικού (default 1111) CHPASS= # µε νέο πχ 1234 SETCALLx Καταχώρηση τηλεφωνικού αριθµού από όπου θα δέχεται κλήσεις το σύστηµα και ακολουθία εργασιών SETCALL1= OUT1=ON-MIN052 OUT2=OFF OUT3=XOR OUT4=OFF-SEC035 CALLBACK1 REPORT# προς εκτέλεση. SETMACROx Καταχώρηση λέξης κλειδί και ακολουθία εργασιών προς εκτέλεση. SETMACRO1=*IRIDA* OUT1=ON-MIN052 OUT2=OFF OUT3=XOR OUT4=OFF-SEC035 CALLBACK1 REPORT# SETALARMx SETSMSx Καταχώρηση προγραµµατισµών που αφορούν συναγερµούς 1 έως 8 Καταχωρεί σε µια από τις θέσεις 1 έως και 8 στην µνήµη, το προκαθορισµένο SMS (µέγιστου µήκους 100 χαρακτήρων) που θα λάβει ο χρήστης σε περίπτωση συναγερµού. SETALARM1 = IN1=ON IN2=OFF AN1>80 AN2>55 AN2<35 AN3<10 OUT1=ON-MIN052 OUT2=OFF CALLBACK1 REPORT # SETSMS1= <AYTH TH STIGMH EKDILONETAI DIARIKSI STO KATASTIMA THS ODOY AIOLOY 34 > # ΥΠΟΕΝΤΟΛΕΣ REPORT Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις εντολές SETCALLx, SETMACROx, SETALARMx Υποδεικνύει αν θα αποσταλεί ενηµερωτικό SMS προς το τηλέφωνο του χρήστη SETCALL1 = OUT1=ON-MIN052 OUT2=OFF OUT3=XOR REPORT # 10

11 SMS CALLBACKx Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την εντολή SETALARMx. Υποδεικνύει αν θα αποσταλεί µήνυµα SMS που έχει συντάξει ο χρήστης προς το τηλέφωνο που υποδεικνύει ο προγραµµατισµός Συντάσσεται σε συνδυασµό µε τις εντολές SETCALLx, SETMACROx, SETALARMx. Υποδεικνύει αν θα πραγµατοποιηθεί αναπάντητη κλήση προς το τηλέφωνο του χρήστη SETALARM1 = IN1=ON AN1>80 AN3<10 OUT1=ON-MIN052 SMS CALLBACK1 REPORT # SETCALL1 = OUT1=ON -MIN052 OUT2=OFF OUT3=XOR OUT4= OFF-SEC035 CALLBACK2 REPORT # REPEATxxx Συντάσσεται σε συνδυασµό µε την εντολή, SETALARMx, όπου xxx τιµές από λεπτά. Επαναλαµβάνει την ειδοποίηση, περιοδικά στο χρόνο που καθορίσαµε στο χρήστη, σε περίπτωση συναγερµού και εφόσον παραµένει η διέγερση σε κάποια είσοδο. Οι εντολές SETCALLx, SETMACROx, SETALARMx, SETSMSx κλείνουν πάντα µε # SETALARM1 = IN1=ON OUT1=ON RE- PEAT20 REPORT # Πίνακας 2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Το κλείσιµο των εντολών γίνεται πάντα µε τη # (δίεση) COMMAND ή COM Απευθείας διαχείριση εξόδων COMMAND OUT1=ON OUT3=XOR OUT4=ON-SEC035 # STATUS Αίτηση για ενηµερωτικό SMS προς το supervisor STATUS # τηλέφωνο RESET Επαναφορά συστήµατος RESET# ALARMON=X alarm arming ALARMON=1# ALARMOFF=X disarm ALARMOFF=1# Η εντολή COMMAND κλείνει πάντα µε # Πίνακας 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟ ΩΝ 1 ΟΝ Ενεργοποίηση εξόδου OUT3=ON 2 OFF Απενεργοποίηση εξόδου OUT2=OFF 3 XOR Μετάβαση από ενεργοποίηση σε απενεργοποίηση ή το αντίστροφο ανάλογα OUT1=XOR µε την αρχική κατάσταση της εξόδου 4 ON-MINxxx Ενεργοποίηση εξόδου για χρόνο τόσο όσο υποδεικνύει η παράµετρος xxx OUT4=ON-MIN005 µε τιµές από 000 έως 999 λεπτά. Στη συνέχεια η έξοδος απενεργοποιείται. 5 ON-SECxxx Όπως η προηγούµενη περίπτωση µε µόνη διαφορά ότι η παράµετρος υποδεικνύει OUT2=ON-SEC316 δευτερόλεπτα. 6 OFF-MINxxx Απενεργοποίηση εξόδου για χρόνο τόσο όσο υποδεικνύει η παράµετρος OUT1=OFF-MIN025 xxx µε τιµές από 000 έως 999 λεπτά. Στη συνέχεια η έξοδος ενεργοποιείται. 7 OFF-SECxxx Όπως η προηγούµενη περίπτωση µε µόνη διαφορά ότι η παράµετρος υποδεικνύει δευτερόλεπτα. OUT3=OFF-SEC250. TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 1 1. Tηλεχειρισµός µε Γραπτό µήνυµα 1. Η εντολή STATUS# Αποστέλλοντας την εντολή από τον Supervisor τηλεφωνικό αριθµό ή από οποιοδήποτε άλλο κινητό τηλέφωνο, αρκεί να στείλουµε και το password κατά τη µορφή: STATUS# PASS=XXXX # Η συσκευή θα στείλει στον supervisor την κατάσταση του συστήµατος µε την παρακάτω µορφή: STATUS: O1=OFF, O2=OFF, O3=ON, O4=ON, IΝ1=ON, IΝ2=OFF, IΝ3=OFF, IΝ4=ON, AΝ1=125, AΝ2=030, AΝ3=200, AΝ4=005, AL1=OFF, AL2=ON, AL3=OFF, AL4=OFF, ALARM=OFF SIG- NAL=4 1 όταν η συσκευή είναι εκτός GPRS 11

12 Όπου: Ox, οι έξοδοι (ΡΕΛΕ) IΝx οι ψηφιακές είσοδοι AΝx οι αναλογικές είσοδοι ALx η κατάσταση του αντίστοιχου σήµατος alarm οπλισµένο ή αφοπλισµένο ALARM, υποδηλώνει αν την παρούσα στιγµή υπάρχει κατάσταση συναγερµού στο σύστηµα. SIGNAL=4, επίπεδο σήµατος στην κεραία µε τιµές από 0 έως Η εντολή RESET # Η αποστολή της εντολής αυτής σε γραπτό µήνυµα θα έχει σαν αποτέλεσµα την επαναφορά του συστήµατος στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Ταυτόχρονα θα σβήσουν όλες οι µνήµες καταχωρηµένων τηλεφώνων, λέξεων, προκαθορισµένων µηνυµάτων και συναγερµών. 2. Tηλεχειρισµός µε µία ή δύο κλήσεις προς την ΙΡΙ Α Καλώντας απλά την ΙΡΙ Α από το σταθερό ή κινητό µας τηλέφωνο αυτή θα εκτελέσει τις λειτουργίες που της έχουµε αναθέσει (διαχείριση εξόδων, αποστολή ενηµερωτικού SMS, callback κλήση προς το χρήστη) σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό (βλέπε περίπτωση Γ1 στο κεφάλαιο προγραµµατισµός) και θα κόψει την γραµµή χωρίς να χρεωθούµε µονάδες, µετά από τρία κουδουνίσµατα. O τηλεχειρισµός µε αναπάντητη κλήση µπορεί να γίνει µε µία ή δύο αναπάντητες κλήσεις(εντός ενός λεπτού) πραγµατοποιώντας δύο ανεξάρτητες λειτουργίες. 3. Tηλεχειρισµός µε αποστολή προεπιλεγµένης λέξης (key-word) προς την ΙΡΙ Α Έχοντας προγραµµατίσει (περίπτωση Γ2) λέξη κλειδί ή εντολή και αποστέλλοντας την µε γραπτό µήνυµα, η συσκευή θα εκτελέσει αυτόµατα τις προεπιλεγµένες εργασίες που τις έχουµε αναθέσει κατά τον προγραµµατισµό. Για παράδειγµα, έχουµε καταχωρήσει στην µνήµη την λέξη EXOPORTA και αποστέλλοντας την µε SMS κατά τη µορφή: *EXOPORTA* (γράφουµε τη λέξη περικλείοντάς την µε αστερίσκους), τότε αυτόµατα θα εκτελεστούν οι προγραµµατισµένες εργασίες οι οποίες στις συγκεκριµένη περίπτωση αφορούν την έξοδο 2 και έξοδο 4, ενώ στη συνέχεια θα αποσταλεί ενηµερωτικό SMS στον supervisor τηλεφ. αριθµό (REPORT) και κατόπιν η συσκευή θα πραγµατοποιήσει κλήση δύο φορές στον supervisor (CALLBACK2). 12

13 Ε. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ PC Ε1. Προγραµµατισµοί GPRS επικοινωνίας µέσω PC. Το λογισµικό προγραµµατισµού IRiS-pro σας παρέχεται δωρεάν µαζί µε τη µονάδα. Οι µονάδες συνδέονται µε PC µέσω της σειριακής θύρας στα 4800 baud µε το λογισµικό προγραµµατισµού IRiS-pro Πατάµε «Σύνδεση» για να συνδεθεί η µονάδα µε το PC Τηλέφωνο SUPERVISOR Όπλιση Αφόπλιση των ALARMS Λήψη µόνο του πίνακα «Παράµετροι» Αποστολή ή λήψη όλων των σελίδων Για να προγραµµατίσετε τις ρυθµίσεις για την GPRS επικοινωνία, επιλέξτε την καρτέλα GPRS. Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται ξεχωριστά ως αρχείο *.gpr Αφού κάνουµε τις ρυθµίσεις επιλέγουµε «Αποστολή» Για να µπορέσει η συσκευή IRIDA-GPRS να µεταδώσει δεδοµένα µέσω δικτύου GPRS στο Ιντερνετ, θα πρέπει ο χρήστης να φροντίσει η κάρτα SIM που θα προµηθευτεί να έχει ενεργοποιηµένη την υπηρεσία GPRS. Ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει από την provider κατά την προµήθεια µιας κάρτας SIM GPRS τα εξής: APN (access point name) Username & password 13

14 Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις ρυθµίσεις GPRS για τις κάρτες συµβολαίου των δηµοφιλέστερων πάροχων GPRS. COSMOTE VODAFONE WIND APN internet internet ή internet.vodafone.gr gint.b-online.gr USERNAME - - wap PASSWORD - - wap Ε2. Ρυθµίσεις Αποστολής σε Static IP (δροµολόγηση πακέτων) APN: access point name, παρέχεται από τον provider Primary IP διεύθυνση που θα συνδεθεί η µονάδα Serial Number µονάδος και ID για τον Server (κενό για IMEI) Secondary IP (αν υ- πάρχει) σε περίπτωση που αποτύχει η σύνδεση στην primary Ρυθµός αποστολής στην IP σε δευτερόλεπτα Σηµείωση:Τα πεδία που περιγράφονται παραπάνω, πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά για την σωστή λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση συντακτικού σφάλµατος υπάρχει πιθανότητα να µην µπορεί να λειτουργήσει σωστά η αντίστοιχη διαδικασία. Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι επικοινωνήστε µε το τµήµα service της AUTOTECH. 14

15 Ε3. Προγραµµατισµοί GPRS επικοινωνίας µέσω SMS. Προκειµένου να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις της GPRS επικοινωνίας µια συσκευής ΙΡΙ Α, µπορούµε να την προγραµµατίσουµε και µε SMS χρησιµοποιώντας τις εξειδικευµένες εντολές που υπάρχουν γι αυτό το σκοπό. Η Γενική Μορφή Μηνύµατος SMS είναι η εξής: FLEET MAPN:internet, STIP=www.primaryip.xx, MUSR:xxxxxxxxx, MPAS:xxxxxxxxx, GPRT=600, CTYP=2, S2IP=www.secondaryip.xx, SPRT=3883, PASS=1111# Η γενική εντολή FLEET, µπαίνει στην αρχή του SMS, µε έντονα µαύρα γράµµατα η εντολές προγραµµατισµού και µε µπλε γράµµατα οι ρυθµίσεις. Η κάθε εντολή χωρίζεται από την άλλη µε κόµµα(,). 1. MAPN... access point name (APN) 2. MUSR... user name 3. MPAS... user pass 4. GPRT... sample rate of GPS, από 20 έως 600 δευτερόλεπτα 5. MSLE... fall to sleep, x MLRT, multiply values 1,2,5,10,20 6. STIP = 80.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ, (static IP configuration) 7. CTYP = 0 (0,2 [sms, static IP, ) (αλλαγή από SMS σε ΙP και αντίστροφα) 8. SPRT = 3883 (static IP port) 9. S2IP = 80.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ, (Secondary static IP configuration) Στο SMS µπορούµε να συµπεριλάβουµε όσες εντολές θέλουµε. Στην περίπτωση που απλά θέλουµε να σβήσουµε κάποια από τις ρυθµίσεις χωρίς επαναπρογραµµατισµό στέλνουµε: εντολή:, πχ MUSR:, Αν ο προγραµµατισµός γίνει από τηλέφωνο που δεν είναι supervisor πρέπει να συµπεριλάβουµε στο SMS και το password. Ε4. Ρύθµιση Αναλογικών Αισθητήρων µέσω PC Για να προγραµµατίσετε αναλογικούς αισθητήρες, επιλέξτε την καρτέλα TESTER. πατάµε το πλήκτρο ρύθµιση αισθητήριων, εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα βάζουµε kappa=1000 και offset=0 (default ρυθµίσεις) κάνουµε αποστολή Ανάλογα µε τους αισθητήρες που θα χρησιµοποιηθούν στις αναλογικές εισόδους τα kappa και offset µεταβάλλονται αντιστοίχως προκει- µένου οι ενδείξεις που θα απεικονίζονται στoν TESTER αλλά και στα SMS µηνύµατα που θα αποστέλλονται στο κινητό σας, να είναι στις επιθυµητές µονάδες. χ1 = ο αριθµός που φαίνεται στο παράθυρο αναλογικές είσοδοι otan kappa=1000 kai offset=0 υ1 = ο αριθµός που θέλουµε να δείξουµε στο παράθυρο αναλογικές είσοδοι κατάσταση Σηµείωση: Για την απεικόνιση των τιµών στον GPRS client, οι ρυθµίσεις γίνονται απ ευθείας που στο φαίνεται λογισµικό στο παράθυρο και όχι στη αναλογικές συσκευή. είσοδοι Αν δεν otan είστε kappa=1000 σίγουροι και για offset=0 κάτι επικοι- χ2 = ο αριθµός υ2 = ο αριθµός νωνήστε που θέλουµε µε το τµήµα να δείξουµε service στο της παράθυρο AUTOTECH. αναλογικές είσοδοι ΡΥΘΜΙΣΗ OFFSETΙΣΗ KAPPA 15

16 ΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στ1. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Η κατάσταση της συσκευής αλλά και οι λειτουργίες που εκτελεί εκείνη τη στιγµή µπορούν να διαπιστωθούν από τις φωτεινές ενδείξεις των τεσσάρων LEDs που διαθέτει η ΙΡΙ Α. 1. LED 1(SIGNAL): δείχνει την κατάσταση του GSM module και συγκεκριµένα: Α) Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί µε τάση, µετά από 3 δευτ/πτα, το LED1 αρχίζει να αναβοσβήνει µε περίοδο ενός δευτερολέπτου περίπου. Αυτό σηµαίνει ότι το GSM module λειτουργεί και αναζητεί σήµα δικτύου. Β) Όταν βρεθεί δίκτυο και το σήµα είναι επαρκές τότε το LED1 αναβοσβήνει συνεχώς µε περίοδο περίπου τεσσάρων δευτερολέπτων Γ) Εάν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του module αφαιρέσουµε την κεραία ή το σήµα χαθεί λόγω καιρικών συνθηκών ή αφαιρεθεί η κάρτα SIM, το LED1 αναβοσβήνει όπως στην περίπτωση Α. ) Όταν το module δέχεται εισερχόµενη κλήση το LED1 παραµένει φωτεινό καθ όλη την διάρκεια της και επανέρχεται στην κατάσταση της περίπτωσης Β µε το τέλος της κλήσης. 2. LED 2 (RECEIVER): δείχνει εάν το GSM module δέχεται εισερχόµενη κλήση ή εισερχόµενο SMS: Α) Όταν το module δέχεται εισερχόµενη κλήση το LED2 παραµένει φωτεινό καθ όλη την διάρκεια της, ταυτόχρονα µε το LED1 και επανέρχεται µε το τέλος της κλήσης (παραµένει σβηστό). Β) Όταν το module λάβει µήνυµα SMS το LED2 αναβοσβήνει για 4 δευτερόλεπτα µε περίοδο µικρότερης του µισού δευτερολέπτου 3. LED 3(TRANSMIT/GPRS), δείχνει εάν το GSM module πραγµατοποιεί εξερχόµενη κλήση ή αποστέλλει SMS: Α) Όταν το module πραγµατοποιεί εξερχόµενη κλήση το LED3 παραµένει φωτεινό καθ όλη την διάρκεια της και επανέρχεται µε το τέλος της κλήσης (παραµένει σβηστό). Β) Όταν το module πραγµατοποιεί αποστολή SMS το LED3 αναβοσβήνει για 4 δευτερόλεπτα µε περίοδο µικρότερης του µισού δευτερολέπτου. Σε λειτουργία GPRS και ενώ η συσκευή είναι online µε κάποιον server αναβοσβήνει συνεχώς µε περίοδο περίπου τριών δευτερολέπτων 4. LED 4(STATUS): επιβεβαιώνει την οµαλή εκτέλεση εντολών ή την παρουσία προβλήµατος σε κάποια διαδικασία: Σε επιτυχή εκτέλεση µιας εντολής το LED4 θα επιβεβαιώσει παραµένοντας φωτεινό για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην αντίθετη περίπτωση θα αναβοσβήνει για το ίδιο χρονικό διάστηµα µε περίοδο µικρότερης του µισού δευτερολέπτου. Στ2/Στ3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο Στ2-3 στο iridamanual.pdf 16

17 Ζ. Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Λογισµικού EasyGPRS Client O EasyGPRS Client σας παρέχεται δωρεάν από την AUTOTECH εφόσον επιθυµείτε να γίνεται συνδροµητές και οι συσκευές σας θα στέλνουν δεδοµένα στον IRIDA-GPRS Server. Με τον EasyGPRS Client µπορείτε να ελέγχετε µια ή περισσότερες µονάδες από οποιοδήποτε Η/Υ που έχει σύνδεση στο Internet. Κύρια Χαρακτηριστικά του Λογισµικού: Συνδέεται απευθείας µε τον IRIDA-GPRS Server για την ανάκτηση δεδοµένων που αφορούν τις µονάδες σας. Παραγωγή-Εκτύπωση Αναφορών και Στατιστικών των Μετρήσεων Αισθητήρων Online ιαχείριση διασυνδεδεµένων συσκευών στις εξόδους ΡΕΛΕ των µονάδων Ανεξάρτητη Εµφάνιση και ονοµασία µέτρησης για κάθε αισθητήρα µε το αντίστοιχο όργανο Επεξεργασία µέτρησης(εξισώσεις) και απεικόνισή της µε αντίστοιχες µονάδες (volt, o C, watt, psi, m/sec, 4-20mA, Liters κλπ) Ανεξάρτητη Παραµετροποίηση εµφάνισης εισόδων εξόδων για κάθε µονάδα Λειτουργία και από Flash-disk εν χρειάζεται εγκατάσταση, δεν τροποποιεί την registry Κεντρική Οθόνη: Αναλογικές Είσοδοι Ψηφιακές Είσοδοι Ένδειξη LED Έξοδοι ΡΕΛΕ Menu Αποµακρυσµένων Συσκευών. Επιλέγοντας οποιαδήποτε από αυτές, αυτόµατα αλλάζει το GUI, βλέποντας τις τρέχουσες ενδείξεις Τρέχουσα κατάσταση (STATUS) ΡΕΛΕ Επιλέξτε ON ή OFF για να ε- λέγξετε το ΡΕΛΕ. Περιµένετε 15 sec, µέχρι να εκτελεστεί η εντολή και να ανανεωθεί το STATUS Χρόνος τελευταίας ένδειξης Ενδείξεις πριν από 5 λεπτά Ενδεικτικό LED Online Offline µε τον Server 17

18 Σύνδεση µε EasyGprs Server: Από την κεντρική οθόνη επιλέξτε στο menu Ρυθµίσεις θα εµφανιστεί η παρακάτω φόρµα: Click στο Server Βάλτε στα πεδία username και password, τα αντίστοιχα που σας έχουν δοθεί, για την πρόσβασή σας ως χρήστη Click στο ΠΡΟΣΘΗΚΗ για να αλλάξετε την IP προς την οποία θα στέλνονται τα δεδο- µένα Προσθήκη νέας συσκευής & Παραµετροποίηση Εισόδων - Εξόδων: Στο πεδίο «Συσκευές» κάντε δεξί click και επιλέξτε «Πρόσθεση νέας συσκευής» µο- η Στο πεδίο «Συσκευές» κάντε δεξί click πάνω στο όνοµα συσκευής που έχετε δηµιουργήσει και επιλέξτε «Ρυθµίσεις Εµφάνισης» προκειµένου να ρυθµίσετε τον τρόπο που θα εµφανίζονται οι µετρήσεις για την συγκεκριµένη νάδα. Κάθε µονάδα έχει την δική της παραµετροποίησης οποία αποθηκεύεται αυτόµατα από το λογισµικό. της 18

19 Επιλέξτε το ΤΑΒ «Αναλογικές Είσοδοι» και στη στήλη «Ενεργό» κάντε check αντίστοιχα αυτές που θέλετε να εµφανίζονται. Στην στήλη «Ονοµασία» γράφετε το όνοµα της µέτρησης πχ Ρεύµα, Τάση, Ισχύς κλπ Στην στήλη «Υπολογισµός» κάνοντας κλικ εµφανίζεται η διπλανή φόρµα, στην οποία µπορείτε να επεξεργαστείτε την ληφθείσα ένδειξη και να την επεξεργαστείτε, εισάγοντας µαθηµατικούς τύπους και εξισώσεις σύµφωνα µε το τελικό αποτέλεσµα και τις επιθυµητές µονάδες µέτρησης Αντίστοιχα στις στήλες Minimum και Maximum ένδειξη οριοθετείτε τις τιµές που θα εµφανίζονται στα όργανα και στα στατιστικά Στην στήλη «Εµφάνιση» επιλέξτε ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ και δεκαδικά ψηφία Επιλέξτε το ΤΑΒ «Ψηφιακές Είσοδοι» και στη στήλη «Ενεργό» κάντε check αντίστοιχα αυτές που θέλετε να εµφανίζονται. Αντίστοιχα ενεργούµε και για τα ΡΕΛΕ 19

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εγχειριδίου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της InviBit Τα λογότυπα, τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRAKKY Auto. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Auto. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Auto Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης οχημάτων Trakky Auto. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

TRAKKY Moto & Boat. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Moto & Boat. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Moto & Boat Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης για μοτοσυκλέτες, Trakky Moto & Boat External. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης

GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης GSM / GPRS / GPS Εντοπιστής Οχήµατος GPS 3010 remote Εγχειρίδιο χρήσης Πρόλογος Σας ευχαριστούµε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή οµαλά και σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS/GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης GPS Tracker 102Β

GSM/GPRS/GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης GPS Tracker 102Β GSM/GPRS/GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης GPS Tracker 102Β Πρόλογος Σας ευχαριστούμε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή ομαλά και σωστά. Σιγουρευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη EVO-641

Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Εισαγωγή... 5 1.1 Λεζάντα εικόνας... 5 Βασικές Λειτουργίες... 6 2.1 Ακουστική επιβεβαίωση... 7 2.2 Ενδεικτικό λαμπάκι πληκτρολογίου... 7 2.3 Οθόνη LCD... 7 2.3.1 Κανονική κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη User s Manual Εγχειρίδιο Χρήστη Αναθεώρηση: R00 (Ιανουάριος 2006) Εμπορικά Σήματα Όλες οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα