2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη."

Transcript

1 Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε την δαπάνη (Οργανόγραµµα). 3. Καταχώρηση Έκθεσης Ανάληψης απάνης (δέσµευσης Πιστώσεων) για 1 ΚΑΕ και για πολλούς ΚΑΕ. 4. Σύνδεση έγκρισης δέσµευσης πιστώσεων µε Τµήµα που διαχειρίζεται τις πληρωµές. 5. Καταχώρηση παραστατικού δαπάνης (πληρωµές τιµολογίων) 6. Καταχώρηση Νέου Προµηθευτή. 7. Μεταβολή- ιαγραφή- Αναζήτηση παραστατικού δαπάνης. 8. Εκτύπωση διαβιβαστικών και παραστατικών δαπανών. 9. Μαζική καταχώρηση τιµολογίων. 1

2 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ Λογιστική, (2)Κινήσεις Κατανοµής Προϋπολογισµού, (3)Νέο, (4)Ηµ. Κίνησης (Πάντα 1/1/2012), (5)Από ΚΑΕ(επιλέγουµε ΚΑΕ), (6)Πατάµε σπιτάκι και επιλέγουµε Υπηρεσία, (7)Ποσό Κατανοµής (Πληκτρολογούµε Ποσό), (8)Αποθήκευση. 2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (1)Συναλλασσόµενοι, (2)Οργανόγραµµα, Μενού-(3)Προβολή ένδρου, (για καινούργια καταχώρηση (4)Νέα Υποοµάδα, Καταχωρούµε και σώζουµε, (6)Κεραυνό για ανανέωση, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. 2

3 3-1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΕ ΜΟΝΟ (1) ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ. (2)ΕΞΟ Α, (3)ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΝΗΣ,(4)ΝΕΟ, (5)ΤΜΗΜΑ: (Επιλέγουµε το Τµήµα µας), (6)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: (Ηµ. εγγράφου), (7)Α Α:(Α Α εγγράφου), (8)ΑΠΟΦΑΣΗ:(Αρ. κατ. βιβλίου εγκρ. Εντολών Υ Ε), (9)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:(εγγράφου), (10)ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:(περιγραφή ΚΑΕ), (11)ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ: (Πρωτ. εγγράφου), (12)ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΈΓΚΡΙΣΗΣ:(όπως 8), (13)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Λογαριασµό ΚΑΕ) π.χ , (14)ΠΟΣΟ: ποσό έγκρισης, (15)ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:(τακτικά). 3

4 3-2.ΟΜΑ ΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΕ (1) ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ. (2)ΕΞΟ Α, (3)ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΝΗΣ,(4)ΝΕΟ, (4Α) Αυτές οι καταχωρήσεις έχουν λάβει ένα αριθµό από το πρόγραµµα, τον οποίο σηµειώνετε έτσι ώστε όταν καταχωρείτε πληρωµή να γίνει εύκολη ανεύρεση για τις συγκεκριµένες αναλήψεις. (5)ΤΜΗΜΑ: (Επιλέγουµε το Τµήµα µας), (6)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: (Ηµ. εγγράφου), (7)Α Α:(Α Α εγγράφου), (8)ΑΠΟΦΑΣΗ:(Αρ. Πρωτ. Εγγράφου Απόφασης από την Υπηρεσία µας), (9)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:(εγγράφου), (10)ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (π.χ. Από ΚΑΕ ), (11)ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ: (Πρωτ. εγγράφου), (12)ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΈΓΚΡΙΣΗΣ:(το αφήνουµε κενό γιατί τον αρ. πρωτ. Έγκρισης για κάθε ΚΑΕ τον καταχωρούµε στον παρακάτω πίνακα στο 13 στην τελευταία στήλη.), (13) δεξί κλικ προσθήκη γραµµής, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Λογαριασµό ΚΑΕ) π.χ , (14)ΠΟΣΟ: ποσό έγκρισης, Στο Τµήµα κάνετε κλικ στο σπιτάκι, και επιλέγετε το τµήµα σας. (15)ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:(κενό). (16)Πηγαίνουµε δεξιά στην οθόνη στον αριθµό Υ Ε και καταχωρούµε τον Αρ. κατ. βιβλίου εγκρ. Εντολών Υ Ε. (17)ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ δεξί κλικ προσθήκη νέας γραµµής και καταχωρούµε τον επόµενο ΚΑΕ. Κλπ. Και επαναλαµβάνετε η διαδικασία µέχρι να καταχωρήσουµε όλοι οι ΚΑΕ της συγκεκριµένης απόφασης. 4

5 4, ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (1) ιαχείριση, (2) Έξοδα, (3)Εκθέσεις απάνης, (4)ΚΑΕ: Πληκτρολ. Τον ΚΑΕ & enter. Εµφανίζεται(6) πατάµε διπλό κλικ εµφανίζετε η µάσκα παρακάτω: (7) πατάµε στο σπιτάκι & επιλέγουµε τµήµα που θα κάνει τις πληρωµές & πρέπει να εµφανιστεί στο (8). (9) Καταχωρούµε και Αρ. Υ Ε (10) σώζουµε και έχουµε συνδέσει την έγκριση µε το τµήµα που θα κάνει τις πληρωµές. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΣΩΝ Υπόλοιπα, ιαχείριση, Έξοδα, Εκθέσεις απάνης, Μενού Επεξεργασία, Έλεγχος Υπερβάσεων, Καταχωρούµε: έως

6 5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) Για να καταχωρήσουµε ένα παραστατικό δαπάνης η διαδικασία είναι η εξής: (1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, (2)ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΩΝ, (3)ΝΕΟ, (4)ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Επιλέγουµε από τη λίστα το Τ ΑΠ(Τιµολόγιο απάνης) ή ΤΜΥ(παροχής Υπηρεσιών), (5) Αρ. Πρωτ., (6) Ηµ. Παραστατικού, (7)ΑΦΜ του προµηθευτή που εκδίδει το τιµολόγιο. **Αν δεν είναι καταχωρηµένος ο προµηθευτής εµφανίζεται µήνυµα και ακολουθούµε στην επόµενη σελίδα. (8)ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΑΠΑΝΗΣ:(ΜΤΠΥ-ΧΑΡΤ ΟΓΑ), (9)ΑΡ.ΠΡΩΤ.: (Αρ. πρωτοκόλλου Ανάληψης), (10)ΕΚΘ.ΑΝ. ΑΠ.:(Αρ. Ανάληψης), (11)ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:(βάζω την υπηρεσία), (12)ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΗ, (13)ΠΛΗΡΕΞ/ΥΠΟΛ.ΠΑΓ.:(Προµηθευτής), (14)ΕΙ ΟΣ/ΚΩ.:(ΚΑΕ), (15)ΑΞΙΑ:(Καθαρή Αξία), (16)ΦΠΑ:(Επιλέγουµε Κατ. ΦΠΑ), (17)ΑΞΙΑ ΦΠΑ: ιορθώνουµε αν Χρειαστεί, (18)ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑ Α:(Υπ. που έκανε την απάνη), (19)ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (βάζω την υπηρεσία). (20) Πατάµε αποθήκευση ( ισκέτα). 6

7 Σηµείωση: Όσοι έχετε κάνει πολλές δαπάνες θα πρέπει να τις συγκεντρώσετε έτσι ώστε να κάνετε μία συνολική καταχώρηση προκειμένου να αφαιρεθούν από τον Συνολικό Προϋπολογισμό της ΑΔΜ-Θ 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Εφόσον εµφανίζεται το µήνυµα παρακάτω καταχωρούµε Νέο Προµηθευτή. Στο µήνυµα πατάµε [Ναι] 1.Στην [Κατηγορία] Καταχωρούµε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 2. [Επωνυµία] π.χ. Παπαδόπουλος κλπ., 3.[Α.Φ.Μ.], 4..Ο.Υ., 5.[Οδός], 6. Τηλέφωνο1. Τέλος Σώζουµε. Σηµείωση: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κλείσουµε την µάσκα καταχώρησης παραστατικού και να την κάνουµε από την αρχή. Λίστα Προµηθευτών. Αν πατήσουµε Συναλλασσόµενοι, ικαιούχοι, Κεραυνός. Βλέπουµε όλους τους προµηθευτές που είναι καταχωρηµένοι. Καταχώρηση Νέου Προµηθευτή. Συναλλασσόµενοι, ικαιούχοι, Νέα Εγγραφή, και ακολουθούµε την διαδικασία, όπως παραπάνω. 7

8 7-1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΗΣ. Για να µεταβάλουµε ένα παραστατικό δαπάνης: Προµήθειες, Παραστατικά δαπανών, Κεραυνός, εµφανίζεται το ευρετήριο µε τις καταχωρηµένες δαπάνες (εγγραφές) και επιλέγουµε το παραστατικό που θέλουµε να µεταβάλουµε και µε διπλό κλικ µπαίνουµε στην καρτέλα της δαπάνης και κάνουµε την µεταβολή. Τέλος πατάµε αποθήκευση ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΗΣ. Για να διαγράψουµε ένα παραστατικό δαπάνης: Προµήθειες, Παραστατικά δαπανών, κεραυνός, εµφανίζεται το ευρετήριο µε τις καταχωρηµένες δαπάνες (εγγραφές) και επιλέγουµε το παραστατικό που θέλουµε να διαγράψουµε και µε διπλό κλικ µπαίνουµε στην καρτέλα της δαπάνης. Πατάµε το εικονίδιο Χ για ιαγραφή. Εµφανίζεται το µήνυµα «Είστε βέβαιοι για την διαγραφή του παραστατικού;» Επιλέγουµε ΝΑΙ για επιβεβαίωση ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΗΣ. Προµήθειες, Παραστατικά δαπανών, κεραυνός, εµφανίζεται το ευρετήριο µε τις καταχωρηµένες δαπάνες (εγγραφές) και συµπληρώνουµε τα πεδία (1) ΑΠΟ, (2) ΕΩΣ, (3)ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, (4) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Πατάµε το εικονίδιο ανανέωσης (κεραυνός) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Δεξί κλικ στο ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ που έχουμε καταχωρίσει ήδη, νέα γραμμή, στην 2η γραμμή. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Λογιστική, Διαθέσεις, (Κεραυνός), Όλα, Νέα Εγγραφή. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εκτυπώσεις, Εκτυπώσεις, Νέες Εκτυπώσεις, Καταστάσεις, Κατάσταση Παραστατικών, (Ταμ. Κατηγορία), Κωδικός Περιγραφής. 8

9 7-4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ -Στις (1) Προμήθειες, μετά επιλέγω (2) Παραστατικά Δαπανών και πατάω enter.θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που έκανες. Για να δεις τις καταχωρίσεις όλων των χρηστών επιλέγεις (3) Δημιουργήθηκε, Όλοι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Για να εκδοθεί κατάσταση Δαπάνης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έκθεση ανάληψης Δαπάνης, να έχει καταχωρηθεί το τιμολόγιο και να έχουν υπολογιστεί οι κρατήσεις. 9

10 8. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Προμήθειες Καταστάσεις Δαπάνης Παραστατικών- Νέος Φάκελος- 3 εικονίδιο μετά τον Κεραυνό ανοίγει το εικονίδιο Επιλογή Παραστατικών και ανοίγει η μάσκα: {Επιλογή Παραστατικών για την κατάσταση δαπάνης}. Πατάμε [Ανάκτηση] και δείχνει όλα τα παραστατικά που καταχώρησα. Επιλέγω το παραστατικό που θέλω και Πατάω [Επιλογή]. Κλείνω το παράθυρο και πατάω αποθήκευση. Σε αυτό το παράθυρο κάνω τις εξής καταχωρήσεις: 1. Συμπληρώνω στην [Αιτιολογία] ότι θέλω να φαίνεται στο διαβιβαστικό, 2. μετά επιλέγω στον [Τύπο συνοδευτικών], π.χ Αποκ, 3. μετά [Αρ. εισερχόμενου εγγράφου] αν έχω, 4. αν έχω λάβει [Αρ. Πρωτοκόλλου] από την υπηρεσία μου τον γράφω, αν δεν έχω λάβει βάζω Οικ. 10

11 6. Επίσης αν θέλω να κάνω κοινοποίηση το έγγραφο σε κάποια Υπηρεσία πηγαίνω να καταχωρήσω την Υπηρεσία στις: Α. Εκτυπώσεις- Εκτυπώσεις-Λογότυπα Χρήστη- Β. Πατάω το Α/Α μία φορά για να μου αριθμήσει με αύξων αριθμό όλα τα λογότυπα. Γ. Πηγαίνω στο Α/Α 42 και γράφω την Υπηρεσία που θέλω να κοινοποιηθεί το έγγραφο & αποθήκευση. Αν δεν θέλω να κοινοποιηθεί τότε το λογότυπο αυτό το αφήνω κενό. Ε. Επίσης Για να αλλάξω τα στοιχεία του υπογράφοντός στο Διαβιβαστικό πηγαίνω στο Α/Α 6 και 7 & Μετά αποθηκεύω. Η. Για να εκτυπώσω το διαβιβαστικό πηγαίνω στο ήδη ανοικτό παράθυρο με τις καταστάσεις Δαπάνης Παραστατικών, Θ. πατάω αποθήκευση και πάλι, Ι. μετά πηγαίνω στο menu πάνω και επιλέγω στις εκτυπώσεις την εκτύπωση διαβιβαστικού, ανοίγει προεπισκόπηση εκτύπωσης, & πατώ εικονίδιο πρώτου εκτυπωτή. Κλείνω το παράθυρο. Κ. Τώρα για να εκτύπωση την κατάσταση πληρωμής πατάω το εικονίδιο το εκτυπωτή που βρίσκεται στο menu αυτό. Λ. Για να αλλάξω το όνομα του υπογράφοντος στην κατάσταση πληρωμής πατάμε 1.[Διαχείριση], 2.[Παράμετροι], 3.[Γενικές Παράμετροι], επιλέγω 4.[Λογότυπα Λογαριασμού], 5.σέρνω τον Κέρσορα προς τα κάνω και όταν δω το παράθυρο 6.[Κατάστασης Δαπάνης Παραστατικού], Αλλάζω τα στοιχεία του Υπογράφοντος 7[1 Ος Υπογράφων, 1 ο Ονομ/μο., Αποθήκευση. 11

12 9. Μαζική καταχώρηση τιμολογίων. Για να γίνει μαζική καταχώρηση τιμολογίων απαιτείται τα παραστατικά να ανήκουν σε όμοιές δαπάνες δηλαδή ίδιο Φορέα, ΚΑΕ και προμηθευτή. Επιλέγουμε: ΒΗΜΑ1: (1)Προμήθειες, (2)Κατάσταση Δαπάνης Παραστατικών, (εμφανίζεται η καρτέλα των καταστάσεων δαπάνης.) Κλικ στην (3)Νέα Εγγραφή, Εμφανίζεται μια καινούργια καρτέλα, που στο πεδίο (4)Αριθμός Κατάστασης Δαπάνης δίνεται ένας νέος αριθμός π.χ που πρέπει να τον σημειώσουμε, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουμε στην μαζική καταχώρηση. Προσοχή δεν πατάμε Αποθήκευση, και κλείνουμε το παράθυρο. ΒΗΜΑ2: (1)Προμήθειες, (2)Μαζική Καταχώρηση, (3)Μαζική Καταχώρηση Τιμολογίων, (4)Νέα Εγγραφή, Στο πεδίο (4)Α/Α ορίζεται από το πρόγραμμα ένας αριθμός αυτόματα, δεν τον αλλάζουμε, ενώ στο επόμενο πεδίο (5)Α/Α Κατάσταση πληκτρολογούμε τον αριθμό που σημειώσαμε στο ΒΗΜΑ1. Συμπληρώνουμε τα πεδία (6)Ημερομηνία(παραστατικού), (7)Αιτιολογία(Εντάλματος), (8)Τύπος Παραστατικού(π.χ. αν έχω Παραστατικό Δαπάνης της ΔΕΗ, επιλέγω ΔΕΗ Α.Ε ), (9)Είδος/ Δαπάνης (επιλέγουμε τον ΚΑΕ ή, π.χ. για τον φορέα 071 πληκτρολογώ: ), (10)Κατηγορία Συναλλασσομένου (π.χ. Προμηθευτές εσωτερικού), (11)Αρ. Πρωτοκόλλου (το αφήνουμε κενό), (12)Κατηγορία Δαπάνης (τρόπος υπολογισμού κρατήσεων, π.χ ΜΤΠΥ-ΧΑΡΤ-ΟΓΑ), (13)Αρ. ΕΑΔ (π.χ. αναζητούμε ή πληκτρολογούμε τον αριθμό που καταχωρήθηκε η συγκεκριμένη ανάληψη: Σημείωση: Καλό θα είναι όταν καταχωρείτε τις εκθέσεις δαπάνης να σημειώνεται τον αρ. καταχώρησης που δίνει το πρόγραμμα στη συγκεκριμένη ανάληψη προκειμένου να τον πληκτρολογείτε απευθείας στο σημείο αυτό και να μην τον αναζητείτε, θα γλιτώσετε χρόνο). 12

13 Πατάτε το δεύτερο εικονίδιο στο menu πάνω αριστερά (14) Νέα Γραμμή και μετά (14)Νέα Γραμμή, Αφού εμφανιστεί η Νέα Γραμμή πηγαίνετε στο πεδίο (15)Επωνυμία κάνοντας αριστερό κλικ στο τέλος δεξιά της ίδιας στήλης (15) και επιλέγουμε τον δικαιούχο (π.χ. ΔΕΗ Α.Ε.), Αιτηθέν ποσό (ποσό πληρωμής του λογ/μου που θέλουμε να πληρώσουμε), Ενημερώνουμε τα υπόλοιπα πεδία (π.χ. ΦΠΑ ή αξία ΦΠΑ), Αιτιολογία (μπορούμε να καταχωρήσουμε διαφορετική αιτιολογία σε κάθε συναλλασσόμενο). Για να εισάγουμε καινούργιο δικαιούχο ακολουθούμε την ίδια διαδικασία όπως προηγουμένως, π.χ. κάνοντας κλικ στο δεύτερο εικονίδιο του menu (14) Νέα γραμμή, κλπ. Τέλος αποθήκευση. Μετά κάνουμε κλικ στο τρίτο εικονίδιο μετά τον Εκτυπωτή για να κάνουμε οριστικοποίηση Οριστικοποίηση. ΒΗΜΑ 3: Η δαπάνη μας είναι έτοιμη για να εκτυπωθεί και βρίσκεται στο παράθυρο των Καταστάσεων Δαπάνης Παραστατικών. Τελειώνοντας σε περίπτωση που κάνουμε λάθος ή μας βγάλει το πρόγραμμά λανθασμένο μήνυμα, π.χ. error, τότε για να διαγράψουμε την ήδη καταχωρημένη δαπάνη, θα πρέπει να κάνουμε Αναίρεση Οριστικοποίησης, που βρίσκεται ακριβώς μετά το εικονίδιο της οριστικοποίησης στην εργαλειοθήκη πάνω. 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα