: Α.Ν. Παπαδόπολης-Δετζώρτζης Π.Ε. Πολ. Μηχ. δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : TELEFAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Α.Ν. Παπαδόπολης-Δετζώρτζης Π.Ε. Πολ. Μηχ. δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-406.41.55 TELEFAX : 210-419.10.37"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/16/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα A : Ανάπτυξης & Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : TELEFAX : : Πειραιάς : Α.Ν. Παπαδόπολης-Δετζώρτζης Π.Ε. Πολ. Μηχ. δ ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Μείζονος Ενδιαφέροντος» Σχετ. α. Ν. 3450/2006, άρθρο 21 (ΦΕΚ Α 64/2006) Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις β. Η αριθ /02/07/ Απόφαση κ. Υ.Ε.Ν. (ΦΕΚ Β 202/2007) γ. Το αριθ /36/11/ έγγραφο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥα δ. Ν. 4150/2013, (ΦΕΚ Α 102/2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 1. Σύμφωνα με τα υπ αριθ. (α) και (β) σχετικά, οι λιμένες της χώρας (με εξαίρεση τους τουριστικούς λιμένες του ν.2160/1993) κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες, ήτοι σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, σε λιμένες εθνικής σημασίας, σε λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος και σε λιμένες τοπικής σημασίας. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του (δ) σχετικού, οι Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan ή για συντομία Αναπτυξιακό Πρόγραμμα) για τους λιμένες ευθύνης τους, που ανήκουν στις εν λόγω κατηγορίες. 3. Ειδικώς για τους Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (σύνολο 25) τα Αναπτυξιακά Προγράμματα φέρουν το χαρακτήρα Πλαισίων Έργων Ανάπτυξης Λιμένων. 4. Οι Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων Μείζονος Ενδιαφέροντος θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα Πλαίσια Έργων Ανάπτυξης Λιμένων για τους λιμένες τους, να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τελικώς να βρίσκονται σε

2 συνάφεια με τις αντίστοιχες Προδιαγραφές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ggllp. yen. gr ). Οι εν λόγω προδιαγραφές αποτελούν την περιβάλλουσα των απαιτήσεων για την εκπόνηση ενός Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τις απαιτήσεις του υπό εξέταση λιμένα, ο φορέας διαχείρισης του λιμένα δύναται αιτιολογημένα να μην απαιτήσει κατά το διαγωνισμό για την εκπόνηση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων το σύνολο των περιεχομένων που αναφέρονται στις εν λόγω προδιαγραφές. 5. Το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένων θα αφορά υποχρεωτικά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης έκαστου λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και αποσπασμένων τμημάτων ή και τμημάτων στα οποία δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις. 6. Μετά την εκπόνηση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα, και προ της υποβολής του προς έγκριση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), θα πρέπει να συνυποβάλλεται, μέσω σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η γνώμη του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο λιμένας. Σε περίπτωση που ο λιμένας υπάγεται σε περισσότερους του ενός Δήμους θα πρέπει να συνυποβάλλονται οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων για το τμήμα που εμπίπτει στα όρια τους. 7. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων και προ της οριστικοποίησής του, θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση / συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. 8. Με το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένων θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης του λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα. 9. Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων αποτελεί η λεπτομερής αποτύπωση της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένου ότι βάση του (δ) σχετικού, παρέχεται η δυνατότητα νομιμοποίησης μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων εντός της ζώνης λιμένα και από φορείς του Δημοσίου. 10. Η ανάθεση της μελέτης εκπόνησης του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. 11. Τονίζεται ότι οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων υποχρεούνται εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την , ημερομηνία δημοσίευσης του (δ) 2

3 σχετικού νόμου, να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Πλαισίου Έργου Ανάπτυξης Λιμένων για τους λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΣΑΜΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ.ΚΥΡΗΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) 3. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) 4. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ) 5. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ) 6. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΦΩΚΙΔΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ) 7. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΜΗΣ) 8. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ) 9. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 10. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΜΟΥ) 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ) 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ) 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ) 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ) 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ) 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ) 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ) 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ) 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ) 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ) 23. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 3

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4

5 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Μ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συντονιστής : Απόστολος Καμαρινάκης, Υποναύαρχος ΛΣ. (ε.α.) πρ. Διευθυντής Λιμ. Πολιτικής Γ.Γ.Λ.Λ.Π., Υ.Ν.Α. Μέλη: 1) Επαμεινώνδας Τολέρης, Διευθυντής Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Υ.ΠΕ.Κ.Α. 2) Παναγιώτα Καραχάλιου, Διευθύντρια Δ13, ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 3) Γιώργος Ταυλάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Τμηματάρχης Δ4. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 4) Σπύρος Στάλιας τ. Γεν. Διευθυντής Ο.Λ.Π., τ. Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Κ., Οικονομολόγος PhD. 5) Mαριλένα Φράγκου, Πολιτικός Μηχανικός, Μελετήτρια 6) Πέτρος Πετρακόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός (dipl. Ing.), πρ. Πρόεδρος ΣΕΓΜ, 7) Νίκος Παναγόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΣΕΓΜ 8) Αριστοτέλης Παπαδόπολης Δετζώρτζης, Τμηματάρχης Γ.Γ.Λ.Λ.Π., Υ.Ν.Α. Ειδικοί Συνεργάτες: 6

7 1) Μαρίνος Κάβουρας, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2) Κρίτων Βαλλεράς, Σύμβουλος Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Υ.Ν.Α. 3) Στέλλα Βαρτελάτου, Σύμβουλος Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής Υ.Ν.Α. 7

8 ΤΜΗΜΑ «Α»: Π.Ε.Α.Λ. Α! ΣΤΑΔΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ονομασία / τίτλος του ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΠΕΑΛ) 1.2 Φορέας Υπεύθυνος επικοινωνίας Ομάδα Μελέτης 1.3 Θέση Γεωγραφικός προσδιορισμός υλοποίησης ΠΕΑΛ 1.4 Χρονικός ορίζων ανάλυσης & προβλέψεων 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 4.1 Λιμενική Δραστηριότητα τελευταίας 5ετίας Καταγραφή στοιχείων φόρτου (Εμπορικής (ανά είδος εμπορεύματος), Ακτοπλοϊκής, Τουριστικής κίνησης κλπ..) Στοιχεία και Κινήσεις πλοίων (μεγέθη και συχνότητα) Συγκριτική αξιολόγηση μεταφορικού έργου με τρέχουσες συνθήκες/ Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 4.2 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις Λιμενικές και Η/Μ Υποδομές Τεχνική Περιγραφή, που θα περιλαμβάνει επιπλέον φωτογραφική τεκμηρίωση, καθώς και αναφορά στο νομικό καθεστώς των λιμενικών υποδομών (νόμιμα υφιστάμενες, προς νομιμοποίηση κλπ..) Σύνδεση λιμένα με άλλα δίκτυα Τεχνική περιγραφή, φωτογραφική τεκμηρίωση και Σχέδιο σε κλίμακα 1:5.000 (ΓΥΣ) με τη θέση του λιμένα, τις συγκοινωνίες του (οδικό κλπ.. δίκτυο της περιοχής), τον πλησιέστερο αστικό ιστό κλπ Χερσαίες υποδομές Καταγραφή - φωτογραφική τεκμηρίωση των υφισταμένων κτιριακών υποδομών με αναφορά για το νομικό καθεστώς τους (νόμιμα υφιστάμενα, προς νομιμοποίηση κλπ..), καθώς και των χρήσεων, των δραστηριοτήτων, των χώρων στάθμευσης και των δικτύων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, πυρόσβεση, 8

9 ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.), υφισταμένων και υπό κατασκευή. 4.3 Πολεοδομική - Χωροταξική Οργάνωση εντός ζώνης λιμένα Πολεοδομική οργάνωση α. Γενική Περιγραφή της ευρύτερης λιμενικής ζώνης, ως ισχύει σήμερα, και αναλυτική περιγραφή της πραγματικής λιμενικής ζώνης γύρω από τις υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις, με στοιχεία για το Σχέδιο Πόλης, καθώς και των τυχόν υφιστάμενων Όρων Δόμησης και Χρήσεων Γης. β. Σχέδιο υπό κλίμακα 1:5.000 με το όμορο Σχέδιο Πόλεως σε απόσταση 500 m από τα όρια του λιμένα και υπόμνημα, όπου θα αναγράφονται οι χρήσεις γης και οι συντελεστές (όροι) δόμησης που ισχύουν εντός των ορίων της πραγματικής λιμενικής ζώνης, με τα σχετικά ΦΕΚ που τα συνοδεύουν, καθώς και οι οριογραμμές της πραγματικής χερσαίας ζώνης λιμένα. 4.4 Ανθρώπινο Δυναμικό 4.5 Υφισταμένη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Περίληψη από το αντίστοιχο κεφάλαιο του Τμήματος Β ) 4.6 Οικονομική αποτίμηση λιμένος Οικονομικά στοιχεία ενεργητικού τελευταίας 5-ετίας και ανάλυση της εξυπηρετούμενης από τον λιμένα ενδοχώρας και των παραγωγικών και καταναλωτικών δυνατοτήτων της. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 5.1 Δημογραφική και κοινωνικοοικονομική εικόνα 5.2 Χωροταξικός Σχεδιασμός (Εθνικό, Περιφερειακό, Δημοτικό Επίπεδο) 5.3 Εθνική πολιτική θαλάσσιων μεταφορών 5.4 Αιτήματα τοπικών φορέων και παραγόντων της αγοράς Συγκέντρωση και αξιολόγηση αιτημάτων και απόψεων χρηστών, ναυτιλιακών εταιρειών, και τοπικής κοινωνίας για την επέκταση και την λειτουργία του λιμένα (σύλλογοι χρηστών λιμένα, ΟΤΑ, Επιμελητήρια, κλπ..) 5.5 Σύστημα θαλάσσιων μεταφορών της ευρύτερης περιοχής - Σχέση του λιμένα με άλλους λιμένες ανάλογα με τους τομείς του χαρακτήρα του [Εμπορικός - Ακτοπλοϊκός - Τουριστικός (π.χ. κρουαζιέρα κλπ..)] 5.6 Αξιολόγηση του ανταγωνισμού 5.7 Προβλέψεις ροών για την επόμενη 25ετία Πρόβλεψη ροών πλοίων, φορτίων, επιβατών, τουριστών, οχημάτων κλπ.. ευμενούς, μετριοπαθούς και δυσμενούς σεναρίου. 5.8 Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών & Επισφαλειών 9

10 5.9 Αξιολόγηση υποδομών (λιμενικών, συγκοινωνιακών, κτιριακών κλπ.) και εξοπλισμού σε σχέση με τις προβλέψεις - Δυναμικότητα υφιστάμενου λιμένα Δυνατότητα συμπληρωματικής λειτουργίας λιμένα με άλλους λιμένες Παρουσίαση πινακοποιημένων αποτελεσμάτων 6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Διατύπωση Στόχων (Πλαίσιο Ανάπτυξης Μικρών Λιμένων, Αυτοδύναμης Λειτουργίας-Ανάπτυξης, Λειτουργίας-Ανάπτυξης σε Συνδυασμό με την Λειτουργία-Ανάπτυξη Γειτονικού Λιμένα, Τελική Επιλογή Αναπτυξιακού Πλαισίου). 1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (με τα περιεχόμενα των Κεφαλαίων 1. έως 6.) 2. Παράρτημα με φακέλους απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, καταγραφή, των στοιχείων, ταξινομημένων κατά ημερομηνία και με περιεχόμενα και όλων των υποβληθέντων αιτημάτων, ταξινομημένων κατά ημερομηνία και με περιεχόμενα. 3. Χάρτες και Σχέδια (πλέον των ως άνω) Χάρτες υπό κλίμακα 1: ή μικρότερη με σημειωμένη τη θέση του λιμένα και τη σχετική θέση του με άλλους λιμένες της ευρύτερης περιοχής καθώς και το δίκτυο των λιμένων με τους οποίους συνδέεται ή αποσκοπεί να συνδεθεί ή συνδέεται. Σχέδιο υπό κλίμακα 1:5.000 που θα συνοδεύει το τεύχος λήψεως φωτογραφιών της ευρύτερης περιοχής λιμένα και στο οποίο θα παρουσιάζονται οι θέσεις λήψεως αυτών. Σχέδια υπό κλίμακα 1:2.000 της υφισταμένης καταστάσεως και έργων που ενδεχομένως έχουν προταθεί σε παλαιότερες μελέτες, με επισήμανση της θέσης λήψεως φωτογραφιών της στενής (πραγματικής) ζώνης λιμένα. Σχέδιο υπό κλίμακα 1:5.000, όπου θα παρουσιάζονται τα όρια του λιμένα. 10

11 Β! ΣΤΑΔΙΟ 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών στο Π.Ε.Α.Λ. γίνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο με όλα όμως τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η ΜΠΕ που θα εκπονηθεί να είναι πλήρης και να εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων για το συνολικό έργο (κύρια και συνοδά έργα). Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών οριστικοποιείται με τον τελικό σχεδιασμό των λιμενικών έργων σε μεταγενέστερο χρόνο. 7.1 Αρχές σχεδιασμού ανάλογα με την χρήση του λιμένα [Εμπορικός- Ακτοπλοϊκός-Τουριστικός-Αλιευτικός κλπ..] 7.2 Πλοία σχεδιασμού ανάλογα με τον χαρακτήρα του λιμένα 7.3 Παράμετροι σχεδιασμού και παραδοχές μελλοντικής εξέλιξης κίνησης 7.4 Τεκμηρίωση του «τύπου» των έργων, αφενός με στοιχεία γεωτεχνικής μελέτης-έρευνας της περιοχής του λιμένα και αφετέρου με συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 7.5 Διερεύνηση της διαθεσιμότητας των υλικών στην περιοχή του έργου 7.6 Διερεύνηση για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τυχόν υπάρχουσες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και θεσμικές δεσμεύσεις για την περιοχή των έργων 7.7 Αναφορά σε κώδικες, κανονισμούς και συστάσεις που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των έργων 7.8 Αναφορά σε παραμέτρους σχεδιασμού (φορτία σχεδιασμού, χαρακτηριστικά πλοίων σχεδιασμού κλπ.) των έργων, όπως αυτά προκύπτουν από τα συλλεχθέντα στοιχεία. 7.9 Αναφορά σε ενδεχομένως προαπαιτούμενα έργα/παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Π.Ε.Α.Λ. (π.χ. οδικά έργα πρόσβασης λιμένα κλπ..) 7.10 Διερεύνηση μηδενικής λύσης και πιθανής αναδιάταξης χρήσεων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή και προσθήκες, επισκευές κλπ.. με στόχο τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση - Λόγοι απόρριψης 11

12 7.11 Εναλλακτικές λύσεις α) ως προς την οργάνωση των χερσαίων χώρων σε σχέση με εναλλακτικά σενάρια δραστηριοτήτων και β) λόγοι απόρριψης εναλλακτικών λύσεων 7.12 Υποστηρικτικές μελέτες σχεδιασμού λιμενικών έργων Οι υποστηρικτικές μελέτες, όπως π.χ. γεωτεχνική μελέτη, γεωλογική & ιζηματολογική αναγνώριση της περιοχής του λιμένα, μαθηματική προσομοίωση της διαταραχής των κυματισμών στην ευρύτερη περιοχή και διείσδυσης στην λιμενολεκάνη, ακτομηχανική μελέτη ή διερεύνηση, μαθηματική προσομοίωση πλοήγησης πλοίων σχεδιασμού κλπ.. είναι προαιρετικές. Το είδος και οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών θα καθορίζονται από τον φορέα ανάθεσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης για το ως άνω κεφάλαιο 7 με εκτίμηση της δαπάνης της κατασκευής των τυχόν προτεινομένων έργων 2. Χάρτες και σχέδια 2.1 Φάκελος απαντητικών εγγράφων από τη συλλογή, καταγραφή, των στοιχείων ταξινομημένα κατά ημερομηνία και με περιεχόμενα. 2.2 Σχέδιο γενικής διατάξεως (όλων των εναλλακτικών λύσεων) σε κλίμακα 1: Σχέδια γενικής διατάξεως (Οριζοντιογραφίες) σε κλίμακα τουλάχιστον 1:2.000 των προτεινόμενων λιμενικών, κτιριακών, συγκοινωνιακών και Η/Μ έργων, 3. Όλα τα επιμέρους σχέδια (οριζοντιογραφίες και τυπικές διατομές) των προαναφερθεισών μελετών 4. Παραρτήματα Το επίπεδο των υποστηρικτικών μελετών και το πλήθος τους καθορίζεται από τον φορέα ανάθεσης, ανάλογα με τα μεγέθη, τις ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες βλ. 7, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών στο Π.Ε.Α.Λ. γίνεται σε προκαταρκτικό επίπεδο με όλα όμως τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η ΜΠΕ που θα εκπονηθεί να είναι πλήρης και να εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων για το συνολικό έργο (κύρια και συνοδά έργα). Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών οριστικοποιείται με τον τελικό σχεδιασμό των λιμενικών έργων σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο Π.Ε.Α.Λ. θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι αναγκαίοι χερσαίοι χώροι για την χωροθέτηση δραστηριοτήτων που έχουν αμιγώς σχέση με την εξυπηρέτηση των κάθε τύπου εξυπηρετούμενων πλοίων και γενικά λιμενικών λειτουργιών. Χώροι εντός της Χερσαίας Ζώνης οι οποίοι δεν είναι εκ της φύσης τους ή εκ της θέσης τους απολύτως αναγκαίοι για λιμενικές δραστηριότητες, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Λιμένα θα προωθείται η διαδικασία αποχαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 12

13 8.1 Κυκλοφοριακή οργάνωση Κτίρια Ελεύθεροι χώροι Συνδετήριες οδοί λιμένα, εσωτερική οδοποιία (εφόσον προβλέπεται), καθορισμός διαδρόμων κίνησης (εφόσον προβλέπονται), χώροι στάθμευσης, τεκμηρίωση και προτάσεις κτιριακών απαιτήσεων και διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων, δίκτυα κοινής ωφελείας και δίκτυα κτιρίων, με εξέταση εναλλακτικών λύσεων και προτεινόμενη λύση για όλα. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 1. Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2.000 της στενής (πραγματικής) ζώνης, όπου, πέραν των οδικών προσβάσεων του λιμένα, θα εμφαίνονται το προτεινόμενο σύστημα οδικών έργων εξυπηρέτησής του, τα κτίρια και τα τυχόν προτεινόμενα κτιριακά έργα, με ενδεικτικά περιγράμματα, οι ελεύθεροι χώροι (χώροι ελευθέρων δραστηριοτήτων, χώροι πρασίνου, περίφραξη κλπ..), η διευθέτηση τυχόν ρεμάτων τα υφιστάμενα και τυχόν νέα δίκτυα κλπ. 2. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας του προτεινόμενου συστήματος των οδικών έργων, αναφορά στα απαιτούμενα σημαντικά τεχνικά έργα, τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των τυχόν προτεινόμενων νέων κτιρίων, προτάσεις κατεδαφίσεων, τεκμηρίωση της προτεινόμενης διάταξης των ελευθέρων χώρων, με εξέταση εναλλακτικών λύσεων και προτεινόμενη λύση. 3. Εκτίμηση της δαπάνης της κατασκευής των τυχόν προτεινόμενων έργων (οδικών, κτιριακών, διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων) και των εναλλακτικών λύσεων. 8.2 Πολεοδομική Οργάνωση χερσαίου χώρου Όρια χερσαίας ζώνης προσχώσεις, γραμμή αιγιαλού παραλίας, οικοδομικά τετράγωνα εμβαδόν, επιτρεπόμενες χρήσεις, ποσοστά κάλυψης, συντελεστές δόμησης, ύψη, αποστάσεις, λοιποί περιορισμοί (προκήπια στοές κλπ..) και τυχόν προτεινόμενες προς πολεοδομική τακτοποίηση κατασκευές ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 1. Τεχνική Έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής για τη λειτουργία, εκμετάλλευση 2. Τοπογραφικό Διάγραμμα - Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή 1:1000, στο οποίο θα εμφαίνονται η ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας του, η τυχόν καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του τυχόν παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι οποίοι θα μπορούν να ορίζονται ως περιγράμματα υφισταμένων και τυχόν προτεινομένων κτιρίων, η έκταση της περίφραξης, ενδεικτικά τα τυχόν προτεινόμενα έργα και κατασκευές κλπ., καθώς και η χωρική συμβατότητα της προτεινόμενης λύσης με την χωροταξική και πολεοδομική πολιτική. 3. Ρυμοτομικό σχέδιο υπό κλίμακα 1:

14 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, συμπεράσματα, επιλογή πρότασης, δαπάνη υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα κατασκευής, τεκμηρίωση της κάλυψης των στόχων από το προτεινόμενο Π.Ε.Α.Λ. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 10.1 Οικονομοτεχνική διερεύνηση Οικονομικός προγραμματισμός, πίνακες οικονομικών προβλέψεων, εκτίμηση εσόδων-εξόδων σε σχέση με τυχόν προγραμματιζόμενα έργα για τη προσεχή τριετία Πηγές χρηματοδότησης Κρατικές ενισχύσεις, Δημίσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Τραπεζικός Δανεισμός 14

15 ΤΜΗΜΑ «Β»: Μ.Π.Ε. Η μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) συνοδεύεται από περιβαλλοντική μελέτη, (είτε Π.Π.Π.Α και ΜΠΕ είτε μόνο ΜΠΕ), η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 11 του ανωτέρω Ν. 4014/2011. Προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη (Π.Ε.Α.Λ.) είναι απαραίτητο να έχει τηρηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Άρθρα 2,3 του Ν. 4014/2011), ανάλογα με την κατηγορία και υποκατηγορία του έργου και να έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 15

16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την αλληλουχία των δράσεων για την εκπόνηση των μελετών Π.Ε.Α.Λ., όταν επιλέγεται η περίπτωση εκπόνησης Π.Π.Π.Α. & Μ.Π.Ε. λιμένα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ MEΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 3, 4, 5, 6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΠΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΠΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΜΠΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΠΕ ΠΙΘΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) 16

17 Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την αλληλουχία των δράσεων για την εκπόνηση των μελετών Π.Ε.Α.Λ., όταν επιλέγεται η περίπτωση εκπόνησης απ' ευθείας της ΜΠΕ Λιμένα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΠΠΑ (Μ-ΠΠΠΑ) ΥΠΟΒΟΛΗ Μ-ΠΠΠΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Μ-ΠΠΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) (Α ΦΑΣΗ) ΚΑΙ Μ-ΠΠΠΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ-ΠΠΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΠΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΠΕ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΠΕ ΠΙΘΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Ε.Α.Λ.) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ Π.Ε.Α.Λ. Π1.1 Σκοπιμότητα Κάθε Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να παρουσιάζεται και ως με μια ειδική γεωπληροφοριακή βάση που να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί έτσι ώστε: 1. Να προσφέρει μια χωρική/χρονική εικόνα της υφιστάμενης χωρικής κατάστασης των υποδομών του λιμένα, των προτεινόμενων σχεδίων και των επιδιωκόμενων τελικών στόχων. 2. Να μπορεί να διασυνδεθεί με GIS συστήματα διαχείρισης λιμένων (port GIS). 3. Να απαντά αποτελεσματικά σε ερωτήματα (querying), να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια. 4. Να συμβάλει σε γενικότερες γεωπληροφοριακές υποδομές, αλλά και να αντλεί δεδομένα από αυτές, ακολουθώντας κανόνες προτυποποίησης γεωδεδομένων. 5. Να επιτρέπει τη συσχέτιση διαφορετικών βάσεων δεδομένων και Π.Ε.Α.Λ. που αναφέρονται σε διαφορετικούς λιμένες για τη στρατηγική σύγκριση και παρακολούθησή τους. Π1.2 Οδηγίες 1. Όλα τα δεδομένα ενός Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να ακολουθούν όσο το δυνατόν αποδεκτά συστήματα χωρικής και θεματικής αναφοράς (κατηγοριοποιήσεις, ταξινομήσεις, nomenclatures) ώστε να υποστηρίζεται διαλειτουργικότητα, με άλλα Π.Ε.Α.Λ., αλλά και η σύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή αναπτυξιακά σχέδια. Συγκεκριμένα: 2. Όλα ανεξαιρέτως τα δεδομένα θέσης, πρέπει να αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Για τις διάφορες εργασίες χωρομετρίας, εξυπηρετεί η αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας εντοπισμού όπως γίνεται στην υλοποίηση του ΕΓΣΑ 87 από το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) 1 το οποίο αποτελεί υλοποίηση του ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) στην Ελλάδα. 3. Υφιστάμενα δεδομένα και διαγράμματα σε διαφορετικό σύστημα αναφοράς πρέπει να μετατραπούν με τον πλέον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο (ακολουθώντας δηλαδή κατάλληλους μετασχηματισμούς) ώστε να ενταχθούν στη βάση. 4. Η κλίμακα για την ανάλυση των χωρικών δεδομένων και την εκπόνηση και παρουσίαση των σχεδίων κυμαίνεται από 1:1.000 έως 1:5.000, οριζόμενη όμως συγκεκριμένα κατά περίπτωση και θεματικό επίπεδο. Αυτή αποτελεί βασική κλίμακα και για άλλες συσχετιζόμενες καταγραφές γης, όπως είναι το κτηματολόγιο αστικής κλίμακας, ο αιγιαλός και η παραλία. Από αυτή την κλίμακα μπορεί να παραχθεί μέσω διαδικασίας γενίκευσης μια πιο εποπτική παρουσίαση κλίμακας 1:

19 5. Τα Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένα υπόβαθρα, έγκυρα αναφορικά με χώρο, χρόνο, θέμα, ανάλυση, και ακρίβεια-ποιότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, η υφιστάμενες γραμμές αιγιαλού και παραλίας, η ακτογραμμή της ΥΥΠΝ στην καλύτερή της ανάλυση, το ανάγλυφο, ο ορθοφωτοχάρτης των παράκτιων περιοχών (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), η χρήση/κάλυψη γης, τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, περιβαλλοντικές ζώνες, πολεοδομικές και χωροταξικές ζώνες, κ.ά. 6. Τα γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζονται στα θεματικά επίπεδα των Π.Ε.Α.Λ. πρέπει να παραδίδονται ψηφιακά, οργανωμένα σε βάση δεδομένων-μεταδεδομένων, σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα της Οδηγίας INSPIRE και τις ειδικές προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης. Να ληφθεί υπόψη πως τα δεδομένα των Π.Ε.Α.Λ. άπτονται συγκεκριμένων θεματικών επιπέδων της Οδηγίας INSPIRE 2, όπως τα «Δίκτυα οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών και οι αντίστοιχες υποδομές» (Παράρτημα Ι.7), «Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά» (Παράρτημα ΙΙΙ.15) και «Θαλάσσιες Περιοχές» (Παράρτημα ΙΙΙ.16)

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ α) Για το Π.Ε.Α.Λ. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες Μελέτες Λιμενικών Έργων Μελέτες Τοπογραφίας Επιπλέον προτείνεται η πρόβλεψη ειδικών συμβούλων για τις παρακάτω κατηγορίες μελετών: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Μελέτες Οικονομικές. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (εφόσον προβλεφθούν νέα κτίρια) β) για τις ΜΠΕ Περιβαλλοντικές Μελέτες Με την απαραίτητη συνεργασία των μελετητικών γραφείων / μελετητών της ομάδας μελέτης του Π.Ε.Α.Λ. Οι Φορείς ανάθεσης - εφόσον απαιτείται από τις κατά τόπους συνθήκες - θα πρέπει να συμπληρώνουν την ομάδα μελέτης και με άλλες κατηγορίες μελετών/συμβούλων. 20

21 ΛΙΜΕΝΕΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σε αυτούς ανήκουν οι λιμένες κατηγορίας Κ3, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831 του 2007 (ΥΑ ΦΕΚ Β ), και είναι οι εξής: 1. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 2. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) 3. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4. ΑΙΓΙΝΑΣ 5. ΑΙΓΙΟΥ 6. ΓΥΘΕΙΟΥ 7. ΘΑΣΟΥ 8. ΙΤΕΑΣ 9. ΚΥΜΗΣ 10. ΛΕΥΚΑΔΟΣ 11. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 12. ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 13. ΝΑΞΟΥ 14. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 15. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 16. ΠΑΤΜΟΥ 17. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 18. ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19. ΣΚΙΑΘΟΥ 20. ΣΚΟΠΕΛΟΥ 21. ΣΗΤΕΙΑΣ 22. ΣΠΕΤΣΩΝ 23. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 24. ΤΗΝΟΥ 25. ΥΔΡΑΣ 21

22 Σε περίπτωση τροποποίησης του ως άνω πίνακα οι παρούσες θα έχουν εφαρμογή στους λιμένες που θα κατατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία. Πειραιάς, Ιανουάριος Μάρτιος

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4081 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα