Ρυθµιστικός ρόλος της TSH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρυθµιστικός ρόλος της TSH"

Transcript

1 05 Ρυθµιστικός ρόλος της TSH Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Ενδοκρινολογική Μονάδα Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TSH θυρεοτροπίνη (TSH) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό βάρος 28kD η οποία Η συντίθεται και εκκρίνεται από τα θυρεοτρόπα κύτταρα του προσθίου λοβού της υπόφυσης. Είναι ένα ετεροδιμερές που αποτελείται από δύο ισχυρά, μη ομοιοπολικά συνδεδεμένες υπομονάδες, ενώ περιέχει σε ποσοστό περίπου 15% υδατάνθρακες. Η α υπομονάδα είναι κοινή με την αντίστοιχη που συναντάται στην ωχρινοτρόπο, την ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη και στη χοριακή γοναδοτροπίνη. Το μόριο της α υπομονάδας αποτελείται από 92 αμινοξέα με 10 υπολείμματα κυστίνης συνδεδεμένα με δισουλφιδικούς δεσμούς. Η β υπομονάδα διαφέρει από αυτή των γοναδοτροπινών και προσδίδει την ειδικότητα στη δράση της θυρεοτρόπου ορμόνης. Η ελεύθερη β υπομονάδα δεν είναι βιολογικά δραστική και απαιτείται η σύνδεσή της με την α υπομονάδα για να αποκτήσει ορμονική δραστικότητα. Η ανθρώπειος β υπομονάδα αποτελείται από 118 αμινοξέα. Το γονίδιο για την α υπομονάδα βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6 και αποτελείται από 4 εξόνια και 4 ιντρόνια. Αντίστοιχα, το γονίδιο για τη β υπομονάδα βρίσκεται στο χρωμόσωμα 1 και αποτελείται (στον άνθρωπο) από 3 εξόνια και 3 ιντρόνια (Σχήμα 2). Η αλληλουχία των αμινοξέων 27CAGYC31 (κυστεΐνη- αλανίνη- γλυκίνη- τυροσίνη- κυστεΐνη) της β υπομονάδος της TSH είναι σημαντικά συντηρημένη και ανευρίσκεται και στις β υπομονάδες των γοναδοτροπινών και επηρεάζει την τριτοταγή δομή του μορίου καθιστώντας εφικτό τον ετεροδιμερισμό του με την α υπομονάδα. Η μετα-μεταφραστική ωρίμαση του μορίου της TSH είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία αρχικά περιλαμβάνει τη γλυκοζυλίωση με ολιγοσακχαρίτες πλούσιους σε μαννόζη και στη συνέχεια (κατά την είσοδο στη συσκεύη του Golgi) στην σταδιακή αντικατάσταση της μαννόζης με φουκόζη, γαλακτόζη και σιαλικό οξύ. Ο φυσιολογικός ενδοκυττάριος ρόλος της γλυκοζυλίωσης του μορίου της TSH αφορά την αναδίπλωση με τέτοιο τρόπο των δύο υπομονάδων ώστε να είναι δυνατός ο ετεροδιμερισμός τους, ενώ παράλληλα εμποδίζεται και η ενδοκυττάρια αποδομή του μορίου. Η διαδικασία της γλυκοζυλίωσης είναι πολύ σημαντική επίσης για να σχηματιστεί ένα βιολογικά δραστικό μόριο, διαδικασία που εξαρ- -75-

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ τάται σε σημαντικό βαθμό από την πρόσδεση του TRH στον υποδοχέα του στο θυρεοτρόπο κύτταρο. Σχήµα 1: Η δοµή του γονιδίου της β- υποµονάδας της θυρεοτροπίνης (TSH) και µεταλλάξεις που έχουν ανευρεθεί σε ασθενείς µε οικογενή κεντρικό υποθυρεοεδισµό Ο χρόνος ημιζωής της TSH είναι περίπου 1 ώρα και ο ρυθμός έκκρισής της σε φυσιολογικά άτομα κυμαίνεται από 75 έως 150 mu/ ημέρα (15-30μg/μέρα). Μπορεί ωστόσο να ξεπεράσει και τις 4000 mu/ ημέρα σε περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού. Χαρακτηρίζεται από κατά ώσεις έκκριση με τη συχνότητα της κάθε ώσης κάθε περίπου 2 ώρες και ένταση περίπου 0.6 mu/l. Οι ώσεις της TSH είναι συγχρονισμένες με τις αντίστοιχες της προλακτίνης και η συχνότητα και η έντασή τους αυξάνεται προ του ύπνου. Τα επίπεδα της TSH μπορεί κατά τις βραδινές ώρες να είναι αυξημένα κατά % σε σχέση με τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η έλευση του ύπνου εμποδίζει την περαιτέρω αύξησή της. Ρύθμιση της έκκρισης της TSH Αναστολή από τις θυρεοειδικές ορμόνες Η σύνθεση της TSH αναστέλλεται από πολύ μικρές αυξήσεις στα επίπεδα των κυκλοφορουσών Τ4 και T3, ενώ αυξάνεται ακόμη και με πολύ μικρού βαθμού ελάττωση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών. Δεδομένης αυτής της πολύ στενής ρύθμισης της έκκρισης της TSH, η παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών διατηρείται σε πολύ αυστηρά καθορισμένα όρια. Η T4 και η T3 αναστέλλουν τη σύνθεση και την έκκριση τόσο της TSH όσο και της TRH. Η αναστολή της σύνθεσης της TSH από τις θυρεοειδικές ορμόνες διαμεσολαβείται από τη σύνδεση της ενδοκυττάριας Τ3 με τον πυρηνικό υποδοχέα (TR). Στο κεντρικό νευρικό σύστημα εκφράζεται αποκλειστικά η ισομορφή β2 του θυρεοειδικού υποδοχέα και φαίνεται ότι έχει τον πιο σημαντικό ρόλο στην αναστολή της σύνθεσης της TSH. Το γονίδιο της β υπομονάδος της TSH περιέχει εξαμερή τα οποία προσομοιάζουν με τις περιοχές ανταπόκρισης στην T3 (T3 response elements- TREs) που ανευρίσκονται σε γονίδια, στα οποία οι θυρεοειδικές ορμόνες δρουν ενεργοποιητικά. Είναι πιθανό η πρόσδεση του TR σε αυτές τις περιοχές να είναι υπεύθυνη για την αναστολή της σύνθεσης τόσο της α, αλλά κατά κύριο λόγο της β υπομονάδος της TSH. Επίσης, έχει δειχθεί ότι και η T4 είναι σε θέση να -76-

3 Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TSH αναστείλει απευθείας τη σύνθεση της β υπομονάδος της TSH (αν κα σε μικρότερο βαθμό από την T3). Ο κύριος τρόπος με τον οποίο ωστόσο η Τ4 συμβάλλει είναι δια της ενδοκυττάρας μετατροπής της σε Τ3 από την τύπου 2 αποϊωδινάση. Οι θυρεοειδικές ορμόνες επίσης αναστέλλουν την έκκριση της TSH πριν ακόμη ελαττωθούν τα επίπεδα του m-rna της α και της β υπομονάδας. Ο τρόπος με τον οποίο η Τ3 αναστέλλει την έκκριση της TSH δεν είναι επακριβώς καθορισμένος. Ωστόσο, είναι πιθανόν να οφείλεται στην αναστολή της ενεργοποιητικής δράσης της TRH (μέσω της αναστολής της απελευθέρωσης του ενδοκυττάριου ασβεστίου). Με βάση ένα μοντέλο βασισμένο σε πειράματα σε φυσιολογικούς επίμυες, το 50% της αναστολής της έκκρισης της TSH οφείλεται στα επίπεδα της κυκλοφορούσης Τ3, ενώ το υπόλοιπο 50% στην τοπική μετατροπή της Τ4 σε Τ3. Έτσι, ενδεχομένως να εξηγείται και το γεγονός ότι στα πρώιμα στάδια του πρωτοπαθούς υποθυρεοιδισμού και ενώ τα επίπεδα της Τ3 είναι φυσιολογικά ή προς τα ανώτερα φυσιολογικά όρια, τα ελαφρώς ελαττωμένα επίπεδα κυκλοφορούσης Τ4 αρκούν ώστε να αυξηθεί η TSH. Ο βαθμός και η έκταση της αναστολής της έκκρισης της TSH από τις θυρεοειδικές ορμόνες εξαρτάται από τα αρχικά επίπεδα της TSH, το είδος της χορηγηθείσας ορμόνης (δηλ. Τ4 ή Τ3) και τη δόση η οποία θα χορηγηθεί. Τα επίπεδα της TSH ελαττώνονται μέσα σε μερικές ώρες μετά τη χορήγηση 400 με 500μg T3 ή Τ4 σε υποθυρεοειδικούς ασθενείς. Χαμηλότερες δόσεις οδηγούν σε πολύ βραδύτερη ελάττωση. Η μέγιστη ελάττωση της έκκρισης της TSH συνήθως έπεται της επίτευξης των μέγιστων επιπέδων Τ4 και Τ3. Σε συνήθεις δόσεις, η T3 ελαττώνει τα επίπεδα της TSH μέσα στα φυσιολογικά όρια σε χρονικό διάστημα περίπου μιας βδομάδας. Αντίθετα, η T4 χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να οδηγήσει στην ομαλοποίηση των επιπέδων της TSH. Σε χρόνια χορήγηση η Τ3 έχει περίπου τριπλάσια δραστικότητα σε ό,τι αφορά την ελάττωση των επιπέδων της TSH σε σχέση με την T4. Σε υποθυρεοειδικούς ασθενείς, η διακοπή της χορηγούμενης αγωγής με T4 (ή Τ3) οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα TSH σε σύντομο χρονικό διάστημα. TRH Η TRH είναι το τριπεπτίδιο (πυρογλουταμικό οξύ- ιστιδίνη- προλίνη) και θεωρείται το πιο σημαντικό μόριο το οποίο διεγείρει τη σύνθεση και την έκκριση της TSH, είτε παρουσία είτε απουσία θυρεοειδικών ορμονών. Βρίσκεται σε όλο τον υποθάλαμο, αλλά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο μέσο έπαρμα και στους παρακοιλιακούς πυρήνες. Επίσης βρίσκεται σε μικρότερες ποσότητες και σε άλλα σημεία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην υπόφυση, στον γαστρεντερικό σωλήνα, στα παγκρεατικά νησίδια, και στον αναπαραγωγικό σωλήνα. Οι δράσεις της TRH σε αυτές τις εστίες δεν είναι γνωστές. Η TRH συντίθεται ως μια πρωτεΐνη (29kD) (προπρο-trh) η οποία περιέχει πέντε αντίγραφα του τελικού πεπτιδίου. Η προ-προ-trh διασπάται με ειδικές πεπτιδάσες και αποδίδει πέντε τετραπεπτίδια προ- TRH καθώς -77-

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ και άλλα μόρια, η βιολογική σημασία των οποίων είναι υπό διερεύνηση. Τα περισσότερα έχουν παρόμοια δράση με την TRH και ενδεχομένως να ενέχονται στον μεταβολισμό της κορτιζόλης και της γλυκόζης. Η τελική διάσπαση του μορίου της προ-trh γίνεται με πεπτιδάσες και ταυτόχρονη αρωματοποίηση των υπολειμμάτων γλουταμίνης προς σχηματισμό πυρογλουταμικού οξέος. Η TRH μεταβολίζεται πολύ γρήγορα και ο χρόνος ημιζωής του μορίου είναι περίπου 3 λεπτά. Η σύνθεση του μεταγραφικού προϊόντος του γονιδίου που σχηματίζει την προπρο-trh επάγεται στον παρακοιλιακό πυρήνα από τον υποθυρεοειδισμό και ελαττώνεται μετά από συστηματική χορήγηση Τ4 ή Τ3. Οι νευρώνες που συνθέτουν TRH βρίσκονται ανάμεσα σε νευρώνες που παράγουν κατεχολαμίνες και νευροπεπτίδιο Y (NPY), που είναι πιθανόν να έχουν τροποποιητικό ρόλο στην έκκριση της, ενώ οι νευρώνες που εκκρίνουν σωματοστατίνη αναστέλλουν τη σύνθεση της προ-προ-trh. Η TRH διεγείρει την έκκριση της TSH κατόπιν συνδέσεώς της σε ειδικούς μεμβρανικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των θυρεοτρόπων κυττάρων της υπόφυσης, οι οποίοι ενεργοποιώντας το ενδοκυττάριο μονοπάτι της φωσφολιπάσης C- Φωσφατυδιλ-ινοσιτόλης (PCL-PIP3) οδηγούν σε αύξηση των ενδοκυτταρίων επιπέδων κυκλικού AMP (c-amp) και σε απελευθέρωση ασβεστίου από ενδοκυττάριες περιοχές αποθήκευσης (σχήμα 2). Η χρόνια διέγερση με TRH οδηγεί επίσης σε αυξημένη σύνθεση και γλυκοζυλίωση της TSH. Η γλυκοζυλίωση της TSH επάγει τη βιολογική δραστικότητα του μορίου. Η έκκριση της TRH γίνεται κατά ώσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κατά ώσεις έκκριση και της TSH. Απουσία TRH οδηγεί σε κεντρικού- υποθαλαμικού τύπου υποθυρεοειδισμό. Ο φυσιολογικός ρόλος της TRH είναι να καθορίζει το κατώφλι της αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης της έκκρισης της TSH από τις περιφερικές θυρεοειδικές ορμόνες. Σε πειραματόζωα και ασθενείς με υποθαλαμικές βλάβες, η θυρεοειδεκτομή οδηγεί σε μικρότερου βαθμού αύξηση των επιπέδων της TSH, ενώ παράλληλα απαιτούνται και μικρότερες δόσεις εξωγενώς χορηγούμενων T3 και T4 για την ομαλοποίηση των επιπέδων της TSH σε αυτές τις περιπτώσεις. Η εξωγενής χορήγηση TRH οδηγεί σε μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων της TSH σε φυσιολογικά άτομα. Η απάντηση αυτή είναι εξεσημασμένη σε υποθυρεοεδικούς ασθενείς και πολύ ελαττωμένη σε υπερθυρεοειδικούς ασθενείς. Επιπλέον, η εξωγενής χορήγηση TRH οδηγεί σε αυξημένη έκκριση προλακτίνης σε φυσιολογικά άτομα και στους περισσότερους ασθενείς με υπερπρολακτιναιμία, ενώ οδηγεί σε αυξημένη έκκριση αυξητικής ορμόνης σε φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα, ασθενείς με μεγαλακρία, χρόνια ηπατική νόσο και σακχαρώδη διαβήτη. Άλλοι παράγοντες που ρυθμίζουν την έκκριση της TSH (σχήμα 2) Πολλοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ότι μπορεί να έχουν επίδραση στη σύνθεση και την έκκριση της TSH είτε με άμεση δράση στο θυρεοτρόπο κύτταρο είτε εμμέσως: -78-

5 Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TSH Νηστεία: Σε νηστεία η έκκριση της TSH αναστέλλεται και σε αυτό πιθανώς να συμβάλλουν τα ελαττωμένα επίπεδα λεπτίνης και τα αυξημένα επίπεδα του (ορεξιογόνου) πεπτιδίου NPY. Η λεπτίνη φαίνεται ότι δρα (δια μέσου του μονοπατιού της μελανοκορτίνης) διεγερτικά στη σύνθεση της TRH σε αντίθεση με το νευροπεπτίδιο NPY. Επιπλέον, σε νηστεία, τα αυξημένα επίπεδα λιπαρών οξέων οδηγούν σε μια σχετική αύξηση των επιπέδων της ελεύθερης θυροξίνης (λόγω μειωμένης πρόσδεσής τους στην δεσμευτική της θυροξίνης σφαιρίνη- TBG), η οποία μπορεί να συμβάλλει στην παρατηρούμενη ελάττωση της TSH. Χρόνια νόσος: Σε χρονία νόσο τα επίπεδα της TSH είναι ελαττωμένα. Είναι πιθανό ότι τα αυξημένα επίπεδα ιντερλευκινών και προφλεγμονωδών παραγόντων (TNF-α, IL-6, κ.λ.π.) μπορεί να είναι υπεύθυνα για την αναστολή της σύνθεσης και της έκκρισης της TSH σε περιπτώσεις χρονίας ή σοβαρής νόσου (π.χ. σε μονάδες εντατικής θεραπείας). Η ελάττωση της TSH μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδευτεί από μια αντιδραστική αύξηση στη φάση της αποκατάστασης της νόσου. Νευροψυχιατρικές διαταραχές: Μεταβολές της TSH συνοδεύουν συχνά νευροψυχιατρικές διαταραχές. Σε κατάθλιψη και σε νευρογενή ανορεξία τα επίπεδα της TSH είναι ελαττωμένα. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται ελαττωμένη ανταπόκριση της TSH στη χορήγηση TRH ή ανεβασμένα επίπεδα T4 και TSH (τα οποία σε ένα βαθμό μπορεί να οφείλονται και στην αντιντοπαμινεργική δράση των αντιψυχωσικών φαρμάκων). Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση ενός θυρεοτρόπου κυττάρου µε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σύνθεση και την έκκριση της TSH από αυτό -79-

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ Σωματοστατίνη: Χορήγηση σωματοστατίνης ή του μακράς διαρκείας δράσεως αναλόγου του (οκτρεοτίδιο) οδηγούν σε ελάττωση των επιπέδων της TSH, σε βαθμό πάντως μικρότερο από την ελάττωση της αυξητικής ορμόνης. Η μακρόχρονη χορήγηση αναλόγων σωματοστατίνης δεν οδηγεί σε υποθυρεοειδισμό. Από την άλλη μεριά, σε πειραματόζωα με υποθαλαμικές βλάβες που οδηγούν σε ελαττωμένα επίπεδα σωματοστατίνης, η έκκριση της TSH αυξάνεται καθιστώντας έτσι τη σωματοστατίνη έναν σημαντικό ανασταλτή της έκκρισης της TSH. Ντοπαμίνη: Εγχύσεις ντοπαμίνης, σε δόσεις 1μg/kg/min ή περισσότερο οδηγούν σε ταχεία ελάττωση των επιπέδων της TSH. Έτσι, είναι πιθανόν ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας οι οποίοι λαμβάνουν ντοπαμίνη, να έχουν ελαττωμένα επίπεδα TSH. Επιπροσθέτως, η χορήγηση ανταγωνιστών ντοπαμίνης (π.χ. μετοκλοπραμίδης ή αντιψυχωσικών φαρμάκων όπως προαναφέρθηκε) οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της TSH. Αυτές οι δράσεις της ντοπαμίνης επιτυγχάνονται στο επίπεδο της υπόφυσης και όχι του υποθαλάμου. Όπως λοιπόν και η σωματοστατίνη, έτσι και η ντοπαμίνη μπορεί να αποτελεί έναν σημαντικό (από άποψη φυσιολογίας) ανασταλτή της έκκρισης της TSH. Γλυκοκορτικοειδή: Τα γλυκοκορτικοειδή επίσης αναστέλλουν την έκκριση της TSH ελαττώνοντας κατά κύριο λόγο την κατά ώσεις έκκρισή της. Έτσι, είναι πιθανό η δράση αυτή των γλυκοκορτικοειδών να επιτυγχάνεται διαμέσου της ελαττώσεως της έκκρισης της TRH στο επίπεδο του υποθαλάμου. Από την άλλη μεριά, τα γλυκοκορτικοειδή οδηγούν και σε ελαττωμένη απάντηση της TSH σε εξωγενώς χορηγούμενη TRH, υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο και μια απευθείας ανασταλτική γλυκοκορτικοειδική δράση στο επίπεδο της υποφύσεως. Pit-1: Έχουν βρεθεί στο γονίδιο της β- υπομονάδος της TSH αλληλουχίες νουκλεοτιδίων στις οποίες έχει δειχθεί ότι δρα ο Pit-1 (ειδικός μεταγραφικός παράγων της υπόφυσης). O Pit-1, προκειμένου να ενεργοποιήσει το γονίδιο της β- υπομονάδος της TSH, πρέπει να φωσφορυλιωθεί. Φαίνεται ότι αποτελεί έναν σημαντικό ενδιάμεσο παράγοντα δια μέσου του οποίου μεσολαβείται η δράση της TRH και του c-amp στη επαγωγή της σύνθεσης της β- υπομονάδος της TSH. Δράση της ίδιας της TSH: Έχουν βρεθεί υποδοχείς της TSH τόσο στα κύτταρα του υποθαλάμου που εκκρίνουν TRH, όσο και στα ίδια τα θυρεοτρόπα κύτταρα σχηματίζοντας αντίστοιχα ένα βραχύ (short) και ένα «τοπικό» (ultra-short) κύκλωμα αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης η φυσιολογική σημασία των οποίων δεν είναι αποσαφηνισμένη. H δράση διεγερτικών αντισωμάτων έναντι των υποδοχέων της TSH στον υποθάλαμο και στην υπόφυση έχει προταθεί ως πιθανή εξήγηση των χαμηλών επιπέδων TSH σε μερικούς ευθρεοεδικούς ασθενείς με νόσο του Graves. Άλλοι παράγοντες: Πολλά άλλα νευροπεπτίδια φαίνεται ότι επιδρούν εμμέσως ή απευθείας στη σύνθεση της TSH. Η γαλανίνη, η λεπτίνη, το GLP-1, η αργινίνη- βαζοπρεσσίνη, οι κατεχολαμίνες (μέσω αύξησης του ενδοκυτταρίου c-amp) και τα οπιούχα φαίνεται ότι έχουν διεγερτική επίδραση στη σύνθεση της TSH. Από την -80-

7 Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TSH άλλη μεριά, η γαστρίνη, η σεροτονίνη, η χολοκυστοκίνη και το νευροπεπτίδιο NPY έχουν ανασταλτική επίδραση. Ωστόσο, δεν είναι γνωστή η κλινική αξία της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων στον άνθρωπο. Ο υποδοχέας της TSH Η δράση της TSH επιτελείται μετά από πρόσδεση σε ειδικό υποδοχέα της μεμβράνης, ο οποίος έχει την κλασσική δομή ενός υποδοχέα που συνδέεται με τις πρωτεΐνες G (G-protein coupled receptor GPCR). Ο υποδοχέας αυτός έχει βάρος 85 Kd και φέρει ιδιαίτερα ευμεγέθη εξωκυττάρια περιοχή αποτελούμενη από 400 αμινοξέα (α/α), ενδοκυττάρια περιοχή από 100 α/α και τη χαρακτηριστική δομή, αποτελούμενη από 7 διαμεμβρανικές περιοχές, που διαθέτουν όλοι οι GPCR αποτελούμενη από περίπου 250 α/α (σχήμα 3). Ο ώριμος υποδοχέας έχει πολλαπλές θέσεις γλυκοζυλίωσης. Το γονίδιο του βρίσκεται στο χρωμόσωμα 14;31. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το γονίδιο αυτό μπορεί να εκφράζεται σε χαμηλά επίπεδα και στον λιπώδη και άλλους ιστούς. Η έκφραση του γονιδίου αυτού βρίσκεται υπό τον έλεγχο διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους παράγοντες TTF1, TTF2 και Pax8. Σχήµα 3: Σχηµατική αναπαράσταση της δοµής του υποδοχέα της TSH Διαταραχές του υποδοχέα της TSH Οι διαταραχές του υποδοχέα της TSH περιλαμβάνουν αδρανοποιητικές μεταλλάξεις και ενεργοποιητικές μεταλλάξεις (σχήμα 4). Οι περισσότερες από τις αδρανοποιητικές μεταλλάξεις βρίσκονται στην εξωκυττάρια περιοχή του υποδοχέα ενώ οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις βρίσκονται στην διαμεμβρανική περιοχή του -81-

8 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ υποδοχέα της TSH. Οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις δημιουργούν τις ακόλουθες παθολογικές οντότητες: Οικογενής μη αυτοάνοσος υπερθυρεοειδισμός (FNAH) και σποραδικός συγγενής μη αυτοάνοσος υπερθυρεοειδισμός (SCNAH): Τα σύνδρομα αυτά χαρακτηρίζονται από έναρξη υπερθυρεοειδικού συνδρόμου σε νεαρή συνήθως ηλικία, ανάλογα με την βαρύτητα της αυτόνομης δραστηριότητας που επιφέρει η συγκεκριμένη μετάλλαξη στον υποδοχέα. Ο όγκος του θυρεοειδούς μπορεί να ποικίλει, αρκετά συχνά όμως εμφανίζεται υπερπλαστικός και οζώδης θυρεοειδής αδένας. Η νόσος χαρακτηρίζεται από εμμονή του υπερθυρεοειδισμού και αντίσταση στις κλασσικές θεραπείες με αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Αυτόνομο αδένωμα του θυρεοειδούς: Οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του υποδοχέα της TSH ευθύνονται για την παθογένεια του αυτόνομου αδενώματος και η λειτουργική δραστηριότητα του αδενώματος εξαρτάται από το είδος της μετάλλαξης. Στην ενεργοποίηση του υποδοχέα οφείλεται και η προοδευτική αύξηση του μεγέθους του αδενώματος Σχήµα 4: Ενεργοποιητικές µεταλλάξεις στον υποδοχέα της TSH (Hebrant et al, EJE 2011) -82-

9 Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TSH Αδρανοποιητικές μεταλλάξεις του υποδοχέα της TSH Οι μεταλλάξεις αυτές δημιουργούν αντίσταση στη δράση της TSH. Ανάλογο σύνδρομο μπορεί να προκύψει από μετάλλαξη στο γονίδιο του μεταγραφικού παράγοντα Pax8, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη μεταγραφή του γονιδίου της TSH. Η ακριβής επίπτωση της αντίστασης στην TSH δεν είναι γνωστή. Η αντίσταση στη δράση της TSH χαρακτηρίζεται από τα κάπως αυξημένα επίπεδα της TSH, τα οποία προκύπτουν από την ελαττωμένη παραγωγή της Τ3 και Τ4. Το πλήρες σύνδρομο οφείλεται σε ομόζυγη μετάλλαξη (κληρονομείται δηλαδή με τον υπολειπόμενο χαρακτήρα). Οι ετεροζυγώτες μπορεί να έχουν επίπεδα TSH στα ανώτερα φυσιολογικά με θυρεοειδικές ορμόνες εντός των φυσιολογικών ορίων και οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να εκληφθούν ως απλός υποκλινικός υποθυρεοειδισμός. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν βρογχοκήλη και κατά κανόνα έχουν υποπλαστικό θυρεοειδή, παρατήρηση η οποία επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της TSH στην αύξηση του θυρεοειδούς. Η κλινική εκδήλωση της αντίστασης στην TSH ποικίλει από πλήρως αντιρροπούμενη διαταραχή, όπου και δεν χρειάζεται αγωγή με θυρεοειδικά σκευάσματα, μέχρι και, σπάνια, βαρύ υποθυρεοειδισμό, ο οποίος μπορεί να εμφανισθεί ως νεογνικός. Δράση της TSH Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη διεγείρει όλα τα στάδια σύνθεσης και έκκρισης των θυρεοειδικών ορμονών από τα θυλακιοκυτταρικά θυρεοειδικά κύτταρα. Συγκεκριμένα διεγείρει την πρόσληψη του ιωδίου, τη σύνθεση της θυρεοεοειδικής υπεροξειδάσης, της θυρεοσφαιρίνης καθώς και τη σύνθεση και την έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών. Η TSH έχει επίσης και διεγερτική μεταγραφική δράση σε πολλά γονίδια του θυρεοειδικού κυττάρου που μετέχουν στην αύξηση και τον πολλαπλασιασμό και μπορεί να προκαλέσει υπερπλασία και υπερτροφία του θυρεοειδούς. Αυξητική δράση στα θυρεοειδικά κύτταρα έχουν επίσης οι αυξητικοί παράγοντες IGF1 και EGF (epidermal growth factor). Η ενεργοποίηση του υποδοχέα με την πρόσδεση της TSH στην εξωκυττάρια περιοχή του συνδέεται με διάφορες ενδοκυττάριες οδούς που μπορεί να επικοινωνούν και έτσι διαμεσολαβείται η δράση της TSH. Από αυτές η πιο καλά μελετημένη αφορά το σύστημα camp και πρωτεϊνικής κινάσης Α. Ωστόσο ορισμένες από τις δράσεις της TSH αναπαράγονται και με αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου και από ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C. Η τελευταία οδός ενεργοποιείται από υψηλότερα επίπεδα της TSH και φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την αυξητική δράση της TSH (σχήμα 5). -83-

10 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ Σχήµα 5: Σχηµατική απεικόνιση της ενεργοποίησης ενδοκυττάριων οδών στον θυρεοειδή από τον υποδοχέα της TSH και τον IGF1R (Hebrant et al, EJE 2011) Η κλασσική οδός που ενεργοποιείται μετά τη σύνδεση της TSH με τον υποδοχέα της είναι με τις πρωτείνες Gαs και Gαq οι οποίες ενεργοποιούν διάφορες ενδοκυττάριες οδούς. Η δραστηριότητα της Gαs διαμεσολαβείται στο μεγαλύτερο μέρος από το σύστημα της αδενυλικής κυκλάσης και την παραγωγή κυκλικού ΑΜΡ που οδηγεί στην άμεση ενεργοποίηση της protein kinase A και των πυρηνικών πρωτεϊνών CREB (camp response element binding protein). Ενεργοποιούνται όμως και πολλαπλά άλλα ενδοκυττάρια συστήματα αλληλοσυνδεόμενα όπως η PKA-dependent Ras family of GTP binding proteins (Rap), ο μεταγραφικός παράγοντας Elk1 κ.ά. Η εναλλακτική ενεργοποίηση της Gαq διαμεσολαβεί την ενεργοποίησης της phospholipase C (PLC)-β και την υπομονάδα των G πρωτεϊνών Gβγ. Συνέχεια της ενεργοποίησης αυτής είναι η δημιουργία φωσφατιδυλινοσιτόλης και στη συνέχεια 3-φωσφορικής-ινοσιτόλης (ΙΡ3) και διακυλογλυκερόλης (DAG). Τα ανωτέρω αποτελούν μια πολύ αδρή περιγραφή της ενδοκυττάριας δραστηριότητας που ενεργοποιείται με τη δράση της TSH, η λεπτομερής περιγραφή της οποίας και δεν είναι ακόμη πλήρως διευκρινισμένη, αλλά και ξεπερνάει τους σκοπούς του παρόντος κειμένου. Πολλές από τις δράσεις αυτές περιγράφηκαν πρόσφατα με την χρήση in vitro κυτταρικών συστημάτων τα οποία μελετούν τη δράση των ενεργοποιητικών αντισωμάτων έναντι του υποδοχέα της TSH τα οποία είναι χαρακτηριστικά της νόσου Graves (σχήμα 6). -84-

11 Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TSH Σχήµα 6: Απλουστευµένο µοντέλο ενδοκυττάριων µηνυµάτων από ενεργοποίηση του υποδοχέα της TSH από την ορµόνη ή από διεγερτικά αντισώµατα (Morshed et al, Endocrinology 2009) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Shupnik MA, Ridgway EC, Chin WW: Molecular biology of thyrotropin. Endocr Rev. 10: 459, 1989 Masoud Ghamari-Langroudi, Kristen R. Vella, Dollada Srisai, Michelle L. Sugrue, Anthony N. Hollenberg and Roger D. Cone. Regulation of Thyrotropin-Releasing Hormone-Expressing Neurons in Paraventricular Nucleus of the Hypothalamus by Signals of Adiposity. Endocr Rev. 31 (6): 942, Mariotti S 2006 Normal physiology of the hypothalamo-pituitary-thyroidal system and relation to the neural system and other endocrine gland. Chap 4. Thyroid Disease Manager. (http:// Morshed SA, Latif R, Davies TF. Characterization of thyrotropin receptor antibody-induced signalling cascades. Endocrinology Jan;150(1): Hébrant A, van Staveren WC, Maenhaut C, Dumont JE, Leclère J. Genetic hyperthyroidism: hyperthyroidism due to activating TSHR mutations. Eur J Endocrinol Jan;164(1):1-9. Alberti, L, Proverbio, MC, Costagliola, S, et al. Germline mutations of TSH receptor gene as cause of nonautoimmune subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87:

12 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1) Με ποια από τις κάτωθι ορμόνες δεν έχει κοινή α- υπομονάδα η TSH; α. Ωχρινοτρόπο ορμόνη β. Αυξητική ορμόνη γ. Ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη δ. β- χοριακή γοναδοτροπίνη 2) Σε ευθυρεοειδικούς ασθενείς με νόσο του Graves, τα χαμηλά επίπεδα TSH έχουν εξηγηθεί με ποιον μηχανισμό; α. Σε αυξημένη ντοπαμινεργική δράση β. Σε αναστολή της έκκρισης της TSH από προφλεγμονώδεις παράγοντες γ. Σε παρουσία υποδοχέων TSH στα θυρεοτρόπα και υποθαλαμικά κύτταρα που παράγουν TRH, στα οποία δρουν τα ενεργοποιητικά αντισώματα που χαρακτηρίζουν τη νόσο του Graves δ. Σε ελάττωση της λεπτίνης 3) Ποιο από τα κάτωθι φάρμακα ανεβάζει τα επίπεδα της TSH; α. Μετοκλοπραμίδη β. Γλυκοκορτικοειδή γ. Ντοπαμίνη δ. Ανάλογα σωματοστατίνης 4) Το αυτόνομο αδένωμα του θυρεοειδούς οφείλεται σε: α. Διεγερτικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα της TSH β. Σωματικές ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στον υποδοχέα της TSH γ. Κληρονομούμενες ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στον υποδοχέα της TSH δ. Κληρονομούμενες αδρανοποιητικές μεταλλάξεις στον υποδοχέα της TSH 5) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί ενδοκυττάριο μονοπάτι μεταγωγής του σήματος του υποδοχέα της TSH; α. Το μονοπάτι του c-amp και της πρωτεϊνικής κινάσης Α β. Το μονοπάτι JΑΚ-STAT κινασών γ. Η ενεργοποίηση της Φωσφολιπάσης C (PLC) και της Διακυλογλυκερόλης (DAG) δ. H αυξημένη απελευθέρωση ενδοκυτταρίου ασβεστίου Σωστές απαντήσεις κατά σειρά α,β,γ,α,α,α -86-

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΡΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Παπαστάθη Χρυσούλα Ειδικευόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους

Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους 22 Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους Ε. ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος Διευθύντρια Τμήμα Αύξησης κι Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 1. Εισαγωγή υποθυρεοειδισμός απαντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Θεσσαλονίκη 2001 OPMONEΣ Eισαγωγή. H ενδοκρινολογική φαρµακολογία ασχολείται µε τη θεραπευτική και διαγνωστική χρήση ορµονών καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΑΤΣΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση φαρµάκων στη θυρεοειδική λειτουργία και µεταβολισµό θυρεοειδικών ορµονών

Επίδραση φαρµάκων στη θυρεοειδική λειτουργία και µεταβολισµό θυρεοειδικών ορµονών 07 Επίδραση φαρµάκων στη θυρεοειδική λειτουργία και µεταβολισµό θυρεοειδικών ορµονών Ζ.Α. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ BIOCHEMICAL, HORMONAL AND CLINICAL PARAMETERS

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της ανεπάρκειας και περίσσειας ιωδίου στον φυσιoλογικό θυρεοειδή

Επίδραση της ανεπάρκειας και περίσσειας ιωδίου στον φυσιoλογικό θυρεοειδή 06 Επίδραση της ανεπάρκειας και περίσσειας ιωδίου στον φυσιoλογικό θυρεοειδή Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1, Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ 2, Α.Γ. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ 3 1 Επιμελήτρια Α Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες 1

Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες 1 29 Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορµόνες 1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΙΚΗ, 2 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 1 Ενδοκρινολόγος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης 2 Αναπληρώρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κλινικές κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες Χειρουργική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φώτης Καλφαρέντζος Οι μεταβολές της έκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοανοσία θυρεοειδούς

Αυτοανοσία θυρεοειδούς 11 Αυτοανοσία θυρεοειδούς ΓΡ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Centre, University of Amsterdam ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Σύνδροµο αντίστασης στην Ινσουλίνη εκτίµηση ευαισθησίας /αντίστασης στην ινσουλίνη in vivo στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 (Σ Τ2) ΦΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χαρ. Χατζή Ιατρός

Ελένη Χαρ. Χατζή Ιατρός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμογές στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Εργαστήριο Ανατομικής-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων 14 ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων Σχηματισμός και έκκριση ορμονών Διαθεσιμότητα των ορμονών στο κυτταρόπλασμα Τροποποιήσεις της ορμόνης στον ιστό-στόχο 2. Αρχές της σηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαβήτης τύπου 2, χρόνιο στρες και κεντρική παχυσαρκία

ιαβήτης τύπου 2, χρόνιο στρες και κεντρική παχυσαρκία 17 ιαβήτης τύπου 2, χρόνιο στρες και κεντρική παχυσαρκία Ι.Ε. ΚΥΡΟΥ 1, Κ.Η. ΤΣΙΓΚΟΣ 2 Επιστημονικός Συνεργάτης 1, Ενδοκρινολόγος 2 Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ιφιγένεια Πηδώνια-Μανίκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Βιοχημείας τηςιατρικήςσχολήςτουα.π.θ. τ. Διευθύντρια του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς αδένες του ενδοκρινικού µας συστήµατος και χρειάζεται το ιώδιο για την παραγωγή των ορµονών Τ4 και Τ3. Ο υποθάλαµος και η υπόφυση παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος 5 o Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή κκαι ι αλλλληλλεεπι ιδράσεει ιςς μεε άλλλλα συσττήματτα.. Ταχχύττηττα κκαι ι εεξξεει ιδίκκεευση σττη μεετταγγωγγή σήματτοςς 1. Υποδοχείς που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ > Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Θεόδωρος Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ιωδίου και βιοσύνθεση θυρεοειδικών ορµονών

ιαχείριση ιωδίου και βιοσύνθεση θυρεοειδικών ορµονών 02 ιαχείριση ιωδίου και βιοσύνθεση θυρεοειδικών ορµονών Μ. ΓΚΟΤΣΙΝΑ, Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ανακάλυψη του ιωδίου οφείλεται στον Courtois ο οποίος το 1811 ανακάλυψε Η στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΑΡΙΘΜ. 2768 ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΣΦΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια 12 Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια Θ. ΚΑΛΤΣΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη εξωθυρεοειδική εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΦΗΒΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΗΒΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, MD, DipEndo, PhD Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου Καθηγήτρια Παθοφυσιολογίας-Νοσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΦΗΒΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, MD, DipEndo (Lond), PhD (Lond)

-ΕΦΗΒΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, MD, DipEndo (Lond), PhD (Lond) -ΕΦΗΒΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, MD, DipEndo (Lond), PhD (Lond) -Υποθάλαμος - Ανατομία της υπόφυσης - Έκκριση υποθαλαμικών ορμονών - Πίνακας υποφυσιακών ορμονών -

Διαβάστε περισσότερα