201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ"

Transcript

1 201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Σκοπός Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα, διαρθρώνονται δε με βάση το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος. Στην εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών περιλαμβάνεται ως υποχρεωτικό μάθημα "Οι Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις", που διεξάγονται στην διάρκεια των θερινών διακοπών αμέσως μετά τη λήξη των Εαρινών Εξαμήνων (4ου, 6ου, 8ου). Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Για την απόκτηση πτυχίου απαραίτητη είναι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο. Πρόγραμμα Σπουδών Στο Τμήμα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, από το 7ο εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Δομοστατικού Μηχανικού Β. Υδραυλικού Μηχανικού Γ. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Χημεία, Παραστατική Γεωμετρία, Οικολογία για Μηχανικούς, Εισαγωγή στην Πληροφορική Γεωλογία Μηχανικού. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής* Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική, Ορολογία, Γερμανική Γλώσσα, Ιταλική Γλώσσα. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας, Μαθηματικά II, Μηχανική Ι (Στατική-Στοιχεία Ελαστοστατικής), Τεχνικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Τεχνικά Υλικά Ι.

2 Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Φυσική II, Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία, Στοιχεία Φιλοσοφίας και Ιστορίας Επιστήμης και Τεχνολογίας, θεωρία της Γνώσης στη Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής* Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική, Ορολογία, Γερμανική Γλώσσα, Ιταλική Γλώσσα. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Διαφορικές Εξισώσεις (Μαθηματικά III), Αριθμητική Ανάλυση, Μηχανική II (Μηχανική Παραμορφώσιμου Σώματος), Στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία- Χωροταξία, Τεχνικά Υλικά II, Οικονομική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής* Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική, Ορολογία, Γερμανική Γλώσσα, Ιταλική Γλώσσα. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Γεωδαισία, Μηχανική III (Κινηματική-Δυναμική), Στατική Ι, Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις, Μηχανική των Ρευστών, Γενική Οικοδομική. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Μηχανική του Συνεχούς Μέσου, Πειραματική Αντοχή Υλικών. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής* Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα και Τεχνική, Ορολογία, Γερμανική Γλώσσα, Ιταλική Γλώσσα. υποχρεωτική επιλογή ενός (εξαιρούνται οι κάτοχοι διπλώματος ξένης γλώσσας) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εδαφομηχανική, Στατική II, Τεχνική Υδρολογία, Οδοποιία Ι, Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση, Εφαρμογές Η/Υ, Οικονομική των Επιχειρήσεων. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Τεχνική Γεωλογία, Εδαφομηχανική II, Δομικές Μηχανές, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στατική III, Οδοποία II, Τυπικά Υδραυλικά Έργα. 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Ι, Σιδηρές Κατασκευές Ι, θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα, θεμελιώσεις, Οργάνωση Εργοταξίων και Ασφάλεια Έργων. Κατεύθυνση Δομοστατικού Μηχανικού Στατική IV, Ειδικά θέματα Οικοδομικής. Κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού Ροή με Ελεύθερη Επιφάνεια, Αντισεισμική Τεχνολογία Ι.

3 Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Αντισεισμική Τεχνολογία Ι, Κυκλοφοριακή Ροή. 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση Δομοστατικού Μηχανικού Υποχρεωτικά Μαθήματα Προεντεταμένο Σκυρόδεμα και συμπληρώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος (για δομοοτατικούς μηχανικούς), Σιδηρές Κατασκευές II, Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Στατική V, Αντισεισμική Τεχνολογία II. Κατεύθυνση Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία, Προχωρημένη Αντοχή Υλικών, Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής. Κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού Υποχρεωτικά Μαθήματα Προεντεταμένο Σκυρόδεμα και Συμπληρώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος (για Υδραυλικούς Μηχανικούς), Σιδηρές Κατασκευές II, Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Υδροηλεκτρικά Έργα, Ακτομηχανική, Υγειονομική Τεχνολογία. Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σκυρόδεμα και συμπληρώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος (για συγκοινωνιολόγους μηχανικούς), Σιδηρές Κατασκευές II, Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Οδοστρώματα, Σιδηρόδρομοι, Αστικά Οδικά Δίκτυα. Ομάδα Α: Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (για όλες τις κατευθύνσεις) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά II, Εισαγωγή στη Γεφυροποιία, Σιδηρές Κατασκευές III, Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας, Ειδικά θέματα θεμελιώσεων, Πειραματική Υδραυλική, Μη Μόνιμες Ροές, Πεπερασμένα Στοιχεία, Τεχνολογική Εφαρμογή. 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ομάδα Α, Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (για όλες τις κατευθύνσεις) Βραχομηχανική - Σήραγγες, Εδαφομηχανική, Αρχιτεκτονική - Κτιριολογία, Υπόγεια Έργα, Σύνθετα Έργα Π-Μ, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητος, Συστήματα Παραγωγής Τεχνικών Έργων, Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Υποχρεωτικά κύκλου Δομοστατικού Μηχανικού Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής, Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Σιδηρές Γέφυρες. Ομάδα Ι (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Συνοριακά Στοιχεία, Ελαστική Ευστάθεια, Ξύλινες Κατασκευές, Τεχνική Σεισμολογία. Ομάδα II (Επιλέγεται 1 Μάθημα) θεωρία Δίσκων και Κελυφών, Σύμμεικτες Κατασκευές, Σύγχρονα Οικοδομικά Συστήματα, Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος. Ομάδα III (Επιλέγεται 1 Μάθημα) θεωρία Πλακών, Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές, Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος, Προχ/νη Αντισεισμική Τεχνολογία Υποχρεωτικά κύκλου Υδραυλικού Μηχανικού

4 Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Υπόγεια Νερά. 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, Πρακτική Άσκηση. Ομάδα Ι (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Στοχαστική Υδρολογία Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων, Κατασκευές Ανοιχτής θάλασσας. Ομάδα II (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων, Ειδικά θέματα Λιμενικών Έργων, Υπολογιστική Υδραυλική. Ομάδα III (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα, Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική, Ανάλυση Συστημάτων Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Υποχρεωτικά Μαθήματα Συνδυασμένες Μεταφορές -Ειδικά Συστήματα, Αεροδρόμια, Ειδικά Κεφάλαια Οδοποίας, Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια, Σιδηροδρομικά Δίκτυα - Μητροπολιτικοί Σιδηρόδρομοι. Ομάδα Ι (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Ειδικά θέματα Σχεδιασμού Οδών, Ειδικά θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Ειδικά θέματα Οδοστρωμάτων, Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων, Λιμενικά Συστήματα, Ειδικά θέματα Μεταφορών. Σημείωση: Ο φοιτητής στο 8ο και 9ο Εξάμηνο, επιλέγει υποχρεωτικά 1 μάθημα από την Ομάδα Α ' ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής. Περιγραφή Μαθημάτων Τομέας Δομοστατικής Στατική Ι ( ) Εισαγωγή στη Στατική. Έννοια στερεού σχηματισμού και φορέα. Στήριξη φορέων. Φορτία. Εξισώσεις ισορροπίας. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Εξέταση της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας. Γεωμετρική αστάθεια και διερεύνηση της. Παραδοχές θεωρίας μικρών παραμορφώσεων. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Διαγράμματα ροπών, τεμνουσών και αξονικών για αμφιέρειστη δοκό, πρόβολο, δοκού Gerber. Τριαρθρωτικά πλαίσια και τόξα. Σχοινοεδής φορέας. Δικτυώματα. Φορείς με συστήματα ενισχύσεως. Έννοια της γραμμής επιρροής και γραμμής επιρροής αμφιέρειστης και

5 αμφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber, τριαρθρωτικού πλαισίου, τόξου, δικτυωμάτων. Ακραίες τιμές εντατικών μεγεθών για διάφορες μορφές κινητών φορέων. Στατικά και κινηματικά αποδεκτά συστήματα. Αρχή δυνατών έργων σε ραβδωτούς φορείς. Θεώρημα Betti-Maxwell. Θεώρημα μοναδιαίου φορτίου. Υπολογισμός παραμορφώσεων ισοστατικών φορέων. Διδασκ.:Β. Κουμούσης, Κ. Βαρκαράκης, Λ. Σταυρίδης, Κ. Σπηλιόπουλος Στατική ΙΙ ( ) Διαφορά ισοστατικών και υπερστατικών φορέων. Συμβιβαστό των παραμορφώσεων. Διατύπωση της μεθόδου των δυνάμεων. Υπολογισμός συντελεστών ευκαμψίας. Θερμοκρασιακές μεταβολές. Υποχωρήσεις στηρίξεων. Ελαστικές στηρίξεις. Εφαρμογές. Υπολογισμός παραμορφώσεων υπερστατικών φορέων. Έλεγχος επιλύσεων. Απλοί φορείς στο χώρο. Συμμετρικοί φορείς. Συμμετρικές και αντισυμμετρικές φορτίσεις. Βαθμός κινηματικής αοριστίας φορέων, επικόμβιες μετακινήσεις, εξέταση κινηματικής αοριστίας. Διατύπωση της μεθόδου των επικόμβιων μετακινήσεων. Αντιστοιχία με μέθοδο Δυνάμεων. Θεμελιώδεις επιλύσεις αμφίπακτης, μονόπακτης δοκού. Συντελεστές ακαμψίας. Εφαρμογές. Συμμετρικοί φορείς. Φορείς με λοξά μέλη. Εφαρμογές. Μέθοδος Cross, αμετάθετοι κόμβοι, μεταθετοί κόμβοι. Γραμμές επιρροής υπερστατικών φορέων. Αρχή Muller-Broslau. Εφαρμογές σε συνεχείς δοκούς και πλαίσια. Διδασκ.: Β. Κουμούσης, Κ. Βαρκαράκης, Λ. Σταυρίδης,Κ. Σπηλιόπουλος, Δ. Παναγούλια Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ( ) Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την επίλυση προβλημάτων Πολιτικού Μηχανικού. Γλώσσες Προγραμματισμού. Γλώσσα FORTRAN 90. Γενικά παραδείγματα. Προγράμματα με ειδικές μορφές εκτύπωσης. Προβλήματα γεωμετρικά και αλγεβρικά. Ολοκλήρωση, ελάχιστα τετράγωνα, σειρές Fourier. Πίνακες: αντιστροφή, ιδιοτιμές, γραμμικά συστήματα. Εφαρμογές στην οδοποιία. Εφαρμογές στην υδραυλική. Εφαρμογές στη στατική: διαγράμματα εντατικών μεγεθών, υπολογισμός παραμορφώσεων, γραμμές επιρροής, συνεχής δοκός, τοιχώματα. Παραδείγματα. Γραφικές απεικονίσεις. Διδάσκ.: Κ. Συρμακέζης Στατική ΙΙΙ ( ) Η μέθοδος ακαμψίας και εφαρμογή της στη ανάλυση ραβδωτών φορέων. Μητρώο ακραίων δράσεων και ακραίων μετατοπίσεων. Μητρώα μετασχηματισμού. Μητρώο ακαμψίας στοιχείου δικτυώματος (σε δύο και τρείς διαστάσεις), στοιχείου πλαισίου (σε δύο και τρείς διαστάσεις) και στοιχείου εσχάρας σε τοπικό και καθολικό σύστημα αξόνων. Ισοδύναμες επικόμβιες δράσεις. Μόρφωση των μητρώων επικόμβιων φορτίων, επικόμβιων μετατοπίσεων και ολικού μητρώου ακαμψίας του φορέα. Στήριξη του φορέα. Κεκλιμένες στηρίξεις. Υπολογισμός επικόμβιων μετατoπίσεων του φορέα και ακραίων δράσεων των στοιχείων. Στοιχεία με μεταβλητή διατομή και πεπερασμένοι στερεοί κόμβοι. Στατική συμπύκνωση. Μέθοδος υποφορέων. Συναρτήσεις σχήματος μονοδιάστατου στοιχείου και η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων για ραβδωτούς φορείς. Προγραμματισμός της μεθόδου ακαμψίας σε Η/Υ. Διδάσκ: Ι. Κατσικαδέλης, Μ. Παπαδρακάκης, Μ. Νερατζάκη, Ε. Σαπουτζάκης. Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ( ) Εισαγωγή. Οριακές καταστάσεις σxεδιασμού. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Σχεδιασμός έναντι ορθής εντάσεως: παραδοχές, συμπεριφορά υλικών. Ορθογωνικές διατομές. Κεντρικός εφελκυσμός. Προέχουσα κάμψη, διαγράμματα και πίνακες CEB. Προέχουσα θλίψη. Υποστυλώματα, διαγράμματα αλληλεπιδράσεως. Διαξονική ένταση. Πλακοδοκός, αναλυτικός υπολογισμός, πίνακες. Υπολογισμός αγκυρώσεων, συνάφεια, είδη αγκυρώσεων, βασικό μήκος αγκυρώσεως. Επιμηκύνσεις ράβδων. Σχεδιασμός έναντι τέμνουσας. Διάτμηση παρουσία σεισμού. Σχεδιασμός έναντι ροπής στρέψεως. Ελεγχος έναντι ρηγματώσεως. Στατικά προσομοιώματα φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Λεπτομέρειες οπλίσεως, ελάχιστες επικαλύψεις, αποστάσεις ράβδων, επιτρεπόμενες καμπυλότητες. Ελάχιστες απαιτήσεις ανά δομικό στοιχείο (διαστάσεις, διαμήκεις και εγκάρσιοι οπλισμοί). Εργαστηριακές ασκήσεις (παραγωγή - όπλιση - διάστρωση σκυροδέματος, αγκυρώσεις). Διδάσκ.: Σ. Τσουκαντάς, Κ. Τρέζος, Ε. Κατσαραγάκης, Π. Γιαννόπουλος, Μ.Γ.Λάππα,Ε.Βιντζηλαίου Σιδηρές Κατασκευές Ι ( )

6 Δράσεις στις κατασκευές από χάλυβα. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Αντοχή διατομών καταπονουμένων σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση και συνδυασμούς αυτών. Μόρφωση κοι υπολογισμός κοχλιωτών συνδέσεων. Συνδέσεις άντυγας και συνδέσεις τριβής. Μόρφωση και υπολογισμός συγκολλητών συνδέσεων. Στρέψη στις σιδηρές κατασκευές. Ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη στρέψη. Διδάσκ.: Ι. Βάγιας, Γ. Ιωαννίδης. Στατική ΙV ( ) Δυναμικά φορτία. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις μονοβαθμίων συστημάτων. Απόσβεση. Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα. Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών πολιτικού μηχανικού μ' ένα βαθμό ελευθερίας κινήσεως. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις πολυβαθμίων συστημάτων. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων για την δυναμική ανάλυση ραβδωτών φορέων. Ιδιομορφική ανάλυση. Αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κινήσεως και προγραμματισμός της μεθόδου στον Η/Υ. Προσεγγιστική δυναμική ανάλυση (Μέθοδος Rayleigh). Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών ταλαντώσεως. Απόσβεση πολυβαθμίων συστημάτων. Συμπεριφορά των πολυβαθμίων συστημάτων για κίνηση των στηρίξεων. Εφαρμογές σε κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Δυναμική ανάλυση πολυορόφων κτιρίων. Διδάσκ.: Ι. Κατσικαδέλης, Κ. Συρμακέζης, Ε. Σαπουντζάκης, Μ. Νερατζάκη Αντισεισμική Τεχνολογία Ι ( ) Εισαγωγή. Βασικές έννοιες Τεχνικής Σεισμολογίας. Σεισμικά κύματα. Σεισμομετρία. Επιταχυνσιογραφήματα. Αρχές ανάλυσης σεισμικής επικινδυνότητας. Σεισμική συμπεριφορά μονοβάθμιου συστήματος. Φάσμα απόκρισης. Ανελαστική απόκριση σε σεισμό. Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων συστημάτων. Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική συμπεριφορά. Δυναμική αλληλεπίδραση κατασκευής - εδάφους/ύδατος. Φάσμα σχεδιασμού. Βασικές αρχές Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. Μονώροφος ελαστικός σχηματισμός με στροφή. Γραμμές ζωής. Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού. Αποτίμηση ζημιών από σεισμούς και επιδιορθώσεις βλαβών. Επίδειξη δυναμικής συμπεριφοράς σε μοντέλα. Διδάσκ.: Κ. Σπυράκος, Ι. Ψυχάρης Προεντεταμένο Σκυρόδεμα και Συμπληρώσεις Ωπλισμένου Σκυρόδεματος ( ) (Υποχρεωτικό Μάθημα για τις Κατευθύνσεις Υδραυλικών και Συγκοινωνιολόγων) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Τεχνολογία προεντεταμένου σκυροδέματος Αγκυρώσεις. Διαστασιολόγηση προεντεταμένου σκυροδέματος στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Οι τέσσαρες βασικές απαιτήσεις ελέγχου ορθών τάσεων. Μειώσεις προεντάσεως λόγω τριβών και ολισθήσεως του κώνου αγκυρώσεως. Απώλειες προεντάσεως (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, χαλάρωση χάλυβα). Ελεγχος λοξού εφελκυσμού. Οριστική Μελέτη προεντεταμένου σκυροδέματος. Αστοχία απο τέμνουσα. Αστοχία από ορθή ένταση. Ανάλυση φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος Πλάκες. Σκάλες. Θεμέλεια. Λυγισμός. Σεισμική συμπεριφορά Οπλισμένου Σκυροδέματος. Κατασκευαστικές διατάξεις δομικών στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό σεισμικές δράσεις. Ασκήσεις-Εφαρμογές. Εργαστηριακές ασκήσεις. Διδάσκ.: Σ.Τσουκαντάς, Κ.Κατσαραγάκης, Ε. Βιντζηλαίου, Π.Γιαννόπουλος, Γ.Μ Λάππα Προεντεταμένο Σκυρόδεμα και Συμπληρώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος ( ) (Υποχρεωτικό Μάθημα για την Κατευθύνση Δομοστατικών) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Τεχνολογία προεντεταμένου σκυροδέματος. Αγκυρώσεις. Διαστασιολόγηση προεντεταμένου σκυροδέματος στις Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας. Οι τέσσαρες βασικές απαιτήσεις ελέγχου ορθών τάσεων. Μειώσεις προεντάσεως λόγω τριβών και ολισθήσεως του κώνου αγκυρώσεως. Απώλειες προεντάσεως (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, χαλάρωση χάλυβα). Ελεγχος λοξού εφελκυσμού. Οριστική μελέτη προεντεταμένου σκυροδέματος. Οριακές καταστάσεις Αστοχίας. Αστοχία από τέμνουσα. Αστοχία από ορθή ένταση. Υπερστατικοί προεντεταμένοι φορείς. Λυγισμός. Σεισμική συμπεριφορά οπλισμένου σκυροδέματος. Κατασκευαστικές διατάξεις δομικών στοιχείων υπό σεισμική διέγερση. Ασκήσεις-Εφαρμογές. Εργαστηριακές ασκήσεις. Διδάσκ.: Τσουκαντάς Σ., Τρέζος Κ., Γιαννόπουλος Π., Λάππα Γ.Μ

7 Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ ( ) Αντοχή μελών υποκειμένων σε θλίψη. Καμπτικός και στρεπτικός λυγισμός. Αντοχή μελών υποκειμένων σε κάμψη. Πλευρικός λυγισμός. Αντοχή μελών υποκειμένων σε θλίψη και κάμψη. Καμπτικός και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Σύνθετα υποστυλώματα. Μορφές φορέων. Σχεδίαση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Διδασκ.: Ι. Βάγιας,Γ. Ιωαννίδης. Στατική V ( ) Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων. Φόρτιση - αποφόρτιση, παραμένουσες τάσεις. Κλασικές μέθοδοι πλαστικής ανάλυσης. Θεωρήματα πλαστικής θεωρίας. Μέθοδοι επαλληλίας των μηχανικών μηχανισμών καταρρεύσεως. Γεωμετρική μέθοδος πλαστικού σχεδιασμού με το ελάχιστο βάρος. Σύγχρονες μητρωικές μέθοδοι πλαστικής ανάλυσης με γραμμικό προγραμματισμό. Διατύπωση του προβλήματος της πλαστικής επίλυσης και σχεδιασμού σύμφωνα με τα θεωρήματα της πλαστικής θεωρίας. Μητρωική διατύπωση των μηχανισμών καταρρεύσεως από τη γεωμετρία και κινηματικές παραμέτρους του φορέα. Η μητρωική μέθοδος βήμα προς βήμα υπολογισμού του φορτίου καταρρεύσεως και των μετατοπίσεων του φορέα. Μετατροπή προγράμματος Η/Υ για ελαστική επίλυση. Αμφίδρομη επίλυση και σχεδιασμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών. Διδάσκ.: Ε. Παπαδρακάκης,Κ. Σπηλιόπουλος Αντισεισμική Τεχνολογία ΙΙ ( ) Εισαγωγή. Βασικές έννοιες Τεχνικής Σεισμολογίας. Σεισμικά κύματα. Σεισμομετρία. Επιταχυνσιογραφήματα. Αρχές ανάλυσης σεισμικής επικινδυνότητας. Σεισμική συμπεριφορά μονοβάθμιου συστήματος. Φάσμα απόκρισης. Ανελαστική απόκριση σε σεισμό. Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων συστημάτων. Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική συμπεριφορά. Δυναμική αλληλεπίδραση κατασκευής - εδάφους/ύδατος. Φάσμα σχεδιασμού. Βασικές αρχές Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. Μονώροφος ελαστικός σχηματισμός με στροφή. Γραμμές ζωής. Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού. Αποτίμηση ζημιών από σεισμούς και επιδιορθώσεις βλαβών. Επίδειξη δυναμικής συμπεριφοράς σε μοντέλα. Διδασκ.: Π. Καρύδης, Δ. Παπασταματίου, Κ. Σπυράκος, Ι. Ψυχάρης Εισαγωγή στη Γεφυροποιΐα ( ) Εισαγωγή. Πεδίο γνώσεων. Προετοιμασία μελέτης, απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία. Γενικά χαρακτηριστικά γεφυρών. Ονοματολογία. Λεπτομέρειες ανωδομής. Στατικά συστήματα γεφυρών. Γενική διάταξη. Μόρφωση βάθρων και πτερυγοτοίχων. Καθορισμός ανοίγματος. Υδραυλικοί υπολογισμοί. Κανονισμοί φορτίσεων, βάσεις υπολογισμού. Φορείς γεφυρών. Μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού, φορέων γεφυρών. Γέφυρες μορφής πλάκας, εσχάρες πλακοδοκών, κιβωτοειδείς φορείς. Τρόποι εδράσεως, υπολογισμός εφεδράνων. Μόρφωση και υπολογισμός μεσοβάθρων και ακροβάθρων. Θεμελιώσεις γεφυρών. Αντισεισμικός υπολογισμός. Ανθεκτικότητα γεφυρών. Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών. Ειδικά θέματα μελέτης σχετιζόμενα με τη μέθοδο κατασκευής. Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ ( ) Εισαγωγή. Ιστορικό. Μεταλλουργία σιδήρου. Ο Χάλυβας στις κατασκευές. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. Ταξινόμηση κατασκευών. Μορφές φορέων. Κριτήρια σχεδιασμού. Βέλτιστος σχεδιασμός. Τα μέλη των κατασκευών (Επιστεγάσματα, Πατώματα, Διαδοκίδες, Δοκοί, Υποστυλώματα, Σύνδεσμοι, Πέδιλα, Εφέδρανα). Μοντέλα ανάλυσης. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Σύνδεσμοι ακαμψίας (οριζόντιοι - κατακόρυφοι). Κατασκευή. Ανέγερση. Πυροπροστασία. Συντήρηση. Προστασία. Ειδικές κατασκευές (Κοίλες διατομές, Χωροδικτυώματα, Γερανογέφυρες, Καλωδιωτές οροφές, Δεξαμενές υγρών καυσίμων κλπ). Περιγραφή σύγχρονων κατασκευών. Διδάσκ.: Ι. Ερμόπουλος Πεπερασμένα Στοιχεία ( )

8 Εισαγωγή. Γενική Περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. Μέθοδος Μετατοπίσεων. Επίπεδοι Φορείς. Τρισδιάτατη Εντατική Κατάσταση και Συμμετρικά Σώματα εκ Περιστροφής. Γενικές Οικογένειες Στοιχείων και Ισοπαραμετρικά Στοιχεία. Γενίκευση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. Μέθοδος των Σταθμικών Υπολοίπων (Μέθοδοι των Μεταβολών, Μέθοδος (Rayleigh)-Ritz. Θερμοκρασιακά και Ρευστομηχανικά Προβλήματα Πεδίων. Ελαστοδυναμικά Προβλήματα Πεδίων (στατική και δυναμική συμπεριφορά). Ασυμπίεστα και Μη-Νευτωνικά Υλικά (εφαρμογή τους στην προσομοίωση κατασκευαστικών προβλημάτων). Μέθοδοι για την Επίλυση Μεγάλων Συστημάτων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Προ-Επεξεργασία και Μετα-Επεξεργασία των Δεδομένων και Άλλες Τεχνικές. Τα Σφάλματα στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία ( ) Ενεργειακά θεωρήματα. Αρχή Δυνατών Έργων. Αρχή Στάσιμης Ολικής Δυναμικής Ενέργειας. Μέθοδοι Rayleigh- Ritz, Galerkin. Γενική διατύπωση του μητρώου ακαμψίας πεπερασμένου στοιχείου. Συναρτήσεις σχήματος ραβδωτού στοιχείου στο επίπεδο και στο χώρο. Μόρφωση μητρώου ακαμψίας στοιχείου επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης. Τριγωνικά και ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία. Ισοπαραμετρικά στοιχεία. Συναρτήσεις σχήματος, μετασχηματισμοί συστημάτων συντεταγμένων, αριθμητική ολοκλήρωση. Τετραπλευρικά στοιχεία επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης, αξονοσυμμετρικά στοιχεία. Εφαρμογή στην ανάλυση τοιχωμάτων. Προγραμματισμός της μεθόδου σε Η/Υ. Χωρικά εξαεδρικά και τετραεδρικά ισοπαραμετρικά στοιχεία. Εφαρμογή στην ανάλυση φραγμάτων. Στοιχεία πλακών, δοκού-πλάκας, κελυφών. Εφαρμογές. Κριτήρια επιλογής των συναρτήσεων σχήματος, έλεγχος συρραφής. Κανόνες ορθής διακεκριμενοποίησης. Έλεγχος ακρίβειας αποτελεσμάτων, προϋποθέσεις σύγκλισης, έλεγχος σφαλμάτων. Διδάσκ.: Μ. Παπαδρακάκης, Β. Κουμούσης Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής ( ) Ειδικά Θέματα στατικής δευτέρας τάξεως. Προσδιορισμός κρισίμων φορτίων μελών προτύπων ελασμάτων υποκειμένων σε ελαστικό και ανελαστικό λυγισμό με τη μέθοδο της οριακής αντοχής. Δυναμική απόκριση γεφυρών. Απειροβάθμια ελαστικά συστήματα. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη καμπτική ταλάντωση δοκών. Επίλυση μέσω σειρών Fουrier. Ειδικές περιπτώσεις δυναμικής φόρτισης. Κρουστικά φορτία γεφυρών και γερανογεφυρών. Η επιρροή της ταχύτητας κινουμένων φορτίων επί της δυναμικής συμπεριφοράς γεφυρών και γερανογεφυρών. Δυναμικές γραμμές επιρροής. Συναρτήσεις Dirac και Heaviside. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη διαμήκης ταλάντωση. Στροφική ταλάντωση. Ιξοελαστική δοκός. Δοκός Τίmοshenkο. Απόσβεση ταλαντώσεων. Δυναμικά φορτία ελαστικής αστάθειας. Διδάσκ.: Α. Κουνάδης, Γ. Μιχάλτσος Kατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ( ) Πλάκες. Πλάκες ειδικής μορφής και φόρτισης. Μυκητοειδείς πλάκες. Κόμβοι. Θεμέλια. Πλαίσια. Υψίκορμοι δοκοί. Βραχύς πρόβολος. Τοιχώματα. Λυγισμός. Σεισμική συμπεριφορά οπλισμένου σκυροδέματος. Βλάβες και επισκευές στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Επίβλεψη έργων οπλισμένου σκυροδέματος. Εργαστηριακές ασκήσεις. Θέμα. Διδασκ.: Π. Γιαννόπουλος,Σ. Τσουκαντάς, Μ.Γ. Λάππα, Ε. Βιντζηλαίου, Ε. Κατσαραγάκης, Κ. Τρέζος Σιδηρές Γέφυρες ( ) Εισαγωγή. Ιστορικό. Καταστοφές σιδηρών γεφυρών. Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα. Κατηγορίες σιδηρών γεφυρών. Μέλη μόρφωσης οδοφόρων και σιδηροδρομικών γεφυρών (καταστρώματα, δικτυωτές ή ολόσωμες κύριες δοκοί, κύριοι και δευτερεύοντες σύνδεσμοι, εφέδρανα, βάθρα). Δικτυωτές και ολόσωμες (ανοικτές ή κλειστές) γέφυρες. (Μηκίδες, Διαδοκίδες, Κύριες δοκοί). Κανονισμός φόρτισης γεφυρών (Κύρια, Πρόσθετα, Ειδικά φορτία). Ανάλυση οδικών γεφυρών (μέθοδος απολύτως στερεάς διαδοκίδας ή Courbon, μέθοδος Guyon - Massonet). Σύμμικτες γέφυρες (διαστασιολόγηση διατομών, διατμητικοί σύνδεσμοι). Λυγισμός θλιβομένου πέλματος γεφυρών. Τοπικός λυγισμός και κύρτωση ολοσώμων κυρίων δοκών. Έλεγχοι τάσεων, παραμορφώσεων, κόπωσης. Εφέδρανα (κινητά-σταθερά). Μεταλλικά βάθρα. Κατασκευή, ανέγερση, ενίσχυση, συντήρηση. Γενικά περί άλλων μορφών γεφυρών (τοξωτές, κρεμαστές, κλπ). Διδάσκ.: Ι. Ερμόπουλος

9 Σύνθετα Έργα Πολιτικού Mηχανικού ( ) Σύνθετα έργα που απαιτούν τη στενή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων Πολ. Μηχανικού. Συστηματικός προγραμματισμός και συντονισμός του μαθήματος. Γενική εισαγωγή στα σύνθετα έργα Πολ. Μηχανικού. Ιδιαιτερότητες και διαδικαίες μελέτης/υλοποίησης με κατάλληλα παραδείγματα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος επιλέγεται μια κατηγορία σύνθετων έργων. (π.χ. σταθμοί αυτοκινήτων ή ανισόπεδοι κόμβοι) και αναπτύσσεται από έναν αρμόδιο καθηγητή από κάθε έναν από τους 5 τομείς η απαιτούμενη αντίστοιχη συμβολή. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε 5μελείς ομάδες και η κάθε μία αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο έργο της επιλεγείσας κατηγορίας για το οποίο εκπονεί μια προκαταρκτική μελέτη και ένα πρόγραμμα υλοποίησης. Διδάσκ.: Καθηγητές και από τους 5 τομείς, ανάλογα με την κατηγορία έργων που επιλέγεται για το τρέχον έτος. Συνοριακά Στοιχεία ( ) Εισαγωγή. Προκαταρκτικές μαθηματικές γνώσεις. Βασικές έννοιες. Η μέθοδος συνοριακών στοιχείων (ΒΕΜ) για προβλήματα που διέπονται από την εξίσωση δυναμικού (Laplace και Poisson). Άμεση και έμμεση μέθοδος συνοριακών στοιχείων. Αριθμητική διαδικασία επίλυσης. Προγραμματισμός της μεθόδου σε Η/ Υ. Εφαρμογές σε προβλήματα στρέψης πρισματικών ράβδων, κάμψη ελαστικών μεμβρανών κλπ. Προβλήματα ελαστοστατικής. Εφαρμογή σε προβλήματα επίπεδης έντασης (απλά και σύνθετα τοιχώματα). Προβλήματα πλακών και κελυφών. Δυναμικά προβλήματα (ελαστοδυναμικά και ταλαντώσεις πλακών). Η μέθοδος πεδιακών - συνοριακών στοιχείων (D/BEM). Εφαρμογές. Συνδυασμός των μεθόδων συνοριακών και πεπερασμένων στοιχείων. Διδάσκ.: Ι. Κατσικαδέλης, Μ. Νερατζάκη Ελαστική Ευστάθεια ( ) Εισαγωγή: Αντικείμενο. Λυγισμός. Φορτίο λυγισμού. Κρίσιμο φορτίο. Κατασκευές με προβλήματα ευστάθειας. Ο λυγισμός σε σχέση με άλλες μορφές αστοχίας. Είδη ισορροπίας. Συντηρητικά και μη συντηρητικά συστήματα. Μέθοδος γωνιών στροφής σε προβλήματα λυγισμού: Σχέσεις ροπών, στροφών. Απλουστευτικά στατικά προσομοιώματα. Παραδείγματα. Βασικές έννοιες ελαστικής ευστάθειας: Γραμμική και μη γραμμική θεωρία ευστάθειας. Κινηματικές σχέσεις. Είδη λυγισμού. Οριακό σημείο. Σημείο διακλάδωσης. Ακαριαίος και συνήθης λυγισμός. Μέθοδος Euler. Ενεργειακή μέθοδος- Ενεργειακά κριτήρια. Θεωρήματα Liapunov. Δυναμική μέθοδος. Επιρροή αρχικών ατελειών. Διακεκριμένα συστήματα: Παραδείγματα τέλειων συντηρητικών συστημάτων ενος βαθμού ελευθερίας. Παραδείγματα τέλειων συντηρητικών συστημάτων δύο βαθμών ελευθερίας. Παραδείγματα ατελών συντηρητικών συστημάτων. Παραδείγματα μη συντηρητικών συστημάτων. Συνεχή συστήματα: διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας θλιβομένης ράβδου. Μέδοδος Euler. Ενεργειακή μέθοδος. Παραδείγματα. Εισαγωγή στο λογισμό των μεταβολών: Συναρτησιακά. Ακρότατα συναρτησιακών. Θεμελιώδες λήμμα. Απλούστατο πρόβλημα. Παραδείγματα εφαρμογής για την εξαγωγή διαφορικών εξισώσεων ισορροπίας και συνοριακών συνθηκών για στατικά συστήματα. Διδάσκ.: Α. Κουνάδης, Ι. Γαντές Ξύλινες Κατασκευές ( ) Εισαγωγή, περιοχές εφαρμογής, σύγκριση κατασκευών από διάφορα υλικά. Δομή, ιδιότητες, υγρασία του ξύλου. Βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά. Η δομική ξυλεία. Βάσεις του υπολογισμού, αντοχές, δράσεις, συνδυασμοί δράσεων. Υπολογισμός ξυλίνων κατασκευών. Συνδέσεις, διαμόρφωση και σχεδιασμός συνδέσεων, ηλώσεις, κοχλιώσεις, συγκολλήσεις. Στέγες. Yπολογισμός πλαισίων. Ικριώματα, ξυλότυποι. Γέφυρες. Θεμελιώσεις. Ανθεκτικότητα. Αντισεισμικός σχεδιασμός ξυλίνων κατασκευών.το ξύλο σε πυρκαγιά. Αποτίμηση σεισμικών βλαβών. Αποκατάσταση βλαβών. Διδασκ.: Ε. Κατσαραγάκης Τεχνική Σεισμολογία ( ) Εισαγωγή. Γένεση σεισμών. Το σεισμικό ρήγμα. Διάδοση σεισμικών κυμάτων. Σεισμομετρία. Επιταχυνσιογράφοι. Ανάλυση επιταχυνσιογραφημάτων. Αλλοίωση ισχυρών σεισμικών κραδασμών από τοπικούς παράγοντες. Σεισμός και γεωλογία. Γεωλογική και γεωφυσική αποτύπωση ενός γεωδυναμικού συστήματος. Μετρήσεις παραμόρφωσης του γήινου φλοιού. Ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας. Κριτήρια και παράμετροι αντισεισμικού σχεδιασμού. Σεισμοτεκτονική του ελληνικού χώρου και σεισμολογική βάση του ΝΕΑΚ. Διαθεματικές μελέτες τεχνικής σεισμολογίας. Εκπαιδευτική εκδρομή: αναγνώριση

10 και αποτύπωση ενεργών ρηγμάτων, αποτίμηση ζημιών από σεισμούς, εφαρμογές αρχαιοσεισμολογίας κλπ. Διδασκ.: Δ. Παπασταματίου Θεωρία Δίσκων και Κελυφών ( ) Ιστορική αναδρομή. Θεωρία ελαστικότητας και ανάλυση των πραγματικών κατασκευών. Οι γενικες εξισώσεις της ελαστικότητας. Τα θεμελιώδη προβλήματα της ελαστικότητας. Εφαρμογή σε πραγματικές κατασκευές. Συνοριακές συνθήκες. Οι συνθήκες συμβιβαστού των παραμορφώσεων. Εφαρμογές. Υπολογισμός των παραμορφώσεων. Τα επίπεδα προβλήματα έντασης και παραμόρφωσης. Προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης (πεπερασμένες διαφορές, σειρές και ολοκληρώματα Fourier, ενεργειακές μέθοδοι). Το πρόβλημα σε πολικές και πλαγιογώνιες συντεταγμένες. Ορθότροποι και μεταβλητού πάχους δίσκοι. Προβλήματα προεντεταμένων δίσκων. Ορθογωνικά - τριγωνικά στοιχεία υπό σημειακή στήριξη (πεπερασμένα στοιχεία). Εφαρμογές. Επίλυση προβλημάτων επίπεδης ελαστικότητας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παραδείγματα εφαρμογής σε πραγματικές κατασκευές. Συγκριτικός σχολιασμός των μεθόδων. Μεμβρανική θεωρία κελυφών. Κελύφη εκ περιστροφής. Εισαγωγή στην καμπτική θεωρία κελυφών. Εφαρμογές. Διδάσκ.: Κ. Συρμακέζης Σύμμικτες Κατασκευές ( ) Εισαγωγή. Υλικά κατασκευής. Σύμμικτες δοκοί. Υπολογισμος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Υπολογισμός στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Διατμητική σύνδεση. Σύμμικτα υποστυλώματα. Σύμμικτες πλάκες. Συνδέσεις σε σύμμικτες κατασκευές. Σύμμικτες γέφυρες. Μορφές συμμίκτων γεφυρών. Προσομοίωση φορέων. Επιρροή χρονίων παραμορφώσεων σκυροδέματος. Ανάλυση φάσεων κατασκευής στις σύμμικτες γέφυρες. Πυροπροστασα συμμίκτων κατασκευών. Διδάσκ.: Ι. Βάγιας, Ι. Ερμόπουλος Προχωρημένη Αντισεισμική Τεχνολογία ( ) Παραδοχές και βασικές έννοιες αντισεισμικού υπολογισμού των κατασκευών. Δυναμικός και Στατικός Αντισεισμικός υπολογισμός. Μέθοδος φασματικής απόκρισης. Πρακτικές μέθοδοι υπολογισμού κανονικών μορφών. Σύνθεση μαθηματικών ποσομοιωμάτων. Μη γραμμική ανάλυση. Ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων. Δυναμικός αντισεισμικός υπολογισμός συστημάτων με συνεχή κατανομή μάζας και ακαμψίας. Σύνθεση αντισεισμικών κατασκευών. Μικροζωνική. Πολεοδομικός αντισεισμικός σχεδιασμός. Ερμηνεία βλαβών από σεισμούς. Αντισεισμικός σχεδιασμός. Ανάλυση ταλαντώσεων και σεισμικής απόκρισης των κατασκευών. Αντισεισμικός υπολογισμός ειδικών κατασκευών. Επίδειξη σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών μέσω προσομοιωμάτων στο Εργαστήριο. Διδασκ.: Π. Καρύδης Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος ( ) Εισαγωγή. Διάτμηση (εμβάθυνση). Διάτρηση (Πλάκες χωρίς δοκούς, εύκαμπτα πέδιλα). Ανάλυση δομικού σκυροδέματος με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Γραμμές διαρροής. Μέθοδος λωρίδων. Βλάβες, επισκευές, ενισχύσεις. Προκατασκευή. Ασκήσεις - εφαρμογές. Εργαστηριακές ασκήσεις. Διδασκ.: Μ. Κωτσοβός Θεωρiα Πλακών ( ) Βασικές παραδοχές θεωρίας λεπτών πλακών. Επιφάνεια κάμψεως και γεωμετρικές σχέσεις αυτής. Εντατικά μεγέθη. Διαφορική εξίσωση πλάκας σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Συνοριακές συνθήκες για ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα σύνορα. Κλασσικές αναλυτικές λύσεις πλακών (Νavier, Levy) κυκλικές και δακτυλιοειδείς πλάκες. Πλάκες με άλλα γεωμετρικά σχήματα (λοξές, τριγωνικές, ελλειπτικές). Πρακτικές λύσεις πλακών για τις εφαρμογές του πολιτικού μηχανικού. Προσεγγιστικές και αριθμητικές λύσεις (Galerkin, Ritz, μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων). Πλάκες με συνεπίπεδες δυνάμεις, ευστάθεια. Πλάκες μεταβλητού πάχους. Πλάκες επί ελαστικού εδάφους. Μεγάλες παραμορφώσεις πλακών. Δυναμική Ανάλυση Πλακών.

11 Διδάσκ.:Κ. Βαρκαράκης, Ε. Σαπουτζάκης Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές ( ) Θεωρία ευθυγράμμων ράβδων με ανοικτές λεπτότοιχες διατομές. Ροπές και αντίσταση καμπυλώσεως. Απλή κάμψη. Διπλή κάμψη. Στρέψη απλή. Στρεπτοκαμπτική καταπόνηση. Το δίρροπο και η ερμηνεία του. Θεωρία ευθυγράμμων ράβδων με κλειστές διατομές. Κάμψη, στρέψη, διάτμηση μονοκυψελικών και πολυκυψελικών διατομών. Καμπτικός, στρεπτικός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Κύρτωση. Διαφράγματα, διαμήκεις ενισχύσεις. Η καμπύλη δοκός. Μόρφωση και υπολογισμός επιπέδων κόμβων με κοίλες διατομές. Επιφανειακοί φορείς. Βασική θεωρία δίσκων, πλακών, κελυφών. Ευστάθεια επιφανειακών φορέων. Πτυχωτοί φορείς. Διδάσκ.: Γ. Μιχάλτσος Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος ( ) Η λογική του αντισεισμικού σχεδιασμού, η έννοια της πλαστιμότητας και του δείκτη συμπεριφοράς των κατασκευών, περίσφιγξη σκυροδέματος. Η συμπεριφορά των υλικών του οπλισμένου σκυροδέματος και των μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων έναντι σεισμού. Ικανοτικός σχεδιασμός των κατασκευών. Υπολογισμός έναντι σεισμού των επί μέρους στοιχείων (δοκοί, υποστυλώματα, κόμβοι, τοιχώματα, δοκοί σύζευξης, πλαίσια με τοίχους πλήρωσης). Χαρακτηριστικές βλάβες κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος λόγω σεισμού και επισκευές. Η λογική του ανασχεδιασμού. Συμπεριφορά των υλικών του οπλισμένου σκυροδέματος υπό υψηλές θερμοκρασίες. Αναλυτικός και πρακτικός σχεδιασμός των κατασκευών έναντι πυρκαγιάς. Διδασκ.: Ε. Βιντζηλαίου Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Οδοποιία Ι: 5ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό, Μάθημα Κορμού Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Α. Λοΐζος Εισαγωγή. Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών. Μελέτη και πραγματοποίηση του οδικού έργου. Ισοκλινής και πολυγωνική της χάραξης. Ταχύτητα μελέτης, λειτουργική ταχύτητα V85, επιτρεπόμενη ταχύτητα. Στοιχεία μελέτης για την οριζοντιογραφία. Η ευθυγραμμία, το κυκλικό τόξο, το τόξο συναρμογής. Μορφές κλωθοειδούς. Στοιχεία μελέτης για τη μηκοτομή. Κατά μήκος κλίσεις. Κυρτές και κοίλες καμπύλες στη μηκοτομή. Η μηδενική γραμμή της χάραξης. Στοιχεία μελέτης για τις διατομές. Επικλίσεις. Μέθοδοι περιστροφής της διατομής. Κλίσεις οριογραμμών. Διαγράμματα οριογραμμών/ επικλίσεων. Βασικά στοιχεία της διατομής των οδών. Διαμόρφωση διατομών. Διαπλατύνσεις. Ορατότητα για στάση. Ορατότητα για προσπέραση. Τα μήκη ορατότητας στον σχεδιασμό των οδών. Ορατότητα στην οριζοντιογραφία και τη μηκοτομή. Διαγράμματα ορατότητας. Κατάταξη των οδών. Τυπικές διατομές οδών. Οδοποιία ΙΙ: 6ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό, Μάθημα Κορμού Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής, Κ. Λυμπέρης Χωματουργικά έργα οδών. Υπολογισμός των χωματισμών. Καθορισμός των επιφανειών. Καθορισμός των όγκων των χωματισμών. Μέθοδοι των εφαρμοστέων μηκών και των μέσων επιφανειών. Πίνακας χωματισμών. Κίνηση χωματισμών. Διάγραμμα κίνησης χωματισμών. Γραμμές διανομής. Καθορισμός της ευνοϊκότερης γραμμής διανομής. Υπολογισμός μέσης απόστασης και δαπάνης μεταφοράς χωματισμών. Αρχές σχεδιασμού οδοστρωμάτων και τύποι οδοστρωμάτων. Κατάταξη εδαφών. Φορτία κυκλοφορίας. Υλικά και κατασκευή των στρώσεων ευκάμπτων οδοστρωμάτων. Στοιχεία Κυκλοφοριακής Τεχνικής. Στοιχεία διαμόρφωσης ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. Κυριότεροι τύποι κόμβων. Αποχέτευση και αποστράγγιση οδών. Στοιχεία οδικών τεχνικών έργων. Χάραξη της οδού στο χώρο. Βασικές αρχές για τον σχεδιασμό της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής και του συνδυασμού οριζοντιογραφίας και μηκοτομής.

12 Κυκλοφοριακή ροή: 7ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας. Θεωρία κυκλοφοριακής ροής. Χρήση στατιστικών κατανομών στην περιγραφή των παραμέτρων της κυκλοφορίας. Σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, ταχύτητας και πυκνότητας κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακή ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης. Αρχές. Παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και στάθμη εξυπηρέτησης σε υπεραστικές οδούς δύο και τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση καθώς και σε υπεραστικές οδούς δύο λωρίδων συνολικά. Γενικές αρχές κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων. Στοιχεία δειγματοληψίας. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, καθυστερήσεων και ταχυτήτων. Μέθοδος του κινούμενου παρατηρητή. Αστικά Οδικά Δίκτυα: 8ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Ι. Γκόλιας, Δ. Τσαμπούλας, Μ. Καρλαύτης Εισαγωγή στα αστικά συστήματα μεταφορών. Ιεράρχηση, πρότυπα, μορφή και αποστάσεις αστικών οδικών δικτύων. Κυκλοφοριακή ικανότητα κόμβων. Μέθοδος ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας. Σηματοδότηση. Προϋποθέσεις σηματοδότησης. Βελτιστοποίηση σηματοδότησης μεμονωμένου κόμβου. Καθυστερήσεις. Ουρές. Συντονισμένη σηματοδότηση αρτηρίας. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδών. Στάθμευση. Χαρακτηριστικά. Υπολογισμός αναγκών. Γεωμετρικός σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης. Έρευνες και μελέτες στάθμευσης. Οδοστρώματα: 8ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σ. Κόλιας, Α. Λοΐζος Γενικές απαιτήσεις. Ορισμοί. Είδη οδοστρωμάτων. Επιπόνηση οδοστρωμάτων. Κυκλοφορία οχημάτων. Κλίμα. Αναλυτικός/ θεωρητικός υπολογισμός πάχους οδοστρωμάτων. Εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού οδοστρωμάτων. Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών. Άσφαλτος - ασφαλτομίγματα. Ασύνδετα υλικά οδοστρωσίας και εδαφικά υλικά. Σταθεροποιημένα/ κατεργασμένα υλικά. Δύσκαμπτα οδοστρώματα. Είδη και μέθοδοι κατασκευής. Διαστασιολόγηση δυσκάμπτων οδοστρωμάτων. Μηχανικά χαρακτηριστικά σκυροδέματος. Επιφανειακά χαρακτηριστικά οδοστρωμάτων. Ομαλότητα - Επιπεδότητα - Λειτουργικότητα - Ολισθηρότητα - Αντιολισθηρά οδοστρώματα. Θόρυβος. Γενικές αρχές συντήρησης - ενίσχυσης - διαχείρισης οδοστρωμάτων. Σιδηρόδρομοι: 8ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Αμπακούμκιν, Κ. Λυμπέρης Εισαγωγή: Σημασία του σιδηροδρόμου. Επιδομή: Στοιχεία επιδομής. Κυκλοφορούντα, φορτία. Κανονισμοί φορτίων. Σιδηροτροχιές, στρωτήρες, σύνδεσμοι, έρμα. Αλλαγές τροχιάς. Διασταυρώσεις. Περιτυπώματα. Υποδομή: Χωματουργικά, Αποχέτευση, Αποστράγγιση. Ειδικές κατασκευές. Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής. Γεωμετρικός σχεδιασμός. Σιδηροδρομικά οχήματα. Έλξη. Επιβατικά και φορτηγά οχήματα. Εισαγωγή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Είδη σταθμών. Γενικές διατάξεις. Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων: 8ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Μάθημα Κορμού

13 Κ. Αμπακούμκιν, Α. Σταθόπουλος, Δ. Τσαμπούλας, Α. Μπαλλής Εισαγωγή στις μεταφορές και στα συστήματα μεταφορών. Μεταφορές και Περιβάλλον. Χρήσεις γης. Προσιτότητα. Χαρακτηριστικά ατόμων, αγαθών, μέσων, στάθμης μεταφορικής εξυπηρετήσεως. Διαδικασία σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων. Μαθηματική προσομοίωση. Πρότυπα τεσσάρων βημάτων. Εξατομικευμένα πρότυπα. Οικονομικά θέματα μεταφορών, εκφράσεις, μέθοδοι προσδιορισμού. Μέθοδοι βελτιστοποίησης λειτουργικότητας δικτύου. Κριτήρια επιλογών λύσεων. Η διαδικασία του συνεχιζόμενου σχεδιασμού. Αεροδρόμια: 9ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Αμπακούμκιν, Α. Λοΐζος, Α. Μπαλλής Εισαγωγή: Εκλογή θέσεως αεροδρομίου με ανάλυση της επιρροής των μετεωρολογικών στοιχείων, της τοπογραφίας, του βαθμού αναπτύξεως του περιβάλλοντος. Στοιχεία που επηρεάζουν το μέγεθος του αεροδρομίου. Τύπος αεροσκαφών. Στοιχεία εναέριου κυκλοφορίας. Επιφάνειες προσέγγισης. Σχεδιασμός και γεωμετρική μελέτη διατάξεων διαδρόμων και τροχοδρομικού συστήματος. Χωρητικότητα αεροδρομίου. Δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών. Σχεδιασμός αεροσκαφών με ανάλυση των λειτουργιών και των απαιτούμενων χώρων. Διακίνηση επιβατών και αποσκευών. Εμπορευματικοί αεροσταθμοί. Βοηθητικές εγκαταστάσεις αεροδρομίων. Εγκαταστάσεις υποστήριξης/ ανεφοδιασμού, Αποθήκες, Τελωνεία. Εγκαταστάσεις ασφάλειας. Οδοστρώματα αεροδρομίου. Φορτία υπολογισμού. Τεχνολογία διαμόρφωσης και μέθοδοι υπολογισμού εύκαμπτων και ακάμπτων οδοστρωμάτων. Επιδράσεις δυσμενών παραγόντων. Συντήρηση. Έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης αεροδρομίων. Σήμανση, φωτεινή και μη. Εξοπλισμοί ενοργάνου προσέγγισης. Ελικοδρόμια. Τύποι ελικοπτέρων, εναέριοι διάδρομοι. Σχεδιασμός ελικοδρομίων, μελέτη διατάξεων, σήμανσης και οδοστρωμάτων. Αεροδρόμια για ειδικότερους τύπους αεροσκαφών STOL, VSTOL. Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων: 9ο Εξάμηνο Κατ επιλογή υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Δ. Τσαμπούλας Η έννοια της αξιολόγησης στη κατασκευή/ βελτίωση συγκοινωνιακού έργου. Βήματα αξιολόγησης. Εναλλακτικές λύσεις. Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης: οικονομικό και χρηματικό κριτήρια. Προσδιορισμός ωφελειών των χρηστών συγκοινωνιακού έργου. Μεταβολές ασφάλειας. Επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέθοδοι αξιολόγησης. Οικονομική αξιολόγηση με σύγκριση κόστους-ωφελειών και χρήση : καθαρής παρούσης αξίας, λόγου κόστους-ωφελειών, εσωτερικού δείκτη ανταπόδοσης. Παραδείγματα οικονομικής και χρηματικής αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων. Πολυκριτηριακή αξιολόγηση: Μέθοδοι, απλοποιητικές προσεγγίσεις. Παραδείγματα. Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διαχείρηση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια: 9ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Ι. Γκόλιας, Δ. Τσαμπούλας, Μ. Καρλαύτης Σχεδιασμός, προγραμματισμός, μελέτη και εφαρμογή έργων και μέτρων διαχείρισης και ζήτησης μεταφορών. Βελτίωση ροής. Συστήματα σηματοδότησης δικτύων. Προνομιακή μεταχείριση σχημάτων με υψηλή πλήρωση. Βελτίωση μαζικών μεταφορών. Ποδήλατα, πεζοί. Διαχείριση στάθμευσης. Oδική Ασφάλεια. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ατυχημάτων. Βάσεις Δεδομένων. Επισήμανση επικινδύνων θέσεων. Αριθμητικές και στατιστικές μέθοδοι. καθορισμός βελτιώσεων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Τεχνική πιθανών κυκλοφοριακών συγκρούσεων. Συσχέτιση ατυχημάτων με χαρακτηριστικά χρηστών και οχημάτων και με οδό, κυκλοφορία, περιβάλλον. Ειδικά Θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής: 9ο Εξάμηνο

14 Κατ' εκλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής, Μ. Καρλαύτης Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τηλεματικής. Πρότυπα ανάλυσης κυκλοφορίας κόμβων, αξόνων και δικτύων. Πρότυπα προσομοίωσης της κυκλοφορίας. Εφαρμογές των προτύπων. Θεωρία ουρών. Χαρακτηριστικά μεγέθη ουρών. Είδη ουρών. Συστήματα μιας διόδου και πολλαπλών διόδων. Εφαρμογές στην κυκλοφοριακή τεχνική. Κυκλοφοριακή ικανότητα περιοχών συμβολής. Γενικές αρχές. Παράμετροι που επηρεάζουν. Υπολογισμός ουρών και καθυστερήσεων. Περιοχές πλέξης: μήκος, διάταξη, τύπος λειτουργίας, παράμετροι και κυκλοφοριακή ικανότητα. Οδική ασφάλεια. Μέθοδοι προσδιορισμού επικινδύνων θέσεων για σταθερό και μεταβαλλόμενο κυκλοφοριακό φόρτο με θεώρηση του φαινομένου της "παλινδρόμησης περί τον μέσο". Μελέτες ατυχημάτων "πριν-και-μετά" την επέμβαση με χρήση συμβατικών και προχωρημένων μεθόδων. Ειδικά Θέματα Μεταφορών: 9ο εξάμηνο Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Α. Σταθόπουλος, Μ. Καρλαύτης Σχεδιασμός και οργάνωση δημοσίων συγκοινωνιών. Σχεδιασμός διαδρομών. Πολιτική μεταφορών. Βελτιστοποιήσεις δικτύων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης. Συστήματα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο και συστήματα τηλεματικής. Κεντρικοί και κατανεμημένοι έλεγχοι. Μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων στις μεταφορές. Ανοικτές διαδικασίες - Συμμετοχική αξιολόγηση - Η διαδικασία επιλογής. Μέθοδοι βασιζόμενες στη γνώση, στους κανόνες, στη θεωρία ασαφών συνόλων. Ευθύνη και ρόλος του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Ο ρόλος του Μηχανικού - Συμβούλου. Διοικητική μέριμνα και πληροφοριακά συστήματα κεντρικού σχεδιασμού της διαχείρισης, του ελέγχου και του προγραμματισμού των πόρων στις μεταφορές. Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Οδών: 9ο Εξάμηνο Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Γ. Κανελλαΐδης Εισαγωγή στη θεωρία των ψηφιακών προτύπων εδάφους. Προγράμματα Η/Υ για εφαρμογές Οδοποιίας. Οριζοντιογραφία, μηκοτομή, επικλίσεις, διατομές, πίνακες χωματισμών, διαγράμματα κίνησης γαιών, προοπτικές απεικονίσεις με χρήση Η/Υ. Σύγχρονες εξελίξεις στην έρευνα και στους κανονισμούς στον γεωμετρικό σχεδιασμό των οδών. Προσαρμογές για ορισμένες κατηγορίες χρηστών. Λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών. Κατηγορίες οδών. Διαμόρφωση του οδικού δικτύου με βάση την λειτουργικότητα. Αυτοκινητόδρομοι και αστικές αρτηρίες. Συσχέτιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της χάραξης και των τροχαίων ατυχημάτων. Προσαρμογή της χάραξης των οδών στο περιβάλλον και το τοπίο. Συμβατικά τεύχη για την εκτέλεση έργων οδοποιίας. Συστήματα διαχείρισης της λειτουργίας και της συντήρησης οδών. Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας: 9ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Γ. Κανελλαΐδης, Α. Μπαλλής Χαρακτηριστικά και μετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου. Γένεση και διάδοση του θορύβου. Πρόβλεψη στάθμης θορύβου και σχεδιασμός ηχοφραγμάτων. Διαμόρφωση των ισόπεδων κόμβων. Τυποποίηση των ισόπεδων κόμβων, βασικοί τύποι κόμβων. Είδη κυκλοφοριακής ροής, εμπλοκές, αρχές διευθέτησης της κυκλοφορίας, τύποι και σχεδιασμός νησίδων, διαμόρφωση οριογραμμών. Βοηθητικές λωρίδες, λωρίδες επιτάχυνσης, επιβράδυνσης. Οριζοντιογραφία, μηκοτομές αξόνων και οριογραμμών, ορατότητα και υψομετρική διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων. Μορφές και κριτήρια επιλογής ανισόπεδων κόμβων, θέση ανισόπεδων κόμβων στο οδικό δίκτυο. Προσβάσεις εισόδου και εξόδου. Υπολογισμός στοιχείων των κόμβων. Οριζοντιογραφία και μηκοτομές αξόνων και οριογραμμών. Γενική διαμόρφωση ανακαμπτόντων ελιγμών. Οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διάγραμμα οριογραμμών/ επικλίσεων ελιγμών. Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων:

15 9ο εξάμηνο Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σ. Κόλιας, Α. Λοΐζος Ακρίβεια μετρήσεων, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγικότητα. Εργαστηριακές δοκιμές: Ασύνδετων υλικών οδοστρωσίας και εδαφικών υλικών. Κατεργασμένων/ σταθεροποιημένων υλικών. Ασφάλτου και Ασφαλτομιγμάτων. Σκυροδεμάτων. Επιτόπου δοκιμές υλικών και κατασκευών. Επιτόπου δοκιμές αξιολόγησης οδοστρωμάτων. Δομική αξιολόγηση. Λειτουργική αξιολόγηση. Εναλλακτικά υλικά οδοστρωμάτων. Τεχνολογίες Συντήρησης/ Ενίσχυσης οδοστρωμάτων. Αρχές διαχείρισης οδοστρωμάτων. Εφαρμογές Η/Υ στα οδοστρώματα. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας: 9ο εξάμηνο Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Δομοστατικού, Συγκοινωνιολόγου, Υδραυλικού Μηχανικού Σ. Κόλιας, Α. Σταθόπουλος Βασικές αρχές στατιστικής. Στατιστική Διασφάλιση Ποιότητας. Μέθοδοι τυχαίας δειγματοληψίας. Κίνδυνος παραγωγού - ιδιοκτήτη. Κριτήρια συμμόρφωσης. Καμπύλες Λειτουργίας κριτηρίων συμμόρφωσης. Διαγράμματα ελέγχου ποιότητας, διαγράμματα Shewhart, κινούμενων μέσων όρων. Αθροιστικά διαγράμματα ελέγχου (CUSUM). Κλασικές μέθοδοι έναντι μεθόδου Bayes. Προσαρμοζόμενες/ μη προσαρμοζόμενες πληρωμές. Πλαίσιο οδηγών ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας κατασκευής και υπηρεσιών (ΕΝ 29000, ΙSO 9001). Ενσωμάτωση θεμάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας στα συμβατικά τεύχη. Σιδηροδρομικά Δίκτυα - Μητροπολιτικοί Σιδηρόδρομοι: 9ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Αμπακούμκιν, Κ. Λυμπέρης Εισαγωγή στα σήματα και εγκαταστάσεις ασφάλειας. Πίνακες αποκλεισμού. Εισαγωγή στη λειτουργία σιδηροδρομικών δικτύων. Σχεδιασμός σιδηροδρομικών δικτύων. Μελέτη δρομολογίων, συνθέσεων συρμών, λειτουργικό κόστος και πολιτική κομίστρου. Μητροπολιτικός σιδηρόδρομος. Σχεδιασμός δικτύου. Αλληλεπιδράσεις δικτύου μητροπολιτικού σιδηροδρόμου και λοιπών αστικών συγκοινωνιών. Καθολικός σχεδιασμός. Επιδομή και υποδομή μητροπολιτικού σιδηροδρόμου. Οχήματα, μέθοδοι επιλογής τύπου οχήματος. Στοιχεία ηλεκτροδοτήσεως δικτύου. Σχεδιασμός σταθμών, παράλληλες λειτουργίες. Εξοπλισμός. Υπόγεια Έργα. Μ.Σ. Κατασκευές σε γέφυρα. Εργοστάσια. Προαστιακοί σιδηρόδρομοι: Σημασία - σχεδιασμός. Τροχιόδρομοι. Σημασία των τροχιοδρόμων. Οχήματα - Εγκαταστάσεις. Στοιχεία σχεδιασμού δικτύου. Ειδικοί σιδηρόδρομοι: Οδοντωτοί - Σχοινόσυρτοι. Προοπτική του σιδηροδρόμου και συναφών δικτύων. Εξελικτικές τάσεις στις μεθόδους εκμεταλλεύσεως, στις μεθόδους κατασκευής, στα οχήματα και στον εξοπλισμό. Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα: 9ο εξάμηνο Υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Α. Σταθόπουλος, Α. Μπαλλής Συστηματική ανάλυση μέσων, εξελικτικών τάσεων, τερματικών εγκαταστάσεων και κόστους λειτουργίας κατά είδος μεταφορικού μέσου, ή/ και μεταφοράς, δηλ. οδικών, αεροπορικών, δημοσίων συγκοινωνιών, συνδυασμένων μεταφορών και μοναδοποιημένων φορτίων. Ανάλυση της πολιτικής των μεταφορών. Διαχείριση της ζήτησης. Μεθόδοι ταχείας απόκρισης. Οργάνωση των μεταφορικών συστημάτων και εθνικός σχεδιασμός. Λειτουργικό κόστος συγκοινωνιακού έργου. Περιβάλλον και ενέργεια σε σχέση με τις μεταφορές. Ειδικά Θέματα Σιδηροδρομικής: 9ο εξάμηνο Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Αμπακούμκιν, Κ. Λυμπέρης

16 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συστημάτων Μεταφορών: 9ο εξάμηνο Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Αμπακούμκιν, Α. Σταθόπουλος, Α. Μπαλλής, Μ. Καρλαύτης Πρότυπα Χωρικής Αλληλεπίδρασης: 9ο εξάμηνο Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Ρόκος Τομέας Γεωτεχνικής Γεωλογία Μηχανικού ( ) Εισαγωγή. Εφαρμογές της γεωλογίας στην επιστήμη του Μηχανικού. Τα υλικά της γης. Ορυκτά. Πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ιδιότητες, τεχνική συμπεριφορά πετρωμάτων και τεχνικά έργα. Στοιχεία μηχανικής του γεωλογικού υλικού. Έδαφος, βράχος, βραχομάζα. Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώμαrα. Υλικά κατασκευών. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Σεισμοί, παραμορφώσεις του φλοιού και τεκτονική των πλακών, γεωλογικές δοκιμές. Εξωγενείς γεωλογικές διεργασίες. Αποσάθρωση και διάβρωση. Γεωμορφολογία. Εδάφη. Καθιζήσεις εδαφών. Κατολισθήσεις. Υπόγεια νερά. Υδροφορείς και υδροφορίες. Ο κύκλος του νερού στη φύση. Υπόγεια ροή. Υδατικοί πόροι και εκμετάλλευση. Ρύπανση. Υπόγεια νερά και κατασκευές. Ανάγνωση γεωλογικών χαρτών και επεξεργασία δεδομένων για μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων. Διδασκ.: Π. Μαρίνος Εδαφομηχανική Ι ( ) Εισαγωγή, παραδείγματα εφαρμογών εδαφομηχανικής. Η φύση του εδάφους, κατηγορίες εδαφικού υλικού, πυκνότητα, σχετική υγρασία, όρια συνεκτικότητας, διερεύνηση του υπεδάφους. Μηχανική συμπεριφορά του εδαφικού στοιχείου, περιγραφή εντατικής κατάστασης σημείου (κύκλος Mohr). Φαινομενολογικός και μικροσκοπικός μηχανισμός παραμορφώσεων εδαφικού υλικού. Ο τρίπτυχος ρόλος της υδατικής φάσης. Σχέση τάσεων παραμορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Μονοδιάστατη συμπίεση, κυλινδρική (τριαξονική) συμπίεση, απλή διάτμηση, στρέψη. Διατμητική αντοχή. Εφαρμογή θεωρίας συνεχούς ελαστικού μέσου: τάσεις και παραμορφώσεις εδαφικών μαζών υπό την ενέργεια εξωτερικών φορτίων. Επίπεδη παραμόρφωση, αξονικώς συμμετρική παραμόρφωση, η "αρχή" του St. Venant. Διδάσκ.: Γ. Γκαζέτας, Μ. Καββαδάς, Γ. Μπουκοβάλας Τεχνική Γεωλογία ( ) Εισαγωγή. Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνική Μηχανική. Ιδιότητες του γεωλογικού υλικού. Το πέτρωμα ως ασυνεχές μέσο, Βραχομάζα. Γεωτεχνική ταξινόμηση πετρωμάτων και βραχομάζας. Έρευνα πεδίου. Γεωλογικά θέματα σε βελτιώσεις των ιδιοτήτων του γεωλογικού υλικού. Γεωλογικά θέματα θεμελιώσεων. Γεωλογία σηράγγων και υπογείων έργων. Γεωλογία φραγμάτων και ταμιευτήρων. Ευστάθεια βραχωδών πρανών. Γεωλογικά Θέματα σε χωματουργικά έργα και υλικά κατασκευών. Θέματα Γεωλογίας Ελλάδος στη σχέση με την μελέτη και κατασκευή Τεχνικών Εργων. Γεωλογικά Θέματα στη διάθεση αποβλήτων. Διδάσκ.: Π. Μαρίνος Εδαφομηχανική ΙΙ ( ) Γενική ανασκόπηση. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις υπό διάφορες εντατικές καταστάαεις. Rankine, Coulomb. Τοίχοι αντιστηρίξεως βαρύτητας. Αντιστηρίξεις:

17 εμβάθυνση, εφαρμογές. Οι αντιστηρίξεις των σταθμών του Μετρό. Εδαφική παραμόρφωση χωρίς στράγγιση, Μέθοδοι οριακής ισορροπίας στην εδαφομηχανική. Ευστάθεια πρανούς υπό αστράγγιστες συνθήκες. Υπολογισμός οριακού φορτίου θεμελιώσεως, θραύση του εδάφους. Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους. Χρονική εξέλιξη των υδατικών υπερπιέσεων και στερεοποίηση αργιλικού στρώματος. Διδάσκ.: Γ. Γκαζέτας, Ι. Πρωτονοτάριος Θεμελιώσεις ( ) Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό των θεμελιώσεων. Φέρουσα ικανότητα αβαθών θεμελιώσεων. Αρχές υπολογισμού των καθιζήσεων, καθιζήσεις συνεκτικών εδαφών, μέθοδοι υπολογισμο, συνιστώσες και "διορθώσεις" των καθιζήσεων, καθιζήσεις μη συνεκτικών εδαφών. Επιτρεπόμενες καθιζήσεις έργων. Εφαρμογή των επί τόπου δοκιμών στο σχεδιασμό αβαθών θεμελιώσεων. Πιέσεις επαφής. Υπολογισμός επιφανειακών θεμελιώσεων (μεμονωμένα πέδιλα, συνθεμελιώσεις, πεδιλοδοκοί και έσχαρες πεδιλοδοκών, γενικές κοιτοστρώσεις). Βαθειές θεμελιώσεις δια πασσάλων: κατασκευαστικά θέματα, υπολογισμός φέρουσας ικανότητας σε συνεκτικά και μη συνεκτικά εδάφη, εκτίμηση των καθιζήσεων πασσάλων, εφαρμογή των επί τόπου δοκιμών στο σχεδιασμό βαθειών θεμελιώσεων. Ομάδες πασσάλων, οριζόντιες φορτίσεις επί μεμονωμένων πασσάλων. Επιλογή του τύπου θεμελιώσεως. Διδάσκ.: Α. Αναγνωστόπουλος, Β. Παπαδόπουλος Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων ( ) Εύκαμπτες αντιστηρίξεις και αγκυρώσεις. Γενική ανασκόπηση. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις για συνεκτικά ή μη εδάφη, υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Αυτοευσταθή πετάσματα (χωρίς αγκύρωση). Ευκαμπτοι τοίχοι με απλή και πολλαπλή αγκύρωση. Κατασκευή και διαστασιολόγηση αγκυρίων. Επιτόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής. Γενική ανασκόπηση των εκτελούμενων επιτόπου δοκιμών. Εκτέλεση, ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τριών βασικών δοκιμών: Προτυπης Διείσδυσης (SPT), Στατικής Πενετρομέτρησης (CPT), Πρεσσιομέτρησης (ΡΤ). Βελτίωση και ενίσχυση εδαφών. Γενική ανασκόπηση των διαθέσιμων μεθόδων. Βελτίωση αργιλικών εδαφών με προφόρτιση. Χρησιμοποίηση στραγγιστηρίων για την επιτάχυνση της εκτόνωσης των υδατικών υπερπιέσεων και την ελάτωση τcυ χρόνου προφόρτίσης. Ενίσχυση εδαφών με χρήση χαλικοπασσάλων. Διδάσκ.: Σ. Χριστούλας, Γ. Μπουκοβάλας Bραχομηχανική - Σήραγγες ( ) Στοιχεία Βραχομηχανικής: Οι ασυνέχειες και η επιρροή τους στη συμπεριφορά της βραχομάζας, κατάταξη βράχων, επιτοπου εντατική κατάσταση βραχομάζας, πρότυπα μηχανικής συμπεριφοράς, φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά βραχομάζας, κριτήρια αστοχίας, επιτόπου δοκιμές, ευστάθεια βραχωδών πρανών. Στοιχεία της Θεωρίας των Σηράγγων: Ελαστική κατανομή των τάσεων σε ανεπένδυτα υπόγεια ανοίγματα - σήραγγες βαθείες, σήραγγες αβαθείς - ελαστοπλαστικές κατανομές τάσεων σε ανεπένδυτες σήραγγες. Θεωρίες πιέσεων επί των επενδύσεων των σηράγγων, υπολογισμός των επενδύσεων. Προσωρινά μέτρα υποστήρίξης σηράγγων. Διδάσκ.: Β. Παπαδόπουλος Εδαφοδυναμική ( ) Εισαγωγή στην εδαφοδυναμική. Δυναμική των απλών κατασκευών, Εδαφική συμπεριφορά σε δυναμική και ανακυκλική επιπόνηση. Ρευστοποίηση κορεσμένων κοκκωδών εδαφών, μετρήσεις εδαφικών παραμέτρων στο εργαστήριο και στο ύπαιθρο. Διάδοση κυμάτων σε 1 διάσταση, ανάκλαση και διάθλαση, διαδιδόμενα και στάσιμα κύματα, το ανάλογο του ιξώδους απορροφητήρα, συντονισμός. Διάδοση σεισμικών κυμάτων διαμέσου του εδάφους ("Εδαφική ενίσχυση σεισμικού κραδασμού"). Ανάλυση ιστορικών περιστατικών για το σεισμικό ρόλο του εδάφους, (Μεξικό, Καλαμάτα, Πύργος, Νόρθριτζ. Κόμπε, Αίγιο). Διάδοση κυμάτων σε 2 διαστάσεις, επιφανειακά κύματα. Ταλαντώσεις επιφανειακών και εγκιβωτισμένων θεμελίων. Σεισμική απόκριση πασσάλων. Εφαρμογές της εδαφοδυναμικής σε πρόσφατα έργα στην Ελλάδα. Διδάσκ.: Γ. Γκαζέτας, Γ. Μπουκοβάλας, Ι. Πρωτονοτάριος Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ( )

18 Αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής. Πηγές της Ρύπανσης. Αποδεκτά όρια της ρύπανσης. Στοιχεία Υδρογεωλογίας: τύποι υδροφορέων, εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων υδροφορέων μέσω δοκιμαστικών αντλήσεων, εκμετάλλευση υδροφορέων με αντλήσεις υποχωρήσεις εδαφών λόγω αντλήσεων. Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος: γεωχημικές διεργασίες και μαθηματική προσομοίωαη. Εξέλιξη της ρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων: φυσικοί μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων και μαθηματική προσομοίωση. Γεωτεχνικές έρευνες σε περιοχές που έχουν ρυπανθεί. Χώροι υγειονομικής διάθεσης αποβλήτων. Κριτήρια επιλογής της θέσης, τυπικές διατάξεις έργων, στεγάνωση του πυθμένα, συστήματα συλλογής του διηθήματος και του βιοαερίου, θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό χώρων υγειονομικής διάθεσης αποβλήτων. Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών και υδροφορέων. Τεχνολογίες προστασίας απο την επέκταση της ρύπανσης εδαφών και υδροφορέων. Εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου αστοχίας των μεγάλων τεχνικών έργων και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Διδάσκ.: Μ. Καββαδάς Πειραματική Εδαφομηχανική (12_01) Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την εδαφική συμπεριφορά. Εκτέλεση των κυριοτέρων δοκιμών της εδαφομηχανικής στο εργαστήριο, από τους σπουδαστές. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται: Χαρακτηρισμός και κατάταξη τυπικών εδαφικών υλικών και προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύνθεσης και των φυσικών χαρακτηριστικών τους (e, w%, γs, γd, LL, PL). Προσδιορισμός της διαπερατότητας με περατόμετρο. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών στερεοποίησης και συμπιεστότητας αργίλου (Εs, cc, cs, cv) με τη συσκευή του συμπιεσομέτρου. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών αστοχίας πυκνής και χαλαρής άμμου με τη συσκευή απευθείας διάτμησης. Χρήση τριαξονικής συσκευής για τον προσδιορισμό των παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας (δοκιμές τριαξονικής θλίψης υπό συνθήκες ελεύθερης και εμποδιζόμενης στράγγισης). Διδάσκ.: B.N. Γεωργιάννου Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Παραγωγή και Διαχείριση Τεχνικών Εργων (5ο εξ.) (1.5.xx.5) (Διδασκ: Σ. Λαμπρόπουλος) Κατηγορίες Τεχνικών Εργων. Η Τεχνική, η επιχειρησιακή και η επιχειρηματική διάσταση των εργων. "Κύκλος ζωής" έργου. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Η παραγωγή Τεχνικών Εργων στο Δημόσιο Τομέα. Ο Κύριος του Εργου, οι Μελετητές, οι Εργολάβοι. Ο κλάδος παραγωγής Τεχνικών Εργων στην Ευρωπαική αγορά. Οι ευρωπαικές επαγγελματικές ενώσεις και οργανισμοί. Η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου. Τα διευρωπαικά προγράμματα έργων υποδομής. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης. Ο εθνικός προγραμματισμός έργων υποδομής και η χρηματοδότησή του. Ανάλυση Κόστους - Ωφελειών και Επιλογή Εργων. Κατηγορίες Μελετών. Διαδικασίες ανάθεσης Μελετών Δημοσίων Εργων και καθορισμός αμοιβών. Υλοποίηση δημοσίου έργου με ανάθεση μελετών και κατασκευών, με "μελέτη - κατασκευή", με αυτοχρηματοδότηση. Τρόποι διαμόρφωσης του προυπολογισμού ενός Τεχνικού έργου και καθορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δομή και Περιεχόμενα Τευχών Δημοπράτησης Εργων. Διαδικασίες ανάθεσης έργων. Λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων. Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (6ο εξ.) ( ) (Διδασκ: Σ. Λαμπρόπουλος) Βασικές έννοιες ειδικής μηχανολογίας. Η τεχνολογική εξέλιξη στις μεθόδους κατασκευής και τα δομικά μηχανήματα. Συστήματα μετάδοσης κίνησης, κινητήρες. Αντλίες και αντλητικά συγκροτήματα. Λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση μηχανικού εξοπλισμού. Υπολογισμός αντιστάσεων και ταχύτητας κίνησης. Υπολογισμός αποδόσεων μηχανημάτων και συνδυασμών μηχανημάτων. Κοστολόγηση. Δομικές μηχανές και μέθοδοι κατασκευής (ΔΜ-ΜΚ): παρουσίαση βασικών εργασιών στο εργοτάξιο με παραδείγματα λειτουργικής ανάλυσης. Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή, μεταφορά, διάστρωση. συμπύκνωση). Παραγωγή αδρανών (εξόρυξη, θραύση, διαλογή) Εργα σκυροδέματος (παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, ικριώματα ξυλότυπα, γέφυρες, προκατασκευή). Ασφαλτικά έργα (παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, ανακύκλωση). Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις. Σήραγγες (διάτρηση, επένδυση).

19 Επιχειρησιακή Έρευνα (6ο εξ.) (1.5.yy.6) (Διδασκ: Σ. Λαμπρόπουλος (Συντονιστής), Μ. Καρλαύτης, Κ. Ρόκος) Βασικές γνώσεις της επιχειρησιακής έρευνας. Επιλεγμένες μέθοδοι βελτιστοποίησης συστημάτων και εφαρμογές, τόσο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων όσο και σχεδιασμού, σε έργα πολιτικού μηχανικού Στοιχεία Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης Εργοταξίου (6ο εξ.)(σχ. Αγρ & Τοπ Μηχ) (Διδασκ: Π. Παντουβάκης) Μηχανήματα τεχνικών έργων, χωματουργικές μηχανές, μεταφορικές μηχανές, μηχανές συμπήκνωσης, μηχανές σκυροδέματος, παραγωγή αδρανών υλικών, λειτουργική και οικονομική ανάλυση έργων, προγραμματισμός & έλεγχος έργων (γραφικές - αναλυτικές μέθοδοι). Διαχείριση Τεχνικών Έργων (7ο εξ.) ( ) (Διδασκ: Π. Παντουβάκης) Εισαγωγή στη Διαχείριση Κατασκευής Έργων (Τι είναι έργο, Τι είναι διοίκηση, Τι είναι διοίκηση έργου, Κύκλος ζωής έργου, Ιστορική Ανασκόπηση). Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων - Διακήρυξη - Δημοπρασία - Σύμβαση. Παράδειγμα υλοποίησης μεγάλου τεχνικού έργου. Μέθοδοι Προγραμματισμού & Ελέγχου Έργων. Ευθύγραμμα Γραφήματα, Καμπύλες Προόδου (καμπύλες S), πίνακες προγραμματισμού, πολύχρωμα σαμάρια, γραμμές ισορροπίας. Εισαγωγή στις μεθόδους δικτυωτής ανάλυσης - Βασικές έννοιες δικτυωτής ανάλυσης, Η μέθοδος GERT, η μέθοδος των κατά βέλη προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (μέθοδος CPM), η μέθοδος των κατά κόμβους προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (μέθοδος MPM), η μέθοδος των δικτυωτών γραφημάτων με πιθανοτική θεώρηση των χρόνων (μέθοδος PERT). Επιτάχυνση προγράμματος. Αλγόριθμος. Η χρήση των χρονικών περιθωρίων. Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής. Προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς χρόνου. Προγραμματισμός με περιορισμούς μέσων. Έλεγχος έργων - Έλεγχος της οικονομικής προόδου ενός έργου, Έλεγχος της χρονικής προόδου ενός έργου. Ανάλυση Έργου σε Επίπεδα Ελέγχου. Λογισμικό προγραμματισμού έργων. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Κανόνες επιλογής. Ποιότητα Τεχνικών Έργων Εισαγωγή στην Ποιότητα Τεχνικών Έργων. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και γενικές αρχές. Βασικές έννοιες για τη διασφάλιση & τη διαχείριση της ποιότητας. Διαχείριση της ποιότητας κατά την υλοποίηση των Τεχνικών Εργων. Προγράμματα Ποιότητας. Διαδικασίες και Οδηγίες. Συστήματα Ποιότητας. Τυποποίηση - Πρότυπα - Προδιαγραφές. Εφαρμογή του ISO 9000 στις κατασκευές. Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας. Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Συλλογικά μέτρα προστασίας εργαζομένων. Εργατικά ατυχήματα & επαγγελματικές νόσοι. Νόσοι σε εργασίες οικοδομών & συναφών έργων. Ενέργειες σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Νομικό πλαίσιο - Επιπτώσεις. Παρουσίαση συστήματος ασφάλειας έργου Ανασκόπηση συστήματος ασφάλειας έργου. Παραδείγματα ΣΑΥ - ΦΑΥ. Συστήματα Παραγωγής Τεχνικών Έργων (9ο εξ.) ( ) (Διδασκ: Π. Παντουβάκης (Συντονιστής), Σ. Λαμπρόπουλος, Κ. Ρόκος ) Χρηματο-οικονομική αξιολόγηση τεχνικών έργων (Μορφές Αξιολόγησης Έργων Υποδομής, Αξιολόγηση Κόστους - Ωφελειών, Διαχρονική Αξία του Χρήματος, Αγορά και Αντικατάσταση Κεφαλαιουχικού Εξοπλισμού Τεχνικών Έργων, Συναρτήσεις Κόστους, Διαχείριση Κινδύνου - Πιθανοτικές Συναρτήσεις Κόστους - Ωφελειών, Ανάλυση Ευαισθησίας), Τεχνικές Προγραμματισμού Γραμμικών Έργων, Κατασκευαστιμότητα Τεχνικών Έργων, Χρήση και Εφαρμογές Πακέτων Χρονικού Προγραμματισμού (Primavera), Συμβατικό Κόστος Τεχνικών Έργων, Διοίκηση της Αξίας στις κατασκευές (Value Management), Διαχείριση Μελετών.

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 1ου Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Ι. Τσινιάς Γ. Σμυρλής Τεχνικό Σχέδιο 4 9:45-13:30 Γκίνη 104, 105, 204, 205, 206, 18 12:45-13:30 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ Μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών

455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών 455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να μελετούν και να επιβλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Έτος: 2014 2015 Εξάμηνο: 1 ο ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Σταθουλοπούλου ΤΕΧΝΟΛ. (2Ε) Ομ. 3 ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. (2Ε) Ομ. 7 Εργ. Εφ. Πληρ. Τριαν/φύλλου ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔ. ΤΟΠ. (2Ε) Ομ. 1 Αιθ.Οπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2Θ)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2Θ) Ώρες εξάμηνο: 1 ο Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Σταθουλοπούλου ΤΕΧΝΟΛ. (2Ε) Ομ. 3 ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. (2Ε) Ομ. 7 Εργ. Εφ. Πληρ. ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔ. ΤΟΠ. (2Ε) Ομ. 1 Αιθ.Οπλ. Σκυρ. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηµερίδα Αγωγή Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Επικοινωνία με το συγγραφέα Πυργίδη Χρίστο Τηλ. 2310 995795 e-mail: chpyrgidis@hermes.civil.auth.gr Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ 8-6-2015 ΕΥΤΕΡΑ 15-18 * Πιθανοθεωρία - Στατιστική Οικονόµου - Μαλεφάκη 10-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 12-14 * Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία Ι Ατµατζίδη 10-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 12-14

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ Μαρίνα Νεοφύτου, Επίκουρη Καθηγήτρια εκ μέρους της Προέδρου του Τμήματος Καθ. Σταυρούλας Πανταζοπούλου 1 Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα