ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 21 Απριλίου 2010 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) April 21, 2010

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ηµεροµηνία έκδοσης: 21/04/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 MARCH 2010 Publication date: 21/04/2010 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...33 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...67 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...73 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 9/06 IPC8: A61K 36/38 IPC8: A61K 36/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΜΕΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ραµµίδη 52, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΑΜΕΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 28ης Οκτωβρίου 83, ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) (74):ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 28ης Οκτωβρίου 83,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΣΑΜΟ Καλλυντική κρέµα µε µαστίχα Χίου και Βάλσαµο, που αποτελείται από τέσσερα (4) αγνά συστατικά, ήτοι: µαστίχα Χίου, απολέπισµα κεριού (κερύθρας), παρθένο ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης (φρέσκο) και βάλσαµοή Σπαθόχορτο, αναµεµειγµένα µε συγκεκριµένο τρόπο µίξης και επεξεργασίας και σε συγκεκριµένες ποσότητες, η οποία αποτελεί ένα κρεµώδες παρασκεύασµα µε καλλυντικές και φαρµακευτικές ιδιότητες από εξαιρετικής αγνότητας, µη βλαβερά συστατικά, για τη φροντίδα, ενυδάτωση, επούλωση, ανάπλαση και αντιµικροβιακή προστασία πολλαπλών και ευαίσθητων, ερεθισµένων και σε προχωρηµένο στάδιο παθογόνων περιοχών του σώµατος αλλά και του προσώπου. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι αυτή η καλλυντική κρέµα µε µαστίχα Χίου και Βάλσαµο επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα, τόσο σε ερεθισµένες όσο και σε προχωρηµένο στάδιο παθογόνες περιοχές, αφού είναι ιδανική για εκζέµατα, σκληρούς όζους, αιµορροΐδες και µυκητιάσεις της ευαίσθητης περιοχής, αποτελώντας ταυτόχρονα και ένα άριστο επουλωτικό προϊόν, αναφορικά µεπληγές και εγκαύµατα πρώτου βαθµού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 27/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΟΜΜΥ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Προµηθέως 19β, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΡΟΜΜΥ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε κολλάρο που συνδυάζει συγχρόνως αντιπαρασιτική και φωσφορίζουσα ή φθορίζουσα ιδιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση χηµικής αντιπαρασιτικής ουσίας και φωσφορίζουσας ή φθορίζουσα ουσίας που µπορεί να συνδυάζεται µε διάφορους τρόπους µε την αντιπαρασιτική ουσία. Σε περίπτωση ασυµβατότητας των δύο ουσιών που χρησιµοποιούνται, θα υπάρχει µεµβράνη από αδρανές και ουδέτερο υλικό το οποίο θα διαχωρίζει τις δύο ουσίες. Με την παρούσα εφαρµογή ο ιδιοκτήτης του κατοικίδιου ζώου που φέρει το φωσφορίζον αντιπαρασιτικό κολλάρο, εξασφαλίζει την προστασία του ζώου του απότα επικίνδυνα εξωπαράσιτα αλλά ταυτόχρονα περιορίζει δραστικά τον κίνδυνο ατυχήµατος ή απώλειας του ζώου του. Επίσης ο ιδιοκτήτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει ότι έχει παύσει η αντιπαρασιτική ιδιότητα του κολλάρου όταν το κολλάρο δεν φωσφορίζει ή δεν φθορίζει πλέον, οπότε θα φροντίζει να εφοδιάζεται µε ένα νέο αντιπαρασιτικό κολλάρο προκειµένου να προστατεύσει την υγεία του ζώου του. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A43B 13/12 IPC8: A43B 13/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εξαµενής 69, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΤΖΕΙΝ εξαµενής 67,14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΣΟΚΑΡΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Το τσόκαρο µε ελαστικότητα σε σκληρό πέλµα µε ανοίγµατα στο πίσω µέρος του πέλµατος, εφαρµοσµένα στα κενά διάφορα σχήµατα από ελαστικό υλικό το οποίο δηµιουργεί ελαστικότητα όπως στα σχήµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6`(1) εφαρµοσµένο ελαστικό υλικό η σκληρότερο πλαστικό διαµορφωµένο µε καλού πι όπως στό σχήµα 9(1) η και διαµορφωµένο ελαστικό µπαλάκι όπως φαίνε στο σχέδιο 7 (1). Και στο σκληρό υλικό από ξύλο η πλαστικό όπως τα σχέδια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2) και δηµιουργεί την ελαστικότητα. Επίσης µικρά κενά στο άκαµπτο τµήµα του πέλµατος όπως φαίνονται στα σχήµατα 4, 5, 6, και 8 (3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01L 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΟϊ ΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Αγίου Ιωάννου 39,, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΟΪ ΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑΤΗΝ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε Μέθοδο δια της οποίας επιτυγχάνεται µέσω της αξιοποίησης κατάλληλης φορητής Συσκευής Εκτέλεσης της Μεθόδου -η οποία δύναται να είναι, για παράδειγµα, µία συσκευή εντοπισµού θέσης (GPS) ή µία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που εµπεριέχει διάταξη εντοπισµού θέσης (GPS) ή ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής που διαθέτει πρόσβαση σε µονάδα GPSο προσεγγιστικός υπολογισµός τηςισχύος ή, ισοδυνάµως, της ροπής στρέψης που παράγει ο κινητήρας ενός οχήµατος κινούµενου ευθυγράµµως επί οριζοντίου οδοστρώµατος. Η Μέθοδος συνίσταται στην (µέσω της διάταξης εντοπισµού θέσης) καταγραφή, σε πραγµατικό χρόνο, των µετατοπίσεων οχήµατος επιταχυνοµένου (αρχικώς) και, στη συνέχεια, ελευθέρως επιβραδυνοµένου (coastdown) και την αποθήκευση, σε κατάλληλη βάση δεδοµένων των στιγµιαίων ταχυτήτων και επιταχύνσεων επιβραδύνσεων. Στη συνέχεια, µέσω της εκτέλεσης συγκεκριµένων αλγοριθµικών υπολογισµών, µέσω µιας προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µονάδας, εξάγεται η ισχύς του οχήµατος συναρτήσει της συχνότητας περιστροφής του κινητήρα. Η επιταχύνουσα ισχύς (Ρχ) του οχήµατος, όταν αυτό έχει στιγµιαία ταχύτητα Vx, υπολογίζεται από τον γενικό τύπο Px= Vx * [Κ * (γχ + βχ) + z] όπου γχ και βχ οι στιγµιαίες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις του οχήµατος, όταν το όχηµα έχει στιγµιαία ταχύτητα Vx, κατά τη διαδικασία της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης, αντίστοιχα, Κ συντελεστής που αντιπροσωπεύειτην αδράνεια του οχήµατος και z µία εµπειρική, διορθωτική τιµή, εξαρτώµενη από την στιγµιαία ταχύτητα και τα χαρακτηριστικά του οχήµατος. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E05D 7/00 IPC8: E05D 11/06 IPC8: E05D 7/04 IPC8: E05D 5/06 IPC8: E05D 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟ Λεωφόρος Μαραθώνος 35, ΓΕΡΑΚΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟ- ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΥ- ΦΟ ΜΕΝΤΕΣΕ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα κατασκευής ανοιγόµενων πορτών και παραθύρων από προφίλ αλουµινίου µε κρυφό µεντεσέ αποτελούµενο από κάσα (1) προφίλ φύλλου (5) που φέρει υποδοχή (7) εντός της οποίαςβαίνει κλειδαριά πολλαπλών σηµείων (8) όπως φαίνεται στο σχήµα 1 και η πόρτα ανοίγει πλήρως στηριζόµενη σε ειδικό κρυφό µεντεσέ όπως φαίνεται στο σχήµα 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03G 6/00 IPC8: F03G 6/06 IPC8: F01K 3/18 IPC8: F01K 3/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17ης Οκτωβρίου 18, ΝΑΟΥΣΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Υπάτης 51,12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑ- ΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡ- ΜΟΤΗΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ Η µέθοδος που περιγράφεται για την παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας µε συµπαραγωγήν θερµότητος υψηλής αποδόσεως (Σ. Η. Θ. Υ. Α) παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της χρησιµοποιήσεως ως κυρίας πηγής θερµικής ενεργείας τον ήλιο, προσαυξανόµενη σηµαντικώς µε την παρεµβολήν των συγκεντρωτικών υαλίνων φακών, πέριξ του άνω ηµίσεως του υδατοκλιβάνου και εσωτερικώς αυτού της θερµογόνου ουσίας του οξειδίου του Μαγνησίου (MgO). Είναι απαλλαγµένη αποβολής ρυπογόνων ουσιών και το µίγµα βουτανίου - προπανίου συνιστάεπικουρικήν θερµικήν πηγήν, όταν δεν θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Γενικά η µέθοδος συνδυάζει τα τρία ζωογόνα στοιχεία, τον ήλιο, τον αέρα (στον συµπυκνωτή για την υγροποίησιν του ατµού) και το νερό που αποτελεί το «αίµα» που κυκλοφορεί εις τα διάφορα στοιχεία του συστήµατος κάτι ανάλογον µε το αίµα του ανθρωπίνου οργανισµού. Τέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί και ο σηµαντικός ρόλος των αποταµιευτών θερµότητος (τοίχωµα δεξαµενής, γρανίτης και χαλίκι) εµβαπτισµένων εντός αυτής µε ένα ποσοστόν αποδόσεως που πλησιάζει περίπου το 7 τοις εκατό του συνόλου. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G09F 23/00 IPC8: A24F 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Κονίτσης 11, ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗ-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κονίτσης 11,14572 ΡΟΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΜΕ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ιάφανες περίβληµα (π. χ. σελοφάν) το οποίο περιβάλει τα πακέτα των τσιγάρων και πάνω στο οποίο παρουσιάζονται (τυπώνονται) διαφηµίσεις υπό την µορφή εικόνας ων. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι ο καταναλωτής ενηµερώνετε για προϊόντα πουδύναται να τον ενδιαφέρουν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B28B 21/20 IPC8: F16L 1/038 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Ν.Μουδανιά, ΕΛΑΙΩΝΑ, ΝΕΑ ΜΟΥ ΑΝΙΑ (ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Μέθοδος κατασκευής σωληνώσεων και φρεατίων, που αποτελείται από νάιλον σωλήνα 10 σε διάφορες διαστάσεις σε µήκος και διάµετρο καθώς και από τα εκµαγεία φρεατίων υγρών (27) διαφόρων διαστάσεων και κατά τύπον που χρησιµοποιούµε για την δηµιουργία δικτύων απαγωγής όµβριων και ακαθάρτων υγρών. Ο νάιλον σωλήνας 10, αρχικά έχει την µορφή κυλίνδρου µε τοιχώµατα συµπίπτοντα, τοποθετώντας στα άκρα του εσωτερικά τα εξαρτήµατα (11-12) τα οποία στεγανοποιούµε µε τους σφικτήρες (13-14) και µε µια διάταξη σωληνώσεων ( ) που από την µια πλευρά έχουµε την βάνα εισόδου (19) και ανοίγοντας την εισέρχεται ύδωρ µε συγκεκριµένη πίεση µέσα στον νάιλον σωλήνα, το ύδωρ υπό πίεση µας το παρέχει ένα πιεστικό µηχάνηµα µέσω του νάιλον σωλήνα (21) καθώς ο νάιλον σωλήνας γεµίζει µε ύδωρ και έχει βγει ο αέρας που υπάρχει, κλείνουµε την βάνα του, και κατόπιν κλείνουµε την βάνα εισόδου (19). Καθώς έχει διαµορφωθεί ο σωλήνας 10 που είναι τοποθετηµένος µέσα σε χωµάτινο φρεάτιο (24) που έχουµε ανοίξει και έχουµε τοποθετήσει τις βάσεις στηρίξεως (26) για να µη µετακινείτε δίνοντας του ταυτόχρονα και τη γωνία κλήσεως απορροής τυλίγουµε τον νάιλον σωλήνα (10) µε το πλέγµα (23) και τοποθετούµε τα εκµαγεία φρεατίων (27) όπου χρειάζεται για την διαµόρφωση του δικτύου, κατόπιν ρίχνουµε το σκυρόδεµα και καθώς έχει στεγνώσει τα αφαιρούµε, εννοείτε ότι ανάλογα µε το τι χρειάζεται το κάθε δίκτυο χρησιµοποιούµε και τα ανάλογα εκµαγεία εισόδου όµβριων, τα οποία επαναχρησιµοποιούµε ή όχι. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G07D 9/00 IPC8: A45C 1/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ALIKAJ QAZIM LULEZIM Πραντούνα 37, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ALIKAJ QAZIM LULEZIM ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Μέθοδος καταµέτρησης, ταξινόµησης, συσκευασίας, διακίνησης και διαχείρισης των κερµάτων ευρώ µε αξιόπιστο τρόπο, που αποκλείει λάθη. Η µέθοδος υλοποιείται µέσω κυλινδρικών κερµατοδεκτών πολλαπλής χρήσης, εκ διαφανούς πλαστικού, για την ταξινόµηση, συσκευασία και καταµέτρηση κερµάτων του ευρώ. Οι κερµατοδέκτες φέρουν βιδωτό καπάκι στο ένα ανοικτό άκρο τους και ενδείξεις εξωτερικά ως προς το είδοςκαι την ποσότητα των επί µέρους κερµάτων που δέχονται. Η συσκευασία των κερµάτων στους κερµατοδέκτες είναι πανεύκολη, µπορεί δε να γίνει από τον καθένα και δεν απαιτεί εξειδίκευση, καθότι κάθε κερµατοδέκτης δέχεται ένα µόνο είδος κέρµατος και συγκεκριµένη ποσότητα αυτού. Η µέθοδος µε τους συγκεκριµένους κερµατοδέκτες εξυπηρετεί στην εύκολη και εγγυηµένα ακριβή συσκευασία των κερµάτων ευρώ στους τόπους συλλογής τους, την ασφαλή µεταφορά τους και καλύτερη αξιοποίηση τους. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04C 1/39 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πανεπιστηµίου 49, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2)ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΟΥΒΛΑ ΜΕ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΥΠΟ- ΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Τούβλα µε υποδοχή, τα οποία τοποθετούµε στην κατάλληλη θέση κατά το χτίσιµο των τοίχων, έτσι ώστε να δηµιουργούνε κανάλι µέσα στο οποίο τοποθετούνται οι ηλεκτρικές γραµµές. Τα κανάλια αυτά µπορούν να δηµιουργηθούν οριζόντια ή κάθετα και να είναι διαφόρων διαστάσεων. Παράλληλα πλέον του τούβλου τα κανάλια αυτά δύναται να δηµιουργηθούν και σε άλλα υλικά κατασκευής τοιχοποιίας. Με αυτόν τον τρόπο οηλεκτρολόγος δεν καταστρέφει την συνοχή του τοίχου αφού πλέον δεν χρειάζεται να σκάψει την τοιχοποιίαγια να τοποθετήσει τις ηλεκτρικές γραµµές και ταυτόχρονα χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για την τοποθέτηση των ηλεκτρικών γραµµών του κτιρίου. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C09D 5/33 IPC8: B05D 5/00 IPC8: C09D 5/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΦΟΙ ΠΕΡ ΙΚΗ ΟΕ "ABOLIN" Γαλαξία 18, ΑΦΑΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΧΑΙ ΑΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γαλαξία 18,12462 ΧΑΙ ΑΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Τα ψυχρά χρώµατα-επιχρίσµατα λευκά και έγχρωµα (1), που αποτελούνται από συνδετικούς φορείς βάσεως νερού ή διαλυτού (2) χρησιµοποιούν ψυχρά πιγµέντα (cool pigments) (8) και γεµιστικές πρώτες ύλες ( fillers) (9), µε υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθροφάσµα της ακτινοβολίας(1ο), εφαρµόζονται στο κτιριακό κέλυφος (3), εξωτερικούς τοίχους (4) και δώµατα (5) µικρής ή µεγάλης κλίσης, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (6) καθώς και σε επιστρώσεις εξωτερικών χώρων (7), µε στόχο την βελτίωση των συνθηκών θερµικής άνεσης, την εξοικονόµηση ενέργειας από τις ανάγκες ψύξης και γενικότερα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας και των συνεπειών του. Το πλεονέκτηµα των ψυχρών χρωµάτων-επιχρισµάτων είναι ότι παράλληλα µε την διακόσµηση και την προστασία των επιφανειών, συµβάλλουν στηνεξοικονόµηση ενέργειας, στον περιορισµό του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας και των συνεπειών του, όπως είναι η συγκέντρωση αστικών ρύπων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G06F 3/06 IPC8: G06K 7/00 IPC8: G06K 19/077 IPC8: H05K 5/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ οξαπατρή 49, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ οξαπατρή 49,11471 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΥΟ ΦΟ- ΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ (TRANSFLASH) Η φορητή, αυτόνοµη συσκευή "Transflash" αποτελείται από δύο εισόδουςυποδοχές USB (1, 2), µια είσοδο για την µπαταρία τροφοδοσίας, ένα joystick τεσσάρων κατευθύνσεων µε θέση πιέσεως στο κέντρο, το εσωτερικό ηλεκτρονικό κύκλωµα και µια οθόνη υγρών κρυστάλλων για την επιλογή των αρχείων και την παρακολούθηση της προόδου της εργασίας, η οποία θα ολοκληρώνεται όταν η ένδειξη των διακεκοµµένων γραµµών φτάνουν στη δεξιά άκρη της οθόνης. Η επιλογή των αρχείων που θα µεταφερθούν από τη µία flash memory(usb stick) στην άλλη γίνεται από το χρήστη. Πλεονέκτηµα και καινοτοµία της συσκευής αυτής είναι ότι για τη µεταφορά δεδοµένων δε χρειάζεται πλέον ηλεκτρονικός υπολογιστής. Συγχρόνως, µε τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο των δεδοµένων, αφού επιλέγονται µόνο όσα αρχεία επιτρέπει ο κάτοχος της φορητής µνήµης από την οποία γίνεται η αντιγραφή. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61G 13/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λαµψάκου 10, ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυσσόµενο φορητό κρεβάτι φυσικοθεραπείας που κλείνει σε 4 τµήµατα (1), µε πόδια τηλεσκοπικά ρυθµιζόµενου ύψους (4), (4β), βάσει των βοηθητικών στελεχών (*2), (*18), ενός κοχλία ρύθµισης ύψους (*6) και ενός µηχανισµού συγκράτησης του περικοχλίου (*23) επί του κοχλία (*6), µε χωνευτά στηρίγµατα (*43) πλαϊνών αποσπώµενων τµηµάτων (3), µε αντιρίδες δύο σκελών (*56) που στηρίζουν τα ακριανά τµήµατα στα ακριανά ζεύγη των ποδιών και αντιρίδες δύο άνισων σκελών (*63), (63) που στηρίζουν τα πόδια, φέρουσες δακτύλιο ασφαλείας (*65) κατά του περιστροφικού κλεισίµατος των ποδιών από κραδασµούς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23L 1/328 IPC8: A23B 4/023 IPC8: A23B 4/03 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΟΝ ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ηµ.θέµελη 12,I. Π.Μεσολογγίου, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΟΝ ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟΥ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ Τυποποίηση αυγοτάραχου σε κενό αέρος, χωρίς την χρήση κεριού για την δηµιουργία προστατευτικής εξωτερικής στρώσης. Το αυγοτάραχο είναι δυνατόν να συσκευάζεται µε ελεγχόµενο τρόπο, χωρίς θερµική καταπόνηση, είτε ολόκληρο είτε κοµµένο σε λεπτές φέτες,παρέχοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέγει ποιότητα (οπτικός έλεγχος) και ποσότητα κατά το δοκούν. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04B 1/22 IPC8: E04C 5/16 IPC8: E04H 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΡΟΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πλατεία Μεσολογγίου 2, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΡΟΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙ- ΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αντισεισµικός µηχανισµός ακινητοποίησης των κατασκευών, νέων και υφισταµένων, µε υποστυλώµατα (3). Αποτελείται από κατακόρυφο συρµατόσχοινο (1), στην ακµή του υποστυλώµατος (3). Στο ύψος της πλάκας (5), συνδέεται µε άλλο συρµατόσχοινο (1), δηµιουργώντας δύο καµπύλους κλάδους, αντίστοιχα παράλληλους των πλευρών του υποστυλώµατος (3), που περιέχουν την ακµή. Τελικά οριζοντιώνονται και αγκυρώνονταιστην πλάκα (5). Ο κατακόρυφος κλάδος, στερεώνεται στον κύριο οπλισµό (10) του υποστυλώµατος (3). Τµήµα (Γ) του συρµατόσχοινου (1), πέραν του ποδιού (9), πακτώνεται στη βάση του υποστυλώµατος (3). Τοποθετούνται σε δύο αντιδιαµετρικές ή και στις τέσσερις ακµές, µε µικρότερη διατοµή συρµατόσχοινου (1). Προτείνονται τρεις µορφές. Με σωλήνες - οδηγούς (2). Χωρίς σωλήνες - οδηγούς (2), αλλά µόνο µε κατακόρυφο οπλισµό - οδηγό (2`). Με κατακόρυφο οπλισµό - οδηγό (2`), µε διπλό συρµατόσχοινο (1), στον κατακόρυφο κλάδο και δηµιουργία µε το συρµατόσχοινο (1), βρόχου περιµετρικά στο υποστύλωµα (3) για αγκύρωση στην πλάκα (5). Σε κατασκευές φερόντων τοίχων (3`), χρησιµοποιούνται ζεύγη µηχανισµών της πρώτης µορφής, µε τους κατακόρυφους κλάδους παράλληλους, σε επαφή µε τον τοίχο (3`) και εντοιχισµένους σε κατακόρυφη στήλη (13) σκυροδέµατος, και αντίρροπους οριζόντιους κλάδους, που αγκυρώνονται στην πλάκα (5) ή στις δοκούς (5`) της ξύλινης ή µεταλλικής οροφής. Τοποθετούνται εσωτερικά της κατασκευής, συµµετρικά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01R 4/02 IPC8: H01R 4/38 IPC8: H02G 7/05 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Αρµονίας 12α, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νικολάου Σακλαµπάνη 43, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2)ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝ - ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥ- ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η µέθοδος προτείνει ένα νέο τρόπο σύνδεσης των διαφόρων στοιχείων των ηλεκτρικών δικτύων (π. χ. αγωγών ρεύµατος, µπαρών, αποζευκτών, διακοπτών, αλεξικέραυνων, κλπ). Η µέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι οι συνδέσεις των στοιχείων των ηλεκτρικών συστηµάτων υπηρετούν δύο εντελώς διαφορετικούς σκοπούς, την καλή ηλεκτρική συνέχεια και την µηχανική αντοχή της επαφής. Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχες συνδέσεις είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστούν ως αποτελούµενες από δύο µέρη τα οποία υλοποιούνται µε χωριστά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο υλοποιεί την µηχανική επαφή η οποία πρέπει να αντέχει στις µηχανικές καταπονήσεις και επίσης, να προστατεύει την πιο ευαίσθητη ηλεκτρική επαφή από κάθε µηχανική καταπόνηση. Το δεύτερο στοιχείο υλοποιεί την ηλεκτρική επαφή η οποία προορίζεται να διατηρεί χαµηλή την ηλεκτρική αντίσταση διάβασης και επίσης, να παραµένει αναλλοίωτη στο χρόνο από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις (διάβρωση κλπ). Προκειµένου να επιτευχθεί καλή ηλεκτρική επαφή µεταξύ των αγωγών ρεύµατος ή άλλων ηλεκτρικών στοιχείων των δικτύων (αποζεύκτες, διακόπτες, αλεξικέραυνα, κλπ), οποιαδήποτε µέθοδος συγκόλλησης µετάλλων µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ιδιαίτερα δε η µέθοδος εξωθερµικής συγκόλλησης. Προκειµένου να επιτευχθεί ανθεκτική µηχανική επαφή η οποία παράλληλα θα προστατεύει την ηλεκτρική επαφή, µια κατάλληλη διάταξη µε χρήση σφικτήρων χρησιµοποιείται. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C13F 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σωκράτους 64, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΓΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙ- ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥ- ΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Υγρό διάλυµα Ζαχάρων σε αναλογία 19 τoις εκατό-68 τoις εκατό, που προκύπτει ως παράγωγο από τη βιοµηχανία τροφίµων κατά την επεξεργασία αγροτικής παραγωγής. Το διάλυµα είναι φιλικό στο περιβάλλον και βιοδιασπόµενο. Το διάλυµα αυτό όταν διαβρέχεται έχει ικανά χαρακτηριστικά για να µην υπάρχει διάβρωση αλλά και έκλυση αιωρούµενων σωµατιδίων από επιφάνειες και οδούς, στρωµένες (άσφαλτος, τσιµέντο) ή άστρωτες (χώµα, χαλίκι, κ. λ. π. ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E21B 33/127 IPC8: E21B 33/124 IPC8: E21B 33/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εθνικού Σταδίου, ΙΣΤΙΑΙΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΡΑ- ΓΙΣΗΣ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η παρούσα εφεύρεση αφορά µέθοδο και σύστηµα σφράγισης υδροφόρου ορίζοντα σε σωληνωµένη γεώτρηση νερού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, χαρακτηριζόµενη από το ότι περιλαµβάνει: Ένα µεταλλικό ή πλαστικό σωλήνα (1) µικρότερης διαµέτρου από την οπή της γεώτρησης, κυλινδρικά µπαλόνια-χιτώνια(2), αντίβαρο(3), ελαστικό σωλήνα(4) προσαρµοσµένο στο κυλινδρικό µπαλόνιχιτώνιο(2), διακόπτη(5), φιάλη αδρανούς αερίου αζώτου(6), συρµατόσχοινο συγκράτησης(7), τάπα(8), άνω και κάτω χείλος(9) του σωλήνα (1), ρυθµιστή πίεσης(ιο), ελαστικό σωλήνα(ιι). Ανοίγοντας τη φιάλη αερίου(6), φουσκώνουν τα κυλινδρικά µπαλόνια-χιτώνια(2), σταθεροποιώντας το σύστηµα στο επιθυµητό σηµείο σταµατώντας την είσοδο του υδροφόρου ορίζοντα µέσα στο σωλήνα της γεώτρησης από τα φίλτρα. Για επαναφορά της γεώτρησης στην αρχική κατάσταση, ανοίγει ο διακόπτης(5), ξεφουσκώνουν τα µπαλόνια(2) και βγάζουµε το σύστηµα έξω από τη γεώτρηση, τραβώντας το συρµατόσχοινο(7). 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60C 27/20 IPC8: B60C 27/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγίου Στεφάνου 61, ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟ- ΧΟΥ ΜΕ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε αντιολισθητικό σύστηµα τροχού αυτοκινήτων. Το σύστηµα που περιγράφεται µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε ρόδα αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όµως σε επιβατηγά αυτοκίνητα. Το αντιολισθητικό σύστηµα τροχού αυτοκινήτων αποτελείται από πλακέτες πολυουρεθάνης, που συγκρατούνται από ένα ελαστικό σύνδεσµο. Οι πλακέτες του συστήµατος αποτελούνται από πέντε πέλµατα, που συνδέονται µεταξύ τουςαπό ένα νεύρο-οδηγό. Τα νεύρα-οδηγοί τοποθετούνται µέσα στο αυλάκι των ελαστικών των τροχών. Στην επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε το οδόστρωµα, τα πέλµατα έχουν νεύρα διαφορετικού µήκους, που διευκολύνουν την πρόσφυση του συστήµατος στο οδόστρωµα. Με το σύστηµα της εφεύρεσης, το αυτοκίνητο κινείται πολύ καλλίτερα στο χιόνι και πάγο, λόγω των µειωµένων κραδασµών, της καλλίτερης πρόσφυσης στο έδαφος και του αποτελεσµατικότερου φρεναρίσµατος. Το ίδιο σύστηµα µπορεί να εφαρµόζεται σε όλα τα µεγέθη ελαστικών των επιβατηγών αυτοκινήτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65G 45/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σωκράτους 64, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/09/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟ ΡΟ- ΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΘΟΡΑ Η εφεύρεση αφορά Αποξέστες Ιµάντων ταινιόδροµων Υψηλής Αντοχής σε φθορά. Οι Αποξέστες αυτοί είναι κατασκευασµένοι από οποιοδήποτε είδους και ποιότητας ελαστοµερή πολυουρεθάνη όπου, στο σώµα της πολυουρεθάνης έχουν ενσωµατωθεί σωµατίδια θερµοαπαγωγάόπως τα οξείδια Αργιλίου ή άλλα κεραµικά. 18

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ρ. Ι.Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ Πλωτάρχης (Μ) Γ. Γαλάνης ΠΝ Υποπλοίαρχος Ν. Περτζινίδης ΠΝ Περίληψη - Η ηλεκτροπρόωση είναι, για διαφόρους λόγους, ή σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα