Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού."

Transcript

1 1.6 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΩΜΑΤΟΣ ΜΕ POLYTILE ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ H απόδοση και η αντοχή των δωµάτων στο χρόνο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και η θέση της θερµοµόνωσης εντός της κατασκευής. Aν η θερµοµόνωση τοποθετηθεί κάτω από τη φέρουσα πλάκα (κατασκευή ψυχρής οροφής), η πλάκα παραµένει κρύα και υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος συµπύκνωσης υδρατµών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι οροφές ψυχρής πλάκας δεν συνιστώνται και σπάνια χρησιµοποιούνται πλέον. H θερµοµόνωση που τοποθετείται πάνω από τη φέρουσα πλάκα και κάτω από τη στεγανωτική στρώση (κατασκευή θερµής οροφής) µειώνει τον κίνδυνο της συµπύκνωσης υδρατµών, αλλά, λόγω του ότι η στεγανωτική στρώση είναι θερµικά µονωµένη από την υπόλοιπη κατασκευή της οροφής, είναι εκτεθειµένη σε µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις µε συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος πρόωρης αστοχίας. H κατασκευαστική αρχή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης επιλύει το πρόβληµα τοποθετώντας τη θερµοµόνωση πάνω από τη στεγανωτική στρώση, διατηρώντας την σε σταθερή θερµοκρασία κοντά στη θερµοκρασία του εσωτερικού του κτιρίου και προστατεύοντάς την από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και τις µηχανικές κακώσεις. H θερµοµόνωση προστατεύει τη στεγανωτική κάλυψη από: τις µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές: +80 ο C έως -20 ο C. τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. τις µηχανικές κακώσεις κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση. H στεγανωτική στρώση δρα ως στρώση πλήρους φράγµατος των υδρατµών και επειδή είναι στη ζεστή πλευρά της θερµοµόνωσης, διατηρείται πάνω από τη θερµοκρασία υγροποίησης, οπότε ο κίνδυνος συµπύκνωσης υδρατµών εξαλείφεται. H κατασκευαστική αρχή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης έχει και άλλα πλεονεκτήµατα. H θερµοµόνωση µπορεί: να τοποθετηθεί µε οποιοδήποτε καιρό. να προστεθεί, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση της στεγανωτικής στρώσης. να ανασηκωθεί και να αφαιρεθεί εύκολα, ώστε να αντικατασταθεί ή επαναχρησιµοποιηθεί όταν γίνει ανακαίνιση του κτιρίου. Θερµοκρασιακές διακυµάνσεις σε απροστάτευτη κάλυψη οροφής σε σύγκριση µε εκείνες σε κάλυψη οροφής προστατευόµενη µε STYROFOAM Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού. να µένει απρόσβλητο από τον κύκλο πήξης-τήξης του νερού. να αντέχει στην κυκλοφορία του δώµατος. να προστατεύει τη στεγανωτική στρώση µακροχρόνια. να µπορεί να δεχθεί έρµα για την αποφυγή της επίπλευσης. να προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις µηχανικές κακώσεις. Kατασκευή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος Στην ανεστραµµένη θερµοµόνωση δώµατος, το σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο τοποθετείται πάνω από τη στεγανωτική στρώση και στερεώνεται κατάλληλα ώστε να συγκρατείται από την επίπλευση και την ανύψωση του ανέµου. Oι κατασκευές ανεστραµµένης θερµοµόνωσης µπορούν να χωριστούν σε βαριές ή ελαφρές µε βάση τον τύπο της κατασκευής του κτιρίου. Aν η κατασκευή περιλαµβάνει πλάκες POLYTILE, συνήθως είναι οικονοµικός ο σχεδιασµός της πλάκας ώστε να υποστηρίζει το φορτίο των kg/m 2 που επιβάλλεται από το σύστηµα ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος µε πλάκες POLYTILE.

2 Φορτία οροφής H βασική κατασκευή της οροφής µπορεί να είναι από σκυρόδεµα, µέταλλο ή ξύλο: πρέπει να είναι αρκετά γερή ώστε να αντέχει τα µέγιστα προβλεπόµενα φορτία µε κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας. Tα δώµατα µε ανεστραµµένη θερµοµόνωση δέχονται τρία κύρια φορτία: στατικά φορτία: το ίδιο βάρος όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών. φορτία ανέµου: οι θετικές και αρνητικές πιέσεις που δρουν επάνω στην οροφή θα πρέπει να υπολογίζονται µε την πρότυπη ή την κατευθυντική µέθοδο. επιβαλλόµενα φορτία. Θερµική απόδοση Στην κατασκευή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος κάποια ποσότητα νερού της βροχής θα περάσει κάτω από τις µονωτικές πλάκες και µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να απορροφήσει θερµότητα από τη φέρουσα κατασκευή. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η περιοδική απώλεια θερµότητας, συνήθως αυξάνεται το πάχος της θερµοµόνωσης κατά 20%. Συµπύκνωση υδρατµών H κατασκευή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον κίνδυνο από τη συµπύκνωση υδρατµών στο υπάρχον κτίριο, διατηρώντας τη φέρουσα κατασκευή της οροφής και τη στεγανωτική στρώση σε θερµοκρασία πάνω από τη θερµοκρασία υγροποίησης. Όπου το κτίριο είναι πιθανό να έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας, όπως σε κολυµβητήρια ή κουζίνες επιχειρήσεων, πρέπει να γίνει αξιολόγηση του κινδύνου από συµπύκνωση υδρατµών από εξειδικευµένο µελετητή. Oι οροφές µε υψηλή θερµοχωρητικότητα - όπως οι πλάκες σκυροδέµατος πάχους τουλάχιστον 50 mm - δεν υφίστανται άµεση απώλεια θερµότητας από τη διείσδυση του νερού της βροχής. Aντίθετα, οι οροφές από λεπτή µεταλλική φέρουσα κατασκευή µπορεί να υποστούν τέτοιες απώλειες σε περιπτώσεις παρατεταµένης κρύας βροχής. Aυτό µπορεί να έχει ως συνέπεια κάποια συµπύκνωση υδρατµών στην κάτω πλευρά της φέρουσας κατασκευής, η οποία θα διαλυθεί όταν σταµατήσει η διείσδυση του νερού και το σύστηµα θέρµανσης αποκαταστήσει την κανονική θερµοκρασία της φέρουσας κατασκευής. Συµπεριφορά στη φωτιά Oι οροφές µε ανεστραµµένη θερµοµόνωση που έχουν έρµα άκαυστου υλικού, όπως αδρανή υλικά ή πλάκες πεζοδροµίου, εύκολα υπάγονται στην κατηγορία εξωτερικής φωτιάς A όταν δοκιµάζονται σύµφωνα µε το Πρότυπο BS3837. Oι πλάκες STYROFOAM* περιέχουν πρόσθετο επιβραδυντή καύσης, αλλά καίγονται. Mην τις εκθέτετε σε φλόγα ή άλλες εστίες ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, της αποθήκευσης, της εγκατάστασης ή της χρήσης τους. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Γενικά Tο σύστηµα ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος είναι ιδανικό για τη θερµοµόνωση δωµάτων βαριάς κατασκευής και προσφέρει ανθεκτικό και ελκυστικό τελείωµα για δώµατα όπου προβλέπεται βατότητα για συντήρηση. Λύση POLYTILE Το POLYTILE είναι σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο (διαστάσεων 30Χ60 εκ.) και αποτελείται από µία θερµοµονωτική στρώση αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 εκ. STYROFOAM της Dow και µία επικάλυψη από ειδικό υπόλευκο προστατευτικό χυτό κονίαµα πάχους 2 εκ. H διαδικασία

3 εξέλασης δίνει στο STYROFOAM τη χαρακτηριστική δοµή κλειστών κυψελίδων και τις εξής βασικές φυσικές ιδιότητες: χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. χαµηλή υγροαπορροφητικότητα. υψηλή αντοχή στη συµπίεση. Tο POLYTILE είναι σχεδιασµένο για να δίνει το µέγιστο δυνατό όφελος σε κατασκευές ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος: οι περιµετρικές πλευρές µε διαµόρφωση ραµποτέ (αρσενικό-θηλυκό) εξασφαλίζουν καλή συναρµογή µεταξύ των πλακών και σταθερότητα ώστε να µη δηµιουργούνται θερµογέφυρες, αλλά και να έχουµε µία πολύ καλή βατότητα του δώµατος η ευκολία και η ταχύτητα τοποθέτησης του POLYTILE, το χαµηλό κόστος, το µικρό του βάρος αλλά και η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του σε προσθήκη ή επέκταση του κτιρίου, το καθιστούν ιδανικό για δώµατα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης, αλλά και για όλες τις παρεµφερείς εφαρµογές. Στεγάνωση οροφής H κατασκευαστική αρχή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µία µεγάλη ποικιλία στεγανωτικών υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της χυτής πολυουρεθανικής µεµβράνης HYPERDESMO της ALCHIMICA, των µονόφυλλων πολυµερών µεµβρανών EPDM της CARLISLE και FPA της IMPERκαι του σύνθετου ασφαλτόπανου EURO της ASPHALTOP και POLYGLASS. Σε εργασίες ανακαίνισης, η κατασκευαστική αρχή της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναβαθµισθεί η θερµική απόδοση της οροφής: αν η υπάρχουσα στεγανωτική στρώση είναι σε καλή κατάσταση, µπορεί να διατηρηθεί, αλλά µπορεί να είναι προτιµότερο να επικαλυφθεί µε µία νέα υδατοστεγανή στρώση. ΜΕΘΟ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Eργασίες τοποθέτησης 1. ηµιουργία στρώσης ρύσεων στην πλάκα του δώµατος και τοποθέτηση υδροροών. 2. Στεγανοποίηση δώµατος. Η στρώση των ρύσεων και η στεγάνωση (ειδικά στις επικαλύψεις ασφαλτοπάνων) πρέπει να είναι πολύ καλά εξοµαλυµένες για µείωση των καταπονήσεων του POLYTILE. 3. Στρώστε τη διαχωριστική στρώση (αν χρειάζεται), γεωύφασµα TS 20 της POLYFELT πάνω από την υδατοστεγανή στρώση. Eπικαλύψτε όλες τις άκρες κατά mm. Στις περιµέτρους και τις διεισδύσεις γυρίστε τη στρώση προς τα πάνω, πάνω από το προβλεπόµενο πάχος της θερµοµόνωσης. 4. Τα πλακίδια POLYTILE τοποθετούνται ελεύθερα αρχίζοντας από την περίµετρο, σε διάταξη διακοπτόµενων εγκάρσιων αρµών ταιριάζοντας τις ειδικές πατούρες, ώστε να βελτιώνεται η σταθερότητα και η βατότητα του δώµατος. Σε δώµατα αυξηµένης βατότητας είναι αναγκαία η βελτίωση της ποιότητας του υποστρώµατος. 5. Οι αρµοί µεταξύ των πλακιδίων δεν πρέπει να σφραγίζονται σε καµία περίπτωση ( για λόγους ανεµοαναρρόφησης), όπως επίσης πρέπει να αποφεύγεται η οριζόντια µετακίνηση του POLYTILE µε χρήση στηθαίων. Σε κτίρια εκτεθειµένα σε δυνατούς ανέµους είναι δυνατό να απαιτείται κατακόρυφη ακινητοποίηση των πλακών µε στερέωση της πρώτης περιµετρικής ζώνης µε χρήση µεταλλικής γωνιάς ή µε λούκι από τσιµεντοκονίαµα.

4 Bασικά θέµατα O προσεκτικός σχεδιασµός της εργασίας, πριν αρχίσει η τοποθέτηση, θα σας περιορίσει στο ελάχιστο τα κοψίµατα και τη φύρα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ POLYTILE ιαστάσεις πλακιδίου mmxmm 300x600 Πάχος θερµοµονωτικού mm 50 Πάχος προστατευτικού κονιάµατος mm 20 Συντ. Θερµ. αγωγιµότητας λ θερµοµονωτικού σε µέση θερµοκρασία δοκιµής 10 ο C (90 W/mK Kcal/mh o C ηµέρες) Συντ. Θερµ. αγωγιµότητας λ προστατευτικού κονιάµατος W/mK Kcal/mh o C 1.20 Αντοχή σε συµπίεση Θερµοµονωτικού (χαµηλότερη τιµή N/mm µεταξύ ορίου διαρροής ή 10% παραµόρφωση) Αντοχή κονιάµατος σε αποκόλληση N/mm Ελάχιστη αντοχή κονιάµατος σε N/mm 2 2 συµπίεση (28 ηµέρες) Απότριψη κονιάµατος mm 3 Βαρος πλακιδίου Kg ~8.5 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Τα πάνελ STYROFOAM µπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται από τον ήλιο. Επίσης, τα συγκεκριµένα πάνελ θα πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Η θερµοκρασία σταθερής λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 75 C. Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κάποιο συγκολλητικό υλικό µε τα πάνελ STYROFOAM, είναι απαραίτητο πριν τη χρήση του να επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή του συγκολλητικού υλικού ότι αυτό είναι συµβατό µε τη εξηλασµένη πολυστερίνη. Τα πάνελ STYROFOAM είναι συµβατά µε τα δοµικά υλικά που συνήθως χρησιµοποιούνται. Ορισµένα οργανικά υλικά όπως προστατευτικά ξύλου µε βάση διαλυτικών, µπορούν να προκαλέσουν φθορά στην πολυστερίνη µε συνέπεια την απώλεια της λειτουργικότητας των πάνελ STYROFOAM. Τα πάνελ STYROFOAM περιέχουν ένα πρόσθετο αντιπυρικό υλικό που εµποδίζει την ανάφλεξή τους όταν εκτίθενται σε φωτιά, η οποία ωστόσο δεν είναι ισχυρή. Σε περίπτωση όµως που εκτεθούν σε ισχυρή φωτιά αναφλέγονται και καίγονται αµέσως. Όλες οι κατηγορίες αντίστασης στη φωτιά βασίζονται σε δοκιµές µικρής κλίµακας, ωστόσο η συµπεριφορά που έχει επιδείξει το προϊόν στις δοκιµές στις οποίες υποβλήθηκε δεν εκφράζει απαραίτητα την πραγµατική αντίδρασή του σε περίπτωση που εκτεθεί σε δυνατή φωτιά. Τα πάνελ µπορούν να ανακυκλωθούν χηµικά και µηχανικά. Επίσης µπορούν να τοποθετηθούν, όπως τα πιο συνηθισµένα αδρανή δοµικά υλικά, σε εγκεκριµένους χώρους διάθεσης απορριµµάτων ή σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης απορριµµάτων. Οι Τοπικές Αρχές, υπεύθυνες για τη διάθεση απορριµµάτων, είναι ωστόσο οι πλέον αρµόδιες για τη παροχή οδηγιών σχετικά µε τη διάθεση τους. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκδοση είναι αξιόπιστες και αντικαθιστούν όλες όσες έχουν δηµοσιευθεί στις προηγούµενες εκδόσεις. Ωστόσο είναι ευθύνη του χρήστη να καθορίσει αν τα προϊόντα και οι σχετικές µε αυτά πληροφορίες είναι κατάλληλες για την επιθυµητή εφαρµογή. Στην παρούσα έκδοση δεν παρέχεται καµία εγγύηση. Επίσης δεν παραχωρείται ρητά ή σιωπηρά η άδεια για ανεµπόδιστη χρήση οποιουδήποτε δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση δεν αποτελούν προδιαγραφές πώλησης.

5 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ H Dow είναι η πρώτη εταιρία που παρήγαγε πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης, σχεδόν πριν από πενήντα χρόνια υπό τη γενική ονοµασία STYROFOAM*. Mε την εξέλιξη της τεχνολογίας, αναπτύχθηκαν πάνω από 30 διαφορετικές κατηγορίες του υλικού σε τουλάχιστον 300 παραλλαγές πάχους και διαµόρφωσης πλευρών, για να ικανοποιήσουν τις συγκεκριµένες ανάγκες µόνωσης της οικοδοµικής βιοµηχανίας. Στην Eλλάδα άρχισε την επιτυχηµένη του πορεία το 1980 και από το 1985 παράγεται στις εγκαταστάσεις της Dow στο Λαύριο µε αυστηρές προδιαγραφές και ελέγχους ποιότητας. H παραγωγική διαδικασία ακολουθεί τις επιταγές του διεθνούς κανονισµού ποιοτικού ελέγχου ISO Στα 30 χρόνια της παρουσίας του STYROFOAM στην Eυρώπη, η Dow παρακολουθεί και ελέγχει συστηµατικά τη συµπεριφορά των θερµοµονωτικών υλικών της µέσω ανεξάρτητων εργαστηρίων οµικής Φυσικής. Tα προϊόντα STYROFOAM δεν περιέχουν πλήρως αλογονωµένους χλωροφθοράνθρακες (CFCs): Όλα τα προϊόντα STYROFOAM ανταποκρίνονται στις Eυρωπαϊκές προδιαγραφές EC/2037/2000 ( ) που αφορούν στις ουσίες που µειώνουν τη ζώνη του όζοντος. Όλα τα προϊόντα STYROFOAM "A" ποιότητας δηµιουργούνται µε εξέλαση όπου δε χρησιµοποιούνται χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs). Tα αποτελέσµατα των ερευνών επιβεβαιώνουν ότι τα θερµοµονωτικά υλικά της Dow έχουν γνωστή και σταθερή συµπεριφορά για όλη τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου. Zητάτε επώνυµα τα προϊόντα της Dow τα οποία φέρουν το σήµα (κόκκινος ρόµβος µε λευκά γράµµατα) σε κάθε δέµα και έχουν τυπωµένο το όνοµα του προϊόντος και το σήµα της εταιρείας ξεχωριστά σε κάθε πλάκα. Oποιοδήποτε άλλο προϊόν µπλε χρώµατος που κυκλοφορεί χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι γνήσιο προϊόν Dow.

ΠΑΧΗ -- mm 30, 40, 50, 60, 70, 80. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ -- -- Επιδερμίδα εξέλασης

ΠΑΧΗ -- mm 30, 40, 50, 60, 70, 80. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ -- -- Επιδερμίδα εξέλασης ROOFMATE SL-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ROOFMATE SL- A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mk Kcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και οικονομία ενέργειας 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και οικονομία ενέργειας 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και οικονομία ενέργειας 100% HCFC-free Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 Μερικά λόγια για το STYROFOAM...6 Εξειδικευμένη λύση STYROFOAM...7 Συμμόρφωση με τα

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Ημερίδα ΚΑΠΕ 3 Οκτωβρίου 2007 Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Εισηγητής : Π. Γκογκούδης 1 Polytile Ενεργειακή Κατανάλωση Στην Ευρώπη, ο κτιριακόςτομέας: Καταναλώνει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΤΕΟ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Βυτίνης 14-18, 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: κ.γεώργιος Γκεμπέσακας Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Styrodur C Europe s green insulation

Styrodur C Europe s green insulation Styrodur C Europe s green insulation Πάνω από 45 χρόνια Styrodur Πάνω από 45 χρόνια εμπιστοσύνη στη θερμομόνωση Styrodur H BASF ανέπτυξε το Styrodur πριν 45 χρόνια και σήμερα είναι συνώνυμο του XPS στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α. 30.7341.006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου... Ο ρόλος του EPS στην Ενεργειακή Αναβάθμιση ενός κτιρίου. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εισαγωγή. Στην Ευρώπη αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή Αττικής

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή Αττικής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟ : Υγρομονώσεις - επεμβάσεις, σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Οικονόμου Χημικός, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δρ. Νικόλαος Οικονόμου Χημικός, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΚΑ ΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός, ΜSc.,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα