Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης"

Transcript

1 Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Σύστηµα µε λεπτοµέρεια Λεπτοµέρειες για το σύστηµα Χωρίς Θερµογέφυρες Ευκολία και οικονοµία Λειτουργικότητα για πολλά χρόνια

2 Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Θερµοµόνωση οικονοµία και προστασία του περιβάλλοντος Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης αποτελούν τον πιο αποτελεσµατικό άρα και βέλτιστο τρόπο για την εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη και θέρµανση. Το σπίτι µένει ζεστό το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι και όλο το χρόνο απολαµβάνουµε ένα ευχάριστο και υγιεινό εσωτερικό κλίµα. Επιπλέον το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης προστατεύει από τη βροχή, τον παγετό, την ζέστη και τον ήλιο τον σκελετό του κτιρίου. Για να επιτευχθούν όλα αυτά απαιτούνται σωστή ανάπτυξη των προϊόντων και σωστή εφαρµογή. Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης περνούν από τις πλέον δύσκολες πιστοποιήσεις στην οικοδοµική βιοµηχανία. Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης της Baumit έχουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση και τα συστατικά τους διαρκώς ελέγχονται και βελτιώνονται. Ένα σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης Baumit αποτελεί µία επένδυση για το µέλλον αφού αποσβένει την αξία του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα πάρα πολλά εγκατεστηµένα συστήµατα από παλιά δείχνουν ότι: τα συστήµατα που εφαρµόστηκαν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες της Αυστρίας παραπάνω από 30 χρόνια πριν, ακόµα είναι λειτουργικά και εκπληρώνουν το στόχο τους για εξοικονόµηση ενέργειας και ευχάριστο εσωτερικό κλίµα. Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης Baumit σηµασία στη λεπτοµέρεια Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης έρχονται σε εϖαφή µε ϖολλά διαφορετικά δοµικά στοιχεία: Παράθυρα αϖό ξύλο, ϖλαστικό ή αλουµίνιο, σκάλες, ξύλινες στέγες και ϖολλά άλλα. Όλες αυτές οι εϖιφάνειες εϖαφής ϖρέϖει να ϖροσαρµόζονται σε διάφορες καταϖονήσεις για ϖαράδειγµα ϖροσϖί- ϖτουσα βροχή, µετακινήσεις. Για να υϖάρχει η κατάλληλη ϖροετοιµασία κατά την εφαρ- µογή αυτών των λεϖτοµερειών αυτές ϖρέϖει να είναι έχουν ϖροβλεφθεί σωστά ϖριν την έναρξη των εργασιών. Συνήθη µέρη όϖως τα σηµεία εϖαφής του συστήµατος µε τα δοµικά στοιχεία του σϖιτιού σηµειώνονται για να ϖροετοι- µάσουν την ορθή εφαρµογή.

3 Οι Λεπτοµέρειες για ένα τέλειο σύστηµα Τα Προϊόντα H βάση το θεµέλιο κάθε συστήµατος Το Baumit SockelProfil therm προσφέρει µία διαµόρφωση χωρίς θερµογέφυρα για όλες τις διαµορφώσεις βάσης και είδη θερµοµόνωσης. Είτε αποτελεί προστασία ενός συστήµατος που ξεκινά από το ύψος του εδάφους είτε σε συστήµατα που συνεχίζουν κάτω από το πίπεδο του εδάφους. Επιπλέον συνδυάζονται µε τα Baumit SockelProfil therm Verlängerung για πάχη έως 20 cm ή το Baumit SockeleinschubProfil therm για πάχη θερµοµόνωσης από 20 cm και άνω. Αγκύρωση αντί για διάτρηση Για κάθε υπόστρωµα και για κάθε πάχος θερµοµόνωσης τα αγκύρια Baumit KlebeAnker προσφέρουν ασφαλή και χωρίς θερµογέφυρες στήριξη για τα συστήµατα Baumit EPS και Βaumit open. Μην δίνετε καµία δυνατότητα στη βροχή Το ανθεκτικό στην προσπίπτουσα βροχή Baumit FensteranschlussProfil Flexibel, επιτρέπει τις µετακινήσεις σε όλες τις διευθύνσεις. Η πρωτοποριακή σχεδίαση επιτρέπει την εφαρµογή µε όλα τα µονωτικά υλικά και τα πάχη εφαρµογής καθώς και τους περισσότερους τύπους παραθύρων. Ανθεκτικότητα στον καιρό και τον ήλιο Το ανθεκτικό στην προσπίπτουσα βροχή Baumit RollladenanschlussProfil προσαρµόζεται στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης και στο ρολλό σκίασης. To σύστηµα του ρολλού λειτουργεί χωρίς προβλήµατα ενώ υπάρχει άριστη συνάφεια µε το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης. Λειτουργικότητα µε ασφαλή σύνδεση Με το Baumit BlechanschlussProfil µπορεί να δηµιουργηθεί µια σύνδεση µε µεταλλικά στοιχεία όπως λαµαρίνες. Οι ισχυρές τάσεις που αναπτύσσονται στα µεταλλικά στοιχεία από θερµοκρασιακές µεταβολές δεν περνούν στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης. Η Αρχιτεκτονική δεν είναι πάντα γραµµική Το γωνιόκρανο Baumit KantenSchutz Flexibel είναι κατάλληλο για την εφαρµογή σε γωνίες µεγαλύτερες ή µικρότερες από ορθογώνιες.

4 Προστασία από λερωµένες επιφάνειες Με τον νεροσταλάκτη Baumit TropfkantenProfil έχουµε άψογη διαµόρφωση σε στηθαία και παράθυρα. εν επιτρέπει τον σχηµατισµό βρωµιάς και αφού το νερό στάζει µακριά από την πρόσοψη. Η κατάλληλα διαµορφωµένη πλαστική ακµή δίνει µία άψογη αισθητική διαµόργωση. Η κίνηση είναι πλεονέκτηµα Ο αρµός Baumit BewegungsfugenProfil µας δίνει την δυνατότητα µίας τέλειας συναρµογής µεταξύ δοµικών στοιχείων µε διαφορετική συµπεριφορά ή σύσταση Οι επίπεδες οροφές βρίσκουν την κατάλληλη σύνδεση Το προφίλ Baumit AttikaanschlussProfil είναι κατάλληλο για συνδέσεις του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε το τελείωµα του στηθαίου. Παρέχει την κατάλληλη προστασία για να µην εισέρχεται στην οικοδοµή το νερό της βροχής. Σταθερότητα και ασφάλεια για µικρές στηρίξεις Το Baumit MontageRondelle χρησιµεύει για την στήριξη µικρών τεµαχίων (πχ. Αριθµοί κτιρίων, υδροροές). Στερεώνεται εκ των προτέρων στο σύστηµα. Μετά την εφαρµογή οι βίδες στήριξης µπορούν να στερεωθούν στο Baumit MontageRondelle. Το φορτίο στηρίζεται έτσι χωρίς δηµιουργία θερµογέφυρας. Στήριξη και σταθερότητα Το Baumit MontageZylinder χρησιµέυει για την στήριξη ελαφρών και µέσου βάρους τεµαχίων (γραµµατοκιβώτια, σωληνώσεις). Η εφαρµογή του γίνεται όπως το Baumit MontageRondelle. Καλή εφαρµογή για µεγάλα πάχη Το Baumit Termax χρησιµεύει για σταθερή, χωρίς θερµογέφυρες στήριξη βαριών τεµαχίων (τέντες κλπ) για πάχη θερµοµόνωσης ως και 16 cm. Η εφαρµογή γίνεται χωρίς δηµιουργία θερµογεφυρών και η στήριξη είναι στο υπόστρωµα.

5 Λεπτοµέρειες συστηµάτων Baumit Πλεονέκτηµα για όλους Τα εξαρτήµατα για λεπτοµέρειες των συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης δίνουν την λύση για όλα τα προβλή- µατα εφαρµογής που τυχόν παρουσιαστούν: Επιπλέον, σχεδιαστικές λύσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα όπου µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την σωστή επιλογή των προϊόντων για τον µηχανικό ή τον εφαρµοστή. Με αυτό τον τρόπο η βέλτιστη επιλογή δίνει πλεονεκτήµατα σε όλους: Ιδιοκτήτης ανθεκτικότητα και αξία για το κτίριο όµορφη πρόσοψη για µεγάλο διάστηµα λειτουργικότητα για πολλά χρόνια εξάλειψη θερµογεφυρών Εφαρµοστής Μελετητής εύκολη εϖιµέτρηση γρήγορη εφαρµογή άψογα τελειώµατα ευκολία στην εργασία εφαρµογής Λύσεις µε ϖρο όντα σε συνέργεια ϖρωτοϖοριακά ϖρο όντα για εξειδικευµένες εφαρµογές έλεγχος του κόστους Σαφείς οδηγίες εφαρµογής

6 Alles auf einen Klick. baumit.com Ideen mit Zukunft. BAUMIT HELLAS A.E. Ιδέες µε µέλλον. Λεωφ. Πεντέλης ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: Fax:

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης Ευχάριστη διαµονή Χειµώνα Και καλοκαίρι Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Baumit ETICS....Ποιότητα ζωής. Ιδέες με μέλλον.

Baumit ETICS....Ποιότητα ζωής. Ιδέες με μέλλον. Baumit ETICS...Ποιότητα ζωής Ιδέες με μέλλον. Baumit ETICS Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εξοικονομήστε ενέργεια σήμερα Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας στη συγχρονη εποχή κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Baumit ETICS....Ποιότητα ζωής. Ιδέες με μέλλον.

Baumit ETICS....Ποιότητα ζωής. Ιδέες με μέλλον. Baumit ETICS...Ποιότητα ζωής Ιδέες με μέλλον. Baumit ETICS Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εξοικονομήστε ενέργεια σήμερα Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας στη σύγχρονη εποχή κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Σύστηµα θερµοµόνωσης µε ΕPS Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Θερµοµόνωση και διαµόρφωση προσόψεων σε ένα βήµα Προστασία και οικονοµία στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Η µόνωση για εξωτερικές προσόψεις για κάθε τύπο κτιρίου Βιοκλιµατική δόµηση στο µέγιστο Θερµοµόνωση και διαµόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012 Τεχνικός οδηγός εφαρµογής Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Θερµοµόνωση και ανακαίνιση 4 Γενικά για το σύστηµα Knauf Thermoprosopsis 5 οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Εξωτερική θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστήματα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Η νέα γενιά σπιτιών Ιδέες με μέλλον n Πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης n Άνεση χειμώνα - καλοκαίρι n Απλά και ουσιαστικά Σπίτι χαμηλής ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΕΙΦΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

JUBIZOL Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Δημιουργούμε ένα άνετο, οικονομικό και βιοκλιματικό σπίτι. www.jub.eu. Από το

JUBIZOL Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Δημιουργούμε ένα άνετο, οικονομικό και βιοκλιματικό σπίτι. www.jub.eu. Από το Δημιουργούμε ένα άνετο, οικονομικό και βιοκλιματικό σπίτι Από το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ JUBIZOL Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης? Έως 40% οικονομία E NE RG Y SAVIN

Διαβάστε περισσότερα

Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι.

Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι. Η νέα αντίληψη στην κατασκευή κατοικίας Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι. 2ο χλμ. Καλό Νερό- Καλαμάτα 245 00 Τηλ. & Fax: 27610 72512 κιν.: 6946.681221 www.metallika-spitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος 4 Δομή Συστήματος 4 Περιγραφή Συστήματος Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος Δομή Συστήματος Περιγραφή Συστήματος 0 Βάση οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα

Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Εξοικονόµηση ενέργειας µε τα νέα θερµοµονωτικά συστήµατα Από Α το 1971 µέχρι και σήµερα, η ΕΤΕΜ Α.Ε. πρωτοπορεί και δηµιουργεί στον χώρο των κουφωµάτων προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Αίθρια και γυάλινες βεράντες Ό Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ

Αίθρια και γυάλινες βεράντες Ό Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Του ΑΡΙΣΤ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πολ. Μηχανικού - οµοστατικού Τεχνικές συµβουλές για πρακτικότερες και αποδοτικότερες κατασκευές των συστηµάτων αυτών, που γνωρίζουν µεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Αίθρια και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Διακοσμητικά επιχρίσματα - Χρώματα. Εξωτερική Θερμομόνωση 03/2011

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Διακοσμητικά επιχρίσματα - Χρώματα. Εξωτερική Θερμομόνωση 03/2011 Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανακαίνισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξωτερική Θερμομόνωση 03/2011 Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Διακοσμητικά επιχρίσματα - Χρώματα Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου... Ο ρόλος του EPS στην Ενεργειακή Αναβάθμιση ενός κτιρίου. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εισαγωγή. Στην Ευρώπη αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα