ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Αγαπητά Μέλη ΕΑΑΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ Γνωρίζουµε και συµµεριζόµαστε ότι εκτός από πολλά άλλα θέµατα ζωής, η µέριµνά σας είναι και η απόκτηση οικογενειακής στέγης. Οι προσδοκίες σας έχουν εξανεµισθεί µετά τις πολυετείς-επί δεκαετίες αναµονής χαµηλής ανταπόκρισης του Δηµόσιου τοµέα και ειδικά ΑΟΟΑ (ΥΕΘΑ) και ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ (ΓΕΑ). Εντούτοις, την παρούσα περίοδο ολοκληρώθηκαν εκκρεµούσες γραφειοκρατικές διαδικασίες ετών, ειδικά θέµατα ΑΟΟΑ, και αναµένονται ραγδαίες εξελίξεις-προσφορές-ευκαιρίες. Η ΕΑΑΑ µε µοναδικό στόχο την ενηµέρωση και ανταπόκριση στην εύλογη απαίτησή σας, απόκτηση οικογενειακής στέγης, συγκρότησε αντίστοιχο Τοµέα Οικιστικού ΕΑΑΑ που στοχεύει, σε συνεργασία µε τις λοιπές Ενώσεις ΣΞ & ΠΝ, σε συγκεκριµένες απαιτήσεις και δραστηριότητες. Υπεύθυνος του τοµέα ορίστηκε το Μέλος ΔΣ ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στράτος Σκλήρης. Επικοινωνία µε ΕΑΑΑ-Τοµέα Οικιστικού Ειδικά παρακαλούµε, προσκαλούµε και προκαλούµε, όσους έχουν ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις, παράπονα ή αντιρρήσεις να τις προωθήσουν, µόνο µε τυπική έγγραφη δοµή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε να τύχουν υπεύθυνης διαχείρισης από την ΕΑΑΑ. Εναλλακτικά, αντίστοιχα κείµ ενα να αποστέλλονται µόνον ταχυδροµικά, προς ΕΑΑΑ/Τοµέα Οικιστικού. Το βασικό σηµείο είναι η διατήρηση επαφής και συνεχής ενηµέρωσής σας, ώστε να αξιολογείτε και ανταποκρίνεστε απαιτώντας, στις όποιες προσφορές. Δυστυχώς λόγω αδυναµιών επάνδρωσης Γραφείων ΕΑΑΑ, η άµεση τηλεφωνική επικοινωνία µε Τοµέα Οικιστικού, είναι αδύνατος. Σας προτρέπουµε να ενεργοποιήσετε και τα οικογενειακά µέλη σας, που έχουν γνώση/πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να επικοινωνούν εκ µέρους σας, ηλεκτρονικά-µηδενικό κόστος, για όποια θέµα Οικιστικού ΕΑΑΑ, κρίνετε σκόπιµο. Σαν αρχική έναρξη επικοινωνίας, και για δόµηση αρχείου µελών µας, ΕΑΑΑ/Οικιστικού, σας ζητούµε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα,

2 µόνο ονοµατεπώνυµο Μέλους ΕΑΑΑτυπικά στοιχεία επαφής σας. Αρµοδιότητες-Καθήκοντα Τοµέα Οικιστικού ΕΑΑΑ 1. Επικοινωνεί µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, ΥΠΕΧΩΔΕ, και ειδικά ΑΟΟΑ & ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ, ώστε να τηρείται ενήµερος των προγραµµάτων, τ ων απαιτήσεων και νοµικών κριτηρίων για ικανοποίηση δικαιωµάτων Μελών της ΕΑΑΑ, τόσον κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας, αλλά και υπηρεσιακών ενηµερωτικών επισκέψεων, ειδικά µε ΓΕΑ, ΑΟΟΑ και ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ. 2. Τηρεί ενηµερωµένο αρχείο των Μελών (ε.α. & ε.ε.) ΑΟΟΑ & ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ. 3. Ενηµερώνει άπαντα τα Μέλη ΕΑΑΑ, αλλά και εν ενεργεία στελέχη της ΠΑ, «για τις τρέχουσες εξελίξεις και ειδικές επισηµάνσεις οικιστικού» µέσω της Εφηµερίδας ΕΑΑΑ Ηχώ Αιθέρων, της ιστοσελίδας ΕΑΑΑ µε ειδική ανάρτηση και ηλεκτρονικά ( s) για κάθε κοινό σχετικό θέµα. 4. Συνεργάζεται ενηµερωτικά και συντονιστικά µε τους Εκπροσώπους των ετέρων 2 Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ & ΕΑΑΝ), αλλά και µε ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς κατασκευαστικούς φορείς που δύνανται να συνδράµουν την αποστολή της ΕΑΑΑ, σ τον συγκεκριµένο τοµέα «Οικιστικού» και υπό ελεγχόµενα κριτήρια Διαφάνειας, µε στόχο «εξασφάλιση οικογενειακής στέγης». 5. Διοργανώνει ενηµερωτικές Ηµερίδες για τις εξελίξεις στον τοµέα «Οικιστικό ΕΑΑΑ», στα Γραφεία της ΕΑΑΑ ή Περιφερειών, ή Μονάδες της ΠΑ τουλάχιστον άπαξ ανά έτος, µε πρόσκληση συναρµοδίων εκπροσώπων και εν ενεργεία Στελεχών της ΠΑ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε ΑΟΟΑ Η ΕΑΑΑ µε την συγκρότηση του Τοµέα επεδίωξε υπηρεσιακή συνεργασία του Υπευθύνου Τοµέα της ΕΑΑΑ, µε τους αρµόδιους φορείς ΑΟΟΑ & ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ. Συγκεκριµένα, µετά υπηρεσιακή αλληλογραφία η πρώτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε την 2/4/2014, σε επίπεδο υπηρεσιακών στελεχών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Νοµικού Συµβούλου ΑΟΟΑ, όπου αναλύθηκαν οι νοµικές δυσκολίες και µακροχρόνιες εκκρεµότητες για θέµατα έγκρισης σχεδίου πόλεως, ειδικότερα για την περιοχή ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. Εντούτοις, και παρά τις αρνητικές εµπειρίες του παρελθόντος, υπήρξε ταχύτατη και κυρίως θετικότατα επιτυχής εξέλιξη των γεγονότων, µε την ψήφιση Νόµου "Πρόσφατη Εφαρµογή του Νόµου 4280/14 για την ένταξη της Περιοχής ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ στο Σχέδιο Πόλεως ", Αύγουστος 2014.

3 Η ΕΑΑΑ, παρά την ελλιπή ανακοίνωση επί της υπόψη εξελίξεως ζήτησε άµεση επίσηµη υπηρεσιακή συνάντηση του Τοµεάρχη Οικιστικού ΕΑΑΑ, που πραγµατοποιήθηκε άµεσα (18 Σεπτεµβρίου 2014), µε παρουσία Γενικού Διευθυντού ΑΟΟΑ και λοιπών υπηρεσιακών στελεχών, όπου αναλύθηκαν όλοι οι βασικοί όροι και κυρίως οι θετικές προοπτικές για τα µέλη ΑΟΟΑ. Μάλιστα ο ΑΟΟΑ προέβη σε σχετική ανάρτηση-ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, της Συνάντησης-ενηµέρωσης του Τοµέα Οικιστικού ΕΑΑΑ, δεδοµένου ότι η ΕΑΑΑ είναι η πρώτη που ζήτησε και έλαβε επιτόπια υπηρεσιακή συνεργασία. Η κατάληξη είναι ότι αποδεσµεύτηκαν νοµικά στρέµµατα για οικοδόµηση και ο ΑΟΑΑ θα απευθυνθεί σε 2300 µέλη για δήλωση ενδιαφέροντος. Η ευκαιρία είναι ο εντοπισµός του δικού σας ενδιαφέροντος. Σχετική αναφορά γίνεται στο παρακάτω συνοπτικό αντίγραφο εγγράφου του ΑΟΟΑ. Σε κάθε περίπτωση σας ζητούµε, ως επιτακτική ανάγκη, να επισκεφθείτε και να επισκέπτεσθε ηλεκτρονικά την ιστοσελίδα ΑΟΟΑ {www.aooa.gr} για τυπική ενηµέρωσή σας επί του αντικειµένου, αλλά και τη συνεχή ενηµέρωση επί εξελίξεων-θεµάτων ΑΟΟΑ. Ακολουθεί περιληπτικό αντίγραφο σχετικής ανάρτησης ΑΟΟΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΟΟΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Παπάγος, 16 Σεπ 14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4280/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 1. Ο Αυτόνοµος Οικοδοµικός Οργανισµός Αξιωµατικών (ΑΟΟΑ) είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δ ικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διά του ΓΕΣ. Ιδρύθηκε το 1950 (µε τον Αναγκαστικό Νόµο 1563), και µέχρι σήµερα έχει δηµιουργήσει τον οικισµό «Παπάγου», αντίστοιχους οικισµούς στην Καλαµαριά και Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει κατασκευάσει κατοικίες (διαµερίσµατα), στις Σέρρες, στα Ιωάννινα, στην Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο και στην Αθήνα [στις περιοχές Παγκρατίου και Κάτω Πατησίων (οδός Αχαρνών). 2. Στην περιοχή Πικερµίου, αγόρασε το 1972 έκταση στρεµµάτων, εκ των οποίων τα 800 στρέµµατα ήταν ενταγµένα στο σχέδιο πόλεως (Δεσαµάρι - Άγιος Σπυρίδων) και τα διέθεσε σε 800 µέλη του κατά τη τριετία , δηµιουργώντας έτσι τον οικισµό «Διώνη». 3. Τα υπόλοιπα, δηλαδή στρέµµατα περίπου, παραµένουν εκτός σχεδίου πόλεως και αναξιοποίητα. Σε αυτά εστιάζεται η νέα προοπτική, που δίνεται από τον νόµο 4280 του 14 για την Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση.

4 4. Η έκταση του Οργανισµού δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά αποτελεί τ µήµα συνολικής έκτασης στρεµµάτων περίπου, που ανήκει πλην του ΑΟΟΑ, σε τρείς Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς και πάνω από ιδιώτες, µε µορφή επάλληλων λωρίδων γης (κλήρων). Αυτόνοµος Οικοδοµικός Οργανισµός Αξιωµατικών Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Προσωπικού ΟΤΕ Οικοδοµικός Συνεταιρισµός «Ο Ελληνικός Φοίνιξ» Οικοδοµικός Συνεταιρισµός «Ολυµπιακή Στέγη» Τρίτοι ιδιώτες 5. Αρχικά, ο ΑΟΟΑ και οι Συνεταιρισµοί είχαν λάβει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις µέχρι το 1980, στην συνέχεια όµως, η πολιτεία επέβαλε σειρά δεσµεύσεων, δη -λαδή χαρακτήρισε ως δ ασικές ορισµένες εκτάσεις (τα έτη 1973 και 1983), κήρυξε ευρεία περιοχή, ως ιδιαιτέρου κάλλους και αρχαιολογική (το έτος 1984) και επιπλέον περιέλαβε σηµαντικές εκτάσεις στο Προεδρικό Διάταγµα «Περί Προστασίας του Ό-ρους Πεντέλη» (το έτος 1988), δεσµεύσεις που κατέστησαν προβληµατική την αξιοποίηση της έκτασης. 6. Στο παρελθόν έγιναν τρεις προσπάθειες για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως. Η πρώτη, την περίοδο , που παρέµεινε ηµιτελής. Στη συνέχεια και αφού η περιοχή είχε κηρυχθεί ως Ζώνη Αστικού Αναδασµού το 1988, έγιναν δύο νέες προσπάθειες το 2000 και το Και τα δύο σχέδια διατάγµατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, κρίθηκαν τότε µη σύννοµα από το Συµβούλιο της Επικρατείας (µε τα Πρακτικά Επεξεργασίας 246/2000 και 104/2006), κάθε φορά µε διαφορετική αιτιολογία και επιβολή νέων δεσµεύσεων, µε αποτέλεσµα να καταστεί ακόµα πιο δυσχερής η ένταξη στο Σχέδιο πόλεως και η αξιοποίηση της έκτασης.

5 7. Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο του ΥΠΕΚΑ, για την «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση», δίνεται η δυνατότητα να επιλυθούν σηµαντικά προβλήµατα, που κρατούν την έκταση του Πικερµίου αναξιοποίητη. Παράλληλα, η εφαρµογή του Νόµου, θα αποτελέσει οδηγό και για τους λοιπούς Συνεταιρισµούς, αφού στην έκταση του Πικερµίου εντοπίζονται τα πλέον πολύπλοκα προβλήµατα λόγω των δεσµεύσεων και της ιδιοκτησιακής µορφής, όπως προαναφέρθηκαν. 8. Με τον νέο Νόµο µεταβάλλεται ριζικά η πολεοδοµική νοµοθεσία και δίνεται η δυνατότητα πολεοδόµησης, υπό νέα αντίληψη. Συγκεκριµένα:

6 α. Επιβάλλεται η παραχώρηση στο Δηµόσιο του 50% της εκτάσεως των ενδιαφεροµένων, µε σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής, επιτρέποντας έτσι να πολεοδοµηθεί µόνο το υπόλοιπο 50%. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ζώνης Αστικού Αναδασµού Πικερµίου παραχωρείται στο Δηµόσιο το σύνολο των δεσµευµένων εκτάσεων (άνω του 50%). β. Πολεοδοµείται το υπόλοιπο, µη δεσµευµένο, µε χαµηλό συντελεστή και δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθεί ένας νέος οικισµός, µε σύγχρονη πολεοδοµική οργάνωση, σεβασµό στις δεσµεύσεις προστασίας και µε υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία. Παράλληλα θα εξυπηρετήσει σηµαντικό αριθµό µελών του Οργανισµού και των λοιπών Συνεταιρισµών και ιδιωτών, που αναµένουν επί δεκαετίες την στεγαστική τους αποκατάσταση. 9. Η πολεοδόµηση θα µετατρέψει την σηµερινή χέρσα και εγκαταλελειµµένη έκταση, σε µια περιοχή µε τεράστιο χώρο πρασίνου (3.150 στρέµµατα), χαµηλή δόµηση, σε σύγχρονα σχεδιασµένο περιβάλλον και πολλές κοινωφελείς λειτουργίες, σε έκταση στρ., που θα καλύψουν, όχι µόνο τις ανάγκες του νέου οικισµού, αλλά και των όµορων οικισµών, «Ο ΠΑΝ», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ», «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΩΝΗ», που ενταγµένοι ως περιοχές Β κατοικίας από την δεκαετία του 1970, λειτουργούν ήδη ως περιοχές Α κατοικίας, χωρίς τις απαραίτητες κοινωφελείς υποδοµές. Επίσης η Δηµοτική Κοινότητα Πικερµίου του Δήµου Ραφήνας - Πικερµίου δεν διαθέτει επαρκείς κοινωφελείς υποδοµές, οπότε τα οφέλη και για την ευρύτερη περιοχή θα είναι σηµαντικά. 10. Όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για την λειτουργία του Νόµου αναµένεται να εκδοθούν άµεσα και προς το σκοπό αυτό εργάζεται ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο ΑΟΟΑ συνεργάζεται µε το ΥΠΕΚΑ για τα ειδικότερα θέµατα της Ζώνης Αστικού Αναδασµού, όπως ήδη έπραξε και µε τη διαµόρφωση του Νόµου. 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Τελικά, η νέα νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα στον ΑΟΟΑ να αξιοποιήσει την περιουσία του, η οποία αγοράστηκε το 1972, επ ωφελεία των µελών του, τα οποία αναµένουν για σαράντα και πλέον έτη τη στεγαστική τους εξυπηρέτηση. Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ. Ο Τοµέας ευρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τον Σύλλογο Οικοπεδούχων ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ/Καρύστου. Ήδη έχει ζητήσει σχετική υπηρεσιακή συνάντηση µε Π ρόεδρο ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, που εκκρεµεί, µετά την οποία θα ενηµερωθείτε άµεσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγρυπνούμε!!! Ανακοίνωση του Συντονιστικού σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις συντάξεις των ε.α. στελεχών των Ε.Δ.

Επαγρυπνούμε!!! Ανακοίνωση του Συντονιστικού σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις συντάξεις των ε.α. στελεχών των Ε.Δ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 AP. ΦYΛΛOY 520 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων Συχνές ερωτήσεις για την διάρθρωση και λειτουργία του ΚΟΣΕ Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων 1. Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης ; Γεωχωρικά δεδομένα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Πρόλογος Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης 6 Α. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN E I Σ O I Ω N O Σ A P I Σ T O Σ A M Y N E Σ Θ A I Π E P I Π A T P H Σ 4501 ΚΕΜΠΑ H IΣXYΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN. Eθνική Hχώ

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN. Eθνική Hχώ ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN E I Σ O I Ω N O Σ A P I Σ T O Σ A M Y N E Σ Θ A I Π E P I Π A T P H Σ 4501 ΚΕΜΠΑ H IΣXYΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχεδίου νόµου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, α- ναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» Ι. ΓΕΝΙΚΑ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ποιοτική διασφάλιση στα ιδιωτικά έργα. Κοινωνικό-οικονοµικό κόστος και προτάσεις θεσµικής και οργανωτικής αντιµετώπισης. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα