ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ"

Transcript

1 Ε Ν O ΤΗ Τ Α Α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ OΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ ΙΙΙ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ 11

2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΨ Η ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 11, 18, 25 Ιανουαρίου, 1, 8 Φεβρουαρίου 2011 Πάφος, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 22 Φεβρουαρίου, 1, 8, 15, 22 Μαρτίου 2011 Παραλίµνι, Συνεδριακό Κέντρο 2, 9, 16, 23, 30 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων οι οποίοι κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης Η.Υ. Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τη µεγάλη σηµασία του σχολικού κλίµατος για την ανάπτυξη της σχολικής µονάδας και να είναι σε θέση να το αξιολογούν και να το αναδιαµορφώνουν. Οι έννοιες της σχολικής κουλτούρας και του σχολικού κλίµατος Συµπεράσµατα ερευνών για τη σύνδεση της σχολικής κουλτούρας και του κλίµατος µε την αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διαδικασίας Μέτρηση και στάθµιση του κλίµατος Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και του κλίµατος του σχολείου Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Γαβριήλ Καράλλης 12

3 Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Η E Ρ Ε Υ Ν Α ΓΨ03.002α ΣTATIΣTIKH EΠEΞEPΓAΣIA E OMENΩN EPEYNAΣ ME TH XPHΣH TOY ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS - Α Μέρος Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να κατέχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες διεξαγωγής ποσοτικών ερευνών και βασικές δεξιότητες χρήσης Η.Υ. Οι σύνεδροι να χρησιµοποιούν το στατιστικό πακέτο SPSS για σκοπούς καταχώρισης και επεξεργασίας δεδοµένων. Κωδικοποίηση δεδοµένων Αρχές λειτουργίας του στατιστικού πακέτου SPSS Κατασκευή αρχείου δεδοµένων Μορφοποίηση δεδοµένων (µετατροπή σύνθεση µεταβλητών, φιλτράρισµα δεδοµένων κ.λπ.) Χρήση περιγραφικής στατιστικής (συχνότητες, ποσοστά) Κατασκευή και µορφοποίηση-επεξεργασία πινάκων και γραφικών παραστάσεων Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 13, 20, 27 Oκτωβρίου, 3, 10 Nοεµβρίου 2010 Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 13, 20, 27 Oκτωβρίου, 3, 10 Nοεµβρίου 2010 Aριθµός συναντήσεων: 5 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγήτριες: Αλεξάνδρα Πετρίδου Θέκλα Αφαντίτη 13

4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ03.002β ΣTATIΣTIKH EΠEΞEPΓAΣIA E OMENΩN EPEYNAΣ ME TH XPHΣH TOY ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS - Β ΜΕΡΟΣ Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχουν παρακολουθήσει το Μέρος Α του σεµιναρίου ή να γνωρίζουν τις λειτουργίες του στατιστικού πακέτου SPSS που περιλαµβάνονται στο Μέρος Α και να κατέχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες διεξαγωγής ποσοτικών ερευνών. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 17, 24 Nοεµβρίου, 1, 8, 15 εκεµβρίου 2010 Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 17, 24 Nοεµβρίου, 1, 8, 15 εκεµβρίου 2010 Aριθµός συναντήσεων: 5 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγήτριες: Αλεξάνδρα Πετρίδου Θέκλα Αφαντίτη Οι σύνεδροι να χρησιµοποιούν το στατιστικό πακέτο SPSS για σκοπούς επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα στατιστικά κριτήρια. Απαραµετρικά στατιστικά κριτήρια Το στατιστικό κριτήριο χ2 Το στατιστικό κριτήριο Mann - Whitney Το στατιστικό κριτήριο Kruskal Wallis Το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon Το στατιστικό κριτήριο Kendall Παραµετρικά στατιστικά κριτήρια Το στατιστικό κριτήριο t (independent samples t test) Το στατιστικό κριτήριο t (paired samples t test) Το στατιστικό κριτήριο F (µονόδροµη ανάλυση διασποράς - one way ANOVA) Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r Παραγοντική ανάλυση (Factor analysis) Πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση (Multiple regression analysis) 14

5 ΓΨ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΡΑΣΗΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων που σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν έρευνα δράσης, για να βελτιώσουν διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής και τις µεθόδους της διδασκαλίας τους. Οι σύνεδροι να γνωρίσουν τις βασικές αρχές διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας δράσης, καθώς και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει στον εκπαιδευτικό και τη σχολική µονάδα για βελτίωση του έργου τους. Έννοια και βασικές αρχές διεξαγωγής έρευνας δράσης στο σχολείο Σκοποί και στόχοι που εξυπηρετεί η έρευνα δράσης Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού ως εκπαιδευτικού - ερευνητή Χρήση διαφορετικών µεθοδολογιών στην έρευνα δράσης, συλλογή δεδοµένων, ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων Σχεδιασµός προγραµµάτων έρευνας δράσης στο επίπεδο της τάξης και του σχολείου Στα πλαίσια του σεµιναρίου αυτού θα δοθεί εξειδικευµένη βοήθεια σε όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να διεξαγάγουν έρευνα δράσης στην τάξη ή στο σχολείο τους Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 10, 17, 24, 31 Iανουαρίου, 7 Φεβρουαρίου 2011 Παραλίµνι, Συνεδριακό Κέντρο 18, 25 Οκτωβρίου, 1, 8, 15 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγήτρια: Σοφία Βλάµη 15

6 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης Η.Υ. Οι εκπαιδευτικοί να καταστούν ικανοί να οργανώνουν, να αναλύουν δεδοµένα έρευνας µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και να τα ερµηνεύουν. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 19, 26 Ιανουαρίου, 2, 16, 23 Φεβρουαρίου, 9, 16 Μαρτίου 2011 Αριθµός συναντήσεων: 7 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου Είδη δεδοµένων και κλίµακες µέτρησης Οργάνωση και καταχώριση δεδοµένων στο SPSS Επεξεργασία δεδοµένων Περιγραφικά στοιχεία στατιστικής Παραµετρικά και µη παραµετρικά τεστ Επιλογή κατάλληλου στατιστικού τεστ για έλεγχο των υποθέσεων Γραφική παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερµηνεία αποτελεσµάτων Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 12 Εισηγήτριες: Χριστίνα Παπασολοµώντος Ελένη Παπαγεωργίου 16

7 Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΨ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και δεν προϋποθέτει απαραίτητα κάποιες ειδικές γνώσεις. Έχει βιωµατικό χαρακτήρα και αφορµάται από το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη δηµιουργία ταινιών. ενδιαφέρον που υποκινείται από την ανάγκη έκφρασης των ατόµων µέσα από την τέχνη του κινηµατογράφου, αλλά και την επιθυµία τους να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να οργανώνουν παρόµοια προγράµµατα στη σχολική µονάδα. Μέσα από τις εργασίες του σεµιναρίου οι εµπλεκόµενοι θα ενηµερωθούν γενικά περί κινηµατογράφου και για τα στάδια δηµιουργίας µιας ταινίας. Οι σύνεδροι θα εξοικειωθούν µε τις διαδικασίες συγγραφής σεναρίου και παραγωγής και θα καθοδηγηθούν στη διαδικασία παραγωγής µιας ταινίας µικρού µήκους σε ψηφιακή µορφή. ιευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η παραγωγή της ταινίας αυτής δεν είναι αυτοσκοπός του προγράµµατος και ούτε φιλοδοξεί να έχει κατ ανάγκη εκπαιδευτικό ή άλλο προορισµό. Εισαγωγή στην κινηµατογραφική αφήγηση και δηµιουργία απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη κάποιας ιδέας σε περίληψη, σενάριο, ντεκουπάζ, στόριµπορντ (παραδείγµατα, προβολές) ραστηριοποίηση της οµάδας σε ατοµικό επίπεδο για συγγραφή και παρουσίαση ιδεών/περιλήψεων για παραγωγή ταινιών µικρού µήκους 17

8 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 20 Οκτωβρίου, 3, 17 Nοεµβρίου, 1, 15 εκεµβρίου 2010, 12, 26 Iανουαρίου, 9, 23 Φεβρουαρίου, 9 Μαρτίου 2011 Αριθµός συναντήσεων: 10 Ώρα: 4:00 µ.µ. - 7:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 8 Εισηγητές: Γεώργιος Κούµουρος Άννα Τσιάρτα Παρουσίαση των περιλήψεων, ανάλυση, αξιολόγηση και επιλογή µιας από αυτές για να αναπτυχθεί σε σενάριο από 2 ή 3 οµάδες εργασίας Παρουσίαση των διαφόρων εκδοχών του σεναρίου από τις οµάδες συγγραφής τους, ανάλυση, αξιολόγηση και επιλογή µιας από αυτές για σκηνοθετική επεξεργασία (ντεκουπάζ / στόριµπορντ) Παρουσίαση της αξιολόγησης των διαφόρων σκηνοθετικών προσεγγίσεων και επιλογή µιας από αυτές ή συνδυασµού τους, ώστε όλη η οµάδα να καταλήξει σε µία κοινή σκηνοθετική άποψη µε ένα στόριµπορντ Παρουσίαση διαφόρων τεχνικών κινηµατογράφησης και µοντάζ και επιλογή αυτών που θα µπορούσαν να υλοποιήσουν το συγκεκριµένο σενάριο σε ταινία ιανοµή / διδασκαλία ρόλων (αν υπάρχουν) Εντοπισµός χώρων και τοποθεσιών για τα γυρίσµατα, σκηνογραφία, ολοκλήρωση του στόριµπορντ Οργάνωση παραγωγής (οµαδοποίηση πλάνων, πρόγραµµα γυρισµάτων, προϋπολογισµοί) Γυρίσµατα (δύο µη εργάσιµες µέρες) Επιλογή πλάνων/µουσική επένδυση Μοντάζ (προαιρετική συµµετοχή) Προϋποθέσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχή στο σεµινάριο είναι το πραγµατικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το θέµα και η διάθεσή τους να ακολουθήσουν τους ρυθµούς και τις απαιτήσεις του προγράµµατος σε όλα τα στάδια µέχρι την ολοκλήρωσή του. Τονίζεται ότι η αποτελεσµατική υλοποίηση του σεµιναρίου απαιτεί: Χρόνο πέραν του προβλεπόµενου των συναντήσεων Ετοιµότητα για ανάληψη επιπρόσθετων καθηκόντων /εργασιών που πιθανόν να προκύψουν στην εξέλιξη του προγράµµατος υνατότητα για συνεργασία των µελών της οµάδας στα µεσοδιαστήµατα των συναντήσεων Μετακινήσεις σε διάφορους χώρους εργασίας 18

9 Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΨ MAΘHΣIAKEΣ YΣKOΛIEΣ Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. H εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε το θέµα των µαθησιακών δυσκολιών και η απόκτηση γνώσεων αναφορικά µε τους τρόπους εντοπισµού των προβληµάτων και αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών. Πολυδιάσταση των µαθησιακών δυσκολιών: έννοια και σηµασία Oρισµός και χαρακτηριστικά παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Aναπτυξιακή πορεία µαθησιακών δυσκολιών Αξιολόγηση και αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών υσλεξία: χαρακτηριστικά και αντιµετώπιση Συνεργασία σχολείου και οικογένειας Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 18, 25 Φεβρουαρίου, 4, 11, 18 Μαρτίου 2011 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 19

10 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΠPOBΛHMATIKH ΣYMΠEPIΦOPA Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. H εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε το θέµα της προβληµατικής συµπεριφοράς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να µπορούν να προλαµβάνουν και να αντιµετωπίζουν πιθανά προβλήµατα συµπεριφοράς στην τάξη. Πάφος, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 29 Οκτωβρίου, 5, 12, 19, 26 Νοεµβρίου 2010 H πολυπλοκότητα της προβληµατικής συµπεριφοράς Kριτήρια καθορισµού της Aιτιολογικές θεωρίες Eκπαιδευτική αντιµετώπιση - τεχνικές Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 20

11 ΓΨ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε το θέµα της διαταραχής της ελλειµµατικής προσοχής-υπερκινητικότητας ( ΕΠΥ) και η παροχή βασικών πληροφοριών και δεξιοτήτων αναφορικά µε τους τρόπους εντοπισµού και αντιµετώπισής της. Ορισµός και χαρακτηριστικά παιδιών µε ΕΠΥ Πιθανή αιτιολογία Κριτήρια καθορισµού της ΕΠΥ Αξιολόγηση Προγράµµατα και τεχνικές παρέµβασης Συνεργασία σχολείου και οικογένειας Πάφος, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 6, 13, 20, 27 Mαΐου, 3 Ιουνίου 2011 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 21

12 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 12, 19, 26 Ιανουαρίου, 2, 9 Φεβρουαρίου 2011 Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 12,19, 26 Ιανουαρίου, 2, 9 Φεβρουαρίου 2011 Λάρνακα, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 27 Οκτωβρίου, 3, 10, 17, 24 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων για τη βία στην οικογένεια, η εξοικείωσή τους µε τη διαδικασία χειρισµού περιστατικών βίας και η γνωριµία τους µε προγράµ- µατα πρόληψης. Μορφές βίας Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου στον εντοπισµό και χειρισµό παιδιών θυµάτων βίας. ιατµηµατικές διαδικασίες, ο ρόλος των εµπλεκόµενων υπηρεσιών στο χειρισµό περιστατικών βίας (Νοµική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευη- µερίας, Αστυνοµία κ.ά.) Προληπτικά Προγράµµατα: Αντιστάσεις παιδιών και δεξιότητες επικοινωνίας Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητές: Λευκωσία, Λάρνακα: Χλόη Γιαννακού - Κωνσταντινίδου και συνεργάτες Λεµεσός: Έλενα Κοκκινόφτα 22

13 ΓΨ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε το θέµα της Νοητικής Υστέρησης και η απόκτηση γνώσεων αναφορικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης παιδιών µε νοητική υστέρηση στην τάξη. Ορισµός - ιάγνωση νοητικής υστέρησης Χαρακτηριστικά παιδιών µε νοητική υστέρηση και ενδιαφέρον για µάθηση Αντιµετώπιση παιδιών µε νοητική υστέρηση (προσχολική, σχολική, εφηβική ηλικία) Εκπαίδευση παιδιών µε νοητική υστέρηση Ανάπτυξη ατοµικού εκπαιδευτικού προγράµµατος Λάρνακα, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 2, 9, 16, 23, 30 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 23

14 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνους της Μέσης Εκπαίδευσης. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 6, 13, 27 Οκτωβρίου, 3, 10 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγήτριες: Αγάθη Καραολή Μαρίλια Παντζαρή Οι εκπαιδευτικοί: να ενηµερωθούν στα θέµατα που αφορούν την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου να εξοπλιστούν µε εκείνα τα εννοιολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν πιο λειτουργική επικοινωνία και δηµιουργική αλληλεπίδραση µε τους έφηβους µαθητές τους. Χαρακτηριστικά της εφηβείας Εφηβεία στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία Λειτουργίες της οµάδας των συνοµηλίκων και ο ρόλος που παίζει η οµάδα αυτή στον έφηβο Θετικοί και αρνητικοί τρόποι αναγνώρισης των εφήβων από τους ενήλικες Οι σκοποί της αρνητικής συµπεριφοράς Παράγοντες που παίζουν ρόλο στη σχέση µαθητών και καθηγητών και ο ρόλος του σχολείου Στο πρακτικό µέρος του προγράµµατος θα δοθούν πραγµατικές περιπτώσεις (µε καλυµµένα τα στοιχεία ταυτότητας) στους συµµετέχοντες, οι οποίοι θα κληθούν να εργαστούν σε οµάδες, µε σκοπό να συζητήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν το χειρισµό των περιπτώσεων αυτών από την πλευρά τους ως εκπαιδευτικών. 24

15 ΓΨ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Οι εκπαιδευτικοί να ενηµερωθούν για τις δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές στον προφορικό λόγο και για τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραπτής έκφρασης. Επίσης, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε την αξιολόγηση και αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών. Σχέση µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου Μεταγλωσσικές δεξιότητες Φωνολογική ενηµερότητα Γνωστικές και µεταγνωστικές λειτουργίες Προβλήµατα εξεύρεσης λέξεων Aνάπτυξη λεξιλογίου Επίλυση προβλήµατος και κατανόηση κειµένου Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 25 Ιανουαρίου, 1, 8, 15, 22 Φεβρουαρίου 2011 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 25

16 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων που έχουν ενδιαφέρον, γνώση και εµπειρίες σε θέµατα βίας στην οικογένεια (κακοποίηση παιδιών). Απευθύνεται, κυρίως, σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεµινάριο ΓΨ Πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια. Επανατροφοδότηση και ανταλλαγή εµπειριών στους τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας, µε έµφαση στο ρόλο του σχολείου. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 23, Φεβρουαρίου, 2, 9, 16, 23 Μαρτίου 2011 Το σεµινάριο θα προσφερθεί µε τη µορφή εργαστηρίων για τα πιο κάτω θέµατα: Έρευνες - Κυπριακή πραγµατικότητα Συζήτηση περιπτώσεων ιαδικασίες και συνεργασία µε άλλους ειδικούς Προληπτικά προγράµµατα Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητές: Χλόη Γιαννακού - Κωνσταντινίδου και συνεργάτες 26

17 ΓΨ Η ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (BULLYING) Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Το σεµινάριο στοχεύει στο να ενηµερωθούν οι συµµετέχοντες για το φαινόµενο της εκφοβιστικής συµπεριφοράς µεταξύ των µαθητών στο σχολείο, να µάθουν να αναγνωρίζουν τη συµπεριφορά αυτή, να την αντιµετωπίζουν, αλλά και να την προλαµβάνουν. Επίσης, στοχεύει στο να ενηµερωθούν για την ανάπτυξη αντιεκφοβιστικής πολιτικής εντός της σχολικής µονάδας. Ορισµός Αιτιολογία Μορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται Χαρακτηριστικά παιδιού-στόχου και παιδιού-δράστη Επιπτώσεις Αναγνώριση και διαχείριση της εκφοβιστικής συµπεριφοράς στο σχολείο Ανάπτυξη αντιεκφοβιστικής πολιτικής στο σχολείο Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 17, 24, Νοεµβρίου, 1, 8, 15 εκεµβρίου 2010 Λάρνακα, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 12, 19, 26 Ιανουαρίου, 2, 9 Φεβρουαρίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 16 Εισηγήτριες: Λευκωσία: Μερόπη Καψάλη, Ερνεστίνα Σισµάνη-Παπακώστα Λάρνακα: Μερόπη Καψάλη, Έλενα Τρύφωνος 27

18 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΨΥΧΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Σκοπός του σεµιναρίου είναι να ενηµερωθούν οι συµµετέχοντες για το πώς η ψυχοδυναµική θεωρία ερµηνεύει την εξέλιξη του παιδιού, ποιους παράγοντες θεωρεί ως καθοριστικούς σε ό,τι αφορά στη δια- µόρφωση της προσωπικότητάς του και ποιες δυσκολίες ή προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίσουν τα παιδιά στην εξέλιξή τους. Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 16, 23 Φεβρουαρίου, 2, 9, 16 Μαρτίου 2011 Η ψυχοδυναµική θεωρία της εξέλιξης του παιδιού υνάµεις και παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη Πιθανές δυσκολίες και προβλήµατα Στοιχεία που χρειάζεται να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να κατανοούν δύσκολες συµπεριφορές στο σχολείο Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 30 Εισηγητής: Γιώργος Θεοδώρου 28

19 ΓΨ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΖΥΓΙΟ: ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις του διαζυγίου στην εξέλιξη και προσαρµογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Ενίσχυσή τους στο χειρισµό δύσκολων περιπτώσεων. Αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο ανάλογα µε το εξελικτικό τους στάδιο υσκολίες στο χώρο του σχολείου - συναισθηµατικές διαταραχές, προβλήµατα συµπεριφοράς, µείωση της επίδοσης Καθοριστικοί παράγοντες για τη µακρόχρονη προσαρµογή των παιδιών στο διαζύγιο - παράγοντες επικινδυνότητας ιευκόλυνση της προσαρµογής τους στο χώρο του σχολείου µετά το διαζύγιο Χειρισµός δύσκολων περιπτώσεων Παραλίµνι, Συνεδριακό Κέντρο 20 Οκτωβρίου, 3, 10, 17, 24 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 30 Εισηγήτρια: Χρυστάλλα Μαζέρη 29

20 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών µέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων συµβουλευτικής για τη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και την προαγωγή θετικού κλίµατος στο χώρο του σχολείου. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 20, 27 Ιανουαρίου, 3, 10, 17 Φεβρουαρίου 2011 Αυτεπίγνωση ιαχείριση άγχους Ενσυναίσθηση Ανατροφοδότηση Επικοινωνία Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 16 Εισηγήτριες: Χρυστάλλα Καλογήρου Αντωνία Σπυροπούλου Αγγελική Ανδρέου Μαρία Ηρακλέους 30

21 Θ Ε Ω Ρ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Θ Ο Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Η Σ Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ ΓΨ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΕΨΗΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Ως αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στο σεµινάριο, οι εκπαιδευτικοί αναµένεται να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τη διδακτική διαδικασία µε έµφαση στις δεξιότητες σκέψης. Περιεχόµενο συναντήσεων: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος Προγράµµατα παρέµβασης εξιότητες σκέψης Κριτική και δηµιουργική σκέψη Προγράµµατα στα σχολεία Παραδείγµατα Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 7, 14, 21, 28 Φεβρουαρίου, 14 Μαρτίου 2011 Πάφος, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 1, 8, 15 εκεµβρίου 2010, 12, 19 Ιανουαρίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 31

22 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ ΓΨ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων οι οποίοι κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης Η.Υ. (Internet, Word, PowerPoint). Η αποτελεσµατικότερη διαχείριση τάξης και η µεγιστοποίηση του µαθησιακού αποτελέσµατος. Λεµεσός, Παδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 3, 10, 17, 24 Νοεµβρίου, 1 εκεµβρίου 2010 Λάρνακα, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 10, 17, 24 Φεβρουαρίου, 3, 17 Μαρτίου 2011 Βασικές αρχές της διαχείρισης τάξης και της αποτελεσµατικής διδασκαλίας Μεθοδολογία και θεωρητικό πλαίσιο Εισηγήσεις θεραπευτικών προσεγγίσεων Βιβλιογραφική επισκόπηση για τα θέµατα «ιαχείριση τάξης» και «Αποτελεσµατική διδασκαλία» Η Εκπαιδευτική Πολιτική αναφορικά µε τα εγειρόµενα ζητήµατα Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητές: Σιµάκης Συµεού Γιώργος Ορφανίδης 32

23 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ ΓΨ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑI ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και της µάθησης διά µέσου της ανάπτυξης πρακτικών εφαρµογών των αρχών διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο σχολείο, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος, του κρυφού/άτυπου προγράµµατος, της σχέσης του σχολείου µε την κοινότητα και του χαρακτήρα των διαδικασιών που ακολουθούνται στη σχολική µονάδα. Επιδίωξη είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες για προώθηση δράσεων και δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη και µονάδα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων στους µαθητές µέσα από την κριτική ανάλυση δεδοµένων όπου η ταυτότητα/ ετερότητα, το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο και οι µεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών διαµορφώνουν για τους µαθητές/τριες µε µεταναστευτική βιογραφία αλλά και για όλους τους µαθητές/τριες κλίµα επιτρεπτικότητας, συµµετοχής και επιτυχίας. ιαχείριση του διπόλου «εγώ και ο άλλος» σε επίπεδο τάξης, σχολικής µονάδας, κοινότητας Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων διδασκαλίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της ετερότητας Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες - ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης 33

24 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 27 Οκτωβρίου, 3, 10, 17, 24 Νοεµβρίου, 1, 8, 15 εκεµβρίου 2010 Αριθµός συναντήσεων: 8 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. - Προσωπική, εναλλακτική διαπολιτισµική βιογραφία - αξιοποίηση της ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον, εντός και εκτός της σχολικής τάξης και του αναλυτικού προγράµµατος - Παραδείγµατα εφαρµογών εντός και εκτός του αναλυτικού προγράµµατος και του σχολικού χώρου Μετανάστες, εκπαιδευτική επιτυχία και µεταγνωστικές δεξιότητες: Η εικόνα του µετανάστη σε διεθνείς έρευνες (π.χ. έρευνες PISA) Ανάπτυξη γλωσσικής και µαθηµατικής ικανότητας και ο ρόλος των µεταγνωστικών δεξιοτήτων: Παρουσίαση βασικών θεωριών για τη µεταγνώση και παράµετροι από τις οποίες αποτελείται, παρουσίαση πρακτικών εφαρµογών/δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων Το παράδειγµα των Μαθηµατικών: η διαπολιτισµική διάσταση των Μαθηµατικών και η διδασκαλία τους σε µια διαπολιτισµική τάξη Ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων κατά την κατανόηση κειµένου Μεταγνώση, µεθοδολογία της διδασκαλίας και διαφορετικότητα: Ο ρόλος της υποκειµενικής εµπειρίας στην ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων Μέθοδοι αξιολόγησης µεταγνωστικών δεξιοτήτων (αξιολόγηση µαθητών, εκπαιδευτικών, αξιολόγηση κατά τη διεκπεραίωση της κατ οίκον εργασίας) Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγήτριες: Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Χριστίνα Παπασολοµώντος Ελένη Παπαγεωργίου 34

25 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α ΓΕ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Θρησκευτικής Αγωγής στη Μέση Εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικούς ηµοτικής Εκπαίδευσης µε ενδιαφέρον στην ειδική διδακτική του συγκεκριµένου µαθήµατος. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης Η.Υ. Η γνωριµία των εκπαιδευτικών µε τα Νέα, αναθεωρηµένα Αναλυτικά Προγράµµατα που αφορούν στο Θρησκευτικό Μάθηµα και τη θέση και το χαρακτήρα του µαθήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξοικείωσή τους µε νέες διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σε αυτό µε την εµπλοκή της Επιστήµης της ιαπολιτισµικής Αγωγής και της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή ιάσταση στην Εκπαίδευση. Το Θρησκευτικό µάθηµα στα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης, ταυτότητα και ετερότητα Αναλυτικά Προγράµµατα: αρχές, στρατηγικές δόµησης, διαδικασίες ιαπολιτισµική Αγωγή στο µάθηµα των Θρησκευτικών, διδακτικές προσεγγίσεις στην πράξη: γενικές αρχές διαφοροποίησης και διαφοροποιηµένη διδασκαλία σε τάξεις µικτής ικανότητας, οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, στρατηγικές λύσης προβλήµατος µε άξονα οργάνωσης στρατηγικές κριτικής σκέψης, στρατηγική οργάνωσης συνθετικής δηµιουργικής εργασίας διαρκείας (Project). Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 8, 22 Οκτωβρίου, 12, 26 Νοεµβρίου, 3 εκεµβρίου 2010 Παραλίµνι, Συνεδριακό Κέντρο 7, 21 Οκτωβρίου, 11, 25 Νοεµβρίου, 2 εκεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγήτρια: Λιάνα Παπαδοπούλου 35

26 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ ΓΕ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων οι οποίοι διδάσκουν Γεωγραφία. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 18, 25 Φεβρουαρίου, 4, 11, 18 Μαρτίου 2011 Λάρνακα, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 17, 24, 31 Ιανουαρίου, 7, 14 Φεβρουαρίου 2011 Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετάσχουν στο σεµινάριο αναµένεται να είναι σε θέση να προσεγγίζουν το µάθηµα της Γεωγραφίας εφαρµόζοντας ποικιλία µεθόδων και προσεγγίσεων. Η διδασκαλία της Γεωγραφίας, φιλοσοφία και τάσεις Υποβολή ερώτησης και λύση προβλήµατος Γεωγραφική διερεύνηση µε τη βοήθεια των ΤΠΕ Μελέτη πεδίου: Καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων εξιότητες και χωρική σκέψη: Σηµασία και εφαρµογές. Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 36

27 Α Γ Ω Γ Η Υ Γ Ε Ι Α Σ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Tο σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Το σεµινάριο έχει σκοπό να ενηµερώσει τους εκπαιδευτικούς για θέµατα Αγωγής Υγείας. Θα δοθεί έµφαση στα θέµατα που αφορούν τα µικρά παιδιά. Η διδακτέα ύλη της Αγωγής Υγείας, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανάπτυξη των στόχων του κάθε κεφαλαίου της διδακτέας ύλης Εµβάθυνση στα κεφάλαια της διατροφής, της άθλησης, της φυσικής κατάστασης και της σωµατικής υγιεινής των παιδιών Εισηγήσεις για αξιοποίηση του εγχειριδίου «Υγεία και ιατροφή στην Προσχολική Ηλικία. Οδηγός για νηπιαγωγούς», το οποίο χορηγήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στα νηπιαγωγεία και των εγχειριδίων «Γνώρισε το σώµα σου» και «Προαγωγή της υγείας» που δόθηκε στα δηµοτικά σχολεία. Eισηγήσεις για αξιοποίηση δύο λογισµικών προγραµµάτων που έχουν θέµα τη διατροφή. Το πιο πάνω εκπαιδευτικό υλικό δηµιουργήθηκε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 13, 20, 27 Οκτωβρίου, 3, 10 Nοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητές: Μιχάλης Τορναρίτης Επιστήµονες του Ινστιτούτου «Υγεία του Παιδιού» 37

28 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Γ EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Οι συµµετέχοντες να καταστούν ικανοί να υλοποιήσουν τον υπό έµφαση στόχο της Ένταξης των θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα της Κύπρου, διδάσκοντας τους µαθητές για τους κινδύνους στην εργασία και τις µεθόδους αντιµετώπισής τους, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί στην κοινωνία κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Στόχοι της Ένταξης των Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα της Κύπρου Ανάλυση σχετικής µελέτης Εκτίµηση του κινδύνου στην εργασία - Σύστηµα ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας Κίνδυνοι στην εργασία - Πτώσεις από ύψος - Ηλεκτρισµός - Εξοπλισµός εργασίας - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων - Χηµικοί κίνδυνοι - Βιολογικοί και καρκινογόνοι παράγοντες - Θόρυβος - Οθόνες οπτικής απεικόνισης 38

29 - Σήµανση ασφάλειας - Εργασιακό άγχος Ασφάλεια κτηρίων - Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία Επιτροπές Ασφάλειας - ιαβούλευση Ανάλυση παραδειγµάτων από τη µελέτη για Ένταξη των Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα της Κύπρου Συζήτηση - Αξιολόγηση του Προγράµµατος Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 18, 25 Νοεµβρίου, 2, 9, 16 εκεµβρίου 2010 Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 16, 23, 30 Μαρτίου, 6, 13 Απριλίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγήτριες: Γιαννούλα Θεοδουλίδου Κυριακή Γεωργάκη 39

30 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Γ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Οι συµµετέχοντες να ενηµερωθούν για τις βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών και να καταστούν ικανοί να αντιµετωπίζουν έκτακτα περιστατικά στο χώρο εργασίας τους και στη ζωή. Εισαγωγή στο θέµα Πρώτες Βοήθειες - Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών Ισχύουσα Νοµοθεσία Χρήση αναγκαίου εξοπλισµού Ασφάλεια και Υγεία κατά την παροχή Πρώτων Βοηθειών Εκτίµηση κατάστασης Ενέργειες σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρωτοβάθµια Εξέταση ευτεροβάθµια Εξέταση Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ Εξοικείωση µε τον αυτόµατο εξωτερικό απινιδωτή ΑΕΑ Θέση Ανάνηψης Αναίσθητος πάσχων Λιποθυµία. Αναγνώριση και αντιµετώπιση Απόφραξη Αναπνευστικών Οδών Πνιγµονή Αναφυλακτικό Σοκ ιαταραχές της κυκλοφορίας 40

31 Καταπληξία Γδαρσίµατα, πληγές και αιµορραγίες Ρινορραγία Τραυµατισµοί στο κεφάλι Μικρή και µεγάλη επιληψία Εγκαύµατα ιάστρεµµα καρπού και αστραγάλου αγκώµατα και τσιµπήµατα ιάφορες καταστάσεις Επιδέσεις Πάφος, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 16, 23, 30 Μαρτίου, 6, 13 Απριλίου 2011 Παραλίµνι, Συνεδριακό Κέντρο 2, 9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 12 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 41

32 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Γ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις, να κατανοήσουν τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας και να αναπτύξουν δεξιότητες µεταφοράς αυτών των γνώσεων στα παιδιά και τους γονείς. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 18, 25 Οκτωβρίου, 1, 8, 15 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητές: Μέλη της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» Πώς επιδρούν οι χηµικές ουσίες στα παιδιά. Τα παιδιά µας δεν είναι η δική µας µικρογραφία Κίνδυνοι από καταναλωτικά προϊόντα µε έµφαση στα είδη που χρησιµοποιούνται από τα παιδιά και εθνικοί µηχανισµοί προστασίας του καταναλωτή Περιβαλλοντικά θέµατα που επηρεάζουν τα παιδιά Ρύπανση αέρα εσωτερικού χώρου Παθητικό Κάπνισµα Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία Κλιµατικές Αλλαγές ιοξίνες και Φυτοφάρµακα Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στο σχολικό περιβάλλον Εκπαίδευση των παιδιών για την προστασία τους από τις τοξικές ουσίες - βασικές γνώσεις και πρακτικές οδηγίες Πόσο υγιεινή είναι η διατροφή των παιδιών και των εφήβων στην Κύπρο 42

33 Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Γ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, µέσα από την εµπλοκή και τη συµµετοχή τους σε βιωµατικά εργαστήρια, τα οποία πρόκειται να διεξαχθούν σε διάφορα πεδία µελέτης στην κοινότητα Πεδουλά και στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους. Επιπλέον, µέσα από το σεµινάριο θα επιδιωχθεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τεχνικές µέσα από τις οποίες µπορεί το πεδίο να αποτελέσει βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επίσης, θα εξεταστούν ζητήµατα πρακτικής φύσης που αφορούν τόσο στη σύνδεση των προγραµµάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά µε θεµατικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος, όσο και στην επέκτασή τους µέσα στη σχολική µονάδα. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά (ΚΕΠΕΠ) και παρουσίαση του τρόπου σχεδιασµού και οργάνωσης των προγραµµάτων για τις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση και άλλων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και θα παρουσιαστούν τα διάφορα είδη και τύποι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή των εκπαιδευτικών σε τεχνικές οργάνωσης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και πρακτική ενασχόλησή τους µε αυτές Παρουσίαση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων που µπορούν να 43

34 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Κοινότητα Πεδουλά-Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Το σεµινάριο προσφέρεται για τους εκπαιδευτικούς όλων των επαρχιών και θα διεξαχθεί δύο φορές: 1η οµάδα: το Σαββατοκυρίακο Oκτωβρίου η οµάδα: το Σαββατοκυρίακο 4-5 Iουνίου 2011 Αριθµός συναντήσεων: H συνολική διάρκεια θα είναι όση και των σεµιναρίων που διεξάγονται σε πέντε συναντήσεις των 2,5 ωρών. Ώρα: Σάββατο: 9.30 π.µ µ.µ., 3.30 µ.µ µ.µ. και Κυριακή: 9.30 π.µ µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγήτρια: Αραβέλλα Ζαχαρίου Τα βιωµατικά εργαστήρια θα διεξαχθούν σε συνεργασία µε τους λειτουργούς του Π.I. Άννα Nικολάου και Ορλάνδο Στεργίδη. χρησιµοποιηθούν ως επέκταση των προγραµµάτων του ΚΕΠΕΠ στα πλαίσια της σχολικής µονάδας Βιωµατικά εργαστήρια σε διάφορα πεδία µελέτης στην κοινότητα Πεδουλά και στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους. Συγκεκριµένα, πρόκειται να διοργανωθούν τρία βιωµατικά εργαστήρια: 1. Στην κοινότητα Πεδουλά. Στο εργαστήριο αυτό θα εξεταστούν ζητήµατα σχετικά µε την αξιοποίηση των τοπικών πληθυσµών και της ίδιας της κοινότητας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των µαθητών. Επιπλέον, θα εξεταστούν ζητήµατα οικοτουριστικής ανάπτυξης και αειφόρου τουρισµού, τα οποία αποτελούν και βασικά θέµατα προτεραιότητας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 2. Στο λαογραφικό µουσείο της περιοχής. Στο εργαστήριο αυτό θα εξεταστούν θέµατα σχετικά µε την παράδοση και τον πολιτισµό µας και πώς το περιβάλλον της περιοχής συνδέεται µε αυτά. 3. Στο δάσος του Τροόδους, συµπεριλαµβανοµένου και του υδατοφράκτη του Προδρόµου. Στο εργαστήριο αυτό θα εξεταστούν θέµατα σχετικά µε τη βιοποικιλότητα, το δασικό οικοσύστηµα αλλά και το πρόβληµα της έλλειψης νερού. Σε όλα τα βιωµατικά εργαστήρια θα γίνουν πρακτικές εφαρµογές δραστηριοτήτων αλλά και τεχνικών, µε τις οποίες οι µαθητές µπορούν να εµπλακούν στα πιο πάνω θέµατα, καθώς επίσης, θα συζητηθούν δραστηριότητες και άλλες παιδαγωγικές µέθοδοι, οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν σε ό,τι αφορά στην εξέταση των πιο πάνω θεµάτων. Εξέταση ζητηµάτων επίτευξης των µαθησιακών στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος µέσα από τη µεταφορά της µαθησιακής διαδικασίας στο πεδίο Σηµείωση: Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεµινάριο θα µπορούν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία της Κοινότητας Πεδουλά (θα δοθεί σχετική ενηµέρωση εκ των προτέρων). Στα βιωµατικά εργαστήρια θα έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν εκ περιτροπής όλοι οι συµµετέχοντες. 44

35 Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, να κατανοήσουν την έννοια του Αειφόρου Σχολείου και να εξοικειωθούν µε τις βασικές αρχές οργάνωσης και σχεδιασµού του αειφόρου σχολείου, στη βάση της εφαρµογής συγκεκριµένων ποιοτικών κριτηρίων σχετικών µε το παιδαγωγικό, κοινωνικό και οργανωσιακό του πλαίσιο. Ανάλυση και εξέταση των βασικών χαρακτηριστικών της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που τη διαφοροποιούν από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ιασαφήνιση της έννοιας και του θεωρητικού πλαισίου δόµησης του Αειφόρου Σχολείου Ανάλυση του παιδαγωγικού, κοινωνικού και οργανωσιακού πλαισίου του Αειφόρου Σχολείου και διερεύνηση του τρόπου ενσωµάτωσης και ανάδειξης των θεµάτων της Αειφόρου Ανάπτυξης µέσα από αυτό (παραγωγή και κατανάλωση, συµµετοχή και ενσωµάτωση, εξοικονό- µηση ενέργειας και νερού, απορρίµµατα, βιοκλιµατική χώρου, σχολική αυλή κ.λπ.) Κατανόηση της σηµασίας της καθιέρωσης της «τοπικής βιώσιµης ατζέντας» του σχολείου, ως βασικού εργαλείου για την εκπαίδευση, αλλά και την αποτελεσµατική εξέταση των θεµάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στο σχολείο και στην κοινότητα 45

36 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Εξοικείωση µε την εφαρµογή ποιοτικών κριτηρίων για την οργάνωση του σχολείου προς την κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εξάσκηση στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης του σχολείου µε γνώ- µονα την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ενηµέρωση για τις ερευνητικές πρωτοβουλίες, καλές πρακτικές και δράσεις που αναλαµβάνονται στο διεθνή χώρο για την προώθηση του αειφόρου σχολείου, καθώς επίσης διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης σε σχέση µε την κυπριακή εκπαίδευση και τη δυνατότητα διαµόρφωσης του αειφόρου σχολείου Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1, 8, 15, 22 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου 2011 Λάρνακα, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 8, 15, 22, 29 Μαρτίου, 5 Απριλίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγήτρια: Αραβέλλα Ζαχαρίου 46

37 Γ α ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΜΕΡΟΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Η ανάδειξη της σηµασίας της διαθεµατικότητας ως κεντρικής έννοιας για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς επίσης και η εισαγωγή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της διαθε- µατικής προσέγγισης των ζητηµάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, στα πλαίσια του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Εισαγωγή στην έννοια της διαθεµατικότητας και η εξέλιξή της µέσα από το θεσµό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η διαθεµατικότητα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ): Αναφορά στους τρόπους ενσωµάτωσης της ΕΠΑΑ στα Αναλυτικά Προγράµµατα άλλων χωρών. Παρουσίαση και ανάλυση του Αναλυτικού Προγράµµατος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Κύπρο και πώς αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της διδακτικής πράξης 47

38 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ Ανάλυση των ζητηµάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη που περιέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Παρουσίαση παιδαγωγικών τεχνικών και δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν στο αναλυτικό πρόγραµµα για εφαρµογή της ΕΠΑΑ σε πλαίσια διαθεµατικά Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 12, 19, 26 Οκτωβρίου, 2, 9 Νοεµβρίου 2010 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγήτρια: Αραβέλλα Ζαχαρίου Τα βιωµατικά εργαστήρια θα διεξαχθούν σε συνεργασία µε την Έλενα Περικλέους 48

39 Γ β ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Β ΜΕΡΟΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Το σεµινάριο έχει πρακτικό χαρακτήρα και µέσα από αυτό επιδιώκεται η εξοικείωση των εκπαιδευοµένων στο σχεδιασµό και στην ετοι- µασία θεµατικών ενοτήτων, αλλά και δραστηριοτήτων σχετικών µε τα ζητήµατα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης που περιέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα εισαχθούν στη διαδικασία καθορισµού της σχολικής αειφόρου και περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου τους, στη βάση της φιλοσοφίας και των προσανατολισµών του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος που αφορούν στο Αειφόρο Σχολείο. Εισαγωγή στον καθορισµό της περιβαλλοντικής αειφόρου εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου, όπως αυτή προσδιορίζεται µέσα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Εισαγωγή στα βασικά βήµατα διαθεµατικής οργάνωσης ενός θέµατος του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης και αξιοποίησής του µέσα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Παρουσίαση παιδαγωγικού υλικού το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξέταση των θεµάτων της ΕΠΑΑ στα πλαίσια του αναλυτικού 49

40 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α προγράµµατος. Ειδική έµφαση θα δοθεί στην επεξεργασία υλικού το οποίο έχει ετοιµασθεί µε γνώµονα τα νέα δεδοµένα στην εκπαίδευση του τόπου µας και προσεγγίζει θέµατα όπως τα µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, ο αειφόρος τουρισµός, η φτώχεια, η ερηµοποίηση, τα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς Σχεδιασµός παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε διάφορα ζητήµατα του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης που περιέχονται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα, βάσει της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία διδάσκουν οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 23, 30 Νοεµβρίου, 7, 14 εκεµβρίου 2010, 11 Iανουαρίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 20 Εισηγήτρια: Αραβέλλα Ζαχαρίου Τα βιωµατικά εργαστήρια θα διεξαχθούν σε συνεργασία µε την Έλενα Περικλέους 50

41 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Γ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συµµετέχοντες να κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης Η.Υ. και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να τους ενηµερώσει για τις προτεραιότητες της Ε.Ε. στον τοµέα της εκπαίδευσης, της υγείας και της οικονοµίας, ώστε να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές στα σχολεία τους και στην κοινωνία. Τι είναι και πώς λειτουργεί η Ε.Ε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας Η αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης Εκπαιδευτικά προγράµµατα Ο ρόλος της Ε.Ε. στον κόσµο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βασικές κοινοτικές πολιτικές Λεµεσός, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παράρτηµα) 8, 15 Απριλίου, 13, 20, 27 Μαΐου 2011 Παραλίµνι, Συνεδριακό Κέντρο 18, 25 Φεβρουαρίου, 4, 11, 18 Μαρτίου 2011 Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητές: Ανδρούλλα Καµιναρά Τάσος Γεωργίου Αλεξάνδρα Ατταλίδου Γιώργος Ηλιόπουλος Πασχαλίνα Γρηγοριάδου Νεκτάριος Νικολαϊδης 51

42 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι Ι Ι. Ι Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Ω Γ Η Γ Ι Α Τ Α Μ. Μ. Ε. Γ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 15, 22, 29 Μαρτίου, 5, 12 Απριλίου 2011 Πάφος, ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα 9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2, 9 Μαρτίου 2011 Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετάσχουν στο σεµινάριο αναµένεται να καταστούν ικανοί να εντάσσουν στη διδασκαλία τους την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης µηνυµάτων που προβάλουν τα Μ.Μ.Ε. Είδη µηνυµάτων - ποµποί Πληροφορία και εντύπωση Συγκαλυµµένα µηνύµατα και η στόχευσή τους Ποιος είµαι - ποιες είναι οι πραγµατικές µου ανάγκες - πώς αντιδρώ - µε ποιους συζητώ. Από πού ζητώ βοήθεια. Ώρα: 3:30-6:00 µ.µ. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 25 Εισηγητής: Θα ανακοινωθεί αργότερα 52

43 53

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε Ν O ΤΗ Τ Α Α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ OΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ ΙΙΙ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ 11 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ε Ν O ΤΗ Τ Α Ε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 117 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Μ Ε Π Α Ρ Ε Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. ΓΨ02.008 Ανάπτυξη προγράμματος σχολικής βελτίωσης Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Με το προτεινόμενο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης θεσμοθετείται η ανάπτυξη προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02 Αρ. Τηλ.: 22 402306/ 361/ 387 Aρ. Τηλεομ.: 22480505 email: proairetika@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Ημερομηνία - ώρα Γλωσσική Διδασκαλία 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Γλωσσική Διδασκαλία Ημερομηνία - ώρα 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 82 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 83 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΥΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Βοηθός ιευθύντρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 10.04.7 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 14 Σεπτεµβρίου 2009 ιευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Γ 01.008 Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις, να κατανοήσουν τη σχέση περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΤΙΚΗ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΗΜΟΤΙΚΗ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟ ΗΜΟΤΙΚΗ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Β ΠΡΟ ΗΜΟΤΙΚΗ / ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 55 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.3.15.7/4 Αρ. Τηλ.: 22 800632 Αρ. Φαξ: 22806326 E-mail: edekiagogi.me@gmail.com Διευθυντές/τριες Γυμνασίων / 21 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα: Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης ΠΙ 7.7.06.6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Τηλ: 22 402368, 22 402378, Φαξ: 22 480505, info@cyearn.pi.ac.cy 27 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 18 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 10.04.7 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 22 Σεπτεμβρίου 2015 ιευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών για Εισαγωγική Επιμόρφωση (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών για Εισαγωγική Επιμόρφωση (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 10.04.7 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 15 Σεπτεμβρίου 2008 Προς

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49 Εισαγωγή... 15 Αλέξανδρος Γεωργόπουλος και Ευγενία Φλογαΐτη Σχηματοποίηση των εννοιών Μια διδακτική στρατηγική στη διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφαρμογή σε διδακτική ενότητα του νερού Γ τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σεμιναρίου. «Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Ανακοίνωση Σεμιναρίου. «Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα εκπαίδευσης

πρόγραμμα εκπαίδευσης πρόγραμμα εκπαίδευσης στις μαθησιακέςδυσκολίες Υπεύθυνη: Δρ. Κατερίνα Μανιαδάκη Ψυχολόγος Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας Κάθε Τετάρτη, 20.30-22.00 με έναρξη στις 3 Μαρτίου 2010 και διάρκεια 8 μήνες Ψυχολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES (www.cut.ac.cy/profiles) ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον τρίτο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2013-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα 08.00-08.30 Εγγραφές συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ενσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK - SEMINAR ROOM ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τάξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κινηματογράφος και Ιστορία: Διδάσκοντας με τη δύναμη του οπτικοακουστικού μηνύματος» ΣΧΕΤ.: /

ΘΕΜΑ : «Κινηματογράφος και Ιστορία: Διδάσκοντας με τη δύναμη του οπτικοακουστικού μηνύματος» ΣΧΕΤ.: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα