ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λίγα λόγια για τους συγγραφείς Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Ορισμός και έννοια βιομηχανικού μάρκετινγκ Βιομηχανικοί πελάτες (Industrial/Organizational customers) Ταξινόμηση εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων Βιομηχανικά προϊόντα Βασικά χαρακτηριστικά βιομηχανικών αγορών Μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ των λειτουργιών της επιχείρησης Παράγωγος ζήτηση ή παράγωγη ζήτηση (Derived demand) Ανελαστικότητα ζήτησης (Inelastic demand) Περιορισμένος αριθμός πελατών Μεμονωμένοι πελάτες ή παραγγελίες είναι καθοριστικής σημασίας Οι βιομηχανικοί αγοραστές υιοθετούν ορθολογικά κριτήρια επιλογής προϊόντων/προμηθευτών Οι βιομηχανικοί αγοραστές είναι λιγότερο δεκτικοί στη διαφήμιση και στις μεθόδους προώθησης των πωλήσεων Αλληλεξάρτηση αγοραστή-προμηθευτή στη βιομηχανική αγορά Πολυπλοκότητα της αγοραστικής διαδικασίας (Buying process complexity) Αμοιβαίες διεπιχειρησιακές συμφωνίες στη βιομηχανική αγορά (Reciprocity) Αδράνεια (Inertia) μεταξύ αγοραστή-προμηθευτή Η βιομηχανική αγορά αναγνωρίζεται/προσδιορίζεται εύκολα Η βιομηχανική αγορά είναι σχετικά σταθερή (The industrial market is relatively fi xed) Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

2 . Η σημασία του βιομηχανικού μάρκετινγκ στην εθνική οικονομία Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου Παράρτημα κεφαλαίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ). Εισαγωγή ιαδικασία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων (Industrial buying process) Τύποι ή μορφές αγορών/προμηθειών (Buying situations) Αγορές/Προμήθειες Ρουτίνας ή Απευθείας Επαναγορά (Straight Rebuy) ιαφοροποίηση Αγορών/Προμηθειών Ρουτίνας ή Τροποποιημένη Επαναγορά (Modifi ed Rebuy) Νέες Αγορές/Προμήθειες ή Νέο Έργο (New Task) Υπόδειγμα Buygrid και οι επιπτώσεις του Στρατηγικές μάρκετινγκ για τις διάφορες μορφές προμηθειών Στρατηγικές των αγοραστών για τις διάφορες μορφές προμηθειών Η Χρήση του διαδικτύου για τις διάφορες μορφές προμηθειών Το κέντρο αγοραστικών αποφάσεων (The buying center) ιαφοροποιήσεις του Κ.Α.Α. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οργανισμού ιαφοροποιήσεις του Κ.Α.Α. ανάλογα με την αγοραστική κατάσταση Πρακτικές αναγνώρισης της σύνθεσης του Κ.Α.Α Στρατηγικές επηρεασμών στο Κ.Α.Α Κριτήρια επιλογής προμηθευτών Ορθολογικά κίνητρα/κριτήρια Συναισθηματικά κίνητρα/κριτήρια Παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα/κριτήρια επιλογής προμηθευτών Πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται από μέλη του Κ.Α.Α Ηλεκτρονικές προμήθειες (E-Procurement) Πράσινες προμήθειες (Green procurement) Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου H ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εισαγωγή Παρουσίαση αποτελεσμάτων Σύνθεση και μέγεθος Κ.Α.Α Αλληλεπίδραση των κριτηρίων επιλογής προμηθευτών, των πηγών πληροφόρησης και των στρατηγικών μείωσης κινδύνου....

3 .. Ηλεκτρονικές προμήθειες Υιοθέτηση ηλεκτρονικών προμηθειών Όγκος ηλεκτρονικών προμηθειών Είδος προϊόντων που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά Εμπειρία στις ηλεκτρονικές προμήθειες Συμμετοχή στην απόφαση ηλεκτρονικής προμήθειας Εμπιστοσύνη στον ηλεκτρονικό προμηθευτή Προτίμηση ηλεκτρονικών προμηθειών Λόγοι αποτροπής από την υιοθέτηση ηλεκτρονικών προμηθειών Στάση ως προς τις ηλεκτρονικές προμήθειες Οικολογικές προμήθειες Υιοθέτηση οικολογικών προμηθειών Στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές οικολογικών επιχειρήσεων Αγοραστική συμπεριφορά οικολογικών επιχειρήσεων Κέντρο αγοραστικών αποφάσεων Αγοραστικά κριτήρια Πηγές πληροφόρησης Σχέση μεταξύ αγοραστικών κριτηρίων και πηγών πληροφόρησης Έλεγχος οικολογικότητας των αγοραζόμενων προϊόντων Λόγοι μη αγοράς οικολογικών προϊόντων Η επίδραση της κρίσης στην αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Β Β) ΑΓΟΡΕΣ. Η σημασία και η φύση των σχέσεων στις Β Β αγορές Μάρκετινγκ σχέσεων: από τις εμπορικές συναλλαγές στη διαχείριση δι-επιχειρησιακών σχέσεων Η διαχρονική εξέλιξη μιας σχέσης προμηθευτή πελάτη Χαρτοφυλάκιο σχέσεων προμηθευτών πελατών στρατηγικής σημασίας Μέτρηση και αποτελέσματα της διοίκησης σχέσεων Εργαλεία διαχείρισης σχέσεων CRM ίκτυα δι-επιχειρησιακών σχέσεων Η εξέλιξη των αγορών προς τα επιχειρηματικά δίκτυα Χαρακτηριστικά, οφέλη και συνέπειες των επιχειρηματικών δικτύων.... Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου

4 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Β Β) ΑΓΟΡΑ. ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Β Β) ΑΓΟΡΑΣ. Εισαγωγή Η σημασία της έρευνας βιομηχανικής αγοράς ιαφορές της έρευνας βιομηχανικής και καταναλωτικής αγοράς Η διαδικασία της έρευνας βιομηχανικής αγοράς Ορισμός του προβλήματος Προσδιορισμός αξίας πληροφοριών Επιλογή σχεδίου έρευνας Επιλογή μεθόδου συλλογής δεδομένων ευτερογενή δεδομένα Πρωτογενή δεδομένα Επιλογή μεθόδων μέτρησης Επιλογή δείγματος και συλλογή δεδομένων Επιλογή δείγματος Συλλογή δεδομένων Ανάλυση δεδομένων Παρουσίαση ευρημάτων και συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Β Β) ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η έννοια της τμηματοποίησης της βιομηχανικής αγοράς Μακρο και μικρο τμηματοποίση της βιομηχανικής αγοράς Ιστορική ανασκόπηση Προσεγγίσεις τμηματοποίησης Μακρο και μικρο μεταβλητές τμηματοποίησης της βιομηχανικής αγοράς Μακρο-Μεταβλητές τμηματοποίησης Μικρο-μεταβλητές τμηματοποίησης Πρακτικές τμηματοποίησης βιομηχανικών αγορών Αξιολόγηση τμημάτων της αγοράς Εφαρμογή και κόστος τμηματοποίησης της αγοράς Εφαρμογή τμηματοποίησης αγοράς Κόστος τμηματοποίησης αγοράς Τοποθέτηση του προϊόντος (Product positioning) Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου

5 . ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Β Β) ΑΓΟΡΕΣ. Εξέλιξη και τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων Μορφές Β Β ηλεκτρονικού εμπορίου Μέσα και εργαλεία ηλεκτρονικού μάρκετινγκ Ψηφιακά μέσα Εταιρικοί και προϊοντικοί ιστότοποι Κοινωνικά δίκτυα Το διαδίκτυο και οι μηχανές αναζήτησης ως μέσα προώθησης Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητές συσκευές Ψηφιακό περιεχόμενο Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Β Β) ΑΓΟΡΕΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Β Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Εισαγωγή Έννοια και αναγκαιότητα προσανατολισμού στο μάρκετινγκ (Marketing οrientation) Στρατηγικός σχεδιασμός για τη βιομηχανική αγορά Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης: εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον Αξιολόγηση προϊοντικού χαρτοφυλακίου και ανάλυση SWOT Επιλογή αγορών-στόχων Καμπύλες εμπειρίας Ερευνητικό έργο PIMS (Profi t Impact of Marketing Strategies)..... Καθορισμός στόχων και στρατηγικής μάρκετινγκ Σχέδιο δράσης ανάπτυξη προγραμμάτων μάρκετινγκ Έλεγχος σχεδιασμού μάρκετινγκ Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Β Β) ΑΓΟΡΕΣ. Εισαγωγή Ο ρόλος της επωνυμίας/μάρκας (brand) στις βιομηχανικές (Β Β) αγορές Οφέλη του B B branding Προβλήματα με το B B branding B B branding και αγοραστική συμπεριφορά επιχειρήσεων

6 .. Επωνυμία προϊόντος (product branding) ή επωνυμία επιχείρησης (corporate branding) Τελικά, αξίζει να επενδύσει μια Β Β επιχείρηση στην ανάπτυξη μιας ισχυρής επωνυμίας (brand); Ανάπτυξη νέων βιομηχανικών προϊόντων Στάδια που προηγούνται της ανάπτυξης (development) νέων προϊόντων/υπηρεσιών Πηγές ιδεών για νέα προϊόντα Αξιολόγηση «ξεδιάλεγμα» ιδεών για ένα νέο προϊόν Ανάπτυξη και δοκιμή ιδέας προϊόντος (concept testing) Στρατηγική μάρκετινγκ Επιχειρηματική ανάλυση Στάδια ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής στην αγορά νέων Β Β προϊόντων..... Ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος οκιμή πρωτότυπου προϊόντος στην αγορά Εμπορική εκμετάλλευση Εισαγωγή του νέου προϊόντος στην αγορά.... Επιτυχημένη υιοθέτηση και διάχυση νέων Β Β προϊόντων Παράγοντες επιτυχίας νέων προϊόντων η προσέγγιση: Επιτυχημένα νέα προϊόντα η προσέγγιση: Αποτυχημένα νέα προϊόντα η προσέγγιση: Επιτυχημένα σε σχέση με αποτυχημένα νέα προϊόντα ιαδικασία υιοθέτησης καινοτομιών Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση καινοτομιών από τις επιχειρήσεις Μοντέλα υιοθέτησης των καινοτομιών από τις επιχειρήσεις Αναγνώριση «ασθενών» Β Β προϊόντων Ανάλυση και αναζωογόνηση «ασθενών» προϊόντων «ιάγνωση» «ασθενών» βιομηχανικών προϊόντων Εναλλακτικές διορθωτικές ενέργειες Τελική αξιολόγηση «ασθενών» προϊόντων και λήψη απόφασης κατάργησης..... Στρατηγικές κατάργησης προϊόντων Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (B B) ΑΓΟΡΕΣ. Εισαγωγή Η σημασία της τιμολόγησης Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση ενός βιομηχανικού προϊόντος Παράγοντες που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

7 ... Οργανωσιακά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά του προϊόντος Παράγοντες που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Χαρακτηριστικά που συνδέονται με το μικρο-περιβάλλον Χαρακτηριστικά που συνδέονται με το μακρο-περιβάλλον Η διαδικασία τιμολόγησης ενός βιομηχανικού προϊόντος Τιμολογιακοί στόχοι Τιμολογιακές μέθοδοι Τιμολογιακές μέθοδοι με βάση το κόστος Τιμολογιακές μέθοδοι με βάση τον ανταγωνισμό Τιμολογιακές μέθοδοι με βάση τους πελάτες Τιμολογιακές πολιτικές Τιμολόγηση καταλόγου ιαφοροποιημένη τιμολόγηση ιαπραγματεύσιμες τιμές Τιμολόγηση δέσμης Τιμολόγηση με βάση κάποια προμήθεια Μειοδοτικοί διαγωνισμοί Η τιμολόγηση ενός νέου βιομηχανικού προϊόντος Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Β Β) ΑΓΟΡΕΣ. ιοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας & logistics Ορισμοί και πλαίσιο αναφοράς Η στρατηγική σημασία της ΕΑ Χαρακτηριστικά και τύποι εφοδιαστικών αλυσίδων ιαχείριση αποθεμάτων από τον προμηθευτή (Vendor managed inventory) ιοίκηση προμηθειών Ρόλοι και αρμοδιότητες του τμήματος προμηθειών Χαρτοφυλάκια εφοδιασμού και κατηγοριοποίηση των προμηθειών Σχεδιασμός προμηθευτικής βάσης Συστήματα και τεχνικές αγορών/προμηθειών Σύστημα παράδοσης υλικών και εξαρτημάτων, όταν αυτά απαιτούνται (Just - in - Time System) Ανάλυση αξίας (Value analysis) Μέθοδοι/Συστήματα αξιολόγησης προμηθευτών (Vendor rating systems)

8 . Στρατηγική δικτύων διανομής Εναλλακτικές, επιλογές και αποφάσεις Θέματα διοίκησης δικτύων διανομής Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (Β Β) ΑΓΟΡΕΣ. Εισαγωγή ιαδικασία πώλησης Σχεδιασμός προγράμματος πωλήσεων Πρόβλεψη πωλήσεων Καθορισμός στόχων πωλήσεων Σχεδιασμός περιοχής πώλησης Καθορισμός του μεγέθους δύναμης των πωλητών Οργάνωση της δύναμης πωλητών Εφαρμογή και υλοποίηση προγράμματος πωλήσεων Στρατολόγηση, επιλογή και πρόσληψη πωλητών Εκπαίδευση πωλητών Υποκίνηση και αμοιβή πωλητών Αμοιβή πωλητών Επιτήρηση πωλητών Αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (B B) ΑΓΟΡΕΣ. Εισαγωγή Η έννοια της επικοινωνίας-προβολής στο χώρο των βιομηχανικών αγορών..... Το μίγμα της επικοινωνίας-προβολής ιαφήμιση Προώθηση πωλήσεων ημόσιες σχέσεις Άμεσο μάρκετινγκ Προσωπική πώληση Η σημασία της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου

9 ΜΕΡΟΣ IV ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Β Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (B B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Εισαγωγή Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών υπηρεσιών και η επίδρασή τους στη λειτουργία του μάρκετινγκ Το χαρακτηριστικό της αϋλότητας Το χαρακτηριστικό της φθαρτότητας Το χαρακτηριστικό της ετερογένειας Το χαρακτηριστικό του αδιαχώριστου παραγωγής και χρήσης (κατανάλωσης) της βιομηχανικής υπηρεσίας Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών υπηρεσιών Το διευρυμένο μίγμα μάρκετινγκ στο χώρο των βιομηχανικών υπηρεσιών Άνθρωποι Φυσικές αποδείξεις ιαδικασίες Ειδικά θέματα μάρκετινγκ βιομηχανικών υπηρεσιών Εσωτερικό μάρκετινγκ Ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων των πελατών Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΙΕΘΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ (B B) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Εισαγωγή Παράγοντες που οδηγούν μια βιομηχανική επιχείρηση στην απόφαση να επεκταθεί σε διεθνείς αγορές Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των κατάλληλων διεθνών αγορών Ελκυστικότητα της διεθνούς αγοράς Επιχειρησιακές δυνατότητες Στρατηγικές εισόδου σε διεθνείς αγορές Έμμεση εξαγωγή Άμεση εξαγωγή Αδειοδότηση Κοινοπραξία Άμεση επένδυση Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής Τυποποίηση ή προσαρμογή της στρατηγικής Ενδο-ομιλικές συναλλαγές (transfer pricing) Όροι πώλησης (incoterms)

10 . Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της βιομηχανικής επιχείρησης στις διεθνείς αγορές Σύνοψη κεφαλαίου Βιβλιογραφικές αναφορές κεφαλαίου ΜΕΡΟΣ V ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η βασική λογική της τμηματοποίησης της αγοράς είναι το «ταίριασμα» των δυνατοτήτων της επιχείρησης με τις ανικανοποίητες ανάγκες των πελατών

Η βασική λογική της τμηματοποίησης της αγοράς είναι το «ταίριασμα» των δυνατοτήτων της επιχείρησης με τις ανικανοποίητες ανάγκες των πελατών ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η βασική λογική της τμηματοποίησης της αγοράς είναι το «ταίριασμα» των δυνατοτήτων της επιχείρησης με τις ανικανοποίητες ανάγκες των πελατών 1 Η τμηματοποίηση της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 H Νέα Οικονομία... 39 1.2 Τα Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας... 40 1.3 Οι Αλλαγές στο Πεδίο του Μάρκετινγκ...

Περιεχόμενα. 1.1 H Νέα Οικονομία... 39 1.2 Τα Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας... 40 1.3 Οι Αλλαγές στο Πεδίο του Μάρκετινγκ... Πρόλογος...37 κεφάλαιο 1 Το Μάρκετινγκ στην Εποχή της Νέας Οικονομίας 1.1 H Νέα Οικονομία... 39 1.2 Τα Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας... 40 1.3 Οι Αλλαγές στο Πεδίο του Μάρκετινγκ... 43 1.3.1 Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 12: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικό Μάρκετινγκ

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 12: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικό Μάρκετινγκ Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 12: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Τραπεζικό Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Προϊόν ως Οικονομική Μεταβλητή 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Ιστορική Αναδρομή...28 1.3 Βασικές Έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους...

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους... 11 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................... 25 Μέρος Ι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάρω Βλαχοπούλου Καθηγήτρια Εφ. Πληροφορικής Βασικά βήματα σχεδιασμού Internet μάρκετινγκ: Έρευνα / αναζήτηση πρακτικών στο εξωτερικό και Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μια εξερευνητική έρευνα των σύγχρονων στρατηγικών προώθησης και του μάρκετινγκ στις Β2Β ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ MARKETING. Διδάσκων Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος. Εξάμηνο Σπουδών: Γ

Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ MARKETING. Διδάσκων Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος. Εξάμηνο Σπουδών: Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τίτλος μαθήματος: ΑΡΧΕΣ MARKETING Διδάσκων Καθηγητής: Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα : Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα : Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα : Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ονοματεπώνυμο : ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευσταθίου Θέμα : ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Διαδικασία αγοράς, Μορφές προμήθειας, Κέντρο αγοραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ FROM CLICKS TO BRICKS Η διαδρομή από την ιδέα στην εφαρμογή και ο ρόλος του Marketing TAKE A WALK ON THE WILD SIDE Η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές σε 1 ημέρα. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2014

Eξαγωγές σε 1 ημέρα. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2014 Eξαγωγές σε 1 ημέρα Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2014 Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1 5 2013 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1 5 2013 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας "ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1 με 5 Ιουλίου 2013 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING Γ. Σταμπουλής, ΜΟΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τους Συγγραφείς

Σχετικά µε τους Συγγραφείς Σχετικά µε τους Συγγραφείς Ο Gary Armstrong και ο Philip Kotler, ως οµάδα, παρέχουν ένα µίγµα ικανοτήτων που ταιριάζει µε µοναδικό τρόπο στη συγγραφή ενός βιβλίου εισαγωγής στο Μάρκετινγκ. Ο καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ. Δημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis@logistics.teithe.gr

LOGISTICS & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ. Δημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis@logistics.teithe.gr LOGISTICS & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Δημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis@logistics.teithe.gr Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες 1

Εισαγωγικές Έννοιες 1 Εισαγωγικές Έννοιες 1 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ Το μάρκετινγκ αποτελεί μία από τις βασικότερες λειτουργίες της επιχείρησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πατέρας του σύγχρονου μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ» «CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Μ. SC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Σημειώσεις μαθήματος. Εισηγητής: Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Σημειώσεις μαθήματος. Εισηγητής: Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Σημειώσεις μαθήματος Εισηγητής: Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης Ορισμός του Μάρκετινγκ Το Μάρκετινγκ είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που σκοπό έχουν να: 1. Σχεδιάσουν (Προϊόν-Product)

Διαβάστε περισσότερα