Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ στις Χώρες Προέλευσής τους που Δέχονται τις Επενδύσεις τους...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους..."

Transcript

1 11 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μέρος Ι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κεφάλαιο 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εισαγωγή Η Έννοια της Παγκοσμιοποίησης Η Παγκοσμιοποίηση ως Απειλή Η Παγκοσμιοποίηση ως Ευκαιρία Η Παγκοσμιοποίηση ως Πρόκληση Η Λειτουργία του Διεθνούς Εμπορίου Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και οι Επιδράσεις τους στις Χώρες που Δραστηριοποιούνται Οι Επιδράσεις των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στις Χώρες Προέλευσής τους Οι Επιδράσεις των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στις Χώρες που Δέχονται τις Επενδύσεις τους Οι Επιδράσεις των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα Οι Επιδράσεις των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στη Διεθνή Οικονομία Η Παγκοσμιοποίηση του Μάρκετινγκ Γενικά Προσανατολισμοί της Επιχείρησης και Είδος του Εφαρμοζόμενου Μάρκετινγκ

2 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Το Παγκοσμιοποιημένο Μάρκετινγκ Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κεφάλαιο 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Ανάλυση της Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της Επιχείρησης Ο Διεθνής Κύκλος Ζωής του Προϊόντος Η Ανάλυση της Ανταγωνιστικότητας στις Αγορές-Χώρες στις οποίες Σκοπεύει να Δραστηριοποιηθεί η Επιχείρηση Το Aνταγωνιστικό Πλεονέκτημα της Επιχείρησης Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εκλαμβανόμενης Αξίας Στρατηγικές Δημιουργίας και Προσφοράς Αξίας Τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα των Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται Διεθνώς Τα Κίνητρα Διεθνοποίησης της Δράσης των Επιχειρήσεων Τα Εμπόδια και οι Κίνδυνοι της Διεθνοποίησης Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κεφάλαιο 3 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ Εισαγωγή Το Διεθνές Σύστημα Πληροφοριών Μάρκετινγκ Γενικά Οι Αναγκαίες για τη Διεθνή Δραστηριοποίηση της Επιχείρησης Πληροφορίες Η Αναγκαιότητα, οι Στόχοι και η Διαδικασία της Διεθνούς Έρευνας Αγοράς Πηγές Πληροφοριών στο Διεθνές Μάρκετινγκ Δευτερογενείς πηγές πληροφοριών Πρωτογενείς πηγές πληροφοριών Μέθοδοι Συλλογής Στοιχείων στις Διεθνείς Αγορές

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ιδιαιτερότητες στην Ακολουθούμενη Ερευνητική Μεθοδολογία Πιθανά Προβλήματα στις Διεθνείς Έρευνες Αγοράς Η Ευθύνη της Διεξαγωγής των Διεθνών Ερευνών Αγοράς Διεθνής Τμηματοποίηση της Αγοράς και Επιλογή Χώρας Διείσδυσης Η Διεθνής Τμηματοποίηση της Αγοράς Η τμηματοποίηση/κατηγοριοποίηση χωρών Η τμηματοποίηση της αγοράς σε επίπεδο χώρας Η στόχευση-επιλογή Διεθνών Αγορών για Διείσδυση Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κεφάλαιο 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Εισαγωγή Στρατηγικές Διείσδυσης σε Διεθνείς Αγορές των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Στρατηγικές Διείσδυσης Τα Στάδια της Διεθνοποίησης Οι Μέθοδοι Διείσδυσης στις Διεθνείς Αγορές Εξαγωγές Παραγωγή βάσει συμβολαίου (Contract manufacturing) Εκχώρηση αδείας (Licensing) Δικαιόχρηση (Franchising) Συμβόλαιο μάνατζμεντ (Management contracting) Κοινή επιχείρηση-κοινοπραξία (Joint venture) Απόλυτα ελεγχόμενη θυγατρική με άμεσες επενδύσεις Οι Αντιδράσεις των Εγχώριων Επιχειρήσεων Στρατηγικές Διείσδυσης των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών σε Ξένες Αγορές Προϋποθέσεις Αποτελεσματικότητας της Διεθνούς Δραστηριοποίησης Η Αναγκαιότητα Διαμόρφωσης Κοινών Αξιών Οι Επιδράσεις του Περιβάλλοντος και της Στρατηγικής

4 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4.5 Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Μέρος ΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Κεφάλαιο 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Εισαγωγή Τοποθέτηση Προϊόντος στις Διεθνείς Αγορές (Positioning) Διεθνής Κύκλος Ζωής του Προϊόντος (International Product Life Cycle IPLC) Σηματοποίηση για Διεθνείς Αγορές (International Branding) Στρατηγικές Αποφάσεις Σηματοποίηση ή μη σηματοποίηση Σήμα παραγωγού ή/και ιδιωτικό σήμα Ένα σήμα ή πολλά σήματα Παγκόσμιο ή/και τοπικό/εθνικό εμπορικό σήμα Συνεργατική σηματοποίηση / μάρκα (Co-branding) Τακτικές Αποφάσεις Σηματοποίησης Επιλογή ονόματος σήματος Επιλογή λογοτύπου ή συμβόλου Εμπορική καταχώριση σήματος/μάρκας Προστασία των Διεθνών Σημάτων Διεθνής Προϊοντική Πειρατεία (International Product Piracy) Τυποποίηση ή Προσαρμογή Προϊόντος; Συνθήκες που ευνοούν την Τυποποίηση του Προϊόντος Πλεονεκτήματα και Οφέλη της Τυποποίησης Οι Κίνδυνοι της Τυποποίησης Παράγοντες που Οδηγούν στην Προσαρμογή Προϊόντων Κυβερνητικές αποφάσεις και κανονισμοί (Regulations) Εμπόδια εκτός τελωνειακών δασμών (Non-tariffs) Χαρακτηριστικά, προσδοκίες και προτιμήσεις πελατών

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στάδιο οικονομικής ανάπτυξης Κλίμα και γεωγραφία Παράγοντες της επιχείρησης Οφέλη και Πλεονεκτήματα της Προσαρμογής του Προϊόντος Αυξανόμενες πωλήσεις και μερίδια αγοράς Βελτιωμένη υποκίνηση και αυτοπεποίθηση των τοπικών στελεχών Καλύτερη κατανόηση των διεθνών αγορών Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων για Διεθνείς Αγορές Παγκοσμιοποιημένη Ανάπτυξη Προϊόντων Παράγοντες Επιτυχίας της Διαδικασίας Ανάπτυξης Διεθνών Προϊόντων Στρατηγικές Εισόδου Νέων Προϊόντων στις Διεθνείς Αγορές Διάχυση Προϊόντων στις Διεθνείς Αγορές Χρονικό Σημείο απογείωσης (take off) Προϊόντων σε Διεθνείς Αγορές Παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό αποδοχής (διάχυσης) νέων προϊόντων στις διεθνείς αγορές Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κεφάλαιο 6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Εισαγωγή Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Καθορισμό Τιμών στις Διεθνείς Αγορές Επιχειρησιακοί Παράγοντες Στόχοι και στρατηγικές της επιχείρησης Οργανωτική δομή Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ Χαρακτηριστικά προϊόντος Παράγοντες Αγοράς Μίκρο-περιβάλλον Μάκρο-περιβάλλον Διαδικασία Τιμολόγησης στις Διεθνείς Αγορές Στόχοι Τιμολόγησης Μέθοδοι Τιμολόγησης

6 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος Μέθοδοι βασιζόμενοι στον ανταγωνισμό Μέθοδοι βασιζόμενοι στον πελάτη/ζήτηση Πολιτικές Τιμολόγησης Καθορισμός Τιμών για Διεθνείς Αγορές (Methods of Price Quations) Όροι Πωλήσεων Μέθοδοι Πληρωμής Προπληρωμή/προέμβασμα (advanced payment) Ανοικτοί λογαριασμοί Συναλλαγματικές (Bills of exchange) Ενέγγυες πιστώσεις (Letters of credit) Μετρητοίς έναντι φορτωτικών εγγράφων (Cash against documents C.A.D.) Παράλληλες Εισαγωγές ή Γκρίζες Αγορές Ντάμπινγκ Αντισταθμιστικό Εμπόριο Αντιπραγματισμός Bartering Συμψηφιστικές Ανταλλαγές (Compensation Trading) Ανταγορά (Counterpurchase Parallel trading) Επαναγορά Προϊόντος Αντισταθμιστικά οφέλη (Offsets) Ενδοεταιρική ή Μεταβιβαστική Τιμολόγηση (Transfer Pricing) Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κεφάλαιο 7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & LOGISTICS ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Εισαγωγή Εναλλακτικές Μορφές Καναλιών Διανομής Ολοκληρωμένα Συστήματα Διανομής Ανεξάρτητα Συστήματα Διανομής Χρήση Μεσαζόντων Μεσάζοντες στην εγχώρια αγορά Μεσάζοντες στις διεθνείς αγορές-στόχους Επιλογή Δικτύων/Καναλιών Διάθεσης

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Καθορισμός Στόχων και Εναλλακτικών Καναλιών Διάθεσης Αξιολόγηση Εναλλακτικών Καναλιών Διάθεσης Επιλογή Στρατηγικής Καναλιών Διάθεσης Επιλογή Μελών των Καναλιών Διανομής Κριτήρια επιλογής μελών Εντοπισμός δυνητικών μελών Αξιολόγηση δυνητικών μελών Επιλογή μελών Υπογραφή συμφωνίας/συμβολαίου Διοίκηση Διεθνών Καναλιών Διανομής Υποκίνηση Μελών Καναλιών Διανομής Έλεγχος Διεθνών Καναλιών Διανομής Συγκρούσεις στα Διεθνή Κανάλια Διανομής Απόδοση των Διεθνών Καναλιών Διανομής Διακοπή/Διάλυση της Σχέσης στα Διεθνή Κανάλια Διανομής Διεθνής Φυσική Διανομή ή Logistics Διευθέτηση Παραγγελιών (Order Processing) Μεταφορές Διοίκηση Αποθεμάτων Αποθηκευτικές Εγκαταστάσεις στα Διεθνή Κανάλια Διανομής Εξυπηρέτηση του Πελάτη Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics (3rd Party Logistics-3PL) Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεθνή Κανάλια Διανομής Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Ιστοσελίδες Κεφάλαιο 8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ I Η Διεθνής Διαφήμιση Εισαγωγή Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μείγμα Επικοινωνίας στις Διεθνείς Αγορές Στόχοι Επικοινωνίας Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας/Αγοράς Διαθεσιμότητα των Μέσων

8 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πολιτιστικό Περιβάλλον Γλώσσα Νομικοί Περιορισμοί Υποδομή Καναλιών Διάθεσης Ανταγωνισμός Διεθνής Διαφήμιση Στάδια της Διαδικασίας Σχεδιασμού της Διεθνούς Διαφημιστικής Εκστρατείας Στρατηγική και στόχοι επικοινωνίας Αποφάσεις προϋπολογισμού Δημιουργία μηνύματος Επιλογή μέσων Εφαρμογή και αξιολόγηση Παράγοντες που Επηρεάζουν το Σχεδιασμό και την Εκτέλεση της Διεθνούς Διαφημιστικής Εκστρατείας Ευρύτερο περιβάλλον των διεθνών αγορών Το στάδιο διεθνοποίησης της επιχείρησης Θέματα οργάνωσης διαφημιστικής εκστρατείας και επιλογής διαφημιστικής εταιρείας Θέματα τυποποίησης (standardization) ή προσαρμογής (adaptation) της διαφημιστικής εκστρατείας Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσσα Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Ιστοσελίδες Κεφάλαιο 9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ II Προσωπικές Πωλήσεις, Προώθηση των Πωλήσεων, Εκθέσεις, Χορηγίες, Δημόσιες Σχέσεις Εισαγωγή Διεθνείς Προσωπικές Πωλήσεις Σχεδιασμός Προσωπικών Πωλήσεων Διοικητικές Λειτουργίες Πωλήσεων Επιλογή πωλητών για διεθνείς αγορές Εκπαίδευση πωλητών Αμοιβή και υποκίνηση πωλητών

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αξιολόγηση και έλεγχος της δύναμης των πωλήσεων Διεθνής Προώθηση Πωλήσεων Προωθητικές Ενέργειες για Καταναλωτικά Προϊόντα Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή Προωθητικών Ενεργειών Καταλληλότητα ως προς τον επικοινωνιακό στόχο Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης Κόστος Δυνατότητες μεσαζόντων Η δύναμη των μεσαζόντων Νομοθετικοί/πολιτιστικοί περιορισμοί Προωθητικές Ενέργειες για Βιομηχανικά Προϊόντα Διεθνείς Εκθέσεις Χορηγίες Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσσα Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Κεφάλαιο 10 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εισαγωγή Οι Οργανωτικές Δομές Η Λειτουργική Οργάνωση Η Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων H Γεωγραφική Οργάνωση Η Οργάνωση Κατά Προϊόν Η Οργάνωση Τύπου Μήτρας Οι Μετεξελίξεις των Οργανωτικών Δομών Συστήματα Διοίκησης στο Διεθνές Μάρκετινγκ Η Διεθνής Διοίκηση Προϊόντων (Global Product Division) Η Διοίκηση Διεθνών Λογαριασμών (Global Account Management) Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διεθνούς Δικτύωσης (Networked Global Organization) Η Ευθύνη της Λήψης των Αποφάσεων στο Διεθνές Μάρκετινγκ

10 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Διαμόρφωση και την Εξέλιξη των Διοικητικών Συστημάτων στο Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στο Διεθνές Μάρκετινγκ Γενικά για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ Η Διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Διεθνές Μάρκετινγκ Ο Έλεγχος Μάρκετινγκ Περίληψη Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Αρθρογραφία στην Ελληνική Γλώσσα Ξενόγλωσσα Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Ιστοσελίδες Μέρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ GLOBAL MARKETING MANAGEMENT SYSTEM ON LINE (G.M.M.S.O.) Εισαγωγή Ανάλυση της Κατάστασης της Εταιρείας Ανάλυση της Εταιρείας Ιστορικό της επιχείρησης Δήλωση της αποστολής της εταιρείας Πωλήσεις και κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια Εταιρική/επιχειρηματική στρατηγική Γραμμή παραγωγής / προϊόν, υπηρεσία ή στρατηγική επιχειρηματική μονάδα Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας ή ανταγωνιστική στρατηγική Διεθνής Δραστηριότητα Δραστηριοποιείται η εταιρεία διεθνώς; Ανταγωνισμός Μέθοδοι διεθνούς δραστηριότητας Πώς είναι οργανωμένη η διεθνής λειτουργία; Διεθνής εμπειρία Ανάλυση Κλάδου

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ανάλυση ανταγωνισμού του κλάδου Πωλήσεις κλάδου και ρυθμός ανάπτυξης Χαρακτηριστικά Αγοράς-Στόχου Περιγράψτε τον τελικό χρήστη του προϊόντος/υπηρεσίας Ο τελικός χρήστης της αγοράς του εξωτερικού είναι ο ίδιος με τον τελικό χρήστη της εγχώριας αγοράς; Χαρακτηριστικά Προϊόντος Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι καταναλωτικό ή βιομηχανικό; Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του προϊόντος/υπηρεσίας; Ποια είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας της εταιρείας; Πώς συγκρίνεται το προϊόν με τα ανταγωνιστικά, ως προς την τιμή και την ποιότητα; Ποιο είναι το τεχνολογικό επίπεδο του προϊόντος/υπηρεσίας; Σε ποιο στάδιο του κύκλου ζωής βρίσκεται η εταιρεία; Σε ποιο στάδιο του κύκλου ζωής βρίσκεται ο κλάδος; Ετοιμότητα για Διεθνή Δραστηριοποίηση Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές Κατονομάστε τις δυνάμεις της εταιρείας (εσωτερικοί παράγοντες) Κατονομάστε τις αδυναμίες της εταιρείας (εσωτερικοί παράγοντες) Κατονομάστε τις απειλές της εταιρείας (εξωτερικοί παράγοντες) Κατονομάστε τις ευκαιρίες της εταιρείας (εξωτερικοί παράγοντες) Συμπεράσματα και Προτάσεις Αναζήτηση Διεθνών Αγορών Επιλέγοντας Αγορές-Χώρες Επιλογή Χώρας Αναζητήστε και διαλέξτε τουλάχιστον δύο (2) και το πολύ δέκα (10) χώρες και στη συνέχεια επιλέξτε τις χώρες αυτές από το αναδυόμενο μενού (drop-down menu) Αιτιολογήστε την επιλογή των χωρών αυτών Επιλογή Κριτηρίων Επιλογή μεταβλητών Αξιολόγηση της Χώρας Βαθμολογία Χώρας

12 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αν αποφασίσετε να μη δραστηριοποιηθείτε με μία από τις δύο πρώτες σε κατάταξη χώρες στον παραπάνω πίνακα, αιτιολογήστε το Συμπεράσματα και Προτάσεις Ανάλυση Αγοράς σε Βάθος Επαφές Δυναμικότητα Πωλήσεων Κλάδου και Εταιρείας Συνολική Δυναμικότητα Κλάδου (ΣΔΚ) Δυναμικότητα Πωλήσεων Εταιρείας (ΔΠΕ) Ανάλυση Ανταγωνισμού Συνθήκες Εισόδου στη Χώρα Κανονισμοί εισαγωγών Κανονισμοί Ξένης Άμεσης Επένδυσης (ΞΑΕ) Χρηματοοικονομικές Συνθήκες και Συνθήκες Εισόδου στην Αγορά Φορολογικός συντελεστής Απόδοση συναλλάγματος Εργατικά ζητήματα Κρατικές υποδομές Συνθήκες καναλιών διανομής Νομικό περιβάλλον Η Καλύτερη Αγορά-Χώρα Στόχος Συμπεράσματα και Προτάσεις Στρατηγική Εισόδου και Σχέδιο Μάρκετινγκ Μέθοδος Εισόδου Μέθοδος εισόδου Αιτιολογήστε την επιλογή μεθόδου εισόδου Στρατηγική Προϊόντος/Αγοράς Βιομηχανικό και καταναλωτικό προϊόν/υπηρεσία Καταναλωτικό προϊόν/υπηρεσία Βιομηχανικό προϊόν/υπηρεσία Αγορά στόχος Σκοποί και στόχοι μάρκετινγκ Στρατηγική και Σχέδιο Τιμολόγησης Ζητήματα τιμολόγησης Καθορίστε τους τιμολογιακούς στόχους για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος στη χώρα-στόχο Καθορίστε, βάσει στόχων και σκοπών μάρκετινγκ

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ FROM CLICKS TO BRICKS Η διαδρομή από την ιδέα στην εφαρμογή και ο ρόλος του Marketing TAKE A WALK ON THE WILD SIDE Η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη, 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή.

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ... 7 Κεφάλαιο 2:ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ανάπτυξη Στρατηγικών και Σχεδίων Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Πίνακας Περιεχομένων Μάρκετινγκ και αξία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δάκου Βασιλική Μπολανάκη Ελένη Τσιραντωνάκη Ερασμία «ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Στρατηγικές διεθνοποίησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Υπό των φοιτητών : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ BRANDING ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα