ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη."

Transcript

1 ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. Πότε πρέπει να εφαρµόζεται; «Ιπποκράτειες Ηµέρες Καρδιολογίας» Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Αγ Λουκάς

2 Disclosures None

3 ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ορισμός Αντενδείξεις Τρόπος Επιπλοκές Ενδείξεις Αποτελέσματα

4 Η ΗΦΜ είναι μία τεχνική κατα την οποία μέσω ενδοκαρδιακών καθετήρων γίνεται 1. καταγραφή των ενδοκοιλοτικών δυναμικών 2. βηματοδότηση με προκαθορισμένα πρωτόκολα από διαφορετικά τμήματα του καρδιακού σχηματισμού

5 1. Διερεύνηση του μηχανισμού και του χώρου παραγωγής της προκαλούμενης αρρυθμίας (Ταχυαρρυθμίας (υπερκοιλιακής, κοιλιακής) ή βραδυαρρυθμίας) και καθορισμό της θεραπευτικής προσέγγισης 2. Διερεύνηση της συγκοπής (βραδαρρυθμίας ή ταχυκαρδίας) ειδικά σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια 3. Έλεγχος του αποτελέσματος της μη φαρμακολογικής θεραπείας πχ της κατάλυσης.

6 Simulab.com Γραπτή συγκατάθεση Διακοπή αντιαρρυθμικών φαρμάκων Εργαστηριακός έλεγχος Τοποθέτηση απινιδωτικών PADS Τοπική αναισθησία μέθη Έλεγχος κορεσμού Τοποθέτηση ουροκαθετήρα

7

8 Θέση καθετήρων στην ΗΦΜ V CS HIS A His V RVA

9 Βασικό πρωτόκολο ηλεκτροφυσιολογίας 1. Μέτρηση βασικών διαστημάτων 2. Να καθορίσει τις ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του καρδιακού ιστου (ανερέθιστες περίοδοι) Κολπική βηματοδότηση Κοιλιακή βηματοδότηση 3. Να αναδείξει την αλληλουχία της ορθόδρομής και της αντίδρομης διέγερσης 4. Φάρμακα 5. Να εντάξει την αρρυθμία και να αναλύσει τους μηχανισμούς της

10

11 THRS

12 Cardiac electrophysiology

13

14

15

16 Ενδείξεις ΗΦΜ 1. Έλεγχος της δυσλειτουργίας του Φλεβοκόμβου 2. Έλεγχος της δυσλειτουργίας του κολποκοιλιακού κόμβου 3. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με στενά QRS 4. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με ευρέα QRS 5. WPW 6. Συγκοπή 7. Καναλοπάθεις 8. NSVT,VES 9. Αίσθημα παλμών 10.Έλεγχος αντιαρρυθμικής αγωγής 11.Τοποθέτηση βηματοδότη ή απινιδωτή

17 Διαλείπουσα βραδυκαρδία Σημασία του SNRT,CSNRT δεν είναι ξεκαθαρισμένη Τιμές >1.6 και πάνω απο 525 ms είναι παθολογικές, Πάνω απο 800 ms ο κίνδυνος βραδυκαρδιακής συγκοπής οκταπλασιάζεται. Αποκλεισμός δεματίου και συγκοπή Παρατεταμένο HV και εμφάνιση κολποκοιλιακού αποκλεισμού μετά απο επιταχυνόμενη κολπική βηματοδότηση ή χορήγηση αντιαρρυθμικού τ.ι αναδεικνύει ένα πληθυσμό υψηλού κινδύνου

18 Συγκοπή Η διαγνωστική αξία της ΗΦΜ στην αιτιολογική προσέγγιση της συγκοπής είναι συνδεδεμένη με την βαθμό υποψίας (pre test probability) και το πρωτόκολο της μελέτης. Τα θετικά αποτελέσματα απαντούν κυρίως σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια Η ειδικότητα και η ευαισθησία της μεθόδου είναι χαμηλή Μόλις το 2% των ασθενών με συγκοπή παραπέμπεται για ΗΦΜ

19

20

21 European Heart Journal (2009) 30,

22 ΗΦΜ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ACC/AHA/ESC Europace (2006) 8,

23 ESC/EHRA/ HRS 2009

24 ESC HCM-European Heart Journal (2014) 35,

25 Ενδείξεις ΗΦΜ 1. Έλεγχος της λειτουργίας του Φλεβοκόμβου 2. Έλεγχος της λειτουργίας του κολποκοιλιακού κόμβου 3. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με στενά QRS 4. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με ευρέα QRS 5. WPW 6. LQT 7. NSVT,VES 8. Συγκοπή 9. Αίσθημα παλμών 10.Έλεγχος αντιαρρυθμικής αγωγής 11.Τοποθέτηση βηματοδότη ή απινιδωτή

26 Αντενδείξεις ΗΦΜ Καρδιακή ανεπάρκεια Μυοκαρδιακή Ισχαιμία Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Σοβαρή αορτική στένωση Σοβαρή υπερτροφική,αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια Νόσο στελέχους ή τριαγγειακή νόσος Ύπαρξη θρόμβου μέσα στις καρδιακές κοιλότητες (afib,aflutter,vt)

27 Επιπλοκές Σπάνιες Αποκλεισμός δεματίου RBBB. Αγγειακή πρόσβαση αιματώματα,αρτηριοφλεβική φίστουλα. Πλήρες κολποκοιλιακό αποκλεισμό Αιμορραγία Εν τω βάθη φλεβική θρόμβωση Πνευμονική εμβολή Φλεγμονή Πνευμοθώρακάς Καρδιακή τρώση με περικαρδιακή συλλογή Έμφραγμα ΑΕΕ

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ H ΗΦΜ πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο από καταρτισμένο προσωπικό. Η ειδικότητα και η ευαισθησία της είναι εξαρτώμενη από τον αιτιολογικό παράγοντα της αρρυθμίας Σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας και κύριος ρόλος της είναι να καθορίζει την θεραπεία

29