ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/ ( ΦΕΚ 1842/Β/ ), 1/ (ΦΕΚ 175/Β/2006), 64/ (ΦΕΚ 515/Β/ ), 285/ (ΦΕΚ 2366/B/ ) Πειραιάς

2 Α. ΓΕΡΑΝΟΙ ΞΗΡΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ): 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ: α) Γερανοί ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 10 τόνων ανά ώρα 46,8 ευρώ β) Γερανοί ανυψωτικής ικανότητας άνω των 10 67,6 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: Καταβάλλονται τα αντίστοιχα ανά ώρα δικαιώματα χρήσεως. - Ελάχιστο όριο για κάθε περίπτωση εκμίσθωσης ή χρήσης γερανού ορίζεται το τετράωρο (4 ώρες). Κατ εξαίρεση σε περίπτωση εκμίσθωσης ή χρήσης για μία κίνηση (σαμπανιά) και εφόσον ο χρόνος απασχόλησης δεν υπερβεί τα 30 λεπτά, καταβάλλεται δικαίωμα μίας ώρας. Β. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ: Για τη χρήση ή την εκμίσθωση της Γερανογέφυρας για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του 1 ου τιμολογίου του ΚΤΕΦΜ/ΟΛΠ Α.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί των αντιστοίχων δικαιωμάτων γερανού ανυψωτικής ικανότητας άνω των 10 τόνων. Γ. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ: Για τη χρησιμοποίηση, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εντός του κύτους περονοφόρου οχήματος προς διευκόλυνση των φορτοεκφορτωτικών εργασιών επί πάσης φύσεως εμπορευμάτων, πλην των παλεττοποιημένων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί εκμισθώσεως περονοφόρων. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: α) Ισχύος μέχρι 2 τόνων ανά ώρα 41,6 ευρώ β) Ισχύος άνω των 2 τόνων ««52 «γ) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεσή τους εκτός λιμενικής περιοχής για λογαριασμό των Στρατιωτικών Υπηρεσιών με καταβολή αδιαίρετου ημερήσιου μισθώματος 156 ευρώ. Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ: Ι.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤ/ΣΕΩΣ (ανά 7ωρο αδιαίρετο): Διάμετρος Μήκος / τεμάχιο (χιλιοστά) (μέτρα) Σαμπάνια σχοίνινα 1,171 Σαμπάνια εκ συρματόσχοινου 12 4,65 1, ,12 1, , , , , ,402 Σελίδα 2 από 6

3 ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΑΡΤΑΝΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ) Για μη φορτοεκφορτωτικές εργασίες του λιμένος και μετά την έγκριση του Διευθυντή Φορτοεκφόρτωσης, ανά επτάωρο αδιαίρετο (το οποίο αρχίζει από την ώρα διάθεσης του εργαλείου από την αποθήκη του ΟΛΠ και λήγει με την επιστροφή του): / τεμάχιο Ειδικές αρτάνες φορτοεκφορτώσεως εμπορευμάτων 10,125 Δικτυωτές αρτάνες 6,990 Σαμπανοφασκιές (αρτάνες) από σχοινί ή ύφασμα 6,990 Διπλές αρτάνες από συρματ/νο, ελαφρών δεμάτων 4,475 βαρέων δεμάτων 4,475 Τριπλές (για καζάνια) 8,726 Τετραπλές (δικτύων 10,865 (σαμπανοτελλάρων) 13,030 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις περί εκμισθώσεως των ειδικών αρτανών συσκευών φορτοεκφορτώσεων έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί της διαθέσεως των συσκευών αυτών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, για φορτοεκφορτωτικές εργασίες εμπορευμάτων του 1 ου τιμολογίου του ΚΤΕΦΜ/ΟΛΠ Α.Ε. Ε. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ: Εντός περιοχής λιμένος ανά ώρα / τεμάχιο 4,698 ευρώ. ΣΤ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ( ΤΡΑΚΤΕΡ) (ανά 7ωρο αδιαίρετο): Εντός περιοχής λιμένος ανά τεμάχιο 70,906 ευρώ. Ζ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ (ανά 7ωρο αδιαίρετο): Εντός περιοχής λιμένος ανά τεμάχιο 81,112 ευρώ. Η. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΡΠΑΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ (ανά 7ωρο αδιαίρετο ): Εντός περιοχής λιμένος ανά τεμάχιο 1,114 ευρώ. Θ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΣΟΥΛΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ (ανά 7ωρο αδιαίρετο): Εντός περιοχής λιμένος ανά τεμάχιο 0,628 ευρώ. Σελίδα 3 από 6

4 Ι. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΡΠΑΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ (ανά 7ωρο αδιαίρετο ): Εντός περιοχής λιμένος ανά τεμάχιο 5,180 ευρώ. ΙΑ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ: ανά ώρα 10,229 ευρώ. ΙΒ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ( 7ωρο αδιαίρετο μίσθωμα): Βάρους μέχρι 14 τόνων ανά τεμάχιο 64,856 ευρώ. ΙΓ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ (7ωρο αδιαίρετο μίσθωμα): Εσκαπτικό μηχάνημα ανά τεμάχιο 243,052 ευρώ. Αυτοπροωθούμενη φορτηγίδα με επίκλειστρα ανά τεμάχιο 162,060 ευρώ. ΙΔ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ: Για κάθε κλίμακα ανά ημέρα 10,4 ευρώ. Χρήση κινητού γερανού για τη σύνδεση ή αποσύνδεση κλιμάκων για κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση 260 ευρώ. ΙΕ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΩΝ (Σκύλλες) (αδιαίρετο 24ωρο μίσθωμα): ανά τεμάχιο 3,371 ευρώ. ΙΣΤ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (Ημερήσιο αδιαίρετο μίσθωμα) από 1 ης έως 60 ης ανά τεμάχιο 0,654 ευρώ. Επί απώλειας, καταστροφής ή μη επιστροφής παλετών εντός του ορίου των εξήντα (60) ημερών, καταβάλλεται από τους μισθωτές, πέραν των μισθωμάτων των (60) ημερών και αποζημίωση για κάθε παλέτα 46,8 ευρώ. ΙΖ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΤΕΡΜΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ( Αναβατορίων): Δια την εκμίσθωση ατερμόνων μεταφορικών ταινιών (αναβατορίων), με αίτηση και για λογαριασμό των ναυτικών πρακτόρων ή των τροφοδοτών πλοίων, προς διευκόλυνση των φορτοεκφορτωτικών εργασιών επί ειδών τροφοδοσίας πλοίων, καταβάλλονται : Σελίδα 4 από 6

5 α) Για το πρώτο τρίωρο αδιαιρέτως 28,318 ευρώ. β) Για κάθε ώρα μετά το τρίωρο 9,669 ευρώ. ΙΗ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ: α) Για κάθε τηλεφωνική σύνδεση 104 ευρώ. β) Για κάθε τηλεφωνική αποσύνδεση 104ευρώ. γ) Για κάθε τηλεφωνική μονάδα (ανεξάρτητα από το πλήθος τους) που καταγράφεται από το δείκτη τελών που συνδέει την κύρια τηλεφωνική συσκευή, το εκάστοτε αντίστοιχο τιμολόγιο του Ο.Τ.Ε. ΙΘ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ: α) Για κάθε στολή, ανά 15ήμερο αδιαίρετο 11,106 ευρώ. β) Απώλεια ή καταστροφή αυτής συνεπάγεται τη χρέωση 216,032ευρώ. για κάθε στολή : Το ανωτέρω ποσό εισπράττεται προσαυξημένο κατά ποσοστό 25% για τα έξοδα επανακτήσεως και υπερτιμήσεως των στολών. Κ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦOΡΤΩΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: α) Για κάθε πάγκο, ανά 15ήμερο αδιαίρετο 5,368 ευρώ. β) Απώλεια ή καταστροφή των πάγκων συνεπάγεται τη χρέωση για κάθε πάγκο: 792,014 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό εισπράττεται προσαυξημένο κατά ποσοστό 25% για έξοδα επανακτήσεως και υπερτιμήσεως των πάγκων. ΚΑ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤ/ΣΕΩΣ ΙΠΠΩΝ (Αδιαίρετο 24ωρο μίσθωμα): ανά τεμάχιο 2,058 ευρώ. ΚΒ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ (μόνο για Στρατιωτικές Υπηρεσίες) (Αδιαίρετο ημερήσιο μίσθωμα ) : ανά όχημα 166,4 ευρώ. ΚΓ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: α) Για την ηλεκτροδότηση τρίτων καταναλωτών πάγιο μηνιαίο τέλος 15,6 ευρώ. Σελίδα 5 από 6

6 Το πάγιο αυτό επιβαρύνει τους τρίτους καταναλωτές (κτιριακών εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π.) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από παροχές μέσης τάσης είτε από ανεξάρτητες παροχές χαμηλής τάσης, έστω κι αν η παροχή χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα. β) Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία στην Ε.Β.Π. πάγια χρέωση ανά ημέρα και λήψη 41,6 ευρώ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ελάχιστο όριο για κάθε περίπτωση εκμίσθωσης ή χρήσης ορίζεται το 4ωρο. Απασχόληση για κλάσμα ώρας μέχρι 15 λεπτά μετά το πρώτο 4ωρο δεν χρεώνεται, πέραν δε των 15 λεπτών, λογίζεται ως ολόκληρη ώρα. 2. Για την εκμίσθωση οποιουδήποτε μηχανήματος κατά Κυριακές και εξαιρέσιμες τα μισθώματα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%. 3. Για υπερωριακή νυχτερινή εργασία πέραν της ώρας, τα μισθώματα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15% κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά ποσοστό 35% κατά τις ημέρες αργίας. 4. Ως χρόνος απασχόλησης θεωρείται και ο χρόνος αναμονής του μηχανήματος. 5. Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης εκμίσθωσης οποιουδήποτε μηχανικού μέσου ή εργαλείου, καταβάλλονται από τον αιτήσαντα τα μισθώματα που αντιστοιχούν στο αιτούμενο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ελαχίστου ορίου. 6. Εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Φορτοεκφόρτωσης όπως, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας, σε περιπτώσεις αδυναμίας του ΟΛΠ Α.Ε. οφειλομένης στον όγκο ή το βάρος του φορτίου ή σε βλάβη των γερανών του ΟΛΠ, εγκρίνει τη χρησιμοποίηση ιδιωτικού πλωτού γερανού με καταβολή δικαιώματος ανά τόνο ανερχομένου σε 1,104 ευρώ. 7. Σε περίπτωση που εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε., η διάθεση οιουδήποτε μηχανήματος εκτός λιμενικής περιοχής, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκμίσθωσης προσαυξημένα κατά ποσοστό 100%. 8. α. Για τη διάθεση κλιμάκων του ΟΛΠ ΑΕ απαιτείται η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΛΠ ΑΕ, ως το υπόδειγμα 1, και ταυτόχρονα η καταβολή των αναλογούντων στον αιτηθέντα χρόνο δικαιωμάτων εκμίσθωσης. Προκαταβάλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση, ως εγγύηση, ποσό 156 ευρώ για κάθε κλίμακα για την κάλυψη ενδεχόμενης φθοράς ή ζημίας που θα προξενηθεί κατά τον χρόνο χρήσης αυτής ή για την κάλυψη των αναλογούντων δικαιωμάτων, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν του αιτηθέντος χρόνου. β. Τηρουμένων των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Διαμερίσματος του ΟΛΠ ΑΕ με σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, ως το υπόδειγμα 2, εντέλλεται τη διάθεση της κλίμακας. Στο Υπηρεσιακό Σημείωμα το οποίο υπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο γίνεται μνεία περί της κατάστασης της κλίμακας κατά την παραλαβή της. Μετά την παραλαβή της από τον εκπρόσωπο του πλοίου και κατά τη διάρκεια του χρόνου εκμίσθωσης ο ΟΛΠ ΑΕ δε φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για ζημία στην κλίμακα ή σε τρίτους. γ. Μετά την παράδοση της κλίμακας στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΛΠ ΑΕ επιστρέφεται το ανωτέρω ποσό στον δικαιούχο εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ζημίας ή υπέρβαση χρόνου χρήσης οπότε τελείται εκκαθάριση και παρακρατείται το αναλογούν ποσό (Αποφ.64/ Δ.Σ./ΟΛΠ ΑΕ). Σελίδα 6 από 6

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα