ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΕΡΟΣ Α ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

2 ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ Το ΚΝΣ για να λειτουργεί φυσιολογικά χρειάζεται πολύ σταθερό περιβάλλον Η σταθερότητα αυτή επιτυγχάνεται με την απομόνωση του νευρικού συστήματος από το κυκλοφορούν αίμα, λόγω της ύπαρξης του φραγμού μεταξύ αίματος και εγκεφάλου (αιματοεγκεφαλικός φραγμός) και του φραγμού μεταξύ αίματος και ΕΝΥ

3 ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ Τα πειράματα του Paul Ehrlich, το 1882, έδειξαν ότι η ενδαγγειακή έγχυση σε ζώντα πειραματόζωα χρωστικών, όπως κυανού του τρυπανίου, χρωμάτιζε όλους τους ιστούς του σώματος εκτός από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό Αργότερα αποδείχθηκε ότι με την ενδαγγειακή έγχυση του κυανού του τρυπανίου ενώ τα περισσότερα μέρη του εγκεφάλου δεν χρωματίζονται, ορισμένα μέρη του όμως, πράγματι χρωματίζονται : το κωνάριο, ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης, το φαιό φύμα, τα τοιχώματα του οπτικού κολπώματος και η αγγειοβριθής εσχάτη πτέρυγα του προμήκους (περιοχή στο έδαφος της τέταρτης κοιλίας αντίστοιχα προς το στόμιο του κεντρικού σωλήνα) Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην άποψη ότι υφίσταται ένας αιματο-εγκεφαλικός φραγμός (πιο σωστά αιματοεγκεφαλονωτιαίος φραγμός)

4 Αποδείχθηκε ότι η διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους των μορίων και ευθέως ανάλογη με τη λιποδιαλυτότητά τους Αέρια και ύδωρ διέρχονται εύκολα από το φραγμό, ενώ η γλυκόζη και οι ηλεκτρολύτες βραδύτερα Ο φραγμός είναι αδιαπέραστος για τις πρωτεΐνες του πλάσματος και άλλα οργανικά μόρια Αυτό εξηγεί γιατί στα αρχικά πειράματα με κυανούν του τρυπανίου, που δεσμεύεται με την αλβουμίνη (λευκωματίνη) των πρωτεϊνών του πλάσματος, δεν πέρασε στο νευρικό ιστό του μεγαλύτερου μέρους του εγκεφάλου

5 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ Η εξέταση του νευρικού ιστού στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δείχνει ότι το αιμοφόρο τριχοειδές χωρίζεται από τον εξωκυττάριο χώρο μεταξύ των νευρώνων και της νευρογλοίας, με τα παρακάτω : (1) τα ενδοθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος του τριχοειδούς, (2) το συνεχή βασικό υμένα, που περιβάλλει το τριχοειδές έξω από τη στιβάδα των ενδοθηλιακών κυττάρων, (3) τα πόδια των αποφυάδων των αστροκυττάρων που προσκολλώνται στην εξωτερική επιφάνεια του τοιχώματος του τριχοειδούς

6

7 Πιστεύεται ότι οι ενωτικοί δεσμοί μεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων αποτελούν το αίτιο του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (είναι ενδιαφέρον ότι και τα περιφερικά νεύρα απομονώνονται από το αίμα με τον ίδιο τρόπο, όπως και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των ενδονευρίων τριχοειδών έχουν ενωτικούς δεσμούς, ώστε να δημιουργείται ένας αιματο-νευρικός φραγμός)

8 Παρ όλο ότι υπάρχει αιματο-εγκεφαλικός φραγμός και στα νεογνά, υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιο διαπερατός σε ορισμένες ουσίες Η δομή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού δεν είναι η αυτή σε όλες τις περιοχές του ΚΝΣ Πράγματι, στις περιοχές που φαίνεται ότι δεν υφίσταται φραγμός, το ενδοθήλιο των τριχοειδών είναι θυριδωτό και διαμέσου των θυρίδων μπορούν να διέλθουν από το αίμα στο νευρικό ιστό πρωτεΐνες και οργανικά μικρομόρια Σε περιοχές όπως η εσχάτη πτέρυγα του εδάφους της τέταρτης κοιλίας και ο υποθάλαμος, φαίνεται ότι οι νευροϋποδοχείς ελέγχουν (γεύονται) αμέσως το περιεχόμενο του πλάσματος Ο υποθάλαμος, ο οποίος ρυθμίζει τη μεταβολική δραστηριότητα του σώματος, με αυτόν τον τρόπο επιφέρει τις ανάλογες τροποποιήσεις, ώστε να προστατεύει το νευρικό ιστό

9 ΦΡΑΓΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΕΝΥ Το νερό, τα αέρια και οι λιποδιαλυτές ουσίες διέρχονται ελεύθερα από το αίμα στο ΕΝΥ Μεγαλομοριακές ενώσεις, όπως πρωτεΐνες και οι περισσότερες εξόζες (εκτός από τη γλυκόζη), δεν μπορούν να περάσουν στο ΕΝΥ Συμπεραίνεται ότι στα χοριοειδή πλέγματα υφίσταται φραγμός, όπως ο αιματο-εγκεφαλικός

10

11 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΕΝΥ Η εξέταση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο λάχνης του χοριοειδούς πλέγματος δείχνει ότι ο αυλός του αιμοφόρου τριχοειδούς χωρίζεται από την κοιλότητα της κοιλίας του εγκεφάλου με τα παρακάτω : Τα θυριδωτά ενδοθηλιακά κύτταρα (οι θυρίδες στην πραγματικότητα δεν είναι τρήματα, διότι έχουν ένα λεπτότατο διάφραγμα Το συνεχή βασικό υμένα που περιβάλλει εξωτερικά την ενδοθηλιακή στιβάδα Διάσπαρτα ωχρά κύτταρα με αποπλατυσμένες αποφυάδες Ένα συνεχή βασικό υμένα επί του οποίου στηρίζονται και Τα επιθηλιακά κύτταρα της χοριοειδούς μήνιγγας Φαίνεται ότι ο φραγμός εντοπίζεται σε ενωτικούς δεσμούς μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων της χοριοειδούς μήνιγγας

12

13

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΕΝΥ Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτοί οι δυο σημαντικοί ημιδιαπερατοί φραγμοί προφυλάσσουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό από την είσοδο δυνητικώς επιβλαβών ουσιών εντός του νευρικού ιστού Σε κανένα άλλο όργανο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η μεταξύ λεπτών ορίων ρύθμιση της σύστασης του εξωκυττάριου υγρού, όσο στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό Οι λειτουργίες του αιματοεγκεφαλικού και του φραγμού αίματος-ενυ είναι να προστατεύουν τον εγκέφαλο από τις διακυμάνσεις στη σύσταση του αίματος και ειδικότερα από τοξικούς παράγοντες Στο νεογνό ή στη μικρή νηπιακή ηλικία, όπου δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως αυτοί οι φραγμοί, οι τοξικές ουσίες, όπως η χολερυθρίνη, εύκολα μπορούν να εισέλθουν στο ΚΝΣ και να προκαλέσουν κίτρινη χροιά του εγκεφάλου και πυρηνικό ίκτερο. Αυτό όμως, δε συμβαίνει στον ενήλικο Οποιαδήποτε βλάβη στον εγκέφαλο, είτε οφειλόμενη σε άμεση κάκωση ή σε φλεγμονώδεις ή χημικές τοξίνες, προκαλεί διάσπαση του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού, που επιτρέπει την ελεύθερη διάχυση μεγαλομορίων εντός του νευρικού ιστού Θεωρείται ότι αυτό γίνεται λόγω καταστροφής των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων ή διάσπασης των ενωτικών δεσμών τους

15 ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ Μόνο μικρές ποσότητες χορηγούμενης πενικιλίνης εισέρχονται στο ΚΝΣ Αυτό είναι ευνοϊκό διότι μεγάλες συγκεντρώσεις της πενικιλίνης είναι τοξικές για το νευρικό ιστό Όταν υπάρχει μηνιγγίτιδα, οι μήνιγγες καθίστανται τοπικώς πιο διαπερατές και έτσι ικανοποιητική ποσότητα αντιβιοτικού φτάνει στη φλεγμονή Η χλωραμφενικόλη και οι τετρακυκλίνες διέρχονται εύκολα από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εισέρχονται στον νευρικό ιστό Επίσης, εύκολα διέρχονται οι σουλφοναμίδες Οι λιποδιαλυτές ουσίες, όπως ο αναισθητικός παράγων θειοπεντόνη, εισέρχονται ταχέως στον εγκέφαλο, μετά από ενδοφλέβια ένεση Αντιθέτως, υδατοδιαλυτές ουσίες, όπως η εξωγενής νοραδρεναλίνη δε διέρχεται από το φραγμό Η φαινυλβουταζόνη είναι φάρμακο δεσμευόμενο στις πρωτεΐνες του πλάσματος και το πρωτεϊνικό μεγαλομόριο δε μπορεί να διαπεράσει το φραγμό Οι περισσότερες τριτογενείς αμίνες είναι λιποδιαλυτές, όπως η ατροπίνη, και εύκολα εισέρχονται στον εγκέφαλο, ενώ οι τεταρτογενείς, όπως η μεθυλονιτρική ατροπίνη, δε διέρχονται το φραγμό

16 Στη νόσο του Parkinson λείπει η νευροδιαβιβαστική ουσία ντοπαμίνη στο ραβδωτό σώμα Δυστυχώς, όμως, στη θεραπευτική αγωγή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ντοπαμίνη διότι δε διαπερνά τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό Αντίθετα η L-Dopa διαπερνά το φραγμό και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα

Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα. Το κεντρικό τμήμα του νευρικού συστήματος ονομάζεται κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα νευρώνει όργανα των οποίων οι λειτουργία δεν εξαρτάται από την θέλησή µας, όπως είναι η καρδιά, οι λείοι µύεςτωναγγείωνκαιτωνσπλάχνωνκαιοιαδένες. Xωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ.ΣΦΗΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB»

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Θ. Γ. Μαραζιώτης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o Από το κύτταρο στον οργανισμό Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά τη πρόταση Σε ένα ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 3 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 1.Απο τι αποτελείται το κυτταρο; Ο οργανισμός του ανθρώπου συνίσταται από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 77 Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ Σε αντίθεση με πολλά άλλα φάρμακα, η κύρια δράση των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση; Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1 Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νευρικό 1 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστηµα συντονίζει τη λειτουργία όλων των άλλων συστηµάτων. Χωρίζεται σε δύο επί µέρους συστήµατα: Το Σωµατικό Νευρικό Σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν ως προς το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤA ΕΤH 2001 KAI 2003 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό 2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό 73 Ν. Καμπάς 2, Ι. Κυριαζής 2, Ε. Μπελιώτης 1, Π. Μητσέας 1, Θ. Καλογήρου 1 1 Παθολογικό Τμήμα ΓΝ «Ασκληπιείου» Βούλας 2 Μαιευτικό Γυναικολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στη. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευάγγελος Κωλέττας Επικουρος Καθηγητής Ιούνιος 2010 Ιωάννινα

Σημειώσεις στη. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευάγγελος Κωλέττας Επικουρος Καθηγητής Ιούνιος 2010 Ιωάννινα Σημειώσεις στη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευάγγελος Κωλέττας Επικουρος Καθηγητής Ιούνιος 2010 Ιωάννινα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. A. ΕΡΩΤΗΣΕΣ ΚΛΕΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. ΚΕΦΑΛΑΟ 1 1. Στον ανθρώπινο οργανισμό α. όλα τα κύτταρα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΗΣ : Ζηδιανάκης Ζαχαρίας Ειδικός Παθολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος"

Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» "Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάσπαση του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού σε εκτεταμένη ηπατεκτομή σε επίμυς. Προφύλαξη με χορήγηση αυξητικών παραγόντων

Η διάσπαση του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού σε εκτεταμένη ηπατεκτομή σε επίμυς. Προφύλαξη με χορήγηση αυξητικών παραγόντων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινικές-Κλινικοεγαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Αφασίες και Αφασία Brοca.

Πτυχιακή εργασία: Αφασίες και Αφασία Brοca. Α.Τ.Ε.Ι Ιωαννίνων Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Λογοθεραπείας Πτυχιακή εργασία: Αφασίες και Αφασία Brοca. Φοιτήτριες: Παπαπούλιου Διονυσία (11089) Σπυριδούλα Αναγνώστου (10360) Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα