Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI"

Transcript

1 Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI

2 Polski Instrukcja użytkownika Reverb WAŻNE W celu zapewnienia prawidłowego działania sztycy oraz przyjemnej, bezproblemowej jazdy rowerem zaleca się powierzenie jej montażu wykwalifikowanemu mechanikowi rowerowemu. Zaleca się również zakładanie okularów ochronnych zawsze podczas montażu i/lub naprawy elementów roweru. Ważne: NIE WOLNO regulować ciśnienia powietrza przy pomocy zaworu w dolnej części sztycy. Jakiekolwiek zmiany fabrycznych ustawień ciśnienia powietrza spowodują uszkodzenie sztycy i będą wymagać jej pełnego serwisowania. KOMPATYBILNOŚĆ Sztyce RockShox są kompatybilne z siodełkami posiadającymi szyny o średnicy 7 mm i są przeznaczone do stosowania z rurami podsiodłowymi o średnicach wewnętrznych 30,9 mm 31,6 oraz 34,9 mm Średnica sztycy i średnica rury podsiodłowej muszą być takie same. Średnice sztyc RockShox są nadrukowane na produktach. Ważne: Nie wolno używać trzpienia redukcyjnego do zmiany średnicy rury podsiodłowej. POTRZEBNE NARZĘDZIA okulary ochronne klucz imbusowy - 4 mm klucz T25 TORX klucz dynamometryczny pasta przeciwtarciowa alkohol izopropylowy czysta szmatka niekłacząca ZALECANE TERMINY SERWISOWANIA Odpowietrzanie wężyka i manetki po 100 godzinach jazdy (kliknij, aby zobaczyć wideo Odpowietrzanie systemu manetki Reverb) Wymiana kluczy, uszczelek kapsla i uszczelek głowicy uszczelniającej po 100 godzinach jazdy (kliknij, aby zobaczyć wideo Uszczelki sztycy Reverb) Pełny przegląd sztycy po 200 godzinach jazdy (kliknij, aby zobaczyć wideo Serwisowanie sztycy Reverb) TORX jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Intellectual Properties, LLC Rev B

3 Instrukcja użytkownika Reverb Polski CZĘŚCI B C B A D F G A H E J I A - Śruby zaciskowe siodełka (2) B - Nakrętki zaciskowe siodełka (2) C - Górna część zacisku D - Dolna część zacisku E - Linia minimalnego wsunięcia F - Wężyk manetki G - Koszulka H - Zestaw manetki I - Siłownik J - Regulator prędkości Copyright 2013 SRAM, LLC 3

4 Polski Instrukcja użytkownika Reverb 1 2 PRZYGOTOWANIE RAMY Przy pomocy alkoholu izopropylowego oraz czystej niekłaczącej szmatki oczyść wnętrze rury podsiodłowej z wszelkich zanieczyszczeń lub smarów. Usuń zadziory na krawędziach rury podsiodłowej, a następnie wygładź je papierem ściernym o gradacji 400. PRZYGOTOWANIE SZTYCY Usuń śrubę/śruby zacisku siodełka i nałóż na ich gwinty smar. Ponownie zamocuj śruby, ale ich nie dokręcaj. 3 NAKŁADANIE PASTY PRZECIWPOŚLIZGOWEJ Nałóż niewielką ilość pasty przeciwpoślizgowej do wnętrza rury podsiodłowej i na powierzchnię styku sztycy. Nie stosuj smarów. OSTRZEŻENIE - ześlizg sztycy Pasta przeciwpoślizgowa zwiększa tarcie pomiędzy stykającymi się powierzchniami, tym samym zapobiegając ślizganiu się sztycy przy zredukowanej sile docisku obejmy na rurze podsiodłowej. Niezastosowanie pasty przeciwpoślizgowej może spowodować ześlizg sztycy podczas jazdy, co może prowadzić do poważnych kontuzji i/lub śmierci Rev B

5 Instrukcja użytkownika Reverb Polski 4 MONTAŻ SZTYCY Sztyca powinna być wsunięta do rury podsiodłowej na głębokość co najmniej 80 mm lub na głębokość zalecaną przez producenta ramy; należy wybrać większą wartość. Zaciśnij obejmę rury podsiodłowej minimalnym momentem obrotowym podanym przez producenta. Nie przekraczaj moment 6,7 Nm, ponieważ uniemożliwi to prawidłową pracę sztycy. OSTRZEŻENIE - Minimalna głębokość 80 mm Musisz zamontować sztycę tak, aby weszła ona do rury podsiodłowej na co najmniej minimalną wymaganą głębokość. Wsunięcie sztycy do rury podsiodłowej na głębokość mniejszą od wymaganej może spowodować uszkodzenie sztycy i/lub ramy roweru, osłabić konstrukcję sztycy i/lub ramy, a w konsekwencji doprowadzić do poważnej kontuzji i/lub śmierci. 6,7 N m 5 MONTAŻ SIODEŁKA NA SZTYCY Upewnij się, czy szyny siodełka znajdują się w rowkach pomiędzy górną a dolną częścią zacisku. UWAGA - Do zamontowania siodła nie ma konieczności całkowitego wyjmowania górnego zacisku. Copyright 2013 SRAM, LLC 5

6 Polski Instrukcja użytkownika Reverb 6 USTAWIANIE KĄTA NACHYLENIA SIODEŁKA Ustaw siodełko pod kątem, który pozwoli uzyskać pożądane pochylenie w kierunku przód-tył, a następnie przy pomocy 4-milimetrowego klucza imbusowego dokręć mocno każdą ze śrub zacisku siodełka. Śruby należy wkręcać naprzemiennie, do uzyskania momentu 8-10 N m N m N m 7 USTAWIANIE SZTYCY WZGLĘDEM RAMY Jeśli zachodzi taka potrzeba, poluzuj obejmę rury podsiodłowej i ustaw sztycę tak, aby siodło było w jednej linii z górną rurą ramy rowerowej. Ponownie dokręć obejmę rury podsiodłowej momentem podanym przez producenta lub do wartości 5-6 N m; z dwóch wartości weź pod uwagę mniejszą. 8 MONTAŻ MANETKI NA KIEROWNICY (ODDZIELNA OBEJMA) Zaciśnij obejmę wokół kierownicy. Włóż śrubę zdalnego zacisku i kluczem T-25 TORX luźno ją dokręć, aby zespół został zmontowany. Obracając obejmą, ustaw ją w pożądanej pozycji i dokręć śrubę momentem 5-6 N m Rev B

7 Instrukcja użytkownika Reverb Polski MONTAŻ MANETKI (ZACISK MATCHMAKER X) Manetka Włóż nakrętkę od klamry manetki do kanału na powierzchni wewnętrznej obejmy manetki. Zbliż klamrę manetki do zacisku MatchMaker X (MMX) i włóż śrubę do otworu klamry MMX. Dokręć śrubę uchwytu kluczem T25 TORX momentem do 3-4 N m N m Dźwignia hamulca Ustaw dźwignię hamulca względem kierownicy. Zaciśnij obejmę manetki wokół kierownicy i dźwigni hamulca. Włóż śrubę do otworu w obejmie i przykręć nią - bez dokręcania cały zestaw. Obróć zacisk manetki na pożądaną pozycję i kluczem T25 TORX dokręć śrubę zacisku momentem 5-6 N m N m Dźwignia manetki przerzutki Połącz odpowiednią śrubą dźwignię przerzutki z klamrą manetki. Kluczem T25 TORX dokręć śrubę dźwigni momentem do 2,8-3,4 N m. Zmiana położenia manetki zmiany biegów jest możliwa po poluzowaniu śruby uchwytu MMX, wyregulowaniu kąta nachylenia manetki zmiany biegów i ponownym dokręceniu śruby uchwytu do momentu 3-4 N m. 25 2,8-3,4 N m Copyright 2013 SRAM, LLC 7

8 Polski Instrukcja użytkownika Reverb 9 PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE SIODEŁKA Przed rozpoczęciem jazdy usiądź na stojącym nieruchomo rowerze i kilkakrotnie przesuń siodełko na całej długości jego skoku. Aby całkowicie opuścić sztycę, naciśnij i przytrzymaj siłownik manetki; swoim ciężarem spowodujesz wciśnięcie sztycy do rury podsiodłowej. Aby podnieść sztycę, unieś się ponad siodełkiem, a następnie naciśnij i zwolnij siłownik. Sztycę można podczas jazdy ustawiać na dowolnej wysokości w zakresie jej skoku. Należy w tym celu zwolnić siłownik w chwili, gdy sztyca znajduje się na pożądanej wysokości. UWAGA Można też ręcznie podnieść sztycę bez uruchamiania mechanizmu zdalnego, z pewną siłą pociągając siodło w górę. 10 REGULACJA PRĘDKOŚCI POSUWU SZTYCY Prędkość zmiany wysokości siodełka można zmniejszyć, obracając pokrętłem regulatora prędkości na manetce przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Obrót pokrętła zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara spowoduje wzrost szybkości przesuwania się siodełka Rev B

9 Instrukcja użytkownika Reverb Polski 11 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA Sprawdź, czy sztyca nie ślizga się w ramie. Siodełko nie powinno się ślizgać w zacisku sztycy. KONSERWACJA Jeżeli sztyca nie jest używana przez dłuższy okres, może to doprowadzić do wzrostu tarcia przy pierwszym jej uruchomieniu. Jest to zjawisko normalne, które ustaje po kilku ruchach sztycą. Jeżeli tarcie początkowe jest wyjątkowo duże lub nie zanika podczas pracy sztycy, konieczne może być wyczyszczenie i nasmarowanie sztycy. Copyright 2013 SRAM, LLC 9

10 Polski Instrukcja użytkownika Reverb GWARANCJA SRAM LLC ZAKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty pierwszego zakupu. Niniejsza gwarancja jest udzielana pierwszemu właścicielowi i jest nieprzenoszalna. Roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy, u którego nabyto rower lub komponent firmy SRAM. Wymagany jest oryginał dowodu zakupu. Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, SRAM nie udziela żadnych innych gwarancji ani deklaracji (wyraźnych ani dorozumianych) oraz wyłącza się niniejszym z odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji (w tym gwarancji dorozumianych związanych z właściwym użytkowaniem, gwarancji zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu). PRZEPISY LOKALNE Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy szczególne prawa. Nabywca może mieć także i inne prawa, zmieniające się zależnie od stanu (USA) lub prowincji (Kanada), lub zależnie od kraju w innej części świata. W takim zakresie, w jakim jest niezgodna z prawem lokalnym, niniejsza gwarancja podlega modyfikacjom dostosowującym ją do danego prawa, zgodnie z jego wymogami, pewne wyłączenia i ograniczenia mogą odnosić się do nabywcy. Na przykład niektóre przepisy w stanach USA, jak też i przepisy obowiązujące poza USA (włącznie z kanadyjskimi prowincjami) mogą: a. Wykluczać stwierdzenia wyłączenia i ograniczenia niniejszej gwarancji, tak aby nie ograniczały ustawowych praw konsumenta (np. w Wielkiej Brytanii). b. W inny sposób zabraniać producentom wprowadzania takich wyłączeń i ograniczeń. Nabywcy w Australii: Niniejszej gwarancji SRAM udziela na terenie Australii firma SRAM LLC z siedzibą pod adresem: 133 North Kingsbury, 4th floor, Chicago, Illinois, 60642, USA. W celu złożenia reklamacji w ramach gwarancji prosimy zgłosić się do sprzedawcy detalicznego zakupionego produktu firmy SRAM. Zgłoszenia reklamacyjne można również składać, kontaktujac się z przedstawicielstwem SRAM w Australii z siedzibą pod adresem: 6 Marco Court, Rowville 3178, Australia. W przypadku zgłoszeń objętych gwarancją firma SRAM dokona naprawy lub wymieni wadliwy produkt SRAM. Wszelkie koszty poniesione w związku z dokonywaniem zgłoszenia reklamacyjnego pokrywa nabywca. Prawa nadawane nabywcy w ramach niniejszej gwarancji stanowią uzupełnienie wszelkich przysługujących mu praw ustawowych w związku z tym produktem. Nasze produkty opatrzone są gwarancją, która zgodnie z obowiązującymi australijskimi przepisami dotyczącymi praw konsumentów nie podlega wyłączeniu. Nabywca ma prawo wymienić produkt lub otrzymać zwrot pieniędzy w związku z istotnym defektem lub odszkodowanie za możliwą do przewidzenia stratę lub szkodę. Nabywca ma również prawo do naprawy lub wymiany produktu, jeśli produkt nie spełnia przyjętych standardów jakości lub w przypadku, gdy usterka nie stanowi poważnego defektu. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W zakresie dopuszczalnym przez lokalne prawo, za wyjątkiem zobowiązań ustalonych w niniejszej gwarancji, w żadnym wypadku SRAM albo jego niezależni dostawcy, nie będą odpowiadać za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne. OGRANICZENIE GWARANCJI Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów niewłaściwie zainstalowanych i/albo regulowanych niezgodnie z odpowiednią instrukcją użytkownika produktów firmy SRAM. Instrukcje użytkownika produktów SRAM można znaleźć na stronach: sram.com, rockshox.com, avidbike.com, truvativ.com lub zipp.com. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek niewłaściwego użycia, użycia niezgodnego ze specyfikacją użytkowania określoną przez producenta lub innych okoliczności, w których produkt był poddany siłom lub obciążeniom nieprzewidzianym przez konstrukcję. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów, które były modyfikowane, na przykład kiedy otwierano lub naprawiano jakiekolwiek elementy elektroniczne lub z elektroniką powiązane, w tym silnik, urządzenie sterujące, akumulator, przewody elektryczne, włączniki lub ładowarki. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów z celowo zmienionym, zniekształconym lub usuniętym numerem seryjnym albo kodem produkcyjnym. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. Części podlegające zużyciu mogą ulec uszkodzeniu na skutek normalnego użytkowania, zaniedbania serwisowania zgodnego z zaleceniami odnoszącymi się do produktów SRAM i / albo jazdy lub montażu w warunkach innych niż zalecane. Części podlegające zużyciu: Uszczelki przeciwpyłowe/tuleje/uszczelki pierścieniowe powietrza/ Pierścienie prowadzące/ruchome części gumowe/pierścienie piankowe/ Amortyzatory tylne i uszczelki główne/rury górne (teleskopowe)/zerwane gwinty i śruby (aluminiowe, tytanowe, magnezowe lub stalowe)/osłony hamulców/płytka cierna hamulca/łańcuchy/kółka zębate łańcuchów/ Kasety/Linki przerzutki i hamulców (wewnętrzne i zewnętrzne)/rękojeści kierownicy/rękojeści dźwigni przerzutki/rolki napinające łańcuch/wirniki tarcz hamulcowych/powierzchnie hamowania obręczy kół/zderzaki amortyzatorów/łożyska/pierścienie nożne łożysk/zapadki/przekładnia napędu/szprychy/wolne piasty /Okładziny kierownicy areo /Korozja / Narzędzia /Silniki /Baterie Z wyłączeniem odmiennych postanowień niniejszego dokumentu gwarancja na akumulator i ładowarkę nie obejmuje uszkodzeń na skutek przerwy w dostawie prądu, użycia niewłaściwej ładowarki, niewłaściwej konserwacji lub innych nadużyć. Niniejsza gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych użyciem części innych producentów. Niniejsza gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych użyciem części niezgodnych, nieodpowiednich i/lub nieautoryzowanych przez SRAM do stosowania z elementami SRAM. Niniejsza gwarancja nie pokrywa szkód wynikających z użycia komercyjnego (wynajmu) Rev B

11 Brugervejledning til Reverb saddelpind med højdejustering VI BEDER DIG LÆSE DISSE INFORMATIONER OM SIKKERHED OG GARANTI

12 Dansk Brugervejledning til Reverb VIGTIGT Vi anbefaler på det kraftigste, at du får din saddelpind monteret af en kvalificeret cykelmekaniker, for at den skal fungere korrekt, og for at du skal få nogle gode ture uden problemer på din cykel. Vi anbefaler også på det kraftigste, at du bruger sikkerhedsbriller, hver gang du monterer ting og/eller vedligeholder din cykel. Vigtigt: DU MÅ IKKE prøve at justere lufttrykket ved hjælp af luftventilen nederst på saddelpinden. Hvis lufttrykket ordnet fra fabrikken ændres, kan saddelpinden miste sin funktion og skal have gennemgribende reparation. KOMPATIBILITET RockShox saddelpinde er kompatible med sadler med en skinnediameter på 7 mm og er designet til at bruge med saddelrør med en indre diameter på 30,9 mm, 31,6 mm og 34,9 mm. Diameter på saddelpind og saddelrør skal være ens. Diameter på RockShox saddelpinde er trykt på produktet. Vigtigt: Brug ikke reduktionskrave til at ændre diameter på saddelrøret. DU SKAL BRUGE Sikkerhedsbriller 4 mm unbraconøgle T25 TORX -nøgle Momentnøgle Friktionsmiddel Isopropylalkohol Ren, fnugfri klu ANBEFALEDE SERVICEINTERVALLER Udluftning af slange til fjernbetjening - efter 100 timers kørsel (klik for at se - videoen om Udluftning af fjernbetjent fjedersysten) Nøgler, forseglinger at tophætter og udskiftning af forsegling til hoved - efter 100 timers kørsel (klik for at se - videoen Forsegling af fjeder til saddelpind) Komplet gennemgang af saddelpind - efter 200 timers kørsel (klik for at se - videoen Service af fjeder til saddelpind) TORX er et registreret varemærke, der tilhører Acument Intellectual Properties, LLC Rev B

13 Brugervejledning til Reverb Dansk OVERSIGT OVER DELE B C B A D F G A H E J I A - Bolte til saddelklampe (2) B - Møtrikker til saddelklampe (2) C - Øverste klampe D - Nederste klampe E - Minimumlængde i saddelrør F - Slange til fjernbetjening G - Kabelaflastning H - Samling til fjernbetjening I - Aktivator J - Hastighedsjustering Copyright 2013 SRAM, LLC 13

14 Dansk Brugervejledning til Reverb 1 GØR RAMMEN KLAR Brug isopropylalkohol og en ren, fnugfri klud og fjern al snavs og fedt fra indersiden af saddelrøret. Fjern alle ujævnheder fra kanterne af rammens saddelrør, og glat det med 400 korns sandpapir. 2 GØR SADDELPINDEN KLAR Fjern klampeboltene til sadlen og smør fedt på enderne af boltene. Sæt klampeboltene til sadlen løst på igen. 3 SMØR FRIKTIONSMIDDEL PÅ Smør en moderat mængde friktionsmiddel på indersiden af saddelrøret og kontaktoverfladen på saddelpinden. Brug ikke fedt. ADVARSEL - Saddelpinden kan glide Friktionsmiddel er designet til at skabe friktion mellem kontaktfladerne for at forhindre saddelpinden i at glide ned, uden at klampen til saddelpinden overstrammes. Bruger du ikke friktionsmiddel, kan saddelpinden glide under brug, hvilket kan medføre alvorlige uheld og/eller dødelige personskader Rev B

15 Brugervejledning til Reverb 4 MONTER SADDELPINDEN Delen af saddelpinden som sættes ind i saddelrøret, skal minimum være 80 mm, eller den minimumslængde rammens producent har angivet. Det som giver det længste stykke. Spænd klampen til saddelpinden med laveste spændingsmoment angivet af producenten. Spænd ikke hårdere end 6,7 N m, da det vil medføre, at saddelpinden fungerer korrekt. 80 mm ADVARSEL - Minimumlængde i saddelrør Du skal montere din saddelpind, så den minimale påkrævede længde af saddelpinden er nede i saddelrøret. Monteres saddelpinden med mindre end den minimalt påkrævede længde i saddelrøret, kan der ske skade på saddelpinden og/eller cykelrammen, som kan medføre, at saddelpinden og/eller cykelrammen ikke fungerer, hvilket igen kan forårsage alvorlige uheld og/eller dødelige personskader. 6,7 N m Dansk 5 MONTER SADLEN PÅ SADDELPINDEN Sørg for, at saddelskinnerne er anbragt i fordybningerne mellem øverste og nederste klampe. BEMÆRK - det er ikke nødvendig at fjerne øverste klampe helt, når sadlen monteres. Copyright 2013 SRAM, LLC 15

16 Dansk Brugervejledning til Reverb 6 JUSTER VINKLEN AF SADLEN Juster din saddel til en vinkel og en position i længderetningen, som passer dig. Stram derefter hver klampebolt skiftevis til med en 4 mm unbraconøgle og et spændingsmoment på 8-10 N m N m N m 7 RET SADDELPINDEN IND EFTER RAMMEN Hvis det er nødvendigt, skal du løsne saddelklampen på rammen og rette saddelpinden ind, så sadlen er på linje med øverste rør på cykelrammen. Spænd saddelklampen til igen efter producentens anvisninger eller til 5-6 N m, det laveste af de to. 8 MONTER FJERNBETJENINGEN (DISKRET KLAMPE) Luk klampen til fjernbetjeningen om styret. Sæt klampebolten til fjernbetjeningen i og stram bolten løst med en T25 TORX -nøgle for at holde på samlingen. Drej klampen til fjernbetjeningen til den ønskede position og stram klampebolten til 5-6 N m Rev B

17 Brugervejledning til Reverb Dansk MONTER FJERNBETJENINGEN (MATCHMAKER X) Fjernbetjeningen - Monter møtrikken til fjernbetjeningens ramme på den indvendige overflade af klampen til fjernbetjeningen. Anbring rammen til fjernbetjeningen på ydersiden af klampen til MatchMaker X (MMX) og monter bolten til MMX-rammen. Brug en T25 TORX -nøgle og stram bolten til rammen til 3-4 N m N m Bremsegreb - Anbring bremsegrebet ind mod styret. Luk klampen til fjernbetjeningen om styret og bremsegrebet. Sæt klampebolten til fjernbetjeningen i og stram bolten løst for at holde på samlingen. Drej klampen til fjernbetjeningen til den ønskede position og stram klampebolten til 5-6 N m med en T25 TORX-nøgle N m Gearskifter - Sæt gearskifteren fast på fjernbetjeningsrammen med monteringsbolten til skifteren. Brug en T25 TORX-nøgle og stram monteringsbolten til 2,8-3,4 N m. Hvis det er nødvendigt, så flyt gearskifteren ved at løsne bolten til MMX-rammen, juster vinklen på gearskifteren og stram igen bolten til 3-4 N m. 25 2,8-3,4 N m Copyright 2013 SRAM, LLC 17

18 Dansk Brugervejledning til Reverb 9 HÆV OG SÆNK SADLEN Før du kører på cyklen, skal du sidde på den, mens den holder stille, og prøve saddelpindens vandring nogle gange. For at sænke saddelpinden helt ned, skal du trykke og holde på aktivatoren, så vil din kropsvægt presse saddelpinden ned. For at hæve saddelpinden skal du fjerne vægten fra sadlen og trykke på aktivatoren og slippe den. Du kan justere sadelpindens højde til ethvert punkt indenfor dens område ved at løsne aktivatoren, mens sædeposten sidder i den ønskede højde. BEMÆRK - Du kan også hæve saddelpinden manuelt uden at aktivere fjernbetjeningen ved at trække i sadlen med nok kraft. 10 JUSTER HASTIGHED FOR SADDELPINDEN Drej hastighedskontrollen på fjernbetjeningen mod uret for at sænke hastigheden for ændring af saddelhøjden, eller med uret for at øge hastigheden for ændring af saddelhøjden Rev B

19 Brugervejledning til Reverb Dansk 11 SIKKERHEDSTJEK Tjek, at saddelpinden ikke glider i rammen. Tjek, at sadlen ikke kan drejes i klampen til saddelpinden. VEDLIGEHOLDELSE Når saddelpinden sidder i en længere periode uden at blive flyttet, kan der være lidt ekstra friktion, når den skal hæves eller sænkes. Det er normalt og vil forsvinde, når saddelpinden har været hævet og sænket. Hvis der er stor friktion, eller hvis det ikke forsvinder, efter den er hævet og sænket, kan det være nødvendigt at rense og smøre saddelpinden. Copyright 2013 SRAM, LLC 19

20 Dansk Brugervejledning til Reverb SRAM LLC GARANTI OMFANG AF BEGRÆNSET GARANTI Hvis andet ikke er angivet her, garanterer SRAM, at dets produkter er uden defekter, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse, i en periode på to år efter det oprindelige køb. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Krav i henhold til denne garanti skal foretages via den detailhandler, hvor cyklen eller SRAM-delen blev købt. Den oprindelige kvittering skal fremvises. Hvis ikke det er angivet heri, påtager SRAM sig ingen andre garantier, sikkerheder eller dækninger af nogen art (udtrykkelig, eller underforstået), og alle garantier (inklusive alle underforståede garantier for passende vedligeholdelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål) fralægges hermed. LOKALE LOVE Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden vil muligvis også have andre rettigheder, som kan variere fra stat til stat (USA), fra provins til provins (Canada) og fra land til land i resten af verden. I den grad denne garanti ikke er i overensstemmelse med lokale love, skal denne garanti anses for at være modificeret for at være i overensstemmelse med sådanne lokale love, og under sådanne lokale love vil visse ansvarsfralæggelser og begrænsninger i denne garanti muligvis gælde for kunden. For eksempel vil nogle stater i USA såvel som nogle offentlige myndigheder uden for USA (deriblandt provinser i Canada) muligvis: a. Udelukke ansvarsfralæggelserne og begrænsningerne i denne garanti fra at begrænse kundens lovfæstede rettigheder (f.eks. Storbritannien). b. På anden vis begrænse producentens mulighed for at gøre sådanne ansvarsfralæggelser og begrænsninger gældende. For kunder fra Australien: Denne begrænsede garanti fra SRAM leveres i Australien af SRAM LLC, 133 North Kingsbury, 4th floor, Chicago, Illinois, 60642, USA. Har du et krav, beder vi dig kontakte forhandleren, hvor du har købt dette SRAM-produkt. En anden mulighed, hvis du har et krav, er at kontakte SRAM Australia, 6 Marco Court, Rowville 3178, Australien. Hvis kravet godkendes, vil SRAM efter eget valg enten reparere eller erstatte dit SRAM-produkt. Alle udgifter opstået ved at rejse et sådant krav er dit eget ansvar. Fordelene givet ved denne garanti er udover de andre rettigheder og klagemuligheder, du har i henhold til love relateret til vores produkter. Vores produkter leveres med garantier, som ikke kan ekskluderes i henhold til forbrugerlovgivningen i Australien. Du har krav på at få en erstatning eller refusion, hvis der er afgørende fejl og kompensation, hvis der opstår nogen form for fejl eller skader, som med rimelighed ville kunne være forudset. Du har også krav på at få produkter repareret eller udskiftet, hvis produkterne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er så alvorlig som en afgørende fejl. BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR I den grad det er tilladt af lokal lovgivning, bortset fra de forpligtelser, som specifikt er anført i denne garanti, skal SRAM og dets trediepartsleverandører ikke under nogen omstændigheder være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller følgeskader. BEGRÆNSNINGER FOR GARANTIEN Denne garanti dækker ikke produkter, som er blevet forkert monteret og/eller justeret iht. den relevante brugervejledning fra SRAM. Brugervejledninger fra SRAM kan findes online på sram.com, rockshox. com, avidbike.com, truvativ.com eller zipp.com. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet forårsaget ved styrt, sammenstød, misbrug af produktet, manglende overholdelse af fabrikantens specifikationer for anvendelse eller nogen andre forhold, hvor produktet er blevet udsat for belastninger eller påvirkninger, det ikke er designet til. Denne garanti gælder ikke, hvis produktet er blevet modificeret, inklusive, men ikke begrænset til forsøg på at åbne eller reparere nogen elektronik og komponenter relateret til elektronik, inklusive motoren, kontrollen, batteripakker, ledninger, kontakter og opladere. Denne garanti er ikke gyldig, hvis serienummeret eller produktionskoden bevidst er blevet ændret, udkradset eller fjernet. Denne garanti dækker ikke normalt slid. Dele, som udsættes for normalt slid, vil lide skade som følge af normal brug, eller hvis der ikke udføres vedligeholdelse efter SRAM s anbefalinger og/eller brug eller montering under andre forhold eller til andre formål end de anbefalede. Dele, som udsættes for normalt slid, er følgende: Støvpakninger/Bøsninger/Luftforseglende O-ringe/Glideringe/ Bevægelige gummidele/skumringe/monteringsbeslag og hovedpakninger til bagerste støddæmpere/øvre inderrør (gaffelsamlinger)/overstrammede gevind/bolte (aluminium, titanium, magnesium, stål)/bremsebøsninger/bremsesko/kæder/tandhjul/ Kassetter/Styrgreb/Gear- og bremsekabler (indre og ydre)/greb til gearskifte/pulleyhjul/skiver til skivebremser/bremseflader på hjul/ Standsesko/Lejer/Lejeringe/Paler/Gearhjul/Eger/Frihjulsnav/Armpuder/ Korrosion/Værktøj/Motorer/Batterier Uanset alt andet angivet heri, garantien på batteripakken og opladeren dækker ikke skader fra overspænding, brug af forkert oplader, forkert vedligeholdelse eller anden fejlagtig brug. Denne garanti dækker ikke skader som følge af anvendelse af dele fra forskellige producenter. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af brug af dele, som ikke er kompatible, egnede og/eller autoriseret af SRAM til brug med SRAM dele. Denne garanti dækker ikke skader som følge af kommerciel/ udlejningsbrug Rev B

21 Příručka pro uživatele sedlovky s nastavitelnou výškou Reverb ČTĚTE PROSÍM BEZPEČNOSTNÍ A ZÁRUČNÍ INFORMACE UVEDENÉ UVNITŘ

22 Česky Příručka pro uživatele sedlovky Reverb DŮLEŽITÉ Abyste zajistili správné fungování sedlovky a napomohli k tomu, aby byl váš zážitek z jízdy ještě zábavnější a bezproblémový, doporučujeme vám nechat ji nainstalovat kvalifikovaným mechanikem jízdních kol. Také doporučujeme, abyste při montáži anebo opravách cyklistických komponent vždy nosili bezpečnostní brýle. Důležité: NEPOKOUŠEJTE se nastavit tlak vzduchu pomocí vzduchového ventilu umístěného dole na sedlovce. Jakákoli změna v továrním nastavení tlaku vzduchu způsobí nefunkčnost sedlovky, která bude vyžadovat kompletní opravu. KOMPATIBILITA Sedlovky RockShox jsou kompatibilní se sedly s příčným průměrem 7 mm a jsou konstruované pro použití s trubkami sedla o vnitřním průměru 30,9 mm, 31,6 mm a 34,9 mm. Průměr sedlovky a trubky sedla musí být stejné. Průměr sedlovek RockShox je vytištěn na produktu. Důležité: Na přizpůsobení průměru trubky nepoužívejte redukční objímku. POTŘEBNÉ NÁSTROJE Bezpečnostní brýle 4mm šestihranný klíč Klíč T25 TORX Momentový klíč Mazací pasta Isopropylalkohol Čistý hadr nepouštějící vlákna DOPORUČENÉ INTERVALY ÚDRŽBY Odvzdušnění dálkového systému a hadice po 100 hodinách jízdy (po kliknutí můžete sledovat video ohledně odvzdušnění dálkového systému Reverb) Výměna klíčů, čepiček těsnění a těsnicích hlav po 100 hodinách jízdy (po kliknutí můžete sledovat video ohledně těsnění sedlovky Reverb) Generální oprava sedlovky po 200 hodinách jízdy (po kliknutí můžete sledovat videa ohledně servisu sedlovky Reverb) TORX je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC Rev B

23 Příručka pro uživatele sedlovky Reverb Česky IDENTIFIKACE ČÁSTÍ B C B A D F G A H E J I A - Upínací šrouby sedla (2) B - Upínací matice sedla (2) C - Horní svorka D - Dolní svorka E - Ryska pro minimální zasunutí F - Hadička dálkového ovládání G - Uvolnění napnutí H - Montážní sada dálkového ovládání I - Ovladač J - Regulátor rychlosti Copyright 2013 SRAM, LLC 23

24 Česky Příručka pro uživatele sedlovky Reverb 1 PŘÍPRAVA RÁMU Isopropylalkoholem a čistým hadrem nepouštějícím vlákna vyčistěte veškeré nečistoty nebo mazivo z vnitřku trubky sedla. Odstraňte všechny otřepy z hran rámu trubky sedla a poté obruste smirkovým papírem zrnitosti PŘÍPRAVA SEDLOVKY Demontujte upínací šroub(y) sedla a na závity šroubu naneste mazivo. Upínací šrouby sedla znovu volně namontujte. 3 NANESENÍ MAZACÍ PASTY Naneste přiměřenou vrstvu mazací pasty do vnitřku trubky sedla a na kontaktní povrch sedlovky. Nenanášejte mazivo. VAROVÁNÍ - prokluzování sedlovky Mazací pasta je vyrobena tak, aby vytvářela tření mezi kontaktními povrchy a zabraňovala klouzání sedlovky bez přetažení svorky sedla. Pokud mazací pastu nepoužijete, mohla by sedlovka během používání klouzat, což by mohlo vést k závažnému poranění anebo smrti Rev B

25 Příručka pro uživatele sedlovky Reverb Česky 4 MONTÁŽ SEDLOVKY Sedlovka musí být vložena do trubky sedla minimálně na 80 mm nebo na minimální délku uvedenou výrobcem rámu, podle toho, která je větší. Utáhněte svorku sedla na nejnižší hodnotu uvedenou výrobcem. Nepřekračujte moment 6,7 N m, jinak sedlovka nebude fungovat správně. VAROVÁNÍ - minimální vložení Sedlovku je nutné namontovat tak, aby v 80 mm rámu trubky sedla byla sedlovka zasunuta na minimální požadovanou délku. Montáž sedlovky s menší než minimální délkou vyžadovanou pro vložení může způsobit poškození sedlovky anebo rámu jízdního kola, což může způsobit selhání sedlovky anebo rámu jízdního kola s následkem vážného poranění nebo dokonce smrti. 6,7 N m 5 MONTÁŽ SEDLA K SEDLOVCE Ujistěte se, že ližiny sedla jsou usazené v drážkách mezi horními a dolními svorkami. POZNÁMKA - Horní svorku není nutné při montáži sedla zcela sundávat. Copyright 2013 SRAM, LLC 25

26 Česky Příručka pro uživatele sedlovky Reverb 6 NASTAVENÍ ÚHLU SEDLA Nastavte požadovaný úhel a podélnou polohu sedla a, poté 4mm šestihranným klíčem střídavě utáhněte každý upínací šroub sedla na 8-10 N m N m N m 7 VYROVNÁNÍ SEDLOVKY S RÁMEM Pokud je to nutné, povolte svorku sedla na rámu a vyrovnejte sedlovku tak, aby bylo sedlo v rovině s horní trubkou rámu. Znovu utáhněte svorku sedla podle hodnot výrobce rámu nebo na 5-6 N m, podle toho, která hodnota je nižší. 8 MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (SAMOSTATNÁ SVORKA) Nasaďte svorku dálkového ovládání na řidítko. Vložte šroub svorky dálkového ovládání a použijte klíč T25 TORX na volné utažení šroubu, aby držel montážní sadu pohromadě. Otáčejte svorkou dálkového ovládání do požadované polohy a utáhněte upínací šroub na 5-6 N m Rev B

27 Příručka pro uživatele sedlovky Reverb Česky MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (MATCHMAKER X) Dálkové ovládání - namontujte matici svorky dálkového ovládání na vnitřní povrch svorky dálkového ovládání. Umístěte svorku dálkového ovládání na vnější svorku MatchMaker X (MMX) a namontujte šroub svorky MMX. Na utažení šroubu svorky na 3-4 N m použijte klíč T25 TORX N m Brzdová páka - umístěte brzdovou páku proti řídítku. Nasaďte svorku dálkového ovládání na řídítko a brzdovou páku. Vložte šroub svorky dálkového ovládání a volně utáhněte šroub, aby montážní sada držela pohromadě. Otáčejte svorkou dálkového ovládání do požadované polohy a na utažení upínacího šroubu na 5-6 N m použijte klíč T25 TORX. Přehazovačka - připojte přehazovačku ke svorce dálkového ovládání montážním šroubem přehazovačky. Na utažení montážního šroubu přehazovačky na 2,8-3,4 N m použijte klíč T25 TORX. Pokud je to nutné, přehazovačku přemístěte uvolněním šroubu svorky MMX, nastavením úhlu přehazovačky a opětovným utažením šroubu svorky na 3-4 N m N m 2,8-3,4 N m Copyright 2013 SRAM, LLC 27

28 Česky Příručka pro uživatele sedlovky Reverb 9 ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ SEDLA Před jízdou na kole se na kolo v klidu posaďte a několikrát vyzkoušejte polohy sedlovky. Chcete-li sedlovku zcela snížit, stiskněte a podržte ovladač. Vaše tělesná hmotnost sedlovku stlačí. Chcete-li sedlovku zvýšit, odlehčete sedlo a poté stiskněte a uvolněte aktuátor. Výšku sedlovky můžete kdekoli v jejím rozsahu snížit uvolněním ovladače v požadované výšce. Stejně tak můžete výšku sedlovky kdekoli v jejím rozsahu zvýšit sednutím na sedlo v požadované výšce. POZNÁMKA - výšku sedlovky je možné manuálně zvýšit bez dálkového ovládání vytažením sedla nahoru dostatečnou silou. 10 NASTAVENÍ RYCHLOSTI SEDLOVKY Otočte regulátorem rychlosti na dálkovém ovládání proti směru hodinových ručiček, abyste snížili rychlost změny výšky sedla, nebo ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili rychlost změny výšky sedla Rev B

29 Příručka pro uživatele sedlovky Reverb Česky 11 BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA Zkontrolujte, zda sedlovka v rámu neklouže. Zkontrolujte, zda sedlovka neklouže na svorce sedlovky. ÚDRŽBA Pokud sedlovka sedí delší dobu bez pohybu, může dojít k lehkému zvýšení trhavého tření. To je normální a přestane to, jakmile je sedlovka používána. Pokud je trhání nadměrné nebo nepřestane, když je sedlovka používána, bude nutné ji vyčistit a promazat. Copyright 2013 SRAM, LLC 29

30 Česky Příručka pro uživatele sedlovky Reverb ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SRAM LLC ROZSAH OMEZENÉ ZÁRUKY Pokud není uvedeno jinak, poskytuje společnost SRAM na své produkty záruku na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od prvotního zakoupení. Tato záruka se vztahuje pouze na původního majitele a je nepřenosná. Reklamace v rámci této záruky musí být učiněny prostřednictvím prodejce, u kterého byly jízdní kolo nebo komponenta SRAM zakoupeny. Je nutné předložit původní doklad o koupi. S výjimkou zde uvedených záruk neposkytuje společnost SRAM žádné jiné záruky ani prohlášení jakéhokoli druhu (výslovné ani odvozené), a tímto dokumentem se zároveň veškerých záruk zříká (včetně jakýchkoli odvozených záruk týkajících se náležité péče, prodejnosti nebo vhodnosti k určitému účelu). MÍSTNÍ ZÁKONNÉ PŘEDPISY Toto prohlášení o záruce dává zákazníkovi zvláštní právní nároky. Zákazník může mít také další práva, která se mohou mezi jednotlivými státy v USA, provinciemi v Kanadě nebo jinými zeměmi ve světě lišit. Pokud je rozsah tohoto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, považuje se tato záruka za upravenou tak, aby nebyla v rozporu s takovými zákony. V souladu s místními zákony se zákazníka mohou týkat určitá zřeknutí se práv a omezení tohoto prohlášení o záruce. Některé státy v USA, jakož i některé státy mimo USA (včetně provincií v Kanadě), mohou například: a. vyloučit omezení zákonných práv spotřebitele v podobě zřeknutí se práv a omezení uvedených v tomto prohlášení o záruce (například v UK); b. jinak omezit schopnost výrobce uplatnit taková zřeknutí se práv nebo omezení. Zákazníci v Austrálii: Tato omezená záruka SRAM je v Austrálii poskytována společností SRAM LLC, se sídlem na adrese: 133 North Kingsbury (4. p.), Chicago, Illinois, 60642, USA. Záruční reklamace musí být uplatněny u prodejce, u kterého jste výrobek SRAM zakoupili. Další možností je výrobek reklamovat na adrese společnosti SRAM v Austrálii: 6 Marco Court, Rowville 3178, Austrálie. Při uznání reklamace bude vadný výrobek SRAM vyměněn nebo opraven podle posouzení pracovníků SRAM. Odpovědnost za jakékoli náklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, nese zákazník. Plnění zajištěné touto zárukou doplňuje další práva a nápravné prostředky, na které mají zákazníci v souvislosti s našimi produkty zákonný nárok. Na naše výrobky se vztahují záruky, které nelze v rámci australského spotřebitelského práva vyloučit. V případě závažné vady výrobku má zákazník nárok na výměnu výrobku nebo vrácení peněz a na odškodnění za jakékoli další ztráty či škody, které je možné v důsledku této vady v přiměřené míře předpokládat. Na opravu nebo výměnu má zákazník nárok také v případě, že výrobek nesplňuje požadavky odpovídající kvality, i když daný nedostatek nelze posoudit jako závažnou vadu. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Do té míry, v jaké to povolují místní zákonné předpisy, nejsou společnost SRAM ani její subdodavatelé v žádném případě odpovědní za přímá, nepřímá, mimořádná, náhodná ani následná poškození kromě povinností výslovně uvedených v tomto prohlášení o záruce. OMEZENÍ ZÁRUKY Tato záruka se nevztahuje na produkty, které byly nesprávně nainstalovány a/nebo nebyly nastaveny podle příslušné technické instalační příručky společnosti SRAM. Uživatelské příručky společnosti SRAM jsou k dispozici on-line na adresách sram.com, rockshox.com, avidbike.com, truvativ.com a zipp.com. Tato záruka se nevztahuje na poškození produktu způsobené nehodou, nárazem, hrubým zacházením, nedodržováním pokynů výrobce týkajících se používání nebo jinými okolnostmi, při kterých byl produkt vystaven silovému působení nebo zatížení převyšujícím jeho konstrukční dimenzování. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy byl produkt upraven. Jedná se mimo jiné o případy, kdy došlo k pokusu o otevření nebo opravu elektronických nebo s elektronikou souvisejících komponent, včetně motoru, řídicí jednotky, akumulátorových modulů, svazků kabelů, přepínačů nebo nabíječek. Tato záruka pozbývá platnosti, pokud došlo k úmyslné změně, znehodnocení nebo odstranění sériového čísla nebo výrobního kódu. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Spotřební díly jsou vystaveny poškození následkem běžného používání, nedodržení servisních doporučení společnosti SRAM a/nebo jízdy či instalace za jiných podmínek nebo používání, než je doporučeno. Součásti, u nichž dochází k přirozenému opotřebení: Protiprachová těsnění/pouzdra/vzduchotěsné O-kroužky/Kluzné kroužky/ Pohyblivé pryžové části/pěnové kroužky/připevnění zadního tlumiče a hlavních těsnění/trubky předních vidlic/nepovlakované závity/šrouby (z hliníkových, titanových, hořčíkových slitin nebo ocelové)/manžety brzd/ Brzdové destičky/řetězy/řetězová kola/kazety/lanka měničů a brzdová lanka (vnitřní a vnější)/rukojeti řídítek/páčky měničů/vodicí kladky/brzdové kotouče/brzdná plocha ráfků/dorazy/ložiska/kroužky valivých ložisek/ Západkové spoje/převodová kola/dráty a paprsky kol/volnoběžné náboje / Opěrky časovkářských řídítek /Díly náchylné ke korozi /Montážní nástroje / Motory/Baterie Bez ohledu na ostatní informace uvedené v tomto dokumentu se záruka na akumulátorový modul a na nabíječku nevztahuje na škody způsobené rázovým přepětím, použitím nesprávné nabíječky, nesprávnou údržbou ani dalšími způsoby nesprávného používání. Tato záruka nepokrývá škody způsobené používáním součástí jiných výrobců. Tato záruka nepokrývá škody způsobené používáním dílů, které nejsou kompatibilní, vhodné a/nebo autorizované společností SRAM pro používání s komponentami SRAM. Tato záruka nepokrývá škody vyplývající z komerčního používání (pronájmu) Rev B

31 Εγχειρίδιο χρήστη λαιμού σέλας Reverb με ρυθμιζόμενο ύψος ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

32 Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη Reverb ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να διασφαλιστεί ότι ο λαιμός σέλας λειτουργεί σωστά και να βοηθήσετε να γίνει η ποδηλασία σας πιο ευχάριστη και χωρίς προβλήματα, συνιστούμε θερμά να γίνει η εγκατάσταση και το σέρβις από εκπαιδευμένο μηχανικό ποδηλάτων. Επίσης συνιστούμε θερμά να φοράτε γυαλιά ασφαλείας κάθε φορά που εγκαθιστάτε ή/και κάνετε σέρβις στα εξαρτήματα του ποδηλάτου σας. Σημαντικό: ΜΗΝ επιχειρήσετε να ρυθμίσετε την πίεση του αέρα χρησιμοποιώντας την αεροβαλβίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του λαιμού σέλας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην εργοστασιακή ρύθμιση της πίεσης του αέρα θα εμποδίσει τη λειτουργία του λαιμού σέλας, απαιτώντας να γίνει πλήρες σέρβις. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Οι λαιμοί σέλας RockShox είναι συμβατοί με σέλες με διάμετρο ράγας 7 mm και είναι σχεδιασμένοι για χρήση με εσωτερικές διαμέτρους σωλήνα σέλας 30,9 mm, 31,6 mm και 34,9 mm. Η διάμετρος του λαιμού σέλας και του σωλήνα της σέλας πρέπει να είναι ίδια. Η διάμετρος των λαιμών σέλας RockShox είναι τυπωμένη πάνω στο προϊόν. Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε περίβλημα μείωσης της διαμέτρου για να αλλάξετε τη διάμετρο του σωλήνα της σέλας. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ Γυαλιά ασφαλείας Εξάγωνο κλειδί 4 mm Κλειδί T25 TORX Δυναμόκλειδο Πάστα τριβής Ισοπροπυλική αλκοόλη Καθαρό πανί χωρίς χνούδι ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΣ Εξαέρωση τηλεχειριστηρίου και σωλήνα μετά από 100 ώρες ποδηλασίας (κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε - Βίντεο για Εξαέρωση συστήματος τηλεχειριστηρίου Reverb) Αντικατάσταση κλειδιών, στεγανωτικών καπακιών, και στεγανωτικών κεφαλών - μετά από 100 ώρες ποδηλασίας (κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε - Βίντεο για Στεγανωτικό λαιμού σέλας Reverb) Πλήρης ανακατασκευή λαιμού σέλας - μετά από 200 ώρες ποδηλασίας (κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε - Βίντεο για Σέρβις λαιμού σέλας Reverb) Το TORX είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Acument Intellectual Properties, LLC Rev B

33 Εγχειρίδιο χρήστη Reverb Ελληνικά ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ B C B A D F G A H E J I A - Μπουλόνια σφιγκτήρα σέλας (2) B - Παξιμάδια σφιγκτήρα σέλας (2) C - Πάνω σφιγκτήρας D - Κάτω σφιγκτήρας E - Γραμμή ελάχιστης εισαγωγής F - Σωλήνας τηλεχειριστηρίου G - Απόσβεση H - Συναρμολόγημα τηλεχειριστηρίου I - Ενεργοποιητής J - Ρυθμιστής ταχύτητας Copyright 2013 SRAM, LLC 33

34 Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη Reverb 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη και καθαρό πανί χωρίς χνούδι για να καθαρίσετε τυχόν σκουπιδάκια ή γράσο από το εσωτερικό του σωλήνα της σέλας. Αφαιρέστε τυχόν εξογκώματα από τις άκρες του σωλήνα της σέλας του σκελετού και εν συνεχεία λειάνετε με γυαλόχαρτο των 400 grit. 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΑΙΜΟΥ ΣΕΛΑΣ Αφαιρέστε το ένα ή περισσότερα μπουλόνια του σφιγκτήρα της σέλας και απλώστε γράσο στα σπειρώματα του μπουλονιού. Τοποθετήστε και πάλι χαλαρά τα μπουλόνια του σφιγκτήρα της σέλας. 3 ΑΠΛΩΜΑ ΠΑΣΤΑΣ ΤΡΙΒΗΣ Απλώστε μέτρια ποσότητα πάστας τριβής στο εσωτερικό του σωλήνα της σέλας και στην επιφάνεια επαφής του λαιμού της σέλας. Μην απλώσετε γράσο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Γλίστρημα λαιμού σέλας Η πάστα τριβής είναι σχεδιασμένη να δημιουργεί τριβή μεταξύ των επιφανειών επαφής και να εμποδίζει το γλίστρημα του λαιμού της σέλας χωρίς να εφαρμόζεται υπερβολική ροπή στρέψης στη διάταξη σφιγκτήρα της σέλας. Αν δεν χρησιμοποιήσετε πάστα τριβής, ο λαιμός της σέλας σας θα μπορούσε να γλιστρήσει κατά τη χρήση με πιθανό αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο Rev B

35 Εγχειρίδιο χρήστη Reverb 4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΣΕΛΑΣ Ο λαιμός της σέλας πρέπει να εισαχθεί μέσα στο σωλήνα της σέλας τουλάχιστον 80 mm ή το ελάχιστο μήκος που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του σκελετού, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Στρέψτε τη διάταξη σφιγκτήρα σέλας σύμφωνα με τη χαμηλότερη προδιαγραφή του κατασκευαστή. Μην υπερβαίνετε τα 6,7 N m διότι παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία του λαιμού της σέλας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ελάχιστη εισαγωγή 80 mm Πρέπει να τοποθετήσετε το λαιμό της σέλας έτσι ώστε να βρίσκεται μέσα στο σωλήνα της σέλας του σκελετού το ελάχιστο απαιτούμενο μήκος λαιμού σέλας. Η τοποθέτηση του λαιμού σέλας με λιγότερο μήκος από το ελάχιστο απαιτούμενο για την εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λαιμό της σέλας ή/και το σκελετό του ποδηλάτου, με πιθανό αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο. 6,7 N m Ελληνικά 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ Βεβαιωθείτε ότι οι ράγες της σέλας εδράζονται στα αυλάκια μεταξύ του πάνω και του κάτω σφιγκτήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο πάνω σφιγκτήρας δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί εντελώς για να τοποθετηθεί η σέλα. Copyright 2013 SRAM, LLC 35

36 Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη Reverb 6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ Ρυθμίστε τη σέλα σας στη γωνία και την εμπρός - πίσω θέση που επιθυμείτε, και κατόπιν χρησιμοποιήστε κλειδί των 4 mm για να σφίξετε κάθε μπουλόνι του σφιγκτήρα της σέλας, εναλλάξ, στα 8-10 N m N m N m 7 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΣΕΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Αν χρειάζεται, χαλαρώστε τη διάταξη σφιγκτήρα της σέλας στο σκελετό και ευθυγραμμίστε το λαιμό της σέλας έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται η σέλα με τον πάνω σωλήνα του σκελετού σας. Στρέψτε και πάλι τη διάταξη σφιγκτήρα της σέλας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στα 5-6 N m, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ) Κλείστε τον σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου γύρω από το τιμόνι. Εισάγετε το μπουλόνι του σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου και χρησιμοποιήστε ένα T25 TORX για να σφίξετε χαλαρά το μπουλόνι για να κρατηθεί το συναρμολόγημα. Περιστρέψτε τον σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου στην επιθυμητή θέση και σφίξτε το μπουλόνι του σφιγκτήρα στα 5-6 N m Rev B

37 Εγχειρίδιο χρήστη Reverb ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (MATCHMAKER X) Τηλεχειριστήριο - Τοποθετήστε το παξιμάδι του βραχίονα του τηλεχειριστηρίου στο κανάλι στην εσωτερική επιφάνεια του σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε τον βραχίονα του τηλεχειριστηρίου στο εξωτερικό του σφιγκτήρα MatchMaker X (MMX) και τοποθετήστε το μπουλόνι του βραχίονα MMX. Χρησιμοποιήστε ένα T25 TORX για να στρέψετε το μπουλόνι του βραχίονα στα 3-4 N m. Μανέτα φρένων - Τοποθετήστε τη μανέτα φρένων κόντρα στο τιμόνι. Κλείστε τον σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου γύρω από το τιμόνι και τη μανέτα φρένων. Εισάγετε το μπουλόνι του σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου και σφίξτε χαλαρά το μπουλόνι για να κρατηθεί το συναρμολόγημα. Περιστρέψτε τον σφιγκτήρα του τηλεχειριστηρίου στην επιθυμητή θέση και χρησιμοποιήστε ένα T25 TORX για να σφίξετε το μπουλόνι του σφιγκτήρα στα 5-6 N m. Χειριστήριο ταχυτήτων - Προσαρτήστε το χειριστήριο των ταχυτήτων στον βραχίονα του τηλεχειριστηρίου με το μπουλόνι στερέωσης του χειριστηρίου ταχυτήτων. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί T25 TORX για να στρέψετε το μπουλόνι στερέωσης του χειριστηρίου ταχυτήτων στα 2,8-3,4 N m. Επανατοποθετήστε το χειριστήριο ταχυτήτων, αν χρειάζεται, χαλαρώνοντας το μπουλόνι του βραχίονα MMX, ρυθμίζοντας τη γωνία του χειριστηρίου των ταχυτήτων, και σφίγγοντας και πάλι το μπουλόνι του βραχίονα στα 3-4 N m Ελληνικά N m 5-6 N m 2,8-3,4 N m Copyright 2013 SRAM, LLC 37

38 Ελληνικά 9 Εγχειρίδιο χρήστη Reverb ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΜΑ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ Πριν κάνετε ποδήλατο, καθίστε πάνω του ενώ είναι στάσιμο και κάντε τον κύκλο της διαδρομής του λαιμού της σέλας μερικές φορές. Για να χαμηλώσετε εντελώς το λαιμό της σέλας, πιέστε και κρατήστε πατημένο τον ενεργοποιητή. Το βάρος του σώματός σας θα συμπιέσει το λαιμό της σέλας. Για να σηκώσετε το λαιμό της σέλας, βγάλτε το βάρος από τη σέλα και κατόπιν πιέστε και αφήστε τον ενεργοποιητή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του λαιμού της σέλας σε οποιοδήποτε σημείο του εύρους της διαδρομής του αφήνοντας τον ενεργοποιητή όταν βρεθεί ο λαιμός της σέλας στο επιθυμητό ύψος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Είναι δυνατόν να ανυψώσετε με το χέρι το λαιμό της σέλας χωρίς να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο τραβώντας προς τα πάνω τη σέλα με αρκετή δύναμη. 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ Στρέψτε το ρυθμιστή της ταχύτητας στο τηλεχειριστήριο αριστερόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα της αλλαγής του ύψους της σέλας ή δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα της αλλαγής του ύψους της σέλας Rev B

39 Εγχειρίδιο χρήστη Reverb Ελληνικά 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βεβαιωθείτε ότι ο λαιμός της σέλας δεν γλιστρά στο σκελετό. Βεβαιωθείτε ότι η σέλα δεν γλιστρά στο σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Όταν ο λαιμός μείνει για παρατεταμένη χρονική περίοδο χωρίς να κινηθεί, μπορεί να παρουσιάσει μια ελαφριά αύξηση της τριβής απεμπλοκής. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μόλις εκτελεστεί κύκλος του λαιμού της σέλας. Αν η απεμπλοκή είναι υπερβολική ή δεν σταματήσει μόλις εκτελεστεί κύκλος του λαιμού της σέλας, μπορεί να χρειάζεται καθαρισμός και λίπανση του λαιμού της σέλας. Copyright 2013 SRAM, LLC 39

40 Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη Reverb ΕΓΓΥΗΣΗ SRAM LLC ΕΥΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η SRAM εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά ή στην εργασία για περίοδο δύο ετών από την αρχική αγορά τους, εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο στην παρούσα. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό ιδιοκτήτη και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση πρέπει να υποβάλλονται μέσω του εμπόρου από τον οποίο αγοράστηκε το ποδήλατο ή το εξάρτημα SRAM. Απαιτείται η αυθεντική απόδειξη αγοράς. Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται εδώ, η SRAM δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση ή αναπαράσταση οποιουδήποτε τύπου (ρητή ή σιωπηρή), και αποποιείται διά της παρούσης κάθε εγγύησης (συμπεριλαμβανομένης τυχόν σιωπηρής εγγύησης για εύλογη φροντίδα, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό). ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη ειδικά νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται να έχει επίσης άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία (Η.Π.Α.), από επαρχία σε επαρχία (Καναδάς), και από χώρα σε χώρα οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Σε περίπτωση που αυτή η δήλωση εγγύησης αντιφάσκει με τον τοπικό νόμο, η εγγύηση αυτή θα θεωρηθεί τροποποιημένη για να είναι συνεπής με αυτόν τον τοπικό νόμο, ορισμένες αποποιήσεις και περιορισμοί αυτής της δήλωσης εγγύησης μπορεί να ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και ορισμένες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων και επαρχιών στον Καναδά) μπορεί να: α. Αποκλείουν τις αποποιήσεις και τους περιορισμούς αυτής της δήλωσης εγγύησης από τον περιορισμό θεσπισμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο). β. Περιορίζουν διαφορετικά τη δυνατότητα ενός κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες αποποιήσεις ή περιορισμούς. Για πελάτες στην Αυστραλία: Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση της SRAM παρέχεται στην Αυστραλία από την SRAM LLC, 133 North Kingsbury, 4th floor, Chicago, Illinois, 60642, USA. Για να προβείτε σε αξίωση έναντι της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν SRAM. Ειδάλλως, μπορείτε να προβείτε σε αξίωση έναντι της εγγύησης επικοινωνώντας με την SRAM Australia, 6 Marco Court, Rowville 3178, Australia. Για έγκυρες αξιώσεις, η SRAM είτε θα επιδιορθώσει είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν SRAM, κατ επιλογήν της. Τυχόν δαπάνες που προκύπτουν κατά την υποβολή της αξίωσης έναντι της εγγύησης βαρύνουν εσάς. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η παρούσα εγγύηση προστίθενται σε άλλα δικαιώματα και επανορθώσεις που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα μας συνοδεύονται με εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την Αυστραλιανή νομοθεσία περί καταναλωτών. Έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων για μείζονα βλάβη και αποζημίωσης για τυχόν άλλη ευλόγως προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Έχετε επίσης δικαίωμα να επιδιορθωθούν τα προϊόντα ή να αντικατασταθούν εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η βλάβη δεν συνιστά μείζονα βλάβη. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον τοπικό νόμο, εκτός από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται συγκεκριμένα στην παρούσα δήλωση εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται η SRAM ή οι τρίτοι προμηθευτές να είναι υπεύθυνοι για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν εγκατασταθεί ή / και έχουν ρυθμιστεί με εσφαλμένο τρόπο σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη της SRAM. Μπορείτε να βρείτε τα εγχειρίδια χρήστη της SRAM στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις sram.com, rockshox.com, avidbike.com, truvativ. com, ή zipp.com. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για ζημιά στο προϊόν που έχει προκληθεί από χτύπημα, πέσιμο, κακή χρήση του προϊόντος, μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή ή άλλες περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει υποστεί δυνάμεις ή φορτία πέρα από αυτά για τα οποία έχει σχεδιαστεί. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει όταν το προϊόν έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, τυχόν προσπάθειας ανοίγματος ή επισκευής οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ή εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα, του ελεγκτή, των μπαταριών, των δεσμών καλωδίων, των διακοπτών και των φορτιστών. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει όταν ο αύξων αριθμός ή ο κωδικός προϊόντος έχει τροποποιηθεί, ξεγραφτεί ή αφαιρεθεί εσκεμμένα. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για φυσική φθορά. Τα εξαρτήματα φθοράς υπόκεινται σε ζημιά ως αποτέλεσμα τυπικής χρήσης, εάν δεν εκτελεστεί σέρβις σύμφωνα με τις συστάσεις της SRAM ή /και ποδηλασία ή εγκατάσταση υπό συνθήκες ή εφαρμογές άλλες από αυτές που συνιστώνται. Τα εξαρτήματα φθοράς προσδιορίζονται ως: Σύνδεσμοι στεγάνωσης σκόνης/δακτύλιοι εδράνου/δακτύλιοι Ο για σφράγιση από τον αέρα/δακτύλιοι πέλματος/πλαστικά κινούμενα εξαρτήματα/δακτύλιοι αφρού/υλικά οπίσθιας εγκατάστασης αμορτισέρ και κύριες στεγανώσεις/άνω σωλήνες (ντούγες)/απογυμνωμένα σπειρώματα/ μπουλόνια (από αλουμίνιο, τιτάνιο, μαγνήσιο ή χάλυβα)/χιτώνια φρένων/ Τακάκια φρένων/αλυσίδες/ερπύστριες/κασέτες/καλώδια ολισθητή και φρένων (εσωτερικά και εξωτερικά)/σφιγκτήρες χειρολαβής/σφιγκτήρες ολισθητή/τρόχιλοι/ρότορες δισκόφρενων/επιφάνειες πέδησης τροχού/τελικά τακάκια/ρουλεμάν/θήκες ρουλεμάν/καστάνιες/ταχύτητες/ακτίνες/ελεύθερα κέντρα/επιθέματα αερόμπαρας/διάβρωση/εργαλεία /Κινητήρες/Μπαταρίες Εκτός όσων αναφέρονται εδώ, η εγγύηση μπαταρίας και φορτιστή δεν περιλαμβάνει ζημιές από απότομη αύξηση της ηλεκτρικής τάσης, χρήση ακατάλληλων φορτιστών, ακατάλληλη συντήρηση, ή άλλου τέτοιου είδους κακή χρήση. Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύψει ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι συμβατά, κατάλληλα ή / και εξουσιοδοτημένα από την SRAM για χρήση με εξαρτήματα της SRAM. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από εμπορική χρήση (ενοικίαση) Rev B

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika miernika mocy

Podręcznik użytkownika miernika mocy Podręcznik użytkownika miernika mocy 95-6118-008-100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2013 Oświadczenie o zgodności dla Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal Communications Commission FCC) i Ministerstwa

Διαβάστε περισσότερα

Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika

Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika Polski GRATULUJEMY! Elixir/Code Podręcznik użytkownika Wybrałeś najlepsze dostępne tarczowe hamulce hydrauliczne! Niniejszy podręcznik zawiera

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika Widelec zawieszenia Instrukcja użytkownika Polska Instrukcja użytkownika widelca zawieszenia INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Widelec zawieszenia (widelec) firmy RockShox musi być prawidłowo zamontowany

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Wheels Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Manual de utilizare pentru roţi 95-1918-018-100 Rev A 2015 ZIPP, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension

Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension Paragon Front Suspension Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego Foraffjedring Brugervejledning Uživatelská příručka k odpružené vidlici Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Při instalaci kol používejte správné techniky.

Při instalaci kol používejte správné techniky. Stealth Road Podręcznik użytkownika Brugermanual Uživatelská příručka k součásti Εγχειρίδιο χρήστη Manual de utilizare 95-4318-012-100 Rev A 2015 SRAM, LLC OSTRZEŻENIE Jazda na rowerze z niewłaściwie zamontowanym

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK FH 09 0 XA/HA FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,8 Üzembe helyezés,0 Bekapcsolás és használat, Programok,

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα