ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω, Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης Μαυρίδου Θέλμα, Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης Φαρλάνη Ευαγγελία, Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης Γιαννακάκης Νίκος, Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση κοινή μεθοδολογία για όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, που επεξεργάστηκε η Οριζόντια Δράση Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΣΥΕ, ΣΤΑΚΟΔ

4

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε έρευνα τον Μάρτιο του 2005 για την απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους της απασχόλησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και αφορούσε τους αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τα έτη 1998, 1999 και Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση κοινή μεθοδολογία (δείγμα, ερωτηματολόγιο, εννοιολογικό πλαίσιο-οδηγός ερωτηματολογίου) για όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, που επεξεργάστηκε η Οριζόντια Δράση Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης. Η τελική διαμόρφωση της κοινής μεθοδολογίας έγινε κατόπιν συνεργασίας της Οριζόντιας Δράσης με τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων. Για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε οκτώ (8) βασικές ενότητες: i. Γενικά στοιχεία ii. Στοιχεία σπουδών iii. Η σημερινή κατάσταση απασχόλησης iv. Απασχολούμενοι v. Ιστορικό απασχόλησης o Πρώτη σημαντική απασχόληση o Η σημερινή απασχόληση vi. Άνεργοι vii. Μη ενεργοί viii. Επιθυμητή εργασία Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα 1 της παρούσας έκθεσης. Για την επικοινωνία με τους αποφοίτους, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης, η οποία ενημερώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος από τα Τμήματα Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Επίσης, για την διεξαγωγή της μελέτης και την καταχώρηση των δεδομένων έγινε χρήση ειδικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Οριζόντια Δράση Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων.

6 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την έρευνα απευθυνθήκαμε στο σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών για τα έτη Από τους 65 αποφοίτους απάντησαν οι 30. Ο βαθμός ανταπόκρισης δηλαδή ήταν 46%. Συνοπτικά, από την έρευνα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 1) Το 50% των αποφοίτων ΗΜΜΥ που απάντησαν συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. 2) Το 97% δήλωσαν ότι εργάζονται, με ποσοστό 100% σε πλήρη απασχόληση. 3) Καταγράφεται μηδενική ανεργία. 4) Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (90%) εργάζονται ως μισθωτοί, με ποσοστό 45% στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα αντίστοιχα, ενώ ένα ποσοστό 7% είναι συμβασιούχοι έργου απασχολούμενοι κυρίως σε έναν εργοδότη του δημοσίου τομέα. 5) Οι αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο καθώς επίσης και ο διαγωνισμός είναι οι δημοφιλέστεροι τρόποι εύρεσης εργασίας, με ποσοστό 31% ο καθένας. Σημαντικό επίσης είναι και το ποσοστό των οικογενειακών γνωριμιών/ φίλων (17%) που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. 6) Κυρίαρχοι τομείς σε ποσοστό απασχόλησης, είναι η Έρευνα-Ανάπτυξη και η Εκπαίδευση με ποσοστό 28% ο καθένας, ενώ ακολουθεί η Επίβλεψη/ Διαχείριση έργων με ποσοστό 17%. 7) Από όσους εργάζονται, μόλις το 7% απασχολούνται σε εργασία διαφορετική από το αντικείμενο σπουδών του ΗΜΜΥ. 8) Το 83% των αποφοίτων δήλωσαν ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους, ενώ μόλις το 3% εξέφρασαν αρνητική γνώμη (δυσαρεστημένοι). 9) Tο 61% των αποφοίτων ΗΜΜΥ έχουν καθαρό μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.100, με ποσοστό 29% αυτών να ανήκει στην υψηλότερη κατηγορία αποδοχών με καθαρό μηνιαίο εισόδημα άνω των Οι τομείς απασχόλησης με τις υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές είναι η Διοίκηση-Οργάνωση και η Έρευνα- Ανάπτυξη, ενώ έπεται ο τομέας της Επίβλεψης/ Διαχείρισης έργων. 10) Τέλος, ως επιθυμητή εργασία, το 50% των αποφοίτων επιλέγουν τον δημόσιο τομέα, το 33% την ίδρυση δικής τους επιχείρησης, ενώ ποσοστό 17% δηλώνουν ότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα. Ως σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την ίδρυση δικής τους επιχείρησης καταγράφεται η έλλειψη κεφαλαίου. 2

7 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων ΗΜΜΥ αφορά όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τα έτη 1998, 1999 και Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Από τους 65 αποφοίτους, απάντησαν οι 30 (ποσοστό 46%). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλαμβάνει 8 βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται τα γενικά στοιχεία των αποφοίτων: ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης γονέων, καθώς κι αν οι άνδρες απόφοιτοι έχουν εκπληρώσει ή όχι την στρατιωτική τους θητεία. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στα στοιχεία σπουδών των αποφοίτων: διάρκεια σπουδών, βαθμός πτυχίου, ικανοποίηση από τις σπουδές, πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος κ.ά. Ακολούθως γίνεται καταγραφή της σημερινής κατάστασης απασχόλησης με μελέτη των επιμέρους κατηγοριών (απασχολούμενοι, άνεργοι, μη ενεργοί). Στην κατηγορία μη ενεργοί περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι εκείνοι οι οποίοι δεν ασκούν αμειβόμενη εργασία, ούτε απλήρωτη βοηθητική εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αναζητούν εργασία. Συγκεκριμένα, στην πέμπτη ενότητα γίνεται λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού απασχόλησης και συγκεκριμένα της πρώτης σημαντικής και της σημερινής απασχόλησης των αποφοίτων (είδος απασχόλησης, μορφή εργασιακής σχέσης, τρόπος εύρεσης εργασίας, επίπεδο μισθού, ικανοποίηση από το επάγγελμα, αριθμός εργοδοτών, χρόνος πρόσληψης κ.ά.). Οι ενότητες 6 και 7 αναφέρονται σε ανέργους και ανενεργούς αποφοίτους αντίστοιχα. Τέλος, στην όγδοη ενότητα, καλούνται οι απόφοιτοι να προσδιορίσουν την επιθυμητή για αυτούς εργασία καθώς επίσης να διατυπώσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δημιουργήσει ήδη τη δική τους επιχείρηση, αν αυτό ήταν μία από τις επιδιώξεις τους. Για την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε διακριτή αρίθμηση 1, 2,, n σε σημεία που η ερώτηση επέτρεπε επιλογή μεταξύ n εναλλακτικών απαντήσεων και 1-2 κωδικοποίηση για τις ερωτήσεις τύπου Ναι-Όχι. Ειδικά στις ερωτήσεις που ήταν δυνατή πολλαπλή απάντηση, χρησιμοποιήθηκε κωδικοποίηση με αύξοντα αριθμό για τις εναλλακτικές (1, 2,, n) και επιπλέον κωδικοποίηση 0-1 για να σημειωθεί η επιλογή της κάθε εναλλακτικής (0: δεν επιλέγεται η εναλλακτική, 1: επιλέγεται). Για την διεξαγωγή της μελέτης και την καταχώρηση των δεδομένων έγινε χρήση ειδικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την Οριζόντια Δράση Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων των ερωτηματολογίων, έγινε εξαγωγή αυτών σε βάση δεδομένων για να καταστεί δυνατή η στατιστική επεξεργασία τους. Η βάση δεδομένων είχε τη μορφή πίνακα στην κάθε γραμμή του οποίου καταχωρήθηκε η συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου ερωτηθέντος-αποφοίτου ενώ τις στήλες του αποτέλεσαν οι διάφορες ερωτήσεις (χαρακτηριστικά). Για την καλύτερη διαχείριση της βάσης σε κάθε γραμμή καταχωρήθηκε ο κωδικός του ερωτηματολογίου ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος δειγματοληπτικά για σφάλμα κατά την εισαγωγή των δεδομένων. Μετά την καταχώρηση έγινε έλεγχος για σφάλματα κατά την πληκτρολόγηση με δύο τρόπους. Αρχικά υπολογίστηκε η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή κάθε στήλης (χαρακτηριστικού) και ελέγχθηκε αν το εύρος κυμαινόταν στα προκαθορισμένα πλαίσια (για παράδειγμα από 1 έως n για τις ερωτήσεις διακριτής αρίθμησης). Μετά τον αρχικό έλεγχο, έγινε έλεγχος σε δεύτερο επίπεδο με δειγματοληπτική διασταύρωση της βάσης δεδομένων με ερωτηματολόγια, ώστε να εντοπισθούν πιθανά σφάλματα λανθασμένης 3

8 πληκτρολόγησης. 4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Από τους 30 απόφοιτους που απάντησαν το 93% ήταν άνδρες και το 7% γυναίκες. Η αναλογία ανδρών-γυναικών στο δείγμα της έρευνας ήταν αντίστοιχη με τις αναλογίες του πραγματικού πληθυσμού των διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών για τα υπό εξέταση έτη (92% άνδρες, 8% γυναίκες). Επίσης βρέθηκε ότι από τους άνδρες αποφοίτους που συμμετείχαν στην έρευνα, ποσοστό 86% είχαν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Στην βασική ανάλυση του δείγματος, έγινε καταγραφή και του επιπέδου εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας των αποφοίτων. Σημαντικό είναι το ποσοστό (57%) το οποίο αναφέρεται στους πατέρες των αποφοίτων που έχουν αποκτήσει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το 13% αυτών κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ, το 37% πτυχίο ΑΕΙ και ένα ποσοστό της τάξεως του 7% Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό. Επίσης σημαντικό καταγράφεται το αντίστοιχο ποσοστό για τις μητέρες των αποφοίτων (40%), με 7% αυτών να κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ, 33% πτυχίο ΑΕΙ ενώ καταγράφεται μηδενικό ποσοστό στην κατηγορία Μεταπτυχιακού τίτλου ή Διδακτορικού. Τα αντίστοιχα διαγράμματα εικονίζονται στο Σχήμα 1 και Σχήμα 2 που ακολουθούν. 40% 37% 35% 30% 27% 25% 20% 15% 13% 10% 10% 7% 7% 5% 0% 0% 0% Δεν πήγε καθόλου σχολείο Μερικές τάξεις Δημοτικού Απολυτήριο Δημοτικού Απολυτήριο 3- τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πτυχίο ΤΕΙ Πτυχίο ΑΕΙ Μεταπτυχιακός τίτλος ή Διδακτορικό Σχήμα 1. Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 4

9 45% 40% 40% 35% 33% 30% 25% 20% 17% 15% 10% 7% 5% 3% 0% 0% 0% Δεν πήγε καθόλου σχολείο Μερικές τάξεις Δημοτικού Απολυτήριο Δημοτικού Απολυτήριο 3- τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 0% Πτυχίο ΤΕΙ Πτυχίο ΑΕΙ Μεταπτυχιακός τίτλος ή Διδακτορικό Σχήμα 2. Επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας 4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου της έρευνας έγινε καταγραφή στοιχείων που αφορούν τις προπτυχιακές σπουδές των αποφοίτων καθώς επίσης και την πραγματοποίηση ή όχι μεταπτυχιακών σπουδών με την αντίστοιχη αιτιολόγηση. Βρέθηκε ότι ο μέσος όρος διάρκειας σπουδών φτάνει τα 6,4 έτη, με μόλις το 27% των αποφοίτων να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην κανονική διάρκεια αυτών (5 έτη). Η εικόνα που καταγράφηκε για τους αποφοίτους των ετών , αποτυπώνεται στο Σχήμα 3. 5

10 35% 30% 27% 30% 27% 25% 20% 17% 15% 10% 5% 0% 5 έτη 6 έτη 7 έτη περισσότερο από 7 έτη Σχήμα 3. Διάρκεια σπουδών Με βάση τις δηλώσεις προτίμησης για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ήταν μεταξύ των πέντε πρώτων επιλογών για το 83% των αποφοίτων που μετείχαν στην έρευνα. Πίνακας 1. Σειρά προτίμησης Μεταξύ των 5 πρώτων επιλογών 25 83% Μεταξύ των 6-10 πρώτων επιλογών 5 17% Άλλη επιλογή 0 0% Σύνολο % Το επιστημονικό αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, στην αρχή των σπουδών, ενδιέφερε πολύ το 67% των ερωτηθέντων, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 13% δεν το γνώριζε. Πίνακας 2. Ενδιαφέρον για το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών Πολύ 20 67% Λίγο 6 20% Καθόλου 0 0% Δεν το γνώριζα 4 13% Σύνολο % Ο μέσος όρος βαθμού πτυχίου που καταγράφηκε ήταν 7,50. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (97%) έλαβαν πτυχίο με Λίαν Καλώς (6,5-8,5), ποσοστό 3% με Άριστα (8,5-10), ενώ κανείς δεν έλαβε πτυχίο με Καλώς (5,0-6,5). Η αναλυτική εικόνα του βαθμού πτυχίου των ερωτηθέντων παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. 6

11 Σχήμα 4. Βαθμός πτυχίου Στη συνέχεια εξετάστηκε αν οι απόφοιτοι είναι γενικά ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους, όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, τους διδάσκοντες, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική στήριξη. Το 87% δήλωσαν ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους, ενώ το 10% ούτε ευχαριστημένοι, ούτε δυσαρεστημένοι. Πίνακας 3. Ικανοποίηση από τις σπουδές Πολύ ευχαριστημένος 6 20% Ευχαριστημένος 20 67% Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος 3 10% Δυσαρεστημένος 1 3% Πολύ δυσαρεστημένος 0 0% Σύνολο % Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (93%) έχουν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πίνακας 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ναι 28 93% Όχι 2 7% Σύνολο % Τέλος, εξετάστηκε αν οι ερωτηθέντες έχουν ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν 7

12 σήμερα μεταπτυχιακές σπουδές. Ένας στους δύο αποφοίτους απάντησε θετικά και στη συνέχεια εξετάστηκε ο λόγος που τους ώθησε στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Πίνακας 5. Μεταπτυχιακές σπουδές Ναι 15 50% Όχι 15 50% Σύνολο % Στην καταγραφή των λόγων πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών, σημαντικό είναι το γεγονός, ότι κανείς απόφοιτος δεν δήλωσε ότι πραγματοποίησε ή πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές λόγω του ότι εκτιμούσε ότι είναι δύσκολο να βρει εργασία που να αντιστοιχεί στις σπουδές του. Το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) των αποφοίτων δήλωσαν ότι ήθελαν να προχωρήσουν επιστημονικά, ενώ το 40% ότι θεωρούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ως εφόδιο για καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία. Πίνακας 6. Λόγοι πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών Ήθελα να προχωρήσω επιστημονικά και με ενδιέφερε το θέμα 9 60% Εκτιμούσα ότι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρει κανείς εργασία που αντιστοιχεί στις σπουδές μου 0 0% Εκτιμούσα ότι θα χρειαστώ μεγαλύτερη επαγγελματική εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία 6 40% Άλλος λόγος 0 0% Σύνολο % 4.3 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου της έρευνας έγινε καταγραφή της σημερινής κατάστασης απασχόλησης των υπό εξέταση αποφοίτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Βρέθηκε ότι ποσοστό 97% είναι απασχολούμενοι ενώ καταγράφεται μηδενική ανεργία. Σε προηγούμενη έρευνα απασχόλησης του Γραφείου Διασύνδεσης, για το σύνολο των αποφοίτων ΗΜΜΥ, είχε καταγραφεί ποσοστό ανεργίας 4,5%, το οποίο δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί ως προς την εγκυρότητά του σε πραγματικό επίπεδο ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων ΗΜΜΥ, μιας και συνήθως άτομα που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε έρευνες επαγγελματικής εξέλιξης. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, το μηδενικό ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται, ανταποκρίνεται πλήρως στην εικόνα του πληθυσμού των αποφοίτων για τα έτη , διότι για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση της μεθόδου των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Πίνακας 7. Σημερινή κατάσταση απασχόλησης Απασχολούμενος 29 97% Άνεργος 0 0% Μη ενεργός 1 3% Σύνολο % 8

13 Η κατηγορία μη ενεργοί, αφορά τους αποφοίτους εκείνους οι οποίοι δεν ασκούν αμειβόμενη εργασία, ούτε απλήρωτη βοηθητική εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση και δεν αναζητούν εργασία. Στο συγκεκριμένο δείγμα, καταγράφηκε ένας απόφοιτος ο οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. Στις επόμενες ενότητες γίνεται ανάλυση του ιστορικού απασχόλησης όσον αφορά τους απασχολούμενους και συγκεκριμένα την πρώτη σημαντική και τη σημερινή τους απασχόληση. Δεν γίνεται ανάλυση για τους οικονομικά μη ενεργούς (1 απόφοιτος) και τους ανέργους (κανείς απόφοιτος), λόγω του ότι το μέγεθος του δείγματος που κατανέμεται στις δύο αυτές κατηγορίες είναι στατιστικά μικρό για να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα στην ανάλυση. 9

14 4.4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στην ενότητα του ιστορικού απασχόλησης έγινε καταγραφή της πρώτης σημαντικής απασχόλησης των αποφοίτων, καθώς και της σημερινής τους απασχόλησης. Συγκεκριμένα για κάθε μια από τις προαναφερθείσες απασχολήσεις εξετάζονται η μορφή εργασίας, ο τομέας απασχόλησης, ο οικονομικός κλάδος της εταιρείας καθώς και το μέγεθός της (πλήθος εργαζομένων), οι μηνιαίες αποδοχές, η ικανοποίηση από το επάγγελμα, η αντιστοιχία σπουδών-εργασίας κ.ά. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων που αναφέρθηκαν ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Από το σύνολο των απασχολούμενων ερωτηθέντων, ποσοστό 52% δήλωσαν πως η σημερινή τους απασχόληση δεν είναι η πρώτη σημαντική. Για το λόγο αυτό, έγινε αναλυτική καταγραφή της πρώτης σημαντικής απασχόλησης, σε παραμέτρους που εξετάστηκαν και για τη σημερινή απασχόληση. Με βάση την ανάλυση των παραμέτρων αυτών, βρέθηκε ότι το 47% των αποφοίτων απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί στην πρώτη τους σημαντική απασχόληση, με ποσοστό 100% επί του συνόλου σε πλήρη απασχόληση. Κανείς απόφοιτος δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος, ενώ ποσοστό 44% έκανε χρήση των αγγελιών από τον τύπο και το διαδίκτυο για να βρει την πρώτη του εργασία. Η αντιστοιχία σπουδών-εργασίας ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα με ποσοστό 13% να εργάζονται σε θέσεις που είχαν μικρή αντιστοιχία με τις σπουδές τους. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η αντιστοιχία της πρώτης εργασίας με το αντικείμενο σπουδών ήταν πιο ικανοποιητική από αυτή που σημειώνεται στην σημερινή απασχόληση των αποφοίτων. Οι συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές των αποφοίτων, στην πρώτη σημαντική τους απασχόληση, ήταν σαφώς χαμηλότερες από αυτές της σημερινής τους απασχόλησης. Τα αποτελέσματα που αφορούν την πρώτη σημαντική απασχόληση παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 8-15 με την ανάλογη επεξήγηση. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η μορφή εργασίας. Κυρίαρχος τομέας απασχόλησης, για την πρώτη σημαντική απασχόληση των αποφοίτων, εμφανίζεται ο ιδιωτικός τομέας είτε με τη μορφή μισθωτής εργασίας (68%) είτε με τη μορφή σύμβασης έργου (20%). Πίνακας 8. Μορφή εργασίας Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα 7 47% Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως σε έναν εργοδότη (δημόσιος τομέας) 6 40% Μισθωτός στο δημόσιο τομέα 2 13% Σύνολο % Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται ο χρόνος που μεσολάβησε έως την εύρεση της πρώτης σημαντικής απασχόλησης, ο οποίος για το 47% των αποφοίτων ήταν 1 έως 2 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, ενώ σημαντικό ποσοστό (20%) είχε ξεκινήσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Να σημειωθεί ότι επειδή ο χρόνος εύρεσης της πρώτης σημαντικής εργασίας υπολογίζεται από την ημερομηνία αποφοίτησης, συμπεριλαμβάνει το διάστημα της στρατιωτικής θητείας για τους άντρες και το διάστημα ενδεχόμενης πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών για όλους 10

15 τους αποφοίτους, εφόσον η πρώτη σημαντική απασχόληση έπεται αυτών. Πίνακας 9. Χρόνος εύρεσης πρώτης σημαντικής απασχόλησης Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών 3 20% Μέχρι ένα μήνα μετά 2 13% Από 1 μήνα έως 6 μήνες μετά 2 13% Από 6 μήνες έως 1 χρόνο μετά 0 0% Από 1 έως 2 χρόνια μετά 7 47% Πάνω από 2 χρόνια μετά 1 7% Σύνολο % Το σύνολο των αποφοίτων δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου τους, ενώ σε ποσοστό 13% είχαν περιστασιακή απασχόληση πριν από την πρώτη σημαντική εργασία τους και μετά την αποφοίτησή τους. Ως περιστασιακή απασχόληση εννοείται η εναλλαγή απασχολήσεων σύντομης διάρκειας. Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τους τρόπους εύρεσης της πρώτης σημαντικής απασχόλησης. Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο, με ποσοστό 44%, ενώ έπονται οι οικογενειακές γνωριμίες και οι φίλοι με ποσοστό 22%. Στην κατηγορία Άλλο, ως εναλλακτικός τρόπος εύρεσης εργασίας, αποτυπώθηκε η αποστολή βιογραφικών σε εταιρείες ενδιαφέροντος του υποψηφίου, χωρίς απαραίτητα η εταιρεία να έχει ανακοινώσει κάποια διαθέσιμη θέση εργασίας. Στην ερώτηση αυτή, δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιλεγέντων τρόπων εύρεσης εργασίας στον Πίνακα 10 να είναι 18. Πίνακας 10. Τρόπος εύρεσης πρώτης σημαντικής εργασίας Αγγελίες από τον τύπο, διαδίκτυο 8 44% Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι 4 22% Συστάσεις καθηγητών 2 11% Διαγωνισμός 2 11% Άλλο 2 11% Σύνολο % Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης βοήθησε τους αποφοίτους στην εύρεση της πρώτης σημαντικής απασχόλησης. Ένας απόφοιτος απάντησε θετικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών (60%) εντάχθηκε στην κατηγορία Δεν με αφορά μιας και δεν είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Πίνακας 11. Πρακτική άσκηση Ναι 1 7% Όχι 5 33% Δεν με αφορά 9 60% Σύνολο % 11

16 Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται το είδος της πρώτης σημαντικής απασχόλησης. Ποσοστό 60% των αποφοίτων είχαν σύμβαση έργου (40%) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (20%), ενώ κανείς (0%) δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος. Επίσης, κανείς απόφοιτος δεν είχε μερική απασχόληση. Πίνακας 12. Είδος πρώτης σημαντικής απασχόλησης Σταθερή απασχόληση (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) 6 40% Προσωρινή απασχόληση (σύμβαση έργου) 6 40% Προσωρινή απασχόληση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) 3 20% Δημόσιος υπάλληλος 0 0% Σύνολο % Το πλήθος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις όπου εργάζονταν οι ερωτηθέντες απόφοιτοι ΗΜΜΥ, παρουσιάζεται στον Πίνακα 13. Η κατηγορία Δεν με αφορά αναφέρεται στον δημόσιο τομέα, και αφορά τους αποφοίτους εκείνους που εργάζονταν στο δημόσιο τομέα με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Πίνακας 13. Πλήθος εργαζομένων επιχείρησης Μέχρι 4 άτομα 1 7% Από 5 ως 9 άτομα 1 7% Από 10 ως 19 άτομα 2 13% Από 20 ως 49 άτομα 2 13% Πάνω από 50 άτομα 1 7% Δεν με αφορά 8 53% Σύνολο % Η ερώτηση για το επίπεδο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών στην πρώτη σημαντική απασχόληση, κατέγραψε τα μεγαλύτερα ποσοστά αποφοίτων στις κατηγορίες και μηνιαίως, με ποσοστό 33% για την κάθε κατηγορία αποδοχών. Γενικά, ποσοστό 33% (0%+33%) δηλώνει για την πρώτη σημαντική απασχόληση, αποδοχές έως 700, ποσοστό 53% (20%+33%) από και 14% (7%+7%) από και πάνω. Να σημειωθεί ότι η συνολική εικόνα, όσον αφορά τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές, στην σημερινή απασχόληση, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. 12

17 Πίνακας 14. Επίπεδο καθαρών μηνιαίων αποδοχών Έως % % % % % Υψηλότερες από % Σύνολο % Τέλος, κανείς από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε ότι η πρώτη σημαντική του απασχόληση δεν είχε καμία αντιστοιχία με τις σπουδές του, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (53%) δήλωσαν ότι το αντικείμενο εργασίας αντιστοιχούσε απόλυτα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση που είχαν λάβει. Πίνακας 15. Βαθμός αντιστοιχίας εργασίας-σπουδών Καθόλου 0 0% Λίγο 2 13% Αρκετά 5 33% Απόλυτα 8 53% Σύνολο % ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Από την καταγραφή της σημερινής κατάστασης απασχόλησης, προέκυψε ποσοστό 97% απασχολούμενων. Για τους αποφοίτους αυτούς, έγινε αναλυτική καταγραφή διαφόρων παραμέτρων και βρέθηκε ότι ποσοστό 45% απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί, με το 100% επί του συνόλου σε πλήρη απασχόληση. Το 56% των ερωτηθέντων απασχολούνται στον τομέα της Έρευνας-Ανάπτυξης (28%) και της Εκπαίδευσης (28%) και δηλώνουν γενικά ευχαριστημένοι από το επάγγελμά τους. Ο χρόνος εύρεσης της σημερινής απασχόλησης, για το 41% των ερωτηθέντων, οριοθετείται έως ένα μήνα μετά την προηγούμενη απασχόληση ή την αποφοίτηση, εάν η σημερινή απασχόληση είναι και η πρώτη σημαντική. Το 86% των απασχολούμενων αποφοίτων δηλώνουν ότι δεν υπήρξαν καμία φορά άνεργοι, ενώ ο κυρίαρχος τρόπος εύρεσης της σημερινής τους εργασίας ήταν με αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο (31%) και διαγωνισμό (31%). Όσον αφορά τις συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές, ποσοστό 61% των αποφοίτων εντάσσεται στην κατηγορία αποδοχών υψηλότερων από 1.100, ενώ το 7% του συνόλου των απασχολούμενων αποφοίτων εργάζονται σε θέση, της οποίας το αντικείμενο δεν έχει καμία αντιστοιχία με τις σπουδές τους. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι κανείς απόφοιτος στην πρώτη σημαντική απασχόληση δεν εργαζόταν σε θέση που να μην είχε καμία αντιστοιχία με τις σπουδές του. Τα αποτελέσματα που αφορούν την σημερινή απασχόληση παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες με την ανάλογη επεξήγηση. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η μορφή εργασίας. Κυρίαρχος τομέας απασχόλησης, για την σημερινή απασχόληση των αποφοίτων, εμφανίζεται ο δημόσιος τομέας είτε με τη μορφή μισθωτής εργασίας (45%) είτε με τη μορφή σύμβασης έργου 13

18 (7%). Το σύνολο στον Πίνακα 16 είναι 29 και όχι 30 διότι υπάρχει και ένας μη οικονομικά ενεργός απόφοιτος, ο οποίος πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. Πίνακας 16. Μορφή εργασίας Μισθωτός στο δημόσιο τομέα 13 45% Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα 13 45% Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως σε έναν εργοδότη (δημόσιος τομέας) 2 7% Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 1 3% Σύνολο % Στον Πίνακα 17 παρουσιάζεται ο τομέας απασχόλησης των ερωτηθέντων. Κυρίαρχοι είναι οι τομείς της Έρευνας-Ανάπτυξης καθώς και της Εκπαίδευσης, στους οποίους απασχολούνται το 56% των αποφοίτων (28% σε κάθε τομέα). Ακολουθεί ο τομέας της Επίβλεψης/ Διαχείρισης έργων με ποσοστό 17%. Πίνακας 17. Τομέας απασχόλησης Έρευνα-Ανάπτυξη 8 28% Εκπαίδευση 8 28% Επίβλεψη/ Διαχείριση έργων 5 17% Μηχανοργάνωση 2 7% Διοίκηση-Οργάνωση 2 7% Marketing-Πωλήσεις 1 3% Μελέτες 1 3% Συντήρηση εξοπλισμού 1 3% Άλλο 1 3% Σύνολο % Ο οικονομικός κλάδος των επιχειρήσεων, όπου εργάζονται οι συμμετέχοντες στην μελέτη απόφοιτοι, κωδικοποιήθηκε με βάση τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα: ΕΣΥΕ, ΣΤΑΚΟΔ 2003 Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας έκθεσης. Στον Πίνακα 18 παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων που απασχολούν αποφοίτους ΗΜΜΥ στους διάφορους οικονομικούς κλάδους. Πίνακας 18. Οικονομικός κλάδος επιχείρησης Εκπαίδευση 13 45% Επιχειρηματικές δραστηριότητες 8 28% Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 3 10% Δημόσια διοίκηση 2 7% Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 2 7% Μεταποιητικές βιομηχανίες 1 3% Σύνολο % 14

19 Η καταγραφή του δείκτη ικανοποίησης από το επάγγελμα, προβάλει μια εικόνα γενικά ευχαριστημένων αποφοίτων σε ποσοστό 83%, με ποσοστό 28% στην κατηγορία Πολύ ευχαριστημένος. Επίσης σημαντικά μικρό είναι και το ποσοστό των Δυσαρεστημένων, το οποίο ανέρχεται μόλις στο 3%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 19. Πίνακας 19. Ικανοποίηση από το επάγγελμα Πολύ δυσαρεστημένος 0 0% Δυσαρεστημένος 1 3% Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος 4 14% Ευχαριστημένος 16 55% Πολύ ευχαριστημένος 8 28% Σύνολο % Το 55% των αποφοίτων δήλωσαν ότι ο τόπος της σημερινής τους εργασίας συμπίπτει με τον τόπο κατοικίας των γονέων τους, ενώ ποσοστό 24% επί του συνόλου, δήλωσαν ότι διαμένουν και εργάζονται στην πόλη των σπουδών τους. Ο χρόνος που μεσολάβησε έως την εύρεση της σημερινής απασχόλησης, για το 41% των αποφοίτων ήταν έως ένας μήνας μετά την προηγούμενη απασχόληση ή την αποφοίτηση, εάν η σημερινή απασχόληση είναι και η πρώτη σημαντική. Σχετικά υψηλά εμφανίζονται και τα ποσοστά των αποφοίτων για τους οποίους ο χρόνος εύρεσης της σημερινής τους απασχόλησης εντάσσεται στις κατηγορίες Από 1 έως 2 χρόνια μετά (28%) και Πάνω από 2 χρόνια μετά (14%). Να σημειωθεί ότι, από το 42% που εντάσσεται στις προαναφερθείσες κατηγορίες, το 32% δηλώνουν ότι η σημερινή τους απασχόληση είναι και η πρώτη σημαντική και επειδή ο χρόνος εύρεσης της πρώτης σημαντικής εργασίας υπολογίζεται από την ημερομηνία αποφοίτησης, συμπεριλαμβάνει το διάστημα της στρατιωτικής θητείας για τους άντρες αποφοίτους ή της ενδεχόμενης υλοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών για όλους τους αποφοίτους. Επομένως ποσοστό μόλις 10% (42%-32%) αναφέρεται σε αποφοίτους των οποίων ο «καθαρός» χρόνος εύρεσης της σημερινής τους απασχόλησης εντάσσεται σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Ο χρόνος εύρεσης της σημερινής απασχόλησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 20. Πίνακας 20. Χρόνος εύρεσης σημερινής απασχόλησης Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών 0 0% Μέχρι ένα μήνα μετά 12 41% Από 1 μήνα έως 6 μήνες μετά 4 14% Από 6 μήνες έως 1 χρόνο μετά 1 3% Από 1 έως 2 χρόνια μετά 8 28% Πάνω από 2 χρόνια μετά 4 14% Σύνολο % Το 48% των αποφοίτων δήλωσαν ότι πριν τη σημερινή τους απασχόληση άλλαξαν 1-2 εργασίες, το 38% καμία εργασία και το υπόλοιπο 14% πάνω από 2 εργασίες. Ποσοστό 14% δήλωσαν ότι είχαν περιστασιακή απασχόληση πριν τη σημερινή τους 15

20 εργασία και μετά την αποφοίτησή τους. Ως περιστασιακή απασχόληση εννοείται η εναλλαγή απασχολήσεων σύντομης διάρκειας. Επίσης, κανείς απόφοιτος δεν δήλωσε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου του. Τέλος, ποσοστό 86% δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν καμία φορά έως σήμερα άνεργοι και 14% μία φορά. Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει τους τρόπους εύρεσης της σημερινής απασχόλησης. Την πρώτη θέση κατέχουν οι αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο (31%) και ο διαγωνισμός (31%), ενώ έπονται οι οικογενειακές γνωριμίες και οι φίλοι με ποσοστό 17%, παρουσιάζοντας μείωση 5% από το αντίστοιχο ποσοστό που κατείχαν στην εύρεση της πρώτης σημαντικής απασχόλησης. Στην ερώτηση αυτή, δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιλεγέντων τρόπων εύρεσης εργασίας στον Πίνακα 21 να είναι 35. Πίνακας 21. Τρόπος εύρεσης σημερινής απασχόλησης Αγγελίες από τον τύπο, διαδίκτυο 11 31% Διαγωνισμός 11 31% Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι 6 17% Συστάσεις καθηγητών 4 11% Προηγούμενοι εργοδότες ή συνάδελφοι 3 9% Σύνολο % Στη συνέχεια εξετάστηκε αν η συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης βοήθησε τους αποφοίτους στην εύρεση της σημερινής απασχόλησης. Το 4% των αποφοίτων απάντησε θετικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών (68%) εντάχθηκε στην κατηγορία Δεν με αφορά μιας και δεν είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Όμοια ήταν και η εικόνα που είχε αποτυπωθεί στην πρώτη σημαντική απασχόληση. Στον Πίνακα 22 το σύνολο είναι 28 και όχι 29 διότι καταγράφηκε και ένας (1) απόφοιτος ως Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό. Πίνακας 22. Πρακτική άσκηση Ναι 1 4% Όχι 8 29% Δεν με αφορά 19 68% Σύνολο % Στον Πίνακα 23 παρουσιάζεται το είδος της σημερινής απασχόλησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (46%) έχουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ ποσοστό 39% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης, κανείς απόφοιτος δεν έχει μερική απασχόληση. Στον Πίνακα 23 το σύνολο είναι 28 και όχι 29 για τον λόγο που αναφέρθηκε και προηγούμενα. 16

21 Πίνακας 23. Είδος πρώτης σημαντικής απασχόλησης Σταθερή απασχόληση (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) 13 46% Δημόσιος υπάλληλος 11 39% Προσωρινή απασχόληση (σύμβαση έργου) 3 11% Προσωρινή απασχόληση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) 1 4% Σύνολο % Ποσοστό 36% των αποφοίτων εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (54%) εργάζονται στο δημόσιο τομέα και για το λόγο αυτό κατατάσσονται στην κατηγορία Δεν με αφορά. Πίνακας 24. Πλήθος εργαζομένων επιχείρησης Μέχρι 4 άτομα 0 0% Από 5 ως 9 άτομα 0 0% Από 10 ως 19 άτομα 3 11% Από 20 ως 49 άτομα 0 0% Πάνω από 50 άτομα 10 36% Δεν με αφορά 15 54% Σύνολο % Το 79% των αποφοίτων δήλωσαν πως δεν αισθάνονται ότι κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους ή να μην έχουν δουλειά στο άμεσο μέλλον, ενώ ποσοστό 43% δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης (σταδιοδρομίας) στη σημερινή τους δουλειά. Η ερώτηση για το επίπεδο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών στη σημερινή απασχόληση, κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων (32%) στην κατηγορία Γενικά, ποσοστό 11% (0%+4%+7%) δηλώνουν αποδοχές έως 900, ποσοστό 29% από και 61% (32%+29%) από και πάνω. Πίνακας 25. Επίπεδο καθαρών μηνιαίων αποδοχών Έως % % % % % Υψηλότερες από % Σύνολο % Τέλος, μόλις το 7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το αντικείμενο της σημερινής τους απασχόλησης, δεν έχει καμία αντιστοιχία με τις σπουδές τους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (50%) δήλωσαν ότι το αντικείμενο εργασίας αντιστοιχεί αρκετά στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση που είχαν λάβει. 17

22 Πίνακας 26. Βαθμός αντιστοιχίας εργασίας-σπουδών Καθόλου 2 7% Λίγο 4 14% Αρκετά 14 50% Απόλυτα 8 29% Σύνολο % Από τη συσχέτιση αμοιβών και ικανοποίησης από το επάγγελμα (Σχήμα 5) προκύπτει ότι, οι απόφοιτοι είναι γενικά ευχαριστημένοι έως πολύ ευχαριστημένοι, σχεδόν ανεξάρτητα από την κατηγορία όπου ανήκουν οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές. Η αναλυτική εικόνα παρουσιάζεται στο Σχήμα 5 που ακολουθεί. 70% 60% 50% Χαμηλότερη των 900 ευρώ 900 ως 1100 ευρώ 1100 ως 1300 ευρώ Υψηλότερη των 1300 ευρώ 67% 63% 56% 50% 40% 33% 30% 25% 22% 25% 25% 22% 20% 13% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Πολύ δυσαρεστημένος Δυσαρεστημένος Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος Ευχαριστημένος Πολύ ευχαριστημένος Σχήμα 5. Σχέση αμοιβής-ικανοποίησης από το επάγγελμα Όσον αφορά τον μέσο όρο αποδοχών ανά τομέα απασχόλησης (Σχήμα 6) παρατηρείται μια διαφοροποίηση στους τομείς της Διοίκησης-Οργάνωσης και της Έρευνας-Ανάπτυξης οι οποίοι κατέχουν τις πρώτες θέσεις, ενώ έπεται ο τομέας της Επίβλεψης/ Διαχείρισης έργων. Τις χαμηλότερες αμοιβές φαίνεται να προσφέρει ο τομέας της Συντήρησης εξοπλισμού. Τέλος, από το Σχήμα 6 έχει εξαιρεθεί ο τομέας 18

23 απασχόλησης Παραγωγής μιας και κανείς από τους ερωτηθέντες απόφοιτους δεν απασχολείται στον συγκεκριμένο τομέα. 6 Αποδοχές 1: χαμηλότερες από 500 ευρώ 4: ευρώ 2: ευρώ 5: ευρώ 3: ευρώ 6: υψηλότερες των 1300 ευρώ Εκπαίδευση Έρευνα- Ανάπτυξη Μηχανογράφηση Συντήρηση εξοπλισμού Διοίκηση- Οργάνωση Marketing- Πωλήσεις Μελέτες Επίβλεψη/ Διαχείριση έργων Άλλο Σχήμα 6. Μέσος όρος αποδοχών ανά τομέα απασχόλησης 4.5 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, έγινε σε πρώτο επίπεδο καταγραφή του τομέα όπου θα επιθυμούσε να εργάζεται κάθε απόφοιτος, ανεξάρτητα με το αν ο απόφοιτος είχε κάνει ή κάνει προσπάθειες για να απασχοληθεί στον τομέα που επιθυμεί. Σε δεύτερο επίπεδο εξετάστηκαν οι λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων τομέων, ενώ η ενότητα αυτή έκλεισε με την καταγραφή της στάσης των αποφοίτων απέναντι στην ιδέα ίδρυσης δικής τους επιχείρησης. Στον Πίνακα 27 παρουσιάζεται η επιθυμητή εργασία, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους συμμετέχοντες στην μελέτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (50%) δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να εργάζονται στο δημόσιο τομέα. 19

24 Πίνακας 27. Επιθυμητή εργασία Δημόσιος τομέας 15 50% Δική μου επιχείρηση 10 33% Ιδιωτικός τομέας 5 17% Σύνολο % Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι θα επέλεγαν να εργαστούν σε συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης. Ο δημόσιος τομέας επιλέγεται κυρίως για την ασφάλεια και την συμβατότητα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις που προσφέρει, ο ιδιωτικός για τις προοπτικές εξέλιξης, ενώ το να έχει κανείς δική του επιχείρηση φαίνεται να του προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία. 120% 100% 80% 100% 100% 80% 78% 60% 40% 20% 0% 17% 22% 18% στο δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο) 50% 45% 33% 36% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός να έχω δική μου επιχείρηση Ασφάλεια Καλές αμοιβές Συμβατό με οικογενειακές υποχρεώσεις Αυτονομία Προοπτικές εξέλιξης Άλλο Σχήμα 7. Λόγοι επιλογής επιθυμητού τομέα απασχόλησης Τέλος, οι απόφοιτοι ρωτήθηκαν αν έχουν σκεφτεί ήδη να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και εάν ναι, τότε γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Το σύνολο στον Πίνακα 28 είναι 29 και όχι 30 γιατί 1 απόφοιτος είναι αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό. Στον Πίνακα 29 το σύνολο είναι 25 και όχι 16 γιατί δόθηκε στους αποφοίτους η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. 20

25 Πίνακας 28. Ίδρυση επιχείρησης Ναι 16 55% Όχι 13 45% Σύνολο % Πίνακας 29. Λόγοι μη έναρξης λειτουργίας Δεν έχω κεφάλαιο να ξεκινήσω 8 32% Δεν αισθάνομαι ώριμος 6 24% Δεν έχω δίκτυο πιθανών πελατών 5 20% Να αποκτήσω καλύτερη επαγγελματική εμπειρία 5 20% Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες 1 4% Σύνολο % 21

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ. 1 Ερωτηµατολόγιο έρευνας απορρόφησης αποφοίτων Ι. Γενικά στοιχεία...2 ΙΙ. Στοιχεία σπουδών...3 ΙΙΙ. Η σηµερινή κατάσταση απασχόλησης...5 IV. Απασχολούµενοι...5 V. Ιστορικό απασχόλησης...6 Vα. Πρώτη σηµαντική απασχόληση...6 Vβ. Η σηµερινή απασχόληση...6 VΙ. Άνεργοι...11 VII. Μη ενεργοί...13 VIΙΙ. Επιθυµητή εργασία...14 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.2 Ι. Γενικά στοιχεία 1. Κωδικός απόφοιτου: 2. Τµήµα σπουδών: Κωδικός επιστηµονικού κλάδου: 3. Ηλικία: (σε έτη) 4. Φύλο : Άνδρας Γυναίκα 5. Έχετε τέκνα : 6. Αν ναι, πόσα έχετε ; Αριθµός τέκνων : 7. Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις (µόνο για τους άνδρες); 8. Αν ναι, πόσους µήνες διήρκεσε η στρατιωτική σας θητεία; (σε µήνες) 9. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της µητέρας σας; Πατέρας Μητέρα Μεταπτυχιακός τίτλος ή ιδακτορικό Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαίδευσης Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο 3-τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο ηµοτικού Μερικές τάξεις ηµοτικού εν πήγε καθόλου σχολείο 10. Πού θα τοποθετούσατε το σηµερινό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των γονέων σας, σε µια κλίµακα από 1 (χαµηλότερο εισόδηµα) έως 5 (υψηλότερο εισόδηµα); Μέχρι Από εώς Από εώς Από εώς Πάνω από ευρώ 22

27 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ Θα λέγατε ότι οι γονείς σας αντιµετωπίζουν τις οικονοµικές οικογενειακές τους υποχρεώσεις: Πολύ δύσκολα Σχετικά δύσκολα Ούτε δύσκολα/ούτε εύκολα Σχετικά εύκολα Πολύ εύκολα ΙΙ. Στοιχεία σπουδών 1. Έτος εισαγωγής 2. Έτος και µήνας αποφοίτησης / 3. Με βάση τις δηλώσεις προτίµησης σας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το τµήµα που σπουδάσατε ήταν : Μεταξύ των πέντε πρώτων επιλογών Μεταξύ των 6-10 πρώτων επιλογών Άλλη επιλογή 4. Σας ενδιέφερε το επιστηµονικό αντικείµενο των σπουδών σας στην αρχή των σπουδών σας; Πολύ Λίγο Καθόλου εν το γνώριζα 5. Ποιος ήταν ο βαθµός πτυχίου : 6. Οι γονείς σας διαµένουν στην πόλη όπου πραγµατοποιήσατε τις σπουδές σας; 7. Νοικιάσατε διαµέρισµα / σπίτι στον τόπο σπουδών κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 8. Για πόσο χρόνο νοικιάζατε διαµέρισµα / σπίτι; (σε µήνες) 9. Είστε γενικά ευχαριστηµένος-η από τις σπουδές σας (πρόγραµµα σπουδών, διδάσκοντες, λειτουργικές υποδοµές, διοικητική στήριξη); Πολύ ευχαριστηµένος-η Ευχαριστηµένος-η Ούτε ευχαριστηµένος ούτε δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος-η Πολύ δυσαρεστηµένος ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ Συµµετείχατε σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατός σας ; εν υπήρχε πρόγραµµα 11. Είχατε εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εκτός πρακτικής άσκησης) ; 12. Αν ναι, δουλεύατε περιστασιακά ή συνεχόµενα; Περιστασιακά Συνεχόµενα 13. Έχετε αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος; (µόνο για όσα επαγγέλµατα απαιτείται υποχρεωτικά άδεια για ασκήση οποιασδήποτε δραστηριότητας) εν µε αφορά 14. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να αποκτήσετε την άδεια, µετά το πέρας των σπουδών σας; (σε µήνες) 15. Έχετε ολοκληρώσει ή πραγµατοποιείτε σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές ; Αν η απάντηση είναι όχι, προχωρήστε στην ενότητα ΙΙΙ (σελ. 5) 16. Αν έχετε πραγµατοποιήσει στο παρελθόν ή πραγµατοποιείτε σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές, ποιοι λόγοι σας ώθησαν στην πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών ; 14 α. Ήθελα να προχωρήσω επιστηµονικά και µε ενδιέφερε το θέµα 23

28 14 β. Εκτιµούσα ότι χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρει κανείς εργασία που αντιστοιχεί στις σπουδές µου 14 γ. Εκτιµούσα ότι θα χρειαστώ µεγαλύτερη επαγγελµατική εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελµατική σταδιοδροµία 14 δ. Άλλος λόγος Αν άλλος λόγος, περιγράψτε 17. ουλεύατε κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών; 18. Αν ναι, δουλεύατε περιστασιακά ή συνεχόµενα; Περιστασιακά Συνεχόµενα 19. Αν ναι, δουλεύατε µε µερική ή πλήρη απασχόληση ; Μερική απασχόληση Πλήρης απασχόληση 20. Αν δουλεύατε, η εργασία σας είχε σχέση µε τις µεταπτυχιακές σπουδές σας; ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.5 ΙΙΙ. Η σηµερινή κατάσταση απασχόλησης 1. Ποια είναι η κατάστασή σας σήµερα; Απασχολούµενος Άνεργος Μη ενεργός Αν η απάντηση είναι απασχολούµενος, συµπληρώστε την ενότητα ΙV Αν η απάντηση είναι άνεργος, συµπληρώστε την ενότητα VΙ (σελίδα 11) Αν η απάντηση είναι µη ενεργός, συµπληρώστε την ενότητα VΙΙ (σελίδα 13) IV. Απασχολούµενοι 1. Είχατε µέχρι σήµερα εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης ; Αν η απάντηση είναι όχι, συµπληρώστε µόνο την στήλη Vβ (σελ. 6-11). Αν η απάντηση είναι ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση 2. Η σηµερινή σας απασχόληση είναι σηµαντική απασχόληση; Αν η απάντηση είναι όχι, συµπληρώστε τις στήλες Vα και Vβ (σελ. 6-11) Αν η απάντηση είναι ναι, προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση 3. Η σηµερινή σας απασχόληση είναι η πρώτη σηµαντική σας απασχόληση; Αν η απάντηση είναι ναι, συµπληρώστε µόνο την στήλη Vβ (σελ. 6-11). Αν η απάντηση είναι όχι, συµπληρώστε τις στήλες Vα και Vβ (σελ. 6-11) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.6 V. Ιστορικό απασχόλησης Vα. Πρώτη σηµαντική απασχόληση Vβ. Η σηµερινή απασχόληση 1. Ποια ήταν η µορφή της εργασίας σας; Μισθωτός στον ιδιωτικό τοµέα Μισθωτός στο δηµόσιο τοµέα (στενό ή ευρύτερο) Συµβασιούχος έργου απασχολούµενος κυρίως σε έναν εργοδότη (ιδιωτικός τοµέας) Συµβασιούχος έργου απασχολούµενος κυρίως σε έναν εργοδότη (δηµόσιος τοµέας) Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (εργοδότης) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 2. Σε πόσο χρόνο µετά την αποφοίτηση βρήκατε την πρώτη σηµαντική σας απασχόληση; Μέχρι ένα µήνα µετά 24

29 Από 1 µήνα έως 6 µήνες µετά Από 6 µήνες έως 1 χρόνο µετά Από 1 έως 2 χρόνια µετά Πάνω από 2 χρόνια µετά Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών 3. Αντιµετωπίσατε δυσκολίες κατά την εύρεση εργασίας λόγω του φύλου σας; 4. Αν ναι, για ποιο λόγο; (Μέχρι δυο απαντήσεις) α. Έχω ή πιθανόν να κάνω σύντοµα παιδί β. Στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέροµαι, οι εργοδότες θεωρούν καταλληλότερους τους εργαζοµένους του αντίθετου φύλου γ. Άλλοι λόγοι 5. Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από την πρώτη σηµαντική εργασία σας και µετά την αποφοίτηση σας; Προχωρήστε παρακάτω στη σελίδα 8 στην ίδια στήλη 1. Ποια είναι η µορφή της εργασίας σας; Μισθωτός στον ιδιωτικό τοµέα Μισθωτός στο δηµόσιο τοµέα (στενό ή ευρύτερο) Συµβασιούχος έργου απασχολούµενος κυρίως σε έναν εργοδότη (ιδιωτικός τοµέας) Συµβασιούχος έργου απασχολούµενος κυρίως σε έναν εργοδότη (δηµόσιος τοµέας) Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (εργοδότης) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 2. Τί είδους εργασία κάνετε; 3. Σε ποιό οικονοµικό κλάδο ανήκει η επιχείρηση/ υπηρεσία που εργάζεστε ή η δραστηριότητα που ασκείτε; 4. Είστε ευχαριστηµένος/η από την σηµερινή σας απασχόληση ; Πολύ ευχαριστηµένος-η Ευχαριστηµένος-η Ούτε ευχαριστηµένος ούτε δυσαρεστηµένος υσαρεστηµένος-η Πολύ δυσαρεστηµένος-η 5. Ο τόπος της σηµερινής σας εργασίας είναι ο ίδιος µε τον τόπο κατοικίας των γονέων σας; 6. Αν όχι, πόσα περίπου χιλιόµετρα απέχει από τον τόπο κατοικίας των γονέων σας; (αριθµός χιλιοµέτρων) 7. Η σηµερινή σας εργασία βρίσκεται στην πόλη των σπουδών σας; ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.7 Vα. Πρώτη σηµαντική απασχόληση (συνέχεια) Vβ. Η σηµερινή απασχόληση (συνέχεια) 8. Πόσο διάστηµα µεσολάβησε µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης ή µεταξύ της σηµερινής απασχόλησης και της αποφοίτησης, εάν η σηµερινή απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση ; Μέχρι ένας µήνας Από 1 µήνας έως 6 µήνες Από 6 µήνες έως 1 χρόνος Από 1 έως 2 χρόνια Πάνω από 2 χρόνια Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών 9. Πόσες δουλειές αλλάξατε πριν τη σηµερινή σας απασχόληση; Αριθµός διαφορετικών εργασιών: 10. Είχατε περιστασιακή απασχόληση πριν από τη σηµερινή εργασία σας και µετά την αποφοίτηση σας; 11. Αντιµετωπίσατε δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου σας; 12. Αν ναι, για ποιο λόγο; (Μέχρι δυο απαντήσεις) Α. Έχω ή πιθανόν να κάνω σύντοµα παιδί 25

30 β. Στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέροµαι, οι εργοδότες θεωρούν καταλληλότερους τους εργαζοµένους του αντίθετου φύλου γ. Άλλοι λόγοι 13. Πόσες φορές µέχρι τώρα έχετε µείνει άνεργος; Αριθµός 14. Έχετε µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας; ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.8 Vα. Πρώτη σηµαντική απασχόληση (συνέχεια) Για όσους ήταν µισθωτοί ή συµβασιούχοι έργου απασχολούµενοι κυρίως σε έναν εργοδότη (δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας) συµπληρώστε τις ερωτήσεις 6-13 Για όσους ήταν αυτοαπασχολούµενοι µε ή χωρίς προσωπικό συµπληρώστε τις ερωτήσεις Για όσους ήταν βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, συµπληρώστε τις ερωτήσεις 9 και Πώς βρήκατε την πρώτη σηµαντική απασχόληση; (Μέχρι τρεις απαντήσεις) Οικογενειακές γνωριµίες/ φίλοι Συστάσεις καθηγητών ιαγωνισµός Αγγελίες από τον τύπο, διαδίκτυο ΟΑΕ Γραφείο ιασύνδεσης Επετηρίδα Άλλο 7. Αν συµµετείχατε σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στο Τµήµα σας, σας βοήθησε για να βρείτε την πρώτη σηµαντική σας απασχόληση; εν µε αφορά 8. Είδος της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης ; α. Σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) β. ηµόσιος υπάλληλος γ. Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) δ. Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση έργου) Vβ. Η σηµερινή απασχόληση (συνέχεια) 15. Αν ναι, 15α. Σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης; 15β. Στο πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ ; 15γ. Σε επιδοτούµενη από τον ΟΑΕ θέση εργασίας; Για όσους είναι µισθωτοί ή συµβασιούχοι έργου απασχολούµενοι κυρίως σε έναν εργοδότη (δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας) συµπληρώστε τις ερωτήσεις Για όσους είναι αυτοαπασχολούµενοι µε ή χωρίς προσωπικό συµπληρώστε τις ερωτήσεις Για όσους είναι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, συµπληρώστε τις ερωτήσεις 19, 22, Πώς βρήκατε τη σηµερινή απασχόληση; (Μέχρι τρεις απαντήσεις) Οικογενειακές γνωριµίες/ φίλοι Προηγούµενοι εργοδότες ή συνάδελφοι Συστάσεις καθηγητών ιαγωνισµός Αγγελίες από τον τύπο, διαδίκτυο ΟΑΕ Γραφείο ιασύνδεσης Επετηρίδα Άλλο 17. Αν συµµετείχατε σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στο Τµήµα σας, σας βοήθησε για να βρείτε τη σηµερινή σας απασχόληση; εν µε αφορά 26

31 18. Είδος της σηµερινής απασχόλησης ; α. Σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) ηµόσιος υπάλληλος γ. Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) δ. Προσωρινή απασχόληση ( σύµβαση έργου) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.9 Vα. Πρώτη σηµαντική απασχόληση (συνέχεια) 9. Η απασχόληση σας ήταν : Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση 10. ουλεύατε σε επιχείρηση που απασχολούσε: Μέχρι 4 άτοµα Από 5 ως 9 άτοµα Από 10 ως 19 άτοµα Από 20 ως 49 άτοµα Πάνω από 50 άτοµα εν µε αφορά 11. Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές Έως 500 ευρώ Από 501 έως 700 ευρώ Από 701 ως 900 ευρώ Από 901 ως 1100 ευρώ Από 1101 ως 1300 ευρώ Από 1301 ευρώ και πάνω 12. Βαθµός αντιστοιχίας των σπουδών µε την πρώτη σηµαντική απασχόληση. (Το αντικείµενο εργασίας µου αντιστοιχούσε στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση που έλαβα) Καθόλου Λίγο Αρκετά Απόλυτα Vβ. Η σηµερινή απασχόληση (συνέχεια ) 19. Η απασχόληση σας είναι : Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση 20. ουλεύετε σε επιχείρηση που απασχολεί: Μέχρι 4 άτοµα Από 5 ως 9 άτοµα Από 10 ως 19 άτοµα Από 20 ως 49 άτοµα Πάνω από 50 άτοµα εν µε αφορά 21. Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε να χάσετε την εργασία σας ή να µην έχετε δουλειά στο άµεσο µέλλον; 22. Yπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στη σηµερινή σας δουλειά; 23. Νοµίζετε ότι στη θέση εργασίας σας ο εργοδότης προτιµά να απασχολεί εργαζόµενους ενός συγκεκριµένου φύλου; 24. Αν ναι, ποιο φύλο; Άνδρας Γυναίκα 25. Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές Έως 500 ευρώ Από 501 έως 700 ευρώ Από 701 ως 900 ευρώ Από 901 ως 1100 ευρώ Από 1101 ως 1300 ευρώ Από 1301 ευρώ και πάνω 27

32 26. Βαθµός αντιστοιχίας των σπουδών µε τη σηµερινή απασχόληση. (Το αντικείµενο εργασίας µου αντιστοιχεί στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση που έλαβα) Καθόλου Λίγο Αρκετά Απόλυτα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.10 Vα. Πρώτη σηµαντική απασχόληση (συνέχεια) 13. Νοµίζετε ότι στη θέση ή/και για το αντικείµενο της εργασίας σας, θα µπορούσε ο εργοδότης να είχε επιλέξει να προσλάβει έναν απόφοιτο ΤΕΙ; Ναι Μάλλον ναι Όχι ιδιαίτερα Όχι Προχωρήστε στην ενότητα Vβ (σελ. 6) 14. Αν ήσαστε αυτοαπασχολούµενος ποιες ήταν οι βασικές πηγές οικονοµικής στήριξης: ( υνατότητα πολλαπλών επιλογών) α. Οικονοµική ενίσχυση από οικογένεια ή φίλους β. Οικονοµική ενίσχυση από τράπεζα γ. Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης δ. Κρατική ενίσχυση ή ευρωπαϊκό πρόγραµµα ε. ικές µου αποταµιεύσεις 15. Είχατε κάποια άλλη µορφή στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές συµβουλές, κλπ.) ; 16. Αν ναι, από πού ; ( υνατότητα πολλαπλών επιλογών) ΟΑΕ ΕΟΜΜΕΧ Άλλος κρατικός ή κοινωνικός φορέας Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι Άλλο 17. Αν ήσαστε αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (εργοδότης), ποιος ήταν ο αριθµός των μισθωτών που απασχολούσατε; Αριθµός: Προχωρήστε στην ενότητα Vβ (σελ. 6) Vβ. Η σηµερινή απασχόληση (συνέχεια) 27. Νοµίζετε ότι στη θέση ή/και για το αντικείµενο της εργασίας σας, θα µπορούσε ο εργοδότης να επιλέξει να προσλάβει έναν απόφοιτο ΤΕΙ; Ναι Μάλλον ναι Όχι ιδιαίτερα Όχι Προχωρήστε στην ενότητα VIII (σελ. 14) 28. Αν είστε αυτοαπασχολούµενος ποιες ήταν οι βασικές πηγές οικονοµικής στήριξης: ( υνατότητα πολλαπλών επιλογών) α. Οικονοµική ενίσχυση από οικογένεια ή φίλους β. Οικονοµική ενίσχυση από τράπεζα γ. Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης δ. Κρατική ενίσχυση ή ευρωπαϊκό πρόγραµµα ε. ικές µου αποταµιεύσεις 29. Είχατε κάποια άλλη µορφή στήριξης (πληροφορίες,τεχνικές συµβουλές, κλπ.) ; 30. Αν ναι, από πού ; ( υνατότητα πολλαπλών επιλογών) ΟΑΕ ΕΟΜΜΕΧ Άλλο κρατικός ή κοινωνικός φορέας Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι Άλλο 28

33 31. Αν είστε αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό (εργοδότης), ποιος είναι ο αριθµός των µισθωτών που απασχολείτε; Αριθµός: 32. Εκτιµάτε ότι η επιχείρησή σας έχει θετικές προοπτικές στο άµεσο µέλλον; Προχωρήστε στην ενότητα VIII (σελ. 14) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ.11 VΙ. Άνεργοι 1. ιάρκεια της ανεργίας Ως 6 µήνες Από 6 ως 12 µήνες Από 12 ως 24 µήνες Περισσότερο από 24 µήνες 2. Λόγοι της ανεργίας (µέχρι δυο απαντήσεις) α. εν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά µου β. Οι εργοδότες προτιµούν ανθρώπους που έχουν περισσότερη εµπειρία από µένα γ. Οι εργοδότες προσλαµβάνουν άτοµα µε περισσότερη κατάρτιση ή δεξιότητες από µένα δ. Οι εργοδότες θεωρούν µειονέκτηµα το φύλο µου 3. Λόγοι που οι εργοδότες θεωρούν το φύλο µειονέκτηµα (Απαντούν µόνο όσοι επιλέγουν το δ στην προηγούµενη ερώτηση) (µέχρι δυο απαντήσεις) α. Έχω ή πιθανόν να κάνω σύντοµα παιδί β. Στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέροµαι οι εργοδότες θεωρούν καταλληλότερους εργαζοµένους τους ανθρώπους του αντίθετου φύλου γ. Άλλοι λόγοι 4. Τρόπος αναζήτησης της εργασίας (µέχρι τρεις απαντήσεις) Οικογενειακές γνωριµίες/ φίλοι Συστάσεις καθηγητών Σύσταση από εργοδότη ιαγωνισµός Αγγελίες από τον τύπο ΟΑΕ Γραφείο ιασύνδεσης Άλλος τρόπος 5. Κάνατε συγκεκριµένες ενέργειες για να βρείτε απασχόληση κατά τον τελευταίο µήνα ; Αν στην προηγουµένη ερώτηση η απάντηση είναι ναι, συνεχίστε στην εποµένη ερώτηση Αν στην προηγουµένη ερώτηση η απάντηση είναι όχι, συνεχίστε στην εποµένη ενότητα VII (σελ 13). 6. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 7. Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, σε πόσες δουλειές έχετε απασχοληθεί; Αριθµός εργασιών : 8. Αν έχετε εργασθεί στο παρελθόν, είχατε µέχρι σήµερα εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης; ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Νοέµβριος 2004 σελ Έχετε µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας; 10. Αν ναι, 10α. Σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης; 10β. Στο πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ ; 10γ. Σε επιδοτούµενη από τον ΟΑΕ θέση εργασίας; 29

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής. «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο. ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Αίτηση Συμμετοχής «Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στο ήµο Αθηναίων» ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρωμένη: ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας εντάχθηκε στο οργανόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΤΑΙΡΟΣ: ΔΡΑΣΗ: ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΥΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης»

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης» ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ. για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ «Προκατάρτιση - Κατάρτιση σε ειδικές περιοχές της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Φεβρουάριος - Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των υπαξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα