ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη) Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής: 1 Αθήνα - Πειραιάς 2 Θεσσαλονίκη, Πάτρα 3 Άλλη πόλη (διευκρινίστε) 1.4. Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις (µόνο για τους άνδρες); 1.5. Οι γονείς σας διέµεναν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ή του Πειραιά όταν αρχίσατε να σπουδάζετε; 1.6. Αν όχι, σε ποια από τις παρακάτω περιοχές; 1 Θεσσαλονίκη 2 Πάτρα, Ηράκλειο 3 Άλλη πόλη 1.7. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της µητέρας σας; 1.7.α. Πατέρας 1.7.β. Μητέρα 1 Μεταπτυχιακός τίτλος ή ιδακτορικό 1 2 Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 2 3 Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 3 4 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 4 5 Απολυτήριο ηµοτικού 5 6 εν πήγε καθόλου σχολείο 6 Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.1/10

2 1.8. Ο πατέρας σας εργαζόταν ως: ηµόσιος υπάλληλος Ιδιωτικός υπάλληλος Ελεύθερος επαγγελµατίας ήταν συνταξιούχος ήταν άνεργος ήταν ανενεργός 1.9 Η µητέρα σας εργαζόταν ως: ηµόσιος υπάλληλος Ιδιωτικός υπάλληλος Ελεύθερος επαγγελµατίας Συνταξιούχος ήταν ανενεργή ήταν άνεργη Συγκατοικείτε σήµερα µε τους γονείς σας (τον ένα ή και τους δύο); 1 Ναι 2 Οχι 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2.1. Έτος εισαγωγής: Έτος και µήνας αποφοίτησης: Ποιος ήταν ο βαθµός πτυχίου: Ποια κατεύθυνση και ποια ροή επιλέξατε στη διάρκεια των σπουδών σας; 2.4.α Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 2.4.β Εφαρµοσµένη φυσική 1 Εφαρµοσµένη ανάλυση 1 Υπολογιστική & Θεωρητική Φυσική 2 Στατιστική 2 Πυρηνική φυσική & Στοιχειώδη Σωµατίδια 3 Μαθ/κά πληροφορικής 3 Οπτοηλεκτρονική & Λέιζερ 4 Εφ. Μαθ/κά -Μηχανική 4 Φυσική Υλικών 5 Μηχανική Υλικών 2.5 Με βάση τις δηλώσεις προτίµησης για την εισαγωγή σας στα ΑΕΙ, σε ποια σειρά προτίµησης ήταν η ΣΕΜΦΕ; Σας ενδιέφερε το επιστηµονικό αντικείµενο των σπουδών σας κατά την εισαγωγή σας στη ΣΕΜΦΕ; 1 Καθόλου 4 Πολύ 2 Λίγο 5 Πάρα πολύ 3 Αρκετά 6 εν το γνώριζα 2.7. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας, βρήκατε ενδιαφέρον το επιστηµονικό αντικείµενο των σπουδών σας; 1 Καθόλου 4 Πολύ 2 Λίγο 5 Πάρα πολύ 3 Αρκετά 6 εν απαντώ Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.2/10

3 2.8 Είχατε εργαστεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εκτός πρακτικής άσκησης) σε αντικείµενο σχετικό µε τις σπουδές σας; 2.9. Αν ναι, αρχίσατε να δουλεύετε, 1 κατά το τελευταίο έτος; 2 ή ήδη πριν το τελευταίο έτος; ιαθέτετε ή βρίσκεται σε εξέλιξη; 2.10.α. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 3 Σε εξέλιξη 210.β. ιδακτορικό ίπλωµα 3 Σε εξέλιξη Αν απαντήσατε ναι, προσδιορίστε έτος απόκτησης, χώρα και αντικείµενο σπουδών (Αν "σε εξέλιξη" απαντήστε για το έτος εγγραφής, τη χώρα σπουδών και για το αντικείµενο) Α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Έτος εγγραφής α β Έτος απόκτησης α β Χώρα σπουδών (*) α β Αντικείµενο α β Β. ιδακτορικό δίπλωµα Ποιοι λόγοι σας ώθησαν στην πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών; (µέχρι δυο απαντήσεις - επιλέγετε ιεραρχικά 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή 1 Ήθελα να προχωρήσω επιστηµονικά και µε ενδιέφερε το θέµα 1 2 Εκτιµούσα ότι χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρω 2 εργασία που να αντιστοιχεί στις σπουδές µου 3 Εκτιµούσα ότι έτσι θα έχω καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη 3 4 Θεωρούσα ότι µε το µεταπτυχιακό τίτλο θα κάλυπτα το κενό 4 των µη κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων 5 Άλλος λόγος (αν άλλος λόγος, περιγράψτε): Για ποιους από τους παρακάτω λόγους προχωρήσατε στην πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό 1 εν υπήρχε µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην Ελλάδα µε γνωστικό αντικείµενο που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά µου 2 Αξιολογώ ως καλύτερο το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα 3 Εκτιµώ ότι για την επαγγελµατική µου εξέλιξη βαρύνουν περισσότερο τα µεταπτυχιακά του εξωτερικού 4 Άλλος λόγος (αν άλλος λόγος, περιγράψτε):... (*) Σηµειώστε 1 για την Ελλάδα, 2 για το Ηνωµένο Βασίλειο, 3 για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, 4 για τις υπόλοιπες χώρες της υτικής Ευρώπης, 5 για άλλη χώρα. Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.3/10

4 Ποιες από τις παρακάτω γλώσσες γράφετε και µιλάτε πολύ καλά ή άριστα; 1. Αγγλική 2. Γαλλική 3. Γερµανική 4. Άλλη γλώσσα 3. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3.1. Ποια είναι η επαγγελµατική κατάστασή σας σήµερα; 1 Εργαζόµενος 2 Άνεργος 3 Μη ενεργός Εάν είστε άνεργος 3.2. ιάρκεια της ανεργίας (σε µήνες): Λόγοι της ανεργίας (µέχρι δυο απαντήσεις - επιλέγετε ιεραρχικά 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή 1 εν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για την ειδικότητά µου 1 2 Οι εργοδότες δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για τους απόφοιτους της ΣΕΜΦΕ 3 Οι εργοδότες προτιµούν ανθρώπους που έχουν περισσότερη εµπειρία από µένα 4 Άλλο Αν άλλο, προσδιορίστε: Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους αναζήτησης θεωρείτε ότι έχετε περισσότερες πιθανότητες να βρείτε εργασία; (Μέχρι 2 επιλογές - επιλέγετε ιεραρχικά, την 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και την 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή 1 Οικογενειακές γνωριµίες/ φίλοι 1 2 Συστάσεις καθηγητών 2 3 ιαγωνισµοί 3 4 Αγγελίες από τον τύπο, ιαδίκτυο 4 5 Άλλος τρόπος Κάνατε συγκεκριµένες ενέργειες για να βρείτε απασχόληση κατά τον τελευταίο µήνα ; 3.6. Είχατε µέχρι σήµερα εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης ανάλογη των προσδοκιών σας; Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.4/10

5 . Αν ΟΧΙ, συνεχίζετε στην ενότητα 4 Εάν είστε ανενεργός 3.7. Λόγοι µη ενεργοποίησης 1 Στρατιωτική θητεία 2 Οικογενειακές υποχρεώσεις 3 Μεταπτυχιακές σπουδές 4 Άλλο (προσδιορίστε) Είχατε µέχρι σήµερα εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης ανάλογη των προσδοκιών σας; Εάν εργάζεστε 3.9. Ποια είναι η νοµική µορφή της επιχείρησης / οργανισµού όπου εργάζεστε (κυρία απασχόληση); 1 ηµόσια υπηρεσία, Ν.Π..., Τοπική αυτοδιοίκηση 2 ηµόσια επιχείρηση 3 Ιδιωτική επιχείρηση Ανώνυµος Εταιρία 4 Ιδιωτική επιχείρηση Προσωπική (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) 5 Ιδιωτική επιχείρηση - Ατοµική 6 Άλλο (προσδιορίστε) Σε ποιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας εντάσσεται η επιχείρηση/οργανισµός όπου απασχολείστε; 1 Πρωτογενής τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία, αλιεία, ορυχεία, λατοµεία) 2 Μεταποίηση 3 Ηλεκτρισµός, φωταέριο, ύδρευση 4 Κατασκευές 5 Εµπόριο, µεταφορές, αποθηκεύσεις 6 Τράπεζες, ασφάλειες 7 Επικοινωνίες 8 Πληροφορική 9 Λοιπές συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τρίτους 10 Ιδιωτική εκπαίδευση, Φροντιστήρια 11 Λοιπές υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα 12 ηµόσια εκπαίδευση, Ερευνητικά Ιδρύµατα 13 ηµόσια διοίκηση και λοιπές υπηρεσίες του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα 14 Άλλο (προσδιορίστε) Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.5/10

6 3.11. Με βάση µία κλίµακα από το 1 έως το 5, πόσο καινοτοµική εκτιµάτε ότι είναι η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε, Καθόλου Πάρα πολύ ως προς την ικανότητά της να εισάγει νέα προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά ως προς την ικανότητά της να εισάγει νέες οργανωτικές-τεχνολογικές µεθόδους Ποια είναι η σχέση εργασία σας; 1 Ελεύθερος επαγγελµατίας αυτοαπασχολούµενος 2 Ελεύθερος επαγγελµατίας σε έναν εργοδότη (οιονεί µισθωτός) 3 Μισθωτός µε σύµβαση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 4 Μισθωτός µε σύµβαση στον ιδιωτικό τοµέα Η σηµερινή σας εργασίας είναι σχετική µε την ειδικότητά σας; Αν το αντικείµενο της εργασίας σας δεν έχει κατά κύριο λόγο σχέση µε τις σπουδές σας, αυτό οφείλεται: 1 Στις δυσκολίες που αντιµετωπίσατε στην εύρεση εργασίας 2 Στην αναντιστοιχία των θέσεων εργασίας που προσφέρονται µε το κύριο αντικείµενο των σπουδών σας/ της ειδικότητας σας 3 Στις υψηλότερες αποδοχές ή στις καλύτερες συνθήκες εργασίας της παρούσας απασχόλησης 4 Σε προσωπικούς λόγους 5 Άλλος λόγος (ποιός;) Ποιος είναι ο τοµέας αρµοδιοτήτων σας στην µονάδα όπου εργάζεστε; 1 Εφαρµοσµένη έρευνα: τεχνική ανάπτυξη προϊόντων, προσαρµογή τεχνολογίας 2 Βασική έρευνα 3 Τοµείς Υγείας (π.χ. Φυσικός Νοσοκοµείου, Βιοιατρική) 4 Στατιστική 5 Πληροφορική υποστήριξη 6 ιοίκηση, διαχείριση έργων 7 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών (τεχνικοοικονοµικού-διοικητικού περιεχοµένου) Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.6/10

7 8 Χρηµατο-οικονοµική διαχείριση 9 Τεχνική υποστήριξη 10 Εκπαίδευση-Κατάρτιση 11 Τεχνικές Μελέτες 12 Άλλο (προσδιορίστε) Εδώ και πόσο καιρό (σε µήνες) απασχολείστε στη σηµερινή σας εργασία; Τι πιστεύετε για τη σηµερινή σας απασχόληση; Ποιο από τα παρακάτω σας αντιπροσωπεύει καλύτερα; 1 Εργάζεστε προσωρινά, προσδοκώντας κάτι καλύτερο; 2 Θα παραµένατε σε αυτήν την απασχόληση µόνο αν είχατε κάποια εξέλιξη ή κάποια καλύτερη αµοιβή (µεγαλύτερο εισόδηµα); 3 Σκοπεύετε να παραµείνετε για αρκετό καιρό ακόµη; 4 εν ξέρω, δεν απαντώ Ποιό είναι το συνολικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα από την (τις) εργασία (ες) σας; 1 Έως ευρώ 2 Από 1101 έως 1500 ευρώ 3 Από 1501 έως 2000 ευρώ ευρώ και άνω 4. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ 4.Α. Σχετικά µε την εργασία 4.1. Χρησιµοποιώντας µια κλίµακα από το 1 έως το 5 αξιολογείστε πόσο ικανοποιηµένος ή πόσο δυσαρεστηµένος αισθάνεστε συνολικά από την εργασία σας Πολύ δυσαρεστηµένος Πολύ ικανοποιηµένος 4.2 Υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµία) στη σηµερινή σας δουλειά; 4.3. Πού θα προτιµούσατε να εργάζεστε; (Μέχρι 2 επιλογές - επιλέγετε ιεραρχικά, την 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και την 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.7/10

8 1 Στο δηµόσιο τοµέα (στενό και ευρύτερο) 1 2 Στον ιδιωτικό τοµέα ως µισθωτός 2 3 Στην ευτεροβάθµια εκπαίδευση 3 4 Άλλο Για ποιο λόγο; (Μέχρι 2 επιλογές - επιλέγετε ιεραρχικά, την 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και την 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή 1 Προσφέρει ασφάλεια 1 2 Προσφέρει καλές αµοιβές 2 3 Είναι συµβατό µε τα ενδιαφέροντά µου 3 4 Προσφέρει αυτονοµία 4 5 Προσφέρει συνθήκες δηµιουργικότητας 5 6 Προσφέρει προοπτικές εξέλιξης 6 Άλλο, (προσδιορίστε): Από τις παρακάτω δεξιότητες αναφέρετε ποιες θεωρείτε ως τις πιο σηµαντικές για την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία (Μέχρι 2 επιλογές - επιλέγετε ιεραρχικά, την 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και την 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή 1 ιοικητικές, οργανωτικές, 1 διαπραγµατευτικές ικανότητες 2 Πρωτοβουλία Ηγετική ικανότητα 2 3 Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 3 4 Καινοτοµική διάθεση, φαντασία, 4 δηµιουργικότητα 5 Αναλυτική και συνθετική σκέψη 5 6 Αποτελεσµατικότητα, µεθοδικότητα, πρακτικότητα 6 4.Β. Σχετικά µε τις σπουδές 4.6. Με τη βοήθεια µιας κλίµακας από το 1 έως το 5 αξιολογείστε πόσο προετοιµασµένοι ήσασταν εσείς προσωπικά από το πρόγραµµα των σπουδών σας όταν αντιµετωπίσατε για πρώτη φορά την αγορά εργασίας; Καθόλου προετοιµασµένος Πολύ καλά προετοιµασµένος Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.8/10

9 4.7. Με τη βοήθεια µια κλίµακας από το 1 µέχρι το 5 αξιολογείστε σε ποιο βαθµό η τωρινή σας απασχόληση αξιοποιεί το επίπεδο των γνώσεων που αποκτήσατε στις προπτυχιακές σπουδές σας; Καθόλου Πάρα πολύ 4.8 Με τη βοήθεια µια κλίµακας από το 1 µέχρι το 5 αξιολογείστε σε ποιο βαθµό η τωρινή σας απασχόληση αξιοποιεί το επίπεδο των δεξιοτήτων που αποκτήσατε στις προπτυχιακές σπουδές σας (αναλυτική συνθετική σκέψη, αποτελεσµατικότητα, καινοτοµικότητα κ.λ.π); Καθόλου Πάρα πολύ 4.9 Θα σας διαβάσω κάποια στοιχεία για το επίπεδο σπουδών σας και µε την βοήθεια µιας κλίµακας όπου 1= χαµηλό επίπεδο και 5= άριστο επίπεδο, θα ήθελα να αξιολογήσετε το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών σας σε σχέση µε τις απαιτήσεις της επαγγελµατικής σας σταδιοδροµίας; Xαµηλό επίπεδο Άριστο επίπεδο Επιστηµονικό θεωρητικό υπόβαθρο Τεχνικές γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο του διπλώµατος Χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Η/Υ Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων (reports) Σύνθεση παρουσιάσεων (presentations) Οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις εξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, πρακτικότητα, αποτελεσµατικότητα, κλπ) Με την βοήθεια µιας κλίµακας από το 1 έως το 5 θα ήθελα να αξιολογήσετε το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών σας ως προς την δυνατότητα που σας έδωσε να κατανοείτε και να αφοµοιώνετε νέες τεχνολογικές γνώσεις; Χαµηλό επίπεδο Άριστο επίπεδο Πώς θα χαρακτηρίζατε την εµπειρία σας από την πρακτική άσκηση; 1. Ήταν µία τυπική διαδικασία χωρίς κανένα πρακτικό αντίκρισµα 2 3 Με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τον κόσµο της εργασίας, αλλά δεν µου προσέφερε κάτι παραπάνω στο αντικείµενο των σπουδών µου Με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα την πρακτική πλευρά του αντικειµένου των σπουδών µου, αλλά όχι όσο θα ήθελα 4 Ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες µου 5 Άλλο Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.9/10

10 Ποια προβλήµατα αντιµετωπίσατε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, σε σχέση µε την οργάνωσή της από το ΕΜΠ; (µέχρι δυο απαντήσεις - επιλέγετε ιεραρχικά 1 η επιλογή για το πιο σηµαντικό και 2 η επιλογή για το λιγότερο σηµαντικό) η επιλογή η επιλογή 1 Αναποτελεσµατική οργάνωση 1 2 Ανεπαρκής παρακολούθηση και εποπτεία 2 3 Μικρή διάρκεια άσκησης 3 4 Ανεπαρκείς θέσεις πρακτικής άσκησης 4 5 Ανεπαρκής αποζηµίωση 5 6 Όχι καλή συνεργασία µε τις εταιρείες 6 7 Κανένα πρόβληµα 7 8 Άλλο Με τη βοήθεια µιας κλίµακας από το 1 έως το 5 (0: καθόλου καλή, 5: πάρα πολύ καλή), πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των συγγραµµάτων που σας παρασχέθηκαν κατά τις προπτυχιακές Καθόλου καλή Πολύ καλή 4.14 Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία από τις σπουδές σας, πόση έµφαση πιστεύετε ότι θα πρέπει να δίνεται κατά τις προπτυχιακές σπουδές, στις ακόλουθες πλευρές της διδασκαλίας: Αξιολογείστε µε τη βοήθεια µιας κλίµακας από το 1 έως το 5 (0: καθόλου έµφαση, 5: πάρα πολύ µεγάλη έµφαση), Εργαστηριακά µαθήµατα και ασκήσεις ιαθεµατικές εργασίες Εφαρµογές Η/Υ στην επίλυση προβληµάτων Τεχνικές εκθέσεις (reports) Παρουσιάσεις (presentations) Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων µε πρακτικές εφαρµογές Άλλο Με βάση τις µέχρι σήµερα εµπειρίες σας θα επιλέγατε να σπουδάσετε ξανά το ίδιο αντικείµενο ως προς; 4.15.α Επιστηµονικό ενδιαφέρον 4.15.β Επαγγελµατικές προοπτικές 1 Ναι 1 Ναι 2 Όχι 2 Όχι Κρίνετε σκόπιµη τη δηµιουργία νέων ροών ή των εµπλουτισµό κάποιων από τις ήδη υπάρχουσες; Έρευνα για την Επαγγελµατική Ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ερωτηµατολόγιο - σελ.10/10

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα