ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, , Αθήνα Τηλ.: Fax: ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., , Athens, Greece Tel.: Fax: Έρευνα για την επαγγελµατική κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας των νέων ιπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Μ.Ε.ΝΕ.ΠΟ.Μ.) Απρίλιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1. ηµογραφικά χαρακτηριστικά α. Φύλο β. Έτος Γέννησης γ. Έτος Αποφοίτησης 2. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά α. Χώρα απόκτησης διπλώµατος β. Μεταπτυχιακό ιδακτορικό 3. Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά α. Έτος εγγραφής στο ΤΕΕ β. Περιοχή επαγγελµατικής δραστηριοποίησης γ. Εργασιακός κλάδος δ. Μέλος ΣΠΜΕ ΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανεργία 2. Απαιτούµενος χρόνος εύρεσης της πρώτης θέσης εργασίας 3. Συνθήκες εργασίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων 4. Συνθήκες εργασίας Ελεύθερων Επαγγελµατιών 5. Συνθήκες εργασίας ηµοσίων Υπαλλήλων 6. Ώρες καθηµερινής εργασίας 7. Αµοιβή υπερωριών 8. Μικτό ετήσιο εισόδηµα 9. Αµοιβή ανά ώρες εργασίας 10. Αµοιβή ανά ηλικία 11. Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών 12. Αντικείµενο εργασίας 13. Πεδίο εργασίας 14. Βαθµός Ικανοποίησης IV. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Προβλήµατα στην αγορά εργασίας 2. Τοµείς όπου απαιτούνται περισσότερες γνώσεις από τη σχολή αποφοίτησης 3. Τοµείς όπου απαιτείται µεγαλύτερη υποστήριξη από τον ΣΠΜΕ V. ΣΥΝΟΨΗ Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 2

3 Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η Μόνιµη Επιτροπή Νέων Πολιτικών Μηχανικών (ΜΕΝΕΠΟΜ) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) πραγµατοποίησε τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο 2007 έρευνα µε ερωτηµατολόγιο σε τυχαίο δείγµα ιπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών ηλικίας έως 35 ετών. Η ταυτότητα της έρευνας είναι η εξής: Συλλογή Στοιχείων: Μόνιµη Επιτροπή Νέων Πολιτικών Μηχανικών (ΜΕΝΕΠΟΜ) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Σχεδιασµός και ανάλυση: Μέλη Μ.Ε.ΝΕ.ΠΟ.Μ. Ηµεροµηνίες Συλλογής: 01 Νοεµβρίου εκεµβρίου 2007 Μεθοδολογία: Γεωγραφική Κάλυψη: Ερωτηµατολόγιο 16 ερωτήσεων 2 σελίδων Αποστολή µε σε ιπλωµατούχους Πολιτικούς Μηχανικούς µε ηλικία µικρότερη των 35 ετών ηµοσίευση στο ελτίο του ΣΠΜΕ ηµοσίευση στο site του ΣΠΜΕ Πανελλαδική είγµα: 386 ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί µε ηλικία µικρότερη των 35 ετών Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσµάτων είχαν τα µέλη της ΜΕΝΕΠΟΜ, που είναι οι εξής Πολιτικοί Μηχανικοί: Κοτζαµπασάκης Γιάννης (Συντονιστής) Βλάσσης Παναγιώτης, Καρλαύτης Αριστείδης, Μήλης Νίκος, Χριστόφας Παναγιώτης Βαλσαµής Αλέξανδρος, Γιαννούλης Νίκος, Κατσούλας Πέτρος, Μυγδάλης Μπάµπης, Πανόπουλος Θανάσης Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 3

4 ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1. ηµογραφικά χαρακτηριστικά α. Φύλο Το 62% των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν άνδρες και το 38% γυναίκες (Γράφηµα 1). ΦΥΛΟ 62% 38% ΑΝ ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ β. Έτος Γέννησης Γράφηµα 1: Φύλο Στο Γράφηµα 2 φαίνεται η κατανοµή των 386 συµµετεχόντων στην έρευνα, ανάλογα µε το έτος γέννησής τους. Όπως φαίνεται, µεγαλύτερο ενδιαφέρον για συµµετοχή στην έρευνα έδειξαν ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί που γεννήθηκαν κατά τα έτη ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α Γράφηµα 2: Έτος Γέννησης Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 4

5 Γ. Έτος Αποφοίτησης Στο Γράφηµα 3 φαίνεται η κατανοµή των 386 συµµετεχόντων στην έρευνα, ανάλογα µε το έτος αποφοίτησής τους από τη σχολή απόκτησης του ιπλώµατός τους. ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Α. Γράφηµα 3: Έτος Αποφοίτησης Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 5

6 2. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά α. Χώρα Απόκτησης ιπλώµατος Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 4, το 76% των συµµετεχόντων στην έρευνα απέκτησε ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού από ΑΕΙ εντός Ελλάδας και το 14% απέκτησε ίπλωµα από ΑΕΙ του εξωτερικού. Μόλις το 1% έχει ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού και από ΑΕΙ εντός Ελλάδας και από σχολή του εξωτερικού. ΧΩΡΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 76% 14% 9% 1% ΑΕΙ Εσωτ. ΑΕΙ Εξωτ. ΑΕΙ Εσωτ. & Εξωτ..Α. Γράφηµα 4: Χώρα απόκτησης ιπλώµατος Από όσους δήλωσαν ότι σπούδασαν στο εξωτερικό, το 57% έχει πρώτο πτυχίο 3ετούς διάρκειας (Γράφηµα 5). ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 1ο ΠΤΥΧΙΟ 3ετές; 18% 57% 25% ΝΑΙ ΟΧΙ.Α. Γράφηµα 5: ιάρκεια σπουδών 1 ου πτυχίου στο εξωτερικό Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 6

7 β. Μεταπτυχιακό- ιδακτορικό Το 50% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι εκτός από το ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού είναι κάτοχοι και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το 3% των συµµετεχόντων έχει ιδακτορικό τίτλο. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ- Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ 46% 50% 1% 2% 1% Μόνο ίπλωµα ίπλω µα-master ίπλω µα-phd ίπλω µα-master-phd.α. Γράφηµα 6: Κάτοχοι µεταπτυχιακών ιδακτορικών τίτλων Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 7

8 3. Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά α. Έτος εγγραφής στο ΤΕΕ Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ κατά το έτος Η κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε το έτος εγγραφής στο ΤΕΕ φαίνεται στο Γράφηµα 7: ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΕ Α. Γράφηµα 7: Έτος Εγγραφής στο ΤΕΕ β. Περιοχή επαγγελµατικής δραστηριοποίησης Όπως προαναφέρθηκε, η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας ήταν πανελλαδική. Στο Γράφηµα 8 απεικονίζεται η περιοχή δραστηριοποίησης των συµµετεχόντων στην έρευνα: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙΑ (πλην Κρήτης) ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.Α. Γράφηµα 8: Περιοχή επαγγελµατικής δραστηριοποίησης συµµετεχόντων στην έρευνα Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 8

9 γ. Εργασιακός κλάδος Οι µισοί συνάδελφοι, από όσους συµµετείχαν στην έρευνα, εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Το 42% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και το 11% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι (Γράφηµα 9). ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ 60% 50% 45% 42% 30% 15% 11% 7% 0% Ιδιωτικός Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελµατίας ηµόσιος Υπάλληλος.Α. Γράφηµα 9: Εργασιακός κλάδος δ. Μέλος ΣΠΜΕ Οι 8 στους 10 συµµετέχοντες στην έρευνα είναι µέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Γράφηµα 10). ΜΕΛΟΣ ΣΠΜΕ 81% 2% 17% ΝΑΙ ΟΧΙ.Α. Γράφηµα 10: Μέλος ΣΠΜΕ Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 9

10 ΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανεργία Το 93% των συναδέλφων που συµµετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι έχει εργασία σήµερα. Αρνητικά απάντησε το 6% των συµµετεχόντων (Γράφηµα 11). ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/-Η ΣΗΜΕΡΑ 93% 1% 6% ΝΑΙ ΟΧΙ.Α. Γράφηµα 11: Ανεργία 2. Απαιτούµενος χρόνος εύρεσης της πρώτης θέσης εργασίας Το 81% των συναδέλφων που συµµετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι ο απαιτούµενος χρόνος εύρεσης της πρώτης θέσης εργασίας ήταν 0-6 µήνες. Μέσα στον πρώτο χρόνο αναζήτησης εργασίας είχε βρει δουλειά το 91% των συµµετεχόντων (Γράφηµα 12). ΧΡΟΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΥΛΕΙΑ 80,8% 10,1% 1,6% 0,3% 7,3% 0-6 ΜΗΝΕΣ 0,5-1 ΧΡΟΝΟ 1-2 ΧΡΟΝΙΑ >2 ΧΡΟΝΙΑ.Α. Γράφηµα 12: Απαιτούµενος χρόνος έως την εύρεση της πρώτης θέσης εργασίας Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 10

11 3. Συνθήκες εργασίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Το 70% των Ιδιωτικών Υπαλλήλων αµείβεται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 6% δήλωσε ότι είναι Μισθωτοί (µε ΙΚΑ). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 23% των συµµετεχόντων στην έρευνα απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή (Γράφηµα 13). Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Τρόπος Πληρωµής 70% 6% 23% 1% ΠΥ ΙΚΑ ΠΥ +ΙΚΑ.Α. Γράφηµα 13: Τρόπος πληρωµής Ιδιωτικών Υπαλλήλων Επιπλέον, το 22% των Ιδιωτικών Υπαλλήλων εργάζεται στον χώρο εργασίας του χωρίς καµία απολύτως σύµβαση. Το 14% εργάζεται µε Σύµβαση Έργου και το 7% µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου. Υπάρχει και ένα ποσοστό 13% που έχει συνάψει Σύµβαση Αορίστου Χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 43% των συµµετεχόντων στην έρευνα απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή (Γράφηµα 14). Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Σχέση Εργασίας 22% 14% 13% 7% 43% ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ.Α. Γράφηµα 14: Σχέση εργασίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 11

12 4. Συνθήκες εργασίας Ελεύθερων Επαγγελµατιών Το 58% των Ελεύθερων Επαγγελµατιών διατηρεί Ατοµικό Γραφείο, ενώ το 40% συστεγάζεται σε Γραφείο µε Συνεργάτες (Γράφηµα 15). ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 58% 40% 2% ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.Α. Γράφηµα 15: Εργασιακές συνθήκες Ελεύθερων Επαγγελµατιών 5. Συνθήκες εργασίας ηµοσίων Υπαλλήλων Το 51% των ηµοσίων Υπαλλήλων είναι Μόνιµοι. Οι υπόλοιποι εργάζονται µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου (27%) και Αορίστου Χρόνου (22%) (Γράφηµα 15). ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 51% 27% 22% ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Γράφηµα 16: Εργασιακές σχέσεις ηµοσίων Υπαλλήλων Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 12

13 6. Ώρες καθηµερινής εργασίας Το 60,4% των συµµετεχόντων στην έρευνα εργάζεται 9-12 ώρες καθηµερινά. Υπάρχει και ένα 7,5% νέων Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι εργάζονται πάνω από 12 ώρες κάθε µέρα, κατά µέσο όρο (Γράφηµα 17). ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60,4% 22,0% 2,6% 7,5% 7,5% 0-4 ΩΡΕΣ 4-8 ΩΡΕΣ 9-12 ΩΡΕΣ >12 ΩΡΕΣ.Α. Γράφηµα 17: Ώρες καθηµερινής εργασίας Τα καθηµερινά ωράρια, ανά εργασιακό κλάδο, είναι τα εξής: ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ηµόσιοι Υπάλληλοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες 0-4 ΩΡΕΣ 1% 2% 4% 4-8 ΩΡΕΣ 26% 54% 10% 9-12 ΩΡΕΣ 66% 37% 71% >12 ΩΡΕΣ 5% 7% 12%.Α. 2% 0% 3% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% Πίνακας 1: Ώρες καθηµερινής εργασίας ανά εργασιακό κλάδο Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 13

14 7. Αµοιβή υπερωριών Το 44% των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι οι υπερωρίες δεν αµείβονται ποτέ, ενώ το 11% δήλωσε ότι οι υπερωρίες αµείβονται σπάνια. Μόλις το 13% απάντησε ότι οι υπερωρίες αµείβονται πάντα (Γράφηµα 18). ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 44% 11% 10% 13% 22% ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ.Α. Γράφηµα 18: Αµοιβή υπερωριών Η συχνότητα αµοιβής των υπερωριών, ανά εργασιακό κλάδο, είναι η εξής: ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ηµόσιοι Υπάλληλοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες ΠΑΝΤΑ 18% 12% 9% ΣΥΝΗΘΩΣ 9% 15% 12% ΣΠΑΝΙΑ 9% 15% 13% ΚΑΘΟΛΟΥ 58% 49% 35%.Α. 6% 9% 31% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% Πίνακας 2: Αµοιβή υπερωριών ανά εργασιακό κλάδο Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 14

15 8. Μικτό ετήσιο εισόδηµα Το 48% των συµµετεχόντων έχει µικτό ετήσιο εισόδηµα µεταξύ και Το 11% έχει µικτό ετήσιο εισόδηµα κάτω από και το 15% έχει µικτό ετήσιο εισόδηµα πάνω από (Γράφηµα 19). ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ( ) 21% 17% 27% 15% 11% 9% < > Α. Γράφηµα 19: Μικτό ετήσιο εισόδηµα Το µικτό ετήσιο εισόδηµα, ανά εργασιακό κλάδο, είναι το εξής: ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ηµόσιοι Υπάλληλοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες < % 5% 18% % 25% 21% % 29% 21% % 29% 15% > % 7% 20%.Α. 1% 5% 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% Πίνακας 3: Μικτό ετήσιο εισόδηµα ανά εργασιακό κλάδο Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 15

16 9. Αµοιβή ανά ώρες εργασίας Σύµφωνα µε το Γράφηµα 20, όσοι εργάζονται 5-8 ώρες ηµερησίως έχουν µικτό ετήσιο εισόδηµα µεταξύ και σε ποσοστό 42%. Αντίθετα, όσοι εργάζονται 9-12 ώρες ηµερησίως αµείβονται περισσότερο. Οι εργαζόµενοι άνω των 12 ωρών ηµερησίως αµείβονται σε ποσοστό 31% είτε άνω των , είτε µεταξύ και ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100% 75% 50% 25% 0% >12 ώρες καθηµερινής εργασίας < > Γράφηµα 20: Κατανοµή αµοιβών ανά ώρες εργασίας 10. Αµοιβή ανά ηλικία Σύµφωνα µε το Γράφηµα 21, οι αµοιβές των Πολιτικών Μηχανικών αυξάνονται µε την αύξηση της ηλικίας. Ο ρυθµός αύξησης των αµοιβών φαίνεται ότι είναι σταθερός έως την ηλικία των 31 ετών. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 100% 75% 50% 25% 0% ηλικία < > Γράφηµα 21: Κατανοµή αµοιβών ανά ηλικία Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 16

17 11. Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών Ο ίδιος ο µηχανικός συµµετέχει στην κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΣΜΕ Ε στο 59% των συµµετεχόντων. Στο 13% των περιπτώσεων, καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές του/της µηχανικού οι γονείς (Γράφηµα 22). ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 60% 59% 45% 30% 30% 15% 13% 0% 1% ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΓΟΝΕΙΣ.Α. Γράφηµα 22: Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών 12. Αντικείµενο εργασίας Σύµφωνα µε το Γράφηµα 23, το 56% των συµµετεχόντων στην έρευνα ασχολείται µε τη Μελέτη (Μόνο Μελέτη: 30%, Μελέτη-Επίβλεψη: 26%), ενώ το 43% ασχολείται µε την Επίβλεψη (Μελέτη-Επίβλεψη: 26% και Κατασκευή-Επίβλεψη: 17%). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 45% 30% 30% 26% 17% 15% 12% 0% 3% 1% 6% 5% ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟ.Α. Γράφηµα 23: Αντικείµενο εργασίας Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 17

18 13. Πεδίο εργασίας Το 51% των συµµετεχόντων στην έρευνα ασχολείται µε Στατικά και Οικοδοµικά Έργα. εύτερο πιο δηµοφιλές πεδίο εργασίας είναι τα Συγκοινωνιακά Έργα µε ποσοστό 12% (Γράφηµα 24). ΠΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60% 51% 45% 30% 15% 0% 12% 8% 6% 1% 1% 9% 6% ΣΤΑΤΙΚΑ- ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ- ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΛΛΟ.Α. Γράφηµα 24: Πεδίο εργασίας 14. Βαθµός Ικανοποίησης Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (53%) δήλωσε ικανοποίηση από το αντικείµενο και το πεδίο της εργασίας τους (15% πολύ, 38% αρκετά), ενώ το 10% εκφράζει δυσαρέσκεια (9% λίγο, 1% καθόλου ικανοποιηµένοι). Το 32% των συµµετεχόντων δεν είναι ούτε ικανοποιηµένοι ούτε δυσαρεστηµένοι από το αντικείµενο και το πεδίο της εργασίας τους (Γράφηµα 25). ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1% 9% 32% 38% 15% 6% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ.Α. Γράφηµα 25: Βαθµός Ικανοποίησης Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 18

19 IV. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Προβλήµατα στην αγορά εργασίας Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι Πολιτικοί Μηχανικοί που συµµετείχαν στην έρευνα είναι οι χαµηλές αµοιβές (62%) και το ωράριο εργασίας (45%). Ακολουθούν οι Συνθήκες Εργασίας (22%), η Ετεροαπασχόληση (9%) και η Ανεργία (9%) (Γράφηµα 26). ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 75% 60% 62% 45% 45% 30% 22% 15% 0% 9% 9% 3% 2% 7% 7% ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΕΡΟ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΟ.Α. Γράφηµα 26: Κυριότερα προβλήµατα στην αγορά εργασίας 2. Τοµείς όπου απαιτούνται περισσότερες γνώσεις από τη σχολή αποφοίτησης Το 74% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι ο τοµέας στον οποίον θα ήθελαν να έχουν λάβει περισσότερες γνώσεις από τη σχολή στην οποία φοίτησαν είναι η Εφαρµογή της Θεωρίας στην Πράξη. Το 52% θα ήθελε περισσότερες γνώσεις σχετικά µε Τεχνική Νοµοθεσία και το 43% εκµάθηση Προγραµµάτων Η/Υ για Μηχανικούς (Γράφηµα 27). ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 75% 74% 60% 52% 45% 43% 30% 15% 0% 5% 3% 2% ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΛΛΟ.Α. Γράφηµα 27: Τοµείς όπου απαιτούνται περισσότερες γνώσεις από τη σχολή αποφοίτησης Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 19

20 3. Τοµείς όπου απαιτείται µεγαλύτερη υποστήριξη από τον ΣΠΜΕ Σύµφωνα µε το Γράφηµα 28, το 80% των συµµετεχόντων θα ήθελε µεγαλύτερη υποστήριξη από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος σε Επαγγελµατικά Θέµατα. Το 37% ζητάει µεγαλύτερη υποστήριξη από τον ΣΠΜΕ σε Επιστηµονικά Θέµατα, ενώ το 2% ζήτησε µεγαλύτερη στήριξη πάνω σε Ασφαλιστικά Θέµατα. ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΜΕ 90% 75% 80% 60% 45% 37% 30% 15% 0% 2% 5% 4% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟ.Α. Γράφηµα 28: Τοµείς όπου απαιτείται µεγαλύτερη υποστήριξη από τον ΣΠΜΕ Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 20

21 V. ΣΥΝΟΨΗ Συνοψίζοντας, η Μόνιµη Επιτροπή Νέων Πολιτικών Μηχανικών του ΣΠΜΕ διεξήγαγε Πανελλαδική Έρευνα κατά το ακόλουθο Σχέδιο ράσης (Γράφηµα 29): Γιατί? Χαρτογράφηση των προβληµάτων στην αγορά εργασίας των νέων Πολιτικών Μηχανικών (<35 ετών) Τι? Έρευνα µε συµµετοχή 386 νέων Πολιτικών Μηχανικών Ποιος? Μόνιµη Επιτροπή Νέων Πολιτικών Μηχανικών του ΣΠΜΕ Πού? Πανελλήνιας εµβέλειας Πότε? Νοέµβριος εκέµβριος 2007 Πώς? Ερωτηµατολόγιο 16 ερωτήσεων Μετά τι? ηµοσίευση Έρευνας ιαβούλευση για τις απαιτούµενες δράσεις Προτάσεις αντιµετώπισης κυριοτέρων προβληµάτων Ενηµέρωση εµπλεκοµένων φορέων (ΥΠΕΠΘ, ΑΕΙ, ΤΕΕ) Γράφηµα 29: Σχέδιο ράσης Έρευνας ΜΕΝΕΠΟΜ Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έρευνας είναι τα εξής: Το 50% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι εκτός από το ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού είναι κάτοχοι και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Από όσους δήλωσαν ότι σπούδασαν στο εξωτερικό, το 57% έχει πρώτο πτυχίο 3ετούς διάρκειας. Το 50% των συµµετεχόντων είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 42% είναι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες και το 11% είναι ηµόσιοι Υπάλληλοι. Οι 8 στους 10 συµµετέχοντες στην έρευνα είναι µέλη του ΣΠΜΕ. Η ανεργία που κατέγραψε η έρευνα ανέρχεται σε ποσοστό 6%. Το 81% των συµµετεχόντων απάντησε ότι ο απαιτούµενος χρόνος εύρεσης της πρώτης θέσης εργασίας ήταν 0-6 µήνες. Μέσα στον πρώτο χρόνο αναζήτησης εργασίας είχε βρει δουλειά το 91% των συµµετεχόντων. Το 70% των Ιδιωτικών Υπαλλήλων αµείβονται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 6% δήλωσαν ότι είναι Μισθωτοί (µε ΙΚΑ). εν απάντησε το 23%. Το 22% των Ιδιωτικών Υπαλλήλων εργάζεται στον χώρο εργασίας τους χωρίς καµία απολύτως σύµβαση. Το 14% εργάζεται µε Σύµβαση Έργου και το 7% µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου. Υπάρχει και ένα ποσοστό 13% που έχει συνάψει Σύµβαση Αορίστου Χρόνου. εν απάντησε το 43%. Το 58% των Ελεύθερων Επαγγελµατιών διατηρεί Ατοµικό Γραφείο, ενώ το 40% συστεγάζεται σε Γραφείο µε Συνεργάτες. Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 21

22 Το 51% των ηµοσίων Υπαλλήλων είναι µόνιµοι. Οι υπόλοιποι εργάζονται µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου (27%) και Αορίστου Χρόνου (22%). Το 60,4% των συµµετεχόντων εργάζεται 9-12 ώρες καθηµερινά. Το 7,5% εργάζεται πάνω από 12 ώρες κάθε µέρα, κατά µέσο όρο. 4-8 ώρες εργάζεται το 54% των ηµοσίων Υπαλλήλων, 9-12 ώρες εργάζεται το 71% των Ελευθέρων Επαγγελµατιών και το 66% των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ενώ πάνω από 12 ώρες ηµερησίως εργάζεται το 12% των Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Το 44% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι οι υπερωρίες δεν αµείβονται ποτέ, ενώ το 11% δήλωσε ότι οι υπερωρίες αµείβονται σπάνια. Μόλις το 13% απάντησε ότι οι υπερωρίες αµείβονται πάντα. Το 48% των συµµετεχόντων έχει µικτό ετήσιο εισόδηµα µεταξύ και Το 11% έχει µικτό ετήσιο εισόδηµα κάτω από και το 15% έχει µικτό ετήσιο εισόδηµα πάνω από Ο ίδιος ο µηχανικός συµµετέχει στην κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΣΜΕ Ε στο 59% των συµµετεχόντων. Στο 13% των περιπτώσεων, καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές του/της µηχανικού οι γονείς. Το 56% των συµµετεχόντων ασχολείται µε τη Μελέτη (Μόνο Μελέτη: 30%, Μελέτη-Επίβλεψη: 26%), ενώ το 43% ασχολείται µε την Επίβλεψη (Μελέτη- Επίβλεψη: 26% και Κατασκευή-Επίβλεψη: 17%). Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (51%) ασχολείται µε Στατικά και Οικοδοµικά Έργα. εύτερο πιο δηµοφιλές πεδίο εργασίας είναι τα Συγκοινωνιακά Έργα (12%). Το 53% των συµµετεχόντων εξέφρασε ικανοποίηση από το αντικείµενο και το πεδίο της εργασίας (15% πολύ, 38% αρκετά), ενώ το 10% δήλωσε δυσαρέσκεια (9% λίγο, 1% καθόλου ικανοποιηµένοι). Το 32% των συµµετεχόντων δεν είναι ούτε ικανοποιηµένοι ούτε δυσαρεστηµένοι από το αντικείµενο και το πεδίο της εργασίας τους. Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι Πολιτικοί Μηχανικοί που συµµετείχαν στην έρευνα είναι οι χαµηλές αµοιβές (62%), το ωράριο εργασίας (45%) και οι συνθήκες εργασίας (22%). Το 74% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι ο τοµέας στον οποίον θα ήθελαν να έχουν λάβει περισσότερες γνώσεις από τη σχολή στην οποία φοίτησαν είναι η Εφαρµογή της Θεωρίας στην Πράξη. Το 52% θα ήθελε περισσότερες γνώσεις σχετικά µε Τεχνική Νοµοθεσία και το 43% εκµάθηση Προγραµµάτων Η/Υ για Μηχανικούς. Το 80% των συµµετεχόντων θα ήθελε µεγαλύτερη υποστήριξη από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος σε Επαγγελµατικά Θέµατα. Το 37% ζητάει µεγαλύτερη υποστήριξη από τον ΣΠΜΕ σε Επιστηµονικά Θέµατα, ενώ το 2% ζήτησε µεγαλύτερη στήριξη πάνω σε Ασφαλιστικά Θέµατα. Ευχαριστούµε θερµά τους 386 συναδέλφους που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή. Η άποψή τους συνέβαλε στη χαρτογράφηση της σηµερινής πραγµατικότητας που αντιµετωπίζουν οι νέοι Πολιτικοί Μηχανικοί στην αγορά εργασίας. Η συγκέντρωση και κωδικοποίηση των εργασιακών συνθηκών των νέων συναδέλφων αναδεικνύει τις προτεραιότητες στη δράση του Συλλόγου µας. Είναι το θεµέλιο για κάθε παρέµβαση προς τους εµπλεκόµενους φορείς. Με απώτερο στόχο τη βελτίωση των εργασιακών και επιστηµονικών συνιστωσών του επάγγελµατός µας. Νοέµβριος- εκέµβριος 2007 Σελ. 22

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007

I.Ê.Ð.Á. ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÅÊ ÉÊÐÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÁÈÇÍÁ 2007 I.Ê.Ð.Á. Éíóôéôïýôï ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò & Áëëçëåããýçò ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ñåõíá êáôáãñáöþò åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí åñãáæïìýíùí óå öïñåßò ðïõ ðáñý ïõí õðçñåóßåò ðñüíïéáò óôçí ðåñéöýñåéá Èåóóáëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Εμπειρική έρευνα για τη μελέτη της άποψης των φοιτητών Λογιστικής για την προοπτική της επαγγελματικής τους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ M E T R O N A N A L Y S I S ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αθήνα 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΛΪΟΣ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ 2013" φωτογραφίες µε παραδείγµατα από ταµπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισµός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή µου»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 Κατά το Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.589.657 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα