18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013. 4 η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων"

Transcript

1 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» Ανάλυση Δεδομένων

2 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω: 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρακα και το κομπιουτεράκι σας. 2. Ο διαθέσιμος χρόνος για να απαντήσετε το μοναδικό πρόβλημα της Ανάλυσης Δεδομένων είναι 4 ώρες. 3. Χρησιμοποιείστε μόνο μολύβια και στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε. 4. Συμπληρώστε τα πλαίσια στο άνω μέρος κάθε κόλλας με τον κωδικό που σας δό- θηκε, τον «αριθμό του προβλήματος» και τον συνολικό αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιήσατε για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 5. Στο τέλος της εξέτασης βάλτε όλες τις σελίδες μέσα στον φάκελο που σας δόθηκε. 6. Γράψτε με λογικά βήματα τις ενδιάμεσες εξισώσεις και υπολογισμούς μέχρι την τελική λύση. 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 2

3 Πίνακας Σταθερών (όλες οι μονάδες είναι στο σύστημα SI) Σταθερά Σύμβολο Τιμή Σταθερά της βαρύτητας G 6, N m 2 kg - 2 Σταθερά του Πλανκ h 6, J s Ταχύτητα του φωτός c 3, m s - 1 Μάζα του Ήλιου M! 1, kg Ακτίνα του Ήλιου R! 6, m Λαμπρότητα του Ήλιου L! 3, w Φαινόμενο μέγεθος Ήλιου m! - 26,8 Περίοδος περιστροφής Ήλιου ~27 ημέρες Ηλιακή σταθερά b! 1, w m - 2 Μάζα του Δία 1, kg Μάζα της Γης M 5, kg Ακτίνα της Γης R 6, m Μέση πυκνότητα της Γης ρ kg m - 3 Επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της θάλασσας g 9,81 m s - 2 Τροπικό έτος 365,24 ημέρες Συνοδικό έτος 365,26 ημέρες Συνοδική ημέρα s Κλίση του ισημερινού ως προς την εκλειπτική Ε 23 ο,5 Parsec pc 3, m Έτος φωτός ly 9, m Αστρονομική Μονάδα AU 1, m Απόσταση Γης Σελήνης 3, m Απόσταση Ήλιου από το κέ- ντρο του Γαλαξία R pc Σταθερά του Hubble H 75 km s - 1 Mpc - 1 Μάζα του ηλεκτρονίου m e 9, kg Μάζα του πρωτονίου m p 1, kg 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 3

4 Πρόβλημα: «Διαγράμματα Χρώματος Μεγέθους αστρικών σμηνών» Στην άσκηση αυτή θα χρησιμοποιήσετε φωτομετρικά δεδομένα από δύο αστρικά σμήνη για να υπολογίσετε κάποιες από τις ιδιότητες των σμηνών αυτών. Τα δεδομένα αποτελούνται από φωτο- γραφίες σε δύο φίλτρα, το οπτικό (V) και το μπλε (B). Η διαφορά φωτεινότητας ενός άστρου στο μπλε και το οπτικό (B- V) είναι ένα καλό μέτρο της θερμοκρασίας της φωτόσφαιρας του άστρου (Εικόνα 1). Η διαφορά αυτή ονομάζεται Δείκτης Χρώματος. Εικόνα 1: Τα φάσματα δύο αστεριών με διαφορετικές θερμοκρασίες. Η κατακόρυφες γραμμές δείχνουν το μή- κος κύματος των φίλτρων Β και V. (http://www.jb.man.ac.uk/distance/life/sample/stars/) Έτσι, ένα διάγραμμα Hertzsprung- Russel μπορεί να εκφραστεί σε σχέση με τη Λαμπρότητα και τη θερμοκρασία ή ισοδύναμα σε σχέση με το Απόλυτο Μέγεθος και τον Δείκτη Χρώματος (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Διάγραμμα Hertzprung- Russel μιας συλλογής αστεριών. Ο οριζόντιος άξονας μετράει θερμοκρασία ή, ισοδύναμα, δείκτη χρώματος. Ο κάθετος άξονας μετράει λαμπρότητα ή απόλυτο οπτικό μέγεθος. Στην εικόνα φαίνονται αστέρια της Κύριας Ακολουθίας, γίγαντες (HB), (GB) και λευκοί νάνοι (WD) (by Marc van der Sluys). 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 4

5 Ένα τέτοιο διάγραμμα, που χρησιμοποιεί φαινόμενα αντί για απόλυτα μεγέθη, είναι το παρατη- ρησιακό ανάλογο του διαγράμματος Hertzsprung- Russel και ονομάζεται Διάγραμμα Χρώματος - Με- γέθους (Color Magnitude Diagram, CMD). Τέτοια διαγράμματα χρησιμοποιούνται στην μελέτη αστρι- κών σμηνών (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Παράδειγμα CMD. Εδώ για το σμήνος Μ13. [http://www.physics.uc.edu/~hanson/astro/lecturenotes/w03/lec12/page11.html] Η άσκηση αυτή της Ανάλυσης Δεδομένων αφορά αποκλειστικά αστρικά σμήνη. Ξεκινάει με κά- ποιες απλές ερωτήσεις προσανατολισμού, προχωράει με την αναπαράσταση των δεδομένων σε ένα διάγραμμα CMD και ολοκληρώνεται με ερωτήσεις ερμηνείας των δεδομένων και υπολογισμών. Τα φωτομετρικά δεδομένα έχουν υποστεί την αρχική επεξεργασία και δίνονται σαν σχετικά μεγέθη (δηλ. δεν έχουν κάποια φυσική σημασία, παρά είναι δοσμένα σε σχέση με ένα - αυθαίρετο- αστέρι αναφο- ράς). Ό,τι σας ζητείται εδώ, είναι δουλειά που κάνουν μαθητές και ερευνητές αστρονομίας που θα δούλευαν σε παρόμοιο πρόβλημα. [Οι φωτομετρικές παρατηρήσεις παραχωρήθηκαν ευγενικά από τον Δρ Ulrich Kolb.] Εργασία 1 η : Κοιτάξτε ξανά την Εικόνα 2. (α) Γιατί η κλίμακα του κάθετου άξονα είναι αντεστραμμένη, όταν αυτός εκφράζεται σε Απόλυτο Μέγεθος, σε σχέση με όταν χρησιμοποιούμε την Λαμπρότητα (δηλ. γιατί οι τιμές χαμηλώνουν προς τα πάνω;) Το μέγεθος ορίζεται ως: m = 2,5log L+C Το - σ αυτόν τον ορισμό δίνει την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην Λαμπρότητα και το Μέγεθος (λαμπρότερα αστέρια έχουν μικρότερο μέγεθος). [2 μονάδες] (β) Για ποιόν λόγο είναι δυνατή η αντικατάσταση της Λαμπρότητας (ή απόλυτου μεγέθους) στον κά- θετο άξονα με το φαινόμενο μέγεθος, όταν πρόκειται για την αναπαράσταση ενός σμήνους; Τα αστέρια ενός σμήνους βρίσκονται όλα ουσιαστικά στην ίδια απόσταση από εμάς. Συνεπώς, η φω- τεινότητα (ή φαινόμενο μέγεθος) του καθενός έχει την ίδια σχέση με την λαμπρότητα του. Ή μπορεί να γίνει αναφορά στη σχέση: M = m+5 5log d, όπου το d είναι σε parsec (pc). Mε το σχόλιο: Μιας και η απόσταση είναι η ίδια, η διαφορά μεταξύ M και m είναι η ίδια για όλα τα αστέρια. [2 μονάδες] (γ) Για ποιόν λόγο είναι δυνατή η αντικατάσταση της θερμοκρασίας στον οριζόντιο άξονα με τον δεί- κτη χρώματος, όταν πρόκειται για την αναπαράσταση ενός σμήνους; 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 5

6 Τα φαινόμενα μεγέθη Β και V μετρούν την ένταση του φάσματος μελανού σώματος σε διαφορετικές συχνότητες. Η διαφορά δύο μεγεθών είναι ανάλογη του λόγου των εντάσεων στις δύο αυτές συχνό- τητες. Μιας και τα αστέρια του σμήνους είναι στην ίδια απόσταση, ο λόγος αυτός είναι ίσος με τον λόγο των λαμπροτήτων στις δύο συχνότητες. Το συνεχές φάσμα ενός αστεριού προσδιορίζεται από την φωτοσφαρική του θερμοκρασία. Άρα, διαφορετικές θερμοκρασίες, οδηγούν σε διαφορετικό λόγο λαμπροτήτων στα δύο χρώματα και κατά συνέπεια διαφορετικών δεικτών χρώματος. [4 μονάδες] Συνολικά για την ερώτηση 1: [8 μονάδες] Εργασία 2 η : Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σχετικά μεγέθη 31 αστεριών για το σμήνος «Δίας». Αυτά δεν αποτελούν παρά ένα μικρό αριθμό των αστέρων του σμήνους. Τα μεγέθη υπολογίστηκαν σε σχέση μ' ένα αστέρι αναφοράς R. Κατά συνέπεια, τα σχετικά μεγέθη του R είναι 0. Σαν αστέρι αναφοράς έχει επιλεχθεί ένα μη μεταβλητό αστέρι, τα φαινόμενα μεγέθη του οποίου έχουμε πάρει από αστρονομι- κό κατάλογο: m V = 9,38 και m B = 9,43. (α) Μετατρέψτε τα σχετικά μεγέθη των αστέρων σε φαινόμενα (m B, m V ). Συμπληρώστε τις στήλες m B και m V του πίνακα Ι. (β) Υπολογίστε το Β-V για κάθε αστέρι. Συμπληρώστε την τελευταία στήλη του πίνακα Ι. (γ) Κατασκευάστε το CMD του σμήνους «Δίας». Δηλαδή τοποθετήστε όλα τα αστέρια σε ένα διά- γραμμα m V προς Β-V (στον οριζόντιο άξονα βάλτε το Β- V και στον κατακόρυφο το m V όπως στην Εικόνα 3). α) m B = B rel + B R και m V = V rel + V R Σωστή εφαρμογή των παραπάνω τύπων [2 μονάδες], και [2 μονάδες] για κάθε στήλη αποτελεσμά- των. Συνολικά: [8 μονάδες] γ) M m_v B-V [Συνολικά: 8 μονάδες] για το διάγραμμα: [1+1] για κάθε άξονα με κατάλληλο εύρος τιμών, [1] για τον κατακόρυφο άξονα με αντεστραμμένη φορά. Οι υπόλοιπες 5 μονάδες, αναλόγως των σημείων που τοποθετήθηκαν: [5] για όλα τα σημεία - μια καλοσχηματισμένη Κ.Α. [4] για >25 σημεία (όλα τα σημεία, αλλά δεν σχηματίζουν καλά την Κ.Α.) [3] για σημεία [2] για σημεία [1] για < 10 σημεία Ν.Β. Δίας είναι το σμήνος Μ ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 6

7 B rel V rel m B m V B-V R 0 0 9,43 9,38 0,05 1 0,13 0, ,17 1, ,68 1, ,08-0, ,56 3, ,76 2, ,34 3, ,68 3, ,63 3, ,38 1, ,43 2, ,98 3, ,56 2, ,96 2, ,25 3, ,80 0, ,28 1, ,89 1, ,50 4, ,68 0, ,98 1, ,17-1, ,48 2, ,62 2, ,09 2, ,49 2, ,98 0, ,46 1, ,16 2, ,81 2, ,90 0, Πίνακας Ι. Συνολικά για την ερώτηση 2: [16 μονάδες] Εργασία 3 η : Η ίδια ανάλυση που κάνατε στην Εργασία 2, πραγματοποιήθηκε από κάποιον ερευνητή για περί- που 220 αστέρια του σμήνους «Ήρα». Το CMD του σμήνους «Ήρα» δίνεται στην Εικόνα 4. Ήρα m_v Εικόνα 4: Το CMD του σμήνους «Ήρα» B-V 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 7

8 Συγκρίνετε τα σχήματα των δύο αστρικών σμηνών (αυτό που έχετε παράγει στην Εργασία 2 και αυτό που σας δόθηκε έτοιμο της Εικόνας 4) με αυτό της Εικόνας 3. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την Κυρία Ακολουθία (Κ.Α.) και τον κλάδο των γιγάντων; Μπορείτε να εκτιμήσετε που βρίσκεται το ση- μείο καμπής της Κ.Α.; Σημειώστε πάνω στα σχήματα όποια από τα: Κ.Α., τον κλάδο των γιγάντων και το σημείο καμπής στα δύο διαγράμματα, έχετε εντοπίσει. Δίας: Κ.Α. καλοσχηματισμένη [2 μονάδα] Ήρα: Κ.Α., σημείο καμπής, κλάδος γιγάντων [4 μονάδες] Συνολικά για την Εργασία 3: [6 μονάδες] Εργασία 4 η : Σ αυτή την Εργασία θα υπολογίσετε την απόσταση του σμήνους «Δίας». Το πραγματικό χρώμα (Δείκτης Χρώματος) ενός αστεριού προσδιορίζεται απ τον φασματικό του τύπο. Παρόλα αυτά, η πο- ρεία του φωτός μέσα από τη μεσοαστρική ύλη τείνει να «κοκκινίζει» κάθε αστέρι (περισσότερο μπλε απορροφάται απ ό,τι άλλα χρώματα). Η απορρόφηση αυτή εξαρτάται από την ποσότητα μεσοαστρι- κής ύλης που μεσολαβεί μεταξύ του σμήνους και της Γης, οπότε είναι η ίδια για όλα τα αστέρια του κάθε σμήνους. Η διαφορά ανάμεσα στον παρατηρούμενο δείκτη χρώματος και τον πραγματικό βρί- σκεται εμπειρικά και είναι ίση με το 1/3 του δείκτη απορρόφησης. Ο δείκτης απορρόφησης για το σμήνος Δίας είναι Δ = 0,78. Η απόσταση από ένα αστέρι του σμήνους (και κατά συνέπεια από το σμήνος) δίνεται από τη σχέ- ση: M = m +5 5log d Δ όπου τα Μ και m είναι το απόλυτο και φαινόμενο μέγεθος του αστεριού και το d μετριέται σε parsec (pc). Θα εφαρμόσετε αυτήν την σχέση για τα μεγέθη στο οπτικό (Μ V, m V ). Στο επόμενο βήμα θα διαλέξετε το κατάλληλο αστέρι για να εφαρμόσετε αυτόν τον τύπο. Εξ ορι- σμού, ένα αστέρι φασματικού Α0 είναι αυτό που έχει πραγματικό Δείκτη Χρώματος 0 (δηλαδή τα Β και τα V μεγέθη του είναι ίσα). Κατά συνέπεια ένα αστέρι με πραγματικό φασματικό τύπο Α0 θα φαί- νεται στο διάγραμμα σας με δείκτη χρώματος Δ/3. Το απόλυτο μέγεθος στο οπτικό ενός αστεριού Α0 της Κ.Α. είναι Μ V = 0,7. (α) Προσδιορίστε την θέση ενός αστεριού της Κ.Α. τύπου Α0 στο διάγραμμα και βρείτε σε τι φαινόμε- νο μέγεθος m V αντιστοιχεί. Ένα αστέρι φασματικού τύπου Α0 της Κ.Α. θα έχει (Β- V) Α0 = 0,26. Αυτό αντιστοιχεί σε m V ~11,5 ± 0,5 [2 μονάδες] για τιμή μεταξύ 11,25 και 11,75 [2 μονάδες] και σφάλμα μεταξύ 0,25 και 0,75. Συνολικά: 4 μονάδες για το (α). (β) Χρησιμοποιείστε την εκτίμηση σας στο (α) για να υπολογίσετε την απόσταση του σμήνους σε pc. log d =1 5( 11,5 0,7 +5 0,78)= 3,004 d 1010 pc [2 μονάδες] για πράξεις, [1 μονάδα] για αποτέλεσμα, συνεπές με την τιμή στο (α). Συνολικά 3 μονάδες για το (β) (γ) Στο (α) έχετε, κατά πάσα πιθανότητα, εντοπίσει ένα εύρος τιμών του m V που αντιστοιχούν σε φα- σματικό τύπο Α0. Χρησιμοποιείστε την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή για να υπολογίσετε τις αντίστοι- χες αποστάσεις (ελάχιστη και μέγιστη σύμφωνα με το σφάλμα) για το σμήνος. Δώστε την απάντηση σας ως εξής: «η καλύτερη εκτίμηση είναι... pc και οι αντίστοιχες τιμές ελάχιστης και μέγιστης από- στασης είναι... (π.χ. Ας υποθέσουμε ότι η καλύτερη εκτίμηση της απόστασης που βρήκατε στο (β) ερώτημα είναι d = 102 pc, τότε οι τιμές ελάχιστης και μέγιστης απόστασης θα είναι 87pc και 109pc). d min = 801 pc και d max = 1270 pc Άρα: Η καλύτερη εκτίμηση είναι 1010 pc και οι αντίστοιχες τιμές ελάχιστης και μέγιστης απόστασης είναι 801 pc και 1270 pc. (Catalogued distance 816pc) 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 8

9 [2 μονάδες] για υπολογισμούς, [1 μονάδα] για το άνω όριο, [1 μονάδα] για το κάτω όριο, συνεπή με τις τιμές στο (α) [1 μονάδα] για κατάλληλη έκφραση του αποτελέσματος. Συνολικά για την ερώτηση (γ): [5 μονάδες] Συνολικά για την ερώτηση 4: [12 μονάδες] Εργασία 5 η : Οι αστέρες ενός σμήνους έχουν δημιουργηθεί όλοι μαζί. Άρα έχουν όλοι την ίδια ηλικία. Αυτή είναι η ηλικία του σμήνους. Δεδομένου ότι ο χρόνος ζωής στην Κ.Α. ενός αστεριού φασματικού τύπου Α0 είναι περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια, κατατάξτε τα σμήνη Δίας και Ήρα ως προς την ηλικία τους και δώστε μια εκτίμηση της ηλικίας του καθενός σμήνους. Το Δίας δεν δείχνει σημείο καμπής, σημάδι του ότι είναι νέο σμήνος. [2 μονάδες] Αστέρια τύπου Α0 βρίσκονται ακόμη στην ΚΑ. Άρα είναι νεότερο των 500 εκατ. χρόνων [2 μονάδες]. [catalogued age of Μ35: yr] Το Ήρα έχει σημείο καμπής περί το (0,5, 12), που αντιστοιχεί σε φασματικό τύπο μεταγενέστερο του Α0, άρα το Ήρα είναι παλιότερο των 500 εκατ χρόνων. [4 μονάδες] [catalogued age of Μ67: 2, yr] Συνολικά για την ερώτηση 5: [8 μονάδες] 18 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας η φάση Ανάλυση Δεδομένων 9

ΦΩΤΟΜΕΤΡIA ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSA J.

ΦΩΤΟΜΕΤΡIA ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSA J. Photometry of star clusters with SalsaJ Authors: Daniel Duggan & Sarah Roberts Translation: Ioanna Ioannidou ΦΩΤΟΜΕΤΡIA ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSA J. Λύκειο Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ.

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. Η δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος υπήρξε αντικείμενο όλων των θρησκειών. Από τη δεκαετία όμως του 1930, το θέμα αυτό περιήλθε στην δικαιοδοσία της επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; Α) Ακτίνα αστέρων (Όγκος). Στον Ήλιο, και τον Betelgeuse, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη γωνιακή διαμέτρο, α, των αστεριών. Αν γνωρίζουμε αυτή τη γωνία, τότε: R ( ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 60] 5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα