ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 T.E.I. KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α JOAN MIRO, Το χαµόγελο των φλογισµένων φτερών ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΛΕΒΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενασχόληση µε το αντικείµενο της πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα για µελέτη, καθώς αφορά όλους, αρµόδιους και µη φορείς, εµπλουτίζεται και εξελίσσεται διαρκώς. Επίσης, στην υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης εµπλέκεται άµεσα ο Κοινωνικός Λειτουργός, συνεργαζόµενος µε φορείς διαφόρων ειδικοτήτων, στοιχείο που µαρτυρά τη διεπιστηµονικότητα του συγκεκριµένου τοµέα. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το ότι το έργο της πρόληψης υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα και οι παρεµβάσεις της σχετίζονται τόσο µε άτοµο, όσο και µε το ευρύτερο περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα), οδήγησαν στην ενασχόληση µε αυτό το αντικείµενο.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ορισµοί ιαστάσεις του προβλήµατος της τοξικοεξάρτησης Αίτια χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Νοµικό πλαίσιο για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα ιαχωρισµός σκληρών µαλακών ναρκωτικών Αποποινικοποίηση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Ναρκωτικά ή Εξαρτησιογόνες Ουσίες ή Ψυχοδραστικές Ουσίες: Είναι το σύνολο των ουσιών µε φυσική ή συνθετική προέλευση που µπορούν µε την ενέργειά τους πάνω στο κεντρικό νευρικό σύστηµα να µεταβάλλουν τη διανοητική λειτουργία, τις αισθήσεις, τη συµπεριφορά. Εξάρτηση: Είναι µια ψυχολογική ή και σωµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την επιτακτική ανάγκη για λήψη της ουσίας σε συνεχή ή περιοδική βάση, µε σκοπό να βιώσει ο χρήστης τ αποτελέσµατα της δράσης της ουσίας ή ν αποφύγει τη δυσφορική κατάσταση που προκαλεί η στέρησή της. Σκληρά Μαλακά ναρκωτικά: Ο διαχωρισµός σκληρών µαλακών ναρκωτικών έχει σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητάς τους και το βαθµό εξάρτησης που προκαλούν στον χρήστη. Εποµένως, χαµηλός βαθµός επικινδυνότητας και εξάρτησης συνεπάγονται τον χαρακτηρισµό των ουσιών ως µαλακά και το αντίθετο ως σκληρά. Κατασταλτική Πολιτική: Είναι η πολιτική σύµφωνα µε την οποία δε γίνεται καµία διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών ναρκωτικών και οποιαδήποτε πράξη έχει σχέση µε αυτά θεωρείται παράνοµη και διώκεται ποινικά. Αποποινικοποίηση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών: Η αποποινικοποίηση περιλαµβάνει το διαχωρισµό των ψυχοδραστικών ουσιών µε κριτήριο την επικινδυνότητά τους, τη νοµιµοποίηση της διάθεσης της κάνναβης, µε πολιτειακά εποπτευόµενους τρόπους, και την παροχή µεθαδόνης και ηρωίνης σε όλους τους εξαρτηµένους χρήστες, µε ελεγχόµενη ιατρική συνταγογραφία.

5 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Από την αρχή της ιστορίας του ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να επέµβει στον ψυχικό του κόσµο, τροποποιώντας τα συναισθήµατα και τη διάθεσή του. Αρκετές εξαρτησιογόνες ουσίες χρησιµοποιήθηκαν για αιώνες σε θρησκευτικές και σε κοινωνικές τελετές. Στις σύγχρονες κοινωνίες η ανακάλυψη νέων ουσιών, η ανάπτυξη του νόµιµου και του παράνοµου εµπορίου, σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα των προβληµάτων της καθηµερινής ζωής συνέτειναν στην περαιτέρω εξάπλωση του φαινοµένου της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Ιδιαίτερα στις µέρες µας το φαινόµενο της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών εξελίσσεται, αυξάνεται και αλλάζει συνεχώς µορφές παγκοσµίως.

6 ΑΙΤΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Οικογένεια Άτοµο Κοινωνία Ατοµικό Επίπεδο: Βιολογικές διαταραχές. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Γενετικά χαρακτηριστικά. Μαθησιακοί παράγοντες. Οικογενειακό Επίπεδο: Ασάφεια & ακαµψία στα όρια. Παράδοξη επικοινωνία. Τριγωνοποίησεις στο οικογενειακό σύστηµα. Συναισθηµατική απουσία κάποιου γονέα. Κοινωνικό Επίπεδο: Περιβαλλοντικές επιδράσεις. Πολιτιστικές επιδράσεις. Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον συναναστροφές. Σχολικό σύστηµα. Επίδραση οµάδας οµοτίµων.

7 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαµβάνει νόµους και εν γένει ρυθµίσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται ένα σαφές ενιαίο θεσµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό δε γίνεται καµία διάκριση µεταξύ των εξαρτησιογόνων ουσιών και οποιαδήποτε πράξη έχει σχέση µ αυτές (κατοχή, χρήση, µεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, αγορά, παρασκευή, καλλιέργεια κ.λπ.) θεωρείται παράνοµη και διώκεται ποινικά. Αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει διαφορετική αντιµετώπιση για τους εµπόρους διακινητές, τους απλούς χρήστες και τους εξαρτηµένους, προκειµένου να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για καθεµία από τις παραπάνω περιπτώσεις και κατ επέκταση να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των ναρκωτικών αποτελεσµατικότερα.

8 ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ο ψυχοτρόπες ουσίες σε σχέση µε την τοξικοµανία και την εξάρτηση σαν κοινωνικό φαινόµενο διαχωρίζονται στα παρακάτω επίπεδα παρατήρησης και ανάλυσης: φαρµακολογικό, χηµικό, βιολογικό, κοινωνικό. Θα µπορούσε να γίνει για νοµικούς λόγους διαχωρισµός µε βάση τη φαρµακολογική, χηµική και βιολογική επίδραση των ουσιών, όµως ως προς την κοινωνική και ψυχολογική πλευρά του θέµατος ο µόνος διαχωρισµός που θα µπορούσε να γίνει είναι ανάµεσα στην χρήση και την εξάρτηση. Η χρήση (που µπορεί να είναι περιστασιακή ή κατάχρηση) καταλαµβάνει ένα µόνο µέρος της ζωής του χρήστη, ενώ η εξάρτηση είναι το µοναδικό νόηµα ύπαρξής του.

9 ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Οι υποστηρικτές της αποποινικοποίησης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών επιδιώκουν το διαχωρισµό των ουσιών µε κριτήριο την επικινδυνότητά τους, τη νοµιµοποίηση της διάθεσης της κάνναβης, µε πολιτειακά εποπτευόµενους τρόπους, και την παροχή µεθαδόνης και ηρωίνης σε όλους τους εξαρτηµένους χρήστες, µε ελεγχόµενη ιατρική συνταγογραφία, καθώς έτσι: Θα αντιµετωπιστεί το παράνοµο εµπόριο. Θα µειωθούν οι θάνατοι. ε θα σπαταλάται δηµόσιο χρήµα για τη συντήρηση διωκτικού, δικαστικού, σωφρονιστικού κα νοσηλευτικού µηχανισµού. Οι υποστηρικτές της ποινικοποίησης στηρίζουν την κατασταλτική πολιτική, καθώς: Το φαινόµενο της εξάρτησης δεν είναι φαρµακευτικό, αλλά ψυχοκοινωνικό και σχετίζεται µε ποικίλους παράγοντες που το ενισχύουν. Η αποποινικοποίηση της χρήσης θα οδηγήσει σε έµµεση αποποινικοποίηση και του εµπορίου των εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε ποιους είναι δυνατή η εκχώρηση αρµοδιότητας για νόµιµη χορήγηση νέων παράνοµων ουσιών πιο επικίνδυνων, οι οποίες εµφανίζονται καθηµερινά; Σύµφωνα µε έρευνες καθοριστική για τη ζήτηση είναι η ύπαρξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη ειδικά τις παράνοµες ουσίες και η δωρεάν ή φθηνή χορήγησή τους δεν οδηγεί κατ ανάγκη στον περιορισµό της εξάπλωσης. εν είναι δόκιµο να δίνονται λύσεις σε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, µελετώντας το θέµα από οικονοµική σκοπιά µε βάση τους όρους της ελεύθερης αγοράς.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) Πανελλαδικό ίκτυο Φορέων Πρόληψης

11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ) Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Σκοποί: Μελετά συνολικά το πρόβληµα της τοξικοεξάρτησης σε εθνικό επίπεδο. Παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία αναφορικά µε το θέµα των ναρκωτικών και τις διαστάσεις του, ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό. Σχεδιάζει, προωθεί, συντονίζει διυπουργικά και εφαρµόζει εθνική πολιτική σχετικά µε την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια πρόληψη. Συµβάλλει στην ίδρυση και την αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, των Θεραπευτικών Μονάδων και των Κέντρων Κοινωνικής Επαγγελµατικής Επανένταξης της Ελλάδας. Επιχορηγεί θεραπευτικά προγράµµατα και προγράµµατα πρόληψης, που εφαρµόζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από κυβερνητικούς και µη οργανισµούς.

12 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Σκοποί: Μελετά το πρόβληµα της τοξικοεξάρτησης. Σχεδιάζει και εφαρµόζει προγράµµατα θεραπείας και πρόληψης. Παρέχει προγράµµατα επιµόρφωσης και εκπαίδευσης. Πραγµατοποιεί έρευνες στο χώρο της τοξικοεξάρτησης. Ενηµερώνει την κοινή γνώµη γύρω από θέµατα λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων του και γενικότερα του προβλήµατος της χρήσης και της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες. Πραγµατοποιεί εκδόσεις µε αντικείµενο τη θεραπεία και την πρόληψη.

13 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΕΠΝ) Αποτελεί το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού ικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία, του EMCDDA. Σκοποί: Συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται πληροφορίες για τα ναρκωτικά και τις ανάγκες και προτεραιότητες στον τοµέα της ζήτησης και της µείωσης της ζήτησης (πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη). Παρέχει οδηγίες και υποστήριξη για τη βελτίωση της εγκυρότητας και της συγκρισιµότητας των υπαρχόντων δεικτών. Παρέχει οδηγίες και υποστήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη νέων δεικτών. Παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους οργανισµούς και υπηρεσίες, καθώς και σε επαγγελµατίες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναπτύσσει κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και τεχνογνωσία, για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

14 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Σκοποί: ιεξάγει και προωθεί έρευνες στους βασικούς άξονες του τοµέα της Ψυχικής Υγιεινής βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει συµβουλευτική συνδροµή σε θέµατα του αντικειµένου του προς το κράτος, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου. Σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράµµατα στον τοµέα της Ψυχικής Υγιεινής.

15 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Σκοποί: Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της πρόληψης, έτσι όπως αυτή εφαρµόζεται στον ελλαδικό χώρο. Η διαρκής εξέλιξη των Στελεχών πρόληψης και των προγραµµάτων που αυτά αναπτύσσουν στα Κέντρα τους. Η διοργάνωση Πανελλαδικών Συναντήσεων Φορέων Πρόληψης. Η διοργάνωση Ηµερίδων. Η ανάπτυξη δικτύωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των φορέων πρόληψης.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ορισµοί Φιλοσοφία της πρόληψης Τα Κέντρα Πρωτοβάθµιας Πρόληψης της Ελλάδας Εθελοντισµός και Πρόληψη Σύγχρονες αντιλήψεις και στρατηγικές στον τοµέα της πρόληψης στην Ελλάδα

17 Πρόληψη: Πρωτογενής Πρόληψη: ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρέµβαση πριν την εκδήλωση ενός γεγονότος που προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες, που σηµαίνει διάσπαση του δικτύου των αιτιωδών σχέσεων οι οποίοι περιβάλλουν αυτό το γεγονός, µε την αφαίρεση ενός ή περισσότερων κρίκων της αλυσίδας. ευτερογενής πρόληψη: Η δουλειά µε άτοµα ή οµάδες «υψηλού κινδύνου», που φλερτάρουν, δηλαδή, µε τις ουσίες ή κάνουν περιστασιακή χρήση, αλλά δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της εξάρτησης. Τριτογενής Πρόληψη: Η πρόληψη της υποτροπής µιας ασθένειας ή ο περιορισµός των επιπτώσεων των υπολειµµατικών συµπτωµάτων στην περίπτωση της κλινικά εµφανούς ασθένειας ή του προβλήµατος συµπεριφοράς στα πρώτα του στάδια. Αυτό το επίπεδο συνδέεται συνήθως στενά µε τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. Φιλοσοφία πρόληψης: Η ύπαρξη ενός ιδεολογικού πλαισίου και µιας ενιαίας φιλοσοφίας που σχετίζεται µε την υιοθέτηση υπεύθυνων στάσεων και συµπεριφορών, που προάγουν τη σωµατική και την ψυχική υγεία του ατόµου και του κοινωνικού συνόλου. Πολιτική στην πρόληψη: Ο προγραµµατισµός συνολικών και συντονισµένων δραστηριοτήτων για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή της υγείας. Εθελοντισµός: Η έκφραση της βούλησης των πολιτών να αναλαµβάνουν ελεύθερα πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τις ικανότητες και τη διάθεσή τους, προκειµένου να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

18 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Το φαινόµενο της εξάρτησης από φαρµακευτικές ουσίες δεν είναι φαρµακευτικό, αλλά ψυχοκοινωνικό. Η πρόταση πρόληψης διακατέχεται από µια ανατρεπτική λογική του τρόπου ζωής, των στάσεων και των στερεότυπων συµπεριφορών, που επιβάλλουν οι υπάρχουσες δοµές ή όχι. Έτσι, το κράτος είναι υποχρεωµένο να βάζει τις προδιαγραφές και να χρηµατοδοτεί τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποιηµένων πολιτών στο επίπεδο της συνοικίας και της γειτονιάς και όχι να είναι το ίδιο φορέας της πρότασης. Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση όλων για την επίλυση µιας σειράς κοινωνικών προβληµάτων συµβάλλει στη µείωση της εξάπλωσης της χρήσης ναρκωτικών. Στην πρόληψη δεν έχει σηµασία αν κάποιος χρησιµοποιεί «σκληρά» ή «µαλακά» ναρκωτικά, νόµιµα ή παράνοµα, αφού όλες οι ουσίες που τροποποιούν τον ψυχισµό οδηγούν στην παθητικοποίηση. Η πρόληψη δεν είναι θέµα µόνο εξειδικευµένων Στελεχών και επιστηµόνων, αλλά προϋποθέτει και τη συνεργασία µε όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα και φορείς. Στην πρόληψη είναι αποτελεσµατικότερος ο τρόπος δράσης οργανωµένων φορέων οµάδων από ότι οι ενέργειες µεµονωµένων ανθρώπων. Η κοινή δράση αποφέρει πιο γρήγορα και θετικά αποτελέσµατα. Ο εθελοντισµός είναι ένας τοµέας άµεσα συνυφασµένος µε την έννοια της πρόληψης, αφού είναι δυνατό να λειτουργήσει υποστηρικτικά και ενισχυτικά προς αυτήν. Υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ πρόληψης και καταστολής. Πρόληψη είναι να αντιµετωπίζεις ένα πρόβληµα πριν εκδηλωθεί. Καταστολή είναι ένας τρόπος αντιµετώπισης, καταπολέµησης του προβλήµατος, αφού αυτό έχει εκδηλωθεί και εκφραστεί. Οι προτάσεις πρόληψης δεν αποτελούν έτοιµες λύσεις, αλλά εναλλακτικές προτάσεις, κατευθυντήριες γραµµές, έτσι ώστε από µόνοι τους οι άνθρωποι να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να δραστηριοποιηθούν σε πράγµατα που τους ευχαριστούν και θεωρούν σηµαντικά.

19 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Προγράµµατα Πρόληψης σε µαθητές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Προγράµµατα Ευαισθητοποίησης Εκπαίδευσης σε γονείς Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΝΕΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Οµάδες νέων - εφήβων Σύλλογοι Γονέων Μεµονωµένοι γονείς Συµβουλευτική Οικογένειας Εκδηλώσεις Σεµινάρια Ηµερίδες Συνεργασίες µε ήµους, φορείς κ.λπ. Ενηµερώσεις σπουδαστών / φοιτητών Εργαστήρια Πρακτική Άσκηση Προγράµµατα Πρόληψης

20 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Η πρόληψη είναι τρόπος ζωής που αφορά στον πολιτισµό, αλλά και στις ανθρώπινες αξίες, ως αναγκαίο στοιχείο της καθηµερινότητας. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εναποτεθεί µόνο στην ευθύνη του κράτους και των ειδικών, γι αυτό χρειάζεται την ύπαρξη και τη στήριξη ενός ευρύτερου κοινωνικού δικτύου. Άνθρωποι ευαισθητοποιηµένοι και ενήµεροι σε θέµατα πρόληψης είναι δυνατό να συµβάλλουν στο έργο που αυτή επιτελεί, να µεταδώσουν τα µηνύµατά της και να µεταλαµπαδεύσουν την φιλοσοφία της. Εδώ έγκειται και η σηµασία ύπαρξης εθελοντικών οµάδων οργανώσεων, καθώς ο εθελοντισµός αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας στην πρόληψη. Οι εθελοντικές οµάδες οργανώσεις είναι δυνατό να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και ενισχυτικά στις παρεχόµενες υπηρεσίες πρόληψης και να ασκήσουν ουσιαστικό έργο.

21 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκαν οι υπάρχουσες υπηρεσίες πρόληψης, µε τη δηµιουργία περισσότερων Κέντρων Πρόληψης, ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικότερα οι ανάγκες της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας, ενώ, παράλληλα, δόθηκε έµφαση στην προώθηση της ποιότητας των προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης. Ειδικότερα: Η εφαρµογή προγραµµάτων Πρόληψης και Αγωγής Υγείας στη σχολική κοινότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής των παρεµβάσεων. Αυξάνεται ο αριθµός των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Οι παρεµβάσεις στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες κοινωνικο-ψυχολογικές ανάγκες της ηλικίας των µαθητών. Τα σχολικά προγράµµατα στοχεύουν περισσότερο στην ενδυνάµωση της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων, παρά στην ενηµέρωση για το θέµα της ουσιοεξάρτησης. ίνεται έµφαση στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών, µέσω της διεύρυνσης του ρόλου τους και τη βελτίωση της παιδαγωγικής σχέσης µε τους µαθητές. Έµφαση, επίσης, δίνεται σε προληπτικά προγράµµατα µε γονείς, για ανάπτυξη περισσότερης επικοινωνίας µέσα στην οικογένεια και βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Βασική φιλοσοφία στα κοινοτικά προγράµµατα αποτελεί η συµµετοχή όλων των φορέων της τοπικής κοινότητας σε προγράµµατα πρόληψης και η ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης ανάµεσα στα διαφορετικά µέλη µιας κοινωνίας. ίνεται έµφαση στη δηµιουργία πυρήνων πρόληψης στην ευρύτερη Τοπική Κοινότητα, µε τη συµµετοχή διαφόρων φορέων και οµάδων σε προληπτικές παρεµβάσεις. Βαρύνουσα σηµασία καταλαµβάνει η αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική) των προγραµµάτων πρόληψη ίνεται έµφαση στην ανάπτυξη του εθελοντικού σχήµατος. Σε συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζεται ο τύπος εκπαίδευσης που θα παρέχεται από κάθε εκπαιδευτικό φορέα στα κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης.

22 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Ιούνιος Αύγουστος 2001 και απευθύνθηκε σε όλα τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης της Ελλάδας. Σκοπός της είναι να µελετηθούν η φιλοσοφία, η πολιτική, οι στρατηγικές και οι προοπτικές στον τοµέα της πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως διαγράφονται από τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης της Ελλάδας.

24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 41% Συνολικό Ποσοστό Στελεχών 12% Στελέχη που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια Στελέχη που δεν απάντησαν στα ερωτηµατολόγια 47% Στελέχη που δεν απάντησαν στα ερωτηµατολόγια, παρόλο που συνεργάτες τους από το ίδιο Κέντρο απάντησαν Στην έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε, στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε 217 Στελέχη πρόληψης, ταοποίαεργάζονταιστακέντραπρόληψηςόλης της Ελλάδας. Από αυτά τα 102 (ποσοστό 47%) απάντησαν σ αυτά και τα 115 (ποσοστό 53%) δεν απάντησαν. Από τα 115 τα 25 (ποσοστό 22%) δεν απάντησαν στα ερωτηµατολόγια, παρόλο που συνεργάτες τους από το ίδιο Κέντρο απάντησαν. Κάτι τέτοιο φανερώνει, πιθανόν, είτε έλλειψη ενδιαφέροντος των συγκεκριµένων Στελεχών ως προς το περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων είτε ότι θεώρησαν επαρκή την εκπροσώπηση του Κέντρου τους, απαντώντας µόνο κάποιοι από τους συνεργάτες τους. Όσον αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία των Στελεχών πρόληψης, απάντησαν 85 γυναίκες (ποσοστό 83%) και 17 άνδρες (ποσοστό 17%). α) Φύλο Απ αυτά τα στοιχεία παρατηρείται ότι, ενώ, όσον αφορά στην εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης, αποτελεσµατικότερη κρίνεται η πραγµατοποίησή τους από άτοµα και των δύο φύλων, παρουσιάζεται έλλειψη στον τοµέα ως προς το ανδρικό φύλο. Η παρουσία και των δύο φύλωνστηνεφαρµογή των προγραµµάτων πρόληψης είναι απαραίτητη, καθώς οι φορείς πρόληψης λειτουργούν ως πρότυπα και µετονα προβάλλουν το µοντέλο άνδρας γυναίκα επιτυγχάνεται ισορροπία. 83% 17% Άνδρας Γυναίκα

25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 22% β) Χρόνια Υπηρεσίας 10% 4% 64% 1-3 χρόνια 4-7 χρόνια 8-11 χρόνια Άλλα. Πόσα; * Σχετικά µε τα χρόνια υπηρεσίας των Στελεχών πρόληψης στα Κέντρα, όπου εργάζονται, τα 66 από αυτά (ποσοστό 64%) απασχολείται 1 3 χρόνια, ενώ στα χρόνια υπηρεσίας έπονται: 22 άτοµα (ποσοστό 22%): 4 7 χρόνια και 10 άτοµα (ποσοστό 10%): 8 11 χρόνια. Επιπλέον, 1 άτοµο (ποσοστό 1%) εργάζεται 1 εβδοµάδα και 1 άτοµο (ποσοστό 1%), 6 µήνες. Τέλος, 2 Στελέχη απασχολούνται περισσότερο από 11 χρόνια (1: 18 χρόνια -ποσοστό 1%- και 1: 19 χρόνια -ποσοστό 1%-). Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω στοιχεία ο τοµέας της πρόληψης αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και η εµπειρία πάνω σ αυτόν είναι ακόµασεπρώιµο στάδιο. Ως προς τη θέση υπηρεσίας, η πλειοψηφία ανήκει στο Επιστηµονικό προσωπικό, 91 άτοµα (ποσοστό 89%), ενώ 10 άτοµα (ποσοστό 10%) ανήκει στο ιοικητικό και 1 άτοµο (ποσοστό 1%) και στο Επιστηµονικό και στο ιοικητικό προσωπικό. Παρατηρείται, ότι το Επιστηµονικό προσωπικό είναι πολύ µεγαλύτερο σε πληθυσµό από το ιοικητικό, πράγµα ασυνήθιστο στην οργάνωση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια κρίνεται θετικά, αρκεί να µη σηµαίνει έλλειψη επαρκούς θεσµικής οργάνωσης και δοµών. 89% γ) Θέση Υπηρεσίας 1% ιοικητικό 10% Προσωπικό Επιστηµονικό Προσωπικό ιοικητικό και Επιστηµονικό Προσωπικό

26 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 25% δ) Ειδικότητα 33% Ψυχολόγος Κοινωνικός Λειτουργός Κοινωνιολόγος Οι ειδικότητες των Στελεχών πρόληψης ποικίλουν. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν 33 Ψυχολόγοι (ποσοστό 33%), ακολουθούν 27 Κοινωνικοί Λειτουργοί (ποσοστό 27%) και 15 Κοινωνιολόγοι (ποσοστό 15%). Πέρα από αυτές τις ειδικότητες εµφανίζονται και άλλες από το χώρο των ανθρωπιστικών επιστηµών, της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων τοµέων (3 Στελέχη δε δήλωσαν ειδικότητα). 15% 27% Άλλη. Ποια; * Κάτι τέτοιο µαρτυράει τη διεπιστηµονικότητα του τοµέα της πρόληψης, καθώς και το ότι µ αυτό το αντικείµενοείναιδυνατόνα ασχοληθούν επαγγελµατίες ποικίλων ειδικοτήτων, αρκεί να είναι ευαισθητοποιηµένοι και αρκεί να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Στο ερώτηµα κατά πόσο κρίνεται επαρκής η στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης, όπου εργάζεται το κάθε Στέλεχος, ως προς την επιστηµονική ιδιότητα των ανθρώπων που το πλαισιώνουν, 63 Στελέχη (ποσοστό 62%) απάντησαν θετικά, ενώ 38 (ποσοστό 38%) απάντησαν αρνητικά (1 Στέλεχος δεν έδωσε απάντηση). 1. Κρίνεται την στελέχωση του Κέντρου σας επαρκή, ως προς την επιστηµονική ιδιότητα των στελεχών του; 38% 62% Ναι Όχι

27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. Αν όχι, πώς θεωρείτε ότι η στελέχωση θα ήταν επαρκής; 9% 4% 3% 18% 10% 2% 3%2% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 3% 9% 2% 4% 19% Τα Στελέχη που απάντησαν αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση (38 Στελέχη) δικαιολόγησαν τη θέση τους τονίζοντας 11 από αυτά (ποσοστό 18%) την αναγκαιότητα για ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης µεεπιστηµονικό προσωπικ και 5 (ποσοστό 9%) ενίσχυση µεεπιστηµονικό προσωπικό πιο εξειδικευµένο. Ειδικότερα, αξίζει να σηµειωθεί ότι 13 άτοµα (ποσοστό 19%) τόνισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης περισσότερων Κοινωνιολόγων και 7 άτοµα (ποσοστό 10% ζήτησαν Ψυχολόγους. Από τις απαντήσεις των Στελεχών παρατηρείται ότι θεωρούν αναγκαία την ύπαρ ποικίλων ειδικοτήτων στον τοµέα της πρόληψης, ώστε τα προγράµµατα που εφαρµόζονται να είναι ολοκληρωµένα σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα. Τ γεγονός, επίσης, ότι θεώρησαν αναγκαία την ύπαρξη περισσότερων Κοινωνιολόγ και Ψυχολόγων, υποδηλώνει ότι οι συγκεκριµένες ειδικότητες κρίνονται ιδιαίτερ σηµαντικές για τη στελέχωση των Κέντρων Πρόληψης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχ εξειδίκευση στην πρόληψη µέσω της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στην ερώτηση για το αν η στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης, όπου εργάζεται το κάθε Στέλεχος, είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας, 78 Στελέχη (ποσοστό 76%) έδωσαν αρνητική απάντηση, ενώ 24 (ποσοστό 24%) έδωσαν θετική. Από αυτά τα στοιχεία διαφαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των Κέντρων Πρόληψης µεεπιστηµονικό προσωπικό, ώστε να εφαρµόζονται περισσότερα προγράµµατα πρόληψης, ανταποκρινόµενα στις ανάγκες της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας. Παράλληλα όµως, λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στην ερώτηση 1 (63 Στελέχη -62%- απάντησαν ότι η στελέχωση του Κέντρου τους είναι επαρκής σε επιστηµονικό προσωπικό), διαπιστώνεται ότι ίσως εδώ διαφαίνεται η ανάγκη λειτουργίας περισσότερων Κέντρων Πρόληψης ανά Νοµό, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας. 3. Πιστεύεται ότι η στελέχωση του Κέντρου σας είναι επαρκής, για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας; 76% 24% Ναι Όχι

28 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 80% 74% 65% 70% 60% 54% 50% 44% 37% 36% 40% 39% 30% 24% 31% 20% 20% 20% 9% 10% 3% 6%6% 0% 4. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες, κατά την άποψή σας, συµβάλλουν στην επιτυχή πορεία του προγράµµατός σας; 1% 4% 17% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου εν έχω γνώµη 7% 3% Επαρκής Στελέχωση Συνεχής Επιµόρφωση των Στελεχών Πρόληψης Ύπαρξη Οµάδων ράσης στο χώρο των Κέντρων Πρόληψης Συνεργασία µε φορείς της Κοινότητας Εθελοντισµός Τα Στελέχη πρόληψης κρίνουν ότι στην επιτυχή πορεία των προγραµµάτων τους συµβάλλουν ουσιαστικά η συνεργασία µε φορ της κοινότητας: 76 Στελέχη (ποσοστό 74%) απάντησαν «πολύ», η συνεχήςεπιµόρφωση των Στελεχών: 66 άτοµα (ποσοστό 65%) απάντησαν «πολύ» και η επαρκής στελέχωση: 54 άτοµα (ποσοστό 54%) απάντησαν «πολύ», ενώ ακολουθούν η ύπαρξη οµάδων δράση στοχώροτωνκέντρωνπρόληψης: 33 άτοµα (ποσοστό 39%) απάντησαν «πολύ» και η εθελοντική δράση: 23 άτοµα (ποσοστό 24%) απάντησαν «πολύ». Παράλληλα, τα Στελέχη αναφέρουν και άλλους παράγοντες, όπως την καλή συνεργασία µέσα στην επιστηµονική οµάδα: 12 άτοµα (ποσοστό 34%) απάντησαν «πολύ», την κρατική στήριξη και κάλυψη, τη σταθερή ροή χρηµατοδότησης, τη συνεργασ µε τη σχολική κοινότητα κ.λπ.. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, παρατηρείται ότι τα Στελέχη εντοπίζουν την επιτυχή εφαρµογή των προγραµµάτων πρόληψ σε µια πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι ανάγονται σε πολλά επίπεδα. Θεωρείται πολύ σηµαντικό ότι τα Στελέχη δίνουν προτεραιότητ στη δικτύωση µε την Τοπική Κοινότητα, στησυνεχήεπιµόρφωσή τους και στην καλή συνεργασία µεταξύ τους, έναντι του αριθµού τω Στελεχών και της ύπαρξης οµάδων για δραστηριότητες. Υπερισχύουν δηλαδή, θα µπορούσε να πει κάποιος, ποιοτικά κριτήρια έναντ ποσοτικών, που πολλές φορές προβάλλονται ως αίτιο για µη επιτυχείς προσπάθειες (π.χ. έλλειψη ενδιαφέροντος από τους νέους - γονεί εκπαιδευτικούς, έλλειψη προσωπικού, οικονοµικήενίσχυσηκ.λπ.). Από την άλλη µεριά, εδώ παρατηρείται µια κατά κάποιο τρόπο υποτίµηση της ουσιαστικής συνεισφοράς του εθελοντισµού στη πρόληψη (20 Στελέχη -ποσοστό 20%- απάντησαν ότι συµβάλλει «λίγο» και 16 -ποσοστό 17%- απάντησαν ότι δε συµβάλλει «καθόλου»

29 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 5. Πιστεύετε ότι το έργο του Κέντρου σας είναι γνωστό στην ευρύτερη Τοπική Κοινότητα; 55% 60% 50% 40% 20% 24% 30% 20% 1% 10% 0% Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 55 Στελέχη (ποσοστό 55%) θεωρούν ότι τα προγράµµατα που εφαρµόζονται από τα Κέντρα Πρόληψης, όπου εργάζονται, είναι «αρκετά» γνωστά στην ευρύτερη Τοπική Κοινότητα (2 Στελέχη δεν απάντησαν). Κρίνουν, δηλαδή, ότιτοέργοτουςπροβάλλεταικαι γνωστοποιείται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, σύµφωνα µετοραβδόγραµµα φαίνεται ότι δεν είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» γνωστό. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των Κέντρων, όπως φαίνεται από τα χρόνια υπηρεσίας των Στελεχών (66 Στελέχη -64%- εργάζονται 1 3 χρόνια), είναι νεοσύστατα. Όσον αφορά στην εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης η Τοπική Κοινότητα ανταποκρίνεται κατά ένα ικανοποιητικό βαθµό. Συγκεκριµένα, 67 Στελέχη (ποσοστό 64%) απάντησαν ότι υπάρχει «αρκετή» συµµετοχή σε προγράµµατα πρόληψης, 53 Στελέχη (ποσοστό 53%) απάντησαν ότι υπάρχει «αρκετή» συνεργασία µε Τοπικούς Φορείς και 50 Στελέχη (ποσοστό 50%) απάντησαν ότι υπάρχει «αρκετή» υποβολή αιτηµάτων, ενώ όσον αφορά στον εθελοντισµό δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 42 Στελέχη (ποσοστό 45%) απάντησαν ότι ο εθελοντισµός δεν είναι «καθόλου» αναπτυγµένος. Στο σηµείοαυτόπαρατηρείταιότι, ενώ η Τοπική Κοινότητα ανταποκρίνεται κατά ένα µεγάλο βαθµόστηνεφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης, ο τοµέας του εθελοντισµού είναι ακόµα σταπρώτατουβήµατα. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6. Ανταποκρίνεται η Τοπική Κοινότητα στην εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης; Με ποιους τρόπους; 50% 64% 53% 45% 27% 28% 29% 19% 23% 22% 20% 16% 1% 3% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου εν έχω γνώµη Υποβολή αιτηµάτων Συµµετοχή σε προγράµµατα Συνεργασία µε Τοπικούς Φορεί Εθελοντισµός

30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 7. Στο Κέντρο, όπου εργάζεστε, λειτουργεί εθελοντική οµάδα συνεργατών; 68% 32% Ναι Όχι 69 Στελέχη (ποσοστό 68%) απάντησαν ότι στα Κέντρα Πρόληψης, όπου εργάζονται, δεν λειτουργεί εθελοντική οµάδα συνεργατών. 33 Στελέχη (ποσοσ 32%) απάντησαν ότι στα Κέντρα τους λειτουργεί εθελοντική οµάδα. Έτσι, παρατηρείται ότι η έννοια του εθελοντισµού στον τοµέα της πρόληψη δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα αρκετά, αν και είναι βασικό στοιχείο για την επιτυ υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης στην Τοπική Κοινότητα. 87 Στελέχη πρόληψης (ποσοστό 88%) απάντησαν ότι τα Κέντρα Πρόληψης δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές εκδηλώνονται στον ελλαδικό χώρο. 12 Στελέχη (ποσοστό 12%) θεωρούν ότι ο αριθµός των Κέντρων είναι επαρκής (3 Στελέχη δεν απάντησαν). Εµφανές καθίσταται, για ακόµη µια φορά, από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι η σύσταση επιπλέον Κέντρων Πρόληψης κρίνεται απαραίτητη, ώστε τα υπάρχοντα προγράµµατα πρόληψης να επεκταθούν και να καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας. 8. Θεωρείτε ότι επαρκούν τα Κέντρα Πρόληψης, για την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές εµφανίζονται στον ελλαδικό χώρο; 88% 12% Ναι Όχι

31 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 9. Είστε ικανοποιηµένοι από τα υπάρχοντα προγράµµατα εκπαίδευσης, που απευθύνονται στα Στελέχη Πρόληψης; 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 9% 32% 48% 9% Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 48 Στελέχη πρόληψης (ποσοστό 48%) απάντησαν ότι είναι «αρκετά» ικανοποιηµένα από τα υπάρχοντα προγράµµατα εκπαίδευσης των Στελεχών και 32 (ποσοστό 32%) απάντησαν ότι είναι «λίγο» ικανοποιηµένα (1 Στέλεχος δεν απάντησε). Από τις απαντήσεις, που δόθηκαν κρίνεται σκόπιµη η ενίσχυση των παρεχόµενων προγραµµάτων εκπαίδευσης πάνω σε θέµατα πρόληψης. Κι αυτό γιατί στις µέρες µας πραγµατοποιούντα ταχύτατες εξελίξεις και εµφανίζονται νέες απαιτήσεις σε κάθε τοµέ της ζωής, εποµένως απαιτείται διαρκής εµπλουτισµός γνώσεων κα συνεχής εκπαίδευση των Στελεχών πρόληψης, ώστε τα προγράµµατ που εφαρµόζουν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ν συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις. Η δια βίου εκπαίδευση σε πολλούς τοµείς της σύγχρονης ζωής (επαγγελµατικούς και µη) βρίσκει µια πολύ αντιπροσωπευτική εφαρµογή στον τοµέα της πρόληψης. Ηαποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων πρόληψης, έτσι όπως αυτά αναπτύσσονται στις µέρες µας στον ελλαδικό χώρο, κρίνεται από 61 Στελέχη (ποσοστό 62%) «αρκετά» ικανοποιητική. Ωστόσο, διαφαίνονται περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και εξέλιξης του τοµέα. 10. Θεωρείτε αποτελεσµατικά τα προγράµµατα πρόληψης, έτσι όπως αναπτύσσονται στις µέρες µας στον ελλαδικό χώρο; 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 23% 62% 9% Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ εν ξέρω 2%

32 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 11. Πιστεύετε ότι τα Κέντρα Πρόληψης στην Ελλάδα ακολουθούν κοινή πολιτική, όσον αφορά στην εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών; 24% 2% Ναι Όχι εν ξέρω 74% Η πολιτική, όσον αφορά στην εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κρίνεται από 75 Στελέ (ποσοστό 74%) κοινή. Υπάρχουν όµως 24 Στελέχη (ποσοστό 24%), τα οποία θεωρούν ότι δεν ακολουθείται κοινή πολιτική. Τέλος, 3 Στελέχη (ποσοστό 2%) απάντησαν ότι δε γνωρίζουν. Το µεγάλο ποσοστό (74%) που απαντάει ότι τα Κέντρα Πρόληψης ακολουθούν κοινή πολιτική, µπορεί να ερµηνευτεί από το γεγονός: α) ότι τα περισσότερα Κέντρα ανήκουν στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και εποπτεύονται από αυτόν, που χαράσσει και την πολιτική της πρόληψης στην Ελλάδα, β) ότι η βασική εκπαίδευση όλων των Στελεχών πρόληψης είναι ενιαία και πραγµατοποιείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., σε συνεργασία µετοε.π.ι.ψ.υ. και το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και γ) ότι τα Στελέχη των Κέντρων από όλη την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία ταχτικά να συνευρίσκονται (κάθε δύο χρόνια µε τις Συναντήσεις του Πανελλαδικού ικτύου Φορέων Πρόληψης και κάθε χρόνο µε τηδιοργάνωση, από τον ίδιο φορέα, Ηµερίδων), ανταλλάσσοντας εµπειρίες, µεθόδους και επιστηµονικά εργαλεία. Η κοινή πολιτική είναι σηµαντικό να υπάρχει, γιατί συµβάλλει στο συντονισµό των δράσεων των Κέντρων Πρόληψης και στη αποτελεσµατικότερηεπίτευξητωντιθέµενων στόχων. Ωστόσο, είναι εξίσου σηµαντικό το κάθε Κέντρο Πρόληψης να χαράσσει ανεξάρτητα τη δική του πολιτική και να αναπτύσσει προγράµµατα και δράσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκ της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας. Γι αυτό το λόγο και ο εκπαιδευτής φορέας (εκτός από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., που δίνει τη βασική εκπαίδευση), πρέπει να διαφοροποιείται και να προέρχεται από το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. Πανεπιστήµιο), ώστε η εκπαίδευ να είναι ανάλογη των αναγκών, έτσι όπως αυτές εµφανίζονται. Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται πολύ σηµαντική η χάραξη ενός ενιαίου κεντρικού σχεδιασµού στην πρόληψη από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., αλλά παράλληλα εξίσου σηµαντική θεωρείται και η αυτονόµηση και αυτενέργεια, τόσο σε επιστηµονικό, όσο και σε επίπεδ δραστηριοτήτων, των Κέντρων Πρόληψης περιφερειακά ανά την Ελλάδα.

33 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 12. Κατά τη γνώµη σας, τα προγράµµατα πρόληψης στον ελλαδικό χώρο ακολουθούν µια θετική εξελικτική πορεία; Πιστεύετε ότι συµβαδίζουν µε τις σύγχρονες ανάγκες, έτσι όπως αυτές εµφανίζονται και συνεχώς διαφοροποιούνται; 60% 40% 20% 0% 1% 4% 18% 59% 11% ΚαθόλουΕλάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 5% 2% εν ξέρω Τα προγράµµατα πρόληψης στον ελλαδικό χώρο ακολουθού µια «αρκετά» θετική εξελικτική πορεία και συµβαδίζουν µετις σύγχρονες ανάγκες, απάντησαν 60 (ποσοστό 59%) από τους ερωτηθέντες. Με βάση τις απαντήσεις παρατηρείται ότι, παρόλο που ο τοµέας της πρόληψης έχει κάνει την εµφάνισή του τα τελευταία 10 χρόνια µόλις, υπάρχει από τη µια πλευρά ένας σκεπτικισµός και µι συγκρατηµένη αισιοδοξία (γι αυτό και απαντούν «αρκετά») ως προ την εξέλιξη της πρόληψης και, από την άλλη, βλέποντας συνολικά τ ραβδόγραµµα, θα µπορούσε να σχολιάσει κάποιος, πως το µέλλον διαφαίνεται ευοίωνο. Η ύπαρξη του εθελοντισµού στον τοµέα της πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, κρίνεται από 34 Στελέχη (ποσοστό 34%) «αρκετά» σηµαντική, από 32 Στελέχη (ποσοστό 32%) «πολύ» σηµαντική και από 19 Στελέχη (ποσοστό 19%) «πάρα πολύ» σηµαντική (2 Στελέχη δεν απάντησαν). Με βάση τα παραπάνω ποσοστά, διαφαίνεται η µεγάλη σηµασία της ύπαρξης του εθελοντικού σχήµατος στον τοµέα της πρόληψης. Επίσης, σε συνδυασµό µετοότιδενυπάρχουνεθελοντικές οµάδες στα Κέντρα Πρόληψης (ερώτηση 7: 69 Στελέχη -68%- απάντησαν ότι στο Κέντρο τους δεν λειτουργεί εθελοντική οµάδα), η προώθηση, ηενίσχυσηκαιηυποστήριξητουεθελοντικούπνεύµατος από τα Στελέχη των Κέντρων Πρόληψης καθίσταται αναγκαία. Για τα παραπάνω απαραίτητη κρίνεται η άµεση επαφή µεκάθεπολίτητης ευρύτερης Τοπικής Κοινότητας, που θέλει και είναι σε θέση να προσφέρει. 13. Πόσο σηµαντική κρίνετε την ύπαρξη του εθελοντισµού στον τοµέα της πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών; 40% 30% 20% 10% 0% 4% 11% 34% 32% Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 19%

34 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 14. Πόσο θεωρείτε ότι έχει αναπτυχθεί η έννοια του εθελοντισµού στον τοµέα της πρόληψης στην Ελλάδα; 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 35% 42% 13% Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 1% 1% εν ξέρω Η έννοια του εθελοντισµού στον τοµέα της πρόληψης στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε µικρό βαθµό. Κάτι τέτοιο διακρίνεται από τα ποσοστά των απαντήσεων: 43 Στελέχη (ποσοστό 42%) απάντησαν «λίγο» και 36 Στελέχη (ποσοστό 35%) απάντησαν «ελάχιστα». Εποµένως, η έννοια του εθελοντισµού απαιτείται να προωθηθεί, έτσι ώστε να υπάρξει εξέλιξη και αξιοποίησή της. Και αυτή η έννοια µπορεί να προωθηθεί µέσω ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών και µέσω παρουσίασης ελκυστικών προγραµµάτων (π.χ. εκπαίδευση µελών, συνεργασίες µε φορείς, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.). Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 13 και 14 διαφαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη ενίσχυσης του εθελοντισµού ως άµεση µελλοντική προτεραιότητα από τα Κέντρα Πρόληψης.

35 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 15. Θα θέλατε να κάνετε κάποια παρατήρηση σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργούν σήµερα τα Κέντρα Πρόληψη της Ελλάδας; Θεσµικό πλαίσιο Τοπική Αυτοδιοίκηση Χρηµατοδότηση: «Είναι θετικό ότι υπάρχει επιστηµονική εποπτεία, στήριξη και συνεργασία από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., όµως η χρηµατοδότηση θα έπρεπε να αυξηθεί περισσότερο από την Τοπική Κοινότητα και, αν είναι δυνατόν, να συµµετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι φορείς της Τοπικής Κοινωνίας, ώστε να εµπλακούν ακόµα περισσότερο στο χώρο της πρόληψης, γιατί είναι ένας τοµέας που αφορά και τους ίδιους τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινωνίας.» «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι ήµοι συνήθως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και δεν περιφρουρούν τη λειτουργία των Κέντρων.» «ε γίνεται πρώτα έρευνα αναγκών του τόπου ή ιδιαιτεροτήτων του πληθυσµού. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα είναι βασικό τα Κέντρα Πρόληψης να δηµιουργούνται µετά από πραγµατικό αίτηµα της Τοπικής Κοινωνίας έτσι, ώστε να στηρίζει τη λειτουργία τους, αλλά παράλληλα να υπάρχει και µία κεντρική (εθνική) πολιτική, η οποία επίσης θα τα στηρίζει (οικονοµικά, νοµοθετικά).» Εκπαίδευση Στελεχών Εξειδίκευση ικτύωση Φορέων Πρόληψης: «Πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση και εξειδίκευση των Στελεχών, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικά στη δουλειά τους.» «Το εξειδικευµένο προσωπικό χρειάζεται περισσότερη στήριξη από επιστηµονικούς φορείς επόπτες.» ράσεις Προγράµµατα Κέντρων Πρόληψης: «Τα περισσότερα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν βασισµένα σ ένα τυποποιηµένο µοντέλο/πρότυπο, το οποίο έχει αρχικά προταθεί, χωρίς να ενισχύεται η πρόθεση για λήψη πρωτοβουλιών στο σχεδιασµό, σύµφωνα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινότητας στον τοµέα της πρόληψης.» «Υπάρχουν δυσκολίες εφαρµογής προγραµµάτων σε σχολεία, αφού τα προληπτικά προγράµµατα δεν εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραµµα. Χρειάζεται να δοθεί έµφαση για θεσµική κατοχύρωση κάποιων προγραµµάτων.» «Σηµαντική κρίνεται η παράλληλη λειτουργία Κέντρων Πρόληψης και Συµβουλευτικών Σταθµών σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δοµή τριτογενούς πρόληψης.»

36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 16. Θα θέλατε να κάνετε κάποια καινοτόµο πρότασησχετικάµε τη λειτουργία και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών; Προγράµµατα: «Τα Κέντρα Πρόληψης χρειάζεται να διευρύνουν τη λειτουργία τους µε εφαρµογές συµβουλευτικής (δευτερογενής πρόληψη).» «Οι παρεµβάσεις πρωτογενούς πρόληψης χρειάζεται να λαµβάνουν υπόψη τους και τις παρεµβάσεις δευτερογενούς πρόληψης και αντίστροφα. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των δοµών πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.» «Χρειάζεται η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης σε νηπιακούς σταθµούς, σε νιόπαντρα ζευγάρια, όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ώστε να προληφθούν οι αιτίες τυχόν προβληµάτων.» «Χρειάζεται η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης σε οµάδες διαφορετικής πολιτισµικής κουλτούρας, σεβόµενοι τη διαφορετικότητά τους, ενισχύοντας την επικοινωνία και δηµιουργώντας πυρήνες πρόληψης.» «Χρειάζονται περισσότερες τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας, στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν εκπαιδευµένοι εθελοντές.» «Τα προγράµµατα πρόληψης πρέπει να σχεδιάζονται βάση των οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών προβληµάτων της εκάστοτε τοπικής κοινότητας.» «ικτύωση µεταξύ των Κέντρων Πρόληψης.» Τοπική Κοινότητα Κρατική Στήριξη: «Απαραίτητη κρίνεται η δικτύωση και συνεργασία µε φορείς της τοπικής κοινότητας.» «Χρειάζεται δηµιουργία σταθερού θεσµικού πλαισίου.» «Χρειάζεται στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας και ένταξη των προγραµµάτων πρόληψης στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.» Εκπαίδευση: «Εκπαίδευση στο εξωτερικό, όπου προγράµµατα πρόληψης εφαρµόζονται εδώ και καιρό.» «Όλα τα Στελέχη θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να περνούν από όλες τις θεραπευτικές δοµές.» «Χρειάζεται ουσιαστική υποστηρικτική εποπτεία.» «Απαιτείται κοινή εκπαίδευση σε θέµατα πρόληψης µεταξύ σχολείων, γονέων και άλλων κοινωνικών οµάδων.»

37 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 17. Πώς βλέπετε το µέλλον της Πρόληψης στην Ελλάδα; Αισιοδοξία για το µέλλον της πρόληψης: «Η πρόληψη είναι ένας τοµέας µε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, που γίνεται όλο και περισσότερο γνωστός. Η ανάγκη για δράση στον τοµέα της πρόληψης φαίνεται να γίνεται όλο και πιο αισθητή και να αποτελεί πραγµατική κοινωνική ανάγκη.» «Η πρόληψη προχωράει µα αργά και σταθερά βήµατα, γιατί από τη µια έχει την οικονοµική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη το προσωπικό πιστεύει στην φιλοσοφία της και έχει διάθεση για δουλειά.» «Τα Κέντρα Πρόληψης προσφέρουν και θα συνεχίσουν να προσφέρουν σηµαντικό έργο. Αυτό δικαιώνει την ύπαρξή τους και την παραπέρα πορεία τους. Όµως για το αν θα ανακοπεί η αυξητική τάση εξάπλωσης των εξαρτησιογόνων ουσιών ή όχι θα κριθεί από τις εξελίξεις στο κοινωνικό επίπεδο.» Αισιοδοξία για το µέλλον της πρόληψης, αλλά µε προϋποθέσεις: «Η πρόληψη θα έχει µέλλον αρκεί να γίνουν συντονισµένες προσπάθειες, τόσο από την πολιτεία, όσο και από την τοπική κοινωνία.» «Το µέλλον προβλέπεται θετικό, αν υπάρξει διυπουργικός συντονισµός και αν καταφέρουν τα Κέντρα Πρόληψης να λειτουργήσουν σαν πόλος κοινωνικής δικτύωσης στις τοπικές κοινωνίες, µε προϋπόθεση τη συνεχή υποστήριξη των Κέντρων και την πλαισίωσή τους και µε άλλες δοµές ψυχικής υγείας.» «Απαιτείται διαρκής εκπαίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση των Στελεχών Πρόληψης.» «Απαιτείται δικτύωση µεταξύ των φορέων πρόληψης και τροποποίηση της πρακτικής της µε βάση την προηγούµενη εµπειρία.» «Χρειάζεται ενίσχυση του εθελοντικού πνεύµατος.» Αρνητικές προβλέψεις για το µέλλον της πρόληψης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δε στηρίζουν τα Κέντρα πρόληψης, εποµένως το έργο της γίνεται δύσκολο.»

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τοµέας της πρόληψης είναι αρκετά καινούριος στην χώρα µας. Έχει διάρκεια περίπου 10 χρόνια, αλλά τα περισσότερα Κέντρα Πρόληψης είναι νεοσύστατα. Παρατηρείται το φαινόµενο µεγάλης έλλειψης ανδρικού πληθυσµού στα Στελέχη πρόληψης. Αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί και ποιοτικό έλλειµµα στην εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης (έλλειψη ανδρικού προτύπου στι οµάδες εφήβων γονέων κ.λπ.), κάτι που όµως δε φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τα Στελέχη, αφού δεν αναφέρεται πουθενά στις παρατηρήσεις και στα σχόλιά τους. Όσον αφορά στην κατάρτιση των Στελεχών, απαραίτητη κρίνεται η στήριξη από επιστηµονικούς φορείς επόπτες, η συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωσή τους, καθώς επίσης και η εξειδίκευση αυτών, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στο σύνολο λειτουργίας των Κέντρων. Αξιοσηµείωτη είναι η διεπιστηµονικότητα που υπάρχει στη σύνθεση των επιστηµονικών οµάδων κάποιων Κέντρων και κυρίως ο εντοπισµός της ανάγκης για διεπιστηµονικότητα. Η αποτελεσµατικότητα των Κέντρων Πρόληψης συνίσταται, επίσης, στην εσωτερική (από τα ίδια τα Στελέχη) και εξωτερική (από τους συνεργαζόµενους φορείς και τους επιστηµονικούς επόπτες) αξιολόγηση των προγραµµάτων που αναπτύσσονται. Το έργο των Κέντρων Πρόληψης είναι γενικά γνωστό στην ευρύτερη Τοπική Κοινότητα και αυτή συµµετέχει σ προγράµµατα πρόληψης κατά ένα ικανοποιητικό βαθµό. Ωστόσο, προκύπτει η ανάγκη σύστασης περισσότερων Κέντρων Πρόληψης, ώστε τα προγράµµατα που αναπτύσσουν να καλύπτουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις ιδιαίτερε ανάγκες της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας. Όσον αφορά στη σχέση των Κέντρων Πρόληψης µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες. Συχνά τα Κέντρα δε στηρίζονται επαρκώς οικονοµικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό από µια έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης και από την άλλη δηµιουργεί στα Στελέχη επαγγελµατική ανασφάλεια.

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πολλά είναι τα Στελέχη που κρίνουν απαραίτητη την οικονοµική στήριξη από έναν ανώτερο φορέα (π.χ. Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας) ταυτόχρονα µε την υποστήριξη της Τοπικής Κοινωνίας και όλων των δοµών τη για την ισχυροποίηση της υπόστασης των Κέντρων Πρόληψης. Επισηµαίνεται η ανάγκη δικτύωσης των Κέντρων Πρόληψης και η ανάπτυξη περισσότερης συνεργασίας, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις δοµές δευτερογενούς πρόληψης, προκειµένου να υπάρχει σύνθεση και συµπληρωµατικότητα των δράσεων. Πέρα απ τη δικτύωση, χρήσιµη θεωρείται η παράλληλη λειτουργία Κέντρων Πρόληψης και Συµβουλευτικών Σταθµών δευτερογενούς πρόληψης, γιατί οι ανάγκες σ αυτό το επίπεδο είναι πολλές και κατ αυτόν τον τρόπο θα παρέχονται πληρέστερες υπηρεσίες. Ο τοµέας του εθελοντισµού, αν και δεν έχει αναπτυχθεί σηµαντικά στις µέρες µας, όπως διαπιστώνουν τα περισσότερα Στελέχη, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός στην υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης. Τα εθελοντικ σχήµατα είναι δυνατό να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη και ενίσχυση στον τοµέα της πρόληψης, καθώς άτοµα ευαισθητοποιηµένα, αποκτώντας κατάλληλη ενηµέρωση και εκπαίδευση, είναι δυνατό να αποτελέσουν πυρήνες πρόληψης και να µεταδώσουν τη φιλοσοφία της στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο, επίσης, υποδηλώνει ότι η πρόληψη δεν είναι υπόθεση µόνο των ειδικών, αλλά και κάθε πολίτη, ευαισθητοποιηµένου και δραστήριου πάνω στα κοινωνικά δρώµενα. Η µεγάλη πλειοψηφία των Στελεχών, που ανταποκρίθηκε, στην έρευνα δεν είχε να καταθέσει κάποια καινοτόµο πρόταση στην αντίστοιχη ερώτηση. Βέβαια η ίδια η πρόληψη, ως νέος τοµέας, που ακόµα βρίσκεται στο στάδι του πειραµατισµού και της δοκιµής, θεωρείται καινοτόµος δράση. Εφόσον δηµιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο, στη βάση των προαναφερθέντων συµπερασµάτων της έρευνας, το µέλλον της πρόληψης διαγράφεται αρκετά αισιόδοξο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των Στελεχών, αλλά και τις δικές µας!

40 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η πρόληψη είναι τρόπος ζωής, που αφορά σε ολόκληρο τον πληθυσµό της κάθε Τοπικής Κοινότητας. Οι εξειδικευµένοι επιστήµονες και τα Στελέχη πρόληψης χαράσσουν την πορεία, διερευνούν τη µεθοδολογία και δηµιουργούν νέα εργαλεία ή δανείζονται άλλα από πολλούς τοµείς τωνκοινωνικώνεπιστηµών για την υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης. Η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης (βασικής και συνεχούς) υποδηλώνει πως οι συνθήκες ίσως επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός νέου επιστηµονικού τοµέα µέσααπότιςσχολέςτηςτριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η Κοινωνική Εργασία είναι ένας τοµέας πολύ συγγενικός µε την πρόληψη. Εποµένως, όσον αφορά στην ανάγκη εκπαίδευσης στον τοµέα της πρόληψης, καθοριστικό ρόλο µπορείναπαίξειτο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Πιστεύουµεπωςτο Τµήµα είναι σε θέση να πρωτοπορήσει σ αυτόν τον τοµέα, δηµιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για παροχή της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών πάνω στην πρόληψη. Αυτό είναι πολλαπλώς χρήσιµο, γιατί από τη µια ανοίγει προοπτική εργασίας στους σπουδαστές, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και από την άλλη προσφέρει εκπαίδευση πάνω στην πρόληψη. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, είναι σηµαντικό εφόδιο για τον Κοινωνικό Λειτουργό, σ όποιο πλαίσιο κι αν εργαστεί µελλοντικά, αφού η πρόληψη σχετίζεται µ όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

41 Βιβλία: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γρίβας Κλεάνθης, «Κάνναβη. Μαριχουάνα. Χασίς.», εκδόσεις «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ», Αθήνα, «Εγχειρίδιο: Πρόληψη. Οινοπνευµατώδη, Ναρκωτικά και Καπνός», επιµέλεια: Dr. Jaap van der Stel, µε τησυνεργασίατηςdeborah Voordewind, Οµάδα Ποµπιντού Συµβούλιο της Ευρώπης & Jellinek Consultancy, εκδόσεις Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Ο.ΚΑ.ΝΑ., Αθήνα, Λιάππας Α. Γιάννης, «Ναρκωτικά. Εθιστικές ουσίες, κλινικά προβλήµατα, αντιµετώπιση», εκδόσεις «ΠΑΤΑΚΗ», Αθήνα, Μαρσέλος Μάριος, «Ναρκωτικά. Φαρµακολογία και τοξικολογία των εξαρτησιογόνων ουσιών», Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας. Σταθόπουλος Α. Πέτρος, «Κοινωνική Πρόνοια, µια γενική θεώρηση», εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», Αθήνα, «Στοιχεία για τις εξαρτησιογόνες ουσίες», επιµέλεια: Γρηγόρης Λεκάκης, Ιωάννης Λιάππας, Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Ο.ΚΑ.ΝΑ., Αθήνα Τσαρούχας Κώστας, «Η ιεθνής των ναρκωτικών», εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Αθήνα Φίλιας Βασίλης, «Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις», εκδόσεις «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ», Αθήνα, Έρευνες: Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία, «Ετήσια Έκθεση του Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 1998», επιµέλεια: Ά. Κοκκέβη, Αθήνα, Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία, «Ετήσια Έκθεση του Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 1999», επιµέλεια: Επιστηµονική Οµάδα Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., Αθήνα, Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία, «Ετήσια Έκθεση του Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 2000», επιµέλεια: Επιστηµονική Οµάδα Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., Αθήνα, Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία, «Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Θεραπείας των Ουσιοεξαρτήσεων», επιµέλεια:β. Μπουκουβάλα, Β. Γιωτσίδη, Χ. Λυράκη, Αθήνα, 2000.

42 Εφηµερίδες: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας, «Νόµος Υπ Αριθ. 2161, Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Ν.1729/87, Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις», Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 119, 26 Ιουλίου Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας, «Νόµος Υπ Αριθ. 1729, Καταπολέµηση της ιάδοσης των Ναρκωτικών, προστασία των νέων από άλλες διατάξεις», Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 144, Αθήνα, 7 Αυγούστου Εφηµερίδα «Ποντίκι», ΟΝέοςΝόµοςγιαταΝαρκωτικά, 22 Αυγούστου «Σχέδιο Νόµου για τα Ναρκωτικά», Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων του Ν.1729/87, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, Ιούλιος Περιοδικά: Τριµηνιαίο Περιοδικό του Κέντρου Πρόληψης Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», «ΠΡΟΣΩΠΟ», Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος 1996, τεύχος 10 ο, σ Πρακτικά: «Πρακτικά Α Σεµιναρίου για τους εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης», «Πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών: Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών», Επιτροπή Ρεθύµνης Πρόληψης και Αντιµετώπισης Ναρκωτικών, Ρέθυµνο, Ιανουάριος «Πρακτικά Ηµερίδας», «Ο ρόλος της Τοπικής Κοινωνίας στην Πρόληψη της Τοξικοεξάρτησης», Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νοµού Ρεθύµνης, σε συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., Ρέθυµνο, Νοέµβριος «Πρακτικά 4 ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων Πρόληψης», επιµέλεια: Επιστηµονική Οµάδα Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης, Τζωρτζακάκη Κική, Περακάκη Σοφία, Ηράκλειο Κρήτης, Οκτώβρης «Προγράµµατα και Φορείς, που συµµετείχαν στην 4 η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης», επιµέλεια: Επιστηµονική Οµάδα Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης, Τζωρτζακάκη Κική, Περακάκη Σοφία, Ηράκλειο Κρήτης, Οκτώβρης 2000.

43 Συνεντεύξεις: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συνέντευξη µε την Συντονίστρια της Γραµµατείας του Πανελλαδικού ικτύου Φορέων Πρόληψης, κ α Σταυρακάκη Παπαστεφανάκη Εύα, Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης. Υλικό από το αρχείο του Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης: Εισηγήσεις: Εισηγήσεις Φοίβου Ζαφειρίδη, αρχείο Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης. Ενηµερωτικό Υλικό: «Ενηµερωτικό υλικό από φυλλάδια Κέντρων Πρόληψης της Ελλάδας», αρχείο Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης. Εργαστήρια - Σεµινάρια: Βιωµατικό Εκπαιδευτικό Εργαστήρι, µε θέµα: «ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Αντιµετώπιση του προβλήµατος της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε οµάδες πληθυσµών», αρχείο Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης. Σεµινάριο, µε θέµα: «Εθελοντισµός και Οργάνωση Οµάδων», αρχείο Κέντρου Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης. Φιλοσοφία: «Κέντρο Συµβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕ.Σ.Α.Ν. Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών) ήµου Ηρακλείου Κρήτης», Φιλοσοφία του ΚΕ.Σ.Α.Ν. πάνω στην πρόληψη.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. Η εφαρμογή του έργου «RACCE» Δρ Α. Κούρου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Στοχεύοντας στη Πρόληψη Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ΟΑΠ ΣΕΑ Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι Στόχος Παρέμβασης ΟΑΠ: Αντιμετώπιση σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε -

Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε - Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε - Στοιχεία Επιχείρησης Οργανισµού Επιχείρηση ή Οργανισµός ΑΝΙΜΑ αµκε-µκο Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων - ΑΝΙΜΑ αμκε -

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων - ΑΝΙΜΑ αμκε - Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων - ΑΝΙΜΑ αμκε - Στοιχεία Επιχείρησης Οργανισμού Επιχείρηση/ Οργανισμός ΑΝΙΜΑ αμκε-μκο Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 ηµοσιογραφική Εστία Αγαπητοί Συνεργάτες, Αγαπητή κυρία Κυρίτση,

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης»

Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης» Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης» Ταχμετζίδης Γεώργιος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη 30/9/2015 Κυρίες και κύριοι, Οι Οργανισμοί Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας.

Στον τομέα της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή έχουν γίνει, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλα βήματα στον τόπο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΗ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή»

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» «Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Λογοπεδική / Λογοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα στη διασταύρωση ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα