Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου"

Transcript

1 Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται εξετάσεις για παιδιά 8-12 ετών (επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών), και για εφήβους και ενηλίκους από 12 ετών και πάνω (επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Η δεξιότητα στην οποία αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι τα περισσότερα προβλήματα είναι η παραγωγή γραπτού λόγου. 1 Για το λόγο αυτό, στο παρόν κείμενο αρχικά καταγράφονται και παρουσιάζονται με μορφή πίνακα αυτά που πρέπει να μπορεί να κάνει ο υποψήφιος ανά επίπεδο πιστοποίησης, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στη δεξιότητα της ΠΓΛ (υποδεξιότητες, είδη κειμένων και θεματολογία). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις του πιστοποιητικού ελληνομάθειας στις μη απλές λεξικές μονάδες. 2 Τέλος, προτείνονται στρατηγικές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο δάσκαλος της γλώσσας προκειμένου να βελτιώσει την επίδοση των εκάστοτε μαθητών του. 1. Αναλυτική περιγραφή της δεξιότητας της παραγωγής γραπτού λόγου ανά επίπεδο πιστοποίησης Επίπεδο A1 για παιδιά 8-12 ετών Στην παραγωγή γραπτού λόγου, σε αυτό το επίπεδο, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να γράφει απλές προτάσεις περιγράφοντας τον εαυτό του, το σπίτι ή το σχολείο του, τη γειτονιά του. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να περιγράφει με μεμονωμένες προτάσεις μια ιστορία με ερεθίσματα εικόνες ή σύντομους διαλόγους. Γενικά, η παραγωγή γραπτού λόγου περιορίζεται σε ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων και παραγωγή πολύ σύντομων, απλών κειμένων, όπως μιας κάρτας. 1 ΠΓΛ από εδώ και στο εξής. 2 Δηλαδή, στις παράγωγες και σύνθετες λέξεις. 3 Πηγή: 1

2 1.2. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους Στην παραγωγή γραπτού λόγου, σε αυτό το επίπεδο, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να αντιγράφει ένα γραπτό κείμενο, να γράφει απλές προτάσεις για να περιγράψει τον εαυτό του, τον τόπο διαμονής του, το επάγγελμά του. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να γράφει μια κάρτα (κυρίως σε φιλικό ύφος), να συμπληρώνει τα στοιχεία του σε απλές αιτήσεις και να γράφει απλά σημειώματα και μηνύματα Επίπεδο Α2 Ο υποψήφιος, σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει σε τυπικό ή φιλικό ύφος κείμενα περιορισμένου μήκους, με απλή δομή, στα οποία πρέπει να είναι σε θέση να παραθέτει με λογική σειρά τις απόψεις και τις ιδέες του για θέματα που γνωρίζει και να δίνει βασικές πληροφορίες, όπως απλά, σύντομα σημειώματα και μηνύματα σχετικά με θέματα άμεσης ανάγκης και απλά προσωπικά γράμματα (για να ευχαριστήσει κάποιον). Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε έντυπα (κατά την άφιξη/αναχώρηση από τη χώρα, σε ξενοδοχεία κτλ.), να γράφει απλές επιστολές (για να κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο κτλ.), να κρατάει απλές σημειώσεις (να κρατάει ένα όνομα, τηλέφωνο, ένα απλό μήνυμα, μια διεύθυνση κτλ.), να γράφει απλά μηνύματα, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, να έχει προσωπική αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας τυπικό ή φιλικό ύφος ανάλογα με την περίσταση (απλές κάρτες/σημειώματα για χαιρετισμό, συγχαρητήρια κτλ.), απλά προσωπικά γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε φίλους, οικογενειακά πρόσωπα ή γνωστούς Επίπεδο Β1 Ο υποψήφιος, σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής των κειμένων γραπτού λόγου που περιγράφονται στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να γράφει προσωπικές επιστολές σε φίλους ή γνωστούς, απλά μηνύματα (συγχαρητήρια, προσκλήσεις, ευχαριστήρια κτλ.) ή ακόμη και γράμματα τυπικού περιεχομένου που αφορούν αίτηση για δουλειά, έκφραση παραπόνων σε κάποια εταιρία, κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία ή σε ιδιοκτήτες σπιτιών, σύντομη αναφορά για κάποιο ατύχημα, απλές περιγραφές (ατόμων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων κτλ.), μετάδοση πληροφοριών, εντυπώσεις και προσωπικές απόψεις Επίπεδο Β2 Ο υποψήφιος, σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχει την ικανότητα για παραγωγή περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια, πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε 2

3 προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες και είναι σχετικά με τις επικοινωνιακές καταστάσεις και τις θεματικές περιοχές αυτού του επιπέδου. Πρέπει να είναι σε θέση να γράφει μία αναφορά, όπου να ενημερώνει ή να αιτιολογεί, να υποστηρίζει ή να αντικρούει μια συγκεκριμένη άποψη, αναπτύσσοντας και διατυπώνοντας επιχειρήματα με λογική δομή και συνοχή, να γράφει γράμματα στα οποία μπορεί να τονίζει τη σημασία γεγονότων και εμπειριών Επίπεδο Γ1 Ο υποψήφιος σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και γλωσσική ευχέρεια και τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφές, αφηγήσεις, έκθεση ιδεών, περιλήψεις ή κριτικές έργων, προτάσεις με πειστικά επιχειρήματα (σε άρθρο ή σε επιστολή προς τον εκδότη εφημερίδας κτλ.), ορισμούς. Πρέπει να μπορεί να γράφει σύνθετα γράμματα, άρθρα ή αναφορές, στα οποία να παρουσιάζει ένα θέμα με αποτελεσματική λογική δομή, με άνεση, χρησιμοποιώντας με ακρίβεια ευρύ φάσμα συντακτικών και μορφολογικών δομών, μεγάλο αριθμό κατάλληλων υφολογικών τρόπων και στρατηγικών και ευρύ φάσμα εννοιών, με χρήση ιδιωματικών εκφράσεων και ειδικού λεξιλογίου, που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόδοση σημασιολογικών αποχρώσεων. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι οργανωμένο αποτελεσματικά, ενώ πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένο το είδος και το ύφος του γραπτού λόγου Επίπεδο Γ2 Η συγγραφή οποιουδήποτε κειμένου δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα για τον υποψήφιο του επιπέδου αυτού. Πρέπει να είναι σε θέση να γράφει σαφή, ρέοντα, σύνθετα κείμενα, με κατάλληλο και αποτελεσματικό ύφος και με λογική δομή για οποιοδήποτε θέμα και σκοπό. Σε επίπεδο αλληλογραφίας, αναμένεται να εκφράζεται με σαφήνεια και επιλέγοντας το ανάλογο ύφος είτε σε προσωπικό (φιλικό) είτε σε επαγγελματικό ή άλλο (επίσημο) επίπεδο. Πρέπει να μπορεί, επίσης, να γράφει σημειώματα, μηνύματα και έντυπα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κάθε φορά γλώσσα και ύφος, να κρατάει σημειώσεις σε διαλέξεις ή σεμινάρια, αξιολογώντας κάθε φορά ποιες πληροφορίες πρέπει να σημειώσει. Πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται κείμενα, τα οποία θα είναι σε θέση να αναλύει και να επανασυνθέτει με συνοπτικό τρόπο, αλλά και να γράφει αναφορές και δοκίμια για μια ποικιλία θεμάτων. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να γράφει αναλυτικές περιγραφές και αφηγήσεις, ενσωματώνοντας υποθέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα. 3

4 Τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να αποτυπώσει τις απόψεις του μέσα από ένα ρεπερτόριο πολύπλοκων γραμματικών δομών, τις οποίες μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ακρίβεια. Σε επίπεδο λεξιλογίου, αναμένεται να χρησιμοποιεί κατάλληλα ένα ευρύ λεξιλογικό φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει και ιδιωματικές εκφράσεις καθώς και στοιχεία της καθομιλουμένης, έχοντας πλήρη επίγνωση των κοινωνιογλωσσικών και κοινωνικοπολιτισμικών συνεπειών της γλώσσας που χρησιμοποιεί. Πίνακας 1: Παραγωγή γραπτού λόγου στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας Α1 για παιδιά Α1 για εφήβους και ενηλίκους Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Υποδεξιότητα - σύντομες προτάσεις με απλή δομή - βασικά σημεία στίξης - σύντομες προτάσεις με απλή δομή - βασικά σημεία στίξης - κείμενα σε τυπικό ή φιλικό ύφος, με απλή δομή, λογική σειρά και περιορισμένη έκφραση - απλά, φιλικά κείμενα - σαφής, λεπτομερειακό ς, περιγραφικός λόγος - σαφής, λεπτομερειακό ς, αφηγηματικός λόγος -περιγραφικός λόγος με σαφή και οργανωμένη δομή -αφηγηματικός λόγος με σαφή και οργανωμένη δομή - έκθεση ιδεών - προτάσεις με πειστικά επιχειρήματα - όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα επίπεδα, γράφοντας σαφή, ρέοντα, σύνθετα κείμενα Είδος κειμένου - σύντομα, απλά, κείμενα - κάρτες - μηνύματα - δίνω προσωπικά στοιχεία - παίρνω προσωπικά στοιχεία - περιγράφω ιστορία με βοήθεια εικόνων ή διαλόγων - σύντομα, απλά κείμενα, - κάρτες -συμπλήρωση αιτήσεων - σημειώματα - μηνύματα - αντιγραφή γραπτού κειμένου - σημειώματα - μηνύματα - προσωπικά γράμματα - πληροφορίες σε έγγραφα - προσωπικά γράμματα - απλά τυπικά γράμματα - αιτήσεις - αναφορές - μηνύματα - περιγραφή - μετάδοση πληροφοριών - κείμενα με λογική ακολουθία - αναφορές (με επιχειρήματα και λογική δομή) - γράμματα σε τυπικό ή φιλικό ύφος - δοκίμια - σύνθετα γράμματα - άρθρα - αναφορές - τυπικές επιστολές - φιλικές επιστολές - περίληψη - κριτική έργου - ορισμοί - σύνθετες επιστολές - σημειώματα - μηνύματα - έντυπα - σημειώσεις από διαλέξεις - σημειώσεις από σεμινάρια - αναφορές - δοκίμια - αναλυτικές περιγραφές - αναλυτικές αφηγήσεις - κριτικές 4

5 έργων Θεματολογία - αυτοπαρουσίαση - σπίτι - σχολείο - γειτονιά - αυτοπαρουσία ση - τόπος διαμονής - επάγγελμα -συμπλήρωση εντύπων κατά την άφιξη/αναχώρηση από χώρα/ξενοδοχ είο - σημειώσεις από ένα τηλεφώνημα/ μήνυμα - απλά μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά - απλές κάρτες - σημειώματα για χαιρετισμό - γραπτή έκφραση συγχαρητηρίω ν - γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος (σε φίλους, οικογενειακά πρόσωπα, γνωστούς) - αίτηση για δουλειά - έκφραση παραπόνων - κρατήσεις σε ξενοδοχεία - σύντομες αναφορές (π.χ. για κάποιο ατύχημα) - περιγραφή ατόμων - περιγραφή χώρων - περιγραφή γεγονότων - μηνύματα για συγχαρητήρι α - ευχαριστήρια μηνύματα - προσκλήσεις - προσωπικές εμπειρίες - καθημερινές εμπειρίες - αφήγηση γεγονότων από τη δημόσια και ιδιωτική ζωή - περιγραφή εμπειριών από τη δημόσια και ιδιωτική ζωή - αναφορές για υποστήριξη άποψης - αναφορές για αντίκρουση άποψης - ευρεία, αρκεί να χρησιμοποιεί ται το κατάλληλο ύφος, ποικιλία γλωσσικών δομών, ιδιωματικών εκφράσεων και ειδικό λεξιλόγιο για ακριβή απόδοση εννοιών - ευρεία, αρκεί να τηρούνται οι συμβάσεις κάθε είδους γραπτού κειμένου με ευρύ ρεπερτόριο γλωσσικών δομών, πλούσιο λεξιλόγιο, ιδιωματικές εκφράσεις και γνώση κοινωνιοπολιτισμικού και κονωνιογλωσ -σικού περιβάλλοντο ς 2. Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των λαθών στο λεξιλόγιο (παράγωγες και σύνθετες λεξικές μονάδες) Προκειμένου να εντοπιστούν τα λάθη των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, μελετήθηκαν 300 γραπτά εξετάσεων παρελθόντων ετών για την απόκτηση επάρκειας ελληνομάθειας. Τα γραπτά ανήκαν σχεδόν ισόποσα κατανεμημένα στα πρώην επιπέδα 5

6 Β, Γ, και Δ και τώρα Β1, Β2 και Γ1 αντίστοιχα 4 και προέρχονταν από ενδεικτικά εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησε η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός των λαθών των μαθητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις, ενώ, στις περιπτώσεις που χρειάστηκε να διαπιστωθεί εάν μια παράγωγη λεξική μονάδα 5. προερχόταν από κάποια λόγια λ.μ., χρησιμοποιήθηκαν τρία κυρίως λεξικά, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998), το λεξικό του Μπαμπινιώτη (2002) και το λεξικό των Τεγόπουλου & Φυτράκη (1998). Τα λάθη των εξεταζομένων, που εντοπίστηκαν στις μη απλές λ.μ. 6, χωρίστηκαν σε κατηγορίες σύμφωνα με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες για την παραγωγή και τη σύνθεση των λ.μ. Βασικό κριτήριο για την κατηγοριοποίησή τους αποτέλεσε το σημείο της εξεταζόμενης λ.μ. στο οποίο εντοπιζόταν το λάθος, όπως γίνεται φανερό από τα παραδείγματα που ακολουθούν. (1) η «διανομή» των καταδικαζόμενων αντί η διαμονή των καταδικαζόμενων (λάθος που οφείλεται σε λ.μ. παράγωγη από λόγια λ.μ.), αλλά (2) «κοινωνιακή» θέση αντί κοινωνική θέση (λάθος στην παραγωγική κατάληξη του επιθέτου) Κατηγοριοποίηση των λαθών Τα λάθη τα οποία αποδίδονταν σε ελλιπή γνώση των μορφολογικών φαινομένων της παραγωγής και της σύνθεσης των λεξικών μονάδων χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες : 1. Σε λάθη στην παραγωγή των λ.μ. (Π). Ως υποκατηγορία της παραπάνω κατηγορίας θεωρήθηκαν και τα λάθη που εντοπίστηκαν κατά την παραγωγή λ.μ. από λόγιες λ.μ. (ΠΛ). 2. Σε λάθη στη σύνθεση των λ.μ. (Σ). 3. Σε λάθη που εντοπίστηκαν σε συμφυματικές λ.μ. (ΣΥΜΦ). 4. Σε λάθη εκφραστικά 7 (ΕΚΦΡ). 5. Σε λάθη στην κλίση των λ.μ. (ΚΛΙΣ). 6. Σε λάθη ορθογραφικά (ΟΡΘ). Ωστόσο, οι τρεις τελευταίες κατηγορίες λαθών, δηλαδή τα εκφραστικά, τα λάθη στην κλίση των μη απλών λ.μ. και τα ορθογραφικά, δε διερευνήθηκαν περαιτέρω λόγω απόκλισης από τα αρχικά ζητούμενα της έρευνας. 4 Τα επίπεδα έχουν οριστεί, χωρίς απόλυτη αντιστοιχία, σύμφωνα με την κλίμακα του ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Papageorgiou 2008: 33). Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, τα γραπτά των εξεταζομένων για την απόκτηση επάρκειας ελληνομάθειας στο Α επίπεδο (σημερινό Α2) αποκλείστηκαν εξαρχής από την παραπάνω έρευνα, διότι θεωρήθηκε ότι ο βαθμός δυσκολίας των εξεταζόμενων θεμάτων αυτού του επιπέδου, όπως και οι γνώσεις που προαπαιτούνται από τους εξεταζόμενους, δεν μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη συλλογή δεδομένων για τις μη απλές λεξικές μονάδες. 5 λ.μ. από εδώ και στο εξής. 6 λ.μ. από εδώ και στο εξής. 7 Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος χρησιμοποιούσε την έκφραση «τα μικρά αδικήματα πρέπει να πληρώνονται με λίγες ώρες κοινωνική εργασία» αντί του ορθού «τα μικρά αδικήματα πρέπει να εκτίονται με λίγες ώρες κοινωνική εργασία». 6

7 Μάλιστα, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι ως ορθογραφικά έχουν χαρακτηριστεί πολλά λάθη που οφείλονται στο φωνολογικό φαινόμενο της χαλάρωσης 8 του /i/ σε /e/ (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Φλιάτουρας 2003: 5), όπως γίνεται φανερό στα παραδείγματα που ακολουθούν. (3) «πεστεύω» αντί πιστεύω, (4) «φοβεθούν» αντί φοβηθούν. Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε συνολικό αριθμό λέξεων, εντοπίστηκαν 639 λάθη στις μη απλές λ.μ. Τα λάθη αυτά συγκεντρώθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας με το στατιστικό πακέτο SPSS, έκδοση 15. Κατά την πρώτη κατάταξη των λαθών των εξεταζομένων στις παραπάνω κατηγορίες, διαμορφώθηκαν τα εξής ποσοστά ανά κατηγορία λαθών (Πίνακας 2): Πίνακας 2: Αριθμός λαθών στις μη απλές λεξικές μονάδες Κατηγορία λαθών Π+ ΠΛ Σ ΣΥΜΦ ΚΛΙΣ ΕΚΦΡ ΟΡΘ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός λαθών Ποσοστό 52,63% 4,19% 2,80% 4,65% 2,95% 32% 99,22% 9 Από τον παραπάνω πίνακα μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι τα περισσότερα λάθη σημειώθηκαν κατά τη χρήση παράγωγων λ.μ. από τους εξεταζόμενους στην ελληνική ως Γ2, ενώ τα λάθη στις σύνθετες λέξεις είναι περιορισμένα, επειδή είναι περιορισμένη και η χρήση αυτού του είδους των λ.μ., οι οποίες απαιτούν αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Όσο για τις άλλες κατηγορίες λαθών, σε αυτές δε σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ώστε να αναλυθούν, με εξαίρεση τα ορθογραφικά λάθη που κάνουν οι εξεταζόμενοι στις μη απλές λ.μ. ωστόσο, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιοριστούν οι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο ορθογραφίας από τους εξεταζόμενους, λόγω του ιστορικού χαρακτήρα της ορθογραφίας της ΝΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται με τη μορφή ραβδογράμματος (Γράφημα 1) ο αριθμός των λαθών που εντοπίστηκε στα γραπτά των εξεταζομένων στην ελληνική ως Γ2 και ειδικότερα αυτών που εντοπίστηκαν στις παράγωγες λ.μ., στις παράγωγες λ.μ. από λόγιες λέξεις, στις σύνθετες λ.μ. και 8 Το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στη γλώσσα των φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας, αλλά η χαλάρωση του /i/ σε /e/ έχει εντοπιστεί σε διαφορετικές λ.μ. Σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο, αποτελεί ένα από τα φωνητικά φαινόμενα της σύγχρονης νεοελληνικής που οφείλονται σε «εκτροπές από τη σωστή προφορά και από τους γραμματικούς κανόνες», ενώ ο ίδιος αναφέρει ως παραδείγματα τη χρήση των λέξεων υπερεσία αντί του ορθού υπηρεσία και υπερέτρια αντί του ορθού υπηρέτρια (1985: 267). 9 Το ποσοστό των λαθών δεν είναι 100%, γιατί ένα 0,78% αντιστοιχεί σε λάθη τα οποία εντοπίστηκαν στα γραπτά των εξεταζομένων και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τα ίδια γίνονται και από ομιλητές της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση σε ανάλογα συμφραζόμενα του ρήματος ξαναεπαναλαμβάνω αντί του ορθού επαναλαμβάνω. 7

8 στις συμφυματικές, δηλαδή σε εκείνες τις λ.μ. που βρίσκονται ανάμεσα στα όρια παραγωγής και σύνθεσης. Από το γράφημα που ακολουθεί γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα περισσότερα λάθη, από το σύνολο των λαθών που σημειώθηκαν στις μη απλές λ.μ., εντοπίστηκαν στις παράγωγες λ.μ. και μάλιστα σε αυτές που προέρχονταν από λόγιες λ.μ. σε αντίθεση με τις σύνθετες λ.μ. και τις συμφυματικές, στις οποίες εντοπίστηκε μικρός αριθμός λαθών, ανάλογος, βέβαια, και της συχνότητας εμφάνισής τους στα γραπτά των εξεταζομένων. Γράφημα 1: Σχηματική απεικόνιση των λαθών στις μη απλές λ.μ. 3. Ανάλυση Λαθών 3.1. Παράγωγες λεξικές μονάδες και μορφολογικά λάθη Γενικότερα, όσον αφορά το χαρακτηρισμό των λ.μ. ως παράγωγων από λόγιες λ.μ. (ΠΛ), διαπιστώθηκε, μετά την επεξεργασία των δεδομένων της πρώτης φάσης της έρευνας, ότι μεγάλος αριθμός των λ.μ. της νέας ελληνικής γλώσσας προέρχεται από λόγιες λ.μ. 8

9 Με το δεδομένο αυτό συνδέεται και η διαπίστωση ότι εντοπίστηκαν περισσότερα λάθη στις παράγωγες λ.μ. από ό,τι στις σύνθετες και μάλιστα στις παράγωγες λ.μ. που προέρχονται από λόγιες λέξεις, π.χ. (5) «ανακενώσουμε» αντί ανακαινίσουμε < ανακαινίζω, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι εξεταζόμενοι αδυνατούν να αντικαταστήσουν τις παράγωγες λ.μ., σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτές, με άλλες μορφές έκφρασης που ενδεχομένως είναι πιο σύνθετες για αυτούς όπως είναι οι αναφορικές προτάσεις. 10 Π.χ. (6) «θαυμαστική» διαφήμιση αντί διαφήμιση που προκαλεί θαυμασμό. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποίησης παράγωγων λ.μ. εντοπίζεται το φαινόμενο της υπεργενίκευσης, όταν ο υποψήφιος εφαρμόζει έναν γραμματικό κανόνα σε όλα τα μέλη μιας γραμματικής κατηγορίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις εξαιρέσεις που υφίστανται. Ως εκ τούτου, στο ονοματικό σύνολο που ακολουθεί, η παραγωγική κατάληξη -ικ(ός) των επιθέτων χρησιμοποιείται εσφαλμένα, λόγω του φαινομένου της υπεργενίκευσης και καθώς παρουσιάζει υψηλότερη συχνότητα χρήσης από την παραγωγική κατάληξη -ιν(ός), 11 για το σχηματισμό του επιθέτου που προέρχεται από το ουσιαστικό απόγευμα. Έτσι ο υποψήφιος γράφει: (7) «απογευματική» ώρα αντί απογευματινή ώρα Σύνθετες λεξικές μονάδες και μορφολογικά λάθη Όσον αφορά τις σύνθετες λ.μ., διαπιστώθηκε περιορισμένη χρήση τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις σύνθετων λ.μ., παρατηρήθηκε ότι στην περίπτωση του συνδετικού φωνήεντος -ο-, το οποίο αποτελεί δείκτη της σύνθεσης (Ράλλη 2005: ), συνδέει τα συστατικά του συνθέτου και διασφαλίζει τη μετάβαση από το ένα συστατικό στο άλλο, οι εξεταζόμενοι στην ελληνική ως Γ2 είτε το χρησιμοποιούν ως συνδετικό στοιχείο των δύο μερών της σύνθετης λ.μ. σε περιβάλλοντα στα οποία η παρουσία του δεν είναι υποχρεωτική, π.χ. (8) «ψυχοαναγκάζω» αντί του ψυχαναγκάζω, 10 Η Schachter (1974: 210, 212) διατύπωσε την άποψη ότι είναι εύλογο να υποτεθεί ότι οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες, διδασκόμενοι την αγγλική γλώσσα ως Γ2, «παράγουν λιγότερες αναφορικές προτάσεις στην αγγλική γλώσσα, διότι επιδιώκουν να τις αποφύγουν» (1974: 210), καθώς στη γλώσσα τους οι αναφορικές προτάσεις δε σχηματίζονται με τρόπο ανάλογο εκείνου που σχηματίζονται οι αναφορικές προτάσεις στην αγγλική γλώσσα. Μάλιστα, οι παραπάνω διδασκόμενοι την αγγλική ως Γ2 κάνουν λιγότερα λάθη από τους αραβόφωνους μαθητές των οποίων η Γ1 διαθέτει τέτοιες δομές, γιατί σπανίως τις χρησιμοποιούν. 11 Όπως διαπιστώθηκε βάσει του Αντίστροφου Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. 9

10 είτε δεν το χρησιμοποιούν καθόλου, βάζοντας απλώς τα δύο μέρη της σύνθετης λ.μ. το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό σχηματισμού σύνθετων λ.μ., π.χ. (9) «σκουπιδιατενεκές» αντί του σκουπιδοτενεκές, (10) «πόνοςκεφάλι» αντί του πονοκέφαλος. Επιπλέον, επιδιώκουν να επικοινωνήσουν, κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσω περισσότερο απλοποιημένων μορφών γλωσσικής έκφρασης, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες λ.μ. τα συστατικά της σύνθετης λ.μ. και γράφουν, σύμφωνα με το παράδειγμα που ακολουθεί, (11) «όλο καινούργιο» αντί του ολοκαίνουργιο. Βέβαια, τέτοιου είδους λάθη κατά το σχηματισμό των σύνθετων λ.μ. δε γίνονται, σχεδόν ποτέ, από τους φυσικούς ομιλητές της ΝΕ, με εξαίρεση τους μικρούς σε ηλικία φυσικούς ομιλητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας, σε επίπεδο προφορικού λόγου, μέχρι την ηλικία των έξι ετών. 4. Γενικά συμπεράσματα Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας στη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου αντιμετωπίζουν προβλήματα στα εξής σημεία: 1. Στην τήρηση των απαραίτητων κανόνων και συμβάσεων γραφής ανάλογα με το είδος του κειμένου (περιεχόμενο, ύφος και δομή). 2. Στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας ικανής για το προς ανάπτυξη θέμα. 3. Στην ανάπτυξη όλων των ζητούμενων του θέματος. 4. Στη χρήση του λεξιλογίου. 5. Στην ορθογραφία των λέξεων. Ειδικότερα, όσον αφορά το λεξιλόγιο, ο δάσκαλος της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας καλό είναι να επιδιώξει την εξοικείωση των διδασκομένων με τις παράγωγες και τις σύνθετες λ.μ. και τους κανόνες σχηματισμού αυτών από τα πρώτα επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς αποτελούν λέξεις απαραίτητες, σε πολλές περιπτώσεις, για την καθημερινή επικοινωνία σε επίπεδο γραπτού λόγου. 5. Προτάσεις Προκειμένου να υπερκεραστούν οι παραπάνω δυσκολίες, ο δάσκαλος της γλώσσας μπορεί να ακολουθήσει τα εξής (βλ. πίνακα 2): 10

11 Πίνακας 2: Προτάσεις βελτίωσης των εξεταζόμενων στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Πρόβλημα Δραστηριότητα 1. Αδυναμία τήρησης των κανόνων και των συμβάσεων του γραπτού λόγου ανάλογα με το είδος του κειμένου. Χωρισμός της τάξης σε ομάδες. Οι ομάδες εργασίας επιλέγουν υλικό κυρίως από εφημερίδες και περιοδικά. Στη συνέχεια, μαζί το δάσκαλο/δασκάλα, ακολουθεί σχολιασμός των κανόνων και των συμβάσεων που εντοπίζονται σε κάθε είδους κείμενο. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εξάσκηση στη συγγραφή διαφόρων ειδών κειμένων (ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας) από τους ίδιους τους μαθητές. 2. Ανεπαρκής επιχειρηματολογία Πραγματοποίηση συνθετικών εργασιών από τους μαθητές σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα είναι την «η προστασία του περιβάλλοντος», και παρουσίασή τους στην τάξη, έτσι ώστε να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για διάφορα θέματα και να εμπλουτίσουν την επιχειρηματολογία τους. 3. Αδυναμία απάντησης σε όλα τα ζητούμενα του θέματος Καταγραφή με τη βοήθεια του δασκάλου αρχικά με τη μορφή σημειώσεων των σημείων κάθε θέματος που χρειάζονται ανάλυση/απάντηση κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. 4. Ανεπαρκές λεξιλόγιο 1.Οι μαθητές αρχικά «ψαρεύουν» τα συστατικά στοιχεία των παράγωγων και των σύνθετων λέξεων που συναντούν σε αυθεντικά κείμενα, με απώτερο σκοπό να εκμαιεύσουν τη σημασία τους (με τη βοήθεια, βέβαια, και των συμφραζομένων της πρότασης). 2. Με τη βοήθεια των συστατικών στοιχείων που τους δίνονται εξασκούνται μαζί με το δάσκαλο στο σχηματισμό παράγωγων και σύνθετων λ. μ.. 3. Με ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με τις οποίες ουσιαστικά μαντεύουν τη λέξη που λείπει με τη βοήθεια των συμφραζομένων οδηγούνται στην κατανόηση λεπτών σημασιολογικών διαφοροποιήσεων μεταξύ λ.μ. και ειδικότερα μεταξύ 11

12 λ.μ. παράγωγων από λόγιες λ.μ. 4. Εξοικείωση με στρατηγικές αποφυγής λαθών στο λεξιλόγιο με τη βοήθεια του δασκάλου (π.χ. αντικατάσταση παράγωγης λ.μ. με αναφορική πρόταση). 5. Παρουσίαση από το δάσκαλο του φαινομένου της φωνολογικής χαλάρωσης και ασκήσεις αντιστοίχισης της σωστής λέξης (και όχι αυτής που έχει υποστεί φωνολογική χαλάρωση) με ορισμούς αυτών για εμπέδωση. 6. Ορθογράφηση λέξεων 1. Υπογόρευση κειμένων από το διδάσκοντα και καταγραφή τους από τους διδασκόμενους. 2. Εξοικείωση με τη γραπτή μορφή των λέξεων μέσω παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα το scrabble. 12

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Δεύτερο κεφάλαιο 2. Συγκριτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2004 και 2005 14 2.1 Αποτελέσματα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΠΙΠΕ Α Α1 καιι Α2 ΑΘΗΝΑ 2008 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύγκριση του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Β 2 Νιόβη Αντωνοπούλου Σμαράγδα Βογιατζίδου Συνεργάστηκαν: Aγγελική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1. ΔΕΠΠΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1.1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004 Επιστημονική υπεύθυνη: καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη Δράση: Προσδιορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΞΗ Β Γενικές παρατηρήσεις Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι μπορεί ο καθηγητής να ξεκινήσει τη διδασκαλία από την Ενότητα «Σημειώσεις - Περίληψη» για να κατανοήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στον λιτό και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη 1 Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν. Αντωνοπούλου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος επιπέδου δυσκολίας των οργάνων μέτρησης σε σύγκριση με τα οριζόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ ΚΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΕΙΡΆ «Πράγματα και Γράμματα» ΒΉΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΆ 1 Δοκιμαστική Εφαρμογή ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ιούλιος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή. 2. Αποδέκτες του υλικού. Σκοποί και στόχοι. 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Α 2 Νιόβη Αντωνοπούλου Aγγελική Σακελλαρίου Συνεργάστηκαν: Σμαράγδα

Διαβάστε περισσότερα