ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

3 2

4 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ηµεροµηνία έκδοσης: 25/01/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα DECEMBER 2004 Publication date: 25/01/2005 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...28 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

5 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...49 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓ Ε ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ Ε Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...55 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

7 6

8 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 9/06 IPC7: A61K 47/02 IPC7: A61K 6/10 IPC7: A61K 41/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)EVALION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Φωκυλίδου 25, 4ος, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)AYOUN JENA LUC JOSEPH ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναστάσεως 74, ΠΑΠΑΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΛΑΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Κεχαγιά 9Α,15237 ΦΙΛΟΘΕΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗ- ΤΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗ- ΤΕΣ ΑΥΤΕΣ Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται σε µια µέθοδο µεταφοράς συχνοτήτων που περιέχουν διάφοροι κρύσταλλοι σε ουσίες όπως κυρίως το νερό, οι πολικοί διαλύτες, οι κρέµες και οι συνδετικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή καλλυντικών και η παρασκευή σκευασµάτων τα οποία περιέχουν τις συχνότητες αυτές. Ο νεωτερισµός της εφεύρεσης αυτής συνίσταται στην χρήση κρυστάλλων ως υλικό συντονισµού και φίλτρο συχνοτήτων και η µεταφορά και εγγραφή των συχνοτήτων αυτών σε βάσεις όπως το νερό. Η τέλεια γεωµετρική φύση του κρυστάλλου εγγυάται την σταθερότητα των πληροφοριών που µεταφέρουµε στις βάσεις δηλαδή κυρίως στο νερό. Με τον τρόπο αυτό η εισαγωγή των συχνοτήτων στον ανθρώπινο οργανισµό δεν γίνεται µε την χρήση ηλεκτροδίων αλλά µε την εισαγωγή της συγκεκριµένης βάσεως, δηλαδή του νερού, απευθείας στον ανθρώπινο οργανισµό. Με την εφεύρεση αυτή µε την οποία επιτρέπεται η µεταφορά κατόπιν εγγραφής µιας συχνότητας µέσα στο νερό µε τη χρήση κρυστάλλων είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε νερό εφοδιασµένο µπληροφορίες από βασικές οµοιοπαθητικές ουσίες δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο µία καινούργια οµοιοπαθητική πολύ πιο αξιόπιστη. Οι συχνότητες αυτές µεταφερόµενες για παράδειγµα µέσω µιας βάσης, όπως το νερό, στον ανθρώπινο οργανισµό έχουν µία δράση άµεση πάνω στον εγκέφαλο επιβάλλοντας µία συχνότητα λειτουργικότητας µέσω της αντικατάστασης της παθολογικής συχνότητας του σώµατος και του συστήµατος των άκρων/εγκεφαλικού φλοιού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05B 65/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS A.E.B.E. Λεωφόρος Θηβών 208, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σόλωνος 68,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΛΩΣ- ΣΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΑ- ΛΙΝ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Περιγράφεται κλειδαριά συροµένων µε γλώσσα ασφαλίσεως η οποία είναι δυνατόν να ρυθµίζεται σε διάφορες εναλλακτικές σειρές προφίλ του εµπορίου και η οποία κινείται παλινδροµικά και σύµφωνα µε προτιµώµενη εφαρµογή ασφαλίζεται µε κύλινδρο ασφαλείας. Η προτεινόµενη κλειδαριά περιλαµβάνει ενσωµατωµένο φορείο της γλώσσας σε αποτελούµενο από επίµηκες σώµα που παλινδροµεί κατά την κίνηση ασφαλίσεως / απασφαλίσεως της κλειδραριάς φορέα, µε το οποίο φορείο δίνεται η δυνατότητα ρυθµίσεων της θέσεως της γλώσσας τόσο κατά πλάτος όσο και κατά µήκος. ια των ρυθµίσεων αυτών καθίσταται δυνατή η χρήση της ίδιας κλειδαριάς σε διάφορες σειρές προφίλ συροµένων. 9

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A44C 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σόλωνος 48, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Τ.Θ ,11610 ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ΑΘΗΝΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΧΤΥΛΙ Ι ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΙΑ- ΜΕΤΡΟΥ αχτυλίδι µεταβαλλόµενης διαµέτρου που διαθέτει στο κάτω τµήµα της γάµπας του µεταλλικό σύρµα οφιοειδούς σχήµατος (1) και που η σύνδεση των δύο µερών του, δηλαδή του διακοσµητικού µέρους και της γάµπας, γίνεται µε καβυλιάρισµα και είναι κινητική. Ταχαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν στο δαχτυλίδι ευκαµψία και ελαστικότητα ώστε µε απλά µέσα και µέσω της αραίωσης ή της σύµπτυξης των καµπυλών του οφιοειδούς σχήµατος να επιτυγχάνεται η αυξοµείωση της διαµέτρου του δαχτυλιδιού εύκολα και γρήγορα, να εξασφαλίζεται η άµεση εφαρµογή του δαχτυλιδιού στο δάχτυλο του αγοραστή και ως εκ τούτου να καθίσταται δυνατή η άµεση πώληση του δαχτυλιδιού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B65D 21/08 IPC7: B29C 33/00 IPC7: B29C 45/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων Τ.Θ. 130, ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕ- ΧΩΝ ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ Ένας σύνδεσµος πλευρικών στελεχών δοχείων ο οποίος χαρακτηρίζεται εκ του ότι δύναται να συνδέει τα πλευρικά στελέχη δοχείων µεταξύ τους το ένα πάνω στο άλλο µε σκοπό την αύξηση της συνολικής τους χωρητικότητας κατά τρόπον ώστε να παρέχεται ένα τελικό στεγανό δοχείο µε την επιθυµητή χωρητικότητα, ανάλογα µε τον αριθµό και το µέγεθος των πλευρικών στελεχών δοχείων, το οποίο κατασκευάζεται από καλούπι το οποίο έχει κορµό 22 σε σχήµα κύβου στο κάτω µέος του οποίου διαθέτει εξάρτηµα 23 παραγωγής τουθηλυκού τµήµατος του συνδέσµου και στο άνω µέρος του εξάρτηµα 24 το οποίο παράγει το αρσενικό τµήµα του συνδέσµου. 10

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47F 7/14 IPC7: G09F 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΙΑΡΑΛ Α.Ε. Μακρυγιάννη 87, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛ- ΛΩΝ ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΧΤΕ- ΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Περιγράφεται σύστηµα τοποθέτησης καρτελών διηµέρευσης και διανυκτέρευσης φαρµακείων και διαφηµιστικών µηνυµάτων στην ίδια θέση, φωτιζόµενο από µπροστά, µε ένδειξη ηµέρας στο επάνω µέρος αυτής από όπου οι καρτέλες και τα µηνύµατα βγαίνουν από τις θέσεις τους συρόµενα και αποθηκεύονται στο πίσω µέρος του συστήµατος, το οποίο εντοπίζεται εύκολα και µετακινείται µε ρόδες σε οποιοδήποτε σηµείο του φαρµακείου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B66B 9/04 IPC7: B66B 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ,61100 ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚ Υ ΡΑΥΛΙ- ΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ Υδραυλικός ανελκυστήρας µε τον θάλαµο (6) να κινείται εντός του φρεατίου (14) επάνω σε οδηγούς - ράγες (9), αποτελούµενο από υδραυλικό έµβολο (1) και µονάδα ισχύος (2), η οποία µε την σειρά της αποτελείται από ένα δοχείο ορυκτελαίου που περιλαµβάνειεσωτερικά τον κινητήρα και την αντλία και ένα µπλοκ βαλβίδων (3), τοποθετηµένο επάνω σε έναν µηχανισµό µετατόπισης (4) (κύλισης ή ολίσθησης), επιτρέποντας το µπλοκ βαλβίδων (3), να µετατοπισθεί, από την αρχική του θέση εντός του φρεατίου (14) στην θέση συντήρησης, ελέγχου και απεγκλωβισµού, εξωτερικά του φρεατίου (14) διαµέσου ενός καταλλήλου ανοίγµατος (16) το οποίο βρίσκεται στην κάσα (10) µίας θύρας ορόφου του ανελκυστήρα ή σε επιπρόσθετο πάνελ (11) τοποθετηµένο δίπλα στην κάσα (10) της θύρας ορόφου που λειτουργεί ως συνέχεια αυτής. 11

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G11B 33/04 IPC7: B65D 85/57 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17ης Νοεµβρίου 112 & Κεφαλληνίας 1, ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. Φάβη 9, ΑΘΗΝΑ (74):ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. Φάβη 9,11525 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ (ΠΕΡΙΕΚΤΗ) ΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ (CD) Η ασφάλεια φακέλου οπτικού δίσκου (CD) αποτελείται από σκληρό χαρτόνι ίδιας ποιότητας µε του κλασικού φακέλου αφού αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του η οποία χαρακτηρίζεται από µία γωνία, που τσακίζει έτσι ώστε να κρατάει µε ασφάλεια το δίσκο µέσα στο φάκελο. Η ασφάλεια µπορεί να υπάρχει είτε στο πάνω άκρο είτε στο κάτω και στα δύο άκρα του φακέλου. Το πλεονέκτηµα της ευρεσιτεχνίας συνίσταται στην ασφάλεια του δίσκου, στην αποφυγή φθοράς του και την ασφαλή µεταφορά του χωρίς κίνδυνο πτώσης από τον περιέκτη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G06F 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6ο χλµ. Οδού Χαριλάου - Θέρµης, ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΝΟΥΡΤΣΗ ΑΝΝΑ 21ης Ιουνίου 81, ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ) (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑ- ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ- ΚΟΤΗΤΑΣ Εργαλείο, µέθοδος και διαδικασία ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών εφαρµογών πληροφορικής µε χρήση εικονικής πραγµατικότητας. Ο τοµέας που αναφέρεται η εφεύρεση είναι οι εφαρµογές πληροφορικής που υποστηρίζουν αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Η µεθοδος υλοποιείται µέσω µιας βιβλιοθήκης λογισµικού που επιτρέπει τη δηµιουργία εφαρµογών αλληλεπίδρασης µε εικονικούς κόσµους. Η βιβλιοθήκη αυτή υποστηρίζει άµεσησύνδεση µε συσκευές εικονικής πραγµατικότητας και παρουσίαση του εικονικού περιβάλλοντος από διάφορεςοπτικές γωνίες. Βασίζεται σε µία ειδική δεντρική δοµή αναπαράστασης των εικονικών κόσµων µέσω τηςοποίας είναι δυνατή η επεξεργασία κάθε είδους τρισδιάστατων σκηνών. Για την υποστήριξη απτικής ανάδρασης, η βιβλιοθήκη υλοποιεί ένα ειδικό αλγόριθµο ταχείας ανίχνευσης συγκρούσεων µεταξύ των άκρων των δακτύλων του χεριού στο εικονικό περιβάλλον και των αντικειµένων στον εικονικό χώρο. Οι κύριες χρήσεις της εφεύρεση είναι στην ανάπτυξη εφαρµογών επίδειξης που χρήζουν ανάγκη αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρουµε : εικονική συναρµολόγηση για βιοµηχανικό σχεδιασµό, τρισδιάστατη αλληλεπιδραστική παρουσίαση προϊόντων και εκπαίδευση τυφλών µε τη χρήση εικονικής πραγµατικότητας. 12

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 5/11 IPC7: E06B 5/10 IPC7: E06B 1/16 IPC7: E06B 1/52 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΣΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Μία µεταλλική κάσα (2) θωρακισµένης πόρτας µε προφίλ κλειστού τύπου αντισεισµική, αδιάρρηκτη, στεγανή και µε δυνατότητα γρήγορης τοποθέτησης της θωρακισµένης πόρτας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης είναι ότι βελτιώνει την αντοχή της κάσας σε οποιουδήποτε τύπου παραµόρφωση, κάνει την πόρτα ασφαλείας αδιάρρηκτη, δίνει δυνατότητα τοποθέτησης λάστιχου (7) επί της κάσας το οποίο αυξάνει τη στεγανότητα της πόρτας και επί της οποίας µπορούν να τοποθετηθούν πλαστικά στηρίγµατα (4) για τη στήριξη εσωτερικών πρεβαζιών. Επίσης φέρει εγκοπή στην οποία τοποθετείται η ξύλινη διακοσµητική κάσα που "ντύνει" την εξωτερική πλευρά του τοίχου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H04N 5/92 IPC7: G06F 3/14 IPC7: G11B 27/031 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τσούκα 5, ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λήψεως από πολλαπλές κάµερες και επεξεργασίας µίας τηλεοπτικής παραγωγής. Το σύστηµα καταγράφει σε µαγνητικά µέσα αποθηκεύσεως τις λήψεις από όλες τις κάµερες, καθώς και το πρωτότυπο που δηµιουργείται µετά την επιλογή της γωνίας λήψεως από το σκηνοθέτη. Επί, πλέον χρησιµοποιώντας τα συστήµατα επιλογής κάµερας ("camera tally output") από το µίκτη εικόνας, δηµιουργεί αυτοµάτως ένα εσωτερικό ιστορικό αποφάσεων λήψεων το οποίο είναι άµεσα χρησιµοποιήσιµο από το τµήµα επεξεργασίας του πρωτοτύπου της παραγωγής για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας επεξεργασίας. 13

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47F 3/08 IPC7: A47F 5/03 IPC7: A47F 7/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Κονίτσης 13, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µία κάθετα περιστρεφόµενη βιτρίνα. Η κάθετα περιστρεφόµενη βιτρίνα αποτελείται από τα ράφια προβολής (1), τους άξονες (2) τα κουζινέτα (3) τις αλυσίδες (4) τα γρανάζια (5) τον µειωτήρα (6) το ηλεκτρικό µοτέρ (7) και το ηλεκτρονικό χειριστήριο (8). Το σύνολο αυτό κινείται εντός του επίπλου (9) από το ηλεκτρονικό χειριστήριο βοηθούµενο από ένα µειωτήρα και έχει σαναποτέλεσµα να περιστρέφει τα ράφια προβολής που είναι πάνω στις αλυσίδες κάθετα προς τη γη. Το ηλεκτρονικό χειριστήριο µας δίνει την δυντότητα να περιστρέφει την βιτρίνα κάθετα, καθώς και να αυξοµειώνει την ταχύτητά της. Η βιτρίνα αυτή µας προσφέρει οικονοµία χώρου και την δυνατότητα για την προβολή των προϊόντων στο επιθυµητό ύψος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01N 33/12 IPC7: A01N 59/06 IPC7: A01N 59/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)WILBUR-ELLIS COMPANY 345 California Street, 27th Floor, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)SCHULTEIS DAVID T. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Μια σύνθεση για ρύθµιση της ανάπτυξης των φυτών, στην οποία έχει διαλυθεί σε αδρανή φορέα µια δραστική ποσότητα χλωριούχου χλωροχολίνης, πολυ [οξυαιθυλενο (διµεθυλιµινιο)αιθυλενο (διµεθυλιµινιο)-αιθυλενο] διχλωριδίου και χλωριούχου χολίνης. Ο αδρανής φορέας µπορεί να είναι νερό, ένας διαλύτης ή ένα επιφανειοδραστικό. Η σύνθεση µε τον διαλύτη σχηµατίζει ένα υγρό διάλυµα, το οποίο ψεκάζεται στο φύλλωµα των υποκείµενων φυτών πριν από την συγκοµιδή. Τουλάχιστο ένα ανόργανο άλας µπορεί να προστεθείστην σύνθεση για να ενισχύσει την ισχύ του υγρού διαλύµατος. Μια πρώτη σύνθεση του διαλύµατος, πουκατά προτίµηση περιλαµβάνει πρόσθετο ανόργανο άλας, µπορεί να εφαρµοστεί πρώιµα στην ανάπτυξη του φυτού για να αποθαρρύνει την έντονη ανάπτυξη χωρίς ναπροκληθεί "αναστολή ανάπτυξης". Μια δεύτερη σύνθεση του διαλύµατος, που δεν έχει ανόργανο άλας αλλά περιλαµβάνει µεγαλύτερη ποσότητα χλωριούχου χλωροχολίνης, µπορεί να εφαρµοστεί στο τέλος της ανάπτυξης του φυτού, για να προκαλέσει "αναστολή της ανάπτυξης". 14

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A63G 9/16 IPC7: A47D 9/02 IPC7: H02K 33/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σβώλη 4,, ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σβώλη 4,30100 ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ. Ηλεκτροκίνητη κούνια που αποτελείται από κουτί (1) στο κάτω µέρος της. Το κουτί (1) περίεχει πεταλοειδή µαγνήτη (2) κάθετα στις δυναµικές γραµµές του οποίου υπάρχει αντίσταση (3), που είναι µέρος κυκλώµατος. Εξω από το κουτί υπάρχουν δύο διακόπτες (δ1) και (δ2). Ο διακόπτηςςς (δ1) ανοίγει και κλείνει το κύκλωµα και ο διακόπτης (δ2) µπορεί να ρυθµίζει το πλάτος της ταλάντωσης. Η αντίσταση (3) συνδέεται µε την κούνια (4) µε δύο πλαστικές ράβδους (ρ1) και (ρ2) που βοηθούν στη µετάδοση της κίνησης από την αντίσταση (3) στο κάθισµα της κούνιας (4). Στο πάνω µέρος του κουτιού βρίσκονται δύο σχισµές π1 και π2 που επιτρέπουν στις ράβδους (ρ1) και (ρ2) να κινούνται ανάλογα µε το πλάτος της ταλάντωσης της αντίστασης (3). Η αντίσταση (3) κινείται όταν διαρρέεται από ρεύµα γιατί σύµφωνα µε το νόµο Laplace ασκείται πάνω της δύναµη F=B.I.L ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC7: B65D 81/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)PANRICO S.A. Pedro I Pons 6-8, BARCELONA, ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/04/2004 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /05/2003-ES ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)CRUZATE PALOMO DAVID 2)CALCEDO SUNOL CLARA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Παρουσιάζεται εύκαµπτο περιτύλιγµα για προϊόντα αρτοποιίας και αντίστοιχη µέθοδος κατασκευής και χρήσης του. Η εφεύρεση αναφέρεται σε εύκαµπτο περιτύλιγµα για φρέσκα προϊόντα αρτοποιίας (2) το οποίο περιλαµβάνει τµήµα από το οποίο µπορεί να κρατηθεί(1) µε τη µορφή ζώνης καλυµµένης από αδιαφανές χαρτί και δαφανές τµήµα αναπνοής (3) µε µικροδιάτρητη περιοχή (4) και αδιαπέρατη ζώνη (6) γειτονικά του εν λόγω τµήµατος (1). Το τµήµα αναπνοής (3) περιλαµβάνει µέσα για την έναρξη ξετυλίγµατος (7) και έχει µια προτιµώµενη καταύθυνση αποκοπής ουσιαστικά παράλληλη µε το εν λόγω τµήµα (1). Για το άνοιγµα του περιτυλίγµατος, ο καταναλωτής σχίζει το τµήµα αναπνοής (3) σδύµφωνα µε την προτιµώµενη κατεύθυνση αποκοπής κρατώντας µε το ένα χέρι το προϊόν ατροποιίας (2) από το εν λόγω τµήµα (1) το οποίο χρησιµεύει ως πετσέτα. Η εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε µέθοδο κατασκευής του εν λόγω περιτυλίγµατος και σε χρήση για την περιτύλιξη προϊόντος σε σχήµα δακτυλιδιού. 15

17 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 07/05/2003 EVALION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΚΡΥ- ΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ /05/2003 ΒΙΑΡΑΛ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛΛΩΝ ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 12/05/2003 ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS A.E.B.E. ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΙΑ- ΦΟΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /05/2003 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΤΥΛΙ Ι ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ /05/2003 ΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ 13/05/2003 KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ /05/2003 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ (ΠΕΡΙΕΚΤΗ) ΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ (CD) /05/2003 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ- ΜΑΤΙΚΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /05/2003 ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 26/05/2003 ΠΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΕΙ- ΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ /05/2003 ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ /05/2003 WILBUR-ELLIS COMPANY ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗ- ΣΗ ΑΥΤΟΥ /05/2003 ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ /04/2004 PANRICO S.A. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΘΟ- ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

18 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) EVALION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙ- ΚΗ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ PANRICO S.A. WILBUR-ELLIS COMPANY ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΑΡΑΛ Α.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ- ΜΑΤΙΚΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS A.E.B.E. ΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗ- ΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛΛΩΝ ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝ ΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥ- ΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ 07/05/ /05/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ (ΠΕΡΙΕΚΤΗ) ΟΠΤΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ (CD) 15/05/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΤΥΛΙ Ι ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 12/05/ ΠΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 26/05/ ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ. 30/05/ ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 28/05/

19 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κασάµπα 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τίρυνθος 10-12, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΞΥΜΗΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΚΙΑ ΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕ- ΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ. Σκιάδιο αυτοκινήτου (1) µε προσθήκη (2) η οποία κινείται τηλεσκοπικά προκειµένου να αυξηθεί το µήκος του σκιαδίου καλύπτοντας όλο το πλάτος του παραθύρου της πόρτας και να µειώνεται προκειµένου το σκιάδιο να επιστρέφει προς το εµπρός τζάµι µε το αρχικό του µήκος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΑΝΕΣ, ΑΡΧΑΝΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥΛ- ΤΑΝΙΝΑΣ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ Η µεταλλική κατασκευή υπό κάλυψη αµπελώνα, λαµβάνει υπόψη της τις αποστάσεις φύτευσης των φυτών και µε ευελιξία προσαρµόζει τα υποστυλώµατα σε όλους τους τρόπους φύτευσης. Από 1,8 µέτρα - 3 µέτρα. Με αυτόν τον τρόπο ο παραγωγός δεν επιβαρύνεται µε αλλαγή φύτευσης και υποστύλωσης. Μια άλλη καινοτοµία στην κάλυψη αυτή είναι ότι σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους το φιλµ θα πρέπει να αποκαλύπτει πλήρως τον Αµπελώνα, δεδοµένου ότι είναι απαραίτητο για την διαφοροποίηση των οφθαλµών και την παραγωγικότητα της σουλτανίνας. Αυτό πρέπει να γίνεται και στην κορυφή, αλλά και στα πλάγια µέρη. Απαιτείται λοιπόν µια κατασκευή όπου γρήγορα και εύκολα η αποκάλυψη και η επανακάλυψη του αµπελώνα να γίνεται σε οποιοδήποτε ποσοστό κρίνεται σκόπιµο. 18

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ,72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΓΙ ΕΣ ΚΑΙ ΟΛΩ- ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙ- ΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι οικολογικές παγίδες και δολώµατα για την καταπολέµιση επιβλαβών οργανισµών µε παγίδες εντόµων (1,2,3,4), οι οποιές παγιδεύουν τα βλαβερά έντοµα. Η παγίδα ζώων ανεπίστροφη (30) όπου ζώα, ερπετά µε την προσέλκυση τροφής οσµών όπως θα προσπαθούν να την προσελκύουν να παγιδεύονται. Το δόλωµα γύψου (55) αποτελείτε από το µείγµα (50) µε κύριο συστατικό το γύψο ανακατεµένος µε τροφές αρεστές σε έντοµα, ζώα ερπετά, θα καταπολεµά τους αναφερόµενους οργανισµούς χωρίς να βλάπτονται οι εχθροί άλλοι οργανισµοί. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο χλµ. Τυρνάβου-Ελασσόνας (Παλαιά Οδός), ΤΥΡΝΑΒΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/05/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΕΡΒΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αστροναυτών 3,40100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Μηχανή κουρέµατος αµπελιών που αποτελείται από ένα πλαίσιο (1) στο οποίο αναρτούνται δόκοι (4) στο άκρο των οποίων υπάρχουν ηλεκτρικά µοτέρ µε φτερωτές και λεπίδες (5,6,7). Ο τρόπος ανάρτησης των δοκών επιτρέπει τη ρύθµιση αποστάσεωνκαι γωνιών µεταξύ των λεπίδων (7) και του αµπελιού. Η δυνατότητα ρυθµίσεων επιτρέπει στον αµπελουργό να δίνει το επιθυµητό σχήµα κουρέµατος στα αµπέλια ρυθµίζοντας µία µόνο φορά τη συνδεσµολογία των δοκών για κάθε περίοδο κουρέµατος. 19

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ τηλ. -199- http://www.fireservice.gr Ομάδα εργασίας σύνταξης του εγχειριδίου Υποπυραγός Πουλής Γεώργιος Υποπυραγός Καρρά Αικατερίνη Υποπυραγός Κωσταρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ Ανελκυστήρας Gen2Σ ενεργειακής κλάσης Α. Οηγεί την Ιοιότητα ανέλκυσης σε ανώτερο ειίιεο. 9 ια μια Ιράσινη Ιοιότητα ιαρόμων ειιλέξτε τη νέα γενιά συστημάτων Προϊόντα OTIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ IΙ Επαρκή φωτισµό Θερµοκρασία Θόρυβο Επίπεδα σκόνης µέσα ασφάλειας Μέσα ασφάλειας κτιρίου (υποστέγου ή συνεργείου) και των εξαρτηµάτων πάνω στα οποία εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους σε αυτές και τα αεροπορικά υλικά, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα