1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της. α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της. α."

Transcript

1 1.4 Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο οικονοµικά χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της α. Πληθυσµός ηµογραφικές εξελίξεις και τάσεις - Μετανάστευση Από την αντίστοιχη παράγραφο της ενότητας καταγραφής νεώτερων στοιχείων γίνεται η παρατήρηση ότι τα πληθυσµιακά δεδοµένα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ακολουθούν πτωτική τάση, όπως και στο σύνολο της χώρας, από τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής Πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι η έλλειψη των αναλυτικών στοιχείων της τελευταίας απογραφής καθιστά δύσκολη και αόριστη την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και άγνωστη την κατάσταση στα κατώτερα επίπεδα αναφοράς (Καλλικράτειοι ήµοι και οικισµοί). Κάθε στρατηγικός σχεδιασµός αποσκοπεί σε µέτρα και ενέργειες που θα βοηθήσουν είτε στην αύξηση του πληθυσµού σε µία περιοχή, είτε στην συγκράτηση του ήδη υπάρχοντος, έτσι ώστε να µην αποδυναµωθεί περαιτέρω η περιοχή. Τέτοιες ενέργειες είναι τα αναπτυξιακά έργα που βελτιώνουν την πρόσβαση και τις συνθήκες διαβίωσης σε µια περιοχή και η προσφορά θέσεων εργασίας µέσω επενδυτικών προγραµµάτων. Ως προς το βαθµό συσχέτισης της υφιστάµενης κατάστασης µε τους στόχους που είχαν τεθεί από το θεσµοθετηµένο Πλαίσιο παρατηρείται ότι υπάρχουν έντονες αποκλίσεις, παρόλο που η αξιολόγηση γίνεται πριν την επίτευξη του έτους στόχου του Πλαισίου. Σους στόχους του Πλαισίου είναι η αύξηση του πληθυσµού της Περιφέρειας, και εποµένως και της δυναµικής της στο σύνολο της χώρας, µε παράλληλη προσφορά θέσεων εργασίας. Και περαιτέρω η σταδιακή άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ως προς τις µεγάλες πληθυσµιακές ανισότητες (ορεινός όγκος) και η συγκράτηση του πληθυσµού στην ορεινή ενδοχώρα για την προώθηση του στόχου της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, µέσο που συµβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και ενέργειες στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας ενίσχυσης της υπαίθρου και της ορεινής ενδοχώρας (π.χ. Leader+ στην ορεινή Ναυπακτία) (σηµειακές ενισχύσεις τουριστικών υποδοµών και επαρχιακού οδικού δικτύου, επενδύσεις στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων κ.α) δεν ήταν αρκετές για να έλθουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα στα πληθυσµιακά µεγέθη. Αντιθέτως, µεγάλωσαν κάποιες ψαλίδες ανισοτήτων, όπως για παράδειγµα ανάµεσα στα ορεινά και παραλιακά τµήµατα της περιοχής ή η δυναµική των µεγάλων αστικών κέντρων σε σχέση µε τα µεσαία και µικρότερα κέντρα της υπαίθρου. Πιο συγκεκριµένα, η Αχαϊα και κυριολεκτικά η Πάτρα, µεγάλωσε την δυναµική της, είτε σε πληθυσµό, είτε σε θέµατα θέσεων εργασίας, είτε σε επενδύσεις, σε σχέση µε τις άλλες δύο Π.Ε. αλλά και σε σχέση µε τα αστικά κέντρα του Πύργου, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου. Επιπλέον, η τάση φυγής από τα ορεινά τµήµατα στο σύνολο της Περιφέρειας ενδυνάµωσε τόσο τα παραλιακά τµήµατα, όσο και τα αστικά κέντρα. Μικρές εξαιρέσεις αποτελούν ορεινές περιοχές µε ιδιαίτερη δυναµική, όπως τα Καλάβρυτα και η ορεινή Ναυπακτία µε κινητήρια δύναµη τις τάσεις και προοπτικές που έχει ο ορεινός τουρισµός στις περιοχές αυτές και στις µέχρι σήµερα κάποια έργα και δράσεις (βλέπ και κεφ. Α.1.1.β : δυναµικές ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων). Οι παραπάνω µη αναµενώµενες επιπτώσεις προήλθαν ή επιδεινώθηκαν και από παράγοντες όπως η οικονοµική συγκυρία της τελευταίας 5ετίας, σχετικά µε τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας, και οι περιβαλλοντικές αλλαγές από τις καταστροφές, ειδικά στην περιοχή της Ηλείας (πυρκαγιές 2007). Αυτή η αβεβαιότητα για τα επόµενα χρόνια πιθανόν ώθησε µέρος του πληθυσµού να µετακινηθεί τόσο από τα ορεινά προς τα πεδινά. Τα παραπάνω αποτυπώνονται ποσοτικά ως τάξεις και εξελίξεις από την σύγκριση των απογραφών του 1991 και του 2001 και εµπειρικά και προσεγγιστικά για τα µετέπειτα χρόνια, από παρατηρήσεις γεγονότων και συνεργασία µε τοπικούς φορείς. β. Οικονοµική φυσιογνωµία β.1 Κατά κεφαλή ΑΕΠ Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα IV που ακολουθεί, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Π Ε σε τρέχουσες τιµές το 2008 (σύµφωνα µε πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανήλθε σε µονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 55,6% σε σύγκριση µε το 2001 (µικρότερη σε ποσοστό από την αύξηση του κ.κ.αεπ της χώρας που είναι 57,6%). Όσον αφορά στις ΠΕ της Π Ε, η ΠΕ Αχαΐας εµφανίζει υψηλότερο κ.κ.αεπ, που ανήλθε το 2008 σε µονάδες (παρουσιάζοντας αύξηση 55,7% σε σύγκριση µε το 2001), ακολουθεί η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, µε κ.κ µονάδες (αύξηση 51,10%) και η ΠΕ Ηλείας µε κ.κ.αεπ 13

2 µονάδες (αύξηση 55,5%). Η περιφέρεια εξακολουθεί να βρίσκεται από πλευράς κατάταξης στη 12 η θέση µεταξύ των13 περιφερειών µε βάση το κ.κ.αεπ όλες τις χρονιές από το 2000 έως το Τα προσωρινά, στοιχεία του ρυθµού µεταβολής του συνολικού ΑΕΠ της Π Ε 2009/2008 δείχνουν µείωση 3,6% σαφώς µεγαλύτερη απ αυτήν την χώρας που είναι 0,5% (βλ. Κεφ. Α.1.1.α α). Στοιχεία (έστω προσωρινά) δεν υπάρχουν για τα επόµενα χρόνια της µεγάλης οικονοµικής κρίσης. Είναι προφανές ότι η παραπάνω αξιολόγηση γίνεται µε αυτές τις σοβαρότατες επιφυλάξεις λόγω έλλειψης επίσηµων στοιχείων του 2010 και Είναι σκόπιµο, ακόµη, να παρατηρηθεί ότι υπάρχει µικρή απόκλιση στα ποσοστά συµµετοχής των Π.Ε. της Π..Ε. στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας (την περίοδο ), µε την Αχαΐα να έχει τη µεγαλύτερη συµβολή µεταξύ των τριών Π.Ε. και τη µικρότερη µείωση της συµβολής της, σε σχέση µε τις αντίστοιχες της Ηλείας και Αιτωλ/νίας, µε την µεγαλύτερη να αντιστοιχεί στην τελευταία. Εξελίσσεται εποµένως ένα άνοιγµα της ψαλίδας των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ως προς το ΑΕΠ (βλ. και χάρτες Α.5α,β,γ). Πίνακας IV: ΑΕΠ κατά κεφαλή, ενεργός πληθυσµός, ανεργία ΑΕΠ κατά κεφαλή* 2011 (2008) Ποσοστό ενεργού πληθυσµού** Ποσοστό ανεργίας*** Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή (2008) Ευρωπαϊκή Ένωση ,8% 66,50% 78,30% + 11,8 8,60% 9,70% + 1,1 Χώρα ,30% 51,40% 53,10% + 1,7 10,80% 15,90% + 5,1 Περιφέρεια υτικής Ελλάδας ,70% 49,4% 46,50% - 2,9 10,7% 15,10% + 4,4 Περιφέρεια / Χώρα 0,78 0,77-0,01 6,30% 6,40% + 0,1 6,25% 6,26% + 0,01 Π.Ε Αχαίας ,83% 44,50% 43,20% - 1,3 16,00% 19,30% + 3,3 Π.Ε Αιτωλ/νίας ,10% 43,50% 42,2% - 1,3 12,40% 18,40% + 6 Π.Ε Ηλείας ,60% 43,10% 41,80% - 1,3 16,60% 12,0% - 4,6 Π.Ε Αχαίας / Περιφέρεια 1,18 1, ,30% 45,0% + 0,7 46,80% 47,0% + 0,2 Π.Ε Αιτωλ/νίας / Περιφέρεια 0,92 0,90-0,02 29,80% 30,10% + 0,3 24,80% 25,0% + 0,2 Π.Ε Ηλείας / Περιφέρεια 0,76 0, ,8% 24,90% - 0,9 28,40% 28,0% - 0,4 Πηγή : EΛ.ΣΤΑΤ, Εurostat, ΟECD * Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ για το κ.κ ΑΕΠ (σε ευρώ) σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας και ΠΕ αφορούν το 2008 (τα στοιχεία των ετών είναι προσωρινά). Το κ.κ ΑΕΠ επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται σε σταθερές τιµές 2005 και σε δολάρια ΗΠΑ. ** Για το 2011 διαθέσιµα στοιχεία για ενεργό πληθυσµό υπάρχουν µόνο σε επίπεδο ΕΕ, Χώρας και Περιφέρειας από την Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ. Για τα αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο ΠΕ έγιναν εκτιµήσεις δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του *** Για το 2011 διαθέσιµα στοιχεία για ανεργία υπάρχουν µόνο σε επίπεδο ΕΕ, Χώρας και Περιφέρειας από την Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ. Για τα αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο ΠΕ έγιναν εκτιµήσεις δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του Σηµειώνεται ότι την περίοδο η Π Ε ήταν στην 11 η θέση (στοιχεία στα οποία βασίζεται η µελέτη του Χωρ/κού σχεδίου της Π Ε ). Σε σύγκριση µε αυτή την περίοδο η θέση της Π Ε χειροτέρευσε περνώντας στην 12 η θέση. 14

3 15

4 16

5 17

6 β.2 Ιδιωτικές επενδύσεις Από την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων των ιδιωτικών επενδύσεων κατά τα έτη (βλ. κεφ Α.1.1.α β.2) προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα για τις επενδύσεις στην Π Ε: το συντριπτικό ποσοστό του συνολικού αριθµού επενδύσεων που εγκρίθηκαν (µε βάση τον Ν. 3299/2004) αφορά επενδύσεις του µεταποιητικού τοµέα (74,6%) και ακολουθούν οι τουριστικές επενδύσεις 12,6%, ενώ αυτές του πρωτογενή είναι 7,8% (ανάλογα είναι και τα ποσοστά των αιτηµάτων). Το µεγαλύτερο ποσοστό του ποσού των εγκριθέντων επενδύσεων παρουσιάζει η ΠΕ Αχαϊας (48,2%) και ακολουθεί η Ηλεία (32,3%) και η Αιτωλ/νία (19,5%). Σε σχέση µε το ύψος των εγκεκριµένων επενδύσεων το συντριπτικό ποσοστό αφορά στον µεταποιητικό τοµέα (67,5%), ακολουθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις (16,1%) και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (12,7%). Σε ό,τι αφορά τις διαπεριφερειακές συγκρίσεις, σε σχέση µε το εγκεκριµένο ύψος των ιδιωτικών επενδύσεων ανά περιφέρεια, η Π Ε βρίσκεται στην 6 η θέση µε συνολικό ύψος επενδύσεων και στην 5 η θέση σε ό,τι αφορά το εγκεκριµένο ύψος ενίσχυσης κατά περιφέρεια, µε Στον τρόπο κατανοµής των επενδυτικών πόρων επισηµαίνεται ότι δεν ήταν σαφές το κριτήριο της περιφερειακής σύγκλισης, το οποίο φαίνεται ότι δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. β.3 Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός Σύµφωνα µε τον πίνακα IV το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού της Π Ε το 2011, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, υστερεί έναντι του αντίστοιχου της Ε.Ε και της χώρας και ανήλθε σε 50,9%, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5 µονάδες σε σύγκριση µε το Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε ανήλθε σε 78,3% και στη χώρα σε 53,1%, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8 και 1,7 µονάδες αντίστοιχα. Τα ποσοστά του ενεργού πληθυσµού των ΠΕ της Π Ε αφορούν εκτιµήσεις της οµάδας των µελετητών δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ του Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις αυτές, το µεγαλύτερο ποσοστό ενεργού πληθυσµού εµφανίζει η ΠΕ Αχαΐας (45,8%) και ακολουθούν οι ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (45,1%) και Ηλείας (44,3%). Το ποσοστό ενεργού πληθυσµού και των τριών Π.Ε αυξήθηκε σε σύγκριση µε το 2001 µε την µεγαλύτερη αύξηση να εµφανίζει η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας µε 1,6 µονάδες και ακολουθούν η ΠΕ Αχαΐας µε 1,3 µονάδες και η ΠΕ Ηλείας µε 1,2 µονάδες. β.4 Απασχόληση Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας V: απασχόληση, ποσοστά) συµπληρώθηκε µε όλα τα διαθέσιµα έως σήµερα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ 2. Σηµειώνεται ότι για το έτος 2011 και τα προγενέστερα έτη µέχρι την απογραφή του 2001, σε επίπεδο Περιφερειών, υπάρχουν µόνο ποσοστά και όχι απόλυτες τιµές γεγονός που δεν επιτρέπει τον υπολογισµό των αντίστοιχων λόγων, ενώ στοιχεία για τα Ανώτερα Επαγγέλµατα του έτους 2011 υπάρχουν µόνο σε επίπεδο χώρας. Επισηµαίνεται ακόµη, ότι τα στοιχεία που αφορούν την Ε.Ε, των ετών 1991, 2001 και 2011 δεν είναι συγκρίσιµα δεδοµένου ότι κατά την χρονική αυτή περίοδο, ο αριθµός των Κρατών Μελών διευρυνόταν συνεχώς, ανάλογα µε το χρόνο ένταξης (1991 :12 Κράτη - Μέλη, 2011 : 27 Κράτη - Μέλη). Το ποσοστό απασχόλησης στην Π Ε στον πρωτογενή τοµέα (τα έτη 1991, 2001, 2011) µειώθηκε αντίστοιχα από 34,8% σε 32% και σε 28% αντίστοιχα. Το ποσοστό απασχόλησης στην Π Ε στο δευτερογενή τοµέα (1991, 2001, 2011) αυξήθηκε ελαφρά αντίστοιχα σε 20%, 20,8% και 23,1%. Το ποσοστό απασχόλησης στην µεταποίηση το 1991 ήταν 10,3% επί του συνόλου του δευτερογενή τοµέα µειώθηκε το ,7% ενώ παρουσίασε ελάχιστη αύξηση το 2011 και ανήλθε σε 7,8%. Το ποσοστό απασχόλησης στην Π Ε στον τριτογενή τοµέα (τα έτη 1991, 2001, 2011) αυξήθηκε από 45,2%, σε 47,2% και σε 48,9%. Από το παραπάνω συνολικό ποσοστό του τριτογενή τοµέα κατά το 1991 ποσοστό 3,9% αφορούσε τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες, ποσοστό το οποίο µειώθηκε το 2001 σε 1,7% και παρέµεινε σταθερό και το έτος Τα ποσοστά απασχόλησης και στις τρεις ΠΕ, (όπως φαίνεται στον πίνακα V) ακολουθούν παρόµοια πορεία, δηλαδή παρουσιάζουν: α) συνεχόµενη πτωτική τάση στον πρωτογενή µεταξύ 1991, 2001 και 2011 β) συνεχόµενη αυξητική τάση στον δευτερογενή µεταξύ 1991, 2001 και 2011 µε υψηλότερο ρυθµό και ποσοστά αύξησης στην ΠΕ Αχαϊας γ) συνεχόµενη αυξητική τάση στον τριτογενή τοµέα δ) πτωτική τάση του ποσοστού απασχόλησης στην µεταποίηση στο σύνολο του δευτερογενή τοµέα (στοιχεία µόνο 1991 και 2001) ε) πτωτική τάση του ποσοστού της απασχόλησης σε τράπεζες και ασφάλειες στο ποσοστό του τριτογενή τοµέα (στοιχεία µόνο 1991 και 2001) 2 Σηµειώνεται ότι για το έτος 2011 και τα προγενέστερα έτη µέχρι την απογραφή του 2001, δεν υπάρχουν στοιχεία απασχόληση ανά τοµέα σε επίπεδο ΠΕ. 18

7 Όσον αφορά στους ασκούντες Ανώτερα Επαγγέλµατα στην Π Ε το 1991 αποτελούσαν το 11,5%, ποσοστό µικρότερο από αυτό την χώρας (15,4%). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε το 2001 και διαµορφώθηκε σε 17,9%, ποσοστό επίσης µικρότερο από της χώρας (20,9%). Το ποσοστό της χώρας κατά το 2011 υποχώρησε σε 10,9%. Όσον αφορά τους ασκούντες Ανώτερα Επαγγέλµατα στις ΠΕ της Π Ε, στην ΠΕ Αχαΐας από 14,7% το 1991 αυξήθηκε σε 21% το Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας από 9,4% το 1991 αυξήθηκε σε 16,7% το 2001 ενώ στην ΠΕ Ηλείας από 8,8% το 1991 αυξήθηκε σε 13,8% το Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Έρευνα εργατικού δυναµικού Β τρίµηνο 2011, βλέπε κεφ. Α.1.1α.6 πίνακα β-1) η απασχόληση σε επίπεδο Π Ε υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας στον πρωτογενή τοµέα (20,6% έναντι 12,3% της χώρας) και λιγότερο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (0,6% έναντι 0,5%), στις κατασκευές (7,7% έναντι 6,3%), στην εκπαίδευση (8,7% έναντι 7,5%), στην υγεία και κοινωνική µέριµνα (6,1% έναντι 5,7%). Αντίθετα, η Π Ε υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας στο ποσοστό απασχόλησης στα ορυχεία και λατοµεία, στη µεταποίηση, στη διαχείριση αποβλήτων, στο εµπόριο, στη µεταφορά και αποθήκευση, στην παροχή υπηρεσιών καταλύµατος και εστίασης, στην ενηµέρωση και επικοινωνία, στις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, στη δηµόσια διοίκηση και στις τέχνες. Όσον αφορά στον κλάδο δραστηριότητας η σχετική πλειοψηφία των απασχολουµένων της περιφέρειας ασχολείται µε τη γεωργία, δασοκοµία, αλιεία (σε ποσοστό 24,2%) και ακολουθούν ο κλάδος του εµπορίου (17,2%), της εκπαίδευσης (9,5%), της µεταποίησης (7,5%), της δηµόσιας διοίκησης (7,4%) και των κατασκευών (7%). Η πλειοψηφία των απασχολουµένων στην εκπαίδευση (68,1%), στις επαγγελµατικές και επιστηµονικές δραστηριότητες (55,2%), στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (28,4%), στην παροχή ηλεκτ. ρεύµατος (27,7%) και στη δηµόσια διοίκηση (24,9%) είναι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό κατόχων διδακτορικών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων απασχολείται στην εκπαίδευση (9,6%) του συνόλου των απασχολουµένων στον κλάδο (στοιχεία Α τριµήνου 2012, ΕΛΣΤΑΤ, βλ. κεφ. Α.1.1.α β). Η Π Ε βρίσκεται επίσης στην 9 η θέση στο ποσοστό απασχολούµενων µεταξύ των περιφερειών της χώρας µε ποσοστό 77% έναντι 77,4% της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, έρευνα Εργατ. υναµικού Α τρίµηνο 2012). Οι εκτιµήσεις για την απασχόληση και την ανεργία παραµένουν αρνητικές τουλάχιστον µέχρι το α εξάµηνο του

8 Πίνακας: V Απασχόληση, (ποσοστά)* Τοµέας Τοµέας Τοµέας Π Μετ. Τ. Τρ. Ας. Αν. Επ. Π Μετ. Τ. Τρ. Ας. Αν. Επ. Π Μετ. Τ. Τρ. Ας. Αν. Επ. Ευρωπαϊκή Ένωση 5,1% 25,2% 38,60% 69,1% 30,40% Χώρα 19,6% 25,4% 15,60% 55% 6,20% 15,40% 16,1% 23,0% 14,1% 60,9% 2,6% 20,90% 12,4% 17,8% 10,20% 69,8% 3,50% 10,90% Περιφέρεια υτικής Ελλάδας 34,8% 20,0% 10,30% 45,20% 3,90% 11,50% 32% 20,80% 7,70% 47,20% 1,70% 17,90% 28% 23,1% 7,80% 48,9% 1,70% Περιφέρεια / Χώρα 11,9% 5,3% 4,40% 5,50% 4,30% 5% 9,40% 4,40% 3,90% 4,60% 4,20% 5,10% Π.Ε Αχαίας 20,0% 25,7% 15,70% 54,30% 5,20% 14,70% 17,2% 26,50% 9,30% 56,30% 1,90% 21% 12% 30,4% 57,6% Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας 48,2% 15,6% 6,20% 36,20% 2,80% 9,40% 45,2% 16,60% 5,60% 38,20% 1,30% 16,70% 41,9% 17,1% 41,0% Π.Ε Ηλείας 42,0% 16,2% 6,60% 41,80% 3,30% 8,80% 40,1% 17,20% 5,30% 42,70% 1,30% 13,80% 35,6% 19,1% 45,3% Π.Ε Αχαίας / Περιφέρεια 24,2% 54,1% 64,20% 50,70% 55,40% 54,10% 21,80% 50,30% 57,40% 54,0% 53,40% 51,70% Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας / Περιφέρεια 45,2% 25,4% 19,60% 26% 23,20% 26,60% 44,20% 28,50% 23,60% 26,0% 24,60% 28,70% Π.Ε Ηλείας / Περιφέρεια 30,6% 20,5% 16,20% 23,30% 21,40% 19,30% 34,0% 21% 19,0% 20,0% 22% 19,60% Π: Πρωτογενής τοµέας, : ευτερογενής τοµέας, Μετ.: Από τον οποίον µεταποίηση, Τ: Τριτογενής τοµέας, Τρ. Ασ.: Από τον οποίο Τράπεζες, Ασφάλειες, ιεκπεραιώσεις Αν. Επ.: Ανώτερα επαγγέλµατα (Ασκούντες επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα + ιευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη) Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο πίνακας θα συµπληρωθεί µε τα στοιχεία έτους 2011, ή µε τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στοιχεία * Ο πίνακας περιλαµβάνει όλα τα διαθέσιµα µέχρι σήµερα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για όσα δεν έχουν συµπληρωθεί δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τα στοιχεία για την ΕΕ µεταξύ των ετών 1991, 2001 και 2011 δεν είναι συγκρίσιµα, δεδοµένου ότι κατά την χρονική αυτή περίοδο ο αριθµός των Κρατών- µελών διευρυνόταν συνεχώς, ανάλογα µε τον χρόνο ένταξης κάθε χώρας. 20

9 21

10 22

11 23

12 β.5 Εξαγωγικοί κλάδοι πλεονασµατικοί κλάδοι της Π Ε Ως προς τις εξαγωγικές επιδόσεις της Π Ε διαπιστώνεται (µε βάση τα στοιχεία του Πιν. Α.1.1α β.5-3 του αντίστοιχου κεφαλαίου) ότι την τριετία 2009 υπάρχει αυξηµένη συµβολή των κλάδων, ποτών και καπνού, πρώτων υλών, λαδιών και λοιπών ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, οι οποίοι παρουσιάζουν σηµαντικές αυξήσεις σε αξία και ποσότητα και προς την ΕΕ και προς τρίτες χώρες. Ο κλάδος των χηµικών προϊόντων παρουσιάζει επίσης αύξηση εξαγωγών προς την ΕΕ, ενώ οι κλάδοι τροφίµων και ζωντανών ζώων, µηχανηµάτων και υλικών µεταφορών και διαφόρων βιοµηχανικών ειδών παρουσιάζουν σηµαντικές αυξήσεις σε αξία και ποσότητα προς τις τρίτες χώρες. Ο κλάδος των τροφίµων και ζωντανών ζώων είναι ο κλάδος µε την µεγαλύτερη αξία που εξάγει η περιφέρεια, συνολικά στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ο δεύτερος σε αξία κλάδος είναι τα λάδια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και ο τρίτος τα ποτά και ο καπνός, δηλαδή προϊόντα του πρωτογενή και µεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που παίζουν κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιφέρειας, µε βάση την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (του κεφ. Α.1.1.α β.6) διαπιστώνεται ότι οι πλεονασµατικοί κλάδοι της Π Ε σε εθνικό επίπεδο είναι: πρωτογενής τοµέας (Αιτωλ/νία, Ηλεία) κατασκευές (Αχαϊα, Αιτωλ/νία) εµπόριο (Αχαϊα, Αιτωλ/νία) εκπαίδευση υγεία (Αχαϊα, Αιτωλ/νία) βιοµηχανίες βιοτεχνίες (Αχαϊα, Ηλεία) Οι κλάδοι µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο είναι: α) µεταφορές επικοινωνίες (Αχαϊα), β) υδατοκαλλιέργειες (Αιτωλοακαρνανία) και γ) παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (Ηλεία, Αχαϊα). Οι κλάδοι της µεταποίησης µε εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο είναι: είδη διατροφής (Αχαϊα, Αιτωλ/νία, Ηλεία) ξύλο (Αχαϊα, Αιτωλ/νία, Ηλεία) µη µεταλλικά ορυκτά (Αχαϊα, Αιτωλ/νία) έπιπλα (Αχαϊα, Αιτωλ/νία) είδη ένδυσης (Αχαϊα, Αιτωλ/νία) β.6 Ανεργία Σύµφωνα µε το πιν. IV που ακολουθεί το ποσοστό ανεργίας της Π Ε το 2011, (στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ), ανήλθε σε 15,1% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4 µονάδες σε σύγκριση µε το Η µεγάλη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Π Ε συµβαδίζει µε τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν και σε επίπεδο χώρας µε την ανεργία να ανέρχεται το 2011 σε 15,9%, αυξηµένη κατά 5,1 µονάδες σε σύγκριση µε το Η ανεργία τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας είναι µεγαλύτερη του ευρωπαϊκού µέσου όρου του ιδίου έτους (9,7%). Όσον αφορά στις ΠΕ της Π Ε και σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εµφανίζει η ΠΕ Αχαΐας (19,3%) και ακολουθούν η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (18,4%) και η ΠΕ Ηλείας (12%). Την τελευταία δεκαετία , το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 6 µονάδες στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 3,3 µονάδες στην ΠΕ Αχαΐας ενώ αντίθετα µειώθηκε κατά 4,6% στη ΠΕ Ηλείας (βλ. πίνακα β.3 του κεφ. Α.1.1.α.6). Είναι χαρακτηριστικό ότι το µικρότερο ποσοστό ανεργίας το 2011 µεταξύ των τριών ΠΕ έχει η Ηλεία, η οποία παράλληλα χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας έχει η Αχαΐα, που παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή και το µεγαλύτερο στον τριτογενή και δευτερογενή στην Περιφέρεια, µια ακόµη ένδειξη ότι ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί το καταφύγιο στην αβεβαιότητα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση. Το α τρίµηνο του 2012 το ποσοστό ανεργίας της Π Ε είναι το πέµπτο υψηλότερο από τις 13 περιφέρειες, µετά την υτ. Μακεδονία, την Κεν. Μακεδονία, την Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό έχει η περιφ. Νοτ. Αιγαίου (13,9%) και τα Ιόνια Νησιά (15,9%). Ιδιαίτερα η ΠΕ Αχαϊας παρουσιάζει µεγάλο πρόβληµα ανεργίας, παρουσιάζοντας το µεγαλύτερο ποσοστό από τις τρεις ΠΕ της περιφέρειας (ποσοστό 19,3% έναντι 18,4% της Αιτωλ/νίας και 12,0% της Ηλείας). Την σχετική πλειοψηφία των ανέργων αποτελούν οι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης (40,5%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι δηµοτικού (18,5%) και οι απόφοιτοι ανώτερης τεχν. επαγγελ. εκπαίδευσης (16,9%) γ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά βιοτικό επίπεδο γ.1 Βιοτικό επίπεδο δείκτες ευηµερίας Η Π Ε υπολείπεται της χώρας και πολύ περισσότερο του µέσου όρου των περιφερειών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τους δείκτες ευηµερίας, υπολειπόµενη ουσιαστικά και από τις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες (βλέπε κεφ.α.1.1.α.6-1.6:βιοτικό επίπεδο). Συγκεκριµένα από στοιχεία της απογραφής 2001 (που είναι τα νεώτερα διαθέσιµα από την ΕΛΣΤΑΤ) φαίνεται ότι, ως προς το ποσοστό αστικοποίησης, η περιφέρεια κατατάσσεται στην 7 η θέση και ως προς τον 24

13 δείκτη : «κατοικίες ανά 1000 κατοίκους» εµφανίζει ποσοστό λίγο υψηλότερο από αυτό στο σύνολο της χώρας (παρά ταύτα βρίσκεται στην 9 η θέση µεταξύ των περιφερειών). Ως προς τους δείκτες εκπαίδευσης βρίσκεται στην 7 η θέση στο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στην 9 η θέση στο ποσοστό των αναλφάβητων. Στο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η Π Ε παρουσιάζει µεγάλη πτώση (µείωση 31 µονάδες, που οφείλεται στο ποσοστό αποφοίτων τριτ. εκπαίδευσης της Αιτωλ/νίας που µειώνεται κατά 75 µονάδες). Από τις τρεις Π.Ε. µόνο η Αχαΐα παρουσιάζει δείκτες κοντά στους αντίστοιχους του συνόλου της χώρας ενώ Ηλεία και Αιτωλ/νία εµφανίζουν µεγάλες υστερήσεις. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2001 µε τα αντίστοιχα του 1991 παρατηρούµε µια σηµαντική αύξηση-βελτίωση των δεικτών του 2001 που αναφέρονται στον αριθµό κατοικιών και Ι.Χ. αυτοκινήτων ανά κατοίκους στην Π..Ε. Αντίθετα σε σχέση µε τον δείκτη της χώρας υπάρχει µείωση του ποσοστού αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια, που οφείλεται αποκλειστικά στην µείωση του αντίστοιχου ποσοστού της Αιτωλ/νίας. Κάθε µια από τις ενότητες των δεικτών ευηµερίας ερµηνεύει διαφορετικές κοινωνικές αλλαγές που έχουν καταγραφεί στο επίπεδο αναφοράς. Το ποσοστό αστικοποίησης σχετίζεται µε τις αστικές και αγροτικές περιοχές, και εποµένως η αύξηση του δείχνει τη µετακίνηση του πληθυσµού προς τις πόλεις, µε παράλληλη αποδυνάµωση κυρίως των ορεινών περιοχών. Οι δείκτες κατοικίας, ενέργειας και αυτοκινήτων µπορούν να συσχετιστούν µε την καταναλωτική δύναµη των κατοίκων µιας περιοχής, ενώ οι δείκτες µόρφωσης µε την δυναµική των κατοίκων αλλά και µε τις ηλικιακές οµάδες. Σε µια συνολική εικόνα παρατήρησης περιφέρειας και ΠΕ, παρόλο που η περιφέρεια εµφανίζει µια µικρή θετική µεταβολή σε σχέση µε την χώρα, οι µεταβολές αυτές έχουν µεγάλες διαφορές µε άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ ΠΕ. Η ΠΕ Αχαΐας είναι η µόνη που έχει µια θετικότερη εικόνα, ενώ η ΠΕ Ηλείας εµφανίζει τις µεγαλύτερες αλλαγές, σε σχέση µε τη χώρα και την περιφέρεια. Στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Π..Ε. ( ) αναφέρονται τα αποτελέσµατα συγκριτικής αξιολόγησης των περιφερειών και των Π.Ε. της χώρας σε σύγκριση µε τον εθνικό µ.ο, σε έρευνα-µελέτη από οµάδα ερευνητών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, βασιζόµενη σε δεκάδες δείκτες και στην σταθµική συσχέτισή τους, όπως διαµορφώνονται κάτω από συγκεκριµένα µοντέλα ανάπτυξης. Με βάση την έρευνα αυτή η Π Ε είναι στην τελευταία θέση στο σύνολο της χώρας, η Ηλεία βρίσκεται στην 50 η θέση από πλευράς δεικτών ευηµερίας, η Αιτωλ/νία στην 45 η θέση και η Αχαΐα στην 12 η µεταξύ των 52 Π.Ε. της χώρας. Και από τις δύο διαφορετικές µετρήσεις των δεικτών ευηµερίας δεν παρουσιάζεται ουσιαστική βελτίωση της θέσης της Π..Ε. παρά µόνο µικρή βελτίωση. Ως προς τις ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες, µε το άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ Αχαΐας από την µια πλευρά και την µεγαλύτερη απόστασή της από την Ηλεία και την Αιτωλ/νία, η τάση αυτή φαίνεται να µην αφορά µόνο τους δείκτες ευηµερίας αλλά συµβαδίζει µε αντίστοιχα συµπεράσµατα σε ό,τι αφορά τις πληθυσµιακές αποκλίσεις µεταξύ των Π.Ε. και άλλους δείκτες ανάπτυξης, όπως η µεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που είναι µεγαλύτερη στην Αχαΐα από την αντίστοιχη της Ηλείας και Αιτωλ/νίας (βλ. κεφ.α.1.1.α.1.1.αii: Εντοπισµός ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στο κ.κ. ΑΕΠ). γ.2 Κοινωνική ενσωµάτωση ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πανελλαδικά τα έτη και παρουσιάσθηκε πρόσφατα από τον τοµέα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και ιασποράς (ΕΜΜΕ ΙΑ) µε θέµα δείκτες ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα, οι µετανάστες στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας µε τους Έλληνες (τα συµπεράσµατα της έρευνας θεωρούνται αντιπροσωπευτικά και για τις τρεις ΠΕ της Π Ε), αλλά εργάζονται σε διαφορετικά πεδία (κυρίως γεωργικές και οικοδοµικές εργασίες), περισσότερες ώρες, χωρίς πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε χαµηλότερα µεροκάµατα, σε εργασίες που δεν προτιµούν οι ηµεδαποί, µε τον βαθµό ετεροαπασχόλησης ιδιαίτερα υψηλό. Ικανοποιητικοί θεωρούνται οι δείκτες ένταξης των µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (το 60% δήλωσαν πολύ ή µέτρια ικανοποιηµένοι και µε αυτούς που δήλωσαν αδιάφοροι το ποσοστό φθάνει το 76,7%). Το 70% των παιδιών των µεταναστών φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία (15,2% εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευσης τους). Από τις συνθήκες στέγασης δήλωσαν ικανοποιηµένοι το 78% των µεταναστών, µε το ποσοστό βέβαια ιδιοκατοίκησης να είναι µόλις 10,8%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (έτος , βλ. πιν. Α.1.1.α ) σε γυµνάσια και λύκεια της Π Ε φοιτούσαν παλλινοστούντες και αλλοδαποί µαθητές, µε τον µεγαλύτερο αριθµό να βρίσκεται στην Αχαΐα (ποσοστό 44% του συνόλου της Π Ε), και ακολουθούν η Ηλεία και η Αιτωλ/νία. Με στοιχεία της περιόδου , 12 κράτη µέλη της ΕΕ συγκέντρωσαν στοιχεία για τους µετανάστες και τις µειονότητες, σύµφωνα µε τα οποία 1,2 εκατοµ. αυτών συµµετείχαν σε προγράµµατα του ΕΚΤ µε το ποσοστό που αναλογούσε στην Ελλάδα να είναι 8%. 25

14 Στην Πάτρα από τα µέσα της 10ετίας του 90 έχει δηµιουργηθεί έντονο πρόβληµα λόγω της συνεχούς ροής µεγάλου αριθµού µεταναστών, που έχει ενταθεί την τελευταία 10ετία µε την µετακίνηση µεγάλου αριθµού Αφγανών, Σοµαλών και Σουδανών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο αριθµός που υπολογίζεται να µεταβεί στην Πάτρα είναι µετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, που έχουν ως σκοπό τη λαθραία ακτοπλοϊκή έξοδο προς την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. γ.3 Ποσοστό πληθυσµού στο όριο της φτώχειας Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφ. Α.1.1.α και έχουν πηγή την Eurostat και το ΙΟΒΕ, το ποσοστό των ατόµων που απειλείται από τη φτώχεια στην Ελλάδα (δηλ. το ποσοστό ατόµων µε διαθέσιµο εισόδηµα κάτω του 60% του εθνικού µέσου διαθέσιµου εισοδήµατος), µε στοιχεία του 2010 ανέρχεται στο 23,8% (το 2003 ήταν 23,7%) και είναι µικρότερο από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά: EU27:25,7%, EU15:25,9%, EU17:24,7%. Το ίδιο ισχύει και, µε βάση τα αντίστοιχα στοιχεία, κατά φύλλο. Ακολουθεί η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου που µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα. 26

15 27

2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά

2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά Η ταυτότητα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας µε την έννοια της κοινωνικής συνοχής και συνείδησης, λόγω ιστορικών καταβολών και διαµορφωµένης νοοτροπίας, δεν είναι τόσο έντονη,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια στη Χώρα με βάση τον μόνιμο πληθυσμό (2001: 740.115 κάτοικοι) και η τρίτη μεγαλύτερη στη Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 8-2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 215 ISBN 978-9963-43-992-8 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

άνεργοι) και στο 18,3% για τις Βρυξέλλες (103,21 χιλ. άνεργοι), έχοντας παρουσιάσει ελαφρά μειωτική τάση σε σύγκριση με το 2014.

άνεργοι) και στο 18,3% για τις Βρυξέλλες (103,21 χιλ. άνεργοι), έχοντας παρουσιάσει ελαφρά μειωτική τάση σε σύγκριση με το 2014. Αγορά εργασίας Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Γραφείου Απασχόλησης (Office National de l Emploi- ONEM), ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας το 2015 στο Βέλγιο ανήλθε σε 8,6%, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή ανάπτυξη

Οικονομική κρίση, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή ανάπτυξη Οικονομική κρίση, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή ανάπτυξη Ιωάννης Ψυχάρης Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (σύνοψη)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (σύνοψη) ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (σύνοψη) Η μελέτη εκπονήθηκε τον Απρίλιο 2012 στο πλαίσιο σύνταξης και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία % 8,5 8,4 7,6 7,2 8,3 7,9 7,0 ΠΗΓΕΣ : EUROSTAT, Institut des Comptes Nationaux

Ανεργία % 8,5 8,4 7,6 7,2 8,3 7,9 7,0 ΠΗΓΕΣ : EUROSTAT, Institut des Comptes Nationaux Αγορά εργασίας Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Γραφείου Απασχόλησης (Office National de l Emploi- ONEM), ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας το 2014 στο Βέλγιο ανήλθε σε 8,5%, ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση»

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση» Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην Ηµερίδα της ΓΣΕΕ «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απασχόληση» Θεσσαλονίκη 5 Σεπτεµβρίου 2003 Ηλέκτρα Παλλάς 1 Τα τελευταία χρόνια, παρά την ταχεία ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός. Σύνοψη Μελέτης

Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός. Σύνοψη Μελέτης Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδος και Τουρισµός Σύνοψη Μελέτης Το φαινόµενο της άνισης οικονοµικής ανάπτυξης διαφόρων περιοχών µιας οικονοµίας έχει προ πολλού επισηµανθεί, έχουν δε προταθεί διάφορες θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριµήνου Τριµηνιαίος Οικονοµικού Κλίµατος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγµατοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούσαν είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός»

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός» Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός» Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» Κωνσταντίνος Σέρβος Αντιδήμαρχος Λευκάδας Κοινωνικοοικονομικό προφίλ περιοχής Δήμου Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία Σημείωση: Για το θέμα αυτό έγραψε πρώτο την 1η Ιουλίου 2015 το insurance-eea. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία Το έτος σηματοδότησε για την ελληνική οικονομία την ανακοπή της

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) μετσε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα