ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task Analysis) Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία... 8 α) Σκοπός... 8 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 8 γ) ιαδικασία εξέτασης... 8 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόµενο εξέτασης γ) ιαδικασία εξέτασης δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 25

3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile) Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές του ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί κάτω από την εποπτεία του ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ως βοηθός, ως επιθεωρητής πωλήσεων, ως υπεύθυνος οµάδος, επίσης ως στέλεχος των περιφερειακών διευθύνσεων πωλήσεων ως στέλεχος στη ιεύθυνση MARKETING γενικά σε αντικείµενα που έχουν άµεση συνάφεια µε το προϊόν/υπηρεσία Πελάτη και την αγορά. Είναι ευνόητο ότι µπορεί να σταδιοδροµήσει όχι µόνο ως υπάλληλος µε εξηρτηµένη εργασία σε επιχειρήσεις του ηµόσιου ή του Ιδιωτικού Τοµέα αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας µια και οι γνώσεις του που απέκτησε καθώς και η υποµονή του, του δίνουν αυτή την δυνατότητα. Για τον σκοπό αυτό εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες: 1. Συµµετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων. 2. Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του Marketing και διερεύνησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς. 3. Κατάρτιση και υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης καθώς και της εφαρµογής των επιµέρους σχεδίων προώθησης. 4. Συµµετοχή στον σχεδιασµό προώθησης στις ξένες αγορές. 5. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε την φυσική διανοµή και ανάπτυξη των Λιανικών Πωλήσεων. 6. Εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων, τεχνικών διαπραγµατεύσεων καθώς και ανάπτυξη συστηµάτων "after sales service". Σελίδα 3 από 25

4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task Analysis) 2.1. Συµµετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων. - Συµµετέχει στην οργάνωση και διοίκηση του τοµέα πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης και πρόσληψης των απαιτούµενων πωλητών - Συµµετέχει στην κατάστρωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης των πωλητών - Κάνει αναλύσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού µε τη βοήθεια άλλων τµηµάτων της επιχείρησης - Συµµετέχει στην κατάστρωση των προγραµµάτων των ΠΩΛΗΣΕΩΝ καθώς και στην εφαρµογή της πολιτικής πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες προβλέψεων των πωλήσεων - Συµµετέχει στον καθορισµό των στόχων των Πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων - Συµµετέχει στην ανάπτυξη συστηµάτων αµοιβών καθώς επίσης και κινήτρων για το δίκτυο πωλήσεων - Εποπτεύει από τη θέση υπευθύνου οµάδας (επόπτης) ή βοηθού SALES MANAGER το δίκτυο πωλήσεων - Εισηγείται για θέµατα εξέλιξης και προαγωγής των πωλητών 2.2 Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του Marketing και διερεύνησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς. - Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά µε το προϊόν, την τιµή, τα δίκτυα διανοµής και τα µέσα προώθησης - Πραγµατοποιεί έρευνα marketing γενικά και ειδικότερα έρευνα αγοράς προϊόντος, έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς, έρευνα µέσων προώθησης - Συµµετέχει στη διαδικασία τµηµατοποίησης της αγοράς και αναλύει τις παραµέτρους της αγοράς - στόχου - Παρακολουθεί επικουρικά την πορεία των βασικών παραγόντων του µικρο και µακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης Σελίδα 4 από 25

5 - Συµβάλλει στη διατύπωση επικοινωνιακής πολιτικής - Βοηθά στην αξιολόγηση της δυναµικής της καταναλωτικής συµπεριφοράς 2.3 Κατάρτιση και υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης καθώς και της εφαρµογής των επιµέρους σχεδίων προώθησης. - Συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα ενός εφαρµοζόµενου διαφηµιστικού προγράµµατος - Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας των δηµοσίων σχέσεων µε τους πελάτες και το δίκτυο διανοµής. - Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στους καταναλωτές, το δίκτυο διανοµής και τους ανταγωνιστές για την κατάρτιση του προγράµµατος προώθησης των πωλήσεων. - Υλοποιεί ενέργειες του προγράµµατος προώθησης των πωλήσεων προς το δίκτυο διανοµής. - Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στη δηµιουργία βάσεως δεδοµένων για την κατάρτιση του προγράµµατος άµεσου marketing. - Συµµετέχει στην διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του προγράµµατος άµεσου marketing. 2.4 Συµµετοχή στον σχεδιασµό προώθησης στις ξένες αγορές - Συµµετέχει στη διαδικασία προσέγγισης και διερεύνησης των ξένων αγορών. - Αξιοποιεί τις γνώσεις του για το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. - Χρησιµοποιεί τις επιµέρους τεχνικές εξαγωγών και στην επιλογή των µεθόδων εισόδου στην εξωτερική αγορά. - Βοηθά στην χάραξη της στρατηγικής προώθησης στην ξένη αγορά. - Συµµετέχει στην έρευνα και τµηµατοποίηση της εξωτερικής αγοράς. - Συµβάλλει στην επιλογή διεθνών καναλιών διανοµής. 2.5 Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια διανοµής και ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων. - Συµµετέχει στη ταξινόµηση και διερεύνηση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. - Συγκεντρώνει στοιχεία από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. - Συµβάλλει στον προγραµµατισµό των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Σελίδα 5 από 25

6 - Παρέχει τις γνώσεις του για την αποτελεσµατικότερη διαδικασία φυσικής διανοµής. - Επικουρεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής του µίγµατος προώθησης των καταστηµάτων λιανικής πώλησης. - Είναι σε θέση να εφαρµόζει συστήµατα ελέγχου αποθεµάτων. - Έχει την δυνατότητα να βοηθά στην αναβάθµιση της οργανωτικής λειτουργίας µιας λιανεµπορικής επιχείρησης. 2.6 Εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων καθώς και την ανάπτυξη συστηµάτων " after sales services ". - Αναπτύσσει και εφαρµόζει τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων. - Ασχολείται µε την διατήρηση των υπαρχόντων πελατών καθώς και την προσέλκυση νέων. - Ερευνά τις πιθανές πηγές. - Παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πωλητές ως υπεύθυνος οµάδας. - Εφαρµόζει µεθόδους υποκίνησης και προετοιµασίας του δικτύου πωλήσεων. - Εκπαιδεύει τους πωλητές στον χειρισµό των αντιρρήσεων. - Συµµετέχει στον καθορισµό ως ανάπτυξη της στρατηγικής διαπραγµατεύσεων καθώς και στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών. - Συµµετέχει στην ανάπτυξη συστηµάτων υπηρεσιών µετά την πώληση. - Συµµετέχει στην κατάστρωση της πολιτικής χειρισµού απαιτήσεων και παραπόνων. - Συµµετέχει στην σύνταξη εκθέσεων πωλήσεων της οµάδας που εποπτεύει και υποβάλλει προτάσεις για την οικονοµικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΟΜΕΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Σελίδα 6 από 25

7 3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Πωλήσεων πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 7 από 25

8 3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Σελίδα 8 από 25

9 Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Πωλήσεων εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 2.1 Συµµετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων. - Συµµετέχει στην οργάνωση και διοίκηση του τοµέα πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης και πρόσληψης των απαιτούµενων πωλητών - Συµµετέχει στην κατάστρωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης των πωλητών - Κάνει αναλύσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού µε τη βοήθεια άλλων τµηµάτων της επιχείρησης - Συµµετέχει στην κατάστρωση των προγραµµάτων των ΠΩΛΗΣΕΩΝ καθώς και στην εφαρµογή της πολιτικής πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες προβλέψεων των πωλήσεων - Συµµετέχει στον καθορισµό των στόχων των Πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων - Συµµετέχει στην ανάπτυξη συστηµάτων αµοιβών καθώς επίσης και κινήτρων για το δίκτυο πωλήσεων - Εποπτεύει από τη θέση υπευθύνου οµάδας (επόπτης) ή βοηθού SALES MANAGER το δίκτυο πωλήσεων Σελίδα 9 από 25

10 - Εισηγείται για θέµατα εξέλιξης και προαγωγής των πωλητών 2.2 Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του Marketing και διερεύνησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς. -Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά µε το προϊόν, την τιµή, τα δίκτυα διανοµής και τα µέσα προώθησης -Πραγµατοποιεί έρευνα marketing γενικά και ειδικότερα έρευνα αγοράς προϊόντος, έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς, έρευνα µέσων προώθησης -Συµµετέχει στη διαδικασία τµηµατοποίησης της αγοράς και αναλύει τις παραµέτρους της αγοράς - στόχου -Παρακολουθεί επικουρικά την πορεία των βασικών παραγόντων του µικρο και µακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης - Συµβάλλει στη διατύπωση επικοινωνιακής πολιτικής - Βοηθά στην αξιολόγηση της δυναµικής της καταναλωτικής συµπεριφοράς 2.3 Κατάρτιση και υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης καθώς και της εφαρµογής των επιµέρους σχεδίων προώθησης. -Συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα ενός εφαρµοζόµενου διαφηµιστικού προγράµµατος -Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας των δηµοσίων σχέσεων µε τους πελάτες και το δίκτυο διανοµής. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στους καταναλωτές, το δίκτυο διανοµής και τους ανταγωνιστές για την κατάρτιση του προγράµµατος προωθησης των πωλήσεων. -Υλοποιεί ενέργειες του προγράµµατος προώθησης των πωλήσεων προς το δίκτυο διανοµής. -Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στη δηµιουργία βάσεως δεδοµένων για την κατάρτιση του προγράµµατος άµεσου marketing. -Συµµετέχει στην διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του προγράµµατος άµεσου marketing. 2.4 Συµµετοχή στον σχεδιασµό προώθησης στις ξένες αγορές - Συµµετέχει στη διαδικασία προσέγγισης και διερεύνησης των ξένων αγορών. Σελίδα 10 από 25

11 - Αξιοποιεί τις γνώσεις του για το διεθνές οικονοµικό περιβέλλον. - Χρησιµοποιεί τις επιµέρους τεχνικές εξαγωγών και στην επιλογή των µεθόδων εισόδου στην εξωτερική αγορά. - Βοηθά στην χάραξη της στρατηγικής προώθησης στην ξένη αγορά. - Συµµετέχει στην έρευνα και τµηµατοποίηση της εξωτερικής αγοράς. - Συµβάλλει στην επιλογή διεθνών καναλιών διανοµής. 2.5 Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια διανοµής και ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων. - Συµµετέχει στη ταξινόµηση και διερεύνηση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. - Συγκεντρώνει στοιχεία από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. - Συµβάλλει στον προγραµµατισµό των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. - Παρέχει τις γνώσεις του για την αποτελεσµατικότερη διαδικασία φυσικής διανοµής. - Επικουρεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής του µίγµατος προώθησης των καταστηµάτων λιανικής πώλησης. - Είναι σε θέση να εφαρµόζει συστήµατα ελέγχου αποθεµάτων. - Έχει την δυνατότητα να βοηθά στην αναβάθµιση της οργανωτικής λειτουργίας µιας λιανεµπορικής επιχείρησης. 2.6 Εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων καθώς και την ανάπτυξη συστηµάτων " after sales services ". - Αναπτύσσει και εφαρµόζει τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων. - Ασχολείται µε την διατήρηση των υπαρχόντων πελατών καθώς και την προσέλκιση νέων. - Ερευνά τις πιθανές πηγές. - Παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πωλητές ως υπεύθυνος οµάδας. - Εφαρµόζει µεθόδους υποκίνησης και προετοιµασίας του δικτύου πωλήσεων. - Εκπαιδεύει τους πωλητές στον χειρισµό των αντιρρήσεων. - Συµµετέχει στον καθορισµό ως ανάπτυξη της στρατηγικής διαπραγµατεύσεων καθώς και στην Σελίδα 11 από 25

12 ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών. - Συµµετέχει στην ανάπτυξη συστηµάτων υπηρεσιών µετά την πώληση. - Συµµετέχει στην κατάστρωση της πολιτικής χειρισµού απαιτήσεων και παραπόνων. - Συµµετέχει στην σύνταξη εκθέσεων πωλήσεων της οµάδας που εποπτεύει και υποβάλλει προτάσεις για την οικονοµικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΟΜΕΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Σελίδα 12 από 25

13 3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Σελίδα 13 από 25

14 δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ειδικός Πωλήσεων, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 2.1 Συµµετοχή στην οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και στις διαδικασίες πρόβλεψης, αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων. -Συµµετέχει στην οργάνωση και διοίκηση του τοµέα πωλήσεων -Συµµετέχει στις διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης και πρόσληψης των απαιτούµενων πωλητών -Συµµετέχει στην κατάστρωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης των πωλητών -Κάνει αναλύσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού µε τη βοήθεια άλλων τµηµάτων της επιχείρησης -Συµµετέχει στην κατάστρωση των προγραµµάτων των ΠΩΛΗΣΕΩΝ καθώς και στην εφαρµογή της πολιτικής πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες προβλέψεων των πωλήσεων - Συµµετέχει στον καθορισµό των στόχων των Πωλήσεων - Συµµετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των πωλήσεων - Συµµετέχει στην ανάπτυξη συστηµάτων αµοιβών καθώς επίσης και κινήτρων για το δίκτυο πωλήσεων - Εποπτεύει από τη θέση υπευθύνου οµάδας (επόπτης) ή βοηθού SALES MANAGER το δίκτυο πωλήσεων - Εισηγείται για θέµατα εξέλιξης και προαγωγής των πωλητών 2.2 Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του Marketing και διερεύνησης της καταναλωτικής συµπεριφοράς. -Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά µε το προϊόν, την τιµή, τα δίκτυα διανοµής και τα µέσα προώθησης Σελίδα 14 από 25

15 -Πραγµατοποιεί έρευνα marketing γενικά και ειδικότερα έρευνα αγοράς προϊόντος, έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς, έρευνα µέσων προώθησης -Συµµετέχει στη διαδικασία τµηµατοποίησης της αγοράς και αναλύει τις παραµέτρους της αγοράς - στόχου -Παρακολουθεί επικουρικά την πορεία των βασικών παραγόντων του µικρο και µακροπεριβάλλοντος της επιχείρησης - Συµβάλλει στη διατύπωση επικοινωνιακής πολιτικής - Βοηθά στην αξιολόγηση της δυναµικής της καταναλωτικής συµπεριφοράς 2.3 Κατάρτιση και υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης καθώς και της εφαρµογής των επιµέρους σχεδίων προώθησης. - Συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα ενός εφαρµοζόµενου διαφηµιστικού προγράµµατος - Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας των δηµοσίων σχέσεων µε τους πελάτες και το δίκτυο διανοµής. - Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στους καταναλωτές, το δίκτυο διανοµής και τους ανταγωνιστές για την κατάρτιση του προγράµµατος προωθησης των πωλήσεων. - Υλοποιεί ενέργειες του προγράµµατος προώθησης των πωλήσεων προς το δίκτυο διανοµής. - Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στη δηµιουργία βάσεως δεδοµένων για την κατάρτιση του προγράµµατος άµεσου marketing. - Συµµετέχει στην διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του προγράµµατος άµεσου marketing. 2.4 Συµµετοχή στον σχεδιασµό προώθησης στις ξένες αγορές - Συµµετέχει στη διαδικασία προσέγγισης και διερεύνησης των ξένων αγορών. - Αξιοποιεί τις γνώσεις του για το διεθνές οικονοµικό περιβέλλον. - Χρησιµοποιεί τις επιµέρους τεχνικές εξαγωγών και στην επιλογή των µεθόδων εισόδου στην εξωτερική αγορά. - Βοηθά στην χάραξη της στρατηγικής προώθησης στην ξένη αγορά. - Συµµετέχει στην έρευνα και τµηµατοποίηση της εξωτερικής αγοράς. Σελίδα 15 από 25

16 - Συµβάλλει στην επιλογή διεθνών καναλιών διανοµής. 2.5 Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τα κανάλια διανοµής και ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων. - Συµµετέχει στη ταξινόµηση και διερεύνηση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. - Συγκεντρώνει στοιχεία από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. - Συµβάλλει στον προγραµµατισµό των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. - Παρέχει τις γνώσεις του για την αποτελεσµατικότερη διαδικασία φυσικής διανοµής. - Επικουρεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής του µίγµατος προώθησης των καταστηµάτων λιανικής πωλησης. - Είναι σε θέση να εφαρµόζει συστήµατα ελέγχου αποθεµάτων. - Εχει την δυνατότητα να βοηθά στην αναβάθµιση της οργανωτικής λειτουργίας µιας λιανεµπορικής επιχείρησης. 2.6 Εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων καθώς και την ανάπτυξη συστηµάτων " after sales services ". - Αναπτύσσει και εφαρµόζει τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων. - Ασχολείται µε την διατήρηση των υπαρχόντων πελατών καθώς και την προσέλκιση νέων. - Ερευνά τις πιθανές πηγές. - Παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πωλητές ως υπεύθυνος οµάδας. - Εφαρµόζει µεθόδους υποκίνησης και προετοιµασίας του δικτύου πωλήσεων. - Εκπαιδεύει τους πωλητές στον χειρισµό των αντιρρήσεων. - Συµµετέχει στον καθορισµό ως ανάπτυξη της στρατηγικής διαπραγµατεύσεων καθώς και στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών. - Συµµετέχει στην ανάπτυξη συστηµάτων υπηρεσιών µετά την πώληση. - Συµµετέχει στην κατάστρωση της πολιτικής χειρισµού απαιτήσεων και παραπόνων. - Συµµετέχει στην σύνταξη εκθέσεων πωλήσεων της οµάδας που εποπτεύει και υποβάλλει προτάσεις για την οικονοµικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΟΜΕΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Σελίδα 16 από 25

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Τι είναι «επιχείρηση» και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της; 2. Τι γνωρίζετε για τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξή τους; 3. Ποια είναι η διάκριση των εταιρικών επιχειρήσεων; 4. Τι είναι «οργανόγραµµα» και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; 5. Ποια είναι τα στάδια του Προγραµµατισµού;(Management) 6. Να αναφέρετε τα στάδια της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. 7. Αναφερθείτε συνοπτικά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 8. Να αναφέρετε τα βασικά σηµεία της Θεωρίας Χ και Υ. 9. Ποιες είναι οι µορφές της επιχειρησιακής επικοινωνίας; 10. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις του αποτελεσµατικού ελέγχου των επιχειρήσεων. 11. Ποια είναι η έννοια και η σηµασία της εξουσιοδότησης; 12. Να προσδιορίσετε τις διαφορές µεταξύ Οµορρύθµου ΕΠΕ και ΑΕ; 13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ανωνύµου Εταιρείας; 14. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τιµή του συντελεστή ελαστικότητας της ζήτησης; 15. Τι εννοούµε µε τον όρο «Αγορά» και ποιες µορφές αγοράς υπάρχουν; (ονοµαστική αναφορά) 16. ώστε τον ορισµό της «Ζήτησης» και αναφέρετε τους παράγοντες που την προσδιορίζουν. 17. Εξηγήστε τον τρόπο προσδιορισµού της τιµής ισορροπίας ενός αγαθού στην αγορά. 18. Ποια είναι η έννοια του σταθερού και µεταβλητού κόστους; Παραθέστε δύο παραδείγµατα στην κάθε περίπτωση. 19. Ποια είναι η έννοια του Νεκρού Σηµείου; 20. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς του µονοπωλιακού ανταγωνισµού; 21. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ύπαρξης της αγοράς πλήρους ανταγωνισµού; 22. Τι καλείται «κεφάλαιο κίνησης»; 23. Τι γνωρίζετε για την κατάρτιση του προϋπολογισµού πωλήσεων; 24. Τι µας δείχνει ο αριθµοδείκτης της αποδοτικότητας των πωλήσεων; 25. Τι είναι «ισολογισµός» και τι «απογραφή»; Ποιες οι διαφορές τους; 26. Ποιες είναι οι µέθοδοι αποτίµησης των αποθεµάτων; 27. Ποιοι λογαριασµοί ανήκουν στο ενεργητικό,ποιοι στο παθητικό και ποιοι στην καθαρή θέση ; 28. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αριθµοδεικτών; 29. Πώς υπολογίζεται το κόστος των πωληθέντων; ώστε ένα αριθµητικό παράδειγµα. 30. Ποια είναι η σηµασία της ιοίκησης Πωλήσεων; 31. Ποια είναι η διαδικασία ιοίκησης των Πωλήσεων; 32. Σε τι διαφέρει η εργασία του Πωλητή από άλλα επαγγέλµατα; 33. Ποιος είναι ο ρόλος του ιευθυντού Πωλήσεων; 34. Με ποιες οµάδες συναλλάσσεται ένας ιευθυντής Πωλήσεων; 35. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για το γενικό στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης; 36. Τι είναι στρατηγικός σχεδιασµός Marketing ; 37. Να αναφέρετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά µιας καλής οργάνωσης. Σελίδα 17 από 25

18 38. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι οργάνωσης; Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 39. ώστε το Οργανόγραµµα µιας εµπορικής εταιρείας. 40. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση για τις πωλήσεις σε µεγάλους πελάτες; (Ποιες είναι οι τοµές που χρειάζεται να γίνουν;) 41. ώστε ένα οργανόγραµµα της Γενικής ιεύθυνσης Marketing και µε εξειδίκευση κατά προϊόν; 42. Ποιοι είναι οι λόγοι της σπουδαιότητας του καλού προγράµµατος επιλογής πωλητών; 43. Πού οφείλεται η κακή επιλογή πωλητών; 44. Ποιος θα έχει την ευθύνη της επιλογής των πωλητών; 45. Ποια είναι η φύση της δουλειάς του σύγχρονου πωλητή; 46. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται οι πωλητές; 47. Ποια στοιχεία πρέπει να λάβουµε υπόψη µας για την κατάρτιση του προγράµµατος επιλογής πωλητών; 48. Πώς προσδιορίζεται ο αριθµός των απαιτούµενων πωλητών; 49. ώστε ένα παράδειγµα υπολογισµού του αριθµού των πωλητών που χρειάζεται µια επιχείρηση. 50. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει η περιγραφή θέσης εργασίας; 51. ώστε ένα παράδειγµα περιγραφής της θέσης εργασίας ενός πωλητή (συνοπτικά). 52. Με ποιες µεθόδους προσδιορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων πωλητών; 53. Ποιες είναι οι δυνατές πηγές εξεύρεσης,διατήρησης και στρατολόγησης πωλητών; 54. Πώς επιλέγονται πωλητές από το υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης;ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα χαρακτηρίζουν αυτή την απόφαση; 55. Τι γνωρίζετε για την πρόσληψη πωλητών από άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες; 56. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα,ποια τα µειονεκτήµατα και ποιο το όφελος όταν προσλαµβάνονται πωλητές από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ; 57. Ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί η εξεύρεση πωλητών µέσω αγγελίας;ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου;ποια στοιχεία είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει µια τέτοια αγγελία; 58. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία (µέθοδοι) επιλογής των πωλητών; 59. Ποια είναι η αξία της προσωπικής συνέντευξης για την πρόσληψη ενός πωλητή; 60. Ποια προβλήµατα πρέπει να επιλυθούν, πριν καταστρωθεί το πρόγραµµα εκπαίδευσης; 61. Ποιοι είναι οι αντικειµενικοί στόχοι της εκπαίδευσης; 62. Ποιοι πρέπει να αναλάβουν την εκπαίδευση των νέων πωλητών; 63. Ποιες απόψεις υπάρχουν σχετικά µε την καταλληλότερη χρονική στιγµή κατά την οποία θα πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση των πωλητών ; 64. Ποιες µέθοδοι διδασκαλίας αξιοποιούνται στην εκπαίδευση πωλητών και τι γνωρίζετε για την εκπαίδευση µε βιντεοταινίες; 65. Τι γνωρίζετε για την «εκπαίδευση πάνω στη δουλειά»; 66. Τι είναι ηγεσία και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του «ηγέτη»; 67. Τι είναι υποκίνηση και ποια η σπουδαιότητά της; 68. Ποιοι λόγοι συχνά καθιστούν δύσκολη την υποκίνηση; 69. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην ικανοποίηση που αντλεί ο πωλητής από τη δουλειά του; 70. Ποια είναι η δοµή του «συστήµατος αµοιβών» των πωλητών; 71. Ποια είναι η σηµασία της αµοιβής του ικτύου Πωλήσεων; 72. Ποιοι είναι οι γενικοί αντικειµενικοί στόχοι ενός «συστήµατος αµοιβών»; Σελίδα 18 από 25

19 73. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι «συστηµάτων αµοιβών» και για ποιες περιπτώσεις προσφέρεται το σύστηµα του τακτικού µισθού; 74. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων προµηθειών επί των πωλήσεων και σε ποιες περιπτώσεις συνιστώνται τα συστήµατα αυτά ; 75. Για ποιους λόγους χρειάζεται η εποπτεία; 76. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν το βαθµό της απαιτούµενης εποπτείας; 77. Ποια είναι τα συνήθη προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την εποπτεία των πωλητών; 78. Ποιες είναι οι συνέπειες του χαµηλού Ηθικού του ικτύου Πωλήσεων; 79. Με ποιους τρόπους η διοίκηση της επιχείρησης µπορεί να δηµιουγήσει καλό ηθικό στο δυναµικό των πωλήσεων ; 80. Ποια είναι η έννοια της πρόβλεψης των πωλήσεων και ποια η χρησιµότητά της; 81. Ποιες είναι οι µέθοδοι πρόβλεψης των πωλήσεων; Αναφερθείτε συνοπτικά σε καθεµία από αυτές. 82. Ποιες βασικές αρχές πρέπει να εφαρµόζονται για την πρόβλεψη των πωλήσεων; 83. Για ποιους λόγους πρέπει να καθορίζονται περιφέρειες πωλήσεων; 84. Ποια είναι η σπουδαιότητα του καθορισµού των δροµολογίων των πωλητών και για ποιους λόγους πρέπει να καθορίζονται τα δροµολόγια από τη ιοίκηση; 85. Για ποιους λόγους είναι απαραίτητος ο καθορισµός των στόχων πωλήσεων; 86. Σε ποιους τύπους διακρίνονται οι στόχοι που αφορούν το µέγεθος των πωλήσεων; ώστε ένα παράδειγµα οποιουδήποτε τύπου επιθυµείτε. 87. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού συστήµατος στόχων; 88. Ποια είναι η σηµασία της αξιολόγησης της Απόδοσης των Πωλητών; 89. Τι γνωρίζετε για την αξιολόγηση µε βάση τα ποσοτικά δεδοµένα των πωλήσεων; 90. Ποιοι παράγοντες εξετάζονται κατά την αξιολόγηση του Πωλητή σε ποιοτική βάση; 91. Ποιες είναι οι δυσκολίες στην αξιολόγηση της Απόδοσης; 92. Ποιες είναι οι βασικές αρχές προαγωγής - εξέλιξης των Πωλητών; ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Τι χαρακτηρίζει τις νέες τάσεις στο marketing ; 2. Αναφερθείτε συνοπτικά στο µίγµα marketing. 3. Ποιους παράγοντες περιλαµβάνει το µικροπεριβάλλον της επιχείρησης; (Αναφερθείτε µε συντοµία στον καθένα ξεχωριστά.) 4. Αναφερθείτε στους "προµηθευτές" ως παράγοντα του µικροπεριβάλλοντος της επιχείρησης. 5. Σε ποιες κατηγορίες µπορούν να ταξινοµηθούν οι πελάτες της επιχείρησης; 6. Ποιους παράγοντες περιλαµβάνει το µακροπεριβάλλον της επιχείρησης; ( Αναφερθείτε µε συντοµία στον καθένα ξεχωριστά.) 7. Σε ποιες κατηγορίες µπορεί να ταξινοµηθεί η αγορά; 8. Να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά της διεθνούς αγοράς. 9. Πώς αντιλαµβάνεσθε τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση στο περιβάλλον της αγοράς; 10. Πώς συνδέεται ο καταναλωτισµός µε το marketing; Σελίδα 19 από 25

20 11. Με ποιους τρόπους το εισόδηµα επιδρά στις αγοραστικές αποφάσεις; 12. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο κύκλος ζωής της οικογένειας και ποια είναι η αντίστοιχη συµπεριφορά κάθε κατηγορίας; 13. Πώς ταξινοµούνται οι τάξεις για τους σκοπούς του marketing και ποια είναι η σηµασία τους; 14. Ποιοι είναι οι καθοδηγητές γνώµης και πώς επιδρούν στη συµπεριφορά των καταναλωτών; 15. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στον κύκλο ζωής του προϊόντος. 16. Προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά του σταδίου "Ανάπτυξης" του κύκλου ζωής του προϊόντος. 17. Να αναφερθείτε συνοπτικά στη διαδικασία δηµιουργίας ενός νέου προϊόντος. 18. Ποια είναι τα αίτια αποτυχίας των νέων προϊόντων; 19. Για ποιους λόγους είναι αναγκαία η συσκευασία προϊόντος; 20. Σε ποια είδη διακρίνεται η συσκευασία; 21. Ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν για τη µορφή που θα έχει η συσκευασία; 22. Ποια είναι η σηµασία του «σήµατος» για τον καταναλωτή και ποια για τον παραγωγό; 23. Να αναφερθείτε συνοπτικά στην πολιτική του σήµατος. 24. Αναφερθείτε µε συντοµία στις βασικές κατηγορίες εκπτώσεων. 25. Ποιες στρατηγικές τιµολόγησης χρησιµοποιούνται κατά την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά; 26. Ποιες είναι οι λειτουργίες των δικτύων διανοµής; 27. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή του δικτύου διανοµής; 28. Πότε χρησιµοποιούνται αντίστροφα κανάλια διανοµής; 29. Αναφερθείτε στα οριζόντια συστήµατα marketing. 30. Περιγράψτε την εκλογή καναλιών διανοµής. 31. Πώς επηρεάζει ο τρόπος ζωής τη συµπεριφορά του καταναλωτή; 32. Περιγράψτε την πολύπλοκη αγοραστική συµπεριφορά. 33. Να αναφερθείτε στην αγοραστική συµπεριφορά που ελαττώνει την αµφιβολία. 34. Ποια είναι η συνηθισµένη αγοραστική συµπεριφορά; 35. Ποια είναι η αγοραστική συµπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας; 36. Να αναφερθείτε στην απόφαση για την αγορά (στα πλαίσια του µοντέλου των πέντε φάσεων) 37. Πώς αξιολογούνται οι εναλλακτικές επιλογές( στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης της αγοραστικής απόφασης); 38. Ποιες είναι οι οµάδες υποδοχής ενός νέου προϊόντος; ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Τι είναι «ηµόσιες Σχέσεις» και ποια η χρησιµότητά τους στη σύγχρονη επιχείρηση; 2. Τι γνωρίζετε για τη δεοντολογία των ηµοσίων Σχέσεων; 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της «ελεύθερης µορφής οργάνωσης των ηµοσίων Σχέσεων»; 4. Ποια είναι τα µέσα επικοινωνίας των ηµοσίων Σχέσεων και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; 5. Τι είναι η «έκθεση» και ποια η σηµασία της για τις ηµόσιες Σχέσεις; 6. Ποιος είναι ο ρόλος του ελτιου Τύπου και ποιες οι βασικές αρχές σύνταξής του; 7. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του τηλεφώνου ως µέσου επικοινωνίας στις ηµόσιες Σχέσεις; Σελίδα 20 από 25

21 8. Τι γνωρίζετε για τη Συνέντευξη Τύπου ως µέσο επικοινωνίας της επιχείρησης µε το κοινό; Πότε χρησιµοποιείται; 9. Ποιες είναι οι διαφορές και ποια τα κοινά σηµεία των ηµοσίων Σχέσεων και της ιαφήµισης; 10. Ποια είναι τα εργαλεία των ηµοσίων Σχέσεων; 11. Ποια είναι η τεχνική της αξιολόγησης ενός προγράµµατος ηµοσίων Σχέσεων; 12. Τι είναι το Sponsoring; 13. Τι περιλαµβάνεται στη διαδικασία κατάρτισης ενός προγράµµατος ηµοσίων Σχέσεων; 14. Ποια είναι τα στοιχεία του µείγµατος προώθησης; 15. Για ποιους λόγους ένας Μάρκετερ χρησιµοποιεί πολύ λιγότερη ιαφήµιση συγκριτικά µε την Προσωπική Πώληση ενώ κάποιος άλλος δίνει λιγότερη έµφαση στη Προσωπική Πώληση; 16. Ποια είναι η σηµασία των σταδίων του "κύκλου ζωής του προϊόντος" στον καθορισµό της κατάλληλης διαφηµιστικής στρατηγικής; 17. Ποια είναι η εργασία του τµήµατος των ιαφηµιστικών Μέσων; 18. Ποια "στάδια" περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό µιας ιαφηµιστικής εκστρατείας; 19. Ποια είναι τα "Μέσα" της διαφήµισης; 20. Ποια είναι η προσφορά του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών στον καθορισµό του στόχου της ιαφήµισης; 21. Ποια είναι η σχέση της διαφήµισης µε τα άλλα στοιχεία του «µίγµατος Προώθησης»; 22. Πώς σχετίζεται η διαφήµιση µε τη «στρατηγική Ελξης» ; 23. Τι είναι το "pre-test" και το "post-test" στη διαφήµιση; 24. Ποιους παράγοντες θα προσδιορίζατε για τον προϋπολογισµό µιας διαφηµιστικής εκστρατείας; 25. Ποια είναι τα είδη της διαφήµισης; 26. Ποια στοιχεία του µίγµατος προώθησης είναι πλέον αποτελεσµατικά για µια επιχείρηση που λειτουργεί στη " Βιοµηχανική αγορά"; 27. Ποιοι είναι οι συντελεστές της διαφήµισης; 28. Ποια είναι η τυπική δοµή µιας διαφηµιστικής εταιρείας ; Ποια τµήµατα περιλαβάνει; 29. Πώς σχετίζεται η διαφήµιση µε το A.I.D.A.; 30. Ποια είναι η σπουδαιότητα της διαφήµισης για τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων; 31. Ποια είναι η έννοια της Προώθησης των Πωλήσεων; 32. Να συγκρίνετε την Προώθηση Πωλήσεων µε τη ιαφήµιση. 33. Ποιοι βασικοί στόχοι της επιχείρησης µπορούν να επιτευχθούν και ποιοι όχι µε τη χρησιµοποίηση των εργαλείων της προώθησης πωλήσεων; 34. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των "κουπονιών"; 35. Για ποιους τύπους προϊόντων και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η µέθοδος του "δειγµατισµού"; 36. Τι γνωρίζετε για τους "καταναλωτικούς διαγωνισµούς"; Τι επιτυγχάνουν έναντι των άλλων µεθόδων προώθησης; 37. Για ποιους λόγους οι συσκευασίες θεωρούνται µέσο Προώθησης των Πωλήσεων; 38. Τι γνωρίζετε για τις προσφορές/εκπτώσεις; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου; 39. Να αναφερθείτε συνοπτικά στις κυριότερες µεθόδους Προώθησης των Πωλήσεων. 40. Τι γνωρίζετε για τη "Συµµετοχική ιαφήµιση"; 41. Ποια στάδια περιλαµβάνει η δοµή ενός προγράµµατος Προώθησης; 42. Τι γνωρίζετε για τις στρατηγικές "έλξης" και "ώθησης" (push and pull); Σελίδα 21 από 25

22 43. Ποια είναι η έννοια του Αµεσου Marketing; 44. Να συγκρίνετε το Αµεσο Marketing µε τη ιαφήµιση και την Προώθηση Πωλήσεων. 45. Ποια είναι η σηµασία ενός συστήµατος βάσεως δεδοµένων για τη λειτουργία του Αµεσου Marketing; 46. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα κύρια µέσα του Αµεσου Marketing. 47. Τι γνωρίζετε για το Direct Mail; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατά του; 48. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην επιτυχία του Direct Mail; 49. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα του Telemarketing; 50. Πώς συνεργάζεται το Marketing άµεσης ανταπόκρισης µε το Telemarketing; 51. Τι γνωρίζετε για τις πωλήσεις µέσω ταχυδροµείου; Ποια µέσα χρησιµοποιούνται; 52. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην αποτελεσµατικότητα του Telemarketing; 53. Ποια είναι η σηµασία του Αµεσου Marketing στην προώθηση του βιοµηχανικού προϊόντος; ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ποια οφέλη προκύπτουν από το ιεθνές Εµπόριο; 2. Τι είναι τα «Χρηµατιστήρια» και ποιες οι διακρίσεις τους; 3. Αναφερθείτε περιληπτικά στις αγοραπωλησίες που διενεργούνται στο χρηµατιστήριο των εµπορευµάτων. 4. Τι είναι η ελεύθερη ζώνη λιµανιών; 5. Τ είναι «δασµοί»; Ποια είναι τα είδη και οι διακρίσεις τους; 6. Τι είναι «επιδοτήσεις εξαγωγής» και τι «εισαγωγής»; 7. Ποια είναι η σηµασία των τελωνείων; 8. Ποιες είναι οι διακρίσεις των εµπορευµάτων από τελωνειακή άποψη; 9. Τι είναι η «εµπορική σύµβαση» µε τη ρήτρα του µάλλον ευνοούµενου κράτους; 10. Τι είναι GATT και ποιες είναι οι θεµελιώδεις αρχές της; 11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ενιαίας Οικονοµικής Ένωσης; 12. Γιατί το µέγεθος του πληθυσµού και το κεφαλήν εισόδηµα µιας αγοράς του εξωτερικού ενδιαφέρει µια εξαγωγική επιχείρηση; 13. Με ποιους τρόπους µπορεί να γίνει η προσαρµογή στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της χώρας στην οποία πρόκειται να εξαχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία; 14. Ποιοι είναι οι συνήθεις πολιτικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η επιχείρηση στα πλαίσια του διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος; 15. Με ποιους τρόπους η ξένη επιχείρηση µπορεί να µειώσει τις πιέσεις του πολιτικού περιβάλλοντος; 16. Η ανάλυση του διεθνούς νοµικού περιβάλλοντος αποβλέπει συνήθως στον προσδιορισµό του βαθµού παρέµβασης,που επιχειρεί η χώρα στην οποία κατευθύνονται τα προς εξαγωγή προϊόντα ή υπηρεσίες µε στόχο τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων µέσω της νοµοθεσίας. Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές αυτών των νοµοθετικών παρεµβάσεων; 17. Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι αγορές του εξωτερικού ; 18. Αναφερθείτε στις έµµεσες εξαγωγές υπό το πρίσµα της µεθόδου εισόδου στις αγορές του εξωτερικού. 19. Αναφερθείτε στις άµεσες εξαγωγές ως µέθοδο εισόδου στις αγορές του εξωτερικού. Σελίδα 22 από 25

23 20. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εξαγωγής µε ιδιωτικό δίκτυο πωλήσεων; 21. Τι είναι η παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης δικαιωµάτων(franchising); 22. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη,προκειµένου µια επιχείρηση να επιλέξει τον αποτελεσµατικότερο τρόπο εισόδου σε µια αγορά του εξωτερικού; 23. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της τυποποίησης του προϊόντος της εξαγωγικής επιχείρησης; 24. Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην απόφαση προσαρµογής του εξαγώγιµου προϊόντος στις εθνικές ιδιαιτερότητες ; 25. Ποια είναι τα κριτήρια τµηµατοποίησης µιας αγοράς του εξωτερικού ; 26. Ποιες είναι οι κύριες τάσεις στην αγορά βιοµηχανικών προϊόντων στο διεθνή χώρο; 27. Ποια είναι η σηµασία της διεθνούς τιµολογιακής πολιτικής; 28. Να αναφερθείτε περιληπτικά στις µεθόδους της διεθνούς τιµολογιακής πολιτικής. 29. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη διεθνή τιµολογιακή πολιτική µιας επιχείρησης; 30. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το συνολικό κόστος του προϊόντος που εξάγεται; 31. Ποια είναι τα µέσα µαζικής επικοινωνίας της διεθνούς διαφήµισης; 32. Ποια είναι τα στάδια σχεδιασµού µιας διεθνούς διαφηµιστικής εκστρατείας; 33. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των διεθνών εµπορικών εκθέσεων ως µέσων προώθησης των προϊόντων; 34. Αναφερθείτε στις δηµόσιες σχέσεις ως στοιχείο της γενικότερης στρατηγικής marketing της διεθνούς επιχείρησης. 35. Ποια είναι τα στάδια επιλογής ενός καναλιού διανοµής σε διεθνές επίπεδο; 36. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιλογής ενός διεθνούς καναλιού διανοµής; 37. Ποιες είναι οι ανάγκες των µελών του διεθνούς καναλιού διανοµής; 38. Πώς εκτιµάται η αποτελεσµατικότητα του διεθνούς καναλιού διανοµής; ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Να αναφερθείτε στις τάσεις εξέλιξης του λιανικού εµπορίου. 2. Ποιος είναι ο ρόλος των µικρών καταστηµάτων; 3. Να αναφερθείτε συνοπτικά στον κύκλο ζωής στο λιανικό εµπόριο. 4. Πώς ταξινοµούνται οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης,σύµφωνα µε τον τύπο ιδιοκτησίας τους; 5. Πώς ταξινοµούνται οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης,σύµφωνα µε την ειδική µορφή τους; 6. Ποιες είναι οι οικονοµίες µεγέθους των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης; 7. Ποιες εξωτερικές πηγές πληροφοριών χρησιµοποιεί η επιχείρηση λιανικής πώλησης; 8. Πώς καθορίζεται η ποσότητα που πρόκειται να αγοραστεί από µια επιχείρηση λιανικής πώλησης; 9. Ποιοι είναι οι κυριότεροι προµηθευτές των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης; 10. Ποιες είναι οι κατηγορίες των εκπτώσεων; 11. Πώς γίνεται η διαπραγµάτευση που αναφέρεται στην παροχή εγγύησης για την τιµή; 12. Από ποια επιµέρους είδη κόστους αποτελείται το κόστος διατήρησης του αποθέµατος; 13. Να αναφερθείτε επιγραµµατικά στα διάφορα συστήµατα ελέγχου των αποθεµάτων. 14. Ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει η µέθοδος τιµολόγησης,µε βάση τις τιµές των ανταγωνιστών; 15. Γιατί οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλότερες τιµές; 16. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπ'όψιν κατά την επιλογή της τοποθεσίας και εγκατάστασης µιας επιχείρησης λιανικής πώλησης; Σελίδα 23 από 25

24 17. Πού αποσκοπεί η σωστή διαρρύθµιση ενός καταστήµατος λιανικής πώλησης; 18. Ποιες βασικές αρχές πρέπει να λαµβάνονται υπ'όψιν για σωστή διαρρύθµιση ενός καταστήµατος λιανικής πώλησης; 19. Αναφερθείτε στον προγραµµατισµό των επιχερήσεων λιανικής πώλησης. 20. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το χονδροεµπόριο; 21. Πώς ταξινοµούνται οι χονδροεµπορικές επιχειρήσεις µε κριτήριο την περιοχή που εξυπηρετούν; 22. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι χονδρέµποροι αναφορικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν; 23. Ποιες βασικές αποφάσεις είναι αναγκαίες στο marketing του χονδροεµπορίου; 24. Να αναφερθείτε στη διαδικασία της αποθήκευσης. 25. Πώς διενεργείται η µεταφορά των εµπορευµάτων; 26. Ποια είναι τα βασικά µεταφορικά µέσα και ποιος ο ρόλος τους στη φυσική διανοµή; 27. Ποιες είναι οι βασικές αρχές οργάνωσης µιας λιανικής επιχείρησης; 28. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του ιευθυντή των καταστηµάτων λιανικής πώλησης; 29. Ποια στάδια ακολουθούνται κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε µια επιχείρηση λιανικής πώλησης; 30. Πώς αναπτύσσεται ένα διαφηµιστικό πρόγραµµα; 31. Ποιες µέθοδοι των δηµοσίων σχέσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ένα κατάστηµα λιανικής πώλησης; 32. Ποια µέσα της προώθησης πωλήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε ένα κατάστηµα λιανικής πώλησης; 33. Ποιος είναι ο ρόλος του πωλητή ενός καταστήµατος λιανικής πώλησης; 34. Πώς αντιµετωπίζεται ο πελάτης σε «κατάστηµα µε εξυπηρέτηση»; 35. Αναφερθείτε στη σπουδαιότητα της βιτρίνας για την προώθηση των λιανικών πωλήσεων. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ποια είναι η έννοια της προσωπικής πώλησης και ποιος ο ρόλος του πωλητή; 2. Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα (Profile) του επιτυχηµενου πωλητή; 3. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει το αρχείο του κάθε πελάτη; 4. Πώς γίνεται ο εντοπισµός πιθανών πελατών; 5. Ποιες θα είναι οι πηγές εξεύρεσης πελατών από πωλητή ασφαλειών απόφοιτο ΙΕΚ που ασχολείται παράλληλα µε τον αθλητισµό και ο οικογενειακός του κύκλος απαρτιζεται από δηµοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους; 6. Τι γνωρίζετε για τον τρόπο, τόνο, ρυθµό και ταχύτητα της οµιλίας του πωλητή κατά την επαφή του µε τον πελάτη; 7. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει µια σωστή προετοιµασία του πωλητή; 8. Τι γνωρίζετε για τον εσωτερικό και τι για τον εξωτερικό πωλητή; Ποια πρέπει να είναι (αντίστοιχα) τα προσόντα τους ; 9. Τι γνωρίζετε για την ψυχολογική προετοιµασία του πωλητή; 10. Με ποιους τρόπους µπορούν οι πωλητές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του πελάτη; 11. Ποια είναι τα σηµεία αδυναµίας του ανθρώπου -πωλητή; 12. Τι φοβάται ο πωλητής και τι αναµένει από την εργασία του; 13. Πώς ο πωλητής θα κερδίσει την εµπιστοσύνη του πελάτη και θα εδραιώσει την αξιοπιστία του; 14. Πώς κατανέµεται ο ηµερήσιος χρόνος του πωλητή; Σελίδα 24 από 25

25 15. Ποια βασικά είδη-κατηγορίες αντιρρήσεων υπάρχουν; 16. Γιατί οι άνθρωποι - πελάτες εγείρουν αντιρρήσεις; 17. Τι είναι οι «ειλικρινείς αντιρρήσεις» και πώς τις εντοπίζουµε; 18. Πώς µπορεί ένας πωλητής να αντιµετωπίσει τις αντιρρήσεις του πελάτη και να κερδίσει την εµπιστοσύνη του ; 19. Πότε εγείρουν αντιρρήσεις οι πελάτες (στάδια - φάσεις); 20. Ποιοι είναι οι τρόποι και οι τεχνικές χειρισµού των αντιρρήσεων του πελάτη ; 21. Ποιες είναι οι «αντιρρήσεις τιµών» και πώς γίνεται ο χειρισµός τους; 22. Ποια είναι η σπουδαιότητα της σωστής αντιµετώπισης του πελάτη και τι περιµένει αυτός από τον πωλητή; 23. Πόσο σηµαντικός και γιατί είναι ο έλεγχος της συζήτησης µε τον πελάτη από τον πωλητή; 24. Ποιους κανόνες και αρχές θα πρέπει να ακολουθεί η σωστή παρουσίαση; 25. Ποιοι είναι οι κανόνες επίδειξης του προϊόντος; 26. Πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ανταγωνιστές µας; 27. Πώς και πότε πρέπει να αναγγέλλεται η τιµή; 28. Ποια είναι η τεχνική των ερωτήσεων που υποβάλλουµε στον πελάτη; 29. Ποιες λέξεις-φράσεις πρέπει να αποφύγει να χρησιµοποιεί ο πωλητής στην επαφή του µε τον πελάτη; 30. Να αναφέρετε τρεις τρόπους «κλεισίµατος της πώλησης». 31. Ποια βασικά λάθη γίνονται από τον πωλητή κατά το κλείσιµο της πώλησης; 32. Τι γνωρίζετε για τις αντιρρήσεις κατά το «κλείσιµο της πώλησης» και ποια είναι η αξία της «σιωπής κατά το κλείσιµο»; 33. Πώς γίνεται το ολοκληρωτικό (τελικό) κλείσιµο της πώλησης; 34. Λέγεται ότι η πώληση υπηρεσιών είναι δυσκολότερη από την πώληση υλικών προϊόντων. Αληθεύει και γιατί; 35. Ποια είναι η σηµασία και η αξία του after sales service ; 36. Πώς γίνεται ο χειρισµός των απαιτήσεων και παραπόνων του πελάτη απο τον πωλητή; 37. Πώς συντάσσεται µια έκθεση πωλήσεων και ποια στοιχεία περιέχει; 38. Ποια η σπουδαιότητα της ευρύτερης οικονοµικής γνώσης,ενηµέρωσης καθώς και εκµάθησης ξένων γλωσσών από τον πωλητή; 39. Ποιος πρέπει να είναι ο βαθµός οικειότητας µεταξύ πωλητή και πελάτη; 40. Πόσο επηρεάζει η εικόνα της εταιρείας και η µόδα τις αποφάσεις του πελάτη και γιατί; 41. Ποιοι είναι οι τρόποι οικονοµικών συναλλαγών; 42. Τι είναι η «επιταγή», τι η «συναλλαγµατική» και ποιες οι διαφορές τους; 43. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαπραγµάτευσης; 44. Πώς καταστρώνουµε τη διαπραγµατευτική στρατηγική και πώς καθορίζονται οι ρόλοι ; 45. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κανόνες διαπραγµάτευσης; 46. Πόσο σπουδαία είναι η ανάλυση της διαπραγµατευτικής θέσης ; 47. Ποια παραστατικά απαιτούνται για τη µεταφορά εµπορεύµατος στο εσωτερικό της χώρας; 48. Τι είναι το ελτίο Αποστολής; Ποια στοιχεία περιέχει και πότε εκδίδεται; 49. Τι είναι το Τιµολόγιο, ποια στοιχεία περιέχει και πότε εκδίδεται; Σελίδα 25 από 25

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)....3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για την επιχείρηση 1.1. Στοιχεία επικοινωνίας Επωνυµία επιχείρησης: ιακριτικός τίτλος Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Url:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Περιεχόµενα Πινάκων Περιεχόµενα Σχηµάτων Εισαγωγή...17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα...1. Περιεχόµενα Πινάκων Περιεχόµενα Σχηµάτων Εισαγωγή...17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...1 Περιεχόµενα Πινάκων...10 Περιεχόµενα Σχηµάτων...14 Εισαγωγή...17 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 1.1 Ορισµοί της κουλτούρας...20 1.2 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 9: Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανικό Εμπόριο

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 9: Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανικό Εμπόριο Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 9: Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication» SYLLABUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication» SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ / Ο. Π. Α. Κεφαλληνίας 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...6 1.1. Ασφαλιστικές Εταιρίες... 6 1.2. Ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ...3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Certified Industrial Manager (CIM)

Certified Industrial Manager (CIM) (CIM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα