Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση"

Transcript

1 22 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Αθήνα, Νοεμβρίου 2015 Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση Φουτζιτζή Σ, Οικονόμου Α, Ζαζαλιάρη Α, Δευτεραίος Π. Σ, Πρασόπουλος Π. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης

2 Σκοπός της Μελέτης:. η περιγραφή και μελέτη των απεικονιστικών ευρημάτων με Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων και του οστικού μυελού (Modic type endplate changes: ΑΜ) και διερεύνηση πιθανών σημείων "κλειδιών" στη διαφορική διάγνωση από άλλες παθολογίες που μπορεί να μιμηθεί. Υλικό και Μέθοδοι: μελετήθηκαν αναδρομικά 1044 εξετάσεις ΟΜΣΣ, με ΜΤ των τελευταίων τριών (3) ετών και εκτιμήθηκαν οι αλλοιώσεις που εντοπίζονταν στην περιοχή των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων

3 Αποτελέσματα : 1. οι ΑΜ αποτελούν συχνό εύρημα (>700/1044) και απεικονίζονται: οι τύπου Ι με Τ1-WI, σε Τ2-WΙ, οι τύπου II με Τ1-WI και Τ2-WΙ οι τύπου ΙΙΙ με σε Τ1-WI και Τ2-WΙ 2. συνοδά ευρήματα : π.χ. συνύπαρξη καταστροφής των τελικών πλακών, Τ2-WI του μεσοσπονδυλίου δίσκου, ή/και παρουσία επισκληρίδιου ή παρασπονδυλικού αποστήματος συνηγορούν υπέρ σπονδυλοδισκίτιδας. 3. παρουσία ομόκεντρου δακτυλίου στο υποχόνδριο οστό σε μόνο μία τελική πλάκα με υψηλό μαγνητικό σήμα σε Τ2-WI βοηθά στη Δ/Δ (όζος Schmorl, Modic Ι ή σπονδυλοδισκίτιδα)

4 1α 1β 3γ 1δ 1ε T2-WI T1-WI T1-WI FS T1-WI FS +Gd STIR Εικ. 1 : Στην άνω τελική πλάκα του Ι1 σπονδύλου υπάρχει μια καλά περιγεγραμμένη ημισεληνοειδής περιοχή, με χαμηλής έντασης μαγνητικό σήμα σε T1-WI (Εικ. 1α), και υψηλής σε T2-WI (Εικ. 2β), η οποία δεν καταστέλλεται με τεχνικές καταστολής του μαγνητικού σήματος του λίπους (Εικ. 3γ) και ενισχύεται μετά την iv χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (Εικ. 1δ, στ), με οίδημα του οστικού μυελού (Εικ. 1ε) αντιπροσωπεύουν αλλοιώσεις τύπου Modic Ι. Σημειώνεται η παρουσία μικρής κεντρικής περιοχής με χαμηλής έντασης 1στ μαγνητικό σήμα σε όλες τις ακολουθίες - αντιπροσωπεύει σκλήρυνση του οστού αλλοιώσεις τύπου Modic III ( ). Ο ασθενής είχε ιστορικό καρκίνου του προστάτη. Η αλλοίωση στο Ι1 θα μπορούσε να μιμηθεί δευτεροπαθή εντόπιση αν και η μορφολογία, τα καλά αφοριζόμενα όρια και η εντόπιση αποκλείουν τη διάγνωση. Αναδεικνύεται μια δεύτερη αλλοίωση ( ) στην άνω τελική πλάκα του Θ 12 που έχει μία περιφέρεια, [η οποία καταστέλλεται με την τεχνική FAT SAT] αντιπροσωπεύει ΑΜ τύπου II και μια κεντρική σκληρωτική περιοχή, αντιπροσωπεύει ΑΜ τύπου III. T1-WI FS CM

5 T2-WI T1-WI T1-WI FS 2a 2b 2c Εικ. 2: Στο υποχόνδριο οστό στις τελικές πλάκες του Ο4, Ο5 και Ι1 υπάρχουν χαρακτηριστικές ΑΜ τύπου II (υψηλής έντασης μαγνητικό σήμα σε Τ1-WI και Τ2-WI, οι οποίες καταστέλλονται σε τεχνική FAT SAT)

6 T2-WI T1-WI T1-WI FS T1 FS CM STIR 3α 3β 3γ 3δ 3ε Εικ. 3 : Στα κάτω 2/3 του σώματος του Ο5 σπονδύλου απεικονίζεται περιοχή χαμηλής έντασης μαγνητικό σήμα σε Τ1-WI (εικ. 3β) και υψηλής σε Τ2-WI και STIR (εικ. 3α, ε), η οποία δεν καταστέλλεται σε τεχνική FAT SAT (εικ. 3γ) και ενισχύεται έντονα και διάχυτα μετά την iv χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (εικ. 3δ). Απεικονίσεις ( ) συμβατές με οστική δευτεροπαθή εντόπιση.

7 T2-WI T1-WI T1-WI + Gd 4α 4β 4γ Εικ. 4 : Οβελιαίες τομές ΜΤ αναδεικνύονται παλαιά κατάγματα των Θ12 και Ο1 σπονδύλων ( ) που σχετίζονται με αλλοιώσεις Modic Ι στην άνω τελική πλάκα του Ο2 ( ). Η γραμμοειδής περιοχή χαμηλής έντασης μαγνητικού σήματος (Εικ. 4γ ) στην άνω τελική πλάκα του Ο2 αντιπροσωπεύει πιθανώς συνυπάρχουσες αλλοιώσεις οστεοπόρωσης.

8 T2-WI T1-WI T1-WI FS T1-WI FS +Gd STIR 5α 5β 5γ 5δ 5ε Εικ.5 : Οβελιαίες τομές ΜΤ - απεικονίζεται μεγάλος όζος Schmorl ( ) στην άνω - οπίσθια τελική πλάκα του Ο3 σπονδύλου με παρακείμενη περιοχή υψηλής έντασης σήματος σε Τ1-WI και Τ2-WI (Εικ. 5 α, β). Αλλοιώσεις Modic τύπου ΙΙ παρατηρούνται και στις αντίστοιχες επιφυσιακές πλάκες του μεσοσπονδυλίου διαστήματος ( ).

9 Τ2-WI Τ1-WI Τ1-WI FS Τ1-WI FS +Gd T1-WI FS +Gd 6ε 6α 6β 6γ 6δ Εικ. 6 : Στο Θ11-12 μεσοσπονδύλιο διάστημα παρατηρείται οστική διάβρωση και οίδημα των τελικών πλακών πέριξ του όζου Schmorl ( ), με σφηνοειδή παραμόρφωση των σπονδυλικών σωμάτων. Σημαντική ενίσχυση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, καθώς και των εκατέρωθεν τελικών πλακών ( ), η οποία σχετίζεται με την παρουσία μιας ανομοιογενώς ενισχυόμενης μάζας μαλακών ιστών που εκτείνεται προ-και παρασπονδυλικά ( ). Τα απεικονιστικά ευρήματα είναι συμβατά με σπονδυλοδισκίτιδα με συνοδό παρασπονδυλικό απόστημα. Σημειώνεται επίσης στο πρόσθιο τμήμα της άνω τελικής πλάκας του Ο4 σπονδύλου ( ) όζος Schmorl.

10 1. η σπονδυλοδισκίτιδα, η οστική μετάσταση και τα οξέα ή χρόνια οστεοπορωτικά κατάγματα μπορεί μερικές φορές να μιμούνται τις (ΑΜ) σε (MT). 2. η σωστή διάγνωση επιτυγχάνεται συνήθως με βάση τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά τους 3. η σπονδυλοδισκίτιδα παρουσιάζεται : με Τ2-WI του εκφυλισμένου δίσκου Τ1-WI των σπονδυλικών σωμάτων και του μεσοσπονδύλιου δίσκου. 4. η παρουσία παρασπονδυλικού οιδήματος μαλακών μορίων, επισκληρίδιο «mass Effect» και παρασπονδυλικό απόστημα βοηθούν στη δ/δ. 5. διάβρωση του σπονδυλικού σώματος και των τελικών πλακών παρατηρείται συνήθως σε φλεγμονή του μεσοσπονδύλιου δίσκου, 6. οι ΑΜ μπορεί να είναι εστιακές ή διάχυτες κατά μήκος των τελικών πλακών και κυρίως τείνουν να είναι γραμμικές και παράλληλες με τις τελικές πλάκες. Συζήτηση 7. αν και το οίδημα του μυελού των οστών και η σκλήρυνση σε ΜΤ μπορεί να εντοπιστεί σε ασθενείς με σπονδυλοδισκίτιδα, η απλή α/α βοηθά στη δ/δ από τους ΑΜ. 8. επιπλέον, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου την πιθανότητα του όζου Schmorl, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εντοπιζόμενο έλλειμμα Τ1-WI και Τ2-WI) στις τελικές πλάκες από μια καλά αφοριζόμενη ενδοοστική κήλη, η οποία περιβάλλεται από άλω Τ1- WI και T2WI στο σπονδυλικό σώμα. 9. η μετάσταση είναι ο πιο συχνός τύπος νεοπλασματικής αλλοίωσης της ΣΣ, η οποία σχεδόν ποτέ δεν περιλαμβάνει το μεσοσπονδύλιο δίσκο. 10. η δευτεροπαθής οστική εντόπιση διακρίνεται εύκολα από ΑΜ και σπονδυλοδισκίτιδα από την απουσία συμμετοχής του μεσοσπονδύλιου δίσκου και των παρακείμενων τελικών πλακών. 11. τα χρόνια οστεοπορωτικά κατάγματα διαγιγνώσκονται εύκολα από το "σφηνοειδές", "αμφίκοιλο" ή "συντριβής" σχήμα αυτών. Τα σπονδυλικά σώματα εμφανίζουν καταστολή του σήματος του λίπους σε FAT SAT. 12. τα οξέα οστεοπορωτικά κατάγματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη υποστεί απώλεια του ύψους των εμπλεκομένων σπονδυλικών σωμάτων, μπορεί να δ/δ από ΑΜ τύπου Ι με βάση την παρουσία γραμμικής ζώνης χαμηλής έντασης μαγνητικού σήματος, παράλληλη σχεδόν με την άνω τελική πλάκα. 13. ΑΜ τύπου I παρουσιάζονται με ανομοιογενή ένταση του σήματος των γειτονικών τελικών πλακών και του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

11 Συμπεράσματα: η απεικόνιση με ΜΤ είναι η μέθοδος επιλογής για την ακριβή αξιολόγηση των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών και τη διαφοροποίηση τους από άλλες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να μιμηθεί. οι Ακτινολόγοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη διαφορική διάγνωση των ΑΜ στην ΜΤ για την αποφυγή λανθασμένης διάγνωσης. Βιβλιογραφική αναφορά: Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C. Modic changes, possible causes and relation to low back pain. Med Hypotheses 2008;70: Hong SH, Choi JY, Lee JW, Kim NR, Choi JA, Kang HS. MR imaging assessment of the spine: infection or an imitation? Radiographics 2009;29: Kuisma M, Karppinen J, Niinimäki J, Kurunlahti M, Haapea M, Vanharanta H,Tervonen O. A three-year follow-up of lumbar spine endplate (Modic) changes. Spine (Phila Pa 1976) 2006;31:17-22 Andrew L,WagnerF,et al.relationship of Schmorl s Nodes to vertebral Boby EndplateFractures and Acute Endplate Disk Extrusions. AJNR Am J Neuroradiol 21: ,February 2000 Zhang YH, Zhao CQ, Jiang LS, Chen XD, Dai LY. Modic changes: a systematic review of the literature. Eur Spine J 2008;17: Leon L, Lee R. et al. Diagnosis of osteoporotic vertebral fractures: importance of recognistion and description by Radiologists. AJR 2004;183:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ. Παρουσιάζεται από:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ. Παρουσιάζεται από: Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα 70 ετών με ραχιαλγία Παρουσιάζεται από: Α. Δημητριάδου, Κ. Μπουτσιάδης, Β. Γεωργοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ. Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος

ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ. Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος Με τον όρο αυτόν εννοούμε άλγος στη ράχη, δηλαδή προβαλλόμενο στη ΘΜΣΣ και πιθανότατα προερχόμενο από αυτήν. Αποτελεί κύριο σύμπτωμα των εντοπισμένων μηχανικώνεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο CT vs MRI Οξεία οσφυαλγία (με ή χωρίς ριζιτική συνδρομή)* Πολύ συχνό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

καταστάσεων. Εκτείνονται από την παιδική ή νεογνική δισκίτιδα μέχρι τις βαριές

καταστάσεων. Εκτείνονται από την παιδική ή νεογνική δισκίτιδα μέχρι τις βαριές Λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Α. Π. Γιανναράκης Περίληψη Οι λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνουν ομάδα κλινικών καταστάσεων. Εκτείνονται από την παιδική ή νεογνική δισκίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 4 2006 Περιεχόμενα Ανασκόπηση Κλινικοεργαστηριακές μελέτες 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 11 Υποτροπή χειρουργηθείσης

Διαβάστε περισσότερα

Η μαγνητική φασματοσκοπία στη διερεύνηση. του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος. Η μαγνητική

Η μαγνητική φασματοσκοπία στη διερεύνηση. του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος. Η μαγνητική 114 ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟ ΓΙΑ Τόμος 44, (2):114-127, 2013 Η μαγνητική φασματοσκοπία στη διερεύνηση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος X. Μασκαλίδης, K. Βασιλειάδης, Σ. Χονδρομαιίδου, Φ. Γκουισαρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεαρός άνδρας 28 ετών προσήλθε στον αξονικό τομογράφο με πόνο στη ράχη η οποία εντείνεται κατά την ύπτια θέση. Επίσης αυτός ο πόνος είναι η αιτία να ξυπνάει από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 101 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Βασίλειος Μανιάτης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης - Απεικονιστής Συνεργάτης Διαγνωστικού Κέντρου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ- Μαγνητική Τομογραφία Η εξέλιξη της Μαγνητικής Τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Ραϊσάκη, Ελένη Αποστολάκη, Απόστολος Χ. Καραντάνας 14 1. Εισαγωγή Οι αθλητικές κακώσεις απαντώνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα σε νεαρούς

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις αγκώνα, καρπού και χεριού

Κακώσεις αγκώνα, καρπού και χεριού Κακώσεις αγκώνα, καρπού και χεριού Απόστολος Καραντάνας Αγκώνας 1. Εισαγωγή Ο αγκώνας είναι σύνθετη άρθρωση που συνίσταται από 3 διακριτές αρθρώσεις: βραχιονοκερκιδική, βραχιονωλενική και η άνω κερκιδωλενική.

Διαβάστε περισσότερα

State of the art: Απεικόνιση στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Ευάγγελος Χαρταμπίλας Ακτινολόγος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

State of the art: Απεικόνιση στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Ευάγγελος Χαρταμπίλας Ακτινολόγος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης State of the art: Απεικόνιση στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο Ευάγγελος Χαρταμπίλας Ακτινολόγος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Ο ρόλος του ακτινολόγου Τακτική παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου Έγκαιρη κι ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα.

Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα. ix Περιεχόμενα Ενότητα I Εγκέφαλος 1A 1B 2A 2Β Εισαγωγή...1 Εγκέφαλος...6 Εγκεφαλική αγγείωση με μαγνητική αγγειογραφία...130 Κοιλίες και δεξαμενές...142 Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες (Σκληρά μήνιγγα/λεπτομήνιγγες)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΤΑΓΜΑ O4 ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

Ο ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΤΑΓΜΑ O4 ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Ο ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΤΑΓΜΑ O4 ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ A CASE STUDY Αντώνιος Μπουρνουσούζης MSc, M.T., P.T., ISM Practitioner Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Γεώργιος Σάπκας Επώδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης με ριζική συνήθως κατανομή ή και αστάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των προηγμένων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των όγκων του εγκεφάλου

Ο ρόλος των προηγμένων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των όγκων του εγκεφάλου 225 ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Τόμος 43, (4):225-250, 2012 Ο ρόλος των προηγμένων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των όγκων του εγκεφάλου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη 3

Σημείωμα του Εκδότη 3 Τόμος 10 Τεύχος 2 Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 6443 EΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Τηλ/Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ...

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... 35 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... Δημ. Ι. Γουλές Ρευματολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Παν. Αθηνών Για την καλύτερη κατανόηση της εισηγήσεως μας κρίθηκε σκόπιμο το κείμενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Λώτη Σουλτάνα, Επιμελητής Β Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας Περίληψη: Oι κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυo-ισχιαλγικά σύνδρομα μηχανικής αιτιολογίας

Οσφυo-ισχιαλγικά σύνδρομα μηχανικής αιτιολογίας Οσφυo-ισχιαλγικά σύνδρομα μηχανικής αιτιολογίας Δημήτριος ΓΟΥΛΕΣ Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή H οσφυαλγία-ισχιαλγία αποτελεί σύμπτωμα και όχι νόσο. Έχει όμως καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα