ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας"

Transcript

1 ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου»

2 Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα υγείας Εµφανίζεται σε 1-20 /1000 ενήλικες ανά έτος Aleva RM, et al. Ned Tijdschr Geneeskd 2005 Woodhead M. Eur Respir J Suppl Viegi G, et al. Respir Med Marrie TJ. Community-acquired pneumonia % των ασθενών χρειάζονται νοσηλεία Mcfarlane J, et al. Thorax 2001 H θνητότητα κυµαίνεται από 5% µέχρι 30-50% σε ασθενείς µε συννοσηρότητες που χρειάζονται εισαγωγή στη ΜΕΘ Woodhead M. Eur Respir J Suppl 2002 Fine MJ, et al. JAMA 1996 Bartlett JG, et al. Clin Infect Dis 2000 Τα ποσοστά πολυαντοχής του S. pneumoniae αναφέρονται σε παγκόσµιο επίπεδο να είναι >30% και η παραγωγή β-λακταµασών από τον H. influenzae κινείται µεταξύ 12-27%, ανάλογα µε τη χώρα Felmingham D. Chemotherapy 2004 Gordon KA, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2003 Johnson DM, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2006 Whitney CG, et al. N Engl J Med 2000

3 Οι 4 βασικές αποφάσεις του κλινικού γιατρού για την αντιµετώπιση της CAP 1. ιασφάλιση της διάγνωσης της πνευµονίας στον ασθενή που προσέρχεται µε την σχετική συµπτωµατολογία από το αναπνευστικό σύστηµα 2. Καθορισµός του επιπέδου αντιµετώπισης της πνευµονίας 3. Προσδιορισµός των πιθανών παθογόνων αιτίων 4. Επιλογή της ορθής αντιµικροβιακής αγωγής

4 Ηδιάγνωσητης πνευµονίας µε την κλινική εξέταση δεν είναι ασφαλής Wipf JE, et al. Arch Intern Med 1999

5 Όµως Η ύπαρξη αιγοφωνίας και η ασύµµετρη κινητικότητα των ηµιθωρακίων αποτελούν ισχυρά διαγνωστικά κριτήρια Η απουσία διαταραχών των ζωτικών σηµείων, όπως: - RR < 20 αναπνοές /λεπτό - ΗR <100 παλµοί /λεπτό - Θερµοκρασία < 37.8 o C σχετίζονται µε <1% πιθανότητα πνευµονίας Κανένα κλινικό σηµείο δεν µπορεί αφ εαυτού να διαγνώσει την πνευµονία Η συνύπαρξη βήχα, πυρετού, ταχυκαρδίας, και τριζόντων αυξάνει την πιθανότητα πνευµονίας σε 18-42% Επί πνευµονίας, η ύπαρξησχετικής(για το ύψος του πυρετού) βραδυκαρδίας είναι υποδηλωτική λοίµωξης από ιούς, Mycoplasma, Legionella ή τουλαραιµία Donovitz GR. Acute Pneumonia. In: Mandell, Douglas and Bennett s: Principles and Practice of Infectious Diseases, Churchill Livingstone Elsevier, 7 th Edition 2010

6 και ακόµη Ενώ η ακτινογραφία θώρακος αποτελεί το κρίσιµο διαγνωστικό µέσο στη διάγνωση της πνευµονίας η ορθήδιάγνωσητηςνόσουµε µόνο τα ακτινολογικά ευρήµατα είναι 67% για τις βακτηριακές πνευµονίες και 65% για τις ιογενείς και ασφαλώς η αιτιολογική διάγνωση δεν είναι εφικτή µε βάση το ακτινολογικό πρότυπο, παρά το γεγονός ότι ορισµένα παθογόνα τείνουν να παράγουν συγκεκριµένες απεικονίσεις

7 Καθορισµός του επιπέδου αντιµετώπισης της πνευµονίας Υπάρχουν διάφοροι δείκτες βαρύτητας που ανιχνεύουν τον κίνδυνο θνητότητας των ασθενών µε πνευµονία Οι δείκτες χρησιµεύουν σαν εργαλεία καθοδήγησης και όχι σαν υποκατάστατα της ιατρικής κρίσης Η αυστηρή προσήλωση στους δείκτες έχει σαν αποτέλεσµα την αποτυχία πρόβλεψης προβληµάτων στην έκβαση της πνευµονίας στο 39% των ασθενών Porath A, et al. Ann Emerg Med 1996 H απόφαση για τη νοσηλεία ή όχι του ασθενούς θα πρέπει να ακολουθεί 3 βήµατα: 1. διερεύνηση για ύπαρξη αντενδείξεων για νοσηλεία κατ οίκον 2. υπολογισµός του δείκτη βαρύτητας 3. προσθήκη της κλινικής κρίσης για την απόφαση νοσηλείας κατ οίκον Mandell LA, et al. Clin Infect Dis 2003

8 PSI: προβλέπει ικανοποιητικά τη θνητότητα, Fine MJ, et al. N Engl J Med 1997 Espanã PP, et al. Eur Resp J 2003 Marras TK, et al. Chest 2000 αλλά. Χρειάζεται να ελεγχθούν 20 κριτήρια και είναι πρακτικά πολύ δύσκολος για χρήση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, αλλά και στα ΤΕΠ, καθώς απαιτεί τη δαπάνη χρόνου, οπότε έχει συσταθεί η χρήση ειδικού υπολογιστικού προγράµµατος για τη συστηµατική του εφαρµογή! Capelastegui A, et al. Eur Resp J 2006 εν λαµβάνει υπ όψη παράγοντες κινδύνου όπως η COPD και ο σακχαρώδης διαβήτης Εµφανίζει χαµηλή εξειδίκευση και θετική προγνωστική αξία σε περιστατικά µε βαριά ή βακτηριαιµική CAP, όποτε πιθανώς πρέπει να επαναπροσδιορίζεται 72 ώρες µετά την εισαγωγή του ασθενούς Rello J. Critical Care Chlung-Zuei C, et al. J Formos Med Assoc Feldman C, et al. Clin Microbiol Infect 2009

9 O CURB-65 είναι πιο εύχρηστος, Capelastegui A, et al. Eur Resp J Myint RK, et al. Age and Aging 2006 αλλά Μειονεκτεί στους ηλικιωµένους γιατί αυξηµένη ουρία και νοητική σύγχυση είναι παρούσες σε πολλές περιπτώσεις οξείας νόσου Hodkinson HM. Common symptoms of disease in the elderly 1976 Warren JL, et al. Am J Publ Health 1991 Η χρήση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης 60 mmhg έχει δειχθεί ότι δεν αποτελεί αξιόλογο δείκτη Εwig S, et al. Eur Resp J 1999 Στις βακτηριαιµικές πνευµονιοκοκκικές πνευµονίες είναι λιγότερο ευαίσθητος από τον PSI Spindler C and Őrtqvist Å. Eur Resp J 2006 Υστερεί σε ευαισθησία και αρνητική προγνωστική αξία από τον PSI Aujesky D, et al. Am J Med 2005 εν λαµβάνει υπ όψη τα υποκείµενα νοσήµατα που ενδεχόµενα επηρεάζουν τη θνητότητα από την CAP

10 Οι δείκτες βαρύτητας έχουν µειονεκτήµατα: Εµφανίζουν µειωµένη ευαισθησία (47-65%) Εwig S, et al. Eur Resp J 1999 Έχουν διαφορετικούς στόχους, π.χ. - ο PSI στοχεύει στην ανίχνευση των ασθενών που µπορούν να αντιµετωπισθούν εκτός νοσοκοµείου - ο CURB-65 στοχεύει στην ανίχνευση του κινδύνου θανάτου Η προγνωστική τους αξία είναι µικρότερη σε περιπτώσεις CAP από ασυνήθιστα παθογόνα, π.χ. MRSA Kollef KE, et al. Chest 2008 Εξαρτώνται κατά πολύ από την ηλικία, υποτιµώντας την βαρύτητα της CAP στα νέα άτοµα ιχοτοµούν µεγέθη που εµφανίζουν συνεχόµενες τιµές (π.χ. RR, SaO 2 ) σε φυσιολογικά και παθολογικά Η µεταξύ παρατηρητών διακύµανση φθάνει το 10% Schuetz P, et al. BMC Health Services Research 2007

11 Spindler C and Őrtqvist Å. Eur Resp J 2006

12 SMART-COP: µια προσπάθεια εντοπισµού των ασθενών µε CAP που χρειάζονται αναπνευστική ή αιµοδυναµική υποστήριξη Charles PG, et al. Clin Infect Dis 2008

13 H ανάλυση της περιοχής υπό την ROC για τους δείκτες SMART-COP, SMRT-CO, PSI και CURB-65 Charles PG, et al. Clin Infect Dis 2008

14 H χρησιµότητα των βιολογικών δεικτών στην πρόγνωση της CAP Οι ασθενείς µε CAP που απεβίωσαν είχαν σηµαντικά αυξηµένα επίπεδα των IL-6, IL-8, PCT και CRP Menendez R, et al. Thorax 2009 Οι ασθενείς µε βαριά σήψη από S. pneumoniae εµφανίζουν βαρύτερες διαταραχές του πηκτικού και ινωδολυτικού µηχανισµού και σηµαντικότερη αύξηση των δεικτών φλεγµονής Οι ηλικιωµένοι ασθενείς µε διαταραχές αυτού του τύπου έχουν αυξηµένη θνητότητα στις 30, 90 και 365 ηµέρες Vail GM, et al. Infection 2009 Reade MC, et al. Crit Care Med 2009 Οι ασθενείς µε αυξηµένα επίπεδα PCT και proadm εµφανίζουν αυξηµένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου Huang DT, et al. Chest 2009 Τα αυξηµένα επίπεδα CRP σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο πνευµονίας από τον ιό της γρίπης σε ηλικιωµένους ασθενείς Matsumo O, et al. Arch Gerontol Geriatr 2009 Τα αυξηµένα επίπεδα ΒΝΡ σχετίζονται ισχυρά µε αυξηµένη θνητότητα και θεραπευτική αποτυχία Christ-Crain M, et al. J Intern Med 2008

15 Οι ασθενείς µε CAP και πολύ χαµηλά ( 0.1 ng/ml) επίπεδα PCT κατά την εισαγωγή έχουν εξαιρετικά χαµηλή θνητότητα Huang DT, et al. Ann Emerg Med 2008

16 Σύγκριση της χρήσης αντιβιοτικών για τις LRTIs µε βάση την κινητική της PCT έναντι της «κλασσικής» στρατηγικής θεραπείας Schuertz P, et al. JAMA 2009 Πολυκεντρική τυχαιοποιηµένη µελέτη σε 6 τριτοβάθµια νοσοκοµεία της Ελβετίας Χορήγηση και διακοπή αντιβιοτικών βάσει αλγόριθµου βασισµένου στις µετρήσεις των επιπέδων της PCT 1359 ασθενείς (Οκτώβριος Μάρτιος 2008) Ίδια ποσοστά κακής έκβασης (PCT 15.4% vs. control 18.9%) Μικρότερη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικών στην οµάδα της PCT: 5.7 vs. 8.7 ηµέρες ( CAP: 7.2 vs ηµέρες, CB: 2.5 vs. 5.1 ηµέρες) Ανεπιθύµητες δράσεις από τη χρήση αντιβιοτικών: PCT : 19.8% vs. control 28.1%

17 Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την πρώιµη θνητότητα σε ασθενείς µε πνευµονία Προοπτική µελέτη σε 2,457 ασθενείς Το 2.3% απεβίωσε στις πρώτες 48 ώρες Συνολική θνητότητα 7.7% Κύριες αιτίες πρώιµης θνητότητας: - αναπνευστική ανεπάρκεια και σηπτικό shock- ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων Ανεξάρτητοι παράγοντες που σχετίζονται µε πρώιµη θνητότητα: -µεγάλη ηλικία - διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας κατά τη είσοδο στο νοσοκοµείο - προσβολή πολλών λοβών - shock κατά τη εισαγωγή - πνευµονιοκοκκική µικροβιαιµία - ακατάλληλη αντιµικροβιακή αγωγή Garcia-Vidal C, et al. Eur Resp J 2008

18 H πνευµονιοκοκκική βακτηριαιµία δεν επηρεάζει την κλινική έκβαση των ασθενών µε CAP Bordon J, et al. Chest 2008

19 Η ακτινολογική επιδείνωση (και όχι η βακτηριαιµία) στις πρώτες 48 ώρες αποτελεί αρνητικό προγνωστικό παράγοντα σε ασθενείς µε βαριά CAP Lisboa T, et al. Chest 2008 Rx= ακτινολογική επιδείνωση BACT=βακτηριαιµία Group RB= ταχεία ακτινολογική επιδείνωση και βακτηριαιµία Group R=µόνο ακτινολογική επιδείνωση Group B= βακτηριαιµία Group C= ουδέν

20 Κάπνισµα καιλοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού Το κάπνισµα αυξάνει την ευαισθησία σε λοιµώξεις των πνευµόνων Τα µικρόβια διεγείρουν την παραγωγή ενδογενών αντιβιοτικών Μετρήθηκαν τα επίπεδα του ενδογενούς αντιβιοτικού human beta-defencin-2 (hbd-2) σε φαρυγγικό έκπλυµα καιταπτύελαασθενώνµε πνευµονία Τόσο ενεργοί όσο και οι πρώην καπνιστές µε πνευµονία είχαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα της hbd-2 Herr C, et al. Thorax 2008

21 Παράγοντες που σχετίζονται µε τη θνητότητα των ασθενών µε CAP Garau J, et al. Clin Microbiol Infect 2008

22 Γιατί έχει σηµασία η αιτιολογική διάγνωση της πνευµονίας; 1. Επειδή σε ατοµική βάση: - Μπορεί να επιτρέψει τον κλινικό γιατρό να περιορίσει το φάσµα κάλυψης των πιθανών παθογόνων - Μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη επιλογή αντιβιοτικών στο συγκεκριµένο ασθενή, ανάλογα µε την ειδική επιδηµιολογία και τα τοπικά πρότυπα αντοχής - Μπορεί να αναγνωρίσει ασυνήθιστα παθογόνα που δεν καλύπτονται από την «τυπική» αγωγή 2. Επειδή σε ευρύτερη κλίµακα: - Μπορεί να βοηθήσει στη διευκρίνιση νέων αιτιολογικών παραγόντων - Μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της εξέλιξης της µικροβιακής αντοχής - Μπορεί να βοηθήσει στην επιδηµιολογική µελέτη της νόσου

23 H συµµετοχή των ιών στην αιτιολογία της CAP των ασθενών που χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκοµείο To 39% των παθογόνων που αναγνωρίσθηκαν ως αίτιο της CAP ήταν ιοί (15% στο σύνολο των ασθενών) Συχνότεροι ιοί: influenza, hmpv, RSV, rhinovirus Οι ασθενείς µε ιογενή CAP: - ήταν πιο ηλικιωµένοι (76 vs. 64 έτη) - εµφάνιζαν καρδιακή νόσο - ήταν περισσότερο ασθενικοί εν υπήρξε διαφορά στην έκβαση µεταξύ ιογενούς και βακτηριακής CAP Johnstone J, et al. Chest 2008

24 H συχνότητα της µικτής αιτιολογίας CAP σε νοσηλευόµενους ασθενείς Μελέτη σε 1,511 διαδοχικούς ασθενείς µε CAP Μικροβιολογική διάγνωση στο 40% των περιπτώσεων Μικτής αιτιολογίας CAP στο 13% Ο S. pneumoniae ήταν το συχνότερο (54%) πυογόνο µικρόβιο στις CAP µικτής αιτιολογίας Συχνότερος συνδυασµός: S. pneumoniae + Η. Influenzae (21%) εν βρέθηκαν κλινικοί δείκτες για την αναγνώριση της µικτής αιτιολογίας πνευµονίας Η µικτής αιτιολογίας CAP ενέχει µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης shock: 18% έναντι 4% de Roux A, et al. Eur Respir J. 2006

25 Πότε θα µπορούσε να ζητηθεί BAL για την αιτιολογική διάγνωση της CAP; 1. Όταν δεν υπάρχει παραγωγή πτυέλων 2. Όταν δεν υπάρχει επικράτηση ενός πιθανού παθογόνου στην άµεση χρώση ή την καλλιέργεια πτυέλων 3. Όταν δεν υπάρχει η αναµενόµενη ανταπόκριση στα αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν µε βάση τις εξετάσεις πτυέλων 4. Όταν ανακαλύπτονται στα πτύελα Gram-αρνητικά µικροβιακά στελέχη ή µύκητες 5. Όταν υπάρχει πιθανότητα επιλοίµωξης Η BAL είναι ιδιαίτερα χρήσιµη (ευαισθησία 85%) στη διάγνωση της Tb-πνευµονίας ακόµη και όταν υπάρχουν αρνητικές καλλιέργειες πτυέλων, καθώς και στην κεχροειδή φυµατίωση (πτύελα θετικά ~25%, BAL 100%)

26 Οι κλινικές ενδείξεις για πιο εκτεταµένη διαγνωστική διερεύνηση της CAP Mandell LA, et al. IDSA/ATS consensus guidelines on the management of CAP in adults. Clin Infect Dis 2007

27 Οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη επιπεπλεγµένης παραπνευµονικής συλλογής και εµπυήµατος σε ασθενείς µε CAP Chalmers JD, et al. Thorax 2009 Adjusted OR 1. Λευκωµατίνη <3 gr/dl Νάτριο <130 mmol/l Αριθµός αιµοπεταλίων > /κκχ CRP >100 mg/l Ιστορικό αλκοολισµού Ιστορικό χρήσης ενδοφλεβίων ουσιών 2.82 Το ιστορικό COPD σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο (AOR 0.18)!

28 Το αποτέλεσµα της συµµόρφωση µε τις Οδηγίες: Η εµπειρία του Καναδά Mc Cabe C, et al. Arch Intern Med 2009 Αναδροµική µελέτη σε 54,619 ασθενείς εκτός ΜΕΘ από 113 νοσοκοµεία Αγωγή σύµφωνα µε τις Οδηγίες: 35,477 (65%) Αποτελέσµατα: Η συµµόρφωση επέφερε -µείωση της θνητότητας εντός νοσοκοµείου (OR 0.70) -µείωση των περιστατικών µε σήψη(or 0.83) -µείωση των περιστατικών µε οξεία νεφρική ανεπάρκεια (OR 0.79) -µείωση της διάρκειας νοσηλείας και παρεντερικής διατροφής (p=0.001)

29 Το αποτέλεσµα της συµµόρφωση µε τις Οδηγίες: Η διεθνής εµπειρία σε ηλικιωµένους ασθενείς Arnold FW, et al. Arch Intern Med 2009 Ανάλυση 1,725 περιστατικών ηλικίας >65 ετών από 43 κέντρα σε 12 χώρες (Β. και Ν. Αµερική, Ευρώπη, Αφρική, ΝΑ. Ασία) Οδηγίες: 2007 IDSA/ATS 660 ασθενείς έλαβαν ασύµφωνη θεραπεία (465 ανεπαρκή θεραπεία, 195 υπέρµετρη θεραπεία) Αποτελέσµατα: Η συµµόρφωση επέφερε: - ταχύτερη κλινική σταθεροποίηση στις 7 ηµέρες (71% vs. 57%) - µείωση της διάρκειας νοσηλείας (8 vs. 10 ηµέρες) -µείωση της ενδονοσοκοµειακής θνητότητας (8% vs. 17%

30 H άµεση χορήγηση αντιβιοτικών για τη θεραπεία της πνευµονίας (I) 1997: αναδροµική µελέτη σε 14,000 ασθενείς συµπεραίνει ότι η χορήγηση αντιβιοτικών µέσα σε 8 ώρες από τη διάγνωση, µειώνει τη θνητότητα Meehan TP, et al. JAMA : άλλη αναδροµική µελέτη διαπιστώνει ότι η χορήγηση αντιβιοτικών µέσα σε 4 ώρες από τη διάγνωση µειώνει τη θνητότητα Houck PM, et al. Arch Intern Med 2004 Καµία από τις 2 µελέτες δεν επιχειρεί διόρθωση ανάλογα µε την αιτιολογία της πνευµονίας ή τα αντιβιοτικά που δόθηκαν Στις µελέτες αυτές οι ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά µέσα στις 2 πρώτες ώρες είχαν χειρότερη έκβαση από εκείνους που έλαβαν µετά από 2-4 ώρες

31 H άµεση χορήγηση αντιβιοτικών για τη θεραπεία της πνευµονίας (IΙ) Αποτέλεσµα: - εσφαλµένες διαγνώσεις - καθυστερήσεις της ορθής διάγνωσης - κατάχρηση αντιβιοτικών - αύξηση της κολίτιδας από C. difficile Welker JA, et al. Arch Intern Med 2008 Kanwar M, et al. Chest 2007 Polgreen PH, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007 Αντίθετα: ιάφορες προοπτικές µελέτες απέτυχαν να δείξουν όφελος από την ταχεία έναρξη της χορήγησης αντιβιοτικών (µε εξαίρεση τους ασθενείς που εισάγονται στη ΜΕΘ;) Benenson R, et al. Acd Emerg Med 1999 Marie TJ, et al. Chest 2005 Silber SH, et al. Chest Wachter RM, et al. Ann Intern Med 2008 Tu KT, et al. Ann Emerg Med 2008

32 O χρόνος έναρξης της αντιµικροβιακής αγωγής και η σχέση του µε την κλινική αποτυχία της θεραπείας Bruns AHW, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009 Προοπτική µελέτη σε 166 ασθενείς µε µετρίως σοβαρή πνευµονία (PSI >90, εκτός ΜΕΘ) Ηπρώιµη κλινικήαποτυχία εµφάνισε συσχέτιση µε: - τον PSI - τη σύγχυση - τη λοίµωξη από S. aureus - την προσβολή πολλών λοβών.αλλά όχι µε τοχρόνο χορήγησης της 1 ης δόσης των αντιβιοτικών

33 H άµεση χορήγηση αντιβιοτικών για τη θεραπεία της πνευµονίας (IIΙ) Ως εκ τούτου: 2007: Οι οδηγίες της ATS/IDSA συνιστούν ότι: «Η Οµάδα Εργασίας δεν µπορεί να εκδώσει σύσταση σχετικά µε τον ιδανικό χρόνο της χορήγησης της 1 ης δόσης των αντιβιοτικών» «η χορήγηση των αντιβιοτικών θα πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατό συντοµότερα µετά από την εκτίµηση ότι η διάγνωση της πνευµονίας είναι η πιθανότερη» Mandell LA, et al. Clin Infect Dis 2007

34 Η επίδραση της δοσολογίας των αντιβιοτικών εν διαπιστώθηκε σχέση µεταξύ της αντοχής του S. pneumoniae και της έκβασης των ασθενών µε πνευµονία της κοινότητας όταν: 1. οι ασθενείς κατατάχθηκαν µε βάση τη βαρύτητα της νόσου 2. χορηγήθηκε υψηλή ενδοφλέβια δόση πενικιλίνης, αµπικιλίνης, αµοξυκιλίνης, κεφοταξίµης ή κεφτριαξόνης Aspa J, et al. Clin Infect Dis 2004 Metlay JP, et al. Clin Infect Dis 2000 Moroney JF, et al. Clin Infect Dis 2001 Pallares R, et al. Am J Med 2002 Pallares R, et al. N Engl J Med 1995 Yu VL, et al. Clin Infect Dis 2003

35 Πως εξηγείται η διαφωνία για την κλινική σηµασία της αντοχής του S. pneumoniae; Κριτήρια αντοχής στην πενικιλίνη του S. pneumoniae (προ του 2008): - ανθεκτικός: MIC >2mg/mL - ενδιάµεσης ευαισθησίας: MIC mg/mL - ευαίσθητος: MIC 0.06 mg/ml Κριτήρια αντοχής στην πενικιλίνη του S. pneumoniae (µετά το 2008): - ανθεκτικός: MIC 8mg/mL - ενδιάµεσης ευαισθησίας: MIC 4mg/mL - ευαίσθητος: MIC 2 mg/ml Σε πρόσφατη µελέτη (Vila-Coscoles A, et al. BMC Infect Dis 2009) που δεν διαπίστωσε διαφορά θνητότητας µεταξύ ανθεκτικών και ευαίσθητων στελεχών, κανένα στέλεχος δεν ήταν ανθεκτικό σύµφωνα µε τα νέα breakpoints!

36 Τα επίπεδα της πενικιλίνης στον ορό µετά από ενδοφλέβια χορήγηση σε σχέση µε την MIC για ευαίσθητα, ενδιάµεσης αντοχής και ανθεκτικά στελέχη S. pneumoniae Bryan CS, et al. Chest 1997

37 H σχέση µεταξύ της αντοχής και της λοιµογόνου δύναµης του S. pneumoniae εν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη στελεχών S. pneumoniae που να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικά και ισχυρά λοιµογόνα Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της αντοχής στις β-λακτάµες και της µείωσης της λοιµογόνου δύναµης Rieux V, et al. J Infect Dis 2001 Σε πειραµατική µελέτη αποδεικνύεται ότι τα ανθεκτικά στελέχη έχουν αυξηµένη δυσκολία παραµονής στον τόπο της λοίµωξης Η εξάπλωση ανθεκτικών στελεχών του S. pneumoniae οφείλεται σε λόγους διάφορους της λοιµογόνου δύναµης Magnúsdóttir AB, et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000

38 H επιλογή των αντιβιοτικών δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους ασθενείς µε CAP που θεραπεύονται εκτός νοσοκοµείου a) κάλυψη ατύπων έναντι µη κάλυψης, b) µακρολίδες έναντι κινολονών, c) κεφαλοσπορίνες έναντι β-λακταµών/αναστολέα β-λακταµασών Maimon N, et al. Eur Respir J 2008

39 Συγκριτική µελέτη του συνδυασµού β-λακτάµης + µακρολίδιου µε κινολόνη σε ασθενείς µε βαριά CAP Lodise TP, et al. Antimicrob Agents Chemother 2007

40 Υπάρχει συνέργεια ή ανταγωνισµός µεταξύ β-λακταµών και µακρολιδών; x πενικιλίνη µακρολίδη συνδυασµός κανένα φάρµακο Johansen JK, et al. J Antimicrob Chemother 2000

41 Η δράση της αζιθροµυκίνης στα πολυµορφοπύρηνα: ένα διφασικό φαινόµενο; Έρευνα σε 12 υγιείς εθελοντές 3ηµερη θεραπεία µε αζιθροµυκίνη Μελέτη στη λειτουργία των πολυµορφοπυρήνων πριν τη θεραπεία, 2.5 και 24 ώρες και 28 ηµέρες µετά Αρχικά: αύξηση της αποκοκκίωσης και της ενζυµικής δραστηριότητας µέγιστη δράση σε 24 ώρες Βαθµιαία µείωση µέσα στις επόµενες 27 ηµέρες σε τιµή κατώτερη της αρχικής αύξηση της απόπτωσης των πολυµορφοπυρήνων Προστασία από ιστική βλάβη ( µεσολαβητών φλεγµονής) Συνεχής µεταφορά της αζιθροµυκίνης στα πολυµορφοπύρηνα από άλλους τύπους κυττάρων (π.χ. ινοβλάστες) Čulić O, et al. Eur J Pharmacol 2002

42 Η ερυθροµυκίνη αυξάνει την έκλυση: a) της ελαστάσης των ουδετεροφίλων b) της πρωτεΐνης που αυξάνει τη διαπερατότητα και τη µικροβιοκτονία c) της λακτοφερίνης Schultz MJ, et al. J Antimicrob Chemother 2000

43 Οι πολλαπλές δράσεις της λακτοφερίνης Rogan MP, et al. Resp Research 2006

44 H επίδραση της υπό-mic δοσολογίας µακρολιδίων στην παράγωγή πνευµολυσίνης: πειραµατική µελέτη Fukuda Y, et al. Eur Respir J 2006

45 Λειτουργική αποκατάσταση των ηλικιωµένων µετά από νοσηλεία για CAP Προοπτική µελέτη διάρκειας 18 µηνών σε 301 διαδοχικούς ασθενείς µέσης ηλικίας 73.9 ± 5.3 ετών 36% των ασθενών παρουσίαζαν λειτουργική έκπτωση κατά την έξοδο από το νοσοκοµείο 11% των ασθενών είχαν παραµένουσα λειτουργική έκπτωση 3 µήνες µετά τη λήψη εξιτηρίου Τα επίπεδα ορού του TNF-α και οι προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις (Charlson Index) αποτέλεσαν προγνωστικούς παράγοντες για λειτουργική υπολειµµατική βλάβη El Sohl A, et al. BMC Geriatr. 2006

46

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) 2009 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007. RHINOLOGY Supplement 20

European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007. RHINOLOGY Supplement 20 1 EPOS 2007 European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 RHINOLOGY Supplement 20 Wytske Fokkens, Valerie Lund, Joaquim Mullol, on behalf of the European Position Paper on Rhinosinusitis

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επιλογές. Ταξιδιωτική ιατρική

Περιεχόμενα. Επιλογές. Ταξιδιωτική ιατρική Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιούνιος 2012 Αρ. 16 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ταξιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του «Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του ΜΕΡΟΣ Β ρ Σπυρίδων Αντωνάτος, Γεράσιµος Μαρούλης, Βασίλειος Κάκαβος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Νοσοκοµείο «ΕΡΥΘΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 21 Τα αθώα Καρδιακά Φυσήματα της παιδικής ηλικίας Σακχαρώδης ιαβήτης Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τροφική Αλλεργία Κοιλιοκάκη: ένα συχνό "άγνωστο" νόσημα ΗPV Mύθοι &

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι.

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα