Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία που σχετίζεται με την Οδική Ασφάλεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία που σχετίζεται με την Οδική Ασφάλεια"

Transcript

1 Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία που σχετίζεται με την Οδική Ασφάλεια Εισαγωγή Η χρήση των δρόμων είναι ένα απαραίτητο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας του καθενός, συνήθως σαν μέρος της διαδρομής από και προς τον τόπο της εργασίας του αλλά και σαν μέρος της ίδιας της εργασίας του. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι μια συνηθισμένη δραστηριότητα οδηγεί σ ένα απίστευτα υψηλό ποσοστό τραυματισμών και θανάτων. εργαζόμενους. Κατά την «κινητή εργασία» (mobile working) το αυτοκίνητο γίνεται ένα de facto γραφείο για τους Στην Ευρώπη, έξι στα δέκα εργατικά ατυχήματα που καταλήγουν σε θάνατο είναι τροχαία ατυχήματα. Σ αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την οδήγηση από και προς την εργασία όσο και αυτά από την καθημερινή μετακίνηση. (Eurogip) «Εκτιμάται ότι στο 40% όλων των τροχαίων ατυχημάτων εμπλέκονται άτομα στην εργασία και άτομα που κατευθύνονται προς ή/και επιστρέφουν από την εργασία». (ORSA) Εργοδότες - Αυτοεργοδοτούμενοι Η διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σημαίνει τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας με στόχο την ύπαρξη μιας ελκυστικής εργασίας για τους εργαζόμενους απαλλαγμένη από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Νομοθεσία Η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, έχει ως αντικειμενικό σκοπό την προστασία της ζωής και της αρτιμέλειας των προσώπων στην εργασία καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία. Η νομοθεσία αυτή απαιτεί από τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτούμενους να εντοπίζουν και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτύχουν την υλοποίηση του αντικειμενικού της σκοπού δηλαδή την προστασία των προσώπων από ή κατά τις δραστηριότητες στην εργασία. Αυτό περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την οδήγηση στην εργασία. Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, κάθε εργοδότης έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του, ενώ βρίσκονται στο χώρο εργασίας, καθώς και των άλλων προσώπων που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εργασίας. Οι Κανονισμοί απαιτούν επίσης για την περιοδική επανεξέταση της εκτίμησης του κινδύνου που ετοιμάστηκε, έτσι ώστε να παραμένει κατάλληλη και επαρκής. Ο εργοδότης είναι επίσης υποχρεωμένος να διαβουλεύεται με τους εργοδοτούμενούς του, και όπου εφαρμόζει, με τους αντιπροσώπους ασφάλειας και υγείας, για τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Πλεονεκτήματα από τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία που σχετίζεται με την Οδική Ασφάλεια Το πραγματικό κόστος των ατυχημάτων στους οργανισμούς είναι σχεδόν πάντα υψηλότερο από ότι ακριβώς το κόστος των επισκευών, αντικαταστάσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων. Οι συνέπειες ενός ατυχήματος για τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους είναι πιθανό να είναι αναλογικά μεγαλύτερες από ότι σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση με περισσότερους πόρους. Τα οφέλη από τη διαχείριση των εργασιών που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια μπορεί να είναι σημαντικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Μια σωστή διαχείριση σας βοηθά στη λήψη των σωστών αποφάσεων για θέματα όπως η κατάρτιση των οδηγών και η αγορά των οχημάτων, επίσης σας βοηθά να αναγνωρίσετε όπου μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις για την ασφάλεια και την υγεία. Σας επιτρέπει επίσης να ασκείται καλύτερο έλεγχο του κόστους, όπως η φθορά και τα καύσιμα, τα ασφάλιστρα και τα νομικά έξοδα καθώς και απαιτήσεις από τους εργαζόμενους και τους τρίτους. Περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη από τη διαχείριση των εργασιών που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων περιλαμβάνουν: λιγότερες ημέρες που χάνονται λόγω τραυματισμού μείωση του κινδύνου που συνδέεται με την εργασία για πρόκληση βλάβης στην υγεία τη μείωση του στρες και τη βελτίωση του ηθικού μικρότερη ανάγκη για την έρευνα και τη γραφειοκρατία λιγότερο χαμένο χρόνο λόγω της αναδιάταξης της εργασίας λιγότερα οχήματα για επισκευή μείωση του κόστους λειτουργίας με τη βελτίωση των προτύπων οδήγησης λιγότερες χαμένες παραγγελίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες κα ως εκ τούτου λιγότερος κίνδυνος απώλειας της καλής θέλησης των πελατών λιγότερες πιθανότητες να στερηθούν την άδεια οδήγησης βασικά στελέχη, λόγω βαθμών ποινής. Τέλος η προώθηση της ασφάλειας και της υγείας σε καλές πρακτικές οδήγησης και μια καλή νοοτροπία ασφάλειας στο χώρο εργασίας μπορεί να επεκτείνονται και στην οδήγηση εκτός εργασίας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες τραυματισμού σε ένα ατύχημα εκτός εργασίας.

2 Πώς να διαχειριστείτε την ασφάλεια και την υγεία κατά την οδήγηση στην εργασία Οι εργασίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εάν ενσωματωθούν στο γενικό σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία που πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα ασφάλειας και υγείας καλύπτει επαρκώς τον τομέα της οδήγησης στην εργασία. Οι βασικοί τομείς που πρέπει να αντιμετωπίσετε είναι: η πολιτική, η ευθύνη, η οργάνωση, τα συστήματα και η παρακολούθηση. Οι υπάλληλοι πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν όλες τις εργασίες που σχετίζονται με περιστατικά που συμβαίνουν στο δρόμο χωρίς το φόβο ότι θα ληφθούν μέτρα εναντίον τους. Θα πρέπει να συγκεντρώνονται επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν να προβαίνετε ως εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενος, ανάλογα, σε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πολιτικών και την ανάγκη για αλλαγές. Αξιολόγηση των κινδύνων στο δρόμο Εκτιμήσεις κινδύνου για οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που συνδέεται με την οδήγηση πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες αρχές με εκτιμήσεις κινδύνου για οποιαδήποτε άλλη εργασιακή δραστηριότητα. Πολιτική Η δήλωση πολιτικής σας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, θα πρέπει να καλύπτει και τις εργασίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Ευθύνη Θα πρέπει να υπάρχει δέσμευσης σε ανώτατο επίπεδο στην επιχείρηση για τα θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια κατά την εργασία και σε αυτή να είναι σαφώς καθορισμένη η ευθύνη. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εξουσία για να ασκήσει την ανάλογη επιρροή και ο καθένας στην επιχείρηση να καταλαβαίνει τι αναμένεται από αυτόν. Οργάνωση και δομή Σε μεγαλύτερους οργανισμούς, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη οργανωτική δομή που επιτρέπει την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων με διαφορετικές αρμοδιότητες για τις εργασίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Σε μικρότερες επιχειρήσεις, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων οδήγησης. Συστήματα Θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα που να επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια. Για παράδειγμα, να διασφαλίζετε ότι τα οχήματα σας επιθεωρούνται τακτικά και συντηρούνται σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών. Παρακολούθηση Πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των συμπεριφορών των οδηγών για να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω πολιτική είναι αποτελεσματική. Αποτυχία στην αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερες συνέπειες από μια αποτυχημένη διαχείριση των κινδύνων στο χώρο εργασίας αφού μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο πολλοί άλλοι άνθρωποι. Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να είναι κατάλληλη και επαρκής σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στον οργανισμό σας και δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από αρμόδιο πρόσωπο με πρακτική γνώση των δραστηριοτήτων εργασίας που θα εκτιμηθούν. Βήματα για την αξιολόγηση του κινδύνου Βήμα 1 - Ψάξτε για κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία κατά την οδήγηση σε δρόμους. Βήμα 2 - Αποφασίστε ποιος μπορεί να υποστεί βλάβη. Βήμα 3 Αξιολογείστε τον κίνδυνο και αποφασίστε κατά πόσο τα υφιστάμενα μέτρα προφύλαξης είναι επαρκή ή πρέπει να γίνουν περισσότερα. Βήμα 4 - Καταγράψετε τα πορίσματά σας. Βήμα 5 - Επανεξετάστε την αξιολόγησή σας και αναθεωρήστε την αν είναι απαραίτητο. Αξιολόγηση των κινδύνων (Βήμα 3) Η εργασία μέσα από αυτή την ενότητα θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε κατά πόσον διαχειρίζεστε την εργασία που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια αποτελεσματικά. Οι σκέψεις αυτές δεν είναι εξαντλητικές και ενδεχομένως να είστε σε θέση να σκεφτείτε και άλλους παράγοντες. Ο οδηγός Σε σχέση με τον οδηγό θα πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια του, κατά πόσο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και υγιής. Επάρκεια-Εμπειρία-Ικανότητα Οι οδηγοί σας θα πρέπει να είναι ικανοί και να μπορούν να κάνουν το έργο τους με τρόπο που να είναι ασφαλές για αυτούς και άλλους ανθρώπους. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει σχετική προηγούμενη εμπειρία.

3 Θα πρέπει να εξετάσετε μήπως η εργασία απαιτεί κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη άδεια οδήγησης, που ισχύει για τον τύπο του οχήματος που οδηγεί. Στις διαδικασίες πρόσληψης να περιλαμβάνονται και οι κατάλληλοι έλεγχοι πριν τη συνάντηση. Ελέγξτε την εγκυρότητα της άδειας οδήγησης (επαγγελματικής) κατά την πρόσληψη και περιοδικά στη συνέχεια. Η επαγγελματική άδεια μπορεί να μην έχει αποκατασταθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα αναστολής. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί σας γνωρίζουν την πολιτική της εταιρίας σχετικά με τις εργασίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, και έχουν καταλάβει τι αναμένεται από αυτούς. Η δήλωση πολιτικής σας, να συνοδεύεται με γραπτές οδηγίες και καθοδήγηση ή/και προγράμματα κατάρτισης. Προσδιορίστε ποια πρότυπα των δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης απαιτούνται για τις περιστάσεις της συγκεκριμένης εργασίας. Εξασφαλίστε ότι αυτά τα πρότυπα πληρούνται. Εκπαίδευση Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί σας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Εξετάστε κατά πόσον αυτοί που οδηγούν στο χώρο εργασίας χρειάζονται πρόσθετη εκπαίδευση για να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια. Διασφαλίστε την παροχή εισαγωγικής εκπαίδευσης στους οδηγούς; Φροντίστε για την εκπαίδευση των οδηγών δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους με το μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως π.χ. τα άτομα που καλύπτουν πάνω σε ετήσια βάση πολλά χιλιόμετρα, έχουν κακό ιστορικό σε σχέση με ατυχήματα, ή τους νέους οδηγούς. Διασφαλίστε ότι οι οδηγοί γνωρίζουν πώς να διενεργούν ελέγχους ρουτίνας ασφάλειας όπως εκείνες που αφορούν τα φώτα, τα ελαστικά και αντικατάσταση /στερέωση των τροχών. πώς να ρυθμίσουν σωστά τον εξοπλισμό ασφάλειας, π.χ. τις ζώνες ασφαλείας και τα προσκέφαλα, πώς να χρησιμοποιούν σωστά το σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών (ABS), πώς να ελέγχουν τη στάθμη του υγρού των υαλοκαθαριστήρων πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή πώς να διασφαλίσουν την ασφαλή κατανομή του φορτίου, π.χ. στις περιπτώσεις όπου η εργασία περιλαμβάνει πολλαπλές παραδώσεις εμπορευμάτων, ποιες ενέργειες πρέπει να λάβουν για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους σε περίπτωση βλάβης/ακινητοποίησης του οχήματος τους, τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν λόγω της κόπωσης, τι πρέπει να κάνουν αν αρχίσουν να αισθάνονται υπνηλία, για το ύψος του οχήματός τους, τόσο όταν είναι φορτωμένο όσο και όταν είναι κενό. Για τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν (π.χ. φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη για τους οδηγούς δικύκλων). Χρειάζεται να ετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο για τους οδηγούς για την παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με την οδική ασφάλεια. Τα χρήματα που χρειάζονται για την κατάρτιση/εκπαίδευση των οδηγών θα πρέπει να προϋπολογίζονται. Για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει οι εκπαιδευτικές ανάγκες να αξιολογούνται περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης για επανεκπαίδευση. Παράδειγμα: Μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει μεγάλο στόλο αυτοκινήτων, επανεκπαιδεύει όλους τους οδηγούς που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 2500 χιλιόμετρα το χρόνο. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες προέκυψαν μέσα από σχετικό ερωτηματολόγιο και την εκτίμηση των κινδύνων στο δρόμο. Άσκηση και υγεία Εξετάστε κατά πόσο Οι οδηγοί σας είναι σε καλή φόρμα και υγιείς για την ασφαλή οδήγηση και για να μην θέσουν τον εαυτό τους ή άλλους σε κίνδυνο. Οι οδηγοί βαρέων φορτηγών, για τα οποία θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να περνούν από ιατρική εξέταση, έχουν το κατάλληλο ιατρικό πιστοποιητικό. Υπενθυμίζεται στους οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με την όρασή τους, που ορίζονται στο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έχετε ενημερώσει το προσωπικό ότι δεν πρέπει να οδηγεί, ή να αναλάβει άλλα καθήκοντα, σε περίπτωση που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ζητείται η άποψη του γιατρού τους. Το όχημα Όσον αφορά στο όχημα θα πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητά του, η κατάσταση, ο εξοπλισμός ασφαλείας του, κρίσιμες πληροφορίες και η εργονομία. Καταλληλότητα Τα οχήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Εξετάστε ποία οχήματα είναι καλύτερα για την οδήγηση και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια κατά την αγορά νέων ή την αντικατάσταση των οχημάτων. Εξετάστε κατά πόσο ο στόλος σας είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη εργασία. Σκεφτείτε για τη συμπλήρωση ή η αντικατάστασή του, με μισθωμένα οχήματα ή ενοικίαση. Διασφαλίστε ότι τα ιδιωτικά οχήματα δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση, εάν δεν είναι ασφαλισμένα για επαγγελματική χρήση. Φροντίστε ώστε το όχημα να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό Τεχνικού Έλεγχου.

4 Κατάσταση Τα οχήματα πρέπει να συντηρούνται και διατηρούνται σε ασφαλή και κατάλληλη κατάσταση. Εφαρμόζετε κατάλληλες ρυθμίσεις για τη συντήρηση των οχημάτων. Διασφαλίστε ότι η συντήρηση και οι επισκευές εκτελούνται σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Η προγραμματισμένη/προληπτική συντήρηση πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πώς να διενεργήσουν τους βασικούς ελέγχους ασφαλείας. Διασφαλίστε ότι τα οχήματα δεν υπερβαίνουν το μέγιστο βάρος του φορτίου. Τα αγαθά και ο εξοπλισμός που πρόκειται να μεταφερθούν σε ένα όχημα θα πρέπει να στερεώνονται κατάλληλα, π.χ. χαλαρά εργαλεία και προϊόντα μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του οδηγού, αν δεν στερεωθούν κατάλληλα. Οι υαλοκαθαριστήρες πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να αντικαθίστανται, όπου απαιτείται. Εξοπλισμός ασφαλείας Ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος και συντηρημένος. Να είναι κατάλληλος και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι ζώνες ασφαλείας και τα προσκέφαλα είναι κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να λειτουργού αποτελεσματικά. Κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια Φροντίστε ώστε οι οδηγοί να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν τους κινδύνους. Σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες μπορούν να γίνουν άμεσα διαθέσιμες στους οδηγούς; Π.χ.: Σύσταση για την πίεση των ελαστικών. πώς να προσαρμόσει τον προβολέα για να αντισταθμίσει το βάρος του φορτίου. πώς να προσαρμόσει τα προσκέφαλα για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων στον αυχένα σε περίπτωση πρόσκρουσης. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουν οι οδηγοί όταν κρίνουν ότι το όχημά τους δεν είναι ασφαλές και με ποίο θα πρέπει να επικοινωνήσουν. Εργονομία Διασφαλίστε ότι η υγεία των οδηγών και, ενδεχομένως, η ασφάλειά τους, δεν τίθεται σε κίνδυνο, π.χ. από ακατάλληλη θέση του καθίσματος ή της στάσης οδήγησης. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις εργονομικές εκτιμήσεις πριν από την αγορά ή μίσθωση καινούργιων αυτοκινήτων. Πρέπει να παρέχονται στους οδηγούς οδηγίες για καλή στάση του σώματος και, κατά περίπτωση, για το πώς να ρυθμίσουν το κάθισμά τους σωστά. Το ταξίδι Τέλος σχετικά με το ταξίδι θα πρέπει να εξεταστούν οι διαδρομές, ο προγραμματισμός, ο χρόνος, η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες. Διαδρομές Διασφαλίστε ότι ο σχεδιασμός των διαδρομών γίνεται σωστά. Εξετάστε κατά πόσο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πιο ασφαλείς διαδρομές οι οποίες να είναι πιο κατάλληλες για τον τύπο του οχήματος που θα τις πραγματοποιήσει. Κατά το σχεδιασμό της διαδρομής σας, πρέπει να λαμβάνετε επαρκώς υπόψη τους περιορισμούς σε σχέση με το ύψος του οχήματος π.χ. γέφυρες, σήραγγες και άλλους κινδύνους, όπως ισόπεδες διαβάσεις, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για μεγάλα οχήματα. Προγραμματισμός Εξετάστε κατά πόσο τα ωράρια εργασίας είναι ρεαλιστικά. Κατά το σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνετε επαρκώς υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες οι οδηγοί είναι πιο πιθανό να αισθανθούν υπνηλία; (02:00-06:00 και 14:00-16:00). Λάβετε μέτρα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να σταματήσουν την οδήγηση, όταν αισθάνονται υπνηλία ακόμη και αν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις προθεσμίες παράδοσης. Ανάλογα με την περίπτωση, ελέγχετε τακτικά τους ταχογράφους για να διασφαλίσετε ότι οι οδηγοί δεν είναι πλημμελείς ώστε να θέτουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε κίνδυνο. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής. Διασφαλίστε ότι παρέχεται αρκετό περιθώριο για νέους εκπαιδευόμενους οδηγούς. Χρόνος Διασφαλίστε ότι παρέχεται επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδρομής με ασφάλεια. Διασφαλίστε ότι τα προγράμματά σας είναι ρεαλιστικά. Στον υπολογισμό της διάρκειας της διαδρομής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το είδος και η κατάσταση του δρόμου. Να επιτρέπονται διαλείμματα. Να μην αναμένεται από ένα μη επαγγελματία οδηγό να οδηγεί και να εργάζεται για περισσότερο από έναν επαγγελματία οδηγό. Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν 45 ( ) λεπτά διάλειμμα για κάθε 4½ ώρες διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο.

5 Εξετάστε μήπως η πολιτική της εταιρείας εξασκεί πίεση στους οδηγούς και τους ενθαρρύνει να παίρνουν αχρείαστους κινδύνους, π.χ. να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, εξαιτίας συμφωνημένου χρόνου παράδοσης. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς να διανυκτερεύσουν, αντί να οδηγήσουν για να ολοκληρώσουν ένα μεγάλο ταξίδι στο δρόμο στο πλαίσιο της εργάσιμης ημέρας. Είναι καλό να συμβουλεύετε το προσωπικό που εργάζεται ακανόνιστες ώρες για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την οδήγηση από την εργασία στο σπίτι, όταν είναι υπερβολικά κουρασμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να εξεταστεί μια εναλλακτική λύση, όπως η μεταφορά στο σπίτι με ταξί. Απόσταση Διασφαλίστε ότι οι οδηγοί σας δεν θα τεθούν σε κίνδυνο λόγω κούρασης που μπορεί να προκληθεί λόγω της οδήγησης για μεγάλες αποστάσεις χωρίς επαρκή διαλείμματα. Εξετάστε κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να αποφεύγονται τα οδικά ταξίδια μεγάλης διάρκειας ή μείωσής τους σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους μεταφοράς. Σχεδιάζετε τις διαδρομές, ώστε να μην είναι τόσο μεγάλες, ώστε να συμβάλλουν στην κόπωση. Επανεξετάστε τα κριτήρια που χρησιμοποιείτε για να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα κληθούν να εργαστούν σε μια εξαντλητική μέρα. Μην ξεχνάτε ότι μερικές φορές οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν το ταξίδι από το σπίτι. Οι καιρικές συνθήκες Πρέπει να δίδεται επαρκής προσοχή σε σχέση με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι ή ισχυρούς ανέμους, κατά τον προγραμματισμό των ταξιδιών. Κατά το σχεδιασμό του ταξιδιού και των διαδρομών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για να λειτουργήσουν υπό κακές καιρικές συνθήκες, όπως π.χ. να υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα αντιεμπλοκής των τροχών (ABS). Διασφαλίστε ότι οι οδηγοί γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για να μειώσουν τον κίνδυνο, π.χ. οι οδηγοί οχημάτων με ψηλές πλευρές να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα όταν οδηγούν σε δυνατούς ανέμους με ένα ελαφρύ φορτίο. Διασφαλίστε ότι οι οδηγοί δεν αισθάνονται πίεση για την ολοκλήρωση των διαδρομών κατά τις οποίες οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Μετά τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και πρόληψης πρέπει να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των μέτρων αυτών έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα τους και να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των κινδύνων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επανεξέταση και αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνων. Η εκτίμηση κινδύνων δεν πρέπει να είναι μια δραστηριότητα που γίνεται μόνο μια φορά. Η εκτίμηση πρέπει να επανεξετάζεται και να αναθεωρείται. Μην ξεχνάτε: Η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να είναι ένα γραπτό κείμενο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος)

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μη δεσμευτικός οδηγός ορθών πρακτικών για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εργασιακό άγχος 2.1. Τι είναι το άγχος; 2.2. Τι προκαλεί το εργασιακό άγχος; 2.3. Οι συνέπειες του εργασιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός

Μη δεσμευτικός οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/44/ΕΚ (κραδασμοί κατά την εργασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης προβληματίζει έντονα τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουαρίου - Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουαρίου - Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουαρίου - Απριλίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια 36 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Του: Γιάννη Πορφυρίδη 1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και οι στόχοι της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας Εκπαιδευτικό Υλικό Γενικά για τις Πρακτικές Οργάνωσης Εργασίας Η οργάνωση και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα