ΣΠΙΤΙΑ & ΑΥΛΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 5 ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΠΙΤΙΑ & ΑΥΛΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 5 ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ"

Transcript

1 Γ. Στρατούλη N. H. Andreasen E. Καλογηροπούλου Ν. Κατσικαρίδης Δ. Κλουκίνας Γ. Κορομηλά Ε. Μαργαρίτη Τ. Μπεκιάρης ΣΠΙΤΙΑ & ΑΥΛΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 5 ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ προφορική ανακοίνωση, Εισαγωγή Το αρχαιολογικό πρόγραμμα [*] του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο διεπιστημονικό έργο με στόχο τη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της θέσης. Οι ανασκαφές [*] των ετών [*], που πραγματοποιήθηκαν από την ΙΖ ΕΠΚΑ σε έκταση περίπου 2000 τμ, έφεραν στο φως ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία και κατασκευές, όπως τάφρους οριοθέτησης, κτίρια, φούρνους & λάκκους, και αποκάλυψαν ανοιχτές περιοχές, ταφές, βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα και αντικείμενα του υλικού πολιτισμού της νεολιθικής κοινότητας. Η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού [*] πραγματοποιείται συστηματικά εδώ και μία τριετία ( ) [*], σε συνδυασμό με ειδικές γεωαρχαιολογικές, περιβαλλοντικές και πετρογραφικές αναλύσεις, στοχεύοντας στη προσέγγιση όψεων της νεολιθικής κοινωνίας. Τμήμα των μελετών πραγματοποιείται στα πλαίσια 5 διδακτορικών διατριβών, που εκπονούνται σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα αποτελέσματα του συνόλου των μελετών θα συμπεριληφθούν στις επικείμενες δημοσιεύσεις των ανασκαφών. Για τα επόμενα χρόνια προγραμματίζεται η Δημοσίευση του Δυτικού Τομέα. Παράλληλα με την αρχαιολογική έρευνα προωθούνται και οι κοινωνικοί στόχοι [*] του προγράμματος. Το ουσιαστικότερο βήμα σε αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί η υλοποίηση, κυρίως το 2009 και το 2011, του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο Στην Αυγή των Πρώτων Αγροτών [*]. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου [*], επιδιώκοντας μεταξύ άλλων την εξοικείωση τους με τη Νεολιθική Εποχή και την ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας που πραγματοποιείται στην Αυγή. Στις εκπαιδευτικές δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 μαθητές από σχολεία της ΠΕ Καστοριάς. Σε ότι αφορά στην ανάδειξη & προστασία του Νεολιθικού Οικισμού [*], στο διάστημα ολοκληρώθηκαν τόσο η συνολική μελέτη παρεμβάσεων στο χώρο για τη δημιουργία ενός Διαδραστικού Αρχαιολογικού Πάρκου έκτασης περ. 100 στρ. με πυρήνα του το νεολιθικό οικισμό [*], όσο και δύο μελέτες εφαρμογής για την υλοποίηση με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της α φάσης αυτού του έργου, συγκεκριμένα α) του στεγάστρου προστασίας & διαδρομών των επισκεπτών στο δυτικό τμήμα του νεολιθικού οικισμού, και β) των υποδομών εισόδου επισκεψιμότητας του υπό ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου. Η σημερινή μας ανακοίνωση [*] αποτελεί ένα πρώτο βήμα στη προσπάθεια συνομιλίας διαφορετικών μελετών, με στόχο την προσέγγιση της νεολιθικής ζωής σε επίπεδο μικρο κλίμακας, δηλαδή στην ανάλυση του αρχαιολογικού υλικού σε 1

2 συγκεκριμένα κτίρια και ανοιχτούς χώρους της θέσης με στόχο την αναγνώριση γεγονότων και πρακτικών μέσα στα συν κειμενικά πλαίσιά τους χωρίς καμία πρόθεση γενίκευσης. Για αυτούς τους λόγους, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της νεολιθικής κοινότητας, συγκεκριμένα στην πρωιμότερη οικιστική φάση, την αποκαλούμενη ΑΥΓΗ Ι, εξετάζοντας όψεις της καθημερινότητας, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται στις επιχώσεις και τα υλικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν σε σπίτια & αυλές της νεολιθικής Αυγής. Η θέση Ο νεολιθικός οικισμός Αυγής βρίσκεται σε λοφώδη ημι ορεινή περιοχή (σε υψόμετρο 740 μ) στα Β και σε απόσταση 500 μ. από το ομώνυμο χωριό στο κεντροδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς [*]. Εδράζεται σε έναν έντονα διαβρωμένο αναβαθμό [*]και η έκτασή του υπολογίζεται σε περ. 50 στρέμματα [*], από τα οποία έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά τα 2 στρ. Ο οικισμός οριοθετούνταν τουλάχιστον στα δυτικά από δυο επάλληλες τάφρους. Η ανασκαφή [*] χωρίζεται συμβατικά σε τρεις τομείς: τον Ανατολικό, τον Κεντρικό και το Δυτικό Τομέα [*], οι οποίοι διαιρούνται σε επιμέρους περιοχές [*]. Κτίριο 5 Το Κτίριο 5 βρίσκεται στο Δυτικό Τομέα των ανασκαφών [*] και εντάσσεται στην οικιστική φάση ΑΥΓΗ Ι, η οποία χρονολογικά εκτείνεται στο β μισό της 6ης χιλιετίας. Πρόκειται για κτίριο ορθογώνιο και ελεύθερο στο χώρο, με προσανατολισμό στον άξονα ανατολής δύσης. Θεμελιώνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος, σε μια υπερυψωμένη περιοχή της θέσης, με έντονα κατηφορικές κλίσεις προς τα ανατολικά και τα βόρεια [*]. Το Κτίριο, βάσει ραδιοχρονολογήσεων σε δείγματα άνθρακα, τοποθετείται στις αρχές της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου (ΝΝ Ι) και βάσει βαθμονομημένων ηλικιών (cal BC) μεταξύ 5300 και 5060 π.χ. (1σ). Όπως και άλλα κτίρια της ίδιας οικιστικής φάσης, το Κτίριο 5, το οποίο υπέστη ισχυρή και πιθανότατα σκόπιμη καύση, χαρακτηρίζεται από ένα εκτεταμένο στρώμα καταστροφής, που έχει διαταραχθεί [*] σε πολλά σημεία από λάκκους, τάφρους θεμελίωσης, οπές πασσάλων, και άλλα κατάλοιπα της εντατικής χρήσης του χώρου κατά τις νεότερες φάσεις του οικισμού (ΑΥΓΗ ΙΙ & ΙΙΙ). Το στρώμα καταστροφής περιλαμβάνει τα κατάλοιπα της ανωδομής του κτιρίου [*], τα οποία έχουν καταρρεύσει στη θέση τους, σφραγίζοντας το δάπεδό του. Με βάση την έκταση του στρώματος καταστροφής και του υποκείμενου καμένου δαπέδου [*] το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται σε περ. 70 τμ. Σημειώνουμε ότι το Κτίριο 5 ανασκάφηκε τμηματικά με κριτήριο την ενσωμάτωσή του στο υπό ανάδειξη και επισκέψιμο τμήμα της θέσης. Η τεχνική θεμελίωσης του κτιρίου στο φυσικό αργιλώδες υπόβαθρο της θέσης δημιουργεί πολλά ερωτήματα, κυρίως λόγω της δυσκολίας ταύτισης οπών πασσάλων που να είναι σύγχρονοι με το κτίριο και να επιτρέπουν την ασφαλή ανάγνωση κάτοψης. Είναι πολύ πιθανό, πάντως, η θεμελίωση να περιλάμβανε 2

3 φέροντες πασσάλους, μεγάλης σχετικά διαμέτρου, που εμπήγονταν απευθείας στο έδαφος. Διαφωτιστικές για την κατασκευή του ξύλινου σκελετού του Κτιρίου είναι οι πληροφορίες που αντλούνται από το μεγάλο όγκο τμημάτων κεραμοποιημένου οικοδομικού πηλού, καθώς και από τις παρατηρήσεις πεδίου. Δύο είναι οι κύριες τεχνικές τοιχοδομίας. Η μία [*] αντιπροσωπεύεται από μεγάλο αριθμό δειγμάτων [*] με αποτυπώματα κατακόρυφων κυλινδρικών πασσάλων μεσαίας διαμέτρου (6 10 εκ.) και διαιρεμένων ξύλων ανάλογων διαστάσεων, που τοποθετούνταν παράλληλα και το ένα δίπλα στο άλλο ή σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Η άλλη τεχνική τοιχοδομίας [*] είναι η ευρέως γνωστή ως wattle and daub [*], δηλαδή η χρήση πλέγματος κλαδιών μικρής διαμέτρου (1 2 εκ) ανάμεσα σε κατακόρυφα, κυλινδρικά ή διαιρεμένα, στοιχεία. Δεν αποκλείουμε, όμως, και την τμηματική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κατασκευής, όπως την οριζόντια και χωρίς πλέξη τοποθέτηση κλαδιών, γνωστή από εθνογραφικές μελέτες, η οποία υποδεικνύει ότι η τελική μορφή της ανωδομής απέχει, πιθανότατα αρκετά, από τις ιδανικές αρχαιολογικές αποκαταστάσεις των Νεολιθικών κτιρίων. Τέλος, ικανός αριθμός δειγμάτων [*] επιβεβαιώνει την κατασκευή σανιδιών που χρησιμοποιούνταν είτε ανάμεσα και σε επαφή με τα κατακόρυφα στοιχεία ή ως επιπλέον επένδυση της τοιχοδομίας ή της στέγης. Σε κάθε περίπτωση, ο ξύλινος σκελετός επενδυόταν με στρώση οικοδομικής λάσπης, πάχους περίπου 10 εκ. αναμεμειγμένης με άχυρα. Αρκετά τμήματα πηλών φέρουν δύο ή και περισσότερες στρώσεις αχυροπηλού πάχους περίπου 2 3 εκ. Το γεγονός αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη σταδιακή επένδυση των εξωτερικών τοίχων κατά την αρχική κατασκευή (ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο στέγνωμα του πηλού) ή με την επισκευή και περιοδική ανανέωση των επιφανειών της τοιχοδομίας. Επιπλέον, σε αρκετά τμήματα οικοδομικού πηλού με αποτυπώματα πλέγματος κλαδιών διατηρούνται ίχνη λεπτού επιχρίσματος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον μικρότερο αριθμό και το μικρότερο πάχος των εν λόγω δειγμάτων (που δεν ξεπερνάει τα 7,5 εκ.), οδηγεί στη σκέψη ότι η τεχνική wattle and daub εφαρμόζεται στην κατασκευή εσωτερικών τοίχων/διαχωρισμάτων ή κάποιου τμήματος της ανωδομής (π.χ. κοντά στη στέγη) που είναι καλύτερα προστατευμένο από την επίδραση της βροχής. Αναφορικά με τη στέγη, δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί τμήματα που να επιβεβαιώνουν τη χρήση οικοδομικού πηλού για την επάλειψή της. Κάτω από τους πεσμένους τοίχους του οικοδομήματος [*] αποκαλύφθηκε ένα στρώμα, μαύρης επίχωσης, πάχους έως και 5 εκ. στην ανατολική περιοχή του Κτιρίου. Η επίχωση αυτή αντιπροσωπεύει σύμφωνα με την γεωαρχαιολόγο Στέλλα Κυριλλίδου το καμένο δάπεδο του κτιρίου [*]. Μικρομορφολογικά εξετάζεται και η πιθανότητα το μεγάλο πάχος της μαύρης επίχωσης να ενσωματώνει περισσότερους του ενός κύκλους ζωής του Κτιρίου, σύντομης διάρκειας ο καθένας. Η ακριβής σύνθεση της επίχωσης του δαπέδου παραμένει υπό διερεύνηση και αποτελεί αντικείμενο μικρομορφολογικών και γεωχημικών αναλύσεων. Στο βόρειο άκρο του στρώματος καταστροφής [*] του Κτιρίου, τμήματα της ανωδομής του έχουν καταρρεύσει πάνω σε μια στρώση λευκωπού/κιτρινωπού πηλού [*]. Πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια, που βρισκόταν σε επαφή με τμήμα του βόρειου τοίχου του κτίσματος, κατά μήκος του οποίου διαμορφωνόταν ενδεχομένως ένας ημι υπαίθριος χώρος κάτω από την προεξέχουσα στέγη. 3

4 Ο εσωτερικός εξοπλισμός του Κτιρίου 5 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του [*] ανασκάφτηκε λάκκος [*] κυκλικής κάτοψης, διαμέτρου περ. 80 εκ. και βάθους 45 εκ., διανοιγμένος στο φυσικό υπέδαφος, ο οποίος περιείχε περισσότερους από αποθηκευμένους σπόρους δίκοκκου σιταριού [*], που κάηκαν κατά το επεισόδιο καταστροφής του κτιρίου. Τα σιτηρά αποτελούσαν καθαρό προϊόν, είχαν, δηλαδή, περάσει όλα σχεδόν τα στάδια επεξεργασίας πριν την τροφοπαρασκευή. Ο λάκκος θα πρέπει να διασφάλιζε την προστασία του περιεχομένου του από την προσβολή μυκήτων, αν και ανασκαφικά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στα τοιχώματα του λάκκου [*] ήταν κάθετα τοποθετημένο ένα μικρό καμένο τριβείο, προφανώς αποθηκευμένο, ώστε να αποτελέσει τμήμα του εξοπλισμού επεξεργασίας των καρπών. Στο εσωτερικό του [*] εντοπίστηκαν, επίσης, τμήματα οικοδομικού πηλού με αποτυπώματα ξύλινων στοιχείων, προφανώς τμήματα της ανωδομής του κτιρίου που κατέρρευσαν μέσα στην κοιλότητα. Η παρουσία θερμικών ή άλλου είδους κατασκευών στο εσωτερικό του κτιρίου είναι δύσκολα αναγνώσιμη. Στον κεντρικό χώρο του κτιρίου [*] έχει εντοπιστεί συγκέντρωση τμημάτων οικοδομικού πηλού που φέρουν μία επίπεδη και πιθανώς επιχρισμένη επιφάνεια. Είναι αρκετά εύθρυπτα και επομένως δεν είχαν δεχτεί συστηματικά την επίδραση της φωτιάς, αντιπροσωπεύοντας πιθανότατα κάποια πλατφόρμα εργασιών. Στα ευρήματα του κτιρίου περιλαμβάνονται λίγα πυριτολιθικά και τριπτά εργαλεία, διατροφικά κατάλοιπα, όπως αρκετοί σπόροι δίκοκκου σιταριού, αλλά και λίγα οστά μικρών ψαριών (κυπρινοειδή) και μύδια του γλυκού νερού σύμφωνα με την ειδική στην ιχθυοπανίδα συνεργάτη της ανασκαφής Τατιάνα Θεοδωροπούλου. Η ανάλυση των ευρημάτων αυτών, που θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες περιόδους μελέτης, αναμένεται να φωτίσει περισσότερο την καθημερινότητα του νεολιθικού αυτού νοικοκυριού. Ανοιχτοί χώροι στα Α και Β του Κτιρίου 5 της φάσης ΑΥΓΗ Ι Η εκτεταμένη ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε στους ανοιχτούς χώρους [*] της ΑΥΓΗΣ Ι που εκτείνονται ανατολικά και βόρεια του Κτιρίου 5 έφερε στο φως θερμικές κατασκευές, βιοαρχαιολογικό υλικό και μεγάλο αριθμό κινητών ευρημάτων. Οι επιχώσεις των ανοιχτών χώρων χαρακτηρίζονται από γκρίζα χρώματα [*], γεγονός που υποδεικνύει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικά στοιχεία, όπως στάχτες και άνθρακες, από την απουσία ενδείξεων για την ύπαρξη κτιριακών δομών και από ευρήματα, που παραπέμπουν σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και πρακτικών. Οι ραδιοχρονολογήσεις των συγκεκριμένων περιοχών εκκρεμούν, αλλά τα στρωματογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν πως τμήματα των επιχώσεών τους είναι σύγχρονα με το Κτίριο 5 και το γειτονικό του Κτίριο 2α της ίδιας οικιστικής φάσης (ΑΥΓΗ Ι) και ενδεχομένως να αποτελούν υπαίθριους χώρους δραστηριότητας που σχετίζονται με αυτά. Η ανοιχτή περιοχή [*] που εκτείνεται στα ανατολικά του Κτιρίου 5 ως τα νότια του Κτιρίου 2α, επίσης της φάσης ΑΥΓΗ Ι, έχει έκταση περίπου 150 τμ. Οι επιχώσεις του εκτεταμένου αυτού υπαίθριου χώρου αναπτύσσονται πάνω στο φυσικό υπόβαθρο της θέσης, που σε πολλά σημεία εμφανίζεται σε χαμηλότερο υψόμετρο από εκείνο 4

5 των υπερυψωμένων γειτονικών Κτιρίων 5 και 2α. Οι έντονες κλίσεις που παρουσιάζει το υπόβαθρο της ανοιχτής περιοχής τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά όσο και από τα ανατολικά προς τα δυτικά, υποδεικνύουν την παρουσία μιας εκτεταμένης κοιλότητας, που δεν γνωρίζουμε, προς το παρόν, αν ήταν τεχνητά κατασκευασμένη, ή αν αποτελούσε μια φυσική ιδιομορφία του υποβάθρου. Στη συγκεκριμένη ανοιχτή περιοχή έχει αποκαλυφθεί μόνο μια πήλινη θερμική κατασκευή [*]. Πρόκειται για υπόσκαφο φούρνο [*] ελλειπτικού σχήματος και διαστάσεων 0.95μ x 0.60μ. Οι διαστάσεις του [*] επιτρέπουν το βράσιμο τροφών σε αγγεία μικρού μεγέθους, το ψήσιμό τους στα κάρβουνα/θράκα (grilling) και το καβούρδισμα καρπών (από εθνολογικά παράλληλα). Τα κινητά ευρήματα της ανοιχτής περιοχής αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Κυρίαρχο στοιχείο της κεραμικής από τις επιχώσεις της συγκεκριμένης περιοχής είναι η παρουσία μικρού και μεσαίου μεγέθους οστράκων (στην πλειονότητά τους μέχρι 5 εκ.), γεγονός που υποδηλώνει μετακίνηση από την αρχική περιοχή απόθεσής τους. Αρκετά από αυτά φέρουν υψηλό βαθμό φθοράς (κατά προσέγγιση 30%), ενώ επίσης μεγάλος αριθμός τους είναι εντελώς φθαρμένα και επομένως αδιάγνωστα εξαιτίας της παραμονής τους σε ανοιχτό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, λίγα όστρακα από αυτή την περιοχή είναι ισχυρά καμένα, σχεδόν υαλοποιημένα, και ίσως να κάηκαν μαζί με τα γειτονικά κτίρια ή σε κάποιο παρόμοιο γεγονός/επεισόδιο. Την εικόνα που περιγράφεται παραπάνω συμπληρώνουν οι λίγες συνενώσεις οστράκων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές μικρο περιοχές και επίπεδα, γεγονός που συνδέεται με τη σύνθετη αποθετική και μετα αποθετική ιστορία αυτού του χώρου. Ένας μεγάλος αριθμός οστράκων (περίπου 20 30% επί συνόλου περ οστράκων) ανήκει σε αγγεία των μαύρων στιλβωμένων και γυαλισμένων κατηγοριών., οι οποίες συχνά φέρουν ποικιλία διακοσμήσεων, όπως ρυτιδωτή και εγχάρακτη. Πολυπληθής είναι και η κατηγορία των μελανοστεφών αγγείων (10 15%), ενώ σημαντική είναι και η παρουσία καστανών και κόκκινων στιλβωμένων και γυαλισμένων (περίπου 10%), με ποικιλία, επίσης, διακοσμήσεων. Οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν κυρίως σε μικρού και μεσαίου μεγέθους αγγεία, όπως φιάλες, ενώ δεν λείπουν και αγγεία μεγαλύτερου μεγέθους, όπως ευρύστομα ή αγγεία με λαιμό. Από τα χονδροειδή/αδιακόσμητα αγγεία αναγνωρίζονται εύκολα τα «ταψιά» (plateaux), αλλά και τα μεγαλύτερα αποθηκευτικά (πιθοειδή). Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, η κεραμική της περιοχής περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία κατηγοριών και σχημάτων αγγείων, τα οποία πριν τη θραύση και τελική απόθεσή τους σε αυτό τον ανοιχτό χώρο είχαν χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Τα απολεπισμένα εργαλεία [*] της περιοχής είναι ελάχιστα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 77 υποπροϊόντα κατεργασίας, μικρότερα των 5 χιλ., 17 πρισματικές λεπίδες με δευτερογενή επεξεργασία, ίχνη χρήσης και στίλβη κατά μήκος των κόψεων, που παραπέμπουν στη χρήση τους για κοπή σιτηρών, είτε ανεξάρτητα, είτε ως στοιχεία δρεπανιών ή παρόμοιων εργαλείων. Η παρουσία 5

6 υποπροϊόντων κατεργασίας δεν συνδέεται προς το παρόν με την αναγνώριση συγκεκριμένης περιοχής κατασκευής απολεπισμένων εργαλείων. Τα 156 τριπτά εργαλεία [*] της περιοχής παραπέμπουν σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών πρακτικών. Τριβεία και τριπτήρες, που συμμετείχαν σε διαδικασίες σχετικές με την επεξεργασία φυτικών τροφών, ειδικότερα με την προετοιμασία της τροφής, αλλά και την παραγωγή κόκκινων χρωστικών ουσιών απαντούν αρκετά συχνά. Σπανιότερα συναντούμε εργαλεία, όπως στιλβωτήρες και κρουστήρες, που εμπλέκονται σε επιμέρους στάδια ακολουθιών κατασκευής και συντήρησης υλικών, αντικατοπτρίζοντας δεξιότητες και τεχνικές που έχουν εφαρμογή σε διαφορετικές τεχνολογίες (π.χ. κεραμική τεχνολογία, οικοδομική τεχνολογία κ.ά.). Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αντικειμένων, ιδιαίτερα των τριβείων και των τριπτήρων, αντιπροσωπεύεται με πολύ μικρά θραύσματα, που συνήθως ανταποκρίνονται στο 1/5 των αρχικών διαστάσεων του εργαλείου. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, πως τα συγκεκριμένα τέχνεργα είχαν απορριφθεί στον ανοιχτό αυτό χώρο. Στα Βόρεια του Κτιρίου 5 [*], σε απόσταση 7.00 μ. από αυτό, εντοπίζεται ένα σύμπλεγμα τριών θερμικών κατασκευών με διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Η μεσαία κατασκευή είναι ένας υπόσκαφος φούρνος [*] ελλειπτικού σχήματος, διαστάσεων 0.60x0.40μ., με κυκλικό οπαίο διαμέτρου 25 εκ. στο ανώτερο σημείο του θόλου του. Ο θόλος είχε καταρρεύσει στο εσωτερικό της κατασκευής, που περιείχε μεγάλη ποσότητα στάχτης [*]. Στα ανατολικά του υπήρχε μια εστία διαμέτρου 0.50μ, ενώ στα δυτικά του τα κατάλοιπα ενός μικρού υπόσκαφου φούρνου [*] διαστάσεων 0,45x0,35μ. Το μικρό μέγεθος των κατασκευών δεν παραπέμπει σε συγκεντρώσεις ή δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, αντίθετα υποδηλώνει ένα πεδίο καθημερινών πρακτικών που σχετίζονται με την προετοιμασία της τροφής και το μαγείρεμα. Συζήτηση Το Κτίριο 5 δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κυρίως σε ότι αφορά στη μορφολογία του και στις οικονομικές πρακτικές που φιλοξενούσε. Τα υλικά και οι βασικές τεχνικές δόμησής του παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ομοιογένειας με άλλα κτίσματα της Αυγής Ι (π.χ. Κτίριο 2α και Κτίριο 7), υποδεικνύοντας κοινές πρακτικές, αντιλήψεις και επίπεδα τεχνογνωσίας μεταξύ των Νεολιθικών νοικοκυριών. Παρόλα αυτά, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών (π.χ. ευρεία χρήση της τεχνικής wattle and daub στο Κτίριο 7 σε αντίθεση με την πιο περιορισμένη χρήση της στο Κτίριο 5). Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας θα μπορούσαν να αποδοθούν στις διαφορετικές προτιμήσεις και δεξιοτεχνίες των μελών του εκάστοτε νοικοκυριού. Ως προς τα περιεχόμενα του Κτιρίου, η παρουσία διατροφικών καταλοίπων, όπως σπόροι δίκοκκου σιταριού και οστά ψαριών, και ακόμη λιγοστά τριπτά και απολεπισμένα εργαλεία παραπέμπουν μάλλον σε ένα τυπικό αγροτικό νεολιθικό σπίτι. Το Κτίριο, πάντως, φαίνεται πως ήταν σχετικά καθαρό από ευρήματα τη στιγμή της καταστροφής του, κάτι που θα μπορούσε να αποδοθεί στην εσκεμμένη 6

7 εγκατάλειψή του πριν από την καύση του. Επίσης, αν και στο Κτίριο δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής κάποια σταθερή θερμική κατασκευή, φαίνεται πολύ πιθανό από τα κατάλοιπα στην επίχωση του δαπέδου του, ότι βασικές λειτουργίες, όπως το μαγείρεμα ή η κατανάλωση τροφής, ως ένα βαθμό πραγματοποιούνταν και μέσα σε αυτό. Ο αποθηκευτικός λάκκος με τα σιτηρά αποτελεί σπάνιο, αν όχι μοναδικό, αρχαιολογικό εύρημα για τα δεδομένα της ελληνικής Νεολιθικής και παρέχει σημαντικά στοιχεία για τα αγροτικά προϊόντα και τις πρακτικές διαχείρισής τους. Η μεγάλη ποσότητα των καρπών είναι ίσως ενδεικτική της δυνατότητας του συγκεκριμένου νοικοκυριού για τη δημιουργία ή την προμήθεια αγροτικού πλεονάσματος και αποθήκευσής του. Το αποθηκευμένο προϊόν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε καιρούς ανάγκης, να λειτουργήσει ως ανταλλάξιμο αγαθό ή να αναδιανεμηθεί και να καταναλωθεί από περισσότερα νοικοκυριά. Η παρουσία ενός αποθηκευτικού χώρου μέσα στο κτίριο συνδέει νοητά διαφορετικά κοινωνικά πεδία. Ενσωματώνει από τη μια τη συλλογικότητα, στην οποία παραπέμπουν δραστηριότητες, όπως η σπορά, και ο θερισμός, και από την άλλη την ατομικότητα ενός σπιτιού. Οι ανοιχτοί χώροι δεν φαίνεται να συνδέονται αποκλειστικά με ένα οικοδόμημα. Αντίθετα, η απουσία διακριτών/τεχνητών ορίων που να περιορίζουν την πρόσβαση, υποδηλώνει χώρους υψηλής διαπερατότητας, προσβάσιμους τουλάχιστον από τους κατοίκους των γειτονικών κτιρίων, στην περίπτωσή μας των Κτιρίων 5 και 2α. Τα νοικοκυριά αυτά, ίσως και άλλα που δεν έχουμε εντοπίσει και ανασκάψει ακόμα, προφανώς θα συνυπήρχαν στις περιοχές αυτές, λειτουργώντας, ενδεχομένως, και συλλογικά για την περάτωση κάποιων δραστηριοτήτων, θα μοιράζονταν τον εξοπλισμό των χώρων και ίσως και το παραγόμενο προϊόν. Από την άλλη μεριά δεν αποκλείεται να υπήρχαν νοητά όρια μεταξύ των περιοχών δράσεων κάθε νοικοκυριού ή των χώρων άσκησης διαφορετικών πρακτικών, απολύτως αντιληπτά στους νεολιθικούς, αλλά δύσκολα ανιχνεύσιμα αρχαιολογικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χαρακτήρας των δύο ανοιχτών περιοχών που εξετάσαμε. Ο χώρος στα Βόρεια του Κτιρίου 5 φαίνεται να φιλοξενεί κυρίως τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες, ενώ στον χώρο στα Ανατολικά περιοχές μαγειρέματος και κατασκευής αντικειμένων γειτνιάζουν με περιοχές απόρριψης υλικών. Η διαχείριση των απορριμμάτων συνιστά μια πρακτική με κοινωνικό περιεχόμενο. Υπολείμματα διατροφής και καθημερινά αντικείμενα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο χρήσης τους συνδέονται με συγκεκριμένες μνήμες, γεγονότα και νοήματα και αποτίθενται σε μια περιοχή πολύ κοντά στα νοικοκυριά και στις περιοχές δράσης τους. Αναμφίβολα αυτές οι πρακτικές έχουν ιδιαίτερη σημασία και η συσσώρευση των υλικών αυτών σε έναν ορατό και ενεργό χώρο, διαμορφώνει μια ιδιαίτερη βιογραφία για την περιοχή που αξίζει να ερευνήσουμε πιο συστηματικά στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι ανοιχτοί χώροι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως περιοχές δραστηριότητας, αλλά ως κοινωνικά πεδία, στα οποία συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν άνθρωποι, φυτά, ζώα και υλικά, εφαρμόζονται πρακτικές, δεξιότητες και γνώσεις, και διαμορφώνονται και εμπεδώνονται κοινωνικές ταυτότητες. 7

8 8

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2009 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής

Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Γεωργία Στρατούλη-Νίκος Κατσικαρίδης-Τάσος Μπεκιάρης Μαθαίνοντας για την παρασκευή της τροφής στο Νεολιθικό Οικισμό Αυγής Αρχαιολογικές & βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις 2011 2013 Το ερευνητικό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική των οικισμών

Η Αρχιτεκτονική των οικισμών Η Αρχιτεκτονική των οικισμών Ιωάννης Ασλάνης, Δρ. Προϊστορικής Αρχαολογίας, ΚΕΡΑ Η εσωτερική οργάνωση των οικισμών με τον τρόπο διάταξης των σπιτιών και των άλλων κτισμάτων και η τεχνική κατασκευής τους

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας «Κεραμική από τον λάκκο 1 & 2 του αγροτεμαχίου 174»

Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας «Κεραμική από τον λάκκο 1 & 2 του αγροτεμαχίου 174» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας «Κεραμική από τον λάκκο 1 &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ. ΣΟΥΒΑΤΖΗ Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΉ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Από τις απαρχές της ιστορίας τους έως και σήμερα οι άνθρωποι οργανώνονται και ζουν σε θεμελιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άντα Καλογήρου 1 και Ντούσκα Ούρεμ-Κώτσου 2 ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εισαγωγή Πήλινα δοχεία όλων των ειδών και μεγεθών, ψημένα στη φωτιά, σπάνια ολόκληρα, συνήθως σπασμένα σε χιλιάδες κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Η3η χιλιετία π.χ., περίοδος γνωστή και ως Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή ως Πρώιμη Χαλκοκρατία,

Η3η χιλιετία π.χ., περίοδος γνωστή και ως Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή ως Πρώιμη Χαλκοκρατία, ΚΟΡΦΑΡΙ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ (ΠΑΝΟΡΜΟΣ) ΝΑΞΟΥ. ΜΙΑ ΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΚΥ Κ Λ ΑΔΙΚ Η ΑΚ Ρ ΟΠΟΛΗ Αναστασία Αγγελοπούλου Εισαγωγ ή Η3η χιλιετία π.χ., περίοδος γνωστή και ως Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ή ως Πρώιμη Χαλκοκρατία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 9 Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ* ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση ερευνών σε λιμναίους οικισμούς της Ελλάδας εκδηλώθηκε ήδη από τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Εισαγωγή Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Προϊστορικοί Χρόνοι Χρήστος Σ. Αγουρίδης, Λεωνίδας Βοκοτόπουλος Στα άκρα της χώρας: Τα ιερά σπήλαια του Αδιάβατου Καρουμών Στην απόκρημνη παράκτια ζώνη του Αδιάβατου Καρουμών, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιοβοτανικές µελέτες στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής Καστοριάς 2005-2007

Αρχαιοβοτανικές µελέτες στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής Καστοριάς 2005-2007 Αρχαιοβοτανικές µελέτες στο Νεολιθικό Οικισµό Αυγής Καστοριάς 2005-2007 Εύη Μαργαρίτη Εισαγωγή Οι αρχαιοβοτανικές µελέτες αποτελούν βασική και καίρια πρακτική στις αρχαιολογικές ανασκαφές, µιας και αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η Παλαιολιθική περίοδος του Αιγαίου δυστυχώς παραµένει σχεδόν στην αφάνεια, καθώς τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ Originalveröffentlichung in: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 2005, S. 89-105 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ (Πίν. 47-55) Μετά από διακοπή δεκαπέντε περίπου χρόνων συνεχίστηκαν τό καλοκαίρι τοΰ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 22, 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 22, 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 22, 2008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Γενική επιμέλεια έκδοσης Πολυξένη Αδάμ - Βελένη Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» Κατεύθυνση «Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστικό Έτος 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστικό Έτος 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστικό Έτος 2008-2009 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπασταμόπουλος Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τμήμα Θε.Κ.Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ Ρογδάκη Αικατερίνη Εισηγήτρια : Κουνδουράκη Ευριδίκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Σύντομος οδηγός του αρχαιολογικού χώρου Jan Driessen Ευχαριστίες Η χρηματοδότηση του αρχαιολογικού μας προγράμματος (SArPEdon) στο Σίσι Αγ. Νικολάου Κρήτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ... 9 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 1.2 Οι Ψυχο-κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Λίλιαν Καραλή Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (μαλακολόγος), Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λίλιαν Καραλή Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (μαλακολόγος), Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΑ Λίλιαν Καραλή Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (μαλακολόγος), Πανεπιστήμιο Αθηνών H αρχαιολογία σήμερα είναι ένα σύνθετο διεπιστημονικό πεδίο μελέτης και έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ... 5 3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ... 9 3.1 Ιπποτική περίοδος... 10 3.2 Οθωμανική περίοδος... 15 4. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

από ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΘΕΜΑ

από ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ * από ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΘΕΜΑ Μοιάζω με κείνον που τριγύριζε κρατώντας ένα κεραμίδι, στον κόσμο, για να δείξει πώς ήτανε το σπίτι του. Bertoldt Brecht ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Από το εύρημα ως το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Καθ. Ευστράτιος Παπαδόπουλος ράµα 2012 Ε Ι Σ Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΣΚΥΡΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΣΚΥΡΟΥ Σπουδάστριες: Οικονόμου Χαρίκλεια Τσακαμή Ξένη ΔΡΑΜΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΑΘΗΝΑ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠ/ΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΖΑΒΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δράμα, Οκτώβριος 2014 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Προφήτη Ηλία. Ναός Αγίου Δηµητρίου Οικονόµου. Καστοριά. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 21, 2007 21, 2007 ISSN 1106-5311

Εικόνα Προφήτη Ηλία. Ναός Αγίου Δηµητρίου Οικονόµου. Καστοριά. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 21, 2007 21, 2007 ISSN 1106-5311 Εικόνα Προφήτη Ηλία. Ναός Αγίου Δηµητρίου Οικονόµου. Καστοριά. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 21, 2007 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 21, 2007 ISSN 1106-5311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα