ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ vii ix xi xv xvii xxvii ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕ- ΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕ- ΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩN 3 1. H υποχρέωση του ειρηνικού διακανονισμού των διεθνών διαφορών 4 2. Το σύστημα ειρηνικού διακανονισμού των διαφορών σύμφωνα με το Χάρτη του ΟΗΕ Οι διεθνείς διαφορές και οι διακρίσεις τους Οι σχετικές αρμοδιότητες των πολιτικών οργάνων του ΟΗΕ Οι διάφοροι μέθοδοι ειρηνικού διακανονισμού των διαφορών Η ισοτιμία των μεθόδων ειρηνικού διακανονισμού Η εξαίρεση από την αρχή της ισοτιμίας Η διάκριση των μεθόδων ειρηνικού διακανονισμού σε πολιτικές και νομικές Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των νομικών μεθόδων Η οργανική διάκριση των μεθόδων ειρηνικού διακανονισμού Τα περιφερειακά και τα ειδικά συστήματα ειρηνικού διακανονισμού Προλογική ανακεφαλαίωση 21 Β. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕ- ΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Τα θεσμικά χαρακτηριστικά της διεθνούς δικαιοσύνης 23

2 xviii Πίνακας Περιεχομένων 1.1. Ο όρος «διεθνής δικαιοσύνη» Οι όροι «διεθνές δικαστήριο» και «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο» Η διάκριση μεταξύ «διαιτησίας» και «δικαστικού διακανονισμού» Η διεθνής δικαιοσύνη ως θεσμός της διεθνούς έννομης τάξης Διεθνής δικαιοσύνη και εσωτερική δικαιοσύνη Τα δομικά στοιχεία της διεθνούς δικαιοσύνης Ταξινόμηση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Διακρίσεις με βάση τη διάρκεια λειτουργίας Διακρίσεις με κριτήριο την αρμοδιότητα Διακρίσεις με κριτήριο την ευρύτητα συμμετοχής Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το παραδεκτό της δικαιοδοτικής επίλυσης των διεθνών διαφορών Η συναίνεση των διαδίκων Κρατών ως αποκλειστικό θεμέλιο της αρμοδιότητας των διεθνών δικαστηρίων Συναίνεση των Κρατών και υποχρεωτική δικαιοδοσία Συναίνεση των Κρατών και διαπίστωση της αρμοδιότητας Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της αρμοδιότητας Συναίνεση των Κρατών και σύσταση του δικαστηρίου Μέθοδοι εκδήλωσης της συναίνεσης των Κρατών Τυπικές μορφές Άτυπες διεθνείς δικαιοπραξίες Η συμπεριφορά του Κράτους ως δηλωτικό στοιχείο της συναίνεσης Η έννοια της διεθνούς διαφοράς Η έννοια της «διαφοράς» Προϋποθέσεις παρουσίας κατάστασης διεθνούς διαφοράς Ύπαρξη διαφοράς και παράλληλες προσπάθειες διακανονισμού Η έννοια της «νομικής» διαφοράς Το πρόβλημα και η σημασία του Τα κριτήρια που προτείνονται Η ανεπάρκεια των κριτηρίων Οι διάδικοι της διεθνούς δίκης Η δικονομία των διεθνών δικαστηρίων Η εκτέλεση των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων 62 Γ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 66 l. H διεθνής δικαιοσύνη μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα Η Συνθήκη Jay Η διαιτησία Alabama Η σημασία της διαιτησίας Alabama 69

3 Πίνακας Περιεχομένων xix 1.4. Η Ελλάδα και η διεθνής διαιτησία στο 19ο αιώνα Το έργο των Συνδιασκέψεων της Χάγης 1899 και Οι Συμβάσεις της Χάγης για την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών Το Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο Το Δικαστήριο Διαιτητικής Δικαιοσύνης Το Διεθνές Δικαστήριο Λειών Εκτίμηση του έργου των Συνδιασκέψεων Το Κεντροαμερικανικό Δικαστήριο Η ίδρυση του Δικαστηρίου Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου Η λειτουργία του Δικαστηρίου Το έργο του Δικαστηρίου Η διεθνής δικαιοσύνη στο μεσοπόλεμο Οι Συνθήκες Ειρήνης του Τα Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια Η ίδρυση των ΜΔΔ Λειτουργία και αρμοδιότητες Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία Το μεταδιαδικαστικό στάδιο Το έργο των ΜΔΔ Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Άνω Σιλεσίας και το σύστημα παραπομπής Η Γενική Πράξη της Γενεύης Η διεθνής δικαιοσύνη στην άμεση μεταπολεμική εποχή Γενικά χαρακτηριστικά της περιόδου Το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο Το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο για την Άπω Ανατολή Τα δικαιοδοτικά όργανα των Συνθηκών Ειρήνης με τον Άξονα Το διεθνές πλαίσιο Οι Επιτροπές Συνδιαλλαγής με την Ιταλία Οι διαιτησίες με τη Γερμανία Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Γενικής Συνθήκης Η Διαιτητική Επιτροπή της Συνθήκης Διακανονισμού Τα δικαιοδοτικά όργανα της Συμφωνίας για τα εξωτερικά χρέη Οι διαιτησίες με την Ιαπωνία Το Γερμανο-Αυστριακό Διαιτητικό Δικαστήριο Τα Δικαστήρια των Η.Ε. για τη Λιβύη και την Ερυθραία 107

4 xx Πίνακας Περιεχομένων 5.5. Τα διοικητικά δικαστήρια στο σύστημα των Ην. Εθνών Το Διοικητικό Δικαστήριο του ΟΗΕ Το Δικαστήριο διαφορών του ΟΗΕ και το Εφετείο του ΟΗΕ Το Διοικητικό Δικαστήριο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Το Διοικητικό Δικαστήριο της Παγκόσμιας Τράπεζας Το Διοικητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου H μετάβαση στη σύγχρονη εποχή Οι κυριότερες γενικές εξελίξεις Η αναθεώρηση της Γενικής Πράξης Η ανάπτυξη του δικαιοδοτικού μηχανισμού των διαφορών στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών Οι διαδικασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και η διεθνής δικαιοσύνη Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον ειρηνικό διακανονισμό των διαφορών Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση προστασίας δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θεμελιωδών ελευθεριών Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ατομικής Ενέργειας Το Δικαστήριο της Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο δικαιοδοτικός μηχανισμός της Μπενελούξ To Collège Arbitral Το Δικαστήριο της Μπενελούξ Το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ζητήματα ετεροδικίας των κρατών Το Δικαστήριο συνδιαλλαγής και διαιτησίας του ΟΑΣΕ Η Επιτροπή διαιτησίας της διάσκεψης ειρήνης για την Γιουγκοσλαβία Δικαιοδοτικές θεσμοποιήσεις στον αφρικανικό και τον αμερικανικό χώρο Το Δικαστήριο της Κοινής Αγοράς της Ανατολικής Αφρικής Το Δικαστήριο της Ομάδας των Άνδεων Το (Δεύτερο) Κεντροαμερικανικό Δικαστήριο Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Το Αφρικανικό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών Το Δικαστήριο της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής Άλλοι θεσμοί Συμπερασματικές εκτιμήσεις 138

5 Πίνακας Περιεχομένων xxi ΜΕΡΟΣ II: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Γενικά χαρακτηριστικά του θεσμού Η έννοια της «διεθνούς διαιτησίας» Τα δομικά στοιχεία του θεσμού Η ελεύθερη επιλογή των δικαστών Ο σεβασμός του δικαίου Η δεσμευτικότητα της απόφασης Το συνυποσχετικό Το δίκαιο που διέπει τη διεθνή διαιτησία Το διαιτητικό όργανο Μονομελή διαιτητικά όργανα Πολυμελή διαιτητικά όργανα Ειδικά ζητήματα δικονομίας των διαιτητικών δικαστηρίων Το εφαρμοστέο δίκαιο Οι αποδείξεις Η διαιτητική απόφαση Μορφή και αποτελέσματα της διαιτητικής απόφασης Λόγοι ακυρότητας της διαιτητικής απόφασης Ακυρότητα του συνυποσχετικού Υπέρβαση εξουσίας Διαφθορά των διαιτητών Ουσιώδες λάθος Αναθεώρηση των διαιτητικών αποφάσεων Οι κυριότερες γνωστές διαιτησίες της εποχής των Ην. Εθνών Η υπόθεση της Λίμνης Lanoux Η διαιτησία Rann of Kutch Η διαιτησία για τα στενά Beagle Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της Μάγχης Η διαιτησία ΗΠΑ - Ιράν Οι διαιτησίες Ερυθραίας - Αιθιοπίας Συνοπτική εκτίμηση του θεσμού της διαιτησίας 177 Β. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Το ιστορικό προηγούμενο και οι διεργασίες για την ίδρυση του ΔΔ. Μια αναδρομή 181

6 xxii Πίνακας Περιεχομένων l.l. Ο πρόδρομος: Το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης Από το ΔΔΔΔ στο ΔΔ. Ιχνηλάτιση στις ιστορικές διεργασίες που κυοφόρησαν το ΔΔ Θεσμική ταυτότητα και λειτουργικό πλαίσιο του ΔΔ Δομή και οργάνωση του ΔΔ Σύνθεση-Καθεστώς των δικαστών του ΔΔ Δικαστής ad hoc Πάρεδροι-Εμπειρογνώμονες Οργάνωση και λειτουργία του ΔΔ Η σύσταση και λειτουργία Τμημάτων Η Γραμματεία του ΔΔ Καταστατικό και (εσωτερικός) Κανονισμός ΔΔ Η αρμοδιότητα του ΔΔ επί διεθνών διαφορών Αρμοδιότητα ratione personae Αρμοδιότητα ratione materiae l. Συμβατική αποδοχή της αρμοδιότητας (άρθρο 36 1 ΚατΔΔ) Το συνυποσχετικό (Compromis) Ρήτρα δικαιοδοτικής επιλύσεως των διαφορών σε διεθνή συμβατική πράξη Η αποδοχή της προαιρετικής ρήτρας υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του ΔΔ (άρθρο 36 2 ΚατΔΔ) Οι επιφυλάξεις Επιφυλάξεις ratione temporis Επιφυλάξεις ratione materiae 219 i) Επιφυλάξεις γενικού χαρακτήρα 219 ii) Επιφυλάξεις ειδικού χαρακτήρα Επιφυλάξεις ratione personae Η επέκταση στο ΔΔ των δηλώσεων αποδοχής της δικαιοδοσίας του ΔΔΔΔ Κατά παρέκταση αρμοδιότητα (forum prorogatum) Αρμοδιότητα ratione temporis Η διαδικασία ενώπιον του ΔΔ Το εφαρμοζόμενο από το ΔΔ δίκαιο Η διεξαγωγή της δίκης Η προσφυγή στο ΔΔ Η εκπροσώπηση των διαδίκων ενώπιον του ΔΔ (Εκπρόσωποι, Σύμβουλοι και Δικηγόροι) Διαδικαστική πρακτική 235

7 Πίνακας Περιεχομένων xxiii Η διαδικασία 236 i) Γραπτή διαδικασία 236 ii) H συνεκδίκαση προσφυγών 238 iii) Προφορική διαδικασία Παρεπίμπτουσες αρμοδιότητες κι εκδίκαση υποθέσεων στο ΔΔ Τα προσωρινά μέτρα Οι προδικαστικές ενστάσεις Προδικαστική ένσταση αρμοδιότητας Ενστάσεις για το παραδεκτό της προσφυγής Η ανταίτηση Παρέμβαση τρίτου Κράτους στη δίκη Φιλικός διακανονισμός ή παραίτηση από της προσφυγής H ερήμην δίκη Η απόφαση του ΔΔ Η διάσκεψη του δικαστηρίου Έκδοση και μορφή της απόφασης Ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων Η συμμόρφωση των διαδίκων προς την απόφαση Η εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΔ στην εσωτερική έννομη τάξη Δικαστική δαπάνη Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΔΔ Ποίοι δικαιούνται να υποβάλουν στο ΔΔ αίτηση γνωμοδοτήσεως Αντικείμενο γνωμοδοτήσεως Η υποχρέωση γνωμοδοτήσεως του ΔΔ και συναφή ζητήματα Η υποβολή της αιτήσεως γνωμοδοτήσεως Η διαδικασία Η σύνθεση του ΔΔ Η διάσκεψη του ΔΔ Η έκδοση της γνωμοδοτήσεως Νομική ισχύ της γνωμοδοτήσεως Αντί επιλόγου: ένας απολογισμός 301 Γ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Η δικαιοδοτική επίλυση των διαφορών στη Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας 309

8 xxiv Πίνακας Περιεχομένων 1.1. Γενικά χαρακτηριστικά Μορφολογία του συστήματος Οι βασικές κατευθύνσεις του συστήματος Διαφορές γενικού χαρακτήρα Λειτουργικές λύσεις Οργανικές λύσεις Διαφορές σε σχέση με την Περιοχή Βυθού Λειτουργικές λύσεις Οργανικές λύσεις Οι κοινοί κανόνες Κοινοί κανόνες σχετικά με την ειρηνική επίλυση των διαφορών Κοινοί κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοτική μέθοδο επίλυσης των διαφορών Προδικαστικές ενστάσεις αρμοδιότητας Προσωρινά μέτρα Εμπειρογνώμονες Εφαρμοστέο δίκαιο Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων Τελεσιδικία και δεσμευτικότητα των αποφάσεων ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Το ΔΔΔΘ ως όργανο γενικής δικαιοδοσίας στο νέο δίκαιο της θάλασσας Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του ΔΔΔΘ Οργάνωση του ΔΔΔΘ Εκλογή των δικαστών Τμήματα Αρμοδιότητα του ΔΔΔΘ Αρμοδιότητα ως προς τα αντικείμενα Αρμοδιότητα ως προς τα πρόσωπα Διαδικασία Γενικοί κανόνες Ερημοδικία Προσωρινά μέτρα Παρέμβαση Εφαρμοστέο δίκαιο To Τμήμα θαλάσσιου Βυθού του ΔΔΔΘ Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Τμήματος Σύνθεση και οργάνωση του Τμήματος 339

9 Πίνακας Περιεχομένων xxv Αρμοδιότητα του Τμήματος Θαλάσσιου Βυθού Αρμοδιότητα ως προς τα αντικείμενα Αρμοδιότητα ως προς τα πρόσωπα Εφαρμοστέο δίκαιο Συμμετοχή τρίτων στη δίκη Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων του Τμήματος Λοιπά θέματα Απολογισμός έργου του ΔΔΔΘ 344 Δ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Σύμβαση περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σύνθεση Οργάνωση-Λειτουργία Δικαιοδοσία Η διαδικασία Η απόφαση Ερμηνεία-Αίτηση αναθεωρήσεως της αποφάσεως Επιδίκαση αποζημιώσεως Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΕυρΔΔΑ Ένας σύντομος απολογισμός ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το διαμερικανικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΤΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ Το αφρικανικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: ο Αφρικανικός Χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών Το Αφρικανικό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών 369

10 xxvi Πίνακας Περιεχομένων Δικαιοδοσία του ΑΔΔΑΛ Σύνθεση - Οργάνωση Αποφάσεις του ΑΔΔΑΛ 371 Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Γενικά περί διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης ΤΑ ΔΥΟ AD HOC ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ Θεσμικές διαστάσεις και λειτουργικό πεδίο εφαρμογής Το έργο: νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο τον Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δίκαιου ΤΟ ΝΕΟ ΒΗΜΑ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ιδρυτική διάσκεψη της Ρώμης Γενικά για το ουσιαστικό και λειτουργικό πεδίο του ΔΠΔ Η θεσμική ταυτότητα του ΔΠΔ Η δικαιοδοσία ratione materiae H δικαιοδοσία ratione personae, loci, temporis Λειτουργία και έργο Ζητήματα, προκλήσεις και προοπτική για το ΔΠΔ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ Καταληκτικές σκέψεις 404

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος Αναστασίας Γραμματικάκη Αλεξίου, καθηγήτριας ΑΠΘ... 7 Σημείωμα συγγραφέα Ευχαριστίες... 11 Συντομογραφίες... 13 Πίνακας περιεχομένων... 25 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2015-16 Ζ εξάµηνο - Χειµερινό -Υποχρεωτικό]. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Διδάσκoντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της δικαιοσύνης 4 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της δικαιοσύνης 4 2. Δεοντολογία Νομοθεσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις. Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημειώσεις. Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημειώσεις Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου Γιάννης Κτιστάκις Επικ. Καθηγητής Βιβλιογραφία: Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B.G., De Zayas A. (επιμ.), International Human Rights Monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1.1. Τα βασικά πορίσµατα της θεωρίας του διεθνούς εµπορίου.....12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου

Προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου 2 3 4 Κύριες Συντομογραφίες. A F D I A n n u a i r e F r a n c a i s d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l A J I L A m e r i c a n J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l L a w BYBIL B r i t t i

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ: ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΜ: 1340200200547 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 1. Ιστορία της ικαιοσύνης 4 2. Η νοµοθεσία για την οργάνωση της ικαιοσύνης στην Ελλάδα και στα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 1. [όπως κυρώθηκε με το Ν. 3003/2002: Κύρωση Καταστατικού Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 1. [όπως κυρώθηκε με το Ν. 3003/2002: Κύρωση Καταστατικού Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 1 Υιοθετήθηκε στις 17.7.1998 από τη Διπλωματική Διάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωμένων Εθνών για την Ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV.

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαιοσύνη 2 Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 11 12 16 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου 4 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Γεώργιος Ν. Παπαϊωάννου Δικηγόρος, Lic. Sp.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Γεώργιος Ν. Παπαϊωάννου Δικηγόρος, Lic. Sp. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Γεώργιος Ν. Παπαϊωάννου Δικηγόρος, Lic. Sp. ULB ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Η φιλική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31):

117 Νομικής Αθήνας. Σκοπός. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Πρόγραμμα Σπουδών. α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31): 117 Νομικής Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα της Νομικής έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη νομική σκέψη και να

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα